PKN Orlen SA

skrót: PKN

Ostatnie notowanie z: 22.09.2017 17:04

Aktualny kurs120,30   -0,04 %-0,05 zł
Otwarcie119,50-0,71%
Minimum117,55-2,33%
Maksimum121,100,62%
Wolumen (szt.) 1108998
Kurs odniesienia120,35
Widełki dolne107,55
Widełki górne131,45
Obroty (tyś. zł)132080
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
23 679120,00
1116119,80
1142119,75
1187119,55
1871119,25
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
120,303 253 6
120,356 716 3
120,401 673 2
120,45824 1
120,504 011 4
Grupa PKN Orlen jest dominującym producentem i dystrybutorem produktów naftowych i petrochemicznych w Polsce. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Rafinerie należące do grupy PKN Orlen (w Płocku, Trzebini, Jedliczu) posiadają ok. 70 proc. zdolności przerobowych polskich rafinerii. PKN Orlen sprzedaje hurtowo ok. 60 proc.paliw silnikowych w Polsce, sprzedaż detaliczna sięga prawie 40 proc. Firma posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Grupę PKN Orlen tworzy ponad 80 spółek.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa117 710 19627,52%117 710 19627,52%
Nationale-Nederlanden OFE40 000 0009,35%40 000 0009,35%
OFE Aviva BZ WBKWZA31 400 0007,34%31 400 0007,34%

Kategoria • 19.04.2013 13:19

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 22.04.2013 19:15

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA

 • 22.04.2013 19:25

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez spółkę

 • 22.04.2013 19:31

  PKN ORLEN SA umowy pomiędzy spółką a Glencore Energy UK Ltd

 • 23.04.2013 15:52

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 24.04.2013 13:14

  Na koniec marca '13 PKN miał 1.766 stacji paliw, Lotos 383, a koncerny zagr. 1.429 - POPiHN

 • 24.04.2013 14:17

  Konsorcjum z PGNiG pozyskało 90 mln zł dofinansowania w ramach programu Blue Gas

 • 24.04.2013 18:32

  Petrochemia napędzała wyniki PKN Orlen w pierwszym kwartale (analiza)

 • 24.04.2013 19:38

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 25.04.2013 00:01

  Petrochemia napędzała wyniki PKN Orlen w pierwszym kwartale (analiza, powt.)

 • 25.04.2013 07:05

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 07:07

  Zysk netto Orlenu w I kw. wyniósł 149,3 mln zł wobec 114 mln zł konsensusu

 • 25.04.2013 07:07

  PKN ORLEN SA dane finansowe za 1. kwartał 2013 r.

 • 25.04.2013 07:11

  Wyniki PKN Orlen w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.04.2013 07:20

  Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Orlenu wyniósł w I kw. 512 mln zł

 • 25.04.2013 07:32

  Orlen chce sprzedać kolejną transzę zapasów ropy w II kw. '13

 • 25.04.2013 07:35

  W drugim kwartale rosną marże i dyferencjał - PKN

 • 25.04.2013 07:47

  Zysk netto Orlenu w I kw. wyniósł 149,3 mln zł wobec 114 mln zł konsensusu (opis)

 • 25.04.2013 08:00

  Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Orlenu wyniósł w I kw. 512 mln zł (opis)

 • 25.04.2013 08:15

  PKN Orlen SA miał w I kw. 239 mln zł EBIT, Orlen Lietuva 13 mln zł; Unipetrol na minusie

 • 25.04.2013 09:17

  Wyniki Orlenu za I kw. bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 25.04.2013 09:55

  PKN Orlen korzysta z dobrych marż, ale wolumeny pod presją

 • 25.04.2013 10:10

  Orlen zanotował niewielki zysk na transakcji odkupu zapasów obowiązkowych w I kw. '13

 • 25.04.2013 12:52

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 25.04.2013 13:02

  PKN ORLEN SA ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje spółki.

 • 25.04.2013 13:25

  PKN ORLEN SA ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 25.04.2013 16:37

  Na koniec marca '13 PKN miał 1.766 stacji paliw, Lotos 405, a koncerny zagr. 1.429 - POPiHN (popr.)

 • 26.04.2013 15:05

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 02.05.2013 17:31

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 06.05.2013 10:04

  DI Investors rekomenduje "redukuj" Lotos, "neutralnie" dla PKN Orlen

 • 06.05.2013 11:35

  Marża rafineryjna w kwietniu 2013 r. wzrosła do 5,7 USD na baryłce - PKN Orlen

 • 06.05.2013 14:19

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 06.05.2013 21:42

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "trzymaj"

 • 07.05.2013 16:24

  PKN ORLEN SA ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 07.05.2013 16:34

  PKN ORLEN SA - ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 07.05.2013 16:39

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 07.05.2013 16:46

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 08.05.2013 13:19

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 08.05.2013 15:24

  Wkrótce dostępny będzie projekt zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze - MŚ

 • 08.05.2013 15:51

  Perspektywy gazu łupkowego w Polsce należy oceniać z umiarkowanym optymizmem - PIG

 • 09.05.2013 16:31

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 10.05.2013 14:53

  PKN ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 10.05.2013 15:00

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.05.2013 15:32

  Do 6 V wykonano 44 otwory poszukiwawcze gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 13.05.2013 10:43

  Spółka joint-venture Orlenu rozpoczęła wiercenia na Morzu Bałtyckim

 • 13.05.2013 16:28

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 13.05.2013 17:04

  Projekt ustawy węglowodorowej w Sejmie do końca czerwca - minister środowiska

 • 13.05.2013 22:40

  Firmy z USA będą mieć takie same prawa jak europejskie - wiceminister środowiska

 • 14.05.2013 17:10

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 14.05.2013 17:18

  PKN ORLEN SA ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 14.05.2013 17:27

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 15.05.2013 13:33

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 16.05.2013 06:10

  PKO BP, Pekao, KGHM, PZU oraz PKN Orlen weszłyby do indeksu WIG 5 (opinia)

 • 16.05.2013 09:14

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA zwołanie ZWZ na dzień 27 czerwca 2013 roku

 • 16.05.2013 09:17

  PKN ORLEN SA projekty uchwał na ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2013 roku

 • 16.05.2013 09:31

  ZWZ PKN Orlen zdecyduje 27 czerwca o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2013 13:31

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 27.05.2013 18:30

  Prospekt emisyjny PKN ORLEN S.A.

 • 04.06.2013 12:49

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 04.06.2013 12:55

  Rezerwy ropy wystarczą przynajmniej na 45 lat - MAE

 • 04.06.2013 18:15

  PKN ORLEN SA podsumowanie oferty obligacji serii A

 • 04.06.2013 18:36

  PKN ORLEN SA podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z BP Europe SE

 • 04.06.2013 18:46

  Inwestorzy złożyli zapisy na 2.253.280 obligacji PKN Orlen serii A

 • 05.06.2013 12:58

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 05.06.2013 13:23

  Związki i zarząd PKN Orlen porozumiały się ws. płac

 • 05.06.2013 14:46

  Związki i zarząd PKN Orlen porozumiały się ws. płac (opis)

 • 06.06.2013 14:20

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 07.06.2013 14:41

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 07.06.2013 14:49

  PKN ORLEN SA ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 10.06.2013 17:25

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 10.06.2013 17:29

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje spółki.

 • 11.06.2013 08:34

  Unipetrol chce mieć 25 mld CZK skumulowanego EBITDA w latach 2013-17

 • 11.06.2013 08:57

  Unipetrol chce mieć 25 mld CZK skumulowanego EBITDA w latach 2013-17 (opis)

 • 11.06.2013 15:29

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 11.06.2013 15:30

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 11.06.2013 17:52

  DI BRE podwyższł rekomendację Erbudu i obniżył zalecenia dla 9 spółek

 • 12.06.2013 12:35

  Do 3 VI wykonano 46 otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 12.06.2013 15:05

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii B i skrócenie okresu przyjmowania zapisów na obligacje.

 • 12.06.2013 15:18

  PKN Orlen skraca przyjmowanie zapisów na obligacje s. B

 • 12.06.2013 15:59

  PKN Orlen przygotowuje się do budowy bloku gazowo-parowego w Płocku

 • 12.06.2013 16:28

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje spółki.

 • 12.06.2013 16:40

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 12.06.2013 18:22

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA rejestracja obligacji serii A w KDPW

 • 13.06.2013 09:23

  PKN Orlen zakończył pierwsze szczelinowanie w Syczynie

 • 13.06.2013 13:43

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 14.06.2013 15:58

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 14.06.2013 18:06

  PKN ORLEN SA - podsumowanie kosztów programu emisji obligacji

 • 17.06.2013 08:47

  Fitch pozytywnie o Orlenie, mimo planów wypłaty dywidendy i programu łupkowego (wywiad)

 • 17.06.2013 15:50

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA

 • 17.06.2013 16:21

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA podsumowanie oferty obligacji spółki serii B

 • 17.06.2013 16:35

  Inwestorzy złożyli zapisy na 2.097.693 obligacji PKN Orlen serii B

 • 17.06.2013 16:38

  PKN ORLEN SA zmiana daty publikacji raportu okresowego za 1. półrocze 2013 roku

 • 18.06.2013 14:17

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 18.06.2013 15:09

  PKN Orlen rozpatruje możliwość przejęcia licencji od Marathon Oil

 • 19.06.2013 15:51

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 19.06.2013 17:55

  PKN ORLEN SA rejestracja obligacji serii B w KDPW

 • 20.06.2013 18:47

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 21.06.2013 07:55

  PKN ORLEN SA podpisał z Rosneft Oil Company umowę na dostawy ropy naftowej

 • 21.06.2013 16:16

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 21.06.2013 16:22

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez emienta.

 • 21.06.2013 16:28

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez emitenta.

 • 21.06.2013 17:17

  GPW: Komunikat - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

 • 24.06.2013 13:25

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 24.06.2013 13:30

  PKN ORLEN SA - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 25.06.2013 11:59

  PKN Orlen odczuje skutki osłabienia złotego w II kw., sytuacja makro korzystna - wiceprezes

 • 25.06.2013 13:39

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 25.06.2013 20:51

  PKN ORLEN SA dopuszczenie do obrotu obligacji serii A i B

 • 26.06.2013 11:23

  Orlen zaczyna wiercić ósmy otwór w poszukiwaniu gazu łupkowego

 • 26.06.2013 13:43

  Orlen może jesienią wyemitować kolejną transzę obligacji detalicznych

 • 26.06.2013 14:53

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 26.06.2013 14:55

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Pierwszy dzień notowania obligacji PKN ORLEN S.A. serii A i B

 • 27.06.2013 07:22

  PKN Orlen nie zamierza sprzedawać udziałów w Orlen Lietuva

 • 27.06.2013 07:47

  PKN Orlen nie zamierza sprzedawać udziałów w Orlen Lietuva (opis)

 • 27.06.2013 08:10

  PKN Orlen nie zamierza sprzedawać udziałów w Orlen Lietuva (opis2)

 • 27.06.2013 08:28

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN

 • 27.06.2013 11:29

  PKN Orlen jest zainteresowany zakupem stacji w Czechach

 • 27.06.2013 11:54

  PKN ORLEN SA Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 27.06.2013 12:05

  Walne PKN Orlen zdecydowało o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 27.06.2013 12:15

  Walne PKN Orlen zdecydowało o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję za '12 (opis)

 • 27.06.2013 13:31

  Rynek oczekiwał wyższej dywidendy z PKN Orlen, kurs spada 4,6 proc. (opinia)

 • 27.06.2013 13:55

  Wynik Orlen Lietuva w '13 będzie gorszy niż w '12 - Jędrzejczyk

 • 27.06.2013 17:21

  PKN ORLEN SA - sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej

 • 27.06.2013 17:33

  PKN Orlen sprzedał część zapasów obowiązkowych ropy naftowej o wartości ok. 314 mln USD

 • 27.06.2013 19:23

  Litewski rząd rozważa możliwości poprawy logistyki Orlen Lietuva

 • 27.06.2013 19:24

  GPW: Animator dla obligacji PKN Orlen

 • 27.06.2013 19:40

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA - uchwały podjęte przez ZWZ

 • 27.06.2013 19:44

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA decyzja ZWZ w sprawie podziału zysku za 2012 rok

 • 27.06.2013 19:58

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA - powołanie rady nadzorczej

 • 28.06.2013 13:56

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 28.06.2013 15:07

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 28.06.2013 15:13

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje spółki.

 • 28.06.2013 15:20

  PKN ORLEN SA - ORLEN Transport nabył obligacje wyemitowane przez PKN

 • 28.06.2013 15:31

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Ship-Service S.A. nabył obligacje spółki.

 • 28.06.2013 19:17

  GPW: Animator dla akcji trzech spółek

 • 01.07.2013 08:39

  Goldman Sachs usunął PKN Orlen z listy preferowanych spółek w regionie CEEMEA

 • 01.07.2013 13:05

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 01.07.2013 16:46

  PKN ORLEN SA lista akcjonariuszy na ZWZ.

 • 02.07.2013 12:46

  Marża rafineryjna w czerwcu 2013 r. wzrosła do 5,3 USD na baryłce - PKN Orlen

 • 02.07.2013 13:45

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 03.07.2013 13:53

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 04.07.2013 15:25

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 05.07.2013 07:24

  Proponowane zmiany w prawie łupkowym zwiększą ryzyko inwestycyjne - OPPPW

 • 05.07.2013 14:17

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 05.07.2013 14:23

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje spółki.

 • 08.07.2013 15:13

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 09.07.2013 11:44

  Do 1 VII wykonano 46 otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 09.07.2013 15:19

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 09.07.2013 16:59

  DI BRE podwyższył rekomendacje PKN Orlen do "kupuj" i Lotosu do "trzymaj"

 • 10.07.2013 15:27

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 10.07.2013 15:33

  PKN ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje emitenta.

 • 10.07.2013 15:43

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez emitnta.

 • 11.07.2013 11:53

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 12.07.2013 09:38

  DM IDM SA obniża wycenę Orlenu do 56 zł, a Lotosu do 44,3 zł

 • 12.07.2013 11:32

  PiG czeka z raportem o zasobach łupków w Polsce na wyniki pierwszego testu złożowego (wywiad)

 • 12.07.2013 11:34

  PIG uwzględnia w szacunkach ekonomikę wydobycia gazu łupkowego, raport amerykański - nie (wywiad)

 • 12.07.2013 11:41

  Wskazane byłoby określenie warunków racjonalnego zagospodarowania złóż gazu łupkowego (wywiad)

 • 12.07.2013 11:45

  Firmy szukające gazu łupkowego w Polsce mogą mieć problemy techniczne – PIG (wywiad)

 • 12.07.2013 13:28

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 12.07.2013 13:38

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez emienta

 • 15.07.2013 11:38

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach spółki

 • 16.07.2013 08:09

  Unipetrol wyłączył z powodu awarii instalacje w Litvinovie

 • 16.07.2013 14:13

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 16.07.2013 14:26

  PKN ORLEN SA - ORLEN Upstream nabył obligacje wyemitowane przez PKN

 • 17.07.2013 13:05

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 18.07.2013 15:40

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA

 • 19.07.2013 14:01

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 19.07.2013 14:11

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje emitenta.

 • 19.07.2013 14:26

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA oddalenie bez przeprowadzenia rozprawy skargi PKN ORLEN SA o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego w sprawie przeciwko Yukos International

 • 19.07.2013 14:34

  Londyński sąd oddalił skargę PKN Orlen na wyrok Sądu Arbitrażowego ws. kupna akcji Możejek

 • 19.07.2013 14:54

  PKN Orlen planuje budowę turbozespołu w elektrociepłowni w Płocku

 • 22.07.2013 07:47

  ING rekomenduje "trzymaj" PKN Orlen

 • 22.07.2013 07:52

  DM PKO BP podniósł cenę docelową PKN Orlen do 39,61 zł, rekomenduje "sprzedaj"

 • 23.07.2013 07:05

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 23.07.2013 07:10

  PKN ORLEN SA dane finansowe za 2 kwartał 2013 r.

 • 23.07.2013 07:10

  Wyniki PKN Orlen w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.07.2013 07:22

  Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Orlenu wyniósł w II kw. 322,5 mln zł

 • 23.07.2013 07:25

  Orlen miał w II kw. 206,9 mln zł straty netto, gorzej od konsensusu

 • 23.07.2013 07:39

  W trzecim kwartale spadają marże i dyferencjał - PKN

 • 23.07.2013 07:52

  Orlen miał w II kw. 206,9 mln zł straty netto, gorzej od konsensusu (opis)

 • 23.07.2013 08:22

  Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Orlenu wyniósł w II kw. 322,5 mln zł (opis)

 • 23.07.2013 08:58

  Orlen rozczarował wynikami za II kw., kurs może spadać (opinia)

 • 23.07.2013 10:16

  CAPEX PKN Orlen w bazowym scenariuszu wyniesie w '13 do 3 mld zł - Jędrzejczyk

 • 23.07.2013 12:12

  PKN ocenia, że marża petrochemiczna będzie spadać, ale nie poniżej średniej z lat '08-'12

 • 23.07.2013 14:35

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 23.07.2013 15:41

  Narodowe Cele Wskaźnikowe wzrosną do 8,5 proc. w '18 z 7,1 proc. w '13

 • 24.07.2013 08:08

  Wood obniża cenę docelową PKN Orlen do 38,3 zł, nadal zaleca "sprzedaj"

 • 24.07.2013 14:11

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 25.07.2013 13:15

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 26.07.2013 10:45

  DI Investors obniża rekomendację dla PKN Orlen do "redukuj", cena docelowa 42 zł

 • 26.07.2013 16:55

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN

 • 26.07.2013 16:59

  PKN ORLEN SA Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 26.07.2013 17:22

  PKN ORLEN SA - umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i STASCO

 • 29.07.2013 12:22

  Raiffeisen obniżył cenę docelową akcji PKN Orlen do 45,4 zł

 • 29.07.2013 14:18

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 29.07.2013 14:26

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 29.07.2013 16:58

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Total

 • 31.07.2013 14:58

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLENdokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 31.07.2013 15:05

  PKN ORLEN SA - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN

 • 31.07.2013 15:17

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 31.07.2013 15:21

  PKN ORLEN SA - ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN

 • 31.07.2013 15:27

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Transport SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 01.08.2013 12:02

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 02.08.2013 15:42

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 02.08.2013 15:43

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 05.08.2013 12:59

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową PKN Orlen do 37,5 zł

 • 05.08.2013 13:27

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 05.08.2013 15:22

  Marża rafineryjna w lipcu 2013 r. spadła do 4,7 USD na baryłce - PKN Orlen

 • 06.08.2013 14:20

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 07.08.2013 13:31

  Na koniec VI Orlen miał 1.775 stacji paliw, Lotos 407, a firmy zagr. 1.423 - POPiHN

 • 07.08.2013 14:03

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 07.08.2013 14:10

  PKN ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje emitenta.

 • 08.08.2013 11:02

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 08.08.2013 13:17

  Do 1 VIII wykonano 48 otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 09.08.2013 13:32

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN

 • 09.08.2013 13:39

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje emienta.

 • 12.08.2013 15:48

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjachspółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 13.08.2013 14:55

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 14.08.2013 08:29

  Deutsche Bank podwyższa rekomendacje dla Lotosu i Orlenu

 • 14.08.2013 14:45

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 19.08.2013 05:55

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach

 • 19.08.2013 06:02

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje

 • 19.08.2013 06:05

  PKN ORLEN SA ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje

 • 19.08.2013 12:27

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 19.08.2013 15:14

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA - umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Devonoil

 • 20.08.2013 16:00

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 20.08.2013 16:05

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez emitenta.

 • 21.08.2013 08:57

  Nomura obniża cenę docelową dla PKN Orlen do 42 zł

 • 21.08.2013 14:22

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 22.08.2013 15:33

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 22.08.2013 15:34

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 23.08.2013 15:09

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 23.08.2013 15:19

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 26.08.2013 14:50

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 27.08.2013 11:04

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA

 • 27.08.2013 17:02

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Gunvor

 • 28.08.2013 12:36

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 28.08.2013 12:41

  PKN ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 29.08.2013 11:51

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 29.08.2013 11:53

  Przepływ gazu w Syczynie niewystarczający, by rozpocząć produkcję - PKN Orlen

 • 30.08.2013 13:23

  Fitch podniósł rating PKN Orlen do poziomu "BBB-"

 • 30.08.2013 13:40

  Fitch podniósł rating PKN Orlen do poziomu "BBB-" (opis)

 • 30.08.2013 14:56

  PKN ORLEN SA Fitch Ratings podwyższył ocenę kredytową dla PKN ORLEN SA

 • 30.08.2013 15:42

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.08.2013 15:44

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 30.08.2013 15:44

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje emitnta.

 • 30.08.2013 15:53

  PKN ORLEN SA ORLEN Transport S.A. nabył obligacje emitenta.

 • 30.08.2013 15:56

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 02.09.2013 10:53

  PKN ORLEN S.A. transakcje na akcjach spóki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 02.09.2013 16:12

  Marża rafineryjna w sierpniu 2013 roku spadła do 4 USD na baryłce - PKN Orlen

 • 03.09.2013 11:32

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 03.09.2013 12:32

  PKN ORLEN SA - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 04.09.2013 12:26

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 05.09.2013 15:35

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 06.09.2013 15:08

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 06.09.2013 15:14

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 06.09.2013 15:21

  PKN ORLEN SA ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 06.09.2013 15:35

  PKN ORLEN SA jednolity tekst statutu

 • 09.09.2013 15:02

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 10.09.2013 18:19

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 11.09.2013 12:47

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 11.09.2013 14:18

  PE przełożył głosowanie ws. gazu łupkowego na październik

 • 11.09.2013 17:13

  PKN ORLEN SA umowy pomiędzy spółką a Vitol

 • 12.09.2013 14:37

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 12.09.2013 14:53

  PKN ORLEN SA - zmiana daty publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

 • 13.09.2013 15:49

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 16.09.2013 08:01

  PKN ORLEN SA zamierza nabyć TriOil Resources Ltd.

 • 16.09.2013 08:20

  PKN podpisał umowę zakupu spółki TriOil, łączna wartość transakcji ok. 735,7 mln zł

 • 16.09.2013 09:07

  PKN podpisał umowę zakupu spółki TriOil, łączna wartość transakcji ok. 735,7 mln zł (opis)

 • 16.09.2013 09:42

  PKN ma umowę ws. przejęcia TriOil; rynek ocenia tę transakcję pozytywnie (opinia,aktl.)

 • 16.09.2013 11:35

  Przejęcie przez PKN spółki TriOil to dobrze przemyślany projekt - minister skarbu

 • 16.09.2013 12:38

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 16.09.2013 15:02

  PKN Orlen myśli o kolejnych przejęciach, TriOil ma być przyczółkiem w Ameryce

 • 17.09.2013 15:32

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 17.09.2013 16:03

  PKN ORLEN SA umowy z Mercuria Energy Trading SA

 • 18.09.2013 14:16

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 19.09.2013 10:15

  DM BDM podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "trzymaj"

 • 19.09.2013 15:14

  PKN ORLEN SA korekta raportu bieżącego nr 320/2013 dot. podwyższenia przez Fitch Ratings oceny kredytowej

 • 19.09.2013 15:43

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 19.09.2013 18:09

  Komisja Europejska pracuje nad "ramami prawnymi" dla gazu łupkowego

 • 20.09.2013 16:10

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 20.09.2013 16:16

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 23.09.2013 13:40

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 24.09.2013 13:04

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej spółki

 • 25.09.2013 16:11

  PKN ORLEN S.A. transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 26.09.2013 14:30

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 27.09.2013 12:28

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 27.09.2013 13:09

  PKN ORLEN SA Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 27.09.2013 13:18

  PKN ORLEN SA ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 27.09.2013 13:27

  PKN ORLEN SA - Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 30.09.2013 16:34

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 30.09.2013 16:36

  PKN ORLEN SA ORLEN Transport SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 30.09.2013 16:40

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 30.09.2013 16:46

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez emitenta.

 • 02.10.2013 14:19

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 04.10.2013 15:59

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN

 • 04.10.2013 16:06

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 07.10.2013 16:02

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 08.10.2013 11:26

  PKP Cargo zainteresowane spółkami przewozowymi z grupy PKN Olren i Lotosu

 • 08.10.2013 13:13

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 08.10.2013 16:39

  Wykonano 51 wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego - Woźniak

 • 09.10.2013 15:56

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

 • 10.10.2013 15:10

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 11.10.2013 15:20

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 11.10.2013 15:26

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 14.10.2013 15:18

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 15.10.2013 13:51

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 15.10.2013 14:05

  GPW: Dopuszczenie do obrotu certyfikatów Raiffeisen Centrobank

 • 15.10.2013 14:09

  GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów Raiffeisen Centrobank

 • 15.10.2013 14:16

  GPW: Wprowadzenie certyfikatów

 • 16.10.2013 13:52

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 17.10.2013 14:33

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 17.10.2013 15:47

  PKN może pokazać słabe wyniki w segmencie rafineryjnym i zadowalające w detalicznym w III kw.

 • 17.10.2013 15:51

  MF przeciwne specjalnym strefom ekonomicznym dla branży łupkowej

 • 17.10.2013 16:01

  Nakłady inwestycyjne Orlenu w '13 będą niższe niż spółka pierwotnie planowała

 • 17.10.2013 16:06

  Orlen restrukturyzuje spółkę KolTrans, nie uruchomił dotąd procesu jej sprzedaży

 • 18.10.2013 14:02

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 18.10.2013 14:07

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 21.10.2013 13:57

  Na koniec IX Orlen miał 1.776 stacji paliw, Lotos 416, a firmy zagraniczne 1.419 - POPiHN

 • 21.10.2013 16:06

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 22.10.2013 10:17

  Orlen może zainwestować w rurociąg na Litwie ok. 110 mln USD

 • 22.10.2013 12:46

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 22.10.2013 16:00

  Segment rafineryjny obciąży wyniki Orlenu za trzeci kwartał (analiza)

 • 22.10.2013 16:23

  Orlen może zainwestować w rurociąg na Litwie ok. 110 mln USD (aktl.)

 • 23.10.2013 00:02

  Segment rafineryjny obciąży wyniki Orlenu za trzeci kwartał (analiza, powt.)

 • 23.10.2013 07:29

  Wyniki PKN Orlen w III kw. 2013 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.10.2013 07:36

  Orlen miał w III kw. 654,6 mln zł zysku netto, lepiej od konsensusu

 • 23.10.2013 07:42

  Zysk operacyjny segmentu rafineryjnego Orlenu wyniósł w III kw. 143 mln zł

 • 23.10.2013 08:01

  Orlen miał w III kw. 654,6 mln zł zysku netto, lepiej od konsensusu (opis)

 • 23.10.2013 08:06

  W czwartym kwartale spada marża rafineryjna, rośnie dyferencjał - PKN

 • 23.10.2013 08:15

  PKN Orlen miał w III kw. '13 r. 687 mln zł EBITDA, Unipetrol 119 mln zł

 • 23.10.2013 08:42

  Zysk operacyjny segmentu rafineryjnego Orlenu wyniósł w III kw. 143 mln zł (opis)

 • 23.10.2013 09:13

  Wyniki Orlenu pozytywne, szczególnie dobre rezultaty detalu (opinia)

 • 23.10.2013 09:26

  Wyniki Orlenu pozytywne, szczególnie dobre rezultaty detalu (opinia, aktl.)

 • 23.10.2013 10:26

  Orlen obserwuje utrzymanie się pozytywnych tendencji w detalu

 • 23.10.2013 12:18

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 23.10.2013 14:48

  PKN Orlen nie wyklucza emisji euroobligacji w 2014 roku

 • 23.10.2013 15:01

  PKN Orlen liczy w tym roku na średnio około 5 USD marży rafineryjnej i dyferencjału łącznie

 • 23.10.2013 15:34

  PKN Orlen nie wyklucza współpracy z inwestorem zainteresowanym częścią Anwilu

 • 24.10.2013 15:18

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 25.10.2013 08:15

  Wood obniża cenę docelową PKN Orlen do 37,1 zł

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 25.10.2013 11:36

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 25.10.2013 14:21

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 25.10.2013 16:05

  DI BRE obniżył cenę docelową PKN Orlen do 52,1 zł, podtrzymuje rekomendację "kupuj"

 • 28.10.2013 16:21

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 28.10.2013 16:25

  PKN ORLEN SA ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 28.10.2013 16:53

  Raiffeisen obniża rekomendację dla Orlenu do "redukuj"

 • 29.10.2013 15:07

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 29.10.2013 15:18

  PKN ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje wyemitowane przez spółkę.

 • 30.10.2013 11:12

  Orlen Lietuva i Klaipedos Nafta podpisały list intencyjny ws. rurociągu produktowego

 • 30.10.2013 16:50

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 30.10.2013 17:00

  PKN ORLEN SA ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane emitenta.

 • 31.10.2013 14:10

  W '14 możliwy wzrost marż rafineryjnych, m.in. w wyniku przewidywanych upadłości w Europie (analiza)

 • 31.10.2013 14:50

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 31.10.2013 14:57

  PKN ORLEN SA - ORLEN Transport nabył obligacje wyemitowane przez PKN

 • 31.10.2013 15:01

  PKN ORLEN SA ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 31.10.2013 16:00

  PKN ORLEN SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 31.10.2013 16:41

  GPW: Animator dla akcji spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN

 • 31.10.2013 16:59

  PKN Orlen za kilka dni wyemituje trzecią transzę obligacji detalicznych

 • 31.10.2013 17:05

  PKN ORLEN SA - umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore Energy UK Ltd

 • 04.11.2013 16:32

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 04.11.2013 17:11

  Marża rafineryjna w październiku 2013 roku spadła do 1 USD na baryłce - PKN Orlen

 • 05.11.2013 13:22

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 05.11.2013 13:34

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 06.11.2013 06:12

  PKN ORLEN SA Fitch Ratings przyznał rating dla obligacji serii C

 • 06.11.2013 06:43

  Orlen zaoferuje do 2 mln obligacji serii C o łącznej wartości do 200 mln zł

 • 06.11.2013 12:02

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 06.11.2013 14:15

  Do 2021 roku inwestycje w krajowe projekty łupkowe wyniosą 14 mld zł - OPPPW

 • 06.11.2013 15:46

  Moody's podwyższa rating PKN Orlen do Baa3 z Ba1, perspektywa stabilna

 • 06.11.2013 16:09

  PKN ORLEN SA Moody`s Investors Service podniósł ocenę ratingową dla emitenta.

 • 07.11.2013 12:24

  Unipetrol kupi od Shella 16,3 proc. udziałów w Česká rafinérská za 27,2 mln USD

 • 07.11.2013 12:38

  Unipetrol kupi od Shella 16,3 proc. udziałów w Česká rafinérská za 27,2 mln USD (opis)

 • 07.11.2013 13:25

  PKN ORLEN SA przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii C i skrócenie okresu przyjmowania zapisów na obligacje

 • 07.11.2013 13:34

  Orlen skraca przyjmowanie zapisów na obligacje serii C do 7 listopada

 • 07.11.2013 13:43

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 08.11.2013 14:18

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 08.11.2013 16:34

  PKN Orlen nie wyklucza emisji kolejnej serii obligacji detalicznych w najbliższym czasie

 • 12.11.2013 18:11

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 12.11.2013 18:11

  PKN ORLEN SA - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN

 • 12.11.2013 19:20

  PKN ORLEN SA zgoda akcjonariuszy TriOil Resources Ltd. na zbycie TriOil na rzecz PKN ORLEN SA

 • 12.11.2013 19:27

  Akcjonariusze TriOil Resources za przejęciem spółki przez Orlen Upstream

 • 13.11.2013 15:29

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 14.11.2013 05:37

  Orlen zaoferuje do 1 mln obligacji serii D o łącznej wartości do 100 mln zł

 • 14.11.2013 05:49

  Orlen Upstream sfinalizował transakcję kupna TriOil Resources

 • 14.11.2013 06:28

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Fitch Ratings przyznał rating dla obligacji serii D

 • 14.11.2013 06:31

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA podsumowanie oferty obligacji serii C

 • 14.11.2013 06:42

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA zakończenie transakcji nabycia TriOil Resources Ltd.

 • 14.11.2013 12:39

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 15.11.2013 14:00

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 18.11.2013 13:00

  PKN ORLEN SA przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii D i skrócenie okresu przyjmowania zapisów na obligacje

 • 18.11.2013 13:08

  Orlen skraca przyjmowanie zapisów na obligacje serii D do 18 listopada

 • 18.11.2013 13:20

  PKN Orlen rozpoczął wiercenie kolejnego pionowego odwiertu poszukiwawczego

 • 18.11.2013 13:23

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 19.11.2013 14:03

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 19.11.2013 14:10

  PKN ORLEN SA Ship-Service S.A. nabył obligacje emienta

 • 19.11.2013 17:29

  PKN ORLEN SA podsumowanie oferty obligacji serii D

 • 19.11.2013 17:45

  Średnia stopa redukcji w ofercie obligacji serii D Orlenu wyniosła 26,3 proc.

 • 20.11.2013 14:04

  PKN spodziewa się w IV kw. stabilizacji marży rafineryjnej z dyferencjałem na ok. 2,5 USD

 • 20.11.2013 14:17

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 20.11.2013 14:21

  PKN ORLEN SA ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje emitenta.

 • 21.11.2013 12:27

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 22.11.2013 14:40

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 25.11.2013 14:39

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 25.11.2013 17:43

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA rejestracja obligacji serii C w KDPW

 • 26.11.2013 13:58

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 26.11.2013 14:06

  PKN ORLEN SA Ship-Service S.A. nabył obligacje emitnta.

 • 27.11.2013 13:45

  Orlen Upstream rozpoczął szczelinowanie na terenie gminy Niedźwiada

 • 27.11.2013 18:41

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 28.11.2013 16:59

  PKN ORLEN SA rejestracja obligacji serii D w KDPW

 • 28.11.2013 19:11

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 29.11.2013 14:28

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 29.11.2013 14:38

  PKN ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 29.11.2013 14:46

  PKN ORLEN SA ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez emitnta.

 • 29.11.2013 14:58

  PKN ORLEN SA ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 29.11.2013 15:08

  PKN ORLEN SA ORLEN Transport SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 02.12.2013 12:06

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN

 • 03.12.2013 06:34

  Marża rafineryjna w listopadzie 2013 roku spadła do 0,6 USD na baryłce - PKN Orlen

 • 03.12.2013 16:27

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 03.12.2013 16:30

  PKN ORLEN SA - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 04.12.2013 14:39

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 04.12.2013 18:32

  GPW: dopuszczenia do obrotu obligacji spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

 • 04.12.2013 21:20

  PKN ORLEN SA dopuszczenie do obrotu obligacji serii C i D

 • 05.12.2013 11:15

  Erste obniżyło cenę docelową akcji PKN do 35 zł, Lotosu do 27,5 zł, a MOL do 14,500 HUF

 • 05.12.2013 13:50

  PKN ORLEN S.A. transakcje na akcjach spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej .

 • 05.12.2013 18:40

  PKN ORLEN SA pierwszy dzień notowania obligacji serii C i D

 • 05.12.2013 18:50

  GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji PKN Orlen

 • 06.12.2013 14:15

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 06.12.2013 18:02

  GPW: Komunikat - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

 • 09.12.2013 12:56

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 10.12.2013 14:52

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 10.12.2013 14:59

  PKN ORLEN SA - Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN

 • 10.12.2013 19:10

  UniCredit podnosi rekomendację dla PKN Orlen do "kupuj" z ceną docelową 52,1 zł

 • 11.12.2013 13:45

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN

 • 11.12.2013 14:08

  Projekt ustawy węglowodorowej może trafić pod obrady rządu na pocz. '14 - Grabowski, MŚ

 • 12.12.2013 15:54

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 12.12.2013 17:38

  PKN ORLEN SA - umowy pomiędzy PKN ORLEN SA a Vitol

 • 13.12.2013 15:31

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 16.12.2013 10:17

  UBS obniża cenę docelową akcji PKN Orlen do 39 zł, zaleca "sprzedaj"

 • 16.12.2013 11:14

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 16.12.2013 13:15

  PKN ORLEN SA ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 17.12.2013 06:30

  PKN może w ciągu 2 lat spłacić część kredytów środkami z emisji obligacji i euroobligacji

 • 17.12.2013 13:47

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 17.12.2013 13:52

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 18.12.2013 12:58

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 18.12.2013 17:29

  CAPEX Orlenu w 2014 r. będzie wyższy niż tegoroczne 3 mld zł

 • 19.12.2013 13:11

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady nadzorczej spółki

 • 19.12.2013 13:21

  PKN ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 19.12.2013 19:14

  W UE upadł zapis utrudniający poszukiwania gazu łupkowego

 • 20.12.2013 14:12

  PKN Orlen uzyskał kredyt długoterminowy z BGK o maksymalnej wartości 1 mld zł

 • 20.12.2013 17:23

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

 • 20.12.2013 17:25

  PKN ORLEN SA ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez spółkę.

 • 20.12.2013 17:29

  PKN ORLEN Lietuva podpisała z Trafigura Pte Ltd umowę na sprzedaż benzyny

 • 23.12.2013 11:49

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN SA

 • 24.12.2013 11:41

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA transakcje na akcjach PKN ORLEN SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 27.12.2013 16:08

  PKN ORLEN SA umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a Grupą Lukoil

 • 30.12.2013 10:23

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 31.12.2013 11:15

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN

 • 31.12.2013 12:07

  PKN ORLEN SA otwarcie postępowania likwidacyjnego ORLEN OIL Česko s.r.o.

 • 03.01.2014 10:39

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 03.01.2014 14:43

  Marża rafineryjna w grudniu 2013 roku spadła do 0,3 USD na baryłce - PKN Orlen

 • 07.01.2014 19:31

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 08.01.2014 12:21

  PKN ORLEN SA - otwarcie postępowania likwidacyjnego Raf - Bit Sp. z o.o.

 • 08.01.2014 12:38

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 08.01.2014 13:03

  PKN ORLEN SA ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 08.01.2014 13:08

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 08.01.2014 15:37

  Sytuacja rafinerii w Możejkach pogorszyła się, jest na krawędzi zyskowności

 • 08.01.2014 15:56

  PKN planuje w '14 wykonanie pięciu odwiertów

 • 08.01.2014 16:20

  Sytuacja rafinerii w Możejkach pogorszyła się, jest na krawędzi zyskowności (opis)

 • 08.01.2014 17:01

  PKN planuje w '14 wykonanie czterech odwiertów (popr.)

 • 08.01.2014 17:18

  PKN planuje w '14 wykonanie czterech odwiertów (popr.)

 • 09.01.2014 07:58

  W tym roku wykonanych będzie ok. 40 odwiertów za gazem łupkowym - minister środowiska

 • 09.01.2014 15:58

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN

 • 10.01.2014 13:24

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 10.01.2014 17:11

  PKN ORLEN SA podpisał z BP Europa umowę na sprzedaż paliw

 • 10.01.2014 17:15

  PKN ORLEN SA - PKN ORLEN S.A. podpisał z Lukoil Polska umowę na sprzedaż paliw

 • 13.01.2014 12:49

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 14.01.2014 12:24

  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obowiązkowych zapasach paliw - CIR

 • 14.01.2014 14:04

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 15.01.2014 09:11

  Orlen zakończył wiercenie dziewiątego otworu w poszukiwaniu gazu łupkowego

 • 15.01.2014 12:38

  Do I '14 wykonano 52 otwory w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 15.01.2014 18:35

  PKN ORLEN S.A. transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej spółki

 • 16.01.2014 14:37

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spólki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 16.01.2014 14:45

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 17.01.2014 17:13

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 17.01.2014 17:17

  PKN ORLEN SA Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 17.01.2014 17:23

  PKN ORLEN SA ORLEN Lietuva podpisała z Gunvor SA umowę na sprzedaż oleju napędowego

 • 20.01.2014 16:07

  PKN ORLEN S.A. transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 20.01.2014 16:14

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Wrist

 • 21.01.2014 11:20

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 21.01.2014 19:53

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową dla PKN Orlen do 47 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 22.01.2014 13:42

  3Legs Resources sprzedaje koncesje łupkowe w Niemczech, chce się skupić na polskich

 • 22.01.2014 13:53

  Wyniki Orlenu w IV kw. pod presją marż rafineryjnych, początek roku nie przynosi zmian (opinia)

 • 22.01.2014 18:38

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 23.01.2014 08:33

  Pozytywne testy przepływu na koncesji Gdańsk W należącej do San Leon

 • 23.01.2014 11:50

  Pozytywne testy przepływu na koncesji Gdańsk W należącej do San Leon (aktl.)

 • 23.01.2014 14:19

  Wyniki z odwiertu San Leon to szansa, ale jeszcze nie przełom dla polskich łupków (opinia)

 • 23.01.2014 14:29

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 23.01.2014 14:35

  PKN ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 23.01.2014 14:40

  PKN ORLEN SA ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 24.01.2014 00:01

  Wyniki Orlenu pod presją marż rafineryjnych, początek roku bez zmian (opinia, powt.)

 • 24.01.2014 07:04

  Wyniki PKN Orlen w IV kw. 2013 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.01.2014 07:09

  Orlen miał w IV kw. 422 mln zł straty netto, zgodnie z konsensusem

 • 24.01.2014 07:15

  Nakłady inwestycyjne Orlenu w '14 wyniosą do 3,8 mld zł

 • 24.01.2014 07:21

  Strata operacyjna segmentu rafineryjnego Orlenu wyniosła w IV kw. 727 mln zł

 • 24.01.2014 07:37

  PKN Orlen miał w IV kw. '13 r. 142 mln zł straty EBIT, Unipetrol 63 mln zł straty

 • 24.01.2014 07:56

  Orlen miał w IV kw. 422 mln zł straty netto, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 24.01.2014 08:03

  W pierwszym kwartale rośnie marża rafineryjna, spada dyferencjał - PKN

 • 24.01.2014 08:09

  Orlen chce w II kw. sprzedać kolejną transzę zapasów obowiązkowych

 • 24.01.2014 08:22

  Nakłady inwestycyjne Orlenu w '14 wyniosą do 3,8 mld zł (opis)

 • 24.01.2014 09:08

  Wyniki Orlenu za IV kw. raczej zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 24.01.2014 09:45

  Dywidenda Orlenu z zysku za '13 r. może wynieść do 1,4-1,5 zł na akcję

 • 24.01.2014 10:06

  Nakłady inwestycyjne Orlenu w '14 wyniosą do 3,8 mld zł (aktl.2)

 • 24.01.2014 10:39

  TriOil Resources zwiększy EBITDA Orlenu w 2014 r. o ok. 200 mln zł

 • 24.01.2014 10:54

  PKN nie widzi na razie konieczności odpisów na Orlen Lietuva

 • 24.01.2014 12:49

  PKN Orlen planuje w 2014 r. więcej remontów niż w 2013 r.

 • 24.01.2014 13:14

  PKN Orlen nie wyklucza emisji euroobligacji o wartości 500 mln EUR w 2014 r.

 • 24.01.2014 15:10

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 24.01.2014 15:18

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 24.01.2014 16:06

  PKN ORLEN SA Sąd w Pradze oddalił skargę o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego wydanego w czwartej sprawie z powództwa Agrofert Holding a.s. przeciwko PKN ORLEN SA

 • 24.01.2014 16:22

  Sąd w Pradze oddalił skargę Agrofert o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego dotyczącego PKN Orlen

 • 27.01.2014 09:38

  Enea będzie kupować gaz od PKN Orlen

 • 27.01.2014 12:09

  PKN na koniec 2013 roku miał 1.778 stacji paliw, Lotos 439, a koncerny zagr. 1.422 - POPiHN

 • 27.01.2014 13:57

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 28.01.2014 14:32

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 28.01.2014 15:23

  PKN ORLEN SA wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej

 • 28.01.2014 15:39

  PKN Orlen odkupił od Whirlwind ropę naftową za 396 mln USD

 • 28.01.2014 16:30

  PKN ORLEN SA ORLEN Lietuva podpisała z VITOL SA umowę na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego

 • 29.01.2014 15:47

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach koncernu dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 30.01.2014 12:16

  Rewolucja łupkowa w USA uderza w rafinerie europejskie, mniej w PKN i Lotos (opinia)

 • 30.01.2014 16:48

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 30.01.2014 16:52

  PKN ORLEN SA - podpisanie z Kolporterem umowy na towary pozapaliwowe

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 31.01.2014 12:43

  Rok 2014 może być przełomowy dla gazu łupkowego w Polsce - Grabowski

 • 31.01.2014 16:44

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 31.01.2014 16:47

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez emitenta.

 • 31.01.2014 16:52

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. nabyło obligacje wyemitowane przez emitena.

 • 31.01.2014 17:15

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Unipetrol RPA s.r.o. podpisał umowy z Shell Czech Republic a.s.

 • 03.02.2014 14:27

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 04.02.2014 09:19

  ING obniża cenę docelową akcji PKN Orlen do 36 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 04.02.2014 12:07

  Raiffeisen podnosi rekomendację dla Orlenu do "trzymaj", cena docelowa 41,5 zł

 • 04.02.2014 13:19

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 05.02.2014 13:13

  Rząd rezygnuje z koncepcji powołania NOKE

 • 05.02.2014 13:54

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 05.02.2014 13:59

  Rząd rezygnuje z koncepcji powołania NOKE (opis)

 • 06.02.2014 10:49

  Cyfrowy Polsat, Millennium, Orlen, PGNiG i PZU na liście "top picks" UniCredit

 • 06.02.2014 12:36

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 07.02.2014 12:48

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 07.02.2014 15:32

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 10.02.2014 14:24

  OKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej.

 • 10.02.2014 15:52

  Orlen wykona odwiert horyzontalny w poszukiwaniu gazu łupkowego

 • 11.02.2014 12:33

  Do II '14 wykonano 56 otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 11.02.2014 15:24

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 11.02.2014 15:31

  PKN ORLEN SA ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 12.02.2014 15:28

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 13.02.2014 14:27

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 13.02.2014 17:25

  DI Investors obniżył rekomendację PKN do "sprzedaj" i cenę docelową Lotosu do 33 zł

 • 14.02.2014 14:47

  PKN SA ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez emitenta

 • 14.02.2014 14:51

  PKN ORLEN SA Ship-Service SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 17.02.2014 15:37

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 18.02.2014 16:05

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej

 • 19.02.2014 14:27

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 20.02.2014 18:05

  PKN ORLEN SA - transakcje na akcjach PKN ORLEN

 • 21.02.2014 15:04

  PKN ORLEN SA - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

 • 21.02.2014 15:15

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

 • 24.02.2014 10:44

  BESI obniżyło cenę docelową dla PKN Orlen do 45,72 zł, Lotosu do 54,07 zł

 • 24.02.2014 13:14

  PKN ORLEN SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem rady nadzorczej spółki

 • 24.02.2014 15:00

  PKN ORLEN SA ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez emitenta.

 • 24.02.2014 15:10

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Anwil SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN SA

 • 24.02.2014 15:35

  DM mBanku podnosi cenę docelową akcji Orlenu do 52,3 zł

 • 25.02.2014 13:15

  W przyszłym tygodniu na posiedzeniu rządu projekt ustawy łupkowej