PZU SA

skrót: PZU

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:50

Aktualny kurs47,25   0,75 %0,35 zł
Otwarcie46,900,00%
Minimum46,86-0,09%
Maksimum47,471,22%
Wolumen (szt.) 678210
Kurs odniesienia46,90
Widełki dolne42,21
Widełki górne51,59
Obroty (tyś. zł)32012
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
123 26346,00
18 25645,99
14 89545,98
14 35145,97
180045,95
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
46,2290 1
46,2714 1
46,281 000 1
46,301 801 5
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. Działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych. W skład Grupy wchodzą także PZU Życie, PTE PZU, TFI PZU oraz PZU Pomoc.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwapośrednio Bank Gospodarstwa Krajowego303 852 53035,18%303 852 53035,18%
OFE Aviva BZ WBKWZA49 156 6605,69%49 156 6605,69%

Kategoria • 23.04.2013 16:02

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 25.04.2013 13:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał

 • 25.04.2013 14:01

  PZU proponuje dzień dywidendy na 23 sierpnia, a jej wypłatę na 12 września

 • 02.05.2013 10:55

  Raiffeisen podwyższył zalecenie dla PZU do "trzymaj"

 • 07.05.2013 09:06

  DI BRE podniósł rekomendację Ulmy CP, obniżył zalecenie dla Dom Development i PZU

 • 07.05.2013 15:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 10.05.2013 13:02

  Zysk netto PZU w I kw. '13 wyższy niż 756,6 mln zł z konsensusu PAP - źródło

 • 10.05.2013 14:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych spółki.

 • 13.05.2013 10:53

  Chorwacja chce w maju uruchomić proces sprzedaży Osiguranje; zainteresowane m.in PZU

 • 14.05.2013 16:34

  PZU coraz bliżej przejęcia Croatia Osiguranje

 • 14.05.2013 17:10

  GPW: animator dla akcji PZU SA

 • 15.05.2013 07:24

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '13 wyniósł 838,1 mln zł wobec konsensusu 756,6 mln zł

 • 15.05.2013 07:27

  PZU SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 15.05.2013 07:28

  Wyniki PZU w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2013 08:09

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '13 wyniósł 838,1 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.05.2013 08:39

  Wyniki PZU w I kw. '13 dobre, wsparte zdarzeniami jednorazowymi (opinia)

 • 15.05.2013 10:40

  PZU ocenia, że zysk netto w '13 będzie niższy rdr od kilkunastu proc. do 30 proc.

 • 15.05.2013 10:47

  PZU ocenia, że zysk netto w '13 będzie niższy rdr od kilkunastu proc. do 30 proc. (opis)

 • 15.05.2013 14:07

  PZU ocenia, że zysk za '13 może być większy niż średnia z ostatnich lat, bez uwzględnienia '12 (opis2)

 • 16.05.2013 06:10

  PKO BP, Pekao, KGHM, PZU oraz PKN Orlen weszłyby do indeksu WIG 5 (opinia)

 • 16.05.2013 15:33

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 17.05.2013 09:50

  JP Morgan podwyższył cenę docelową PZU do 467 zł, nadal zaleca "przeważaj"

 • 06.06.2013 11:36

  ING OFE ma poniżej 5 proc. PZU

 • 06.06.2013 11:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 10.06.2013 06:45

  PZU ocenia, że po ulewach w II kw. nie będzie widać wysokich kosztów odszkodowań

 • 10.06.2013 13:48

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych

 • 17.06.2013 14:14

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych

 • 24.06.2013 13:20

  PZU SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 27.06.2013 11:12

  DM PKO BP rekomenduje "kupuj" akcje PZU

 • 28.06.2013 19:17

  GPW: Animator dla akcji trzech spółek

 • 08.07.2013 12:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 12.07.2013 12:38

  S&P podtrzymał rating PZU na poziomie 'A'; perspektywa stabilna

 • 15.07.2013 11:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 17.07.2013 13:32

  Słowenia chce ponownie zainteresować PZU swoim narodowym ubezpieczycielem

 • 19.07.2013 08:01

  ING podnosi rekomendację PZU do "kupuj"

 • 22.07.2013 13:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 23.07.2013 14:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 r.

 • 26.07.2013 09:41

  Goldman Sachs obniżył cenę docelową PZU do 415 zł

 • 26.07.2013 16:21

  DI BRE podwyższa rekomendację dla PZU do "akumuluj", cena docelowa 475 zł

 • 29.07.2013 14:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 05.08.2013 15:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 12.08.2013 12:14

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych

 • 19.08.2013 11:58

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 21.08.2013 13:52

  Najbardziej prawdopodobne, że to PZU wypłaci dywidendę zaliczkową (opinia)

 • 26.08.2013 07:41

  PZU może wypłacić akcjonariuszom nawet 5 mld zł - media

 • 26.08.2013 09:36

  Skup akcji przez PZU najmniej prawdopodobny, spółka może wypłacić dywidendę zaliczkową (opinia)

 • 26.08.2013 17:17

  PZU SA podjęcie decyzji o przyjęciu polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 - 2015 oraz o wypłacie przez PZU SA zaliczki na poczet dywidendy

 • 26.08.2013 17:34

  PZU planuje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości 1,72 mld zł

 • 26.08.2013 17:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych spółki.

 • 26.08.2013 17:52

  PZU planuje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości 1,72 mld zł (opis)

 • 27.08.2013 07:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 07:35

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '13 wyniósł 837,3 mln zł wobec konsensusu 782,2 mln zł

 • 27.08.2013 07:41

  Wyniki PZU w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2013 08:05

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '13 wyniósł 837,3 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 27.08.2013 08:41

  Kurs PZU może rosnąć po zapowiedzi zaliczki dywid. i wyników za II kw. (opinia)

 • 27.08.2013 08:59

  Kurs PZU może rosnąć po zapowiedzi zaliczki dywid. i wyników za II kw. (opinia, aktl.)

 • 27.08.2013 09:08

  PZU ocenia, że ma około 4 mld zł nadwyżkowego kapitału

 • 27.08.2013 09:17

  Akcje PZU rosną po zapowiedzi wypłaty zaliczki dywid. i po dobrych wynikach za II kw. (opinia, aktl.2)

 • 27.08.2013 10:39

  Spadek kosztów administracyjnych PZU w '13 nie większy niż 10 proc.

 • 27.08.2013 10:47

  PZU zakłada emisję długu podporządkowanego do końca 2014 roku

 • 27.08.2013 10:54

  PZU chce przeznaczać na dywidendę 50-100 proc. zysków za '13-15

 • 27.08.2013 11:09

  PZU zakłada emisję długu podporządkowanego do połowy 2014 roku (opis)

 • 27.08.2013 11:24

  PZU zakłada emisję długu podporządkowanego do połowy 2014 roku (opis2)

 • 27.08.2013 12:13

  Składka brutto PZU w '13 wzrośnie o około 2 proc.

 • 28.08.2013 11:12

  Przychody z prywatyzacji w 2014 r. wyniosą około 3 mld zł - Tamborski, MSP

 • 28.08.2013 11:14

  Przychody z prywatyzacji w 2014 r. wyniosą około 3 mld zł - Tamborski, MSP

 • 29.08.2013 10:13

  Exane BNP Paribas obniżył cenę docelową PZU do 445 zł, nadal zaleca "neutralnie"

 • 29.08.2013 16:21

  GPW: zaliczkowa dywidenda PZU

 • 30.08.2013 08:48

  Fundusz PZU wzywa do sprzedaży 36,23 proc. akcji Armatury Kraków po 1,7 zł za akcję

 • 30.08.2013 09:09

  Fundusz PZU wzywa do sprzedaży 36,23 proc. akcji Armatury Kraków po 1,7 zł za akcję (opis)

 • 02.09.2013 13:49

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych

 • 03.09.2013 19:45

  Przejęciem Croatia Osiguranje zainteresowanych jest 7 podmiotów, w tym PZU - media

 • 04.09.2013 17:07

  PZU obserwuje w III kw. szkodowość na poziomie porównywalnym do II kw.

 • 04.09.2013 18:56

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA zawarcie znaczącej umowy przez PZU SA - porozumienie pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA w zakresie wypłaty dywidendy PZU Życie SA

 • 04.09.2013 19:09

  PZU zawarło porozumienie z PZU Życie ws. wypłaty dywidendy

 • 09.09.2013 11:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 09.09.2013 16:24

  PZU FIZAN BIS 2 rezygnuje z określenia progu, przy którym zrealizuje wezwanie na akcje Armatury

 • 10.09.2013 16:12

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA nabycie aktywów o znacznej wartości od PZU Życie SA

 • 11.09.2013 17:55

  PKO BP uzależnia alians z PZU w obszarze bancassurance od jakości oferty ubezpieczyciela

 • 16.09.2013 14:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 17.09.2013 15:44

  Goldman Sachs podnosi cenę docelową PZU do 430,43 zł

 • 17.09.2013 17:40

  Walne EMC zaniechało głosowania nad wycofaniem spółki z giełdy na wniosek Penty

 • 18.09.2013 10:55

  Emisja długu przez PZU w '13 mało prawdopodobna, pierwsza transza w PLN

 • 23.09.2013 12:24

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych

 • 24.09.2013 10:36

  PKO BP i PZU sprzedały za 49,7 mln zł swoje udziały w KG Jaworzyna Krynicka

 • 26.09.2013 09:21

  TFI PZU rozważy w '14 dokapitalizowanie funduszu nieruchomościowego, bądź utworzenie nowego

 • 30.09.2013 12:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 30.09.2013 17:55

  GPW: Komunikat - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA

 • 07.10.2013 12:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 09.10.2013 08:22

  Wood rekomenduje "trzymaj" PZU, cena docelowa 459,9 zł

 • 09.10.2013 14:36

  PZU i Adris w drugim etapie przetargu na Croatia - prasa

 • 10.10.2013 10:53

  PZU oferuje 900,9 euro za akcję Croatia Osiguranje oraz 50 mln euro dokapitalizowania

 • 10.10.2013 11:29

  PZU oferuje 900,9 euro za akcję Croatia Osiguranje oraz 50 mln euro dokapitalizowania (opis)

 • 14.10.2013 15:30

  NWZ Armatury zdecyduje 15 XI o wycofaniu spółki z giełdy

 • 14.10.2013 16:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 18.10.2013 11:54

  PZU ocenia, że powinien mieć zdolność do wypłaty dywidendy za '13 w przedziale 75-100 proc.

 • 18.10.2013 11:55

  Składka brutto PZU w '13 wzrośnie o 1-1,5 proc., w '14 składka także wzrośnie

 • 21.10.2013 15:41

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 23.10.2013 16:10

  Fundusz PZU w wyniku wezwania kupi 18,8 proc. akcji Armatury Kraków

 • 24.10.2013 08:35

  ING podnosi cenę docelową akcji PZU do 484,1 zł, nadal zaleca "kupuj"

 • 28.10.2013 14:58

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 04.11.2013 15:34

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 06.11.2013 09:34

  Fundusz PZU wzywa do sprzedaży 15,92 proc. akcji Armatury Kraków po 1,7 zł za akcję

 • 06.11.2013 18:32

  GPW: Komunikat - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

 • 08.11.2013 09:26

  DI BRE zaleca trzymanie akcji PZU i sprzedaż Pekao

 • 08.11.2013 13:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU

 • 14.11.2013 06:37

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '13 wyniósł 1,09 mld zł wobec konsensusu 950,5 mln zł

 • 14.11.2013 06:42

  Wyniki PZU w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2013 07:22

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '13 wyniósł 1,09 mld zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 14.11.2013 09:11

  Wyniki PZU w III kw. dobre, pozytywnie zaskoczył wynik z działalności lokacyjnej (opinia)

 • 14.11.2013 10:54

  Zysk PZU w '13 nie powinien być wyższy od '12 - prezes

 • 14.11.2013 12:08

  Zysk PZU w '13 nie powinien być wyższy od '12 - prezes (opis)

 • 15.11.2013 17:32

  NWZ Armatury zdecydowało o wycofaniu spółki z giełdy

 • 18.11.2013 08:01

  Societe Generale podnosi cenę docelową akcji PZU do 480 zł

 • 18.11.2013 10:56

  KGHM, PZU i Bank Millennium na liście tzw. top picks JP Morgan na '14

 • 18.11.2013 11:27

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 19.11.2013 14:42

  Credit Suisse podnosi cenę docelową akcji PZU do 427 zł

 • 25.11.2013 12:23

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 27.11.2013 10:48

  HSBC podniósł cenę docelową dla PZU do 400 zł, rekomenduje "niedoważaj"

 • 02.12.2013 14:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 04.12.2013 10:43

  BESI podnosi cenę docelową dla PZU do 520 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 09.12.2013 11:40

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 09.12.2013 14:58

  PZU po ostatnich silnych wiatrach obserwuje nieznaczną zwyżkę liczby zgłoszonych szkód

 • 11.12.2013 12:49

  Trigon DM podniósł cenę docelową akcji PZU do 506 zł

 • 13.12.2013 15:56

  Fundusz PZU kupi w wezwaniu 8,74 proc. akcji Armatury Kraków

 • 16.12.2013 13:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU

 • 16.12.2013 18:40

  PZU i Adris złożyły oferty wiążące na zakup akcji Croatia Osiguranje

 • 17.12.2013 13:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 ZWZ spółki z dnia 30 maja 2012 roku

 • 17.12.2013 13:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 18.12.2013 12:18

  Adris wygrał batalię o Croatia Osiguranje

 • 18.12.2013 14:39

  Adris wygrał batalię o Croatia Osiguranje (opis)

 • 18.12.2013 15:29

  Adris wygrał batalię o Croatia Osiguranje (opis2)

 • 23.12.2013 12:21

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 27.12.2013 14:03

  PZU SA rezygnacja członka zarządu

 • 30.12.2013 12:18

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 03.01.2014 11:40

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU

 • 09.01.2014 09:11

  Unicredit podniósł cenę docelową PZU do 492 zł, podtrzymuje rekomendację "kupuj"

 • 13.01.2014 12:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady nadzorczej spółki

 • 15.01.2014 10:46

  Credit Suisse obniżył cenę docelową akcji PZU do 423 zł

 • 16.01.2014 08:31

  Citigroup obniża rekomendację dla PZU do "neutralnie"

 • 16.01.2014 08:46

  Fundusz PZU ogłasza przymusowy wykup akcji Armatury, giełda zawiesza obrót od 16 I

 • 20.01.2014 07:49

  ING obniża rekomendację dla PZU do "trzymaj"

 • 20.01.2014 14:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 20.01.2014 14:44

  ING obniża rekomendację dla PZU do "trzymaj", a cenę docelową do 452,3 zł (aktl.)

 • 27.01.2014 13:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 03.02.2014 12:42

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 06.02.2014 08:37

  JP Morgan podnosi cenę docelową PZU do 497 zł, rekomenduje "przeważaj"

 • 06.02.2014 10:49

  Cyfrowy Polsat, Millennium, Orlen, PGNiG i PZU na liście "top picks" UniCredit

 • 10.02.2014 15:37

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 10.02.2014 17:08

  Raiffeisen podwyższył cenę docelową dla PZU do 470 zł

 • 17.02.2014 13:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU

 • 18.02.2014 10:23

  Getin Noble, LC Corp, PZU i Komercni banka na liście "top picks" UniCredit

 • 19.02.2014 13:57

  PZU SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 24.02.2014 14:58

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN.

 • 03.03.2014 12:28

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 10.03.2014 13:43

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 12.03.2014 07:37

  PZU SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 12.03.2014 07:39

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '13 wyniósł 528,2 mln zł wobec konsensusu 595,2 mln zł

 • 12.03.2014 07:39

  PZU SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 12.03.2014 07:44

  Wyniki PZU w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.03.2014 08:16

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '13 wyniósł 528,2 mln zł, poniżej konsensusu (opis)

 • 12.03.2014 08:52

  Zysk netto grupy PZU poniżej oczekiwań, spodziewana reakcja negatywna (opinia)

 • 12.03.2014 09:02

  Zysk netto grupy PZU poniżej oczekiwań, rynek spodziewa się wysokiej dywidendy (opinia, aktl.)

 • 12.03.2014 09:13

  Zysk netto grupy PZU poniżej oczekiwań, kurs spada (opinia, aktl.2)

 • 12.03.2014 10:19

  Prawo nie pozwala ubezpieczycielom na emisję długu podporządkowanego - KNF

 • 12.03.2014 10:53

  W kwietniu decyzja o dywidendzie, a do końca września nowa strategia PZU

 • 12.03.2014 11:12

  PZU do majowego walnego podejmie decyzję ws. emisji długu

 • 12.03.2014 12:22

  Składka brutto PZU w '14 może wzrosnąć o 1-2 proc., koszty administracyjne stabilne

 • 13.03.2014 08:04

  UBS obniża cenę docelową akcji PZU do 435 zł

 • 17.03.2014 13:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 24.03.2014 12:50

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 24.03.2014 20:05

  Credit Suisse obniżył cenę docelową akcji PZU do 422 zł

 • 26.03.2014 08:15

  HSBC obniżył cenę docelową akcji PZU do 378 zł, rekomenduje "niedoważaj"

 • 26.03.2014 13:27

  S&P potwierdził rating PZU na poziomie "A", perspektywa ratingu stabilna

 • 28.03.2014 15:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 31.03.2014 16:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 31.03.2014 18:48

  Deutsche Bank podniósł rekomendację PZU do "kupuj", a wycenę do 490 zł

 • 02.04.2014 11:53

  Alior, LC Corp, PZU i OTP na liście "top picks" UniCredit

 • 03.04.2014 12:05

  PZU zmienia ofertę OC komunikacyjne i liczy na zwiększenie udziałów w tym rynku

 • 03.04.2014 14:25

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 07.04.2014 08:53

  DM PKO BP podwyższył cenę docelową akcji PZU do 468 zł

 • 07.04.2014 10:27

  Rumunia najatrakcyjniejsza w regionie dla inwestorów szukających dywidendy - Wood (opinia)

 • 07.04.2014 13:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 10.04.2014 10:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 11.04.2014 16:03

  WZ PZU może odbyć się w VI ze względu na niewyjaśnioną sytuację dotyczącą emisji długu

 • 15.04.2014 17:30

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 16.04.2014 13:00

  PZU poinformuje w czwartek o realizacji jednego z kluczowych elementów swojej strategii

 • 17.04.2014 08:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje prowadzone w celu zawarcia umów nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S i podpisanie umów

 • 17.04.2014 08:19

  PZU kupi spółkę Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta i Codan Forsikring A/S

 • 17.04.2014 08:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna i podpisanie umowy nabycia akcji w spółce Link4

 • 17.04.2014 09:07

  PZU ocenia, że akwizycje pozostają bez wpływu na wypłatę dywidendy z zysku za '13

 • 17.04.2014 10:28

  Kupowane przez PZU spółki w krajach bałtyckich nie wymagają dokapitalizowania

 • 17.04.2014 10:40

  PZU liczy na zamknięcie transakcji zakupu bałtyckich spółek i Link4 do końca ‘14

 • 17.04.2014 10:48

  PZU nie wyklucza przejęć na rynku medycznym w najbliższym czasie

 • 17.04.2014 12:16

  Zarząd PZU przedstawi decyzje w sprawie podziału zysku w maju

 • 17.04.2014 13:31

  Zakup od RSA spółek bałtyckich i Link4 nie wyczerpuje zainteresowania PZU akwizycjami

 • 18.04.2014 12:26

  PZU SA Transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

 • 23.04.2014 11:21

  PKO BP, PZU, Dom Development i AB wśród top picków Millennium DM na kwiecień

 • 24.04.2014 09:44

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" PZU, cena docelowa 497 zł

 • 25.04.2014 07:02

  KNF nie zaakceptuje zaliczenia obligacji podporządkowanych ubezp. do środków własnych

 • 25.04.2014 13:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 25.04.2014 14:14

  KNF nie zaakceptuje zaliczenia obligacji podporządkowanych ubezp. do środków własnych (aktl.)

 • 30.04.2014 14:56

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 05.05.2014 15:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 07.05.2014 11:41

  KNF ocenia, że zasady podziału zysku przez ubezpieczycieli nie zmienią się do '16

 • 07.05.2014 12:24

  KNF ocenia, że zasady podziału zysku przez ubezpieczycieli nie zmienią się do '16 (opis)

 • 08.05.2014 14:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 12.05.2014 14:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 14.05.2014 07:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 07:19

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '14 wyniósł 760,4 mln zł wobec konsensusu 770,5 mln zł

 • 14.05.2014 07:21

  Zarząd PZU za wypłatą 54 zł dywidendy na akcję

 • 14.05.2014 07:22

  Wyniki PZU w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2014 07:47

  PZU SA podjęcie decyzji o aktualizacji Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013-2015 oraz deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2013 r.

 • 14.05.2014 07:47

  Zaliczka na poczet dywidendy PZU za '13 będzie stanowiła część wypłaty z kapitału nadwyżkowego

 • 14.05.2014 08:19

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '14 wyniósł 760,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 14.05.2014 08:52

  Wyniki i proponowany poziom dywidendy PZU bez zaskoczeń (opinia)

 • 14.05.2014 10:42

  Składka przypisana brutto PZU w tym roku może pozostać w okolicach '13 r.

 • 14.05.2014 10:53

  Orlen sprzedał spółki medyczne, nie wyklucza dalszych dezinwestycji

 • 14.05.2014 11:05

  PZU rozważa emisję długu senioralnego o wartości 300-500 mln euro

 • 14.05.2014 13:32

  PZU chce na bazie niedużej sieci placówek firm medycznych zbudować sieć placówek franczyzowych

 • 16.05.2014 12:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 20.05.2014 12:17

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 20.05.2014 17:41

  PZU SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał

 • 22.05.2014 11:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 23.05.2014 18:33

  GPW: Komunikat - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA

 • 27.05.2014 12:40

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 27.05.2014 15:07

  PZU zainteresowany przejęciami, jednak nie spodziewa się dużych transakcji w '14

 • 28.05.2014 11:19

  PZU SA zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 r.

 • 29.05.2014 14:55

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 29.05.2014 15:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA

 • 29.05.2014 15:15

  Aviva OFE ma 5 proc. PZU

 • 02.06.2014 14:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.06.2014 14:27

  PZU SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta

 • 03.06.2014 15:04

  Do PZU zgłoszono trzykrotnie więcej niż zwykle zgłoszeń o zalaniach i podtopieniach

 • 04.06.2014 12:12

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 06.06.2014 07:53

  Citigroup podwyższa rekomendację dla PZU do "kupuj"

 • 09.06.2014 15:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.06.2014 11:56

  PZU chce w czerwcu zamknąć emisję 500 mln euro obligacji, liczy na marżę niższą niż miała PGE

 • 10.06.2014 12:02

  PZU będzie szukać okazji do akwizycji mniejszych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej

 • 10.06.2014 17:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta

 • 12.06.2014 13:13

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 16.06.2014 13:24

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 17.06.2014 07:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy nabycia akcji w spółce AAS Balta i Lietuvos Draudimas AB oraz nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S

 • 17.06.2014 07:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

 • 17.06.2014 12:55

  WZ PZU zdecydowało, że na dywidendę za '13 trafi łącznie 4,66 mld zł, czyli 54 zł na akcję

 • 17.06.2014 20:48

  PZU planuje wyemitować euroobligacje o wartości max. do 750 mln euro

 • 17.06.2014 22:14

  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok

 • 17.06.2014 22:16

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 17.06.2014 22:17

  PZU SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 17 czerwca 2014 roku

 • 17.06.2014 22:21

  PZU SA zgoda Rady Nadzorczej na udzielenie gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z obligacji, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ)

 • 18.06.2014 10:23

  PZU SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 18.06.2014 12:17

  PZU ocenia, że powinien mieć zdolność do przeznaczenia na dywidendę ponad 75 proc. zysku za '14

 • 18.06.2014 15:27

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 20.06.2014 17:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA przyznanie ratingu obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ) i objęte gwarancją, która zostanie udzielona przez PZU SA

 • 20.06.2014 17:58

  S&P przyznał rating "A-" planowanym obligacjom PZU

 • 24.06.2014 17:30

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 26.06.2014 09:51

  PZU rusza z emisją euroobligacji - Bloomberg

 • 26.06.2014 13:44

  PZU SA transakcje na akcjach PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 30.06.2014 15:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na akcjach PZU SA

 • 30.06.2014 17:15

  PZU SA zamknięcie transakcji nabycia akcji w spółce AAS Balta

 • 02.07.2014 11:40

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 03.07.2014 14:52

  EBOiR objął euroobligacje PZU za 40 mln euro

 • 03.07.2014 15:45

  PZU SA emisja obligacji przez PZU Finance AB (publ) oraz udzielenie przez PZU SA gwarancji za zobowiązania PZU Finance AB (publ) wynikające z obligacji

 • 03.07.2014 16:04

  PZU wyemitowało euroobligacje o wartości 500 mln euro, w ciągu roku planuje kolejne emisje

 • 04.07.2014 13:32

  Emisja długu podporządkowanego PZU prawdopodobnie w I kw. '15 (wywiad)

 • 04.07.2014 13:49

  Powszechny BLS ograniczy wojnę cenową na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych - PZU (opinia)

 • 07.07.2014 12:14

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 07.07.2014 14:56

  PZU SA zawarcie umowy pożyczki pomiędzy spółką jako pożyczkobiorcą a PZU Finance AB (publ) jako pożyczkodawcą

 • 09.07.2014 16:38

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 14.07.2014 13:06

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 17.07.2014 16:35

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 21.07.2014 14:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB

 • 22.07.2014 11:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

 • 22.07.2014 13:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 25.07.2014 15:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 29.07.2014 16:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU

 • 31.07.2014 08:46

  UniCredit podnosi wycenę PZU do 527 zł

 • 01.08.2014 12:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 05.08.2014 15:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 05.08.2014 16:18

  Piotr Bień nowym szefem zespołu rynku akcji TFI PZU od 1 października

 • 07.08.2014 13:49

  PZU SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 TU SA

 • 08.08.2014 13:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 11.08.2014 09:55

  DM Trigon przedstawił dwie nowe pozycje long-short

 • 13.08.2014 11:42

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 14.08.2014 11:56

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 19.08.2014 11:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 21.08.2014 11:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 25.08.2014 11:52

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 27.08.2014 07:12

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 27.08.2014 07:20

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '14 wyniósł 959,9 mln zł wobec konsensusu 904,7 mln zł

 • 27.08.2014 07:33

  Wyniki PZU w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2014 08:01

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '14 wyniósł 959,9 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 27.08.2014 08:40

  Wyniki PZU w II kw. zgodne z oczekiwaniami, spółka miała dobry wynik inwestycyjny (opinia)

 • 27.08.2014 11:07

  PZU nie spodziewa się w '14 dużych akwizycji za granicą

 • 27.08.2014 13:33

  PZU spodziewa się, że w '14 koszty administracyjne wzrosną nie więcej niż 5 proc.

 • 27.08.2014 17:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA korekta półrocznego raportu okresowego za I półrocze 2014 roku

 • 27.08.2014 18:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.08.2014 12:40

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 01.09.2014 12:18

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej spółki

 • 02.09.2014 13:09

  PZU SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Link4 TU SA

 • 02.09.2014 13:21

  KNF nie widzi przeszkód do nabycia przez PZU akcji Link4

 • 03.09.2014 09:38

  BESI podnosi cenę docelową akcji PZU do 530 zł, zaleca "kupuj"

 • 03.09.2014 11:51

  PZU SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 09.09.2014 12:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA restrukturyzacja zatrudnienia

 • 09.09.2014 12:23

  PZU w ramach restrukturyzacji zatrudnienia planuje zwolnić do 230 pracowników

 • 09.09.2014 13:45

  PZU planuje w '14 zwolnienia, restrukturyzacja będzie kontynuowana w kolejnych latach (opinia)

 • 09.09.2014 16:11

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA

 • 12.09.2014 14:58

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 12.09.2014 15:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia

 • 15.09.2014 17:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA zamknięcie transakcji nabycia akcji w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA

 • 16.09.2014 15:01

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 17.09.2014 14:05

  PZU może sprzedać części aktywów na Litwie i ocenia, że może to potrwać ok. 2 lat

 • 19.09.2014 13:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

 • 23.09.2014 13:53

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 24.09.2014 07:45

  DM PKO BP rekomenduje "kupuj" PZU z ceną docelową 520 zł

 • 25.09.2014 10:16

  Credit Suisse podwyższył cenę docelową akcji PZU do 423 zł

 • 26.09.2014 14:33

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 01.10.2014 15:08

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 02.10.2014 12:10

  PZU już w XI może wyjść na rynek obligacji podporządkowanych

 • 03.10.2014 06:40

  PZU w nowej strategii założy wzrost zysków z ubezpieczeń i działalności medycznej

 • 03.10.2014 06:40

  PZU w całym 2014 r. spodziewa się ok. 1 proc. spadku składki

 • 03.10.2014 15:45

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 07.10.2014 08:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA rezygnacja członka zarządu

 • 07.10.2014 13:15

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 09.10.2014 18:19

  PZU SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB

 • 09.10.2014 18:35

  PZU ma zgodę Litewskiej Rady Konkurencji na przejęcie Lietuvos Draudimas AB

 • 10.10.2014 13:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 14.10.2014 08:47

  Wood & Company podnosi cenę docelową PZU do 524,6 zł

 • 14.10.2014 16:19

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady nadzorczej

 • 15.10.2014 10:57

  PZU SA spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy nabycia zbioru umów ubezpieczeniowych estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S

 • 15.10.2014 16:31

  KNF chce w XI-XII przyjąć wytyczne dla ubezpieczycieli ws. likwidacji szkód z OC

 • 16.10.2014 17:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 17.10.2014 15:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 21.10.2014 14:19

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej spółki

 • 24.10.2014 11:48

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 28.10.2014 16:32

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 31.10.2014 12:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 31.10.2014 17:08

  PZU SA zamknięcie transakcji nabycia akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB

 • 31.10.2014 17:49

  PZU sfinalizował zakup Lietuvos Draudimas

 • 01.11.2014 09:29

  PZU sfinalizował zakup Lietuvos Draudimas i Codan Forsikring A/S (aktl.)

 • 03.11.2014 07:49

  PZU SA zamknięcie transakcji nabycia aktywów estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S

 • 03.11.2014 09:49

  Sektor ubezpieczeń majątkowych będzie rósł w 14-16, ubezpieczenia życiowe pod presją - S&P

 • 04.11.2014 15:52

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 05.11.2014 07:37

  Goldman Sachs obniża rekomendację dla PZU do "sprzedaj"

 • 07.11.2014 15:57

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 12.11.2014 15:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 13.11.2014 07:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 07:09

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '14 wyniósł 843,5 mln zł wobec konsensusu 847 mln zł

 • 13.11.2014 07:13

  Wyniki PZU w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2014 07:53

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '14 wyniósł 843,5 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 13.11.2014 08:41

  Wyniki PZU w III kw. zgodne z oczekiwaniami, rynek czeka na strategię (opinia)

 • 13.11.2014 10:57

  PZU nie spodziewa się emisji obligacji podporządkowanych w '14

 • 13.11.2014 10:59

  PZU chce opublikować nową strategię w grudniu

 • 13.11.2014 11:22

  PZU spodziewa się spadku rok do roku porównywalnej składki w '14

 • 14.11.2014 13:33

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 17.11.2014 09:11

  BESI obniża rekomendację PZU do "neutralnie"

 • 18.11.2014 13:18

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA - transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 20.11.2014 16:40

  PZU SA ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce AAS Balta

 • 21.11.2014 14:30

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 26.11.2014 13:57

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 27.11.2014 17:03

  Nowa strategia PZU nie będzie zakładała zakupów szpitali

 • 27.11.2014 17:04

  PZU chce, by jego powtarzalne koszty administracyjne rosły wolniej niż przypis składki

 • 28.11.2014 14:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady nadzorczej spółki

 • 02.12.2014 16:04

  KNF utrzymała politykę dywidendową dla ubezpieczycieli

 • 03.12.2014 15:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 05.12.2014 13:26

  PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 kupił portfel nieruchomości za ok. 140 mln euro

 • 05.12.2014 14:02

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 09.12.2014 13:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady nadzorczej spółki

 • 09.12.2014 17:45

  PZU SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 11.12.2014 16:38

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 16.12.2014 14:39

  PZU SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 18.12.2014 14:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady nadzorczej spółki

 • 22.12.2014 15:20

  PZU z emisją obligacji poczeka na zmianę prawa, przedstawi strategię w I '15

 • 23.12.2014 14:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady nadzorczej spółki

 • 30.12.2014 14:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady nadzorczej spółki

 • 07.01.2015 14:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 09.01.2015 10:01

  BESI nadal zaleca "neutralnie" dla PZU, cena docelowa 500 zł

 • 09.01.2015 16:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 12.01.2015 16:58

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 13.01.2015 13:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 15.01.2015 16:05

  Grupa Uniqa planuje w '15 wzrost składki i poprawę zyskowności

 • 16.01.2015 12:38

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 19.01.2015 13:32

  PZU przedstawi 28 I strategię na lata 2015-2020

 • 20.01.2015 13:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 26.01.2015 11:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 27.01.2015 15:41

  Strategia PZU zakłada ROE na poziomie 20 proc. w 2020 roku

 • 27.01.2015 16:04

  Strategia PZU zakłada ROE na poziomie 20 proc. w 2020 roku (opis)

 • 27.01.2015 16:44

  Strategia PZU bez zaskoczeń; pozytywne projekcje udziałów rynkowych (opinia)

 • 28.01.2015 10:58

  PZU może wydać 800 mln zł do 2020 roku na rozwój w segmencie opieki zdrowotnej

 • 28.01.2015 11:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.01.2015 11:19

  Polityka dywidendowa PZU nie ulegnie zmianie w latach 2015-20

 • 28.01.2015 12:06

  Ubezpieczenia mają stanowić 70-80 proc. zysku PZU w '20

 • 28.01.2015 12:52

  PZU szacuje, że rynek ubezpieczeń będzie rósł w tempie inflacji do '20

 • 30.01.2015 07:47

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie"

 • 30.01.2015 12:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.02.2015 08:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Podpisanie umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK "PZU Lietuva"

 • 03.02.2015 08:14

  PZU sprzedaje 99,879 proc. akcji PZU Lietuva; oferowana cena to 54 mln euro

 • 03.02.2015 09:22

  PZU sprzedaje 99,879 proc. akcji PZU Lietuva; oferowana cena to 54 mln euro (opis)

 • 03.02.2015 13:35

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 05.02.2015 10:53

  Credit Suisse podniósł cenę docelową akcji PZU do 460 zł

 • 06.02.2015 14:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.02.2015 15:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 11.02.2015 17:32

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 maja 2012 roku

 • 12.02.2015 11:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 16.02.2015 14:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.02.2015 11:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014

 • 19.02.2015 15:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.02.2015 14:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 27.02.2015 16:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.03.2015 15:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 05.03.2015 16:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 09.03.2015 14:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 11.03.2015 16:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

 • 12.03.2015 15:35

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 16.03.2015 20:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie Prezesa Zarządu

 • 16.03.2015 20:34

  RN PZU powołała Andrzeja Klesyka na prezesa zarządu spółki nowej kadencji

 • 17.03.2015 07:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 17.03.2015 07:22

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '14 wyniósł 403,9 mln zł wobec konsensusu 399,9 mln zł

 • 17.03.2015 07:24

  Wyniki PZU w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.03.2015 08:32

  Wyniki PZU w IV kw. zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 17.03.2015 09:38

  Dywidenda PZU za '14 blisko górnej granicy widełek 50 -100 proc.

 • 17.03.2015 09:49

  Składka przypisana grupy PZU wzrośnie w '15 w tempie jednocyfrowym, powyżej 5 proc.

 • 17.03.2015 10:01

  PZU ocenia, że ’15 będzie ciężki dla ubezpieczycieli

 • 17.03.2015 12:43

  Rekomendacja zarządu PZU dot. podziału zysku netto za '14 pod koniec kwietnia

 • 17.03.2015 12:50

  PZU chce zamknąć transakcję sprzedaży PZU Litwa do końca II kw.

 • 17.03.2015 15:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.03.2015 15:37

  GPW: animator rynku dla akcji spółek: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. i POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

 • 20.03.2015 12:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.03.2015 13:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 26.03.2015 13:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.03.2015 11:38

  PZU przyjrzy się sprzedaży Raiffeisen Bank Polska

 • 31.03.2015 12:57

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 02.04.2015 14:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.04.2015 17:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z umowy sprzedaży akcji w spółce UAB DK "PZU Lietuva"

 • 08.04.2015 12:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Restrukturyzacja zatrudnienia

 • 08.04.2015 12:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.04.2015 14:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia

 • 10.04.2015 15:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.04.2015 15:30

  PZU porozumiało się ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

 • 14.04.2015 16:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na akcjach PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.04.2015 14:08

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki