Bank Pekao SA

skrót: PEO

Ostatnie notowanie z: 22.06.2018 17:00

Aktualny kurs114,75   0,22 %0,25 zł
Otwarcie115,500,87%
Minimum114,20-0,26%
Maksimum115,500,87%
Wolumen (szt.) 417497
Kurs odniesienia114,50
Widełki dolne103,95
Widełki górne127,05
Obroty (tyś. zł)47933
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
132 247114,85
1624114,80
3517114,75
2684114,70
2250114,65
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
114,901 490 3
114,95300 2
115,00960 4
115,051 138 4
115,10350 1
Jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To uniwersalny bank komercyjny oferujący usługi klientom indywidualnym i instytucjonalnym, który kontroluje ok. 10% krajowego rynku kredytów i depozytów. W skład Grupy wchodzą m.in.: największe w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych, dwa wiodące domy maklerskie, fundusz emerytalny oraz firmy zajmujące się faktoringiem i leasingiem.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU SA52 494 00720,00%52 494 00720,00%
Polski Fundusz Rozwoju SA33 596 16612,80%33 596 16612,80%
UniCredit SpA16 430 0006,26%16 430 0006,26%
Nationale-Nederlanden OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE13 357 7695,09%13 357 7695,09%

Kategoria • 22.06.2018 14:20

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (13/2018) Raport 13/2018: Potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku oraz utrzymanie ich stabilnej perspektywy przez S&P Global Ratings. Zmiana oceny stand-alone.

 • 22.06.2018 11:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (12/2018) Raport 12/2018: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 21.06.2018 20:46

  Agencja Standard & Poor's podtrzymała ratingi Pekao SA

 • 21.06.2018 13:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (11/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2017 rok

 • 21.06.2018 12:09

  ZWZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 7,9 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 21.06.2018 11:06

  Pekao widzi zainteresowanie klientów rozwojem na rynkach zagranicznych przez przejęcia - Kopyrski

 • 20.06.2018 13:45

  Transformacja sieci oddziałów Pekao potrwa 2 lata, sprzedaż hipotek i gotówek stabilna kdk (wywiad)

 • 18.06.2018 22:34

  KNF chce zmienić wielkość buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao

 • 18.06.2018 22:18

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (10/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 • 14.06.2018 20:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 12.06.2018 11:50

  Bank Pekao SA uruchomił system płatności mobilnych BLIK

 • 09.06.2018 14:20

  NN PTE ma ponad 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 08.06.2018 23:40

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (8/2018) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku przez fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz

 • 01.06.2018 17:33

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (7/2018) Raport 7/2018: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

 • 25.05.2018 18:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2018) Raport 6/2018: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

 • 24.05.2018 19:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (5/2018) Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku

 • 21.05.2018 10:53

  Vestor DM obniża cenę docelową akcji Pekao do 148 zł

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 10.05.2018 11:57

  Pekao spodziewa się wzrostu marży odsetkowej; koszty ryzyka w I kw. znormalizowane (aktl.)

 • 10.05.2018 11:47

  Pekao przeprowadza PDO, koszt programu nie przekroczy 40 mln zł

 • 10.05.2018 11:45

  Pekao spodziewa się wzrostu marży odsetkowej; koszty ryzyka w I kw. znormalizowane

 • 10.05.2018 11:28

  Analizy dot. fuzji lub współpracy Pekao i Aliora zakończą się najpóźniej w II kw. - Krupiński

 • 10.05.2018 10:51

  Pekao podtrzymuje cel dwucyfrowego wzrostu zysku netto w '18 - Krupiński

 • 10.05.2018 07:30

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '18 wyniósł 392,3 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 10.05.2018 06:28

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '18 wyniósł 392,3 mln zł, wobec konsensusu 390,8 mln zł

 • 10.05.2018 06:10

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 01:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 17:06

  Pekao nie posiada żadnej materialnej ekspozycji na GetBack

 • 13.04.2018 11:26

  PKP SA mają umowę na 700 mln zł kredytu

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 29.03.2018 18:56

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 7,9 zł dywidendy na akcję

 • 29.03.2018 18:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4/2018) Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2017 rok.

 • 19.03.2018 14:03

  KNF potwierdził, że Pekao może wypłacić w formie dywidendy do 100 proc. zysku za '17

 • 19.03.2018 13:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3/2018) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dywidendy za rok 2017.

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 14.03.2018 11:46

  Pekao nie ogłosi przejęcia Aliora w marcu

 • 09.03.2018 08:52

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla PKO BP do "trzymaj", dla Pekao podniósł do "kupuj"

 • 08.03.2018 12:11

  JP Morgan podniósł cenę docelową akcji Pekao do 170 zł

 • 07.03.2018 16:01

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową akcji Pekao SA do 155 zł

 • 27.02.2018 11:59

  Pekao SA liczy w 2018 roku na dwucyfrowy wzrost zysku (opis)

 • 27.02.2018 11:11

  Wyniki analizy dot. współpracy lub połączenia Pekao i Aliora najpóźniej w II kw.

 • 27.02.2018 10:35

  Koszty ryzyka Banku Pekao będą się utrzymywać w okolicach 45 pb

 • 27.02.2018 10:29

  Cel Pekao na '20 dotyczący zysku netto jest założony konserwatywnie - prezes

 • 27.02.2018 10:18

  Pekao podtrzymuje chęć przeznaczenia w '18 na dywidendę 100 proc. zysku netto

 • 27.02.2018 08:39

  Wyniki Pekao SA w IV kw. pozytywne, bank poprawił wynik prowizyjny (opinia)

 • 27.02.2018 08:21

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '17 wyniósł 1.054,1 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 27.02.2018 07:30

  Pekao spełnia wymogi kapitałowe do przeznaczenia na dywidendę do 100 proc zysku za '17

 • 27.02.2018 07:23

  Pekao SA liczy w 2018 roku na dwucyfrowy wzrost zysku

 • 27.02.2018 07:13

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '17 wyniósł 1.054,1 mln zł, wobec konsensusu 963,8 mln zł

 • 27.02.2018 07:07

  Wyniki Pekao w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.02.2018 06:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.02.2018 06:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.02.2018 09:40

  Pioneer Pekao TFI zmienia nazwę na Pekao TFI

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 07.02.2018 11:50

  Pekao zmienił ofertę kont dla detalu, w ’18 sprzeda 400 tys. ROR-ów i wprowadzi BLIK-a

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 01.02.2018 11:44

  DM mBank podwyższył rekomendację Pekao i Aliora do "kupuj", ING do "trzymaj", a Handlowego do "akumuluj"

 • 29.01.2018 17:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (2/2018) Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

 • 22.01.2018 07:51

  Analizy współpracy lub połączenia Pekao i Aliora mogą zakończyć się w I kw. - Krupiński

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 04.01.2018 16:08

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (1/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao S.A.

 • 21.12.2017 17:43

  Pekao ma zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych s. A do kapitału Tier II

 • 21.12.2017 17:36

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (68/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych na podwyższenie kapitału Tier II Banku.

 • 18.12.2017 20:07

  KNF wyznaczyła Pekao SA indywidualny narzut stress-testowy na poziomie 1,27 proc.

 • 18.12.2017 19:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (67/2017) Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2018r.

 • 18.12.2017 19:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (66/2017) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018 oraz indywidualnego narzutu mierzącego wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekono

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 11.12.2017 16:06

  Pekao SA zamknął transakcję zakupu 51 proc. akcji PPIM za 138 mln euro

 • 11.12.2017 15:42

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (65/2017) Zamknięcie transakcji nabycia 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A.

 • 10.12.2017 16:02

  Początek konsolidacji funduszy emerytalnych Banku Pekao i PZU Życie

 • 08.12.2017 18:26

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

 • 08.12.2017 13:06

  Play, AmRest, PGNiG, Alior, PKP Cargo oraz LiveChat faworytami Wood&Co na ‘18 (opinia)

 • 08.12.2017 09:28

  PKO BP i Pekao zaprzeczają, że prowadzą rozmowy w sprawie fuzji (opis)

 • 08.12.2017 08:57

  Fuzja PKO BP z Pekao pozytywna dla PKO BP, proces wiązałby się z dużymi kosztami integracji (opinia)

 • 08.12.2017 08:29

  PKO BP nie prowadzi żadnych projektów związanych z fuzją z Bankiem Pekao SA

 • 08.12.2017 06:39

  W 2018 r. PKO BP może się połączyć z Pekao - "Rz"

 • 07.12.2017 21:01

  KSF pozytywnie zaopiniował nałożenie na Pekao bufora O-SII w wysokości 0,5 proc.

 • 07.12.2017 20:48

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (64/2017) Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 04.12.2017 19:41

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (63/2017) Odrzucenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012 roku

 • 30.11.2017 06:33

  KNF chce obniżyć Pekao bufor O-SII z 0,75 proc. do 0,5 proc. (popr.)

 • 29.11.2017 20:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (62/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao S.A.

 • 22.11.2017 17:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (61/2017) Informacja na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. akcji Pioneer Pekao TFI S.A.

 • 22.11.2017 14:51

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Aliora do 88 zł, dla Pekao do 150 zł

 • 16.11.2017 12:39

  Prezes PFR pozostaje sceptyczny do pomysłu łączenia Pekao i Aliora

 • 16.11.2017 07:25

  HSBC podwyższył rekomendację Pekao SA do "kupuj"

 • 13.11.2017 15:45

  DM BZ WBK podniósł rekomendację Pekao do "kupuj"

 • 09.11.2017 17:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (60/2017) Umorzenie postępowania kasacyjnego

 • 08.11.2017 15:01

  Pekao nie wyklucza w przyszłości kolejnej emisji obligacji podporządkowanych

 • 08.11.2017 14:46

  Wdrożenie przez Pekao metody IRB raczej bliżej ’20

 • 08.11.2017 14:39

  Pekao ocenia, że obecny poziom kosztów ryzyka jest nie do utrzymania

 • 08.11.2017 14:30

  Pekao ocenia, że w długim terminie nie da się przeznaczać na dywidendę całości zysku

 • 08.11.2017 12:53

  Pekao liczy, że od zysku za '19 będzie mógł przeznaczać na dywidendę ponad 50 proc. zysku

 • 08.11.2017 09:13

  Cele Pekao SA dot. wzrostu do '20 zysku netto i ROE są ambitne (opinia)

 • 08.11.2017 08:55

  Plany dywidendowe Pekao będą pozytywnie przyjęte przez rynek, cel 3 mld zł zysku realistyczny (opinia)

 • 08.11.2017 08:34

  Aktywność Pekao w obszarze M&A może wymagać zmiany polityki dywidendowej

 • 08.11.2017 08:21

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '17 wyniósł 536,2 mln zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 08.11.2017 08:19

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (59/2017) Przyjęcie Kierunków Strategicznych Banku do roku 2020

 • 08.11.2017 08:10

  Pekao planuje ponad 3 mld zł zysku netto w '20; przeznaczy cały zysk za '17 i '18 na dywidendę (opis)

 • 08.11.2017 07:51

  Pekao planuje ponad 3 mld zł zysku netto w '20; przeznaczy cały zysk za '17 i '18 na dywidendę

 • 08.11.2017 07:20

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '17 wyniósł 536,2 mln zł, wobec konsensusu 528 mln zł

 • 08.11.2017 07:14

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2017 07:00

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 17:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (58/2017) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Michała Krupińskiego na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 07.11.2017 17:32

  KNF zgodziła się na powołanie Michała Krupińskiego na prezesa Banku Pekao

 • 02.11.2017 12:08

  UOKiK wszczął postępowania przeciwko BPH, PKO BP i Pekao dot. zasad ustalania kursów walut

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 23.10.2017 23:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (57/2017) Zawarcie listu intencyjnego z Alior Bank S.A.

 • 23.10.2017 23:45

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (56/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Banku w zakresie przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych

 • 20.10.2017 17:06

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej (opis)

 • 20.10.2017 16:58

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej

 • 20.10.2017 16:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (55/2017) Potwierdzenie ocen ratingowych Banku IDR "A-" oraz Viability Rating "a-"przez Fitch Ratings. Zmiana Perspektywy ze Stabilnej na Negatywną.

 • 19.10.2017 19:05

  Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane o wartości 1,25 mld zł

 • 19.10.2017 18:57

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (54/2017) Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 17.10.2017 17:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (53/2017) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Markowi Lusztynowi funkcji członka Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku

 • 17.10.2017 14:06

  KNF zgodziła się na powołanie Marka Lusztyna do zarządu Pekao SA

 • 12.10.2017 11:14

  JP Morgan podtrzymuje neutralną rekomendację dla Alior Banku, cena docelowa 94 zł

 • 10.10.2017 11:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (52/2017) Wniesienie skargi kasacyjnej przez akcjonariusza Banku

 • 27.09.2017 12:56

  Berenberg podniósł ceny docelowe akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 22.09.2017 17:54

  Bank Pekao rozpocznie budowę księgi popytu na obligacje o wartości do 1 mld zł

 • 22.09.2017 17:40

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (51/2017) Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 • 22.09.2017 08:21

  DM PKO BP podniósł rekomendację Pekao do "kupuj"

 • 22.09.2017 08:01

  Roksana Ciurysek-Gedir zostanie wiceprezesem banku Pekao

 • 21.09.2017 21:15

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (50/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 21.09.2017 21:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (49/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 13.09.2017 18:44

  Pekao ma zgodę KNF na nabycie akcji Pekao Pioneer PTE

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 03.08.2017 07:35

  Societe Generale podniósł rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 02.08.2017 12:48

  Pekao oczekuje, że dzięki transakcji Pioneer zysk w '17 może być na poziomie z '16 lub delikatnie wyższy

 • 02.08.2017 12:33

  Pekao podtrzymuje, że aktualizacja strategii prawdopodobnie przy okazji wyników za III kw.

 • 02.08.2017 12:32

  Poziom kosztów ryzyka z II kw. raczej nie do utrzymania w długim terminie - wiceprezes Pekao

 • 02.08.2017 09:01

  Wyniki Pekao w II kw. neutralne dla kursu, bank pokazał niskie saldo rezerw (opinia)

 • 02.08.2017 07:58

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '17 wyniósł 535,1 mln zł, wobec konsensusu 526,7 mln zł (opis)

 • 02.08.2017 07:48

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Pekao do 115,3 zł; podtrzymuje "sprzedaj"

 • 02.08.2017 07:15

  Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '17 wyniósł 535,1 mln zł, wobec konsensusu 526,7 mln zł

 • 02.08.2017 07:09

  Wyniki Pekao SA w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.08.2017 06:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.08.2017 20:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (48/2017) Zmiana terminu powołania Pana Marka Tomczuka na Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A.

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 18.07.2017 12:49

  DM mBanku podniósł cenę docelową Pekao do 145,42 zł; podtrzymał "akumuluj"

 • 10.07.2017 17:04

  Zarząd Pekao może przedstawić wstępną aktualizację strategii w listopadzie (opis)

 • 10.07.2017 16:38

  Pekao nie będzie przeprowadzać dużych akwizycji - prezes (opis)

 • 10.07.2017 16:28

  Pekao nie będzie przeprowadzać dużych akwizycji - prezes

 • 10.07.2017 16:24

  Zarząd Pekao może przedstawić wstępną aktualizację strategii w listopadzie

 • 07.07.2017 09:41

  Pięciu nowych wiceprezesów w Banku Pekao (opis)

 • 07.07.2017 06:36

  Pięciu nowych wiceprezesów w Banku Pekao

 • 07.07.2017 03:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (47/2017) Powołanie Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 07.07.2017 03:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (46/2017) Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 05.07.2017 19:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (45/2017) Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 29.06.2017 13:04

  Patria Finance podniósł rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 26.06.2017 13:11

  Rebranding Pekao do końca '17 - Borys

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 26.06.2017 08:01

  JP Morgan obniżył rekomendację PKO BP do "niedoważaj", podniósł dla Pekao do "przeważaj"

 • 21.06.2017 11:13

  Nie ma planu łączenia Pekao i Aliora - Borys, PFR

 • 20.06.2017 20:39

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (44/2017) Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku

 • 20.06.2017 17:47

  Dziś nie ma w PZU planu łączenia Pekao SA i Alior Banku - Surówka (wywiad)

 • 20.06.2017 11:35

  Erste Securities wznowił wydawanie rekomendacji dla czterech banków

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 14.06.2017 22:10

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (43/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - uzupełnienie informacji, o których mowa w § 28 pkt. 4-6 Rozporządzenia.

 • 14.06.2017 19:49

  Krupiński zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Alior Banku

 • 14.06.2017 19:44

  Zmiany w zarządzie Pekao bez wpływu na rating banku - S&P

 • 14.06.2017 16:28

  Michał Krupiński po uzyskaniu zgody KNF obejmie funkcję prezesa Banku Pekao

 • 14.06.2017 16:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (42/2017) Korekta raportu - Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:16

  Rada nadzorcza Pekao odwołała Luigi Lovaglio z funkcji prezesa zarządu

 • 14.06.2017 14:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (42/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:11

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (41/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:10

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (40/2017) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 14.06.2017 14:09

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (39/2017) Odwołanie Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 13.06.2017 11:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (38/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 8 czerwca 2017r.

 • 09.06.2017 18:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (37/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 09.06.2017 13:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (36/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję

 • 09.06.2017 13:28

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (35/2017) Odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 09.06.2017 13:24

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (34/2017) Dokonane zmiany Statutu Banku

 • 08.06.2017 12:51

  WZ Banku Pekao SA wymieniło skład rady nadzorczej (opis)

 • 08.06.2017 11:42

  WZ Pekao SA odwołało czterech członków RN

 • 08.06.2017 00:35

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (33/2017) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez działających w porozumieniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ("PZU S.A.") i Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR S.A."), progu powyżej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Z

 • 07.06.2017 23:04

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2017) Skuteczność rezygnacji z pełnionych funkcji złożonych przez czterech członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 07.06.2017 23:02

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu posiadanego dotychczas przez UniCredit S.p.A. udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki S.A. do 6,26%.

 • 07.06.2017 19:32

  Wood podniósł rekomendację dla PKO BP, mBanku, Pekao; obniżył dla BZ WBK i GNB

 • 07.06.2017 13:58

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgłoszone przez akcjonariusza

 • 07.06.2017 13:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2017) Informacja PZU dotycząca zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 05.06.2017 17:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (28/2017) Dokonane zmiany Statutu Banku

 • 01.06.2017 18:57

  Zakup akcji PPIM pozytywnie wpłynie na zysk grupy Pekao o ok. 400 mln zł, nie ograniczy dywidendy

 • 01.06.2017 18:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (27/2017) Transakcja dotycząca nabycia przez Bank akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. - zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji PPIM

 • 31.05.2017 09:00

  Wood podniósł rekomendację PKO BP, mBanku i Pekao SA, obniżył dla BZ WBK i Getinu (opis)

 • 31.05.2017 08:34

  Wood & Company podniósł rekomendację dla Pekao do "trzymaj"

 • 30.05.2017 20:01

  PFR zawarł umowę pożyczki z PKO BP na częściowe sfinansowanie transakcji kupna akcji Pekao

 • 24.05.2017 18:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (26/2017) Kandydaci zgłoszeni do Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 17.05.2017 16:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (25/2017) Informacja PZU dotycząca wyznaczenia terminu zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A.

 • 16.05.2017 19:29

  Finalizacja przejęcia pakietu akcji Pekao przez PZU i PFR zaplanowana na 7 czerwca

 • 16.05.2017 17:52

  Moody's potwierdziła ratingi Pekao i PKO BP, podniosła perspektywę do stabilnej

 • 12.05.2017 17:06

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2017) Zamierzone zmiany Statutu Banku

 • 12.05.2017 17:05

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (23/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

 • 10.05.2017 11:26

  Prezes Pekao SA Luigi Lovaglio chciałby pozostać na swoim stanowisku

 • 10.05.2017 10:50

  Pekao chce w ’17 udzielić nowych kredytów detalicznych o wartości ok. 15 mld zł

 • 10.05.2017 10:49

  Zysk Pekao w 2017 może być zbliżony do wyniku z 2016 r. - prezes

 • 10.05.2017 09:51

  Pekao i ING pokazały w I kw. dobre wyniki; mocno rośnie kurs ING (opinia)

 • 10.05.2017 08:17

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '17 wyniósł 349,7 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.05.2017 07:45

  Zysk netto grupy Pekao SA w I kw. '17 wyniósł 349,7 mln zł, wobec konsensusu 327,1 mln zł

 • 10.05.2017 07:26

  Wyniki Pekao SA w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2017 06:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 20:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (22/2017) Informacja PZU dotycząca decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie braku sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 04.05.2017 14:24

  Zielone światło KNF dla przejęcia Pekao przez PZU i PFR, transakcja w czerwcu (aktl.)

 • 04.05.2017 13:47

  KNF nie zgłosiła sprzeciwu do przejęcia przez PZU i PFR akcji Pekao

 • 02.05.2017 22:51

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (21/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach fantomowych Banku dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku w związku z realizacją obowiązującego od 2012 roku Systemu Zmiennego Wynagradzania dla kadry zarząd

 • 27.04.2017 17:44

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (20/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Massachusetts Mutual Life Insurance Company o zmniejszeniu przez Oppenheimer Funds Inc. udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku

 • 26.04.2017 19:51

  Oppenheimer Funds ma mniej niż 5 proc. akcji Banku Pekao

 • 26.04.2017 19:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (19/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu przez Oppenheimer Funds Inc. udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku

 • 25.04.2017 21:35

  Składki Banku Pekao na BFG wliczone w ciężar I kwartału '17 wynoszą 199 mln zł

 • 25.04.2017 21:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (18/2017) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r.

 • 25.04.2017 21:25

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (17/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 19 kwietnia 2017r.

 • 25.04.2017 21:21

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (16/2017) Oświadczenie o zmianie warunków rezygnacji złożonych przez czterech członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z pełnionej funkcji

 • 20.04.2017 20:25

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (15/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

 • 20.04.2017 20:23

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (14/2017) Dokonane zmiany Statutu Banku

 • 19.04.2017 19:53

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (13/2017) W sprawie wypłaty dywidendy

 • 19.04.2017 14:43

  ZWZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 8,68 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 12.04.2017 17:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2017) Raport 6/2017: Korekta raportu - Zmiana udziału do 39,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku

 • 11.04.2017 16:23

  DM mBanku zmienił rekomendacje dziewięciu spółek

 • 07.04.2017 16:56

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (12/2017) Informacja PZU dotycząca wydania w dniu 6 kwietnia 2017 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w formie nabycia pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.

 • 07.04.2017 13:25

  UOKiK zgodził się na zakup akcji Banku Pekao SA przez PZU

 • 05.04.2017 17:00

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (11/2017) Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 • 29.03.2017 19:01

  PZU, PFR upraszczają strukturę transakcji nabycia pakietu akcji Pekao od Unicredit

 • 27.03.2017 17:17

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (9/2017) Informacja Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. dotycząca zgody Urzędu Antymonopolowego na Ukrainie na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

 • 24.03.2017 17:49

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (8/2017) Zamierzone zmiany Statutu Banku

 • 24.03.2017 17:47

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (7/2017) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

 • 24.03.2017 09:58

  Zmiany w zarządzie PZU bez wpływu na strategię Pekao i jego politykę dywidendową- Borys, PFR

 • 24.03.2017 08:34

  Pekao wzywa spółkę Comarchu do zapłaty 100 mln zł z powodu nienależytego wykonywania umowy

 • 23.03.2017 19:51

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (5/2017) Korekta raportu - Informacja o otrzymaniu zawiadomień o przekroczeniu przez Oppenheimer Funds Inc. udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku

 • 15.03.2017 18:48

  Unicredit zmniejszył udział w Pekao do 39,06 proc. poprzez sprzedaż akcji posiadaczom certyfikatów

 • 15.03.2017 18:32

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (6/2017) Zmiana udziału do 39,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku

 • 02.03.2017 18:24

  Po sesji 17 marca Kruk zastąpi Bogdankę w indeksie WIG 30

 • 02.03.2017 11:59

  PFR rozważy sprzedaż w ciągu 3-5 lat swojego pakietu w Pekao na GPW – Borys, PFR

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 20.02.2017 17:21

  Oppenheimer Funds ma 5,35 proc. akcji Pekao

 • 20.02.2017 17:15

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (5/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomień o przekroczeniu przez Oppenheimer Funds Inc. 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku

 • 20.02.2017 17:12

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (4/2017) Wniesienie apelacji przez akcjonariusza Banku

 • 20.02.2017 08:45

  W tej chwili nie prowadzimy rozmów nt. repolonizacji kolejnych banków - prezes PFR

 • 09.02.2017 11:20

  Mocniejsze wejście Pekao w segment mikro firm i MŚP może lekko zwiększyć koszty ryzyka

 • 09.02.2017 10:51

  Wyzwaniem będzie osiągnięcie przez Pekao w ’17 zysku zbliżonego do ’16

 • 09.02.2017 10:40

  Pekao planuje do '20 pozyskać 600 tys. klientów (opis)

 • 09.02.2017 10:36

  Wartość udzielonych przez Pekao nowych kredytów detal. wyniesie w '17 r. ok. 15 mld zł

 • 09.02.2017 10:11

  Pekao chce w ’17 rosnąć w kredytach i depozytach szybciej niż rynek

 • 09.02.2017 10:07

  Pekao planuje do '20 pozyskać 600 tys. klientów

 • 09.02.2017 08:56

  Wyższy od konsensusu zysk Pekao zawdzięcza niższym od oczekiwań kosztom ryzyka (opinia)

 • 09.02.2017 08:04

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '16 wyniósł 494,7 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 09.02.2017 07:47

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 8,68 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok (opis)

 • 09.02.2017 07:26

  Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '16 wyniósł 494,7 mln zł, wobec konsensusu 478,5 mln zł

 • 09.02.2017 07:18

  Wyniki Pekao w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.02.2017 07:14

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.02.2017 07:07

  Zarząd Banku Pekao rekomenduje 8,68 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok

 • 09.02.2017 07:06

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 09.02.2017 07:02

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (3/2017) Proponowana dywidenda w wysokości 8,68 zł na 1 akcję

 • 01.02.2017 11:31

  JP Morgan rekomenduje "niedoważaj" Pekao SA

 • 27.01.2017 12:12

  DM mBank obniżył rekomendację PKO BP, BZ WBK i B.Millennium, podwyższył Pekao, ING i BHW

 • 24.01.2017 06:56

  PZU i PFR podpisali porozumienie akcjonariuszy w związku z kupnem pakietu Pekao

 • 19.01.2017 07:25

  Berenberg rekomenduje "sprzedaj" PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 18.01.2017 09:13

  Noble Securities wydał rekomendacje dla banków; sektor czeka trudny rok

 • 16.01.2017 16:55

  Goldman Sachs podwyższył rekomendację Pekao SA do "neutralnie"

 • 13.01.2017 18:45

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (2/2017) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 13.01.2017 10:22

  Vestor DM podniósł rekomendację dla Pekao do "kupuj"

 • 02.01.2017 17:54

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (1/2017) Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2017r.

 • 23.12.2016 08:53

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku (opis)

 • 23.12.2016 08:39

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku

 • 20.12.2016 18:07

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (35/2016) Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności oraz ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2011 roku

 • 19.12.2016 16:00

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (34/2016) Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 1 czerwca 2012 roku

 • 14.12.2016 13:51

  PFR w pierwszej poł. '17 może przeprowadzić emisję obligacji o wartości do 500 mln euro

 • 12.12.2016 18:07

  S&P podwyższył perspektywę ratingu Pekao do stabilnej (opis)

 • 12.12.2016 17:48

  Moody's potwierdził rating Pekao na poziomie A2 z perspektywą stabilną (opis)

 • 12.12.2016 17:31

  S&P podwyższył perspektywę ratingu Pekao do stabilnej

 • 12.12.2016 17:30

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (33/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

 • 12.12.2016 17:21

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (32/2016) Potwierdzenie ocen ratingowych Banku przez S&P Global Ratings. Poprawa perspektywy na Stabilną z Negatywnej

 • 12.12.2016 17:18

  Moody's potwierdził rating Pekao na poziomie A2 z perspektywą stabilną

 • 09.12.2016 14:12

  DZIEŃ NA GPW: Ponad 800 mln zł obrotów akcjami Pekao, kurs nieznacznie w dół

 • 09.12.2016 08:13

  UniCredit uplasował na rynku 1.916 certyfikatów powiązanych z akcjami Pekao

 • 08.12.2016 17:25

  Zmiana właściciela Pekao neutralna dla ratingu IDR banku; może być negatywna dla ratingu wsparcia - Fitch

 • 08.12.2016 13:58

  KNF oceni przyszłą strategię Pekao po zmianach w akcjonariacie

 • 08.12.2016 13:26

  PZU powinien przeznaczać w kolejnych latach na dywidendę 50-80 proc. zysku

 • 08.12.2016 13:26

  PZU chce, by Pekao wypłacał maksymalnie wysokie dywidendy (aktl.2)

 • 08.12.2016 11:15

  Tramsmisja z ogłoszenia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao przez PZU

 • 08.12.2016 11:00

  PFR zakup Pekao sfinansuje z kapitałów własnych, kredytu z PKO BP, myśli o emisji obligacji

 • 08.12.2016 10:39

  W przyszłości jest miejsce na 6-7 dużych grup bankowych w Polsce - PFR

 • 08.12.2016 10:33

  PZU i PFR chcą być długoterminowymi inwestorami w Pekao

 • 08.12.2016 10:32

  Przejęcie Pekao będzie sfinansowane w złotych, wymiana na euro poza rynkiem - prezes PFR

 • 08.12.2016 10:23

  PZU chce być długoterminowym inwestorem w Alior Banku

 • 08.12.2016 10:23

  PZU nie widzi konieczności zmiany obecnego zarządu Pekao

 • 08.12.2016 10:12

  PZU chce, by Pekao wypłacało maksymalnie wysokie dywidendy (aktl.)

 • 08.12.2016 10:03

  PZU chce, by Pekao wypłacało maksymalnie wysokie dywidendy

 • 08.12.2016 10:02

  PZU spodziewa się zgód urzędów antymonopolowych na zakup Pekao w II kw. 2017 r.

 • 08.12.2016 09:58

  UniCredit nie będzie kupował w przyszłości banków w Polsce

 • 08.12.2016 09:40

  PZU nie zamierza łączyć Pekao i Aliora - prezes PZU

 • 08.12.2016 09:19

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (31/2016) Informacja UniCredit dotycząca ogłoszenia oferty "Pekao Equity-Linked Certificates"

 • 08.12.2016 09:18

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (30/2016) Informacja UniCredit dotycząca sprzedaży akcji Banku Pekao na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Polskiego Funduszu Rozwoju

 • 08.12.2016 09:10

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (29/2016) Informacja Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. o zakończeniu negocjacji zmierzających do zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. przez PZU SA działające w konsorcjum z Polski

 • 08.12.2016 09:03

  Cena 123 zł za akcję Pekao jest dość atrakcyjna (opinia, aktl.)

 • 08.12.2016 08:38

  Cena 123 zł za akcję Pekao jest "adekwatna" - DM mBanku (opinia)

 • 08.12.2016 08:24

  UniCredit chce sprzedać na rynku pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao poprzez certyfikaty (opis)

 • 08.12.2016 08:01

  Unicredit chce sprzedać pozostałe 7,3 proc. akcji Pekao w transakcji rynkowej poprzez certyfikaty

 • 08.12.2016 07:52

  PZU i PFR zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł (opis)

 • 08.12.2016 07:36

  Pekao lub PZU może nabyć od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion

 • 08.12.2016 07:17

  PZU i PFR zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł

 • 07.12.2016 17:34

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (28/2016) Oddalenie apelacji akcjonariusza w sprawie o uchylenie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2009 roku

 • 28.11.2016 16:35

  Sprawa zakupu akcji Pekao przez PZU i PFR może rozstrzygnąć się do półtora tygodnia - źródło

 • 24.11.2016 12:54

  Haitong podwyższył rekomendacje czterech banków, zmienił wyceny dwóch (aktl.)

 • 24.11.2016 10:19

  Negocjacje ws. Pekao w końcowej fazie – Morawiecki

 • 24.11.2016 09:47

  Haitong podwyższa rekomendacje dla Aliora, Pekao, PKO BP i Getin Noble Banku

 • 23.11.2016 18:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (27/2016) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Banku wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku

 • 21.11.2016 20:48

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (26/2016) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Banku wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

 • 21.11.2016 20:46

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (25/2016) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Banku wykonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

 • 18.11.2016 17:35

  Bank Pekao SA ma 8,15 proc. głosów na walnym PBG

 • 18.11.2016 12:09

  Ewentualne nabycie akcji Pekao przez PZU nie będzie oznaczać braku dywidendy za '16

 • 17.11.2016 10:54

  Warunki zakupu akcji Pekao przez PZU i PFR mogą być ustalone w ciągu ok. tygodnia-dwóch - źródło

 • 10.11.2016 11:46

  Bank Pekao SA liczy, że w IV kw. poprawi koszty ryzyka

 • 10.11.2016 11:45

  Pekao liczy na 13-14 mld zł nowych kredytów w '16

 • 10.11.2016 11:20

  Pekao podtrzymuje, że w '16 jego zysk będzie bliski zyskowi z '15

 • 10.11.2016 08:53

  Wyniki Pekao SA w III kw. neutralne, wsparte niską stopą podatkową (opinia)

 • 10.11.2016 08:28

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '16 wyniósł 520,7 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.11.2016 07:18

  Wyniki Pekao SA w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 07:11

  Zysk netto grupy Pekao SA w III kw. '16 wyniósł 520,7 mln zł, wobec konsensusu 484,3 mln zł

 • 10.11.2016 06:59

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 22:17

  Fitch umieścił ocenę wsparcia Pekao na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

 • 09.11.2016 20:55

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (24/2016) Potwierdzenie ocen ratingowych Banku przez Fitch Ratings. Umieszczenie Ratingu wsparcia na liście pod obserwacją ze wskazaniem negatywnym jako odzwierciedlenie potencjalnej sprzedaży Banku Pekao SA przez UniCredit dla

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 19.10.2016 08:12

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji Pekao do 113,7 zł, rekomenduje "sprzedaj"

 • 18.10.2016 18:34

  Agencja S&P podtrzymała ratingi Banku Pekao SA

 • 18.10.2016 18:27

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (23/2016) Potwierdzenie ocen ratingowych Banku przez S&P Global Ratings

 • 15.10.2016 12:57

  PZU potwierdza prowadzenie negocjacji kupna znacznego pakietu akcji Banku Pekao (opis)

 • 15.10.2016 12:54

  PZU potwierdza prowadzenie negocjacji kupna znacznego pakietu akcji Banku Pekao

 • 14.10.2016 19:02

  UniCredit uzgodnił z PZU kluczowe parametry sprzedaży części swoich akcji w Pekao - media

 • 13.10.2016 10:46

  Morgan Stanley wydał rekomendację "równoważ" dla Pekao SA, cena docelowa 123 zł

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 05.10.2016 18:13

  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (22/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Banku Polska Kasa Opieki S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na Bank, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufora

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 06.09.2016 09:15

  MSP za repolonizacją sektora bankowego; możliwość zakupu Pekao to niepowtarzalna okazja