PGNiG SA

skrót: PGN

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:53

Aktualny kurs6,21   -0,48 %-0,03 zł
Otwarcie6,300,96%
Minimum6,14-1,60%
Maksimum6,372,08%
Wolumen (szt.) 1958069
Kurs odniesienia6,24
Widełki dolne5,67
Widełki górne6,93
Obroty (tyś. zł)12214
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 4156,27
19 7556,26
332 5866,25
214 2336,24
14836,22
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,3127 148 2
6,321 377 3
6,332 440 2
6,3430 636 6
6,3524 209 10
PGNiG jest największą spółką działającą na rynku gazu ziemnego w Polsce. Działalność podstawowa spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. W skład grupy wchodzą firmy zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem, przesyłem oraz dystrybujcą gazu.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa4 178 771 60870,82%4 178 771 60870,82%

Kategoria • 19.04.2013 08:48

  PGNiG pozytywnie zaskoczył poziomem produkcji ropy w I kw. (opinia)

 • 19.04.2013 11:08

  IPO Exalo Drilling w I połowie '13 nierealny - PGNiG

 • 19.04.2013 12:41

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 19.04.2013 13:13

  Premier oczekuje od nowego ministra skarbu szybkich decyzji personalnych ws. PGNiG

 • 19.04.2013 13:30

  Premier odwołał Budzanowskiego, powołał na ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego (opis)

 • 19.04.2013 13:37

  Premier odwołał Budzanowskiego, powołał na ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego (opis2)

 • 19.04.2013 13:44

  Premier chce ujednolicić nadzór nad całością energetyki

 • 19.04.2013 14:02

  Kurs PGNiG spada po zapowiedziach premiera o możliwych zmianach kadrowych

 • 19.04.2013 14:17

  PGNiG zapewnia, że prace nad IPO Exalo Drilling są zaawansowane (opis)

 • 19.04.2013 15:07

  Raport ws. memorandum gazowego (dokumentacja)

 • 22.04.2013 10:05

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 23.04.2013 10:46

  Prezydent za ujednoliceniem nadzoru nad energetyką

 • 23.04.2013 13:47

  PGNiG SA - wmisja obligacji PGNiG SA w ramach grupy

 • 24.04.2013 11:38

  MSP chce w trybie pilnym dokonać przeglądu sytuacji w PGNiG - Karpiński

 • 24.04.2013 12:24

  MSP wnioskuje o przerwę w obradach WZ PGNiG do 22 maja, do godz. 12.00

 • 24.04.2013 12:30

  WZ PGNiG przegłosowało przerwę w obradach do 22 maja, do godziny 12.00.

 • 24.04.2013 12:43

  WZ PGNiG przegłosowało przerwę w obradach do 22 maja, do godziny 12.00 (opis)

 • 24.04.2013 14:17

  Konsorcjum z PGNiG pozyskało 90 mln zł dofinansowania w ramach programu Blue Gas

 • 24.04.2013 14:57

  WZ PGNiG przegłosowało przerwę w obradach do 22 maja, do godziny 12.00 (opis2)

 • 24.04.2013 17:56

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA uchwały podjęte przez ZWZ 24 kwietnia 2013 roku i przerwa w obradach ZWZ

 • 24.04.2013 17:57

  PGNiG SA rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012 - opinia rady nadzorczej

 • 24.04.2013 17:57

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA lista akcjonariuszy

 • 24.04.2013 18:10

  Rada Nadzorcza PGNiG negatywnie oceniła rekomendację zarządu dot. niewypłacania dywidendy

 • 26.04.2013 10:15

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 26.04.2013 10:39

  PGNIG SA spełnienie warunków zawieszających do umów w ramach projektu Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli

 • 26.04.2013 16:15

  PGNiG i Tauron zamknęły finansowanie dla inwestycji EC Stalowa Wola

 • 26.04.2013 16:24

  PGNiG i Tauron zamknęły finansowanie dla inwestycji EC Stalowa Wola (opis)

 • 06.05.2013 15:43

  PGNiG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach grupy

 • 06.05.2013 18:39

  Rada Nadzorcza PGNiG ogłosiła konkursy na prezesa i wiceprezesa ds. handlowych

 • 07.05.2013 10:19

  PGNiG SA SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 08.05.2013 09:20

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 08.05.2013 15:24

  Wkrótce dostępny będzie projekt zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze - MŚ

 • 08.05.2013 15:51

  Perspektywy gazu łupkowego w Polsce należy oceniać z umiarkowanym optymizmem - PIG

 • 10.05.2013 10:51

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 10.05.2013 11:46

  DM BZ WBK zaleca kupno akcji PGNiG

 • 10.05.2013 15:32

  Do 6 V wykonano 44 otwory poszukiwawcze gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 13.05.2013 16:16

  Założenia wydobycia PGNiG są konserwatywne i mogą zostać przekroczone (analiza)

 • 13.05.2013 17:04

  Projekt ustawy węglowodorowej w Sejmie do końca czerwca - minister środowiska

 • 13.05.2013 22:40

  Firmy z USA będą mieć takie same prawa jak europejskie - wiceminister środowiska

 • 14.05.2013 06:05

  Założenia wydobycia PGNiG są konserwatywne i mogą zostać przekroczone (analiza, powt.)

 • 14.05.2013 06:38

  Wyniki PGNiG w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2013 06:40

  Zysk netto PGNiG w I kw. '13 wyniósł 1073 mln zł, lepiej od konsensusu

 • 14.05.2013 06:42

  PGNiG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 14.05.2013 07:03

  EBIT segmentu poszukiwanie i wydobycie PGNiG wzrósł w I kw. o 53 proc., do 723 mln zł

 • 14.05.2013 07:35

  Zysk netto PGNiG w I kw. '13 wyniósł 1.073 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 14.05.2013 09:00

  Wyniki PGNiG powyżej prognoz rynkowych, kurs może lekko rosnąć (opinia)

 • 14.05.2013 11:56

  PGNiG podtrzymuje, że IPO Exalo Drilling i PGNiG Technologie są możliwe w '13

 • 14.05.2013 12:09

  PGNiG ocenia, że ewentualna dywidenda nie będzie miała wpływu na inwestycje

 • 14.05.2013 13:57

  PGNiG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 14.05.2013 14:56

  PGNIG SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Biogazownia Ostrowiec Sp. z o.o.

 • 15.05.2013 11:08

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 15.05.2013 13:40

  Wyniki analiz budowy Jamał II pod koniec roku - prezes EuroPol Gazu

 • 16.05.2013 12:27

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 17.05.2013 11:56

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 04.06.2013 13:09

  Perspektywy rozwoju rynku gazowego w Polsce - debata w PAP

 • 05.06.2013 15:23

  URE chce, by tzw. mały trójpak energetyczny wszedł w życie przed 30 września

 • 05.06.2013 15:51

  Koncepcja obliga gazowego trudna, ale do zrealizowania - prezes URE

 • 05.06.2013 18:07

  Debata PAP: Uczestnicy rynku gazu oczekują pojawienia się na nim animatora

 • 06.06.2013 11:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 06.06.2013 17:22

  DI BRE obniża rekomendację dla PGNiG do "sprzedaj"

 • 07.06.2013 11:45

  PGNIG SA zmiana, na żądanie akcjonariusza, porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.

 • 07.06.2013 11:49

  PGNIG SA projekty uchwał wprowadzone na żądanie akcjonariusza na NWZA zwołane na 26 czerwca 2013 r.

 • 07.06.2013 12:05

  SP chce zmian w składzie rady nadzorczej PGNiG

 • 07.06.2013 14:13

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 08.06.2013 17:02

  MSP rozważa zmiany w statutach kluczowych spółek; chce poprawić nadzór – Tamborski

 • 10.06.2013 14:31

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 11.06.2013 06:21

  W Polsce zasoby łupków są mniejsze niż sądzono - raport rządu USA

 • 11.06.2013 09:01

  W Polsce zasoby łupków są niższe niż sądzono - raport rządu USA (opis)

 • 11.06.2013 15:14

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 11.06.2013 18:45

  PGNIG SA wybór wiceprezesa zarządu ds. handlowych przez radę nadzorczą

 • 11.06.2013 18:51

  RN PGNiG zamknęła konkurs na stanowisko prezesa zarządu bez wyłaniania kandydata

 • 12.06.2013 11:35

  PGNiG bez nowego prezesa, kurs akcji spada

 • 12.06.2013 12:35

  Do 3 VI wykonano 46 otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 13.06.2013 15:05

  PGNiGSA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach grupy

 • 13.06.2013 17:29

  PGNIG SA wybór wiceprezesa zarządu ds. handlowych przez radę nadzorczą - uzupełnienie

 • 13.06.2013 20:58

  MF opublikowało projekt ustawy o podatku węglowodorowym, który w środę trafił do Komitetu Stałego RM

 • 14.06.2013 08:59

  PGNiG Upstream International ma udziały w czterech nowych koncesjach w Norwegii

 • 14.06.2013 11:27

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 14.06.2013 15:40

  Projekt podatku węglowodorowego w czwartek na Komitecie Stałym RM - MF

 • 18.06.2013 07:40

  PGNiG jesienią może wyemitować obligacje warte kilkaset milionów złotych

 • 21.06.2013 12:57

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 24.06.2013 12:37

  PGNiG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 24.06.2013 13:30

  Szykują się zmiany w radzie nadzorczej EuRoPol Gazu

 • 25.06.2013 12:39

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 25.06.2013 12:50

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA autopoprawka projektu uchwały w sprawie zmiany statutu PGNiG SA wprowadzonego na żądanie akcjonariusza

 • 26.06.2013 11:46

  PGNiG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach grupy

 • 26.06.2013 13:10

  PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu w Pakistanie

 • 26.06.2013 15:47

  PGNIG SA zmiany w składzie rady nadzorczej.

 • 26.06.2013 15:47

  PGNiG SA SA uchwały podjęte przez NWZ zwołane na dzień 26 czerwca 2013 roku

 • 26.06.2013 15:53

  PGNiG SA zmiana statutu spółki.

 • 26.06.2013 15:57

  PGNiG SA lista akcjonariuszy po NWZ z dnia 26 czerwca 2013 roku

 • 26.06.2013 16:51

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA powołanie członka Rady Nadzorczej PGNiG SA - uzupełnienie

 • 27.06.2013 15:17

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 28.06.2013 10:07

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 28.06.2013 15:31

  Zasoby gazu na licencjach PGNiG w Pakistanie mogą przekroczyć 20 mld m sześc.

 • 28.06.2013 15:32

  PGNiG w III kw. wykona odwiert 3H w Lubocinie

 • 28.06.2013 15:35

  PGNiG spodziewa się, że w pierwszej kolejności przystąpi do produkcji tight gazu

 • 28.06.2013 16:33

  Budowa gazociągu Jamał-Europa II bardzo prawdopodobna - prezes Gazpromu

 • 28.06.2013 18:31

  Budowa gazociągu Jamał-Europa II bardzo prawdopodobna - prezes Gazpromu (opis)

 • 01.07.2013 13:43

  Jerzy Kurella nowym p.o. prezesa PGNiG

 • 01.07.2013 17:23

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 01.07.2013 18:56

  PGNIG SA nabycie udziałów stanowiących aktywa o znacznej wartości w ramach konsolidacji spółek dystrybucyjnych

 • 01.07.2013 19:35

  Spółka celowa PGNiG przejęła udziały w sześciu wojewódzkich spółkach gazownictwa

 • 05.07.2013 07:24

  Proponowane zmiany w prawie łupkowym zwiększą ryzyko inwestycyjne - OPPPW

 • 05.07.2013 11:20

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 09.07.2013 11:44

  Do 1 VII wykonano 46 otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 11.07.2013 12:55

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 12.07.2013 11:32

  PiG czeka z raportem o zasobach łupków w Polsce na wyniki pierwszego testu złożowego (wywiad)

 • 12.07.2013 11:34

  PIG uwzględnia w szacunkach ekonomikę wydobycia gazu łupkowego, raport amerykański - nie (wywiad)

 • 12.07.2013 11:41

  Wskazane byłoby określenie warunków racjonalnego zagospodarowania złóż gazu łupkowego (wywiad)

 • 12.07.2013 11:45

  Firmy szukające gazu łupkowego w Polsce mogą mieć problemy techniczne – PIG (wywiad)

 • 15.07.2013 10:06

  PGNiG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 16.07.2013 15:14

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 18.07.2013 21:48

  MG opublikowało nowe rozporządzenie taryfowe dla gazu

 • 19.07.2013 10:11

  Do URE wpłynął wniosek PGNiG ws. taryf na gaz - URE

 • 19.07.2013 10:46

  PGNiG składa wniosek do URE ws. cen gazu; rynek widzi uzasadnienie dla 5 proc. podwyżki (opinia)

 • 19.07.2013 11:09

  PGNiG składa wniosek do URE ws. cen gazu; rynek widzi uzasadnienie dla 5 proc. podwyżki (opinia, aktl.)

 • 19.07.2013 11:19

  PGNiG potwierdza złożenie wniosku taryfowego, ale nie podaje szczegółów

 • 22.07.2013 10:31

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 22.07.2013 17:20

  PGNIG SA szacunkowe wybrane dane operacyjne za I półrocze 2013 roku i II kwartał 2013 r.

 • 22.07.2013 17:37

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w II kw. '13 wyniósł 3 mld m sześc.

 • 23.07.2013 15:27

  URE określił możliwy harmonogram zwolnienia z obowiązku taryfowania poszczególnych grup firm

 • 24.07.2013 17:54

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA połączenie PGNiG SA z PGNiG Energia SA

 • 25.07.2013 11:20

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 25.07.2013 17:00

  Wykonano już 6 pełnych szczelinowań - Woźniak

 • 26.07.2013 10:36

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 29.07.2013 12:42

  PGNiG nie zamierza zmieniać strategii, ale inaczej rozłoży w niej akcenty - Kurella

 • 29.07.2013 12:54

  PGNiG nie zamierza zmieniać strategii, ale inaczej rozłoży w niej akcenty - Kurella (aktl.)

 • 31.07.2013 09:33

  DM IDM podwyższa cenę docelową dla PGNiG do 5,2 zł

 • 31.07.2013 16:18

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA rejestracja zmian do statutu PGNiG SA

 • 06.08.2013 11:29

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 06.08.2013 14:50

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 5 września 2013 roku

 • 06.08.2013 14:58

  PGNiG SA - projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 5 września 2013 r.

 • 08.08.2013 13:17

  Do 1 VIII wykonano 48 otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 09.08.2013 10:38

  PGNiG SA tekst jednolity statutu

 • 12.08.2013 14:57

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 12.08.2013 16:13

  O wynikach PGNiG za II kw. zdecyduje głównie segment wydobywczy (analiza)

 • 13.08.2013 10:52

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 14.08.2013 00:01

  O wynikach PGNiG za II kw. zdecyduje głównie segment wydobywczy (analiza, powt.)

 • 14.08.2013 06:31

  Wyniki PGNiG w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.08.2013 06:39

  PGNiG miał w II kw. 352 mln zł zysku netto, nieco poniżej konsensusu

 • 14.08.2013 06:41

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 14.08.2013 06:51

  Segment poszukiwanie i wydobycie PGNiG wypracował w II kw. 652 mln zł zysku operacyjnego

 • 14.08.2013 07:12

  Segment poszukiwanie i wydobycie PGNiG miał w II kw. 652 mln zł zysku operacyjnego (opis)

 • 14.08.2013 07:34

  PGNiG miał w II kw. 352 mln zł zysku netto, nieco poniżej konsensusu (opis)

 • 14.08.2013 07:57

  Kurs PGNiG może rosnąć po publikacji wyników (opinia)

 • 14.08.2013 08:09

  Kurs PGNiG może rosnąć po publikacji wyników (opinia, aktl.)

 • 14.08.2013 09:34

  PGNiG chce wydać w tym roku na inwestycje ponad 4 mld zł

 • 14.08.2013 09:58

  PGNiG podtrzymuje plan debiutu Exalo Drilling na GPW, ale niekoniecznie w tym roku

 • 14.08.2013 10:57

  Lotos i PGNiG będą wspólnie szukać ropy i gazu na koncesji Kamień Pomorski

 • 14.08.2013 12:35

  PGNiG Technologie nie wejdzie na GPW w '13; niewykluczony inwestor

 • 14.08.2013 14:00

  PGNiG może wystawić na sprzedaż mniejszościowe udziały w złożach niekonwencjonalnych

 • 19.08.2013 13:55

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 22.08.2013 11:49

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 22.08.2013 12:34

  PIR może zaangażować się w projekt w Łagiszy po wyjściu PGNiG - wiceprezes Tauronu

 • 22.08.2013 16:22

  PGNIG SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o.

 • 23.08.2013 10:09

  URE zakłada, że nowa taryfa gazowa PGNiG będzie na okres roku - prezes

 • 26.08.2013 14:32

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 30.08.2013 13:54

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 02.09.2013 17:08

  Nie ma ryzyka, że PGNiG będzie musiało płacić za katarski gaz, którego nie będzie mogło odebrać

 • 03.09.2013 11:57

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 03.09.2013 19:26

  PGNiG na dniach może ogłosić przejęcie spółek dystrybucyjnych w Czechach i Austrii

 • 05.09.2013 13:49

  PGNiG planuje ponad 1 mld zł przychodów w '13 z działalności w Norwegii

 • 05.09.2013 18:18

  PGNIG SA uchwały podjęte przez NWZ zwołane na dzień 5 września 2013 r.

 • 05.09.2013 18:21

  PGNIG SA lista akcjonariuszy po NWZ

 • 05.09.2013 18:25

  PGNIG SA zmiana statutu

 • 09.09.2013 15:01

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 10.09.2013 10:00

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 10.09.2013 12:12

  Nowy harmonogram budowy terminala LNG zakłada zakończenie prac 31 grudnia 2014 - MSP

 • 10.09.2013 12:22

  Nowy harmonogram budowy terminala LNG zakłada zakończenie prac 31 grudnia 2014 - MSP (opis)

 • 10.09.2013 12:38

  Terminal LNG gotowy 31 XII '14; wartość kontraktu rośnie o 67,5 mln euro (opis2)

 • 11.09.2013 10:30

  Uwolnienie rynku gazu dla gospodarstw domowych przed '16 mało prawdopodobne - URE

 • 11.09.2013 11:29

  Liberalizacja rynku nie doprowadzi do wzrostu cen gazu - Woszczyk

 • 11.09.2013 14:18

  PE przełożył głosowanie ws. gazu łupkowego na październik

 • 11.09.2013 17:28

  Nie jest prawdopodobne, aby nowa taryfa PGNiG weszła w życie od 1 X - prezes URE

 • 13.09.2013 16:40

  DI BRE podniósł rekomendacje dla siedmiu spółek, w tym PGNiG i PKO BP; obniżył dla TVN

 • 13.09.2013 18:05

  PGNiG i Lotos starają się o kolejne norweskie koncesje

 • 16.09.2013 11:40

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 16.09.2013 15:22

  PGNiG złożyło wniosek o wydłużenie obecnej taryfy do końca '13 - URE

 • 16.09.2013 19:16

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA oddelegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

 • 17.09.2013 10:34

  Prezes URE wydłużył obowiązywanie obecnej taryfy gazowej PGNiG do końca '13

 • 17.09.2013 10:52

  Prezes URE wydłużył obowiązywanie obecnej taryfy gazowej PGNiG do końca '13 (aktl.)

 • 17.09.2013 14:57

  PGNiG SA - decyzja Prezesa URE w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania Taryfy dla paliw gazowych

 • 17.09.2013 15:40

  Czas do końca '13 wystarczający, aby zakończyć negocjacji ws. nowej taryfy - PGNiG

 • 19.09.2013 15:47

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 19.09.2013 18:09

  Komisja Europejska pracuje nad "ramami prawnymi" dla gazu łupkowego

 • 20.09.2013 14:55

  Senat zgłosił dwie poprawki do ustawy nakładającej akcyzę na gaz

 • 20.09.2013 15:33

  Brak nowej taryfy nie obciąży istotnie wyników PGNiG w IV kw., istotniejsze efekty liberalizacji (analiza)

 • 23.09.2013 16:26

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 24.09.2013 10:47

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 25.09.2013 13:50

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 27.09.2013 11:29

  Exalo Drilling będzie współpracować z Weatherford Poland

 • 30.09.2013 14:57

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 01.10.2013 08:18

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 06.10.2013 16:37

  W poniedziałek spotkanie PGNiG i Gazpromu m.in. o warunkach dostaw gazu do Polski

 • 07.10.2013 10:50

  Nadchodzi czas, by renegocjować ceny gazu z Gazpromem - Piechociński

 • 07.10.2013 12:18

  Nadchodzi czas, by renegocjować ceny gazu z Gazpromem - Piechociński (aktl.)

 • 08.10.2013 08:26

  URE chce, by przemysł mniej płacił za gaz

 • 08.10.2013 13:15

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 08.10.2013 16:39

  Wykonano 51 wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego - Woźniak

 • 09.10.2013 14:12

  PE za pełną oceną środowiskową poszukiwań gazu łupkowego

 • 09.10.2013 14:50

  PE za pełną oceną środowiskową poszukiwań gazu łupkowego (opis)

 • 09.10.2013 16:40

  PE za pełną oceną środowiskową poszukiwań gazu łupkowego (opis2)

 • 09.10.2013 16:42

  Głosowanie PE ws. ocen środowiskowych może być kwestionowane - Woźniak

 • 10.10.2013 08:48

  Raiffeisen podwyższył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj" z ceną docelową 6 zł

 • 10.10.2013 19:18

  PGNIG SA wyrok Sądu w sprawie odwołania od decyzji URE

 • 11.10.2013 16:01

  PGNIG SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

 • 14.10.2013 11:23

  PGNiG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 15.10.2013 10:13

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 17.10.2013 10:26

  PGNiG Termika ogłosiła przetarg na budowę kotłowni o mocy 390 MWt w EC Żerań

 • 17.10.2013 15:51

  MF przeciwne specjalnym strefom ekonomicznym dla branży łupkowej

 • 17.10.2013 17:26

  Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w III kw. '13 wyniósł 3 mld m sześc.

 • 17.10.2013 17:34

  PGNiG prognozuje wydobycie gazu ziemnego w '13 na 4,62 mld m sześć., a w '14 na 4,63 mld m sześć.

 • 17.10.2013 17:50

  PGNiG prognozuje 4,62 mld m sześć. wydobycia gazu w '13 i 4,63 mld m sześć. w '14 (opis)

 • 18.10.2013 08:55

  PGNiG negatywnie zaskoczyło prognozą produkcji na 2013-14; ale III kw. będzie dobry (opinia)

 • 18.10.2013 09:39

  PGNiG negatywnie zaskoczyło prognozą produkcji na 2013-14 (opinia, aktl.)

 • 18.10.2013 16:08

  PGNIG SA decyzja prezesa URE w sprawie zmiany taryfy dla paliw gazowych spółki w kontekście podatku akcyzowego

 • 22.10.2013 10:01

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 24.10.2013 16:50

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 25.10.2013 12:14

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 25.10.2013 15:17

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 28.10.2013 12:16

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 29.10.2013 10:00

  PGNiG testuje przepływ gazu przez punkt wyjścia Hermanowice na granicy z Ukrainą

 • 29.10.2013 13:51

  PGNiG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 29.10.2013 14:45

  DM IDM SA podniósł cenę docelową akcji PGNiG do 5,7 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 31.10.2013 14:54

  GPW: Animator dla kontraktów na akcje

 • 04.11.2013 11:02

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 04.11.2013 11:14

  Raiffeisen wytypował 10 spółek do portfela na listopad

 • 05.11.2013 12:25

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 06.11.2013 14:15

  Do 2021 roku inwestycje w krajowe projekty łupkowe wyniosą 14 mld zł - OPPPW

 • 06.11.2013 15:17

  Exalo Drilling chce zwiększyć udział eksportu w przychodach do ponad 50 proc.

 • 06.11.2013 17:09

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA rozwiązanie Umowy na dostawy gazu ziemnego z Narodową Spółką Akcyjną "Naftogaz Ukrainy"

 • 06.11.2013 17:26

  PGNiG rozwiązało umowę z Neftogaz Ukrainy na dostawy gazu

 • 08.11.2013 10:25

  W połowie listopada kolejne konsultacje uczestników rynku hurtowego gazu - URE

 • 08.11.2013 11:56

  Rada nadzorcza PGNiG zdecydowała o rozpisaniu konkursu na prezesa i wiceprezesów spółki

 • 08.11.2013 17:55

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA rejestracja zmian do statutu spółki.

 • 08.11.2013 20:21

  Mirosław Dobrut zrezygnował z funkcji prezesa spółki EuRoPol Gaz

 • 12.11.2013 14:49

  Segment upstreamu decydujący w wynikach PGNiG w III kw. (opinia)

 • 12.11.2013 19:04

  Przedstawiciele Gazpromu nie przybyli na walne EuRoPol Gazu - PGNiG

 • 13.11.2013 07:39

  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na członków zarządu PGNiG w dniach 9-13 XII

 • 13.11.2013 07:45

  ING zaleca sprzedaż akcji PGNiG

 • 13.11.2013 08:42

  ING zaleca sprzedaż akcji PGNiG, cena docelowa 4,6 zł (opis)

 • 13.11.2013 13:04

  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na członków zarządu PGNiG w dniach 9-13 XII (aktl.)

 • 13.11.2013 17:32

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 14.11.2013 00:02

  Segment upstreamu decydujący w wynikach PGNiG w III kw. (opinia, powt.)

 • 14.11.2013 06:29

  Wyniki PGNiG w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2013 06:33

  PGNiG miał w III kw. '13 r. 654 mln zł zysku netto, lepiej od konsensusu

 • 14.11.2013 06:59

  PGNiG miał w III kw. '13 r. 654 mln zł zysku netto, lepiej od konsensusu

 • 14.11.2013 09:13

  PGNiG pokazało wyniki lepsze od konsensusu, kurs rośnie o 2,5 proc. (opinia)

 • 14.11.2013 11:31

  PGNiG podtrzymuje, że CAPEX grupy wyniesie ok. 4 mld zł w '13

 • 14.11.2013 12:35

  PGNiG zainteresowany kupnem aktywów produkcyjnych za granicą

 • 14.11.2013 13:24

  Ukraiński DTEK zaczął kupować gaz z Polski

 • 15.11.2013 12:03

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 19.11.2013 11:15

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 19.11.2013 14:18

  Nord Stream zawiesza plan budowy kolejnych nitek gazociągu

 • 21.11.2013 14:09

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 22.11.2013 13:00

  PGNIG SA - terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 25.11.2013 13:56

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 26.11.2013 14:03

  PGNIG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 26.11.2013 18:12

  Sąd ustanowił kuratora w spółce EuRoPol Gaz

 • 28.11.2013 17:01

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 28.11.2013 19:38

  Kazimierz Nowak powołany na prezesa EuRoPol Gaz

 • 29.11.2013 15:15

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 03.12.2013 14:33

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 03.12.2013 16:21

  PGNIG SA zwołanie NWZ na 8 stycznia 2014 r.

 • 05.12.2013 10:08

  PKO BP, KGHM i TVN na liście "top picks" Deutsche Banku

 • 05.12.2013 16:10

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 06.12.2013 11:01

  DI Investors rekomenduje "akumuluj" PGNiG, cena docelowa 6,5 zł

 • 06.12.2013 14:48

  PGNiG Termika zainwestuje w 2014 roku około 700 mln zł (wywiad)

 • 10.12.2013 08:17

  DM PKO BP obniżył rekomendacje PGNiG do "trzymaj", a cenę docelową do 5,88 zł

 • 10.12.2013 13:08

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 11.12.2013 14:08

  Projekt ustawy węglowodorowej może trafić pod obrady rządu na pocz. '14 - Grabowski, MŚ

 • 12.12.2013 12:21

  PGNiG i Chevron planują wspólne poszukiwania gazu z łupków w Polsce

 • 13.12.2013 15:30

  URE na początku przyszłego roku przedstawi harmonogram uwalniania cen gazu w detalu

 • 13.12.2013 17:57

  PGNiG otworzyło kopalnię gazu ziemnego Lisewo

 • 16.12.2013 12:34

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 17.12.2013 10:58

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 17.12.2013 19:04

  URE zatwierdził podwyżkę taryfy gazowej dla przemysłu i odbiorców detalicznych o 1,5 proc. (opis)

 • 18.12.2013 08:19

  Zmiany taryfy gazowej nieznaczne, lekko pozytywne dla PGNiG (opinia)

 • 18.12.2013 08:57

  Nowa taryfa nie pozwoli PGNiG wyjść na plus w segmencie sprzedaży gazu (opinia, aktl.)

 • 18.12.2013 09:22

  Kurs PGNiG rośnie o ponad 2,8 proc. po ogłoszeniu nowej taryfy (opinia, aktl.)

 • 18.12.2013 10:52

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 19.12.2013 19:14

  W UE upadł zapis utrudniający poszukiwania gazu łupkowego

 • 20.12.2013 11:52

  PGNIG SA powołanie prokurenta

 • 20.12.2013 11:53

  PGNIG SA rezygnacja Mirosława Szkałuby z funkcji członka zarządu

 • 20.12.2013 13:17

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 20.12.2013 15:44

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA zawarcie znaczącej umowy sprzedaży ropy naftowej z Grupą LOTOS SA

 • 20.12.2013 16:15

  PGNiG dostarczy ropę naftową do Lotosu za ok. 3,2 mld zł w latach 2015-2019

 • 20.12.2013 17:19

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Powołanie Prokurenta - uzupełnienie

 • 23.12.2013 09:29

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 24.12.2013 09:59

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 30.12.2013 11:08

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 30.12.2013 15:02

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA wybór prezesa i członków zarządu

 • 30.12.2013 15:06

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA rezygnacja pana Zbigniewa Skrzypkiewicza z funkcji członka rady nadzorczej

 • 30.12.2013 15:12

  Mariusz Zawisza nowym prezesem PGNiG

 • 31.12.2013 14:51

  PGNIG SA wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

 • 31.12.2013 15:14

  Wygasła umowa PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea w sprawie poszukiwania gazu z łupków

 • 02.01.2014 12:30

  PGNiG otworzyło podziemny magazyn gazu Kosakowo

 • 02.01.2014 14:09

  MSP oczekuje kontynuacji strategii przez nowe zarządy PGNiG i PGE, nie zakłada dużych zmian

 • 06.01.2014 17:26

  Prezes TGE ocenia, że na giełdowym rynku gazu brakuje popytu

 • 07.01.2014 08:39

  Citi obniżyło rekomendację dla PGNiG do "sprzedaj" z "kupuj"

 • 07.01.2014 10:23

  Citi obniżyło rekomendację dla PGNiG do "sprzedaj" z ceną docelową 4,7 zł (opis)

 • 07.01.2014 11:20

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 09.01.2014 07:58

  W tym roku wykonanych będzie ok. 40 odwiertów za gazem łupkowym - minister środowiska

 • 13.01.2014 08:36

  Opóźnienia w poszukiwaniu gazu z łupków m.in. z powodu nieprawidłowości w administracji rządowej - NIK

 • 13.01.2014 10:06

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 14.01.2014 11:12

  PGNiG SA wybór prezesa i członków zarządu przez radę nadzorczą - uzupełnienie raportu bieżącego

 • 14.01.2014 12:24

  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obowiązkowych zapasach paliw - CIR

 • 15.01.2014 11:52

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 15.01.2014 12:38

  Do I '14 wykonano 52 otwory w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 17.01.2014 17:10

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA zawiązanie odpisu aktualizującego oraz rezerwy w związku z działalnością w Libii

 • 17.01.2014 17:26

  PGNiG utworzył odpis w wysokości 420 mln zł i rezerwę o wartości 137 mln zł

 • 20.01.2014 07:00

  MSP pracuje nad alternatywą na dostawy katarskiego LNG - Karpiński (wywiad)

 • 20.01.2014 07:09

  MSP oczekuje restrukturyzacji PGE i PGNiG, dobrze ocenia prezesa Tauronu (wywiad)

 • 20.01.2014 07:15

  MSP popiera współpracę PGNiG z Grupą Azoty, również powiązania kapitałowe (wywiad)

 • 20.01.2014 09:33

  Powiązania kapitałowe między PGNiG i Grupą Azoty mało prawdopodobne (opinia)

 • 20.01.2014 13:12

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 20.01.2014 17:25

  Wolumen sprzedaży gazu przez PGNiG w IV kw. '13 wyniósł 4,3 mld m sześc.

 • 20.01.2014 17:48

  Wolumen sprzedaży gazu przez PGNiG w '13 wzrósł do 16,1 mld m sześc. (opis)

 • 21.01.2014 09:12

  Dane operacyjne PGNiG za IV kw. '13 zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 21.01.2014 13:56

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 21.01.2014 15:54

  KE zamiast przepisów wyda w środę rekomendacje ws. gazu łupkowego

 • 22.01.2014 08:32

  PGNiG wycofuje polskich pracowników z Libii w związku z sytuacją w tym kraju

 • 22.01.2014 13:02

  KE wydała zalecenia ws. wydobycia gazu łupkowego

 • 22.01.2014 13:42

  3Legs Resources sprzedaje koncesje łupkowe w Niemczech, chce się skupić na polskich

 • 22.01.2014 16:55

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 23.01.2014 08:33

  Pozytywne testy przepływu na koncesji Gdańsk W należącej do San Leon

 • 23.01.2014 11:50

  Pozytywne testy przepływu na koncesji Gdańsk W należącej do San Leon (aktl.)

 • 23.01.2014 14:19

  Wyniki z odwiertu San Leon to szansa, ale jeszcze nie przełom dla polskich łupków (opinia)

 • 27.01.2014 09:10

  UOKiK zobowiązał PGNiG do zmiany praktyk, które utrudniały liberalizację rynku gazu

 • 27.01.2014 13:23

  Spółka zależna PGNiG ma 50 proc. udziałów w kolejnej koncesji na Morzu Norweskim

 • 28.01.2014 11:32

  Raiffeisen obniżył cenę docelową PGNiG do 5,55 zł z 6 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 28.01.2014 12:27

  PGNiG SA misja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 30.01.2014 12:16

  Rewolucja łupkowa w USA uderza w rafinerie europejskie, mniej w PKN i Lotos (opinia)

 • 30.01.2014 14:12

  PGNIG SA zmiana umowy znaczącej z KGHM Polska Miedź SA

 • 30.01.2014 14:25

  PGNiG zmniejszy dostawy gazu do KGHM na cele energetyczne

 • 31.01.2014 12:43

  Rok 2014 może być przełomowy dla gazu łupkowego w Polsce - Grabowski

 • 31.01.2014 13:57

  PGNIG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 04.02.2014 07:47

  ING podnosi rekomendację PGNiG do "kupuj"

 • 04.02.2014 12:00

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 04.02.2014 14:34

  ING podnosi rekomendację PGNiG do "kupuj", a wycenę do 5,4 zł (opis)

 • 05.02.2014 13:13

  Rząd rezygnuje z koncepcji powołania NOKE

 • 05.02.2014 13:59

  Rząd rezygnuje z koncepcji powołania NOKE (opis)

 • 06.02.2014 10:27

  Gazprom zrezygnował z budowy gazociągu Jamał-Europa II - media

 • 06.02.2014 10:49

  Cyfrowy Polsat, Millennium, Orlen, PGNiG i PZU na liście "top picks" UniCredit

 • 06.02.2014 11:11

  W 2013 r. poprzez TGE dostarczono 1.113.042 MWh gazu ziemnego

 • 07.02.2014 16:10

  Spółka PIR mogłaby zainwestować w gaz łupkowy - Grabowski

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 10.02.2014 14:51

  Grupa Azoty nie będzie angażować dużych środków w ramach współpracy z KGHM czy PGNiG (wywiad)

 • 10.02.2014 16:13

  URE zatwierdził aukcje na przesył gazu gazociągiem jamalskim

 • 11.02.2014 10:35

  PGNiG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG SA

 • 11.02.2014 12:33

  Do II '14 wykonano 56 otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska

 • 11.02.2014 14:16

  Gaz-System i IRGiT chcą uprościć rynkowy obrót gazem

 • 11.02.2014 14:57

  Rada Ministrów przyjęła nowelizację tzw. ustawy terminalowej

 • 12.02.2014 10:15

  PGNiG odkryło złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu

 • 12.02.2014 17:42

  PGNiG chce 159,5 mln zł odszkodowania od PBG za budowę Odazotowni Grodzisk

 • 12.02.2014 20:10

  Komisja PE: poszukiwania gazu łupkowego bez pełnej oceny środowiskowej

 • 13.02.2014 14:33

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 17.02.2014 10:50

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 18.02.2014 14:17

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 19.02.2014 09:31

  UniCredit obniża cenę docelową dla PGNiG do 5,36 zł, zaleca "trzymaj"

 • 20.02.2014 11:57

  PGNIG przygotowuje się do renegocjacji kontraktu katarskiego

 • 25.02.2014 13:15

  W przyszłym tygodniu na posiedzeniu rządu projekt ustawy łupkowej

 • 26.02.2014 13:37

  PGNiG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 26.02.2014 15:51

  PGNiG SA zwołanie NWZ na dzień 26 marca 2014 roku

 • 26.02.2014 15:55

  PGNiG SA projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 26 marca 2014 roku

 • 28.02.2014 17:44

  PGNiG SA prognoza finansowa zarządu na 2014 rok

 • 28.02.2014 17:56

  PGNiG prognozuje ok. 32,7 mld zł przychodów i ok. 5,9 mld zł zysku EBITDA w '14

 • 28.02.2014 18:01

  PGNiG prognozuje ok. 4,5 mld zł nakładów inwestycyjnych w '14

 • 03.03.2014 08:31

  Prognoza wyników PGNiG nieco rozczarowuje (opinia)

 • 03.03.2014 10:06

  Prognoza PGNiG rozczarowuje, ale jej założenia mogą być zbyt pesymistyczne (opinia, aktl.)

 • 03.03.2014 10:11

  PGNiG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 03.03.2014 14:19

  Dostawy gazu ze Wschodu do PGNiG przebiegają bez zakłóceń

 • 03.03.2014 15:36

  Kurs PGNiG mocno spada w wyniku złych nastrojów na rynku i kiepskich prognoz na '14 (opinia)

 • 04.03.2014 09:28

  Odcięcie dostaw gazu byłoby większym problemem dla Rosji - Piechociński

 • 04.03.2014 10:54

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 05.03.2014 06:38

  Wyniki grupy PGNiG w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.03.2014 07:01

  Strata netto PGNiG w IV kw. 13 wyniosła 161 mln zł, rynek oczekiwał 755 mln zł zysku

 • 05.03.2014 07:28

  Wyniki PGNiG w IV kw. poniżej konsensusu w części z powodu nowych odpisów - IR spółki

 • 05.03.2014 07:35

  PGNIG SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 05.03.2014 07:36

  PGNIG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 05.03.2014 08:40

  Kurs PGNiG może spaść po publikacji słabszych od konsensusu wyników (opinia)

 • 05.03.2014 10:40

  Prognoza PGNiG konserwatywna, czynnikiem ryzyka segment obrotu

 • 05.03.2014 12:23

  PGNiG w listopadzie podejmie próbę renegocjacji kontraktu jamalskiego

 • 06.03.2014 10:03

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 07.03.2014 07:51

  ING obniża rekomendację dla PGNiG do "sprzedaj"

 • 07.03.2014 13:05

  Dostawy gazu ze Wschodu przebiegają bez zakłóceń - wicepremier

 • 07.03.2014 21:57

  Deutsche Bank obniża rekomendację dla PGNiG do "trzymaj", cenę docelową do 5,2 zł

 • 11.03.2014 14:44

  Na początku 2015 roku gaz katarski będzie mógł płynąć do Polski - premier

 • 12.03.2014 08:11

  System wspólnych zakupów gazu przez UE to korzystne rozwiązanie - premier

 • 12.03.2014 09:41

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 12.03.2014 15:05

  Poszukiwania gazu łupkowego bez pełnej oceny środowiskowej - PE

 • 14.03.2014 08:05

  Wood & Co. podnosi rekomendację dla PGNiG do "trzymaj", tnie cenę docelową o 10 proc.

 • 14.03.2014 08:26

  PGNiG chce restrukturyzować Exalo Drilling i PGNiG Technologie, redukować koszty w grupie

 • 18.03.2014 13:14

  PGNiG SA - zakończenie postępowania likwidacyjnego spółki pośrednio zależnej Al-Mashariq-Geofizyka Torun Limited Company

 • 18.03.2014 14:18

  PGNiG Termika do 2020 r. zainwestuje w obszarze warszawskim ponad 4 mld zł

 • 18.03.2014 16:06

  Debata w PAP o wyzwaniach dla spółek sektora gazowego w Polsce

 • 18.03.2014 16:28

  Minister energetyki Rosji nie oczekuje "wojny tranzytowej" z Ukrainą

 • 19.03.2014 13:35

  Kontrakt katarski głównym ryzykiem dla PGNiG (analiza)

 • 19.03.2014 16:29

  PGNiG będzie trudno sprzedać w tym roku przez giełdę 40 proc. gazu - URE

 • 25.03.2014 09:08

  mDom Maklerski obniża cenę docelową dla PGNiG do 4,62 zł

 • 25.03.2014 15:39

  PGNIG SA zwołanie NWZ na 24 kwietnia 2014 r.

 • 25.03.2014 15:44

  PGNIG SA projekty uchwał NWZ zwołane na 24 kwietnia 2014 r.

 • 25.03.2014 16:00

  Ukraina nie da więcej niż 387 dolarów za rosyjski gaz

 • 26.03.2014 10:02

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 26.03.2014 15:24

  PGNIG SA uchwały podjęte przez NWZ zwołane na dzień 26 marca 2014 roku

 • 26.03.2014 15:32

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA lista akcjonariuszy

 • 26.03.2014 15:35

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 26.03.2014 20:15

  PGNiG: w 2014 r. magazyny pomieszczą 2,4 mld m sześc. gazu

 • 28.03.2014 11:38

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 31.03.2014 08:50

  PGNiG SA - emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 31.03.2014 11:02

  Nie ma sygnałów o problemach z ropą i gazem ze wschodu - debata PAP

 • 31.03.2014 12:05

  PGNiG SA - zawarcie umowy pierwszej fazy współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków

 • 31.03.2014 12:42

  Na koniec 2016 r. PGNiG będzie znał dalszy kierunek działań związanych z łupkami

 • 31.03.2014 19:02

  Zdolność magazynowania gazu w Polsce wzrośnie w '14 do 2,9 mld m sześc. - MSP

 • 01.04.2014 08:54

  Ukraina będzie płacić 385,5 USD za 1000 metrów sześciennych - Gazprom

 • 01.04.2014 10:07

  PGNiG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 01.04.2014 17:28

  PGNiG SA - rekomendacja zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku bilansowego za 2013 r.

 • 01.04.2014 17:39

  Zarząd PGNiG rekomenduje 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 02.04.2014 12:04

  PGNiG SA - oświadczenie o odstąpieniu od umowy budowy Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice

 • 02.04.2014 12:20

  PGNiG wzywa konsorcjum z PBG do zapłacenia 133,4 mln zł kary w związku z PMG Wierzchowice

 • 03.04.2014 09:53

  PGNiG SA powołanie pana Waldemara Wójcika na stanowisko członka zarządu.

 • 03.04.2014 13:02

  PGNiG SA powołanie pana Waldemara Wójcika na stanowisko członka zarządu - uzupełnienie raportu bieżącego

 • 06.04.2014 18:47

  Ukraina obiecuje zapewnić tranzyt gazu do Europy

 • 07.04.2014 09:11

  DM BZ WBK obniża rekomendację dla PGNiG do "trzymaj", cena docelowa 5 zł

 • 07.04.2014 12:46

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 07.04.2014 14:31

  W I kw. '14 r. poprzez TGE dostarczono 1.025.778 MWh gazu ziemnego

 • 08.04.2014 20:29

  Prezes PGNiG ocenia, że negocjacje ws. kontraktu katarskiego mogą potrwać do zimy

 • 09.04.2014 10:56

  DI Investors podnosi rekomendację dla PGNiG do "kupuj" z ceną docelową 5,5 zł

 • 09.04.2014 17:28

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA transakcja sprzedaży akcji PGNiG SA przez członka rady nadzorczej spółki

 • 10.04.2014 14:28

  PGNiG SA emisja obligacji spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 14.04.2014 10:32

  PGNIG SA emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 14.04.2014 19:39

  San Leon rezygnuje z Turcji na rzecz polskiego gazu z łupków

 • 15.04.2014 10:37

  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 15.04.2014 16:23

  PGNIG SA zwołanie ZWZ na 15 maja 2014 r.