Aktualności DM

2017.05.10

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Z dniem 1 maja 2017 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

  • Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0519).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 2,10% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 104,24 zł brutto.
  • Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0520). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku.
  • Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0521). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o stałą marżę w wysokości 1,25%.
  • Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0527). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o stałą marżę w wysokości 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 maja 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

 

  • Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS0523). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o stałą marżę w wysokości 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.
  • Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD0529). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o stałą marżę w wysokości 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych [sprawdź]

ZAMIANA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Posiadacze obligacji DOS0517, TOZ0517, COI0517, EDO0517 (wykupywanych w maju 2017 r.)mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS0519, TOZ0520, COI0521 oraz EDO0527 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 25 kwietnia 2017 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).