Aktualności DM

2019.07.04

Zakończenie działalności czterech POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Informujemy, iż z dniem 14 sierpnia 2019 roku, w związku z reorganizacją sieci Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, kończy działalność POK w: Krakowie (os. Centrum-E 13), Suwałkach, Wałbrzychu, Zielonej Górze.

Dalsza obsługa Klientów, którzy do tej pory korzystali z usług POK w Krakowie, os. Centrum-E 13, od 16 sierpnia 2019 r. będzie prowadzona w najbliższej lokalizacji:

  • POK w Krakowie, ul. Piłsudskiego 19,tel. 12 370 53 82,
  • POK w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 20, tel. 32 266 53 86,
  • POK w Katowicach, ul. Dworcowa 6, tel. 32 357 99 00.

Dalsza obsługa Klientów, którzy do tej pory korzystali z usług POK w Suwałkach, od 16 sierpnia 2019 r. będzie prowadzona w najbliższej lokalizacji:

  • POK w Białystoku, Rynek Kościuszki 16, tel. 85 678 63 94.

Dalsza obsługa Klientów, którzy do tej pory korzystali z usług POK w Wałbrzychu, od 16 sierpnia 2019 r. będzie prowadzona w najbliższej lokalizacji:

  • POK we Wrocławiu, ul. Ks. Piotra Skargi 1, tel. 71 371 22 02,
  • POK w Jeleniej Górze, ul. Różyckiego 6, tel.75 643 61 72,
  • POK w Legnicy, ul. Wrocławska 25,tel. 76 721 44 32.

Dalsza obsługa Klientów, którzy do tej pory korzystali z usług POK w Zielonej Górze, od 16 sierpnia 2019 r. będzie prowadzona w najbliższej lokalizacji:

  • POK w Poznaniu, pl. Wolności 3, tel. 61 855 54 28.

Klienci korzystający z usług maklerskich za pośrednictwem serwisu telefonicznego mogą składać dyspozycje w pozostałych POK-ach. Zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem aplikacji internetowych, do aktywowania tej usługi i korzystania z serwisu supermakler, oraz niższych stawek prowizji od zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych składanych za pośrednictwem tej aplikacji.

Jeśli są Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim istnieje możliwość powiązania rachunku inwestycyjnego z rachunkiem bankowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu mają Państwo możliwość osobistej obsługi maklerskiej w jedynym z Punktów Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w Oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju (ponad 1000 punktów). Obsługa w zakresie rachunku rejestrowego, w tym obligacji skarbowych jest również możliwa we wszystkich Oddziałach PKO Banku Polskiego S.A.