Aktualności DM

2017.10.05

Echo Investment S.A. seria G - informacja o Dniu Przekroczenia Zapisów oraz zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem aktualizującym nr 6 do prospektu emisyjnego informującym o Dniu Przekroczenia Zapisów oraz zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów.

Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi dostępny jest na stronie http://www.dm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/obligacje-spolki-echo-investment-sa-prospekt-emisyjny/