Andrzej Zajko

Absolwent Wydziału Ekonomika Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao SA, gdzie po uzyskaniu licencji Maklera Papierów Wartościowych, w latach 1996-2000 pracował jako makler giełdowy.

Następnie zatrudniony na stanowiskach: Kierownik Zespołu Obsługi Transakcji, Wicedyrektor Departamentu Obsługi Sprzedaży Detalicznej, odpowiedzialny również za Zespół Rynku Giełdowego (Centralny Dealig Room).

Od lutego 2004 do grudnia 2007 roku Dyrektor Departamentu Inwestycji Giełdowych, sprawował nadzór nad siecią maklerów obsługujących najaktywniejszych klientów detalicznych przy współpracy z Private Banking.

W grudniu 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Pionie Klientów Indywidualnych CDM Pekao SA, gdzie dodatkowo sprawował kontrolę nad Departamentem Obsługi Zdalnej i Elektronicznej.

Od 1 października 2010 roku jest Zastępcą Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego do spraw Klientów Indywidualnych.