Aktualności DM

2017.05.19

BEST S.A. - ostateczne warunki emisji obligacji serii R4

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii R4, które znajdują się na dole strony, w sekcji "Pliki do pobrania".

Prospekt emisyjny, komunikaty aktualizujące oraz aneks dostępne są na stronie http://www.dm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/best-sa-prospekt-emisyjny/.