Aktualności DM

2017.03.27

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

 Z dniem 1 kwietnia 2017 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

  • Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0419).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 2,10% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 104,24 zł brutto.
  • Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0420). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. 
  • Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0421). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. Marża służąca do obliczania oprocentowania obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 0,20%, w pozostałych okresach: 1,25%.
  • Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0427). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 0,50%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

  • Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS0423). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 0,60%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.
  • Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD0429). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 1,00%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych [sprawdź]


ZAMIANA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Posiadacze obligacji DOS0417, TOZ0417, COI0417, EDO0417 (wykupywanych w kwietniu 2017 r.)mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS0419, TOZ0420, COI0421 oraz EDO0427 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od
28 marca 2017 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup
posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu
i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).