KGHM Polska Miedź SA

skrót: KGH

Ostatnie notowanie z: 22.06.2018 17:03

Aktualny kurs87   1,09 %0,94 zł
Otwarcie87,221,35%
Minimum86,160,12%
Maksimum88,402,72%
Wolumen (szt.) 359977
Kurs odniesienia86,06
Widełki dolne78,50
Widełki górne95,94
Obroty (tyś. zł)31392
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
580686,94
114486,92
254486,90
21 03686,88
160086,86
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
87,00635 3
87,02320 2
87,06470 1
87,08227 1
87,101 100 2
Grupa jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących . Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi , posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa63 589 90031,79%63 589 90031,79%
Nationale-Nederlanden OFEportfel12 212 0006,11%12 212 0006,11%

Kategoria • 22.06.2018 18:22

  Marcin Chludziński nowym prezesem KGHM, Radosław Stach i Katarzyna Kreczmańska–Gigol wiceprezesami (opis)

 • 22.06.2018 17:49

  Rada nadzorcza KGHM zdecydowała o powołaniu Marcina Chludzińskiego na prezesa

 • 22.06.2018 17:36

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (23/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 13.06.2018 13:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (22/2018) Członkowie Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 06.06.2018 09:20

  KGHM w kwietniu zapłacił 148,895 mln zł podatku od kopalin

 • 30.05.2018 11:54

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (21/2018) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

 • 25.05.2018 13:51

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (20/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 25.05.2018 13:42

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (19/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

 • 25.05.2018 11:49

  Produkcja miedzi w grupie KGHM wyniosła w IV 47,7 tys. t, spadła 12 proc. rdr (opis)

 • 25.05.2018 11:40

  KGHM ocenia, że w średniej i dłuższej perspektywie nie można wykluczyć wypłaty dywidend

 • 25.05.2018 11:30

  Produkcja miedzi w grupie KGHM wyniosła w IV 47,7 tys. t, spadła 12 proc. rdr

 • 25.05.2018 11:18

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (18/2018) Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2018 r.

 • 25.05.2018 08:29

  KGHM rozpoczyna konkurs na prezesa i wiceprezesów

 • 25.05.2018 07:44

  KGHM obawia się, że nowy system wsparcia kogeneracji zagrozi rentowności jego jednostek

 • 22.05.2018 18:25

  KGHM planuje przeznaczyć ponad 11 mld zł na realizację inwestycji krajowych w latach 2018–2022

 • 22.05.2018 16:28

  Prognoza produkcji miedzi w koncentracie KGHM niższa od oczekiwań (opinia)

 • 22.05.2018 15:00

  KGHM zakłada produkcję 494 tys. ton miedzi elektrolitycznej w '18 (opis)

 • 22.05.2018 14:46

  KGHM zakłada produkcję 494 tys. ton miedzi elektrolitycznej w '18

 • 22.05.2018 14:33

  Budżet KGHM Polska Miedź na '18 zakłada, że nakłady rzeczowe wyniosą 2.670 mln zł

 • 22.05.2018 14:26

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (17/2018) Główne założenia Budżetu na 2018 rok

 • 22.05.2018 13:31

  KGHM chce zatrzymać zysk ze względu na duże zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (opinia)

 • 22.05.2018 12:51

  Zarząd KGHM rekomenduje zatrzymanie zysku za 2017 r. w spółce (opis)

 • 22.05.2018 12:37

  Zarząd KGHM rekomenduje zatrzymanie zysku za 2017 r. w spółce

 • 22.05.2018 12:29

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (16/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok

 • 16.05.2018 12:46

  KGHM liczy na wzrost produkcji po zakończeniu remontu huty

 • 16.05.2018 11:21

  We wtorek w Sierra Gorda wypadek śmiertelny; produkcja była wstrzymana - KGHM

 • 16.05.2018 08:56

  Wyniki KGHM nieznacznie wyższe od konsensusu (opinia)

 • 15.05.2018 18:11

  Skorygowana EBITDA grupy KGHM w I kw. wyniosła 1,174 mld zł (opis)

 • 15.05.2018 17:33

  Skorygowana EBITDA grupy KGHM w I kw. wyniosła 1,174 mld zł

 • 15.05.2018 17:14

  Wyniki KGHM w I kw. 2018 r. vs konsensus PAP Biznes (tabela)

 • 15.05.2018 17:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 15:45

  Tauron i KGHM nie będą uczestniczyć w projekcie jądrowym; ME chce, by pozostała w nim PGE - Tchórzewski

 • 11.05.2018 13:37

  KGHM zawarł kolejny kontrakt z Tele-Foniką Kable o wartości ok. 7,5 - 8,1 mld zł

 • 08.05.2018 12:02

  Budimex ma umowę z KGHM o wartości 578 mln zł netto

 • 08.05.2018 11:56

  KGHM w marcu zapłacił 131,832 mln zł podatku od kopalin

 • 27.04.2018 16:07

  ICSG zakłada wzrost produkcji miedzi rafinowanej o 4,3 proc. w '18

 • 26.04.2018 09:27

  DM BOŚ obniżył cenę docelową KGHM do 115 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 25.04.2018 11:00

  Produkcja miedzi rafinowanej w marcu wyniosła 40,2 tys. ton, o 14,1 proc. mniej rdr - GUS

 • 24.04.2018 10:29

  Min Środowiska sugeruje, że KGHM może być zainteresowany współpracą w poszukiwaniu złóż w oceanie

 • 23.04.2018 16:49

  Wyniki operacyjne KGHM za I kw. słabe, kurs spada (opinia)

 • 23.04.2018 15:49

  Produkcja miedzi w grupie KGHM w I kw. spadła o 12 proc. rdr do 142,9 tys. ton (opis)

 • 23.04.2018 15:32

  Produkcja miedzi w grupie KGHM w I kw. spadła o 12 proc. rdr do 142,9 tys. ton

 • 23.04.2018 15:23

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (15/2018) Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za I kwartał 2018 r.

 • 23.04.2018 13:00

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (14/2018) Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

 • 20.04.2018 09:19

  Nakłady inwestycyjne KGHM w latach 2018-2022 wyniosą średnio 2,3 mld zł rocznie - ME

 • 19.04.2018 10:35

  Haitong wznowił wydawanie rekomendacji dla KGHM od zalecenia "sprzedaj"

 • 18.04.2018 10:25

  Vestor DM obniżył cenę docelową dla KGHM do 110 zł

 • 13.04.2018 14:28

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zakończonym dnia 13 kwietnia 2018 r.

 • 13.04.2018 11:20

  NWZ KGHM zamknięte bez zmian w radzie nadzorczej

 • 11.04.2018 15:38

  DM mBanku podnosi rekomendację KGHM do "kupuj"

 • 11.04.2018 14:36

  Oferta Budimeksu za 578 mln zł najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez KGHM

 • 11.04.2018 14:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (12/2018) Zmiana w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 05.04.2018 11:17

  Rada nadzorcza KGHM unieważniła postępowanie na stanowiska prezesa i wiceprezesa

 • 03.04.2018 13:31

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (11/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.04.2018 11:13

  KGHM w lutym zapłacił 153,081 mln zł podatku od kopalin

 • 27.03.2018 14:34

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (10/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 roku

 • 27.03.2018 12:47

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji KGHM do 59 zł ze 142 zł

 • 27.03.2018 12:20

  NWZ KGHM przerwane, wznowienie 13 kwietnia

 • 23.03.2018 15:13

  Produkcja miedzi rafinowanej w lutym wyniosła 36,3 tys. ton, o 14,8 proc. mniej rdr - GUS (popr.)

 • 23.03.2018 10:51

  Produkcja miedzi rafinowanej w lutym wyniosła 36,3 tys. ton, o 16,8 proc. mniej rdr - GUS

 • 16.03.2018 14:19

  KGHM może odwrócić odpisy na Sierra Gorda, jeśli poprawią się warunki makro

 • 16.03.2018 12:46

  CAPEX spółki matki KGHM w '18 nieco powyżej 2 mld zł

 • 15.03.2018 14:48

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (9/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych 15 marca 2018 roku

 • 15.03.2018 14:43

  Tchórzewski szacuje koszt projektu jądrowego na 70-75 mld zł

 • 15.03.2018 11:32

  NWZ KGHM przerwane do 27 marca

 • 15.03.2018 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kursy PZU i Energi rosną po wynikach, KGHM spada

 • 15.03.2018 08:39

  Analitycy podzieleni w ocenie wyników KGHM (opinia)

 • 14.03.2018 18:33

  Skorygowana EBITDA grupy KGHM w IV kw. wyniosła 1,476 mld zł (opis)

 • 14.03.2018 17:55

  Skorygowana EBITDA grupy KGHM w IV kw. wyniosła 1,476 mld zł

 • 14.03.2018 17:43

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 14.03.2018 17:38

  Skonsolidowane wyniki KGHM w IV kw. 2017 r. vs konsensus PAP Biznes (tabela)

 • 14.03.2018 17:30

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 14.03.2018 17:15

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 14.03.2018 08:02

  ICSG zakłada wzrost zdolności wydobywczych miedzi o około 2 proc. rocznie

 • 12.03.2018 13:55

  Rada nadzorcza oczekuje od KGHM m.in zmian w działalności zagranicznej - Tchórzewski

 • 10.03.2018 15:34

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (8/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 10.03.2018 15:22

  RN KGHM odwołała prezesa Domagalskiego-Łabędzkiego i wiceprezesa Jezioro - źródło

 • 07.03.2018 15:02

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (7/2018) Zmiana daty przekazania raportów okresowych za rok 2017

 • 23.02.2018 10:52

  Produkcja miedzi rafinowanej w styczniu wyniosła 38,8 tys. ton, o 15,7 proc. mniej rdr - GUS

 • 21.02.2018 13:40

  Łączny wpływ przeprowadzonych testów na utratę wartości GK KGHM za '17 to 89,6 mln USD (opis)

 • 21.02.2018 13:23

  Łączny wpływ przeprowadzonych testów na utratę wartości KGHM za '17 to 311,9 mln zł

 • 21.02.2018 13:13

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (6/2018) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

 • 20.02.2018 15:30

  KGHM planuje 130-140 tys. ton dziennego przerobu miedzi w Sierra Gorda w '19-'20 (wywiad)

 • 19.02.2018 14:13

  Porozumienie KGHM ze związkami zawodowymi zakłada wzrost wynagrodzeń o 6,1 proc.

 • 15.02.2018 16:43

  Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej KGHM

 • 15.02.2018 16:32

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (5/2018) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r.

 • 14.02.2018 13:13

  Spółka zależna KGHM wykona cztery szyby w kopalni polihalitu w Wielkiej Brytanii

 • 14.02.2018 12:12

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (4/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 14.02.2018 12:01

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (3/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

 • 24.01.2018 10:31

  Produkcja miedzi rafinowanej w grudniu wyniosła 39,0 tys. ton, o 17,5 proc. mniej rdr - GUS

 • 24.01.2018 08:57

  DM BOŚ obniżył cenę docelową KGHM do 143 zł z 149 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 19.01.2018 13:20

  KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości części aktywów zagranicznych (opis)

 • 19.01.2018 12:51

  KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości części aktywów zagranicznych

 • 19.01.2018 12:41

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (2/2018) Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

 • 19.01.2018 12:36

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (1/2018) Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

 • 03.01.2018 07:59

  KGHM w listopadzie '17 zapłacił 169,404 mln zł podatku od kopalin

 • 22.12.2017 10:21

  Produkcja miedzi rafinowanej w listopadzie wyniosła 40,3 tys. ton, o 16,1 proc. mniej rdr - GUS

 • 15.12.2017 11:55

  Brak pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax bez większego wpływu na kurs KGHM (opina)

 • 15.12.2017 10:55

  Władze w Kanadzie nie przyznały KGHM pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax (opis)

 • 15.12.2017 10:46

  Władze prowincjonalne w Kanadzie nie przyznały KGHM pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax

 • 15.12.2017 10:36

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (34/2017) Decyzja dotycząca prowincjonalnego oraz federalnego pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax

 • 14.12.2017 08:02

  NIK krytycznie o polityce koncesyjnej przy poszukiwaniu złóż miedzi i węglowodorów

 • 08.12.2017 09:21

  DM mBanku podniósł rekomendację dla KGHM do "trzymaj", cena docelowa 103,08 zł

 • 07.12.2017 17:57

  KGHM przyjął Kodeks Grupy Kapitałowej

 • 01.12.2017 09:16

  KGHM zgodził się na 900 mln zł pożyczki od Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • 01.12.2017 09:09

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (33/2017) Zgoda Zarządu na zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 01.12.2017 07:52

  KGHM w październiku zapłacił 151,022 mln zł podatku od kopalin

 • 27.11.2017 10:07

  Vestor DM obniżył cenę docelową KGHM do 134 zł

 • 24.11.2017 10:29

  Produkcja miedzi rafinowanej w październiku wyniosła 45,2 tys. ton, o 3,9 proc. więcej rdr - GUS

 • 23.11.2017 09:36

  DM mBanku obniżył rekomendację dla KGHM do "redukuj" (aktl.)

 • 23.11.2017 09:23

  DM mBanku obniżył rekomendację dla KGHM do "redukuj"

 • 16.11.2017 18:53

  KGHM i Grupa Azoty będą współpracować w zakresie badań i rozwoju

 • 16.11.2017 11:10

  DZIEŃ NA GPW: Zyskują banki z WIG 20; Getin Noble w dół po wynikach

 • 15.11.2017 13:14

  KGHM może mieć 20 mld zł przychodów w 2017 r.

 • 15.11.2017 13:05

  KGHM liczy na nieco wyższą produkcję srebra; podtrzymuje, że chce wypłacić dywidendę

 • 15.11.2017 11:38

  DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską; KGHM pogłębia spadki; PZU na ok. 2-proc. plusie

 • 15.11.2017 09:03

  DZIEŃ NA GPW: Po wynikach KGHM w dół o 2,6 proc., Dino Polska zyskuje 3 proc.

 • 15.11.2017 08:33

  KGHM Polska lekko rozczarował wynikami; w kolejnych okresach możliwa poprawa (opinia)

 • 15.11.2017 08:20

  KGHM szacuje produkcję miedzi elektrolitycznej w '17 ok. 22 tys. ton poniżej planu (opis)

 • 15.11.2017 08:04

  KGHM szacuje produkcję miedzi elektrolitycznej w '17 ok. 22 tys. ton poniżej planu

 • 14.11.2017 18:28

  KGHM obniża prognozę nakładów kapitałowych w '17 do maksymalnie 510 mln zł

 • 14.11.2017 18:24

  Skorygowana EBITDA grupy KGHM w III kw. wyniosła 1,414 mld zł, nieco niższa od oczekiwań (opis)

 • 14.11.2017 17:45

  Skorygowana EBITDA grupy KGHM w III kw. wyniosła 1,414 mld zł, nieco niższa od oczekiwań

 • 14.11.2017 17:18

  Skonsolidowane wyniki KGHM w III kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2017 17:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.11.2017 16:43

  W ciągu 10 lat możliwa eksploatacja zasobów z działki na dnie Atlantyku - MŚ

 • 09.11.2017 17:10

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 09.11.2017 16:46

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (32/2017) Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 09.11.2017 11:30

  Celem działań restrukturyzacyjnych w Sierra Gorda jest zwiększenie średniego przerobu rudy do 130 tys. t

 • 08.11.2017 15:32

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (31/2017) Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

 • 07.11.2017 19:18

  Zarząd KGHM wydał zgodę na ustalenie z EBI warunków umowy pożyczki na kwotę 900 mln zł

 • 07.11.2017 19:11

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (30/2017) Zgoda Zarządu na ustalenie warunków umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 02.11.2017 07:40

  KGHM we wrześniu zapłacił 151,125 mln zł podatku od kopalin

 • 27.10.2017 17:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.10.2017 15:00

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (29/2017) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

 • 27.10.2017 11:29

  Zmiana waluty funkcjonalnej spółki zależnej KGHM da wzrost zysku grupy w I poł. '17 o 560 mln zł

 • 27.10.2017 11:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (28/2017) Korekta osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej

 • 25.10.2017 08:05

  ICSG zakłada spadek produkcji miedzi o 2,7 proc. w '17 i wzrost o 2,5 proc. w '18

 • 24.10.2017 10:24

  Produkcja miedzi rafinowanej we wrześniu wyniosła 46,3 tys. ton, o 3,5 proc. więcej rdr - GUS

 • 20.10.2017 11:48

  DM BZ WBK rekomenduje kupno KGHM i JSW oraz sprzedaż Bogdanki

 • 17.10.2017 13:48

  KGHM zaskoczony tempem wzrostu cen miedzi - prezes

 • 17.10.2017 12:21

  Awaria w HM Głogów bez dużego negatywnego wpływu na wyniki KGHM - prezes

 • 17.10.2017 07:45

  JP Morgan podwyższył rekomendację dla KGHM do "neutralnie"

 • 13.10.2017 14:59

  Zatrzymanie pieca zawiesinowego zmniejszy produkcję miedzi KGHM o ok. 14 tys. ton (opis)

 • 13.10.2017 14:44

  Awaria pieca zawiesinowego zmniejszy produkcję miedzi KGHM o ok. 14 tys. ton

 • 13.10.2017 14:33

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (27/2017) Informacja o skutkach awarii kotła odzysknicowego w Hucie Miedzi Głogów I

 • 10.10.2017 16:41

  Trzeci kwartał daje powody do optymizmu - prezes KGHM

 • 02.10.2017 10:15

  KGHM w sierpniu zapłacił 135,438 mln zł podatku od kopalin

 • 02.10.2017 09:02

  Rząd dokona weryfikacji systemu opłat i podatków związanych z działalnością górniczą

 • 22.09.2017 11:18

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (26/2017) Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 22.09.2017 10:09

  Produkcja miedzi rafinowanej w sierpniu wyniosła 47,1 tys. ton, o 2,9 proc. mniej rdr - GUS

 • 19.09.2017 11:38

  JP Morgan podwyższył cenę docelową akcji KGHM do 103,5 zł

 • 14.09.2017 19:05

  Przychody KGHM w tym roku mogą przekroczyć 20 mld zł – prezes

 • 05.09.2017 08:23

  DM PKO BP podwyższył rekomendację dla KGHM do "kupuj", cenę docelową do 151,5 zł

 • 01.09.2017 08:15

  KGHM w lipcu zapłacił 135,182 mln zł podatku od kopalin

 • 29.08.2017 17:04

  Wpływy z podatku od kopalin w 2017 roku wyniosą 1,64 mld zł - uzasad. budżetu '18

 • 29.08.2017 11:24

  Vestor DM podwyższył rekomendację dla KGHM do "kupuj", cenę docelową do 153 zł

 • 28.08.2017 07:00

  Za wzrostem cen miedzi stoją fundamenty, może być kontynuowany (opinia)

 • 24.08.2017 11:42

  KGHM Zanam i Famur planują wspólne przedsięwzięcia

 • 24.08.2017 10:38

  Produkcja miedzi rafinowanej w lipcu wyniosła 46,8 tys. ton, o 3,4 proc mniej rdr - GUS

 • 22.08.2017 11:57

  Prace nad zmianami w podatku od kopalin nie są prowadzone - MF

 • 18.08.2017 14:28

  KGHM podtrzymuje, że wyda w '17 około 2 mld zł na inwestycje rzeczowe

 • 18.08.2017 08:45

  Wyniki KGHM zgodne z oczekiwaniami; cieszą lepsze uzyski w Sierra Gorda (opinia)

 • 17.08.2017 19:30

  Spór zbiorowy w KGHM zakończony – zarząd zawarł porozumienie ze związkowcami

 • 17.08.2017 18:35

  Zysk EBITDA grupy KGHM w II kw. wyniósł 1,282 mld zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 17.08.2017 17:48

  Zysk EBITDA grupy KGHM w II kw. wyniósł 1,282 mld zł, zbliżony do oczekiwań

 • 17.08.2017 17:17

  Skonsolidowane wyniki KGHM w II kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 17.08.2017 17:06

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 16.08.2017 16:59

  Związkowcy z KGHM Polska Miedź negocjują z zarządem podwyżki i premię za 2016 r.

 • 09.08.2017 17:05

  Inwestycje KGHM będą przede wszystkim w Polsce - Tchórzewski

 • 08.08.2017 16:17

  DM mBanku obniżył rekomendacje dla pięciu spółek

 • 01.08.2017 07:28

  KGHM w czerwcu zapłacił 127,98 mln zł podatku od kopalin

 • 27.07.2017 15:49

  KGHM ma umowy z PGNiG na dostawy gazu do 2033 r. o wartości 4,8 mld zł

 • 27.07.2017 15:30

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (25/2017) Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowy na dostawę paliwa gazowego

 • 26.07.2017 09:35

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (24/2017) Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

 • 25.07.2017 10:48

  Produkcja miedzi rafinowanej w czerwcu wyniosła 45,9 tys. ton, o 3,7 proc mniej rdr - GUS

 • 25.07.2017 09:03

  Bank Millennium pokazał mocny wynik odsetkowy; koszty wyższe jednorazowo (opinia)

 • 24.07.2017 14:43

  RN KGHM powołała Ryszarda Jaśkowskiego do zarządu spółki

 • 24.07.2017 14:38

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (23/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 21.07.2017 08:00

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji KGHM do 161 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 13.07.2017 14:23

  Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" KGHM i JSW (opis)

 • 13.07.2017 14:12

  Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" KGHM i JSW

 • 12.07.2017 08:56

  KGHM liczy na pozytywne przepływy finansowe w Sierra Gorda w perspektywie 2-3 lat

 • 06.07.2017 09:06

  KGHM w maju zapłacił 142,2 mln zł podatku od kopalin

 • 03.07.2017 13:50

  DM mBanku podwyższył rekomendację dla KGHM do "kupuj"

 • 30.06.2017 16:53

  KGHM zmieni finansowanie Sierra Gorda z "project finance" na kredyt korporacyjny

 • 30.06.2017 16:41

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (22/2017) Zmiany zapisów w umowie kredytowej

 • 30.06.2017 11:33

  KGHM jest zainteresowany generalnym wykonawstwem huty miedzi za granicą

 • 30.06.2017 08:02

  Societe Generale podniósł rekomendację dla KGHM do "kupuj"

 • 27.06.2017 16:53

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (21/2017) Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 26.06.2017 14:39

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2017 roku

 • 23.06.2017 15:33

  BofA ML obniżył rekomendację dla KGHM do "poniżej rynku" (popr.)

 • 23.06.2017 15:24

  BofA ML obniżył rekomendację dla KGHM do "niedoważaj"

 • 22.06.2017 09:52

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (19/2017) Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 22.06.2017 09:45

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (18/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 21.06.2017 15:58

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (17/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 21.06.2017 12:12

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (16/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 21.06.2017 12:01

  Akcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

 • 13.06.2017 17:22

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (15/2017) Proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

 • 13.06.2017 17:19

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (14/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od akcjonariusza - Skarb Państwa

 • 11.06.2017 20:31

  Prezes KGHM zdymisjonuje szefa huty miedzi w Głogowie w związku z imprezą firmową

 • 07.06.2017 13:25

  MF nie pracuje nad zniesieniem podatku miedziowego - Morawiecki

 • 07.06.2017 11:22

  Wpływy z podatku od kopalin mogą przekroczyć w '17 założenia - MF

 • 05.06.2017 07:53

  KGHM w kwietniu zapłacił 159,306 mln zł podatku od kopalin

 • 31.05.2017 11:57

  Piotr Walczak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa KGHM

 • 31.05.2017 11:48

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (13/2017) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 31.05.2017 10:02

  ME chce, by WZ KGHM zajęło się zmianami w składzie rady nadzorczej

 • 31.05.2017 09:44

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (12/2017) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

 • 29.05.2017 15:32

  Radosław Domagalski-Łabędzki z KGHM powołany do RN Tauronu

 • 26.05.2017 14:14

  BZ WBK zamyka rekomendację długiej pozycji JSW i krótkiej na KGHM

 • 25.05.2017 10:26

  Produkcja miedzi w kwietniu wyniosła 45,0 tys. ton, o 3,4 proc. więcej rdr - GUS

 • 24.05.2017 10:36

  Rekomendacja zarządu KGHM dot. dywidendy na poziomie 1 zł na akcję jest optymalna - Tchórzewski (opis)

 • 24.05.2017 10:29

  Rekomendacja zarządu KGHM dot. dywidendy na poziomie 1 zł na akcję jest optymalna - Tchórzewski

 • 23.05.2017 08:12

  Wood & Company podwyższa rekomendację dla KGHM do "trzymaj"

 • 18.05.2017 15:26

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (11/2017) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

 • 17.05.2017 06:01

  PeBeKa rozpoczyna prace nad listą wspólnych projektów z chińskim partnerem – prezes KGHM (wywiad)

 • 17.05.2017 06:00

  KGHM zakłada poprawę na rynku miedzi, chce lekko zwiększyć produkcję w Sierra Gorda (wywiad)

 • 16.05.2017 15:13

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (10/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 16.05.2017 15:08

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (9/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

 • 15.05.2017 09:31

  Vestor DM obniżył rekomendację dla KGHM do "neutralnie"

 • 12.05.2017 14:42

  KGHM zakłada produkcję w '17-'21 powyżej 470 tys. ton miedzi w Polsce i 145 tys. za granicą rocznie (wywiad)

 • 12.05.2017 08:48

  Strategia KGHM trudna do oceny ze względu na brak prognoz dla rynku miedzi i wolumenów (opinia, aktl.)

 • 12.05.2017 08:37

  Strategia KGHM trudna do oceny ze względu na brak prognoz dla rynku miedzi i wolumenów (opinia)

 • 11.05.2017 20:11

  KGHM chce osiągnąć wskaźnik EBITDA na poziomie 7 mld zł w '21 (opis)

 • 11.05.2017 19:01

  KGHM planuje łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe na poziomie 15 mld zł w 2017-21

 • 11.05.2017 18:53

  KGHM chce osiągnąć wskaźnik EBITDA na poziomie 7 mld zł w 2021 roku

 • 11.05.2017 18:40

  Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję, łącznie 200 mln zł

 • 11.05.2017 18:37

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (8/2017) Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040

 • 11.05.2017 18:29

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (7/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2016 rok i wypłaty dywidendy w 2017 roku

 • 08.05.2017 17:51

  Planowana jest dyskusja o zwiększeniu współpracy KGHM z chińskim Minmetals

 • 08.05.2017 13:35

  KGHM nie liczy na istotny wzrost produkcji miedzi w KGHM International

 • 08.05.2017 12:43

  KGHM spodziewa się, że ceny miedzi będą w '17 balansowały wokół 6 tys. USD/t

 • 08.05.2017 09:08

  Wyniki KGHM pozytywne za sprawą polskich aktywów, słabiej KGHM International (opinia, aktl.)

 • 08.05.2017 08:47

  Wyniki KGHM pozytywne za sprawą polskich aktywów, słabiej KGHM International (opinia)

 • 08.05.2017 07:38

  KGHM w marcu zapłacił 150,629 mln zł podatku od kopalin

 • 08.05.2017 07:23

  Udziałowcy Sierra Gorda wspierają jej rozwój

 • 05.05.2017 18:50

  Zysk EBITDA KGHM International w I kw. wyniósł 75 mln zł - spadek o 46 proc. (opis)

 • 05.05.2017 18:09

  Skonsolidowana EBITDA KGHM w I kw. wyniosła 1,58 mld zł i była o 6 proc. wyższa od oczekiwań (opis)

 • 05.05.2017 17:48

  Zysk EBITDA KGHM International w I kw. wyniósł 75 mln zł - spadek o 46 proc.

 • 05.05.2017 17:36

  Skonsolidowany zysk netto KGHM w I kw. wyniósł 398 mln zł wobec 719,7 mln zł konsensusu

 • 05.05.2017 17:19

  Skonsolidowane wyniki KGHM w I kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 05.05.2017 17:09

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 02.05.2017 08:28

  ICSG zakłada spadek produkcji miedzi o 1 proc. w '17 i stabilizację w '18

 • 28.04.2017 12:33

  KGHM w I kw. oszacował ujemne niezrealizowane różnice kursowe na 815 mln zł

 • 28.04.2017 12:15

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (6/2017) Różnice kursowe za I kwartał 2017 r.

 • 28.04.2017 09:34

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla KGHM do "sprzedaj", a cenę docelową do 110 zł

 • 26.04.2017 10:32

  Produkcja miedzi w marcu wyniosła 46,8 tys. ton, o 5,3 proc więcej rdr - GUS

 • 25.04.2017 16:13

  Związkowcy z ZZPPM weszli w spór zbiorowy z zarządem KGHM

 • 25.04.2017 11:46

  Nie ma jeszcze decyzji co do dywidendy z KGHM - Ministerstwo Energii

 • 18.04.2017 09:11

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla KGHM do "trzymaj", a cenę docelową do 133 zł

 • 13.04.2017 15:45

  Wiceminister Tobiszowski będzie nadzorował KGHM

 • 11.04.2017 16:23

  DM mBanku zmienił rekomendacje dziewięciu spółek

 • 04.04.2017 08:00

  KGHM rozważy wypłatę dywidendy w ramach przeglądu strategicznego w maju

 • 03.04.2017 08:09

  KGHM w lutym zapłacił 156,113 mln zł podatku od kopalin

 • 31.03.2017 14:18

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (5/2017) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku

 • 24.03.2017 10:00

  DM BOŚ podnosi rekomendację KGHM do "kupuj" z ceną docelową 171,40 zł (opis)

 • 24.03.2017 09:46

  DM BOŚ podnosi rekomendację KGHM do "kupuj" z ceną docelową 171,40 zł

 • 23.03.2017 10:51

  Produkcja miedzi w lutym wyniosła 42,6 tys. ton, o 1,1 proc więcej rdr - GUS

 • 17.03.2017 13:13

  KGHM w Sierra Gorda skupia się na poprawie uzysku molibdenu

 • 17.03.2017 12:56

  KGHM chce pozostać spółką dywidendową, czynniki makro pozwalają na optymizm

 • 17.03.2017 08:57

  Analitycy pozytywnie oceniają wyniki KGHM (opinia, aktl.)

 • 17.03.2017 08:40

  Analitycy pozytywnie oceniają wyniki KGHM (opinia)

 • 16.03.2017 19:21

  Skorygowany zysk netto KGHM w IV kw. '16 wyniósł 548 mln zł wobec 464,2 mln zł konsensusu

 • 16.03.2017 18:10

  Skonsolidowana strata netto KGHM w IV kw. '16 wyniosła 5 mld zł, jednostkowa 5,37 mld zł (opis)

 • 16.03.2017 17:42

  KGHM zakłada w '17 produkcję 425,3 tys. ton miedzi i 1,22 tys. ton srebra

 • 16.03.2017 17:30

  Skonsolidowana strata netto KGHM w IV kw. '16 wyniosła 5 mld zł, jednostkowa 5,37 mld zł

 • 16.03.2017 17:12

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Report on payments.pdf

 • 16.03.2017 17:11

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 17:07

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 06.03.2017 11:40

  KGHM w styczniu zapłacił 149,942 mln zł podatku od kopalin

 • 03.03.2017 09:03

  Vestor DM wznowił wydawanie rekomendacji dla KGHM od zalecenia "kupuj"

 • 02.03.2017 10:40

  DM mBanku podwyższył cenę docelową KGHM do 132,22 zł

 • 15.02.2017 09:02

  KGHM robi odpisy na 1,24 mld USD i rezygnuje z II etapu Sierra Gorda; kurs traci (opinia, aktl.)

 • 15.02.2017 08:45

  KGHM robi odpisy na 1,24 mld USD i rezygnuje z II etapu Sierra Gorda (opinia)

 • 14.02.2017 18:09

  Odpisy w wynikach skonsolidowanych KGHM za '16 wyniosą 1,24 mld USD (opis2)

 • 14.02.2017 17:27

  Odpisy w wynikach skonsolidowanych KGHM za '16 wyniosą 1,24 mld USD (opis)

 • 14.02.2017 17:16

  Odpisy w wynikach skonsolidowanych KGHM za '16 wyniosą 1,24 mld USD

 • 14.02.2017 17:06

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (4/2017) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

 • 14.02.2017 08:55

  BOfA podniósł rekomendację dla KGHM, cena docelowa 142 zł

 • 10.02.2017 12:06

  Trigon DM obniżył rekomendację KGHM do "trzymaj' z "kupuj" (opis)

 • 10.02.2017 11:49

  Trigon DM obniżył rekomendację KGHM do "trzymaj' z "kupuj"

 • 08.02.2017 13:11

  KGHM zainwestuje 240 mln zł do '20 we wzrost produkcji w Hucie Miedzi Legnica (opis)

 • 08.02.2017 13:03

  KGHM zainwestuje 240 mln zł do '20 we wzrost produkcji w Hucie Miedzi Legnica

 • 08.02.2017 10:05

  Kurs KGHM może w krótkim terminie oddać część wzrostów (analiza)

 • 08.02.2017 09:18

  DM PKO BP podniósł cenę docelową dla KGHM do 144 zł

 • 07.02.2017 15:32

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (3/2017) Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 3 lutego 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

 • 07.02.2017 10:53

  KGHM może zdecydować się na 1,2 mld USD odpisów na Sierra Gorda (opinia)

 • 07.02.2017 09:34

  Sumitomo dokonał odpisów z tytułu projektu Sierra Gorda

 • 03.02.2017 16:39

  Rawecki zrezygnował z funkcji wiceprezesa KGHM, RN powołała do zarządu Rafała Pawełczaka

 • 03.02.2017 16:29

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (2/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 26.01.2017 07:54

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla KGHM do 133 zł

 • 23.01.2017 16:30

  DM mBanku rekomenduje "akumuluj" KGHM, cena docelowa 121,08 zł/akcję

 • 23.01.2017 09:42

  Kaczyński o podatku od kopalin: KGHM powinien służyć całemu społeczeństwu

 • 18.01.2017 16:09

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (1/2017) Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 • 17.01.2017 09:26

  DM mBanku rekomenduje "akumuluj" KGHM, cena docelowa 121,08 zł

 • 03.01.2017 16:29

  KGHM trafił pod nadzór ministra energii, Azoty pod rozwoju i finansów - Kowalczyk

 • 03.01.2017 11:45

  Nie należy spodziewać się zmian na stanowisku prezesów KGHM i Grupy Azotów - Kowalczyk

 • 02.01.2017 07:54

  KGHM w XI zapłacił 108,956 mln zł podatku od kopalin

 • 21.12.2016 18:32

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (47/2016) Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 7 grudnia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 14.12.2016 07:52

  JP Morgan obniża rekomendację dla KGHM do "niedoważaj"

 • 13.12.2016 17:26

  KGHM przeprowadzi na 31 XII testy na utratę wartości kluczowych zagranicznych aktywów górniczych

 • 13.12.2016 17:05

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (46/2016) Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości zagranicznych aktywów górniczych

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 08.12.2016 09:37

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (45/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2016 roku

 • 08.12.2016 08:22

  DM PKO BP podwyższa cenę docelową akcji KGHM do 107 zł

 • 07.12.2016 16:33

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (44/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 07.12.2016 15:32

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (43/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

 • 06.12.2016 15:41

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (42/2016) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 06.12.2016 09:16

  DM BZ WBK podnosi rekomendację KGHM do "kupuj", a wycenę do 117 zł

 • 02.12.2016 07:52

  KGHM w X zapłacił 108,05 mln zł podatku od kopalin

 • 30.11.2016 12:59

  Wstrząs w kopalni Rudna; czwarty górnik nie żyje

 • 30.11.2016 10:04

  Po wypadku w ZG Rudna został wyłączony jeden oddział kopalni - biuro prasowe KGHM

 • 30.11.2016 08:24

  Wstrząs w kopalni Rudna; sześciu górników nadal poszukiwanych

 • 25.11.2016 15:37

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (41/2016) Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 25.11.2016 09:11

  Grupa Azoty i PZU trafią pod nadzór Ministerstwa Rozwoju - Morawiecki

 • 17.11.2016 15:28

  Jest nadzieja, że KGHM nie wycofa się z projektu Sierra Gorda (opis)

 • 17.11.2016 15:26

  Nie powinno być zmian w podatku miedziowym w '17 - Kowalczyk

 • 17.11.2016 15:19

  Jest nadzieja, że KGHM nie wycofa się z projektu Sierra Gorda

 • 17.11.2016 13:34

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (40/2016) Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 9 listopada 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

 • 10.11.2016 13:17

  KGHM i Sumitomo weryfikują rozwój projektu Sierra Gorda w 3 scenariuszach (opis2)

 • 10.11.2016 12:47

  KGHM chce przedstawić zaktualizowaną strategię do końca I kw. ’17

 • 10.11.2016 12:26

  KGHM i Sumitomo weryfikują rozwój projektu Sierra Gorda w 3 scenariuszach (opis)

 • 10.11.2016 12:06

  KGHM i Sumitomo weryfikują rozwój projektu Sierra Gorda w 3 scenariuszach

 • 10.11.2016 08:51

  KGHM pokazał dobre wyniki w Polsce, słabe za granicą; martwi sytuacja Sierra Gorda (opinia, aktl.)

 • 10.11.2016 08:34

  KGHM pokazał dobre wyniki w Polsce, słabe za granicą; martwi sytuacja Sierra Gorda (opinia)

 • 09.11.2016 18:17

  KGHM International miał w III kw. 352 mln zł starty netto; EBITDA Sierra Gorda na minusie

 • 09.11.2016 17:56

  Wynik netto grupy KGHM w III kwartale lepszy od oczekiwań

 • 09.11.2016 17:23

  Skonsolidowane wyniki KGHM w III kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2016 17:09

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 14:39

  RN KGHM powołała Michała Jezioro na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju

 • 09.11.2016 14:33

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (39/2016) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 09.11.2016 13:31

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (38/2016) Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 28 października 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki

 • 07.11.2016 16:03

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (37/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 07.11.2016 15:57

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (36/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

 • 03.11.2016 10:14

  Obecnie nie ma decyzji o wycofywaniu się KGHM z inwestycji zagranicznych - Kowalczyk

 • 02.11.2016 07:35

  KGHM we IX zapłacił 110,8 mln zł podatku od kopalin

 • 01.11.2016 17:15

  Morgan Stanley obniżył rekomendację dla KGHM do "niedoważaj"

 • 28.10.2016 18:36

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (33/2016) Korekta raportu bieżącego nr 33/2016

 • 28.10.2016 17:46

  KGHM potwierdza odwołanie prezesa Krzysztofa Skóry

 • 28.10.2016 17:40

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (35/2016) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 28.10.2016 17:37

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (34/2016) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 28.10.2016 17:33

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (33/2016) Rezygnacja z delegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

 • 28.10.2016 16:55

  Wiceminister Domagalski-Łabędzki prezesem KGHM - Bochenek

 • 28.10.2016 08:57

  DM BZ WBK rekomenduje "sprzedaj" KGHM, cena docelowa 45 zł

 • 26.10.2016 12:31

  ICSG zakłada zbalansowany rynek miedzi w '16 i nadwyżkę w '17

 • 26.10.2016 11:24

  RN KGHM będzie dyskutować w piątek m.in. o zmianach w zarządzie spółki

 • 21.10.2016 00:01

  Do końca X weryfikacja raportów, czy warto kontynuować projekty Sierra Gorda - minister skarbu

 • 07.10.2016 07:38

  KGHM w VIII zapłacił 116,656 mln zł podatku od kopalin

 • 03.10.2016 18:49

  Nowy p.o. prezesa KGHM International Ltd.

 • 29.09.2016 19:12

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (32/2016) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych

 • 28.09.2016 08:24

  Chilijski Regulator Środowiskowy zatwierdził plan zgodności dla Sierra Gorda

 • 20.09.2016 09:35

  Haitong Bank obniżył rekomendację KGHM do "neutralnie" (opis)

 • 20.09.2016 09:26

  Haitong Bank obniżył rekomendację KGHM do "neutralnie"

 • 12.09.2016 09:25

  ME analizuje różne opcje finansowania budowy elektrowni jądrowej

 • 07.09.2016 17:15

  MSP nie przewiduje podnoszenia wartości nominalnej akcji m.in. w PZU i KGHM

 • 07.09.2016 17:15

  Skarb Państwa może w przyszłości zwiększyć udział w KGHM - Jackiewicz

 • 06.09.2016 13:52

  KGHM widzi szansę na przebicie przez ceny miedzi poziomu 5.000 USD/t w '17

 • 05.09.2016 17:37

  M. Biliński prezesem KGHM International, D. Hunek oddelegowany do zarządu KGHM

 • 05.09.2016 17:26

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (31/2016) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

 • 02.09.2016 16:34

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (30/2016) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 01.09.2016 09:26

  Wood & Company obniżył rekomendację KGHM do "sprzedaj"

 • 25.08.2016 07:08

  MF zakłada 3,9 mld zł wpływu z podatku bankowego w '17

 • 24.08.2016 08:33

  Societe Generale podnosi rekomendację dla KGHM do "trzymaj"

 • 19.08.2016 10:40

  Nationale-Nederlanden OFE ma ponad 5 proc. KGHM

 • 19.08.2016 10:33

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (29/2016) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 18.08.2016 12:56

  KGHM podejmuje działania, by nie przekroczyć wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 2x

 • 18.08.2016 12:41

  Złoże przejściowe w Sierra Gorda będzie eksploatowane w kolejnych okresach - wiceprezes KGHM

 • 18.08.2016 09:20

  Wyniki KGHM za II kwartał rozczarowały rynek, kurs spada (opinia, aktl.)

 • 18.08.2016 08:32

  Kurs KGHM może spadać, bo dane za II kwartał rozczarowały rynek (opinia)

 • 17.08.2016 18:49

  KGHM International miał w II kw. 256 mln zł starty netto; EBITDA Sierra Gorda na plusie

 • 17.08.2016 18:12

  Wynik netto KGHM w II kwartale '16 poniżej oczekiwań

 • 17.08.2016 17:32

  Skonsolidowane wyniki KGHM w II kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 17.08.2016 17:21

  Jednostkowe wyniki KGHM w II kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 17.08.2016 17:15

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 17:39

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (28/2016) Oddelegowanie dwóch członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych

 • 09.08.2016 16:28

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla dziewięciu spółek z GPW

 • 29.07.2016 17:24

  GPW: Komunikat - PKN ORLEN, PEKAO, KGHM, PGE

 • 29.07.2016 07:12

  Podatek bankowy i miedziowy na razie bez modyfikacji - Szałamacha

 • 28.07.2016 15:12

  Tauron i KGHM rezygnują z budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia

 • 28.07.2016 15:01

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA (27/2016) Odstąpienie od realizacji Projektu budowy bloku gazowo-parowego w "Elektrowni Blachownia Nowa" sp. z o.o.

 • 18.07.2016 08:41

  DM PKO BP podnosi rekomendację dla KGHM do "kupuj"

 • 13.07.2016 07:30

  JP Morgan podwyższa rekomendację dla KGHM do "neutralnie"

 • 06.07.2016 07:57

  KGHM w V zapłacił 101,685 mln zł podatku od kopalin

 • 01.07.2016 11:22

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2016 roku

 • 01.07.2016 10:45

  Credit Suisse podniósł cenę docelową KGHM do 51 zł

 • 30.06.2016 15:16

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

 • 29.06.2016 09:04

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

 • 28.06.2016 13:18

  KGHM nie widzi na razie zagrożeń dla spółki po głosowaniu za Brexitem

 • 28.06.2016 12:31

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Dywidenda za 2015 rok

 • 28.06.2016 12:20

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję (opis2)

 • 28.06.2016 11:57

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 28.06.2016 11:54

  Walne KGHM zdecydowało o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

 • 23.06.2016 11:45

  MSP chciałby, by od 2017 roku nastąpiły zmiany w podatku miedziowym

 • 21.06.2016 18:29

  Rząd objął Grupę Azoty i KGHM specjalną ochroną przed wrogim przejęciem

 • 20.06.2016 18:04

  KGHM ma umowę ramową z China Minmetals Corp o wartości od 1,18 mld do 2,83 mld USD

 • 20.06.2016 17:55

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Znacząca umowa handlowa

 • 16.06.2016 17:37

  Specjalny zespół przyjrzy się podatkowi miedziowemu - Janczyk, MF

 • 13.06.2016 07:52

  Societe Generale zaleca sprzedaż akcji KGHM

 • 09.06.2016 08:14

  KGHM w IV zapłacił 108,275 mln zł podatku od kopalin

 • 03.06.2016 14:39

  Spółki surowcowe ciągną GPW w górę, KGHM zyskuje 5 proc.

 • 01.06.2016 13:31

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 01.06.2016 13:26

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

 • 25.05.2016 11:50

  Jan Peisert będzie pełnił obowiązki prezesa KGHM International

 • 23.05.2016 18:26

  Goldman Sachs obniżył cenę docelową akcji KGHM do 58 zł

 • 23.05.2016 15:18

  MSP chce specjalnej ochrony przed wrogim przejęciem dla Grupy Azoty i KGHM

 • 18.05.2016 09:04

  KGHM stać na 1,5 zł dywidendy, EBITDA w Sierra Gorda jest do powtórzenia (opinia)

 • 17.05.2016 19:05

  Zarząd KGHM rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 300 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję

 • 17.05.2016 18:47

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok i wypłaty dywidendy w 2016 roku

 • 17.05.2016 18:39

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Powierzenie Członkowi Zarządu funkcji I Wiceprezesa Zarządu

 • 16.05.2016 15:41

  KGHM nie wyklucza powtórzenia wyniku EBITDA Sierra Gorda przy stabilnych uzyskach (opis)

 • 16.05.2016 14:35

  KGHM ocenia, że powtórzenie wyniku EBITDA w Sierra Gorda jest możliwe przy stabilnych uzyskach

 • 16.05.2016 13:42

  Wskaźnik dług netto/EBITDA KGHM będzie rósł w dalszej części roku (popr.)

 • 16.05.2016 13:28

  Wskaźnik dług netto/EBITDA KGHM będzie rósł w dalszej części roku

 • 16.05.2016 11:44

  IWCC oczekuje równowagi na rynku miedzi w 2016-17

 • 16.05.2016 09:23

  Wyniki KGHM przeciętne; uwagę zwraca poprawa EBITDA w Sierra Gorda (opinia)

 • 13.05.2016 18:43

  KGHM przedstawi wyniki przeglądu strategii na początku '17

 • 13.05.2016 18:31

  Podjęcie decyzji o starcie II fazy Sierra Gorda nie jest obecnie możliwe - KGHM

 • 13.05.2016 18:18

  KGHM International miał w I kw. 277 mln zł starty netto, głównie przez Sierra Gorda

 • 13.05.2016 17:53

  Wynik jednostkowy KGHM na poziomie konsensusu; grupa lepiej od oczekiwań

 • 13.05.2016 17:25

  Skonsolidowane wyniki KGHM w I kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 13.05.2016 17:23

  Jednostkowe wyniki KGHM w I kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 13.05.2016 17:11

  KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr