Tauron Polska Energia SA

skrót: TPE

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:51

Aktualny kurs3,26   0,62 %0,02 zł
Otwarcie3,250,31%
Minimum3,19-1,54%
Maksimum3,270,93%
Wolumen (szt.) 1667381
Kurs odniesienia3,24
Widełki dolne2,93
Widełki górne3,57
Obroty (tyś. zł)5375
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
14783,14
425 2833,13
1014 7043,12
1256 1673,11
2491 0693,10
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,1525 330 8
3,1652 923 14
3,1765 721 11
3,1898 118 10
3,198 185 10
Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 17% powierzchni kraju. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze prawie 53 tys. km2, za pośrednictwem 187 tys. km linii energetycznych. Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają około 30,4 TWh energii elektrycznej (w 2009 r.) do blisko 4 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga 5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa526 848 38430,06%526 848 38430,06%
KGHM Polska Miedź SA182 110 56610,39%182 110 56610,39%
Nationale-Nederlanden OFEWZA119 700 0006,83%119 700 0006,83%
 • 19.04.2013 11:01

  Decyzja ws. Blachowni zapadnie w ciągu najbliższych miesięcy -Tauron

 • 25.04.2013 14:36

  Tauron uruchomił pilotażową instalację do wychwytywania CO2

 • 25.04.2013 14:56

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową dla Tauronu do 4,4 zł, dla Enei do 12,5 zł

 • 26.04.2013 10:10

  TAURON POLSKA ENERGIA SA spełnienie warunków zawieszających dot. umów znaczących zawartych w ramach projektu

 • 26.04.2013 10:51

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - aktualizacja szacunkowej wartości umów z Electrabel/GDF Suez Trading

 • 26.04.2013 15:16

  Goldman Sachs podniósł rekomendację dla Tauronu do "neutralnie"

 • 26.04.2013 16:15

  PGNiG i Tauron zamknęły finansowanie dla inwestycji EC Stalowa Wola

 • 26.04.2013 16:24

  PGNiG i Tauron zamknęły finansowanie dla inwestycji EC Stalowa Wola (opis)

 • 02.05.2013 10:42

  TAURON POLSKA ENERGIA SA skarga na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej wniesiona do Sądu Okręgowego w Katowicach przez konsorcjum China National Electric Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering Group Co., Ltd.

 • 08.05.2013 10:22

  Tauron w I kw. poprawił wyniki rdr pomimo braku KDT-ów; PGE słabo (analiza)

 • 09.05.2013 00:05

  Tauron w I kw. poprawił wyniki rdr pomimo braku KDT-ów; PGE słabo (analiza, powt.)

 • 09.05.2013 06:02

  Wyniki Tauronu w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2013 06:04

  Zysk netto Tauronu w I kw. 2013 r. wyniósł 558,3 mln zł wobec konsensusu 413,3 mln zł

 • 09.05.2013 06:22

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 09.05.2013 06:26

  Zysk netto Tauronu w I kw. 2013 r. wyniósł 558,3 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 09.05.2013 06:50

  Wyniki operacyjne Tauronu w I kw.'13 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 09.05.2013 08:19

  Tauron pozytywnie zaskoczył wynikami; bardzo dobry wynik ze sprzedaży energii (opinia)

 • 09.05.2013 08:44

  Tauron pozytywnie zaskoczył wynikami; bardzo dobry wynik ze sprzedaży energii (opinia, aktl.)

 • 09.05.2013 11:10

  Bogdanka rozmawia z Tauronem na temat dostaw węgla

 • 09.05.2013 12:03

  EBITDA grupy Tauron w '13 może być do 15 proc. niższa w porównaniu do '12

 • 09.05.2013 13:59

  Tauron widzi duże prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu na budowę bloku w Jaworznie

 • 09.05.2013 14:39

  EBITDA grupy Tauron w '13 może być do 15 proc. niższa w porównaniu do '12 (opis)

 • 09.05.2013 14:53

  Tauron zakłada, że do końca lipca podpisze kontrakt na budowę bloku w Jaworznie (opis)

 • 14.05.2013 12:36

  DM PKO BP podnosi rekomendację Tauronu do "kupuj", obniża wyceny PGE i Enei

 • 16.05.2013 11:34

  Skarb Państwa chce, by Tauron wypłacił 0,20 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2013 12:12

  WZA Tauronu zdecydowało o wypłacie 0,20 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2013 17:25

  TAURON POLSKA ENERGIA SA wypłata dywidendy przez spółkę

 • 16.05.2013 17:26

  TAURON POLSKA ENERGIA SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 05.06.2013 12:46

  TAURON POLSKA ENERGIA SA ogłoszenie upadłości spółki zależnej

 • 06.06.2013 11:59

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zatwierdzenie przez prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej

 • 06.06.2013 12:13

  Tauron obniży ceny energii dla gospodarstw domowych średnio o 4,55 proc.

 • 06.06.2013 14:28

  W pozostałych spółkach energetycznych skala obniżki cen może być podobna jak w Tauronie (opinia)

 • 12.06.2013 15:59

  TAURON POLSKA ENERGIA SA data uprawomocnienia się postanowienia sądu dotyczącego spółki zależnej

 • 18.06.2013 16:45

  DI BRE podwyższa rekomendację dla Enei; obniża ceny docelowe dla PGE, CEZ-u i Tauronu

 • 20.06.2013 14:40

  Projekt Elektrowni Blachownia Nowa zmierza ku zawieszeniu - prezes Tauronu

 • 21.06.2013 14:35

  Fitch potwierdził ratingi IDR Tauronu na poziomie BBB, perspektywa stabilna

 • 21.06.2013 14:45

  TAURON POLSKA ENERGIA SA podtrzymanie ratingu agencji Fitch dla TAURON Polska Energia S.A.

 • 21.06.2013 14:56

  Fitch potwierdził ratingi IDR Tauronu na poziomie BBB, perspektywa stabilna (opis)

 • 21.06.2013 15:18

  TAURON POLSKA ENERGIA SA odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej prezesa URE

 • 25.06.2013 13:50

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną

 • 25.06.2013 16:38

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - cofnięcie skargi konsorcjum China National Electric Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering Group Co., Ltd. na wyrok KIO

 • 25.06.2013 17:44

  CNEEC wycofał skargę na decyzję KIO ws. przetargu na blok w Jaworznie

 • 26.06.2013 12:34

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - porozumienie w sprawie prac dotyczących elektrowni jądrowej

 • 26.06.2013 12:38

  PGE, KGHM, Tauron i Enea kontynuują prace związane z projektem jądrowym

 • 26.06.2013 18:10

  Societe Generale rekomenduje "kupuj" Tauron

 • 28.06.2013 20:52

  Tauron Dystrybucja ma list intencyjny z Altairnano dot. współpracy w systemach magazynowania energii

 • 03.07.2013 11:23

  Tauron podtrzymuje, że EBITDA grupy w '13 może spaść do 15 proc. rdr

 • 04.07.2013 16:40

  TAURON POLSKA ENERGIA SA pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu ze spółką zależną - PKE Broker spółka z o.o.

 • 05.07.2013 11:24

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - planowany odpis aktualizujacy

 • 05.07.2013 11:35

  Tauron dokona w wynikach za I półrocze ok. 240 mln zł odpisu aktualizacyjnego

 • 05.07.2013 11:44

  Tauron dokona w I półr. ok. 240 mln zł odpisu; wpływ na zysk netto wyniesie ok. 190 mln zł (opis)

 • 05.07.2013 12:15

  Wyniki Tauronu za I półr. będą obciążone odpisami na utratę wartości (opinia)

 • 09.07.2013 14:08

  Tauron zmniejszy odpis, gdy jego bloki trafią do rezerwy interwencyjnej

 • 15.07.2013 13:48

  Porozumienia płacowe w spółkach grupy Tauron

 • 16.07.2013 09:30

  Tauron zakończył budowę bloku o mocy 50 MWe w Bielsku-Białej

 • 16.07.2013 12:27

  PGE, KGHM, Tauron i Enea uzgodniły zasadnicze warunki projektu jądrowego, we IX możliwa umowa

 • 18.07.2013 08:49

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" Tauron, cena docelowa 5 zł

 • 23.07.2013 07:54

  ING podnosi rekomendację Tauronu do "trzymaj"

 • 23.07.2013 10:13

  Tauron ciągle liczy na podpisanie kontraktu ws. Jaworzna do końca lipca

 • 23.07.2013 11:11

  Projekt budowy bloku w Blachowni może być przesunięty o kilka lat - prezes Tauronu

 • 23.07.2013 13:53

  Tauron ciągle liczy na podpisanie umowy ws. Jaworzna do końca VII, ale możliwy lekki poślizg (opis)

 • 23.07.2013 15:29

  ING podnosi rekomendację Tauronu do "trzymaj", cena docelowa 3,9 zł (aktl.)

 • 24.07.2013 12:17

  TAURON POLSKA ENERGIA SA drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu ze spółką zależną - PKE Broker sp. z o.o.

 • 30.07.2013 11:01

  BGK poinformuje o zawarciu z Tauronem umowy emisji obligacji w ramach Inwestycji Polskich

 • 31.07.2013 11:57

  Tauron podpisał z BGK umowę dotyczącą emisji obligacji na kwotę 1 mld zł

 • 31.07.2013 12:54

  Możliwe podpisanie umowy ws. bloku w Jaworznie jeszcze w sierpniu - Tauron

 • 31.07.2013 13:52

  Tauron podpisał z BGK umowę dotyczącą emisji obligacji na kwotę 1 mld zł (aktl.)

 • 31.07.2013 14:21

  PIR może zaangażować się kapitałowo w projekt w Opolu - Tamborski, MSP (opis)

 • 31.07.2013 20:35

  TAURON POLSKA ENERGIA SA podpisanie umów dotyczących programów emisji obligacji

 • 31.07.2013 20:51

  Tauron ma umowę z ING BSK, Pekao i BRE dot. programu emisji obligacji o wartości do 5 mld zł

 • 05.08.2013 17:31

  Rafako wykona 99,99 proc. prac przy budowie bloku w Jaworznie, Mostostal W. 0,01 proc.

 • 16.08.2013 14:30

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zaopiniowanie przez radę nadzorczą wniosku zarządu dot. połączenia ze spółką zależną

 • 20.08.2013 11:01

  Wyniki Tauronu w II kw. słabsze rdr i kdk, obciążone odpisami w wytwarzaniu (analiza)

 • 22.08.2013 00:01

  Wyniki Tauronu w II kw. słabsze rdr i kdk, obciążone odpisami w wytwarzaniu (analiza, powt.)

 • 22.08.2013 06:05

  Wyniki Tauronu w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.08.2013 06:07

  Zysk netto Tauronu w II kw. 2013 r. wyniósł 289,6 mln zł wobec konsensusu 252,5 mln zł

 • 22.08.2013 06:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 22.08.2013 06:43

  Zysk netto Tauronu w II kw. 2013 r. wyniósł 289,6 mln zł wobec konsensusu 252,5 mln zł (opis)

 • 22.08.2013 07:01

  Wyniki operacyjne Tauronu w II kw.'13 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 22.08.2013 08:17

  Rynek może pozytywnie zareagować na wyniki Tauronu (opinia)

 • 22.08.2013 12:00

  Tauron podtrzymuje, że zysk EBITDA grupy nie spadnie w '13 o więcej niż 15 proc. rdr

 • 22.08.2013 12:34

  PIR może zaangażować się w projekt w Łagiszy po wyjściu PGNiG - wiceprezes Tauronu

 • 22.08.2013 15:10

  Tauron podtrzymuje, że zysk EBITDA grupy nie spadnie w '13 o więcej niż 15 proc. rdr (aktl.)

 • 23.08.2013 11:02

  Espirito Santo obniża rekomendację Tauronu do "sprzedaj", a wycenę tnie do 3,7 zł

 • 23.08.2013 11:43

  Model rynku mocy powinien być gotowy w ciągu roku, już od '14 operacyjna rezerwa mocy - URE

 • 02.09.2013 12:28

  Tauron unieważni przetarg na Jaworzno, jeśli nie dostanie gwarancji do 30 września

 • 02.09.2013 15:17

  TAURON POLSKA ENERGIA SA decyzja prezesa URE w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych dla TAURON Wytwarzanie SA

 • 02.09.2013 15:38

  Wynik Tauronu za '13 po rozliczeniu kosztów osieroconych niższy o ok. 18,9 mln zł

 • 04.09.2013 12:23

  KGHM może nie potrzebować zaangażowania w Tauron - MSP

 • 04.09.2013 13:31

  KGHM nie będzie zwiększał zaangażowania w Tauron - Wirth

 • 12.09.2013 10:05

  Societe Generale obniża cenę docelową Tauronu do 5 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 18.09.2013 08:02

  Deutsche Bank podniósł rekomendację dla Tauronu do "kupuj", cenę docelową do 5,4 zł

 • 18.09.2013 11:29

  Pod koniec IX możliwe podpisanie umowy konsorcjum ws. projektu jądrowego - prezes Tauronu

 • 23.09.2013 16:01

  TAURON POLSKA ENERGIA SA uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.

 • 23.09.2013 16:19

  Parafowano umowę ws. projektu jądrowego; PGE sprzeda wspólnikom 30 proc. PGE EJ1

 • 24.09.2013 15:45

  Rafako kończy prace nad gwarancją dla kontraktu w Jaworznie

 • 25.09.2013 10:45

  Dzięki inwestycjom kopalnia Janina chce zwiększyć wydobycie o połowę

 • 27.09.2013 15:51

  TAURON POLSKA ENERGIA SA przedłużenie do 31 października 2013 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 27.09.2013 16:03

  Konsorcjum Rafako i Mostostalu W-wa przedłużyło do 31 X ważność oferty na kontrakt w Jaworznie

 • 10.10.2013 11:21

  Rafako i chiński CPECC rozważają realizację kontraktu na Jaworzno bez NCPE

 • 10.10.2013 15:11

  Tauron rozmawia z PIR o finansowaniu projektu w Łagiszy

 • 10.10.2013 16:46

  Tauron i KGHM planują przesunięcie terminu zakończenia projektu w Blachowni na '21

 • 15.10.2013 15:26

  Goldman Sachs obniżył rekomendację dla Tauronu do "sprzedaj"

 • 15.10.2013 15:40

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - zrzekroczenie progu 10% kapitałów własnych w zakresie obrotów zw spółkami Grupy PSE SA

 • 18.10.2013 12:39

  Tauron otworzył farmę wiatrową Marszewo o mocy 82 MW

 • 22.10.2013 16:30

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - stanowisko zarządu w sprawie połączenia ze spółką zależną

 • 23.10.2013 10:06

  Societe Generale obniżył rekomendację dla Tauronu do "trzymaj"

 • 25.10.2013 07:55

  Citigroup zaleca kupno, a ING sprzedaż akcji Tauronu

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 25.10.2013 14:01

  Tauron otworzył farmę wiatrową Wicko o mocy 40 MW

 • 29.10.2013 11:37

  Rafako rezygnuje ze współpracy z CPECC i NCPE w ramach kontraktu w Jaworznie

 • 29.10.2013 16:33

  Rafako rezygnuje ze współpracy z CPECC i NCPE przy realizacji kontraktu w Jaworznie (aktl.)

 • 30.10.2013 18:27

  TAURON POLSKA ENERGIA SA przedłużenie do 31 grudnia 2013 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 30.10.2013 18:43

  Termin ważności oferty Rafako i Mostostalu W-wa na kontrakt w Jaworznie przedłużony do 31 XII

 • 30.10.2013 20:46

  TAURON POLSKA ENERGIA SA aneks do umowy

 • 12.11.2013 13:46

  Wyniki Tauronu w III kw. będą raczej słabe; zysk netto mógł spaść o ponad 26 proc. rdr (analiza)

 • 14.11.2013 00:04

  Wyniki Tauronu będą raczej słabe; zysk netto mógł spaść o ponad 26 proc. rdr (analiza, powt.)

 • 14.11.2013 06:09

  Wyniki Tauronu w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2013 06:12

  Zysk netto Tauronu w III kw. 2013 r. wyniósł 364,9 mln zł wobec konsensusu 308,3 mln zł

 • 14.11.2013 06:38

  Zysk netto Tauronu w III kw. 2013 r. wyniósł 364,9 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 14.11.2013 06:47

  Wyniki operacyjne Tauronu w III kw.'13 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 14.11.2013 08:39

  Wyniki Tauronu w III kw. lepsze od oczekiwań (opinia)

 • 14.11.2013 11:44

  Tauron widzi szansę na niewielką obniżkę cen węgla w dostawach na '14

 • 14.11.2013 12:59

  Spadek zysku EBITDA Tauronu w '13 dużo mniejszy niż 15 proc. rdr; w '14 wyniki niższe

 • 14.11.2013 13:23

  Tauron nie przewiduje emisji obligacji w tym roku

 • 14.11.2013 14:17

  Spadek zysku EBITDA Tauronu w '13 dużo mniejszy niż 15 proc. rdr; w '14 wyniki niższe (aktl.)

 • 22.11.2013 15:13

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 26.11.2013 13:21

  MSP rozważy w I poł. 2014 koncepcję fuzji w branży energetycznej - Karpiński (opis)

 • 26.11.2013 18:48

  Societe Generale podwyższył cenę docelową Tauronu do 5,3 zł

 • 02.12.2013 15:02

  TAURON POLSKA ENERGIA SA rejestracja połączenia ze spółką zależną - PKE Broker sp. z o.o.

 • 04.12.2013 08:23

  DM IDM zaleca sprzedaż akcji Tauronu; cena docelowa 5 zł

 • 10.12.2013 10:32

  TAURON POLSKA ENERGIA SA nabycie akcji Południowego Koncernu Węglowego S.A.

 • 10.12.2013 10:44

  Tauron kupi od Kompanii Węglowej 47,5 proc. akcji PKW za 310 mln zł

 • 10.12.2013 10:58

  Analitycy pozytywnie oceniają transakcję zakupu przez Tauron 47,5 proc. akcji PKW (opinia)

 • 10.12.2013 11:11

  Tauron kupi od Kompanii Węglowej 47,5 proc. akcji PKW za 310 mln zł (opis)

 • 11.12.2013 14:36

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zamiar dokonania zmian w statucie

 • 11.12.2013 16:58

  TAURON POLSKA ENERGIA SA rezygnacja z realizacji projektu "Budowa bloku parowo-gazowego o mocy elektrycznej brutto około 135 MW w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Katowice"

 • 16.12.2013 16:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zawarcie umowy znaczącej z PSE S.A.

 • 17.12.2013 17:09

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej

 • 17.12.2013 17:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zatwierdzenie przez prezesa URE taryfy dla sprzedaży energii elektrycznej

 • 17.12.2013 17:34

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '14 ze średnim wzrostem o 3,1 proc.

 • 17.12.2013 17:52

  Taryfy URE dla dystrybutorów energii na '14 zgodne z oczekiwaniami rynku (opinia)

 • 19.12.2013 08:03

  Goldman Sachs podnosi rekomendację Tauronu do "neutralnie"

 • 19.12.2013 15:34

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - spełnienie się jednego z warunków przeniesienia własności akcji PKW

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 20.12.2013 16:53

  TAURON POLSKA ENERGIA SA przedłużenie do 28 lutego 2014 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 20.12.2013 17:01

  Tauron przedłużył ważność oferty na blok w Jaworznie do 28 II 2014

 • 30.12.2013 13:01

  TAURON POLSKA ENERGIA SA podjęcie decyzji o zawieszeniu projektu budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Blachownia

 • 30.12.2013 13:14

  Tauron i KGHM czasowo zawieszają projekt budowy bloku w Blachowni

 • 31.12.2013 12:04

  TAURON POLSKA ENERGIA SA informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce

 • 31.12.2013 14:54

  TAURON POLSKA ENERGIA SA wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

 • 31.12.2013 15:14

  Wygasła umowa PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea w sprawie poszukiwania gazu z łupków

 • 07.01.2014 16:19

  Aleksander Grad od lutego w radzie nadzorczej Tauronu

 • 10.01.2014 10:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA wykaz akcjonariuszy

 • 14.01.2014 16:00

  Tauron i grupa Azoty rozważą powrót do projektu w Kędzierzynie-Koźlu

 • 14.01.2014 16:46

  Tauron zgłosi sześć bloków do przetargu na tzw. rezerwę interwencyjną

 • 16.01.2014 16:21

  TAURON POLSKA ENERGIA SA spełnienie ostatniego warunku zawieszającego przeniesienia własności akcji PKW

 • 20.01.2014 07:09

  MSP oczekuje restrukturyzacji PGE i PGNiG, dobrze ocenia prezesa Tauronu (wywiad)

 • 21.01.2014 15:31

  TAURON POLSKA ENERGIA SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 22.01.2014 17:39

  TAURON POLSKA ENERGIA SA odwołanie członka rady nadzorczej spółki.

 • 28.01.2014 12:17

  TAURON POLSKA ENERGIA SA o zamiarze ujęcia rezerwy na nieotrzymane w 2013 r. nieodpłatne uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy TAURON

 • 28.01.2014 12:24

  Rezerwy na nieotrzymane uprawnienia CO2 obniżą wynik Tauronu za '13 o ok. 219 mln zł

 • 30.01.2014 22:45

  Goldman Sachs podnosi rekomendację dla Tauronu do "kupuj"

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 04.02.2014 14:20

  KE potwierdziła dofinansowanie kotła na biomasę w elektrowni Jaworzno III

 • 06.02.2014 10:49

  Cyfrowy Polsat, Millennium, Orlen, PGNiG i PZU na liście "top picks" UniCredit

 • 07.02.2014 08:37

  Societe Generale podwyższył rekomendację dla Tauronu do "kupuj"

 • 07.02.2014 09:40

  Spółki energetyczne do '19 chcą zainwestować w infrastrukturę sieciową ponad 41 mld zł - URE

 • 07.02.2014 10:04

  Inwestycje w energetykę konwencjonalną do '24 mogą wynieść 100 mld zł - PMR

 • 10.02.2014 07:43

  ING podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Tauronu do "trzymaj"

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 10.02.2014 15:41

  TAURON POLSKA ENERGIA SA przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TAURON Polska Energia SA

 • 10.02.2014 15:46

  TAURON POLSKA ENERGIA SA delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki.

 • 10.02.2014 15:50

  Aleksander Grad czasowo, do 11 maja, delegowany na wiceprezesa Tauronu

 • 10.02.2014 16:42

  ING podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Tauronu do "trzymaj" (opis)

 • 13.02.2014 19:04

  JP Morgan rekomenduje "przeważaj" Tauron

 • 14.02.2014 07:53

  JP Morgan rekomenduje "przeważaj" dla Tauronu

 • 18.02.2014 10:23

  Getin Noble, LC Corp, PZU i Komercni banka na liście "top picks" UniCredit

 • 24.02.2014 07:15

  Enea może objąć 10 proc. udziałów w PGE EJ1 w pierwszej połowie roku

 • 27.02.2014 19:48

  TAURON POLSKA ENERGIA SA przedłużenie do 30 kwietnia 2014 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 27.02.2014 19:58

  Konsorcjum Rafako i Mostostalu W-wa przedłużyło do 30 IV ważność oferty na budowę bloku w Jaworznie

 • 28.02.2014 14:41

  KGHM porządkuje grupę; pod koniec II kw. zdecyduje o dezinwestycjach

 • 28.02.2014 14:52

  Tauron uważa za ostateczny termin obowiązywania oferty na budowę bloku w Jaworznie

 • 06.03.2014 15:58

  Trzy bloki Tauronu zakwalifikowane do interwencyjnej rezerwy zimnej

 • 10.03.2014 08:46

  DM PKO BP podwyższył ceny docelowe dla Energi, PGE, Enei i Tauronu, obniżył dla PAK i CEZ

 • 11.03.2014 14:36

  Tauron wypłaci 0,19 zł dywidendy na akcję za 2013 r. - analitycy (tabela)

 • 13.03.2014 16:53

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla Tauronu do "trzymaj"

 • 17.03.2014 15:24

  TAURON POLSKA ENERGIA SA złożenie rezygnacji przez członka rady nadzorczej

 • 17.03.2014 15:30

  TAURON POLSKA ENERGIA SA odwołanie członków zarządu

 • 17.03.2014 15:33

  Aleksander Grad zrezygnował z członkostwa w RN Tauronu

 • 17.03.2014 15:36

  Rada nadzorcza Tauronu odwołała cały zarząd spółki

 • 17.03.2014 15:38

  TAURON POLSKA ENERGIA SA powołanie członków zarządu

 • 17.03.2014 15:49

  RN Tauronu powołała nowy zarząd; prezesem nadal Dariusz Lubera, wśród wiceprezesów Grad

 • 17.03.2014 16:07

  RN Tauronu powołała nowy zarząd; prezesem nadal Dariusz Lubera, wśród wiceprezesów Grad (opis)

 • 18.03.2014 06:04

  Wyniki Tauronu w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 18.03.2014 06:18

  Zysk netto Tauronu w IV kw. 2013 r. wyniósł 95,5 mln zł wobec konsensusu 36,6 mln zł

 • 18.03.2014 06:42

  Zysk netto Tauronu w IV kw. 2013 r. wyniósł 95,5 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 18.03.2014 06:59

  Wyniki operacyjne Tauronu w IV kw.'13 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 18.03.2014 07:11

  Tauron uzyskał w '13r. 320 mln zł oszczędności z tytułu poprawy efektywności operacyjnej

 • 18.03.2014 07:44

  TAURON POLSKA ENERGIA SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 18.03.2014 07:45

  TAURON POLSKA ENERGIA SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 18.03.2014 08:21

  Tauron zakłada, że CAPEX w '14 nie będzie niższy niż w '13

 • 18.03.2014 08:52

  Wyniki Tauronu lepsze od oczekiwań głównie w segmencie wytwarzania (opinia)

 • 18.03.2014 08:59

  Tauron zaskoczył niższymi kosztami i lepszym wynikiem w wytwarzaniu (opinia, aktl.)

 • 18.03.2014 11:51

  Nakłady inwestycyjne Tauronu w '14 nie przekroczą 4 mld zł

 • 18.03.2014 11:54

  Zarząd Tauronu zdecyduje o dywidendzie w drugiej połowie kwietnia

 • 18.03.2014 12:09

  Zarząd Tauronu zdecyduje o dywidendzie w drugiej połowie kwietnia (opis)

 • 18.03.2014 12:14

  Tauron nie wyklucza, że w pierwszym półroczu '14 wyjdzie na rynek z emisją obligacji

 • 18.03.2014 12:30

  Zarząd Tauronu zdecyduje o dywidendzie w drugiej połowie kwietnia (opis2)

 • 18.03.2014 12:32

  Tauron zakłada spadek EBITDA w '14 rdr

 • 18.03.2014 13:16

  Tauron zakłada spadek EBITDA w '14 rdr (opis)

 • 18.03.2014 13:30

  Tauron może wyjść na rynek z emisją obligacji, jeśli będzie umowa ws. Jaworzna (opis)

 • 18.03.2014 13:42

  Tauron "czuje się komfortowo" z konsensusem EBITDA na '14 na poziomie 3,3 mld zł

 • 19.03.2014 15:07

  Tauron podpisze w czwartek z PIR list intencyjny ws. finansowania projektu w El. Łagisza

 • 26.03.2014 11:39

  Tauron Wytwarzanie podpisał z PSE umowę na interwencyjną rezerwę zimną

 • 29.03.2014 15:01

  Tauron wybuduje blok energetyczny w Tychach za 618 mln zł do 2016 r.

 • 07.04.2014 10:27

  Rumunia najatrakcyjniejsza w regionie dla inwestorów szukających dywidendy - Wood (opinia)

 • 11.04.2014 08:50

  Unicredit rekomenduje zajęcie długiej pozycji na Orlen, krótkiej na Tauron

 • 11.04.2014 16:35

  DM mBanku obniżył rekomendacje dla Asseco Poland, Enei i Tauronu

 • 15.04.2014 06:22

  Deutsche Bank podniósł ceny docelowe dla Tauronu i Enei

 • 15.04.2014 16:49

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - rekomendacja zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 15.04.2014 17:03

  Zarząd Tauronu rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.

 • 16.04.2014 06:42

  Rafako ma warunkową umowę z Siemens na dostawę wyspy turbinowej do bloku w Jaworznie

 • 17.04.2014 09:54

  W czwartek Tauron podpisze z konsorcjum Rafako umowę na budowę bloku w Jaworznie

 • 17.04.2014 13:00

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zawarcie umowy znaczącej z konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 17.04.2014 13:01

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zawarcie porozumienia dotyczącego umowy na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

 • 17.04.2014 13:08

  Tauron podpisał z konsorcjum Rafako umowę na budowę bloku w Jaworznie

 • 17.04.2014 16:12

  Grupa Tauron chce zwiększyć własne moce wydobywcze - prezes

 • 18.04.2014 10:30

  TAURON POLSKA ENERGIA SA ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 18.04.2014 10:36

  TAURON POLSKA ENERGIA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 18.04.2014 10:43

  TAURON POLSKA ENERGIA SA projekty uchwał ZWZ

 • 08.05.2014 15:30

  MSP nie zmienia podejścia do dywidend ze spółek energetycznych

 • 12.05.2014 10:37

  Wbicie łopaty w Jaworznie możliwe jesienią, rozpoczyna się projektowanie - wiceprezes Tauronu

 • 14.05.2014 00:04

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 00:16

  Wyniki Tauronu w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2014 00:47

  Zysk netto Tauronu w I kw.'14 wyniósł 396 mln zł, lepiej od konsensusu

 • 14.05.2014 01:26

  Zysk netto PGE w I kw.'14 wyniósł 789 mln zł, poniżej konsensusu

 • 14.05.2014 05:25

  Wyniki operacyjne Tauronu w I kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 14.05.2014 08:48

  Wyniki Tauronu dobre, ale niepokoi bardzo niski cash flow operacyjny (opinia)

 • 14.05.2014 08:57

  Wyniki Tauronu dobre, ale niepokoi bardzo niski cash flow operacyjny (opinia, aktl.)

 • 15.05.2014 11:30

  MSP wnioskuje o 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku Tauronu za 2013 r

 • 15.05.2014 11:47

  WZ Tauronu zdecydowało o wypłacie 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.

 • 15.05.2014 12:02

  TAURON POLSKA ENERGIA SA wypłata dywidendy przez spółkę

 • 15.05.2014 12:40

  WZ Tauronu zdecydowało o wypłacie 0,19 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r. (aktl.)

 • 15.05.2014 19:46

  TAURON POLSKA ENERGIA SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 15.05.2014 19:49

  TAURON POLSKA ENERGIA SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 23.05.2014 09:57

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji Tauronu do 6,6 zł

 • 23.05.2014 12:15

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 30.05.2014 09:34

  Wszyscy sprzedawcy energii złożyli w URE wnioski o zmianę taryf

 • 02.06.2014 19:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA aktualizacja Strategii Korporacyjnej

 • 02.06.2014 19:37

  Tauron wyda 37 mld zł na inwestycje w grupie w latach 2014-2023 - strategia

 • 02.06.2014 19:58

  Tauron wyda 37 mld zł na inwestycje w grupie w latach 2014-2023 - strategia (opis)

 • 04.06.2014 15:38

  Sprzedawcy energii chcą wzrostu cen średnio o 5 proc. - wysokienapiecie.pl

 • 09.06.2014 16:12

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE i Tauronu, obniżył dla Energi

 • 12.06.2014 13:40

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu

 • 12.06.2014 13:46

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.)

 • 12.06.2014 14:52

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.2)

 • 16.06.2014 08:53

  Wood podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Tauronu do "trzymaj"

 • 23.06.2014 07:46

  JP Morgan obniżył rekomendację dla Tauronu do "neutralnie"

 • 23.06.2014 10:27

  JP Morgan obniżył rekomendację dla Tauronu do "neutralnie", cenę docelową do 5,4 zł (opis)

 • 26.06.2014 12:12

  Enea, Energa, PGE i Tauron chcą współpracować w obszarze R&D

 • 27.06.2014 11:26

  Trigon rekomenduje "kupuj" Energę i Eneę, "sprzedaj" PGE i Tauron

 • 02.07.2014 15:00

  TAURON POLSKA ENERGIA SA rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie

 • 08.07.2014 09:33

  TAURON POLSKA ENERGIA SA przekroczenie progu 10% kapitałów własnych w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy TAURON a spółkami Grupy PSE S.A.

 • 18.07.2014 15:17

  Fitch potwierdził rating Tauronu na poziomie BBB z perspektywą stabilną

 • 18.07.2014 15:40

  Fitch potwierdził rating Tauronu na poziomie BBB z perspektywą stabilną (opis)

 • 18.07.2014 16:52

  TAURON POLSKA ENERGIA SA podtrzymanie ratingu agencji Fitch dla TAURON Polska Energia SA

 • 22.07.2014 14:50

  Strata sektora górnictwa po 5 miesiącach '14 wynosi 631 mln zł - Kaliski, MG

 • 30.07.2014 10:42

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania NWZ

 • 05.08.2014 13:46

  TAURON POLSKA ENERGIA SA - zwołanie NWZ

 • 05.08.2014 13:47

  TAURON POLSKA ENERGIA SA projekty uchwał NWZ

 • 11.08.2014 12:51

  Tauron i ArcelorMittal utworzyły joint venture w obszarze energetyki przemysłowej

 • 12.08.2014 07:57

  JP Morgan podniósł rekomendację dla Tauronu do "przeważaj"

 • 12.08.2014 12:51

  Tauron sprzedał na rzecz TFI PZU spółkę medyczną Elvita

 • 21.08.2014 00:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 21.08.2014 00:23

  Wyniki Tauronu w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.08.2014 00:47

  Zysk netto Tauronu w II kw.'14 wyniósł 334,4 mln zł, lepiej od konsensusu

 • 21.08.2014 01:06

  Wyniki operacyjne Tauronu w II kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 21.08.2014 08:54

  Tauron pokazał dobre wyniki za II kw., kurs może rosnąć (opinia)

 • 21.08.2014 11:57

  Tauron podtrzymuje zamiar emisji długu w Polsce - wiceprezes

 • 21.08.2014 12:06

  Tauron rozważa wyodrębnienie aktywów wiatrowych i uwolnienie gotówki

 • 21.08.2014 13:48

  Oszczędności w Tauronie mogą być wyższe o 10 proc. niż zakładane 864 mln zł

 • 01.09.2014 13:24

  Tauron nie widzi potrzeby emisji obligacji w '14 - prezes

 • 01.09.2014 15:38

  TAURON POLSKA ENERGIA SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 01.09.2014 15:39

  TAURON POLSKA ENERGIA SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 01.09.2014 15:40

  TAURON POLSKA ENERGIA SA wykaz akcjonariuszy

 • 03.09.2014 17:23

  TAURON POLSKA ENERGIA SA podpisanie umowy wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej

 • 03.09.2014 17:34

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia przez nich łącznie 30 proc. udziałów w spółce PGE EJ1

 • 03.09.2014 17:52

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis)

 • 03.09.2014 18:50

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis2)

 • 03.09.2014 19:03

  Tauron może ponownie rozważyć odkupienie od KW kopalni Bolesław Śmiały

 • 05.09.2014 15:53

  Rząd poważnie analizuje konsolidację w sektorze węglowym

 • 11.09.2014 10:34

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada m.in. przejęcie części kopalń przez Eneę, PGE i Tauron - Tomczykiewicz, MG

 • 11.09.2014 11:02

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada przejęcie części kopalń przez energetykę - Tomczykiewicz, MG (opis)

 • 11.09.2014 12:10

  Tauron nie prowadzi z KW rozmów na temat przejęcia konkretnych kopalń

 • 11.09.2014 15:27

  MSP dementuje informacje o planach sprzedaży kopalń spółkom energetycznym

 • 11.09.2014 15:52

  Spółki energetyczne nie rozmawiają ws. przejęć kopalń od KW; MSP też zaprzecza (opis)

 • 11.09.2014 18:47

  Konsolidacja kopalń z energetyką na etapie analiz, nie decyzji - MG

 • 15.09.2014 11:57

  Branża energetyczna i rząd nie są skłonni popierać łączenia kopalń z firmami energetycznymi

 • 26.09.2014 08:50

  Tauron do końca listopada wyemituje obligacje warte max. 1 mld zł

 • 26.09.2014 09:46

  Energetycy przeciw powiązaniom długoterminowymi umowami firm energetycznych i kopalń

 • 09.10.2014 12:25

  PGE, Tauron, Enea i KGHM mają zgodę UOKiK na budowę elektrowni atomowej

 • 09.10.2014 14:12

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zgoda prezesa UOKiK na koncentrację

 • 09.10.2014 16:43

  Dźwignia netto Tauronu, Energi i Enei wzrośnie do ok. 3x w '16, PGE do ok. 2x - Fitch

 • 13.10.2014 14:49

  Trigon DM przedstawił dwie pary long-short

 • 15.10.2014 14:07

  Tauron nie rozmawia o kupnie kopalni od Kompanii Węglowej - wiceprezes

 • 15.10.2014 15:24

  Tauron nie rozmawia o kupnie kopalni, za kilka mies. możliwy przetarg na Łagiszę (opis)

 • 20.10.2014 08:08

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Tauronu do "sprzedaj"

 • 24.10.2014 16:27

  Fitch potwierdził rating Tauronu na poziomie BBB z perspektywą stabilną

 • 24.10.2014 16:37

  TAURON POLSKA ENERGIA SA podtrzymanie i nadanie ratingów agencji Fitch dla TAURON Polska Energia S.A.

 • 27.10.2014 17:03

  TAURON POLSKA ENERGIA SA złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa

 • 29.10.2014 07:33

  ING obniża rekomendację Tauronu do "sprzedaj", zaleca "trzymaj" Energę

 • 29.10.2014 10:27

  ING obniża rekomendację Tauronu do "sprzedaj", zaleca "trzymaj" Energę (aktl.)

 • 29.10.2014 16:17

  Tauron zwiększył emisję obligacji do 1,75 mld zł z 1 mld zł wcześniej

 • 30.10.2014 13:44

  Tauron wyemituje 5-letnie obligacje za 1,75 mld zł

 • 04.11.2014 09:09

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Tauron i krótką na Eneę

 • 05.11.2014 15:25

  Fitch przyznał rating obligacjom Tauronu na poziomie "A"

 • 06.11.2014 10:24

  BESI rekomenduje "kupuj" dla Energi i Enei i "neutralnie" dla PGE i Tauronu

 • 06.11.2014 16:29

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla CEZ i zmienia ceny docelowe dla firm z branży

 • 07.11.2014 07:58

  DM PKO BP podniósł ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 07.11.2014 10:42

  Tauron rozpoczyna budowę drugiego etapu farmy wiatrowej Marszewo

 • 13.11.2014 00:04

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 00:15

  Wyniki Tauronu w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2014 00:19

  Zysk netto Tauronu w III kw.'14 wyniósł 318,4 mln zł, lepiej od konsensusu

 • 13.11.2014 00:28

  Wyniki operacyjne Tauronu w III kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 13.11.2014 00:39

  Zysk netto Tauronu w III kw.'14 wyniósł 318,4 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 13.11.2014 08:17

  Wyniki Tauronu lepsze od oczekiwań (opinia)

 • 13.11.2014 08:49

  Wyniki Tauronu lepsze od oczekiwań (opinia, aktl.)

 • 13.11.2014 11:44

  Tauron spodziewa się do końca '15 oszczędności wyższych niż założono

 • 13.11.2014 11:51

  Tauron przyjrzy się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka

 • 13.11.2014 12:00

  Tauron spodziewa się do końca '15 oszczędności wyższych niż założono (opis)

 • 13.11.2014 12:01

  Tauron ocenia, że opóźnienie przy realizacji bloku w Stalowej Woli może wynieść kilka miesięcy

 • 13.11.2014 12:31

  Tauron zakłada że w grudniu otrzyma oferty na zakup farm wiatrowych

 • 13.11.2014 13:23

  Tauron chce rozmawiać z bankami o rolowaniu części obligacji

 • 13.11.2014 14:47

  Tauron i PGE przyjrzą się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka (opis)

 • 13.11.2014 15:06

  PGE i Tauron spodziewają się stabilnych cen węgla w '15, Enea widzi potencjał do spadku

 • 20.11.2014 08:50

  Deutsche Bank zaleca "trzymaj" PGE i Tauron oraz "kupuj" Energę

 • 21.11.2014 09:11

  Tauron ogłosił przetarg na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza

 • 21.11.2014 14:53

  Trigon DM zamyka długie pozycje na Enei i CCC; krótkie na Tauronie i LPP

 • 25.11.2014 17:27

  GPW:Animator dla akcji sześciu spółek

 • 05.12.2014 12:20

  Tauron wyemitował na rynku niemieckim obligacje o wartości 168 mln euro

 • 10.12.2014 15:23

  Erste obniżył wycenę dla ZE PAK do 35,7 zł; rekomenduje "trzymaj" Eneę, "redukuj" Tauron

 • 17.12.2014 07:39

  TAURON POLSKA ENERGIA SA oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa

 • 17.12.2014 14:00

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '15 ze średnim wzrostem o 3,9 proc.

 • 17.12.2014 16:41

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

 • 17.12.2014 16:42

  TAURON POLSKA ENERGIA SA zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla sprzedaży energii elektrycznej

 • 07.01.2015 15:23

  Plan naprawy górnictwa doprowadzi do konsolidacji sektora energetycznego z górniczym

 • 07.01.2015 15:50

  KW zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w podmiot na bazie Węglokoksu (opis)

 • 07.01.2015 17:05

  Kompania Węglowa zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w "nową KW" (opis2)

 • 07.01.2015 17:43

  Wygaszenie najsłabszych kopalń KW pozytywne; ciągle niepewność dot. konsolidacji z energetyką (opinia)

 • 08.01.2015 15:16

  W "Nową KW" najmocniej ze spółek energetycznych może się zaangażować PGE (analiza)

 • 08.01.2015 17:35

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w styczniu

 • 08.01.2015 17:43

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w I (opis)

 • 09.01.2015 09:04

  MSP chce konsolidować energetykę, by mogła konkurować w regionie (opinia)

 • 09.01.2015 10:56

  MSP chce konsolidować energetykę; brak szczegółów zwiększa niepewność wokół sektora (analiza)

 • 10.01.2015 16:41

  MSP będzie chciało przyspieszyć informację ws. planów konsolidacji energetyki

 • 11.01.2015 18:08

  Rozmowy dot. planu naprawczego dla Kompanii Węglowej znowu zerwane

 • 11.01.2015 19:45

  Rozmowy dot. planu naprawczego KW zerwane, związkowcy chcą rozmawiać z premier (opis)

 • 12.01.2015 08:15

  Rząd chce wspierać poszukiwanie inwestorów dla wygaszanych kopalń

 • 12.01.2015 18:00

  Universal Energy chce przejąć trzy kopalnie KW przeznaczone do likwidacji

 • 12.01.2015 20:01

  Universal Energy chce przejąć trzy kopalnie KW przeznaczone do likwidacji (opis)

 • 14.01.2015 07:26

  MSP zainteresowane ofertą Universal Energy, przeanalizuje ją - Karpiński, MSP

 • 14.01.2015 09:00

  W tym roku powinna być gotowa analiza, czy energetyka ma angażować się w górnictwo - MSP

 • 14.01.2015 15:22

  W proteście uczestniczą już wszystkie kopalnie KW

 • 16.01.2015 10:20

  Górnicy KHW dołączają do protestu, kolejna runda rozmów

 • 16.01.2015 12:49

  Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa do TK - PiS

 • 16.01.2015 14:03

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w roku obrotowym 2015

 • 16.01.2015 17:40

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Wyrażenie wstępnego zainteresowania nabyciem całości lub części aktywów KWK Brzeszcze wniesionych przez Kompanię Węglową S.A. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 • 16.01.2015 17:47

  Tauron wstępnie zainteresowany przejęciem KWK Brzeszcze

 • 16.01.2015 18:00

  Tauron wstępnie zainteresowany przejęciem KWK Brzeszcze (opis)

 • 17.01.2015 17:35

  Podpisano porozumienie ws. planu naprawczego Kompanii Węglowej

 • 17.01.2015 18:24

  Podpisano porozumienie ws. planu naprawczego Kompanii Węglowej (opis)

 • 17.01.2015 20:32

  Rząd i związkowcy podpisali porozumienie ws. planu naprawczego Kompanii Węglowej (opis2)

 • 18.01.2015 19:40

  Porozumienie ws. górnictwa zakończyło protesty (synteza)

 • 19.01.2015 09:17

  Tauron zainteresowany kupnem kopalni Brzeszcze, kurs spada (opinia)

 • 19.01.2015 12:42

  Koszty planu naprawczego KW będą wyższe o kilkanaście proc. - Kowalczyk

 • 19.01.2015 16:12

  Węglokoks złoży oferty na trzy restrukturyzowane kopalnie KW

 • 19.01.2015 16:36

  Rząd zapowiada bezzwłoczną notyfikację w KE pomocy dla górnictwa

 • 20.01.2015 08:53

  Koszty planu naprawczego KW wyniosą 2,3-2,5 mld zł - Karpiński

 • 20.01.2015 09:44

  Koszty planu naprawczego KW wyniosą 2,3-2,5 mld zł - Karpiński (opis)

 • 20.01.2015 20:57

  Senackie komisje rekomendowały poprawki do ustawy "węglowej"

 • 22.01.2015 09:29

  Wood&Co. zaleca "kupuj" PGE i Tauron, "trzymaj" Energę i Eneę

 • 22.01.2015 18:33

  Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy "węglowej"

 • 22.01.2015 20:01

  Pomoc dla kopalń będzie zgodna z prawem UE, ale z zastrzeżeniem - UOKiK

 • 30.01.2015 19:00

  Tauron ma dziesięciu chętnych na budowę bloku w Elektrowni Łagisza

 • 02.02.2015 15:52

  Tauron rozpoczyna analizę KWK Brzeszcze pod kątem ewentualnego przejęcia

 • 05.02.2015 11:30

  MSP nie przedstawi planu konsolidacji energetyki w tym tygodniu - Gawlik, MSP

 • 06.02.2015 13:18

  Proces konsolidacji energetyki raczej nie zakończy się w tym roku - Karpiński, MSP

 • 06.02.2015 15:29

  Po ewentualnej integracji spółki energetyczne zachowają podmiotowość prawną - MSP

 • 09.02.2015 07:59

  JP Morgan obniżył rekomendację Tauronu; podwyższył dla PGE

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 18.02.2015 10:29

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy TAURON za IV kwartał 2014 r.

 • 18.02.2015 10:36

  Wyniki Tauronu za IV kw. '14 obciążą rezerwy i odpisy o wartości ok. 150 mln zł

 • 18.02.2015 15:17

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Wprowadzenie obligacji TAURON Polska Energia S.A. do obrotu na rynku Catalyst

 • 24.02.2015 07:59

  Na chwilę obecną nie ma projektu połączenia PGE i Energi - MSP

 • 02.03.2015 11:20

  Sprzedaż przez KW kopalni Brzeszcze możliwa w marcu - kwietniu

 • 04.03.2015 18:39

  Tauron "kierunkowo zaaprobował" rekomendację doradców dot. nabycia KWK Brzeszcze

 • 05.03.2015 09:03

  Societe General obniżył cenę docelową Taurona do 4,7 zł

 • 05.03.2015 10:06

  Alior Bank, mBank i Tauron opuszczą 23 marca skład indeksu CECE PTX

 • 05.03.2015 11:43

  Duże zainteresowanie PKP Energetyką, finalizacja sprzedaży spółki w II półroczu

 • 10.03.2015 14:59

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji TAURON Polska Energia S.A. na rynku Catalyst

 • 12.03.2015 00:06

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 12.03.2015 00:07

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.03.2015 00:19

  Wyniki Tauronu w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.03.2015 00:27

  Zysk netto Tauronu w IV kw.'14 wyniósł 132,2 mln zł, lepiej od konsensusu

 • 12.03.2015 00:53

  Wyniki operacyjne Tauronu w IV kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 12.03.2015 01:02

  Zysk netto Tauronu w IV kw.'14 wyniósł 132,2 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 12.03.2015 09:09

  Wyniki Tauronu lepsze od oczekiwań, ale problemem jest ciągle słaby cash flow (opinia)

 • 12.03.2015 11:01

  Tauron nie wyklucza kolejnych emisji obligacji

 • 12.03.2015 11:44

  Wydatki inwestycyjne grupy Tauron wyniosą w '15 ok. 4,5 mld zł

 • 12.03.2015 11:51

  Tauron chce wypłacić dywidendę za 2014, decyzje o wysokości wkrótce

 • 12.03.2015 12:02

  Tauron spodziewa się, że oszczędności do końca '15 wyniosą ponad 1 mld zł

 • 12.03.2015 12:05

  Tauron liczy na finał negocjacji ws. sprzedaży aktywów wiatrowych w najbliższych dniach

 • 12.03.2015 13:58

  Fuzja z Eneą byłaby korzystna dla akcjonariuszy Tauronu - prezes

 • 12.03.2015 14:26

  Poziom dywidendy Tauronu za 2014 może być procentowo zbliżony do ubiegłorocznego (opis)

 • 12.03.2015 14:34

  Tauron nie jest zainteresowany innymi kopalniami niż KWK Brzeszcze

 • 16.03.2015 16:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 16.03.2015 16:12

  Zarząd Tauronu rekomenduje wypłatę 262,88 mln zł dywidendy, czyli 0,15 zł na akcję

 • 19.03.2015 10:34

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Wypowiedzenie umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę zależną

 • 19.03.2015 10:57

  Spółka zależna Tauronu wypowiedziała umowy właścicielom farm wiatrowych

 • 19.03.2015 11:13

  Spółka zależna Tauronu wypowiedziała umowy właścicielom farm wiatrowych (opis)

 • 23.03.2015 13:39

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 26.03.2015 07:37

  Goldman Sachs obniża rekomendację dla Tauronu do "neutralnie"

 • 26.03.2015 12:11

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 26.03.2015 12:14

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

 • 02.04.2015 09:39

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PKN Orlen, krótką na PGNiG

 • 08.04.2015 16:58

  W PKP Energetyka trwa due diligence - MIR

 • 10.04.2015 13:52

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy TAURON a spółkami Grupy PSE S.A.

 • 13.04.2015 18:03

  Kazimierz Grzechnik odwołany z funkcji prezesa Tauronu Wydobycie

 • 15.04.2015 13:19

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

 • 15.04.2015 13:27

  Enea, KGHM i Tauron kupiły udziały w PGE EJ

 • 20.04.2015 15:11

  Nie wcześniej niż w drugim półroczu wyniki analiz ws. konsolidacji energetyki - Karpiński

 • 20.04.2015 17:24

  Tauron nie rozmawia o przejęciu KWK Brzeszcze bezpośrednio od Kompanii Węglowej

 • 23.04.2015 11:30

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Wypłata dywidendy przez Spółkę

 • 23.04.2015 11:38

  WZ Tauronu zdecydowało o wypłacie 262,88 mln zł dywidendy, czyli 0,15 zł na akcję

 • 23.04.2015 16:03

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Polska Energia S.A.

 • 23.04.2015 16:04

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 • 30.04.2015 09:55

  Kopalnia Brzeszcze trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń - wiceminister skarbu

 • 04.05.2015 12:23

  Kopalnia Brzeszcze przechodzi do SRK

 • 08.05.2015 14:33

  Uruchomienie bloku w Stalowej Woli może nastąpić w ciągu kilku miesięcy

 • 13.05.2015 13:06

  Zmiany w zarządzie Energi bez związku z planami konsolidacji sektora - Karpiński, MSP

 • 13.05.2015 16:02

  Do połowy 2015 r. PIR podpisze z Tauronem umowę ws. finansowania bloku w Łagiszy

 • 14.05.2015 00:05

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 00:09

  Wyniki Tauronu w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2015 00:20

  Zysk netto Tauronu w I kw.'15 wyniósł 502 mln zł wobec 352 mln zł konsensusu

 • 14.05.2015 00:36

  Zysk netto Tauronu w I kw.'15 wyniósł 502 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 14.05.2015 00:48

  Wyniki operacyjne Tauronu w I kw.'15 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 14.05.2015 08:28

  Wyniki Tauronu pozytywnie zaskoczyły, kurs może rosnąć (opinia)

 • 14.05.2015 08:48

  Wyniki Tauronu pozytywnie zaskoczyły, kurs może rosnąć (opinia, aktl.)

 • 14.05.2015 11:43

  Tauron pracuje nad listem intencyjnym ws. kopalni Brzeszcze

 • 14.05.2015 11:53

  Tauron blisko zakończenia rozmów o sprzedaży farm wiatrowych

 • 14.05.2015 12:26

  Tauron chce wziąć 1 mld zł kredytu, podpisanie umowy możliwe w trzecim kwartale

 • 14.05.2015 13:14

  Tauron pracuje nad listem intencyjnym ws. kopalni Brzeszcze (opis)

 • 14.05.2015 13:19

  Tauron nie widzi potencjału do wyraźnego odbicia cen energii w tym roku

 • 14.05.2015 14:11

  Tauron rozmawia dalej o sprzedaży farm wiatrowych, ale warunki rynkowe się zmieniły (opis)

 • 14.05.2015 14:26

  Program poprawy efektywności Tauronu może dać 1,1 mld zł oszczędności

 • 15.05.2015 13:02

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Podpisanie listu intencyjnego ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń

 • 15.05.2015 13:12

  Tauron i SRK mają list intencyjny o współpracy ws. ewentualnego kupna aktywów KWK Brzeszcze

 • 20.05.2015 12:46

  Societe Generale obniżył ceny docelowe dla PGE i Energi, podniósł dla Enei i Tauronu

 • 29.05.2015 16:09

  Skarb Państwa nie musi płacić odszkodowania akcjonariuszowi spółek energetycznych - Sąd

 • 09.06.2015 09:56

  Zakończenie prywatyzacji PKP Energetyka na przeł. III/IV kw.; trwa analiza ofert wiążących

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 17.06.2015 08:13

  Konsolidacja energetyki nie jest przygotowana - Czerwiński, MSP

 • 17.06.2015 08:38

  Konsolidacja energetyki nie jest teraz priorytetem - Czerwiński, MSP (aktl.)

 • 19.06.2015 10:22

  DM BZ WBK obniża ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 29.06.2015 14:41

  DM BOŚ zmienił rekomendacje dla 5 spółek

 • 30.06.2015 08:15

  Hurtowe ceny energii zostaną w przedziale 160-180 zł za MWh do '20 r. - Moody's

 • 02.07.2015 14:13

  Tauron i Enea chcą wspólnie rozwijać moce odnawialne

 • 02.07.2015 14:29

  Tauron i Enea chcą wspólnie rozwijać moce odnawialne (opis)

 • 10.07.2015 15:05

  Tauron zwiększył program emisji obligacji o 700 mln zł

 • 13.07.2015 12:20

  TAURON POLSKA ENERGIA SA Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną