Aktualności DM

2017.05.19

Zapisy na obligacje serii R4 BEST S.A. - informacje dla Inwestorów

Szanowni Inwestorzy

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje o ofercie publicznej obligacji emitowanych przez spółkę BEST S.A.

Pełne informacje na temat Eminenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunów i Prospektu Emisyjnego Podstawowego oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie.

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII R4

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):
Okres zapisów może ulec skróceniu, m.in. w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów określonego w Ostatecznych Warunkach serii R4*

22 maja 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:5 czerwca 2017 r.
Termin przydziału:6 czerwca 2017 r.
Przewidywany Dzień Emisji:21 czerwca 2017 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:6 czerwca 2017 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:28 czerwca 2017 r.

 * Okres zapisów uległ skróceniu do dnia 25 maja 2017 r. w związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów określonym w Ostatecznych Warunkach Emisji obligacji BEST S.A.

WYCIĄG Z OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII R4
Numer serii:R4
Liczba oferowanych Obligacji:600 000
Dzień Rozpoczęcia Naliczania Odsetek:

22 maja 2017 r.

Dni Płatności Odsetek:

21 września 2017 r.
21 grudnia 2017 r.
21 marca 2018 r.
21 czerwca 2018 r.
21 września 2018 r.

21 grudnia 2018 r.
21 marca 2019 r.
21 czerwca 2019 r.
21 września 2019 r.
21 grudnia 2019 r.
21 marca 2020 r.
21 czerwca 2020 r.
21 września 2020 r.
21 grudnia 2020 r.
21 marca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
21 września 2021 r.
21 grudnia 2021 r.
21 marca 2022 r.
21 czerwca 2022 r.

Dni Ustalenia Praw:13 września 2017 r.
13 grudnia 2017 r.
13 marca 2018 r.
13 czerwca 2018 r.
13 września 2018 r.
13 grudnia 2018 r.
13 marca 2019 r.
12 czerwca 2019 r.
13 września 2019 r.
13 grudnia 2019 r.
13 marca 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
11 września 2020 r.
11 grudnia 2020 r.
12 marca 2021 r.
11 czerwca 2021 r.
13 września 2021 r.
13 grudnia 2021 r.
11 marca 2022 r.
10 czzerwca 2022 r.
Stopa Bazowa:WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych
Wcześniejszy wykup Obligacji przez EmitentaNie dotyczy

 

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

 

 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje, przy czym w każdym przypadku pojedynczy zapis złożony przez inwestora nie może opiewać na więcej niż liczba Obligacji oferowanych do nabycia w danej serii.
 • Liczba Obligacji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Cena nominalna: 100 zł.
 • Wysokość ceny emisyjnej zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów:

 

 L.p.  Dzień złożenia zapisuCena emisyjna w PLN
122 maja 2017 r.100,00
223 maja 2017 r.100,01
324 maja 2017 r.100,03
425 maja 2017 r.100,04
526 maja 2017 r.100,06
627 maja 2017 r.100,07
728 maja 2017 r.100,08
829 maja 2017 r.100,10
930 maja 2017 r.100,11
1031 maja 2017 r.100,12
111 czerwca 2017 r.100,14
12czerwca 2017 r.100,15
13czerwca 2017 r.100,17
144 czerwca 2017 r.100,18
15czerwca 2017 r.100,19
 • Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci.
 • Zapis na Obligacje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu).
 • Inwestorzy, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym, bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Prowizja wynosi 0 zł od zapisu!

Jak złożyć zapis na obligacje BEST S.A.:
Rekomendujemy składanie zapisów drogą internetową co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

 • w aplikacji supermakler,
 • w aplikacji supermakler mobile,
 • w systemie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym,
 • w systemie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również:
Telefonicznie (dla osób posiadających aktywne hasło do kontaktów telefonicznych) lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Założenie Rachunku Inwestycyjnego:
Aby założyć rachunek inwestycyjny należy udać się wraz z dokumentem tożsamości do jednego z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub do jednego z Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego zlokalizowanych w Oddziałach PKO Banku Polskiego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).