Aktualności DM

2017.11.03

RAFAKO S.A. zapisy w wykonaniu prawa poboru - Prospekt emisyjny

Zapraszamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym oraz komunikatem aktualizującym, które znajdują się na dole strony, w sekcji "Pliki do pobrania".