Aktualności DM

2018.02.02

Zapisy na obligacje serii T2 BEST S.A. - informacje dla Inwestorów

Szanowni Inwestorzy

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje o ofercie publicznej obligacji emitowanych przez spółkę BEST S.A.

Pełne informacje na temat Eminenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunów i Prospektu Emisyjnego Podstawowego oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie.

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII T2

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):
Okres zapisów może ulec skróceniu, m.in. w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów określonego w Ostatecznych Warunkach serii T2

5 lutego 2018 r.*
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:27 lutego 2018 r.
Termin przydziału:28 lutego 2018 r.
Przewidywany Dzień Emisji:9 marca 2018 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:28 lutego 2018 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:16 marca 2018 r.

*okres przyjmowania zapisów na Obligacje Serii T2 zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów zostaje przesunięty na dzień 22 lutego 2018 r.

WYCIĄG Z OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII T2
Numer serii:T2
Liczba oferowanych Obligacji:300 000
Dzień Rozpoczęcia Naliczania Odsetek:

5 lutego 2018 r.

Dni Płatności Odsetek:

28 maja 2018 r.
28 sierpnia 2018 r.
28 listopada 2018 r.

28 lutego 2019 r.
28 maja 2019 r.
28 sierpnia 2019 r.
28 listopada 2019 r.
28 lutego 2020 r.
28 maja 2020 r.
28 sierpnia 2020 r.
28 listopada 2020 r.
28 lutego 2021 r.
28 maja 2021 r.
28 sierpnia 2021 r.
28 listopada 2021 r.
28 lutego 2022 r.

Dni Ustalenia Praw:18 maja 2018 r.
20 sierpnia 2018 r.
20 listopada 2018 r.
20 lutego 2019 r.
20 maja 2019 r.
20 sierpnia 2019 r.
20 listopada 2019 r.
20 lutego 2020 r.
20 maja 2020 r.
20 sierpnia 2020 r.
20 listopada 2020 r.
19 lutego 2021 r.
20 maja 2021 r.
20 sierpnia 2021 r.
19 listopada 2021 r.
18 lutego 2022 r.
Stopa Bazowa:WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych
Wcześniejszy wykup Obligacji przez EmitentaNie dotyczy

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje, przy czym w każdym przypadku pojedynczy zapis złożony przez inwestora nie może opiewać na więcej niż liczba Obligacji oferowanych do nabycia w danej serii.
 • Liczba Obligacji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Cena nominalna: 100 zł.
 • Wysokość ceny emisyjnej zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów:
 L.p.Dzień złożenia zapisuCena emisyjna w PLN
15 lutego 2018 r.100,00
26 lutego 2018 r.100,01
37 lutego 2018 r.
100,03
48 lutego 2018 r.100,04
59 lutego 2018 r.100,06
610 lutego 2018 r.100,07
711 lutego 2018 r.100,09
812 lutego 2018 r.100,10
913 lutego 2018 r.100,11
1014 lutego 2018 r.100,13
1115 lutego 2018 r.100,14
1216 lutego 2018 r.100,16
1317 lutego 2018 r.100,17
1418 lutego 2018 r.100,19
1519 lutego 2018 r.100,20
1620 lutego 2018 r.100,21
1721 lutego 2018 r.100,23
1822 lutego 2018 r.100,24
1923 lutego 2018 r.100,26
2024 lutego 2018 r.100,27
2125 lutego 2018 r.100,29
2226 lutego 2018 r.100,30
2327 lutego 2018 r.100,32
 • Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci.
 • Zapis na Obligacje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu).
 • Inwestorzy, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym, bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Prowizja wynosi 0 zł od zapisu!

Jak złożyć zapis na obligacje BEST S.A.:
Rekomendujemy składanie zapisów drogą internetową co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

 • w aplikacji supermakler,
 • w aplikacji supermakler mobile,
 • w systemie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym,
 • w systemie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również:
Telefonicznie (dla osób posiadających aktywne hasło do kontaktów telefonicznych) lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Założenie Rachunku Inwestycyjnego:
Aby założyć rachunek inwestycyjny należy udać się wraz z dokumentem tożsamości do jednego z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub do jednego z Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego zlokalizowanych w Oddziałach PKO Banku Polskiego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta są prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 roku wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Biura Maklerskiego Alior Banku S.A. (www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie.pl).