Aktualności DM

2017.01.11

BEST S.A. - ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

Zapraszamy do zapoznania się z aneksem nr 1 do prospektu emisyjnego, który znajduje się na dole strony, w sekcji "Pliki do pobrania".

Prospekt emisyjny, ostateczne warunki emisji, oraz komunikaty aktualizujące dostępne są na stronie http://www.dm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/best-sa-prospekt-emisyjny/.