Aktualności DM

2019.06.03

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego partnerem nowego programu lojalnościowego „Energa w Akcji!”

„Energa w Akcji!” to program przeznaczony dla inwestorów indywidualnych, którego rozpoczęcie planowane jest na wrzesień tego roku. Do programu będzie mogła przystąpić każda osoba, która spełni określone regulaminem warunki.

Przyznanie korzyści płynących z uczestnictwa w programie lojalnościowym będzie wymagało posiadania na zasadach własności lub współwłasności przynajmniej 500 akcji Energi SA na rachunku inwestycyjnym w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego w czasie określonym przez Organizatora. W zamian każdy uczestnik programu będzie mógł skorzystać z oferty atrakcyjnych świadczeń. Program będzie pierwszym tak szerokim i kompleksowym przedsięwzięciem adresowanym do inwestorów indywidualnych.

Program „Energa w Akcji” zapowiedziano podczas konferencji WallStreet 1 czerwca w Karpaczu, a jego start planowany jest jesienią bieżącego roku.

List intencyjny w sprawie realizacji programu podpisało czworo partnerów: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Energa, Giełda Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Formy udostępniania poszczególnych świadczeń będą zróżnicowane. Pełen katalog korzyści przedstawiony zostanie we wrześniu.