Skyline Investment SA

skrót: SKL

Ostatnie notowanie z: 18.02.2019 14:01

Aktualny kurs0,71   0 %0 zł
Otwarcie0,710,00%
Minimum0,710,00%
Maksimum0,710,00%
Wolumen (szt.) 3510
Kurs odniesienia0,71
Widełki dolne0,64
Widełki górne0,78
Obroty (tyś. zł)2
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 0000,69
12 0000,68
213 2100,67
11 0000,66
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,7210 621 2
0,7515 200 2
0,76300 1
0,79250 1
Grupa inwestycyjna specjalizująca się w inwestycjach typu PE / VC oraz w doradztwie finansowym. Pomaga i doradza firmom - od rozpoczęcia działalności, poprzez rozwój, pozyskanie inwestora, restrukturyzację oraz wyjście z problemów finansowych, w tym wyjście z upadłości. Bierze aktywny udział w zarządzaniu inwestycjami w swoim portfolio.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
OPS Invest SA7 167 50030,73%7 167 50030,74%
Halaba Sławomir2 933 33312,58%2 933 3330,01%
Petrykowski Janusz2 725 00011,68%2 725 00011,69%
Rey Jerzy2 426 29510,40%2 426 29510,40%
Kawecki Bartłomiej1 500 0006,43%1 500 0006,43%
Rey Maciejwraz z żoną, ZWZ1 100 0004,72%1 110 0004,76%
Skyline Investment SA2 0010,01%2 0010,01%

Kategoria • 07.02.2019 16:09

  SKYLINE INVESTMENT SA (5/2019) Porozumienia w sprawie rozwiązania Warunkowych Umów Sprzedaży Udziałów

 • 23.01.2019 13:26

  SKYLINE INVESTMENT SA (4/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 09.01.2019 11:37

  SKYLINE INVESTMENT SA (3/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym po przerwie NWZA w dniu 8 stycznia 2019 r.

 • 08.01.2019 14:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (2/2019) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 • 08.01.2019 14:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (1/2019) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęta na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 r. po przerwie w obradach ogłoszonej w dniu 17 grudnia 2018 r.

 • 17.12.2018 14:41

  SKYLINE INVESTMENT SA (49/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 grudnia 2018 r.

 • 17.12.2018 14:32

  SKYLINE INVESTMENT SA (48/2018) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2018 r.

 • 17.12.2018 14:13

  SKYLINE INVESTMENT SA (47/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 06.12.2018 10:24

  SKYLINE INVESTMENT SA (46/2018) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.11.2018 14:00

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.11.2018 16:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (45/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 grudnia 2018 r.

 • 20.11.2018 16:28

  SKYLINE INVESTMENT SA (44/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 grudnia 2018 r.

 • 06.11.2018 12:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (43/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 11.10.2018 12:26

  SKYLINE INVESTMENT SA (42/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 11.10.2018 12:13

  SKYLINE INVESTMENT SA (41/2018) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.10.2018 16:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (40/2018) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 09.10.2018 15:43

  SKYLINE INVESTMENT SA (39/2018) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.10.2018 19:13

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.09.2018 13:57

  SKYLINE INVESTMENT SA (38/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 26.09.2018 16:31

  Skyline Investment w wynikach za I półrocze '18 utworzy odpisy na 13,7 mln zł

 • 26.09.2018 16:01

  SKYLINE INVESTMENT SA (37/2018) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2018

 • 19.09.2018 10:59

  SKYLINE INVESTMENT SA (36/2018) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 18.09.2018 16:30

  SKYLINE INVESTMENT SA (35/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 11.09.2018 14:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (34/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 13.08.2018 16:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (33/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 19.07.2018 14:35

  SKYLINE INVESTMENT SA (32/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 19 lipca 2018 r.

 • 19.07.2018 14:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (31/2018) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2018 r. po ogłoszonej 28 czerwca 2018 r. przerwie w obradach

 • 06.07.2018 08:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (30/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 05.07.2018 16:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (29/2018) Zawarcie warunkowych umów objęcia udziałów

 • 02.07.2018 13:54

  SKYLINE INVESTMENT SA (28/2018) Zawiadomienie w sprawie zmiany posiadanego udziału w Spółce

 • 02.07.2018 13:43

  SKYLINE INVESTMENT SA (27/2018) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 29.06.2018 12:05

  SKYLINE INVESTMENT SA (26/2018) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

 • 28.06.2018 15:42

  SKYLINE INVESTMENT SA (25/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 15:33

  SKYLINE INVESTMENT SA (24/2018) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 15:30

  SKYLINE INVESTMENT SA (23/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 08.06.2018 15:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (22/2018) Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości przez spółkę powiązaną

 • 08.06.2018 12:43

  SKYLINE INVESTMENT SA (21/2018) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.06.2018 15:07

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 04.06.2018 14:42

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 04.06.2018 14:05

  SKYLINE INVESTMENT SA (20/2018) Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.

 • 30.05.2018 18:49

  SKYLINE INVESTMENT SA (19/2018) Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 18:34

  SKYLINE INVESTMENT SA (18/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 17:53

  SKYLINE INVESTMENT SA (17/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2018 10:34

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.05.2018 09:54

  SKYLINE INVESTMENT SA (16/2018) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

 • 30.05.2018 09:29

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 18.05.2018 15:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (15/2018) Odstąpienie od negocjacji w sprawie oferty sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 17.05.2018 09:12

  SKYLINE INVESTMENT SA (14/2018) Informacja o zmianie adresu Emitenta

 • 10.05.2018 09:22

  SKYLINE INVESTMENT SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 9 maja 2018 r.

 • 10.05.2018 08:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (12/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 09.05.2018 15:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (11/2018) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r.

 • 30.04.2018 13:08

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.04.2018 12:56

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.04.2018 17:19

  SKYLINE INVESTMENT SA (10/2018) Informacja o korekcie wyniku finansowego spółki zależnej

 • 16.04.2018 15:35

  SKYLINE INVESTMENT SA (9/2018) Informacja o wyniku finansowym spółki zależnej

 • 13.04.2018 16:12

  SKYLINE INVESTMENT SA (8/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 maja 2018 r.

 • 13.04.2018 16:06

  SKYLINE INVESTMENT SA (7/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 maja 2018 r.

 • 06.04.2018 12:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (6/2018) Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 04.04.2018 15:09

  SKYLINE INVESTMENT SA (5/2018) Zmiana warunków umowy znaczącej

 • 29.03.2018 11:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (4/2018) Zmiana harmonogramu warunków oferty sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 20.02.2018 16:29

  SKYLINE INVESTMENT SA (3/2018) Zmiany w składzie Zarządu

 • 29.01.2018 09:58

  SKYLINE INVESTMENT SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 11.01.2018 15:36

  SKYLINE INVESTMENT SA (1/2018) Zawarcie umowy znaczącej

 • 29.12.2017 08:57

  SKYLINE INVESTMENT SA (57/2017) Emisja obligacji serii C

 • 18.12.2017 15:37

  SKYLINE INVESTMENT SA (56/2017) Zmiana harmonogramu warunków oferty sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 13.12.2017 16:50

  SKYLINE INVESTMENT SA (55/2017) Emisje obligacji spółki zależnej

 • 08.12.2017 17:32

  SKYLINE INVESTMENT SA (54/2017) Emisja obligacji serii B

 • 08.12.2017 17:26

  SKYLINE INVESTMENT SA (53/2017) Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej

 • 30.11.2017 15:53

  SKYLINE INVESTMENT SA (52/2017) Rezygnacja członka zarządu

 • 21.11.2017 15:26

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 21.11.2017 14:59

  SKYLINE INVESTMENT SA (51/2017) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017 r.

 • 17.11.2017 08:54

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 14.11.2017 14:00

  SKYLINE INVESTMENT SA (50/2017) Zmiana warunków umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną

 • 18.10.2017 14:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (49/2017) Zmiana harmonogramu warunków oferty sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 16.10.2017 16:07

  SKYLINE INVESTMENT SA (48/2017) Zgoda na sprzedaż udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 16.10.2017 15:09

  SKYLINE INVESTMENT SA (47/2017) Wstępna oferta nabycia nieruchomości spółki zależnej

 • 29.09.2017 15:03

  SKYLINE INVESTMENT SA (46/2017) Przedłużenie terminu uzyskania zgody na sprzedaż udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 31.08.2017 00:16

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.08.2017 13:07

  SKYLINE INVESTMENT SA (45/2017) Umowa znacząca podpisana przez spółkę zależną.

 • 28.07.2017 13:00

  SKYLINE INVESTMENT SA (44/2017) Rozpoczęcie negocjacji sprzedaży udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 03.07.2017 14:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (43/2017) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 03.07.2017 14:20

  SKYLINE INVESTMENT SA (42/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 33% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 23.06.2017 18:09

  SKYLINE INVESTMENT SA (41/2017) Oferta nabycia udziałów spółki portfelowej funduszu Skyline Venture

 • 20.06.2017 15:44

  SKYLINE INVESTMENT SA (40/2017) Podpisanie aneksu Nr 2 do listu intencyjnego przez podmiot zależny

 • 23.05.2017 14:30

  SKYLINE INVESTMENT SA (39/2017) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 23.05.2017 09:21

  SKYLINE INVESTMENT SA (38/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji własnych

 • 19.05.2017 14:25

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 16.05.2017 14:44

  SKYLINE INVESTMENT SA (37/2017) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego przez podmiot zależny

 • 16.05.2017 10:14

  SKYLINE INVESTMENT SA (36/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 10 maja 2017 r.

 • 10.05.2017 17:58

  SKYLINE INVESTMENT SA (35/2017) Powołanie członków Zarządu nowej kadencji

 • 10.05.2017 17:47

  SKYLINE INVESTMENT SA (34/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 10.05.2017 15:37

  SKYLINE INVESTMENT SA (33/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r.

 • 08.05.2017 14:49

  SKYLINE INVESTMENT SA (32/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.04.2017 09:18

  SKYLINE INVESTMENT SA (31/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 25.04.2017 09:12

  SKYLINE INVESTMENT SA (30/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 25.04.2017 09:06

  SKYLINE INVESTMENT SA (29/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 25.04.2017 09:00

  SKYLINE INVESTMENT SA (28/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 25.04.2017 08:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (27/2017) Powiadomienie akcjonariusza o objęciu znacznego udziału w Spółce

 • 24.04.2017 16:55

  SKYLINE INVESTMENT SA (26/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 21.04.2017 14:36

  SKYLINE INVESTMENT SA (25/2017) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

 • 21.04.2017 11:15

  SKYLINE INVESTMENT SA (22/2017) Korekta Raportu Nr 22/2017 w sprawie powiadomienia akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 13.04.2017 09:50

  SKYLINE INVESTMENT SA (24/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2017 r.

 • 13.04.2017 09:39

  SKYLINE INVESTMENT SA (23/2017) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2017 r.

 • 06.04.2017 13:15

  SKYLINE INVESTMENT SA (22/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 06.04.2017 13:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (21/2017) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 06.04.2017 09:42

  SKYLINE INVESTMENT SA (20/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji własnych

 • 03.04.2017 15:23

  SKYLINE INVESTMENT SA (19/2017) Podpisanie listu intencyjnego przez podmiot zależny

 • 01.04.2017 10:54

  SKYLINE INVESTMENT SA (18/2017) Objęcie przez Inwestora akcji Spółki nowej emisji serii G

 • 31.03.2017 15:41

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 15:23

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.03.2017 14:17

  SKYLINE INVESTMENT SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 29 marca 2017 r.

 • 31.03.2017 14:11

  SKYLINE INVESTMENT SA (16/2017) Uchwalenie przez Zarząd Spółki warunków subskrypcji prywatnej emisji akcji serii G

 • 29.03.2017 16:38

  SKYLINE INVESTMENT SA (15/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. po ogłoszonej 8 marca 2017 r. przerwie w obradach

 • 29.03.2017 10:11

  SKYLINE INVESTMENT SA (14/2017) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 17.03.2017 12:34

  SKYLINE INVESTMENT SA (13/2017) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 09.03.2017 14:50

  SKYLINE INVESTMENT SA (12/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 08 marca 2017 r.

 • 08.03.2017 16:24

  SKYLINE INVESTMENT SA (11/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.02.2017 16:38

  SKYLINE INVESTMENT SA (10/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 8 marca 2017 r.

 • 09.02.2017 16:27

  SKYLINE INVESTMENT SA (9/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 marca 2017 r.

 • 09.02.2017 15:20

  SKYLINE INVESTMENT SA (8/2017) Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.02.2017 09:14

  SKYLINE INVESTMENT SA (7/2017) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 08.02.2017 11:11

  SKYLINE INVESTMENT SA (6/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017 w sprawie zawiadomienia o zbyciu akcji własnych

 • 01.02.2017 12:21

  SKYLINE INVESTMENT SA (5/2017) Zakończenie okresu inwestycyjnego funduszu Skyline Venture

 • 26.01.2017 14:05

  SKYLINE INVESTMENT SA (4/2017) Powiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w Spółce

 • 26.01.2017 12:48

  SKYLINE INVESTMENT SA (3/2017) Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.01.2017 18:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (2/2017) Zawiadomienie o zbyciu akcji własnych

 • 17.01.2017 10:16

  SKYLINE INVESTMENT SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 12.12.2016 14:05

  SKYLINE INVESTMENT SA (21/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2016 w sprawie zawiadomienia o zbyciu akcji własnych

 • 02.12.2016 15:02

  SKYLINE INVESTMENT SA (27/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 02 grudnia 2016 r.

 • 02.12.2016 14:56

  SKYLINE INVESTMENT SA (26/2016) Powołanie nowych członków do Rady Nadzorczej

 • 02.12.2016 14:38

  SKYLINE INVESTMENT SA (25/2016) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 r.

 • 02.12.2016 08:47

  SKYLINE INVESTMENT SA (24/2016) Korekta Raportu nr 23 dotyczącego rezygnacji członka Rady Nadzorczej

 • 01.12.2016 15:08

  SKYLINE INVESTMENT SA (23/2016) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 01.12.2016 15:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (22/2016) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 25.11.2016 10:13

  SKYLINE INVESTMENT SA (21/2016) Zawiadomienie o zbyciu akcji własnych

 • 18.11.2016 11:33

  SKYLINE INVESTMENT SA (20/2016) Sprostowanie do zawiadomienia w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 18.11.2016 10:30

  SKYLINE INVESTMENT SA (19/2016) Informacja o wycofaniu pozwu

 • 17.11.2016 19:07

  SKYLINE INVESTMENT SA (18/2016) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 14.11.2016 13:29

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 11:04

  SKYLINE INVESTMENT SA (17/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 2 grudnia 2016 r.

 • 04.11.2016 10:53

  SKYLINE INVESTMENT SA (16/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 grudnia 2016 r.

 • 15.09.2016 12:53

  SKYLINE INVESTMENT SA (15/2016) Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 31.08.2016 07:50

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 15:44

  SKYLINE INVESTMENT SA (14/2016) Informacja o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Emitentowi - informacja opóźniona

 • 24.06.2016 09:59

  SKYLINE INVESTMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 23.06.2016 12:25

  SKYLINE INVESTMENT SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 23.06.2016 12:22

  SKYLINE INVESTMENT SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

 • 20.06.2016 14:46

  SKYLINE INVESTMENT SA Korekta Raportu Nr 8 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania nowego członka zarządu

 • 09.06.2016 14:28

  SKYLINE INVESTMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.06.2016 14:01

  SKYLINE INVESTMENT SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 09.06.2016 13:43

  SKYLINE INVESTMENT SA Powołanie nowego członka zarządu

 • 09.06.2016 09:24

  SKYLINE INVESTMENT SA Rezygnacja z delegacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Zarządzie

 • 25.05.2016 12:08

  SKYLINE INVESTMENT SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 czerwca 2016 r.

 • 25.05.2016 11:47

  SKYLINE INVESTMENT SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2016 r.

 • 20.05.2016 10:39

  SKYLINE INVESTMENT SA Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii A

 • 16.05.2016 08:28

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.03.2016 08:06

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 08:00

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 15:14

  SKYLINE INVESTMENT SA Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie

 • 15.03.2016 15:09

  SKYLINE INVESTMENT SA Rezygnacja członka zarządu

 • 05.02.2016 14:16

  SKYLINE INVESTMENT SA Korekta Raportu Nr 1 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 27.01.2016 15:45

  SKYLINE INVESTMENT SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 29.12.2015 14:55

  SKYLINE INVESTMENT SA Odstąpienie od realizacji Planu naprawczego spółki

 • 18.12.2015 18:39

  SKYLINE INVESTMENT SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości w związku z dojściem do skutku emisji obligacji serii A

 • 18.12.2015 18:37

  SKYLINE INVESTMENT SA Uchwała zarządu w sprawie emisji obligacji

 • 16.11.2015 08:07

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 27.10.2015 08:00

  SKYLINE INVESTMENT SA Ogłoszenie Planu naprawczego spółki w związku z kwalifikacją do segmentu rynku Lista Alertów

 • 02.07.2015 15:27

  SKYLINE INVESTMENT SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 30.06.2015 13:54

  SKYLINE INVESTMENT SA Rezygnacja członka zarządu

 • 30.06.2015 12:47

  SKYLINE INVESTMENT SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 03.06.2015 11:03

  SKYLINE INVESTMENT SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r.

 • 03.06.2015 10:31

  SKYLINE INVESTMENT SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 r.

 • 28.05.2015 15:16

  SKYLINE INVESTMENT SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.05.2015 07:54

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 26.03.2015 15:07

  SKYLINE INVESTMENT SA Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2014

 • 23.03.2015 17:13

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 17:08

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 26.01.2015 15:19

  SKYLINE INVESTMENT SA Informacja o przeszacowaniu wartości krótkoterminowych aktywów finansowych

 • 26.01.2015 15:00

  SKYLINE INVESTMENT SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 19.01.2015 15:26

  SKYLINE INVESTMENT SA Zbycie pakietu akcji przez Akcjonariusza

 • 12.01.2015 14:46

  SKYLINE INVESTMENT SA Informacja o utworzeniu rezerwy

 • 31.10.2014 07:25

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.08.2014 15:08

  SKYLINE INVESTMENT SA zmiana daty publikacji raportu okresowego za I półrocze 2014 r.

 • 23.06.2014 09:10

  SKYLINE INVESTMENT SA wykaz akcjonariuszy

 • 18.06.2014 08:23

  SKYLINE INVESTMENT SA powołanie nowego członka zarządu

 • 17.06.2014 12:54

  SKYLINE INVESTMENT SA uchwały ZWZ podjęte na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2014 r.

 • 21.05.2014 13:03

  SKYLINE INVESTMENT SA projekty uchwał na ZWZA zwołane na 17 czerwca 2014 r.

 • 21.05.2014 12:39

  SKYLINE INVESTMENT SA zwołanie WZA na 17 czerwca 2014 r.

 • 09.05.2014 15:40

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 25.04.2014 12:30

  SKYLINE INVESTMENT SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 04.04.2014 16:25

  SKYLINE INVESTMENT SA - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 04.04.2014 16:22

  SKYLINE INVESTMENT SA - zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 04.04.2014 13:47

  SKYLINE INVESTMENT SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

 • 04.04.2014 13:36

  SKYLINE INVESTMENT SA - zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka rady nadzorczej

 • 04.04.2014 13:30

  SKYLINE INVESTMENT SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez prokurenta

 • 04.04.2014 12:58

  SKYLINE INVESTMENT SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zarządzającą

 • 02.04.2014 15:54

  SKYLINE INVESTMENT SA informacja o przeprowadzonym nabyciu akcji własnych emitenta

 • 22.01.2014 10:20

  SKYLINE INVESTMENT SA - terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 17.01.2014 16:13

  SKYLINE INVESTMENT SA Podpisanie umowy z biurem maklerskim w zakresie realizacji programu odkupu akcji własnych

 • 20.12.2013 13:54

  SKYLINE INVESTMENT SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.12.2013 12:34

  Skyline Investment skupi do 1 mln akcji własnych za maksymalnie 2,1 mln zł

 • 28.11.2013 12:41

  SKYLINE INVESTMENT SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 22.11.2013 15:15

  NWZ Skyline Investment zdecyduje o skupie do 1 mln akcji własnych za max. 2,1 mln zł

 • 22.11.2013 14:53

  SKYLINE INVESTMENT SA zwołanie NWZA na 20 grudnia 2013 r.

 • 05.11.2013 14:56

  SKYLINE INVESTMENT SA sprzedaż udziałów w spółce zależnej

 • 28.10.2013 11:41

  SKYLINE INVESTMENT SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

 • 01.10.2013 14:24

  SKYLINE INVESTMENT SA - projekty uchwał na NWZ

 • 01.10.2013 14:10

  SKYLINE INVESTMENT SA zwołanie NWZA na 28 października 2013 r.

 • 13.09.2013 09:43

  SKYLINE INVESTMENT SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 30.08.2013 07:59

  SKYLINE INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 17.06.2013 12:52

  SKYLINE INVESTMENT SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.06.2013 12:30

  SKYLINE INVESTMENT SA uchwały ZWZ podjęte na posiedzeniu 17 czerwca 2013 r.

 • 15.05.2013 17:35

  SKYLINE INVESTMENT SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 12:21

  SKYLINE INVESTMENT SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych