Bank Pekao SA

skrót: PEO

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:50

Aktualny kurs128,80   0,62 %0,80 zł
Otwarcie127,85-0,12%
Minimum127,55-0,35%
Maksimum129,200,94%
Wolumen (szt.) 304036
Kurs odniesienia128
Widełki dolne115,10
Widełki górne140,60
Obroty (tyś. zł)39120
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
2116122,90
36 300122,85
15122,80
226122,75
62 842122,70
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
123,0030 900 2
123,107 261 1
123,30130 1
123,40358 2
123,452 638 1
Bank Pekao SA działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowej i największym bankiem w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Świadczy usługi dla około 5 milionów klientów, w tym ponad 250 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz ponad 15 tysięcy dużych firm. Jest także wiodącym bankiem w Polsce i największym bankiem w Europie Środkowo - Wschodniej pod względem kapitalizacji.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
UniCredit SpA131 497 48850,10%131 497 48850,10%

Kategoria • 19.04.2013 08:45

  Wood podniósł rekomendację Pekao SA do "trzymaj", obniżył cenę docelową PKO BP do 34,7 zł

 • 26.04.2013 17:08

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nr 10 ZWZ banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku

 • 10.05.2013 07:10

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 10.05.2013 07:18

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '13 wyniósł 665,5 mln zł, wobec konsensusu 646,2 mln zł

 • 10.05.2013 07:27

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2013 08:09

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '13 wyniósł 665,5 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.05.2013 08:26

  Wyniki Pekao SA w I kw. '13 bez zaskoczeń, zwraca uwagę dobra strona kosztowa (opina)

 • 10.05.2013 08:47

  Wyniki Pekao SA w I kw. '13 bez zaskoczeń, zwraca uwagę dobra strona kosztowa (opina, aktl.)

 • 10.05.2013 10:43

  Pekao od kwietnia pozyskuje dziennie średnio ponad 1500 klientów detalicznych

 • 10.05.2013 10:45

  Pekao liczy, że sprzedaż kredytów detalicznych w '13 wyniesie około 10 mld zł

 • 10.05.2013 10:50

  Pekao podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w '13 na 1,7 proc. (opinia)

 • 10.05.2013 11:21

  Pekao podtrzymuje, że spadek jego wyników w 2013 roku będzie jednocyfrowy

 • 16.05.2013 06:10

  PKO BP, Pekao, KGHM, PZU oraz PKN Orlen weszłyby do indeksu WIG 5 (opinia)

 • 16.05.2013 09:13

  Millennium DM podwyższył cenę docelową Pekao do 152,1 zł

 • 04.06.2013 19:53

  PEKAO SA przekazanie przez zarząd poza WZ Maciejowi Czebotar informacji dotyczących banku

 • 05.06.2013 13:36

  Pekao wprowadził system płatności mobilnych; za rok chce mieć kilkadziesiąt tys. użytkowników

 • 07.06.2013 09:40

  Pekao ponownie podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w '13 na 1,7 proc. (opinia)

 • 10.06.2013 11:46

  Raiffeisen obniżył rekomendację BRE do "redukuj", podwyższył B. Millennium do "trzymaj"

 • 10.06.2013 12:16

  Ostatnia obniżka stóp wpłynie na spadek marży odsetkowej banków o 10-20 pb - Moody's (opinia)

 • 10.06.2013 19:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA agencja ratingowa Standard & Poor's potwierdziła oceny ratingowe banku

 • 10.06.2013 19:26

  S&P podtrzymał ratingi dla Pekao SA

 • 10.06.2013 19:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA kandydatka do rady nadzorczej banku

 • 11.06.2013 17:52

  DI BRE podwyższł rekomendację Erbudu i obniżył zalecenia dla 9 spółek

 • 12.06.2013 14:59

  WZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 8,39 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 12.06.2013 16:40

  WZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 8,39 zł dywidendy na akcję z zysku za '12 (opis)

 • 12.06.2013 19:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA informacja o dywidendzie

 • 12.06.2013 19:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA powołanie zarządu banku na nową kadencję

 • 12.06.2013 19:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 12.06.2013 20:09

  RN Pekao SA powołała Luigi Lovaglio na prezesa zarządu

 • 13.06.2013 19:21

  PEKAO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych

 • 14.06.2013 15:07

  Polkomtel podpisał umowę refinansowania 7,95 mld zł długu

 • 14.06.2013 15:34

  Polkomtel podpisał umowę refinansowania 7,95 mld zł długu (opis)

 • 14.06.2013 18:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - uchwały ZWZ z dnia 12 czerwca 2013 r.

 • 18.06.2013 19:04

  PEKAO SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 18.06.2013 19:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - zamierzone zmiany statutu

 • 03.07.2013 12:11

  UniCredit szuka na polskim rynku okazji do przejęć

 • 09.07.2013 11:18

  Credit Suisse tnie ceny docelowe PKO BP, Pekao i BZ WBK (opis)

 • 12.07.2013 14:33

  Pekao liczy na wzrost udział przychodów z bankowości trans. w przychodach bankowości korp. (wywiad)

 • 17.07.2013 22:02

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA zbycie 100% akcji spółki zależnej

 • 17.07.2013 22:05

  Pekao sprzedało ukraiński PJSC UniCredit Bank za 166,35 mln USD brutto

 • 18.07.2013 18:28

  Moody's potwierdził rating Pekao na poziomie A2

 • 29.07.2013 15:45

  DM PKO BP podnosi rekomendację dla Pekao, obniża dla BZ WBK, ING, BRE i Millennium

 • 06.08.2013 07:19

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '13 wyniósł 741,8 mln zł, wobec konsensusu 651,3 mln zł

 • 06.08.2013 07:22

  Wyniki Pekao SA w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.08.2013 07:58

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '13 wyniósł 741,8 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 06.08.2013 08:13

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 06.08.2013 08:30

  Zysk Pekao SA w II kw. '13 powyżej oczekiwań dzięki zyskom ze sprzedaży obligacji (opinia)

 • 06.08.2013 08:46

  Zysk Pekao SA w II kw. '13 powyżej oczekiwań dzięki zyskom ze sprzedaży obligacji (opinia, aktl.)

 • 06.08.2013 10:37

  Pekao liczy na stabilizację i stopniowe odbicie wyniku odsetkowego w II poł. '13

 • 06.08.2013 10:49

  Pekao liczy na stabilizację i stopniowe odbicie wyniku odsetkowego w II poł. '13 (aktl.)

 • 06.08.2013 11:15

  Pekao spodziewa się stabilizacji kosztów ryzyka w okolicach 70 pb

 • 06.08.2013 13:11

  Pekao nie planuje wypłacić zaliczkowej dywidendy

 • 07.08.2013 08:50

  Societe Generale podniósł cenę docelową Pekao do 141 zł

 • 07.08.2013 09:09

  Espirito Santo podniósł rekomendację Pekao do "neutralnie", a BRE obniżył do "neutralnie"

 • 09.08.2013 07:54

  JP Morgan podwyższył rekomendację dla Pekao SA do "neutralnie"

 • 09.08.2013 17:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - informacja o zbyciu instrumentów finansowych Banku

 • 12.08.2013 13:23

  Millennium DM podnosi wycenę Pekao do 167,1 zł, nadal rekomenduje "neutralnie"

 • 23.08.2013 10:12

  Barclays podwyższa cenę docelową dla PKO BP do 39,6 zł, dla Pekao do 157,1 zł

 • 11.09.2013 17:38

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA rejestracja zmian statutu banku oraz treść tekstu jednolitego statutu

 • 19.09.2013 11:56

  Erste pozytywnie nastawione do polskich banków, podnosi rekomendację Pekao do "akumuluj" (opinia)

 • 19.09.2013 14:40

  DB rekomenduje "kupuj" Alior Bank, podniósł ceny docelowe 7 banków

 • 03.10.2013 07:49

  UniCredit chce kupić BGŻ od Rabobanku

 • 03.10.2013 09:44

  UniCredit chce kupić BGŻ od Rabobanku (opinia)

 • 16.10.2013 18:53

  Societe General podniosło cenę docelową dla akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 18.10.2013 08:00

  ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj"

 • 18.10.2013 13:00

  ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj" (opis)

 • 21.10.2013 06:10

  System PeoPay Banku Pekao działa w sieci sklepów Biedronka

 • 23.10.2013 12:34

  Pekao chce w '13 pozyskać ponad 600 aktywnych klientów korporacyjnych

 • 23.10.2013 17:55

  Raiffeisen wydał rekomendację "niedoważaj" dla polskich banków

 • 24.10.2013 09:00

  DM BZ WBK obniża rekomendację dla polskich banków do "neutralnie"

 • 24.10.2013 15:30

  DM BPS wydał rekomendacje dla pięciu banków, zaleca m.in. zakup PKO BP i sprzedaż Pekao

 • 30.10.2013 12:00

  DM IDM podwyższył cenę docelową akcji Pekao do 185 zł

 • 31.10.2013 14:54

  GPW: Animator dla kontraktów na akcje

 • 08.11.2013 07:08

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '13 wyniósł 655,4 mln zł, wobec konsensusu 641,6 mln zł

 • 08.11.2013 07:14

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2013 07:57

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. wyniósł 655,4 mln zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 08.11.2013 08:47

  Wyniki Pekao SA neutralne, zwracają uwagę niższe od oczekiwanych koszty (opinia)

 • 08.11.2013 08:57

  Wyniki Pekao SA neutralne, zwracają uwagę niższe od oczekiwanych koszty (opinia2)

 • 08.11.2013 09:26

  DI BRE zaleca trzymanie akcji PZU i sprzedaż Pekao

 • 08.11.2013 12:17

  Pekao w '13 może przekroczyć 10 mld zł sprzedaży kredytów hipotecznych i konsumenckich

 • 08.11.2013 12:41

  Pekao podtrzymuje, że spadek zyskowności banku w '13 będzie jednocyfrowy - prezes

 • 08.11.2013 12:46

  Pekao może z zysku za '13 wypłacić dywidendę na poziomie maksymalnie dozwolonym przez nadzór

 • 08.11.2013 12:52

  Pekao SA chce w 2014 roku utrzymać tempo pozyskiwania klientów

 • 14.11.2013 15:39

  Millennium DM obniża rekomendację Pekao do "redukuj", cena docelowa 180,5 zł

 • 18.11.2013 07:46

  JP Morgan obniżył rekomendację Pekao do "niedoważaj"

 • 18.11.2013 08:08

  JP Morgan obniżył rekomendację Pekao do "niedoważaj", a wycenę do 185 zł (opis)

 • 18.11.2013 10:56

  KGHM, PZU i Bank Millennium na liście tzw. top picks JP Morgan na '14

 • 19.11.2013 14:42

  DI Investors rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "neutralnie" dla Pekao SA

 • 02.12.2013 08:49

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków

 • 02.12.2013 09:13

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków (opis)

 • 02.12.2013 17:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Pekao Telecentrum Sp. z o.o.

 • 04.12.2013 08:16

  DB obniżył rekomendacje dla Pekao, BZ WBK i mBanku do "trzymaj" z "kupuj"

 • 04.12.2013 18:26

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwały Nr 12 ZWZ banku z dnia 28 kwietnia 2010 roku

 • 09.12.2013 09:13

  Wyceny polskich banków wysokie, ale wzrost wyników będzie je wspierać (opinia)

 • 10.12.2013 13:22

  Raiffeisen podniósł rekomendacje dla Pekao i B. Millennium do "trzymaj" ze "sprzedaj"

 • 12.12.2013 13:55

  Sprzedaż kredytów hipotecznych Pekao w IV kw. '13 może przekroczyć 1,8 mld zł

 • 27.12.2013 10:04

  Poprawa wyników sektora bankowego w kolejnych latach jest już w cenach - DM PKO BP

 • 08.01.2014 17:41

  Keefe, Bruyette & Woods obniża rekomendację dla Pekao i PKO BP

 • 08.01.2014 18:15

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Zmiana udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku

 • 08.01.2014 18:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA terminy przesyłania przez Bank Pekao SA raportów okresowych w 2014r.

 • 08.01.2014 18:21

  Aberdeen Asset Managment ma poniżej 5 proc. akcji Pekao

 • 13.01.2014 08:48

  Barclays podnosi wycenę PKO BP do 43,1 zł, a Pekao do 170,3 zł

 • 16.01.2014 15:22

  Noble Securities rekomenduje "trzymaj" Pekao SA, cena docelowa 177,8 zł

 • 17.01.2014 10:37

  Bank of America Merrill Lynch tnie rekomendację dla Pekao do "poniżej rynku"

 • 17.01.2014 10:49

  BofA/ML obniżył rekomendację Pekao i ceny docelowe Pekao, mBanku i Banku Handlowego (opis)

 • 20.01.2014 14:51

  ING zmienił ceny docelowe dla 9 banków (aktl.)

 • 20.01.2014 14:53

  Z zysku za '13 większość notowanych na GPW banków wypłaci dywidendę (tabela)

 • 21.01.2014 15:49

  DM mBanku podwyższył rekomendacje polskich banków, ma pozytywne nastawienie do sektora

 • 23.01.2014 19:41

  HSBC podwyższa cenę docelową dla Pekao do 155 zł

 • 24.01.2014 15:34

  Fitch potwierdził rating Pekao SA na poziomie "A-" z perspektywą stabilną

 • 24.01.2014 18:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - wysoki poziom oceny ratingowych Banku potwierdzony przez Fitch Ratings

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 30.01.2014 11:07

  Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm wzrósł o 4 pkt rdr, do 94 pkt - Pekao

 • 30.01.2014 12:32

  Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm wzrósł o 4 pkt. rdr, do 94 pkt. - Pekao (opis)

 • 31.01.2014 09:16

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację Pekao i ING, obniżył zalecenie dla GNB i Alior Banku

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 13.02.2014 14:32

  Pekao przeznaczy 97 proc. zysku za '13 na dywidendę, DPS 9,89 zł - analitycy (tabela)

 • 25.02.2014 15:47

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla PKO BP do 42 zł, dla Pekao obniżył do 180 zł

 • 26.02.2014 09:52

  Credit Suisse podnosi ceny docelowe dla BZ WBK, Pekao i PKO BP

 • 28.02.2014 17:34

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Nr 4 - 8 oraz Nr 11 - 13 ZWZ banku z dnia 4 maja 2006 roku

 • 07.03.2014 10:22

  BZ WBK przedstawił zalecenia do zajmowania pozycji long-short na 4 parach spółek

 • 11.03.2014 07:26

  Zarząd Pekao SA proponuje 9,96 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 11.03.2014 07:33

  Zarząd Pekao SA proponuje 9,96 zł dywidendy na akcję z zysku za '13 (opis)

 • 11.03.2014 07:34

  Zysk netto grupy Pekao SA w IV kw. '13 wyniósł 735,6 mln zł, wobec konsensusu 665,6 mln zł

 • 11.03.2014 07:43

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 11.03.2014 07:43

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 11.03.2014 07:44

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA proponowana dywidenda w wysokości 9,96 zł na 1 akcję, wskaźnik wypłaty dywidendy 93%

 • 11.03.2014 07:51

  Wyniki Pekao w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.03.2014 08:25

  Zysk netto grupy Pekao SA w IV kw. '13 wyniósł 735,6 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 11.03.2014 08:50

  Zysk Pekao w IV kw. wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom (opinia)

 • 11.03.2014 09:11

  Zysk Pekao w IV kw. wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom (opinia, aktl.)

 • 11.03.2014 10:12

  Pekao planuje w '20 C/I poniżej 42 proc., ROE powyżej 16 proc.

 • 11.03.2014 10:36

  Pekao planuje w '20 C/I poniżej 42 proc., ROE powyżej 16 proc. (opis)

 • 11.03.2014 10:44

  Pekao liczy, że zysk netto w '14 będzie nie niższy niż w '13

 • 12.03.2014 06:56

  HSBC podniósł cenę docelową Pekao do 170 zł

 • 13.03.2014 11:36

  ZE PAK wziął 1,11 mld zł kredytu na modernizację bloków w Elektrowni Pątnów

 • 14.03.2014 07:49

  BofA/ML podwyższa rekomendację dla Pekao i ING, tnie dla Millennium

 • 17.03.2014 08:51

  Citi podnosi rekomendację Pekao do "kupuj"

 • 17.03.2014 11:19

  Millennium DM podnosi cenę docelową akcji Pekao do 203,7 zł

 • 26.03.2014 08:07

  Renaissance Capital ocenia, że polskie banki utrzymują silne trendy i będą kontynuowały wzrosty

 • 27.03.2014 07:35

  ING podnosi rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 27.03.2014 19:28

  Moody's potwierdził ratingi Pekao

 • 02.04.2014 14:03

  Barclays podniósł ceny docelowe dla Pekao, PKO BP i Aliora

 • 04.04.2014 11:12

  BZ WBK przedstawił pięć pozycji long-short na kwiecień

 • 07.04.2014 10:27

  Rumunia najatrakcyjniejsza w regionie dla inwestorów szukających dywidendy - Wood (opinia)

 • 08.04.2014 10:41

  BESI podniósł ceny docelowe dla siedmiu polskich banków

 • 11.04.2014 19:28

  Cyfrowy Polsat wziął 3 mld zł kredytów m.in. na refinansowanie długu

 • 22.04.2014 07:41

  Deutsche Bank podwyższył rekomendację Pekao do "kupuj"

 • 25.04.2014 10:16

  Otoczenie polskich banków w I kw. stabilne, poprawa możliwa w kolejnych kwartałach (opinia)

 • 07.05.2014 18:47

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA informacje o transakcjach na instrumentach finansowych banku dokonanych przez podmiot powiązany z osobami zobowiązanymi

 • 08.05.2014 18:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał ZWZ

 • 12.05.2014 07:02

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 07:14

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '14 wyniósł 634,2 mln zł, wobec konsensusu 681,4 mln zł

 • 12.05.2014 07:23

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2014 07:56

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '14 wyniósł 634,2 mln zł, poniżej konsensusu (opis)

 • 12.05.2014 08:44

  Pekao pokazał w I kw. słabą stronę przychodową i mocne wolumeny (opinia)

 • 12.05.2014 12:40

  Pekao liczy na zwiększenie marży odsetkowej w kolejnych kwartałach

 • 12.05.2014 12:47

  Pekao wchodzi w sektor rolniczy, chce mieć ponad 10 proc. tego rynku

 • 12.05.2014 13:48

  Pekao wchodzi w sektor rolniczy, chce w ciągu 2 lat mieć ponad 10 proc. tego rynku (opis)

 • 13.05.2014 18:28

  PEKAO SA Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez podmiot powiązany z osobami zobowiązanymi

 • 21.05.2014 18:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA informacje o transakcjach na instrumentach finansowych banku dokonanych przez podmiot powiązany z osobami zobowiązanymi

 • 22.05.2014 07:30

  Maciej Tarnawski przejdzie z Pekao do BZ WBK - źródła

 • 27.05.2014 18:47

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych banku

 • 30.05.2014 18:39

  GPW: Komunikat - BANK POLSKA KASA OPIEKI

 • 02.06.2014 17:41

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA wniesienie apelacji przez akcjonariusza banku

 • 04.06.2014 09:49

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację Pekao, mBanku, ING BSK, GNB i B.Millennium

 • 04.06.2014 19:39

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez podmiot powiązany z osobami zobowiązanymi

 • 09.06.2014 11:36

  DM Trigon przedstawił dwie pozycje long-short

 • 12.06.2014 14:47

  PEKAO SA informacja o dywidendzie

 • 12.06.2014 14:49

  Pekao wypłaci 9,96 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 13.06.2014 19:13

  PEKAO SA uchwały ZWZ

 • 17.06.2014 07:54

  Citigroup podwyższa rekomendacje dla ING, mBanku i Aliora, obniża dla Pekao

 • 18.06.2014 17:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2014r.

 • 02.07.2014 17:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA wniesienie apelacji przez akcjonariusza banku

 • 08.07.2014 08:45

  DM PKO BP podniósł rekomendację B.Millennium, mBanku i B.Handlowego, obniżył dla BZ WBK

 • 09.07.2014 09:53

  DM BZ WBK podniósł rekomendację dla B. Handlowego do "trzymaj", a dla Pekao SA do "kupuj"

 • 15.07.2014 17:28

  PEKAO SA oddalenie powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z dnia 23 kwietnia 2008 r.

 • 18.07.2014 16:37

  DM mBanku podwyższył rekomendacje dla ING, Millennium, Handlowego i Getin Noble Bank

 • 25.07.2014 08:28

  DM BOŚ podnosi rekomendację dla Handlowego, tnie dla Pekao

 • 25.07.2014 08:40

  Deutsche Bank zaleca "trzymaj" mBank i Pekao

 • 25.07.2014 17:44

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA odrzucenie skargi kasacyjnej akcjonariusza

 • 05.08.2014 07:19

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 05.08.2014 07:37

  Wyniki Pekao SA w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.08.2014 08:13

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '14 wyniósł 685,1 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 05.08.2014 08:39

  Pekao w II kw. pozytywnie zaskoczył wysokością salda rezerw (opinia)

 • 05.08.2014 10:33

  Pekao zakłada, że w '14 sprzedaż kredytów detalicznych będzie wyższa niż w '13

 • 05.08.2014 10:40

  Pekao podtrzymuje cel osiągnięcia w '14 zysku netto nie gorszego niż w '13

 • 05.08.2014 11:02

  Pekao w drugiej połowie roku nie spodziewa się wzrostu marży odsetkowej - prezes

 • 05.08.2014 11:20

  Pekao planuje w drugim półroczu utrzymać tempo pozyskiwania klientów indywidualnych

 • 06.08.2014 07:51

  Societe Generale podnosi rekomendację banku Pekao do "trzymaj"

 • 06.08.2014 08:01

  Societe Generale podnosi rekomendację banku Pekao do "trzymaj" (opis)

 • 06.08.2014 09:32

  HSBC obniża cenę docelową akcji banku Pekao do 166 zł

 • 11.08.2014 09:55

  DM Trigon przedstawił dwie nowe pozycje long-short

 • 11.08.2014 10:15

  Millennium DM obniża wycenę Pekao do 182,8 zł, rekomenduje "akumuluj"

 • 12.08.2014 13:20

  DI Investors podwyższył rekomendację dla Pekao do "akumuluj"

 • 26.08.2014 15:35

  KNF nie widzi przeszkód zakupu przez Pekao SA akcji UniCredit CAIB Poland

 • 26.08.2014 17:08

  Pekao chce kupić 100 proc. akcji UniCredit CAIB Poland SA - źródło

 • 27.08.2014 14:34

  Pekao chce sfinalizować przejęcie UniCredit CAIB Poland do końca '14

 • 02.09.2014 09:56

  Wood & Co. podnosi rekomendacje mBanku i Banku Handlowego do "trzymaj"

 • 12.09.2014 16:36

  DM mBanku obniżył rekomendację dla sześciu spółek, zawiesił zalecenie dla Alchemii

 • 19.09.2014 10:43

  DI Investors rekomenduje "neutralnie" dla Pekao i BZ WBK oraz "kupuj" dla PKO BP

 • 19.09.2014 15:12

  PEKAO SA wniesienie zażalenia przez akcjonariusza Banku

 • 23.09.2014 13:22

  Pioneer Investments może połączyć się z Santander Asset Management - media

 • 23.09.2014 20:02

  Santander ma wyłączność na rozmowy ws. kupna udziałów w Pioneer Investments

 • 02.10.2014 17:44

  PEKAO SA informacja o zbyciu instrumentów finansowych Banku

 • 14.10.2014 16:25

  GPW: Animator dla kontraktów terminowych

 • 23.10.2014 08:53

  Trigon rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla polskich banków

 • 24.10.2014 07:47

  JP Morgan wydaje rekomendacje dla BZ WBK, Pekao i mBanku

 • 29.10.2014 08:24

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Pekao do 152,5 zł

 • 29.10.2014 10:52

  Pekao SA ma 17,41 proc. głosów na walnym Polimeksu

 • 30.10.2014 19:00

  Societe Generale obniżył rekomendację banku Pekao do "sprzedaj"

 • 03.11.2014 17:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku

 • 04.11.2014 09:09

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Tauron i krótką na Eneę

 • 10.11.2014 06:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 10.11.2014 07:09

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '14 wyniósł 704,4 mln zł, wobec konsensusu 676,1 mln zł

 • 10.11.2014 07:17

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2014 08:46

  Zysk Pekao SA lepszy od oczekiwań dzięki wynikowi handlowemu i niższym rezerwom (opinia)

 • 10.11.2014 09:05

  Zysk Pekao SA w III kw. lepszy od oczekiwań, wyniki neutralne dla rynku (opinia, aktl.)

 • 10.11.2014 10:58

  Zysk Pekao w IV kw. może być zbliżony do wyniku III kw.

 • 10.11.2014 11:00

  Pekao spodziewa się w IV kw. spadku marży odsetkowej i utrzymania kosztów ryzyka

 • 10.11.2014 11:06

  Pekao planuje w 2015 r. wyższą sprzedaż kredytów niż w 2014 r.

 • 14.11.2014 09:36

  Credit Suisse obniżył cenę docelową PKO BP do 32 zł, Pekao do 173 zł i BZ WBK do 367 zł

 • 17.11.2014 15:19

  Pekao ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad SKOK im. Mikołaja Kopernika

 • 26.11.2014 17:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA oddalenie powództwa o uchylenie uchwały nr 11 ZWZ banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 • 26.11.2014 19:36

  Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK

 • 26.11.2014 20:15

  Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK (opis)

 • 27.11.2014 18:11

  PEKAO SA oceny ratingowe banku potwierdzone przez Fitch Ratings

 • 01.12.2014 09:43

  Barclays obniżył wyceny dla Alior Banku i PKO BP, podniósł dla Pekao

 • 01.12.2014 18:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2015r.

 • 05.12.2014 08:52

  Noble Securities obniżył cenę docelową akcji Pekao do 167,9 zł

 • 05.12.2014 12:19

  Pekao przejmie SKOK Kopernik

 • 05.12.2014 19:01

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA decyzja KNF o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej in. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przez Bank Pekao SA

 • 15.12.2014 09:35

  BESI obniżył rekomendację dla Pekao SA i PKO BP i podniósł zalecenie dla BZ WBK

 • 16.12.2014 19:30

  Grupa UniCredit kupiła SKOK Kopernik za ok. 30 mln euro

 • 17.12.2014 07:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA wniesienie apelacji przez akcjonariusza banku

 • 18.12.2014 18:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku

 • 22.12.2014 17:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA wysokie oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Standard and Poor's dzięki silnej pozycji kapitałowej i rynkowej

 • 05.01.2015 13:41

  Bank of America Merrill Lynch podnosi ocenę dla polskich akcji do "neutralnie"

 • 07.01.2015 10:08

  Bank Pekao kupił 100 proc. akcji UniCredit CAIB Poland SA

 • 15.01.2015 11:37

  Na GPW mocne spadki kursów banków, najmocniej tracą Getin, BZ WBK, mBank i Millennium (opinia)

 • 15.01.2015 12:52

  Raiffeisen szacuje, że kredyty CHF stanowią 39 proc. w Millennium, 29 proc. w Getinie

 • 15.01.2015 13:32

  Obecny kurs franka nie stworzy dużej presji na jakość aktywów banków - RCB (opinia)

 • 23.01.2015 08:57

  Wood liczy na dobry I kwartał na GPW (opinia)

 • 23.01.2015 19:18

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Postanowienie Sądu o wykreśleniu spółki zależnej Banku - Pekao Telecentrum Sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego

 • 29.01.2015 11:43

  DI Investors obniżył prognozy zysku netto analizowanych banków w '15 (opis)

 • 04.02.2015 15:25

  Trigon DM zaleca długą pozycję na PKO BP, krótką na Pekao SA

 • 11.02.2015 06:52

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 11.02.2015 07:00

  Zarząd Pekao SA proponuje 10 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 11.02.2015 07:12

  Wyniki Pekao w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.02.2015 08:52

  Wyniki Pekao i ING BSK za IV kw. i zaproponowane dywidendy zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 11.02.2015 09:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Proponowana dywidenda w wysokości 10 zł na 1 akcję

 • 11.02.2015 10:48

  Pekao spodziewa się w 2015 r. jednocyfrowego spadku zysku brutto

 • 11.02.2015 10:49

  Pekao przeanalizuje możliwość zakupu Raiffeisen Bank Polska

 • 11.02.2015 11:04

  Pekao przeanalizuje możliwość zakupu Raiffeisen Bank Polska (aktl.)

 • 11.02.2015 11:11

  Pekao chce w '15 utrzymać koszty ryzyka na poziomie z '14

 • 11.02.2015 11:12

  Pekao spodziewa się w '15 co najmniej płaskiej sprzedaży kredytów detalicznych

 • 11.02.2015 16:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Oddalenie zażalenia akcjonariusza

 • 12.02.2015 08:58

  Societe Generale podwyższa cenę docelową dla Pekao do 167 zł

 • 13.02.2015 16:33

  BFG wsparł Pekao dotacją 101,9 mln zł na restrukturyzację SKOK-u im. Mikołaja Kopernika

 • 24.02.2015 09:50

  Pekao chce w '15 pozyskać kilkuset klientów korporacyjnych

 • 13.03.2015 10:08

  Credit Suisse podwyższył cenę docelową PKO BP i Pekao, obniżył cenę BZ WBK

 • 30.03.2015 18:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Zamierzone zmiany Statutu Banku

 • 08.04.2015 08:45

  Wood zmienił ceny docelowe 9 banków, podniósł rekomendacje dla ING i Millennium

 • 23.04.2015 14:51

  Wyniki banków pod presją stóp, interchange i BFG, zysk wzrośnie rdr dzięki one-offom (analiza)

 • 23.04.2015 19:31

  Pioneer Investments i Santander Asset Management połączą się

 • 24.04.2015 11:18

  DM BZ WBK zmienił rekomendacje oraz ceny docelowe banków

 • 28.04.2015 20:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 28.04.2015 20:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport 7/2015: Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 30.04.2015 09:22

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową banku Pekao do 161,2 zł/akcję

 • 30.04.2015 14:17

  ZWZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 10 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 30.04.2015 18:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Informacja o dywidendzie

 • 30.04.2015 18:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 30.04.2015 18:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Powołanie członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 30.04.2015 19:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Pekao Leasing Holding Spółka Akcyjna

 • 30.04.2015 19:16

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 4 maja 2006 roku

 • 30.04.2015 23:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 01.05.2015 01:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Dokonane zmiany Statutu Banku

 • 06.05.2015 17:45

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2015r.

 • 12.05.2015 07:06

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 07:14

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2015 07:22

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '15 wyniósł 624,4 mln zł, wobec konsensusu 598,3 mln zł

 • 12.05.2015 08:00

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '15 wyniósł 624,4 mln zł, lepiej od oczekiwań (opis)

 • 12.05.2015 08:36

  Pekao miał w I kw. mocny wynik odsetkowy, zysk wsparty sprzedażą portfela obligacji (opinia)

 • 12.05.2015 10:19

  Pekao podtrzymuje, że w ’15 jego zysk spadnie w tempie jednocyfrowym

 • 12.05.2015 10:39

  Pekao liczy na wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych i konsumenckich w '15

 • 12.05.2015 10:44

  Pekao spodziewa się spadku przychodów odsetkowych w II kw.

 • 12.05.2015 10:58

  Pekao liczy na wzrost portfela kredytów korporacyjnych o min. 15 mld zł do '16

 • 13.05.2015 19:10

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2009 roku

 • 27.05.2015 18:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Dokonane zmiany Statutu Banku

 • 28.05.2015 12:13

  BofA/ML neutralnie nastawiony do polskich akcji, choć zaleca przeważanie CEE

 • 29.05.2015 17:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 28 kwietnia 2010 roku

 • 09.06.2015 17:31

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Powołanie Członka oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu

 • 12.06.2015 10:15

  DI Investors obniżył cenę docelową akcji sześciu banków, podniósł trzech

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 01.07.2015 07:32

  Standard & Poor's obniżył perspektywę ratingu Pekao SA do negatywnej

 • 01.07.2015 18:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Utrzymanie ocen ratingowych Banku przez Standard & Poor's Ratings Services ("Standard & Poor's"), zmiana perspektywy

 • 02.07.2015 10:03

  Credit Suisse obniżył cenę docelową PKO BP i BZ WBK, podwyższył wycenę Pekao SA

 • 02.07.2015 18:15

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 13.07.2015 09:26

  DM PKO BP umiarkowanie negatywnie nastawiony do sektora bankowego (opinia)

 • 17.07.2015 10:27

  DM BOŚ obniżył rekomendacje dla Aliora, BZ WBK, Getinu, Millennium i PKO BP na "sprzedaj"

 • 23.07.2015 10:11

  Trigon DM obniżył rekomendacje dla sześciu banków, podwyższył zalecenie dla Aliora

 • 04.08.2015 07:14

  Wyniki Pekao SA w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.08.2015 07:21

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '15 wyniósł 619,2 mln zł, wobec konsensusu 569,8 mln zł

 • 04.08.2015 08:34

  Wynikom Pekao w II kw. pomógł wyższy wynik z prowizji i pozostałe przychody (opinia)

 • 04.08.2015 10:20

  Zysk Pekao spadnie w ’15 w tempie jednocyfrowym - prezes

 • 04.08.2015 10:50

  Pekao chce w ciągu dwóch lat wydać 1 mln kart

 • 04.08.2015 10:53

  Pekao liczy na wzrost przychodów odsetkowych i stabilną marżę w III kw.

 • 04.08.2015 11:20

  Ewentualny podatek bankowy bez wpływu na politykę dywidendową Pekao

 • 05.08.2015 07:43

  Societe Generale obniża cenę docelową akcji Pekao do 140 zł, podtrzymuje "sprzedaj"

 • 06.08.2015 07:42

  DM BOŚ podniósł ceny docelowe banków ze względu na późniejsze wprowadzenie podatku

 • 12.08.2015 09:33

  BESI zmienił rekomendacje i ceny docelowe banków

 • 13.08.2015 17:19

  UOKiK wszczyna postępowania przeciwko bankom Getin Noble i Pekao

 • 08.09.2015 07:47

  Barclays podwyższył rekomendację Pekao do "równoważ", obniżył dla Alior Banku do "niedoważaj"

 • 08.09.2015 17:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku

 • 21.09.2015 16:46

  DM mBanku zmienił rekomendacje i ceny docelowe banków

 • 24.09.2015 17:13

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku

 • 29.09.2015 07:32

  Goldman Sachs obniżył rekomendację Pekao do "sprzedaj"

 • 29.10.2015 11:46

  ING, Pekao i Handlowy faworytami Vestor DM w sektorze bankowym

 • 02.11.2015 09:51

  DM BPS obniżył rekomendację dla ING do "trzymaj", podwyższył dla B. Millennium do "kupuj"

 • 10.11.2015 06:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 06:44

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2015 06:50

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '15 wyniósł 610,5 mln zł, wobec konsensusu 587,1 mln zł

 • 10.11.2015 07:49

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '15 wyniósł 610,5 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.11.2015 09:14

  Pekao nie zaskoczyło wynikami za III kw. (opinia)

 • 10.11.2015 11:04

  Pekao podtrzymuje, że jego zysk netto w '15 będzie zbliżony do '14 - prezes

 • 10.11.2015 11:39

  Pekao nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy za '15

 • 10.11.2015 11:43

  Pekao zainteresowane przejęciem banku, ale tylko bez portfela CHF

 • 10.11.2015 11:49

  Pekao chce zwiększać wolumeny kredytowe szybciej niż rynek

 • 10.11.2015 18:22

  GPW: korekta kwartalna WIG20, WIG20TR, mWIG40, sWIG80, WIG30 i WIG30TR.

 • 10.11.2015 22:12

  GPW: korekta kwartalna WIG20, WIG20TR, mWIG40, sWIG80, WIG30 i WIG30TR.

 • 12.11.2015 07:32

  Societe Generale podniósł rekomendację Pekao do "trzymaj"

 • 12.11.2015 11:01

  Pełne połączenie Pioneer Investments i Santander Asset Management możliwe w '16 r.

 • 23.11.2015 22:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings

 • 24.11.2015 07:36

  Fitch potwierdził ratingi Pekao, Banku Handlowego, ING Bank Śląskiego oraz BZ WBK

 • 24.11.2015 09:43

  Haitong zmienił rekomendacje dla dziewięciu banków

 • 24.11.2015 18:50

  Europejskie testy wskazują, że polski sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny

 • 24.11.2015 19:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wypłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych

 • 24.11.2015 19:28

  Bank Pekao szacuje, że będzie musiał wnieść ok. 243 mln zł na SK Bank

 • 26.11.2015 17:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Zawiadomienie od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych

 • 04.12.2015 14:33

  Podatek bankowy najmocniej uderzy w PKO BP - Credit Suisse (opinia)

 • 07.12.2015 11:50

  UBS obniżył ceny docelowe akcji PKO BP, BZ WBK i Pekao SA

 • 08.12.2015 08:43

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację 5 banków do "kupuj"

 • 10.12.2015 15:55

  Przez podatek i kredyty frankowe część banków może stracić zdolność do udzielania kredytów - Pekao

 • 11.12.2015 11:39

  Erste obniżyło ceny docelowe 9 banków

 • 22.12.2015 17:39

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2016r.

 • 28.12.2015 12:18

  Sektor bankowy w Polsce znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji - NWAI (opinia)

 • 30.12.2015 15:28

  DM mBanku podnosi rekomendację BZ WBK i B. Handlowego do "akumuluj", obniża dla Pekao do "redukuj"

 • 15.01.2016 12:25

  Banki spadają po zapowiedziach dot. projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów walutowych

 • 20.01.2016 08:41

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Potwierdzenie ocen ratingowych Banku przez Standard & Poor's

 • 20.01.2016 08:48

  Standard & Poor's podtrzymał ratingi Pekao SA

 • 28.01.2016 17:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku

 • 02.02.2016 08:02

  Societe Generale obniżył cenę docelową akcji Pekao SA do 134 zł

 • 09.02.2016 06:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Proponowana dywidenda w wysokości 8,70 zł na 1 akcję

 • 09.02.2016 06:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 09.02.2016 06:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.02.2016 07:05

  Wyniki Pekao w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.02.2016 07:08

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 8,7 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 09.02.2016 07:11

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '15 wyniósł 438,4 mln zł, wobec konsensusu 380,5 mln zł

 • 09.02.2016 07:15

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 8,7 zł dywidendy na akcję z zysku za '15 (opis)

 • 09.02.2016 07:42

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '15 wyniósł 438,4 mln zł, wobec konsensusu 380,5 mln zł (opis)

 • 09.02.2016 08:23

  Wyniki Pekao neutralne, zyski podwyższyła sprzedaż obligacji (opinia)

 • 09.02.2016 08:58

  Wyniki Pekao neutralne, zyski podwyższyła sprzedaż obligacji (opinia, aktl.)

 • 09.02.2016 10:39

  Wartość kredytów detalicznych w '16 wzrośnie o 3,3 proc. - Pekao

 • 09.02.2016 10:40

  Pekao szacuje, że zapłaci w '16 ok. 500 mln zł podatku bankowego

 • 09.02.2016 10:48

  Ograniczenie tempa spadku zysku netto do wartości jednocyfrowej ambitnym celem Pekao na '16

 • 09.02.2016 10:57

  Pekao chce udzielać ponad 1 mld zł kredytów detalicznych miesięcznie

 • 09.02.2016 12:55

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 8,7 zł dywidendy na akcję z zysku za '15 (aktl.)

 • 10.02.2016 09:00

  Societe Generale podnosi cenę docelową Pekao do 139 zł, zaleca "trzymaj"

 • 29.02.2016 17:58

  Trzy kolejne banki zmieniają warunki umów kredytowych z Kopeksem

 • 16.03.2016 10:10

  Goldman Sachs wykazuje ostrożne podejście do polskich banków

 • 31.03.2016 07:30

  Citigroup obniża zalecenie dla Pekao do "sprzedaj"

 • 01.04.2016 16:57

  Fitch potwierdził rating Pekao na poziomie "A-", perspektywa stabilna

 • 01.04.2016 17:41

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Ocena ratingowa Banku potwierdzona przez Fitch Ratings na poziomie A-

 • 07.04.2016 08:37

  Vestor DM obniża rekomendację Pekao do "redukuj"

 • 04.05.2016 08:09

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Pekao do 149,3 zł

 • 10.05.2016 07:02

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 07:14

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2016 07:18

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '16 wyniósł 573,4 mln zł, wobec konsensusu 534,2 mln zł

 • 10.05.2016 07:57

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '16 wyniósł 573,4 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.05.2016 09:03

  Zysk netto Pekao SA w I kw. powyżej oczekiwań, bank miał wyższy zysk ze sprzedaży NPL (opinia)

 • 10.05.2016 09:23

  Wyniki Pekao i ING ws I kw. pozytywne, Pekao pomogły zyski ze sprzedaży NPL (opinia, aktl.)

 • 10.05.2016 10:18

  Zysk Pekao w '16 spaść może w tempie jednocyfrowym rdr - prezes

 • 10.05.2016 10:26

  Pekao liczy, że sprzedaż kredytów detalicznych w '16 przekroczy 12 mld zł

 • 10.05.2016 11:04

  Pekao SA będzie kontynuował sprzedaż NPL, w II kw. sprzeda ich mniej niż w I kw.

 • 11.05.2016 07:31

  Societe Generale obniża rekomendację Pekao do "sprzedaj"

 • 12.05.2016 15:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

 • 12.05.2016 15:06

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Zamierzone zmiany Statutu Banku

 • 12.05.2016 15:06

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 18.05.2016 15:26

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Pekao i ING, podwyższył dla GNB i B.Handlowego

 • 18.05.2016 18:30

  Moody's zmienił perspektywę Pekao SA na negatywną ze stabilnej; potwierdził rating na poziomie A2

 • 20.05.2016 08:12

  UniCredit rozważa sprzedaż Pekao - Bloomberg, źródło

 • 07.06.2016 19:28

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Powołanie członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję

 • 07.06.2016 19:39

  RN Pekao SA powołała Luigi Lovaglio na prezesa zarządu

 • 15.06.2016 10:38

  Vestor DM podniósł rekomendację dla Pekao do "neutralnie"

 • 16.06.2016 13:35

  ZWZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 8,7 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 16.06.2016 19:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Informacja o dywidendzie

 • 16.06.2016 19:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję

 • 16.06.2016 19:15

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Skład Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna od dnia 17 czerwca 2016 r.

 • 17.06.2016 18:50

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Dokonane zmiany Statutu Banku