PKO BP SA

skrót: PKO

Ostatnie notowanie z: 15.12.2017 17:04

Aktualny kurs43,25   0,58 %0,25 zł
Otwarcie42,97-0,07%
Minimum42,65-0,81%
Maksimum43,250,58%
Wolumen (szt.) 6093382
Kurs odniesienia43
Widełki dolne38,68
Widełki górne47,26
Obroty (tyś. zł)262311
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
31 50942,77
31 29442,75
32 25042,74
44 83742,73
44 80042,72
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
42,802 891 6
42,812 076 3
42,821 609 2
42,832 400 3
42,841 208 3
PKO Bank Polski jest największym, uniwersalnym bankiem komercyjnym w Polsce. Lider pod względem wartości aktywów, wolumenu depozytów, kredytów, liczby kont osobistych i kart bankomatowych. Dysponuje największą siecią własnych placówek i bankomatów. Swoje usługi oferuje głównie klientom detalicznym, ale również jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą produktów finansowych (fundusze emerytalne), leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, elektronicznych usług płatniczych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa392 406 27731,39%392 406 27731,39%
Nationale-Nederlanden OFEWZA84 000 0006,71%84 000 0006,71%
OFE Aviva BZ WBKWZA80 200 0006,41%80 200 0006,41%
 • 19.04.2013 08:45

  Wood podniósł rekomendację Pekao SA do "trzymaj", obniżył cenę docelową PKO BP do 34,7 zł

 • 24.04.2013 13:51

  PKO BP planuje utworzenie banku hipotecznego do 2014 roku

 • 25.04.2013 08:41

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 06.05.2013 09:41

  DM IDM obniżył cenę docelową dla PKO BP do 38,0 zł

 • 09.05.2013 08:56

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 13.05.2013 07:59

  PKO BP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 13.05.2013 08:03

  PKO BP SA raport Grupy Kapitałowej PKO BP SA za pierwszy kwartał 2013 r. - angielska wersja językowa

 • 13.05.2013 08:04

  Zysk netto PKO BP w I kw. '13 wyniósł 781,4 mln zł, wobec konsensusu 743,1 mln zł

 • 13.05.2013 08:08

  Wyniki PKO BP w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.05.2013 08:48

  Zysk netto PKO BP w I kw. '13 wyniósł 781,4 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 13.05.2013 09:07

  Wynikom PKO BP w I kw. '13 pomogły niższe niż oczekiwano rezerwy (opinia)

 • 13.05.2013 09:14

  Wynikom PKO BP w I kw. '13 pomogły niższe niż oczekiwano rezerwy (opinia2)

 • 13.05.2013 11:06

  Wynik sektora bankowego spadnie w '13 o 10-15 proc., PKO BP w trendzie rynkowym - Jagiełło

 • 13.05.2013 11:26

  PKO BP oczekuje stabilizacji kosztów ryzyka w nadchodzących kwartałach

 • 16.05.2013 06:10

  PKO BP, Pekao, KGHM, PZU oraz PKN Orlen weszłyby do indeksu WIG 5 (opinia)

 • 16.05.2013 09:13

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 17.05.2013 09:26

  Millennium DM podwyższył cenę docelową PKO BP do 39,6 zł

 • 05.06.2013 13:19

  PKO BP udzielił kredytów z gwarancją de minimis BGK za ponad 660 mln zł

 • 06.06.2013 08:55

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 10.06.2013 11:46

  Raiffeisen obniżył rekomendację BRE do "redukuj", podwyższył B. Millennium do "trzymaj"

 • 10.06.2013 12:16

  Ostatnia obniżka stóp wpłynie na spadek marży odsetkowej banków o 10-20 pb - Moody's (opinia)

 • 10.06.2013 18:05

  S&P podtrzymał ratingi dla PKO BP, perspektywa stabilna

 • 12.06.2013 19:35

  PKO BANK POLSKI SA umowa dotycząca nabycia przez bank akcji spółek: Nordea Bank Polska SA, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Finance Polska S.A.

 • 12.06.2013 19:47

  PKO BP kupi za ok. 2,83 mld zł Nordea Bank Polska, Nordea PTUnŻ i Nordea Finance Polska

 • 12.06.2013 20:06

  PKO BP kupi za ok. 2,83 mld zł Nordea Bank Polska, Nordea TUnŻ i Nordea Finance Polska (opis)

 • 12.06.2013 20:24

  PKO BP kupi za ok. 2,83 mld zł aktywa Nordei w Polsce (opis2)

 • 13.06.2013 06:06

  PKO BP kupi za ok. 2,83 mld zł aktywa Nordei w Polsce (opis2, powt.)

 • 13.06.2013 08:04

  Przejęcie przez PKO BP aktywów Nordei spójne z koncepcją MSP - Karpiński

 • 13.06.2013 08:09

  PKO BP SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 13.06.2013 08:58

  Cena jaką PKO BP płaci za aktywa Nordei wydaje się adekwatna (opinia)

 • 13.06.2013 09:17

  Przejęcie Nordei przez PKO BP to dobra decyzja, rynek różnie ocenia wartość transakcji (opinia, aktl.)

 • 13.06.2013 09:45

  Przejęcie Nordei przez PKO BP to dobra decyzja, rynek różnie ocenia wartość transakcji (opinia, aktl.2)

 • 13.06.2013 10:02

  PKO BP szacuje synergie z przejęcia aktywów Nordei na 145-215 mln zł

 • 13.06.2013 10:10

  Koszty integracji PKO BP z Nordeą wyniosą ok. 215 mln zł

 • 13.06.2013 10:28

  PKO BP jest zainteresowany zakupem Nordea PTE

 • 13.06.2013 10:32

  PKO BP szacuje docelowy zysk netto z aktywów Nordei w '13 na 236 mln zł, w '14 na 255 mln zł

 • 13.06.2013 10:38

  PKO BP spodziewa się współczynnika wypłacalności powyżej 12 proc. na koniec '13

 • 13.06.2013 10:53

  PKO BP będzie kontynuować politykę wypłaty dywidendy

 • 13.06.2013 10:55

  Cele finansowe PKO BP po przejęciu aktywów Nordei - prezentacja (tabela)

 • 13.06.2013 10:58

  PKO BP nie planuje dalszych przejęć na polskich rynku

 • 13.06.2013 11:28

  PKO BP po przejęciu Nordei nie przewiduje zmiany polityki dywidendowej (opis)

 • 13.06.2013 11:34

  PKO BP może do końca III kw. wybrać partnera w obszarze bancassurance

 • 13.06.2013 11:39

  PKO BP liczy na fuzję operacyjną z Nordeą na przełomie 2014 i 2015

 • 13.06.2013 12:55

  PKO BP ocenia, że synergie z przejęcia aktywów Nordei założono konserwatywnie (opis)

 • 14.06.2013 10:34

  Espirito Santo podwyższa cenę docelową dla PKO BP do 42,2 zł

 • 14.06.2013 12:12

  Wood&Co. podwyższył cenę docelową PKO BP do 35,3 zł

 • 14.06.2013 15:07

  Polkomtel podpisał umowę refinansowania 7,95 mld zł długu

 • 14.06.2013 15:34

  Polkomtel podpisał umowę refinansowania 7,95 mld zł długu (opis)

 • 14.06.2013 18:06

  S&P umieścił rating PKO BP na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia

 • 14.06.2013 18:13

  PKO BP SA informacja od agencji ratingowej Standard & Poor's Ratings Services dotycząca ratingu

 • 14.06.2013 18:23

  S&P umieścił rating PKO BP na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia (opis)

 • 17.06.2013 06:15

  S&P umieścił rating PKO BP na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia (opis, powt.)

 • 17.06.2013 08:18

  PKO BP pomyśli o mniejszych przejęciach - media

 • 18.06.2013 09:55

  Morgan Stanley preferuje z polskich banków Alior, BZ WBK i PKO BP

 • 19.06.2013 14:25

  PKO BP po rewizji ratingów rozważy wyjście na rynek euroobligacji (wywiad)

 • 19.06.2013 14:29

  PKO BP może w '13 rozpocząć sprzedaż Qualia Development i zakończyć proces w '14

 • 19.06.2013 14:30

  Prognoza wyników Nordei założona bardzo konserwatywnie – Papierski

 • 19.06.2013 14:35

  PKO BP rozważa, czy zawiązać jednorazową rezerwę na integrację z Nordeą przy zamknięciu transakcji

 • 19.06.2013 14:38

  PKO BP chce wypłacać dywidendę; zakłada odbudowę współczynnika wypłacalności

 • 19.06.2013 14:42

  PKO BP liczy na 10 proc. wzrost zysku po ujawnieniu wszystkich efektów synergii z Nordeą (wywiad)

 • 19.06.2013 17:33

  PKO BANK POLSKI SA ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Nordea Bank Polska SA.

 • 19.06.2013 17:45

  PKO BP wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Nordea Bank Polska po 47,99 zł za szt.

 • 20.06.2013 08:48

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 20.06.2013 11:10

  WZ PKO BP zdecydowało o wypłacie 1,8 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 20.06.2013 11:19

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA dywidenda za rok 2012

 • 20.06.2013 17:20

  PKO BP SA uchwały podjęte przez ZWZ 20 czerwca 2013 r.

 • 20.06.2013 17:22

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 20.06.2013 19:42

  GPW: Animator dla: BUDIMEX; COMPLEX; PKO BANK POLSKI

 • 21.06.2013 15:22

  PKO BANK POLSKI SA zmiana terminu przekazania raportów półrocznych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

 • 21.06.2013 17:59

  Moody's potwierdził rating PKO BP na poziomie A2, perspektywa negatywna

 • 21.06.2013 18:28

  PKO BANK POLSKI SA podtrzymanie przez Moody's Investors Service ocen ratingowych dla banku.

 • 21.06.2013 18:36

  Moody's potwierdził rating PKO BP na poziomie A2, perspektywa negatywna (opis)

 • 24.06.2013 09:45

  Sprzedaż kredytów hipot. PKO BP w II kw. podobna do I kw., ale przy lepszych marżach (wywiad)

 • 24.06.2013 16:02

  DI BRE podwyższył cenę docelową akcji PKO BP do 42 zł

 • 24.06.2013 18:04

  Zagraniczne banki nie sygnalizują KNF chęci zakupów w Polsce

 • 26.06.2013 13:54

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - wykaz akcjonariuszy

 • 26.06.2013 15:05

  Energa i Energa Operator mają umowę kredytową na łącznie 800 mln zł w EBOiR

 • 27.06.2013 08:25

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 28.06.2013 19:17

  GPW: Animator dla akcji trzech spółek

 • 04.07.2013 09:16

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 04.07.2013 12:30

  6 banków chce do końca '13 uruchomić wspólny standard płatności mobilnych oparty na IKO

 • 09.07.2013 08:12

  Credit Suisse obniża rekomendację PKO BP do "poniżej rynku"

 • 09.07.2013 11:18

  Credit Suisse tnie ceny docelowe PKO BP, Pekao i BZ WBK (opis)

 • 10.07.2013 13:54

  PKO BANK POLSKI SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych banku przekazane przez osobę zobowiązaną.

 • 11.07.2013 08:31

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 12.07.2013 14:29

  PKO BP złożył wnioski do KNF i UOKiK w sprawie przejęcia spółek grupy Nordea

 • 17.07.2013 08:58

  Nordea Bank Polska miał w II kw. '13 11,9 mln zł straty netto

 • 18.07.2013 08:21

  PKO BP SA Nabycie i umorzenie własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 25.07.2013 08:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 01.08.2013 10:29

  Fitch podtrzymał rating wsparcia dla PKO BP na poziomie "2"

 • 01.08.2013 12:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 08.08.2013 09:07

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 12.08.2013 16:39

  DI BRE obniżył rekomendacje ośmiu spółek

 • 14.08.2013 16:00

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 20.08.2013 09:52

  PKO BP udzielił kredytów z gwarancją de minimis BGK za ponad 1,7 mld zł

 • 21.08.2013 13:52

  Najbardziej prawdopodobne, że to PZU wypłaci dywidendę zaliczkową (opinia)

 • 22.08.2013 08:29

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 23.08.2013 10:12

  Barclays podwyższa cenę docelową dla PKO BP do 39,6 zł, dla Pekao do 157,1 zł

 • 29.08.2013 07:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 29.08.2013 07:56

  Zysk netto PKO BP w II kw. '13 wyniósł 752,8 mln zł, wobec konsensusu 730,9 mln zł

 • 29.08.2013 07:57

  Wyniki PKO BP w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2013 07:59

  PKO BANK POLSKI SA skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2013 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym banku

 • 29.08.2013 08:00

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 29.08.2013 08:33

  Zysk netto PKO BP w II kw. '13 wyniósł 752,8 mln zł, lekko powyżej konsensusu (opis)

 • 29.08.2013 08:50

  Wyniki PKO BP w II kw. lepsze dzięki niższym rezerwom i neutralne dla kursu (opinia)

 • 29.08.2013 09:00

  Wyniki PKO BP w II kw. lepsze, dzięki niższym rezerwom i neutralne dla kursu (opinia, aktl.)

 • 29.08.2013 10:30

  PKO BP ocenia, że kolejne kwartały mogą przynieść stabilizację wyniku

 • 29.08.2013 11:15

  PKO BP niechętne wypłacie dywidendy zaliczkowej

 • 29.08.2013 11:17

  PKO BP najpierw wybierze partnera dla eService, potem w obszarze bancassurance

 • 29.08.2013 11:18

  PKO BP ocenia, że kolejne kwartały mogą przynieść stabilizację wyniku odsetkowego (opis)

 • 29.08.2013 12:23

  Marża odsetkowa PKO BP w '13 może wynieść ok. 3,6 proc.

 • 30.08.2013 08:18

  Societe Generale podniósł rekomendację PKO BP do "kupuj"

 • 30.08.2013 08:54

  Societe Generale podniósł rekomendację PKO BP do "kupuj" (opis)

 • 02.09.2013 16:48

  MSP nie planuje kolejnych dywidend zaliczkowych ze spółek publicznych

 • 05.09.2013 08:46

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 06.09.2013 09:17

  HSBC wydał rekomendację "niedoważaj" dla PKO BP i Pekao

 • 06.09.2013 15:06

  PKO BP SA zgoda ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie kontroli nad Nordea Bank Polska SA

 • 10.09.2013 11:06

  Millennium DM podnosi cenę docelową dla PKO BP do 44,2 zł

 • 11.09.2013 17:55

  PKO BP uzależnia alians z PZU w obszarze bancassurance od jakości oferty ubezpieczyciela

 • 11.09.2013 18:36

  PKO BP oczekuje stabilizacji kosztów ryzyka i wyniku odsetkowego w III kwartale

 • 12.09.2013 08:51

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 12.09.2013 14:01

  DI BRE podwyższył rekomendację PKO BP do "kupuj"

 • 13.09.2013 16:40

  DI BRE podniósł rekomendacje dla siedmiu spółek, w tym PGNiG i PKO BP; obniżył dla TVN

 • 17.09.2013 14:07

  PKO BANK POLSKI SA przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska SA z powodu nieziszczenia się warunków prawnych określonych w wezwaniu.

 • 17.09.2013 14:35

  Zapisy w wezwaniu PKO BP na akcje Nordea Bank Polska przedłużone do 25 X

 • 19.09.2013 09:45

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 19.09.2013 11:56

  Erste pozytywnie nastawione do polskich banków, podnosi rekomendację Pekao do "akumuluj" (opinia)

 • 19.09.2013 14:40

  DB rekomenduje "kupuj" Alior Bank, podniósł ceny docelowe 7 banków

 • 20.09.2013 17:44

  PKO BP SA podtrzymanie ratingu przez agencję ratingową Standard & Poor's Ratings Services

 • 20.09.2013 17:56

  Agencja S&P obniżyła perspektywę ratingu PKO BP do negatywnej ze stabilnej

 • 20.09.2013 18:28

  Agencja S&P obniżyła perspektywę ratingu PKO BP do negatywnej ze stabilnej (opis)

 • 24.09.2013 10:36

  PKO BP i PZU sprzedały za 49,7 mln zł swoje udziały w KG Jaworzyna Krynicka

 • 25.09.2013 18:28

  Raiffeisen podniósł cenę docelową akcji PKO BP do 42,2 zł

 • 26.09.2013 11:26

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 02.10.2013 07:15

  WIG może zakończyć 2013 rok na poziomie 50-51 tys. pkt. - PKO BP (opinia)

 • 02.10.2013 14:20

  Noble Securities rekomenduje "kupuj" PKO BP, cena docelowa 45 zł

 • 03.10.2013 08:23

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 10.10.2013 08:47

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 10.10.2013 15:52

  DI BRE obniżył rekomendacje dla 4 banków i dla 7 innych spółek

 • 14.10.2013 10:26

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 14.10.2013 16:26

  GPW: Komunikat - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

 • 15.10.2013 14:26

  PKO BANK POLSKI SA zgoda prezesa UOKiK na przejęcie kontroli nad Nordea Bank Polska SA, Nordea PTU na Życie SA i Nordea Finance Polska SA

 • 15.10.2013 14:29

  PKO BP ma zgodę UOKiK na przejęcie spółek grupy Nordea

 • 15.10.2013 15:36

  PKO BP chce, by co najmniej 30 proc. kredytów mieszkaniowych udzielał jego bank hipoteczny

 • 16.10.2013 18:53

  Societe General podniosło cenę docelową dla akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 17.10.2013 08:33

  PKO Bank Polski SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 17.10.2013 13:27

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - przedłużenie przyjmowania zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska

 • 17.10.2013 13:39

  Zapisy w wezwaniu PKO BP na akcje Nordea Bank Polska przedłużone do 25 XI

 • 18.10.2013 13:00

  ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj" (opis)

 • 21.10.2013 06:30

  PKO BP ma stabilne koszty ryzyka, od IV kw. może być agresywniejszy na rynku kredytów (wywiad)

 • 23.10.2013 09:01

  Nordea Bank Polska miał w III kw. '13 24,6 mln zł zysku netto; wzrost o 17,9 proc. rdr

 • 23.10.2013 17:55

  Raiffeisen wydał rekomendację "niedoważaj" dla polskich banków

 • 24.10.2013 08:32

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 24.10.2013 09:00

  DM BZ WBK obniża rekomendację dla polskich banków do "neutralnie"

 • 24.10.2013 13:46

  PKO BP nie spodziewa się dalszych wzrostów na GPW do końca roku, akcje są już drogie (opinia)

 • 24.10.2013 14:12

  PKO BP spodziewa się stopniowej, trwałej poprawy dynamiki PKB w kolejnych kw. (opinia)

 • 24.10.2013 15:30

  DM BPS wydał rekomendacje dla pięciu banków, zaleca m.in. zakup PKO BP i sprzedaż Pekao

 • 30.10.2013 09:31

  JP Morgan podwyższył cenę docelową dla PKO BP do 52,8 zł

 • 31.10.2013 08:22

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 31.10.2013 14:54

  GPW: Animator dla kontraktów na akcje

 • 07.11.2013 08:19

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 07.11.2013 08:56

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA zawarcie z EVO umowy dotyczącej spółki eService oraz strategicznej współpracy

 • 07.11.2013 09:13

  PKO BP podpisał z Grupą EVO umowę ws sprzedaży 66 proc. kapitału eService za 113,5 mln USD

 • 07.11.2013 10:08

  PKO BP chce w '14 sprzedawać kwartalnie kredyty konsumpcyjne za 1,8-2,0 mld zł

 • 07.11.2013 10:12

  PKO BP sprzedał w III kw. kredyty hipoteczne za ok. 3,1 mld zł; w IV kw. możliwy wzrost

 • 07.11.2013 12:11

  DM IDM podwyższa cenę docelową PKO BP do 47,7 zł

 • 07.11.2013 12:31

  PKO BP szacuje zysk brutto ze sprzedaży udziałów w eService na około 377 mln zł

 • 07.11.2013 13:05

  PKO BP szacuje zysk brutto ze sprzedaży udziałów w eService na około 377 mln zł (opis)

 • 14.11.2013 07:57

  Wyniki PKO BP w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2013 07:57

  Zysk netto PKO BP w III kw. '13 wyniósł 754,5 mln zł, wobec konsensusu 752,2 mln zł

 • 14.11.2013 08:24

  Zysk netto PKO BP w III kw. '13 wyniósł 754,5 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 14.11.2013 08:47

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 14.11.2013 10:27

  PKO BP liczy na wzrost wyniku odsetkowego w IV kwartale

 • 14.11.2013 11:01

  PKO BP liczy na wzrost wyniku odsetkowego w IV kwartale (opis)

 • 14.11.2013 11:13

  Bankom będzie trudno w ’14 powtórzyć wyniki z ’13 – prezes PKO BP

 • 17.11.2013 13:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nieziszczenie się warunku określonego w umowie znaczącej

 • 17.11.2013 13:53

  PKO BP ogłosi kolejne wezwanie na akcje Nordei, gdyż nie ma jeszcze decyzji KNF

 • 19.11.2013 14:42

  DI Investors rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "neutralnie" dla Pekao SA

 • 20.11.2013 15:17

  Millennium DM podnosi wycenę PKO BP do 47 zł, nadal zaleca "akumuluj"

 • 21.11.2013 09:19

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 21.11.2013 18:14

  PKO BP SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 26.11.2013 11:22

  PKO BANK POLSKI SA nieziszczenie się warunków zawartych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska SA

 • 27.11.2013 12:58

  PKO BP chce zamknąć sprzedaż Qualia Development w I połowie '14

 • 27.11.2013 13:06

  PKO BP może w styczniu '14 wyjść na rynek z emisją euroobligacji

 • 27.11.2013 13:21

  PKO BP chce sfinalizować zakup aktywów Nordei na przełomie I-II '14

 • 28.11.2013 08:29

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 02.12.2013 08:49

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków

 • 02.12.2013 09:13

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków (opis)

 • 03.12.2013 17:22

  PKO BP ogłosiło kolejne wezwanie na wszystkie akcje Nordei po 47,99 zł za szt.

 • 03.12.2013 17:34

  PKO BP SA ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska SA

 • 05.12.2013 08:29

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 05.12.2013 10:08

  PKO BP, KGHM i TVN na liście "top picks" Deutsche Banku

 • 06.12.2013 16:45

  KE nie ma zastrzeżeń do przejęcia eService przez EVO

 • 09.12.2013 09:13

  Wyceny polskich banków wysokie, ale wzrost wyników będzie je wspierać (opinia)

 • 10.12.2013 16:58

  PKO BP SA zgoda Komisji Europejskiej na sprawowanie wspólnie przez PKO BP SA i EVO kontroli nad spółką eService

 • 12.12.2013 08:32

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 12.12.2013 09:31

  Raiffeisen podniósł ceny docelowe GNB, PKO BP i BZ WBK

 • 12.12.2013 17:33

  PKO BP chce na przełomie 13/14 złożyć wniosek do KNF ws. banku hipotecznego

 • 16.12.2013 12:48

  PKO BP SA spełnienie drugiego z warunków zawieszających przewidzianych w umowie zawartej z EVO

 • 16.12.2013 18:27

  KO BP przeszedł pozytywnie kolejne europejskie stress testy

 • 19.12.2013 08:35

  PKO BANK POLSKI SA mabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 19.12.2013 12:07

  PKO BP podtrzymuje plan poprawy wyniku odsetkowego, będzie mógł wypłacić dywidendę za '13

 • 19.12.2013 12:20

  PKO BP chce w '14 miesięcznie sprzedawać kredyty hipoteczne za 800 mln zł-1 mld zł

 • 20.12.2013 12:46

  PKO BP złożył wniosek o rejestrację spółki Polski Standard Płatności

 • 20.12.2013 16:29

  GPW: animator rynku dla akcji spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

 • 30.12.2013 11:37

  KNF do końca I kw. '14 wyda decyzję ws. przejęcia aktywów Nordei przez PKO BP

 • 31.12.2013 13:05

  PKO BP SA wykonanie umowy zawartej z EVO i przeniesienie udziałów eService sp. z o.o.

 • 31.12.2013 13:47

  PKO BP sfinalizował sprzedaż 66 proc. udziałów w eService

 • 07.01.2014 12:10

  PKO BP chce, przy sprzyjającym makro, udzielić w ’14 17 mld zł kredytów korporacyjnych (wywiad)

 • 07.01.2014 12:12

  PKO BP liczy w ’14 na stabilizację kosztów ryzyka w segmencie kredytów korporacyjnych

 • 08.01.2014 16:02

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA powołanie członków zarządu PKO Banku Polskiego SA

 • 08.01.2014 17:41

  Keefe, Bruyette & Woods obniża rekomendację dla Pekao i PKO BP

 • 09.01.2014 08:13

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 13.01.2014 08:48

  Barclays podnosi wycenę PKO BP do 43,1 zł, a Pekao do 170,3 zł

 • 14.01.2014 12:49

  GPW zyska do 15 proc., akcje nie są przewartościowane mimo wysokich wycen - PKO BP (opinia)

 • 15.01.2014 14:09

  PKO BP wybrał 4 banki do emisji kolejnej transzy EMTN

 • 16.01.2014 08:35

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 16.01.2014 13:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA terminy przekazywania przez bank raportów okresowych za rok 2014 oraz zmiana daty przekazania raportu rocznego banku za rok kończący się 31 grudnia 2013 r. oraz skonsolidowane

 • 16.01.2014 16:16

  PKO BP wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro

 • 16.01.2014 16:37

  PKO BP wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro (opis)

 • 17.01.2014 10:19

  UOKiK nałożył na PKO BP 29,06 mln zł kary

 • 20.01.2014 14:51

  ING zmienił ceny docelowe dla 9 banków (aktl.)

 • 20.01.2014 14:53

  Z zysku za '13 większość notowanych na GPW banków wypłaci dywidendę (tabela)

 • 20.01.2014 15:52

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Przyznanie ratingu przez Standard and Poor's dla transzy obligacji wyemitowanych w ramach programu EMTN.

 • 20.01.2014 16:01

  Standard & Poor's przyznał rating "A-" transzy euroobligacji PKO BP o wartości 500 mln euro

 • 20.01.2014 18:02

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 20.01.2014 18:23

  PKO BP udzieli limitu gwarancyjnego dla PGE i PGE GiEK do kwoty 2,55 mld zł

 • 21.01.2014 15:49

  DM mBanku podwyższył rekomendacje polskich banków, ma pozytywne nastawienie do sektora

 • 22.01.2014 13:41

  PKO BP SA przyznanie ratingu przez Moody's Investors Service dla transzy obligacji wyemitowanych w ramach programu EMTN

 • 23.01.2014 08:16

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 23.01.2014 19:25

  HSBC podwyższa cenę docelową dla PKO BP do 34 zł

 • 24.01.2014 16:03

  Polimex pozyskał gwarancje na budowę bloków w Opolu

 • 29.01.2014 08:08

  Nordea Bank Polska miał w IV kw. '13 24,7 mln zł zysku netto; spadek o 58,5 proc. rdr

 • 29.01.2014 13:20

  PKO BP chce w '14 utrzymać ok. 30 proc. udział w rynku nowych kredytów hipotecznych

 • 29.01.2014 13:20

  PKO BP chce w '14 sprzedawać kwartalnie kredyty konsumenckie za ok. 2 mld zł (wywiad)

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 30.01.2014 08:15

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 31.01.2014 09:16

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację Pekao i ING, obniżył zalecenie dla GNB i Alior Banku

 • 06.02.2014 08:11

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 07.02.2014 07:54

  PGE i Eurocash na liście najmniej preferowanych w UBS, PKO i Energa - najbardziej

 • 13.02.2014 08:27

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 13.02.2014 12:55

  PKO BP złożył do KNF wniosek o zgodę na utworzenie banku hipotecznego

 • 14.02.2014 11:50

  PKO BP przeznaczy 34 proc. zysku za '13 na dywidendę, DPS 0,88 zł - analitycy (tabela)

 • 17.02.2014 14:38

  PKO BANK POLSKI SA przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska S.A.

 • 17.02.2014 14:51

  Zapisy w wezwaniu PKO BP na akcje Nordea Bank Polska przedłużone do 1 IV

 • 20.02.2014 08:45

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 25.02.2014 06:51

  JP Morgan podniósł cenę docelową dla PKO BP do 53,7 zł, rekomenduje "przeważaj"

 • 25.02.2014 08:38

  PKO BANK POLSKI SA świadczenie usług IT przez podmiot z Grupy Nordea w wymaganym okresie - spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy.

 • 25.02.2014 15:47

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla PKO BP do 42 zł, dla Pekao obniżył do 180 zł

 • 25.02.2014 15:55

  KNF zgodza się na zakup przez PKO BP akcji Nordea PTUnŻ, 3 III zajmie się wnioskiem ws Nordea BP

 • 25.02.2014 17:02

  PKO BP SA decyzja KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umow

 • 26.02.2014 09:52

  Credit Suisse podnosi ceny docelowe dla BZ WBK, Pekao i PKO BP

 • 27.02.2014 09:10

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 03.03.2014 15:40

  KNF dała zielone światło na przejęcie przez PKO BP Nordea Bank Polska

 • 03.03.2014 15:52

  PKO BANK POLSKI SA decyzja KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji Nordea Bank Polska SA.

 • 05.03.2014 16:42

  PKO BANK POLSKI SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych banku

 • 06.03.2014 08:05

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 06.03.2014 12:22

  Raiffeisen podniósł cenę docelową akcji PKO BP do 49,6 zł

 • 07.03.2014 10:22

  BZ WBK przedstawił zalecenia do zajmowania pozycji long-short na 4 parach spółek

 • 10.03.2014 07:52

  PKOBANK POLSKI SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 10.03.2014 08:01

  PKO BANK POLSKI SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 10.03.2014 08:02

  PKO BANK POLSKI SA raport roczny banku za rok kończący się 31 grudnia 2013 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 r. (angielska wersja

 • 10.03.2014 08:18

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '13 wyniósł 938 mln zł, wobec konsensusu 897,5 mln zł

 • 10.03.2014 08:34

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '13 wyniósł 938 mln zł, wobec konsensusu 897,5 mln zł (opis)

 • 10.03.2014 08:38

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.03.2014 09:10

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '13 wyniósł 938 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis2)

 • 10.03.2014 09:35

  Wyniki PKO BP neutralne, strona przychodowa nieco lepsza od oczekiwań (opinia)

 • 10.03.2014 10:12

  PKO BP podwyższył założenia synergii kosztowych z integracji z Nordeą

 • 10.03.2014 10:29

  PKO BP spodziewa się prawnej fuzji z Nordeą w X 2014 r., a operacyjnej w IV 2015 r.

 • 10.03.2014 10:51

  PKO BP planuje w '14 poprawić wyniki przy neutralnym scenariuszu gospodarczym

 • 10.03.2014 10:56

  Zarząd PKO BP w kwietniu lub maju podejmie decyzję w sprawie podziału zysku za '13

 • 10.03.2014 12:14

  PKO BP liczy w '14 na stabilizację lub lekki wzrost marży odsetkowej

 • 10.03.2014 12:21

  PKO BP spodziewa się spadku kosztów ryzyka do 120 pb

 • 10.03.2014 12:27

  PKO BP nie planuje w najbliższym czasie wychodzić na rynek obligacji

 • 10.03.2014 12:35

  PKO BP w marcu czeka na oferty wstępne na Qualia, zamknięcie transakcji w II poł. '14

 • 10.03.2014 12:55

  PKO BP chce w '14 sprzedawać kwartalnie kredyty konsumpcyjne za 2,3-2,5 mld zł

 • 12.03.2014 06:53

  HSBC podniósł cenę docelową PKO BP do 39 zł

 • 13.03.2014 08:23

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 13.03.2014 11:36

  ZE PAK wziął 1,11 mld zł kredytu na modernizację bloków w Elektrowni Pątnów

 • 17.03.2014 08:45

  Citi obniża rekomendację dla PKO BP do "neutralnie"

 • 26.03.2014 08:07

  Renaissance Capital ocenia, że polskie banki utrzymują silne trendy i będą kontynuowały wzrosty

 • 27.03.2014 08:22

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 29.03.2014 12:14

  PKO BP zapłaci nieco mniej za przejmowane aktywa Nordei w Polsce

 • 30.03.2014 22:50

  PKO BP SA ustalenie skorygowanej ceny nabycia akcji Nordea Bank Polska S.A. oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 • 01.04.2014 09:40

  UniCredit zmienia rekomendacje polskich banków

 • 01.04.2014 19:23

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Zamknięcie transakcji nabycia przez PKO Bank Polski S.A. akcji spółek: Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nordea Finance Polska S.A.

 • 01.04.2014 19:55

  PKO BP przejął aktywa Nordei za blisko 2,81 mld zł

 • 02.04.2014 14:03

  Barclays podniósł ceny docelowe dla Pekao, PKO BP i Aliora

 • 03.04.2014 08:12

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 04.04.2014 11:12

  BZ WBK przedstawił pięć pozycji long-short na kwiecień

 • 05.04.2014 17:58

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie akcji Nordea Bank Polska S.A.

 • 08.04.2014 10:41

  BESI podniósł ceny docelowe dla siedmiu polskich banków

 • 10.04.2014 09:11

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 11.04.2014 07:00

  System płatności mobilnych możliwy w IV kw., później rozważony pomysł krajowej karty - PSP (wywiad)

 • 11.04.2014 19:28

  Cyfrowy Polsat wziął 3 mld zł kredytów m.in. na refinansowanie długu

 • 15.04.2014 10:30

  ING skorygował ceny docelowe PKO BP, Millennium, GNB i BPH

 • 15.04.2014 12:07

  PKO BP chce do końca '14 wydać kilkanaście tys. kart preapaid w ofercie PKO Junior

 • 15.04.2014 16:08

  ING skorygował ceny docelowe ... (popr.)

 • 17.04.2014 09:16

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 17.04.2014 12:18

  PKO BP sprzedał w I kw. kredyty hipoteczne za blisko 3,2 mld zł

 • 23.04.2014 11:21

  PKO BP, PZU, Dom Development i AB wśród top picków Millennium DM na kwiecień

 • 23.04.2014 11:52

  Mediobanca podnosi cenę docelową dla PKO BP do 45 zł

 • 24.04.2014 10:33

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 25.04.2014 10:16

  Otoczenie polskich banków w I kw. stabilne, poprawa możliwa w kolejnych kwartałach (opinia)

 • 26.04.2014 17:25

  PKO BANK POLSKI SA zawarcie umowy z jednym z klientów banku

 • 29.04.2014 10:47

  PKO BANK POLSKI SA deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2013 r. wraz z propozycją ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

 • 30.04.2014 13:10

  S&P podtrzymał rating 'A-/A-2' dla PKO BP, perspektywa negatywna

 • 30.04.2014 15:43

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Podtrzymanie przez Standard and Poor's ocen ratingowych dla PKO Banku Polskiego S.A.

 • 30.04.2014 15:50

  PKO BP SA nabycie i umorzenie własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 06.05.2014 08:01

  PKO BP ogłasza przymusowy wykup 0,18 proc. akcji Nordea Bank Polska, po 47,99 zł

 • 08.05.2014 08:12

  PKO BP SA nabycie i umorzenie własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 14.05.2014 09:30

  PKO BP SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia PKO Banku Polskiego SA

 • 14.05.2014 18:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA podpisanie planu połączenia PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A.

 • 15.05.2014 07:33

  Zysk netto PKO BP w I kw. '14 wyniósł 802,6 mln zł, wobec konsensusu 816,4 mln zł

 • 15.05.2014 07:34

  Wyniki PKO BP w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2014 08:02

  PKO BANK POLSKI SA raport Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA za pierwszy kwartał 2014 r. - angielska wersja językowa.

 • 15.05.2014 08:08

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 15.05.2014 09:20

  MSP zastanawia się nad wyższą dywidendą z PKO BP niż proponowana przez zarząd

 • 15.05.2014 09:25

  Wyniki PKO BP w I kw. bez zaskoczeń, gorszy wynik prowizyjny równoważą niższe odpisy (opinia)

 • 15.05.2014 11:34

  PKO BP podtrzymuje, że zysk w '14 może być wyższy niż w '13 - prezes

 • 15.05.2014 12:04

  PKO BP ocenia, że do końca 2014 roku jest szansa na niewielką poprawę marży odsetkowej

 • 15.05.2014 12:09

  MSP zastanawia się nad wyższą dywidendą z PKO BP niż proponowana przez zarząd (aktl.)

 • 15.05.2014 12:23

  Strata Kredobanku w ’14 może wynieść kilkadziesiąt milionów złotych

 • 16.05.2014 09:29

  Societe Generale podniósł cenę docelową akcji PKO BP do 46 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 19.05.2014 11:27

  Nordea Polska TUnŻ zmieni nazwę na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń

 • 22.05.2014 08:33

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 22.05.2014 09:37

  Millennium DM obniża cenę docelową PKO BP do 45,1 zł

 • 23.05.2014 10:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

 • 23.05.2014 14:50

  PKO BP sprzedał w IV kredyty hipot. za 1,3 mld zł, w II kw. sprzeda ich za co najmniej 2,8 md zł

 • 29.05.2014 08:21

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 29.05.2014 14:30

  Do końca '15 nie będzie przesłanek do podwyżek stóp proc. - PKO BP (wywiad)

 • 29.05.2014 14:59

  PKO BP rozważy obniżenie zakładanego w strategii do '15 wskaźnika kosztów ryzyka

 • 03.06.2014 14:52

  PKO BP wygrał przetarg na obsługę budżetu Poznania

 • 04.06.2014 09:49

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację Pekao, mBanku, ING BSK, GNB i B.Millennium

 • 04.06.2014 14:25

  PKO BP SA zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych PKO BP SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 05.06.2014 06:30

  PKO BP w III kw. sprzeda Qualia Development, w IV kw. połączy IFS z PKO BP Finat (wywiad)

 • 05.06.2014 08:27

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 05.06.2014 17:53

  PKO BP SA zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.

 • 06.06.2014 10:49

  PKO BANK POLSKI SA drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu z Nordea Bank Polska SA

 • 12.06.2014 08:04

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 18.06.2014 14:01

  PKO BANK POLSKI SA stanowisko zarządu banku dotyczące planowanego połączenia z Nordea Bank Polska SA

 • 18.06.2014 14:37

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 24.06.2014 17:46

  PKO BP w 2014 r. nie planuje emisji euroobligacji, ale emisja możliwa w 2015 r.

 • 26.06.2014 08:12

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 26.06.2014 11:06

  WZ PKO BP zdecydowało o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 26.06.2014 11:34

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA dywidenda za rok 2013

 • 26.06.2014 18:23

  PKO BP SA odwołanie i powołanie członków RN

 • 30.06.2014 15:01

  PKO BP SA wykaz akcjonariuszy

 • 30.06.2014 17:06

  Wysoka stopa zatrzymania zysków wspiera kapitały PKO BP - Moody's

 • 03.07.2014 09:27

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 09.07.2014 09:53

  DM BZ WBK podniósł rekomendację dla B. Handlowego do "trzymaj", a dla Pekao SA do "kupuj"

 • 10.07.2014 08:06

  PKO BP SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 10.07.2014 10:05

  PKO BP złożył do KNF wniosek o utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych

 • 17.07.2014 08:13

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 18.07.2014 16:37

  DM mBanku podwyższył rekomendacje dla ING, Millennium, Handlowego i Getin Noble Bank

 • 24.07.2014 08:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 29.07.2014 12:58

  Fitch podtrzymał rating wsparcia dla PKO BP na poziomie "2"

 • 31.07.2014 08:31

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 07.08.2014 08:06

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 08.08.2014 08:37

  HSBC podnosi rekomendację banku PKO BP do "neutralnie"

 • 14.08.2014 08:29

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 26.08.2014 14:34

  KNF zgodziła się na utworzenie przez PKO BP banku hipotecznego

 • 26.08.2014 16:28

  PKO BP chce, by jego bank hipoteczny był największy na rynku w trzecim roku działalności (wywiad)

 • 28.08.2014 08:20

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 01.09.2014 07:33

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za I półrocze 2014 roku wraz ze skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym

 • 01.09.2014 07:49

  Wyniki PKO BP w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.09.2014 08:23

  Zysk netto PKO BP w II kw. '14 wyniósł 855,6 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 01.09.2014 08:29

  Wyniki PKO BP w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela, aktl.)

 • 01.09.2014 08:51

  Zysk netto PKO BP w II kw. '14 wyniósł 855,6 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis2)

 • 01.09.2014 09:00

  Wyniki PKO BP w II kw. bez zaskoczeń, dobra strona przychodowa (opinia)

 • 01.09.2014 09:55

  Wyniki finansowe PKO BP w '14 r. będą lepsze niż w '13 r.

 • 01.09.2014 11:53

  PKO BP zakłada, że III kw. tego roku będzie lepszy od II kw.

 • 01.09.2014 12:13

  PKO BP liczy na lekką poprawę marży odsetkowej

 • 01.09.2014 12:29

  PKO BP liczy na lekką poprawę marży odsetkowej, a na poziomie grupy stabilizację (opis)

 • 01.09.2014 12:35

  PKO BP podtrzymuje politykę dywidendową

 • 01.09.2014 12:36

  PKO BP nie jest zainteresowany kolejnymi przejęciami na polskim rynku

 • 01.09.2014 12:44

  PKO BP zakłada, że po III kw. jego koszty ryzyka spadną do poziomu poniżej 120 pb

 • 01.09.2014 13:46

  Koszty integracji PKO BP z Nordeą w '14 wyniosą ok. 100 mln zł

 • 02.09.2014 07:56

  Societe Generale obniża rekomendację dla PKO BP do "trzymaj"

 • 02.09.2014 09:56

  Wood & Co. podnosi rekomendacje mBanku i Banku Handlowego do "trzymaj"

 • 04.09.2014 08:23

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 11.09.2014 08:07

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 18.09.2014 08:25

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 18.09.2014 09:18

  Po danych o produkcji PKO BP prognozuje dwie obniżki po 25 pb w X i XI (opinia)

 • 18.09.2014 09:51

  Rafał Walczak będzie zarządzającym funduszami w PKO TFI

 • 19.09.2014 10:43

  DI Investors rekomenduje "neutralnie" dla Pekao i BZ WBK oraz "kupuj" dla PKO BP

 • 25.09.2014 08:25

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 26.09.2014 12:45

  KNF zgodziła się na połączenie PKO BP z Nordea Bank Polska

 • 26.09.2014 13:11

  PKO BP SA uzyskanie zezwolenia KNF na połączenie Nordea Bank Polska SA z PKO BP SA

 • 29.09.2014 16:13

  PKO BP chce w ’15 wyjść na rynek euroobligacji po co najmniej 1 mld euro

 • 30.09.2014 12:13

  PKO BP liczy na wzrost użytkowników bankowości internetowej

 • 02.10.2014 08:34

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 02.10.2014 15:41

  PKO BP SA deklaracja wypłaty dywidendy z zysku netto osiągniętego w I półroczu 2014 r.

 • 02.10.2014 15:54

  Zarząd PKO BP rekomenduje przeznaczenie 675 mln zł na dywidendę za I półr. '14

 • 03.10.2014 11:56

  PKO BANK POLSKI SA uzyskanie zezwolenia KNF na zmiany statutu banku.

 • 07.10.2014 10:28

  Sprzedaż kredytów PKO BP w III kw. '14 wzrośnie rdr, lekko spadnie kdk

 • 07.10.2014 10:41

  PKO BP liczy, że '14 zakończy kosztami ryzyka poniżej 120 pb, a '15 przyniesie dalszy spadek

 • 07.10.2014 10:44

  W III kw. '14 koszty integracji PKO BP z Nordeą wyniosą ok. 30 mln zł, a w IV kw. 60-70 mln zł

 • 07.10.2014 10:46

  PKO BP chce zamknąć projekt wyboru partnera dla spółek ubezpieczeniowych w '15

 • 09.10.2014 08:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 09.10.2014 12:57

  Obniżka stóp będzie widoczna w wynikach banków w IV kw. - DM mBank (opinia)

 • 14.10.2014 10:19

  PKO BP ma 200 tys. użytkowników systemu płatności mobilnych

 • 14.10.2014 15:26

  PKO BP wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

 • 14.10.2014 16:25

  GPW: Animator dla kontraktów terminowych

 • 14.10.2014 18:45

  PKO BP wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika (aktl.)

 • 21.10.2014 13:19

  PKO Leasing postawi w kolejnych latach na leasing konsumencki i na segment MSP (wywiad)

 • 23.10.2014 08:31

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 23.10.2014 08:53

  Trigon rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla polskich banków

 • 23.10.2014 12:06

  Fuzja prawa PKO BP z Nordeą 31 X, w listopadzie zniknie marka Nordea Bank Polska

 • 27.10.2014 07:58

  PKO BP SA publikacja wyników europejskich stress testów oraz badania AQR dla PKO Banku Polskiego SA

 • 28.10.2014 06:39

  PKO BP nie przewiduje istotnego wpływu AQR na raportowane wyniki banku

 • 28.10.2014 12:44

  PKO BP liczy na stopniowe ożywienie w gospodarce, RPP obniży stopy w XI o 25 pb (opinia)

 • 31.10.2014 08:51

  Societe Generale obniżył cenę docelowa PKO BP do 38 zł, a BZ WBK do 412 zł

 • 31.10.2014 13:25

  PKO BP SA rejestracja połączenia PKO BP SA z Nordea Bank Polska SA oraz zmiana statutu

 • 04.11.2014 09:09

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Tauron i krótką na Eneę

 • 05.11.2014 17:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu banku przez Radę Nadzorczą

 • 06.11.2014 07:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.11.2014 07:27

  Zysk netto PKO BP w III kw. '14 wyniósł 873,4 mln zł, wobec konsensusu 853,9 mln zł

 • 06.11.2014 07:30

  Wyniki PKO BP w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2014 07:55

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za trzeci kwartał 2014 r. - angielska wersja językowa.

 • 06.11.2014 08:05

  Zysk netto PKO BP w III kw. '14 wyniósł 873,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 06.11.2014 08:07

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 06.11.2014 09:23

  W kolejnych kwartałach PKO BP może nadal rosnąć wolniej niż rynek (opinia)

 • 06.11.2014 10:01

  PKO BP podwyższył poziom oczekiwanych synergii z akwizycji Nordei do 278 mln zł

 • 06.11.2014 12:27

  PKO BP podtrzymuje, że w 2014 zysk netto banku będzie wyższy niż w 2013

 • 06.11.2014 12:30

  PKO BP nie wyklucza, że podpisze umowę sprzedaży Qualia Development do końca '14

 • 06.11.2014 13:43

  NIM PKO BP w IV kw. pod presją, wynieść może 3,3 proc.

 • 07.11.2014 08:59

  DM BOŚ obniża cenę docelową dla PKO BP do 45,05 zł

 • 12.11.2014 17:36

  PKO BP może w IV kw. sprzedać kredyty w segmencie detalicznym za ok. 6,3 mld zł

 • 13.11.2014 08:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 13.11.2014 09:30

  Millennium DM obniżył cenę docelową akcji PKO BP do 44,20 zł, zaleca "kupuj"

 • 14.11.2014 09:36

  Credit Suisse obniżył cenę docelową PKO BP do 32 zł, Pekao do 173 zł i BZ WBK do 367 zł

 • 20.11.2014 08:24

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 26.11.2014 19:36

  Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK

 • 26.11.2014 20:15

  Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK (opis)

 • 27.11.2014 07:55

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 01.12.2014 09:43

  Barclays obniżył wyceny dla Alior Banku i PKO BP, podniósł dla Pekao

 • 04.12.2014 08:16

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 11.12.2014 08:21

  PKO BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez bank własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 11.12.2014 13:57

  Sprzedaż pożyczek gotówkowych PKO BP w X i XI '14 wzrosła 14 proc. rdr

 • 15.12.2014 09:35

  BESI obniżył rekomendację dla Pekao SA i PKO BP i podniósł zalecenie dla BZ WBK

 • 18.12.2014 08:45

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 19.12.2014 08:46

  Noble Securities DM obniżył rekomendację dla PKO BP do "akumuluj"

 • 19.12.2014 13:23

  Radosław Kiełbasiński od 1 stycznia '15 obejmie stanowisko wiceprezesa PKO TFI

 • 23.12.2014 10:54

  PKO BP planuje w 2015 r. otwarcie oddziału korporacyjnego we Frankfurcie

 • 05.01.2015 13:41

  Bank of America Merrill Lynch podnosi ocenę dla polskich akcji do "neutralnie"

 • 08.01.2015 08:51

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 09.01.2015 16:15

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Zmiana daty przekazania raportu rocznego PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31

 • 13.01.2015 12:17

  Aktywa Centrum Bankowości Prywatnej PKO BP na koniec 2014 r. wyniosły 7,8 mld zł

 • 15.01.2015 08:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 15.01.2015 11:37

  Na GPW mocne spadki kursów banków, najmocniej tracą Getin, BZ WBK, mBank i Millennium (opinia)

 • 15.01.2015 12:52

  Raiffeisen szacuje, że kredyty CHF stanowią 39 proc. w Millennium, 29 proc. w Getinie

 • 15.01.2015 13:32

  Obecny kurs franka nie stworzy dużej presji na jakość aktywów banków - RCB (opinia)

 • 16.01.2015 19:35

  PKO BP nie spodziewa się negatywnego wpływu umocnienia CHF na wyniki

 • 19.01.2015 13:28

  PKO BP ma list intencyjny ws. sprzedaży Qualia, zamknięcie transakcji I/II kw.

 • 23.01.2015 08:57

  Wood liczy na dobry I kwartał na GPW (opinia)

 • 27.01.2015 13:39

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2015.

 • 29.01.2015 08:45

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 29.01.2015 11:43

  DI Investors obniżył prognozy zysku netto analizowanych banków w '15 (opis)

 • 02.02.2015 14:16

  PKO BP chce, by do końca '15 efektywność placówek Nordei osiągnęła poziom sieci PKO BP

 • 02.02.2015 14:36

  Utrzymanie w '15 dochodowości bankowości det. z '14 ambitnym zadaniem dla sektora (wywiad)

 • 02.02.2015 14:43

  PKO BP chce w '15 utrzymać udziały rynkowe w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych (wywiad)

 • 04.02.2015 10:06

  Przewalutowanie wg propozycji KNF może najbardziej dotknąć GNB i B. Millennium - Wood (opinia)

 • 04.02.2015 14:37

  PKO BP pozostaje umiarkowanie optymistyczny w ocenie polskiej gospodarki i giełdy (opinia)

 • 04.02.2015 15:25

  Trigon DM zaleca długą pozycję na PKO BP, krótką na Pekao SA

 • 05.02.2015 08:06

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 19.02.2015 09:58

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 26.02.2015 09:06

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 10.03.2015 14:54

  PKO TU rozpocznie działalność na przełomie III i IV kw. '15

 • 11.03.2015 15:57

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA.

 • 12.03.2015 08:13

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 12.03.2015 12:35

  PKO BP planuje w połowie '15 pierwszą emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł

 • 12.03.2015 13:25

  PKO BH planuje w połowie '15 pierwszą emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł (opis)

 • 13.03.2015 10:08

  Credit Suisse podwyższył cenę docelową PKO BP i Pekao, obniżył cenę BZ WBK

 • 16.03.2015 07:25

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.03.2015 07:41

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '14 wyniósł 722,6 mln zł, wobec konsensusu 697,3 mln zł

 • 16.03.2015 07:53

  PKO BP planuje w '15 wzrost sprzedaży kredytów dla ludności do 23,5 mld zł

 • 16.03.2015 08:23

  Zmiany kursu CHF bez wpływ na strukturę przeterminowań w portfelu PKO BP

 • 16.03.2015 08:53

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '14 wyniósł 722,6 mln zł, lekko powyżej konsensusu (opis)

 • 16.03.2015 09:20

  PKO BP pozytywnie zaskoczył wynikiem odsetkowym i kosztami, kurs rośnie (opinia)

 • 16.03.2015 12:59

  Wrażliwość PKO BP na zmiany stóp po przejęciu Nordei zmalała do jednej trzeciej

 • 16.03.2015 13:13

  PKO BP zakłada w 2015 r. stabilizację kosztów ryzyka w okolicach 100 pb

 • 16.03.2015 13:16

  PKO BP liczy, że w '15 pozyska więcej klientów detalicznych niż w '14

 • 18.03.2015 09:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Rozpoczęcie przez agencję ratingową Moody's Investors Service przeglądu ocen ratingowych PKO Banku Polskiego S.A.

 • 18.03.2015 09:50

  Moody’s rozpoczął przegląd ratingów PKO BP zgodnie z nową metodologią

 • 19.03.2015 08:13

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport bieżący nr 13/2015 - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 24.03.2015 11:16

  Millennium DM podnosi cenę docelową PKO BP do 40 zł

 • 25.03.2015 14:51

  Zmiana struktury sprzedaży kredytów gotówkowych PKO BP nie zwiększa kosztów ryzyka

 • 26.03.2015 08:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 31.03.2015 15:58

  Indeks cen żywności FAO sugeruje normalizację inflacji w Polsce w III i IV kw. - PKO BP (opinia)

 • 31.03.2015 19:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Polityka dywidendowa oraz zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dla PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2014 r.

 • 31.03.2015 20:18

  KNF zaleca PKO BP wstrzymanie wypłaty dywidendy; bank zmienia zasady jej ustalania

 • 01.04.2015 08:54

  PKO BP może nie wypłacić dywidendy w tym roku w konsekwencji zalecenia KNF (opinia)

 • 01.04.2015 09:20

  PKO BP może nie wypłacić dywidendy w tym roku w konsekwencji zalecenia KNF (opinia, aktl.)

 • 02.04.2015 08:15

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 07.04.2015 15:49

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku za rok 2014 r.

 • 07.04.2015 15:58

  DM mBanku podnosi rekomendację dla PGNiG do "trzymaj"

 • 07.04.2015 16:21

  Zarząd PKO BP zastosuje się do zalecenia KNF "w granicach swoich kompetencji"

 • 08.04.2015 08:45

  Wood zmienił ceny docelowe 9 banków, podniósł rekomendacje dla ING i Millennium

 • 08.04.2015 19:06

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku za rok 2014 r.

 • 09.04.2015 08:16

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 09.04.2015 13:23

  KNF wysłała bankom zalecenia niewypłacania dywidendy, nakładanie buforów kapitałowych do XI

 • 10.04.2015 15:33

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. - umowa znacząca.

 • 13.04.2015 11:29

  PKO BP może jesienią wyjść na rynek euroobligacji

 • 15.04.2015 13:20

  Dodatkowe wymogi kapitałowe mogą potencjalnie wpłynąć na polityki dywid. banków - KNF

 • 16.04.2015 08:16

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 20.04.2015 15:00

  MSP ocena, że nie powinno być problemów z wykonaniem planu 4,5 mld zł wpływów z dywidend

 • 20.04.2015 15:05

  PKO BP zakończył fuzję operacyjną z Nordeą

 • 23.04.2015 08:06

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 23.04.2015 14:51

  Wyniki banków pod presją stóp, interchange i BFG, zysk wzrośnie rdr dzięki one-offom (analiza)

 • 24.04.2015 11:18

  DM BZ WBK zmienił rekomendacje oraz ceny docelowe banków

 • 24.04.2015 11:54

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2015 r.

 • 24.04.2015 14:02

  Bank Pocztowy w V wybierze doradcę przy IPO, liczy na dokapitalizowanie min. 200 mln zł (wywiad)

 • 29.04.2015 13:43

  PKO BP ostrożny co do rynków akcji w II kw., czeka na korektę na Wall Street (opinia)

 • 30.04.2015 08:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 06.05.2015 13:22

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok.

 • 06.05.2015 13:23

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 06.05.2015 13:33

  Zarząd PKO BP rekomenduje, by z zysku za '14 nie wypłacać dywidendy

 • 06.05.2015 13:49

  Zarząd PKO BP rekomenduje, by z zysku za '14 kwotę 1,25 mld zł pozostawić niepodzieloną (opis)

 • 07.05.2015 08:25

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

 • 12.05.2015 15:42

  DM mBanku obniżył rekomendacje pięciu spółek z GPW

 • 13.05.2015 07:13

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr