Aktualności DM

2018.03.06

Oferta Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Globalnego Dochodu - fiz, seria J

Szanowni Inwestorzy,

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje o rozpoczęciu Oferty Publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Globalnego Dochodu  – FIZ seria J

Termin przyjmowania zapisów:

 • 7 marca 2018 – 26 marca 2018

Zasady składania zapisów:

 • Inwestor ma prawo złożyć wielokrotnie zapis.
 • Minimalna wielkość zapisu to 100 certyfikatów, maksymalnie 10.000.000.
 • Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny  (z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Emisyjnym).
 • Inwestor w chwili składania zapisu przez internet, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Certyfikatów oraz ceny emisyjnej powiększonej o  wartość prowizji).
 • Cena Certyfikatu wynosi 106,21 zł (sto sześć złotych i dwadzieścia jeden groszy) za 1 (jeden) Certyfikat.
 • Nierozliczone należności nie mogą stanowić pokrycia zapisu w przypadku zapisów poprzez rachunek inwestycyjny.

 Jak złożyć zapis na Certyfikaty:

Składanie zapisów drogą internetową zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi można składać:

 • W aplikacji supermakler.
 • W aplikacji supermakler mobile.
 • W serwisie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym.
 • W serwisie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również telefonicznie lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz osobiście w jednym z Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego zlokalizowanych w Oddziałach Banku.