J.W. Construction Holding SA

skrót: JWC

Ostatnie notowanie z: 18.02.2019 09:09

Aktualny kurs2,82   13,71 %0,34 zł
Otwarcie2,708,87%
Minimum2,708,87%
Maksimum2,9217,74%
Wolumen (szt.) 46108
Kurs odniesienia2,48
Widełki dolne2,43
Widełki górne2,97
Obroty (tyś. zł)129
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11002,87
115 2652,85
12 7702,71
310 0982,70
19 8002,65
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,921 913 1
2,93100 1
2,943 005 1
2,951 320 1
2,966 000 2
Największy polski deweloper mieszkaniowy, budujący w Warszawie i innych miastach kraju: Łodzi, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie oraz za granicą. Spółka buduje zarówno mieszkania popularne jak i o podwyższonym standardzie oraz apartamenty i domy jednorodzinne. Grupa jest aktywna także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Wojciechowski Józefz EHT SA79 941 18889,96%79 941 18889,96%

Kategoria • 15.02.2019 23:04

  NWZ J.W. Construction zdecyduje o skupie do 20 proc. akcji własnych

 • 15.02.2019 21:49

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (4/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 07.02.2019 17:15

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (3/2019) Zmiana podmiotu finansującego realizację inwestycji Hanza Tower w Szczecinie

 • 31.01.2019 15:01

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.01.2019 16:10

  Grupa J.W. Construction sprzedała w IV kw. 2018 roku 280 lokali

 • 04.01.2019 16:02

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (1/2019) Wstępna informacja o wynikach za IV kwartał 2018 roku.

 • 03.01.2019 15:19

  J.W. Construction planuje budowę centrum logistycznego w Szczecinie

 • 27.12.2018 14:25

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (37/2018) Rezygnacja członka Zarządu

 • 12.12.2018 16:04

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (36/2018) Zmiana znaczącej umowy na realizację inwestycji.

 • 21.11.2018 18:33

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 16:15

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (35/2018) Zmiana wartość nominalnej obligacji serii JWC1120

 • 14.11.2018 12:16

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (34/2018) Zmiana znaczącej umowy pomiędzy podmiotami zależnymi.

 • 31.10.2018 18:47

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

 • 10.10.2018 14:33

  J.W. Construction rozpoczyna sprzedaż 257 lokali w Gdyni

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.10.2018 15:19

  Grupa J.W. Construction sprzedała w III kw. 2018 roku 210 lokali

 • 04.10.2018 15:09

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (33/2018) Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2018 roku.

 • 25.09.2018 14:30

  J.W. Contruction chce ruszyć w IV kw. z budową aparthotelu w Gdyni

 • 20.09.2018 15:02

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (32/2018) Rejestracja połączenia Spółki z podmiotami zależnymi.

 • 19.09.2018 18:50

  J.W. Construction podtrzymuje plan sprzedaży 1,5-2 tys. mieszkań w '18

 • 19.09.2018 18:14

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 11.09.2018 17:01

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (31/2018) Zawarcie umowy zakupu nieruchomości w wykonaniu umowy warunkowej.

 • 06.09.2018 14:37

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (30/2018) Powołanie nowego członka Zarządu

 • 31.08.2018 15:18

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (29/2018) Zawarcie umowy warunkowej na zakup nieruchomości.

 • 28.08.2018 16:39

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (28/2018) Zawarcie znaczącej umowy na roboty budowalne.

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.07.2018 15:58

  Grupa J.W. Construction sprzedała w II kw. 2018 roku 332 lokale

 • 04.07.2018 15:53

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (27/2018) Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2018 roku.

 • 14.06.2018 16:26

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (26/2018) Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 16:24

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (25/2018) Treść Uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 14.06.2018 16:23

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (24/2018) Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 06.06.2018 17:34

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (23/2018) Zawarcie umowy nabycia gruntu.

 • 05.06.2018 17:12

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (22/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 04.06.2018 15:47

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (21/2018) Ogłoszenie wyroku w sprawie z powództwa m.st. Warszawy przeciwko Spółce

 • 30.05.2018 13:09

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (20/2018) Zmiana wartości nominalnej obligacji serii JWC0520

 • 23.05.2018 06:24

  JW Construction planuje realizację 25 nowych inwestycji o powierzchni prawie 400 tys. m2

 • 22.05.2018 19:43

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 14:56

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (19/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2018 18:12

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na serii JWC0520 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

 • 26.04.2018 15:00

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (18/2018) Rozwiązanie umowy z audytorem, za porozumieniem stron.

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.04.2018 15:30

  Grupa J.W. Construction sprzedała w I kw. 2018 roku 426 lokali

 • 05.04.2018 15:22

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (17/2018) Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2018 roku.

 • 28.03.2018 12:12

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (16/2018) Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2018 r.

 • 28.03.2018 12:01

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (15/2018) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

 • 23.03.2018 15:10

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (14/2018) Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie planowanego połączenia

 • 14.03.2018 18:43

  J.W. Construction zakłada, że w '18 sprzeda 1,5-2 tys. mieszkań

 • 14.03.2018 18:09

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 14.03.2018 17:55

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 14:54

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (13/2018) Uchylenie i skierowanie do ponownego rozpoznania sprawy z powództwa m.st. Warszawy przeciwko Spółce.

 • 08.03.2018 13:29

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (12/2018) II Zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 01.03.2018 14:35

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (11/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.02.2018 14:30

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (10/2018) I zawiadomienie dla Akcjonariuszy o zamiarze połączenia

 • 19.02.2018 08:23

  W '18 deweloperom może być trudno zwiększyć liczbę sprzedanych lokali - DM BOŚ (opinia)

 • 16.02.2018 15:21

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (9/2018) podjęcie decyzji o zamiarze połączenia

 • 16.02.2018 15:18

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (8/2018) uchylenie planu połączenia

 • 07.02.2018 14:46

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (7/2018) Zawiadomienie wymagane przez kodeks spółek handlowych

 • 31.01.2018 15:17

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (6/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 31.01.2018 09:40

  J.W. Construction nie wyklucza spowolnienia na rynku mieszkaniowym w '19 (wywiad)

 • 16.01.2018 14:59

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (5/2018) Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 stycznia 2018 r.

 • 16.01.2018 14:53

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (4/2018) Powołanie w skład Rady Nadzorczej

 • 16.01.2018 14:46

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (3/2018) treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

 • 16.01.2018 14:41

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (2/2018) rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 10.01.2018 19:26

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

 • 10.01.2018 18:58

  GPW: planowanuje na dzień 3 listopada 2020 r. ostatnie notowanie obligacji na okaziciela serii JWC1120 (JWC1120) spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 14:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.)

 • 08.01.2018 11:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 (tabela)

 • 05.01.2018 16:52

  J.W. Construction sprzedał w IV kw. 2017 r. 580 lokali

 • 05.01.2018 16:39

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (1/2018) Wstępna informacja o wynikach za IV kwartał 2017 roku.

 • 02.01.2018 19:27

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii JWC1120 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

 • 28.12.2017 15:01

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (51/2017) podjęcie decyzji o zamiarze połączenia

 • 20.12.2017 15:41

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (50/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 08.12.2017 11:54

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (49/2017) Wykup obligacji

 • 17.11.2017 15:37

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (48/2017) Emisja obligacji

 • 16.11.2017 15:51

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (47/2017) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 15.11.2017 11:10

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (46/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 09.11.2017 17:51

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 08:39

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (45/2017) Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2017 r.

 • 03.11.2017 15:32

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (44/2017) Informacja na temat szacowanej wysokości zobowiązań na dzień 30.09.2017 r.

 • 02.11.2017 17:01

  Zarząd J.W. Construction uchwalił program emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł

 • 02.11.2017 16:51

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (43/2017) Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji

 • 18.10.2017 08:04

  DM BOŚ zaleca kupno akcji J.W. Construction; cena docelowa 5,8 zł

 • 11.10.2017 16:47

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (42/2017) Zawarcie, w wykonaniu umowy przedwstępnej, umowy na zakup nieruchomości w Krakowie

 • 09.10.2017 10:24

  MLP Group wspólnie z JW Construction Holding wybudują centrum logistyczne w Szczecinie

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.10.2017 13:56

  J.W. Construction sprzedał w III kw. 2017 r. 389 lokali

 • 05.10.2017 13:49

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (41/2017) Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2017 roku

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 03.10.2017 12:02

  J.W. Construction rozpoczął przedsprzedaż 81 mieszkań na warszawskiej Białołęce

 • 28.09.2017 15:52

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (40/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 20.09.2017 18:01

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 04.09.2017 15:23

  J.W. Construction rozważa wyemitowanie obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł

 • 04.09.2017 15:13

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (39/2017) Potencjalna emisja obligacji przez J.W. Construction Holding S.A.

 • 16.08.2017 16:13

  J.W. Construction przeznaczy do 10 mln zł na skup akcji własnych

 • 16.08.2017 16:05

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (38/2017) Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 sierpnia 2017 r.

 • 16.08.2017 16:04

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (37/2017) Powołanie w skład Rady Nadzorczej

 • 16.08.2017 16:03

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (36/2017) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

 • 25.07.2017 16:18

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (35/2017) Zawarcie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości w Krakowie

 • 24.07.2017 13:44

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (34/2017) Wpisanie prawa własności nieruchomości na rzecz Hanza Invest S.A. oraz hipoteki.

 • 18.07.2017 14:49

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (33/2017) Otrzymanie potwierdzenia o wygraniu przetargu na zakup nieruchomości w Krakowie

 • 17.07.2017 16:13

  J.W. Construction chce przeznaczyć do 10 mln zł na skup akcji własnych

 • 17.07.2017 15:59

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (32/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 14.07.2017 15:46

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (31/2017) Zawarcie umowy o roboty budowlane

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 04.07.2017 15:02

  J.W. Construction sprzedał w II kw. 2017 r. 449 lokali

 • 04.07.2017 14:55

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (30/2017) Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2017 roku.

 • 30.06.2017 14:20

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (29/2017) Przedłużenie terminu wykupu obligacji.

 • 29.06.2017 16:16

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (28/2017) Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży oraz ustanowienie hipoteki.

 • 28.06.2017 16:02

  J.W. Construction złożył najwyższą ofertę za 44,1 mln zł na zakup nieruchomości w Krakowie

 • 28.06.2017 15:47

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (27/2017) Powzięcie informacji o złożeniu przez Spółkę najwyższej oferty w przetargu na zakup nieruchomości w Krakowie

 • 26.06.2017 16:43

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (26/2017) Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 16:41

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (25/2017) Powołanie Rady Nadzorczej IV wspólnej kadencji

 • 26.06.2017 16:33

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (24/2017) treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 23.06.2017 16:06

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (23/2017) Powołanie Zarządu Spółki na IV wspólną kadencję

 • 22.06.2017 19:27

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

 • 13.06.2017 15:27

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (22/2017) Zawarcie znaczącej przedwstępnej umowy nabycia gruntu.

 • 12.06.2017 16:20

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (21/2017) Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży.

 • 06.06.2017 15:23

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (20/2017) Podjęcie decyzji o niewnoszeniu apelacji na postanowienie Sądu o odmowie wpisu.

 • 31.05.2017 13:56

  J.W. Construction myśli o Krakowie i Gdańsku; może rozważyć utworzenie REIT'u (wywiad)

 • 31.05.2017 13:20

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (19/2017) Emisja obligacji

 • 30.05.2017 16:04

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (18/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 26.05.2017 15:17

  J.W. Construction chce utworzyć sieć aparthoteli; w planach Warszawa i Gdynia

 • 17.05.2017 18:34

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 15.05.2017 16:44

  J.W. Construction planuje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 70 mln zł

 • 15.05.2017 16:15

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (17/2017) Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji

 • 09.05.2017 15:05

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (17/2017) Korekta raporu przekazanego jako numer 17/2017

 • 09.05.2017 13:33

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (17/2017) Uzyskanie zgody Administratora Hipoteki na wykreślenie hipoteki i złożenie wniosku w Sądzie o wykreślenie hipoteki

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 07.04.2017 14:54

  J.W. Construction sprzedał w I kw. 2017 r. 401 lokali

 • 07.04.2017 14:40

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (15/2017) Wstępna informacja o wynikach za I kwartał 2017 roku.

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 23.03.2017 14:43

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (14/2017) Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej

 • 23.03.2017 10:26

  Fundusze TFI PZU mają poniżej 5 proc. J.W. Construction

 • 23.03.2017 10:11

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (13/2017) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

 • 22.03.2017 13:53

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (12/2017) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

 • 21.03.2017 14:44

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (11/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 17.03.2017 16:39

  Wojciechowski w wezwaniu kupił 17.416.894 papierów J.W.Construction

 • 17.03.2017 15:34

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (10/2017) Korekta opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.

 • 13.03.2017 12:14

  Cena w wezwaniu na J.W. Construction Holding podwyższona do 5,2 zł za szt.

 • 10.03.2017 20:44

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.03.2017 20:27

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.02.2017 16:26

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (9/2017) Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy podmiotami zależnymi.

 • 10.02.2017 16:51

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (8/2017) udzielenie poręczenia na rzecz podmiotu zależnego

 • 10.02.2017 16:48

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (7/2017) Zawarcie, przez podmiot zależny, znaczącej umowy kredytowej

 • 07.02.2017 15:25

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (6/2017) Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania na sprzedaż akcji ogłoszonego przez Pana Józefa Wojciechowskiego.

 • 20.01.2017 17:22

  J. Wojciechowski wzywa do sprzedaży 34,04 proc. akcji J.W. Construction

 • 19.01.2017 11:13

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (5/2017) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

 • 19.01.2017 11:07

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (4/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 18.01.2017 16:03

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (3/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 18.01.2017 15:32

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 05.01.2017 15:32

  J.W. Construction rozpozna w przychodach IV kw. ok. 70 lokali

 • 05.01.2017 15:23

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (1/2017) Wstępna informacja o wynikach za IV kwartał 2016 roku.

 • 23.12.2016 11:53

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (25/2016) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

 • 23.12.2016 11:46

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (24/2016) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

 • 22.12.2016 18:35

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (23/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 22.12.2016 18:24

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (22/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 09.12.2016 11:47

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (21/2016) Wykup części wartości nominalnej obligacji

 • 07.12.2016 11:02

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (20/2016) Ustanowienie hipoteki

 • 05.12.2016 16:46

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (19/2016) Zawarcie znaczących umów na generalne wykonastwo

 • 02.12.2016 15:50

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (18/2016) Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem zależnym.

 • 25.11.2016 19:12

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami nspółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

 • 25.11.2016 17:41

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (17/2016) Zawieszenie obrotu obligacjami Spółki ISIN PLJWC0000100

 • 14.11.2016 17:47

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 19.10.2016 15:23

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (16/2016) Ustanowienie hipoteki

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2016 17:13

  J.W. Construction tworzy rezerwę na 9,2 mln zł

 • 06.10.2016 16:51

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (15/2016) Utworzenie rezerwy

 • 06.10.2016 16:47

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (14/2016) Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2016 roku.

 • 04.10.2016 13:54

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (13/2016) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 27.09.2016 17:45

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (12/2016) Temat raportu: Wyrok sądu z powództwa m.st. Warszawy przeciwko Spółce

 • 05.09.2016 14:40

  J.W. Construction rozpoczyna sprzedaż 55 mieszkań w Gdyni

 • 31.08.2016 07:41

  J.W. Construction podtrzymuje cele na '16; potencjał przekazań w '17 podobny rdr (wywiad)

 • 30.08.2016 18:31

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 13.07.2016 15:02

  J.W. Construction rozpozna w przychodach II kw. 600 lokali

 • 13.07.2016 14:51

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (11/2016) Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2016 roku.

 • 08.07.2016 08:21

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 07.07.2016 13:03

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2016 (tabela)

 • 05.07.2016 16:29

  J.W. Construction sprzedało w II kwartale 390 lokali

 • 30.06.2016 14:39

  J.W. Construction uruchomiło przedsprzedaż IV etapu Bliskiej Woli

 • 29.06.2016 14:44

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 29.06.2016 14:41

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

 • 15.06.2016 14:18

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 15.06.2016 14:16

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Wybór biegłego rewidenta

 • 15.06.2016 14:10

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustanowienie hipoteki

 • 02.06.2016 15:18

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.05.2016 12:50

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustanowienie hipoteki

 • 12.05.2016 17:43

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 14.04.2016 09:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.2)

 • 08.04.2016 08:13

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2016 10:02

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela)

 • 06.04.2016 09:03

  J.W. Construction sprzedało w I kwartale 343 lokale

 • 04.04.2016 13:57

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 r.

 • 17.03.2016 18:02

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 18:00

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 12.02.2016 11:33

  J.W. Construction oczekuje poprawy wyników począwszy od II kw. '16

 • 08.02.2016 19:04

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji J.W. CONSTRUCTION HOLDING

 • 27.01.2016 13:41

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacj J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A

 • 26.01.2016 11:21

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Spłata obligacji kod ISIN PLJWC0000043 oraz PLJWC0000050

 • 26.01.2016 11:15

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.01.2016 10:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2015 (tabela, aktl.2)

 • 14.01.2016 13:54

  J.W. Construction zakłada, że sprzeda w '16 co najmniej tyle lokali co w '15 (wywiad)

 • 14.01.2016 13:51

  J.W. Construction może rozpoznać w wynikach '16 co najmniej 1.200 lokali

 • 12.01.2016 15:42

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 11.01.2016 08:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2015 (tabela)

 • 07.01.2016 13:15

  J.W. Construction sprzedało w IV kwartale 380 lokali brutto

 • 21.12.2015 15:33

  DM BOŚ dodał do portfela Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas i Unibep

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 11.12.2015 14:20

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia.

 • 11.12.2015 14:18

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Emisja obligacji

 • 03.12.2015 12:29

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustanowienie hipoteki

 • 23.11.2015 17:30

  J.W. Construction wyemituje obligacje o wartości do 120 mln zł

 • 23.11.2015 17:08

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Podjęcie przez Zarząd Spółki Uchwały w sprawie emisji obligacji

 • 16.11.2015 17:53

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 08.10.2015 08:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 07.10.2015 16:04

  Deweloperzy biją rekordy sprzedaży; w '16 powinni sprzedawać jeszcze więcej (opinia)

 • 07.10.2015 14:17

  J.W. Construction rusza ze sprzedażą mieszkań w warszawskim aparthotelu

 • 07.10.2015 06:30

  Deweloperzy biją rekordy sprzedaży; w '16 powinni sprzedawać jeszcze więcej (opinia)

 • 06.10.2015 15:29

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2015 13:20

  J.W. Construction sprzedało w III kwartale 466 lokali brutto

 • 30.09.2015 15:06

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustanowienie hipoteki

 • 25.09.2015 15:09

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustanowienie hipoteki

 • 25.09.2015 15:06

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustanowienie hipoteki

 • 26.08.2015 17:52

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 10.08.2015 12:03

  JW Construction wprowadza do oferty III etap osiedla Bliska Wola

 • 04.08.2015 15:42

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Powołanie w skład Zarządu Spółki

 • 22.07.2015 16:35

  TFI PZU ma powyżej 5 proc. akcji w JW Construction

 • 22.07.2015 16:19

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Przekazanie otrzymanego zawiadomienia zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

 • 17.07.2015 13:49

  Kurs JW Construction zmierza w kierunku 5 zł; inwestorzy wierzą w projekt Bliska Wola (analiza)

 • 15.07.2015 17:01

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Wybór biegłego rewidenta

 • 06.07.2015 16:16

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Rejestracja połączenia ze spółkami zależnymi

 • 03.07.2015 09:11

  DM BOŚ podnosi rekomendację dla JW Construction do "kupuj"

 • 03.07.2015 08:18

  J.W. Construction sprzedało w II kwartale 352 lokale

 • 29.06.2015 14:41

  DM BOŚ zmienił rekomendacje dla 5 spółek

 • 18.06.2015 12:02

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustanowienie hipoteki

 • 26.05.2015 14:45

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2015 r.

 • 26.05.2015 14:40

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

 • 21.05.2015 15:16

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie planowanego połączenia

 • 15.05.2015 16:29

  PPIM ma poniżej 5 proc. J.W. Construction

 • 15.05.2015 16:21

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

 • 14.05.2015 18:43

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 30.04.2015 14:21

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 27.04.2015 15:30

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 20.04.2015 13:37

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Przekazania opinii biegłego sądowego do planu połączenia

 • 09.04.2015 18:16

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ogłoszenie wymagane przez Kodeks spółek handlowych

 • 08.04.2015 13:44

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r.

 • 26.03.2015 15:47

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ogłoszenie wymagane przez Kodeks spółek handlowych

 • 20.03.2015 14:56

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustanowienie hipoteki

 • 19.03.2015 18:35

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 17.03.2015 16:40

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia.

 • 27.02.2015 16:35

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 lutego 2015 r.

 • 27.02.2015 16:33

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki

 • 27.02.2015 16:30

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Odwołanie z Rady Nadzorczej Spółki

 • 27.02.2015 16:28

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

 • 30.01.2015 15:04

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 29.01.2015 10:50

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 21.01.2015 12:46

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustanowienie hipotek

 • 09.01.2015 14:29

  Deweloperzy z GPW powinni w '15 poprawić mocną sprzedaż z '14 (analiza)

 • 09.01.2015 07:00

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 2014 r. (tabela)

 • 07.01.2015 15:49

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawiadomienie o zamiarze nabycia przez Emitenta aktywa trwałego

 • 31.12.2014 13:35

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej

 • 17.12.2014 07:05

  JW Construction chce sprzedać w '14 ok. 1.100 lokali; potencjał do przekazań to 600-700 (wywiad)

 • 05.12.2014 14:15

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawiadomienie o zamiarze nabycia aktywa trwałego

 • 25.11.2014 16:20

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawarcie umowy zastawu

 • 13.11.2014 17:32

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 31.10.2014 13:12

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

 • 14.10.2014 15:29

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - wprowadzenie akcji serii C do obrotu

 • 14.10.2014 15:26

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na NWZ

 • 13.10.2014 18:31

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA

 • 13.10.2014 18:31

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA

 • 10.10.2014 14:03

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA treść uchwał podjętych przez WZ

 • 10.10.2014 13:59

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA powołanie w skład rady nadzorczej

 • 10.10.2014 13:57

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA odwołanie z Rady nadzorczej spółki

 • 10.10.2014 13:55

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA odwołanie z zarządu spółki

 • 07.10.2014 09:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2014 (tabela)

 • 06.10.2014 14:16

  J.W. Construction sprzedało w III kwartale 311 lokali brutto

 • 03.10.2014 18:36

  PPIM ma powyżej 5 proc. akcji JW Construction

 • 03.10.2014 18:10

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA otrzymanie zawiadomienień

 • 03.10.2014 15:28

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych akcji spółki

 • 03.10.2014 15:27

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych akcji spółki

 • 30.09.2014 14:54

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

 • 26.09.2014 15:44

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA ustanowienie hipoteki przez podmiot zależny

 • 23.09.2014 17:38

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawarcie umów zastawów, przez Emitenta oraz podmiot zależny, na rzecz instytucji finansowej

 • 19.09.2014 15:50

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA wprowadzenie praw do akcji serii C do obrotu

 • 19.09.2014 14:11

  GPW: Wprowadzenie do obrotu PDA spółki J.W. CONSTRUCTION

 • 19.09.2014 07:49

  JW Construction 20 IX wprowadzi do sprzedaży 146 lokali z III etapu Bliskiej Woli

 • 12.09.2014 16:39

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 11.09.2014 15:47

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA otrzymanie zawiadomień o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.09.2014 15:42

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA otrzymanie zawiadomień o obrocie instrumentami finansowymi

 • 11.09.2014 15:36

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA otrzymanie zawiadomień o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.09.2014 17:22

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej

 • 09.09.2014 17:19

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 03.09.2014 15:12

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA rejestracja przez KDPW praw do akcji serii C Spółki

 • 28.08.2014 09:11

  J.W. Construction pozyskało w ramach emisji akcji ok. 110 mln zł

 • 28.08.2014 08:59

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii C J.W. Construction Holding S.A.

 • 07.08.2014 15:33

  PPIM ma poniżej 5 proc. JW Construction

 • 07.08.2014 15:25

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - zmiana stanu posiadania akcji spółki

 • 28.07.2014 08:27

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - nabycie przez spółkę obligacji własnych

 • 22.07.2014 11:27

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA wybór biegłego rewidenta

 • 18.07.2014 10:26

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA ustalenie daty pierwszego notowania praw poboru akcji serii C

 • 17.07.2014 17:15

  JW. Construction Holding S.A. - emisja akcji serii C z prawem poboru

 • 17.07.2014 14:50

  GPW: Komunikat - J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA

 • 17.07.2014 12:46

  J.W. Construction obniża cel sprzedażowy na '14 do 1.200 lokali

 • 17.07.2014 09:28

  Harmonogram oferty publicznej JW Construction

 • 14.07.2014 16:17

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny JW Construction

 • 04.07.2014 17:22

  J.W. Construction sprzedało w II kwartale 248 lokali brutto

 • 01.07.2014 16:04

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej

 • 25.06.2014 14:33

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA ustanowienie hipoteki

 • 25.06.2014 12:13

  JW Construction 28 VI wprowadzi do sprzedaży ponad 600 lokali z II etapu Bliskiej Woli

 • 17.06.2014 16:29

  PPIM ma poniżej 5 proc. akcji JW Construction

 • 17.06.2014 16:24

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Otrzymane zawiadomienie o zmniejszeniu liczby posiadanych akcji spółki poniżej progu 5 % głosów na WZA

 • 05.06.2014 14:20

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie

 • 05.06.2014 14:17

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.06.2014 17:12

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawarcie znaczącej umowy

 • 03.06.2014 15:40

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA otrzymanie zawiadomienia o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.05.2014 18:47

  GPW: Komunikat - JWCONSTR

 • 30.05.2014 16:03

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - powołanie zarządu spółki na III wspólną kadencję

 • 30.05.2014 16:00

  JW Construction ustala cenę emisyjną akcji serii C na 3,15 zł (opis)

 • 30.05.2014 15:11

  JW Construction ustala cenę emisyjną akcji serii C na 3,15 zł

 • 30.05.2014 14:54

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

 • 30.05.2014 12:25

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 29.05.2014 17:04

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA ustanowienie hipoteki przez podmiot zależny

 • 22.05.2014 17:38

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - ustanowienie hipoteki przez podmiot zależny

 • 21.05.2014 14:08

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawarcie znaczącej umowy przez podmioty zależne

 • 16.05.2014 16:54

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na ZWZ

 • 16.05.2014 16:52

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA powołanie w skład rady nadzorczej

 • 16.05.2014 16:51

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 15.05.2014 09:31

  JW Construction chce częściowo wykorzystać emisję akcji do redukcji zadłużenia

 • 15.05.2014 09:31

  JW Construction może przekazać 800-950 lokali w '14; podtrzymuje cel sprzedażowy (wywiad)

 • 14.05.2014 19:32

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 18.04.2014 14:05

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zwołanie ZWZ

 • 14.04.2014 16:16

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA korekta Raportu Rocznego za rok 2013

 • 14.04.2014 16:14

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2013 r.

 • 10.04.2014 17:33

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 10.04.2014 17:31

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na NWZ

 • 10.04.2014 17:29

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 09.04.2014 21:44

  Akcjonariusze JW Construction zgodzili się na emisję akcji z prawem poboru

 • 07.04.2014 13:41

  Za deweloperami b. dobry sprzedażowo I kw.; kolejne również powinny być udane (analiza)

 • 04.04.2014 17:39

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2014 (tabela, aktl.)

 • 04.04.2014 15:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2014 (tabela)

 • 03.04.2014 17:00

  PKO TFI ma mniej niż 5 proc. JW Construction

 • 03.04.2014 16:54

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - otrzymane zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5 % głosów na WZA spółki

 • 03.04.2014 14:46

  J.W. Construction sprzedało w I kwartale 248 lokali brutto

 • 25.03.2014 17:05

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - ustanowienie hipoteki

 • 19.03.2014 18:49

  JW Construction planuje uruchomić w '14 inwestycje obejmujące 2.300 lokali

 • 19.03.2014 18:27

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.03.2014 18:24

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 14.03.2014 11:52

  Kurs JWCH mocno w dół; rynek martwi cel planowanej emisji akcji (opinia)

 • 13.03.2014 17:22

  JWC chce pozyskać z emisji ok. 140 mln zł, główny akcjonariusz weźmie w niej udział

 • 13.03.2014 16:46

  JW Construction planuje emisję do 40,5 mln akcji z prawem poboru (opis)

 • 13.03.2014 16:36

  JW Construction planuje emisję do 40,5 mln akcji z prawem poboru

 • 13.03.2014 16:25

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zwołanie NWZ

 • 28.01.2014 10:34

  Kurs JW Construction spada o ponad 14 proc., rynek obawia się rozwodnienia (opinia)

 • 16.01.2014 11:25

  JW Construction ma w ofercie 500 mieszkań w ramach programu MdM

 • 13.01.2014 15:15

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 09.01.2014 08:19

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 2013 r. (tabela,aktl.)

 • 09.01.2014 06:35

  J.W. Construction planuje rozwijać segment hotelowy

 • 09.01.2014 06:30

  J.W. Construction chce sprzedawać ok. 1.500 lokali rocznie począwszy od 2014 r. (wywiad)

 • 08.01.2014 16:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 2013 r. (tabela)

 • 07.01.2014 12:18

  J.W. Construction sprzedał w IV kwartale 272 lokale brutto

 • 31.12.2013 15:36

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 20.12.2013 16:22

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA rezygnacja z zarządu spółki

 • 03.12.2013 17:15

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - ustanowienie hipoteki

 • 15.11.2013 09:01

  J.W. Construction oczekuje w ’14 wzrostu sprzedaży lokali i spadku przekazań (wywiad)

 • 15.11.2013 09:01

  J.W. Construction nadal zakłada, że w ’13 przekaże i sprzeda po blisko 1.000 lokali (wywiad)

 • 08.11.2013 15:55

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zawiadomienie o zamiarze zbycia aktywa trwałego o wartości przekraczającej 8.000.000 zł netto

 • 04.10.2013 15:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2013 (tabela)

 • 27.09.2013 13:58

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA tekst jednolity Statutu Spółki

 • 16.09.2013 06:12

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA przekroczenie progu 5 % głosów na WZA Spółki

 • 16.09.2013 06:09

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA ustanowienie hipoteki

 • 13.09.2013 14:18

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA zmiana statutu

 • 29.08.2013 08:00

  J.W. Construction podtrzymuje plany dot. sprzedaży i przekazań lokali w ’13 (wywiad)

 • 28.08.2013 18:07

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 25.07.2013 15:23

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA - ustanowienie hipoteki

 • 27.06.2013 15:31

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA przekazanie listy akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r

 • 26.06.2013 15:52

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 14.06.2013 19:30

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA ustanowiene hipoteki

 • 11.06.2013 17:47

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA wybór biegłego rewidenta

 • 11.06.2013 17:45

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA ustanowienie hipoteki

 • 11.06.2013 17:42

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA ustanowienie hipoteki

 • 07.06.2013 14:39

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA ustanowienie hipoteki

 • 14.05.2013 18:18

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 25.04.2013 16:44

  J.W. Construction wyemitował obligacje o wartości 91,2 mln zł

 • 25.04.2013 16:31

  J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA emisja obligacji