Aktualności DM

2013.09.16

PKO Bank Polski S.A. - informacja o wypłacie dywidendy za 2012 rok

Szanowni Inwestorzy,

Informujemy, że dnia 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2012 rok.

Akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda w wysokości: 1,80 zł na jedną akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 19 września 2013 roku. Ostatnim dniem uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy jest 16 września 2013 roku (poniedziałek).
  • Dzień wypłaty dywidendy: 4 października 2013 roku.