PGE SA

skrót: PGE

Ostatnie notowanie z: 22.06.2018 17:00

Aktualny kurs9,46   0 %0 zł
Otwarcie9,581,27%
Minimum9,460,00%
Maksimum9,702,54%
Wolumen (szt.) 1083412
Kurs odniesienia9,46
Widełki dolne8,63
Widełki górne10,53
Obroty (tyś. zł)10340
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
43 5509,49
57 9739,48
1159 6359,47
1458 1869,46
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
9,543 538 2
9,554 187 3
9,5614 035 4
9,572 700 2
Grupa to zintegrowany pionowo podmiot, uczestniczący w całym łańcuchu wartości energii elektrycznej. Jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce. Grupa prowadzi działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny), jak również z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, biomasa) oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa1 091 681 70658,38%1 091 681 70658,38%

Kategoria • 20.06.2018 16:06

  PSE rozstrzygnęły przetarg na usługi DSR na okres 1 VII 2018-30 VI 2019

 • 14.06.2018 13:18

  Doradca nie rekomenduje funduszowi China-CEE Fund odpowiadania na wezwanie PGE na Polenergię

 • 12.06.2018 07:20

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-IV 7.179 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 08.06.2018 18:34

  GPW: Komunikat - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

 • 06.06.2018 16:37

  Balcke-Dürr zmodernizuje elektrofiltry bloków w El. Opole za ok. 188 mln zł

 • 05.06.2018 16:44

  DM mBanku rekomenduje kupno polskich spółek energetycznych i sprzedaż CEZ

 • 30.05.2018 14:56

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (12/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 30.05.2018 14:51

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (11/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 28.05.2018 17:01

  PGE ma porozumienia w sprawie płac ze związkami spółek grupy

 • 28.05.2018 10:44

  Kulczyk Investments nie odpowie na wezwanie do sprzedaży Polenergii

 • 23.05.2018 08:50

  Przejęcie Polenergii byłoby rozsądnym ruchem PGE, ale niewiadomą jest finalna cena wezwania (opinia)

 • 22.05.2018 18:13

  PGE wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier (opis2)

 • 22.05.2018 17:49

  PGE wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier (opis)

 • 22.05.2018 17:36

  PGE wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier

 • 22.05.2018 17:32

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (10/2018) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Polenergia S.A.

 • 22.05.2018 17:31

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (9/2018) Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. decyzji w sprawie planowanego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Polenergia S.A. - ujawnienie opóźnionej

 • 22.05.2018 07:37

  JPMorgan obniżył rekomendację dla PGE do "neutralnie", cena docelowa 10,40 zł

 • 16.05.2018 12:57

  Wzrost cen CO2 będzie widoczny w wynikach PGE w ‘19 – wiceprezes

 • 16.05.2018 12:35

  PGE podtrzymuje, że projekt atomowy to jedna z opcji strategicznych (opis)

 • 16.05.2018 11:02

  PGE podtrzymuje, że projekt atomowy to jedna z opcji strategicznych

 • 15.05.2018 18:27

  Zysk netto j.d. PGE w I kw. '18 wyniósł 935 mln zł, EBITDA 2,2 mld zł (opis)

 • 15.05.2018 17:58

  Zysk netto j.d. PGE w I kw. '18 wyniósł 935 mln zł, EBITDA 2,2 mld zł

 • 15.05.2018 17:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 15:45

  Tauron i KGHM nie będą uczestniczyć w projekcie jądrowym; ME chce, by pozostała w nim PGE - Tchórzewski

 • 14.05.2018 08:05

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-III 5.737 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 10.05.2018 16:52

  Orlen koncentruje się na przejęciu Grupy Lotos i kluczowych projektach inwestycyjnych

 • 08.05.2018 13:32

  KWB Bełchatów ma wydłużoną koncesję na wydobycie węgla z Pola Bełchatów

 • 27.04.2018 09:10

  Wyniki PGE neutralne, choć nieco rozczarowuje segment wytwarzania (opinia)

 • 26.04.2018 17:59

  PGE szacuje, że jej EBITDA w I kw. wyniosła 2,2 mld zł, a zysk netto j.d. 959 mln zł (opis)

 • 26.04.2018 17:52

  PGE szacuje, że jej EBITDA w I kw. wyniosła 2,2 mld zł, a zysk netto j.d. 959 mln zł

 • 26.04.2018 17:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (8/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2018 r.

 • 16.04.2018 15:36

  Polska jest gotowa sfinansować budowę elektrowni jądrowej z własnych środków – Kwieciński

 • 16.04.2018 15:28

  Jest moda na offshore, a Polska w pierwszej kolejności potrzebuje budowy atomu – Tchórzewski

 • 16.04.2018 12:20

  PGE wprowadza ofertę energii elektrycznej w Warszawie pod marką Lumi

 • 04.04.2018 07:33

  PGE promuje w Brukseli swoje plany inwestycji w morskie farmy wiatrowe

 • 29.03.2018 10:14

  Jest decyzja środowiskowa ws. kopalni węgla brunatnego Złoczew

 • 28.03.2018 11:14

  PFR chce współfinansować kolejne, po Jaworznie, inwestycje energetyczne

 • 23.03.2018 07:35

  Planowany termin uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jądrowej nierealny, realnie po 2030 - NIK

 • 22.03.2018 08:01

  Sytuacja na rynku energetycznym skłania do dyskusji nt. struktury własnościowej spółek energetycznych - ME

 • 16.03.2018 10:58

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (7/2018) Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r.

 • 15.03.2018 14:43

  Tchórzewski szacuje koszt projektu jądrowego na 70-75 mld zł

 • 15.03.2018 10:13

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (6/2018) Informacja o liczbie akcji nabytych w wezwaniu na akcje Zespołu Elektrowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania

 • 15.03.2018 09:09

  Wood podniósł rekomendacje dla Energi, Enei i PGE do "kupuj"

 • 09.03.2018 15:04

  W wezwaniu na akcje Kogeneracji złożono zapisy na 1.202.172 akcje spółki

 • 07.03.2018 14:28

  PGE chce na razie sama realizować projekt offshore, do '30 chciałaby mieć 2,5 tys. MW (opis)

 • 07.03.2018 13:26

  PGE chce na razie sama realizować projekt offshore, ale nie wyklucza partnerstwa

 • 07.03.2018 12:44

  PGE ma ambicję, by do 2030 r. zbudować 2,5 tys. MW w morskich farmach wiatrowych - prezes

 • 07.03.2018 12:18

  PGE zakłada, że jej CAPEX w '18 wzrośnie o ok. 20 proc. (opis)

 • 07.03.2018 12:01

  PGE chce stawiać na technologie niskoemisyjne; główną opcją strategiczną offshore

 • 07.03.2018 11:20

  PGE kontynuuje prace nad projektem jądrowym; decyzje mogą być na przełomie roku

 • 07.03.2018 11:10

  PGE szacuje koszt projektu budowy farm offshore na 12-14 mld zł

 • 07.03.2018 10:54

  PGE zakłada, że jej CAPEX w '18 wzrośnie o ok. 20 proc.

 • 07.03.2018 08:49

  Wyniki PGE bez zaskoczeń; grupa zapowiada inwestycje niskoemisyjne (opinia)

 • 06.03.2018 21:31

  PGE spodziewa się w '18 umiarkowanego wzrostu EBITDA rdr w segmencie dystrybucji

 • 06.03.2018 20:48

  Wyniki operacyjne i finansowe PGE w IV kw. '17 (tabela)

 • 06.03.2018 20:30

  Zysk netto PGE w '17 wyniósł 2,66 mld zł, EBITDA 7,65 mld zł (opis)

 • 06.03.2018 19:51

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 06.03.2018 19:48

  PGE zakłada, że projekt offshore jest do realizacji w perspektywie połowy przyszłej dekady

 • 06.03.2018 19:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 06.03.2018 19:43

  PGE szacuje nakłady na dostosowanie do konkluzji BAT na ok. 1,9 mld zł

 • 06.03.2018 19:40

  PGE analizuje budowę 3 bloków gazowych o łącznej mocy 1500 MW

 • 06.03.2018 19:27

  Zysk netto PGE w '17 wyniósł 2,66 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 06.03.2018 19:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 01.03.2018 07:51

  URE zatwierdził zmiany taryf dla czterech OSD w związku z ustawą o elektromobilności

 • 28.02.2018 12:59

  PGE Ventures wkrótce podpisze kolejne trzy umowy ze start-upami

 • 23.02.2018 06:45

  Nowe bloki Elektrowni Opole mogą zostać oddane w maju i wrześniu 2019 r.

 • 22.02.2018 20:17

  Zakończenie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole może się jeszcze opóźnić - PGE

 • 22.02.2018 20:03

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (5/2018) Nowe daty oddania do eksploatacji bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 16.02.2018 09:11

  DZIEŃ NA GPW: BZ WBK mocno spada po informacji o ABB, WIG 20 rośnie

 • 14.02.2018 11:56

  Trigon DM podniósł rekomendację dla Enei do "trzymaj"

 • 14.02.2018 09:41

  DZIEŃ NA GPW: PGNiG spada po wynikach, Handlowy na lekkim minusie

 • 13.02.2018 09:09

  DZIEŃ NA GPW: Kurs PGE spada po szacunkowych wynikach

 • 13.02.2018 08:41

  Szacunkowe wyniki PGE w IV kw. słabsze od oczekiwań; rozczarował obszar wytwarzania (opinia)

 • 12.02.2018 18:39

  PGE szacuje 7,6 mld zł EBITDA i 2,64 mld zł zysku netto w 2017 roku (opis2)

 • 12.02.2018 18:17

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE za IV kw.'17 (tabela)

 • 12.02.2018 17:48

  PGE szacuje 7,6 mld zł EBITDA i 2,64 mld zł zysku netto w 2017 roku (opis)

 • 12.02.2018 17:28

  PGE szacuje 7,6 mld zł EBITDA i 2,64 mld zł zysku netto w 2017 roku

 • 12.02.2018 17:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (4/2018) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2017

 • 12.02.2018 14:58

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch (opis)

 • 12.02.2018 14:34

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch

 • 12.02.2018 12:01

  DM BZ WBK wydał rekomendacje dla czterech grup energetycznych: PGE, Tauronu, Energi i Enei

 • 07.02.2018 14:04

  Są dyskusje o fuzjach w energetyce, ale ich nie inicjuję - Tchórzewski

 • 07.02.2018 12:02

  Zasoby bilansowe węgla w złożu Złoczew szacowane są na 611 mln ton - Orion Jędrysek

 • 06.02.2018 08:43

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-XII 29.246 klientów na zasadzie TPA

 • 01.02.2018 18:46

  PGE wzywa do sprzedaży 2.383.999 akcji ZEW Kogeneracja, po 81,80 zł za akcję (opis, popr.)

 • 01.02.2018 18:06

  PGE wzywa do sprzedaży 2.383.999 akcji ZEW Kogeneracja, po 81,80 zł za akcję (opis)

 • 01.02.2018 17:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (3/2018) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

 • 01.02.2018 17:20

  PGE wzywa do sprzedaży 2.383.999 akcji ZEW Kogeneracja, po 81,80 zł za akcję

 • 25.01.2018 08:22

  Nakłady na rozwój sieci energetycznej w latach 2018-2027 wyniosą 12,4 mld zł - PSE

 • 18.01.2018 13:13

  Spółki energetyczne z antysmogowymi ofertami sprzedaży energii w nocy

 • 17.01.2018 07:21

  URE zatwierdził kolejne zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 12.01.2018 15:18

  Wyniki testów PGE wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów w wys. ok. 807 mln zł (opis)

 • 12.01.2018 15:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (2/2018) Wynik testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych

 • 09.01.2018 18:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (1/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 09.01.2018 10:27

  PGE w '18 r. powinna złożyć wniosek o koncesję na wydobycie węgla ze złoża Złoczew - ME

 • 04.01.2018 13:04

  URE zatwierdził zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 29.12.2017 14:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (55/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 27.12.2017 09:20

  ME modyfikuje rozporządzenie ws taryfy nocnej, zmienia zasady korzystania

 • 22.12.2017 13:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (54/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 22.12.2017 12:54

  PGE rozpoczęła testy na utratę wartości aktywów majątku wytwórczego konwencjonalnego i OZE

 • 22.12.2017 12:49

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (53/2017) Informacja o prowadzonych przez Spółkę testach na utratę wartości aktywów

 • 20.12.2017 12:48

  PGE ogłosi wezwanie na 66 proc. akcji Kogeneracji (opis)

 • 20.12.2017 11:32

  PGE ogłosi wezwanie do sprzedaży 66 proc. akcji Kogeneracji

 • 18.12.2017 13:43

  PGE wybuduje moduł ciepłowniczy w elektrowni Rybnik; szacuje koszt przebudowy na 100 mln zł

 • 15.12.2017 12:52

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE (opis)

 • 15.12.2017 12:16

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE

 • 14.12.2017 15:43

  PGE zakłada, że będzie nowy system wsparcia dla kogeneracji

 • 14.12.2017 14:58

  PGE nie wyklucza ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji Kogeneracji (opis)

 • 14.12.2017 14:51

  PGE chce zintegrować aktywa ciepłownicze do końca 2018 roku

 • 14.12.2017 14:42

  PGE nie wyklucza ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji Kogeneracji

 • 14.12.2017 12:30

  PGE chce do ‘23 skupić się na przejęciach sieci ciepłowniczych; potem na rozwoju mocy w kogeneracji

 • 14.12.2017 10:18

  Analitycy chłodno przyjmują strategię ciepłowniczą PGE (opinia)

 • 13.12.2017 17:32

  Strategia PGE dla ciepłownictwa da ok. 0,7 mld zł skumulowanej dodatkowej EBITDA do '23 (opis)

 • 13.12.2017 17:14

  Planowane inwestycje PGE w ciepłownictwo do '23 sięgną 6,9 mld zł, potem do '30 ok. 10,6 mld zł

 • 13.12.2017 17:12

  PGE zakłada w strategii dla ciepłownictwa ok. 0,7 mld zł skumulowanej dodatkowej EBITDA do '23

 • 13.12.2017 17:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (52/2017) Zatwierdzenie Strategii Ciepłownictwa

 • 13.12.2017 15:48

  JSW ma umowę z PGE TFI i Altus TFI ws. funduszu stabilizacyjnego (opis)

 • 13.12.2017 07:32

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-X 25.191 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 08.12.2017 09:20

  Po '20 r. energetyka nie będzie miała miejsca, by zwiększyć zadłużenie pod duże inwestycje - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2017 13:04

  Elektrownia Opole i Tauron z zapasami węgla poniżej wymaganych poziomów - Tobiszowski, ME

 • 07.12.2017 11:42

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne mocno rosną po uchwaleniu ustawy o rynku mocy

 • 07.12.2017 09:53

  Enea może najbardziej skorzystać na rynku mocy - Ipopema (opinia)

 • 05.12.2017 11:35

  Polska energetyka, PGNiG i Orlen będą musiały pozyskać 33 mld zł długu do ‘20 - Fitch

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 24.11.2017 11:55

  ME zaniepokojone opłatami wodnymi, ostrzega przed wzrostem cen energii

 • 22.11.2017 14:37

  DM BZ WBK podniósł rekomendacje dla czterech grup energetycznych

 • 21.11.2017 16:11

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (51/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 21.11.2017 11:20

  NBP pozytywnie ocenia plany podniesienia obliga energetycznego

 • 20.11.2017 16:06

  PGG osiągnie ok. 200 mln zł zysku; załoga otrzyma 30 proc. „czternastki” (opis)

 • 20.11.2017 14:46

  PGG osiągnie ok. 200 mln zł zysku; załoga otrzyma 30 proc. „czternastki”

 • 16.11.2017 08:48

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-IX 23.124 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 16.11.2017 08:14

  ME proponuje niższe taryfy na prąd dla energii dostarczanej w godz. 23.00-07.00

 • 14.11.2017 09:00

  Inwestycje PGG w okresie I-VIII osiągnęły 602,9 mln zł, czyli 68,5 proc. planu - ME

 • 13.11.2017 16:58

  PGE przedstawi strategię dla ciepłownictwa 14 grudnia (opis)

 • 13.11.2017 15:40

  PGE przedstawi strategię dla ciepłownictwa 14 grudnia

 • 13.11.2017 12:46

  PGE sfinalizowało przejęcie aktywów EDF w Polsce, wartość transakcji to 4,27 mld zł (opis)

 • 13.11.2017 12:28

  PGE sfinalizowało przejęcie aktywów EDF w Polsce, wartość transakcji to 4,27 mld zł

 • 13.11.2017 12:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (50/2017) Zamknięcie transakcji nabycia aktywów EDF w Polsce

 • 10.11.2017 10:26

  Nowy Układ zbiorowy pracy w PGG do połowy przyszłego roku - Rogala

 • 08.11.2017 14:38

  Zapasy węgla w PGE na wymaganym poziomie - prezes

 • 08.11.2017 14:30

  PGE szacuje na ok. 35 mln zł rocznie ew. spadek kosztów z tyt. podatku od nieruchomości

 • 08.11.2017 11:47

  PGE nie widzi ryzyka opóźnienia inwestycji w Turowie

 • 08.11.2017 11:16

  Za wcześnie, by mówić o powrocie do wypłat dywidend przez PGE - wiceprezes

 • 08.11.2017 10:22

  PGE chce najpóźniej w połowie grudnia przedstawić strategię dla rozwoju ciepłownictwa

 • 07.11.2017 19:34

  Wyniki operacyjne PGE w III kw. '17 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 07.11.2017 19:12

  Zysk netto PGE w III kw. '17 wyniósł 1,46 mld zł, EBITDA 2,66 mld zł (opis)

 • 07.11.2017 18:59

  PGE spodziewa się w '18 spadku EBITDA rdr w energetyce konwencjonalnej i obrocie (opis)

 • 07.11.2017 18:41

  PGE spodziewa się w '18 spadku EBITDA rdr w segmentach energetyki konwencjonalnej i obrotu

 • 07.11.2017 18:26

  Zysk netto PGE w III kw. '17 wyniósł 1,46 mld zł, EBITDA 2,66 mld zł

 • 07.11.2017 18:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 11:01

  Profil finansowy PGE pogorszy się po przejęciu aktywów EDF - Moody's

 • 06.11.2017 14:06

  Produkcja węgla w PGG w '17 przekroczy 30 mln ton - Tchórzewski, ME

 • 02.11.2017 11:37

  ME rozważa podjęcie działań w celu zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie

 • 31.10.2017 18:11

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (49/2017) Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego transakcji przewidzianej Warunkową Umową Sprzedaży Akcji dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce

 • 27.10.2017 16:46

  Polski rząd zaskarżył konkluzje BAT w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • 27.10.2017 10:47

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-VIII 21.002 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 25.10.2017 08:50

  Oczyszczona EBITDA PGE za III kw. zgodna z oczekiwaniami (opinia)

 • 24.10.2017 18:14

  PGE szacuje, że w III kw. EBITDA wyniosła 2,66 mld zł,a zysk netto 1,46 mld zł (opis)

 • 24.10.2017 17:32

  PGE szacuje, że miała w I-III kw. '17. ok.6,11 mld zł EBITDA i ok. 2,96 mld zysku netto

 • 24.10.2017 17:18

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (48/2017) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2017 r.

 • 24.10.2017 16:30

  Fitch utrzymał rating PGE na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną

 • 16.10.2017 15:11

  PGE ma umowę z PSE na dostawy energii na pokrywanie strat w sieci w '18 za 310 mln zł

 • 12.10.2017 15:02

  ME oczekuje decyzji rządu ws. atomu w tym roku

 • 05.10.2017 09:56

  Obligo giełdowe PGE wzrośnie do 25 proc. - prezes

 • 05.10.2017 09:47

  PGE otrzymała warunkową zgodę UOKiK na przejęcie EDF Polska (opis)

 • 05.10.2017 09:31

  PGE otrzymała warunkową zgodę UOKiK na przejęcie EDF Polska

 • 02.10.2017 16:03

  Przejęcie aktywów EDF przez PGE przed końcem listopada - Tobiszowski

 • 27.09.2017 18:08

  ME ma modele finansowo-biznesowe dla elektrowni jądrowej

 • 26.09.2017 20:21

  Zakończenie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole opóźni się

 • 26.09.2017 19:54

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (47/2017) Informacja nt. wpłynięcia od generalnego wykonawcy propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 22.09.2017 12:26

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-VII 19.375 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 21.09.2017 06:43

  Negocjacje ws. lokalizacji elektrowni jądrowej są zaawansowane - Tchórzewski

 • 18.09.2017 17:17

  Przejęcie aktywów EDF przez PGE spodziewane w październiku-listopadzie - ME

 • 15.09.2017 10:26

  Przejęcie aktywów EDF przez PGE może zagrażać konkurencji i ograniczyć sprzedaż na TGE - UOKiK (opis)

 • 15.09.2017 10:10

  Przejęcie aktywów EDF przez PGE może zagrażać konkurencji i ograniczyć sprzedaż na TGE - UOKiK

 • 15.09.2017 09:14

  Przetarg na wybór technologii w elektrowni jądrowej najpóźniej na początku '18 - ME

 • 15.09.2017 07:39

  Exane BNP Paribas obniża rekomendację dla PGE do "poniżej rynku"

 • 14.09.2017 12:38

  Na przełomie roku „kierunkowa” decyzja dot. budowy elektrowni atomowej – Kowalczyk (wywiad)

 • 14.09.2017 10:15

  Możliwe działania kompensujące, by PGE mogła przejąć aktywa EDF - Piotrowski, ME

 • 12.09.2017 16:10

  Energa szacuje straty z tytułu niekorzystnych umów na zakup certyfikatów na 600 mln zł w 3 lata (opis2)

 • 07.09.2017 14:07

  We IX UOKiK planuje wydać istotne zastrzeżenia do transakcji przejęcia aktywów EDF przez PGE (opis)

 • 07.09.2017 13:48

  We IX UOKiK planuje wydać istotne zastrzeżenia do transakcji przejęcia aktywów EDF przez PGE

 • 06.09.2017 16:37

  PGE spodziewa się we IX decyzji UOKiK ws. aktywów EDF

 • 06.09.2017 12:27

  Na budowę trzech bloków jądrowych potrzeba ok. 75 mld zł do 2040 r. - minister energii (opis)

 • 06.09.2017 10:53

  Pierwszy blok elektrowni jądrowej mógłby ruszyć w 2029 r. - minister energii

 • 05.09.2017 18:34

  PGE przeznaczy do 2020 r. 400 mln zł na badania i rozwój, będzie m.in. inwestować w start-upy

 • 01.09.2017 15:28

  Komitet inwestycyjny PGE zmienił rekomendację dla nowego bloku w ZEDO z węgla na gaz

 • 28.08.2017 16:43

  Korekta końcowa rekompensat KDT wpłynie na przychody i EBITDA PGE w '17 w wys. + 1.212 mln zł (opis)

 • 28.08.2017 16:26

  Korekta końcowa KDT będzie mieć wpływ na przychody i EBITDA PGE w '17 w wys. + 1.212 mln zł

 • 28.08.2017 16:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (46/2017) Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekty końcowej rekompensat KDT

 • 22.08.2017 12:07

  Na nowelizacji ustawy o OZE zyskają spółki energetyczne SP, najbardziej Energa - Moody's

 • 18.08.2017 08:33

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację PGE do "redukuj", a Energi do "kupuj"

 • 17.08.2017 18:25

  Opublikowano konkluzje BAT; energetyka ma 4 lata na dostosowanie do nowych wymogów - CMS

 • 17.08.2017 15:50

  Polska może sama sfinansować el. jądrową; przetarg będzie na dostawę technologii - Tchórzewski

 • 17.08.2017 15:07

  Tchórzewski szacuje, że koszty usuwania skutków nawałnic mogą wynieść 150-200 mln zł (opis)

 • 17.08.2017 13:49

  Tchórzewski szacuje, że koszty usuwania skutków nawałnic wyniosą 150-200 mln zł

 • 16.08.2017 17:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (45/2017) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

 • 16.08.2017 08:14

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla Enei, Tauronu i ZE PAK, podwyższa dla Polenergii

 • 14.08.2017 17:55

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

 • 11.08.2017 08:16

  JPMorgan podniósł rekomendację dla PGE do "przeważaj"

 • 10.08.2017 12:52

  KPRM i MR chcą uzupełnienia OSR do projektu rozporządzenia ME ws. obowiązku OZE na '18

 • 09.08.2017 15:36

  PGE może podejmować decyzje w sprawie kopalni odkrywkowej Złoczew ok. 2025 roku

 • 09.08.2017 15:00

  PGE przedstawi strategię dla kogeneracji po finalizacji przejęcia aktywów EDF

 • 09.08.2017 14:15

  PGE spodziewa się wzrostu cen węgla kamiennego w '18

 • 09.08.2017 09:46

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-VI 17.158 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 09.08.2017 09:00

  Wyniki PGE zgodne z wcześniejszymi szacunkami (opinia)

 • 08.08.2017 20:42

  Wyniki operacyjne PGE w II kw. '17 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 08.08.2017 20:16

  PGE spodziewa się w 2017 r. istotnego wzrostu EBITDA rdr w segmencie obrotu (opis)

 • 08.08.2017 19:57

  PGE spodziewa się w '17 istotnego wzrostu EBITDA rdr w segmencie obrotu

 • 08.08.2017 19:45

  Zysk netto PGE w I poł. '17 wyniósł 1.497 mln zł, EBITDA 3.445 mln zł (opis)

 • 08.08.2017 19:18

  Zysk netto PGE w I poł. '17 wyniósł 1.497 mln zł, EBITDA 3.445 mln zł

 • 08.08.2017 19:09

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 08.08.2017 16:17

  DM mBanku obniżył rekomendacje dla pięciu spółek

 • 08.08.2017 06:50

  Polska może sama wybudować elektrownię atomową - Tchórzewski

 • 04.08.2017 12:43

  Zaawansowanie budowy bloków w Opolu przekroczyło 80 proc.

 • 01.08.2017 18:32

  URE ustalił korektę rekompensat KDT za 2016 rok na +276 mln zł

 • 01.08.2017 18:25

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (44/2017) Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2016

 • 01.08.2017 18:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (43/2017) Rejestracja zmian w Statucie

 • 01.08.2017 12:04

  Erste Group wznowił wydawanie rekomendacji dla PGE od zalecenia "kupuj"

 • 31.07.2017 08:19

  DM BOŚ podniósł cenę docelową PGE do 13,9 zł

 • 27.07.2017 09:06

  EBITDA PGE za II kwartał wyniosła 1,497 mld zł; kurs lekko spada (opinia)

 • 27.07.2017 08:41

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE za II kw.'17 (tabela)

 • 26.07.2017 17:45

  EBITDA PGE w I półroczu 2017 r. wyniosła 3,445 mld zł (opis)

 • 26.07.2017 17:28

  EBITDA PGE w I półroczu 2017 r. wyniosła 3,445 mld zł

 • 26.07.2017 17:19

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (42/2017) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2017

 • 20.07.2017 16:21

  Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii

 • 19.07.2017 14:35

  PSEW negatywnie o poselskiej nowelizacji ustawy o OZE; apeluje o interwencję na rynku certyfikatów

 • 14.07.2017 13:35

  Polska i Chiny podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wykorzystania energii jądrowej

 • 13.07.2017 11:47

  DZIEŃ NA GPW: PGE i Orange mocno rosną, analiza techniczna sugeruje dalsze zwyżki

 • 11.07.2017 19:07

  Inwestycja PGE w złoże Gubin uwarunkowana strukturą miksu paliwowego i mechanizmami wsparcia

 • 11.07.2017 18:16

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (41/2017) Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 11.07.2017 14:09

  Przejęcie EDF Polska przez PGE do dalszych analiz - UOKiK

 • 05.07.2017 19:12

  GPW: korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu WIGdiv

 • 05.07.2017 11:41

  Komitet inwestycyjny PGE rekomenduje budowę w ZEDO bloku węglowego o mocy ok. 500 MW

 • 03.07.2017 13:03

  PGE rozpoczyna współpracę z gminami dot. rozwoju ciepłownictwa

 • 29.06.2017 16:08

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (40/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 28.06.2017 13:25

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (39/2017) Zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 28.06.2017 11:01

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (38/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 27.06.2017 16:57

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (37/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 27.06.2017 11:52

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Enei do "trzymaj" (opis)

 • 27.06.2017 11:32

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Enei do "trzymaj"

 • 26.06.2017 10:22

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (36/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2017 17:04

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (35/2017) Projekt jednolitego tekstu Statutu

 • 22.06.2017 15:49

  PGE chce przeznaczać co najmniej 25 mln zł rocznie na wspieranie start-upów

 • 21.06.2017 18:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (34/2017) Zmienione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 21.06.2017 13:27

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (33/2017) Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 20.06.2017 17:04

  Bolesław Jankowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa PGE

 • 20.06.2017 16:58

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (32/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 07.06.2017 16:47

  PGE ma kredyt z EBOiR o wartości 500 mln zł na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej

 • 31.05.2017 16:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (31/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 31.05.2017 16:42

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (30/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 24.05.2017 12:28

  Przejęcie aktywów EDF w Polsce bez natychmiastowego wpływu na ratingi PGE - Moody's (opis)

 • 24.05.2017 12:04

  Przejęcie aktywów EDF w Polsce bez natychmiastowego wpływu na ratingi PGE - Moody's

 • 23.05.2017 14:16

  Akwizycja aktywów EDF w Polsce neutralna dla ratingów PGE - Fitch (opis)

 • 23.05.2017 13:57

  Akwizycja aktywów EDF w Polsce neutralna dla ratingów PGE - Fitch

 • 19.05.2017 15:33

  PGE rozważa możliwość produkcji ciepła w kogeneracji w elektrowni Rybnik (opis)

 • 19.05.2017 15:08

  Do 2030 r. w Polsce nie spadnie popyt na węgiel - Tchórzewski, ME

 • 19.05.2017 13:58

  PGE chce wykorzystać Rybnik do produkcji ciepła

 • 19.05.2017 13:33

  PGE nie planuje wycofać Kogeneracji z GPW, ogłosi wezwanie

 • 19.05.2017 13:22

  PGE szacuje na 600-700 mln zł nakłady na dostosowanie aktywów EDF do BAT

 • 19.05.2017 13:12

  PGE jest zainteresowana przejęciami sieci ciepłowniczych

 • 19.05.2017 12:59

  PGE chce jak najszybciej sfinalizować przejęcie aktywów EDF

 • 19.05.2017 12:48

  Warunki kupna aktywów EDF przez PGE nie zaskakują (opinia)

 • 19.05.2017 12:44

  PGE we wrześniu przedstawi strategię dla sektora ciepłowniczego i kogeneracji (opis)

 • 19.05.2017 12:26

  PGE we wrześniu przedstawi strategię dla sektora ciepłowniczego i kogeneracji

 • 19.05.2017 12:19

  PGE ma warunkową umowę zakupu aktywów EDF; wartość transakcji to 4,51 mld zł (opis)

 • 19.05.2017 11:57

  PGE ma warunkową umowę zakupu aktywów EDF; wartość transakcji to 4,51 mld zł

 • 19.05.2017 11:42

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (29/2017) PGE i EDF podpisały Warunkową Umowę Sprzedaży Akcji dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce

 • 12.05.2017 14:12

  Resort energii może zweryfikować plany inwestycyjne w Rybniku i w elektrociepłowniach

 • 12.05.2017 11:54

  Sytuacja finansowa PGE stabilna; nie ma problemów ze sfinansowaniem zakupu aktywów od EDF

 • 12.05.2017 08:51

  Zawieszenie dywidendy przez PGE to negatywne zaskoczenie, kurs może spadać (opinia)

 • 11.05.2017 19:50

  PGE spodziewa się w '17 rdr spadku EBITDA w Energetyce Konwencjonalnej i Odnawialnej (opis)

 • 11.05.2017 19:40

  PGE spodziewa się w '17 rdr spadku EBITDA w Energetyce Konwencjonalnej i Odnawialnej

 • 11.05.2017 19:37

  Zysk netto PGE I kw. '17 wyniósł 964 mln zł wobec wcześniej szacowanych 882 mln zł (opis2)

 • 11.05.2017 19:19

  Zysk netto PGE I kw. '17 wyniósł 964 mln zł wobec wcześniej szacowanych 882 mln zł (opis)

 • 11.05.2017 19:08

  Zysk netto PGE I kw. '17 wyniósł 964 mln zł wobec wcześniej szacowanych 882 mln zł

 • 11.05.2017 19:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 18:01

  Zarząd PGE rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016-2018 (opis)

 • 11.05.2017 17:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (28/2017) Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie przeznaczenia zysku za 2016 r.

 • 11.05.2017 17:48

  Zarząd PGE rekomenduje zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018

 • 11.05.2017 17:40

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (27/2017) Zmiana polityki dywidendy

 • 11.05.2017 17:34

  PGE zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce (opis3)

 • 11.05.2017 17:07

  PGE zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce (opis2)

 • 11.05.2017 17:02

  PGE zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce (opis)

 • 11.05.2017 16:57

  PGE zobowiązała się do samodzielnego nabycia aktywów EDF w Polsce

 • 11.05.2017 16:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (26/2017) PGE i EDF podpisały umowę opcji put dotyczącą transakcji sprzedaży aktywów EDF w Polsce

 • 11.05.2017 08:11

  PGE Dystrybucja pozyskała w okresie I-III 7.965 klientów na zasadzie TPA - URE

 • 10.05.2017 19:30

  Negocjacje ws. kupna aktywów EDF na finiszu - Tchórzewski, ME

 • 08.05.2017 12:59

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (25/2017) Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 września 2015 r.

 • 27.04.2017 17:52

  Szacunkowa EBITDA grupy PGE za I kw. 2017 r. wyniesie ok. 1,948 mld zł (opis)

 • 27.04.2017 17:13

  Szacunkowa EBITDA grupy PGE za I kw. 2017 r. wyniesie ok. 1,948 mld zł

 • 27.04.2017 17:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (24/2017) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków

 • 26.04.2017 11:47

  PGE liczy, że ustawa o rynku mocy wejdzie w życie jak najszybciej

 • 25.04.2017 17:35

  Zysk netto PGE w I kw. wyniósł 882 mln zł, EBITDA 1,873 mld zł (opis)

 • 25.04.2017 17:29

  Zysk netto PGE w I kw. wyniósł 882 mln zł, EBITDA 1,873 mld zł

 • 25.04.2017 17:24

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (23/2017) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2017 r.

 • 25.04.2017 11:40

  ME liczy na finalizację umowy ws. kupna aktywów EDF w Polsce najpóźniej do końca VI

 • 24.04.2017 14:26

  PGE i Energy Pool chcą wspólnie utworzyć agregatora DSR (aktl.)

 • 24.04.2017 13:21

  PGE i Energy Pool Developpement chcą utworzyć spółkę - agregatora DSR

 • 20.04.2017 11:49

  JP Morgan obniżył cenę docelową dla PGE do 12 zł, podtrzymuje "neutralnie"

 • 10.04.2017 09:55

  PGG chciałaby osiągnąć w '17 "wysoki" dodatni wynik finansowy

 • 10.04.2017 09:14

  Koszt budowy bloku jądrowego o mocy 1.200 MW to ok. 24 mld zł - Tchórzewski, ME

 • 07.04.2017 12:38

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (22/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 06.04.2017 14:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (21/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za I kwartał 2017 r.

 • 31.03.2017 16:09

  CAPEX PGG w latach 2017-20 na poziomie ponad 7 mld zł; docelowe wydobycie ok. 34 mln ton (opis2)

 • 31.03.2017 15:00

  Nakłady inwestycyjne PGG w latach 2017-20 na poziomie ponad 7 mld zł (opis)

 • 31.03.2017 14:11

  PGE, Energa, Enea, PGNiG, Węglokoks i TF Silesia mają umowę inwestycyjną z PGG

 • 31.03.2017 13:53

  PGE, Energa, Enea, PGNiG, Węglokoks i TF Silesia mają umowę inwestycyjną z PGG

 • 31.03.2017 13:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (20/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą

 • 30.03.2017 08:56

  PGE podpisało z GE kontrakt na remont turbozespołów w Elektrowni Opole

 • 29.03.2017 22:39

  PGE GiEK, spółka zależna PGE, dokapitalizuje PGG kwotą 100 mln zł

 • 29.03.2017 22:23

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (19/2017) Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej w kwocie 100 mln zł

 • 29.03.2017 16:34

  PGE podpisała umowę sprzedaży akcji Exatela na rzecz Skarbu Państwa za 368,5 mln zł

 • 29.03.2017 16:30

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (18/2017) Zawarcie umowy sprzedaży spółki Exatel S.A.

 • 28.03.2017 15:51

  Cena w wezwaniu na Polimex zmieniona na 4,91 zł za akcję

 • 27.03.2017 16:43

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (17/2017) Umorzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r.

 • 24.03.2017 16:16

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (16/2017) Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 marca 2016 r.

 • 24.03.2017 16:15

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (15/2017) Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2014 r.

 • 23.03.2017 14:11

  W piątek decyzja ws. dokapitalizowania powiększonej PGG przez PGNiG – Tchórzewski, ME

 • 15.03.2017 19:02

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (14/2017) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r.

 • 15.03.2017 18:25

  PGNiG Termika odstąpiło od udziału w transakcji przejęcia aktywów EDF w Polsce

 • 15.03.2017 18:14

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (13/2017) Zmiany w procesie negocjacji dotyczących nabycia aktywów od EDF

 • 15.03.2017 13:24

  Elektrownia jądrowa może być argumentem w negocjacjach z KE - Tchórzewski, ME

 • 15.03.2017 12:22

  Podział aktywów EDF po transakcji nie jest przesądzony - Tchórzewski

 • 14.03.2017 17:30

  SN ustalił wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych za '08 dla PGE GiEK na ok. +129,1 mln zł

 • 14.03.2017 17:18

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (12/2017) Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla Elektrowni Opole

 • 08.03.2017 14:30

  PGE podtrzymuje politykę dywidendową (aktl.)

 • 08.03.2017 14:29

  CAPEX PGE w 2017 r. podobny rdr - wiceprezes

 • 08.03.2017 14:21

  PGE rozważa cztery technologie dla nowego projektu w ZEDO

 • 08.03.2017 14:20

  PGE liczy, że do końca drugiego kwartału sfinalizuje sprzedaż Exatela

 • 08.03.2017 14:08

  PGE liczy, że wkrótce dojdzie do finalizacji przejęcia aktywów EDF

 • 08.03.2017 12:28

  Deklarowany udział PGNiG Termika w procesie przejmowania od EDF aktywów wynosi 30 proc.

 • 08.03.2017 11:21

  PGE spodziewa się w '17 wzrostu produkcji z węgla brunatnego, stabilnych wolumenów z kamiennego

 • 08.03.2017 10:48

  PGE podtrzymuje politykę dywidendową

 • 08.03.2017 09:43

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (11/2017) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

 • 08.03.2017 07:48

  PGE spodziewa się w '17 wzrostu EBITDA w segmencie obrotu

 • 08.03.2017 00:09

  Zysk netto PGE w '16 wyniósł 2,57 mld zł, a EBITDA 7,38 mld zł (opis)

 • 07.03.2017 23:51

  Zysk netto PGE w '16 wyniósł 2.568 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 07.03.2017 23:50

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Consolidated_report_payments_public_administrations_2016.pdf

 • 07.03.2017 23:47

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 07.03.2017 23:40

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 07.03.2017 20:18

  Norweski państwowy fundusz wykluczył inwestowanie w 10 kolejnych firm, w tym w PGE

 • 06.03.2017 20:35

  Ministerstwo Energii widzi potrzebę budowy elektrowni jądrowej

 • 02.03.2017 17:31

  Do finalizacji umowy przejęcia aktywów EDF Polska może dojść w IV lub V - Tobiszowski

 • 02.03.2017 15:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (10/2017) Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2014 r.

 • 02.03.2017 09:29

  Pierwszy projekt offshore może być gotowy na aukcję najwcześniej w '19 - Clifford Chance (wywiad)

 • 01.03.2017 13:32

  ME nie wyklucza udziału obecnych inwestorów PGG w podwyższeniu kapitału po połączeniu z KHW

 • 22.02.2017 16:59

  Przełożenie decyzji ws. elektrowni atomowej bez wpływu na ratingi spółek energetycznych - Fitch

 • 14.02.2017 18:03

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (9/2017) Informacje o członkach Zarządu

 • 14.02.2017 14:15

  To nie jest moment, by podejmować decyzję o budowie elektrowni atomowej - Morawiecki

 • 14.02.2017 08:00

  Wojciech Kowalczyk został wiceprezesem PGE, Baranowski nadal prezesem

 • 13.02.2017 23:10

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (8/2017) Zmiany w Zarządzie

 • 13.02.2017 09:30

  Szacunkowe wyniki operacyjne i finansowe PGE za IV kw.'16 (tabela)

 • 13.02.2017 09:11

  Szacunkowe wyniki PGE, po oczyszczeniu o one-offy, bez zaskoczeń (opinia)

 • 10.02.2017 17:23

  PGE szacuje, że miała w '16 ok. 7.385 mln zł EBITDA i ok. 2.447 mln zł zysku netto j. d.

 • 10.02.2017 17:15

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (7/2017) Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2016

 • 10.02.2017 11:07

  Tobiszowski ocenia, że podpisanie umowy przejęcia aktywów EDF Polska nastąpi w II kwartale

 • 09.02.2017 11:09

  Zaawansowanie budowy elektrowni Opole przekroczyło 60 proc.

 • 06.02.2017 12:05

  PGE chce w połowie roku przedstawić strategię dot. rozwoju kogeneracji

 • 06.02.2017 11:43

  PFR może zaangażować się w finansowanie budowy bloku energetycznego w Jaworznie

 • 02.02.2017 16:05

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (6/2017) Rejestracja zmian w Statucie

 • 02.02.2017 12:41

  Blok gazowo-parowy PGE w Gorzowie oddany do użytku

 • 30.01.2017 17:05

  Decyzja o budowie elektrowni jądrowej uzależniona m.in. od rynku mocy - Tchórzewski

 • 27.01.2017 18:00

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (5/2017) Rozpoczęcie negocjacji z EDF Investment SAS

 • 27.01.2017 17:39

  Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika rozpoczynają negocjacje z EDF Investment (opis)

 • 27.01.2017 17:30

  Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika rozpoczynają negocjacje z EDF Investment

 • 27.01.2017 17:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (5/2017) Rozpoczęcie negocjacji z EDF Investment SAS

 • 27.01.2017 16:28

  SN wydał wyrok ws. korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE GiEK EC Lublin-Wrotków i EC Rzeszów

 • 27.01.2017 16:07

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (4/2017) Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla Elektrociepłowni Lublin-Wrotków oraz za rok 2009 dla Elektrociepłowni Rzeszów

 • 26.01.2017 15:19

  Kursy spółek energetycznych mocno rosną; pomagają czynniki rynkowe i techniczne (opinia)

 • 23.01.2017 17:04

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (3/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 20.01.2017 18:54

  Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły nową emisję Polimeksu i kupiły akcje od ARP

 • 20.01.2017 18:35

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (2/2017) Informacja o zawarciu umowy subskrypcji akcji spółki Polimex-Mostostal S.A. emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz o zawarciu transakcji nabycia akcji Polimex-Mostostal S.A. od SPV Operator sp

 • 18.01.2017 18:55

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (1/2017) Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz innych umów w ramach transakcji

 • 18.01.2017 18:43

  Cena emisyjna akcji Polimeksu ustalona na 2 zł; spółki energetyczne mają objąć po 37,5 mln akcji

 • 18.01.2017 14:06

  Rozwiązano umowę na wyłączność negocjacji między EDF a IFM Investors ws. sprzedaży kogeneracji

 • 13.01.2017 13:00

  Czwartkowa rada nadzorcza Polimeksu bez uchwały ws. parametrów emisji

 • 10.01.2017 12:12

  61 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej - sondaż ME

 • 02.01.2017 18:00

  PGG liczy na ok. 700 mln zł dodatkowych przychodów dzięki wyższym cenom węgla (opis)

 • 02.01.2017 15:11

  PGG miała na koniec '16 r. 300 mln zł wolnych środków - prezes

 • 02.01.2017 14:53

  ME chce, by do połączenia PGG i KHW doszło do końca marca - Tobiszowski (opis)

 • 30.12.2016 13:56

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (76/2016) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2016 r.

 • 29.12.2016 13:58

  PGE Dystrybucja ma umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w wys. 27 mln zł

 • 28.12.2016 11:22

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej (opis)

 • 28.12.2016 10:27

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej

 • 27.12.2016 16:40

  PGE, Enea, Energa i PGNiG podpisały list intencyjny z Polimeksem ws. potencjalnego zaangażowania w spółkę

 • 27.12.2016 16:28

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (75/2016) Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz o złożeniu wniosku do UOKiK

 • 27.12.2016 08:30

  DM PKO BP rekomenduje "kupuj" CEZ i ZE PAK oraz "trzymaj" pozostałe spółki energetyczne (opis)

 • 27.12.2016 08:21

  DM PKO BP obniżył rekomendacje dla PGE i Polenergii do "trzymaj"

 • 20.12.2016 10:22

  Haitong Bank podnosi rekomendację dla PGE do "neutralnie", a wycenę do 10,31 zł

 • 19.12.2016 17:25

  Produkcja energii w PGE w okresie I-XI '16 spadła do 48,7 TWh z 51 TWh rok wcześniej

 • 19.12.2016 17:15

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (74/2016) Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-listopad 2016 r.

 • 19.12.2016 16:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (73/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 14 grudnia 2016 r.

 • 16.12.2016 13:25

  ME myśli o poszerzeniu konsorcjum do oferty na zakup aktywów EDF - minister energii (opis)

 • 16.12.2016 11:21

  ME nie przewiduje, by spółki energetyczne nie płaciły dywidendy za 2016 rok - minister energii (opis)

 • 16.12.2016 11:08

  ME myśli o poszerzeniu konsorcjum do oferty na zakup aktywów EDF - minister energii

 • 16.12.2016 10:56

  ME nie przewiduje, by spółki energetyczne nie płaciły dywidendy za 2016 rok - minister energii

 • 15.12.2016 19:46

  ME chce, by banki skonwertowały 15-20 proc. zadłużenia PGG i KHW na udziały w połączonej spółce

 • 15.12.2016 17:36

  PGG może być jeszcze dokapitalizowana kwotą 400 mln zł - Tobiszowski, ME

 • 15.12.2016 17:21

  PGG zanotowała w listopadzie 18,6 mln zł zysku netto - Tobiszowski, ME

 • 15.12.2016 11:34

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (72/2016) Zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 15.12.2016 11:27

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (71/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 14.12.2016 14:01

  Krajowe spółki są gotowe kupić aktywa EDF - Tchórzewski, ME

 • 14.12.2016 09:43

  Rząd nie dał zgody na podział EDF Polska ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego

 • 14.12.2016 09:10

  Brak zgody polskiego rządu na podział EDF Polska, EDF ubolewa (opis)

 • 07.12.2016 11:59

  Od '17 Enea, Energa i Tauron z dźwignią blisko max. poziomu dla obecnych ratingów - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2016 10:48

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (70/2016) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą

 • 06.12.2016 17:16

  PGE, Enea, Energa i PGNiG rozpoczęły rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w Polimex

 • 06.12.2016 17:05

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (69/2016) Informacja o rozpoczęciu negocjacji projektu umowy inwestycyjnej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z pozostałymi inwestorami tj. ENEA S.A., Energa S.A., PGNiG S.A. oraz o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy in

 • 05.12.2016 12:18

  URE otrzymał wnioski taryfowe od największych spółek energetycznych

 • 02.12.2016 10:12

  ME chce, by do połączenia KHW i PGG doszło w styczniu; Enea dokapitalizuje już PGG - Tobiszowski

 • 30.11.2016 20:43

  Enea, PGE, Energa i PGNiG Termika złożyły EDF nową ofertę

 • 30.11.2016 20:30

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (68/2016) Złożenie wraz z partnerami nowej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 28.11.2016 17:20

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (67/2016) Zmieniony projekt tekstu jednolitego Statutu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 grudnia 2016 r.

 • 28.11.2016 16:45

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (66/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie

 • 24.11.2016 14:11

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (65/2016) Zmieniony projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 24.11.2016 08:56

  DM BZ WBK podnosi rekomendację dla Energi do "kupuj", podtrzymuje "sprzedaj" PGE, Tauron, Eneę

 • 23.11.2016 18:46

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (64/2016) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.11.2016 12:41

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (63/2016) Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie spółki

 • 23.11.2016 07:39

  Deutsche Bank obniża rekomendację dla PGE do "sprzedaj"

 • 18.11.2016 17:19

  Produkcja energii w PGE w okresie I-X '16 spadła do 43,7 TWh z 46,4 TWh rok wcześniej

 • 18.11.2016 17:10

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (62/2016) Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-październik 2016 r.

 • 15.11.2016 17:25

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (61/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 15.11.2016 17:17

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (60/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 • 10.11.2016 15:26

  PGE ma zwrócić 66,2 mln zł tytułem korekty kosztów osieroconych za 2009 rok

 • 10.11.2016 14:38

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (59/2016) Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra

 • 09.11.2016 13:59

  PGG będzie musiała wdrożyć przyspieszony model restrukturyzacji - wiceprezes PGNiG

 • 09.11.2016 13:44

  PGE planuje zaoszczędzić w tym roku 200 mln zł (aktl.)

 • 09.11.2016 12:14

  PGE planuje zaoszczędzić w tym roku 200 mln zł

 • 09.11.2016 11:21

  PGE nie oszacowała jeszcze pełnych kosztów osuwiska w Turowie

 • 09.11.2016 11:08

  PGE oczekuje w '17 spadku cen węgla kamiennego o kilka procent

 • 08.11.2016 22:00

  PGE spodziewa się w '17 spadku EBITDA w energetyce konwencjonalnej i OZE (opis)

 • 08.11.2016 21:47

  PGE spodziewa się w '17 spadku EBITDA w energetyce konwencjonalnej i OZE

 • 08.11.2016 20:08

  Wyniki operacyjne PGE w III kw.'16 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 08.11.2016 19:53

  Zysk netto PGE w III kw. '16 wyniósł 656 mln zł, EBITDA 1,643 mld zł (opis)

 • 08.11.2016 19:25

  Zysk netto PGE w III kw. '16 wyniósł 656 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 08.11.2016 19:12

  PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 16:41

  PGG zwiększyła dobowe wydobycie, średnia cena węgla wzrosła w X do 238 zł/t - Tobiszowski, ME

 • 04.11.2016 10:07

  PGG zakłada stratę na koniec roku, ale mniejszą niż 1 mld zł

 • 02.11.2016 16:22

  Apator dostarczy do PGE w '17 liczniki o wartości 39,8 mln zł

 • 28.10.2016 22:08

  Enea rezygnuje z zakupu praw majątkowych wynikających z zielonych certyfikatów

 • 28.10.2016 15:02

  Rząd nie mówi "nie" inwestorom do aktywów EDF - Morawiecki

 • 27.10.2016 20:19

  Minister energii liczy na porozumienie z EDF

 • 26.10.2016 18:32

  EPH będzie chciał zmodernizować lub rozbudować Elektrownię Rybnik

 • 26.10.2016 16:21

  IFM chce być długoterminowym inwestorem dla aktywów EDF w Polsce

 • 26.10.2016 12:28

  Rząd oczekuje długoterminowego inwestora dla aktywów EDF w Polsce - Tchórzewski, ME

 • 26.10.2016 10:40

  EDF wybrał IFM do wyłącznych rozmów ws. sprzedaży aktywów kogeneracyjnych, EPH ws. Rybnika (opis)