PGE Polska Grupa Energetyczna SA

skrót: PGE

Ostatnie notowanie z: 22.09.2017 17:04

Aktualny kurs12,94   0,23 %0,03 zł
Otwarcie12,970,46%
Minimum12,73-1,39%
Maksimum13,041,01%
Wolumen (szt.) 2126993
Kurs odniesienia12,91
Widełki dolne11,68
Widełki górne14,26
Obroty (tyś. zł)27447
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
353 56512,90
15 00012,87
110012,86
113012,84
264012,82
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
12,946 000 1
12,95650 2
12,969 502 2
12,9721 476 2
12,9811 586 4
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa1 091 681 70658,38%1 091 681 70658,38%

Kategoria • 19.04.2013 08:36

  MG chce, by temat inwestycji w Opolu był omawiany na najbliższym posiedzeniu RM

 • 19.04.2013 09:30

  Rząd rozmawia z JSW o realizacji inwestycji w Opolu

 • 19.04.2013 10:27

  Rząd rozmawia z JSW o realizacji inwestycji w Opolu - Tomczykiewicz; JSW zaprzecza (aktl.)

 • 19.04.2013 13:56

  Rząd rozmawia ze spółkami węglowymi ws. Opola, ale nie ma decyzji

 • 19.04.2013 14:30

  Prace nad strategią PGE trwają; spółka potrzebuje jeszcze kilku tygodni na dyskusje z RN - źródło

 • 22.04.2013 14:48

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 23.04.2013 11:05

  Rezygnacja z rozbudowy Opola może doprowadzić do problemów z bilansowaniem mocy - MG

 • 23.04.2013 11:34

  KGHM podtrzymuje, że chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za '12

 • 23.04.2013 13:16

  KGHM podtrzymuje, że chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za '12 (aktl.)

 • 23.04.2013 17:28

  Prezes PGE za utworzeniem rynku mocy; URE też, jeśli nie ograniczy to konkurencji

 • 23.04.2013 17:58

  PGE SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia z PGE Energia Jądrowa SA

 • 23.04.2013 18:11

  PGE planuje połączyć się z PGE Energia Jądrowa

 • 23.04.2013 21:57

  W Grupie PGE zniknie spółka PGE Energia Jądrowa - prezes Grad

 • 24.04.2013 11:00

  PGE nabyło 18.619 uprawnień do emisji (EUA) - KOBIZE

 • 25.04.2013 15:09

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową akcji PGE do 19,8 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 25.04.2013 15:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - oddalenie apelacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • 08.05.2013 10:22

  Tauron w I kw. poprawił wyniki rdr pomimo braku KDT-ów; PGE słabo (analiza)

 • 08.05.2013 15:52

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.05.2013 00:05

  Tauron w I kw. poprawił wyniki rdr pomimo braku KDT-ów; PGE słabo (analiza, powt.)

 • 09.05.2013 14:23

  PGE SA wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego

 • 10.05.2013 14:28

  PGE SA uchylenie układu spółki zależnej

 • 13.05.2013 12:08

  MG przekonane, że inwestycja w Elektrowni Opole będzie realizowana

 • 14.05.2013 12:18

  Zarząd PGE cały czas rozmawia z RN o nowej strategii

 • 14.05.2013 12:36

  DM PKO BP podnosi rekomendację Tauronu do "kupuj", obniża wyceny PGE i Enei

 • 15.05.2013 05:05

  Wyniki PGE w I kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2013 05:32

  Zysk netto PGE w I kw.'13 wyniósł 1,227 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 15.05.2013 05:48

  Wyniki operacyjne PGE w I kw.'13 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 15.05.2013 06:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 15.05.2013 11:50

  PGE stawia na większą efektywność kosztową

 • 15.05.2013 12:23

  PGE oczekuje płaskiej taryfy G w II połowie 2013 roku

 • 15.05.2013 13:59

  W kolejnych latach ceny energii powinny oscylować wokół obecnych poziomów - PGE

 • 15.05.2013 14:18

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.05.2013 07:29

  Morgan Stanley podnosi rekomendację PGE do "równoważ"

 • 16.05.2013 08:42

  Exane podwyższył rekomendację PGE do "neutralnie"

 • 16.05.2013 18:48

  PGE SA przyjęcie planu połączenia z PGE Energia Jądrowa SA

 • 04.06.2013 15:33

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - informacje przekazywane na podstawie ustawy o obrocie

 • 04.06.2013 19:05

  PGE SA zgoda UOKiK na nabycie farm wiatrowych od DONG Energy i Iberdroli

 • 04.06.2013 19:22

  PGE ma zgody UOKiK na nabycie farm wiatrowych od DONG Energy i Iberdrola Renovables

 • 06.06.2013 13:20

  Rząd potwierdza gotowość do budowy Elektrowni Opole - premier

 • 06.06.2013 13:35

  Rząd potwierdza gotowość do budowy Elektrowni Opole - premier (opis)

 • 06.06.2013 14:01

  Rząd szuka formuły realizacji inwestycji w Opolu i możliwości obniżenia jej kosztów

 • 06.06.2013 14:19

  Dla PGE kluczowy jest stopień zaangażowania w Opole, szansa na wyższą dywidendę maleje (opinia)

 • 07.06.2013 20:20

  Do 15 sierpnia pozwolenie dot. rozpoczęcia rozbudowy Opola - Karpiński

 • 07.06.2013 20:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wniosek akcjonariusza o umieszczenie nowego punktu w porządku obrad ZWZA

 • 08.06.2013 16:56

  MSP w najbliższych tyg. może przedstawić model inwestycji w Elektrowni Opole – Tamborski

 • 08.06.2013 17:02

  MSP rozważa zmiany w statutach kluczowych spółek; chce poprawić nadzór – Tamborski

 • 10.06.2013 16:07

  Fitch przyznał obligacjom krajowym PGE rating AA-(pol)(EXP)

 • 10.06.2013 16:17

  Fitch przyznał obligacjom krajowym PGE rating AA-(pol)(EXP)

 • 10.06.2013 16:26

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA przyznanie przez Fitch Ratings oczekiwanego ratingu krajowego niezabezpieczonego zadłużenia dla planowanej emisji obligacji krajowych

 • 10.06.2013 16:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką PGE Energia Jądrowa SA

 • 10.06.2013 23:05

  Premier zapewnia, że ws. Elektrowni Opole wprowadzi rozwiązania bezpieczne dla PGE

 • 11.06.2013 07:52

  PGE będzie budowało albo współbudowało inwestycję w Opolu - Karpiński

 • 11.06.2013 08:40

  PGE będzie budowało albo współbudowało inwestycję w Opolu - Karpiński (opis)

 • 11.06.2013 14:18

  PGE SA SOKiK uwzględnił odwołania PGE GiEK SA i zmienił decyzje Prezesa URE w sprawie korekt rocznych rekompensat KDT za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów oraz PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin - Wrotków i za rok 2010 dla PGE GiEK SA

 • 11.06.2013 14:29

  SOKiK uwzględnił odwołania PGE ws. rekompensat KDT

 • 11.06.2013 15:13

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.06.2013 10:32

  PGE ogłosiła nowy przetarg na budowę bloku w Turowie

 • 18.06.2013 15:49

  Program energetyki jądrowej może ruszyć później niż planowano - premier

 • 18.06.2013 16:45

  DI BRE podwyższa rekomendację dla Enei; obniża ceny docelowe dla PGE, CEZ-u i Tauronu

 • 18.06.2013 16:57

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.06.2013 15:58

  PGE sprzedaje obligacje za 1 mld zł, marża 70 pkt. bazowych - źródło

 • 20.06.2013 22:48

  PGE liczy, że rząd znajdzie środki, by poprawić rentowność inwestycji w Opolu - Kilian

 • 21.06.2013 10:04

  Jeśli inwestycja w Opolu będzie nierentowna dla PGE, to będzie także nierentowna dla PIR - Grendowicz

 • 21.06.2013 12:30

  PGE SA nabywa od EBOiR 25% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

 • 21.06.2013 12:45

  PGE i Energa mają przedwstępną umowę na nabycie od EBOiR 25 proc. udziałów w Iberdroli

 • 21.06.2013 16:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA stanowisko zarządu w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna SA z PGE Energia Jądrowa SA

 • 25.06.2013 15:58

  MSP nie ma planów włączania KGHM w budowę bloków w Opolu - Tamborski

 • 25.06.2013 17:09

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 26.06.2013 12:34

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - porozumienie w sprawie prac dotyczących elektrowni jądrowej

 • 26.06.2013 12:38

  PGE, KGHM, Tauron i Enea kontynuują prace związane z projektem jądrowym

 • 26.06.2013 18:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zgłoszenie przez akcjonariusza zmienionego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie

 • 27.06.2013 07:30

  Societe Generale rekomenduje "trzymaj" PGE

 • 27.06.2013 11:00

  KW i PGE podpisały list intencyjny o współpracy ws. projektu budowy bloków w Opolu

 • 27.06.2013 11:17

  KW i PGE podpisały list intencyjny o współpracy ws. Opola, inwestycja ma ruszyć w lipcu (opis)

 • 27.06.2013 11:43

  Kurs PGE spada o prawie 2 proc. po podpisaniu listu intencyjnego ws. Opola

 • 27.06.2013 12:25

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA list intencyjny w sprawie elektrowni Opole

 • 27.06.2013 12:37

  KW i PGE podpisały list intencyjny ws. Opola, rozważą zaangażowanie kapitałowe KW (opis2)

 • 27.06.2013 12:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2013 12:52

  WZ PGE przegłosowało wypłatę 0,86 zł dywidendy na akcję za '12

 • 27.06.2013 13:30

  PGE nie przewiduje konieczności pozyskania dodatkowego finansowania w '13

 • 27.06.2013 14:12

  Inwestorzy zawiedzeni dywidendą z PGE, obawiają się też realizacji projektu w Opolu (opinia)

 • 27.06.2013 15:20

  KW może dostarczać ok. 6 mln ton węgla rocznie do nowych bloków w Opolu

 • 27.06.2013 15:40

  KW i PGE podpisały list intencyjny ws. Opola, kurs PGE spada o ponad 8 proc. (aktl.)

 • 28.06.2013 10:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 28.06.2013 10:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ. w dniu 27 czerwca 2013 r.

 • 28.06.2013 13:58

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 28.06.2013 14:06

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - zmiany statutu

 • 28.06.2013 14:37

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - przejęcie farm wiatrowych od DONG Energy

 • 28.06.2013 14:52

  PGE i Energa kupiły od DONG Energy farmy wiatrowe

 • 28.06.2013 14:53

  Introl zbuduje blok kogeneracyjny dla PGE GiEK za 87,4 mln zł netto

 • 28.06.2013 19:17

  GPW: Animator dla akcji trzech spółek

 • 28.06.2013 19:35

  PGE wyemitowała 5-letnie obligacje o wartości 1 mld zł

 • 02.07.2013 15:51

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.07.2013 09:29

  Pierwszy blok elektrowni jądrowej może być uruchomiony pod koniec 2024 roku - Grad

 • 03.07.2013 09:49

  Program energetyki jądrowej może zostać przyjęty w trzecim kwartale - MG

 • 03.07.2013 17:23

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA przyznanie przez Fitch Ratings ostatecznego ratingu krajowego niezabezpieczonego zadłużenia dla przeprowadzonej emisji obligacji krajowych

 • 03.07.2013 22:15

  Projekt programu jądrowego trafi do zespołu energetycznego rządu

 • 05.07.2013 08:11

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PGE do "niedoważaj"

 • 05.07.2013 09:13

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PGE do "niedoważaj", cena docelowa 13,3 zł (opis)

 • 08.07.2013 11:58

  MSP chce, by budowa nowych bloków w Opolu formalnie ruszyła do końca lipca

 • 09.07.2013 15:54

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy obrocie

 • 11.07.2013 13:36

  ING podwyższył rekomendację PGE do "trzymaj", cena docelowa 14 zł

 • 16.07.2013 12:27

  PGE, KGHM, Tauron i Enea uzgodniły zasadnicze warunki projektu jądrowego, we IX możliwa umowa

 • 16.07.2013 18:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

 • 17.07.2013 21:51

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA rezygnacja wiceprezesa zarządu

 • 19.07.2013 09:25

  UniCredit obniżył rekomendację PGE do "sprzedaj", a cenę docelową do 12 zł

 • 22.07.2013 07:00

  BGK rozważy zaangażowanie w fin. budowy nowych bloków Elektrowni Opole - prezes (wywiad)

 • 23.07.2013 18:24

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - transakcje na instrumentach finansowych PGE dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

 • 26.07.2013 13:10

  PGE SA Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE

 • 26.07.2013 13:17

  Sąd Apelacyjny oddalił apelację URE ws. rekompensat KDT dla PGE Elektrowni Opole

 • 26.07.2013 17:17

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - rejestracja przez sąd zmian statutu

 • 31.07.2013 12:29

  PIR może zaangażować się kapitałowo w projekt w Opolu

 • 31.07.2013 14:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna SA z PGE Energia Jądrowa SA

 • 31.07.2013 14:21

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA rejestracja przez sąd zmian statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA

 • 31.07.2013 14:21

  PIR może zaangażować się kapitałowo w projekt w Opolu - Tamborski, MSP (opis)

 • 31.07.2013 14:39

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PGE przejmuje farmy wiatrowe od Iberdroli w Polsce

 • 31.07.2013 15:02

  PGE i Energa Hydro z grupy Energa kupiły farmy wiatrowe Iberdroli

 • 01.08.2013 08:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA podstawowe warunki umowy na dostawy węgla dla Opola II

 • 01.08.2013 08:53

  PGE i KW uzgodniły podstawowe warunki umowy na dostawy węgla do bloków w Opolu

 • 02.08.2013 12:40

  MSP liczy, że budowa bloków w Opolu rozpocznie się w połowie VIII

 • 05.08.2013 17:04

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA decyzje prezesa urzędu regulacji energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2012

 • 05.08.2013 17:28

  PGE otrzyma ok. 170 mln zł po rozliczeniu zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych za '12

 • 06.08.2013 17:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA handel akcjami spółki

 • 09.08.2013 12:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu przez radę nadzorczą

 • 12.08.2013 19:51

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla w latach 2014-2018

 • 13.08.2013 17:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymiInformacje

 • 13.08.2013 19:57

  PGE SA zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla dla Zadania Inwestycyjnego Opole II

 • 13.08.2013 19:59

  PGE SA aneks do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole; Wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II

 • 13.08.2013 20:20

  PGE podpisała aneks z Rafako, Polimeksem i Mostostalem W. dotyczący Elektrowni Opole

 • 13.08.2013 20:46

  PGE GiEK zawarła z KW umowę na dostawy węgla dla nowych bloków w Opolu

 • 14.08.2013 13:44

  Alstom może przystąpić do projektu budowy bloków w Elektrowni Opole

 • 14.08.2013 13:58

  Alstom może przystąpić do projektu budowy bloków w Elektrowni Opole (opis)

 • 20.08.2013 19:35

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.08.2013 13:15

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

 • 22.08.2013 17:08

  Opłacalność inwestycji w energetyce węglowej - debata w PAP

 • 23.08.2013 11:43

  Model rynku mocy powinien być gotowy w ciągu roku, już od '14 operacyjna rezerwa mocy - URE

 • 26.08.2013 13:15

  PGE powinna przedstawić relatywnie dobre wyniki za II kw. (analiza)

 • 27.08.2013 17:30

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.08.2013 00:04

  PGE powinna przedstawić relatywnie dobre wyniki za II kw. (analiza, powt.)

 • 28.08.2013 05:19

  Wyniki PGE w II kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 28.08.2013 05:41

  Zysk netto PGE w II kw.'13 wyniósł 1,284 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 28.08.2013 05:51

  Wyniki operacyjne PGE w II kw.'13 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 28.08.2013 06:03

  Wpływ netto programu poprawy efektywności PGE wyniósł po I poł. '13 r. 213 mln zł

 • 28.08.2013 06:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.08.2013 07:42

  Wyniki operacyjne PGE w II kw.'13 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 28.08.2013 08:51

  Wyniki PGE bardzo dobre, spodziewany znaczący wzrost kursu (opinia)

 • 28.08.2013 10:50

  PGE zakłada lekki spadek marż na sprzedaży w '14

 • 28.08.2013 10:50

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

 • 28.08.2013 11:27

  CAPEX PGE w '13 może wynieść ok. 4 mld zł

 • 28.08.2013 11:44

  PGE zakłada lekki spadek marż na sprzedaży w '14 (opis)

 • 28.08.2013 13:28

  PGE liczy na obecność PIR w projekcie Opola, trwają prace przygotowawcze nad wydzieleniem SPV

 • 28.08.2013 14:41

  PGE liczy na obecność PIR w Opolu; trwają prace nad wydzieleniem elektrowni (opis)

 • 28.08.2013 17:40

  GPW: Komunikat - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

 • 30.08.2013 18:57

  GPW: Komunikat

 • 03.09.2013 16:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.09.2013 18:54

  KGHM prowadzi rozmowy ws. długoterminowych umów na odbiór energii od PGE

 • 05.09.2013 14:05

  PGE EJ 1 czeka na przyjęcie PPEJ; pod koniec roku może uruchomić postępowanie zintegrowane

 • 10.09.2013 18:46

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.09.2013 18:38

  Societe Generale podwyższył rekomendację dla PGE do "kupuj"

 • 13.09.2013 09:21

  BESI obniżył cenę docelową PGE do 15,7 zł

 • 17.09.2013 18:06

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.09.2013 15:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE

 • 19.09.2013 12:54

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA uprawomocnienie się wyroku sądu

 • 23.09.2013 16:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA uzgodnienie warunków sprzedaży przez PGE udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.

 • 23.09.2013 16:19

  Parafowano umowę ws. projektu jądrowego; PGE sprzeda wspólnikom 30 proc. PGE EJ1

 • 24.09.2013 17:01

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.09.2013 17:29

  Program energetyki jądrowej w przyszłym tyg. do konsultacji - Piechociński

 • 27.09.2013 15:27

  MSP nie widzi zagrożenia dla projektu budowy bloków w Elektrowni Opole

 • 27.09.2013 17:00

  HSBC podniósł cenę docelową PGE do 17,3 zł

 • 07.10.2013 11:29

  Erste obniża rekomendację PGE do "trzymaj", cena docelowa 18,3 zł

 • 08.10.2013 15:37

  PGE EO zakończyła budowę farmy wiatrowej Resko I o mocy 14 MW

 • 08.10.2013 16:32

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.10.2013 17:55

  PKO BP i Alstom zaangażują się w realizację projektu w Elektrowni Opole

 • 15.10.2013 07:28

  MG przyjęło Program polskiej energetyki jądrowej

 • 15.10.2013 17:26

  Raiffeisen podwyższa cenę docelową dla PGE do 18,8 zł i obniża dla Enei do 15,3 zł

 • 15.10.2013 17:27

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 21.10.2013 12:35

  Societe Generale podwyższył cenę docelową akcji PGE do 19,6 zł

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 25.10.2013 17:57

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA odwołanie członków zarządu

 • 25.10.2013 18:10

  RN PGE odwołała z zarządu Bogusławę Matuszewską oraz Wojciecha Ostrowskiego

 • 25.10.2013 19:29

  Praca odwołanych członków zarządu PGE była niesatysfakcjonująca - szefowa RN (opis)

 • 27.10.2013 18:13

  Konsorcjum wykonawcze i PGE GiEK określiły warunki współpracy przy projekcie w Opolu

 • 28.10.2013 13:24

  ING podwyższyło ceny docelowe PGE, Enei i ZE PAK

 • 29.10.2013 19:17

  Deutsche Bank obniżył rekomendację dla PGE do "trzymaj" z ceną docelową 19,4 zł

 • 31.10.2013 14:54

  GPW: Animator dla kontraktów na akcje

 • 06.11.2013 17:24

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za III kwartał 2013 r.

 • 12.11.2013 12:49

  Zysk netto PGE w III kw. mógł spaść o 6 proc. rdr do 1,069 mld zł, EBITDA wzrośnie (analiza)

 • 13.11.2013 00:02

  Zysk netto PGE w III kw. mógł spaść o 6 proc. rdr do 1,069 mld zł, EBITDA wzrośnie (analiza, powt.)

 • 13.11.2013 05:12

  Wyniki PGE w III kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 13.11.2013 05:44

  Zysk netto PGE w III kw.'13 wyniósł 1,253 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 13.11.2013 05:53

  Wyniki operacyjne PGE w III kw.'13 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 13.11.2013 10:10

  PGE zakłada, że ceny węgla w '14 będą podobne jak w '13

 • 13.11.2013 12:04

  PGE jest zainteresowana pakietem mniejszościowym Energi

 • 13.11.2013 12:26

  PGE jest zainteresowana udziałem w IPO Energi (opis)

 • 14.11.2013 14:30

  PGE SA delegowanie członków RN do czasowego wykonywania czynności członków zarządu

 • 14.11.2013 14:50

  RN PGE oddelegowała czasowo dwóch członków do zarządu spółki

 • 15.11.2013 14:40

  Oferta SE za 3,09 mld zł najtańsza na blok w Turowie, budżet zamawiającego 2,83 mld zł

 • 15.11.2013 15:03

  Oferta SE za 3,09 mld zł najtańsza na blok w Turowie, budżet zamawiającego 2,83 mld zł (opis)

 • 15.11.2013 16:29

  Oferta SE za 3,09 mld zł najtańsza na blok w Turowie, budżet zamawiającego 2,83 mld zł (opis2)

 • 18.11.2013 21:37

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA rezygnacja prezesa zarządu

 • 18.11.2013 21:50

  Krzysztof Kilian zrezygnował z funkcji prezesa PGE

 • 19.11.2013 09:12

  Rezygnacja prezesa Kiliana może być negatywna dla PGE, kurs spada (opinia)

 • 19.11.2013 11:41

  RN PGE w środę ogłosi konkurs na prezesa i czterech członków zarządu

 • 19.11.2013 14:09

  RN PGE w środę ogłosi konkurs na prezesa i czterech członków zarządu (aktl.)

 • 20.11.2013 15:18

  Fitch widzi przestrzeń do podniesienia ratingu dla PGE (opinia)

 • 26.11.2013 06:15

  PGE nie weźmie udziału w IPO Energi - p.o. prezesa

 • 26.11.2013 06:16

  Projekt PGE w Opolu bliżej rentowności, decyzja ws. inwestycji najpóźniej na początku '14 (wywiad)

 • 26.11.2013 06:16

  Zmiany w zarządzie PGE bez wpływu na działalność grupy, projekty są kontynuowane (wywiad)

 • 26.11.2013 13:13

  MSP liczy się z tym, że prace przy projekcie PGE w Opolu rozpoczną się po 15 grudnia

 • 26.11.2013 13:21

  MSP rozważy w I poł. 2014 koncepcję fuzji w branży energetycznej - Karpiński (opis)

 • 26.11.2013 18:39

  Societe Generale podniósł cenę docelową PGE do 20,5 zł

 • 04.12.2013 08:50

  Citi obniżyło rekomendację dla PGE do "sprzedaj" z "kupuj"

 • 06.12.2013 18:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA podpisanie porozumienia do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 06.12.2013 18:53

  PGE GiEK planuje wydać 31 stycznia 2014 r. pozwolenie rozpoczęcia prac w Opolu

 • 11.12.2013 10:37

  MSP spodziewa się wyboru prezesa PGE do końca roku

 • 12.12.2013 15:16

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 • 12.12.2013 15:26

  Sąd Apelacyjny częściowo uwzględnił apelację URE ws. rekompensat KDT dla PGE ZEDO

 • 17.12.2013 17:34

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '14 ze średnim wzrostem o 3,1 proc.

 • 17.12.2013 17:52

  Taryfy URE dla dystrybutorów energii na '14 zgodne z oczekiwaniami rynku (opinia)

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 20.12.2013 15:48

  ZA Puławy i PGE GiEK do 31.III.2014 r. zdecydują o budowie Elektrowni Puławy

 • 20.12.2013 16:28

  GPW: komunikat - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

 • 20.12.2013 16:44

  Oferta PGE GiEK najkorzystniejsza na interwencyjną rezerwę zimną dla bloków 200-460 MW

 • 23.12.2013 15:44

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA rezygnacja członków Rady nadzorczej

 • 23.12.2013 15:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA odwołanie p.o. prezesa zarządu

 • 23.12.2013 15:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - odwołanie p.o. prezesa zarządu

 • 23.12.2013 16:00

  Marek Woszczyk został nowym prezesem PGE

 • 23.12.2013 16:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA powołanie członków zarządu IX kadencji

 • 31.12.2013 12:04

  PGE SA informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce

 • 31.12.2013 14:54

  PGE SA wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

 • 31.12.2013 15:14

  Wygasła umowa PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea w sprawie poszukiwania gazu z łupków

 • 02.01.2014 14:09

  MSP oczekuje kontynuacji strategii przez nowe zarządy PGNiG i PGE, nie zakłada dużych zmian

 • 09.01.2014 12:46

  Rada nadzorcza PGE zatwierdziła program finansowania projektu w Opolu

 • 09.01.2014 12:58

  Rada nadzorcza PGE zatwierdziła program finansowania projektu w Opolu (opis)

 • 09.01.2014 18:29

  Prace nad urentownieniem inwestycji PGE w Opolu zostały zakończone - minister skarbu

 • 20.01.2014 07:09

  MSP oczekuje restrukturyzacji PGE i PGNiG, dobrze ocenia prezesa Tauronu (wywiad)

 • 20.01.2014 11:52

  PGE Energia Odnawialna szuka dostawców turbin wiatrowych dla projektu Resko II

 • 20.01.2014 18:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 20.01.2014 18:04

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 20.01.2014 18:23

  PKO BP udzieli limitu gwarancyjnego dla PGE i PGE GiEK do kwoty 2,55 mld zł

 • 21.01.2014 17:22

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - powołanie prokurenta

 • 22.01.2014 12:39

  Konferencja w PAP: harmonogram projektu jądrowego realistyczny

 • 23.01.2014 09:53

  PGE podtrzymuje, że 31 stycznia wyda polecenie rozpoczęcia prac w Opolu

 • 23.01.2014 10:57

  PGE GiEK oczekuje rozstrzygnięcia przetargu na blok w Turowie w lutym

 • 23.01.2014 12:28

  Zarząd PGE chce jak najszybciej zaktualizować strategię grupy; budowa Opola ruszy w lutym (opis)

 • 24.01.2014 06:40

  PGE zakłada CAGR nominalnych cen energii elektrycznej w latach 2016-2030 na poziomie ok. 2,6 proc.

 • 24.01.2014 06:51

  PGE zakłada, że w '14 CAPEX na projekt w Opolu wyniesie 0,7 mld zł, w '15 3,8 mld zł

 • 24.01.2014 07:17

  PGE wyda w '14 na projekt w Opolu 0,7 mld zł, w '15 3,8 mld zł (opis)

 • 24.01.2014 08:58

  PGE przedstawiła założenia do projektu Opole II (opinia)

 • 24.01.2014 10:37

  PGE koryguje założenia CAGR nominalnych cen energii, w latach 2016-2030 ma wynieść ok. 4,7 proc.

 • 24.01.2014 12:19

  PGE wyda w '14 na projekt w Opolu 0,7 mld zł, w '15 3,8 mld zł (opis, aktl.)

 • 24.01.2014 14:10

  PGE chce utrzymać stabilną politykę dywidendową

 • 24.01.2014 14:25

  PGE może emitować obligacje, euroobligacje i zaciągać kredyty pod inwestycję w Opolu

 • 24.01.2014 15:05

  PGE chce finansować Opole środkami własnymi i długiem; utrzymać stabilną politykę dywidend (opis)

 • 27.01.2014 13:27

  HSBC podwyższył rekomendację dla PGE do "neutralnie", z ceną docelową 18,8 zł

 • 27.01.2014 13:45

  BGK zastanawia się nad finansowaniem sześciu projektów energetycznych

 • 28.01.2014 09:16

  HSBC podwyższa rekomendację dla PGE do "neutralnie"

 • 28.01.2014 14:31

  Rząd przyjął program energetyki jądrowej

 • 29.01.2014 10:19

  Termin 17 II, jako termin wyłonienia inżyniera kontraktu, jest niezagrożony - prezes PGE EJ1

 • 29.01.2014 10:45

  Aleksander Grad zrezygnuje z dniem 1 lutego z funkcji prezesa PGE EJ1

 • 29.01.2014 10:53

  Aleksander Grad zrezygnuje z dniem 1 lutego z funkcji prezesa PGE EJ1 (opis)

 • 29.01.2014 11:04

  Termin 17 II, jako termin wyłonienia inżyniera kontraktu, jest niezagrożony - prezes PGE EJ1 (opis)

 • 29.01.2014 11:09

  Aleksander Grad zrezygnuje z dniem 1 lutego z funkcji prezesa PGE EJ1 (opis2)

 • 30.01.2014 22:42

  Goldman Sachs obniża cenę docelową dla PGE do 19,7 zł

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 31.01.2014 16:06

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP) Generalnemu wykonawcy projektu Opole II

 • 03.02.2014 12:16

  Jacek Cichosz powołany na p.o. prezesa spółki PGE EJ1

 • 06.02.2014 13:22

  Rozstrzygnięcie przetargu na inżyniera kontraktu przy elektrowni jądrowej w III kw. '14

 • 06.02.2014 14:55

  PGE SA ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia

 • 07.02.2014 07:54

  PGE i Eurocash na liście najmniej preferowanych w UBS, PKO i Energa - najbardziej

 • 07.02.2014 08:34

  Societe Generale obniżył cenę docelową PGE do 19,2 zł

 • 07.02.2014 09:40

  Spółki energetyczne do '19 chcą zainwestować w infrastrukturę sieciową ponad 41 mld zł - URE

 • 07.02.2014 10:04

  Inwestycje w energetykę konwencjonalną do '24 mogą wynieść 100 mld zł - PMR

 • 07.02.2014 12:27

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna SA

 • 07.02.2014 12:32

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna SA

 • 10.02.2014 07:43

  ING podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Tauronu do "trzymaj"

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 10.02.2014 16:42

  ING podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Tauronu do "trzymaj" (opis)

 • 13.02.2014 19:09

  JP Morgan podwyższył cenę docelową PGE do 14,3 zł

 • 17.02.2014 18:04

  PGE EJ 1 otrzymała cztery oferty na inżyniera kontraktu przy elektrowni jądrowej

 • 18.02.2014 17:54

  PGE SA informacja o wpływie jednorazowych zdarzeń o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe 2013 r.

 • 18.02.2014 18:09

  Zdarzenia jednorazowe obniżą wynik PGE za '13 o ok. 875 mln zł

 • 19.02.2014 09:02

  Rezerwy na CO2 i odpisy na aktywach obniżą wynik netto PGE o 875 mln zł; kurs spada (opinia)

 • 19.02.2014 09:30

  Zdarzenia jednorazowe obniżą wynik netto PGE o 875 mln zł; rynek boi się o dywidendę (opinia, aktl.)

 • 20.02.2014 13:38

  Goldman Sachs podnosi cenę docelową akcji PGE do 19,8 zł

 • 24.02.2014 07:15

  Enea może objąć 10 proc. udziałów w PGE EJ1 w pierwszej połowie roku

 • 28.02.2014 11:26

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 28.02.2014 19:42

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 28.02.2014 19:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 05.03.2014 13:15

  PGE SA wykaz akcjonariuszy

 • 07.03.2014 13:00

  Cztery oferty na blok w Pomorzanach, oferta Rafako najtańsza

 • 10.03.2014 08:46

  DM PKO BP podwyższył ceny docelowe dla Energi, PGE, Enei i Tauronu, obniżył dla PAK i CEZ

 • 11.03.2014 14:48

  PGE może wypłacić 0,98 zł dywidendy na akcję za 2013 r. - analitycy (tabela)

 • 12.03.2014 10:01

  PGE może wypłacić 0,99 zł dywidendy na akcję za 2013 r. - analitycy (tabela, aktl.)

 • 12.03.2014 16:55

  mDom Maklerski zmienił rekomendacje dla 14 spółek

 • 12.03.2014 19:58

  PGE chce wypłacić 2,057 mld zł dywidendy, czyli 1,1 zł na akcję

 • 12.03.2014 20:06

  Wyniki PGE w IV kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 12.03.2014 20:13

  PGE chce wypłacić 2,057 mld zł dywidendy, czyli 1,1 zł na akcję (opis)

 • 12.03.2014 20:26

  Wyniki PGE w IV kw. 2013 r. vs konsensus PAP (aktl.)

 • 12.03.2014 21:05

  Zysk netto PGE w IV kw.'13 wyniósł 340,9 mln zł wobec konsensusu 136 mln zł zysku (opis)

 • 12.03.2014 21:23

  PGE zakłada w '14 spadek EBITDA w segmencie wytwarzania konwencjonalnego i sprzedaży

 • 12.03.2014 21:33

  Wpływ netto programu poprawy efektywności PGE wyniósł w '13 494 mln zł

 • 12.03.2014 21:46

  Wyniki operacyjne PGE w IV kw.'13 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 12.03.2014 23:13

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 12.03.2014 23:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 12.03.2014 23:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wniosek zarządu w zakresie podziału zysku za 2013 r.

 • 13.03.2014 06:22

  PGE zakłada w '14 spadek EBITDA w segmencie wytwarzania konwencjonalnego i sprzedaży (powt.)

 • 13.03.2014 10:31

  PGE oczekuje rozstrzygnięcia przetargu na blok w Turowie najpóźniej w II kwartale

 • 13.03.2014 10:51

  Wyniki PGE w segmentach obrotu i detalu będą w '14 "widocznie" słabsze rdr

 • 13.03.2014 11:29

  Wyniki PGE w '14 pod presją, w segmentach obrotu i detalu "widocznie" słabsze rdr (opis)

 • 13.03.2014 14:17

  Prezes PGE spodziewa się utrzymania tendencji wzrostowych na rynku energii

 • 17.03.2014 15:53

  Goldman Sachs podnosi cenę docelową akcji PGE do 20 zł

 • 18.03.2014 15:09

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 18.03.2014 15:31

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - rejestracja przez sąd zmian statutu

 • 18.03.2014 16:21

  HSBC podwyższa cenę docelową akcji PGE do 21,3 zł, rekomenduje "neutralnie"

 • 18.03.2014 18:40

  Oferta konsorcjum z Budimeksem za 3,25 mld zł najkorzystniejsza na nowy blok w Turowie

 • 19.03.2014 15:42

  PGE chce w latach 2014-18 wydać na inwestycje ok. 40 mld zł

 • 31.03.2014 15:35

  ZA Puławy i PGE GiEK do 31 XII '14 r. zdecydują o budowie Elektrowni Puławy

 • 02.04.2014 16:59

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 6 lutego 2014 r.

 • 02.04.2014 19:32

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

 • 07.04.2014 10:27

  Rumunia najatrakcyjniejsza w regionie dla inwestorów szukających dywidendy - Wood (opinia)

 • 15.04.2014 06:19

  Deutsche Bank podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", cenę docelową do 22,1 zł

 • 30.04.2014 15:12

  UniCredit podniósł rekomendację PGE do "trzymaj", cenę docelową do 20 zł

 • 06.05.2014 07:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.05.2014 10:55

  Premier za "rehabilitacją" polskiego węgla; zapowiada wsparcie dla górnictwa i energetyki

 • 07.05.2014 16:17

  Kurs PGE spada kolejny dzień, rynek obawia się ingerencji w mechanizmy rynkowe (opinia)

 • 08.05.2014 15:30

  MSP nie zmienia podejścia do dywidend ze spółek energetycznych

 • 09.05.2014 15:19

  PGE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 09.05.2014 15:54

  PGE SA projekty uchwał na ZWZ

 • 12.05.2014 07:37

  Morgan Stanley obniżył rekomendację dla PGE do "niedoważaj"

 • 13.05.2014 15:55

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla 6 spółek

 • 13.05.2014 16:06

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla 6 spółek (popr.)

 • 13.05.2014 23:57

  PGE chce utrzymać 8-9 mld zł zysku EBITDA i politykę dywidendową do 2020 roku

 • 14.05.2014 00:07

  Łączne nakłady inwestycyjne GK PGE do 2020 r. wyniosą około 50 mld zł

 • 14.05.2014 01:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 01:07

  Wyniki PGE w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2014 01:28

  Zysk netto PGE w I kw.'14 wyniósł 789 mln zł, poniżej konsensusu

 • 14.05.2014 05:48

  Wyniki operacyjne PGE w I kw.'14 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 14.05.2014 08:39

  Wyniki PGE neutralne, strategia bez przełomu (opinia)

 • 14.05.2014 08:55

  Wyniki PGE neutralne, strategia bez przełomu (opinia, aktl.)

 • 14.05.2014 12:13

  PGE szacuje na kilkadziesiąt mln zł wzrost kosztów z powodu systemu wsparcia dla kogeneracji

 • 14.05.2014 14:26

  PGE zakłada, że do 2020 r. dług netto/EBITDA nie przekroczy 2,5x

 • 14.05.2014 15:00

  PGE nie wyklucza, że w '14 może wyjść na rynek z emisją euroobligacji

 • 22.05.2014 14:59

  PGE SA ustanowienie programu euroobligacji oraz udzielenie gwarancji dla PGE Sweden AB (publ)

 • 22.05.2014 15:09

  PGE ustanawia program euroobligacji o wartości do 2 mld euro

 • 22.05.2014 15:17

  PGE ustanawia program euroobligacji o wartości do 2 mld euro (opis)

 • 22.05.2014 17:56

  Budowa kopalni Gubin-Brody to odległa przyszłość - Tusk

 • 23.05.2014 07:49

  Goldman Sachs obniża rekomendację dla PGE do "sprzedaj"

 • 23.05.2014 16:08

  KIO oddaliła odwołania Doosan oraz Shanghai Electric w przetargu na blok w Turowie

 • 23.05.2014 17:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA potwierdzenie ratingu PGE oraz przyznanie ratingu dla programu euroobligacji przez Fitch Ratings

 • 23.05.2014 18:02

  KIO oddaliła odwołania Doosan oraz Shanghai Electric w przetargu na blok w Turowie (opis)

 • 26.05.2014 16:37

  Moody's obniżył rating PGE do Baa1 z A3, perspektywa stabilna

 • 26.05.2014 16:40

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zmiana ratingu PGE oraz przyznanie ratingu dla programu euroobligacji przez Moody's

 • 26.05.2014 16:49

  Moody's obniżył rating PGE do Baa1 z A3, perspektywa stabilna (opis)

 • 26.05.2014 17:55

  Moody's obniżył rating PGE do Baa1 z A3, perspektywa stabilna (opis, aktl.)

 • 02.06.2014 10:51

  PGE planuje emisję obligacji o wartości 500 mln euro - Bloomberg

 • 02.06.2014 20:05

  PGE wyemitowała obligacje o wartości 500 mln euro

 • 04.06.2014 15:38

  Sprzedawcy energii chcą wzrostu cen średnio o 5 proc. - wysokienapiecie.pl

 • 05.06.2014 07:56

  UBS obniżył rekomendację PGE do "sprzedaj" z "neutralnie"

 • 05.06.2014 17:42

  Fitch przyznał euroobligacjom PGE rating "BBB+"

 • 05.06.2014 17:50

  Fitch przyznał euroobligacjom PGE rating "BBB+" (opis)

 • 05.06.2014 18:18

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - przyznanie ratingu dla emisji euroobligacji przez Fitch Ratings

 • 06.06.2014 09:55

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Przyznanie ratingu dla emisji euroobligacji przez Moody's

 • 06.06.2014 10:03

  Moody's przyznał euroobligacjom PGE rating "Baa1"

 • 06.06.2014 11:48

  PGE SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 06.06.2014 18:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 07.06.2014 11:13

  SA oddalił apelację URE ws. rekompensat KDT dla Elektrociepłowni Rzeszów

 • 08.06.2014 21:44

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE

 • 09.06.2014 16:12

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE i Tauronu, obniżył dla Energi

 • 09.06.2014 16:52

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 6 czerwca 2014 r.

 • 12.06.2014 14:04

  Jacek Cichosz prezesem spółki odpowiedzialnej za elektrownię jądrową

 • 13.06.2014 18:54

  PGE SA Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE

 • 13.06.2014 19:03

  Sąd Apelacyjny oddalił apelację URE ws. rekompensat KDT dla Elektrowni Opole

 • 15.06.2014 15:23

  Sąd apelacyjny oddalił apelację URE w sprawie korekty kosztów osieroconych dla E.Opole

 • 16.06.2014 08:53

  Wood podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Tauronu do "trzymaj"

 • 23.06.2014 10:32

  JP Morgan podniósł ceny docelowe dla PGE i Energi

 • 26.06.2014 12:12

  Enea, Energa, PGE i Tauron chcą współpracować w obszarze R&D

 • 26.06.2014 14:15

  Alstom dostarczy za ok. 81 mln euro turbiny dla farmy wiatrowej PGE o mocy 90 MW

 • 27.06.2014 11:26

  Trigon rekomenduje "kupuj" Energę i Eneę, "sprzedaj" PGE i Tauron

 • 01.07.2014 17:40

  PIR sprzedają 65 mln akcji PGE - źródło

 • 02.07.2014 08:44

  PIR sprzedaje 3,5 proc. akcji PGE, nie powinno być problemów z popytem (opinia)

 • 02.07.2014 09:51

  Książka popytu na akcje PGE zamyka się o 11.00, przedział 20-21 zł

 • 02.07.2014 12:32

  Budowa księgi popytu na akcje PGE zakończona przy cenie 20,25 zł - źródło

 • 02.07.2014 18:26

  MSP pozyskało 121,5 mln zł, a PIR 1,2 mld zł ze sprzedaży akcji PGE

 • 02.07.2014 20:39

  MSP pozyskało 121,5 mln zł, a PIR 1,2 mld zł ze sprzedaży akcji PGE (opis)

 • 03.07.2014 14:45

  Rozpoczęły się roboty ziemne przy budowie bloków w Elektrowni Opole

 • 07.07.2014 19:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2010 dla PGE GiEK S.A.

 • 07.07.2014 20:05

  PGE obniży w I poł. '14 EBIT segmentu energetyka konwencjonalna o ok. 114 mln zł

 • 09.07.2014 10:09

  PGE SA zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 10.07.2014 09:52

  W czwartek spodziewane podpisanie umowy między PGE i konsorcjum wykonawców na blok w Turowie

 • 10.07.2014 13:37

  PGE EJ1 w 2015 r. uruchomi postępowanie zintegrowane - Cichosz

 • 10.07.2014 14:36

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 11.07.2014 07:39

  Goldman Sachs podniósł rekomendację PGE do "neutralnie"

 • 11.07.2014 17:41

  GPW: Komunikat - PGE

 • 23.07.2014 13:31

  Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2015 rok

 • 28.07.2014 19:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA szacunek skonsolidowanego zysku EBITDA za I półrocze 2014 r. oraz informacja o niepieniężnych zdarzeniach o charakterze jednorazowym wpływających na skonsolidowane wyniki Grupy PGE za I półrocze 2014 roku

 • 28.07.2014 19:10

  PGE szacuje, że skonsolidowana EBITDA w I poł. '14 wyniesie ok. 4,6 mld zł

 • 29.07.2014 09:13

  Wyniki PGE skorygowane o one-offy będą dość słabe w II kwartale (opinia)

 • 01.08.2014 12:13

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - przyznanie ratingu dla emisji euroobligacji przez Fitch Ratings

 • 01.08.2014 12:22

  Fitch przyznał euroobligacjom PGE o wartości 138 mln euro rating "BBB+"

 • 11.08.2014 18:03

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2013

 • 11.08.2014 18:18

  Korekta rekompensat KDT za 2013 rok dla PGE wynosi plus 438 mln zł

 • 14.08.2014 16:42

  PGE SA SOKiK częściowo uwzględnił odwołanie PGE GiEK SA i zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej rekompensat KDT za rok 2010 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole

 • 14.08.2014 16:54

  SOKiK częściowo uwzględnił odwołania PGE ws. rekompensat KDT

 • 20.08.2014 08:49

  UniCredit podnosi cenę docelową akcji PGE do 24 zł

 • 23.08.2014 11:12

  PGE zakłada rozpoczęcie prac przy budowie kopalni Gubin w 2018 r.

 • 27.08.2014 00:31

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 27.08.2014 00:47

  Wyniki PGE w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2014 00:58

  Zysk netto PGE w II kw.'14 wyniósł 1,71 mld zł, lepiej od konsensusu

 • 27.08.2014 01:16

  Zysk netto PGE w II kw.'14 wyniósł 1,71 mld zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 27.08.2014 01:38

  Wyniki operacyjne PGE w II kw.'14 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 27.08.2014 06:53

  PGE zakłada w '14 wzrost EBITDA w segmencie wytwarzania konwencjonalnego

 • 27.08.2014 08:43

  Wyniki PGE za II kwartał są neutralne (opinia)

 • 27.08.2014 09:09

  Wyniki PGE za II kwartał są neutralne (opinia, aktl.)

 • 27.08.2014 11:50

  PGE zakłada w '14 wzrost EBITDA w wytwarzaniu konwencjonalnym (aktl.)

 • 27.08.2014 14:39

  PGE nie planuje emisji euroobligacji w tym roku

 • 27.08.2014 15:04

  PGE nie planuje już emisji euroobligacji w tym roku (opis)

 • 01.09.2014 07:00

  Kompania Węglowa chce sprzedać kilka kopalń Węglokoksowi lub energetyce; obniża koszty (wywiad)

 • 01.09.2014 07:00

  Kompania Węglowa będzie chciała podnieść ceny węgla - prezes

 • 03.09.2014 17:28

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA podpisanie umowy wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej

 • 03.09.2014 17:34

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia przez nich łącznie 30 proc. udziałów w spółce PGE EJ1

 • 03.09.2014 17:52

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis)

 • 03.09.2014 18:50

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis2)

 • 05.09.2014 15:53

  Rząd poważnie analizuje konsolidację w sektorze węglowym

 • 06.09.2014 10:36

  Wykopy pod kotłownie i maszynownie Elektrowni Opole już gotowe

 • 09.09.2014 16:58

  W 2015 r. raport środowiskowy dla dwóch lokalizacji elektrowni jądrowej

 • 10.09.2014 12:49

  PGE rusza z budową farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW

 • 10.09.2014 18:28

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 11.09.2014 10:34

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada m.in. przejęcie części kopalń przez Eneę, PGE i Tauron - Tomczykiewicz, MG

 • 11.09.2014 11:02

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada przejęcie części kopalń przez energetykę - Tomczykiewicz, MG (opis)

 • 11.09.2014 12:10

  Tauron nie prowadzi z KW rozmów na temat przejęcia konkretnych kopalń

 • 11.09.2014 15:27

  MSP dementuje informacje o planach sprzedaży kopalń spółkom energetycznym

 • 11.09.2014 15:36

  Asseco, Apator, Atende, IVMX i Sygnity w przetargu na system i liczniki dla PGE

 • 11.09.2014 15:52

  Spółki energetyczne nie rozmawiają ws. przejęć kopalń od KW; MSP też zaprzecza (opis)

 • 11.09.2014 18:47

  Konsolidacja kopalń z energetyką na etapie analiz, nie decyzji - MG

 • 12.09.2014 11:53

  PGE EJ 1 ma umowę z AMEC Nuclear UK na usługi inżyniera kontraktu dla elektrowni jądrowej

 • 12.09.2014 16:36

  DM mBanku obniżył rekomendację dla sześciu spółek, zawiesił zalecenie dla Alchemii

 • 15.09.2014 11:57

  Branża energetyczna i rząd nie są skłonni popierać łączenia kopalń z firmami energetycznymi

 • 15.09.2014 15:38

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.09.2014 17:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ z dnia 6 czerwca 2014 r.

 • 23.09.2014 13:51

  KNF nałożyła na Skarb Państwa 20 tys. zł kary za brak informacji o zmianie udziałów w PGE

 • 24.09.2014 08:52

  UniCredit zaleca długą pozycję na ZE PAK i krótką na PGE

 • 26.09.2014 09:46

  Energetycy przeciw powiązaniom długoterminowymi umowami firm energetycznych i kopalń

 • 09.10.2014 12:25

  PGE, Tauron, Enea i KGHM mają zgodę UOKiK na budowę elektrowni atomowej

 • 09.10.2014 14:14

  PGE SA zgoda prezesa UOKiK na koncentrację

 • 09.10.2014 16:43

  Dźwignia netto Tauronu, Energi i Enei wzrośnie do ok. 3x w '16, PGE do ok. 2x - Fitch

 • 14.10.2014 16:25

  GPW: Animator dla kontraktów terminowych

 • 24.10.2014 15:44

  Sąd oddalił skargę Shanghai Electric w przetargu na budowę bloku w Turowie

 • 27.10.2014 11:03

  Na ustaleniach szczytu najbardziej zyskają CEZ i PGE - Wood (opinia)

 • 06.11.2014 10:24

  BESI rekomenduje "kupuj" dla Energi i Enei i "neutralnie" dla PGE i Tauronu

 • 06.11.2014 16:29

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla CEZ i zmienia ceny docelowe dla firm z branży

 • 07.11.2014 07:58

  DM PKO BP podniósł ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 13.11.2014 00:37

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 00:48

  Wyniki PGE w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2014 00:52

  Zysk netto PGE w III kw.'14 wyniósł 387 mln zł, gorzej od konsensusu

 • 13.11.2014 01:04

  Wyniki operacyjne PGE w III kw.'14 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 13.11.2014 01:23

  Zysk netto PGE w III kw.'14 wyniósł 387 mln zł, gorzej od konsensusu (opis)

 • 13.11.2014 05:30

  PGE zakłada w '15 wzrost EBITDA w wytwarzaniu i obrocie; wzrost CAPEX-u

 • 13.11.2014 08:12

  Powtarzalne wyniki PGE zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 13.11.2014 08:27

  Zysk netto PGE dużo niższy z powodu one-offu; wyniki powtarzalne bez zaskoczeń (opinia, aktl.)

 • 13.11.2014 14:44

  PGE nie spodziewa się istotnych odpisów w IV kwartale

 • 13.11.2014 15:06

  PGE i Tauron spodziewają się stabilnych cen węgla w '15, Enea widzi potencjał do spadku

 • 20.11.2014 08:50

  Deutsche Bank zaleca "trzymaj" PGE i Tauron oraz "kupuj" Energę

 • 20.11.2014 13:22

  MSP nie wyklucza zaangażowania energetyki w ratowanie górnictwa - Karpiński

 • 02.12.2014 10:12

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PGE i krótką na Enei

 • 04.12.2014 17:05

  Puławy unieważniły przetarg na wybór generalnego wykonawcy Elektrowni Puławy

 • 08.12.2014 09:41

  Inwestycje Polskie zaangażują się w budowę bloku w Turowie na 1 mld zł

 • 10.12.2014 15:15

  Erste podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", cena docelowa 22,6 zł

 • 17.12.2014 14:00

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '15 ze średnim wzrostem o 3,9 proc.

 • 18.12.2014 10:16

  PGE podpisała z BGK umowę kredytową na 1 mld zł

 • 19.12.2014 17:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 23.12.2014 16:27

  PGE rezygnuje z firmy badającej miejsca pod elektrownię jądrową

 • 23.12.2014 17:28

  Puławy i PGE GiEK rozwiązały umowę ws. wspólnej realizacji elektrowni

 • 05.01.2015 13:41

  Bank of America Merrill Lynch podnosi ocenę dla polskich akcji do "neutralnie"

 • 07.01.2015 15:23

  Plan naprawy górnictwa doprowadzi do konsolidacji sektora energetycznego z górniczym

 • 07.01.2015 15:50

  KW zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w podmiot na bazie Węglokoksu (opis)

 • 07.01.2015 17:05

  Kompania Węglowa zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w "nową KW" (opis2)

 • 07.01.2015 17:43

  Wygaszenie najsłabszych kopalń KW pozytywne; ciągle niepewność dot. konsolidacji z energetyką (opinia)

 • 08.01.2015 15:16

  W "Nową KW" najmocniej ze spółek energetycznych może się zaangażować PGE (analiza)

 • 08.01.2015 17:35

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w styczniu

 • 08.01.2015 17:43

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w I (opis)

 • 09.01.2015 09:04

  MSP chce konsolidować energetykę, by mogła konkurować w regionie (opinia)