PKO BP SA

skrót: PKO

Ostatnie notowanie z: 19.10.2018 17:01

Aktualny kurs40,72   1,09 %0,44 zł
Otwarcie40,15-0,32%
Minimum39,85-1,07%
Maksimum40,861,44%
Wolumen (szt.) 1147134
Kurs odniesienia40,28
Widełki dolne36,14
Widełki górne44,16
Obroty (tyś. zł)46278
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
375340,60
41 29240,58
41 75040,57
62 97440,56
42 44340,55
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
40,652 367 2
40,672 864 2
40,681 316 2
40,708 248 6
40,711 338 3
Grupa należy do największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem w kraju pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Swoje usługi oferuje głównie klientom detalicznym, ale również jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą produktów finansowych (fundusze emerytalne), leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, elektronicznych usług płatniczych. Grupa po przejęciu spółek z grupy Nordea, wzmacnia także pozycje w branży ubezpieczeniowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa367 918 98029,43%367 918 98029,43%
Nationale-Nederlanden OFEportfel120 755 0009,66%120 755 0009,66%
OFE Aviva BZ WBKZWZ89 000 0007,12%89 000 0007,12%

Kategoria • 16.10.2018 14:37

  Banki za mało wspierały polskich eksporterów, barierą w ekspansji podatek bankowy (opinia)

 • 10.10.2018 16:17

  DM mBanku podwyższył rekomendację PKO BP do "akumuluj", a Millennium do "redukuj"

 • 10.10.2018 11:59

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PKO BP do "niedoważaj", cena docelowa 39 zł

 • 04.10.2018 13:25

  PKO BP ma list intencyjny z JP Morgan ws. sieci wymiany informacji opartej na blockchain

 • 02.10.2018 15:31

  PKO BP osiągnie ROE powyżej 10 proc. prawdopodobnie w ’19 – Antczak

 • 02.10.2018 10:11

  Aktywa PKO BP przekroczyły 300 mld zł; bank chce dotrzeć do nowej grupy inwestorów (wywiad)

 • 02.10.2018 09:53

  PKO BP nie widzi zagrożeń dla spełnienia wymogów do wypłaty 25 proc. zysku za ’18 na dywidendę

 • 27.09.2018 17:13

  Wielton podpisał z bankami warunki umowy kredytowej o wartości 413 mln zł

 • 27.09.2018 14:38

  B. Pocztowy liczy w ’18 na wzrost portfela kredytowego, nie potrzebuje dokapitalizowania

 • 25.09.2018 09:02

  Wejście Polski do grupy rynków rozwiniętych sporym wyzwaniem dla branży brokerskiej i PKO BP (wywiad)

 • 24.09.2018 10:50

  PKO BP rozważy wyjście na rynek euroobligacji na początku 2019

 • 24.09.2018 10:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (27/2018) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2018 r.

 • 17.09.2018 15:33

  PKO BP wyśle nowe regulaminy przy wykorzystaniu technologii blockchain

 • 17.09.2018 14:59

  PKO BP chce zmiany modelu finansowania energii wiatrowej przez banki

 • 17.09.2018 12:31

  PGE podpisało umowę kredytową o wartości 4,1 mld zł z międzynarodowym konsorcjum banków, w tym z PKO BP i Santander Bank Polska

 • 13.09.2018 10:15

  Morgan Stanley włączył Alior Bank i OTP do "top picks" wśród banków CEE

 • 11.09.2018 15:40

  PKO BP rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych

 • 07.09.2018 15:28

  Postępowanie egzekucyjne wobec Simple Creative Products zawieszone

 • 28.08.2018 12:14

  PKO BP może w ‘19 osiągnąć cele efektywnościowe ze strategii do '20 i rozważy ich zmianę

 • 28.08.2018 11:50

  PKO BP liczy, że w kolejnych kwartałach trend niskich kosztów ryzyka będzie się utrzymywał

 • 28.08.2018 08:34

  Wyniki PKO BP za II kw. lekko pozytywne, bank pokazał dobrą sprzedaż kredytów i wzrost marży (opinia)

 • 28.08.2018 07:24

  Zysk netto PKO BP w II kw. '18 wyniósł 933 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 28.08.2018 06:48

  Zysk netto PKO BP w II kw. '18 wyniósł 933 mln zł, wobec konsensusu 921,1 mln zł

 • 28.08.2018 06:43

  Wyniki PKO BP w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2018 06:32

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 25.07.2018 14:02

  PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł

 • 17.07.2018 13:42

  PKO BP oczekuje poprawy współczynników kapitałowych dzięki nowym wagom ryzyka

 • 17.07.2018 13:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (26/2018) Szacunek wpływu zastosowania preferencyjnej wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych

 • 16.07.2018 11:00

  Kolejne kwartały dobre dla polskiej gosp.; wyzwaniem rynek pracy i budowlanka – Jagiełło

 • 16.07.2018 11:00

  Obecna fala konsolidacji w sektorze bankowym "wymiecie" banki średnie i małe – Jagiełło

 • 16.07.2018 11:00

  PKO BP powinien spełniać kryteria umożliwiające wypłatę 25 proc. zysku za ’18 na dywidendę (wywiad)

 • 16.07.2018 11:00

  Zysk PKO BP w II kw. wzrośnie rdr i kdk, w ’18 bank osiągnie oczekiwane przez rynek ok. 3,5 mld zł (wywiad)

 • 11.07.2018 12:46

  Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 29.06.2018 16:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (25/2018) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 27.06.2018 17:06

  PKO BP utworzył rezerwy w wysokości 63 mln zł w związku z postępowaniem UOKiK

 • 27.06.2018 16:59

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (24/2018) Raport nr 24/2018 - Utworzenie rezerw w związku z postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • 19.06.2018 12:51

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (23/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A., zwołanym na 18 maja 2018 r., kontynuowanym - po przerwie - 18 czerwca

 • 19.06.2018 12:11

  PKO BP nie planuje emisji obligacji podporządkowanych, emisje EMTN uzależnia od MREL

 • 18.06.2018 17:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (22/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., kontynuowanego - po przerwie - 18 czerwca 2018 r.

 • 18.06.2018 11:24

  Walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało o wypłacie 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 18.06.2018 11:15

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (21/2018) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2017r.

 • 15.06.2018 17:01

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (20/2018) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na PKO Bank Polski S.A.

 • 11.06.2018 10:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (19/2018) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona 18 czerwca 2018 r.

 • 05.06.2018 10:15

  PKO TFI połączył się z Gamma TFI

 • 29.05.2018 09:36

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji PKO BP do 42 zł

 • 22.05.2018 12:33

  PKO BP spodziewa się utrzymania trendu spadających kosztów ryzyka w seg. małych i średnich firm

 • 22.05.2018 12:14

  PKO BP ocenia, że w '18 wyniki banku mogą być wyższe niż w ’17 – prezes (opis)

 • 22.05.2018 11:44

  PKO BP ocenia, że ’18 może być dla banku lepszy niż ’17 – prezes

 • 22.05.2018 08:44

  Wyniki PKO BP w I kw. wsparte niższym saldem rezerw, kurs może lekko rosnąć (opinia)

 • 22.05.2018 08:03

  PKO BP podtrzymuje cele ze strategii na lata 2016-2020

 • 22.05.2018 07:44

  Zysk netto PKO BP w I kw. '18 wyniósł 757 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 22.05.2018 07:00

  Zysk netto PKO BP w I kw. '18 wyniósł 757 mln zł, wobec konsensusu 704,8 mln zł

 • 22.05.2018 06:52

  Wyniki PKO BP w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.05.2018 06:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 14:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (18/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 18 maja 2018r. oraz przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2018 15:16

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (17/2018) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 18 maja 2018r.

 • 14.05.2018 15:19

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (16/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 10.05.2018 11:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (15/2018) Zmiana dat przekazania: skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polski

 • 27.04.2018 13:55

  BGK kupił od PKO BP udziały w funduszu Marguerite I

 • 25.04.2018 12:27

  PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 700 mln zł

 • 24.04.2018 17:36

  Składki PKO BP na BFG, wliczone w koszty I kw., wynoszą 227,7 mln zł

 • 24.04.2018 17:19

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (14/2018) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2018 r.

 • 19.04.2018 17:09

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja (aktl.)

 • 19.04.2018 16:34

  Walne BZ WBK zwołane na 16 maja, a PKO BP na 18 maja

 • 19.04.2018 15:58

  PKO BP wypowiedział umowę gwarancji, co obniży współczynnik TCR o 0,38 p.p.

 • 19.04.2018 15:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (13/2018) Wypowiedzenie umowy gwarancji

 • 19.04.2018 15:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (12/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

 • 19.04.2018 11:55

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (11/2018) Opinia Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. dotycząca rekomendacji Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 17.04.2018 18:04

  Były prezes Getbacku podtrzymuje, że rozmawiał z PKO BP i PFR ws. finansowania

 • 16.04.2018 10:01

  PFR i PKO BP nie prowadziły negocjacji z Getbackiem (aktl.)

 • 16.04.2018 09:00

  PFR nie prowadzi negocjacji z Getbackiem i nie jest zainteresowany transakcją z udziałem spółki - komunikat

 • 16.04.2018 08:47

  PKO BP i PFR dementują, że prowadzą rozmowy z Getbackiem (opis)

 • 16.04.2018 08:37

  PKO BP dementuje, że prowadzi rozmowy z Getbackiem

 • 16.04.2018 08:11

  Borys zaprzecza, że PFR prowadzi rozmowy ws. finansowania dla Getbacku - Bloomberg

 • 16.04.2018 07:33

  Getback negocjuje z PKO BP i PFR finansowanie kredytowo-inwestycyjne do 250 mln zł

 • 13.04.2018 11:26

  PKP SA mają umowę na 700 mln zł kredytu

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 03.04.2018 13:14

  Zarząd PKO BP rekomenduje 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 03.04.2018 13:06

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (10/2018) Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok

 • 28.03.2018 14:25

  GPW: Komunikat - PKO BP SA

 • 28.03.2018 14:25

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PKO BP SA

 • 28.03.2018 08:54

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji PKO BP S.A.

 • 22.03.2018 12:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (9/2018) Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2017 rok

 • 21.03.2018 14:38

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (8/2018) Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2017 rok

 • 19.03.2018 21:37

  PKO BP otworzy oddział korporacyjny w Londynie

 • 16.03.2018 20:23

  KNF chce, by PKO BP zatrzymał co najmniej 75 proc. zysku netto za '17

 • 16.03.2018 20:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (7/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2017

 • 16.03.2018 10:57

  PKO Bank Hipoteczny uplasował emisję listów zastawnych o wartości 500 mln euro

 • 14.03.2018 15:24

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (6/2018) Informacja PKO Banku Polskiego S.A. dotycząca założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 12.03.2018 12:50

  PKO BP spodziewa się stabilizacji kosztów ryzyka w ’18

 • 12.03.2018 12:14

  PKO BP ma zdolność do wypłaty dywidendy za ‘17, rekomendacja zarządu w IV-V

 • 12.03.2018 08:45

  Wyniki PKO BP w IV kw. neutralne, zwracają uwagę wyższe koszty i saldo rezerw (opinia)

 • 12.03.2018 07:51

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '17 wyniósł 820 mln zł; zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 12.03.2018 06:58

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '17 wyniósł 820 mln zł, wobec konsensusu 829,5 mln zł

 • 12.03.2018 06:51

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.03.2018 06:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 06:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 12:42

  PKO BP może zaliczyć 1 mld zł z emisji obligacji podporządkowanych do Tier 2

 • 09.03.2018 12:22

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (5/2018) Zaliczenie środków z emisji obligacji podporządkowanych do kapitału Tier 2 PKO Banku Polskiego S.A.

 • 09.03.2018 08:52

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", dla Pekao podniósł do "kupuj"

 • 06.03.2018 14:10

  EBOiR zainwestował 133 mln zł w obligacje PKO BP

 • 01.03.2018 13:47

  PKO BP, Orange i Poczta Polska wspólnie z eService zaoferują terminale płatnicze

 • 28.02.2018 16:32

  PKO BP uplasował emisję obligacji podporządkowanych o wartości 1 mld zł

 • 28.02.2018 16:23

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2018) Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 08.02.2018 11:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (3/2018) Tekst jednolity Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 08.02.2018 10:27

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (2/2018) Wcześniejsza spłata linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ)

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 31.01.2018 07:30

  JP Morgan podniósł rekomendację PKO BP do "neutralnie"

 • 30.01.2018 13:38

  PKO BP planuje emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł

 • 30.01.2018 13:30

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (1/2018) Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

 • 22.01.2018 11:46

  Analitycy KBW podwyższyli rekomendację dla PKO BP do "zgodnie z rynkiem"

 • 22.01.2018 10:45

  Premier przejął nadzór nad spółkami podlegającymi pod MR i MIiB - CIR

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 04.01.2018 12:55

  PKO BP udostępni usługę rejestracji nowej firmy przez serwis transakcyjny

 • 21.12.2017 17:52

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (51/2017) Zawarcie umowy gwarancji

 • 21.12.2017 14:16

  RN PKO BP odwołała z zarządu Bartosza Drabikowskiego, powołała na jego miejsce Rafała Kozłowskiego (opis2)

 • 21.12.2017 13:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (50/2017) Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 21.12.2017 12:27

  RN PKO BP odwołała Bartosza Drabikowskiego z zarządu banku (opis)

 • 21.12.2017 12:21

  Bartosz Drabikowski odwołany ze składu zarządu PKO BP

 • 21.12.2017 12:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (49/2017) Odwołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 20.12.2017 12:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (48/2017) Podtrzymanie przez Moody's Investors Service ocen ratingowych dla PKO Banku Polskiego S.A.

 • 20.12.2017 12:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (47/2017) Powzięcie informacji o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utrzymania bufora w zakresie funduszy własnych

 • 20.12.2017 07:31

  Moody's podniósł rating mBanku, B. Millennium i BGŻ BNP Paribas, potwierdził rating PKO BP

 • 15.12.2017 18:47

  KNF zaleca PKO BP utrzymywanie wymogu kapitałowego na poziomie grupy w wysokości 0,61 p.p.

 • 15.12.2017 18:33

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (46/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Ba

 • 15.12.2017 12:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (45/2017) Rejestracja zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 12.12.2017 16:54

  PKO BP Finat zamknął transakcję kupna KBC TFI; połączenie z PKO TFI w I poł. 2018

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 11.12.2017 12:51

  Zysk netto grupy PKO BP w ’17 może przekroczyć 3 mld zł - prezes

 • 08.12.2017 09:28

  PKO BP i Pekao zaprzeczają, że prowadzą rozmowy w sprawie fuzji (opis)

 • 08.12.2017 08:57

  Fuzja PKO BP z Pekao pozytywna dla PKO BP, proces wiązałby się z dużymi kosztami integracji (opinia)

 • 08.12.2017 08:29

  PKO BP nie prowadzi żadnych projektów związanych z fuzją z Bankiem Pekao SA

 • 08.12.2017 06:39

  W 2018 r. PKO BP może się połączyć z Pekao - "Rz"

 • 07.12.2017 07:46

  Morgan Stanley podniósł rekomendację dla PKO BP do "równoważ", cenę docelową do 46 zł

 • 06.12.2017 15:00

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (44/2017) Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2018

 • 06.12.2017 11:35

  PKO BP ma 2 mln aktywnych aplikacji IKO, pod koniec ’18 będzie ich ok. 3 mln

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 30.11.2017 13:05

  PKO BP planuje wycofać się z funduszu Marguerite

 • 29.11.2017 20:39

  KNF chce obniżyć PKO BP bufor O-SII z 0,75 proc. do 0,5 proc.

 • 24.11.2017 15:11

  PKO BP ocenia, że spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do 25 proc. zysku netto za '17

 • 24.11.2017 14:54

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (43/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej

 • 22.11.2017 14:43

  DM BZ WBK podniósł rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", cena docelowa 40,20 zł

 • 16.11.2017 17:07

  KNF obniża dodatkowy wymóg kapitałowy dla PKO BP do 0,66 pkt. proc. (aktl.)

 • 16.11.2017 16:21

  KNF obniża zalecany wymóg kapitałowy dla PKO BP do 0,66 pkt. proc.

 • 16.11.2017 16:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (42/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu SA utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych

 • 13.11.2017 12:56

  PKO BP liczy, że wdroży metody ratingu wewn. IRB dla współczynników kapitałowych w '20-'21

 • 13.11.2017 12:34

  PKO BP liczy na dobry IV kw., ale koszty będą wyższe przez sezonowość

 • 13.11.2017 12:23

  PKO BP liczy, że będzie mógł wypłacić dywidendę za '17; czeka na wytyczne KNF

 • 13.11.2017 08:58

  PKO BP pokazał w III kw. dobre wyniki (opinia)

 • 13.11.2017 07:51

  Zysk netto PKO BP w III kw. '17 wyniósł 902 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 13.11.2017 07:08

  Zysk netto PKO BP w III kw. '17 wyniósł 902 mln zł, wobec konsensusu 870,3 mln zł

 • 13.11.2017 07:03

  Wyniki PKO BP w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2017 06:58

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 09:33

  DM BOŚ podniósł wycenę akcji PKO BP do 38,80 zł, nadal rekomenduje "trzymaj"

 • 10.11.2017 00:05

  PKO BP zdementował pogłoski, że chce kupić banki w krajach bałtyckich

 • 02.11.2017 12:08

  UOKiK wszczął postępowania przeciwko BPH, PKO BP i Pekao dot. zasad ustalania kursów walut

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 26.10.2017 10:18

  PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł

 • 26.10.2017 08:33

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PKO BP, podniósł dla Banku Milllennium

 • 24.10.2017 16:25

  Moody's przyznał rating A3 dla transzy obligacji PKO BP w wysokości 400 mln CHF

 • 24.10.2017 16:14

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (41/2017) Rating Moody's Investors Service dla transzy obligacji uplasowanych w ramach programu emisji obligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

 • 19.10.2017 13:55

  PKO BP uplasował euroobligacje o wartości 400 mln CHF przy rentowności 58 bp plus MS

 • 19.10.2017 13:49

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (40/2017) Emisja euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

 • 19.10.2017 12:39

  PKO BP sprzedaje euroobligacje o wartości 400 mln CHF przy rentowności 58 bp plus MS

 • 19.10.2017 11:50

  PKO BP podnosi wartość planowanej emisji euroobligacji do nie więcej niż 500 mln CHF

 • 19.10.2017 11:39

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (39/2017) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

 • 16.10.2017 16:28

  PKO BP obejmie 453.630 akcji s. C Banku Pocztowego

 • 06.10.2017 14:30

  PKO BP planuje emisję euroobligacji o wartości nie wyższej niż 350 mln CHF

 • 06.10.2017 14:17

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (38/2017) Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S. A. uchwały w sprawie zgody na emisję euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w CHF

 • 04.10.2017 06:15

  PKO BP zaoferuje średnim firmom nowy model współpracy i wsparcie eksportu (wywiad)

 • 04.10.2017 06:15

  Zysk netto grupy PKO BP w ’17 może przekroczyć 3 mld zł, w ’18 możliwy dalszy wzrost (wywiad)

 • 02.10.2017 13:32

  Nowe regulacje ws. kredytów walutowych obniżą zyski banków o 16-38 proc. - Moody's (opis)

 • 27.09.2017 12:56

  Berenberg podniósł ceny docelowe akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 26.09.2017 18:15

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii OP0827 spółki PKO BP SA

 • 25.09.2017 19:17

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

 • 21.09.2017 14:26

  Adam Marciniak powołany na stanowisko wiceprezesa PKO BP

 • 21.09.2017 14:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (37/2017) Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 19.09.2017 18:10

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii 1 spółki PKO BP SA

 • 13.09.2017 17:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 11.09.2017 17:39

  PKO BH planuje benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro

 • 08.09.2017 18:38

  PKO BP kupuje KBC TFI i nie wyklucza kolejnych przejęć – prezes

 • 08.09.2017 18:19

  PKO BP zamierza przejąć KBC TFI, finalizacja planowana w I kw. '18 (opis)

 • 08.09.2017 18:09

  PKO BP zamierza przejąć KBC TFI, finalizacja planowana w I kw. '18

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 30.08.2017 14:16

  PKO BP ma zgodę KNF na wykonanie opcji call w stosunku do obligacji z '12

 • 30.08.2017 13:58

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (36/2017) Realizacja prawa wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych oraz zaliczenie środków z emisji obligacji podporządkowanych do funduszy uzupełniających

 • 29.08.2017 16:59

  EBOiR kupił obligacje PKO BP za 91,4 mln zł

 • 28.08.2017 12:48

  PKO BP po II kw. podtrzymuje oczekiwania dot. dynamiki wzrostu przychodów w '17

 • 28.08.2017 12:45

  PKO BP wstrzymał prace nad swoimi propozycjami dla frankowiczów

 • 28.08.2017 12:43

  PKO BP spodziewa się, że zysk netto w 2017 r. będzie wyższy niż w 2016 – prezes

 • 28.08.2017 12:16

  PKO BP ocenia, że tempo wzrostu kredytów korporacyjnych w sektorze będzie rosło

 • 28.08.2017 08:37

  Wyniki PKO BP w II kw. dobre, bank pokazał mocne przychody (opinia)

 • 28.08.2017 07:33

  Zysk netto PKO BP w II kw. '17 wyniósł 857 mln zł, wobec konsensusu 830,1 mln zł (opis)

 • 28.08.2017 06:55

  Zysk netto PKO BP w II kw. '17 wyniósł 857 mln zł, wobec konsensusu 830,1 mln zł

 • 28.08.2017 06:51

  Wyniki PKO BP w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2017 06:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 23.08.2017 17:14

  PKO BP wyemitował obligacje podporządkowane o wartości 1,7 mld zł (opis)

 • 23.08.2017 17:03

  PKO BP wyemitował obligacje podporządkowane o wartości 1,7 mld zł

 • 23.08.2017 16:51

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (35/2017) Przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych

 • 09.08.2017 18:02

  Janusz Derda zrezygnował ze stanowiska w zarządzie PKO BP

 • 09.08.2017 17:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (34/2017) Rezygnacja członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 03.08.2017 15:38

  HSBC podniósł rekomendację dla PKO BP do "trzymaj"

 • 02.08.2017 16:50

  Prezydencki projekt ustawy o kredytach walutowych rozsądny, ale koszty dla banków istotne (opinia)

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 21.07.2017 14:32

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację PKO BP do "trzymaj"

 • 21.07.2017 08:45

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (33/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., a kontynuującym obrady po przerwi

 • 20.07.2017 15:35

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (32/2017) Rating Moody's Investors Service dla transzy obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

 • 20.07.2017 15:32

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (31/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., a kontynuującym obrady po przerwie w dniu 20 lipca 2017 r.

 • 18.07.2017 17:56

  PKO BP wyemitował euroobligacje o wartości 750 mln EUR

 • 18.07.2017 17:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (30/2017) Emisja w ramach programu euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

 • 18.07.2017 17:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (29/2017) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., którego druga część obrad zostanie wznowiona w dniu 20 lip

 • 11.07.2017 09:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (28/2017) Wstępny rating Moody's Investors Service dla programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

 • 10.07.2017 20:36

  Moody's przyznał długoterminowy rating (P)A3 dla programu emisji euroobligacji EMTN PKO BP

 • 10.07.2017 16:17

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (27/2017) Raport nr 27/2017 - Informacje przekazane akcjonariuszowi na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych - uzupełnienie informacji

 • 07.07.2017 11:36

  PKO BP podjął uchwałę ws. emisji euroobligacji; kwota emisji nie przekroczy 750 mln euro

 • 07.07.2017 11:27

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (26/2017) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na emisję euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A. w EUR

 • 30.06.2017 11:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (25/2017) Informacje przekazane akcjonariuszowi na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

 • 29.06.2017 13:19

  Wzrost PKB w Polsce w '17 powyżej 4 proc., a w ’19 na poziomie 5 proc – Jagiełło, PKO BP (wywiad)

 • 29.06.2017 13:10

  PKO BP nie rozmawia o przejęciach innych banków, podtrzymuje cele ze strategii (wywiad)

 • 29.06.2017 13:02

  PKO BP czeka na zmiany prawne, by zaoferować konwersję kredytów CHF na kredyty złotowe

 • 29.06.2017 12:59

  PKO BP zakłada, że zysk netto w ’17 będzie zbliżony do wyniku za ‘16, kiedy wyniósł 2,9 mld zł (wywiad)

 • 29.06.2017 12:58

  Zarząd PKO BP będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za ’17

 • 28.06.2017 16:02

  J.W. Construction złożył najwyższą ofertę za 44,1 mln zł na zakup nieruchomości w Krakowie

 • 26.06.2017 12:46

  PKO BP we współpracy z KUKE wprowadził ubezpieczenie eksportowe dla MŚP

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 26.06.2017 08:01

  JP Morgan obniżył rekomendację PKO BP do "niedoważaj", podniósł dla Pekao do "przeważaj"

 • 22.06.2017 20:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (24/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r. oraz przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.06.2017 19:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (23/2017) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 22 czerwca 2017r.

 • 22.06.2017 13:57

  WZ PKO BP przeznaczyło zysk za '16 na kapitał zapasowy (opis)

 • 22.06.2017 12:00

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (22/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku i niewypłacania dywidendy za rok 2016.

 • 22.06.2017 11:56

  WZ PKO BP zdecydowało o przeznaczeniu zysku za '16 na kapitał zapasowy

 • 20.06.2017 08:06

  Kredobank chce być 7-8 bankiem w segmencie detalicznym na Ukrainie (wywiad)

 • 14.06.2017 16:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (21/2017) Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 roku

 • 14.06.2017 14:44

  Zbigniew Jagiełło nadal prezesem PKO BP; nowym wiceprezesem Rafał Antczak

 • 14.06.2017 14:36

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (20/2017) Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 07.06.2017 19:32

  Wood podniósł rekomendację dla PKO BP, mBanku, Pekao; obniżył dla BZ WBK i GNB

 • 06.06.2017 17:38

  PKO BP utrzymuje koszty ryzyka na niskim poziomie, w całym ’17 wyniosą 75-85 pb

 • 30.05.2017 20:01

  PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP na częściowe sfinansowanie transakcji kupna akcji Pekao

 • 30.05.2017 18:45

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (19/2017) Zawarcie porozumienia dotyczącego umowy pożyczki - informacja poufna

 • 30.05.2017 15:04

  PKO BP podpisał umowę pożyczki z klientem banku na kwotę 3,2 mld zł

 • 30.05.2017 14:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (18/2017) Zawarcie umowy z klientem PKO Banku Polskiego S.A. - informacja poufna

 • 29.05.2017 14:31

  PKO BP zdecydował o otwarciu programu emisji euroobligacji EMTN o wartości 3 mld euro

 • 29.05.2017 14:21

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (17/2017) Podjęcie uchwały w sprawie otwarcia programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego SA

 • 26.05.2017 08:36

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (16/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

 • 24.05.2017 14:51

  Hossa na GPW powoli wygasa, PLN będzie się stopniowo osłabiał w 2017 roku - PKO BP (opinia)

 • 22.05.2017 12:52

  PKO BP spodziewa się niższego kosztu ryzyka w segmencie kredytów konsumpcyjnych

 • 22.05.2017 12:43

  PKO BP chce na przełomie II i III kw. przedstawić propozycję dla kredytobiorców CHF (aktl.)

 • 22.05.2017 12:21

  PKO BP spodziewa się, że wynik odsetkowy i prowizyjny '17 wzrośnie w tempie jednocyfrowym

 • 22.05.2017 12:17

  PKO BP chce na przełomie II i III kw. przedstawić propozycję dla kredytobiorców CHF

 • 22.05.2017 08:50

  Wyniki PKO BP w I kw. '17 dobre, neutralne dla kursu (opinia)

 • 22.05.2017 07:28

  Zysk netto PKO BP w I kw. '17 wyniósł 525 mln zł, wobec konsensusu 508,7 mln zł

 • 22.05.2017 06:49

  Wyniki PKO BP w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.05.2017 06:40

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.05.2017 13:55

  PKO Ubezpieczenia mają 1,1 mln klientów; w I kw. liczba polis życiowych wzrosła o 21 proc. rdr

 • 16.05.2017 17:52

  Moody's potwierdziła ratingi Pekao i PKO BP, podniosła perspektywę do stabilnej

 • 16.05.2017 17:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (15/2017) Podwyższenie perspektywy ocen ratingowych depozytów długoterminowych przez agencję ratingową Moody's

 • 16.05.2017 10:56

  PKO BP chce wyemitować obligacje za 1,7 mld zł i wykupić obligacje za 1,6 mld zł

 • 16.05.2017 10:39

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (14/2017) Podjęcie uchwały o zamiarze dokonaniu przedterminowego wykupu obligacji podporządkowanych (opcja call) oraz o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych

 • 10.05.2017 16:24

  MF nie ma w '17 silnego zapotrzebowania na dywidendy ze spółek skarbu państwa

 • 25.04.2017 14:11

  PKO BP zapłaci w I kw. składki na BFG w wysokości 256,3 mln zł

 • 25.04.2017 13:57

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (13/2017) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2017 r.

 • 25.04.2017 10:32

  PKO Bank Hipoteczny uplasował emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł

 • 19.04.2017 12:30

  Fuzja prawna PKO Leasing z RLPL pod koniec IV, fuzja operacyjna pod koniec XI

 • 13.04.2017 18:00

  Zarząd PKO BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za '16

 • 13.04.2017 17:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (12/2017) Rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok

 • 13.04.2017 16:52

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (11/2017) Tekst jednolity Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 12.04.2017 15:58

  PKO Bank Hipoteczny rozpoczyna spotkania z inwestorami ws. listów zastawnych

 • 11.04.2017 15:07

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (10/2017) Wydanie przez Bank promesy udzielenia pożyczki - zmiana informacji poufnej

 • 11.04.2017 11:12

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (9/2017) Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 05.04.2017 13:05

  Podwyżki stóp proc. w USA i spowolnienie gospodarcze w Chinach osłabią PLN - PKO BP (opinia)

 • 03.04.2017 10:16

  PKO BP otworzył oddział korporacyjny w Czechach

 • 31.03.2017 11:40

  EBOiR zainwestował 35 mln euro w listy zastawne emitowane przez PKO BH

 • 24.03.2017 11:49

  PKO BH wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro, popyt wyniósł ponad 800 mln euro

 • 21.03.2017 08:13

  PKO BP ma ponad 1,2 mln aktywnych aplikacji IKO, rozszerza funkcję płatności zbliżeniowych

 • 16.03.2017 15:32

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (8/2017) Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za rok 2016

 • 15.03.2017 14:32

  Zarząd PKO BP będzie się stosował do wytycznych KNF, która zaleca niewypłacanie dywidendy

 • 15.03.2017 14:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (7/2017) Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za rok 2016

 • 14.03.2017 15:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (6/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 13 marca 2017 r.

 • 13.03.2017 17:42

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (5/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołane na 13 marca 2017 r.

 • 13.03.2017 09:10

  Zalecenie niewpłacania dywidendy przez PKO BP oczekiwane; niewykluczone jednak, że ją wypłaci (opinia)

 • 10.03.2017 17:21

  KNF zaleciła PKO BP zatrzymanie całości zysku za 2016 r. w spółce

 • 10.03.2017 17:10

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (4/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2016

 • 08.03.2017 14:08

  PKO BH chce w '17 pozostać najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych

 • 08.03.2017 07:21

  HSBC obniża rekomendację dla PKO BP do "redukuj"

 • 07.03.2017 13:40

  Propozycja PKO BP dla frankowiczów w sposób znikomy zmniejsza ryzyko walutowe banku - DM mBank (opinia)

 • 06.03.2017 18:48

  PKO BP liczy w ’17 na poprawę kosztów ryzyka

 • 06.03.2017 13:42

  PKO BP oczekuje w '17 stabilizacji poziomu marży odsetkowej na poziomie z '16

 • 06.03.2017 12:41

  PKO BP liczy, że w '17 wynik z prowizji będzie wyższy niż w '16 - wiceprezes

 • 06.03.2017 12:15

  PKO BP będzie się starać wypełnić wymogi kapitałowe niezbędne do wypłaty dywidendy za '16

 • 06.03.2017 12:04

  PKO BP nie spodziewa się, by wyniki w '17 zostały wsparte dużymi transakcjami jednorazowymi

 • 06.03.2017 09:01

  Wyniki PKO BP w IV kw. neutralne, bank może nie wypłacić dywidendy za '16 (opinia)

 • 06.03.2017 07:59

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '16 wyniósł 593,3 mln zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 06.03.2017 07:07

  Zysk netto PKO BP w IV kw. '16 wyniósł 593,3 mln zł, wobec konsensusu 611 mln zł

 • 06.03.2017 06:54

  Wyniki PKO BP w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.03.2017 06:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 06.03.2017 06:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 02.03.2017 18:24

  Po sesji 17 marca Kruk zastąpi Bogdankę w indeksie WIG 30

 • 02.03.2017 14:25

  PKO BP chce stabilnie wypłacać dywidendy z nadwyżki ponad 14,62 proc. Tier1

 • 02.03.2017 14:04

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (3/2017) Zmiana polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 21.02.2017 14:32

  Wojciech Rostworowski p. o. prezesa PKO BP Bankowy PTE

 • 10.02.2017 13:02

  Rynek mógł zbyt pozytywnie zareagować na wypowiedź Kaczyńskiego o kredytach CHF (analiza)

 • 09.02.2017 15:48

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (2/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

 • 08.02.2017 07:56

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", podniósł wycenę do 31,2 zł

 • 30.01.2017 11:46

  PKO BP zdecyduje w ciągu kilku m-cy czy w Londynie otworzy oddział czy przedstawicielstwo

 • 30.01.2017 11:30

  PGNiG i PKO BP rozpoczynają współpracę w obszarze bankowości transakcyjnej

 • 27.01.2017 12:12

  DM mBank obniżył rekomendację PKO BP, BZ WBK i B.Millennium, podwyższył Pekao, ING i BHW

 • 26.01.2017 14:41

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (1/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A.

 • 19.01.2017 07:25

  Berenberg rekomenduje "sprzedaj" PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 18.01.2017 09:13

  Noble Securities wydał rekomendacje dla banków; sektor czeka trudny rok

 • 16.01.2017 09:42

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje PKO BP i mBanku do "sprzedaj"

 • 16.01.2017 09:38

  Propozycje KSF negatywne dla kursów banków, jest ryzyko emisji akcji w Getin Noble (opinia, aktl.)

 • 16.01.2017 09:15

  Propozycje KSF negatywne dla kursów banków, jest ryzyko emisji akcji w Getin Noble (opinia)

 • 11.01.2017 16:13

  PKO BP wystawił na sprzedaż wierzytelności o wartości ok. 746 mln zł, transakcja w II kw.

 • 11.01.2017 10:28

  Portfel kredytowy grupy PKO BP pod koniec XI przekroczył 200 mld zł

 • 02.01.2017 16:45

  Marta Petka-Zagajewska szefem zespołu analiz makro w PKO BP

 • 02.01.2017 13:16

  PKO BP otworzy oddział w Pradze na przełomie I i II kw., pokieruje nim Jacek Kasprzewski

 • 30.12.2016 13:21

  KNF wyznaczyła PKO BP indywidualny bufor na kredyty FX na poziomie skonsolidowanym

 • 30.12.2016 13:05

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (61/2016) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 16.12.2016 14:07

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (60/2016) Daty przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2017

 • 15.12.2016 07:12

  Citi obniżył rekomendację dla PKO BP do "sprzedaj"

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 07.12.2016 17:21

  PKO BP zobowiązał się wobec klienta do udzielenia pożyczki w wysokości do 3,2 mld zł

 • 07.12.2016 17:08

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (59/2016) Wydanie przez Bank promesy udzielenia pożyczki - informacja poufna

 • 07.12.2016 14:21

  PKO BP spełnia kryteria KNF umożliwiające wypłatę dywidendy do 50 proc. zysku za '16 (opis)

 • 07.12.2016 14:05

  PKO BP spełnia kryteria KNF umożliwiające wypłatę dywidendy do 50 proc. zysku za '16

 • 07.12.2016 13:55

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (58/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej

 • 01.12.2016 16:15

  PKO BP nie wypłaci dywidendy, przejął Raiffeisen-Leasing Polska

 • 01.12.2016 15:54

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (57/2016) Zamknięcie transakcji nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. i brak Spełnienia Warunków Dywidendy - informacja poufna.

 • 01.12.2016 11:19

  PKO BP ma zgodę czeskich władz nadzorczych na otwarcie oddziału w Pradze

 • 25.11.2016 12:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (56/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.

 • 24.11.2016 12:54

  Haitong podwyższył rekomendacje czterech banków, zmienił wyceny dwóch (aktl.)

 • 24.11.2016 09:47

  Haitong podwyższa rekomendacje dla Aliora, Pekao, PKO BP i Getin Noble Banku

 • 18.11.2016 10:39

  UOKiK wydał zgodę na przejęcie Raiffeisen Leasing Polska przez PKO Leasing

 • 17.11.2016 13:15

  PKO BP chce sprzedawać ok. 1 mld zł kredytów hipot. miesięcznie, stawia na kredyty o stałej stopie (wywiad)

 • 07.11.2016 13:39

  PKO BP liczy, że do ’20 jego przychody wzrosną dwucyfrowo

 • 07.11.2016 13:19

  PKO BP w nowej strategii na lata 2016-2020 zakłada wypłacanie dywidendy

 • 07.11.2016 08:54

  Wyniki PKO BP w III kwartale bez zaskoczeń, neutralne dla kursu (opinia)

 • 07.11.2016 08:21

  PKO BP nie wyklucza dalszych akwizycji na rynku bankowym, planuje inwestycje w fintech

 • 07.11.2016 07:44

  Zysk netto PKO BP w III kw. '16 wyniósł 768,5 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 07.11.2016 07:13

  Zysk netto PKO BP w III kw. '16 wyniósł 768,5 mln zł, wobec konsensusu 732,3 mln zł

 • 07.11.2016 07:08

  Wyniki PKO BP w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.11.2016 15:31

  Strategia PKO BP nie zaskakuje, cele finansowe bliskie oczekiwaniom rynkowym (opinia)

 • 03.11.2016 14:47

  PKO BP planuje do końca 2020 r. ROE powyżej 10 proc., chce wypłacać dywidendę (opis)

 • 03.11.2016 14:25

  PKO BP planuje do końca 2020 r. mieć ROE powyżej 10 proc.

 • 03.11.2016 14:12

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (55/2016) Strategia PKO Banku Polskiego S.A. na lata 2016-2020 "Wspieramy rozwój Polski i Polaków"

 • 03.11.2016 14:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (54/2016) Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 03.11.2016 12:40

  Pełne efekty fuzji PKO Leasing oraz RL Polska widoczne w '18, łączne synergie 35-40 mln zł

 • 03.11.2016 11:52

  PKO BP nie wyklucza dalszych akwizycji - wiceprezes

 • 03.11.2016 09:39

  Jednorazowe koszty integracji PKO Leasing oraz RL Polska wyniosą poniżej 20 mln zł

 • 03.11.2016 09:30

  Zakup RLPL to formalne niespełnienie jednego z warunków do wypłaty dywidendy przez PKO BP

 • 03.11.2016 09:23

  PKO BP kupuje Raiffeisen Leasing Polska i może nie wypłacić dywidendy (opinia, aktl.)

 • 03.11.2016 09:13

  PKO BP kupuje Raiffeisen Leasing Polska i może nie wypłacić dywidendy (opinia)

 • 03.11.2016 09:00

  PKO Leasing ma umowę zakupu Raiffeisen Leasing Polska za 850 mln zł (opis)

 • 03.11.2016 06:56

  PKO Leasing ma umowę kupna 100 proc. akcji Raiffeisen-Leasing Polska za 850 mln zł

 • 02.11.2016 23:43

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (53/2016) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. - informacja poufna

 • 20.10.2016 10:33

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (52/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 19.10.2016 06:10

  PKO BH chce co najmniej raz w roku wychodzić na eurorynek z emisją listów zastawnych (wywiad)

 • 18.10.2016 21:49

  Alma Market nie spłaciła kredytów od PKO BP

 • 18.10.2016 16:12

  KNF zaleca PKO BP utrzymanie funduszy na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,83 p.p.

 • 18.10.2016 16:03

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (51/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych

 • 18.10.2016 10:01

  EBOiR zainwestuje 20 mln euro w listy zastawne emitowane przez PKO Bank Hipoteczny

 • 18.10.2016 07:49

  PKO BH wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro, popyt wyniósł ok. 1,5 mld euro

 • 17.10.2016 13:29

  PKO BP na poziomie 'pozostałe przychody i koszty operacyjne netto' rozpoznał dodatkowe ok. 100 mln zł

 • 17.10.2016 13:20

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (50/2016) Szacunek wybranych danych finansowych za 3. kwartał 2016 r. oraz informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych na skonsolidowane wyniki finansowe

 • 12.10.2016 14:42

  PKO BP nie wyklucza udziału w ewentualnym postępowaniu sanacyjnym Alma Market

 • 12.10.2016 10:37

  PKO BP planuje w I poł. '17 otworzyć oddział korporacyjny w Czechach

 • 10.10.2016 18:06

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (49/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zidentyfikowania PKO Banku Polskiego S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora w zakresie funduszy własnych

 • 10.10.2016 08:53

  Erste obniżył rekomendację Alior Banku, BZ WBK, B. Millennium, ING BSK, mBanku i PKO BP

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 07.10.2016 19:29

  Warunkiem sprzedaży Raiffeisen Polbanku satysfakcjonująca cena - RBI

 • 05.10.2016 17:55

  Piotr Alicki zrezygnował z zarządu PKO BP, został powołany na prezesa KIR

 • 05.10.2016 17:44

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (48/2016) Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 04.10.2016 09:00

  Kurs EUR/PLN może wzrosnąć w IV kwartale do około 4,40 - PKO BP (opinia)

 • 29.09.2016 08:41

  Moody's przyznał długoterminowy rating dla PKO BH na poziomie (P)Aa3

 • 28.09.2016 17:12

  PKO Bank Hipoteczny wprowadza europejski program emisji listów zastawnych

 • 27.09.2016 13:04

  PKO BP ma 800 tys. aktywnych aplikacji IKO, liczy na 1 mln w ciągu kilku miesięcy

 • 22.09.2016 16:46

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (47/2016) Tekst jednolity Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 22.09.2016 09:19

  Alior musiałby sfinansować zakup Raiffeisena emisją akcji, akcje banku tracą ponad 4 proc. (opinia, aktl.)

 • 22.09.2016 09:09

  Zakup Raiffeisena przez Alior wpisałby się w strategię PZU, konieczne byłoby podniesienie kapitału (opinia)

 • 21.09.2016 18:26

  PKO BP ma wyłączność negocjacyjną na Raiffeisen-Leasing, może nie wypłacić dywidendy

 • 21.09.2016 18:05

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (46/2016) Rozpoczęcie negocjacji na zasadzie wyłączności - informacja poufna

 • 14.09.2016 09:42

  Nie ma planów sprzedaży udziałów w PKO BP czy PZU - Szałamacha

 • 08.09.2016 17:05

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (45/2016) Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 08.09.2016 08:54

  PKO BP i Alior Bank złożyli ofertę na Raiffeisen Polbank - media

 • 01.09.2016 11:07

  W II połowie 2016 roku inwestycje w Polsce mogą przyspieszyć – prezes PKO BP (wywiad)

 • 01.09.2016 11:07

  W II poł. 16 sprzedaż gotówek PKO BP wyższa, a hipotek niższa niż w I poł. roku (wywiad)

 • 01.09.2016 11:05

  PKO BP chce pozostać najbardziej zyskownym bankiem w Polsce, liczy na dwucyfrowe ROE (wywiad)

 • 01.09.2016 11:05

  PKO BP chce wypłacać dywidendę, jednak preferuje kredytowanie klientów niż wypłatę zysku

 • 01.09.2016 11:05

  PKO BP ocenia, że w III kw. '16 porównywalny zysk netto może być wyższy kdk

 • 29.08.2016 12:49

  PKO BP kończy prace nad nową strategią, optymistycznie ocenia III kw. (opis)

 • 29.08.2016 12:01

  PKO BP optymistycznie ocenia III kw, PKO Bank Hipoteczny wyjdzie w III kw. z emisją LZ

 • 29.08.2016 08:58

  Bez Visy zysk PKO BP byłby słabszy od oczekiwań, bank miał dobre przychody podstawowe (opinia)

 • 29.08.2016 08:24

  Zysk netto PKO BP w II kw. '16 wyniósł 873,5 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 29.08.2016 07:46

  Zysk netto PKO BP w II kw. '16 wyniósł 873,5 mln zł, wobec konsensusu 861 mln zł

 • 29.08.2016 07:34

  Wyniki PKO BP w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2016 07:28

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 18.08.2016 10:35

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (44/2016) Zawiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.

 • 18.08.2016 10:12

  Haitong Bank obniżył rekomendacje dla PKO BP, mBanku, B. Handlowego i B. Millennium

 • 05.08.2016 19:11

  KNF chce uznać PKO BP za instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyć dodatkowy bufor

 • 05.08.2016 18:52

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (43/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 04.08.2016 14:53

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (42/2016) Zawiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach PKO Banku Polskiego S.A.

 • 29.07.2016 22:49

  Monte Paschi jako jedyny bank nie przeszedł stress testów, PKO BP bezpieczny

 • 29.07.2016 08:16

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla BZ WBK, B. Handlowego i ING BSK; podnosi dla Millennium

 • 18.07.2016 15:59

  PKO BP chce otworzyć oddział zagraniczny w Czechach

 • 15.07.2016 16:31

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (41/2016) Nowe oświadczenie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 14.07.2016 12:51

  Jan Emeryk Rościszewski wiceprezesem PKO BP

 • 14.07.2016 12:40

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (40/2016) Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 13.07.2016 06:48

  UniCredit sprzedał ok. 10 proc. akcji Pekao za ok. 3,3 mld zł

 • 12.07.2016 20:37

  Budowa przyspieszonej księgi popytu na akcje Pekao zakończy się o godz. 21.00

 • 05.07.2016 16:13

  Trigon DM obniżył ceny docelowe dla dziewięciu banków

 • 01.07.2016 16:58

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Informacje dotyczące członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. powołanego 30 czerwca 2016 r.

 • 01.07.2016 16:56

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 30 czerwca 2016 r.

 • 30.06.2016 18:53

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołane na 30 czerwca 2016 r.

 • 30.06.2016 17:58

  Maks Kraczkowski zostanie wiceprezesem banku PKO BP

 • 30.06.2016 17:18

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Powołanie członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

 • 30.06.2016 16:50

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Zmiany w Radzie Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

 • 30.06.2016 12:59

  WZ PKO BP zdecydowało o warunkowej wypłacie 1 zł dywidendy na akcję, zmieniło skład RN (opis)

 • 30.06.2016 12:31

  Bank PKO BP zainteresowany wzrostem poprzez fuzje i przejęcia

 • 30.06.2016 11:37

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok

 • 30.06.2016 11:33

  WZ PKO BP zdecydowało o warunkowej wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

 • 28.06.2016 11:31

  Goldman Sachs obniża ceny docelowe dla PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 24.06.2016 08:55

  BREXIT: PKO BP, Pekao, BZ WBK najbardziej narażone na wyprzedaż po Brexicie - JP Morgan (opinia)

 • 20.06.2016 18:21

  PKO BP stoi przed wyzwaniami - Moody's

 • 20.06.2016 15:09

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2016 r.

 • 16.06.2016 07:30

  PKO BH wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł, popyt wyniósł 681,5 mld zł

 • 15.06.2016 08:05

  PKO BH zakończył budowę księgi popytu na drugą emisję LZ, marża ustalona na 0,59 pp

 • 14.06.2016 17:15

  "Mieszkanie Plus” we współpracy z PZU czy PKO BP, ale tylko w modelu komercyjnym – Morawiecki

 • 14.06.2016 14:44

  PKO BP planuje złożyć ofertę na zakup Raiffeisen Bank Polska - Bloomberg

 • 14.06.2016 11:10

  Wraz z PKO BP uruchomimy program wsparcia eksportu dla małych i średnich firm - Morawiecki

 • 10.06.2016 17:43

  Nowela ułatwiająca realizację planu Morawieckiego trafi do prezydenta

 • 07.06.2016 17:15

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Korekta raportu bieżącego nr 30/2016

 • 07.06.2016 09:15

  PKO Bank Hipoteczny rozpoczyna drugą emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł

 • 03.06.2016 17:33

  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.