Aktualności DM

2017.12.07

Informacja dotycząca certyfikatów Raiffeisen Centrobank AG

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowymi wymaganiami MIFID II związanymi  z uznaniem przez ESMA  sekurytyzowanych instrumentów pochodnych za „towarowe instrumenty pochodne” i wynikającym z tego w konsekwencji obowiązkiem raportowym - Raiffeisen Centrobank AG przesłał informację, że dla niżej wymienionych certyfikatów, których instrumentem bazowym jest towar i które są notowane w unijnych systemach obrotu:

  • AT0000489778,
  • AT0000A0WJH0,
  • AT0000A0CV71, 
  1. określi okres zapadalności i wykupi certyfikat lub
  2. wycofa ten certyfikat z obrotu we wszystkich unijnych systemach obrotu.
  3. w każdym przypadku Raiffeisen Centrobank AG dobrowolnie przyzna wszystkim inwestorom posiadającym takie certyfikaty dodatkowe prawo wykupu/wykonania, aby ułatwić handel tymi certyfikatami.

Poniżej, w sekcji "Pliki do pobrania" przekazujemy szczegółowe informacje zawierające planowane przez Raiffeisen Centrobank AG działania w zakresie przedmiotowych certyfikatów.