mBank SA

skrót: MBK

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:49

Aktualny kurs472,90   -0,35 %-1,65 zł
Otwarcie474,550,00%
Minimum464-2,22%
Maksimum474,550,00%
Wolumen (szt.) 3235
Kurs odniesienia474,55
Widełki dolne427,10
Widełki górne522
Obroty (tyś. zł)1516
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
16478,30
160476,80
13476,00
160475,95
184475,55
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
481,003 301 8
481,2010 1
481,2550 1
481,3040 1
482,00149 5
W ramach Grupy mBanku firmy i klienci indywidualni mogą skorzystać z szerokiej oferty produktów i usług potrzebnych do zaspokojenia potrzeb finansowych. Ofertę mBanku uzupełnia leasing, faktoring, pełna oferta maklerska. W skład Grupy wchodzi również specjalistyczny BRE Bank Hipoteczny. Grupa mBanku oferuje usługi z zakresu private banking, a także wealth management. W 2013 roku mBank ukazał się w nowej odsłonie wizualnej: ruszyła unifikacja marek i rebranding wszystkich jednostek grupy. mBank, MultiBank, BRE Bank i BRE Private Banking zaczęły działać pod nową nazwą i jednym szyldem mBanku.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Commerzbank AG29 352 89769,49%29 352 89769,49%
Nationale-Nederlanden OFE2 130 6995,04%2 130 6995,04%

Kategoria • 24.04.2013 12:55

  mBank chce w czerwcu '13 uruchomić nowy serwis bankowości elektronicznej

 • 26.04.2013 10:44

  DM IDM SA podniósł cenę docelową BRE o 8 proc. do 348,7 zł

 • 02.05.2013 10:39

  BRE BANK SA informacja Zarządu BRE Banku SA udzielona w trybie art. 428 § 5 Ksh

 • 06.05.2013 17:44

  BRE Bank celuje w 1,2 mld zł zysku netto w '13

 • 04.06.2013 11:23

  BRE wydał na projekt nowego mBanku ok. 50 mln zł, marki BRE i MultiBanku będą funkcjonować do XI '13 (opis)

 • 04.06.2013 12:27

  BRE ocenia, że w II kw. '13 pozyska ok. 90 tys. klientów detalicznych

 • 04.06.2013 12:37

  Koszty ryzyka BRE w kolejnych kw. '13 wyższe niż w I kw., całorocznie wynieść mogą ok. 70 pb

 • 04.06.2013 16:19

  BRE BANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku

 • 05.06.2013 17:38

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 06.06.2013 07:00

  Koszty ryzyka BRE Banku w II kw. wyższe q/q, bank utworzy nową znaczącą rezerwę

 • 06.06.2013 07:00

  BRE Bank liczy w '13 na dwucyfrowy wzrost przychodów z transakcji skarbowych

 • 06.06.2013 13:41

  S&P przyznał BRE Bankowi tzw. rating counterparty BBB+/A2, z perspektywą negatywną

 • 06.06.2013 13:58

  BRE BANK SA przyznanie ratingu BBB+ / A-2 i Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) przez agencję Standard & Poor's Rating Services

 • 06.06.2013 14:07

  S&P przyznał BRE Bankowi rating długoterminowy na poziomie BBB+, z perspektywą negatywną (aktl.)

 • 06.06.2013 16:33

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osoby zobowiązane

 • 07.06.2013 17:36

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 07.06.2013 17:41

  BRE BANK SA zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku SA obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez BRE Bank SA, ich wykup przez BRE Bank SA i umorzenie

 • 10.06.2013 11:46

  Raiffeisen obniżył rekomendację BRE do "redukuj", podwyższył B. Millennium do "trzymaj"

 • 10.06.2013 16:39

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 11.06.2013 16:19

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 12.06.2013 15:15

  BRE BANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych

 • 12.06.2013 15:16

  BRE BANK SA - rating dla transzy euroobligacji

 • 12.06.2013 15:27

  Agencja S&P przyznała euroobligacjom BRE Banku rating BBB+

 • 13.06.2013 11:02

  BRE BANK SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego banku.

 • 13.06.2013 17:43

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 14.06.2013 15:58

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA

 • 17.06.2013 16:23

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych banku przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 19.06.2013 16:57

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych banku przesłane przez osobę zobowiązaną.

 • 20.06.2013 16:27

  BRE BANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach BRE Banku

 • 21.06.2013 16:52

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych banku przesłane przez osoby zobowiązane

 • 21.06.2013 16:54

  BRE BANK SA informacja dotycząca spółki zależnej od banku - uzupełnienie

 • 26.06.2013 17:12

  BRE BANK SA umowy banku z jedną ze spółek zależnych

 • 03.07.2013 16:07

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych banku przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 03.07.2013 18:56

  BRE Bank powinien wypłacić 1247 klientom odszkodowanie - uznał sąd

 • 04.07.2013 12:30

  6 banków chce do końca '13 uruchomić wspólny standard płatności mobilnych oparty na IKO

 • 15.07.2013 14:05

  BRE BANK SA dopuszczenie 28.266 akcji banku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 16.07.2013 11:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BRE BANK S.A.

 • 16.07.2013 16:54

  BRE BANK SA - rejestracja akcji w KDPW

 • 17.07.2013 09:45

  BRE BANK SA - podwyższenie kapitału zakładowego

 • 19.07.2013 08:06

  ING podnosi rekomendację B. Millennium, obniża zalecenie dla BPH i BRE Banku

 • 23.07.2013 16:05

  BRE BANK SA - umowy BRE Banku z jedną ze spółek zależnych

 • 29.07.2013 15:45

  DM PKO BP podnosi rekomendację dla Pekao, obniża dla BZ WBK, ING, BRE i Millennium

 • 01.08.2013 07:33

  BRE BANK SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 01.08.2013 07:36

  Zysk netto grupy BRE Banku w II kw. '13 wyniósł 272,5 mln zł, wobec konsensusu 253,9 mln zł

 • 01.08.2013 07:43

  Wyniki BRE Banku w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.08.2013 08:19

  Zysk netto grupy BRE Banku w II kw. '13 wyniósł 272,5 mln zł, wobec konsensusu 253,9 mln zł (opis)

 • 01.08.2013 09:08

  Wyniki BRE Banku w II kw. lepsze od oczekiwań dzięki stronie przychodowej (opinia)

 • 01.08.2013 11:31

  BRE Bank podtrzymuje, że chce wypracować 1,2 mld zł zysku netto w '13

 • 01.08.2013 11:37

  BRE Bank jesienią może wyemitować obligacje we frankach szwajcarskich

 • 01.08.2013 13:17

  BRE Bank chce wypracować 1,2 mld zł zysku netto w '13, ale będzie to wyzwaniem (opis)

 • 02.08.2013 17:01

  BRE BANK SA Przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku SA

 • 02.08.2013 17:08

  Aviva OFE ma ponad 5 proc. akcji BRE Banku

 • 06.08.2013 16:21

  BRE BANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 06.08.2013 17:25

  Raiffeisen tnie rekomendację dla BRE Banku do "sprzedaj", podnosi cenę docelową

 • 07.08.2013 09:09

  Espirito Santo podniósł rekomendację Pekao do "neutralnie", a BRE obniżył do "neutralnie"

 • 08.08.2013 10:32

  Millennium DM obniża rekomendację BRE Banku do "neutralnie", cena docelowa 450,7 zł

 • 08.08.2013 16:41

  BRE BANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 09.08.2013 16:23

  BRE BANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 12.08.2013 16:54

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych banku przesłane przez osoby zobowiązane

 • 13.08.2013 16:11

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osoby zobowiązane

 • 16.08.2013 16:05

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 03.09.2013 17:12

  BRE BANK SA zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku SA obligacji z prawem pierwszeństwa

 • 03.09.2013 19:32

  BRE chce pozyskać w III kw. co najmniej 41 tys. klientów detalicznych

 • 04.09.2013 10:12

  BRE chce przeznaczyć na dywidendę za '13 ponad 33 proc. zysku netto - prezes

 • 04.09.2013 10:24

  BRE liczy w III kw. na wzrost kredytów kdk, koszty ryzyka w '13 ok. 70 pb, NIM stabilne

 • 05.09.2013 16:51

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych

 • 06.09.2013 16:33

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 06.09.2013 17:36

  BRE BANK SA zbycie przez DI BRE Banku SA obligacji z prawem pierwszeństwa

 • 09.09.2013 16:00

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki BRE BANK SA

 • 09.09.2013 16:15

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych banku przesłane przez osoby zobowiązane

 • 10.09.2013 16:25

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osoby zobowiązane

 • 11.09.2013 09:11

  mBank liczy, że w 2015 r. liczba jego klientów przekroczy 5 mln

 • 11.09.2013 16:25

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych banku przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 11.09.2013 21:37

  Moody's wycofał się z ratingu dla BRE Finance France

 • 12.09.2013 16:53

  BRE BANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA

 • 13.09.2013 13:07

  BRE BANK SA Konwersja i asymilacja 1.500 akcji BRE Bank SA przez KDPW

 • 16.09.2013 15:48

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 17.09.2013 15:37

  BRE BANK SA zgoda KNF na objęcie przez Lidię Jabłonowską-Lubę stanowiska wiceprezesa zarządu

 • 17.09.2013 16:05

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych

 • 19.09.2013 11:56

  Erste pozytywnie nastawione do polskich banków, podnosi rekomendację Pekao do "akumuluj" (opinia)

 • 19.09.2013 14:40

  DB rekomenduje "kupuj" Alior Bank, podniósł ceny docelowe 7 banków

 • 24.09.2013 16:15

  BRE BANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA

 • 26.09.2013 17:06

  BRE BANK SA emisja kolejnej transzy euroobligacji przez BRE Finance France SA

 • 26.09.2013 17:18

  BRE Finance France wyemitował euroobligacje o wartości 685,5 mln zł

 • 27.09.2013 16:58

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 02.10.2013 11:57

  BRE BANK SA Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BRE Banku SA

 • 04.10.2013 16:11

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych

 • 07.10.2013 10:22

  BRE szacuje, że ok. 30 proc. kredytów hipotecznych będzie udzielał BRE Bank Hipoteczny

 • 08.10.2013 14:38

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BRE BANK

 • 08.10.2013 15:13

  BRE BANK SA - dopuszczenie 2.745 akcji BRE Banku nowej emisji do obrotu

 • 09.10.2013 12:38

  BRE BANK SA rejestracja 2.745 akcji w KDPW

 • 09.10.2013 15:57

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 10.10.2013 10:03

  BRE BANK SA podwyższenie kapitału zakładowego banku w wyniku rejestracji akcji przez KDPW

 • 14.10.2013 16:02

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 15.10.2013 16:02

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 16.10.2013 15:33

  BRE BANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych banku przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 18.10.2013 13:00

  ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj" (opis)

 • 23.10.2013 13:47

  Rebranding oddziałów MultiBanku i BRE na mBank do końca I kw. '14

 • 23.10.2013 17:55

  Raiffeisen wydał rekomendację "niedoważaj" dla polskich banków

 • 24.10.2013 09:00

  DM BZ WBK obniża rekomendację dla polskich banków do "neutralnie"

 • 24.10.2013 15:30

  DM BPS wydał rekomendacje dla pięciu banków, zaleca m.in. zakup PKO BP i sprzedaż Pekao

 • 28.10.2013 07:42

  JP Morgan obniżył rekomendację dla BRE Banku do "niedoważaj"

 • 29.10.2013 11:51

  BRE BANK SA ustalenie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA jednolitego tekstu Statutu Banku

 • 31.10.2013 07:40

  Zysk netto grupy BRE Banku w III kw. '13 wyniósł 279,1 mln zł, wobec konsensusu 272,9 mln zł

 • 31.10.2013 07:44

  Wyniki BRE Banku w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.10.2013 08:13

  Zysk netto grupy BRE Banku w III kw. '13 wyniósł 279,1 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 31.10.2013 08:45

  Wyniki BRE Banku w III zgodne z oczekiwaniami, zwracają uwagę rosnące koszty ryzyka (opinia)

 • 31.10.2013 11:55

  Zysk netto BRE Banku w 2013 roku pośrodku przedziału 1 - 1,2 mld zł

 • 31.10.2013 12:01

  Zysk netto BRE Banku w 2013 roku pośrodku przedziału 1 - 1,2 mld zł (opis)

 • 31.10.2013 15:49

  BRE Bank może przeznaczyć na dywidendę połowę zysku za 2013 rok

 • 04.11.2013 09:22

  DM IDM podniósł cenę docelową akcji BRE Banku do 507,5 zł

 • 05.11.2013 16:25

  BRE BANK SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od BRE Banku SA

 • 06.11.2013 12:28

  BRE BANK SA - otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej BRE Leasing

 • 08.11.2013 09:34

  Millennium DM podnosi cenę docelową akcji BRE Banku do 517,2 zł

 • 12.11.2013 16:35

  BRE BANK SA - wykup obligacji i ich umorzenie

 • 13.11.2013 14:22

  BRE BANK SA rezygnacja członka rady nadzorczej BRE Banku z pełnionej funkcji

 • 13.11.2013 16:07

  BRE BANK SA rejestracja 2.745 akcji banku w KDPW - korekta

 • 21.11.2013 12:39

  BRE liczy w '14 na jednocyfrowy wzrost wolumenów korporacyjnych, przychody wzrosną szybciej

 • 21.11.2013 14:30

  Od 25 listopada mBank SA zastąpi BRE Bank SA

 • 22.11.2013 12:01

  BRE BANK SA rejestracja zmiany statutu BRE Banku SA - zmiana nazwy na mBank SA

 • 22.11.2013 19:58

  GPW: Komunikat - zmiana nazw skróconych BRE Banku

 • 25.11.2013 10:02

  BRE BANK SA dopuszczenie 1.016 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 26.11.2013 13:42

  MBANK SA rejestracja 1.016 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 27.11.2013 09:33

  MBANK SA podwyższenie kapitału zakładowego mBanku w wyniku rejestracji akcji Banku przez KDPW

 • 02.12.2013 08:49

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków

 • 02.12.2013 09:13

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków (opis)

 • 03.12.2013 17:18

  MBANK SA - emisja obligacji podporządkowanych przez mBank SA

 • 03.12.2013 17:33

  mBank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł

 • 04.12.2013 08:16

  DB obniżył rekomendacje dla Pekao, BZ WBK i mBanku do "trzymaj" z "kupuj"

 • 04.12.2013 17:30

  mBank SA zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. (dawniej pod firmą Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.) obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie.

 • 06.12.2013 17:29

  MBANK SA zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji banku z prawem pierwszeństwa, ich wykup przez bank i umorzenie.

 • 09.12.2013 09:13

  Wyceny polskich banków wysokie, ale wzrost wyników będzie je wspierać (opinia)

 • 09.12.2013 11:56

  mBank planuje, że nowy serwis transakcyjny zastąpi stary do końca '14

 • 12.12.2013 17:19

  MBANK SA wybór nowego członka rady nadzorczej

 • 12.12.2013 17:20

  mBank Hipoteczny chce na przełomie I i II kw. '14 przeprowadzić emisję listów zastawnych

 • 19.12.2013 10:29

  MBANK SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego banku.

 • 20.12.2013 12:46

  PKO BP złożył wniosek o rejestrację spółki Polski Standard Płatności

 • 23.12.2013 16:55

  MBANK SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku SA

 • 27.12.2013 10:04

  Poprawa wyników sektora bankowego w kolejnych latach jest już w cenach - DM PKO BP

 • 30.12.2013 17:37

  MBANK SA emisja obligacji podporządkowanych przez mBank SA - notowanie obligacji

 • 02.01.2014 09:25

  MBANK SA zmiana terminu publikacji raportów rocznych banku.

 • 08.01.2014 13:21

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki MBANK

 • 08.01.2014 13:40

  MBANK SA dopuszczenie 1.545 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 08.01.2014 17:41

  Keefe, Bruyette & Woods obniża rekomendację dla Pekao i PKO BP

 • 09.01.2014 13:42

  mFaktoring liczy w '14 na ponad 12 proc. wzrost obrotów

 • 09.01.2014 16:56

  MBANK SA - rejestracja 1.545 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 10.01.2014 09:58

  MBANK SA podwyższenie kapitału zakładowego mBanku SA w wyniku rejestracji akcji Banku przez KDPW

 • 14.01.2014 12:38

  mBank planuje wypłatę dywidendy z zysku za '13

 • 14.01.2014 16:14

  MBANK SA - umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych

 • 17.01.2014 10:49

  BofA/ML obniżył rekomendację Pekao i ceny docelowe Pekao, mBanku i Banku Handlowego (opis)

 • 20.01.2014 13:04

  Wzrost polskiego PKB przyspieszy z 3,5 proc. w '14 do 4,2 proc .w '15 - mBank (opinia)

 • 20.01.2014 13:15

  PLN stopniowo umocni się do 3,95/EUR, FI w I poł. '14 w górę, potem w dół - mBank (opinia)

 • 20.01.2014 14:51

  ING zmienił ceny docelowe dla 9 banków (aktl.)

 • 20.01.2014 14:53

  Z zysku za '13 większość notowanych na GPW banków wypłaci dywidendę (tabela)

 • 20.01.2014 19:15

  mBank Hipoteczny może wyemitować w tym roku listy zastawne o wartości 1 mld zł

 • 28.01.2014 15:01

  mBank przeznaczy 49 proc. zysku za '13 na dywidendę, DPS 13,7 zł - analitycy (tabela)

 • 29.01.2014 16:43

  MBANK SA umowy banku z jedną ze spółek zależnych

 • 29.01.2014 17:09

  MBANK SA terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2014

 • 31.01.2014 09:16

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację Pekao i ING, obniżył zalecenie dla GNB i Alior Banku

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 06.02.2014 07:46

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '13 wyniósł 314,2 mln zł, wobec konsensusu 300 mln zł

 • 06.02.2014 07:51

  Wyniki mBanku w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.02.2014 08:23

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '13 wyniósł 314,2 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 06.02.2014 08:46

  Wyniki mBanku w IV kw. '13 neutralne, bank pokazał dobre przychody i koszty ryzyka (opinia)

 • 06.02.2014 09:17

  mBank pokazał w IV kw. '13 mocną stronę przychodową, kurs rośnie (opinia, aktl.)

 • 06.02.2014 13:00

  mBank oczekuje, że zysk netto, jaki osiągnie w '14, będzie nieco wyższy niż w '13

 • 06.02.2014 13:04

  Zarząd mBanku może zarekomendować dywidendę za 2013 r. w przedziale 50-70 proc.

 • 06.02.2014 13:59

  mBank ocenia, że koszty ryzyka w '14 nie powinny przekroczyć 70 pb

 • 07.02.2014 19:37

  GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK

 • 10.02.2014 10:45

  BESI podwyższa cenę docelową dla mBanku do 500 zł, rekomenduje "neutralnie"

 • 11.02.2014 11:13

  MBANK SA konwersja i asymilacja 500 akcji banku przez KDPW oraz ich wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data ich pierwszego notowania po konwersji i asymilacji.

 • 13.02.2014 10:20

  Millennium DM podnosi cenę docelową akcji mBanku do 521,4 zł

 • 14.02.2014 07:50

  ING podwyższa cenę docelową dla mBanku do 519,3 zł

 • 18.02.2014 16:52

  MBANK SA emisja obligacji podporządkowanych - zgoda KNF na zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku

 • 19.02.2014 12:26

  mBank w drugiej poł. '14 zdecyduje, czy sprzeda BRE Ubezpieczenia

 • 19.02.2014 13:49

  mBank liczy w '14 na szybszy wzrost portfela kredytów detalicznych

 • 24.02.2014 13:44

  DI Investors rekomenduje "redukuj" mBank i "akumuluj" ING BSK

 • 24.02.2014 15:39

  DI Investors rekomenduje "redukuj" mBank i "akumuluj" ING BSK (opis)

 • 25.02.2014 15:52

  Goldman Sachs obniża rekomendację dla mBanku do "sprzedaj"

 • 27.02.2014 16:44

  MBANK SA - rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 03.03.2014 20:39

  Zarząd mBanku rekomenduje wypłatę 17 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 03.03.2014 20:55

  Zarząd mBanku rekomenduje wypłatę 17 zł dywidendy na akcję z zysku za '13 (opis)

 • 03.03.2014 23:12

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 03.03.2014 23:12

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 03.03.2014 23:15

  MBANK SA decyzja zarządu zaakceptowana przez radę nadzorczą w sprawie wniosku o wypłacenie dywidendy

 • 03.03.2014 23:15

  MBANK SA Zwołanie XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 03.03.2014 23:15

  MBANK SA XXVII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał

 • 06.03.2014 15:38

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 13.03.2014 11:36

  ZE PAK wziął 1,11 mld zł kredytu na modernizację bloków w Elektrowni Pątnów

 • 14.03.2014 21:08

  mBank podniósł wartość programu emisji euroobligacji do 3 mln euro

 • 14.03.2014 21:55

  mBank podniósł wartość programu emisji euroobligacji do 3 mld euro (popr.)

 • 15.03.2014 12:53

  MBANK SA zaktualizowanie umowy Programu Emisji Euroobligacji pomiędzy mFinanceFrance S.A. a mBankiem S.A.

 • 19.03.2014 17:13

  MBANK SA zawarcie umów z Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 • 19.03.2014 17:56

  Orange Polska i mBank będą świadczyć usługi finansowe dla użytkowników urządzeń mobilnych

 • 24.03.2014 16:20

  MBANK SA wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych przez mBank S.A. (Bank)

 • 24.03.2014 16:34

  mBank wykupił obligacje za ok. 90 mln CHF

 • 25.03.2014 16:35

  MBANK SA umowa kaucji pomiędzy mFinance France SA a mBankiem SA oraz nadanie ratingu dla transzy euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanej 24 marca 2014 r.

 • 28.03.2014 17:32

  Fitch obniżył perspektywę ratingu dla mBanku do negatywnej

 • 28.03.2014 17:41

  MBANK SA potwierdzenie poziomu ratingu mBanku przez agencję Fitch i zmiana perspektywy ratingu

 • 28.03.2014 17:48

  Fitch obniżył perspektywę ratingu dla mBanku do negatywnej (opis)

 • 31.03.2014 15:03

  Walne zgromadzenie mBanku zdecydowało o wypłacie 17 zł dywidendy na akcję

 • 31.03.2014 17:10

  MBANK SA nabycie własnych papierów dłużnych i ich umorzenie przez mBank SA

 • 31.03.2014 17:19

  MBANK SA XXVII ZWZ - podjęte uchwały

 • 31.03.2014 17:19

  MBANK SA XXVII ZWZ - decyzja o wypłaceniu dywidendy

 • 31.03.2014 17:21

  MBANK SA wybór rady nadzorczej mBanku SA nowej kadencji

 • 31.03.2014 17:23

  MBANK SA ustalenie przez radę nadzorczą banku jednolitego tekstu statutu.

 • 31.03.2014 17:24

  MBANK SA XXVII ZWZ wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 01.04.2014 09:40

  UniCredit zmienia rekomendacje polskich banków

 • 01.04.2014 18:33

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii BREO201223 spółki MBANK S.A.

 • 03.04.2014 17:12

  MBANK SA zgoda na prowadzenie prac w zakresie wyłonienia partnera do współpracy dotyczącej ubezpieczeń

 • 04.04.2014 14:01

  mBank może zdecydować o wyborze partnera w bancassurance w ciągu dwóch kwartałów

 • 08.04.2014 10:41

  BESI podniósł ceny docelowe dla siedmiu polskich banków

 • 11.04.2014 19:14

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MBANK SA

 • 11.04.2014 19:28

  Cyfrowy Polsat wziął 3 mld zł kredytów m.in. na refinansowanie długu

 • 14.04.2014 17:48

  MBANK SA Emisja obligacji podporządkowanych przez mBank S.A. - notowanie obligacji

 • 15.04.2014 15:52

  GPW: Animator obligacji spółki MBANK

 • 25.04.2014 10:16

  Otoczenie polskich banków w I kw. stabilne, poprawa możliwa w kolejnych kwartałach (opinia)

 • 28.04.2014 07:30

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 28.04.2014 07:42

  Wyniki mBanku w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.04.2014 07:46

  Wyniki mBanku w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.04.2014 07:52

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '14 wyniósł 337,8 mln zł, wobec konsensusu 330,9 mln zł

 • 28.04.2014 08:58

  Wynik prowizyjny i saldo rezerw mBanku lepsze od oczekiwań (opinia)

 • 28.04.2014 09:09

  Wynik prowizyjny i saldo rezerw mBanku lepsze od oczekiwań (opinia, aktl.)

 • 28.04.2014 12:48

  mBank rozmawia z 5 partnerami o BRE Ubezpieczenia; możliwa sprzedaż lub joint venture

 • 28.04.2014 12:57

  mBank planuje w '14 uplasowanie listów zastawnych za 1 mld zł

 • 30.04.2014 16:37

  mBank ma wypłacić odszkodowania 1247 klientom

 • 05.05.2014 13:07

  Millennium DM podnosi rekomendację mBanku do "akumuluj"

 • 07.05.2014 15:55

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 13.05.2014 07:05

  Koszty ryzyka mBanku w '14 wyniosą ok. 70 pb., bank chce być bardziej aktywny w kredytach hipotecznych (wywiad)

 • 13.05.2014 07:06

  mBank nie widzi zagrożeń związanych z realizacją polityki dywidendowej

 • 19.05.2014 18:16

  Fitch potwierdza ratingi dla mBanku, Banku Millennium, Alior Banku i Getin Noble Banku

 • 22.05.2014 13:42

  mBank liczy na wyższą niż w I kw. akwizycję klientów detalicznych

 • 22.05.2014 14:17

  Z bankowości mobilnej korzysta w Polsce 11,2 proc. klientów banków - Homo Homini

 • 03.06.2014 17:27

  MBANK SA - zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A.

 • 04.06.2014 09:49

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację Pekao, mBanku, ING BSK, GNB i B.Millennium

 • 04.06.2014 16:26

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osoby zobowiązane

 • 05.06.2014 16:26

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osoby zobowiązane

 • 05.06.2014 17:47

  MBANK SA Zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji

 • 06.06.2014 16:23

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 06.06.2014 17:29

  MBANK SA zbycie przez DM mBanku SA obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank SA

 • 09.06.2014 16:28

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 10.06.2014 16:14

  MBANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku

 • 10.06.2014 16:19

  MBANK SA Zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji

 • 11.06.2014 16:12

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 12.06.2014 16:11

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osoby zobowiązane

 • 13.06.2014 11:01

  MBANK SA Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych

 • 13.06.2014 16:14

  MBANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 16.06.2014 15:39

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 17.06.2014 07:54

  Citigroup podwyższa rekomendacje dla ING, mBanku i Aliora, obniża dla Pekao

 • 17.06.2014 16:04

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osoby zobowiązane

 • 23.06.2014 16:17

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 23.06.2014 17:18

  MBANK SA zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank SA i umorzenie

 • 25.06.2014 16:25

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 25.06.2014 17:33

  MBANK SA zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank SA i umorzenie

 • 26.06.2014 16:14

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 27.06.2014 07:00

  Kredyty korporacyjne mBanku wzrosły w II kwartale o 5 proc. kdk - wiceprezes

 • 27.06.2014 15:56

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 27.06.2014 16:13

  MBANK SA Zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A.

 • 30.06.2014 15:58

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 07.07.2014 12:43

  Nieprzyjmowanie wniosków o kredyty w walucie bez wpływu na plany sprzedażowe- mBank

 • 08.07.2014 08:45

  DM PKO BP podniósł rekomendację B.Millennium, mBanku i B.Handlowego, obniżył dla BZ WBK

 • 09.07.2014 09:53

  DM BZ WBK podniósł rekomendację dla B. Handlowego do "trzymaj", a dla Pekao SA do "kupuj"

 • 11.07.2014 14:27

  MBANK SA umowy kredytowe z EBI

 • 14.07.2014 15:10

  MBANK SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od mLocum S.A.

 • 15.07.2014 11:35

  Wojas pozywa mBank o zapłatę ponad 15 mln zł

 • 22.07.2014 16:25

  MBANK SA Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych

 • 22.07.2014 17:09

  MBANK SA Rejestracja zmiany statutu mBanku S.A.

 • 25.07.2014 08:40

  Deutsche Bank zaleca "trzymaj" mBank i Pekao

 • 25.07.2014 15:12

  MBANK SA - dopuszczenie 31.844 akcji nowej emisji do obrotu

 • 28.07.2014 14:32

  MBANK SA rejestracja 31.844 akcji mBanku SA w KDPW

 • 29.07.2014 10:54

  MBANK SA podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 30.07.2014 07:33

  MBANK SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 30.07.2014 07:43

  Wyniki mBanku w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.07.2014 07:47

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. wyniósł 324,8 mln zł, wobec konsensusu 326,6 mln zł

 • 30.07.2014 08:52

  Wyniki mBanku bliskie oczekiwaniom, zaskoczyły pozostałe przychody i odpisy (opinia)

 • 30.07.2014 09:23

  Wyniki mBanku bliskie oczekiwaniom, zaskoczyły pozostałe przychody i odpisy (opinia, aktl.)

 • 30.07.2014 12:00

  1,3 mld zł zysku netto w 2014 r. w zasięgu mBanku - prezes

 • 30.07.2014 16:33

  MBANK SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ poniżej 5%

 • 31.07.2014 15:52

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 07.08.2014 15:49

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.08.2014 17:12

  GPW: Animator dla spółki MBANK i BANK ZACHODNI WBK

 • 11.08.2014 09:55

  DM Trigon przedstawił dwie nowe pozycje long-short

 • 11.08.2014 15:08

  MBANK SA umowy kredytowe z EBI - spełnienie warunków umożliwiających ciągnienie kredytów

 • 11.08.2014 16:46

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 18.08.2014 15:32

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 20.08.2014 15:29

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 22.08.2014 15:46

  MBANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku

 • 28.08.2014 15:35

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 01.09.2014 15:57

  MBANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku

 • 02.09.2014 09:56

  Wood & Co. podnosi rekomendacje mBanku i Banku Handlowego do "trzymaj"

 • 02.09.2014 15:45

  MBANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych spółki przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 03.09.2014 15:40

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 03.09.2014 17:03

  MBANK SA zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 04.09.2014 08:55

  RPP obniży w cyklu stopy o 100 pb - mBank (opinia)

 • 04.09.2014 15:48

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 05.09.2014 16:04

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 05.09.2014 17:40

  MBANK SA - wykup obligacji i ich umorzenie

 • 08.09.2014 15:44

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 09.09.2014 16:10

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 10.09.2014 16:06

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 11.09.2014 15:39

  MBANK SA - umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych

 • 11.09.2014 15:43

  MBANK SA - zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku

 • 12.09.2014 08:46

  MBANK SA umowa sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia TUiR SA na rzecz Avanssur SA

 • 12.09.2014 09:01

  mBank sprzeda BRE TUiR grupie AXA, przewidywana wartość transakcji ok. 570 mln zł

 • 12.09.2014 09:56

  Cena sprzedaży BRE TUiR rozsądna, transakcja wygląda atrakcyjnie (opinia)

 • 12.09.2014 13:59

  AXA planuje dalszy rozwój na polskim rynku, będzie szukać okazji do przejęć

 • 17.09.2014 15:47

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 18.09.2014 16:21

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osoby zobowiązane

 • 19.09.2014 10:54

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową mBanku do 561,75 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 19.09.2014 15:44

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 22.09.2014 16:44

  MBANK SA zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 22.09.2014 17:59

  Stopy proc. w dół o 100 pb, wzrost PKB w '15 przyspieszy do 3,5 proc. - mBank (opinia)

 • 26.09.2014 16:04

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 29.09.2014 15:37

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 01.10.2014 15:45

  MBANK SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku SA

 • 02.10.2014 13:11

  Orange Polska i mBank uruchamiają wspólny mobilny serwis finansowy

 • 03.10.2014 07:30

  Bankowość mobilna Orange Polska i mBanku to sposób na wzrost przychodów (opinia)

 • 03.10.2014 17:47

  Erste rekomenduje "trzymaj" Bank Millennium i mBank

 • 06.10.2014 07:44

  Goldman Sachs podniósł rekomendację mBanku do "neutralnie"

 • 07.10.2014 15:51

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 10.10.2014 13:25

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK SA

 • 10.10.2014 16:02

  MBANK SA dopuszczenie 2.655 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 13.10.2014 13:49

  MBANK SA rejestracja 2.655 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 14.10.2014 09:55

  MBANK SA podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji Banku przez KDPW

 • 15.10.2014 15:56

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 16.10.2014 16:08

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 20.10.2014 13:42

  MBANK SA rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku

 • 21.10.2014 13:29

  mBank przeniósł część swojego portfela kredytów do mBanku Hipotecznego

 • 23.10.2014 08:34

  Deutsche Bank zaleca sprzedaż akcji Millennium i mBanku

 • 23.10.2014 08:53

  Trigon rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla polskich banków

 • 23.10.2014 15:33

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 24.10.2014 07:47

  JP Morgan wydaje rekomendacje dla BZ WBK, Pekao i mBanku

 • 27.10.2014 08:01

  MBANK SA wyniki przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych Grupy mBanku

 • 27.10.2014 18:03

  MBANK SA wybór nowego członka Rady Nadzorczej banku

 • 29.10.2014 13:50

  Pod koniec XI zakończy działalność mBank mobile

 • 30.10.2014 07:31

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 30.10.2014 07:37

  Zysk netto mBanku w III kw. wyniósł 315,5 mln zł, wobec konsensusu 310,5 mln zł

 • 30.10.2014 07:41

  Wyniki mBanku w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.10.2014 07:50

  mBank ocenia, że wyniki AQR i stress testów bez istotnego wpływu na jego wyniki w IV kw. '14

 • 30.10.2014 08:23

  Zysk netto mBanku w III kw. wyniósł 315,5 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 30.10.2014 08:44

  Wyniki mBanku w III kw. '14 bez zaskoczeń (opinia)

 • 30.10.2014 11:42

  mBank na dobrej drodze do osiągnięcia 4 mld zł przychodów w '14

 • 30.10.2014 12:04

  mBank Hipoteczny wyemituje w '15 listy zastawne o wartości nie niższej niż w '14

 • 30.10.2014 12:10

  mBank podtrzymuje zapowiedzi około 1,3 mld zł zysku w tym roku

 • 30.10.2014 12:15

  mBank chce przeznaczyć na dywidendę co najmniej 50 proc. zysku za '14

 • 03.11.2014 08:18

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji mBanku do 483,7 zł

 • 05.11.2014 13:54

  mBank liczy na 50 mln zł rocznych oszczędności z reorganizacji sieci

 • 05.11.2014 15:48

  MBANK SA zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 06.11.2014 15:35

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych banku

 • 07.11.2014 07:59

  JSW wypada z MSCI Poland, do indeksu wejdzie CCC

 • 07.11.2014 09:23

  Millennium DM obniża cenę docelową dla mBanku do 529,5 zł

 • 07.11.2014 10:48

  Trigon oczekuje ok. 120 mln zł dodatkowego popytu na CCC i 70 mln zł podaży na JSW (opinia)

 • 13.11.2014 17:23

  MBANK SA zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie przez Avanssur société anonyme spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 • 19.11.2014 15:47

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 21.11.2014 16:38

  MBANK SA zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 21.11.2014 17:17

  MBANK SA umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.

 • 25.11.2014 13:27

  MBANK SA Rating dla transzy obligacji 500.000.000 EUR

 • 25.11.2014 16:21

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 27.11.2014 14:14

  MBANK SA zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych banku przesłane przez osoby zobowiązane

 • 28.11.2014 16:41

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 01.12.2014 16:44

  MBANK SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 02.12.2014 16:32

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 03.12.2014 09:25

  DM BZ WBK obniżył rekomendację ING i GNB do "trzymaj", a Banku Handlowego do "sprzedaj"

 • 05.12.2014 17:34

  MBANK SA zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 09.12.2014 15:43

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 10.12.2014 14:28

  mBank Hipoteczny chce w '15 wyemitować listy zastawne za ponad 1,2 mld zł

 • 11.12.2014 14:27

  MBANK SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ poniżej 5%

 • 11.12.2014 14:35

  ING OFE ma poniżej 5 proc. mBanku

 • 16.12.2014 09:06

  Citi podniósł rekomendację dla mBanku do "kupuj"

 • 17.12.2014 17:55

  MBANK SA emisja obligacji podporządkowanych przez mBank S.A.

 • 22.12.2014 10:02

  ING przedstawił cztery pary long-short na 2015 rok

 • 22.12.2014 10:05

  ING zmienia rekomendacje dla 10 spółek

 • 22.12.2014 16:29

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 23.12.2014 16:26

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 24.12.2014 13:01

  MBANK SA zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku SA przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 31.12.2014 13:01

  MBANK SA zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 05.01.2015 13:41

  Bank of America Merrill Lynch podnosi ocenę dla polskich akcji do "neutralnie"

 • 08.01.2015 12:39

  Trigon DM przedstawił dwie pary long-short

 • 15.01.2015 11:37

  Na GPW mocne spadki kursów banków, najmocniej tracą Getin, BZ WBK, mBank i Millennium (opinia)

 • 15.01.2015 12:52

  Raiffeisen szacuje, że kredyty CHF stanowią 39 proc. w Millennium, 29 proc. w Getinie

 • 15.01.2015 13:11

  Wyższy kurs franka będzie miał wpływ na ratingi polskich banków - Stypułkowski, mBank

 • 15.01.2015 13:32

  Obecny kurs franka nie stworzy dużej presji na jakość aktywów banków - RCB (opinia)

 • 15.01.2015 13:45

  Wysoki kurs franka może obniżyć dywidendę mBanku za '14

 • 15.01.2015 14:15

  mBank ocenia, że aprecjacja franka nie wpłynie znacząco na jakość portfela kredytów

 • 15.01.2015 15:21

  Wyniki mBanku za '14 zgodne z jego oczekiwaniami - prezes

 • 15.01.2015 18:44

  MBANK SA Emisja obligacji podporządkowanych przez spółkę mBank S.A. - zgoda KNF na zaliczenie do funduszy uzupełniających.

 • 16.01.2015 19:10

  Umocnienie CHF będzie w krótkim terminie odczuwalne przez polskie banki - Fitch (opis)

 • 22.01.2015 14:25

  GPW: MBANK S.A.

 • 22.01.2015 15:39

  MBANK SA Dopuszczenie 100 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 23.01.2015 08:57

  Wood liczy na dobry I kwartał na GPW (opinia)

 • 23.01.2015 10:42

  MBANK SA Rejestracja 100 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 23.01.2015 14:22

  MBANK SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego mBanku S.A

 • 23.01.2015 14:25

  MBANK SA Terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2015

 • 26.01.2015 10:41

  MBANK SA Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji Banku przez KDPW

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 29.01.2015 11:43

  DI Investors obniżył prognozy zysku netto analizowanych banków w '15 (opis)

 • 29.01.2015 14:46

  MBANK SA Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych

 • 30.01.2015 13:42

  MBANK SA Planowane zmiany do Statutu mBanku S.A.

 • 02.02.2015 08:12

  DM BOŚ obniża rekomendację mBanku do "sprzedaj"

 • 03.02.2015 19:18

  S&P umieściła rating mBanku na liście obserwacyjnej z negatywnymi implikacjami

 • 04.02.2015 10:06

  Przewalutowanie wg propozycji KNF może najbardziej dotknąć GNB i B. Millennium - Wood (opinia)

 • 05.02.2015 07:29

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 05.02.2015 07:37

  Wyniki mBanku w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.02.2015 07:54

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '14 wyniósł 308,6 mln zł, zbliżony do oczekiwań

 • 05.02.2015 08:24

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '14 wyniósł 308,6 mln zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 05.02.2015 08:44

  mBank ocenia, że podwyższony kurs CHF będzie miał umiarkowanie negatywny wpływ na wyniki w '15

 • 05.02.2015 09:15

  Wyniki mBanku neutralne, zwracają uwagę mocne wolumeny banku (opinia)

 • 05.02.2015 09:41

  Wyniki mBanku neutralne, zwracają uwagę mocne wolumeny i segment korporacyjny (opinia, aktl.)

 • 05.02.2015 11:17

  mBank Hipoteczny chce wyemitować w '15 listy zastawne o wartości 1,5 mld zł

 • 05.02.2015 11:44

  mBank liczy, że w 2015 roku pozyska 250 tys. klientów detalicznych

 • 05.02.2015 12:16

  mBank spodziewa się, że w 2015 roku utrzyma marżę odsetkową powyżej 2 proc.

 • 05.02.2015 12:31

  Zarząd mBanku czeka z rekomendacją dywidendy na wytyczne KNF

 • 05.02.2015 12:33

  mBank ocenia, że jest szansa na utrzymanie w '15 wyników na poziomie z '14

 • 05.02.2015 13:27

  mBank spodziewa się, że w 2015 roku utrzyma marżę odsetkową powyżej 2 proc. (opis)

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 02.03.2015 20:41

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 02.03.2015 20:43

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 02.03.2015 20:45

  MBANK SA Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Rade Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku o wypłacenie dywidendy z zysku Banku za rok 2014, w zależności od spełnienia się określonych warunków

 • 02.03.2015 20:46

  MBANK SA Zwołanie XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku SA

 • 02.03.2015 20:48

  MBANK SA XXVIII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał

 • 02.03.2015 22:14

  Zarząd mBanku rekomenduje wypłatę 17 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 02.03.2015 22:53

  Zarząd mBanku rekomenduje wypłatę 17 zł dywidendy na akcję z zysku za '14 (opis)

 • 03.03.2015 08:56

  Informacja o proponowanej dywidendzie mBanku neutralna dla kursu (opinia)

 • 05.03.2015 10:06

  Alior Bank, mBank i Tauron opuszczą 23 marca skład indeksu CECE PTX

 • 05.03.2015 17:50

  Fitch potwierdza ratingi dla mBanku, Banku Millennium, Alior Banku i Getin Noble Banku

 • 13.03.2015 10:00

  DI Investors aktualizuje rekomendacje dla banków

 • 20.03.2015 12:32

  MBANK SA Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 20.03.2015 17:18

  MBANK SA Przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.

 • 20.03.2015 17:21

  ING OFE ma ponad 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu mBanku

 • 24.03.2015 15:46

  KNF dała zielone światło dla przejęcia BRE TUiR przez grupę Axa

 • 24.03.2015 17:02

  MBANK SA Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. przez Avanssur société anonyme

 • 27.03.2015 17:29

  MBANK SA Sprzedaż akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na rzecz Avanssur société anonyme

 • 30.03.2015 19:00

  MBANK SA Ogłoszenie przerwy w obradach XXVIII ZWZ mBanku S.A.

 • 30.03.2015 19:02

  MBANK SA XXVIII ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały

 • 30.03.2015 19:03

  MBANK SA XXVIII ZWZ mBanku S.A. - decyzja w zakresie dywidendy

 • 30.03.2015 19:05

  MBANK SA XXVIII ZWZ mBanku S.A. - wybór audytora do badania sprawozdań finansowych

 • 30.03.2015 19:06

  MBANK SA Ustalenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. jednolitego tekstu Statutu Banku

 • 30.03.2015 19:07

  MBANK SA Podpisanie umów powiązanych ze sprzedażą akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 • 30.03.2015 19:11

  KNF za zatrzymaniem zysku przez mBank do ustalenia wysokości dodatkowego wymogu kapit.

 • 30.03.2015 19:21

  mBank rozpozna w wyniku za I kw. 15 r. 193,5 mln zł z tytułu sprzedaży BRE TUiR

 • 31.03.2015 08:57

  Zalecenie niewypłacania dywidendy przez mBank spodziewane, B.Millennium w podobnej sytuacji (opinia)

 • 31.03.2015 10:46

  MBANK SA XXVIII ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 31.03.2015 15:57

  MBANK SA Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych

 • 02.04.2015 09:39

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PKN Orlen, krótką na PGNiG

 • 07.04.2015 07:47

  JPMorgan podniósł rekomendację BZ WBK i Alior Banku, obniżył mBanku i B.Millennium

 • 07.04.2015 10:39

  JPMorgan podniósł rekomendację BZ WBK i Alior Banku, obniżył mBanku i B.Millennium (aktl.)

 • 08.04.2015 08:45

  Wood zmienił ceny docelowe 9 banków, podniósł rekomendacje dla ING i Millennium

 • 09.04.2015 08:35

  Deutsche Bank podwyższa zalecenie dla mBanku i ING do "trzymaj", a B. Millennium do "kupuj"

 • 09.04.2015 13:23

  KNF wysłała bankom zalecenia niewypłacania dywidendy, nakładanie buforów kapitałowych do XI

 • 14.04.2015 15:55

  MBANK SA Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 15.04.2015 13:20

  Dodatkowe wymogi kapitałowe mogą potencjalnie wpłynąć na polityki dywid. banków - KNF

 • 21.04.2015 21:14

  MBANK SA Zmiana decyzji Zarządu mBanku S.A. odnośnie rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Banku za rok 2014

 • 21.04.2015 21:15

  MBANK SA XXVIII ZWZ mBanku S.A. - projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014

 • 22.04.2015 07:19

  Zarząd mBanku zmienia rekomendację ws. podziału zysku za 2014 r.

 • 22.04.2015 17:04

  MBANK SA Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. propozycji Zarządu odnośnie zmienionej rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Banku za rok 2014 oraz projektu uchwały ZWZ dotyczącego podziału zysku mBanku S.A. za rok 2014

 • 23.04.2015 14:51

  Wyniki banków pod presją stóp, interchange i BFG, zysk wzrośnie rdr dzięki one-offom (analiza)

 • 24.04.2015 10:25

  DI Investors obniżył rekomendację dla mBanku i podwyższył dla Banku Millennium

 • 24.04.2015 11:18

  DM BZ WBK zmienił rekomendacje oraz ceny docelowe banków

 • 28.04.2015 10:08

  DM BOŚ podnosi cenę docelową akcji mBanku do 439,6 zł

 • 28.04.2015 11:27

  Noble Securities obniża wycenę dla B. Millennium do 8,3 zł; podnosi dla mBanku do 491 zł

 • 29.04.2015 07:30

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr