Aktualności DM

2017.01.25

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Z dniem 1 lutego 2017 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

- Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0219).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 2,10% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 104,24 zł brutto.

- Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0220). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku. 

- Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0221). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. Marża służąca do obliczania oprocentowania obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 1,60%, w pozostałych okresach: 1,25%.

- Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0227). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 1,90%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 lutego 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

- Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS0223). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,80% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,00%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

- Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD0129). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 3,20% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,40%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych [sprawdź]


ZAMIANA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Posiadacze obligacji DOS0217, TOZ0217, COI0217, EDO0217 (wykupywanych w lutym 2017 r.)mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS0219, TOZ0220, COI0221 oraz EDO0227 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 26 stycznia 2017 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).