Aktualności DM

2017.07.03

PLAY COMMUNICATIONS S.A. - Informacje dla Inwestorów Indywidualnych

 Szanowni Inwestorzy,

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje o ofercie publicznej PLAY COMMUNICATIONS S.A.

Play Communications S.A. to właściciel 100 proc. udziałów w P4 sp. z o.o. - drugiego operatora sieci komórkowej w Polsce pod względem zarejestrowanej liczby klientów. Oferuje on usługi głosowe, wiadomości tekstowe oraz usługi transmisji danych i transmisji wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym.

Więcej informacji na temat działalności oraz oferty publicznej spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A znajduje się w Prospekcie Emisyjnym.

Harmonogram Oferty:

 • 4 - 7 lipca 2017 r. - pierwszy okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych ("Pierwszy Okres Przyjmowania Zapisów") - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godziny 23:59 czasu warszawskiego w dniu 7 lipca 2017 r.), w stosunku do których zostanie zastosowany Przydział Preferencyjny.
 • 8 - 12 lipca 2017 r. - drugi okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych ("Drugi Okres Przyjmowania Zapisów") - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godziny 23:59 czasu warszawskiego w dniu 12 lipca 2017 r.), w stosunku do których nie zostanie zastosowany Przydział Preferencyjny.
 • 4 - 12 lipca 2017 r. - przyjmowanie zapisów od Uprawnionych Pracowników (w dniu 12 lipca 2017 r. w czasie godzin pracy wybranych punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane od Uprawnionych Pracowników).
 • 13 lipca 2017 r. - ustalenie Ceny Akcji Oferowanych, Ceny Akcji Oferowanych dla Uprawnionych Pracowników, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które mają być oferowane w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które mają być oferowane poszczególnym rodzajom inwestorów.
 • 14 - 18 lipca 2017 r. - przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.
 • do dnia 20 lipca 2017 r. - przydział Akcji Oferowanych.
 • 27 lipca 2017 r. - przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW.

Zasady składania zapisów:

 • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego nie może być większa niż 6 000 000 (6 milionów) Akcji Oferowanych.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
 • Inwestor Indywidualny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji Oferowanych).
 • Cena Maksymalna ustalona została w wysokości 44,00 zł (słownie: czterdzieści cztery złote) za 1 Akcję Oferowaną.
 • Uprawnieni Pracownicy będą mogli nabywać Akcje Oferowane po Cenie Akcji Oferowanych pomniejszonej o 15%. W związku z powyższym cena maksymalna za Akcję Oferowaną dla Uprawnionych Pracowników wynosi 37,40 zł.
 • Brak prowizji od zapisu.

Jak złożyć zapis na akcjePLAY COMMUNICATIONS S.A.

Składanie zapisów drogą internetową zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi można składać:

 • W aplikacji supermakler.
 • W aplikacji supermakler mobile.
 • W serwisie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym.
 • W serwisie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym

Zapis można złożyć również telefonicznie lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK). Zapisy przyjmowane są również w Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO Banku Polskiego (PUM).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Play Communications S.A („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez luksemburską Komisję Nadzoru Finansowego - Commission de Surveillance du Secteur Financier w dniu 30 czerwca 2017 r., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, papierach wartościowych Spółki oraz Ofercie.  Prospekt jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.playcommunications.com) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dm.pkobp.pl oraz www.dmbzwbk.pl) oraz na stronie internetowej luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu).