Aktualności DM

2019.05.16

Raport roczny – informacja o zestawieniu kosztów

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w otrzymanych w ostatnim czasie pismach zatytułowanych: „Informacja o środkach pieniężnych Klienta i papierach wartościowych na dzień 31.12.2018 r. wraz z informacją o poniesionych kosztach i opłatach w okresie: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”, które stanowią Raport roczny, w części zatytułowanej jako „Zestawienie kosztów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.” prezentowane są koszty poniesione przez Klienta
w poprzednim roku kalendarzowym
, tzn. opłaty i prowizje, które już zostały zapłacone w 2018 r. (czyli nie są to zaległości w opłatach i nie należy ich wpłacać).