Aktualności DM

2017.09.05

Zapisy na obligacje PKN ORLEN S.A. serii A - informacje dla Inwestorów

Szanowni Inwestorzy

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje o ofercie publicznej obligacji emitowanych przez spółkę PKN ORLEN S.A.

Pełne informacje na temat Eminenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunów i Prospektu Emisyjnego Podstawowego oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie.

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII A
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów6 września 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:15 września 2017 r.
Termin przydziału:19 września 2017 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:20 września 2017 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:19 października 2017 r.

 

 WYCIĄG Z OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII A
Oznaczenie serii:Seria A
Liczba emitowanych Obligacji w serii:do 2 000 000
Pierwszy Dzień Odsetkowy:19 września 2017 r.
Przewidywany Dzień Emisji:6 października 2017 r.
Dni Płatności Odsetek:

19 marca 2018 r.
19 września 2018 r.
19 marca 2019 r.
19 września 2019 r.
19 marca 2020 r.
19 września 2020 r.
19 marca 2021 r.
19 września 2021 r.

Dzień Ostatecznego Wykupu:

19 września 2021 r.

Stopa Bazowa:WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
Marża:1%

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

 • Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, ale liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestor złoży pojedynczy zapis nie może być większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Liczba Obligacji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii (w przypadku serii A - 2 000 000).
 • Cena emisyjna: 100zł.
 • Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są: osoby będące zarówno rezydentami jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego: osoby fizyczne oraz firmy inwestycyjne zarządzające portfelami działające na zlecenie osób fizycznych, a także stowarzyszenia, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisane do innego rejestru urzędowego. 
 • Zapis na Obligacje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu).
 • Inwestorzy, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym, bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Prowizja maklerska wynosi 0 zł od zapisu!
  Nierozliczone należności nie mogą stanowić pokrycia zapisu.

Jak złożyć zapis na obligacje PKN ORLEN S.A.:
Rekomendujemy składanie zapisów drogą internetową co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

 • w aplikacji supermakler,
 • w aplikacji supermakler mobile,
 • w systemie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym,
 • w systemie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również:
Telefonicznie w Punktach Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego (dla osób posiadających aktywne hasło do kontaktów telefonicznych) lub osobiście w Punktach Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO Banku Polskiego.

Założenie Rachunku inwestycyjnego:
Aby założyć rachunek inwestycyjny należy udać się wraz z dokumentem tożsamości do jednego z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub do jednego z Punktów Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO Banku Polskiego.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki PKN ORLEN SA. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie obligacji PKN ORLEN SA jest opublikowany w związku z nią prospekt emisyjny (wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na stronie www.dm.pkobp.pl