Aktualności DM

2017.02.07

UNIMOT S.A. - Informacje dla Inwestorów Indywidualnych

Szanowni Inwestorzy,

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje o ofercie publicznej UNIMOT S.A.

Informacje na temat oferty znajdują się w Prospekcie Emisyjnym UNIMOT S.A. opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz na stronie Oferującego.

Harmonogram Oferty:

 • najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 8 lutego 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego/Ceny Maksymalnej
 • najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 10 lutego 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii J oferowanych w Ofercie Publicznej, w tym w poszczególnych transzach
 • od 10 do 21 lutego 2017 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w ramach Transzy Detalicznej
 • 23 lutego 2017 r. - planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty

 Zasady składania zapisów:

 • Liczba Akcji Oferowanych którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora nie może wynosić mniej niż 50 Akcji Oferowanych i nie więcej niż 200 000 Akcji Oferowanych.
 • Inwestor w ramach Transzy Detalicznej ma prawo do złożenia kilku zapisów, przy czym łącznie zapisy złożone przez danego Inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać na więcej niż 200 000 Akcji Oferowanych.
 • Cena Emisyjna za jedną Akcję Oferowaną wynosi 45,00
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym,
 • Inwestor w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o wartość prowizji maklerskiej).
 • Nierozliczone należności nie mogą stanowić pokrycia zapisu.

Jak złożyć zapis na akcjeUNIMOT S.A.

Składanie zapisów drogą internetową zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi można składać:

 • W aplikacji supermakler.
 • W aplikacji supermakler mobile.
 • W aplikacji supermakler mobile - wersja tabletowa.
 • W serwisie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym.
 • W serwisie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również telefonicznie lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.