PZU SA

skrót: PZU

Ostatnie notowanie z: 22.06.2018 17:00

Aktualny kurs38,26   -1,32 %-0,51 zł
Otwarcie38,880,28%
Minimum37,93-2,17%
Maksimum38,900,34%
Wolumen (szt.) 2643412
Kurs odniesienia38,77
Widełki dolne35
Widełki górne42,76
Obroty (tyś. zł)101290
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 18238,12
57 54638,11
32 29038,10
21 49338,08
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
38,17581 1
38,18595 1
38,20977 1
38,21700 2
Grupa jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego, oferując najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe). Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb PaństwaZWZ295 217 30034,19%295 217 30034,19%
Nationale-Nederlanden OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE43 456 9035,03%43 456 9035,03%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 18.06.2018 09:07

  Wood & Company podniósł rekomendację dla PZU do "kupuj"

 • 14.06.2018 20:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2018) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 12.06.2018 18:41

  Fundusze NN PTE mają ponad 5 proc. akcji PZU

 • 12.06.2018 18:12

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2018) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 29.05.2018 13:32

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 25.05.2018 11:52

  Rząd za podwyższeniem minimalnych gwarancji dla OC posiadaczy pojazdów i OC rolników

 • 16.05.2018 11:54

  PZU w kolejnych miesiącach przyjrzy się rezerwom na zadośćuczynienia

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 16.05.2018 10:47

  PZU podtrzymuje cel wzrostu wskaźnika ROE do '20 roku do poziomu powyżej 22 proc.

 • 16.05.2018 10:36

  PZU analizuje możliwości przejęć, chce mieć na to bufor z zysku za '17

 • 16.05.2018 08:56

  Wyniki PZU w I kw. '18 lekko powyżej oczekiwań dzięki niższym odszkodowaniom (opinia)

 • 16.05.2018 07:55

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '18 wyniósł 640 mln zł, 4 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 16.05.2018 07:35

  PZU chce, by dywidenda na akcję rosła w długim terminie rdr

 • 16.05.2018 07:18

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '18 wyniósł 640 mln zł wobec konsensusu 612,8 mln zł

 • 16.05.2018 07:11

  Wyniki PZU w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2018 06:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 20:41

  PZU chce wypłacić dywidendę za '17 w wysokości 2,16 mld zł, czyli 2,50 zł na akcję

 • 15.05.2018 20:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2018) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

 • 26.04.2018 18:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2018) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

 • 12.04.2018 10:55

  TUW PZUW w ’18 skupi się na rynku ubezpieczeń dla JST

 • 27.03.2018 22:23

  KNF nałożyła 1,7 mln zł kary na PZU

 • 15.03.2018 11:10

  Zarząd PZU będzie chciał rekomendować, by na dywidendę trafiło 66-100 proc. zysku za '17

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 15.03.2018 10:45

  PZU podtrzymuje, że ROE w ’20 wyniesie ponad 22 proc.

 • 15.03.2018 10:29

  PZU chce w '18 utrzymać rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych

 • 15.03.2018 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kursy PZU i Energi rosną po wynikach, KGHM spada

 • 15.03.2018 08:49

  Wyniki PZU pozytywne, dywidenda może być wyższa i kurs może rosnąć (opinia)

 • 15.03.2018 08:11

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '17 wyniósł 764 mln zł, 14 proc. powyżej konsensusu (opis)

 • 15.03.2018 07:24

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '17 wyniósł 764 mln zł wobec konsensusu 669,2 mln zł

 • 15.03.2018 07:19

  Wyniki PZU w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2018 07:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 15.03.2018 07:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 15:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 27 lutego 2018 roku i było kontynuowane w dniu 9 marca 2018 roku

 • 09.03.2018 15:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 09.03.2018 15:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 9 marca 2018 roku obradujące po przerwie zarządzonej w dniu 27 lutego 2018 roku

 • 09.03.2018 13:29

  NWZA PZU powołało w skład rady nadzorczej Roberta Jastrzębskiego

 • 27.02.2018 14:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 27.02.2018 12:39

  NWZ PZU ogłosiło przerwę w obradach do 9 marca

 • 15.02.2018 16:31

  PZU negatywnie ocenia zapis o antykoncentracji udziału TFI w rynku PPK (opinia)

 • 07.02.2018 16:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2018) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 27 lutego 2018 r.

 • 29.01.2018 16:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 22.01.2018 10:45

  Premier przejął nadzór nad spółkami podlegającymi pod MR i MIiB - CIR

 • 17.01.2018 10:50

  PZU Zdrowie przejęło placówkę medyczną w Częstochowie

 • 16.01.2018 13:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 16.01.2018 11:56

  Linik4 ma 1 mld zł składki, w '18 liczy na jednocyfrowy wzrost

 • 11.01.2018 14:15

  Aktywa bankowe PZU wzrosną do co najmniej 300 mld zł dzięki wzrostowi organicznemu - Kulik

 • 10.01.2018 10:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2018) Śmierć członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 10.01.2018 08:49

  Strategia PZU będzie mieć neutralny wpływ na środowy handel akcjami (opinia aktl.)

 • 10.01.2018 08:35

  Strategia PZU nie przyniesie znaczących zmian prognoz rynkowych analityków (opinia)

 • 09.01.2018 20:21

  PZU uprości ofertę produktową, zacieśni współpracę z Aliorem i Pekao

 • 09.01.2018 18:12

  PZU podwyższył cel ROE na 2020 r. do co najmniej 22 proc. (opis)

 • 09.01.2018 18:05

  Kluczowe wskaźniki strategii PZU na lata 2017-2020 (tabela)

 • 09.01.2018 17:53

  PZU chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 50 proc. zysku, nie planuje emisji akcji

 • 09.01.2018 17:39

  PZU chce, by aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem do '20 wzrosły do 65 mld zł

 • 09.01.2018 17:31

  PZU zakłada co najmniej 300 mld zł aktywów bankowych do '20

 • 09.01.2018 17:25

  PZU zakłada w 2020 r. ROE na poziomie co najmniej 22 proc.

 • 09.01.2018 17:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji i operacjonalizacji Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020

 • 08.01.2018 15:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 08.01.2018 15:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 20.12.2017 14:40

  PZU ocenia, że rynek ubezpieczeń majątkowych w '18 wzrośnie ok. 2 proc. rdr

 • 20.12.2017 08:17

  PZU weszło na rynek Lloyd's

 • 18.12.2017 09:03

  DM PKO BP podniósł dla PZU rekomendację do "kupuj", a cenę docelową do 50 zł

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 10.12.2017 16:02

  Początek konsolidacji funduszy emerytalnych Banku Pekao i PZU Życie

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 05.12.2017 14:52

  KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '17 na dywidendę

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 16.11.2017 11:10

  DZIEŃ NA GPW: Zyskują banki z WIG 20; Getin Noble w dół po wynikach

 • 15.11.2017 11:38

  DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską; KGHM pogłębia spadki; PZU na ok. 2-proc. plusie

 • 15.11.2017 11:27

  PZU ocenia, że nie da się trwale utrzymywać obecnego wskaźnika mieszanego w ubezp. komunikacyjnych

 • 15.11.2017 11:10

  PZU chce, by dywidenda na akcję z zysku za ’17 była wyższa niż za ’16

 • 15.11.2017 10:58

  PZU chce w styczniu '18 przedstawić aktualizację strategii (aktl.)

 • 15.11.2017 10:14

  PZU chce w styczniu '18 przedstawić aktualizację strategii

 • 15.11.2017 09:03

  DZIEŃ NA GPW: Po wynikach KGHM w dół o 2,6 proc., Dino Polska zyskuje 3 proc.

 • 15.11.2017 08:50

  Rynek neutralnie zareaguje na wyniki PZU (opinia)

 • 15.11.2017 08:15

  Zysk netto grupy PZU w III kw. wyniósł 700 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.11.2017 07:24

  Zysk netto grupy PZU w III kw. wyniósł 700 mln zł wobec konsensusu 671,6 mln zł

 • 15.11.2017 07:18

  Wyniki PZU w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.11.2017 07:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.11.2017 20:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (64/2017) Zawarcie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji

 • 08.11.2017 19:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (63/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o planowanym zawarciu umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowy ramowej zlecenia o okresowe

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 27.10.2017 17:26

  PZU chce NWZ Aliora ws. zmian w statucie banku

 • 27.10.2017 12:14

  S&P podniosła perspektywę ratingu PZU do stabilnej z negatywnej (opis)

 • 27.10.2017 12:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (62/2017) Zmiana perspektywy ratingowej

 • 27.10.2017 11:49

  S&P podniosła perspektywę ratingu PZU do stabilnej z negatywnej

 • 26.10.2017 17:20

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (61/2017) Rejestracja zmiany Statutu PZU SA

 • 24.10.2017 17:07

  KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Link4

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 17.10.2017 18:02

  KNF nałożyła na PZU 2,3 mln zł kary (opis)

 • 17.10.2017 14:08

  KNF nałożyła na PZU 2,3 mln zł kary

 • 06.10.2017 11:16

  Wood&Co. podniósł cenę docelową akcji PZU do 51,1 zł

 • 26.09.2017 15:01

  KNF zgodziła się na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa PZU Życie

 • 18.09.2017 17:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (60/2017) Tekst jednolity Statutu PZU SA

 • 31.08.2017 12:55

  PZU liczy, że w '17 osiągnie cel ze strategii dot. marży w ubezpieczeniach grupowych i IK

 • 31.08.2017 11:09

  PZU chce zaktualizować cele finansowe w aktualizacji strategii w listopadzie

 • 31.08.2017 08:01

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '17 wyniósł 506 mln zł wobec konsensusu 520,3 mln zł (opis)

 • 31.08.2017 07:21

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '17 wyniósł 506 mln zł wobec konsensusu 520,3 mln zł

 • 31.08.2017 07:13

  Wyniki PZU w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 25.08.2017 11:34

  Do PZU po nawałnicach zgłoszono prawie 33 tys. szkód

 • 18.08.2017 19:30

  Ponad 200 mln zł może wynieść wartość szkód z powodu nawałnic - prezes PZU

 • 16.08.2017 10:06

  Do PZU po nawałnicach zgłoszono ponad 16 tys. szkód majątkowych i rolnych

 • 31.07.2017 08:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

 • 18.07.2017 09:45

  DM mBanku podniósł cenę docelową PZU do 51,83 zł; podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 05.07.2017 06:47

  Agencja S&P potwierdziła ratingi grupy PZU na poziomie "A-", perspektywa negatywna

 • 30.06.2017 16:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (59/2017) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

 • 30.06.2017 14:33

  PZU wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 2,25 mld zł

 • 30.06.2017 14:19

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (58/2017) Emisja obligacji podporządkowanych

 • 29.06.2017 17:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (57/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 17:17

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (56/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

 • 29.06.2017 16:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (55/2017) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 29.06.2017 12:08

  Walne PZU zdecydowało o wypłacie 1,40 zł dywidendy na akcję, jak proponował zarząd

 • 28.06.2017 17:20

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (54/2017) Zmiana projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 17:28

  PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł (opis)

 • 27.06.2017 17:16

  PZU wyemituje obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł

 • 27.06.2017 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (53/2017) Podjęcie decyzji o emisji obligacji podporządkowanych

 • 27.06.2017 16:09

  PZU może sprzedać obligacje podporządkowane po 180 pb + 6M WIBOR - źródła

 • 27.06.2017 11:32

  JP Morgan podniósł cenę docelową PZU do 51,3 zł

 • 21.06.2017 11:13

  Nie ma planu łączenia Pekao i Aliora - Borys, PFR

 • 20.06.2017 18:18

  Małgorzata Sadurska w zarządzie PZU Życie

 • 20.06.2017 17:47

  Dziś nie ma w PZU planu łączenia Pekao SA i Alior Banku - Surówka (wywiad)

 • 14.06.2017 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (52/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.06.2017 17:20

  PZU podpisało z grupą banków umowę w sprawie emisji obligacji podporządkowanych

 • 14.06.2017 17:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (51/2017) Podpisanie umowy emisyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S

 • 12.06.2017 17:19

  Rada nadzorcza PZU powołała Małgorzatę Sadurską do zarządu spółki

 • 12.06.2017 17:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (50/2017) Powołanie Członka Zarządu PZU SA

 • 12.06.2017 10:06

  Trigon DM podwyższył rekomendację PZU do "kupuj", a cenę docelową akcji do 51,7 zł

 • 09.06.2017 14:44

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej PZU

 • 09.06.2017 14:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (49/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 08.06.2017 19:07

  Kowalczyk chce, aby Sadurska została członkiem zarządu w PZU SA

 • 08.06.2017 13:21

  Małgorzata Sadurska jest kandydatem do zarządu PZU

 • 08.06.2017 08:15

  KNF uważa za celowe zaliczenie obligacji do funduszy własnych przez firmy ubezpieczeniowe

 • 07.06.2017 09:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (48/2017) Zamknięcie transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.06.2017 19:23

  Małgorzata Sadurska może zostać wiceprezesem PZU - źródła

 • 01.06.2017 18:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (47/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 01.06.2017 17:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (46/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 31.05.2017 15:39

  PZU nie wyklucza, że mógłby przeznaczyć 80 proc. zysku za '17 na dywidendę (opis)

 • 31.05.2017 15:28

  PZU nie wyklucza, że mógłby przeznaczyć 80 proc. zysku za '17 na dywidendę

 • 30.05.2017 20:01

  PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP na częściowe sfinansowanie transakcji kupna akcji Pekao

 • 30.05.2017 18:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (45/2017) Podpisanie porozumienia trójstronnego z PFR S.A. i PKO BP S.A.

 • 29.05.2017 20:41

  Andrzej Jaworski zrezygnował z funkcji członka zarządu PZU

 • 29.05.2017 20:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (44/2017) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 29.05.2017 19:45

  Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy za '16 na poziomie 1,40 zł/akcję (opis)

 • 29.05.2017 19:34

  Zarząd PZU za przeznaczeniem na dywidendę za '16 1,40 zł na akcję

 • 29.05.2017 19:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (43/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok

 • 29.05.2017 14:26

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. akcji PZU

 • 29.05.2017 14:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (42/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów

 • 26.05.2017 16:22

  KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Mostostal Warszawa

 • 26.05.2017 11:08

  Zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych

 • 22.05.2017 16:42

  Rada nadzorcza PTE PZU powołała Jacka Tomasika na członka zarządu spółki

 • 19.05.2017 17:17

  PZU ma zaufanie do zarządu Alior Banku w obecnym kształcie - Surówka

 • 19.05.2017 16:58

  Utrzymanie przez PZU dwucyfrowych wzrostów składki będzie dużym wyzwaniem - Surówka

 • 19.05.2017 16:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (41/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2016

 • 17.05.2017 12:59

  PZU planuje w czerwcu wyjść na rynek z emisją obligacji

 • 17.05.2017 11:04

  PZU liczy na dobre wyniki z działalności inwestycyjnej - prezes

 • 17.05.2017 10:53

  PZU ocenia, że na dywidendę może trafić 50-80 proc. zysku za '16

 • 17.05.2017 10:21

  PZU podtrzymuje strategię; wyniki I kw. pokazują, że przynosi efekty - prezes

 • 17.05.2017 08:51

  Wynikom PZU w I kw. pomogła wyższa niż oczekiwano składka i wynik inwestycyjny (opinia)

 • 17.05.2017 07:49

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '17 wyniósł 940 mln zł wobec konsensusu 902,5 mln zł

 • 17.05.2017 07:13

  Wyniki PZU w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.05.2017 07:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 16.05.2017 19:29

  Finalizacja przejęcia pakietu akcji Pekao przez PZU i PFR zaplanowana na 7 czerwca

 • 16.05.2017 19:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (40/2017) Wyznaczenie terminu zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 16.05.2017 16:16

  KNF wyraziła zgodę na objęcie przez Pawła Surówkę stanowiska prezesa PZU

 • 16.05.2017 08:17

  BGK chce przejąć PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości

 • 08.05.2017 07:37

  PZU nie zamierza łączyć Pekao z Aliorem; nie planuje zmian w strategii grupy - prezes (wywiad)

 • 04.05.2017 14:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (39/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego - brak sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.05.2017 14:24

  Zielone światło KNF dla przejęcia Pekao przez PZU i PFR, transakcja w czerwcu (aktl.)

 • 04.05.2017 13:47

  KNF nie zgłosiła sprzeciwu do przejęcia przez PZU i PFR akcji Pekao

 • 28.04.2017 10:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (38/2017) Przedłużenie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 26.04.2017 17:32

  Roman Pałac prezesem PZU Życie

 • 26.04.2017 08:54

  JP Morgan podniósł rekomendację dla PZU z "neutralnie" do "przeważaj"; cena docelowa 47,45 zł

 • 25.04.2017 15:47

  Premier Szydło przejęła osobisty nadzór nad PZU

 • 13.04.2017 16:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (37/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 12 kwietnia 2017 roku i było kontynuowane w dniu 13 kwietnia 2017 roku

 • 13.04.2017 16:40

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (36/2017) Informacja o braku powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA obradujące po przerwie w dniu 13 kwietnia 2017 roku i zamknięciu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

 • 13.04.2017 16:27

  PZU nie będzie zmieniał polityki dywidendowej - Surówka

 • 13.04.2017 06:49

  Paweł Surówka obejmuje stanowisko prezesa PZU

 • 13.04.2017 03:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (35/2017) Powołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 13.04.2017 00:41

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (34/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 • 13.04.2017 00:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (33/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 12.04.2017 21:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (32/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 20:01

  Jerzy Paluchniak odwołany ze składu RN PZU

 • 12.04.2017 19:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (31/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 19:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (30/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 12.04.2017 11:19

  NWZ PZU zdecydowało o emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 3 mld zł

 • 11.04.2017 07:56

  Citi obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie"

 • 07.04.2017 13:25

  UOKiK zgodził się na zakup akcji Banku Pekao SA przez PZU

 • 07.04.2017 13:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (29/2017) Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 29.03.2017 19:01

  PZU, PFR upraszczają strukturę transakcji nabycia pakietu akcji Pekao od Unicredit

 • 29.03.2017 18:23

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (28/2017) Uzyskanie zgód korporacyjnych na podpisanie aneksów do umowy nabycia akcji Banku Pekao S.A. oraz umowy konsorcjum i porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A. Podpisanie ww. aneksów

 • 28.03.2017 17:19

  S&P podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus

 • 27.03.2017 12:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (27/2017) Zgoda Urzędu Antymonopolowego na Ukrainie na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 24.03.2017 09:58

  Zmiany w zarządzie PZU bez wpływu na strategię Pekao i jego politykę dywidendową- Borys, PFR

 • 23.03.2017 19:24

  PZU podtrzymuje politykę dywidendową, chce przyspieszyć realizację strategii

 • 23.03.2017 16:02

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej PZU

 • 23.03.2017 15:54

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (26/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku

 • 23.03.2017 08:40

  Rynek może negatywnie zareagować na odwołanie Krupińskiego z funkcji prezesa PZU (opinia)

 • 23.03.2017 07:33

  Marcin Chludziński został p.o. prezesa PZU

 • 23.03.2017 01:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (25/2017) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej PZU SA do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA

 • 22.03.2017 19:52

  Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU (opis)

 • 22.03.2017 19:07

  Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU

 • 22.03.2017 18:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (24/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu PZU SA

 • 22.03.2017 18:26

  PZU planuje 20 kwietnia zakończenie budowy księgi popytu na obligacje podporządkowane

 • 22.03.2017 10:03

  PZU porozumiał się ze związkami zawodowymi ws. zwolnienia do 956 osób

 • 22.03.2017 09:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (23/2017) Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia

 • 21.03.2017 10:57

  PZU chce, aby do 20-25 proc. zysków pochodziło z zagranicy - Krupiński

 • 15.03.2017 16:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 15.03.2017 12:02

  Dywidenda PZU z zysku za '16 w przedziale 50-80 proc., może być znacząco powyżej 50 proc. (opis)

 • 15.03.2017 11:52

  Wynik inwestycyjny PZU w I kw. może wzrosnąć kdk

 • 15.03.2017 11:09

  Emisja obligacji PZU na przełomie II/III kw., ma się zbiegać z przejęciem Pekao

 • 15.03.2017 10:53

  PZU może przeznaczyć na dywidendę znacząco powyżej 50 proc. zysku za ’16

 • 15.03.2017 10:21

  PZU liczy, że w ’17 ubezpieczenia komunikacyjne będą rentowne

 • 15.03.2017 09:00

  Wyniki PZU w IV kw. wsparły niższe odszkodowania, przy niskim wyniku inwestycyjnym (opinia)

 • 15.03.2017 08:01

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '16 wyniósł 638,5 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.03.2017 07:23

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '16 wyniósł 638,5 mln zł wobec konsensusu 530,8 mln zł

 • 15.03.2017 07:15

  Wyniki PZU w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2017 07:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 15.03.2017 07:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 19:19

  Zarząd PZU chce przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 3 mld zł (opis)

 • 14.03.2017 19:11

  Zarząd PZU chce przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 3 mld zł

 • 14.03.2017 19:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (21/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz podpisanie umowy zlecenia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A, ING Bankiem Śląskim S.A., mBankiem S.A. oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank

 • 09.03.2017 19:40

  PZU planuje zwolnienia grupowe; chce zwolnić do 956 osób (opis)

 • 09.03.2017 19:19

  PZU planuje zwolnienia grupowe; restrukturyzacja zatrudnienia ma objąć do 1.944 osób

 • 09.03.2017 19:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (20/2017) Restrukturyzacja zatrudnienia

 • 02.03.2017 11:59

  PFR rozważy sprzedaż w ciągu 3-5 lat swojego pakietu w Pekao na GPW – Borys, PFR

 • 01.03.2017 11:49

  Witelo ma umowy z trzema funduszami VC, na inwestycje w Witelo PZU przeznaczył ok. 100 mln zł

 • 28.02.2017 16:34

  KNF wyraziła zgodę na powołanie Marcina Żółtka na członka zarządu PTE PZU

 • 24.02.2017 06:30

  PZU chce, by w perspektywie kilku lat Alior Bank stał się spółką dywidendową

 • 21.02.2017 15:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (19/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 08.02.2017 18:24

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (18/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA

 • 08.02.2017 18:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 18 stycznia 2017 roku i było kontynuowane w dniu 8 lutego 2017 roku

 • 08.02.2017 18:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w trakcie drugiej części obrad oraz informacja o odstąpieniu od podejmowania uchwały w sprawie przewidzianej porządkiem obrad

 • 08.02.2017 14:01

  NWZ PZU wymieniło część składu rady nadzorczej

 • 08.02.2017 11:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (15/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 06.02.2017 15:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (14/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 02.02.2017 12:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (13/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 02.02.2017 10:34

  PZU szuka możliwości akwizycji spółek ubezpieczeniowych za granicą

 • 02.02.2017 10:10

  Przychody spółek medycznych Grupy PZU w '16 wyniosły ok. 145 mln zł

 • 27.01.2017 14:02

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (12/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 25.01.2017 16:35

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (11/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.01.2017 06:56

  PZU i PFR podpisali porozumienie akcjonariuszy w związku z kupnem pakietu Pekao

 • 23.01.2017 22:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (10/2017) Podpisanie porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A.

 • 23.01.2017 16:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (9/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 18.01.2017 16:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (8/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 18.01.2017 13:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (7/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 18.01.2017 12:23

  NWZ PZU w sprawie zmian w składzie RN przerwane do 8 lutego

 • 16.01.2017 15:19

  Prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk

 • 16.01.2017 11:18

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (6/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 16.01.2017 06:00

  PZU chce w ’17 zwiększyć rentowność, składka wzrośnie jednocyfrowo (wywiad)

 • 16.01.2017 06:00

  PZU może w ’17 wyemitować obligacje hybrydowe, lub wyjść na rynek po dług senioralny

 • 12.01.2017 13:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (5/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.01.2017 15:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (4/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 10.01.2017 15:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (3/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.01.2017 12:06

  JP Morgan rekomenduje "neutralnie" dla akcji PZU, cena docelowa 37 zł

 • 05.01.2017 15:42

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (2/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 03.01.2017 14:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (1/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 29.12.2016 16:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (92/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 28.12.2016 15:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (91/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 27.12.2016 15:57

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (90/2016) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 18 stycznia 2017 roku

 • 23.12.2016 14:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (89/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 22.12.2016 15:33

  S&P podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus

 • 22.12.2016 15:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (88/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 21.12.2016 14:52

  PZU Zdrowie przejmuje spółkę Artimed z Kielc

 • 20.12.2016 15:19

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (87/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 15.12.2016 15:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (86/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 14.12.2016 15:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (85/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.12.2016 13:51

  PFR w pierwszej poł. '17 może przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 500 mln euro

 • 13.12.2016 17:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (84/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 12.12.2016 07:28

  HSBC podwyższa rekomendację dla PZU do "kupuj"

 • 09.12.2016 08:13

  UniCredit uplasował na rynku 1.916 certyfikatów powiązanych z akcjami Pekao

 • 08.12.2016 17:25

  Zmiana właściciela Pekao neutralna dla ratingu IDR banku; może być negatywna dla ratingu wsparcia - Fitch

 • 08.12.2016 13:58

  KNF oceni przyszłą strategię Pekao po zmianach w akcjonariacie

 • 08.12.2016 13:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (83/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 08.12.2016 13:26

  PZU powinien przeznaczać w kolejnych latach na dywidendę 50-80 proc. zysku

 • 08.12.2016 13:26

  PZU chce, by Pekao wypłacał maksymalnie wysokie dywidendy (aktl.2)

 • 08.12.2016 11:15

  Tramsmisja z ogłoszenia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao przez PZU

 • 08.12.2016 11:00

  PFR zakup Pekao sfinansuje z kapitałów własnych, kredytu z PKO BP, myśli o emisji obligacji

 • 08.12.2016 10:39

  W przyszłości jest miejsce na 6-7 dużych grup bankowych w Polsce - PFR

 • 08.12.2016 10:33

  PZU i PFR chcą być długoterminowymi inwestorami w Pekao

 • 08.12.2016 10:32

  Przejęcie Pekao będzie sfinansowane w złotych, wymiana na euro poza rynkiem - prezes PFR

 • 08.12.2016 10:23

  PZU chce być długoterminowym inwestorem w Alior Banku

 • 08.12.2016 10:23

  PZU nie widzi konieczności zmiany obecnego zarządu Pekao

 • 08.12.2016 10:12

  PZU chce, by Pekao wypłacało maksymalnie wysokie dywidendy (aktl.)

 • 08.12.2016 10:03

  PZU chce, by Pekao wypłacało maksymalnie wysokie dywidendy

 • 08.12.2016 10:02

  PZU spodziewa się zgód urzędów antymonopolowych na zakup Pekao w II kw. 2017 r.

 • 08.12.2016 09:58

  UniCredit nie będzie kupował w przyszłości banków w Polsce

 • 08.12.2016 09:40

  PZU nie zamierza łączyć Pekao i Aliora - prezes PZU

 • 08.12.2016 09:03

  Cena 123 zł za akcję Pekao jest dość atrakcyjna (opinia, aktl.)

 • 08.12.2016 08:38

  Cena 123 zł za akcję Pekao jest "adekwatna" - DM mBanku (opinia)

 • 08.12.2016 08:24

  UniCredit chce sprzedać na rynku pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao poprzez certyfikaty (opis)

 • 08.12.2016 08:01

  Unicredit chce sprzedać pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao w transakcji rynkowej poprzez certyfikaty

 • 08.12.2016 07:52

  PZU i PFR zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł (opis)

 • 08.12.2016 07:36

  Pekao lub PZU może nabyć od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion

 • 08.12.2016 07:17

  PZU i PFR zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł

 • 08.12.2016 06:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (82/2016) Zakończenie negocjacji z UniCredit S.p.A., uzyskanie zgód korporacyjnych na nabycie akcji/udziałów Banku Pekao S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A. (i przez to, pośrednio, Pioneer Pekao TFI S.A.), P

 • 07.12.2016 14:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (81/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 07.12.2016 00:12

  KNF zmienia kryteria wypłaty dywidendy dla ubezpieczycieli

 • 05.12.2016 14:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (80/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 01.12.2016 13:14

  PZU Zdrowie przejął Polmedic z Radomia

 • 30.11.2016 15:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (79/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 28.11.2016 16:35

  Sprawa zakupu akcji Pekao przez PZU i PFR może rozstrzygnąć się do półtora tygodnia - źródło

 • 28.11.2016 13:06

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (78/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.11.2016 10:19

  Negocjacje ws. Pekao w końcowej fazie – Morawiecki

 • 18.11.2016 12:09

  Ewentualne nabycie akcji Pekao przez PZU nie będzie oznaczać braku dywidendy za '16

 • 17.11.2016 15:26

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (77/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 17.11.2016 10:54

  Warunki zakupu akcji Pekao przez PZU i PFR mogą być ustalone w ciągu ok. tygodnia-dwóch - źródło

 • 15.11.2016 09:28

  Haitong Bank podwyższył cenę docelową PZU do 32 zł

 • 14.11.2016 14:44

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (76/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.11.2016 10:53

  PZU planuje w '17 poprawę rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych

 • 10.11.2016 10:47

  PZU zaprzecza, że chce kupić aktywa SABMillera

 • 10.11.2016 09:00

  PZU pokazał w III kw. wyższe odszkodowania, ale lepszy wynik inwestycyjny (opinia)

 • 10.11.2016 07:57

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '16 wyniósł 649 mln zł, zbliżony do konsensusu (opis)

 • 10.11.2016 06:48

  Wyniki PZU w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 06:46

  Zysk netto grupy PZU w III kw. '16 wyniósł 649 mln zł wobec konsensusu 631 mln zł

 • 10.11.2016 06:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 12:07

  PZU zainteresowany akwizycjami zagranicznymi, nie prowadzi jednak żadnych rozmów

 • 08.11.2016 16:17

  PZU Zdrowie liczy w '17 na wyraźny wzrost rentowności, rozszerza sieć placówek własnych

 • 04.11.2016 16:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (75/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 03.11.2016 17:39

  Marcin Żółtek od 9 stycznia '17 nowym prezesem PTE PZU

 • 31.10.2016 17:33

  S&P podtrzymała rating kredytowy PZU na poziomie A minus

 • 31.10.2016 13:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (74/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach PZU SA

 • 27.10.2016 15:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (73/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 25.10.2016 16:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (72/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.10.2016 21:58

  Uzgodniono listę białoruskich firm, które mogliby kupić Polacy - wicepremier

 • 24.10.2016 15:16

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (71/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 20.10.2016 16:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (70/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 20.10.2016 10:54

  Nie ma planów zwiększenia wartości nominalnej akcji PZU - Kowalczyk

 • 20.10.2016 10:16

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" PZU, cena docelowa 36 zł

 • 17.10.2016 15:04

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (69/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 15.10.2016 12:57

  PZU potwierdza prowadzenie negocjacji kupna znacznego pakietu akcji Banku Pekao (opis)

 • 15.10.2016 12:54

  PZU potwierdza prowadzenie negocjacji kupna znacznego pakietu akcji Banku Pekao

 • 15.10.2016 11:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (68/2016) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji przez PZU SA

 • 15.10.2016 09:32

  Tomasz Paweł Kulik członkiem zarządu i CFO grupy PZU

 • 15.10.2016 08:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (67/2016) Powołanie członka Zarządu PZU SA

 • 15.10.2016 08:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (66/2016) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 14.10.2016 19:02

  UniCredit uzgodnił z PZU kluczowe parametry sprzedaży części swoich akcji w Pekao - media

 • 13.10.2016 16:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (65/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 10.10.2016 17:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (64/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach

 • 06.10.2016 17:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (63/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 05.10.2016 13:36

  Haitong Bank obniżył cenę docelową PZU do 30 zł/akcję, podtrzymał zalecenie "kupuj"

 • 04.10.2016 11:30

  PZU za '16 może przeznaczyć blisko 100 proc. zysku na dywidendę - prezes PZU

 • 04.10.2016 11:18

  PZU nie prowadziło rozmów w sprawie podniesienia wartości nominalnej swoich akcji

 • 04.10.2016 11:09

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (62/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 04.10.2016 11:04

  PZU liczy, że poziom dywidendy na akcję będzie rósł w latach 2016-2020 – prezes

 • 04.10.2016 08:54

  Nowa polityka dywidendowa PZU nie zaskakuje, rynek odbierze ją pozytywnie (opinia)

 • 04.10.2016 07:34

  PZU planuje przeznaczać na dywidendę nie mniej niż 50 proc. zysku

 • 04.10.2016 07:22

  PZU planuje przeznaczać na dywidendę nie mniej niż 50 proc. zysku

 • 04.10.2016 07:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (61/2016) Zatwierdzenie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2016-2020

 • 30.09.2016 11:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (60/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 26.09.2016 16:05

  Grupa PZU zainwestuje min. 200 mln zł w fundusz Witelo

 • 22.09.2016 09:19

  Alior musiałby sfinansować zakup Raiffeisena emisją akcji, akcje banku tracą ponad 4 proc. (opinia, aktl.)

 • 22.09.2016 09:09

  Zakup Raiffeisena przez Alior wpisałby się w strategię PZU, konieczne byłoby podniesienie kapitału (opinia)

 • 19.09.2016 10:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (59/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.09.2016 15:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (58/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 14.09.2016 09:42

  Nie ma planów sprzedaży udziałów w PKO BP czy PZU - Szałamacha

 • 12.09.2016 14:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (57/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 08.09.2016 08:54

  PKO BP i Alior Bank złożyli ofertę na Raiffeisen Polbank - media

 • 07.09.2016 17:15

  MSP nie przewiduje podnoszenia wartości nominalnej akcji m.in. w PZU i KGHM

 • 07.09.2016 14:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (56/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 06.09.2016 14:46

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (55/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 06.09.2016 09:15

  MSP za repolonizacją sektora bankowego; możliwość zakupu Pekao to niepowtarzalna okazja

 • 31.08.2016 16:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (54/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 31.08.2016 07:09

  Sebastian Klimek zrezygnował w funkcji członka zarządu PZU

 • 30.08.2016 23:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (53/2016) Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 29.08.2016 08:14

  Rozmowy PZU w sprawie przejęcia Pekao powinny zakończyć się w październiku - "FT"

 • 26.08.2016 16:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (52/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.08.2016 14:12

  PZU chce pozostać spółką hojnie dzielącą się zyskiem z akcjonariuszami - prezes

 • 24.08.2016 12:44

  PZU chce w ciągu kilku tygodni przedstawić nową politykę dywidendową

 • 24.08.2016 12:39

  PZU chce budować grupę bankową, za kilka lat rozważy swoją przyszłość w Alior Banku

 • 24.08.2016 09:41

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (51/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 24.08.2016 09:38

  PZU spada po publikacji wyników i strategii; zabrakło szczegółów dot. dywidendy (opinia)

 • 24.08.2016 09:36

  Zysk netto grupy PZU w II kw. poniżej oczekiwań, kurs spada (opis)

 • 24.08.2016 08:54

  PZU zmieni się w spółkę dywidendowo-wzrostową, chce budować grupę bankową (opis)

 • 24.08.2016 08:21

  Wyniki PZU w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.08.2016 08:18

  PZU i PFR nie prowadzą negocjacji ws. nabycia akcji Pekao - Morawiecki

 • 24.08.2016 08:16

  Kluczowe wskaźniki strategii PZU na lata 2016-2020 (tabela)

 • 24.08.2016 07:51

  Zysk netto grupy PZU w II kw. '16 wyniósł 166,2 .mln zł wobec konsensusu 232,5 mln zł

 • 24.08.2016 07:33

  PZU zakłada w 2020 r. ROE na poziomie 18 proc., zmieni się w spółkę dywidendowo-wzrostową

 • 24.08.2016 07:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (50/2016) Przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Grupy PZU na lata 2016 - 2020

 • 24.08.2016 07:01

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 23.08.2016 09:33

  Akcje PZU i Pekao tracą około 3 proc. po informacjach dot. strategii ubezpieczyciela (opinia)

 • 23.08.2016 07:48

  W czwartek PZU i PFR będą rozmawiać z UniCredit o odkupie akcji Pekao - media

 • 22.08.2016 12:26

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (49/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 22.08.2016 08:15

  PZU rozmawia w sprawie nabycia kilku banków

 • 19.08.2016 11:14

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (48/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 17.08.2016 11:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (47/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 11.08.2016 17:25

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (46/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 10.08.2016 16:27

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (45/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 05.08.2016 16:49

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (44/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 05.08.2016 11:34

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (43/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 04.08.2016 17:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (42/2016) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 04.08.2016 11:52

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (41/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach oraz kontraktach na akcje PZU SA

 • 21.07.2016 18:33

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (40/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 21.07.2016 15:10

  Strategia PZU prawie gotowa, chcemy być najbardziej innowacyjni w Europie - szef PZU

 • 21.07.2016 08:31

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji PZU do 33 zł

 • 19.07.2016 16:05

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (39/2016) Decyzje KNF - brak sprzeciwu co do nabycia akcji Banku BPH przez spółkę zależną PZU SA, tj. Alior Bank, oraz co do podziału Banku BPH

 • 19.07.2016 12:54

  KNF daje zielone światło Aliorowi na przejęcie BPH

 • 19.07.2016 10:36

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (38/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach PZU SA

 • 15.07.2016 08:24

  Alior Bank dementuje informacje, jakoby kupił udziały w Pekao

 • 15.07.2016 07:09

  To Alior Bank odkupił od UniCredit 10 proc. akcji Pekao - "Gazeta Polska Codziennie"

 • 12.07.2016 19:02

  PZU będzie się przyglądać możliwości przejęcia Raiffeisen i Pekao SA

 • 11.07.2016 17:39

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (37/2016) Opis skutków finansowych wynikających z wypowiedzenia znaczącej umowy - informacje uzupełniające do raportu bieżącego nr 32/2016

 • 07.07.2016 17:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (36/2016) Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 06.07.2016 11:10

  PZU chce zwiększyć udziały w rynku ubezpieczeń majątkowych dzięki rozwojowi TUW

 • 05.07.2016 10:00

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (35/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które rozpoczęło się w dniu 30 czerwca 2016 roku i było kontynuowane w dniu 1 lipca 2016 roku

 • 01.07.2016 20:11

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 01.07.2016 19:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w trakcie drugiej części obrad

 • 01.07.2016 19:22

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Wypowiedzenie znaczącej umowy

 • 01.07.2016 17:07

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA

 • 30.06.2016 19:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 30.06.2016 16:51

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok

 • 30.06.2016 13:09

  WZ PZU zdecydowało o wypłacie 2,08 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 30.06.2016 12:47

  WZ PZU zdecydowało o wypłacie 2,08 zł dywidendy na akcję

 • 27.06.2016 08:09

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie"

 • 23.06.2016 19:26

  Paweł Surówka został prezesem PZU Życie

 • 23.06.2016 17:50

  Dariusz Krzewina złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie PZU

 • 23.06.2016 17:29

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 21.06.2016 13:17

  PZU zapowiada modyfikację polityki dywidendy, strategia będzie gotowa za 2-3 tygodnie (opis)

 • 21.06.2016 12:34

  PZU chce mieć 100 mld zł aktywów pod zarzadzaniem do 2020 r.

 • 21.06.2016 12:15

  PZU zakłada konsolidację sektora bankowego wokół 5-6 graczy, w tym Aliora (opis)

 • 21.06.2016 12:05

  PZU zakłada konsolidację sektora bankowego wokół 5-6 graczy, w tym Aliora

 • 20.06.2016 18:32

  Rada nadzorcza PZU Życie zleciła zarządowi audyt w PZU Życie i PTE PZU

 • 16.06.2016 09:37

  Agenci CBA badają jeden z przetargów informatycznych PZU

 • 14.06.2016 17:15

  "Mieszkanie Plus” we współpracy z PZU czy PKO BP, ale tylko w modelu komercyjnym – Morawiecki

 • 10.06.2016 12:37

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

 • 02.06.2016 17:26

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał

 • 01.06.2016 19:01

  Tomasz Kulik p.o. prezesa TFI PZU, Piotr Bień i Marcin Wlazło wiceprezesami

 • 01.06.2016 10:00

  PZU pozostanie spółką dostarczającą atrakcyjny strumień dywidend - Klimek

 • 01.06.2016 08:09

  PZU pozostanie spółką dostarczającą atrakcyjny strumień dywidend - Klimek

 • 31.05.2016 09:22

  Tomasz Stadnik zrezygnował w funkcji prezesa TFI PZU

 • 25.05.2016 00:20

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

 • 24.05.2016 12:20

  KNF zgodziła się na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa PZU

 • 23.05.2016 08:58

  Rekomendacja zarządu PZU dot. dywidendy lekko rozczarowująca (opinia)

 • 20.05.2016 18:11

  Zarząd PZU rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1,8 mld zł, co da 2,08 zł na akcję

 • 20.05.2016 17:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok

 • 19.05.2016 06:42

  Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Alior Banku ustalona na 38,9 zł

 • 13.05.2016 19:58

  Andrzej Jaworski nowym członkiem zarządu PZU

 • 13.05.2016 19:40

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Powołanie członka Zarządu PZU SA

 • 13.05.2016 15:16

  Robert Pietryszyn zrezygnował z funkcji członka zarządu w PZU

 • 13.05.2016 15:03

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Rezygnacja członka Zarządu

 • 12.05.2016 12:27

  PZU chce ogłosić nową politykę dywidendową na przełomie sierpnia i września

 • 12.05.2016 11:55

  PZU chce w '16 obniżać powtarzalne koszty administracyjne

 • 12.05.2016 11:05

  Zarząd PZU w ciągu dwóch tygodni przedstawi rekomendację dot. dywidendy

 • 12.05.2016 10:58

  PZU liczy, że zysk netto w II kwartale będzie wyższy niż w I kwartale

 • 12.05.2016 07:26

  Zysk netto grupy PZU w I kw. '16 wyniósł 486,6 mln zł wobec konsensusu 531 mln zł

 • 12.05.2016 06:58

  Wyniki PZU w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 06:45

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 19:03

  Bank BPH dokonał korekt w wys. 370 mln zł na poziomie jednostkowym

 • 02.05.2016 07:05

  Parytet wymiany akcji w procesie podziału BPH to 0,44 akcji Aliora za 1 akcję BPH

 • 27.04.2016 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA

 • 25.04.2016 10:35

  Deutsche Bank obniża rekomendację PZU do "trzymaj"

 • 20.04.2016 17:21

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 maja 2012 roku

 • 14.04.2016 11:26

  Przychody PZU Zdrowie w '16 wzrosną do 360 mln zł

 • 08.04.2016 08:42

  Societe Generale obniża cenę docelową dla PZU do 38 zł

 • 06.04.2016 06:59

  Alior planuje emisję do 220 mln akcji serii I

 • 01.04.2016 15:22

  GE będzie kontynuować prace nad sprzedażą pozostałych aktywów w Polsce

 • 01.04.2016 12:46

  Mimo kosztów integracji Alior spodziewa się pozytywnego wyniku w '17

 • 01.04.2016 12:37

  Gdyby nie było przejęć Alior mógłby wypłacić dywidendę za '18 - prezes

 • 01.04.2016 12:28

  Emisja Aliora większa niż transakcja przejęcia BPH

 • 01.04.2016 12:18

  Alior nie wyklucza możliwości kolejnych przejęć

 • 01.04.2016 12:12

  Alior Bank szacuje koszty integracji z BPH na 900 mln zł-1 mld zł na lata 2017-2018 - prezes

 • 01.04.2016 10:23

  Kupno przez Alior podstawowej działalności BPH korzystne, kurs Aliora rośnie (opinia, akt.)

 • 01.04.2016 09:59

  Kupno przez Alior podstawowej działalności BPH korzystne, kurs Aliora rośnie (opinia)

 • 01.04.2016 07:31

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Podpisanie przez PZU SA Deklaracji Wsparcia w związku z zawarciem i realizacją przez Alior Bank S.A., tj. spółkę zależną PZU SA, Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału dotyczącej nabycia wydzielonej działalności Banku BPH S.A.

 • 01.04.2016 07:16

  Alior ma z GE umowę ws. nabycia wydzielonej części BPH; zamknięcie transakcji do końca roku (opis)

 • 01.04.2016 06:35

  GE finalizuje rozmowy ws. sprzedaży posiadanego pakietu akcji BPH na rzecz Aliora

 • 31.03.2016 23:10

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 30.03.2016 10:20

  PZU nie powinno kupować Banku BPH powyżej wartości księgowej - Morawiecki

 • 23.03.2016 08:31

  MSP nie zamierza łączyć PKO BP i PZU - media

 • 21.03.2016 07:03

  RN PZU powołała do zarządu Sebastiana Klimka i Macieja Rapkiewicza, P. Dąbrowski zrezygnował

 • 19.03.2016 16:53

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Zmiany w składzie Zarządu PZU SA

 • 19.03.2016 16:50

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 19.03.2016 16:47

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

 • 18.03.2016 17:13

  PZU ma ok. 5-6 mld zł środków nadwyżki, które mogą być wydane na akwizycje

 • 15.03.2016 19:13

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 15.03.2016 18:59

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok

 • 15.03.2016 17:56

  MSP zadowolone z planu redukcji kosztów i poprawy rentowności w PZU

 • 15.03.2016 10:31

  PZU liczy, że przychody PZU Zdrowie w perspektywie 2020 r. wzrosną do 1 mld zł

 • 15.03.2016 10:18

  PZU chce, by zysk w 2016 r. był wyższy niż w 2015 r.

 • 15.03.2016 10:03

  Zarząd PZU w ciągu trzech miesięcy przedstawi efekty prac nad przeglądem strategii

 • 15.03.2016 09:53

  PZU pracuje nad nową polityką dywidendową, zaprezentuje ją w II połowie ’16

 • 15.03.2016 09:48

  PZU nie spodziewa się, że w ’16 ROE będzie powyżej 20 proc.

 • 15.03.2016 09:45

  PZU chce mieć pod zarządzaniem aktywa o wartości 100 mld zł do '20

 • 15.03.2016 09:41

  PZU chce obniżyć koszty do 20 proc. w ciągu 3 lat i kontynuować rozwój za granicą

 • 15.03.2016 07:28

  PZU planuje dokonać zmiany polityki kapitałowej i dywidendowej

 • 15.03.2016 07:08

  Wyniki PZU w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2016 07:02

  Zysk netto grupy PZU w IV kw. '15 wyniósł 509,9 mln zł wobec konsensusu 504,3 mln zł

 • 15.03.2016 06:48

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 15.03.2016 06:43

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 11.03.2016 14:55

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Rozliczenie nabycia trzeciej transzy akcji spółki Alior Bank SA

 • 11.03.2016 14:22

  PZU ma 25,23 proc. akcji Alior Banku

 • 09.03.2016 17:32

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia akcji spółki Alior Bank SA zawartej przez PZU SA i zawarcie umów rozporządzających

 • 22.02.2016 08:13

  MSP będzie oceniać zagraniczne akwizycje spółek SP, trwa audyt w KGHM - Jackiewicz dla "Wprost"

 • 03.02.2016 16:15

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji PZU SA

 • 03.02.2016 11:57

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki PZU SA

 • 03.02.2016 09:58

  POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A PZU SA

 • 25.01.2016 13:58

  KNF przygotowuje ubezpieczycielom rekomendacje, dzięki którym mają lepiej szacować rezerwy