Aktualności DM

2017.10.25

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Z dniem 1 listopada  2017 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

  • Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0218). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 100,38 zł brutto.
  • Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS1119).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 2,10% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 104,24 zł brutto.
  • Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ1120). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku.
  • Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI1121). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.
  • Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO1127). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 listopada 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

 

  • Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS1123). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji
  • Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD1129). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych [sprawdź]

ZAMIANA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Posiadacze obligacji: dwuletnich DOS1117, trzyletnich TOZ1117, czteroletnich COI1117 oraz dziesięcioletnich EDO1117, których wykup przypada w listopadzie 2017 r. mogą dokonać zamiany na obligacje dwuletnie DOS1119, trzyletnie TOZ1120, czteroletnie COI1121 bądź dziesięcioletnie EDO1127.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zamiany obligacji można składać w terminie: od 26 października br. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji (sobota nie jest dniem roboczym), w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).