Aktualności DM

2016.12.23

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Z dniem 1 stycznia 2017 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

  • Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0119).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 2,10% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 104,24 zł brutto.
  • Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ0120). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,20% w skali roku.
  • Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0121). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,40% w skali roku. Marża służąca do obliczania oprocentowania obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,40%, w pozostałych okresach: 1,25%.
  • Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0127). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji i w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,70% w skali roku. Marża służąca do obliczenia oprocentowania w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,70%, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

 

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS0123). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,80% w stosunku rocznym, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD0129). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 3,20% w stosunku rocznym, zaś w kolejnych okresach odsetkowych wynosi 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych [sprawdź]


ZAMIANA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Posiadacze obligacji DOS0117, TOZ0117, COI0117, EDO0117 (wykupywanych w styczniu 2017 r.)mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – DOS0119, TOZ0120, COI0121 oraz EDO0127 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90 zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10 groszy.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od 27 grudnia 2016 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu i Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).