KGHM Polska Miedź SA

skrót: KGH

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:52

Aktualny kurs114,50   -0,87 %-1 zł
Otwarcie116,400,78%
Minimum114,30-1,04%
Maksimum117,251,52%
Wolumen (szt.) 279146
Kurs odniesienia115,50
Widełki dolne104,80
Widełki górne128
Obroty (tyś. zł)32298
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
92 283112,00
2121111,95
64 345111,90
41 300111,85
63 262111,80
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
112,35894 1
112,50512 3
112,602 622 1
112,65200 1
112,703 022 4
KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Miedź elektrolityczna z KGHM jest zarejestrowana przez Londyńską Giełdę Metali (LME) jako Grade A, a srebro zarejestrowane pod marką KGHM HG. Oprócz wyżej wymienionych spółka produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa63 589 90031,79%63 589 90031,79%

Kategoria • 19.04.2013 11:01

  Decyzja ws. Blachowni zapadnie w ciągu najbliższych miesięcy -Tauron

 • 19.04.2013 11:13

  Ostateczny projekt strategii KGHM nie trafił jeszcze do rady nadzorczej

 • 22.04.2013 15:22

  DM BZ WBK podniósł rekomendację KGHM do "trzymaj", obniżył wycenę do 147 zł

 • 23.04.2013 08:08

  UBS obniżył rekomendację KGHM do "neutralnie"

 • 23.04.2013 11:34

  KGHM podtrzymuje, że chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za '12

 • 23.04.2013 13:16

  KGHM podtrzymuje, że chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za '12 (aktl.)

 • 26.04.2013 09:33

  Ipopema obniżyła cenę docelową KGHM do 115 zł, rekomenduje "sprzedaj"

 • 26.04.2013 10:18

  KGHM spodziewa się w długim terminie odbicia na rynku miedzi i srebra (wywiad)

 • 26.04.2013 10:20

  KGHM nie wyklucza za kilka lat deficytu miedzi na rynku (wywiad)

 • 02.05.2013 12:52

  Goldman Sachs i Societe Generale obniżają ceny docelowe KGHM

 • 06.05.2013 09:49

  DM IDM podniósł rekomendację dla KGHM do "trzymaj", cenę docelową obniżył do 144,5 zł

 • 08.05.2013 10:50

  Dochody budżetu z podatku od kopalin na koniec III wyniosły 544,779 mln zł - MF

 • 08.05.2013 17:52

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 08.05.2013 18:02

  Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 1,6 mld zł dywidendy z zysku za '12, czyli 8 zł na akcję

 • 08.05.2013 18:14

  Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 1,6 mld zł dywidendy z zysku za '12, czyli 8 zł na akcję (opis)

 • 09.05.2013 09:07

  Rekomendacja zarządu KGHM dot. dywidendy nie zaskakuje, bez wpływu na kurs (opinia)

 • 14.05.2013 08:49

  Rada nadzorcza KGHM może w czerwcu zająć się nową strategią

 • 14.05.2013 11:16

  MSP przy ustalaniu dywidendy z KGHM weźmie pod uwagę wahania cen miedzi

 • 14.05.2013 11:37

  KGHM nie podjął jeszcze decyzji o formie finansowania zewnętrznego

 • 14.05.2013 14:45

  KGHM pokaże w I kw. dobre wyniki; w kolejnych kwartałach powinno być gorzej (analiza)

 • 15.05.2013 05:30

  KGHM pokaże w I kw. dobre wyniki; w kolejnych kwartałach powinno być gorzej (analiza, powt.)

 • 15.05.2013 07:06

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 15.05.2013 07:10

  Jednostkowe wyniki KGHM w I kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2013 07:12

  Skonsolidowane wyniki KGHM w I kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2013 07:20

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '13 wyniósł 1,06 mld zł, nieco powyżej konsensusu

 • 15.05.2013 07:21

  Skonsolidowany zysk netto KGHM w I kw. '13 wyniósł 1,1 mld zł wobec 1,056 mld zł konsensusu

 • 15.05.2013 07:38

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '13 wyniósł 1,06 mld zł, nieco powyżej konsensusu (opis)

 • 15.05.2013 07:53

  KGHM International miał w I kw. '13 r. 48 mln zł zysku netto i 863 mln zł przychodów

 • 15.05.2013 08:01

  KGHM nie wdrożył w I kw. '13 żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra

 • 15.05.2013 08:24

  KGHM nie zaskoczył wynikami; reakcja kursu neutralna lub lekko pozytywna (opinia)

 • 15.05.2013 08:54

  KGHM nie zaskoczył wynikami; reakcja kursu co najwyżej lekko pozytywna (opinia,aktl.)

 • 15.05.2013 12:15

  KGHM wypłacając 1,6 mld zł dywidendy będzie musiał zaciągnąć dług, być może podobnej wielkości

 • 15.05.2013 12:41

  KGHM ocenia, kolejne kw. nie będą tak atrakcyjne sprzedażowo, najniżej w III kw.

 • 15.05.2013 13:09

  KGHM wypłacając 1,6 mld zł dywidendy będzie musiał zaciągnąć dług, być może podobnej wielkości (aktl.)

 • 15.05.2013 13:17

  Aktualizacja strategii KGHM jest wciąż realna w drugim kwartale - prezes

 • 16.05.2013 06:10

  PKO BP, Pekao, KGHM, PZU oraz PKN Orlen weszłyby do indeksu WIG 5 (opinia)

 • 16.05.2013 08:13

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.

 • 16.05.2013 08:18

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 07.06.2013 10:59

  KGHM chce oprzeć rozwój grupy o cztery wysokomarżowe segmenty surowcowe (wywiad)

 • 07.06.2013 11:03

  KGHM nie planuje na razie zmian prognoz na 2013 r.

 • 07.06.2013 13:37

  KGHM rozważa dual listing w Londynie lub relisting KGHM International w Toronto

 • 08.06.2013 16:49

  Dywidenda z KGHM na poziomie 30 proc. zysku to dobry punkt wyjścia do rozmów - Tamborski

 • 11.06.2013 16:51

  DM BDM podwyższył cenę docelową akcji KGHM do 163,8 zł

 • 12.06.2013 11:03

  JP Morgan obniżył cenę docelową akcji KGHM do 171,8 zł

 • 13.06.2013 07:20

  KGHM prowadzi nowe odwierty poszukiwawcze w Starym Zagłębiu Miedziowym

 • 19.06.2013 11:53

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 19.06.2013 12:56

  MSP wnioskuje o wypłatę przez KGHM 9,8 zł dywidendy na akcję za '12

 • 19.06.2013 12:59

  MSP wnioskuje o wypłatę przez KGHM 9,8 zł dywidendy na akcję za '12 (aktl.)

 • 19.06.2013 13:22

  MSP chce, by KGHM wypłacił 9,8 zł dywidendy na akcję, kurs spada (aktl.2)

 • 19.06.2013 13:36

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 9,8 zł dywidendy na akcję za '12

 • 19.06.2013 13:41

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA dywidenda za rok 2012

 • 19.06.2013 13:42

  Poziom dywidendy z KGHM rozczarowujący dla rynku, racjonalny dla spółki (opinia)

 • 19.06.2013 13:56

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 9,8 zł dywidendy, kurs spada (opis)

 • 19.06.2013 18:04

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiany w radzie nadzorczej spółki

 • 19.06.2013 18:51

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM II FIZAN

 • 20.06.2013 09:57

  DI Investors zaleca "sprzedaj" KGHM

 • 20.06.2013 12:08

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 20.06.2013 15:08

  Kurs KGHM nurkuje drugą sesję z rzędu, możliwe dalsze spadki (analiza)

 • 25.06.2013 11:24

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2013 roku

 • 25.06.2013 15:58

  MSP nie ma planów włączania KGHM w budowę bloków w Opolu - Tamborski

 • 26.06.2013 09:18

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową KGHM do 165 zł

 • 26.06.2013 12:35

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - porozumienie w sprawie prac dotyczących elektrowni jądrowej

 • 26.06.2013 12:38

  PGE, KGHM, Tauron i Enea kontynuują prace związane z projektem jądrowym

 • 27.06.2013 10:01

  Credit Suisse tnie cenę docelową KGHM do 112 zł

 • 27.06.2013 13:48

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - informacje dotyczące członków rady nadzorczej

 • 28.06.2013 19:17

  GPW: Animator dla akcji trzech spółek

 • 02.07.2013 12:47

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec V wyniosły 894,9 mln zł - MF

 • 12.07.2013 08:09

  UBS obniżył cenę docelową akcji KGHM do 120 zł

 • 12.07.2013 08:14

  BofA ML obniża rekomendację KGHM do "poniżej rynku"

 • 16.07.2013 08:54

  DM BZ WBK obniżył rekomendację KGHM do "sprzedaj"

 • 16.07.2013 12:27

  PGE, KGHM, Tauron i Enea uzgodniły zasadnicze warunki projektu jądrowego, we IX możliwa umowa

 • 18.07.2013 07:35

  Goldman Sachs podniósł rekomendację dla KGHM do "neutralnie"

 • 23.07.2013 11:11

  Projekt budowy bloku w Blachowni może być przesunięty o kilka lat - prezes Tauronu

 • 24.07.2013 10:27

  DM IDMSA obniża cenę docelową KGHM do 125 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 24.07.2013 15:42

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla KGHM do 126,7 zł

 • 25.07.2013 09:52

  DM IDMSA podnosi cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 20,2 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 29.07.2013 15:28

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla KGHM do "kupuj", cena docelowa 127 zł

 • 31.07.2013 07:57

  Societe Generale podwyższa rekomendację dla KGHM do "trzymaj"

 • 31.07.2013 09:13

  Societe Generale podwyższa rekomendację dla KGHM do "trzymaj", cena docelowa 113 zł (opis)

 • 01.08.2013 14:35

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec VI wyniosły 1,048 mld zł - MF

 • 02.08.2013 07:36

  ING zaleca kupno papierów KGHM

 • 02.08.2013 12:04

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA znacząca umowa z Vale Canada Limited

 • 02.08.2013 12:10

  Spółki zależne KGHM mają umowę dot. warunków zagospodarowania projektu Victoria

 • 02.08.2013 12:21

  Spółki zależne KGHM mają umowę dot. warunków zagospodarowania projektu Victoria (opis)

 • 06.08.2013 09:49

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wniesienie powództw o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

 • 13.08.2013 11:50

  KGHM pokaże w II kw. wyniki słabsze rdr i kdk; w III kw. nastąpi ich dalsze pogorszenie (analiza)

 • 14.08.2013 00:03

  KGHM pokaże w II kw. wyniki słabsze rdr i kdk; w III kw. nastąpi ich dalsze pogorszenie (analiza, powt.)

 • 14.08.2013 06:59

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 2/2013 QSr

 • 14.08.2013 07:02

  Jednostkowe wyniki KGHM w II kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 14.08.2013 07:04

  Skonsolidowane wyniki KGHM w II kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 14.08.2013 07:08

  KGHM jest w trakcie weryfikacji opublikowanej prognozy wyników na '13

 • 14.08.2013 07:12

  Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. '13 wyniósł 666 mln zł, gorzej od oczekiwań rynku

 • 14.08.2013 07:16

  Skonsolidowany zysk netto KGHM w II kw. '13 wyniósł 685 mln zł, gorzej od konsensusu

 • 14.08.2013 07:25

  KGHM International miał w II kw. '13 7 mln zł zysku netto i 1.022 mln zł przychodów

 • 14.08.2013 07:41

  Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. '13 wyniósł 666 mln zł, gorzej od oczekiwań rynku (opis)

 • 14.08.2013 07:48

  KGHM nie wdrożył w II kw. '13 żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra

 • 14.08.2013 08:06

  KGHM International miał w II kw. '13 7 mln zł zysku netto i 1.022 mln zł przychodów (opis)

 • 14.08.2013 08:46

  KGHM zaskoczył stratą na hedgingu i niskim zyskiem KGHM Int.; kurs spadnie (opinia)

 • 14.08.2013 13:54

  KGHM jest w trakcie weryfikacji prognozy na '13; zmiana szacunków nie jest przesądzona (aktl.)

 • 30.08.2013 07:01

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 30.08.2013 07:04

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 30.08.2013 08:59

  DM BDM obniża rekomendację KGHM do "redukuj", a cenę docelową do 110,4 zł

 • 30.08.2013 11:12

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA list intencyjny w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu złóż surowców chemicznych

 • 30.08.2013 11:20

  KGHM i Puławy mają list intencyjny ws. zagospodarowania złóż surowców chemicznych

 • 30.08.2013 11:48

  Raiffeisen podniósł rekomendację KGHM do "kupuj"

 • 30.08.2013 13:47

  KGHM i Puławy mają list intencyjny ws. zagospodarowania złóż surowców chemicznych (aktl.)

 • 30.08.2013 14:10

  Raiffeisen podniósł rekomendację KGHM do "kupuj", cena docelowa 150 zł (opis)

 • 02.09.2013 12:24

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec VII wyniosły 1,2 mld zł - MF

 • 02.09.2013 12:28

  Tauron unieważni przetarg na Jaworzno, jeśli nie dostanie gwarancji do 30 września

 • 02.09.2013 18:38

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiany w składzie zarządu spółki

 • 02.09.2013 18:49

  RN KGHM powołała do zarządu Jarosława Romanowskiego, Marcina Chmielewskiego oraz Jacka Kardelę

 • 03.09.2013 18:32

  KGHM analizuje możliwość realizacji prognozy, zrobi wszystko, by jej nie obniżać

 • 03.09.2013 18:41

  KGHM widzi szanse na renegocjowanie podatku od kopalin w 2014 r.

 • 03.09.2013 18:45

  KGHM prawdopodobnie będzie musiał wziąć kredyt na drugą ratę dywidendy - prezes

 • 03.09.2013 18:54

  KGHM prowadzi rozmowy ws. długoterminowych umów na odbiór energii od PGE

 • 04.09.2013 10:16

  Exane BNP Paribas obniżył cenę docelową KGHM do 145 zł

 • 04.09.2013 12:23

  KGHM może nie potrzebować zaangażowania w Tauron - MSP

 • 04.09.2013 13:31

  KGHM nie będzie zwiększał zaangażowania w Tauron - Wirth

 • 09.09.2013 13:32

  Dochody z podatku od kopalin w '14 wyniosą 2 mld zł vs 2,2 mld zł w '13 - projekt budżetu

 • 09.09.2013 15:00

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA informacje dotyczące członków zarządu poołanych dnia 2 września 2013 roku przez radę nadzorczą spółki

 • 11.09.2013 11:35

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ

 • 18.09.2013 09:21

  Societe Generale podwyższa cenę docelową dla KGHM do 125 zł

 • 23.09.2013 10:17

  Polityka finansowania KGHM zostanie podana wraz ze strategią na przełomie II/III kw. '14

 • 23.09.2013 10:39

  KGHM na granicy korekty prognozy, decyzja zależna od nowego CFO

 • 23.09.2013 12:31

  KGHM otrzymał koncesję na eksploatację złóż w Zagłębiu Miedziowym do 2063 r.

 • 23.09.2013 16:02

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.

 • 23.09.2013 16:19

  Parafowano umowę ws. projektu jądrowego; PGE sprzeda wspólnikom 30 proc. PGE EJ1

 • 24.09.2013 16:13

  DI BRE obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj", cena docelowa 132 zł

 • 01.10.2013 18:09

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec VIII wyniosły 1,33 mld zł - MF

 • 03.10.2013 08:35

  Erste rekomenduje "sprzedaj" KGHM, cena docelowa 103 zł

 • 07.10.2013 09:30

  Credit Suisse podnosi cenę docelową akcji KGHM do 121 zł

 • 09.10.2013 09:32

  JP Morgan obniżył cenę docelową akcji KGHM do 150 zł

 • 10.10.2013 16:46

  Tauron i KGHM planują przesunięcie terminu zakończenia projektu w Blachowni na '21

 • 21.10.2013 14:24

  KGHM nie zmieni prognoz na 2013 rok

 • 21.10.2013 14:33

  KGHM zakłada, że do 2018-20 40 proc. produkcji będzie ulokowane za granicą

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 28.10.2013 17:58

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji KGHM do 130 zł

 • 31.10.2013 14:54

  GPW: Animator dla kontraktów na akcje

 • 04.11.2013 15:13

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec IX wyniosły 1,48 mld zł - MF

 • 12.11.2013 13:21

  Wyniki KGHM w III kw. słabsze rdr i kdk przez remont w hucie w Głogowie (analiza)

 • 14.11.2013 00:01

  Wyniki KGHM w III kw. słabsze rdr i kdk przez remont w hucie w Głogowie (analiza, powt.)

 • 14.11.2013 07:01

  Jednostkowe wyniki KGHM w III kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 14.11.2013 07:03

  Skonsolidowane wyniki KGHM w III kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 14.11.2013 07:09

  Jednostkowy zysk netto KGHM w III kw. '13 wyniósł 520 mln zł, nieco lepiej od oczekiwań rynku

 • 14.11.2013 07:12

  Skonsolidowany zysk netto KGHM w III kw. '13 wyniósł 518 mln zł, trochę lepiej od konsensusu

 • 14.11.2013 07:17

  KGHM International miał w III kw. 2013 r. 42 mln zł zysku netto i 710 mln zł przychodów

 • 14.11.2013 07:38

  Jednostkowy zysk netto KGHM w III kw. '13 wyniósł 520 mln zł, nieco lepiej od oczekiwań rynku (opis)

 • 14.11.2013 07:45

  KGHM International miał w III kw. 2013 r. 42 mln zł zysku netto i 710 mln zł przychodów (opis)

 • 14.11.2013 07:52

  KGHM nie wdrożył w III kw. '13 żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra

 • 14.11.2013 08:33

  Wyniki KGHM lepsze od konsensusu głównie dzięki wyższym wolumenom srebra (opinia)

 • 14.11.2013 08:49

  Wyniki KGHM lepsze od konsensusu głównie dzięki wyższym wolumenom srebra (opinia, aktl.)

 • 14.11.2013 12:49

  KGHM wyklucza kolejne akwizycje do czasu uruchomienia projektu Sierra Gorda - prezes

 • 14.11.2013 13:01

  Na koniec '13 wynik KGHM w zakresie produkcji będzie lepszy niż na koniec '12

 • 14.11.2013 14:39

  KGHM wyklucza kolejne akwizycje do czasu uruchomienia projektu Sierra Gorda - prezes (opis)

 • 14.11.2013 15:21

  KGHM liczy, że produkcja miedzi w '13 będzie wyższa niż w '12 (opis)

 • 14.11.2013 15:28

  Zarząd KGHM planuje rekomendować przeznaczenie 1/3 zysku za '13 na dywidendę - prezes

 • 15.11.2013 10:11

  Exane BNP Paribas obniżył cenę docelową KGHM do 140 zł

 • 18.11.2013 08:03

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji KGHM do 138 zł

 • 18.11.2013 10:56

  KGHM, PZU i Bank Millennium na liście tzw. top picks JP Morgan na '14

 • 25.11.2013 14:58

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ

 • 26.11.2013 14:42

  Kurs KGHM podąża za miedzią, ale w '14 będzie pod wpływem informacji z Sierra Gorda (analiza)

 • 27.11.2013 13:19

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA informacja o śmierci członka rady nadzorczej

 • 28.11.2013 11:04

  KGHM rozmawia z RTB o wspólnej budowie fabryki materiałów wybuchowych

 • 28.11.2013 11:29

  KGHM spodziewa się spadku cen surowców w przyszłym roku, odbicie możliwe w '15

 • 28.11.2013 13:25

  Zapowiedzi trudnego 2014 r. na rynku miedzi dały impuls do spadku kursu KGHM (opinia)

 • 29.11.2013 12:23

  Nitroerg z grupy KGHM rozmawia z RTB Bor tylko o dostawach materiałów wybuchowych

 • 02.12.2013 09:06

  KGHM liczy, że nadwyżka popytu nad podażą na rynku miedzi pojawi się po 2015 r. (wywiad)

 • 02.12.2013 10:45

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - wyrok Sądu w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ

 • 02.12.2013 13:50

  Projekt w Sierra Gorda zrealizowany w 78 proc. - KGHM

 • 02.12.2013 13:58

  Projekt w Sierra Gorda zrealizowany w 78 proc. - KGHM (opis)

 • 02.12.2013 14:19

  Projekt w Sierra Gorda zrealizowany w 78 proc. - KGHM (opis2)

 • 03.12.2013 13:41

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec X wyniosły 1,6 mld zł - MF

 • 03.12.2013 16:51

  Kopalnie miedzi w Chile zaniepokojone wyborami; obawy o KGHM

 • 05.12.2013 10:08

  PKO BP, KGHM i TVN na liście "top picks" Deutsche Banku

 • 06.12.2013 13:47

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ

 • 10.12.2013 09:12

  Societe Generale obniżył cenę docelową dla KGHM do 121 zł

 • 11.12.2013 09:29

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA rozwiązanie spółki zależnej

 • 12.12.2013 12:36

  KGHM podtrzymuje, że nie planuje zmiany prognoz na '13

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 30.12.2013 13:02

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA podjęcie decyzji o zawieszeniu projektu budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Blachownia

 • 30.12.2013 13:14

  Tauron i KGHM czasowo zawieszają projekt budowy bloku w Blachowni

 • 31.12.2013 12:03

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce

 • 31.12.2013 12:30

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA otwarcie postępowania likwidacyjnego BIOWIND sp. z o.o.

 • 31.12.2013 14:52

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

 • 31.12.2013 15:14

  Wygasła umowa PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea w sprawie poszukiwania gazu z łupków

 • 03.01.2014 16:37

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec XI wyniosły 1.784,8 mln zł - MF

 • 09.01.2014 14:38

  Zysk netto KGHM w '14 może być zdecydowanie niższy rdr przy pesymistycznych założeniach makro

 • 09.01.2014 15:03

  KGHM planuje w '14 wydać w Polsce 2,8 mld zł na projekty inwestycyjne

 • 09.01.2014 15:33

  Założenia KGHM dot. cen metali są scenariuszem raczej realnym niż pesymistycznym (opinia)

 • 10.01.2014 10:53

  Do końca marca raport z funkcjonowania podatku od wydobycia niektórych kopalin - MF

 • 10.01.2014 13:10

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA porozumienie o założeniach współpracy

 • 10.01.2014 13:19

  KGHM ma porozumienie z Grupą Azoty ws. zagospodarowania złóż surowców chemicznych

 • 14.01.2014 11:24

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową dla KGHM do 150 zł

 • 14.01.2014 11:24

  DI Investors podnosi rekomendację KGHM do "redukuj", obniża wycenę do 107 zł

 • 14.01.2014 11:45

  DI Investors podnosi rekomendację KGHM do "redukuj", obniża wycenę do 107 zł (opis)

 • 15.01.2014 10:39

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014

 • 15.01.2014 15:57

  KGHM stara się o kredyt w EBI na sfinansowanie części programu inwestycyjnego

 • 16.01.2014 13:01

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA podpisanie listu intencyjnego ze spółką Grupa Azoty S.A.

 • 16.01.2014 13:11

  Grupa Azoty ma list intencyjny z KGHM ws. współpracy

 • 16.01.2014 15:10

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA transakcja na akcjach spółki

 • 24.01.2014 08:02

  Goldman Sachs obniżył cenę docelową akcji JSW do 45 zł, dla KGHM do 124 zł

 • 27.01.2014 09:51

  ING podwyższa cenę docelową dla KGHM do 139 zł

 • 27.01.2014 10:51

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok Sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały WZ

 • 28.01.2014 11:27

  KGHM w prognozie na '14 wypośrodkuje cenę miedzi z przedziału 6.800-7.200 USD/ t (wywiad)

 • 28.01.2014 11:30

  KGHM szacuje, że produkcja miedzi w Sierra Gorda wyniesie w '14 ok. 70 tys. ton (wywiad)

 • 28.01.2014 11:31

  KGHM i Grupa Azoty chcą utworzyć spółkę celową do realizacji wspólnych przedsięwzięć (wywiad)

 • 28.01.2014 12:38

  Dyscyplina kosztowa i produkcja z Sierra Gorda pozytywne dla KGHM; ale martwi dywidenda (opinia)

 • 30.01.2014 14:13

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiana umowy znaczącej z PGNiG SA

 • 30.01.2014 14:25

  PGNiG zmniejszy dostawy gazu do KGHM na cele energetyczne

 • 30.01.2014 16:46

  Raiffeisen obniżył cenę docelową dla KGHM do 148 zł

 • 07.02.2014 11:06

  Credit Suisse obniżył cenę docelową akcji KGHM do 108 zł

 • 10.02.2014 14:51

  Grupa Azoty nie będzie angażować dużych środków w ramach współpracy z KGHM czy PGNiG (wywiad)

 • 11.02.2014 08:47

  Erste obniżył cenę docelową KGHM do 91,5 zł, nadal rekomenduje "sprzedaj"

 • 12.02.2014 08:44

  UniCredit obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj", cena docelowa 111 zł

 • 13.02.2014 09:19

  RN KGHM poprosiła o dodatkowe analizy do budżetu; kolejne posiedzenie pod koniec marca

 • 13.02.2014 18:03

  KGHM złożył odwołanie ws. koncesji na poszukiwanie miedzi

 • 17.02.2014 14:24

  KGHM zakłada, że budżet na '14 będzie wyższy od konsensusu rynkowego

 • 19.02.2014 07:50

  MF nie widzi powodu, aby zmniejszać podatek od kopalin – Cichoń

 • 19.02.2014 09:16

  Rozpatrzenie odwołania KGHM ws. koncesji na poszukiwanie miedzi potrwa miesiące - MŚ

 • 19.02.2014 16:09

  KGHM bada złoża uranu na potrzeby elektrowni jądrowej w Polsce

 • 21.02.2014 15:26

  Deficyt miedzi w okresie I-XI '13 wyniósł 375 tys. ton - ICSG

 • 24.02.2014 07:15

  Enea może objąć 10 proc. udziałów w PGE EJ1 w pierwszej połowie roku

 • 28.02.2014 06:56

  Jednostkowe wyniki KGHM w IV kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 28.02.2014 06:58

  Skonsolidowane wyniki KGHM w IV kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 28.02.2014 07:04

  Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kw. '13 wyniósł 813 mln zł, nieco lepiej od oczekiwań rynku

 • 28.02.2014 07:07

  Skonsolidowany zysk netto KGHM w IV kw. '13 wyniósł 679 mln zł, gorzej od konsensusu

 • 28.02.2014 07:17

  KGHM International miał w IV kw. 2013 r. 66 mln zł straty netto i 768 mln zł przychodów

 • 28.02.2014 07:30

  Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kw. '13 wyniósł 813 mln zł, nieco lepiej od oczekiwań rynku (opis)

 • 28.02.2014 07:41

  KGHM International miał w IV kw. 2013 r. 66 mln zł straty netto i 768 mln zł przychodów (opis)

 • 28.02.2014 07:51

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 28.02.2014 07:53

  KGHM nie wdrożył w IV kw. '13 żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra

 • 28.02.2014 08:35

  Wyniki KGHM neutralne; słaby wynik zagranicy skompensowały rezultaty z Polski (opinia)

 • 28.02.2014 14:16

  Wiceprezes KGHM nie wyklucza, że na koniec '14 cena miedzi może wynieść 8.000 USD

 • 28.02.2014 14:41

  KGHM porządkuje grupę; pod koniec II kw. zdecyduje o dezinwestycjach

 • 28.02.2014 15:19

  KGHM zakłada ok. 70 tys. t miedzi i 28 mln funtów tlenku molibdenu z Sierra Gorda w '14

 • 28.02.2014 15:51

  Wiceprezes KGHM nie wyklucza, że pod koniec '14 cena miedzi może wynieść ok. 8.000 USD (opis)

 • 05.03.2014 09:55

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec I wyniosły 108,938 mln zł - MF

 • 12.03.2014 15:25

  Rynek miedzi rozchwiany, będzie reagował gwałtownie na dane z otoczenia makro (analiza)

 • 13.03.2014 11:52

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po lutym wyniosły 245,9 mln zł

 • 14.03.2014 09:23

  MSP przychyla się do rekomendacji zarządu KGHM ws. dywidendy za '13 - minister skarbu

 • 14.03.2014 10:22

  Kurs KGHM broni poziomu 100 zł na akcję, w dół pociągnęła go informacja o dywidendzie

 • 15.03.2014 10:15

  EBI zatwierdził wniosek KGHM o sfinansowanie części programu inwestycyjnego

 • 19.03.2014 16:04

  Kurs KGHM znowu mocno w dół w ślad za spadkami na rynku miedzi

 • 25.03.2014 08:16

  RN KGHM przyjęła budżet na 2014 r.

 • 25.03.2014 09:04

  RN KGHM przyjęła budżet na 2014 r.; publikacja założeń 28 III, ale bez prognozy (opis)

 • 25.03.2014 10:32

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" KGHM, cena docelowa 135 zł

 • 28.03.2014 06:36

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 28.03.2014 06:45

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 28.03.2014 07:58

  KGHM zakłada 4,25 mld zł nakładów inwestycyjnych w '14

 • 28.03.2014 07:59

  Założenia budżetu KGHM na 2014 r (tabela)

 • 28.03.2014 08:12

  KGHM zakłada w '14 średni kurs miedzi 7.100 USD/t, a srebra 22 USD/troz

 • 28.03.2014 08:49

  KGHM przyjął optymistyczne założenia w budżecie na 2014 r. (opinia)

 • 28.03.2014 10:54

  KGHM ocenia, że kolejne miesiące mogą przynieść wzrost cen miedzi

 • 28.03.2014 11:16

  KGHM ocenia, że konsensus rynkowy jest dobrym wskaźnikiem co do zysku netto spółki w '14

 • 28.03.2014 11:59

  KGHM chce do IX zakończyć prace dotyczące struktury finansowania

 • 31.03.2014 13:41

  Credit Suisse obniżył cenę docelową akcji KGHM do 101 zł

 • 01.04.2014 07:52

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec II wyniosły 245,9 mln zł - MF

 • 01.04.2014 19:59

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową KGHM do 140 zł

 • 02.04.2014 12:21

  Exane BNP Paribas obniżył cenę docelową KGHM do 128 zł

 • 02.04.2014 14:02

  ICSG prognozuje, że produkcja miedzi rafinowanej przewyższy w '14 popyt o 400 tys. ton

 • 03.04.2014 09:53

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po marcu wyniosły 380,42 mln zł

 • 04.04.2014 08:18

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA transakcje na akcjach spółki - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.04.2014 08:31

  Zarząd KGHM kupił 9.500 akcji KGHM

 • 07.04.2014 10:27

  Rumunia najatrakcyjniejsza w regionie dla inwestorów szukających dywidendy - Wood (opinia)

 • 08.04.2014 08:15

  DM PKO BP obniżył cenę docelową dla KGHM do 125 zł

 • 08.04.2014 11:26

  KGHM zakończył kolejny etap inwestycji w Sierra Gorda, zaawansowanie prac 91 proc.

 • 09.04.2014 16:35

  KGHM obniża szacunki produkcji miedzi z Sierra Gorda do 50 tys. t w '14 - Bloomberg

 • 17.04.2014 16:04

  KGHM rozpoczyna produkcję z obszaru Głogów Głęboki-Przemysłowy

 • 24.04.2014 15:34

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiana daty przekazania raportu skonsolidowanego za I kwartał 2014

 • 02.05.2014 11:34

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po III wyniosły 380,42 mln zł - MF

 • 08.05.2014 08:36

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po kwietniu wyniosły 504,2 mln zł

 • 12.05.2014 08:00

  Miedzi Copper chce wydać w tym roku na wiercenia w Polsce 35-40 mln USD

 • 12.05.2014 17:47

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok sądu apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ

 • 12.05.2014 18:05

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 12.05.2014 18:19

  Zarząd KGHM za wypłatą 5 zł dywidendy na akcję

 • 12.05.2014 18:30

  Zarząd KGHM za wypłatą 5 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 14.05.2014 18:59

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 19:04

  Jednostkowe wyniki KGHM w I kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 14.05.2014 19:07

  Skonsolidowane wyniki KGHM w I kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 14.05.2014 19:22

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '14 wyniósł 507 mln zł, gorzej od oczekiwań rynku

 • 14.05.2014 19:32

  KGHM International miał w I kw. 2014 r. 63 mln zł straty netto i 452 mln zł przychodów

 • 14.05.2014 19:42

  Wyniki KGHM w I kw. '14 poniżej oczekiwań rynku (opis)

 • 15.05.2014 08:11

  Rynek może obniżyć swoje oczekiwania na '14 wobec KGHM po wynikach I kw. (opinia)

 • 15.05.2014 09:51

  Rynek może obniżyć swoje oczekiwania na '14 wobec KGHM po wynikach I kw. (opinia, aktl.)

 • 15.05.2014 14:49

  CAPEX na Sierra Gorda może być wyższy niż 4 mld USD

 • 15.05.2014 15:00

  KGHM zakłada, że zysk netto w '14 będzie w okolicach konsensusu mimo słabszego I kwartału

 • 15.05.2014 16:04

  KGHM zakłada, że zysk netto w '14 będzie w okolicach konsensusu mimo słabszego I kw. (opis)

 • 16.05.2014 10:05

  Wood & Co. rekomenduje "sprzedaj" KGHM z ceną docelową 91 zł

 • 16.05.2014 10:45

  Wood & Co. rekomenduje "sprzedaj" KGHM z ceną docelową 91 zł (opis)

 • 16.05.2014 11:01

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wybór przez pracowników osób do rady nadzorczej spółki

 • 21.05.2014 17:21

  KGHM rozmawia z bankami o kredycie do 2,5 mld USD - źródło

 • 27.05.2014 16:49

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

 • 27.05.2014 17:03

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - projekty uchwał na ZWZ

 • 28.05.2014 15:45

  MF będzie analizował zróżnicowanie podatku od kopalin w zależności od jakości urobku

 • 29.05.2014 15:50

  KGHM planuje, że produkcja w kopalni Afton-Ajax ruszy pod koniec '18

 • 29.05.2014 16:11

  KGHM planuje, że produkcja w kopalni Afton-Ajax ruszy pod koniec '18 (opis)

 • 30.05.2014 12:25

  KGHM wstępnie szacuje koszt C1 w projekcie Victoria na minus 5,88 USD/lb

 • 02.06.2014 08:25

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po IV wyniosły 504,162 mln zł - MF

 • 03.06.2014 07:48

  BofA ML podniósł rekomendację dla KGHM do "kupuj"

 • 10.06.2014 10:15

  Trigon DM podnosi wycenę akcji KGHM do 150 zł

 • 13.06.2014 12:08

  Trigon DM rekomenduje zajęcie długiej pozycji na KGHM vs krótkiej na miedzi (PLN)

 • 13.06.2014 13:37

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ

 • 18.06.2014 15:39

  MŚ przesuwa do 14 VIII termin rozpatrzenia odwołania KGHM ws. Bytomia Odrzańskiego

 • 18.06.2014 22:32

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 23.06.2014 12:12

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 5 zł dywidendy na akcję za '13

 • 23.06.2014 12:45

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Dywidenda za rok 2013

 • 23.06.2014 13:35

  Jeśli do końca VIII utrzyma się negatywne otoczenie makro KGHM może zmienić założenia budżetu

 • 23.06.2014 13:41

  KGHM negocjuje z bankami warunki kredytu na 2,5 mld USD

 • 23.06.2014 13:45

  Pierwszy transport miedzi z Sierra Gorda na przełomie lipca i sierpnia - wiceprezes KGHM

 • 23.06.2014 18:06

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiany w radzie nadzorczej spółki

 • 24.06.2014 10:42

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 25.06.2014 15:49

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23 czerwca 2014 roku

 • 01.07.2014 09:47

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po V wyniosły 611,216 mln zł - MF

 • 01.07.2014 15:15

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA informacje dot. członków rady nadzorczej

 • 07.07.2014 09:47

  Credit Suisse podwyższył cenę docelową akcji KGHM do 116 zł

 • 10.07.2014 11:37

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiana dat przekazania raportów okresowych

 • 11.07.2014 17:09

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

 • 11.07.2014 17:20

  KGHM podpisał z bankami umowę kredytu na 2,5 mld USD

 • 11.07.2014 17:42

  KGHM podpisał z bankami umowę kredytu na 2,5 mld USD (opis)

 • 17.07.2014 15:08

  KGHM w lipcu spodziewa się pierwszego wolumenu koncentratu z Sierra Gorda

 • 31.07.2014 07:52

  Wnioski o koncesje KGHM i Leszno Copper do ponownego rozpatrzenia - MŚ

 • 31.07.2014 08:03

  KGHM 30 lipca 2014 r. uruchomił produkcję w kopalni Sierra Gorda

 • 31.07.2014 08:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda w Chile

 • 31.07.2014 08:41

  KGHM 30 lipca 2014 r. uruchomił produkcję w kopalni Sierra Gorda (opis)

 • 01.08.2014 10:57

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po VI wyniosły 731,709 mln zł - MF

 • 01.08.2014 11:08

  Miedzi Copper wstrzymuje dalsze nowe inwestycje w Polsce z powodu decyzji MŚ

 • 01.08.2014 17:08

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA podpisanie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 01.08.2014 17:22

  KGHM podpisał z EBI umowę pożyczki na 2 mld zł

 • 04.08.2014 15:16

  Koszt uruchomienia Sierra Gorda to 4,156 mld USD - Wirth

 • 04.08.2014 16:40

  Koszt uruchomienia Sierra Gorda to 4,156 mld USD - Wirth (opis)

 • 05.08.2014 08:44

  Sąd w Chile wydał korzystny dla KGHM wyrok ws. transportu miedzi do portu Antofagasta

 • 05.08.2014 08:56

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok Sądu Najwyższego Chile w sprawie dotyczącej pozwoleń środowiskowych dla projektu Sierra Gorda

 • 08.08.2014 11:47

  KGHM poprawi w II kwartale wyniki kdk dzięki mocnej sprzedaży srebra (analiza)

 • 12.08.2014 08:13

  Wood & Co. podnosi cenę docelową KGHM do 119 zł

 • 12.08.2014 09:51

  Miedzi Copper wycofała wnioski o koncesje w obszarach Florentyna, Kaleje i Buk - MŚ

 • 13.08.2014 00:01

  KGHM poprawi w II kwartale wyniki kdk dzięki mocnej sprzedaży srebra (analiza, powt.)

 • 13.08.2014 19:00

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 13.08.2014 19:04

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 13.08.2014 19:11

  Jednostkowe wyniki KGHM w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 13.08.2014 19:13

  Skonsolidowane wyniki KGHM w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 13.08.2014 19:39

  Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. '14 wyniósł 612 mln zł, lepiej od oczekiwań rynku

 • 13.08.2014 20:07

  KGHM International miał w II kw. 2014 r. 68 mln zł zysku netto i 544 mln zł przychodów

 • 13.08.2014 20:23

  Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. '14 wyniósł 612 mln zł, lepiej od oczekiwań rynku (opis)

 • 14.08.2014 08:53

  Za KGHM dobry, ale spokojny kwartał, uwagę zwraca sprzedaż srebra (opinia)

 • 14.08.2014 09:01

  Za KGHM dobry, ale spokojny kwartał; uwagę zwraca sprzedaż srebra i hedging (opinia, aktl.)

 • 14.08.2014 11:15

  Espirito podnosi cenę docelową akcji KGHM do 156,7 zł

 • 14.08.2014 12:50

  KGHM spodziewa się przekroczenia w tym roku zakladanej produkcji miedzi i srebra

 • 14.08.2014 12:58

  Wynik KGHM w 2014 roku może być wyższy niż konsensus rynkowy

 • 14.08.2014 13:06

  KGHM chce utrzymać poziom dywidendy z '14 w kolejnych latach

 • 14.08.2014 14:03

  Wynik KGHM w 2014 roku może być wyższy niż konsensus rynkowy (opis)

 • 18.08.2014 08:38

  Wood & Co. podniósł rekomendację dla KGHM do "trzymaj"

 • 21.08.2014 15:06

  VCP dla Sierra Gorda zakłada obniżkę kosztów wydobycia o 50-100 mln USD rocznie - KGHM, MSP

 • 01.09.2014 08:13

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po VII wyniosły 856,475 mln zł - MF

 • 03.09.2014 10:15

  DM PKO BP podnosi cenę docelową akcji KGHM do 151 zł

 • 03.09.2014 15:26

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin w '14 1.463 mln zł, w '15 1.450 mln zł

 • 03.09.2014 17:30

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA podpisanie umowy wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej

 • 03.09.2014 17:34

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia przez nich łącznie 30 proc. udziałów w spółce PGE EJ1

 • 03.09.2014 17:52

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis)

 • 03.09.2014 18:26

  KGHM może w '16 wejść na rynek euroobligacji, spółka rozpoczęła prace nad budżetem na '15

 • 03.09.2014 18:35

  KGHM spotka się wkrótce z inwestorem inwestującym w branżę górniczą

 • 03.09.2014 18:50

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis2)

 • 27.09.2014 13:44

  Podatek dla wielkich przedsiębiorstw w Chile wzrośnie z 20 do 27 proc.

 • 01.10.2014 17:06

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Sierra Gorda: pierwszy transport koncentratu miedzi oraz ostateczne nakłady inwestycyjne

 • 01.10.2014 17:23

  Sierra Gorda w XI dostarczy pierwszy transport miedzi do Huty Miedzi Toyo

 • 02.10.2014 09:25

  Credit Suisse podniósł cenę docelową akcji KGHM do 133 zł

 • 02.10.2014 11:51

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po VIII wyniosły 988,357 mln zł - MF

 • 03.10.2014 11:46

  KGHM ma koncesję na poszukiwanie złoża soli potasowo-magnezowych koło Pucka

 • 07.10.2014 14:47

  KGHM liczy, że nowe złoża w Sierra Gorda wydłużą życie projektu o kolejne 20 lat (wywiad)

 • 07.10.2014 15:04

  KGHM zadowolone z wyników po III kw.; "pozytywnie" zaskoczy rynek na koniec roku

 • 09.10.2014 11:22

  MF rezygnuje ze zróżnicowania podatku od kopalin w zależności o jakości rudy miedzi

 • 09.10.2014 12:25

  PGE, Tauron, Enea i KGHM mają zgodę UOKiK na budowę elektrowni atomowej

 • 09.10.2014 14:15

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zgoda prezesa UOKiK na koncentrację

 • 10.10.2014 11:45

  Barbórka na Atakamie (reportaż)

 • 10.10.2014 12:07

  Barbórka na Atakamie (reportaż)

 • 15.10.2014 10:06

  ICSG prognozuje, że popyt na miedź rafinowaną przewyższy w '14 podaż o 300 tys. ton

 • 24.10.2014 09:11

  Średnioterminowe perspektywy dla miedzi są mocne - JP Morgan (opinia)

 • 27.10.2014 14:35

  IWCC oczekuje równowagi na rynku miedzi rafinowanej w '15

 • 30.10.2014 10:02

  Nadwyżka na rynku miedzi wzrośnie do 480 tys. t w '15 - Societe Generale (opinia)

 • 30.10.2014 15:12

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po IX wyniosły 988,357 mln zł - MF

 • 31.10.2014 06:37

  KGHM we IX nie płacił podatku od kopalin ze względu na zwrot VAT

 • 03.11.2014 15:48

  KGHM uruchomił bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie

 • 10.11.2014 12:03

  Cena miedzi może wzrosnąć powyżej 7.000 USD/t do I kw. '15 - BofA (opinia)

 • 10.11.2014 13:46

  Za KGHM spokojny III kwartał; Sierra Gorda bez wpływu na wynik grupy (opinia)

 • 12.11.2014 08:35

  Wood & Co. podnosi cenę docelową KGHM do 133 zł

 • 13.11.2014 17:59

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 18:09

  Jednostkowe wyniki KGHM w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 13.11.2014 18:16

  Skonsolidowane wyniki KGHM w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 13.11.2014 18:19

  Jednostkowe wyniki KGHM w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP (popr.)

 • 13.11.2014 18:35

  Jednostkowy zysk netto KGHM w III kw. '14 wyniósł 629 mln zł, nieco słabiej od konsensusu

 • 13.11.2014 18:45

  KGHM International miał w III kw. 2014 r. 37 mln zł zysku netto i 657 mln zł przychodów

 • 13.11.2014 18:54

  Jednostkowy zysk netto KGHM w III kw. '14 wyniósł 629 mln zł, nieco słabiej od konsensusu (opis)

 • 14.11.2014 07:55

  Wydobycie komercyjne w Sierra Gorda ruszy w okolicy lutego-kwietnia - Sumitomo

 • 14.11.2014 09:19

  KGHM pokazał w III kw. solidne wyniki, ale kurs spada (opinia)

 • 14.11.2014 12:49

  KGHM zakłada na koniec roku wynik netto zgodny z konsensusem rynkowym

 • 14.11.2014 13:12

  Produkcja komercyjna w Sierra Gorda ruszy w okolicy lutego-kwietnia - Sumitomo (aktl.)

 • 14.11.2014 13:31

  Produkcja komercyjna w Sierra Gorda ruszy w okolicy lutego-kwietnia - Sumitomo (opis)

 • 18.11.2014 18:08

  TK uznał ustawę od podatku od niektórych kopalin za zgodną z konstytucją

 • 18.11.2014 19:00

  TK uznał ustawę o podatku od niektórych kopalin za zgodną z konstytucją (opis)

 • 21.11.2014 09:31

  Neneman zwolennikiem podatku od wydobycia kopalin (wywiad)

 • 01.12.2014 07:55

  KGHM w X zapłacił 119,6 mln zł podatku od kopalin

 • 01.12.2014 14:22

  Kurs KGHM spada w ślad za cenami miedzi i srebra; metale te będą nadal tracić (analiza)

 • 01.12.2014 17:17

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA umowa znacząca na sprzedaż walcówki miedzianej

 • 01.12.2014 17:27

  KGHM ma umowę na dostawę walcówki miedzianej za 2-2,5 mld zł w latach '15-'16

 • 02.12.2014 07:53

  ING obniża rekomendację dla KGHM do "trzymaj"

 • 02.12.2014 18:22

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zakończenie prac eksploracyjnych

 • 02.12.2014 18:34

  KGHM zakończył prace eksploracyjne obszarów koncesyjnych "Gaworzyce-Radwanice"

 • 11.12.2014 13:52

  Średnia cena miedzi w '15 wyniesie 6.335 USD/t, a srebra 15,2 USD/oz - Natixis (opinia)

 • 18.12.2014 15:38

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiany w składzie zarządu

 • 18.12.2014 15:45

  Wojciech Kędzia rezygnuje z funkcji wiceprezesa KGHM, zastąpi go Mirosław Laskowski

 • 28.12.2014 20:20

  Konsorcjum z KGHM będzie szukało nowych metod wydobycia rzadkich surowców

 • 30.12.2014 17:12

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A.

 • 31.12.2014 12:35

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 05.01.2015 08:11

  KGHM w XI zapłacił 169,89 mln zł podatku od kopalin

 • 05.01.2015 09:52

  Credit Suisse podniósł cenę docelową akcji KGHM do 144 zł

 • 05.01.2015 13:41

  Bank of America Merrill Lynch podnosi ocenę dla polskich akcji do "neutralnie"

 • 14.01.2015 09:05

  Kurs KGHM spada o ponad 5 proc.

 • 14.01.2015 16:43

  Nakłady inwestycyjne KGHM do 2020 r. wyniosą 27 mld zł - Wirth

 • 14.01.2015 17:27

  MSP spodziewa się w najbliższym czasie aktualizacji strategii KGHM (opis)

 • 14.01.2015 17:51

  KGHM spodziewa się trudnego 2015 r.

 • 15.01.2015 09:13

  CAPEX KGHM bez większych zaskoczeń, choć uwagę zwracają wydatki w Polsce (opinia)

 • 15.01.2015 11:33

  DI Investors podnosi rekomendację KGHM do "neutralnie"

 • 16.01.2015 14:14

  Trigon DM tnie rekomendację KGHM do "sprzedaj", a cenę docelową do 91 zł

 • 21.01.2015 15:36

  BofA/ML obniża prognozę cen miedzi do 6.425 USD/t w '15 i 5.864 USD/t w '16 (opinia)

 • 23.01.2015 08:29

  Goldman Sachs obniża prognozy cen miedzi na '15 do 5.542 USD/t

 • 26.01.2015 09:50

  Ostatnie spadki na rynku miedzi mają swoje uzasadnienie w fundamentach - DM BOŚ (opinia)

 • 26.01.2015 13:07

  JP Morgan obniżył prognozę ceny miedzi w '15 do 6.188 USD/t

 • 26.01.2015 16:10

  Górnicy z kopalni KGHM Sierra Gorda głosują za strajkiem

 • 26.01.2015 17:16

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Strategia na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2040 roku

 • 26.01.2015 17:22

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Polityka Dywidend

 • 26.01.2015 17:35

  KGHM zakłada w polityce dywidendowej wypłatę na dywidendę do 1/3 jednostkowego wyniku netto

 • 26.01.2015 17:38

  KGHM zakłada produkcję ponad 1 mln t miedzi rocznie i wzrost EBITDA o 70 proc. do '20

 • 26.01.2015 17:58

  KGHM zakłada produkcję ponad 1 mln t miedzi rocznie i wzrost EBITDA o 70 proc. do '20 (opis)

 • 26.01.2015 19:03

  Kierownictwo Sierra Gorda będzie negocjować ze związkowcami; jest gotowe na ewentualny strajk

 • 27.01.2015 09:27

  KGHM nie zaskoczył strategią; rynek bardziej interesuje sytuacja w Sierra Gorda (opinia)

 • 27.01.2015 17:42

  KGHM szacuje, że poziom EBITDA grupy będzie bliski 9 mld zł w roku 2020

 • 27.01.2015 18:11

  KGHM szacuje, że poziom EBITDA grupy będzie bliski 9 mld zł w roku 2020 (opis)

 • 29.01.2015 08:40

  UniCredit obniżył cenę docelową KGHM do 108 zł

 • 29.01.2015 17:26

  KGHM wzywa do sprzedaży 2.107.932 akcji Biprometu po 6,29 zł za szt.

 • 02.02.2015 06:22

  Związkowcy z Sierra Gorda zgodzili się na nowe kontrakty pracownicze

 • 02.02.2015 11:38

  PKP Cargo zawarło z KGHM wstępną umowę ws. objęcia udziałów w Pol - Miedź Trans

 • 02.02.2015 13:19

  PKP Cargo zawarło z KGHM wstępną umowę ws. objęcia 49 proc. udziałów w Pol - Miedź Trans (opis)

 • 05.02.2015 08:57

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji KGHM do 96 zł

 • 17.02.2015 09:07

  Societe Generale rekomenduje "trzymaj" KGHM, cena docelowa 123 zł

 • 23.02.2015 12:59

  JP Morgan szacuje, że nadwyżka na rynku miedzi w '15 wyniesie 113 tys. t

 • 24.02.2015 08:22

  Problemy po stronie podaży wesprą ceny miedzi w II poł. '15 - Citigroup (opinia)

 • 27.02.2015 10:33

  Fundamenty rynku miedzi dobre, ale inwestorzy zbyt skupieni na PKB Chin, by to dostrzec (analiza)

 • 03.03.2015 08:23

  Koszty rozbudowy kopalni Sierra Gorda w Chile mogą sięgnąć 1,5-2 mld USD - White, KGHM Int.

 • 04.03.2015 08:54

  KGHM w I zapłacił 6,66 mln zł podatku od kopalin

 • 04.03.2015 09:50

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zmiana daty przekazania raportów okresowych

 • 05.03.2015 14:50

  Grupa KGHM wypracuje 2,36 mld zł zysku netto w '15, nieco mniej niż w '14 (analiza)

 • 05.03.2015 18:57

  DEP złożył do KE skargę ws. udzielenia KGHM niedozwolonej pomocy publicznej

 • 12.03.2015 07:46

  JP Morgan obniżył rekomendację KGHM do"niedoważaj"

 • 13.03.2015 13:55

  Societe Generale podwyższył cenę docelową KGHM do 125 zł ze 123 zł/akcję

 • 16.03.2015 14:56

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.03.2015 15:09

  Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 800 mln zł dywidendy, czyli 4 zł na akcję

 • 16.03.2015 16:26

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Powołanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję

 • 16.03.2015 16:37

  RN KGHM powołała zarząd spółki na nową kadencję; prezesem nadal Wirth

 • 16.03.2015 17:38

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 17:44

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 16.03.2015 17:56

  Jednostkowe wyniki KGHM w IV kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 16.03.2015 17:58

  Skonsolidowane wyniki KGHM w IV kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 16.03.2015 18:14

  Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kw. '14 wyniósł 666 mln zł, zgodnie z konsensusem

 • 16.03.2015 18:27

  KGHM International miał w 2014 r. 54 mln zł zysku netto i 2,23 mld zł przychodów

 • 16.03.2015 18:54

  Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kw. '14 wyniósł 666 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 17.03.2015 08:43

  KGHM bez niespodzianek w IV kw. '14; dywidenda też nie zaskakuje (opinia)

 • 17.03.2015 12:22

  KGHM zakłada, ze deficyt na rynku miedzi może się pojawić pod koniec '15/na początku '16

 • 17.03.2015 13:01

  KGHM i Sumitomo wciąż pracują nad wariantem II fazy Sierra Gorda; za wcześnie na CAPEX

 • 24.03.2015 09:58

  Dywidenda KGHM nie będzie niższa od propozycji zarządu - Gawlik, MSP

 • 24.03.2015 10:44

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 24.03.2015 16:42

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję

 • 25.03.2015 17:34

  KGHM kupił w wezwaniu 1.564.415 akcji Biprometu

 • 26.03.2015 09:24

  Sierra Gorda wstrzymała prace przez deszcze w Chile, liczy na ich wznowienie w czwartek

 • 26.03.2015 11:16

  Przestoje w kopalniach w Chile z ograniczonym wpływem na ceny miedzi - BMO (opinia)

 • 27.03.2015 08:10

  Sierra Gorda nadal wstrzymuje prace; na razie nie ma zagrożenia dla ramp-up

 • 27.03.2015 11:10

  Sierra Gorda wróciła do pracy; ulewy nie uszkodziły infrastruktury kopalni

 • 01.04.2015 07:46

  KGHM w II zapłacił 86,86 mln zł podatku od kopalin

 • 02.04.2015 14:29

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

 • 02.04.2015 14:39

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 07.04.2015 10:22

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji KGHM do 136 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 09.04.2015 15:43

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r.

 • 10.04.2015 13:43

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku

 • 13.04.2015 09:56

  Credit Suisse obniżył cenę docelową akcji KGHM do 132 zł

 • 13.04.2015 14:09

  BofA/ML zakłada średnią cenę miedzi w '16 poniżej 5.000 USD/t (opinia)

 • 15.04.2015 13:17

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

 • 15.04.2015 13:27

  Enea, KGHM i Tauron kupiły udziały w PGE EJ

 • 20.04.2015 17:53

  KGHM podtrzymuje plan wydobycia w tym roku 110 tys. ton miedzi w Sierra Gorda

 • 22.04.2015 09:01

  KGHM ogłasza przymusowy wykup akcji Biprometu po 6,29 zł za sztukę

 • 24.04.2015 06:39

  Podjęto prace "nad próbą rewizji" podatku od niektórych kopalin - Gawlik

 • 27.04.2015 10:35

  ICSG prognozuje nadwyżkę na rynku miedzi rafinowanej w latach 2015-16

 • 27.04.2015 11:09

  Zmiany w podatku od niektórych kopalin możliwe w '16 - Gawlik

 • 27.04.2015 14:09

  MSP nie planuje wyższej dywidendy z KGHM niż rekomenduje zarząd

 • 29.04.2015 12:29

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję za '14

 • 29.04.2015 12:40

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Dywidenda za rok 2014

 • 29.04.2015 18:32

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 30.04.2015 14:33

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku

 • 05.05.2015 09:10

  KGHM w III zapłacił 141,069 mln zł podatku od kopalin

 • 08.05.2015 12:11

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A.

 • 08.05.2015 17:31

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 08.05.2015 17:38

  Jednostkowe wyniki KGHM w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2015 17:41

  Skonsolidowane wyniki KGHM w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2015 17:51

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '15 wyniósł 497 mln zł; gorzej od konsensusu

 • 08.05.2015 18:01

  KGHM International miał w I kw. 2015 r. 92 mln zł straty netto i 605 mln zł przychodów

 • 08.05.2015 18:36

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '15 wyniósł 497 mln zł; gorzej od konsensusu (opis)

 • 08.05.2015 18:46

  KGHM planuje osiągnąć docelowe moce I fazy Sierra Gorda w II poł. '15

 • 11.05.2015 08:21

  KGHM pokazał słabe wyniki; w Sierra Gorda będzie trudno osiągnąć założone wolumeny (opinia)

 • 11.05.2015 12:43

  KGHM podtrzymuje cele produkcyjne i sprzedażowe na 2015 r.

 • 11.05.2015 12:44

  KGHM planuje w II kw. zrefinansować 500 mln USD obligacji KGHM International

 • 11.05.2015 13:12

  Elektrotim, KGHM oraz Zakłady Automatyki Polna złożyły oferty wstępne na IASE

 • 11.05.2015 15:03

  KGHM liczy, że na przełomie II i III kw. Sierra Gorda osiągnie produkcję komercyjną (opis)

 • 12.05.2015 10:19

  Sumitomo zakłada średnią cenę miedzi w '15 na poziomie 6.000 USD/t

 • 13.05.2015 08:46

  Societe Generale podniósł cenę docelową akcji KGHM do 137 zł, rekomenduje "trzymaj"

 • 15.05.2015 07:37

  Miedzi Copper chce zainwestować w Polsce ok. 15 mld zł

 • 19.05.2015 11:12

  Rekomendacja ws. podatku od kopalin w ciągu trzech miesięcy - MSP

 • 21.05.2015 13:37

  Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w podatku od kopalin - Szczurek

 • 25.05.2015 16:00

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zawarcie znaczącej umowy w Grupie Kapitałowej KGHM

 • 28.05.2015 12:13

  BofA/ML neutralnie nastawiony do polskich akcji, choć zaleca przeważanie CEE

 • 02.06.2015 10:00

  KGHM w IV zapłacił 190,604 mln zł podatku od kopalin

 • 02.06.2015 19:48

  Elektrotim, KGHM, ZA Polna i Westor w kolejnym etapie prywatyzacji IASE

 • 03.06.2015 13:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.06.2015 10:45

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Znacząca pożyczka pomiędzy spółkami zależnymi

 • 12.06.2015 17:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Transakcje na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 25.06.2015 17:08

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport zasobowy

 • 25.06.2015 18:18

  KGHM posiada obecnie 44,4 mln ton udokumentowanych, zmierzonych zasobów miedzi

 • 26.06.2015 12:23

  KGHM od lipca będzie konsolidował wyniki Sierra Gorda

 • 26.06.2015 12:32

  KGHM od lipca będzie konsolidował wyniki Sierra Gorda (aktl.)