KGHM Polska Miedź SA

skrót: KGH

Ostatnie notowanie z: 22.09.2017 17:03

Aktualny kurs117,85   0,77 %0,90 zł
Otwarcie115,30-1,41%
Minimum114,45-2,14%
Maksimum117,850,77%
Wolumen (szt.) 635118
Kurs odniesienia116,95
Widełki dolne103,80
Widełki górne126,80
Obroty (tyś. zł)73520
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 477139,45
21 078123,50
35 928121,15
12120,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
109,40167 1
110,00165 1
111,85227 1
114,00190 1
KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Miedź elektrolityczna z KGHM jest zarejestrowana przez Londyńską Giełdę Metali (LME) jako Grade A, a srebro zarejestrowane pod marką KGHM HG. Oprócz wyżej wymienionych spółka produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa63 589 90031,79%63 589 90031,79%

Kategoria • 19.04.2013 11:01

  Decyzja ws. Blachowni zapadnie w ciągu najbliższych miesięcy -Tauron

 • 19.04.2013 11:13

  Ostateczny projekt strategii KGHM nie trafił jeszcze do rady nadzorczej

 • 22.04.2013 15:22

  DM BZ WBK podniósł rekomendację KGHM do "trzymaj", obniżył wycenę do 147 zł

 • 23.04.2013 08:08

  UBS obniżył rekomendację KGHM do "neutralnie"

 • 23.04.2013 11:34

  KGHM podtrzymuje, że chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za '12

 • 23.04.2013 13:16

  KGHM podtrzymuje, że chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za '12 (aktl.)

 • 26.04.2013 09:33

  Ipopema obniżyła cenę docelową KGHM do 115 zł, rekomenduje "sprzedaj"

 • 26.04.2013 10:18

  KGHM spodziewa się w długim terminie odbicia na rynku miedzi i srebra (wywiad)

 • 26.04.2013 10:20

  KGHM nie wyklucza za kilka lat deficytu miedzi na rynku (wywiad)

 • 02.05.2013 12:52

  Goldman Sachs i Societe Generale obniżają ceny docelowe KGHM

 • 06.05.2013 09:49

  DM IDM podniósł rekomendację dla KGHM do "trzymaj", cenę docelową obniżył do 144,5 zł

 • 08.05.2013 10:50

  Dochody budżetu z podatku od kopalin na koniec III wyniosły 544,779 mln zł - MF

 • 08.05.2013 17:52

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 08.05.2013 18:02

  Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 1,6 mld zł dywidendy z zysku za '12, czyli 8 zł na akcję

 • 08.05.2013 18:14

  Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 1,6 mld zł dywidendy z zysku za '12, czyli 8 zł na akcję (opis)

 • 09.05.2013 09:07

  Rekomendacja zarządu KGHM dot. dywidendy nie zaskakuje, bez wpływu na kurs (opinia)

 • 14.05.2013 08:49

  Rada nadzorcza KGHM może w czerwcu zająć się nową strategią

 • 14.05.2013 11:16

  MSP przy ustalaniu dywidendy z KGHM weźmie pod uwagę wahania cen miedzi

 • 14.05.2013 11:37

  KGHM nie podjął jeszcze decyzji o formie finansowania zewnętrznego

 • 14.05.2013 14:45

  KGHM pokaże w I kw. dobre wyniki; w kolejnych kwartałach powinno być gorzej (analiza)

 • 15.05.2013 05:30

  KGHM pokaże w I kw. dobre wyniki; w kolejnych kwartałach powinno być gorzej (analiza, powt.)

 • 15.05.2013 07:06

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 15.05.2013 07:10

  Jednostkowe wyniki KGHM w I kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2013 07:12

  Skonsolidowane wyniki KGHM w I kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 15.05.2013 07:20

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '13 wyniósł 1,06 mld zł, nieco powyżej konsensusu

 • 15.05.2013 07:21

  Skonsolidowany zysk netto KGHM w I kw. '13 wyniósł 1,1 mld zł wobec 1,056 mld zł konsensusu

 • 15.05.2013 07:38

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '13 wyniósł 1,06 mld zł, nieco powyżej konsensusu (opis)

 • 15.05.2013 07:53

  KGHM International miał w I kw. '13 r. 48 mln zł zysku netto i 863 mln zł przychodów

 • 15.05.2013 08:01

  KGHM nie wdrożył w I kw. '13 żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra

 • 15.05.2013 08:24

  KGHM nie zaskoczył wynikami; reakcja kursu neutralna lub lekko pozytywna (opinia)

 • 15.05.2013 08:54

  KGHM nie zaskoczył wynikami; reakcja kursu co najwyżej lekko pozytywna (opinia,aktl.)

 • 15.05.2013 12:15

  KGHM wypłacając 1,6 mld zł dywidendy będzie musiał zaciągnąć dług, być może podobnej wielkości

 • 15.05.2013 12:41

  KGHM ocenia, kolejne kw. nie będą tak atrakcyjne sprzedażowo, najniżej w III kw.

 • 15.05.2013 13:09

  KGHM wypłacając 1,6 mld zł dywidendy będzie musiał zaciągnąć dług, być może podobnej wielkości (aktl.)

 • 15.05.2013 13:17

  Aktualizacja strategii KGHM jest wciąż realna w drugim kwartale - prezes

 • 16.05.2013 06:10

  PKO BP, Pekao, KGHM, PZU oraz PKN Orlen weszłyby do indeksu WIG 5 (opinia)

 • 16.05.2013 08:13

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.

 • 16.05.2013 08:18

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 07.06.2013 10:59

  KGHM chce oprzeć rozwój grupy o cztery wysokomarżowe segmenty surowcowe (wywiad)

 • 07.06.2013 11:03

  KGHM nie planuje na razie zmian prognoz na 2013 r.

 • 07.06.2013 13:37

  KGHM rozważa dual listing w Londynie lub relisting KGHM International w Toronto

 • 08.06.2013 16:49

  Dywidenda z KGHM na poziomie 30 proc. zysku to dobry punkt wyjścia do rozmów - Tamborski

 • 11.06.2013 16:51

  DM BDM podwyższył cenę docelową akcji KGHM do 163,8 zł

 • 12.06.2013 11:03

  JP Morgan obniżył cenę docelową akcji KGHM do 171,8 zł

 • 13.06.2013 07:20

  KGHM prowadzi nowe odwierty poszukiwawcze w Starym Zagłębiu Miedziowym

 • 19.06.2013 11:53

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 19.06.2013 12:56

  MSP wnioskuje o wypłatę przez KGHM 9,8 zł dywidendy na akcję za '12

 • 19.06.2013 12:59

  MSP wnioskuje o wypłatę przez KGHM 9,8 zł dywidendy na akcję za '12 (aktl.)

 • 19.06.2013 13:22

  MSP chce, by KGHM wypłacił 9,8 zł dywidendy na akcję, kurs spada (aktl.2)

 • 19.06.2013 13:36

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 9,8 zł dywidendy na akcję za '12

 • 19.06.2013 13:41

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA dywidenda za rok 2012

 • 19.06.2013 13:42

  Poziom dywidendy z KGHM rozczarowujący dla rynku, racjonalny dla spółki (opinia)

 • 19.06.2013 13:56

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 9,8 zł dywidendy, kurs spada (opis)

 • 19.06.2013 18:04

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiany w radzie nadzorczej spółki

 • 19.06.2013 18:51

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM II FIZAN

 • 20.06.2013 09:57

  DI Investors zaleca "sprzedaj" KGHM

 • 20.06.2013 12:08

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 20.06.2013 15:08

  Kurs KGHM nurkuje drugą sesję z rzędu, możliwe dalsze spadki (analiza)

 • 25.06.2013 11:24

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2013 roku

 • 25.06.2013 15:58

  MSP nie ma planów włączania KGHM w budowę bloków w Opolu - Tamborski

 • 26.06.2013 09:18

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową KGHM do 165 zł

 • 26.06.2013 12:35

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - porozumienie w sprawie prac dotyczących elektrowni jądrowej

 • 26.06.2013 12:38

  PGE, KGHM, Tauron i Enea kontynuują prace związane z projektem jądrowym

 • 27.06.2013 10:01

  Credit Suisse tnie cenę docelową KGHM do 112 zł

 • 27.06.2013 13:48

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - informacje dotyczące członków rady nadzorczej

 • 28.06.2013 19:17

  GPW: Animator dla akcji trzech spółek

 • 02.07.2013 12:47

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec V wyniosły 894,9 mln zł - MF

 • 12.07.2013 08:09

  UBS obniżył cenę docelową akcji KGHM do 120 zł

 • 12.07.2013 08:14

  BofA ML obniża rekomendację KGHM do "poniżej rynku"

 • 16.07.2013 08:54

  DM BZ WBK obniżył rekomendację KGHM do "sprzedaj"

 • 16.07.2013 12:27

  PGE, KGHM, Tauron i Enea uzgodniły zasadnicze warunki projektu jądrowego, we IX możliwa umowa

 • 18.07.2013 07:35

  Goldman Sachs podniósł rekomendację dla KGHM do "neutralnie"

 • 23.07.2013 11:11

  Projekt budowy bloku w Blachowni może być przesunięty o kilka lat - prezes Tauronu

 • 24.07.2013 10:27

  DM IDMSA obniża cenę docelową KGHM do 125 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 24.07.2013 15:42

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla KGHM do 126,7 zł

 • 25.07.2013 09:52

  DM IDMSA podnosi cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 20,2 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 29.07.2013 15:28

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla KGHM do "kupuj", cena docelowa 127 zł

 • 31.07.2013 07:57

  Societe Generale podwyższa rekomendację dla KGHM do "trzymaj"

 • 31.07.2013 09:13

  Societe Generale podwyższa rekomendację dla KGHM do "trzymaj", cena docelowa 113 zł (opis)

 • 01.08.2013 14:35

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec VI wyniosły 1,048 mld zł - MF

 • 02.08.2013 07:36

  ING zaleca kupno papierów KGHM

 • 02.08.2013 12:04

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA znacząca umowa z Vale Canada Limited

 • 02.08.2013 12:10

  Spółki zależne KGHM mają umowę dot. warunków zagospodarowania projektu Victoria

 • 02.08.2013 12:21

  Spółki zależne KGHM mają umowę dot. warunków zagospodarowania projektu Victoria (opis)

 • 06.08.2013 09:49

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wniesienie powództw o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

 • 13.08.2013 11:50

  KGHM pokaże w II kw. wyniki słabsze rdr i kdk; w III kw. nastąpi ich dalsze pogorszenie (analiza)

 • 14.08.2013 00:03

  KGHM pokaże w II kw. wyniki słabsze rdr i kdk; w III kw. nastąpi ich dalsze pogorszenie (analiza, powt.)

 • 14.08.2013 06:59

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 2/2013 QSr

 • 14.08.2013 07:02

  Jednostkowe wyniki KGHM w II kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 14.08.2013 07:04

  Skonsolidowane wyniki KGHM w II kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 14.08.2013 07:08

  KGHM jest w trakcie weryfikacji opublikowanej prognozy wyników na '13

 • 14.08.2013 07:12

  Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. '13 wyniósł 666 mln zł, gorzej od oczekiwań rynku

 • 14.08.2013 07:16

  Skonsolidowany zysk netto KGHM w II kw. '13 wyniósł 685 mln zł, gorzej od konsensusu

 • 14.08.2013 07:25

  KGHM International miał w II kw. '13 7 mln zł zysku netto i 1.022 mln zł przychodów

 • 14.08.2013 07:41

  Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. '13 wyniósł 666 mln zł, gorzej od oczekiwań rynku (opis)

 • 14.08.2013 07:48

  KGHM nie wdrożył w II kw. '13 żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra

 • 14.08.2013 08:06

  KGHM International miał w II kw. '13 7 mln zł zysku netto i 1.022 mln zł przychodów (opis)

 • 14.08.2013 08:46

  KGHM zaskoczył stratą na hedgingu i niskim zyskiem KGHM Int.; kurs spadnie (opinia)

 • 14.08.2013 13:54

  KGHM jest w trakcie weryfikacji prognozy na '13; zmiana szacunków nie jest przesądzona (aktl.)

 • 30.08.2013 07:01

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 30.08.2013 07:04

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 30.08.2013 08:59

  DM BDM obniża rekomendację KGHM do "redukuj", a cenę docelową do 110,4 zł

 • 30.08.2013 11:12

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA list intencyjny w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu złóż surowców chemicznych

 • 30.08.2013 11:20

  KGHM i Puławy mają list intencyjny ws. zagospodarowania złóż surowców chemicznych

 • 30.08.2013 11:48

  Raiffeisen podniósł rekomendację KGHM do "kupuj"

 • 30.08.2013 13:47

  KGHM i Puławy mają list intencyjny ws. zagospodarowania złóż surowców chemicznych (aktl.)

 • 30.08.2013 14:10

  Raiffeisen podniósł rekomendację KGHM do "kupuj", cena docelowa 150 zł (opis)

 • 02.09.2013 12:24

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec VII wyniosły 1,2 mld zł - MF

 • 02.09.2013 12:28

  Tauron unieważni przetarg na Jaworzno, jeśli nie dostanie gwarancji do 30 września

 • 02.09.2013 18:38

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiany w składzie zarządu spółki

 • 02.09.2013 18:49

  RN KGHM powołała do zarządu Jarosława Romanowskiego, Marcina Chmielewskiego oraz Jacka Kardelę

 • 03.09.2013 18:32

  KGHM analizuje możliwość realizacji prognozy, zrobi wszystko, by jej nie obniżać

 • 03.09.2013 18:41

  KGHM widzi szanse na renegocjowanie podatku od kopalin w 2014 r.

 • 03.09.2013 18:45

  KGHM prawdopodobnie będzie musiał wziąć kredyt na drugą ratę dywidendy - prezes

 • 03.09.2013 18:54

  KGHM prowadzi rozmowy ws. długoterminowych umów na odbiór energii od PGE

 • 04.09.2013 10:16

  Exane BNP Paribas obniżył cenę docelową KGHM do 145 zł

 • 04.09.2013 12:23

  KGHM może nie potrzebować zaangażowania w Tauron - MSP

 • 04.09.2013 13:31

  KGHM nie będzie zwiększał zaangażowania w Tauron - Wirth

 • 09.09.2013 13:32

  Dochody z podatku od kopalin w '14 wyniosą 2 mld zł vs 2,2 mld zł w '13 - projekt budżetu

 • 09.09.2013 15:00

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA informacje dotyczące członków zarządu poołanych dnia 2 września 2013 roku przez radę nadzorczą spółki

 • 11.09.2013 11:35

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ

 • 18.09.2013 09:21

  Societe Generale podwyższa cenę docelową dla KGHM do 125 zł

 • 23.09.2013 10:17

  Polityka finansowania KGHM zostanie podana wraz ze strategią na przełomie II/III kw. '14

 • 23.09.2013 10:39

  KGHM na granicy korekty prognozy, decyzja zależna od nowego CFO

 • 23.09.2013 12:31

  KGHM otrzymał koncesję na eksploatację złóż w Zagłębiu Miedziowym do 2063 r.

 • 23.09.2013 16:02

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.

 • 23.09.2013 16:19

  Parafowano umowę ws. projektu jądrowego; PGE sprzeda wspólnikom 30 proc. PGE EJ1

 • 24.09.2013 16:13

  DI BRE obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj", cena docelowa 132 zł

 • 01.10.2013 18:09

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec VIII wyniosły 1,33 mld zł - MF

 • 03.10.2013 08:35

  Erste rekomenduje "sprzedaj" KGHM, cena docelowa 103 zł

 • 07.10.2013 09:30

  Credit Suisse podnosi cenę docelową akcji KGHM do 121 zł

 • 09.10.2013 09:32

  JP Morgan obniżył cenę docelową akcji KGHM do 150 zł

 • 10.10.2013 16:46

  Tauron i KGHM planują przesunięcie terminu zakończenia projektu w Blachowni na '21

 • 21.10.2013 14:24

  KGHM nie zmieni prognoz na 2013 rok

 • 21.10.2013 14:33

  KGHM zakłada, że do 2018-20 40 proc. produkcji będzie ulokowane za granicą

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 28.10.2013 17:58

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji KGHM do 130 zł

 • 31.10.2013 14:54

  GPW: Animator dla kontraktów na akcje

 • 04.11.2013 15:13

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec IX wyniosły 1,48 mld zł - MF

 • 12.11.2013 13:21

  Wyniki KGHM w III kw. słabsze rdr i kdk przez remont w hucie w Głogowie (analiza)

 • 14.11.2013 00:01

  Wyniki KGHM w III kw. słabsze rdr i kdk przez remont w hucie w Głogowie (analiza, powt.)

 • 14.11.2013 07:01

  Jednostkowe wyniki KGHM w III kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 14.11.2013 07:03

  Skonsolidowane wyniki KGHM w III kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 14.11.2013 07:09

  Jednostkowy zysk netto KGHM w III kw. '13 wyniósł 520 mln zł, nieco lepiej od oczekiwań rynku

 • 14.11.2013 07:12

  Skonsolidowany zysk netto KGHM w III kw. '13 wyniósł 518 mln zł, trochę lepiej od konsensusu

 • 14.11.2013 07:17

  KGHM International miał w III kw. 2013 r. 42 mln zł zysku netto i 710 mln zł przychodów

 • 14.11.2013 07:38

  Jednostkowy zysk netto KGHM w III kw. '13 wyniósł 520 mln zł, nieco lepiej od oczekiwań rynku (opis)

 • 14.11.2013 07:45

  KGHM International miał w III kw. 2013 r. 42 mln zł zysku netto i 710 mln zł przychodów (opis)

 • 14.11.2013 07:52

  KGHM nie wdrożył w III kw. '13 żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra

 • 14.11.2013 08:33

  Wyniki KGHM lepsze od konsensusu głównie dzięki wyższym wolumenom srebra (opinia)

 • 14.11.2013 08:49

  Wyniki KGHM lepsze od konsensusu głównie dzięki wyższym wolumenom srebra (opinia, aktl.)

 • 14.11.2013 12:49

  KGHM wyklucza kolejne akwizycje do czasu uruchomienia projektu Sierra Gorda - prezes

 • 14.11.2013 13:01

  Na koniec '13 wynik KGHM w zakresie produkcji będzie lepszy niż na koniec '12

 • 14.11.2013 14:39

  KGHM wyklucza kolejne akwizycje do czasu uruchomienia projektu Sierra Gorda - prezes (opis)

 • 14.11.2013 15:21

  KGHM liczy, że produkcja miedzi w '13 będzie wyższa niż w '12 (opis)

 • 14.11.2013 15:28

  Zarząd KGHM planuje rekomendować przeznaczenie 1/3 zysku za '13 na dywidendę - prezes

 • 15.11.2013 10:11

  Exane BNP Paribas obniżył cenę docelową KGHM do 140 zł

 • 18.11.2013 08:03

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji KGHM do 138 zł

 • 18.11.2013 10:56

  KGHM, PZU i Bank Millennium na liście tzw. top picks JP Morgan na '14

 • 25.11.2013 14:58

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ

 • 26.11.2013 14:42

  Kurs KGHM podąża za miedzią, ale w '14 będzie pod wpływem informacji z Sierra Gorda (analiza)

 • 27.11.2013 13:19

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA informacja o śmierci członka rady nadzorczej

 • 28.11.2013 11:04

  KGHM rozmawia z RTB o wspólnej budowie fabryki materiałów wybuchowych

 • 28.11.2013 11:29

  KGHM spodziewa się spadku cen surowców w przyszłym roku, odbicie możliwe w '15

 • 28.11.2013 13:25

  Zapowiedzi trudnego 2014 r. na rynku miedzi dały impuls do spadku kursu KGHM (opinia)

 • 29.11.2013 12:23

  Nitroerg z grupy KGHM rozmawia z RTB Bor tylko o dostawach materiałów wybuchowych

 • 02.12.2013 09:06

  KGHM liczy, że nadwyżka popytu nad podażą na rynku miedzi pojawi się po 2015 r. (wywiad)

 • 02.12.2013 10:45

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - wyrok Sądu w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ

 • 02.12.2013 13:50

  Projekt w Sierra Gorda zrealizowany w 78 proc. - KGHM

 • 02.12.2013 13:58

  Projekt w Sierra Gorda zrealizowany w 78 proc. - KGHM (opis)

 • 02.12.2013 14:19

  Projekt w Sierra Gorda zrealizowany w 78 proc. - KGHM (opis2)

 • 03.12.2013 13:41

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec X wyniosły 1,6 mld zł - MF

 • 03.12.2013 16:51

  Kopalnie miedzi w Chile zaniepokojone wyborami; obawy o KGHM

 • 05.12.2013 10:08

  PKO BP, KGHM i TVN na liście "top picks" Deutsche Banku

 • 06.12.2013 13:47

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ

 • 10.12.2013 09:12

  Societe Generale obniżył cenę docelową dla KGHM do 121 zł

 • 11.12.2013 09:29

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA rozwiązanie spółki zależnej

 • 12.12.2013 12:36

  KGHM podtrzymuje, że nie planuje zmiany prognoz na '13

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 30.12.2013 13:02

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA podjęcie decyzji o zawieszeniu projektu budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Blachownia

 • 30.12.2013 13:14

  Tauron i KGHM czasowo zawieszają projekt budowy bloku w Blachowni

 • 31.12.2013 12:03

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce

 • 31.12.2013 12:30

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA otwarcie postępowania likwidacyjnego BIOWIND sp. z o.o.

 • 31.12.2013 14:52

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

 • 31.12.2013 15:14

  Wygasła umowa PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea w sprawie poszukiwania gazu z łupków

 • 03.01.2014 16:37

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec XI wyniosły 1.784,8 mln zł - MF

 • 09.01.2014 14:38

  Zysk netto KGHM w '14 może być zdecydowanie niższy rdr przy pesymistycznych założeniach makro

 • 09.01.2014 15:03

  KGHM planuje w '14 wydać w Polsce 2,8 mld zł na projekty inwestycyjne

 • 09.01.2014 15:33

  Założenia KGHM dot. cen metali są scenariuszem raczej realnym niż pesymistycznym (opinia)

 • 10.01.2014 10:53

  Do końca marca raport z funkcjonowania podatku od wydobycia niektórych kopalin - MF

 • 10.01.2014 13:10

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA porozumienie o założeniach współpracy

 • 10.01.2014 13:19

  KGHM ma porozumienie z Grupą Azoty ws. zagospodarowania złóż surowców chemicznych

 • 14.01.2014 11:24

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową dla KGHM do 150 zł

 • 14.01.2014 11:24

  DI Investors podnosi rekomendację KGHM do "redukuj", obniża wycenę do 107 zł

 • 14.01.2014 11:45

  DI Investors podnosi rekomendację KGHM do "redukuj", obniża wycenę do 107 zł (opis)

 • 15.01.2014 10:39

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014

 • 15.01.2014 15:57

  KGHM stara się o kredyt w EBI na sfinansowanie części programu inwestycyjnego

 • 16.01.2014 13:01

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA podpisanie listu intencyjnego ze spółką Grupa Azoty S.A.

 • 16.01.2014 13:11

  Grupa Azoty ma list intencyjny z KGHM ws. współpracy

 • 16.01.2014 15:10

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA transakcja na akcjach spółki

 • 24.01.2014 08:02

  Goldman Sachs obniżył cenę docelową akcji JSW do 45 zł, dla KGHM do 124 zł

 • 27.01.2014 09:51

  ING podwyższa cenę docelową dla KGHM do 139 zł

 • 27.01.2014 10:51

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok Sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały WZ

 • 28.01.2014 11:27

  KGHM w prognozie na '14 wypośrodkuje cenę miedzi z przedziału 6.800-7.200 USD/ t (wywiad)

 • 28.01.2014 11:30

  KGHM szacuje, że produkcja miedzi w Sierra Gorda wyniesie w '14 ok. 70 tys. ton (wywiad)

 • 28.01.2014 11:31

  KGHM i Grupa Azoty chcą utworzyć spółkę celową do realizacji wspólnych przedsięwzięć (wywiad)

 • 28.01.2014 12:38

  Dyscyplina kosztowa i produkcja z Sierra Gorda pozytywne dla KGHM; ale martwi dywidenda (opinia)

 • 30.01.2014 14:13

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiana umowy znaczącej z PGNiG SA

 • 30.01.2014 14:25

  PGNiG zmniejszy dostawy gazu do KGHM na cele energetyczne

 • 30.01.2014 16:46

  Raiffeisen obniżył cenę docelową dla KGHM do 148 zł

 • 07.02.2014 11:06

  Credit Suisse obniżył cenę docelową akcji KGHM do 108 zł

 • 10.02.2014 14:51

  Grupa Azoty nie będzie angażować dużych środków w ramach współpracy z KGHM czy PGNiG (wywiad)

 • 11.02.2014 08:47

  Erste obniżył cenę docelową KGHM do 91,5 zł, nadal rekomenduje "sprzedaj"

 • 12.02.2014 08:44

  UniCredit obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj", cena docelowa 111 zł

 • 13.02.2014 09:19

  RN KGHM poprosiła o dodatkowe analizy do budżetu; kolejne posiedzenie pod koniec marca

 • 13.02.2014 18:03

  KGHM złożył odwołanie ws. koncesji na poszukiwanie miedzi

 • 17.02.2014 14:24

  KGHM zakłada, że budżet na '14 będzie wyższy od konsensusu rynkowego

 • 19.02.2014 07:50

  MF nie widzi powodu, aby zmniejszać podatek od kopalin – Cichoń

 • 19.02.2014 09:16

  Rozpatrzenie odwołania KGHM ws. koncesji na poszukiwanie miedzi potrwa miesiące - MŚ

 • 19.02.2014 16:09

  KGHM bada złoża uranu na potrzeby elektrowni jądrowej w Polsce

 • 21.02.2014 15:26

  Deficyt miedzi w okresie I-XI '13 wyniósł 375 tys. ton - ICSG

 • 24.02.2014 07:15

  Enea może objąć 10 proc. udziałów w PGE EJ1 w pierwszej połowie roku

 • 28.02.2014 06:56

  Jednostkowe wyniki KGHM w IV kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 28.02.2014 06:58

  Skonsolidowane wyniki KGHM w IV kw. 2013 r. vs konsensus PAP

 • 28.02.2014 07:04

  Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kw. '13 wyniósł 813 mln zł, nieco lepiej od oczekiwań rynku

 • 28.02.2014 07:07

  Skonsolidowany zysk netto KGHM w IV kw. '13 wyniósł 679 mln zł, gorzej od konsensusu

 • 28.02.2014 07:17

  KGHM International miał w IV kw. 2013 r. 66 mln zł straty netto i 768 mln zł przychodów

 • 28.02.2014 07:30

  Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kw. '13 wyniósł 813 mln zł, nieco lepiej od oczekiwań rynku (opis)

 • 28.02.2014 07:41

  KGHM International miał w IV kw. 2013 r. 66 mln zł straty netto i 768 mln zł przychodów (opis)

 • 28.02.2014 07:51

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 28.02.2014 07:53

  KGHM nie wdrożył w IV kw. '13 żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra

 • 28.02.2014 08:35

  Wyniki KGHM neutralne; słaby wynik zagranicy skompensowały rezultaty z Polski (opinia)

 • 28.02.2014 14:16

  Wiceprezes KGHM nie wyklucza, że na koniec '14 cena miedzi może wynieść 8.000 USD

 • 28.02.2014 14:41

  KGHM porządkuje grupę; pod koniec II kw. zdecyduje o dezinwestycjach

 • 28.02.2014 15:19

  KGHM zakłada ok. 70 tys. t miedzi i 28 mln funtów tlenku molibdenu z Sierra Gorda w '14

 • 28.02.2014 15:51

  Wiceprezes KGHM nie wyklucza, że pod koniec '14 cena miedzi może wynieść ok. 8.000 USD (opis)

 • 05.03.2014 09:55

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec I wyniosły 108,938 mln zł - MF

 • 12.03.2014 15:25

  Rynek miedzi rozchwiany, będzie reagował gwałtownie na dane z otoczenia makro (analiza)

 • 13.03.2014 11:52

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po lutym wyniosły 245,9 mln zł

 • 14.03.2014 09:23

  MSP przychyla się do rekomendacji zarządu KGHM ws. dywidendy za '13 - minister skarbu

 • 14.03.2014 10:22

  Kurs KGHM broni poziomu 100 zł na akcję, w dół pociągnęła go informacja o dywidendzie

 • 15.03.2014 10:15

  EBI zatwierdził wniosek KGHM o sfinansowanie części programu inwestycyjnego

 • 19.03.2014 16:04

  Kurs KGHM znowu mocno w dół w ślad za spadkami na rynku miedzi

 • 25.03.2014 08:16

  RN KGHM przyjęła budżet na 2014 r.

 • 25.03.2014 09:04

  RN KGHM przyjęła budżet na 2014 r.; publikacja założeń 28 III, ale bez prognozy (opis)

 • 25.03.2014 10:32

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" KGHM, cena docelowa 135 zł

 • 28.03.2014 06:36

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 28.03.2014 06:45

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 28.03.2014 07:58

  KGHM zakłada 4,25 mld zł nakładów inwestycyjnych w '14

 • 28.03.2014 07:59

  Założenia budżetu KGHM na 2014 r (tabela)

 • 28.03.2014 08:12

  KGHM zakłada w '14 średni kurs miedzi 7.100 USD/t, a srebra 22 USD/troz

 • 28.03.2014 08:49

  KGHM przyjął optymistyczne założenia w budżecie na 2014 r. (opinia)

 • 28.03.2014 10:54

  KGHM ocenia, że kolejne miesiące mogą przynieść wzrost cen miedzi

 • 28.03.2014 11:16

  KGHM ocenia, że konsensus rynkowy jest dobrym wskaźnikiem co do zysku netto spółki w '14

 • 28.03.2014 11:59

  KGHM chce do IX zakończyć prace dotyczące struktury finansowania

 • 31.03.2014 13:41

  Credit Suisse obniżył cenę docelową akcji KGHM do 101 zł

 • 01.04.2014 07:52

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec II wyniosły 245,9 mln zł - MF

 • 01.04.2014 19:59

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową KGHM do 140 zł

 • 02.04.2014 12:21

  Exane BNP Paribas obniżył cenę docelową KGHM do 128 zł

 • 02.04.2014 14:02

  ICSG prognozuje, że produkcja miedzi rafinowanej przewyższy w '14 popyt o 400 tys. ton

 • 03.04.2014 09:53

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po marcu wyniosły 380,42 mln zł

 • 04.04.2014 08:18

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA transakcje na akcjach spółki - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.04.2014 08:31

  Zarząd KGHM kupił 9.500 akcji KGHM

 • 07.04.2014 10:27

  Rumunia najatrakcyjniejsza w regionie dla inwestorów szukających dywidendy - Wood (opinia)

 • 08.04.2014 08:15

  DM PKO BP obniżył cenę docelową dla KGHM do 125 zł

 • 08.04.2014 11:26

  KGHM zakończył kolejny etap inwestycji w Sierra Gorda, zaawansowanie prac 91 proc.

 • 09.04.2014 16:35

  KGHM obniża szacunki produkcji miedzi z Sierra Gorda do 50 tys. t w '14 - Bloomberg

 • 17.04.2014 16:04

  KGHM rozpoczyna produkcję z obszaru Głogów Głęboki-Przemysłowy

 • 24.04.2014 15:34

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiana daty przekazania raportu skonsolidowanego za I kwartał 2014

 • 02.05.2014 11:34

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po III wyniosły 380,42 mln zł - MF

 • 08.05.2014 08:36

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po kwietniu wyniosły 504,2 mln zł

 • 12.05.2014 08:00

  Miedzi Copper chce wydać w tym roku na wiercenia w Polsce 35-40 mln USD

 • 12.05.2014 17:47

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok sądu apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ

 • 12.05.2014 18:05

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 12.05.2014 18:19

  Zarząd KGHM za wypłatą 5 zł dywidendy na akcję

 • 12.05.2014 18:30

  Zarząd KGHM za wypłatą 5 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 14.05.2014 18:59

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 19:04

  Jednostkowe wyniki KGHM w I kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 14.05.2014 19:07

  Skonsolidowane wyniki KGHM w I kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 14.05.2014 19:22

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '14 wyniósł 507 mln zł, gorzej od oczekiwań rynku

 • 14.05.2014 19:32

  KGHM International miał w I kw. 2014 r. 63 mln zł straty netto i 452 mln zł przychodów

 • 14.05.2014 19:42

  Wyniki KGHM w I kw. '14 poniżej oczekiwań rynku (opis)

 • 15.05.2014 08:11

  Rynek może obniżyć swoje oczekiwania na '14 wobec KGHM po wynikach I kw. (opinia)

 • 15.05.2014 09:51

  Rynek może obniżyć swoje oczekiwania na '14 wobec KGHM po wynikach I kw. (opinia, aktl.)

 • 15.05.2014 14:49

  CAPEX na Sierra Gorda może być wyższy niż 4 mld USD

 • 15.05.2014 15:00

  KGHM zakłada, że zysk netto w '14 będzie w okolicach konsensusu mimo słabszego I kwartału

 • 15.05.2014 16:04

  KGHM zakłada, że zysk netto w '14 będzie w okolicach konsensusu mimo słabszego I kw. (opis)

 • 16.05.2014 10:05

  Wood & Co. rekomenduje "sprzedaj" KGHM z ceną docelową 91 zł

 • 16.05.2014 10:45

  Wood & Co. rekomenduje "sprzedaj" KGHM z ceną docelową 91 zł (opis)

 • 16.05.2014 11:01

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wybór przez pracowników osób do rady nadzorczej spółki

 • 21.05.2014 17:21

  KGHM rozmawia z bankami o kredycie do 2,5 mld USD - źródło

 • 27.05.2014 16:49

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

 • 27.05.2014 17:03

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA - projekty uchwał na ZWZ

 • 28.05.2014 15:45

  MF będzie analizował zróżnicowanie podatku od kopalin w zależności od jakości urobku

 • 29.05.2014 15:50

  KGHM planuje, że produkcja w kopalni Afton-Ajax ruszy pod koniec '18

 • 29.05.2014 16:11

  KGHM planuje, że produkcja w kopalni Afton-Ajax ruszy pod koniec '18 (opis)

 • 30.05.2014 12:25

  KGHM wstępnie szacuje koszt C1 w projekcie Victoria na minus 5,88 USD/lb

 • 02.06.2014 08:25

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po IV wyniosły 504,162 mln zł - MF

 • 03.06.2014 07:48

  BofA ML podniósł rekomendację dla KGHM do "kupuj"

 • 10.06.2014 10:15

  Trigon DM podnosi wycenę akcji KGHM do 150 zł

 • 13.06.2014 12:08

  Trigon DM rekomenduje zajęcie długiej pozycji na KGHM vs krótkiej na miedzi (PLN)

 • 13.06.2014 13:37

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ

 • 18.06.2014 15:39

  MŚ przesuwa do 14 VIII termin rozpatrzenia odwołania KGHM ws. Bytomia Odrzańskiego

 • 18.06.2014 22:32

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 23.06.2014 12:12

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 5 zł dywidendy na akcję za '13

 • 23.06.2014 12:45

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Dywidenda za rok 2013

 • 23.06.2014 13:35

  Jeśli do końca VIII utrzyma się negatywne otoczenie makro KGHM może zmienić założenia budżetu

 • 23.06.2014 13:41

  KGHM negocjuje z bankami warunki kredytu na 2,5 mld USD

 • 23.06.2014 13:45

  Pierwszy transport miedzi z Sierra Gorda na przełomie lipca i sierpnia - wiceprezes KGHM

 • 23.06.2014 18:06

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiany w radzie nadzorczej spółki

 • 24.06.2014 10:42

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 25.06.2014 15:49

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23 czerwca 2014 roku

 • 01.07.2014 09:47

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po V wyniosły 611,216 mln zł - MF

 • 01.07.2014 15:15

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA informacje dot. członków rady nadzorczej

 • 07.07.2014 09:47

  Credit Suisse podwyższył cenę docelową akcji KGHM do 116 zł

 • 10.07.2014 11:37

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiana dat przekazania raportów okresowych

 • 11.07.2014 17:09

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

 • 11.07.2014 17:20

  KGHM podpisał z bankami umowę kredytu na 2,5 mld USD

 • 11.07.2014 17:42

  KGHM podpisał z bankami umowę kredytu na 2,5 mld USD (opis)

 • 17.07.2014 15:08

  KGHM w lipcu spodziewa się pierwszego wolumenu koncentratu z Sierra Gorda

 • 31.07.2014 07:52

  Wnioski o koncesje KGHM i Leszno Copper do ponownego rozpatrzenia - MŚ

 • 31.07.2014 08:03

  KGHM 30 lipca 2014 r. uruchomił produkcję w kopalni Sierra Gorda

 • 31.07.2014 08:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda w Chile

 • 31.07.2014 08:41

  KGHM 30 lipca 2014 r. uruchomił produkcję w kopalni Sierra Gorda (opis)

 • 01.08.2014 10:57

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po VI wyniosły 731,709 mln zł - MF

 • 01.08.2014 11:08

  Miedzi Copper wstrzymuje dalsze nowe inwestycje w Polsce z powodu decyzji MŚ

 • 01.08.2014 17:08

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA podpisanie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 01.08.2014 17:22

  KGHM podpisał z EBI umowę pożyczki na 2 mld zł

 • 04.08.2014 15:16

  Koszt uruchomienia Sierra Gorda to 4,156 mld USD - Wirth

 • 04.08.2014 16:40

  Koszt uruchomienia Sierra Gorda to 4,156 mld USD - Wirth (opis)

 • 05.08.2014 08:44

  Sąd w Chile wydał korzystny dla KGHM wyrok ws. transportu miedzi do portu Antofagasta

 • 05.08.2014 08:56

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA wyrok Sądu Najwyższego Chile w sprawie dotyczącej pozwoleń środowiskowych dla projektu Sierra Gorda

 • 08.08.2014 11:47

  KGHM poprawi w II kwartale wyniki kdk dzięki mocnej sprzedaży srebra (analiza)

 • 12.08.2014 08:13

  Wood & Co. podnosi cenę docelową KGHM do 119 zł

 • 12.08.2014 09:51

  Miedzi Copper wycofała wnioski o koncesje w obszarach Florentyna, Kaleje i Buk - MŚ

 • 13.08.2014 00:01

  KGHM poprawi w II kwartale wyniki kdk dzięki mocnej sprzedaży srebra (analiza, powt.)

 • 13.08.2014 19:00

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 13.08.2014 19:04

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 13.08.2014 19:11

  Jednostkowe wyniki KGHM w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 13.08.2014 19:13

  Skonsolidowane wyniki KGHM w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 13.08.2014 19:39

  Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. '14 wyniósł 612 mln zł, lepiej od oczekiwań rynku

 • 13.08.2014 20:07

  KGHM International miał w II kw. 2014 r. 68 mln zł zysku netto i 544 mln zł przychodów

 • 13.08.2014 20:23

  Jednostkowy zysk netto KGHM w II kw. '14 wyniósł 612 mln zł, lepiej od oczekiwań rynku (opis)

 • 14.08.2014 08:53

  Za KGHM dobry, ale spokojny kwartał, uwagę zwraca sprzedaż srebra (opinia)

 • 14.08.2014 09:01

  Za KGHM dobry, ale spokojny kwartał; uwagę zwraca sprzedaż srebra i hedging (opinia, aktl.)

 • 14.08.2014 11:15

  Espirito podnosi cenę docelową akcji KGHM do 156,7 zł

 • 14.08.2014 12:50

  KGHM spodziewa się przekroczenia w tym roku zakladanej produkcji miedzi i srebra

 • 14.08.2014 12:58

  Wynik KGHM w 2014 roku może być wyższy niż konsensus rynkowy

 • 14.08.2014 13:06

  KGHM chce utrzymać poziom dywidendy z '14 w kolejnych latach

 • 14.08.2014 14:03

  Wynik KGHM w 2014 roku może być wyższy niż konsensus rynkowy (opis)

 • 18.08.2014 08:38

  Wood & Co. podniósł rekomendację dla KGHM do "trzymaj"

 • 21.08.2014 15:06

  VCP dla Sierra Gorda zakłada obniżkę kosztów wydobycia o 50-100 mln USD rocznie - KGHM, MSP

 • 01.09.2014 08:13

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po VII wyniosły 856,475 mln zł - MF

 • 03.09.2014 10:15

  DM PKO BP podnosi cenę docelową akcji KGHM do 151 zł

 • 03.09.2014 15:26

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin w '14 1.463 mln zł, w '15 1.450 mln zł

 • 03.09.2014 17:30

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA podpisanie umowy wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej

 • 03.09.2014 17:34

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia przez nich łącznie 30 proc. udziałów w spółce PGE EJ1

 • 03.09.2014 17:52

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis)

 • 03.09.2014 18:26

  KGHM może w '16 wejść na rynek euroobligacji, spółka rozpoczęła prace nad budżetem na '15

 • 03.09.2014 18:35

  KGHM spotka się wkrótce z inwestorem inwestującym w branżę górniczą

 • 03.09.2014 18:50

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis2)

 • 27.09.2014 13:44

  Podatek dla wielkich przedsiębiorstw w Chile wzrośnie z 20 do 27 proc.

 • 01.10.2014 17:06

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Sierra Gorda: pierwszy transport koncentratu miedzi oraz ostateczne nakłady inwestycyjne

 • 01.10.2014 17:23

  Sierra Gorda w XI dostarczy pierwszy transport miedzi do Huty Miedzi Toyo

 • 02.10.2014 09:25

  Credit Suisse podniósł cenę docelową akcji KGHM do 133 zł

 • 02.10.2014 11:51

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po VIII wyniosły 988,357 mln zł - MF

 • 03.10.2014 11:46

  KGHM ma koncesję na poszukiwanie złoża soli potasowo-magnezowych koło Pucka

 • 07.10.2014 14:47

  KGHM liczy, że nowe złoża w Sierra Gorda wydłużą życie projektu o kolejne 20 lat (wywiad)

 • 07.10.2014 15:04

  KGHM zadowolone z wyników po III kw.; "pozytywnie" zaskoczy rynek na koniec roku

 • 09.10.2014 11:22

  MF rezygnuje ze zróżnicowania podatku od kopalin w zależności o jakości rudy miedzi

 • 09.10.2014 12:25

  PGE, Tauron, Enea i KGHM mają zgodę UOKiK na budowę elektrowni atomowej

 • 09.10.2014 14:15

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zgoda prezesa UOKiK na koncentrację

 • 10.10.2014 11:45

  Barbórka na Atakamie (reportaż)

 • 10.10.2014 12:07

  Barbórka na Atakamie (reportaż)

 • 15.10.2014 10:06

  ICSG prognozuje, że popyt na miedź rafinowaną przewyższy w '14 podaż o 300 tys. ton

 • 24.10.2014 09:11

  Średnioterminowe perspektywy dla miedzi są mocne - JP Morgan (opinia)

 • 27.10.2014 14:35

  IWCC oczekuje równowagi na rynku miedzi rafinowanej w '15

 • 30.10.2014 10:02

  Nadwyżka na rynku miedzi wzrośnie do 480 tys. t w '15 - Societe Generale (opinia)

 • 30.10.2014 15:12

  Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin po IX wyniosły 988,357 mln zł - MF

 • 31.10.2014 06:37

  KGHM we IX nie płacił podatku od kopalin ze względu na zwrot VAT

 • 03.11.2014 15:48

  KGHM uruchomił bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie

 • 10.11.2014 12:03

  Cena miedzi może wzrosnąć powyżej 7.000 USD/t do I kw. '15 - BofA (opinia)

 • 10.11.2014 13:46

  Za KGHM spokojny III kwartał; Sierra Gorda bez wpływu na wynik grupy (opinia)

 • 12.11.2014 08:35

  Wood & Co. podnosi cenę docelową KGHM do 133 zł

 • 13.11.2014 17:59

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 18:09

  Jednostkowe wyniki KGHM w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 13.11.2014 18:16

  Skonsolidowane wyniki KGHM w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 13.11.2014 18:19

  Jednostkowe wyniki KGHM w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP (popr.)

 • 13.11.2014 18:35

  Jednostkowy zysk netto KGHM w III kw. '14 wyniósł 629 mln zł, nieco słabiej od konsensusu

 • 13.11.2014 18:45

  KGHM International miał w III kw. 2014 r. 37 mln zł zysku netto i 657 mln zł przychodów

 • 13.11.2014 18:54

  Jednostkowy zysk netto KGHM w III kw. '14 wyniósł 629 mln zł, nieco słabiej od konsensusu (opis)

 • 14.11.2014 07:55

  Wydobycie komercyjne w Sierra Gorda ruszy w okolicy lutego-kwietnia - Sumitomo

 • 14.11.2014 09:19

  KGHM pokazał w III kw. solidne wyniki, ale kurs spada (opinia)

 • 14.11.2014 12:49

  KGHM zakłada na koniec roku wynik netto zgodny z konsensusem rynkowym

 • 14.11.2014 13:12

  Produkcja komercyjna w Sierra Gorda ruszy w okolicy lutego-kwietnia - Sumitomo (aktl.)

 • 14.11.2014 13:31

  Produkcja komercyjna w Sierra Gorda ruszy w okolicy lutego-kwietnia - Sumitomo (opis)

 • 18.11.2014 18:08

  TK uznał ustawę od podatku od niektórych kopalin za zgodną z konstytucją

 • 18.11.2014 19:00

  TK uznał ustawę o podatku od niektórych kopalin za zgodną z konstytucją (opis)

 • 21.11.2014 09:31

  Neneman zwolennikiem podatku od wydobycia kopalin (wywiad)

 • 01.12.2014 07:55

  KGHM w X zapłacił 119,6 mln zł podatku od kopalin

 • 01.12.2014 14:22

  Kurs KGHM spada w ślad za cenami miedzi i srebra; metale te będą nadal tracić (analiza)

 • 01.12.2014 17:17

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA umowa znacząca na sprzedaż walcówki miedzianej

 • 01.12.2014 17:27

  KGHM ma umowę na dostawę walcówki miedzianej za 2-2,5 mld zł w latach '15-'16

 • 02.12.2014 07:53

  ING obniża rekomendację dla KGHM do "trzymaj"

 • 02.12.2014 18:22

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zakończenie prac eksploracyjnych

 • 02.12.2014 18:34

  KGHM zakończył prace eksploracyjne obszarów koncesyjnych "Gaworzyce-Radwanice"

 • 11.12.2014 13:52

  Średnia cena miedzi w '15 wyniesie 6.335 USD/t, a srebra 15,2 USD/oz - Natixis (opinia)

 • 18.12.2014 15:38

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA zmiany w składzie zarządu

 • 18.12.2014 15:45

  Wojciech Kędzia rezygnuje z funkcji wiceprezesa KGHM, zastąpi go Mirosław Laskowski

 • 28.12.2014 20:20

  Konsorcjum z KGHM będzie szukało nowych metod wydobycia rzadkich surowców

 • 30.12.2014 17:12

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A.

 • 31.12.2014 12:35

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015

 • 05.01.2015 08:11

  KGHM w XI zapłacił 169,89 mln zł podatku od kopalin

 • 05.01.2015 09:52

  Credit Suisse podniósł cenę docelową akcji KGHM do 144 zł

 • 05.01.2015 13:41

  Bank of America Merrill Lynch podnosi ocenę dla polskich akcji do "neutralnie"

 • 14.01.2015 09:05

  Kurs KGHM spada o ponad 5 proc.

 • 14.01.2015 16:43

  Nakłady inwestycyjne KGHM do 2020 r. wyniosą 27 mld zł - Wirth

 • 14.01.2015 17:27

  MSP spodziewa się w najbliższym czasie aktualizacji strategii KGHM (opis)

 • 14.01.2015 17:51

  KGHM spodziewa się trudnego 2015 r.

 • 15.01.2015 09:13

  CAPEX KGHM bez większych zaskoczeń, choć uwagę zwracają wydatki w Polsce (opinia)

 • 15.01.2015 11:33

  DI Investors podnosi rekomendację KGHM do "neutralnie"

 • 16.01.2015 14:14

  Trigon DM tnie rekomendację KGHM do "sprzedaj", a cenę docelową do 91 zł

 • 21.01.2015 15:36

  BofA/ML obniża prognozę cen miedzi do 6.425 USD/t w '15 i 5.864 USD/t w '16 (opinia)

 • 23.01.2015 08:29

  Goldman Sachs obniża prognozy cen miedzi na '15 do 5.542 USD/t

 • 26.01.2015 09:50

  Ostatnie spadki na rynku miedzi mają swoje uzasadnienie w fundamentach - DM BOŚ (opinia)

 • 26.01.2015 13:07

  JP Morgan obniżył prognozę ceny miedzi w '15 do 6.188 USD/t

 • 26.01.2015 16:10

  Górnicy z kopalni KGHM Sierra Gorda głosują za strajkiem

 • 26.01.2015 17:16

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Strategia na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2040 roku

 • 26.01.2015 17:22

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Polityka Dywidend

 • 26.01.2015 17:35

  KGHM zakłada w polityce dywidendowej wypłatę na dywidendę do 1/3 jednostkowego wyniku netto

 • 26.01.2015 17:38

  KGHM zakłada produkcję ponad 1 mln t miedzi rocznie i wzrost EBITDA o 70 proc. do '20

 • 26.01.2015 17:58

  KGHM zakłada produkcję ponad 1 mln t miedzi rocznie i wzrost EBITDA o 70 proc. do '20 (opis)

 • 26.01.2015 19:03

  Kierownictwo Sierra Gorda będzie negocjować ze związkowcami; jest gotowe na ewentualny strajk

 • 27.01.2015 09:27

  KGHM nie zaskoczył strategią; rynek bardziej interesuje sytuacja w Sierra Gorda (opinia)

 • 27.01.2015 17:42

  KGHM szacuje, że poziom EBITDA grupy będzie bliski 9 mld zł w roku 2020

 • 27.01.2015 18:11

  KGHM szacuje, że poziom EBITDA grupy będzie bliski 9 mld zł w roku 2020 (opis)

 • 29.01.2015 08:40

  UniCredit obniżył cenę docelową KGHM do 108 zł

 • 29.01.2015 17:26

  KGHM wzywa do sprzedaży 2.107.932 akcji Biprometu po 6,29 zł za szt.

 • 02.02.2015 06:22

  Związkowcy z Sierra Gorda zgodzili się na nowe kontrakty pracownicze

 • 02.02.2015 11:38

  PKP Cargo zawarło z KGHM wstępną umowę ws. objęcia udziałów w Pol - Miedź Trans

 • 02.02.2015 13:19

  PKP Cargo zawarło z KGHM wstępną umowę ws. objęcia 49 proc. udziałów w Pol - Miedź Trans (opis)

 • 05.02.2015 08:57

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji KGHM do 96 zł

 • 17.02.2015 09:07

  Societe Generale rekomenduje "trzymaj" KGHM, cena docelowa 123 zł

 • 23.02.2015 12:59

  JP Morgan szacuje, że nadwyżka na rynku miedzi w '15 wyniesie 113 tys. t

 • 24.02.2015 08:22

  Problemy po stronie podaży wesprą ceny miedzi w II poł. '15 - Citigroup (opinia)

 • 27.02.2015 10:33

  Fundamenty rynku miedzi dobre, ale inwestorzy zbyt skupieni na PKB Chin, by to dostrzec (analiza)

 • 03.03.2015 08:23

  Koszty rozbudowy kopalni Sierra Gorda w Chile mogą sięgnąć 1,5-2 mld USD - White, KGHM Int.

 • 04.03.2015 08:54

  KGHM w I zapłacił 6,66 mln zł podatku od kopalin

 • 04.03.2015 09:50

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zmiana daty przekazania raportów okresowych

 • 05.03.2015 14:50

  Grupa KGHM wypracuje 2,36 mld zł zysku netto w '15, nieco mniej niż w '14 (analiza)

 • 05.03.2015 18:57

  DEP złożył do KE skargę ws. udzielenia KGHM niedozwolonej pomocy publicznej

 • 12.03.2015 07:46

  JP Morgan obniżył rekomendację KGHM do"niedoważaj"

 • 13.03.2015 13:55

  Societe Generale podwyższył cenę docelową KGHM do 125 zł ze 123 zł/akcję

 • 16.03.2015 14:56

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.03.2015 15:09

  Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 800 mln zł dywidendy, czyli 4 zł na akcję

 • 16.03.2015 16:26

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Powołanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję

 • 16.03.2015 16:37

  RN KGHM powołała zarząd spółki na nową kadencję; prezesem nadal Wirth

 • 16.03.2015 17:38

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 16.03.2015 17:44

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 16.03.2015 17:56

  Jednostkowe wyniki KGHM w IV kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 16.03.2015 17:58

  Skonsolidowane wyniki KGHM w IV kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 16.03.2015 18:14

  Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kw. '14 wyniósł 666 mln zł, zgodnie z konsensusem

 • 16.03.2015 18:27

  KGHM International miał w 2014 r. 54 mln zł zysku netto i 2,23 mld zł przychodów

 • 16.03.2015 18:54

  Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kw. '14 wyniósł 666 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 17.03.2015 08:43

  KGHM bez niespodzianek w IV kw. '14; dywidenda też nie zaskakuje (opinia)

 • 17.03.2015 12:22

  KGHM zakłada, ze deficyt na rynku miedzi może się pojawić pod koniec '15/na początku '16

 • 17.03.2015 13:01

  KGHM i Sumitomo wciąż pracują nad wariantem II fazy Sierra Gorda; za wcześnie na CAPEX

 • 24.03.2015 09:58

  Dywidenda KGHM nie będzie niższa od propozycji zarządu - Gawlik, MSP

 • 24.03.2015 10:44

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 24.03.2015 16:42

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję

 • 25.03.2015 17:34

  KGHM kupił w wezwaniu 1.564.415 akcji Biprometu

 • 26.03.2015 09:24

  Sierra Gorda wstrzymała prace przez deszcze w Chile, liczy na ich wznowienie w czwartek

 • 26.03.2015 11:16

  Przestoje w kopalniach w Chile z ograniczonym wpływem na ceny miedzi - BMO (opinia)

 • 27.03.2015 08:10

  Sierra Gorda nadal wstrzymuje prace; na razie nie ma zagrożenia dla ramp-up

 • 27.03.2015 11:10

  Sierra Gorda wróciła do pracy; ulewy nie uszkodziły infrastruktury kopalni

 • 01.04.2015 07:46

  KGHM w II zapłacił 86,86 mln zł podatku od kopalin

 • 02.04.2015 14:29

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

 • 02.04.2015 14:39

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 07.04.2015 10:22

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji KGHM do 136 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 09.04.2015 15:43

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r.

 • 10.04.2015 13:43

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku

 • 13.04.2015 09:56

  Credit Suisse obniżył cenę docelową akcji KGHM do 132 zł

 • 13.04.2015 14:09

  BofA/ML zakłada średnią cenę miedzi w '16 poniżej 5.000 USD/t (opinia)

 • 15.04.2015 13:17

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

 • 15.04.2015 13:27

  Enea, KGHM i Tauron kupiły udziały w PGE EJ

 • 20.04.2015 17:53

  KGHM podtrzymuje plan wydobycia w tym roku 110 tys. ton miedzi w Sierra Gorda

 • 22.04.2015 09:01

  KGHM ogłasza przymusowy wykup akcji Biprometu po 6,29 zł za sztukę

 • 24.04.2015 06:39

  Podjęto prace "nad próbą rewizji" podatku od niektórych kopalin - Gawlik

 • 27.04.2015 10:35

  ICSG prognozuje nadwyżkę na rynku miedzi rafinowanej w latach 2015-16

 • 27.04.2015 11:09

  Zmiany w podatku od niektórych kopalin możliwe w '16 - Gawlik

 • 27.04.2015 14:09

  MSP nie planuje wyższej dywidendy z KGHM niż rekomenduje zarząd

 • 29.04.2015 12:29

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję za '14

 • 29.04.2015 12:40

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Dywidenda za rok 2014

 • 29.04.2015 18:32

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 30.04.2015 14:33

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku

 • 05.05.2015 09:10

  KGHM w III zapłacił 141,069 mln zł podatku od kopalin

 • 08.05.2015 12:11

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A.

 • 08.05.2015 17:31

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 08.05.2015 17:38

  Jednostkowe wyniki KGHM w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2015 17:41

  Skonsolidowane wyniki KGHM w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2015 17:51

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '15 wyniósł 497 mln zł; gorzej od konsensusu

 • 08.05.2015 18:01

  KGHM International miał w I kw. 2015 r. 92 mln zł straty netto i 605 mln zł przychodów

 • 08.05.2015 18:36

  Jednostkowy zysk netto KGHM w I kw. '15 wyniósł 497 mln zł; gorzej od konsensusu (opis)

 • 08.05.2015 18:46

  KGHM planuje osiągnąć docelowe moce I fazy Sierra Gorda w II poł. '15

 • 11.05.2015 08:21

  KGHM pokazał słabe wyniki; w Sierra Gorda będzie trudno osiągnąć założone wolumeny (opinia)

 • 11.05.2015 12:43

  KGHM podtrzymuje cele produkcyjne i sprzedażowe na 2015 r.

 • 11.05.2015 12:44

  KGHM planuje w II kw. zrefinansować 500 mln USD obligacji KGHM International

 • 11.05.2015 13:12

  Elektrotim, KGHM oraz Zakłady Automatyki Polna złożyły oferty wstępne na IASE

 • 11.05.2015 15:03

  KGHM liczy, że na przełomie II i III kw. Sierra Gorda osiągnie produkcję komercyjną (opis)

 • 12.05.2015 10:19

  Sumitomo zakłada średnią cenę miedzi w '15 na poziomie 6.000 USD/t

 • 13.05.2015 08:46

  Societe Generale podniósł cenę docelową akcji KGHM do 137 zł, rekomenduje "trzymaj"

 • 15.05.2015 07:37

  Miedzi Copper chce zainwestować w Polsce ok. 15 mld zł

 • 19.05.2015 11:12

  Rekomendacja ws. podatku od kopalin w ciągu trzech miesięcy - MSP

 • 21.05.2015 13:37

  Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w podatku od kopalin - Szczurek

 • 25.05.2015 16:00

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zawarcie znaczącej umowy w Grupie Kapitałowej KGHM

 • 28.05.2015 12:13

  BofA/ML neutralnie nastawiony do polskich akcji, choć zaleca przeważanie CEE

 • 02.06.2015 10:00

  KGHM w IV zapłacił 190,604 mln zł podatku od kopalin

 • 02.06.2015 19:48

  Elektrotim, KGHM, ZA Polna i Westor w kolejnym etapie prywatyzacji IASE

 • 03.06.2015 13:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.06.2015 10:45

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Znacząca pożyczka pomiędzy spółkami zależnymi

 • 12.06.2015 17:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Transakcje na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 25.06.2015 17:08

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport zasobowy

 • 25.06.2015 18:18

  KGHM posiada obecnie 44,4 mln ton udokumentowanych, zmierzonych zasobów miedzi

 • 26.06.2015 12:23

  KGHM od lipca będzie konsolidował wyniki Sierra Gorda

 • 26.06.2015 12:32

  KGHM od lipca będzie konsolidował wyniki Sierra Gorda (aktl.)