Energa SA

skrót: ENG

Ostatnie notowanie z: 22.09.2017 17:02

Aktualny kurs12,89   -0,92 %-0,12 zł
Otwarcie13,191,38%
Minimum12,62-3,00%
Maksimum13,191,38%
Wolumen (szt.) 1020624
Kurs odniesienia13,01
Widełki dolne11,88
Widełki górne14,50
Obroty (tyś. zł)13126
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 17715,95
195613,52
45 27413,49
1313,23
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,001 000 1
11,86100 1
12,001 011 3
12,261 690 1
Podstawowa działalność emitenta obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Do sieci dystrybucyjnej przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Ponadto działalność obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa213 326 31751,51%358 254 31764,08%

Kategoria  • 18.11.2013 09:29

    Prospekt emisyjny ENERGA S.A.

  • 13.12.2013 18:41

    GPW: Uzupełnienie indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-energia

  • 16.12.2013 15:24

    Moody's podniósł perspektywę ratingu Energi do stabilnej, potwierdził ocenę Baa1

  • 16.12.2013 16:25

    ENERGA SA Moody's zmienia perspektywę ratingu Baa1 spółki Energa na stabilną i potwierdza dotychczasowe oceny ratingowe

  • 17.12.2013 17:34

    URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '14 ze średnim wzrostem o 3,1 proc.

  • 17.12.2013 17:52

    Taryfy URE dla dystrybutorów energii na '14 zgodne z oczekiwaniami rynku (opinia)

  • 18.12.2013 17:49

    ENERGA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

  • 20.12.2013 17:03

    ENERGA SA zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii AA

  • 20.12.2013 17:11

    ENERGA SA złożenie w KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji serii A

  • 30.12.2013 14:36

    ZPUE chce przejąć dwie spółki z grupy Energa-Operator

  • 09.01.2014 17:12

    Energa Obsługa i Sprzedaż planuje zwolnienia grupowe

  • 13.01.2014 07:49

    UBS rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 17,5 zł

  • 13.01.2014 07:55

    JP Morgan rekomenduje "przeważaj" Energę, cena docelowa 19 zł

  • 13.01.2014 07:58

    BofA/ML rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 18 zł

  • 13.01.2014 18:15

    Unicredit rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 17,9 zł

  • 15.01.2014 16:54

    ENERGA SA zakończenie działań stabilizacyjnych i informacja o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach spółki.

  • 17.01.2014 08:42

    ENERGA SA powołanie członka rady nadzorczej

  • 20.01.2014 07:06

    MSP nie planuje na razie dalszej prywatyzacji Energi i Enei - minister skarbu (wywiad)

  • 20.01.2014 13:17

    ENERGA SA zatwierdzenie prospektu emisyjnego

  • 21.01.2014 11:34

    ENERGA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

  • 24.01.2014 09:49

    ENERGA SA dopuszczenie i wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku regulowanym oraz ich wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

  • 27.01.2014 08:21

    DM PKO BP rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 18,2 zł

  • 27.01.2014 10:13

    Wkrótce możliwy powrót do rozmów nt. projektu budowy bloku w El. Ostrołęka - Piechociński

  • 27.01.2014 11:22

    Wkrótce możliwy powrót do rozmów nt. projektu budowy bloku w El. Ostrołęka - Piechociński (aktl.)

  • 29.01.2014 16:04

    DM mBanku rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 19,9 zł

  • 31.01.2014 20:15

    Sześć firm chce kupić pakiet akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny

  • 03.02.2014 17:34

    ENERGA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki ENERGA SA

  • 06.02.2014 10:49

    Cyfrowy Polsat, Millennium, Orlen, PGNiG i PZU na liście "top picks" UniCredit

  • 07.02.2014 07:54

    PGE i Eurocash na liście najmniej preferowanych w UBS, PKO i Energa - najbardziej

  • 07.02.2014 08:27

    Citigroup zaleca kupno Energi, cena docelowa 19 zł

  • 07.02.2014 09:40

    Spółki energetyczne do '19 chcą zainwestować w infrastrukturę sieciową ponad 41 mld zł - URE

  • 07.02.2014 10:04

    Inwestycje w energetykę konwencjonalną do '24 mogą wynieść 100 mld zł - PMR

  • 18.02.2014 17:21

    ENERGA SA informacja udzielona akcjonariuszowi

  • 18.02.2014 17:21

    ENERGA SA treść uchwał podjętych przez NWZ

  • 18.02.2014 17:28

    ENERGA SA - zmiana w statucie

  • 19.02.2014 16:47

    ENERGA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 17 lutego 2014 roku

  • 25.02.2014 20:17

    Rezerwy na CO2 i odpisy obniżą wynik netto grupy Energa za '13 łącznie o ok. 51,7 mln zł

  • 25.02.2014 20:29

    Rezerwy na CO2 i odpisy obniżą wynik netto grupy Energa za '13 łącznie o ok. 51,7 mln zł (opis)

  • 26.02.2014 07:46

    ENERGA SA - informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe

  • 04.03.2014 15:29

    ENERGA SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.

  • 05.03.2014 16:46

    ENERGA SA korekta raportu bieżącego nr 15/2014

  • 07.03.2014 17:38

    ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

  • 07.03.2014 17:40

    ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

  • 07.03.2014 17:43

    ENERGA SA uchwały zarządu i rady nadzorczej w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2013

  • 07.03.2014 17:48

    Zarząd Energi rekomenduje wypłatę 414,07 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję

  • 07.03.2014 17:58

    Zysk netto grupy Energa w IV kw. '13 wyniósł 145,3 mln zł, w całym 2013 roku 743 mln zł

  • 07.03.2014 18:43

    Zysk netto grupy Energa w IV kw. '13 wyniósł 145,36 mln zł, w całym '13 r. 743 mln zł (opis)

  • 07.03.2014 20:10

    Wyniki Energi w IVkw.'13 wg segmentów działalności (tabela)

  • 10.03.2014 08:46

    DM PKO BP podwyższył ceny docelowe dla Energi, PGE, Enei i Tauronu, obniżył dla PAK i CEZ

  • 10.03.2014 10:10

    Energa zakłada w 2014 r. poprawę wyników

  • 10.03.2014 10:53

    Energa zakłada w 2014 r. poprawę wyników (opis)

  • 10.03.2014 16:34

    ENERGA SA zaświadczenie zgodności spółki ENERGA SA

  • 11.03.2014 18:29

    Energa chce przeznaczyć na dywidendę z zysku za '14 r. ponad 500 mln zł

  • 12.03.2014 16:55

    mDom Maklerski zmienił rekomendacje dla 14 spółek

  • 13.03.2014 16:29

    ENERGA SA korekta raportu bieżącego nr 16/2014

  • 26.03.2014 17:30

    ENERGA SA wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o. o. z siedzibą w Jasinie

  • 04.04.2014 10:35

    UniCredit podniósł cenę docelową dla Energi do 21,8 zł

  • 04.04.2014 11:12

    BZ WBK przedstawił pięć pozycji long-short na kwiecień

  • 11.04.2014 08:32

    ENERGA SA rejestracja zmiany statutu

  • 15.04.2014 06:25

    Deutsche Bank rekomenduje "trzymaj" Energę, cena docelowa 18,4 zł

  • 23.04.2014 16:29

    ENERGA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

  • 23.04.2014 16:38

    ENERGA SA projekty uchwał ZWZ

  • 30.04.2014 15:44

    GPW: DM Mbanku SA przestanie pełnić zadania animatora emitenta dla akcji spółki ENERGA S.A.

  • 07.05.2014 12:39

    ENERGA SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki ENERGA SA

  • 12.05.2014 00:03

    ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

  • 12.05.2014 05:12

    Wyniki Energi w I kw. 2014 r. vs konsensus PAP

  • 12.05.2014 05:23

    Zysk netto grupy Energa w I kw. '14 wyniósł 319,7 mln zł, dużo lepiej od konsensusu

  • 12.05.2014 05:41

    Zysk netto grupy Energa w I kw. '14 wyniósł 319,7 mln zł wobec konsensusu 244 mln zł (opis)

  • 12.05.2014 06:08

    Wyniki Energi w I kw.'14 wg segmentów działalności (tabela)

  • 12.05.2014 08:34

    Energa zaskoczyła dobrym wynikiem w wytwarzaniu (opinia)

  • 12.05.2014 12:14

    Energa po wakacjach rozważy gotowość do emisji euroobligacji

  • 12.05.2014 13:04

    Energa po wakacjach rozważy gotowość do emisji euroobligacji (opis)

  • 12.05.2014 13:41

    Energa kontynuuje rozmowy ws. inwestora dla projektu w Ostrołęce

  • 12.05.2014 14:46

    W wynikach Energi za II kwartał będzie widoczne rozwiązanie rezerw na CO2

  • 12.05.2014 15:53

    ENERGA SA zaświadczenie zgodności spółki w związku z emisją obligacji krajowych serii A

  • 12.05.2014 19:09

    Po 20 czerwca Energa zastąpi Netię w indeksie WIG 30

  • 15.05.2014 08:52

    Getin Noble Bank i Energa wejdą w czerwcu do indeksu MSCI Poland, opuści go Kernel

  • 20.05.2014 10:55

    ENERGA SA wypłata dywidendy

  • 21.05.2014 13:53

    ENERGA SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

  • 21.05.2014 18:12

    ENERGA SA powołanie członków rady nadzorczej

  • 26.05.2014 16:05

    ENERGA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20 maja 2014 roku

  • 27.05.2014 13:32

    Enea i Energa złożyły w URE wnioski o zmianę taryf na energię

  • 27.05.2014 18:34

    ENERGA SA Aktualizacja szacunkowej wartości umów Grupy ENERGA z PSE SA

  • 30.05.2014 09:34

    Wszyscy sprzedawcy energii złożyli w URE wnioski o zmianę taryf

  • 04.06.2014 15:38

    Sprzedawcy energii chcą wzrostu cen średnio o 5 proc. - wysokienapiecie.pl

  • 06.06.2014 13:25

    ENERGA SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej

  • 09.06.2014 16:12

    DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE i Tauronu, obniżył dla Energi

  • 09.06.2014 17:34

    ENERGA SA określenie łącznych kosztów emisji

  • 12.06.2014 13:40

    URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu

  • 12.06.2014 13:46

    URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.)

  • 12.06.2014 14:52

    URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.2)

  • 12.06.2014 15:35

    ENERGA SA zbycie akcji przez spółkę zależną ENERGA Wytwarzanie SA

  • 16.06.2014 09:08

    Wood rekomenduje "trzymaj" Energę, cena docelowa 21,9 zł

  • 23.06.2014 10:32

    JP Morgan podniósł ceny docelowe dla PGE i Energi

  • 26.06.2014 12:12

    Enea, Energa, PGE i Tauron chcą współpracować w obszarze R&D

  • 26.06.2014 17:42

    ENERGA SA zawarcie przez Grupę ENERGA umowy znaczącej z Pekao SA

  • 27.06.2014 11:26

    Trigon rekomenduje "kupuj" Energę i Eneę, "sprzedaj" PGE i Tauron

  • 03.07.2014 14:37

    ENERGA SA rozwiązanie spółki pośrednio zależnej od ENERGA SA

  • 05.08.2014 13:09

    Energa zastąpi Lotos w WIG 20 prawdopodobnie dopiero przy rewizji rocznej - UniCredit CAIB (opinia)

  • 13.08.2014 00:12

    ENERGA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

  • 13.08.2014 05:35

    Wyniki Energi w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP

  • 13.08.2014 05:39

    Zysk netto grupy Energa w II kw. '14 lekko poniżej konsensusu

  • 13.08.2014 05:57

    Zysk netto grupy Energa w II kw. '14 lekko poniżej konsensusu (opis)

  • 13.08.2014 06:15

    Wyniki Energi w II kw.'14 wg segmentów działalności (tabela)

  • 13.08.2014 08:09

    ENERGA SA - zaświadczenie zgodności w związku z emisją obligacji krajowych serii A

  • 13.08.2014 08:33

    Wyniki Energi za drugi kwartał raczej bez wpływu na kurs (opinia)

  • 13.08.2014 08:59

    W wynikach Energi analityków martwią spadki wolumenów dystrybucji (opinia, aktl.)

  • 13.08.2014 11:26

    Energa zakłada, że jej EBITDA w '14 będzie wyższa rdr

  • 13.08.2014 11:58

    Energa zakłada, że jej wyniki w '14 będą zbliżone do konsensusu rynkowego, ale poniżej

  • 13.08.2014 12:32

    Energa obniżyła CAPEX w '14 w segmencie dystrybucji o 200 mln zł, do 1,16 mld zł

  • 13.08.2014 12:42

    Energa zakłada wzrost EBITDA w '14 rdr i wyniki bliskie, ale poniżej konsensusu (opis)

  • 14.08.2014 06:30

    Konsensus wyników na ten rok dla Grupy Energa może być zbyt optymistyczny - wiceprezes

  • 14.08.2014 06:30

    Energa ocenia, że nie ma warunków, by wyjść na rynek z emisją euroobligacji - wiceprezes

  • 14.08.2014 07:31

    UBS obniżył rekomendację dla Energi do "neutralnie"

  • 09.09.2014 08:56

    GPW: zmiana Uchwały Nr 389/2014 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie minimalnej wartości transakcji pakietowych

  • 16.09.2014 13:09

    ENERGA SA uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o. o.

  • 16.09.2014 15:46

    ENERGA SA - transakcje na akcjach spółki

  • 25.09.2014 07:54

    JP Morgan obniża rekomendację dla Energi do "neutralnie"

  • 26.09.2014 09:46

    Energetycy przeciw powiązaniom długoterminowymi umowami firm energetycznych i kopalń

  • 26.09.2014 10:35

    CEZ zainteresowany Energą (aktl.)

  • 01.10.2014 16:05

    ENERGA SA zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

  • 01.10.2014 17:55

    GPW: Komunikat - ENERGA SA

  • 03.10.2014 14:22

    ENERGA SA uchylenie likwidacji spółki zależnej od ENERGA SA

  • 03.10.2014 17:04

    GPW: Komunikat - ENERGA SA

  • 07.10.2014 18:21

    Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną

  • 07.10.2014 18:36

    ENERGA SA utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

  • 09.10.2014 16:43

    Dźwignia netto Tauronu, Energi i Enei wzrośnie do ok. 3x w '16, PGE do ok. 2x - Fitch

  • 10.10.2014 12:29

    Rafako ma umowę z Energą na instalację odazotowania spalin za 149,9 mln zł

  • 13.10.2014 10:13

    MSP nie spieszy się z decyzjami co do ewentualnej prywatyzacji Energi

  • 21.10.2014 19:57

    ENERGA SA rejestracja przez sąd uchylenia likwidacji spółki zależnej

  • 27.10.2014 12:39

    Nordycki Bank Inwestycyjny udzieli Enerdze 16,2 mln euro kredytu na budowę farmy wiatrowej

  • 29.10.2014 07:33

    ING obniża rekomendację Tauronu do "sprzedaj", zaleca "trzymaj" Energę

  • 29.10.2014 10:27

    ING obniża rekomendację Tauronu do "sprzedaj", zaleca "trzymaj" Energę (aktl.)

  • 03.11.2014 08:56

    Unicredit obniżył rekomendację Energi do "trzymaj"

  • 04.11.2014 09:22

    Energa, Cyfrowy Polsat, Enea i PKP Cargo mogą wejść do WIG-u 20 w marcu - DM BZ WBK

  • 06.11.2014 10:24

    BESI rekomenduje "kupuj" dla Energi i Enei i "neutralnie" dla PGE i Tauronu

  • 06.11.2014 16:29

    DM mBanku podwyższa rekomendację dla CEZ i zmienia ceny docelowe dla firm z branży

  • 06.11.2014 18:22

    ENERGA SA aktualizacja Programu Inwestycyjnego Grupy ENERGA

  • 06.11.2014 18:26

    ENERGA SA wybór biegłego rewidenta

  • 06.11.2014 18:31

    Energa wyda 18,2 mld zł na inwestycje w latach 2014–22

  • 07.11.2014 00:07

    ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

  • 07.11.2014 00:22

    Wyniki Energi w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP (tabela)

  • 07.11.2014 00:27

    Wyniki Energi w trzecim kwartale zgodne z konsensusem

  • 07.11.2014 01:24

    Wyniki Energi w II kw.'14 wg segmentów działalności (tabela)

  • 07.11.2014 01:29

    Wyniki Energi w trzecim kwartale zgodne z konsensusem (opis)

  • 07.11.2014 07:58

    DM PKO BP podniósł ceny docelowe dla spółek energetycznych

  • 07.11.2014 07:59

    JSW wypada z MSCI Poland, do indeksu wejdzie CCC

  • 07.11.2014 08:33

    ENERGA SA zaświadczenie zgodności spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

  • 07.11.2014 08:44

    Wyniki Energi zgodne z oczekiwaniami (opinia)

  • 07.11.2014 10:02

    Wyniki Energi w '14 będą zbliżone do konsensusu, może lekko poniżej

  • 07.11.2014 10:37

    Prawdopodobieństwo emisji euroobligacji przez Energę maleje - wiceprezes

  • 07.11.2014 10:48

    Trigon oczekuje ok. 120 mln zł dodatkowego popytu na CCC i 70 mln zł podaży na JSW (opinia)

  • 13.11.2014 11:51

    Tauron przyjrzy się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka

  • 13.11.2014 14:47

    Tauron i PGE przyjrzą się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka (opis)

  • 14.11.2014 08:33

    ENERGA SA zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

  • 14.11.2014 08:37

    EBOiR zwiększył kwotę dostępnego finansowania dla Energi o 275,8 mln zł

  • 18.11.2014 16:56

    ENERGA SA zwołanie NWZ spółki

  • 18.11.2014 17:10

    ENERGA SA projekty uchwał NWZ

  • 20.11.2014 08:50

    Deutsche Bank zaleca "trzymaj" PGE i Tauron oraz "kupuj" Energę

  • 15.12.2014 18:05

    ENERGA SA treść uchwał podjętych przez NWZ spółki

  • 17.12.2014 14:00

    URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '15 ze średnim wzrostem o 3,9 proc.

  • 17.12.2014 22:12

    Moody's potwierdził rating Energi z perspektywą stabilną

  • 18.12.2014 07:55

    ENERGA SA Moody's aktualizuje informacje o ocenie ratingowej "Baa1" dla ENERGA SA

  • 19.12.2014 12:04

    ENERGA SA wykaz akcjonariuszy

  • 30.12.2014 14:33

    ENERGA SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej z LW "Bogdanka" S.A.

  • 05.01.2015 13:41

    Bank of America Merrill Lynch podnosi ocenę dla polskich akcji do "neutralnie"

  • 08.01.2015 12:54

    Energa podpisała z TFI BGK umowę ws. powołania funduszu Corporate Venture Capital

  • 08.01.2015 17:43

    MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w I (opis)

  • 09.01.2015 09:04

    MSP chce konsolidować energetykę, by mogła konkurować w regionie (opinia)

  • 09.01.2015 10:56

    MSP chce konsolidować energetykę; brak szczegółów zwiększa niepewność wokół sektora (analiza)

  • 09.01.2015 22:27

    Energa i Cyfrowy Polsat mogą dołączyć do WIG 20 w miejsce Kernela i JSW - Trigon DM

  • 10.01.2015 16:41

    MSP będzie chciało przyspieszyć informację ws. planów konsolidacji energetyki

  • 12.01.2015 13:43

    ENERGA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

  • 17.01.2015 20:32

    Rząd i związkowcy podpisali porozumienie ws. planu naprawczego Kompanii Węglowej (opis2)

  • 18.01.2015 19:40

    Porozumienie ws. górnictwa zakończyło protesty (synteza)

  • 22.01.2015 09:29

    Wood&Co. zaleca "kupuj" PGE i Tauron, "trzymaj" Energę i Eneę

  • 23.01.2015 08:57

    Wood liczy na dobry I kwartał na GPW (opinia)

  • 02.02.2015 09:42

    Cyfrowy Polsat, Energa i Enea wejdą do WIG 20 przy marcowej rewizji - Trigon DM

  • 05.02.2015 11:30

    MSP nie przedstawi planu konsolidacji energetyki w tym tygodniu - Gawlik, MSP

  • 06.02.2015 13:18

    Proces konsolidacji energetyki raczej nie zakończy się w tym roku - Karpiński, MSP

  • 06.02.2015 15:29

    Po ewentualnej integracji spółki energetyczne zachowają podmiotowość prawną - MSP

  • 12.02.2015 19:08

    Enea, Energa i Cyfrowy Polsat wejdą do WIG 20 w rocznej rewizji indeksów

  • 12.02.2015 19:18

    Enea, Energa i Cyfrowy Polsat wejdą do WIG 20 w rocznej rewizji indeksów (opis)

  • 18.02.2015 10:56

    Prezes PGE ocenia, że konsolidacja PGE i Energi jest najbardziej optymalna

  • 23.02.2015 20:22

    Sejmik woj. pomorskiego apeluje o niełączenie Energi z PGE

  • 24.02.2015 07:59

    Na chwilę obecną nie ma projektu połączenia PGE i Energi - MSP

  • 26.02.2015 13:09

    Prezydent Włocławka złoży wniosek o decyzję środowiskową dla budowy drugiego stopnia na Wiśle

  • 03.03.2015 08:57

    Societe Generale rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 25,3 zł

  • 03.03.2015 09:12

    DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Energę, krótką na PGE

  • 05.03.2015 11:43

    Duże zainteresowanie PKP Energetyką, finalizacja sprzedaży spółki w II półroczu

  • 13.03.2015 18:02

    ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

  • 13.03.2015 18:06

    ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

  • 13.03.2015 18:08

    ENERGA SA Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

  • 13.03.2015 18:15

    Wyniki Energi w IV kw. 2014 r. vs konsensus PAP (tabela)

  • 13.03.2015 18:24

    Zysk netto Energi w IV kw. '14 wyniósł 173,7 mln zł; zgodnie z konsensusem

  • 13.03.2015 18:47

    Zysk netto Energi w IV kw. '14 wyniósł 173,7 mln zł; zgodnie z konsensusem (opis)

  • 13.03.2015 19:02

    ENERGA SA Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2014

  • 13.03.2015 19:07

    Wyniki Energi w IV kw.'14 wg segmentów działalności (tabela)

  • 13.03.2015 19:14

    Energa chce przeznaczyć 596,3 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 1,44 zł na akcję

  • 16.03.2015 08:33

    Wyniki Energi bez zaskoczeń; kurs wspierać może wyższa od oczekiwań dywidenda (opinia)

  • 16.03.2015 10:08

    Energa zakłada wzrost skoryg. EBITDA w seg. dystrybucji i stabilną w seg. sprzedaży

  • 16.03.2015 11:02

    Energa zakłada w 2015 roku podobny poziom EBITDA rdr

  • 16.03.2015 12:28

    Energa zakłada w 2015 roku podobny poziom EBITDA rdr (opis)

  • 17.03.2015 16:25

    URE odmówił Enerdze-Obrót zatwierdzenia taryfy dla odbiorców grupy G

  • 20.03.2015 19:53

    GPW: DEUTSCHE BANK AG będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółek:ENEA S.A., ENERGA S.A., CYFROWY POLSAT S.A.

  • 20.03.2015 20:05

    GPW: SOCIETE GENERALE S.A. będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółek: ENEA S.A.,ENERGA S.A., CYFROWY POLSAT S.A.

  • 03.04.2015 12:27

    ENERGA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

  • 03.04.2015 12:32

    ENERGA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

  • 15.04.2015 15:43

    Emisja euroobligacji Energi możliwa najwcześniej w '16 - wiceprezes

  • 20.04.2015 15:11

    Nie wcześniej niż w drugim półroczu wyniki analiz ws. konsolidacji energetyki - Karpiński

  • 22.04.2015 10:05

    Societe Generale obniżył rekomendację Energi do "trzymaj"

  • 28.04.2015 21:18

    ENERGA SA Powołanie Zarządu spółki ENERGA SA na nową kadencję

  • 28.04.2015 21:50

    Andrzej Tersa został nowym prezesem Energi

  • 29.04.2015 08:42

    Energa ma całkiem nowy zarząd; rynek może przyjąć zmiany negatywnie (opinia)

  • 29.04.2015 11:31

    Energa wypłaci 596,3 mln zł dywidendy, czyli 1,44 zł na akcję

  • 29.04.2015 14:21

    ENERGA SA Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2014 rok

  • 29.04.2015 18:43

    ENERGA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zghromadzenie ENERGA SA

  • 30.04.2015 14:18

    Nowy zarząd Energi podtrzymuje długoterminową politykę dywidendową spółki

  • 05.05.2015 09:22

    ENERGA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

  • 05.05.2015 15:04

    ENERGA SA Informacje dotyczące Członków Zarządu ENERGA SA powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IV kadencję

  • 12.05.2015 17:49

    ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

  • 12.05.2015 17:57

    Wyniki Energi w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

  • 12.05.2015 17:57

    ENERGA SA Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

  • 12.05.2015 18:06

    Zysk netto Energi w I kw. '15 wyniósł 351,8 mln zł wobec konsensusu 344,7 mln zł zysku

  • 12.05.2015 18:31

    Zysk netto Energi w I kw. '15 wyniósł 351,8 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

  • 12.05.2015 18:44

    Wyniki Energi w I kw.'15 wg segmentów działalności (tabela)

  • 13.05.2015 08:15

    Energa pokazała dobre wyniki, zwłaszcza w segmencie dystrybucji (opinia)

  • 13.05.2015 10:41

    Energa nie otrzymała oferty objęcia udziałów w Nowej Kompanii Węglowej - prezes

  • 13.05.2015 10:43

    Energa przy okazji publikacji kolejnych wyników może przedstawić aktualizację strategii

  • 13.05.2015 11:58

    Zarząd Energi przy okazji kolejnych wyników przedstawi plany rozwoju grupy (opis)

  • 13.05.2015 13:06

    Zmiany w zarządzie Energi bez związku z planami konsolidacji sektora - Karpiński, MSP

  • 20.05.2015 12:46

    Societe Generale obniżył ceny docelowe dla PGE i Energi, podniósł dla Enei i Tauronu

  • 28.05.2015 12:13

    BofA/ML neutralnie nastawiony do polskich akcji, choć zaleca przeważanie CEE

  • 29.05.2015 16:09

    Skarb Państwa nie musi płacić odszkodowania akcjonariuszowi spółek energetycznych - Sąd

  • 03.06.2015 09:05

    DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Energę, a krótką na PGE

  • 09.06.2015 09:56

    Zakończenie prywatyzacji PKP Energetyka na przeł. III/IV kw.; trwa analiza ofert wiążących

  • 16.06.2015 10:02

    Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

  • 17.06.2015 08:13

    Konsolidacja energetyki nie jest przygotowana - Czerwiński, MSP

  • 17.06.2015 08:38

    Konsolidacja energetyki nie jest teraz priorytetem - Czerwiński, MSP (aktl.)

  • 19.06.2015 10:22

    DM BZ WBK obniża ceny docelowe dla spółek energetycznych

  • 26.06.2015 07:05

    Energa nie wyklucza powrotu do projektu budowy bloku w Ostrołęce; rozważy akwizycje (wywiad)

  • 26.06.2015 07:05

    Prezes Energi ocenia, że czas się teraz skupić na poprawie jakości obsługi klienta (wywiad)

  • 30.06.2015 08:15

    Hurtowe ceny energii zostaną w przedziale 160-180 zł za MWh do '20 r. - Moody's

  • 20.07.2015 14:46

    Energa nie prowadzi prac związanych ze sprzedażą projektu w Ostrołęce

  • 23.07.2015 07:53

    Jest duża szansa na powstanie elektrowni w Ostrołęce - Czerwiński, MSP

  • 29.07.2015 18:39

    ENERGA SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

  • 04.08.2015 08:17

    Societe Generale podniosło rekomendację Energi do "kupuj"

  • 05.08.2015 17:01

    DM mBanku ocenia, że 2015 r. pogorszy się sentyment do energetyki

  • 12.08.2015 00:08

    ENERGA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

  • 12.08.2015 00:18

    Wyniki Energi w II kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

  • 12.08.2015 00:23

    ENERGA SA Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

  • 12.08.2015 00:29

    Zysk netto Energi w II kw. '15 wyniósł 178 mln zł wobec konsensusu 208,2 mln zł zysku

  • 12.08.2015 00:53

    Zysk netto Energi w II kw. poniżej konsensusu, ale EBITDA zgodna z oczekiwaniami (opis)

  • 12.08.2015 01:05

    Wyniki Energi w II kw.'15 wg segmentów działalności (tabela)

  • 12.08.2015 09:03

    Wyniki Energi w większości zgodne z konsensusem, niższy zysk nie zagraża dywidendzie (opinia)

  • 12.08.2015 09:35

    Wyniki Energi w większości zgodne z konsensusem, niższy zysk nie zagraża dywidendzie (opinia, aktl.)

  • 12.08.2015 10:05

    Energa zapowiada utrzymanie kierunków rozwoju, ale widzi potrzebę aktualizacji strategii

  • 12.08.2015 10:43

    Energa nie widzi obecnie warunków do budowy nowego bloku w Ostrołęce

  • 12.08.2015 10:54

    Energa nadal nie widzi przesłanek do finansowego zaangażowania się w NKW

  • 12.08.2015 12:42

    Energa zakłada, że w II półroczu wyniki będą słabsze rdr

  • 12.08.2015 13:13

    Z powodu ograniczeń dostaw Energa straciła przychody z dystrybucji, zyskała w wytwarzaniu

  • 12.08.2015 14:23

    Energa zapowiada utrzymanie kierunków rozwoju, aktualizacja strategii w IV kw. (aktl.)

  • 17.08.2015 17:29

    Poziom Wisły jest rekordowo niski - wojewoda mazowiecki

  • 31.08.2015 07:30

    Energetyka nie będzie inwestować bezpośrednio w NKW - Czerwiński, MSP (wywiad)

  • 31.08.2015 12:30

    Sędzikowski nie zrezygnuje z funkcji prezesa KW; widzi szanse na utworzenie nowej spółki

  • 04.09.2015 09:05

    BofA/ML obniża wyceny spółek energetycznych

  • 04.09.2015 09:13

    BofA/ML obniża wyceny spółek energetycznych (aktl.)

  • 23.09.2015 12:52

    Trzeci kwartał dla Energi "nieco gorszy" pod względem wyników - prezes

  • 30.09.2015 14:34

    Energetyka zainteresowana budową koncernu paliwowo-energetycznego na bazie TF Silesia - MSP (opis)

  • 30.09.2015 14:42

    PGE i Energa zainteresowane budową koncernów paliwowo-energetycznych, analizę rozpocznie PGNiG Termika

  • 30.09.2015 14:51

    PGE i Energa zainteresowane budową NKW, analizę rozpocznie PGNiG Termika - MSP (opis)

  • 30.09.2015 15:25

    Energa przystąpi do analizy projektu zaangażowania się w TF Silesia

  • 01.10.2015 17:11

    ENERGA SA Odwołanie członka Rady Nadzorczej

  • 01.10.2015 17:18

    ENERGA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

  • 06.10.2015 08:29

    DM PKO BP podniósł rekomendacje Energi i PGE do "kupuj", a CEZ i ZE PAK do "trzymaj"

  • 06.10.2015 17:26

    ENERGA SA Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki ENERGA SA

  • 06.10.2015 17:34

    RN Energi delegowała W. Kamrata do zarządu, jako wiceprezesa ds. strategii rozwoju

  • 07.10.2015 09:40

    ENERGA SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2015

  • 07.10.2015 13:58

    URE wprowadza dla OSD nowy model regulacji, z elementami jakościowymi (opis)

  • 07.10.2015 18:41

    URE wprowadza dla OSD nowy model regulacji, z elementami jakościowymi (aktl.)

  • 12.10.2015 08:34

    W najbliższych dniach PGE, Energa i PGNiG podpiszą list intenc. ws. objęcia pakietu TF Silesia - "Newsweek"

  • 12.10.2015 14:41

    Wkrótce organizacyjne i prawne dopełnienie planu dot. KW - Czerwiński

  • 23.10.2015 17:05

    ENERGA SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

  • 23.10.2015 17:18

    Energa przesuwa termin publikacji raportu za III kw. na 16 listopada

  • 27.10.2015 13:02

    Moody's negatywnie ocenia propozycje PiS dot. integracji energetyki z górnictwem

  • 28.10.2015 13:30

    Energa uruchomiła farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW

  • 30.10.2015 12:09

    Połączenie Tauronu, Enei i Energi najbardziej optymalne - prezes Tauronu

  • 30.10.2015 14:16

    Prezes Tauronu oczekuje konsolidacji energetyki; optymalna fuzja Tauronu, Enei i Energi (opis)

  • 09.11.2015 17:37

    ENERGA SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

  • 10.11.2015 09:00

    PiS chce tworzyć Nową KW bez udziału TF Silesia, ale z energetyką - Tobiszowski, PiS (wywiad)

  • 12.11.2015 14:34

    ENERGA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

  • 16.11.2015 17:26

    ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

  • 16.11.2015 17:38

    Wyniki Energi w III kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

  • 16.11.2015 17:45

    ENERGA SA Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

  • 16.11.2015 17:54

    Zysk netto Energi w III kw. '15 wyniósł 166,2 mln zł wobec konsensusu 169,2 mln zł zysku

  • 16.11.2015 18:11

    Zysk netto Energi w III kw. '15 wyniósł 166,2 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

  • 16.11.2015 18:59

    Wyniki Energi w III kw.'15 wg segmentów działalności (tabela)

  • 17.11.2015 08:32

    Wyniki Energi za III kw. zgodne z oczekiwaniami (opinia)

  • 17.11.2015 10:00

    Energa chce poprawić efektywność, co da w '18 ok. 250 mln zł dodatkowego zysku EBITDA

  • 17.11.2015 10:51

    Energa chce poprawić efektywność, co da w '18 ok. 250 mln zł dodatkowego zysku EBITDA (opis)

  • 17.11.2015 10:57

    Rozmowy Energi z Eneą dot. ewentualnej współpracy przy Ostrołęce na bardzo wstępnym etapie

  • 17.11.2015 10:58

    Energa szacuje negatywny wpływ zmian w modelu dystr. na EBITDA w '16 na ok. 200 mln zł

  • 17.11.2015 11:15

    Energa szacuje negatywny wpływ zmian w modelu dystr. na EBITDA w '16 na ok. 200 mln zł (opis)

  • 17.11.2015 14:57

    Energa i Enea rozważają współpracę przy projekcie w Ostrołęce (aktl.)

  • 20.11.2015 19:23

    GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

  • 27.11.2015 17:46

    ENERGA SA Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

  • 27.11.2015 17:51

    Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB"

  • 01.12.2015 16:29

    DM mBanku podwyższył rekomendację Energi do "trzymaj"; cena docelowa 14,20 zł

  • 02.12.2015 08:33

    Deutsche Bank obniża rekomendację dla Energi do "trzymaj"

  • 02.12.2015 17:26

    GPW: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

  • 02.12.2015 21:39

    ENERGA SA Odwołanie członka Rady Nadzorczej

  • 02.12.2015 21:45

    ENERGA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

  • 02.12.2015 23:00

    MSP dokonało zmian w radach nadzorczych Enei i Energi

  • 03.12.2015 11:04

    Konsolidacja górnictwa i energetyki na szerszą skalę obciąży ratingi firm energet. - Fitch

  • 03.12.2015 11:20

    ENERGA SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2015

  • 07.12.2015 09:53

    Energa Obrót chce mieć na koniec '15 ok. 10 proc. rynku alternatywnych sprzedawców gazu

  • 07.12.2015 12:25

    ENERGA SA Zmiany w składzie Zarządu

  • 07.12.2015 12:51

    Andrzej Tersa odwołany; Roman Pionkowski delegowany do pełnienia funkcji prezesa Energi (opis)

  • 07.12.2015 13:40

    Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

  • 07.12.2015 13:41

    Perspektywa dla sektora energetycznego w regionie na '16 jest negatywna - Fitch (wywiad)

  • 07.12.2015 15:34

    Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

  • 08.12.2015 08:51

    DM BZ WBK radzi unikać spółek energetycznych

  • 08.12.2015 16:09

    RN ogłasza konkurs na prezesa Energi i trzech wiceprezesów

  • 09.12.2015 14:53

    Projekt budowy bloku w Ostrołęce wymaga analizy - MSP

  • 09.12.2015 15:18

    Projekt budowy bloku w Ostrołęce wymaga analizy - MSP (aktl.)

  • 10.12.2015 09:04

    Societe Generale obniżył cenę docelową Energi do 14,8 zł

  • 10.12.2015 11:28

    ENERGA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

  • 10.12.2015 11:35

    ENERGA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

  • 10.12.2015 11:59

    ENERGA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA - korekta

  • 10.12.2015 12:05

    ENERGA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA - korekta

  • 14.12.2015 08:26

    Pekao IB obniżył rekomendację do Energi, Tauronu i PGE do "sprzedaj"

  • 17.12.2015 13:10

    IVMX zawiązał dodatkową rezerwę na stratę kontraktową w wysokości 31,4 mln zł

  • 17.12.2015 16:44

    IVMX zwiększył rezerwę na projekt w Enerdze, Asseco zapowiada działania prawne (aktl.)

  • 21.12.2015 12:48

    ENERGA SA Moody's aktualizuje informacje o ocenie ratingowej "Baa1" dla ENERGA SA

  • 21.12.2015 12:56

    Moody’s potwierdził rating Energi na poziomie "Baa1" z perspektywą stabilną

  • 21.12.2015 17:50

    IVMX i Energa podpisały porozumienie; rozliczą prace za 40 mln zł

  • 22.12.2015 11:46

    IVMX liczy na niezwłoczne rozliczenie kontraktu w Enerdze, sytuacja spółki trudna

  • 22.12.2015 17:10

    ENERGA SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z LW "Bogdanka" S.A.

  • 22.12.2015 17:20

    Energa przedłużyła z Bogdanką umowę na dostawy węgla do końca 2016 roku

  • 23.12.2015 16:25

    ME prowadzi rozmowy z podmiotami, które mogą objąć akcje w NKW - Tobiszowski (opis)

  • 30.12.2015 07:04

    ENERGA SA Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki ENERGA SA

  • 30.12.2015 07:45

    Dariusz Kaśków nowym prezesem Energi

  • 04.01.2016 14:37

    ENERGA SA Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu - uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015

  • 05.01.2016 12:44

    Priorytetem spółek energetycznych inwestycje, nie wypłata dywidend - wiceminister energii

  • 07.01.2016 11:58

    Ciężko będzie się zdecydować na niepobieranie dywidend ze spółek energetycznych - MSP

  • 07.01.2016 13:21

    Energa nie zakłada korekty dywidendy za '15

  • 07.01.2016 13:22

    Przegląd strategii Energi do półrocza; możliwe zmiany proinwestycyjne

  • 07.01.2016 14:47

    Energa nie zakłada korekty dywidendy za '15 (opis)

  • 07.01.2016 20:33

    ENERGA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA SA

  • 07.01.2016 20:37

    ENERGA SA Zmiany w Radzie Nadzorczej

  • 13.01.2016 10:50

    ENERGA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 7 stycznia 2016 roku

  • 21.01.2016 11:18

    ENERGA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

  • 26.01.2016 13:24

    ENERGA SA Informacje na temat nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2016

  • 27.01.2016 11:29

    UBS obniżył ceny docelowe Tauronu, Energi i PGE

  • 27.01.2016 12:31

    UBS obniżył ceny docelowe Tauronu, Energi i PGE (opis)

  • 01.02.2016 22:33

    ENERGA SA Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA

  • 02.02.2016 06:36

    Grzegorz Ksepko wiceprezesem Energi ds. korporacyjnych

  • 05.02.2016 12:18

    ENERGA SA Informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu - uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2016

  • 10.02.2016 09:16

    Haitong rekomenduje "sprzedaj" Eneę; obniża zalecenia dla pozostałych spółek energetycznych

  • 10.02.2016 11:00

    Haitong rekomenduje "sprzedaj" Eneę; obniża zalecenia dla pozostałych spółek energetycznych (opis)

  • 13.02.2016 14:17

    Moody's potwierdził ratingi PGNiG, Energi i PGE

  • 18.02.2016 10:31

    Energa zainteresowana zakupem elektrociepłowni od EDF

  • 26.02.2016 16:48

    ENERGA SA Odwołanie członka Zarządu

  • 26.02.2016 17:01

    Rada nadzorcza Energi odwołała z zarządu Romana Pionkowskiego

  • 15.03.2016 01:21

    Wyniki Energi w IV kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

  • 15.03.2016 01:36

    Zysk netto Energi w IV kw. '15 wyniósł 136,1 mln zł, blisko konsensusu

  • 15.03.2016 01:52

    Wyniki Energi w IV kw.'15 wg segmentów działalności (tabela)

  • 15.03.2016 06:32

    ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

  • 15.03.2016 06:37

    ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

  • 15.03.2016 08:28

    Energa pokazała solidne wyniki za IV kwartał (opinia)

  • 15.03.2016 10:19

    Energa prowadzi prace analityczne dot. projektu budowy bloku w Ostrołęce

  • 15.03.2016 10:23

    Energa rozważa udział w Polskiej Grupie Górniczej

  • 15.03.2016 10:25

    Energa zainteresowana aktywami ciepłowniczymi EDF, Rybnikiem nie - prezes

  • 15.03.2016 10:41

    Energa zawrze politykę dywidendową w aktualizacji strategii

  • 15.03.2016 11:07

    Tegoroczny CAPEX Energi może być nieco wyższy niż w 2015 r.

  • 15.03.2016 11:15

    Energa do końca kwietnia chce przedstawić rekomendację dywidendy za '15

  • 15.03.2016 12:56

    Energa prowadzi prace analityczne dot. projektu budowy bloku w Ostrołęce (opis)

  • 15.03.2016 13:04

    Energa chce przygotować aktualizację strategii w II kwartale

  • 15.03.2016 18:25

    ENERGA SA Złożenie niewiążącej oferty warunkowej oraz wyrażenie woli przystąpienia przez Spółkę do negocjacji dot. zaangażowania kapitałowego w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o.

  • 15.03.2016 18:46

    PGNiG Termika, PGE i Energa złożyły wstępne oferty na inwestycje w PGG

  • 15.03.2016 19:11

    PGNiG Termika, PGE i Energa chcą zainwestować w Polską Grupę Górniczą do 1,5 mld zł (opis)

  • 16.03.2016 08:43

    Skala zaangażowania Energi w PGG bardzo negatywna, zagraża dywidendzie (opinia)

  • 16.03.2016 09:35

    Energa tanieje o ponad 7 proc., rynek przestraszony skalą zaangażowania w PGG

  • 16.03.2016 10:54

    PGE i Energa deklarują inwestycje w PGG, dla inwestorów Energi to b. negatywna wiadomość (analiza)

  • 18.03.2016 15:37

    Inwestycja PGE i Energi w PGG bez wpływu na ratingi obu spółek - Fitch

  • 19.03.2016 16:08

    ENERGA SA Powołanie członków Zarządu ENERGA SA

  • 24.03.2016 06:50

    ENERGA SA Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu - uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2016

  • 29.03.2016 17:20

    ENERGA SA Informacja nt. umowy znaczącej zawartej pomiędzy spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA a Polskie Sieci Energetyczne SA

  • 11.04.2016 10:26

    Dystrybutorzy energii złożyli do UOKiK wniosek ws. utworzenia spółki celowej CSWI

  • 11.04.2016 17:11

    ENERGA SA Informacja o odpisie aktualizacyjnym wartość posiadanych aktywów wiatrowych

  • 11.04.2016 17:32

    Odpisy obniżą wynik grupy Energa w I kw. 2016 r. o 304,6 mln zł

  • 17.04.2016 15:50

    Projekt porozumienia ws. PGG będzie konsultowany przez związki - Tchórzewski

  • 18.04.2016 16:51

    ENERGA SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2016

  • 19.04.2016 19:47

    Porozumienie związków i zarządu Kompanii Węglowej ws. powstania PGG (opis)

  • 19.04.2016 20:43

    Porozumienie społeczne w Kompanii Węglowej umożliwi powstanie PGG (opis2)

  • 20.04.2016 09:59

    Trigon DM spodziewa się trendu bocznego na spółkach energetycznych

  • 20.04.2016 14:21

    Energa chce stopniowo zwiększać potencjał wytwarzania w grupie

  • 20.04.2016 14:52

    Energa nie będzie łączona z PGE - Tchórzewski

  • 20.04.2016 14:57

    Zaangażowanie Energi w PGG 15-16 proc. - Tchórzewski

  • 20.04.2016 15:06

    Energa zaangażuje się w PGG na kwotę 500 mln zł - minister energii

  • 20.04.2016 15:25

    Budowa elektrowni w Ostrołęce będzie kontynuowana - Tchórzewski

  • 20.04.2016 15:56

    Energa zaangażuje się w PGG na kwotę 500 mln zł - minister energii (opis)

  • 20.04.2016 16:59

    Budowa elektrowni w Ostrołęce będzie kontynuowana - Tchórzewski (opis)

  • 26.04.2016 14:23

    Podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej

  • 26.04.2016 14:29

    ENERGA SA Podpisanie Porozumienia ws. rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o

  • 28.04.2016 23:44

    ENERGA SA Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ws. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o

  • 29.04.2016 06:54

    PGE, Energa i PGNiG obejmą docelowo po 17,1 proc. udziałów w PGG

  • 09.05.2016 10:06

    PGNiG, PGE i Energa przedstawią więcej szczegółów ws. PGG w ciągu 2-3 tygodni

  • 10.05.2016 16:27

    Energa poczeka z publikacją strategii na wyjaśnienia regulacji prawnych

  • 11.05.2016 06:32

    ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

  • 11.05.2016 06:39

    Wyniki Energi w I kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

  • 11.05.2016 06:58

    Zysk netto Energi w I kw. '16 wyniósł 8 mln zł wobec konsensusu 8,9 mln zł straty

  • 11.05.2016 07:15

    Wyniki Energi w I kw.'16 wg segmentów działalności (tabela)

  • 11.05.2016 08:54

    Wyniki Energi lekko pozytywne; rynek czeka na nową strategię (opinia)

  • 11.05.2016 09:48

    ENERGA SA Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie wypłaty dywidendy

  • 11.05.2016 10:04

    Zarząd Energi rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 202,9 mln zł, co da 0,49 zł na akcję

  • 11.05.2016 10:49

    Wysokość dywidendy Energi rozczarowująca (opinia)

  • 11.05.2016 11:33

    Energa liczy na zwrot inwestycji w PGG w kilka lat; w nowej strategii Ostrołęka i akwizycje

  • 11.05.2016 13:30

    Inwestycja w Ostrołęce mogłaby się rozpocząć w 2017 roku - prezes Energi

  • 13.05.2016 13:24

    CEZ zainteresowany aktywami ciepłowniczymi EDF w Polsce

  • 16.05.2016 08:18

    DM PKO BP wprowadził zmiany w rekomendacjach spółek energetycznych

  • 18.05.2016 13:51

    20 proc. obligacji partycypacyjnych w programie obligacji PGG - Tchórzewski

  • 19.05.2016 11:18

    Energa nie jest zainteresowana aktywami lub akcjami JSW

  • 20.05.2016 09:12

    Haitong zaleca "sprzedaj" dla Energi, Enei i Tauronu, "neutralnie" dla PGE

  • 24.05.2016 16:21

    ENERGA SA Uchylenie uchwały Zarządu Energa SA z 2012 roku w sprawie wstrzymania realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce

  • 24.05.2016 16:31

    Zarząd Energi zdecydował o wznowieniu realizacji projektu budowy bloku w Ostrołęce

  • 24.05.2016 16:34

    ENERGA SA Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

  • 24.05.2016 16:44

    Energa zdecydowała o wznowieniu realizacji projektu w Ostrołęce, potrzebny inwestor (opis)

  • 24.05.2016 17:02

    Energa zdecydowała o wznowieniu realizacji projektu w Ostrołęce, potrzebny inwestor (opis2)

  • 27.05.2016 11:08

    ENERGA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

  • 27.05.2016 11:15

    ENERGA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

  • 09.06.2016 09:42

    UOKiK wydał zgodę na utworzenie spółki celowej CSWI

  • 15.06.2016 13:43

    Energa koncentruje się na własnych inwestycjach, choć nie wyklucza akwizycji

  • 15.06.2016 14:22

    Energa nie złożyła oferty na aktywa EdF, bo koncentruje się na własnych inwestycjach (opis)

  • 16.06.2016 14:15

    ENERGA SA Informacja nt. nabycia przez spółkę zależną obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA

  • 24.06.2016 16:14

    ENERGA SA Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2015 rok

  • 24.06.2016 16:19

    Energa wypłaci 202,9 mln zł dywidendy, czyli 0,49 zł na akcję

  • 28.06.2016 18:19

    ENERGA SA Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów

  • 28.06.2016 18:35

    Energa dokona odpisów aktualizujących wartość farm wiatrowych na 247 mln zł

  • 29.06.2016 09:03

    Ustawa wiatrakowa utrudni rozwój OZE w Polsce - Moody's

  • 29.06.2016 11:16

    ENERGA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 24 czerwca 2016 roku

  • 30.06.2016 10:50

    Energa rozpoczyna sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych

  • 30.06.2016 11:08

    UOKiK zgodził się na przejęcie kontroli nad PGG przez czterech przedsiębiorców

  • 01.07.2016 15:33

    Koszt budowy bloku w Ostrołęce to min. 5,5 mld zł, połowa finansowana przez inwestora zewn. - ME

  • 01.07.2016 15:44

    Koszt budowy bloku w Ostrołęce to min. 5,5 mld zł, połowa finansowana przez inwestora zewn. - ME (opis)

  • 01.07.2016 17:08

    Koszt budowy bloku w Ostrołęce to min. 5,5 mld zł, połowa finansowana przez inwestora zewn. - ME (opis2)

  • 06.07.2016 11:43

    Energa liczy, że rynek mocy ułatwi uzyskanie finansowania dla bloku w Ostrołęce

  • 03.08.2016 18:21

    Fitch podniósł rating Enei, Energi, PGE, PKN i Tauronu z powodu zmian metodologii

  • 10.08.2016 14:31

    PKEE szacuje, że zaniechanie wprowadzenia rynku mocy to koszt ponad 10 mld zł rocznie

  • 11.08.2016 06:32

    ENERGA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

  • 11.08.2016 06:42

    Wyniki Energi w II kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

  • 11.08.2016 07:08

    Strata netto Energi w II kw. '16 wyniosła 127 mln zł wobec konsensusu 19,9 mln zł straty

  • 11.08.2016 07:25

    Wyniki operacyjne Energi w II kw.'16 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

  • 11.08.2016 08:28

    Energa pokazała słabe wyniki w wytwarzaniu i sprzedaży (opinia)

  • 11.08.2016 08:42

    Energa pokazała słabe wyniki w wytwarzaniu i sprzedaży (opinia, aktl.)

  • 11.08.2016 10:18

    Projektem Energi w Ostrołęce są zainteresowane także inne podmioty niż Enea

  • 11.08.2016 11:11

    Energa zakłada, że budowa bloku w Ostrołęce zacznie się najwcześniej w '18; koszt 5-6 mld zł

  • 11.08.2016 13:09

    Energa zakłada, że budowa w Ostrołęce zacznie się najwcześniej w '18; koszt 5-6 mld zł (opis)

  • 11.08.2016 13:38

    Energa nie jest zaskoczona stratami PGG w II kw.; będzie się przyglądać rozwojowi sytuacji

  • 11.08.2016 19:18

    DM BZ WBK obniżył rekomendacje Tauronu, PGE i Energi do "sprzedaj"

  • 12.08.2016 17:05

    ENERGA SA (28/2016) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

  • 17.08.2016 08:23

    Minister energii szacuje, że Elektrownia Ostrołęka będzie emitowała 4,5–5 mln ton CO2 rocznie

  • 30.08.2016 09:03

    To dobry czas, by zajmować krótką pozycję na spółkach energetycznych - DM BZ WBK

  • 30.08.2016 12:44

    Raiffeisen obniżył rekomendację dla PGE i Tauronu, ściął wyceny Enei i Energi

  • 06.09.2016 16:30

    Spółki energetyczne będą płacić dywidendy, ale uwzględniając plany inwestycyjne - ME

  • 06.09.2016 18:25

    PFR może przeznaczyć do 8 mld zł na projekty energetyczne - Borys

  • 06.09.2016 20:28

    Spółki energetyczne będą płacić dywidendy, ale uwzględniając plany inwestycyjne - ME (aktl.)

  • 09.09.2016 10:49

    ENERGA SA (29/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

  • 12.09.2016 12:13

    ENERGA SA (30/2016) Informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2016

  • 13.09.2016 14:54

    PGE, Tauron, Energa i Enea chcą założyć spółkę do produkcji samochodów elektrycznych

  • 14.09.2016 13:17

    PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland

  • 14.09.2016 18:23

    PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland (aktl.)

  • 15.09.2016 10:34

    Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME

  • 15.09.2016 10:57

    Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME (aktl.)

  • 15.09.2016 11:04

    Rozwój produkcji aut elektrycznych interesujący dla Polski

  • 16.09.2016 15:49

    ENERGA SA (31/2016) Złożenie wraz z partnerami wstępnej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

  • 16.09.2016 15:56

    PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce

  • 16.09.2016 16:21

    PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce (opis)