PGE Polska Grupa Energetyczna SA

skrót: PGE

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:53

Aktualny kurs12,44   0,40 %0,05 zł
Otwarcie12,490,81%
Minimum12,25-1,13%
Maksimum12,490,81%
Wolumen (szt.) 538175
Kurs odniesienia12,39
Widełki dolne11,25
Widełki górne13,73
Obroty (tyś. zł)6647
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
37 60712,32
13 53012,31
714 02512,30
35 36212,29
21 90012,28
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
12,33150 1
12,3442 000 5
12,352 000 1
12,37782 1
12,38400 2
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa1 091 681 70658,38%1 091 681 70658,38%

Kategoria • 19.04.2013 08:36

  MG chce, by temat inwestycji w Opolu był omawiany na najbliższym posiedzeniu RM

 • 19.04.2013 09:30

  Rząd rozmawia z JSW o realizacji inwestycji w Opolu

 • 19.04.2013 10:27

  Rząd rozmawia z JSW o realizacji inwestycji w Opolu - Tomczykiewicz; JSW zaprzecza (aktl.)

 • 19.04.2013 13:56

  Rząd rozmawia ze spółkami węglowymi ws. Opola, ale nie ma decyzji

 • 19.04.2013 14:30

  Prace nad strategią PGE trwają; spółka potrzebuje jeszcze kilku tygodni na dyskusje z RN - źródło

 • 22.04.2013 14:48

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 23.04.2013 11:05

  Rezygnacja z rozbudowy Opola może doprowadzić do problemów z bilansowaniem mocy - MG

 • 23.04.2013 11:34

  KGHM podtrzymuje, że chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za '12

 • 23.04.2013 13:16

  KGHM podtrzymuje, że chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za '12 (aktl.)

 • 23.04.2013 17:28

  Prezes PGE za utworzeniem rynku mocy; URE też, jeśli nie ograniczy to konkurencji

 • 23.04.2013 17:58

  PGE SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia z PGE Energia Jądrowa SA

 • 23.04.2013 18:11

  PGE planuje połączyć się z PGE Energia Jądrowa

 • 23.04.2013 21:57

  W Grupie PGE zniknie spółka PGE Energia Jądrowa - prezes Grad

 • 24.04.2013 11:00

  PGE nabyło 18.619 uprawnień do emisji (EUA) - KOBIZE

 • 25.04.2013 15:09

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową akcji PGE do 19,8 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 25.04.2013 15:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - oddalenie apelacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • 08.05.2013 10:22

  Tauron w I kw. poprawił wyniki rdr pomimo braku KDT-ów; PGE słabo (analiza)

 • 08.05.2013 15:52

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.05.2013 00:05

  Tauron w I kw. poprawił wyniki rdr pomimo braku KDT-ów; PGE słabo (analiza, powt.)

 • 09.05.2013 14:23

  PGE SA wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego

 • 10.05.2013 14:28

  PGE SA uchylenie układu spółki zależnej

 • 13.05.2013 12:08

  MG przekonane, że inwestycja w Elektrowni Opole będzie realizowana

 • 14.05.2013 12:18

  Zarząd PGE cały czas rozmawia z RN o nowej strategii

 • 14.05.2013 12:36

  DM PKO BP podnosi rekomendację Tauronu do "kupuj", obniża wyceny PGE i Enei

 • 15.05.2013 05:05

  Wyniki PGE w I kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2013 05:32

  Zysk netto PGE w I kw.'13 wyniósł 1,227 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 15.05.2013 05:48

  Wyniki operacyjne PGE w I kw.'13 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 15.05.2013 06:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 15.05.2013 11:50

  PGE stawia na większą efektywność kosztową

 • 15.05.2013 12:23

  PGE oczekuje płaskiej taryfy G w II połowie 2013 roku

 • 15.05.2013 13:59

  W kolejnych latach ceny energii powinny oscylować wokół obecnych poziomów - PGE

 • 15.05.2013 14:18

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.05.2013 07:29

  Morgan Stanley podnosi rekomendację PGE do "równoważ"

 • 16.05.2013 08:42

  Exane podwyższył rekomendację PGE do "neutralnie"

 • 16.05.2013 18:48

  PGE SA przyjęcie planu połączenia z PGE Energia Jądrowa SA

 • 04.06.2013 15:33

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - informacje przekazywane na podstawie ustawy o obrocie

 • 04.06.2013 19:05

  PGE SA zgoda UOKiK na nabycie farm wiatrowych od DONG Energy i Iberdroli

 • 04.06.2013 19:22

  PGE ma zgody UOKiK na nabycie farm wiatrowych od DONG Energy i Iberdrola Renovables

 • 06.06.2013 13:20

  Rząd potwierdza gotowość do budowy Elektrowni Opole - premier

 • 06.06.2013 13:35

  Rząd potwierdza gotowość do budowy Elektrowni Opole - premier (opis)

 • 06.06.2013 14:01

  Rząd szuka formuły realizacji inwestycji w Opolu i możliwości obniżenia jej kosztów

 • 06.06.2013 14:19

  Dla PGE kluczowy jest stopień zaangażowania w Opole, szansa na wyższą dywidendę maleje (opinia)

 • 07.06.2013 20:20

  Do 15 sierpnia pozwolenie dot. rozpoczęcia rozbudowy Opola - Karpiński

 • 07.06.2013 20:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wniosek akcjonariusza o umieszczenie nowego punktu w porządku obrad ZWZA

 • 08.06.2013 16:56

  MSP w najbliższych tyg. może przedstawić model inwestycji w Elektrowni Opole – Tamborski

 • 08.06.2013 17:02

  MSP rozważa zmiany w statutach kluczowych spółek; chce poprawić nadzór – Tamborski

 • 10.06.2013 16:07

  Fitch przyznał obligacjom krajowym PGE rating AA-(pol)(EXP)

 • 10.06.2013 16:17

  Fitch przyznał obligacjom krajowym PGE rating AA-(pol)(EXP)

 • 10.06.2013 16:26

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA przyznanie przez Fitch Ratings oczekiwanego ratingu krajowego niezabezpieczonego zadłużenia dla planowanej emisji obligacji krajowych

 • 10.06.2013 16:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką PGE Energia Jądrowa SA

 • 10.06.2013 23:05

  Premier zapewnia, że ws. Elektrowni Opole wprowadzi rozwiązania bezpieczne dla PGE

 • 11.06.2013 07:52

  PGE będzie budowało albo współbudowało inwestycję w Opolu - Karpiński

 • 11.06.2013 08:40

  PGE będzie budowało albo współbudowało inwestycję w Opolu - Karpiński (opis)

 • 11.06.2013 14:18

  PGE SA SOKiK uwzględnił odwołania PGE GiEK SA i zmienił decyzje Prezesa URE w sprawie korekt rocznych rekompensat KDT za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów oraz PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin - Wrotków i za rok 2010 dla PGE GiEK SA

 • 11.06.2013 14:29

  SOKiK uwzględnił odwołania PGE ws. rekompensat KDT

 • 11.06.2013 15:13

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.06.2013 10:32

  PGE ogłosiła nowy przetarg na budowę bloku w Turowie

 • 18.06.2013 15:49

  Program energetyki jądrowej może ruszyć później niż planowano - premier

 • 18.06.2013 16:45

  DI BRE podwyższa rekomendację dla Enei; obniża ceny docelowe dla PGE, CEZ-u i Tauronu

 • 18.06.2013 16:57

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.06.2013 15:58

  PGE sprzedaje obligacje za 1 mld zł, marża 70 pkt. bazowych - źródło

 • 20.06.2013 22:48

  PGE liczy, że rząd znajdzie środki, by poprawić rentowność inwestycji w Opolu - Kilian

 • 21.06.2013 10:04

  Jeśli inwestycja w Opolu będzie nierentowna dla PGE, to będzie także nierentowna dla PIR - Grendowicz

 • 21.06.2013 12:30

  PGE SA nabywa od EBOiR 25% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

 • 21.06.2013 12:45

  PGE i Energa mają przedwstępną umowę na nabycie od EBOiR 25 proc. udziałów w Iberdroli

 • 21.06.2013 16:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA stanowisko zarządu w sprawie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna SA z PGE Energia Jądrowa SA

 • 25.06.2013 15:58

  MSP nie ma planów włączania KGHM w budowę bloków w Opolu - Tamborski

 • 25.06.2013 17:09

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - transakcje na instrumentach finansowych spółki

 • 26.06.2013 12:34

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - porozumienie w sprawie prac dotyczących elektrowni jądrowej

 • 26.06.2013 12:38

  PGE, KGHM, Tauron i Enea kontynuują prace związane z projektem jądrowym

 • 26.06.2013 18:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zgłoszenie przez akcjonariusza zmienionego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie

 • 27.06.2013 07:30

  Societe Generale rekomenduje "trzymaj" PGE

 • 27.06.2013 11:00

  KW i PGE podpisały list intencyjny o współpracy ws. projektu budowy bloków w Opolu

 • 27.06.2013 11:17

  KW i PGE podpisały list intencyjny o współpracy ws. Opola, inwestycja ma ruszyć w lipcu (opis)

 • 27.06.2013 11:43

  Kurs PGE spada o prawie 2 proc. po podpisaniu listu intencyjnego ws. Opola

 • 27.06.2013 12:25

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA list intencyjny w sprawie elektrowni Opole

 • 27.06.2013 12:37

  KW i PGE podpisały list intencyjny ws. Opola, rozważą zaangażowanie kapitałowe KW (opis2)

 • 27.06.2013 12:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2013 12:52

  WZ PGE przegłosowało wypłatę 0,86 zł dywidendy na akcję za '12

 • 27.06.2013 13:30

  PGE nie przewiduje konieczności pozyskania dodatkowego finansowania w '13

 • 27.06.2013 14:12

  Inwestorzy zawiedzeni dywidendą z PGE, obawiają się też realizacji projektu w Opolu (opinia)

 • 27.06.2013 15:20

  KW może dostarczać ok. 6 mln ton węgla rocznie do nowych bloków w Opolu

 • 27.06.2013 15:40

  KW i PGE podpisały list intencyjny ws. Opola, kurs PGE spada o ponad 8 proc. (aktl.)

 • 28.06.2013 10:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 28.06.2013 10:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ. w dniu 27 czerwca 2013 r.

 • 28.06.2013 13:58

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 28.06.2013 14:06

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - zmiany statutu

 • 28.06.2013 14:37

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - przejęcie farm wiatrowych od DONG Energy

 • 28.06.2013 14:52

  PGE i Energa kupiły od DONG Energy farmy wiatrowe

 • 28.06.2013 14:53

  Introl zbuduje blok kogeneracyjny dla PGE GiEK za 87,4 mln zł netto

 • 28.06.2013 19:17

  GPW: Animator dla akcji trzech spółek

 • 28.06.2013 19:35

  PGE wyemitowała 5-letnie obligacje o wartości 1 mld zł

 • 02.07.2013 15:51

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.07.2013 09:29

  Pierwszy blok elektrowni jądrowej może być uruchomiony pod koniec 2024 roku - Grad

 • 03.07.2013 09:49

  Program energetyki jądrowej może zostać przyjęty w trzecim kwartale - MG

 • 03.07.2013 17:23

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA przyznanie przez Fitch Ratings ostatecznego ratingu krajowego niezabezpieczonego zadłużenia dla przeprowadzonej emisji obligacji krajowych

 • 03.07.2013 22:15

  Projekt programu jądrowego trafi do zespołu energetycznego rządu

 • 05.07.2013 08:11

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PGE do "niedoważaj"

 • 05.07.2013 09:13

  JP Morgan obniżył rekomendację dla PGE do "niedoważaj", cena docelowa 13,3 zł (opis)

 • 08.07.2013 11:58

  MSP chce, by budowa nowych bloków w Opolu formalnie ruszyła do końca lipca

 • 09.07.2013 15:54

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy obrocie

 • 11.07.2013 13:36

  ING podwyższył rekomendację PGE do "trzymaj", cena docelowa 14 zł

 • 16.07.2013 12:27

  PGE, KGHM, Tauron i Enea uzgodniły zasadnicze warunki projektu jądrowego, we IX możliwa umowa

 • 16.07.2013 18:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

 • 17.07.2013 21:51

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA rezygnacja wiceprezesa zarządu

 • 19.07.2013 09:25

  UniCredit obniżył rekomendację PGE do "sprzedaj", a cenę docelową do 12 zł

 • 22.07.2013 07:00

  BGK rozważy zaangażowanie w fin. budowy nowych bloków Elektrowni Opole - prezes (wywiad)

 • 23.07.2013 18:24

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - transakcje na instrumentach finansowych PGE dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu

 • 26.07.2013 13:10

  PGE SA Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE

 • 26.07.2013 13:17

  Sąd Apelacyjny oddalił apelację URE ws. rekompensat KDT dla PGE Elektrowni Opole

 • 26.07.2013 17:17

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - rejestracja przez sąd zmian statutu

 • 31.07.2013 12:29

  PIR może zaangażować się kapitałowo w projekt w Opolu

 • 31.07.2013 14:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna SA z PGE Energia Jądrowa SA

 • 31.07.2013 14:21

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA rejestracja przez sąd zmian statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA

 • 31.07.2013 14:21

  PIR może zaangażować się kapitałowo w projekt w Opolu - Tamborski, MSP (opis)

 • 31.07.2013 14:39

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PGE przejmuje farmy wiatrowe od Iberdroli w Polsce

 • 31.07.2013 15:02

  PGE i Energa Hydro z grupy Energa kupiły farmy wiatrowe Iberdroli

 • 01.08.2013 08:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA podstawowe warunki umowy na dostawy węgla dla Opola II

 • 01.08.2013 08:53

  PGE i KW uzgodniły podstawowe warunki umowy na dostawy węgla do bloków w Opolu

 • 02.08.2013 12:40

  MSP liczy, że budowa bloków w Opolu rozpocznie się w połowie VIII

 • 05.08.2013 17:04

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA decyzje prezesa urzędu regulacji energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2012

 • 05.08.2013 17:28

  PGE otrzyma ok. 170 mln zł po rozliczeniu zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych za '12

 • 06.08.2013 17:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA handel akcjami spółki

 • 09.08.2013 12:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu przez radę nadzorczą

 • 12.08.2013 19:51

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla w latach 2014-2018

 • 13.08.2013 17:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymiInformacje

 • 13.08.2013 19:57

  PGE SA zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla dla Zadania Inwestycyjnego Opole II

 • 13.08.2013 19:59

  PGE SA aneks do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole; Wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II

 • 13.08.2013 20:20

  PGE podpisała aneks z Rafako, Polimeksem i Mostostalem W. dotyczący Elektrowni Opole

 • 13.08.2013 20:46

  PGE GiEK zawarła z KW umowę na dostawy węgla dla nowych bloków w Opolu

 • 14.08.2013 13:44

  Alstom może przystąpić do projektu budowy bloków w Elektrowni Opole

 • 14.08.2013 13:58

  Alstom może przystąpić do projektu budowy bloków w Elektrowni Opole (opis)

 • 20.08.2013 19:35

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.08.2013 13:15

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

 • 22.08.2013 17:08

  Opłacalność inwestycji w energetyce węglowej - debata w PAP

 • 23.08.2013 11:43

  Model rynku mocy powinien być gotowy w ciągu roku, już od '14 operacyjna rezerwa mocy - URE

 • 26.08.2013 13:15

  PGE powinna przedstawić relatywnie dobre wyniki za II kw. (analiza)

 • 27.08.2013 17:30

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.08.2013 00:04

  PGE powinna przedstawić relatywnie dobre wyniki za II kw. (analiza, powt.)

 • 28.08.2013 05:19

  Wyniki PGE w II kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 28.08.2013 05:41

  Zysk netto PGE w II kw.'13 wyniósł 1,284 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 28.08.2013 05:51

  Wyniki operacyjne PGE w II kw.'13 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 28.08.2013 06:03

  Wpływ netto programu poprawy efektywności PGE wyniósł po I poł. '13 r. 213 mln zł

 • 28.08.2013 06:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.08.2013 07:42

  Wyniki operacyjne PGE w II kw.'13 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 28.08.2013 08:51

  Wyniki PGE bardzo dobre, spodziewany znaczący wzrost kursu (opinia)

 • 28.08.2013 10:50

  PGE zakłada lekki spadek marż na sprzedaży w '14

 • 28.08.2013 10:50

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

 • 28.08.2013 11:27

  CAPEX PGE w '13 może wynieść ok. 4 mld zł

 • 28.08.2013 11:44

  PGE zakłada lekki spadek marż na sprzedaży w '14 (opis)

 • 28.08.2013 13:28

  PGE liczy na obecność PIR w projekcie Opola, trwają prace przygotowawcze nad wydzieleniem SPV

 • 28.08.2013 14:41

  PGE liczy na obecność PIR w Opolu; trwają prace nad wydzieleniem elektrowni (opis)

 • 28.08.2013 17:40

  GPW: Komunikat - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

 • 30.08.2013 18:57

  GPW: Komunikat

 • 03.09.2013 16:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 03.09.2013 18:54

  KGHM prowadzi rozmowy ws. długoterminowych umów na odbiór energii od PGE

 • 05.09.2013 14:05

  PGE EJ 1 czeka na przyjęcie PPEJ; pod koniec roku może uruchomić postępowanie zintegrowane

 • 10.09.2013 18:46

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.09.2013 18:38

  Societe Generale podwyższył rekomendację dla PGE do "kupuj"

 • 13.09.2013 09:21

  BESI obniżył cenę docelową PGE do 15,7 zł

 • 17.09.2013 18:06

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.09.2013 15:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE

 • 19.09.2013 12:54

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA uprawomocnienie się wyroku sądu

 • 23.09.2013 16:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA uzgodnienie warunków sprzedaży przez PGE udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.

 • 23.09.2013 16:19

  Parafowano umowę ws. projektu jądrowego; PGE sprzeda wspólnikom 30 proc. PGE EJ1

 • 24.09.2013 17:01

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.09.2013 17:29

  Program energetyki jądrowej w przyszłym tyg. do konsultacji - Piechociński

 • 27.09.2013 15:27

  MSP nie widzi zagrożenia dla projektu budowy bloków w Elektrowni Opole

 • 27.09.2013 17:00

  HSBC podniósł cenę docelową PGE do 17,3 zł

 • 07.10.2013 11:29

  Erste obniża rekomendację PGE do "trzymaj", cena docelowa 18,3 zł

 • 08.10.2013 15:37

  PGE EO zakończyła budowę farmy wiatrowej Resko I o mocy 14 MW

 • 08.10.2013 16:32

  PGE SA informacje o obrocie instrumentami finansowymi

 • 13.10.2013 17:55

  PKO BP i Alstom zaangażują się w realizację projektu w Elektrowni Opole

 • 15.10.2013 07:28

  MG przyjęło Program polskiej energetyki jądrowej

 • 15.10.2013 17:26

  Raiffeisen podwyższa cenę docelową dla PGE do 18,8 zł i obniża dla Enei do 15,3 zł

 • 15.10.2013 17:27

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 21.10.2013 12:35

  Societe Generale podwyższył cenę docelową akcji PGE do 19,6 zł

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 25.10.2013 17:57

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA odwołanie członków zarządu

 • 25.10.2013 18:10

  RN PGE odwołała z zarządu Bogusławę Matuszewską oraz Wojciecha Ostrowskiego

 • 25.10.2013 19:29

  Praca odwołanych członków zarządu PGE była niesatysfakcjonująca - szefowa RN (opis)

 • 27.10.2013 18:13

  Konsorcjum wykonawcze i PGE GiEK określiły warunki współpracy przy projekcie w Opolu

 • 28.10.2013 13:24

  ING podwyższyło ceny docelowe PGE, Enei i ZE PAK

 • 29.10.2013 19:17

  Deutsche Bank obniżył rekomendację dla PGE do "trzymaj" z ceną docelową 19,4 zł

 • 31.10.2013 14:54

  GPW: Animator dla kontraktów na akcje

 • 06.11.2013 17:24

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za III kwartał 2013 r.

 • 12.11.2013 12:49

  Zysk netto PGE w III kw. mógł spaść o 6 proc. rdr do 1,069 mld zł, EBITDA wzrośnie (analiza)

 • 13.11.2013 00:02

  Zysk netto PGE w III kw. mógł spaść o 6 proc. rdr do 1,069 mld zł, EBITDA wzrośnie (analiza, powt.)

 • 13.11.2013 05:12

  Wyniki PGE w III kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 13.11.2013 05:44

  Zysk netto PGE w III kw.'13 wyniósł 1,253 mld zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 13.11.2013 05:53

  Wyniki operacyjne PGE w III kw.'13 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 13.11.2013 10:10

  PGE zakłada, że ceny węgla w '14 będą podobne jak w '13

 • 13.11.2013 12:04

  PGE jest zainteresowana pakietem mniejszościowym Energi

 • 13.11.2013 12:26

  PGE jest zainteresowana udziałem w IPO Energi (opis)

 • 14.11.2013 14:30

  PGE SA delegowanie członków RN do czasowego wykonywania czynności członków zarządu

 • 14.11.2013 14:50

  RN PGE oddelegowała czasowo dwóch członków do zarządu spółki

 • 15.11.2013 14:40

  Oferta SE za 3,09 mld zł najtańsza na blok w Turowie, budżet zamawiającego 2,83 mld zł

 • 15.11.2013 15:03

  Oferta SE za 3,09 mld zł najtańsza na blok w Turowie, budżet zamawiającego 2,83 mld zł (opis)

 • 15.11.2013 16:29

  Oferta SE za 3,09 mld zł najtańsza na blok w Turowie, budżet zamawiającego 2,83 mld zł (opis2)

 • 18.11.2013 21:37

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA rezygnacja prezesa zarządu

 • 18.11.2013 21:50

  Krzysztof Kilian zrezygnował z funkcji prezesa PGE

 • 19.11.2013 09:12

  Rezygnacja prezesa Kiliana może być negatywna dla PGE, kurs spada (opinia)

 • 19.11.2013 11:41

  RN PGE w środę ogłosi konkurs na prezesa i czterech członków zarządu

 • 19.11.2013 14:09

  RN PGE w środę ogłosi konkurs na prezesa i czterech członków zarządu (aktl.)

 • 20.11.2013 15:18

  Fitch widzi przestrzeń do podniesienia ratingu dla PGE (opinia)

 • 26.11.2013 06:15

  PGE nie weźmie udziału w IPO Energi - p.o. prezesa

 • 26.11.2013 06:16

  Projekt PGE w Opolu bliżej rentowności, decyzja ws. inwestycji najpóźniej na początku '14 (wywiad)

 • 26.11.2013 06:16

  Zmiany w zarządzie PGE bez wpływu na działalność grupy, projekty są kontynuowane (wywiad)

 • 26.11.2013 13:13

  MSP liczy się z tym, że prace przy projekcie PGE w Opolu rozpoczną się po 15 grudnia

 • 26.11.2013 13:21

  MSP rozważy w I poł. 2014 koncepcję fuzji w branży energetycznej - Karpiński (opis)

 • 26.11.2013 18:39

  Societe Generale podniósł cenę docelową PGE do 20,5 zł

 • 04.12.2013 08:50

  Citi obniżyło rekomendację dla PGE do "sprzedaj" z "kupuj"

 • 06.12.2013 18:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA podpisanie porozumienia do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 06.12.2013 18:53

  PGE GiEK planuje wydać 31 stycznia 2014 r. pozwolenie rozpoczęcia prac w Opolu

 • 11.12.2013 10:37

  MSP spodziewa się wyboru prezesa PGE do końca roku

 • 12.12.2013 15:16

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 • 12.12.2013 15:26

  Sąd Apelacyjny częściowo uwzględnił apelację URE ws. rekompensat KDT dla PGE ZEDO

 • 17.12.2013 17:34

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '14 ze średnim wzrostem o 3,1 proc.

 • 17.12.2013 17:52

  Taryfy URE dla dystrybutorów energii na '14 zgodne z oczekiwaniami rynku (opinia)

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 20.12.2013 15:48

  ZA Puławy i PGE GiEK do 31.III.2014 r. zdecydują o budowie Elektrowni Puławy

 • 20.12.2013 16:28

  GPW: komunikat - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

 • 20.12.2013 16:44

  Oferta PGE GiEK najkorzystniejsza na interwencyjną rezerwę zimną dla bloków 200-460 MW

 • 23.12.2013 15:44

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA rezygnacja członków Rady nadzorczej

 • 23.12.2013 15:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA odwołanie p.o. prezesa zarządu

 • 23.12.2013 15:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - odwołanie p.o. prezesa zarządu

 • 23.12.2013 16:00

  Marek Woszczyk został nowym prezesem PGE

 • 23.12.2013 16:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA powołanie członków zarządu IX kadencji

 • 31.12.2013 12:04

  PGE SA informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce

 • 31.12.2013 14:54

  PGE SA wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

 • 31.12.2013 15:14

  Wygasła umowa PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea w sprawie poszukiwania gazu z łupków

 • 02.01.2014 14:09

  MSP oczekuje kontynuacji strategii przez nowe zarządy PGNiG i PGE, nie zakłada dużych zmian

 • 09.01.2014 12:46

  Rada nadzorcza PGE zatwierdziła program finansowania projektu w Opolu

 • 09.01.2014 12:58

  Rada nadzorcza PGE zatwierdziła program finansowania projektu w Opolu (opis)

 • 09.01.2014 18:29

  Prace nad urentownieniem inwestycji PGE w Opolu zostały zakończone - minister skarbu

 • 20.01.2014 07:09

  MSP oczekuje restrukturyzacji PGE i PGNiG, dobrze ocenia prezesa Tauronu (wywiad)

 • 20.01.2014 11:52

  PGE Energia Odnawialna szuka dostawców turbin wiatrowych dla projektu Resko II

 • 20.01.2014 18:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 20.01.2014 18:04

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 20.01.2014 18:23

  PKO BP udzieli limitu gwarancyjnego dla PGE i PGE GiEK do kwoty 2,55 mld zł

 • 21.01.2014 17:22

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - powołanie prokurenta

 • 22.01.2014 12:39

  Konferencja w PAP: harmonogram projektu jądrowego realistyczny

 • 23.01.2014 09:53

  PGE podtrzymuje, że 31 stycznia wyda polecenie rozpoczęcia prac w Opolu

 • 23.01.2014 10:57

  PGE GiEK oczekuje rozstrzygnięcia przetargu na blok w Turowie w lutym

 • 23.01.2014 12:28

  Zarząd PGE chce jak najszybciej zaktualizować strategię grupy; budowa Opola ruszy w lutym (opis)

 • 24.01.2014 06:40

  PGE zakłada CAGR nominalnych cen energii elektrycznej w latach 2016-2030 na poziomie ok. 2,6 proc.

 • 24.01.2014 06:51

  PGE zakłada, że w '14 CAPEX na projekt w Opolu wyniesie 0,7 mld zł, w '15 3,8 mld zł

 • 24.01.2014 07:17

  PGE wyda w '14 na projekt w Opolu 0,7 mld zł, w '15 3,8 mld zł (opis)

 • 24.01.2014 08:58

  PGE przedstawiła założenia do projektu Opole II (opinia)

 • 24.01.2014 10:37

  PGE koryguje założenia CAGR nominalnych cen energii, w latach 2016-2030 ma wynieść ok. 4,7 proc.

 • 24.01.2014 12:19

  PGE wyda w '14 na projekt w Opolu 0,7 mld zł, w '15 3,8 mld zł (opis, aktl.)

 • 24.01.2014 14:10

  PGE chce utrzymać stabilną politykę dywidendową

 • 24.01.2014 14:25

  PGE może emitować obligacje, euroobligacje i zaciągać kredyty pod inwestycję w Opolu

 • 24.01.2014 15:05

  PGE chce finansować Opole środkami własnymi i długiem; utrzymać stabilną politykę dywidend (opis)

 • 27.01.2014 13:27

  HSBC podwyższył rekomendację dla PGE do "neutralnie", z ceną docelową 18,8 zł

 • 27.01.2014 13:45

  BGK zastanawia się nad finansowaniem sześciu projektów energetycznych

 • 28.01.2014 09:16

  HSBC podwyższa rekomendację dla PGE do "neutralnie"

 • 28.01.2014 14:31

  Rząd przyjął program energetyki jądrowej

 • 29.01.2014 10:19

  Termin 17 II, jako termin wyłonienia inżyniera kontraktu, jest niezagrożony - prezes PGE EJ1

 • 29.01.2014 10:45

  Aleksander Grad zrezygnuje z dniem 1 lutego z funkcji prezesa PGE EJ1

 • 29.01.2014 10:53

  Aleksander Grad zrezygnuje z dniem 1 lutego z funkcji prezesa PGE EJ1 (opis)

 • 29.01.2014 11:04

  Termin 17 II, jako termin wyłonienia inżyniera kontraktu, jest niezagrożony - prezes PGE EJ1 (opis)

 • 29.01.2014 11:09

  Aleksander Grad zrezygnuje z dniem 1 lutego z funkcji prezesa PGE EJ1 (opis2)

 • 30.01.2014 22:42

  Goldman Sachs obniża cenę docelową dla PGE do 19,7 zł

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 31.01.2014 16:06

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP) Generalnemu wykonawcy projektu Opole II

 • 03.02.2014 12:16

  Jacek Cichosz powołany na p.o. prezesa spółki PGE EJ1

 • 06.02.2014 13:22

  Rozstrzygnięcie przetargu na inżyniera kontraktu przy elektrowni jądrowej w III kw. '14

 • 06.02.2014 14:55

  PGE SA ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia

 • 07.02.2014 07:54

  PGE i Eurocash na liście najmniej preferowanych w UBS, PKO i Energa - najbardziej

 • 07.02.2014 08:34

  Societe Generale obniżył cenę docelową PGE do 19,2 zł

 • 07.02.2014 09:40

  Spółki energetyczne do '19 chcą zainwestować w infrastrukturę sieciową ponad 41 mld zł - URE

 • 07.02.2014 10:04

  Inwestycje w energetykę konwencjonalną do '24 mogą wynieść 100 mld zł - PMR

 • 07.02.2014 12:27

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna SA

 • 07.02.2014 12:32

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna SA

 • 10.02.2014 07:43

  ING podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Tauronu do "trzymaj"

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 10.02.2014 16:42

  ING podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Tauronu do "trzymaj" (opis)

 • 13.02.2014 19:09

  JP Morgan podwyższył cenę docelową PGE do 14,3 zł

 • 17.02.2014 18:04

  PGE EJ 1 otrzymała cztery oferty na inżyniera kontraktu przy elektrowni jądrowej

 • 18.02.2014 17:54

  PGE SA informacja o wpływie jednorazowych zdarzeń o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe 2013 r.

 • 18.02.2014 18:09

  Zdarzenia jednorazowe obniżą wynik PGE za '13 o ok. 875 mln zł

 • 19.02.2014 09:02

  Rezerwy na CO2 i odpisy na aktywach obniżą wynik netto PGE o 875 mln zł; kurs spada (opinia)

 • 19.02.2014 09:30

  Zdarzenia jednorazowe obniżą wynik netto PGE o 875 mln zł; rynek boi się o dywidendę (opinia, aktl.)

 • 20.02.2014 13:38

  Goldman Sachs podnosi cenę docelową akcji PGE do 19,8 zł

 • 24.02.2014 07:15

  Enea może objąć 10 proc. udziałów w PGE EJ1 w pierwszej połowie roku

 • 28.02.2014 11:26

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 28.02.2014 19:42

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 28.02.2014 19:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 05.03.2014 13:15

  PGE SA wykaz akcjonariuszy

 • 07.03.2014 13:00

  Cztery oferty na blok w Pomorzanach, oferta Rafako najtańsza

 • 10.03.2014 08:46

  DM PKO BP podwyższył ceny docelowe dla Energi, PGE, Enei i Tauronu, obniżył dla PAK i CEZ

 • 11.03.2014 14:48

  PGE może wypłacić 0,98 zł dywidendy na akcję za 2013 r. - analitycy (tabela)

 • 12.03.2014 10:01

  PGE może wypłacić 0,99 zł dywidendy na akcję za 2013 r. - analitycy (tabela, aktl.)

 • 12.03.2014 16:55

  mDom Maklerski zmienił rekomendacje dla 14 spółek

 • 12.03.2014 19:58

  PGE chce wypłacić 2,057 mld zł dywidendy, czyli 1,1 zł na akcję

 • 12.03.2014 20:06

  Wyniki PGE w IV kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 12.03.2014 20:13

  PGE chce wypłacić 2,057 mld zł dywidendy, czyli 1,1 zł na akcję (opis)

 • 12.03.2014 20:26

  Wyniki PGE w IV kw. 2013 r. vs konsensus PAP (aktl.)

 • 12.03.2014 21:05

  Zysk netto PGE w IV kw.'13 wyniósł 340,9 mln zł wobec konsensusu 136 mln zł zysku (opis)

 • 12.03.2014 21:23

  PGE zakłada w '14 spadek EBITDA w segmencie wytwarzania konwencjonalnego i sprzedaży

 • 12.03.2014 21:33

  Wpływ netto programu poprawy efektywności PGE wyniósł w '13 494 mln zł

 • 12.03.2014 21:46

  Wyniki operacyjne PGE w IV kw.'13 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 12.03.2014 23:13

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 12.03.2014 23:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 12.03.2014 23:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wniosek zarządu w zakresie podziału zysku za 2013 r.

 • 13.03.2014 06:22

  PGE zakłada w '14 spadek EBITDA w segmencie wytwarzania konwencjonalnego i sprzedaży (powt.)

 • 13.03.2014 10:31

  PGE oczekuje rozstrzygnięcia przetargu na blok w Turowie najpóźniej w II kwartale

 • 13.03.2014 10:51

  Wyniki PGE w segmentach obrotu i detalu będą w '14 "widocznie" słabsze rdr

 • 13.03.2014 11:29

  Wyniki PGE w '14 pod presją, w segmentach obrotu i detalu "widocznie" słabsze rdr (opis)

 • 13.03.2014 14:17

  Prezes PGE spodziewa się utrzymania tendencji wzrostowych na rynku energii

 • 17.03.2014 15:53

  Goldman Sachs podnosi cenę docelową akcji PGE do 20 zł

 • 18.03.2014 15:09

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 18.03.2014 15:31

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - rejestracja przez sąd zmian statutu

 • 18.03.2014 16:21

  HSBC podwyższa cenę docelową akcji PGE do 21,3 zł, rekomenduje "neutralnie"

 • 18.03.2014 18:40

  Oferta konsorcjum z Budimeksem za 3,25 mld zł najkorzystniejsza na nowy blok w Turowie

 • 19.03.2014 15:42

  PGE chce w latach 2014-18 wydać na inwestycje ok. 40 mld zł

 • 31.03.2014 15:35

  ZA Puławy i PGE GiEK do 31 XII '14 r. zdecydują o budowie Elektrowni Puławy

 • 02.04.2014 16:59

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał NWZ z dnia 6 lutego 2014 r.

 • 02.04.2014 19:32

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

 • 07.04.2014 10:27

  Rumunia najatrakcyjniejsza w regionie dla inwestorów szukających dywidendy - Wood (opinia)

 • 15.04.2014 06:19

  Deutsche Bank podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", cenę docelową do 22,1 zł

 • 30.04.2014 15:12

  UniCredit podniósł rekomendację PGE do "trzymaj", cenę docelową do 20 zł

 • 06.05.2014 07:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.05.2014 10:55

  Premier za "rehabilitacją" polskiego węgla; zapowiada wsparcie dla górnictwa i energetyki

 • 07.05.2014 16:17

  Kurs PGE spada kolejny dzień, rynek obawia się ingerencji w mechanizmy rynkowe (opinia)

 • 08.05.2014 15:30

  MSP nie zmienia podejścia do dywidend ze spółek energetycznych

 • 09.05.2014 15:19

  PGE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 09.05.2014 15:54

  PGE SA projekty uchwał na ZWZ

 • 12.05.2014 07:37

  Morgan Stanley obniżył rekomendację dla PGE do "niedoważaj"

 • 13.05.2014 15:55

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla 6 spółek

 • 13.05.2014 16:06

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla 6 spółek (popr.)

 • 13.05.2014 23:57

  PGE chce utrzymać 8-9 mld zł zysku EBITDA i politykę dywidendową do 2020 roku

 • 14.05.2014 00:07

  Łączne nakłady inwestycyjne GK PGE do 2020 r. wyniosą około 50 mld zł

 • 14.05.2014 01:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 01:07

  Wyniki PGE w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.05.2014 01:28

  Zysk netto PGE w I kw.'14 wyniósł 789 mln zł, poniżej konsensusu

 • 14.05.2014 05:48

  Wyniki operacyjne PGE w I kw.'14 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 14.05.2014 08:39

  Wyniki PGE neutralne, strategia bez przełomu (opinia)

 • 14.05.2014 08:55

  Wyniki PGE neutralne, strategia bez przełomu (opinia, aktl.)

 • 14.05.2014 12:13

  PGE szacuje na kilkadziesiąt mln zł wzrost kosztów z powodu systemu wsparcia dla kogeneracji

 • 14.05.2014 14:26

  PGE zakłada, że do 2020 r. dług netto/EBITDA nie przekroczy 2,5x

 • 14.05.2014 15:00

  PGE nie wyklucza, że w '14 może wyjść na rynek z emisją euroobligacji

 • 22.05.2014 14:59

  PGE SA ustanowienie programu euroobligacji oraz udzielenie gwarancji dla PGE Sweden AB (publ)

 • 22.05.2014 15:09

  PGE ustanawia program euroobligacji o wartości do 2 mld euro

 • 22.05.2014 15:17

  PGE ustanawia program euroobligacji o wartości do 2 mld euro (opis)

 • 22.05.2014 17:56

  Budowa kopalni Gubin-Brody to odległa przyszłość - Tusk

 • 23.05.2014 07:49

  Goldman Sachs obniża rekomendację dla PGE do "sprzedaj"

 • 23.05.2014 16:08

  KIO oddaliła odwołania Doosan oraz Shanghai Electric w przetargu na blok w Turowie

 • 23.05.2014 17:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA potwierdzenie ratingu PGE oraz przyznanie ratingu dla programu euroobligacji przez Fitch Ratings

 • 23.05.2014 18:02

  KIO oddaliła odwołania Doosan oraz Shanghai Electric w przetargu na blok w Turowie (opis)

 • 26.05.2014 16:37

  Moody's obniżył rating PGE do Baa1 z A3, perspektywa stabilna

 • 26.05.2014 16:40

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zmiana ratingu PGE oraz przyznanie ratingu dla programu euroobligacji przez Moody's

 • 26.05.2014 16:49

  Moody's obniżył rating PGE do Baa1 z A3, perspektywa stabilna (opis)

 • 26.05.2014 17:55

  Moody's obniżył rating PGE do Baa1 z A3, perspektywa stabilna (opis, aktl.)

 • 02.06.2014 10:51

  PGE planuje emisję obligacji o wartości 500 mln euro - Bloomberg

 • 02.06.2014 20:05

  PGE wyemitowała obligacje o wartości 500 mln euro

 • 04.06.2014 15:38

  Sprzedawcy energii chcą wzrostu cen średnio o 5 proc. - wysokienapiecie.pl

 • 05.06.2014 07:56

  UBS obniżył rekomendację PGE do "sprzedaj" z "neutralnie"

 • 05.06.2014 17:42

  Fitch przyznał euroobligacjom PGE rating "BBB+"

 • 05.06.2014 17:50

  Fitch przyznał euroobligacjom PGE rating "BBB+" (opis)

 • 05.06.2014 18:18

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - przyznanie ratingu dla emisji euroobligacji przez Fitch Ratings

 • 06.06.2014 09:55

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Przyznanie ratingu dla emisji euroobligacji przez Moody's

 • 06.06.2014 10:03

  Moody's przyznał euroobligacjom PGE rating "Baa1"

 • 06.06.2014 11:48

  PGE SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 06.06.2014 18:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 07.06.2014 11:13

  SA oddalił apelację URE ws. rekompensat KDT dla Elektrociepłowni Rzeszów

 • 08.06.2014 21:44

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE

 • 09.06.2014 16:12

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE i Tauronu, obniżył dla Energi

 • 09.06.2014 16:52

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 6 czerwca 2014 r.

 • 12.06.2014 14:04

  Jacek Cichosz prezesem spółki odpowiedzialnej za elektrownię jądrową

 • 13.06.2014 18:54

  PGE SA Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE

 • 13.06.2014 19:03

  Sąd Apelacyjny oddalił apelację URE ws. rekompensat KDT dla Elektrowni Opole

 • 15.06.2014 15:23

  Sąd apelacyjny oddalił apelację URE w sprawie korekty kosztów osieroconych dla E.Opole

 • 16.06.2014 08:53

  Wood podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Tauronu do "trzymaj"

 • 23.06.2014 10:32

  JP Morgan podniósł ceny docelowe dla PGE i Energi

 • 26.06.2014 12:12

  Enea, Energa, PGE i Tauron chcą współpracować w obszarze R&D

 • 26.06.2014 14:15

  Alstom dostarczy za ok. 81 mln euro turbiny dla farmy wiatrowej PGE o mocy 90 MW

 • 27.06.2014 11:26

  Trigon rekomenduje "kupuj" Energę i Eneę, "sprzedaj" PGE i Tauron

 • 01.07.2014 17:40

  PIR sprzedają 65 mln akcji PGE - źródło

 • 02.07.2014 08:44

  PIR sprzedaje 3,5 proc. akcji PGE, nie powinno być problemów z popytem (opinia)

 • 02.07.2014 09:51

  Książka popytu na akcje PGE zamyka się o 11.00, przedział 20-21 zł

 • 02.07.2014 12:32

  Budowa księgi popytu na akcje PGE zakończona przy cenie 20,25 zł - źródło

 • 02.07.2014 18:26

  MSP pozyskało 121,5 mln zł, a PIR 1,2 mld zł ze sprzedaży akcji PGE

 • 02.07.2014 20:39

  MSP pozyskało 121,5 mln zł, a PIR 1,2 mld zł ze sprzedaży akcji PGE (opis)

 • 03.07.2014 14:45

  Rozpoczęły się roboty ziemne przy budowie bloków w Elektrowni Opole

 • 07.07.2014 19:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA sąd apelacyjny w Warszawie oddalił apelację prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2010 dla PGE GiEK S.A.

 • 07.07.2014 20:05

  PGE obniży w I poł. '14 EBIT segmentu energetyka konwencjonalna o ok. 114 mln zł

 • 09.07.2014 10:09

  PGE SA zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 10.07.2014 09:52

  W czwartek spodziewane podpisanie umowy między PGE i konsorcjum wykonawców na blok w Turowie

 • 10.07.2014 13:37

  PGE EJ1 w 2015 r. uruchomi postępowanie zintegrowane - Cichosz

 • 10.07.2014 14:36

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 11.07.2014 07:39

  Goldman Sachs podniósł rekomendację PGE do "neutralnie"

 • 11.07.2014 17:41

  GPW: Komunikat - PGE

 • 23.07.2014 13:31

  Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2015 rok

 • 28.07.2014 19:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA szacunek skonsolidowanego zysku EBITDA za I półrocze 2014 r. oraz informacja o niepieniężnych zdarzeniach o charakterze jednorazowym wpływających na skonsolidowane wyniki Grupy PGE za I półrocze 2014 roku

 • 28.07.2014 19:10

  PGE szacuje, że skonsolidowana EBITDA w I poł. '14 wyniesie ok. 4,6 mld zł

 • 29.07.2014 09:13

  Wyniki PGE skorygowane o one-offy będą dość słabe w II kwartale (opinia)

 • 01.08.2014 12:13

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - przyznanie ratingu dla emisji euroobligacji przez Fitch Ratings

 • 01.08.2014 12:22

  Fitch przyznał euroobligacjom PGE o wartości 138 mln euro rating "BBB+"

 • 11.08.2014 18:03

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2013

 • 11.08.2014 18:18

  Korekta rekompensat KDT za 2013 rok dla PGE wynosi plus 438 mln zł

 • 14.08.2014 16:42

  PGE SA SOKiK częściowo uwzględnił odwołanie PGE GiEK SA i zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej rekompensat KDT za rok 2010 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole

 • 14.08.2014 16:54

  SOKiK częściowo uwzględnił odwołania PGE ws. rekompensat KDT

 • 20.08.2014 08:49

  UniCredit podnosi cenę docelową akcji PGE do 24 zł

 • 23.08.2014 11:12

  PGE zakłada rozpoczęcie prac przy budowie kopalni Gubin w 2018 r.

 • 27.08.2014 00:31

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 27.08.2014 00:47

  Wyniki PGE w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2014 00:58

  Zysk netto PGE w II kw.'14 wyniósł 1,71 mld zł, lepiej od konsensusu

 • 27.08.2014 01:16

  Zysk netto PGE w II kw.'14 wyniósł 1,71 mld zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 27.08.2014 01:38

  Wyniki operacyjne PGE w II kw.'14 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 27.08.2014 06:53

  PGE zakłada w '14 wzrost EBITDA w segmencie wytwarzania konwencjonalnego

 • 27.08.2014 08:43

  Wyniki PGE za II kwartał są neutralne (opinia)

 • 27.08.2014 09:09

  Wyniki PGE za II kwartał są neutralne (opinia, aktl.)

 • 27.08.2014 11:50

  PGE zakłada w '14 wzrost EBITDA w wytwarzaniu konwencjonalnym (aktl.)

 • 27.08.2014 14:39

  PGE nie planuje emisji euroobligacji w tym roku

 • 27.08.2014 15:04

  PGE nie planuje już emisji euroobligacji w tym roku (opis)

 • 01.09.2014 07:00

  Kompania Węglowa chce sprzedać kilka kopalń Węglokoksowi lub energetyce; obniża koszty (wywiad)

 • 01.09.2014 07:00

  Kompania Węglowa będzie chciała podnieść ceny węgla - prezes

 • 03.09.2014 17:28

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA podpisanie umowy wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej

 • 03.09.2014 17:34

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia przez nich łącznie 30 proc. udziałów w spółce PGE EJ1

 • 03.09.2014 17:52

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis)

 • 03.09.2014 18:50

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis2)

 • 05.09.2014 15:53

  Rząd poważnie analizuje konsolidację w sektorze węglowym

 • 06.09.2014 10:36

  Wykopy pod kotłownie i maszynownie Elektrowni Opole już gotowe

 • 09.09.2014 16:58

  W 2015 r. raport środowiskowy dla dwóch lokalizacji elektrowni jądrowej

 • 10.09.2014 12:49

  PGE rusza z budową farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW

 • 10.09.2014 18:28

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 11.09.2014 10:34

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada m.in. przejęcie części kopalń przez Eneę, PGE i Tauron - Tomczykiewicz, MG

 • 11.09.2014 11:02

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada przejęcie części kopalń przez energetykę - Tomczykiewicz, MG (opis)

 • 11.09.2014 12:10

  Tauron nie prowadzi z KW rozmów na temat przejęcia konkretnych kopalń

 • 11.09.2014 15:27

  MSP dementuje informacje o planach sprzedaży kopalń spółkom energetycznym

 • 11.09.2014 15:36

  Asseco, Apator, Atende, IVMX i Sygnity w przetargu na system i liczniki dla PGE

 • 11.09.2014 15:52

  Spółki energetyczne nie rozmawiają ws. przejęć kopalń od KW; MSP też zaprzecza (opis)

 • 11.09.2014 18:47

  Konsolidacja kopalń z energetyką na etapie analiz, nie decyzji - MG

 • 12.09.2014 11:53

  PGE EJ 1 ma umowę z AMEC Nuclear UK na usługi inżyniera kontraktu dla elektrowni jądrowej

 • 12.09.2014 16:36

  DM mBanku obniżył rekomendację dla sześciu spółek, zawiesił zalecenie dla Alchemii

 • 15.09.2014 11:57

  Branża energetyczna i rząd nie są skłonni popierać łączenia kopalń z firmami energetycznymi

 • 15.09.2014 15:38

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.09.2014 17:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ z dnia 6 czerwca 2014 r.

 • 23.09.2014 13:51

  KNF nałożyła na Skarb Państwa 20 tys. zł kary za brak informacji o zmianie udziałów w PGE

 • 24.09.2014 08:52

  UniCredit zaleca długą pozycję na ZE PAK i krótką na PGE

 • 26.09.2014 09:46

  Energetycy przeciw powiązaniom długoterminowymi umowami firm energetycznych i kopalń

 • 09.10.2014 12:25

  PGE, Tauron, Enea i KGHM mają zgodę UOKiK na budowę elektrowni atomowej

 • 09.10.2014 14:14

  PGE SA zgoda prezesa UOKiK na koncentrację

 • 09.10.2014 16:43

  Dźwignia netto Tauronu, Energi i Enei wzrośnie do ok. 3x w '16, PGE do ok. 2x - Fitch

 • 14.10.2014 16:25

  GPW: Animator dla kontraktów terminowych

 • 24.10.2014 15:44

  Sąd oddalił skargę Shanghai Electric w przetargu na budowę bloku w Turowie

 • 27.10.2014 11:03

  Na ustaleniach szczytu najbardziej zyskają CEZ i PGE - Wood (opinia)

 • 06.11.2014 10:24

  BESI rekomenduje "kupuj" dla Energi i Enei i "neutralnie" dla PGE i Tauronu

 • 06.11.2014 16:29

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla CEZ i zmienia ceny docelowe dla firm z branży

 • 07.11.2014 07:58

  DM PKO BP podniósł ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 13.11.2014 00:37

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 00:48

  Wyniki PGE w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2014 00:52

  Zysk netto PGE w III kw.'14 wyniósł 387 mln zł, gorzej od konsensusu

 • 13.11.2014 01:04

  Wyniki operacyjne PGE w III kw.'14 oraz wyniki fin. według segmentów działalności (tabela)

 • 13.11.2014 01:23

  Zysk netto PGE w III kw.'14 wyniósł 387 mln zł, gorzej od konsensusu (opis)

 • 13.11.2014 05:30

  PGE zakłada w '15 wzrost EBITDA w wytwarzaniu i obrocie; wzrost CAPEX-u

 • 13.11.2014 08:12

  Powtarzalne wyniki PGE zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 13.11.2014 08:27

  Zysk netto PGE dużo niższy z powodu one-offu; wyniki powtarzalne bez zaskoczeń (opinia, aktl.)

 • 13.11.2014 14:44

  PGE nie spodziewa się istotnych odpisów w IV kwartale

 • 13.11.2014 15:06

  PGE i Tauron spodziewają się stabilnych cen węgla w '15, Enea widzi potencjał do spadku

 • 20.11.2014 08:50

  Deutsche Bank zaleca "trzymaj" PGE i Tauron oraz "kupuj" Energę

 • 20.11.2014 13:22

  MSP nie wyklucza zaangażowania energetyki w ratowanie górnictwa - Karpiński

 • 02.12.2014 10:12

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PGE i krótką na Enei

 • 04.12.2014 17:05

  Puławy unieważniły przetarg na wybór generalnego wykonawcy Elektrowni Puławy

 • 08.12.2014 09:41

  Inwestycje Polskie zaangażują się w budowę bloku w Turowie na 1 mld zł

 • 10.12.2014 15:15

  Erste podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", cena docelowa 22,6 zł

 • 17.12.2014 14:00

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '15 ze średnim wzrostem o 3,9 proc.

 • 18.12.2014 10:16

  PGE podpisała z BGK umowę kredytową na 1 mld zł

 • 19.12.2014 17:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 23.12.2014 16:27

  PGE rezygnuje z firmy badającej miejsca pod elektrownię jądrową

 • 23.12.2014 17:28

  Puławy i PGE GiEK rozwiązały umowę ws. wspólnej realizacji elektrowni

 • 05.01.2015 13:41

  Bank of America Merrill Lynch podnosi ocenę dla polskich akcji do "neutralnie"

 • 07.01.2015 15:23

  Plan naprawy górnictwa doprowadzi do konsolidacji sektora energetycznego z górniczym

 • 07.01.2015 15:50

  KW zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w podmiot na bazie Węglokoksu (opis)

 • 07.01.2015 17:05

  Kompania Węglowa zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w "nową KW" (opis2)

 • 07.01.2015 17:43

  Wygaszenie najsłabszych kopalń KW pozytywne; ciągle niepewność dot. konsolidacji z energetyką (opinia)

 • 08.01.2015 15:16

  W "Nową KW" najmocniej ze spółek energetycznych może się zaangażować PGE (analiza)

 • 08.01.2015 17:35

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w styczniu

 • 08.01.2015 17:43

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w I (opis)

 • 09.01.2015 09:04

  MSP chce konsolidować energetykę, by mogła konkurować w regionie (opinia)