mBank SA

skrót: MBK

Ostatnie notowanie z: 22.06.2018 17:00

Aktualny kurs402   0,70 %2,80 zł
Otwarcie4041,20%
Minimum400,400,30%
Maksimum406,801,90%
Wolumen (szt.) 25854
Kurs odniesienia399,20
Widełki dolne363,60
Widełki górne444,40
Obroty (tyś. zł)10443
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
114404,40
283404,20
172404,00
1100403,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
406,00135 2
406,2098 3
406,4065 2
406,8025 1
Uniwersalny bank obsługujący klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych (w tym private banking) na terenie całego kraju. Prowadzi również działalność handlową i inwestycyjną, a także działalność maklerską. Bank świadczy usługi na rzecz osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych, zarówno w złotych jak i walutach obcych. W ramach bankowości detalicznej mBanku, działalność prowadzą oddziały zagraniczne w Czechach i na Słowacji.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Commerzbank AG29 352 89769,37%29 352 89769,37%
Nationale-Nederlanden OFEportfel2 246 0005,31%2 246 0005,31%

Kategoria • 21.06.2018 20:48

  S&P utrzymał ratingi mBanku na poziomie "BBB+/A-2"

 • 19.06.2018 16:03

  Obniżenie buforu OSII mBanku zwiększy przestrzeń do wypłaty dywidendy – prezes

 • 18.06.2018 15:56

  mBank rozwiązał umowę o współpracy przy projekcie Orange Finanse

 • 18.06.2018 15:45

  MBANK SA (28/2018) Informacja dotycząca porozumienia o rozwiązaniu umowy o współpracy pomiędzy mBankiem S.A. i Orange Polska S.A.

 • 15.06.2018 17:14

  KNF chce podwyższenia bufora systemowego PKO BP do 1 proc. z 0,75 proc.

 • 15.06.2018 15:15

  KNF chce obniżenia bufora systemowego mBanku do 0,5 proc. z 0,75 proc.

 • 15.06.2018 15:04

  MBANK SA (27/2018) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.

 • 07.06.2018 15:07

  mBank wyemitował obligacje o wartości 180 mln CHF w ramach programu EMTN

 • 07.06.2018 14:57

  MBANK SA (26/2018) Emisja obligacji niezabezpieczonych o wartości 180 000 000,00 CHF w ramach Programu EMTN

 • 23.05.2018 17:35

  MBANK SA (25/2018) Uchwała Zarządu o rozszerzeniu listy dopuszczalnych rynków giełdowych dla Nowego Programu EMTN

 • 11.05.2018 14:15

  MBANK SA (17/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - decyzja o wypłaceniu dywidendy - korekta (uzupełnienie)

 • 10.05.2018 12:59

  Odpisy w segmencie korporacyjnym mBanku mogą być wyższe w kolejnych kwartałach

 • 10.05.2018 08:30

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '18 wyniósł 411 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.05.2018 07:04

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '18 wyniósł 411 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań

 • 10.05.2018 06:51

  Wyniki mBanku w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 06:34

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 14:52

  MBANK SA (24/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na obradach Walnego Zgromadzenia wznowionych po przerwie w dniu 9 maja 2018 r.

 • 09.05.2018 14:50

  MBANK SA (23/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Walne Zgromadzenie

 • 04.05.2018 09:52

  MBANK SA (22/2018) Projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza

 • 25.04.2018 10:26

  Koszty składek na BFG w grupie mBanku w I kw. '18 wyniosły 117,3 mln zł

 • 25.04.2018 10:17

  MBANK SA (21/2018) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2018 roku

 • 23.04.2018 09:35

  Vestor DM podnosi rekomendację mBanku do "neutralnie"

 • 20.04.2018 12:07

  mBank Hipoteczny uplasował emisję listów zastawnych o wartości 300 mln euro

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 13.04.2018 10:21

  MBANK SA (20/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 12.04.2018 18:02

  MBANK SA (19/2018) Wybór Zarządu mBanku S.A. nowej kadencji

 • 12.04.2018 17:59

  MBANK SA (18/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - wybór audytora do badania sprawozdań finansowych

 • 12.04.2018 17:57

  MBANK SA (17/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - decyzja o wypłaceniu dywidendy

 • 12.04.2018 17:53

  MBANK SA (16/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały

 • 12.04.2018 17:52

  MBANK SA (15/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach XXXI ZWZ mBanku S.A.

 • 12.04.2018 15:48

  WZ mBanku zdecydowało o wypłacie 5,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 11.04.2018 18:35

  mBank ma nowy program emisji papierów dłużnych EMTN o wartości do 3 mld euro

 • 11.04.2018 18:24

  MBANK SA (14/2018) Uchwała Zarządu o wyrażeniu zgody na ustanowienie przez mBank S.A. nowego programu emisji papierów dłużnych (EMTN), w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3.000.

 • 30.03.2018 13:04

  KNF zgodziła się zaliczenie przez mBank 250 mln CHF pożyczki do kapitału Tier II

 • 30.03.2018 12:45

  MBANK SA (13/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie środków pieniężnych z tytułu pożyczki podporządkowanej do instrumentów Tier II.

 • 27.03.2018 17:14

  mBank rozpozna w I kw. '18 zysk na sprzedaży mFinanse w wysokości 177 mln zł

 • 27.03.2018 17:03

  MBANK SA (12/2018) Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse.

 • 26.03.2018 17:04

  MBANK SA (11/2018) Sprzedaż 100% akcji w spółce Latona S.A.

 • 21.03.2018 17:08

  MBANK SA (10/2018) Wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych oraz zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej

 • 19.03.2018 14:35

  KNF potwierdza, że mBank może wypłacić w formie dywidendy do 20 proc. zysku za '17

 • 19.03.2018 14:24

  MBANK SA (9/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za 2017 rok

 • 18.03.2018 11:11

  mBank ma poniżej 5 proc. akcji Mediacap

 • 28.02.2018 18:25

  Zarząd mBanku zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 5,15 zł za akcję

 • 28.02.2018 18:16

  MBANK SA (8/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał

 • 28.02.2018 18:15

  MBANK SA (7/2018) Zwołanie XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

 • 28.02.2018 18:14

  MBANK SA (6/2018) Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku dotyczącego podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz podziału zysku uzyskanego w 2017 roku, w tym wypłacenia dywidendy z zysku uzysk

 • 28.02.2018 18:13

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.02.2018 18:07

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 14:39

  MBANK SA (5/2018) Spełnienie się warunków zawieszających transakcję sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse S.A.

 • 20.02.2018 16:32

  DM BZ WBK obniża cenę docelową mBanku do 402 zł za akcję

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 08.02.2018 14:32

  mBank liczy na poprawę wskaźnika C/I

 • 08.02.2018 14:22

  Zysk netto mBanku w '18 wyższy niż w '17, poziom 1,3 mld zł z konsensusu zbyt ambitny - prezes (opis)

 • 08.02.2018 11:06

  mBank ocenia, że zysk netto w 2018 r. powinien być wyższy niż w 2017 r.

 • 08.02.2018 11:03

  mBank ocenia, że jest przestrzeń na wypłatę na dywidendę do 20 proc. zysku za ’17

 • 08.02.2018 08:54

  Wyniki mBanku w IV kw. bez większych zaskoczeń, bank pokazał słabsze przychody prowizyjne (opinia)

 • 08.02.2018 08:00

  mBank spodziewa się w '18 wzrostu marży odsetkowej

 • 08.02.2018 07:41

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '17 wyniósł 311,6 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 08.02.2018 07:16

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '17 wyniósł 311,6 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 08.02.2018 07:04

  Wyniki mBanku w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.02.2018 06:56

  MBANK SA (4/2018) Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2017 roku

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 22.01.2018 22:37

  mBank zmniejszył zaangażowanie w Airway Medix poniżej progu 5 proc.

 • 17.01.2018 12:48

  MBANK SA (3/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2018 rok, odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017 rok

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 09.01.2018 14:01

  MBANK SA (2/2018) Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

 • 02.01.2018 13:28

  MBANK SA (1/2018) Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 20.12.2017 07:31

  Moody's podniósł rating mBanku, B. Millennium i BGŻ BNP Paribas, potwierdził rating PKO BP

 • 18.12.2017 10:05

  KNF zaleca mBankowi utrzymywanie wymogu kapitałowego na poziomie grupy w wysokości 3,53 p.p.

 • 18.12.2017 09:47

  MBANK SA (74/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy i w sprawie wysokości indywidualnego narzutu mie

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 13.12.2017 10:48

  Arcus ma umowę z mBankiem o wartości 16,6 mln zł brutto

 • 11.12.2017 17:49

  MBANK SA (73/2017) Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nałożenia na mBank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 08.12.2017 16:55

  MBANK SA (72/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 08.12.2017 15:14

  Fitch potwierdził rating mBanku na "BBB" i Banku Millennium na "BBB-"

 • 08.12.2017 11:18

  MBANK SA (71/2017) Ustalenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. jednolitego tekstu Statutu Banku

 • 27.11.2017 17:21

  mBank ma umowę ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse

 • 27.11.2017 17:07

  MBANK SA (70/2017) Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse S.A.

 • 24.11.2017 14:55

  MBANK SA (69/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 23.11.2017 16:50

  KNF chce ustanowienia dla mBanku bufora łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko 0,75 proc.

 • 23.11.2017 16:32

  MBANK SA (68/2017) Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 22.11.2017 17:28

  KNF podwyższa zalecany wymóg kapitałowy dla mBanku do 4,1 pkt. proc.

 • 22.11.2017 17:18

  MBANK SA (67/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

 • 21.11.2017 15:02

  MBANK SA (66/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 16.11.2017 15:44

  MBANK SA (65/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 13.11.2017 12:59

  MBANK SA (64/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 06.11.2017 11:54

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową mBanku do 401 zł

 • 31.10.2017 13:30

  MBANK SA (63/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 26.10.2017 11:57

  mBank ma potencjał, by wypłacić dywidendę za '17, ale zależy ona od regulatora - wiceprezes

 • 26.10.2017 11:51

  mBank spodziewa się, że koszty ryzyka w całym '17 wyniosą nieco powyżej 60 pb

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 26.10.2017 08:56

  mBank pokazał dobre wyniki przychodowe i kontrolę kosztów (opinia)

 • 26.10.2017 08:01

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '17 wyniósł 291,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 26.10.2017 07:19

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '17 wyniósł 291,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 26.10.2017 07:15

  Wyniki mBanku w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2017 07:08

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 25.10.2017 17:37

  Adam Pers nowym wiceprezesem mBanku

 • 25.10.2017 17:12

  MBANK SA (62/2017) Wybór nowego członka Zarządu mBanku S.A.

 • 20.10.2017 09:47

  MBANK SA (61/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 19.10.2017 12:46

  MBANK SA (60/2017) Rejestracja 867 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 18.10.2017 15:28

  MBANK SA (59/2017) Dopuszczenie 867 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 18.10.2017 13:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 04.10.2017 16:52

  mBank przejął od Alma Market 6,75 mln akcji Vistuli

 • 03.10.2017 13:27

  MBANK SA (58/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 02.10.2017 13:32

  Nowe regulacje ws. kredytów walutowych obniżą zyski banków o 16-38 proc. - Moody's (opis)

 • 28.09.2017 12:57

  MBANK SA (57/2017) Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

 • 26.09.2017 13:42

  MBANK SA (56/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 25.09.2017 16:38

  MBANK SA (55/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 22.09.2017 09:22

  MBANK SA (54/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 22.09.2017 08:18

  Societe Generale wydał zalecenie "trzymaj" dla mBanku

 • 21.09.2017 17:00

  MBANK SA (53/2017) Rejestracja 25.579 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 20.09.2017 15:16

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji MBANK SA

 • 20.09.2017 15:01

  MBANK SA (52/2017) Dopuszczenie 25.579 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 18.09.2017 12:05

  MBANK SA (51/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 12.09.2017 15:33

  Przemysław Gdański zrezygnował z funkcji wiceprezesa mBanku z dniem 25 X

 • 12.09.2017 15:28

  MBANK SA (50/2017) Rezygnacja z funkcji w Zarządzie mBanku S.A.

 • 07.09.2017 17:33

  MBANK SA (49/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 07.09.2017 17:12

  MBANK SA (48/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 06.09.2017 17:28

  MBANK SA (47/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 05.09.2017 17:33

  MBANK SA (46/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 05.09.2017 17:29

  MBANK SA (45/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 04.09.2017 16:01

  MBANK SA (44/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 01.09.2017 17:00

  MBANK SA (43/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 01.09.2017 16:52

  MBANK SA (42/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 29.08.2017 11:07

  MBANK SA (41/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.08.2017 18:37

  S&P utrzymał rating mBanku na poziomie "BBB+/A-2" z perspektywą negatywną

 • 27.07.2017 11:39

  mBank ma około 1 mld zł na potencjalne akwizycje

 • 27.07.2017 11:35

  mBank oczekuje, że dynamika wolumenów kredytowych w '17 wyniesie ok. 6 proc.

 • 27.07.2017 11:14

  mBank chce w ciągu 3 lat powrócić do ROE na poziomie 10 proc.

 • 27.07.2017 08:55

  Kurs mBanku może zareagować neutralnie na wyniki (opinia, aktl.)

 • 27.07.2017 08:51

  Kurs mBanku powinien zareagować neutralnie na wyniki (opinia)

 • 27.07.2017 08:14

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '17 wyniósł 269,7 mln zł, 6 proc. poniżej oczekiwań (opis)

 • 27.07.2017 07:40

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '17 wyniósł 269,7 mln zł, 6 proc. poniżej oczekiwań

 • 27.07.2017 07:37

  Wyniki mBanku w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.07.2017 07:29

  MBANK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:56

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla BZ WBK, Millennium i podtrzymał dla mBanku

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 29.06.2017 14:04

  MBANK SA (40/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 27.06.2017 12:59

  MBANK SA (39/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 26.06.2017 16:40

  MBANK SA (38/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 22.06.2017 08:41

  MBANK SA (37/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 21.06.2017 14:29

  MBANK SA (36/2017) Rejestracja 5.549 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 21.06.2017 08:41

  MBANK SA (35/2017) Dopuszczenie 5.549 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 20.06.2017 19:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji MBANK S.A.

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 07.06.2017 19:32

  Wood podniósł rekomendację dla PKO BP, mBanku, Pekao; obniżył dla BZ WBK i GNB

 • 07.06.2017 14:23

  MBANK SA (34/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 06.06.2017 14:52

  MBANK SA (33/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 06.06.2017 14:51

  MBANK SA (32/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 02.06.2017 22:57

  Archicom może kupić 79,99 proc. akcji mLocum od mBanku za 87,6 mln zł

 • 02.06.2017 16:16

  MBANK SA (31/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 02.06.2017 16:05

  MBANK SA (30/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 02.06.2017 15:35

  MBANK SA (29/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 01.06.2017 14:33

  MBANK SA (28/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 27.04.2017 11:55

  mBank nie wyklucza, że kolejne kwartały przyniosą ożywienie w kredytach korporacyjnych

 • 27.04.2017 11:39

  mBank oczekuje, że w '17 koszty ryzyka wyniosą 55-60 pb

 • 27.04.2017 11:34

  mBank podtrzymuje, że ok.1 mld zł zysku netto w ' 17 jest w zasięgu możliwości spółki - prezes

 • 27.04.2017 08:53

  Wyniki mBanku w I kw. neutralne, zbliżone do oczekiwań (opinia)

 • 27.04.2017 08:14

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '17 wyniósł 218,8 mln zł, zbliżony do konsensusu (opis)

 • 27.04.2017 07:42

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '17 wyniósł 218,8 mln zł, wobec konsensusu 225,2 mln zł

 • 27.04.2017 07:36

  Wyniki mBanku w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.04.2017 07:30

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 14:41

  Łączne składki grupy mBanku na BFG wliczone w ciężar I kw. '17 wyniosły 132,2 mln zł

 • 26.04.2017 14:30

  MBANK SA (27/2017) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2017 roku

 • 31.03.2017 13:34

  MBANK SA (26/2017) XXX ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 31.03.2017 13:32

  MBANK SA (25/2017) Ustalenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. jednolitego tekstu Statutu Banku

 • 31.03.2017 10:04

  MBANK SA (24/2017) XXX ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały - uzupełnienie

 • 30.03.2017 20:09

  WZ mBanku zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy

 • 30.03.2017 20:03

  Andreas Böger został wiceprezesem ds. finansów mBanku

 • 30.03.2017 19:55

  MBANK SA (20/2017) XXX ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały

 • 30.03.2017 19:52

  MBANK SA (19/2017) Informacja o zmianach w Zarządzie mBanku S.A.

 • 29.03.2017 16:57

  MBANK SA (18/2017) Projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad XXX zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na 30 marca 2017 r. zgłoszony przez akcjonariusza

 • 29.03.2017 09:55

  S&P podwyższyła rating długoterminowy mBanku do "BBB+"

 • 29.03.2017 09:36

  MBANK SA (17/2017) Podwyższenie ratingu długoterminowego mBanku S.A. do "BBB+" przez S&P Global Ratings

 • 28.03.2017 16:57

  MBANK SA (16/2017) Informacja Zarządu mBanku S.A. udzielona w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

 • 16.03.2017 18:02

  MBANK SA (15/2017) rating S&P dla transzy obligacji o wartości 200.000.000 CHF

 • 16.03.2017 16:10

  MBANK SA (14/2017) Rating Fitch dla transzy obligacji o wartości 200.000.000 CHF

 • 14.03.2017 17:53

  mBank podpisał z mFinanse France umowę kaucji na kwotę 804,4 mln zł

 • 14.03.2017 17:23

  MBANK SA (13/2017) Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.

 • 13.03.2017 15:09

  KNF zaleca mBankowi zatrzymanie zysku za 2016 rok

 • 13.03.2017 15:01

  MBANK SA (12/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2016

 • 08.03.2017 16:28

  MBANK SA (11/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 08.03.2017 07:35

  Citi obniżył rekomendację Alior Banku i podwyższył dla mBanku do "neutralnie"

 • 06.03.2017 15:33

  MBANK SA (10/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.03.2017 15:33

  MBANK SA (9/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 01.03.2017 18:57

  mBank chce, aby zysk za 2016 r. pozostał w spółce

 • 01.03.2017 18:41

  MBANK SA (8/2017) Informacja o rezygnacji z funkcji w Zarządzie mBanku S.A.

 • 01.03.2017 18:40

  MBANK SA (7/2017) XXX ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał

 • 01.03.2017 18:39

  MBANK SA (6/2017) Zwołanie XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

 • 01.03.2017 18:38

  MBANK SA (5/2017) Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku dotyczącego podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok 2016

 • 01.03.2017 18:37

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 01.03.2017 18:35

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 16.02.2017 12:17

  mBank wyłoży 50 mln euro w fundusz inwestujący w technologie dla instytucji finansowych (opis)

 • 16.02.2017 10:11

  mBank wyłoży 50 mln euro w fundusz inwestujący w technologie dla instytucji finansowych

 • 16.02.2017 09:45

  MBANK SA (4/2017) Informacja o zamiarze rezygnacji z funkcji w Zarządzie mBanku S.A.

 • 10.02.2017 13:02

  Rynek mógł zbyt pozytywnie zareagować na wypowiedź Kaczyńskiego o kredytach CHF (analiza)

 • 08.02.2017 11:45

  Zysk netto mBanku w wysokości 1 mld zł w ’17 wydaje się w zasięgu możliwości banku

 • 08.02.2017 11:38

  mBank nie przewiduje wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r.

 • 08.02.2017 11:34

  mBank liczy, że wynik z tytułu opłat i prowizji wzrośnie do ok. 1 mld zł

 • 08.02.2017 09:05

  mBank spodziewa się w '17 dalszego, stopniowego wzrostu marży odsetkowej

 • 08.02.2017 08:55

  Zysk mBanku w IV kw. '16 wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka (opinia)

 • 08.02.2017 08:15

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '16 wyniósł 292,5 mln zł, 11 proc. powyżej konsensusu (opis)

 • 08.02.2017 07:42

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '16 wyniósł 292,5 mln zł, wyższy od konsensusu

 • 08.02.2017 07:35

  Wyniki mBanku w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.02.2017 07:29

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 06.02.2017 15:19

  MBANK SA (3/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 25.01.2017 10:58

  mBank nie widzi obecnie przestrzeni do wypłaty dywidendy za '16 - prezes

 • 24.01.2017 14:33

  MBANK SA (2/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A. -korekta

 • 20.01.2017 10:44

  MBANK SA (2/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 18.01.2017 16:49

  Fitch potwierdził ratingi mBanku i Banku Millennium

 • 18.01.2017 09:13

  Noble Securities wydał rekomendacje dla banków; sektor czeka trudny rok

 • 16.01.2017 16:49

  mBank ma poniżej 5 proc. Vigo System

 • 16.01.2017 09:42

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje PKO BP i mBanku do "sprzedaj"

 • 16.01.2017 09:38

  Propozycje KSF negatywne dla kursów banków, jest ryzyko emisji akcji w Getin Noble (opinia, aktl.)

 • 16.01.2017 09:15

  Propozycje KSF negatywne dla kursów banków, jest ryzyko emisji akcji w Getin Noble (opinia)

 • 11.01.2017 13:42

  MBANK SA (1/2017) Termin przekazywania raportów okresowych za rok 2017 i zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

 • 23.12.2016 08:53

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku (opis)

 • 23.12.2016 08:39

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku

 • 21.12.2016 18:46

  Marvipol oraz mBank odstąpiły od negocjacji w sprawie nabycia mLocum

 • 16.12.2016 16:31

  MBANK SA (98/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 16.12.2016 14:24

  Standard & Poor's podtrzymała rating mBanku

 • 15.12.2016 18:46

  KNF wyznaczyła mBankowi indywidualny bufor kapitałowy na poziomie skonsolidowanym

 • 15.12.2016 18:18

  MBANK SA (97/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie skonsolidowanym

 • 15.12.2016 18:14

  MBANK SA (96/2016) Nowy Członek Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 12.12.2016 12:21

  MBANK SA (95/2016) Informacja o zamiarze rezygnacji z funkcji w Zarządzie mBanku S.A.

 • 07.12.2016 13:27

  mBank może rozważyć wypłatę dywidendy za ’16 - prezes.

 • 05.12.2016 14:02

  DM BZ WBK wprowadził zmiany w rekomendacjach banków

 • 15.11.2016 16:54

  MBANK SA (94/2016) Konwersja i asymilacja akcji mBanku SA przez KDPW

 • 14.11.2016 15:49

  MBANK SA (93/2016) Wprowadzenie 5.500 akcji mBanku S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data ich pierwszego notowania po konwersji i asymilacji.

 • 14.11.2016 11:48

  MBANK SA (92/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 10.11.2016 15:58

  MBANK SA (91/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.11.2016 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 28.10.2016 12:49

  MBANK SA (90/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.10.2016 18:25

  Martin Zielke zrezygnował z RN mBanku

 • 27.10.2016 18:02

  MBANK SA (89/2016) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku S.A. oraz rekomendacja na członka Rady Nadzorczej

 • 26.10.2016 12:06

  mBank może w I kw. '17 wyjść na rynek z większą emisją listów zastawnych w euro

 • 26.10.2016 11:42

  mBank spodziewa się dobrego IV kw., optymistycznie patrzy na ‘17 – prezes (opis)

 • 26.10.2016 11:22

  mBank spodziewa się dobrego IV kwartału - prezes

 • 26.10.2016 10:03

  BZ WBK i mBank pokazały w III kw. dobre wyniki odsetkowe, słabo wyglądały rezerwy (opinia, aktl.)

 • 26.10.2016 09:07

  BZ WBK i mBank pokazały w III kw. dobre wyniki odsetkowe, słabo wyglądały rezerwy (opinia)

 • 26.10.2016 08:12

  Zysk netto mBanku w III kw. wyniósł 230,5 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 26.10.2016 07:40

  Zysk netto mBanku w III kw. wyniósł 230,5 mln zł, wobec konsensusu 219,4 mln zł

 • 26.10.2016 07:33

  Wyniki mBanku w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2016 07:27

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 21.10.2016 16:55

  KNF zaleca mBankowi utrzymanie funduszy na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,81 p.p.

 • 21.10.2016 16:38

  MBANK SA (88/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 19.10.2016 14:28

  MBANK SA (87/2016) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 17.10.2016 09:41

  MBANK SA (86/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 14.10.2016 12:27

  MBANK SA (85/2016) Rejestracja 872 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 13.10.2016 09:55

  MBANK SA (84/2016) Dopuszczenie 872 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 12.10.2016 18:16

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 10.10.2016 08:53

  Erste obniżył rekomendację Alior Banku, BZ WBK, B. Millennium, ING BSK, mBanku i PKO BP

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 05.10.2016 16:42

  MBANK SA (83/2016) Informacja dotycząca nałożenia na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 05.10.2016 15:15

  MBANK SA (82/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 04.10.2016 17:04

  MBANK SA (81/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 03.10.2016 16:32

  MBANK SA (80/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 26.09.2016 17:01

  MBANK SA (79/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 23.09.2016 13:38

  MBANK SA (78/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 22.09.2016 17:01

  Transza euroobligacji spółki zależnej mBanku z ratingiem "BBB" od agencji S&P i Fitch

 • 22.09.2016 16:39

  MBANK SA (77/2016) Rating dla transzy euroobligacji w wysokości 500.000.000 EUR

 • 22.09.2016 12:10

  MBANK SA (76/2016) Rejestracja 25.324 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 21.09.2016 19:19

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 21.09.2016 17:03

  MBANK SA (75/2016) Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.

 • 21.09.2016 13:16

  MBANK SA (74/2016) Dopuszczenie 25.324 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 16.09.2016 19:45

  GPW: Komunikat - GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:42

  GPW: Komunikat - ALUMETAL SA, STALPRODUKT SA, CIECH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:38

  GPW: Komunikat - CIECH SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:36

  GPW: Komunikat - ALIOR BANK SA, KRUK SA, MBANK SA, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

 • 09.09.2016 09:35

  MBANK SA (73/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 07.09.2016 17:23

  MBANK SA (72/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 07.09.2016 13:04

  Od września kredyty hipoteczne mBanku są finansowane przez mBank Hipoteczny

 • 06.09.2016 17:47

  MBANK SA (71/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 06.09.2016 16:57

  MBANK SA (70/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 05.09.2016 16:21

  MBANK SA (69/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 05.09.2016 16:05

  MBANK SA (68/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.09.2016 17:33

  MBANK SA (67/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 02.09.2016 17:31

  MBANK SA (66/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 01.09.2016 16:42

  MBANK SA (65/2016) Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

 • 01.09.2016 16:42

  MBANK SA (64/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 30.08.2016 15:13

  MBANK SA (63/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.08.2016 18:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 25.08.2016 11:04

  Wg UOKiK umowy kredytu CHF grupy klientów mBanku mogą być uznane za nieważne

 • 24.08.2016 12:45

  mBank zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Brastera

 • 23.08.2016 17:17

  MBANK SA (62/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.08.2016 17:06

  MBANK SA (61/2016) Informacja dotycząca otrzymania przez mBank S.A. opinii Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie zidentyfikowania przez KNF mBanku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu system

 • 18.08.2016 10:12

  Haitong Bank obniżył rekomendacje dla PKO BP, mBanku, B. Handlowego i B. Millennium

 • 17.08.2016 19:22

  KNF chce uznać mBank za instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyć dodatkowy bufor

 • 17.08.2016 19:13

  MBANK SA (60/2016) Powzięcie informacji o wydaniu opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w przedmiocie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 09.08.2016 13:26

  MBANK SA (59/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.08.2016 11:40

  MBANK SA (58/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 03.08.2016 13:56

  MBANK SA (57/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 01.08.2016 14:24

  MBANK SA (56/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 29.07.2016 08:16

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla BZ WBK, B. Handlowego i ING BSK; podnosi dla Millennium

 • 28.07.2016 15:31

  mBank liczy na "odrobienie" podatku bankowego w ciągu trzech lat

 • 28.07.2016 11:35

  mBank liczy na 1 mld zł zysku netto, ten cel jest obecnie pewniejszy - prezes

 • 28.07.2016 09:03

  mBank chce do 2020 roku utrzymać zdolność wypłaty corocznej dywidendy

 • 28.07.2016 08:56

  Wyniki mBanku zbieżne z konsensusem, uwagę zwracają silne wolumeny (opinia)

 • 28.07.2016 08:26

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. wyniósł 388,5 mln zł, wobec konsensusu 389,8 mln zł (opis)

 • 28.07.2016 07:46

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. wyniósł 388,5 mln zł, wobec konsensusu 389,8 mln zł

 • 28.07.2016 07:37

  Wyniki mBanku w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.07.2016 10:58

  MBANK SA (55/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 19.07.2016 13:48

  MBANK SA (54/2016) Rejestracja 15.007 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 18.07.2016 09:58

  MBANK SA (53/2016) Dopuszczenie 15.007 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 15.07.2016 18:44

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji MBANK SA

 • 05.07.2016 16:13

  Trigon DM obniżył ceny docelowe dla dziewięciu banków

 • 27.06.2016 11:03

  Vestor DM obniżył rekomendację dla mBanku do "sprzedaj"

 • 21.06.2016 16:34

  MBANK SA Zamknięcie transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.

 • 20.06.2016 09:09

  Wood & Co. podnosi rekomendacje BZ WBK, mBanku i Millennium, obniża Pekao (opis)

 • 20.06.2016 08:48

  Wood & Company podnosi rekomendacje BZ WBK, mBanku i Millennium

 • 16.06.2016 18:00

  mBank otrzyma 46,5 mln euro w gotówce i 16,5 mln euro w akcjach z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 16.06.2016 17:19

  MBANK SA Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.

 • 14.06.2016 16:43

  mBank liczy na "wysoko jednocyfrowy" wzrost wolumenu kredytów korporacyjnych na rynku

 • 10.06.2016 17:01

  MBANK SA Wybór nowego członka Zarządu mBanku S.A.

 • 10.06.2016 16:59

  MBANK SA Ustalenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. jednolitego tekstu Statutu Banku

 • 08.06.2016 16:50

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.06.2016 12:00

  MBANK SA Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych

 • 07.06.2016 16:24

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 06.06.2016 17:44

  MBANK SA Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 06.06.2016 16:08

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 03.06.2016 16:33

  MBANK SA Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 03.06.2016 16:17

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 02.06.2016 18:52

  MBANK SA Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 02.06.2016 16:21

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 01.06.2016 16:02

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 25.05.2016 15:56

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 25.05.2016 14:53

  mBank otrzyma 130 mln euro kredytu z ICBC (opis)

 • 25.05.2016 12:08

  mBank otrzyma 130 mln euro kredytu z ICBC

 • 23.05.2016 18:52

  GPW: dopuszczenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych MBANKU HIPOTECZNEGO

 • 23.05.2016 15:41

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 20.05.2016 18:23

  GPW: komunikat - MBANK SA

 • 20.05.2016 15:40

  MBANK SA DOKONANIE PODZIAŁU MWEALTH MANAGEMENT S.A. ORAZ DOMU MAKLERSKIEGO MBANKU S.A.

 • 19.05.2016 14:48

  GPW: określenie daty rozpoczęcia działania przez członka giełdy spółkę MBANK SA

 • 19.05.2016 14:48

  GPW: dopuszczenie do działania na giełdzie spółki MBANK SA

 • 11.05.2016 16:08

  MBANK SA Program motywacyjny dla członków zarządu i pracowników - aktualizacja informacji dotyczących powiernika obligacji i agenta emisji oraz przeniesienia obligacji przez Dom Maklerski mBanku S.A. na rzecz IPOPEMA Securities S.A.

 • 05.05.2016 15:21

  GPW: Komunikat - mBank

 • 04.05.2016 11:16

  Zarząd mBanku rekomenduje Christopha Heinsa na stanowisko wiceprezesa ds. finansów

 • 04.05.2016 11:05

  MBANK SA Rekomendacja na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku ds. Finansów

 • 28.04.2016 14:24

  W kolejnych kw. koszty ryzyka mBanku w korporacjach mogą być wyższe

 • 28.04.2016 10:55

  mBank liczy, że w 2016 roku jego zysk netto wyniesie ponad 1 mld zł

 • 28.04.2016 10:52

  W '16 mBank zapłaci 320-340 mln zł podatku bankowego, w '17 350-360 mln zł

 • 28.04.2016 08:58

  Zysk mBanku w I kw. '16 lepszy od oczekiwań głównie dzięki niższym odpisom w segmencie korp. (opinia)

 • 28.04.2016 07:39

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '16 wyniósł 307,8 mln zł, wobec konsensusu 283,9 mln zł

 • 28.04.2016 07:32

  Wyniki mBanku w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.04.2016 07:26

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 07:55

  DM BOŚ podwyższa ceny docelowe dla mBanku i Millennium

 • 26.04.2016 14:48

  MBANK SA Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

 • 25.04.2016 09:41

  Vestor DM obniżył rekomendację Aliora, B. Handlowego i B.Millennium, podnosząc mBanku i ING BSK

 • 20.04.2016 16:08

  ING Securities obniżył rekomendację mBanku do "trzymaj"

 • 14.04.2016 15:52

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 13.04.2016 08:26

  Jörg Hessenmüller zrezygnował w funkcji wiceprezesa mBanku (aktl.)

 • 13.04.2016 08:05

  Jörg Hessenmüller zrezygnował w funkcji wiceprezesa mBanku

 • 13.04.2016 07:57

  MBANK SA Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu mBanku S.A.

 • 07.04.2016 15:37

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 05.04.2016 15:28

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 24.03.2016 18:14

  MBANK SA Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 24.03.2016 18:11

  MBANK SA XXIX ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 24.03.2016 18:07

  MBANK SA Ustalenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. jednolitego tekstu Statutu Banku

 • 24.03.2016 18:04

  MBANK SA XXIX ZWZ mBanku SA - wybór audytora do badania sprawozdań finansowych

 • 24.03.2016 18:00

  MBANK SA XXIX ZWZ mBanku S.A. - uchwały w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy)

 • 24.03.2016 17:56

  MBANK SA XXIX ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały

 • 24.03.2016 06:50

  MBANK SA Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych - zmiana informacji

 • 24.03.2016 06:20

  Pekao IB podniósł rekomendację PKO BP, a obniżył ING i Handlowego

 • 22.03.2016 11:19

  MBANK SA Uzupełnienie informacji dotyczącej weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego wysokości domiarów kapitałowych w stosunku do mBanku S.A. na poziomie skonsolidowanym

 • 21.03.2016 08:25

  Deutsche Bank obniżył rekomendację dla Millennium, mBanku i PKO BP

 • 18.03.2016 09:10

  Vestor DM obniżył rekomendację mBanku do "sprzedaj"

 • 17.03.2016 17:43

  KNF obniżyła dodatkowy wymóg kapitałowy dla mBanku do 3,72 p.p.

 • 17.03.2016 17:09

  MBANK SA Weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego wysokości domiarów kapitałowych w stosunku do mBanku S.A. na poziomie skonsolidowanym oraz zalecenia w sprawie polityki dywidendowej mBanku S.A.

 • 16.03.2016 16:51

  MBANK SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 16.03.2016 10:10

  Goldman Sachs wykazuje ostrożne podejście do polskich banków

 • 11.03.2016 17:47

  Standard&Poor's podnosi perspektywę ratingu mBanku do "stabilnej"

 • 11.03.2016 17:26

  MBANK SA Zmiana perspektywy ratingu mBanku S.A. przez agencję Standard and Poor's z negatywnej na stabilną

 • 11.03.2016 15:33

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.03.2016 15:39

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.03.2016 15:38

  MBANK SA Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych

 • 07.03.2016 16:52

  Fitch podwyższył długoterminowy rating mBanku dla waluty zagranicznej do "BBB"

 • 07.03.2016 16:43

  MBANK SA Podwyższenie ratingu mBanku przez agencję Fitch Ratings

 • 04.03.2016 15:43

  MBANK SA Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych

 • 04.03.2016 09:19

  LPP i mBank wchodzą do indeksu CECE od 21 marca

 • 02.03.2016 16:34

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 01.03.2016 15:34

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 29.02.2016 18:36

  Fitch obniżył długoterminowe ratingi Getin Noble Bank do "BB-" i BOŚ Bank do "B+"

 • 25.02.2016 17:38

  Zarząd mBanku nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2015 r.

 • 25.02.2016 17:29

  MBANK SA XXIX ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał

 • 25.02.2016 17:29

  MBANK SA Zwołanie XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku SA

 • 25.02.2016 17:27

  MBANK SA Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku dotyczącego podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok 2015

 • 25.02.2016 17:27

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 25.02.2016 17:25

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 25.02.2016 16:55

  MBANK SA DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE mWEALTH MANAGEMENT S.A. ORAZ DOMU MAKLERSKIEGO mBANKU S.A.

 • 19.02.2016 07:31

  Citi obniża rekomendacje PKO BP i mBanku do "sprzedaj"

 • 09.02.2016 17:06

  MBANK SA Wyjaśnienia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie w nadzorczych wymogów kapitałowych w stosunku do Grupy mBanku S.A.

 • 05.02.2016 12:18

  MBANK SA UZUPEŁNIENIE PIERWSZEGO ZAWIADOMIENIA O PLANOWANYM PODZIALE mWEALTH MANAGEMENT S.A. ORAZ DOMU MAKLERSKIEGO mBANKU S.A.

 • 04.02.2016 16:04

  S&P potwierdził rating mBanku na poziomie "BBB", zmienił perspektywę na "negatywną"

 • 04.02.2016 15:55

  MBANK SA Potwierdzenie ratingu mBanku S.A. przez agencję Standard and Poor's i zmiana perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywną

 • 04.02.2016 11:51

  Zarząd mBanku planuje rekomendować wypłatę dywidendy za 2015 r.

 • 04.02.2016 11:26

  mBank zakłada, że w 2016 roku zysk netto wyniesie ok. 1 mld zł – prezes

 • 04.02.2016 09:29

  Wyniki mBanku powyżej oczekiwań, kurs rośnie (opinia)