Aktualności DM

2018.01.25

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Z dniem 1 lutego 2018 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

  • Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0518). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 100,37 zł brutto.
  • Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0220).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 2,10% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 104,24 zł brutto.
  • Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0221). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR 6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku.
  • Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0222). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.
  • Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0228). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 lutego 2018 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

  • Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS0224). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji
  • Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD0230). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych [sprawdź]

ZAMIANA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Posiadacze obligacji: trzymiesięcznych OTS0218 dwuletnich DOS0218, trzyletnich TOZ0218, czteroletnich COI0218 oraz dziesięcioletnich EDO0218, których wykup przypada w lutym 2018 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0518, DOS0220, TOZ0221, COI0222 oraz EDO0228 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesieczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich.

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się po promocyjnej niższej cenie (dyskonto 10 groszy); przy czym zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Zamiana obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich, o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO obywa się z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie: od 26 stycznia br. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji , w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).