Energa SA

skrót: ENG

Ostatnie notowanie z: 20.07.2018 17:00

Aktualny kurs8,45   -0,71 %-0,06 zł
Otwarcie8,520,12%
Minimum8,41-1,18%
Maksimum8,651,65%
Wolumen (szt.) 388234
Kurs odniesienia8,51
Widełki dolne7,67
Widełki górne9,37
Obroty (tyś. zł)3314
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15838,48
11 2008,46
69 0918,45
48 3508,44
21 0648,43
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
8,50504 1
8,511 758 1
8,524 191 5
8,531 721 2
8,5412 711 5
Podstawowa działalność grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi ok. 1,4 GW. Energa ma największy udział OZE w produkcji energii wśród wszystkich polskich grup energetycznych (powyżej 40%). Moce wytwórcze to m.in. elektrownia systemowa w Ostrołęce, 2 elektrociepłownie, 47 elektrownie wodnych, elektrownie szczytowo - pompowej w Żydowie oraz 5 farm wiatrowych i 2 farmy fotowoltaiczne. Sieć dystrybucyjna Grupy obejmuje swoim zasięgiem obszar ok. 1/4 kraju.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa213 326 31751,51%358 254 31764,08%

Kategoria • 18.07.2018 15:57

  Energa Obrót ma kolejną ugodę w sporze z jedną z farm wiatrowych

 • 18.07.2018 15:51

  ENERGA SA (35/2018) Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA - OBRÓT SA a kolejną z pozwanych farm wiatrowych.

 • 18.07.2018 15:45

  Oferta konsorcjum Rafako o wartości 245,1 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu Energi

 • 17.07.2018 17:02

  Wyniki Energii wyższe od oczekiwań analityków dzięki segmentowi dystrybucji (opinia)

 • 17.07.2018 16:15

  Skonsolidowana EBITDA Energi za II kw. wyniosła 530 mln zł (opis)

 • 17.07.2018 16:06

  Skonsolidowana EBITDA Energi za II kw. wyniosła 530 mln zł

 • 17.07.2018 15:58

  ENERGA SA (34/2018) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał 2018 i I półrocze 2018 r.

 • 12.07.2018 14:46

  Konsorcjum GE spodziewa się otrzymać polecenia rozpoczęcia prac dla Ostrołęki C za trzy miesiące

 • 12.07.2018 12:41

  NTP dla Ostrołęki C powinno być wydane przed aukcją rynku mocy

 • 12.07.2018 12:02

  Elektrownia Ostrołęka podpisała z konsorcjum GE Power umowę na budowę nowego bloku (opis)

 • 12.07.2018 11:29

  Minister energii liczy, że budowa Ostrołęki C rozpocznie się „jak najszybciej”

 • 12.07.2018 11:23

  ENERGA SA (33/2018) Zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

 • 12.07.2018 11:10

  Elektrownia Ostrołęka podpisała z konsorcjum GE Power umowę na budowę nowego bloku

 • 09.07.2018 12:53

  WIGdiv bez spółek energetycznych przez kolejne kilkanaście lat (opinia)

 • 06.07.2018 15:06

  ENERGA SA (32/2018) Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" z Gener

 • 05.07.2018 19:56

  Energa i Enea dadzą zgodę na zawarcie przez Elektrownię Ostrołęka umowy z konsorcjum GE Power (aktl.)

 • 05.07.2018 18:46

  Energa będzie za zgodą na zawarcie przez Elektrownię Ostrołęka umowy z konsorcjum GE Power

 • 05.07.2018 18:26

  ENERGA SA (31/2018) Określenie przez Radę Nadzorczą ENERGA SA sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą

 • 05.07.2018 11:20

  ENERGA SA (30/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 27 czerwca 2018 roku

 • 05.07.2018 07:52

  GPW: korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu WIGdiv polegająca na wykreśleniu akcji spółki ENERGA

 • 04.07.2018 13:31

  ENERGA SA (29/2018) Informacje na temat powołanego Prezesa Zarządu - uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2018

 • 02.07.2018 19:11

  Elektrownia Ostrołęka wystosowała wniosek o zgodę na zawarcie umowy z konsorcjum GE Power

 • 02.07.2018 18:51

  ENERGA SA (28/2018) Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie sektorowego zam

 • 02.07.2018 16:19

  Energa odwróci odpisy, co poprawi wynik netto grupy za '18 o 94,5 mln zł

 • 02.07.2018 16:05

  ENERGA SA (27/2018) Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

 • 29.06.2018 20:10

  Rada nadzorcza Energi powołała Arkadiusza Siwko na prezesa spółki

 • 29.06.2018 19:53

  ENERGA SA (26/2018) Powołanie Prezesa Zarządu ENERGA SA

 • 28.06.2018 12:37

  ENERGA SA (25/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

 • 20.06.2018 16:06

  PSE rozstrzygnęły przetarg na usługi DSR na okres 1 VII 2018-30 VI 2019

 • 13.06.2018 15:51

  Energa szacuje potencjalny wpływ wyroków w 3 postępowaniach arbitrażowych na ok. 16 mln zł

 • 13.06.2018 15:33

  ENERGA SA (24/2018) Szacunkowy wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych na wyniki finansowe Emitenta

 • 08.06.2018 15:46

  ENERGA SA (23/2018) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 08.06.2018 13:08

  Powództwa Energi-Obrót oddalone w trzech postępowaniach arbitrażowych ws. sporów z farmami (opis)

 • 08.06.2018 12:01

  Powództwa Energi-Obrót oddalone w trzech postępowaniach arbitrażowych ws. sporów z farmami

 • 08.06.2018 11:52

  ENERGA SA (22/2018) Wyroki w trzech postępowaniach arbitrażowych o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia

 • 05.06.2018 16:44

  DM mBanku rekomenduje kupno polskich spółek energetycznych i sprzedaż CEZ

 • 01.06.2018 11:58

  RN Energi ogłosiła konkurs na prezesa spółki

 • 01.06.2018 10:41

  ENERGA SA (21/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 01.06.2018 10:38

  ENERGA SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 30.05.2018 15:57

  Energa Obrót ma kolejną ugodę w sporze z jedną z farm wiatrowych

 • 30.05.2018 15:44

  ENERGA SA (19/2018) Druga decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA - OBRÓT SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.

 • 25.05.2018 12:00

  ENERGA SA (18/2018) Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

 • 24.05.2018 15:21

  Rozmowy ws. modelu finansowego dla Ostrołęki C są zaawansowane – prezes Enei (opis)

 • 21.05.2018 10:37

  Energa-Obrót ma ugodę z jedną z farm wiatrowych; nie wpłynie ona negatywnie na wynik (opis)

 • 21.05.2018 10:11

  Energa-Obrót ma ugodę z jedną z farm wiatrowych; nie wpłynie ona negatywnie na wynik fin.

 • 21.05.2018 10:05

  ENERGA SA (17/2018) Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA - OBRÓT SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.

 • 16.05.2018 17:18

  Zarząd Energi nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 16.05.2018 17:09

  ENERGA SA (16/2018) Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie dywidendy

 • 10.05.2018 12:01

  Energa liczy na utrzymanie pozytywnych trendów w kolejnych kwartałach

 • 10.05.2018 10:43

  Energa nie podjęła jeszcze decyzji ws. dywidendy za 2017 r.

 • 10.05.2018 07:15

  Wyniki operacyjne Energi w I kw.'18 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 10.05.2018 07:01

  Zysk netto Energi w I kw. '18 wyniósł 275 mln zł wobec konsensusu 260 mln zł zysku (opis)

 • 10.05.2018 06:41

  Zysk netto Energi w I kw. '18 wyniósł 275 mln zł wobec konsensusu 260 mln zł zysku

 • 10.05.2018 06:36

  Wyniki Energi w I kw. 2018 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 06:32

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 19.04.2018 08:49

  Energa szacuje EBITDA w I kw. na 626 mln zł; poprawiła wynik w segmencie sprzedaży (opinia)

 • 18.04.2018 18:01

  Szacowana EBITDA Energi w I kw. '18 wyniosła 626 mln zł, rynek liczył na 642,3 mln zł (opis2)

 • 18.04.2018 17:19

  Szacowana EBITDA Energi w I kw. '18 wyniosła 626 mln zł, rynek liczył na 642,3 mln zł (opis)

 • 18.04.2018 17:11

  Szacowana EBITDA Energi w I kw. '18 wyniosła 626 mln zł

 • 18.04.2018 17:05

  ENERGA SA (15/2018) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2018

 • 17.04.2018 11:15

  Nikt nie złożył odwołania od wyniku przetargu na budowę bloku energetycznego w Ostrołęce

 • 16.04.2018 14:22

  Konsorcjum Polimeksu nie odwoła się od wyniku przetargu na budowę Ostrołęki C

 • 11.04.2018 13:40

  Enspirion z grupy Energa zaoferował 360 MW w przetargu na redukcję mocy

 • 06.04.2018 10:33

  Rafako i Polimex analizują dokumentację dotyczącą przetargu na Ostrołękę

 • 04.04.2018 18:05

  Konsorcjum GE Power i Alstom wybrane wykonawcą Elektrowni Ostrołęka C

 • 04.04.2018 17:41

  ENERGA SA (14/2018) Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

 • 28.03.2018 11:14

  PFR chce współfinansować kolejne, po Jaworznie, inwestycje energetyczne

 • 28.03.2018 09:59

  Minister energii liczy, że budowa bloku w Ostrołęce rozpocznie się przed końcem wakacji

 • 27.03.2018 20:38

  Zgoda zgromadzenia wspólników El. Ostrołęka na wybór GE Power i Alstom na wykonawcę bloku C

 • 27.03.2018 20:09

  ENERGA SA (13/2018) Wyrażenie zgody przez Zarząd ENERGA SA i przez zgromadzenie wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

 • 26.03.2018 18:44

  Energa i Enea zawarły aneks do umowy inwestycyjnej ws. realizacji projektu Ostrołęka C

 • 26.03.2018 17:02

  ENERGA SA (12/2018) Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka oraz sprzedaż udziałów w Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

 • 24.03.2018 07:50

  Zarząd Elektrowni Ostrołęka chce wyboru GE Power i Alstom Power System na wykonawcę Ostrołęki C

 • 24.03.2018 00:01

  ENERGA SA (11/2018) Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

 • 22.03.2018 17:05

  Energa nie widzi ryzyka dla finansowania Ostrołęki C - wiceprezes (wywiad)

 • 22.03.2018 16:38

  Energa nie wyklucza akwizycji OZE, nie mówi "nie" dla offshore (wywiad)

 • 22.03.2018 16:38

  Zarząd Energi dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy za '17, ale nie ma decyzji (wywiad)

 • 22.03.2018 08:01

  Sytuacja na rynku energetycznym skłania do dyskusji nt. struktury własnościowej spółek energetycznych - ME

 • 21.03.2018 17:45

  Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB" (opis)

 • 21.03.2018 17:33

  ENERGA SA (10/2018) Utrzymanie ratingu spółki Energa przez agencję Fitch Ratings

 • 21.03.2018 17:30

  Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB"

 • 15.03.2018 13:15

  Energa może wystawić do aukcji OZE w '18 farmę wiatrową o mocy 30 MW

 • 15.03.2018 12:16

  Energa prowadzi rozmowy ugodowe z 4 podmiotami ws. umów na zakup zielonych certyfikatów

 • 15.03.2018 11:53

  Energa chce, by nowy blok w Ostrołęce wziął udział w aukcji mocowej w ‘18 (opis)

 • 15.03.2018 11:20

  Energa liczy na poprawę wyniku EBITDA rok do roku w '18

 • 15.03.2018 11:07

  CAPEX grupy Energa w ‘18 może wynieść 1,8-2 mld zł, nie ma decyzji co do dywidendy za '17

 • 15.03.2018 10:46

  Energa chce, by nowy blok w Ostrołęce wziął udział w aukcji mocowej w ‘18

 • 15.03.2018 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kursy PZU i Energi rosną po wynikach, KGHM spada

 • 15.03.2018 09:09

  Wood podniósł rekomendacje dla Energi, Enei i PGE do "kupuj"

 • 15.03.2018 08:03

  Zysk netto j.d. Energi w IV kw. '17 wyniósł 221 mln zł, EBITDA 517 mln zł (opis)

 • 15.03.2018 07:21

  Energa planuje w '18 1,3 mld zł nakładów w dystrybucji, ponad 0,4 mld zł w wytwarzaniu (opis)

 • 15.03.2018 07:06

  Energa planuje w '18r. 1,3 mld zł nakładów w dystrybucji, ponad 0,4 mld zł w wytwarzaniu

 • 15.03.2018 06:59

  Zysk netto j.d. Energi w '17 wyniósł 773 mln zł, EBITDA 2.160 mln zł

 • 15.03.2018 06:52

  ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 15.03.2018 06:27

  ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 01.03.2018 07:51

  URE zatwierdził zmiany taryf dla czterech OSD w związku z ustawą o elektromobilności

 • 23.02.2018 14:00

  ENERGA SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 15 lutego 2018 roku

 • 15.02.2018 18:19

  Walne Energi zgodziło się na zakup obligacji Energi Operator

 • 15.02.2018 17:35

  ENERGA SA (8/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

 • 14.02.2018 11:56

  Trigon DM podniósł rekomendację dla Enei do "trzymaj"

 • 12.02.2018 14:58

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch (opis)

 • 12.02.2018 14:34

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch

 • 12.02.2018 12:01

  DM BZ WBK wydał rekomendacje dla czterech grup energetycznych: PGE, Tauronu, Energi i Enei

 • 07.02.2018 14:04

  Są dyskusje o fuzjach w energetyce, ale ich nie inicjuję - Tchórzewski

 • 06.02.2018 15:32

  Zmiany w zarządzie Energi bez wpływu na inwestycje i harmonogram przetargu na Ostrołękę - rzecznik

 • 06.02.2018 14:43

  Alicja Barbara Klimiuk p.o. prezesa Energi

 • 06.02.2018 14:34

  ENERGA SA (7/2018) Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA

 • 05.02.2018 19:26

  RN Orlenu powołała Daniela Obajtka na stanowisko prezesa, odwołała Wojciecha Jasińskiego (opis)

 • 05.02.2018 19:02

  RN Orlenu odwołała ze stanowiska prezesa Wojciecha Jasińskiego, zastąpi go Daniel Obajtek

 • 05.02.2018 18:58

  ENERGA SA (6/2018) Rezygnacja członka Zarządu

 • 01.02.2018 09:58

  ENERGA SA (5/2018) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2017 roku oraz za 2017 rok - korekta

 • 23.01.2018 08:52

  Rynek może pozytywnie zareagować na szacunkowe wyniki Energi (opinia, aktl.)

 • 23.01.2018 08:34

  Rynek może pozytywnie zareagować na szacunkowe wyniki Energi (opinia)

 • 22.01.2018 17:25

  Szacowana EBITDA Energi w IV kw. '17 wyniosła 525 mln zł (opis)

 • 22.01.2018 17:13

  Szacowana EBITDA Energi w IV kw. '17 wyniosła 525 mln zł

 • 22.01.2018 17:03

  ENERGA SA (5/2018) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2017 roku oraz za 2017 rok

 • 19.01.2018 10:57

  ENERGA SA (4/2018) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 19.01.2018 10:36

  ENERGA SA (3/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 18.01.2018 13:13

  Spółki energetyczne z antysmogowymi ofertami sprzedaży energii w nocy

 • 17.01.2018 16:53

  Energa odwróci odpisy w wytwarzaniu, co poprawi wynik netto grupy za '17 o 114,9 mln zł

 • 17.01.2018 16:41

  ENERGA SA (2/2018) Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

 • 17.01.2018 07:21

  URE zatwierdził kolejne zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 10.01.2018 09:21

  Energa zwiększa wolumen dostaw węgla z PGG do elektrowni Ostrołęka B (opis)

 • 10.01.2018 09:10

  Energa zwiększa wolumen dostaw węgla z PGG do elektrowni Ostrołęka B

 • 10.01.2018 08:58

  ENERGA SA (1/2018) Aktualizacja szacunkowej wartości umowy na dostawy węgla do Ostrołęki B

 • 05.01.2018 16:39

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Energi do "sprzedaj", a cenę docelową do 12,70 zł

 • 04.01.2018 13:04

  URE zatwierdził zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 04.01.2018 09:59

  Tchórzewski nie sądzi, by zrezygnowano z budowy Ostrołęki C

 • 03.01.2018 16:56

  Jest zgoda środowiskowa na budowę stopnia wodnego poniżej Włocławka

 • 03.01.2018 13:57

  Bogdanka przedłuża umowę na dostawy węgla do Elektrowni Ostrołęka do końca '22

 • 28.12.2017 13:04

  W przetargu na Ostrołękę C trzy oferty od 4,85 do 9,59 mld zł, najdroższa Polimeksu i Rafako (opis)

 • 28.12.2017 12:46

  W przetargu na budowę bloku Ostrołęka C zostały złożone trzy oferty od 4,85 do 9,59 mld zł

 • 27.12.2017 09:20

  ME modyfikuje rozporządzenie ws taryfy nocnej, zmienia zasady korzystania

 • 19.12.2017 19:38

  Rozstrzygnięcie przetargu na budowę bloku w Ostrołęce na początku '18 - prezes Enei (opis)

 • 15.12.2017 12:52

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE (opis)

 • 15.12.2017 12:16

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE

 • 13.12.2017 12:41

  Energa ma nadzieję, że EBITDA na koniec '17 będzie nie gorsza niż w '16

 • 08.12.2017 19:12

  Energa-Operator wniosła pozew wzajemny przeciwko spółkom Arcus oraz T-matic Systems

 • 08.12.2017 09:20

  Po '20 r. energetyka nie będzie miała miejsca, by zwiększyć zadłużenie pod duże inwestycje - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2017 11:42

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne mocno rosną po uchwaleniu ustawy o rynku mocy

 • 07.12.2017 09:53

  Enea może najbardziej skorzystać na rynku mocy - Ipopema (opinia)

 • 05.12.2017 14:26

  Blok w El. Ostrołęka może być finansowany z bilansu i z innych źródeł, raczej krajowych (opis)

 • 05.12.2017 13:27

  Blok w El. Ostrołęka może być finansowany z bilansu i z innych źródeł, raczej krajowych

 • 05.12.2017 11:35

  Polska energetyka, PGNiG i Orlen będą musiały pozyskać 33 mld zł długu do ‘20 - Fitch

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 01.12.2017 10:07

  Za ponad 2 mld zł powstanie druga zapora wraz z elektrownią wodną na Wiśle

 • 22.11.2017 14:37

  DM BZ WBK podniósł rekomendacje dla czterech grup energetycznych

 • 16.11.2017 08:14

  ME proponuje niższe taryfy na prąd dla energii dostarczanej w godz. 23.00-07.00

 • 14.11.2017 09:00

  Inwestycje PGG w okresie I-VIII osiągnęły 602,9 mln zł, czyli 68,5 proc. planu - ME

 • 08.11.2017 13:26

  Elektrownia Ostrołęka uzupełni zapas węgla do końca miesiąca

 • 08.11.2017 11:54

  Energa chce w tym roku zainwestować 1,2 mld zł w sieć

 • 08.11.2017 07:21

  Wyniki operacyjne Energi w III kw.'17 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 08.11.2017 07:10

  Zysk netto Energi w III kw. '17 wyniósł 68 mln zł, EBITDA 500 mln zł (opis)

 • 08.11.2017 06:37

  Zysk netto Energi w III kw. '17 wyniósł 68 mln zł wobec 190 mln zł zysku rok wcześniej

 • 08.11.2017 06:31

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.11.2017 14:06

  Produkcja węgla w PGG w '17 przekroczy 30 mln ton - Tchórzewski, ME

 • 02.11.2017 11:37

  ME rozważa podjęcie działań w celu zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie

 • 27.10.2017 16:46

  Polski rząd zaskarżył konkluzje BAT w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • 18.10.2017 09:41

  Wyniki operacyjne Energi w III kw. wyższe od zakładanych - prezes

 • 18.10.2017 08:34

  EBITDA grupy Energa w III kw. 2017 r. wyniosła 500 mln zł (opinia)

 • 17.10.2017 17:36

  EBITDA grupy Energa w III kw. 2017 r. wyniosła 500 mln zł (opis)

 • 17.10.2017 17:17

  EBITDA grupy Energa w III kw. 2017 r. wyniosła 500 mln zł

 • 17.10.2017 17:03

  ENERGA SA (41/2017) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za III kwartał i 9 miesięcy 2017 roku

 • 16.10.2017 19:26

  Invenergy szacuje, że poniósł szkody na kwotę 700 mln USD w związku z działaniami Polski (aktl.)

 • 16.10.2017 11:09

  Invenergy szacuje, że poniósł szkody na kwotę 700 mln USD w związku z działaniami Polski

 • 13.10.2017 15:09

  Odpisy aktualizujące wartość farm wiatrowych obniżą EBIT grupy Energa w III kw. o 81,4 mln zł

 • 13.10.2017 14:57

  ENERGA SA (40/2017) Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów wiatrowych

 • 13.10.2017 06:10

  EDP Renewables będzie bronić kontraktu z Energą na sprzedaż zielonych certyfikatów

 • 09.10.2017 11:00

  ENERGA SA (39/2017) Rejestracja zmian w Statucie ENERGA SA

 • 05.10.2017 08:44

  ENERGA SA (38/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 03.10.2017 19:07

  Inwestorzy branży energetyki wiatrowej szykują się na proces z Energą

 • 02.10.2017 11:10

  DM mBanku podniósł rekomendację Energi do "akumuluj"

 • 29.09.2017 19:36

  Energa-Operator pozyskała ok. 166 mln zł na wdrażanie projektu inteligentnej sieci elektroenerg.

 • 15.09.2017 07:52

  UBS wydał rekomendację dla Energi "neutralnie", cena docelowa 14,5 zł

 • 13.09.2017 17:38

  Fitch nadał rating BB+ dla emisji obligacji hybrydowych Energi

 • 12.09.2017 16:10

  Energa szacuje straty z tytułu niekorzystnych umów na zakup certyfikatów na 600 mln zł w 3 lata (opis2)

 • 12.09.2017 14:00

  Energa szacuje straty z tytułu niekorzystnych umów na zakup certyfikatów na 600 mln zł w 3 lata (opis)

 • 12.09.2017 12:56

  Energa szacuje straty z tytułu niekorzystnych umów na zakup certyfikatów na 600 mln zł w 3 lata

 • 11.09.2017 10:23

  Energa zaprzestaje realizacji umów sprzedaży praw majątkowych; pozytywny wpływ w '18 to ok. 110 mln zł

 • 11.09.2017 10:09

  ENERGA SA (37/2017) Wszczęcie przez Grupę ENERGA postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

 • 04.09.2017 18:20

  EBI przeznaczy prawie 1 mld euro na polską energetykę i naukę

 • 04.09.2017 15:41

  Energa podpisała z EBI umowę ws. finansowania hybrydowego o wartości 250 mln euro

 • 04.09.2017 15:23

  ENERGA SA (36/2017) Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego

 • 01.09.2017 12:39

  Fitch nadał rating BB+ (Exp) dla planowanej przez Energę emisji obligacji hybrydowych

 • 01.09.2017 12:28

  ENERGA SA (35/2017) Nadanie ratingu planowanej emisji obligacji hybrydowych ENERGA SA

 • 31.08.2017 08:27

  Invenergy składa pozew przeciwko Enerdze, chce 32 mln zł odszkodowania

 • 22.08.2017 12:07

  Na nowelizacji ustawy o OZE zyskają spółki energetyczne SP, najbardziej Energa - Moody's

 • 18.08.2017 08:33

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację PGE do "redukuj", a Energi do "kupuj"

 • 17.08.2017 18:25

  Opublikowano konkluzje BAT; energetyka ma 4 lata na dostosowanie do nowych wymogów - CMS

 • 17.08.2017 15:07

  Tchórzewski szacuje, że koszty usuwania skutków nawałnic mogą wynieść 150-200 mln zł (opis)

 • 17.08.2017 13:49

  Tchórzewski szacuje, że koszty usuwania skutków nawałnic wyniosą 150-200 mln zł

 • 16.08.2017 12:13

  Energa szacuje pozytywny wpływ zmian ustawy o OZE na ok. 150 mln zł w '18

 • 16.08.2017 12:04

  ENERGA SA (34/2017) Wpływ zmian ustawy o OZE na wyniki segmentu Sprzedaż

 • 16.08.2017 08:14

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla Enei, Tauronu i ZE PAK, podwyższa dla Polenergii

 • 14.08.2017 17:55

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

 • 10.08.2017 15:26

  DZIEŃ NA GPW: Energa spada o 6 proc. po spekulacjach dotyczących możliwości zawetowania ustawy o OZE

 • 10.08.2017 12:52

  KPRM i MR chcą uzupełnienia OSR do projektu rozporządzenia ME ws. obowiązku OZE na '18

 • 09.08.2017 13:33

  Energa nie wyklucza, że w przyszłości także będzie wypłacać dywidendę

 • 09.08.2017 12:38

  Energa zakłada wyłonienie wykonawcy dla bloku w Ostrołęce w I kw. '18 (opis)

 • 09.08.2017 12:29

  Energa prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji w wytwarzaniu (opis)

 • 09.08.2017 12:07

  Energa prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji w wytwarzaniu

 • 09.08.2017 10:58

  Energa nie planuje zmian w kontraktach długoterminowych

 • 09.08.2017 10:51

  Energa zakłada wyłonienie wykonawcy dla bloku w Ostrołęce w I kw. '18

 • 09.08.2017 09:21

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Energi spada po wynikach o 3,6 proc.

 • 09.08.2017 08:41

  Wyniki Energi za II kw. bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 09.08.2017 07:28

  Wyniki operacyjne Energi w II kw.'17 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 09.08.2017 07:10

  Zysk netto Energi w II kw. '17 wyniósł 174 mln zł wobec konsensusu 184,1 mln zł zysku (opis)

 • 09.08.2017 06:46

  Zysk netto Energi w II kw. '17 wyniósł 174 mln zł wobec konsensusu 184,1 mln zł zysku

 • 09.08.2017 06:45

  Wyniki Energi w II kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 09.08.2017 06:38

  Wyniki Energi w II kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 09.08.2017 06:30

  ENERGA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.07.2017 21:53

  Energa pozytywnie ocenia nowelizację ustawy o OZE dot. zmian w opłacie zastępczej

 • 21.07.2017 10:09

  DM mBanku podniósł rekomendację i cenę docelową dla Energi

 • 20.07.2017 16:21

  Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii

 • 19.07.2017 14:35

  PSEW negatywnie o poselskiej nowelizacji ustawy o OZE; apeluje o interwencję na rynku certyfikatów

 • 19.07.2017 09:24

  Oczyszczona EBITDA Energi za II kw. zgodna z oczekiwaniami; kurs rośnie (opinia)

 • 18.07.2017 17:31

  Energa szacuje, że miała w II kwartale 535 mln zł skonsolidowanej EBITDA (opis)

 • 18.07.2017 17:14

  Energa szacuje, że miała w II kwartale 535 mln zł skonsolidowanej EBITDA

 • 18.07.2017 17:05

  ENERGA SA (33/2017) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za II kwartał i I półrocze 2017 roku

 • 11.07.2017 13:37

  Wszystkie zgłoszone przez Energę elektrownie wodne wygrały aukcję OZE

 • 07.07.2017 15:42

  ENERGA SA (32/2017) Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2017 roku.

 • 30.06.2017 08:59

  ENERGA SA (31/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 15:01

  Energa chce przeznaczać na badania i rozwój ok. 40 mln zł rocznie

 • 27.06.2017 10:25

  ENERGA SA (30/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

 • 26.06.2017 14:10

  ENERGA SA (29/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 26.06.2017 09:43

  ENERGA SA (28/2017) Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2016 rok

 • 26.06.2017 09:35

  WZ Energi za wypłatą 0,19 zł dywidendy na akcję za 2016 rok

 • 13.06.2017 15:34

  ENERGA SA (27/2017) Uzupełnienie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA SA zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r.

 • 06.06.2017 16:57

  ENERGA SA (26/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 31.05.2017 13:44

  ENERGA SA (25/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 30.05.2017 17:05

  ENERGA SA (24/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 30.05.2017 09:38

  ENERGA SA (23/2017) Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

 • 24.05.2017 06:50

  Energa podtrzymuje, że w '17 trudno jej będzie powtórzyć EBITDA z '16 (wywiad)

 • 22.05.2017 16:31

  Zarząd Energi za wypłatą 0,19 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 22.05.2017 16:23

  Zarząd Energi za wypłatą 0,19 zł dywidendy na akcję

 • 22.05.2017 16:11

  ENERGA SA (22/2017) Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 11.05.2017 16:52

  ENERGA SA (21/2017) Odstąpienie od udziału w procesie nabycia aktywów EDF w Polsce

 • 10.05.2017 19:30

  Negocjacje ws. kupna aktywów EDF na finiszu - Tchórzewski, ME

 • 10.05.2017 08:27

  Wyniki Energi bez zaskoczeń, neutralne dla kursu (opinia)

 • 10.05.2017 07:33

  Zysk netto Energi w I kw. '17 wyniósł 310 mln zł wobec 253,8 mln zł konsensusu

 • 10.05.2017 06:41

  Wyniki Energi w I kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2017 06:30

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 25.04.2017 11:40

  ME liczy na finalizację umowy ws. kupna aktywów EDF w Polsce najpóźniej do końca VI

 • 20.04.2017 08:56

  Wyniki Energi za I kw. potwierdzają oczekiwania spadku EBITDA grupy w '17 (opinia)

 • 19.04.2017 17:22

  Energa szacuje, że miała w I kwartale 601 mln zł skonsolidowanej EBITDA (opis)

 • 19.04.2017 17:13

  Energa szacuje, że miała w I kwartale 601 mln zł skonsolidowanej EBITDA

 • 19.04.2017 17:02

  ENERGA SA (20/2017) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2017

 • 10.04.2017 09:55

  PGG chciałaby osiągnąć w '17 "wysoki" dodatni wynik finansowy

 • 05.04.2017 16:18

  W Grupie Energa ma być o kilkanaście spółek mniej - prezes

 • 31.03.2017 16:09

  CAPEX PGG w latach 2017-20 na poziomie ponad 7 mld zł; docelowe wydobycie ok. 34 mln ton (opis2)

 • 31.03.2017 15:00

  Nakłady inwestycyjne PGG w latach 2017-20 na poziomie ponad 7 mld zł (opis)

 • 31.03.2017 14:11

  PGE, Energa, Enea, PGNiG, Węglokoks i TF Silesia mają umowę inwestycyjną z PGG

 • 31.03.2017 13:53

  PGE, Energa, Enea, PGNiG, Węglokoks i TF Silesia mają umowę inwestycyjną z PGG

 • 31.03.2017 13:42

  ENERGA SA (19/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania PGG

 • 30.03.2017 13:26

  W kwietniu krótka lista wykonawców Ostrołęki C - wiceprezes Energi

 • 30.03.2017 12:59

  Energa nie zdecydowała jeszcze w kwestii dywidendy; gros środków chce reinwestować (aktl.)

 • 30.03.2017 10:42

  Energa nie zdecydowała jeszcze w kwestii dywidendy - wiceprezes

 • 30.03.2017 10:33

  Inwestycja w PGG w dłuższym okresie opłacalna - wiceprezes Energi

 • 30.03.2017 10:22

  Wynik EBITDA Energi z 2016 r. może być trudny do powtórzenia w '17 (opis)

 • 30.03.2017 10:20

  Wynik EBITDA Energi z 2016 r. może być trudny do powtórzenia w '17

 • 30.03.2017 08:43

  Wyniki Energi bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 30.03.2017 07:50

  Wyniki operacyjne Energi w IV kw.'16 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 30.03.2017 07:27

  Zysk netto Energi w '16 wyniósł 151 mln zł, EBITDA 2.027 mln zł (opis)

 • 30.03.2017 07:01

  Energa planuje w tym roku 1,3 mld zł nakładów w dystrybucji, 0,3 mld zł w wytwarzaniu

 • 30.03.2017 06:46

  Zysk netto Energi w '16 wyniósł 151 mln zł, EBITDA 2.027 mln zł

 • 30.03.2017 06:39

  ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 30.03.2017 06:36

  ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 29.03.2017 16:32

  Energa Kogeneracja dokapitalizuje Polską Grupę Górniczą kwotą 100 mln zł

 • 29.03.2017 16:21

  ENERGA SA (18/2017) Decyzja o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Górniczej

 • 28.03.2017 15:51

  Cena w wezwaniu na Polimex zmieniona na 4,91 zł za akcję

 • 23.03.2017 14:11

  W piątek decyzja ws. dokapitalizowania powiększonej PGG przez PGNiG – Tchórzewski, ME

 • 15.03.2017 18:25

  PGNiG Termika odstąpiło od udziału w transakcji przejęcia aktywów EDF w Polsce

 • 15.03.2017 18:13

  ENERGA SA (17/2017) Zmiany w procesie negocjacji dotyczących nabycia aktywów od EDF

 • 15.03.2017 12:22

  Podział aktywów EDF po transakcji nie jest przesądzony - Tchórzewski

 • 13.03.2017 14:22

  Nie zapadły decyzje ws. zwiększania zaangażowania grupy PGNiG w KHW/PGG

 • 10.03.2017 11:00

  Konsorcjum z Mostostalem i Polimex z Rafako zainteresowane budową Ostrołęki C (opis)

 • 10.03.2017 10:31

  Konsorcjum z Mostostalem W. złożyło wniosek w przetargu na budowę bloku w Ostrołęce

 • 08.03.2017 12:28

  Deklarowany udział PGNiG Termika w procesie przejmowania od EDF aktywów wynosi 30 proc.

 • 02.03.2017 17:31

  Do finalizacji umowy przejęcia aktywów EDF Polska może dojść w IV lub V - Tobiszowski

 • 01.03.2017 18:33

  Ergo-Hestia zamierza wypłacić Enerdze-Operator 9,6 mln zł z gwarancji Arcusa

 • 01.03.2017 13:40

  Energa wyemituje euroobligacje o wartości 300 mln euro (aktl.)

 • 01.03.2017 13:32

  ME nie wyklucza udziału obecnych inwestorów PGG w podwyższeniu kapitału po połączeniu z KHW

 • 01.03.2017 10:51

  Energa wyemituje euroobligacje o wartości 300 mln euro

 • 01.03.2017 10:44

  ENERGA SA (16/2017) Zamknięcie subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ)

 • 22.02.2017 16:59

  Przełożenie decyzji ws. elektrowni atomowej bez wpływu na ratingi spółek energetycznych - Fitch

 • 22.02.2017 16:41

  ENERGA SA (15/2017) Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu - uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2017

 • 20.02.2017 15:42

  Energa planuje w I kwartale emisję euroobligacji o wartości min. 250 mln euro (opis)

 • 20.02.2017 14:46

  Energa planuje w I kwartale emisję euroobligacji o wartości min. 250 mln euro

 • 20.02.2017 14:35

  ENERGA SA (14/2017) Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia publicznej subskrypcji euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB (publ)

 • 20.02.2017 13:38

  Energa planuje roadshow ws. emisji euroobligacji o wartości min. 250 mln euro - media

 • 16.02.2017 16:22

  ENERGA SA (13/2017) Odwołanie członka Zarządu

 • 10.02.2017 17:29

  Daniel Obajtek od 2 marca nowym prezesem Energi

 • 10.02.2017 17:18

  ENERGA SA (12/2017) Zmiany w Zarządzie ENERGA SA

 • 10.02.2017 11:07

  Tobiszowski ocenia, że podpisanie umowy przejęcia aktywów EDF Polska nastąpi w II kwartale

 • 09.02.2017 17:23

  Moody’s potwierdził rating Energi na poziomie "Baa1" z perspektywą stabilną (opis)

 • 09.02.2017 17:17

  ENERGA SA (11/2017) Potwierdzenie ratingu dla ENERGA SA przez Moody's

 • 09.02.2017 17:13

  Moody’s potwierdził rating Energi na poziomie "Baa1" z perspektywą stabilną

 • 06.02.2017 10:44

  ENERGA SA (10/2017) Rejestracja zmian w Statucie ENERGA SA

 • 03.02.2017 15:43

  Energa rozpozna w wynikach '16 odpisy aktualizujące wartość El. Ostrołęka B na 132 mln zł

 • 03.02.2017 15:29

  ENERGA SA (9/2017) Informacja o odpisie aktualizującym wartość posiadanych aktywów w Elektrowni Ostrołęka B

 • 02.02.2017 12:54

  Energa nie wyklucza emisji euroobligacji pod finansowanie Ostrołęki C

 • 02.02.2017 12:30

  Energa będzie dostosowywać strategię do otoczenia - p.o. prezesa

 • 01.02.2017 08:02

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Energi do "sprzedaj", cenę docelową do 9,44 zł

 • 27.01.2017 17:39

  Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika rozpoczynają negocjacje z EDF Investment (opis)

 • 27.01.2017 17:30

  Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika rozpoczynają negocjacje z EDF Investment

 • 27.01.2017 17:20

  ENERGA SA (8/2017) Rozpoczęcie negocjacji z EDF Investment SAS

 • 27.01.2017 16:40

  ENERGA SA (7/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 15:19

  Kursy spółek energetycznych mocno rosną; pomagają czynniki rynkowe i techniczne (opinia)

 • 20.01.2017 18:54

  Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły nową emisję Polimeksu i kupiły akcje od ARP

 • 20.01.2017 18:35

  ENERGA SA (6/2017) Informacja o zawarciu umowy subskrypcji akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz o zawarciu transakcji nabycia akcji Polimex-Mostostal S.A. od SPV Operator sp. z o.o.

 • 18.01.2017 18:57

  ENERGA SA (5/2017) Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz innych umów w ramach transakcji.

 • 18.01.2017 18:43

  Cena emisyjna akcji Polimeksu ustalona na 2 zł; spółki energetyczne mają objąć po 37,5 mln akcji

 • 18.01.2017 17:39

  Energa szacuje, że miała w IV kw. 2016 r. 502 mln zł EBITDA (opis)

 • 18.01.2017 17:25

  Energa szacuje, że miała w IV kwartale '16 502 mln zł EBITDA

 • 18.01.2017 17:19

  ENERGA SA (4/2017) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za IV kwartał 2016

 • 18.01.2017 14:06

  Rozwiązano umowę na wyłączność negocjacji między EDF a IFM Investors ws. sprzedaży kogeneracji

 • 17.01.2017 14:55

  Enea ma zgodę UOKiK na nabycie 50 proc. akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka

 • 17.01.2017 14:46

  ENERGA SA (3/2017) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

 • 17.01.2017 14:38

  RN Energi odwołała z zarządu prezesa i dwóch wiceprezesów; J. Kościelniak p.o. prezesa

 • 17.01.2017 14:29

  ENERGA SA (2/2017) Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA

 • 13.01.2017 13:00

  Czwartkowa rada nadzorcza Polimeksu bez uchwały ws. parametrów emisji

 • 11.01.2017 10:29

  Pekao IB rekomenduje "trzymaj" Energę, jedną akcję wycenia na 9,40 zł

 • 03.01.2017 09:05

  ENERGA SA (1/2017) Informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu bieżącego nr 55/2016

 • 02.01.2017 18:00

  PGG liczy na ok. 700 mln zł dodatkowych przychodów dzięki wyższym cenom węgla (opis)

 • 02.01.2017 15:11

  PGG miała na koniec '16 r. 300 mln zł wolnych środków - prezes

 • 02.01.2017 14:53

  ME chce, by do połączenia PGG i KHW doszło do końca marca - Tobiszowski (opis)

 • 30.12.2016 17:28

  ENERGA SA (55/2016) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 29.12.2016 14:06

  Energa-Operator może dostać 140 mln zł dofinansowania unijnego na automatyzację sieci SN

 • 28.12.2016 14:11

  Bogdanka przedłużyła umowę na dostawy węgla do Elektrowni Ostrołęka do końca 2019 roku

 • 28.12.2016 11:22

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej (opis)

 • 28.12.2016 10:27

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej

 • 27.12.2016 16:40

  PGE, Enea, Energa i PGNiG podpisały list intencyjny z Polimeksem ws. potencjalnego zaangażowania w spółkę

 • 27.12.2016 16:26

  ENERGA SA (54/2016) Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz złożeniu wniosku do UOKiK

 • 27.12.2016 11:40

  Energa ma umowę z PGG na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B

 • 27.12.2016 11:35

  ENERGA SA (53/2016) Podpisanie z PGG umowy na dostawy węgla do Ostrołęki B

 • 27.12.2016 08:30

  DM PKO BP rekomenduje "kupuj" CEZ i ZE PAK oraz "trzymaj" pozostałe spółki energetyczne (opis)

 • 27.12.2016 08:21

  DM PKO BP obniżył rekomendacje dla PGE i Polenergii do "trzymaj"

 • 22.12.2016 16:14

  Energa Kogeneracja domaga się od Mostostalu W. zapłaty 22,5 mln zł kary

 • 21.12.2016 11:22

  ENERGA SA (52/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 15 grudnia 2016 roku

 • 20.12.2016 16:15

  ENERGA SA (51/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 20.12.2016 10:24

  Haitong Bank obniża wyceną Energi do 7,75 zł, podtrzymuje "sprzedaj"

 • 19.12.2016 14:11

  Energa ogłosiła przetarg na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 tys. MW

 • 16.12.2016 13:25

  ME myśli o poszerzeniu konsorcjum do oferty na zakup aktywów EDF - minister energii (opis)

 • 16.12.2016 11:08

  ME myśli o poszerzeniu konsorcjum do oferty na zakup aktywów EDF - minister energii

 • 16.12.2016 11:04

  Konkurs na zarząd PGNIG powinien rozstrzygnąć się przed świętami - Tchórzewski, ME

 • 16.12.2016 10:46

  ENERGA SA (50/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ENERGA SA

 • 15.12.2016 19:46

  ME chce, by banki skonwertowały 15-20 proc. zadłużenia PGG i KHW na udziały w połączonej spółce

 • 15.12.2016 17:36

  PGG może być jeszcze dokapitalizowana kwotą 400 mln zł - Tobiszowski, ME

 • 15.12.2016 17:21

  PGG zanotowała w listopadzie 18,6 mln zł zysku netto - Tobiszowski, ME

 • 14.12.2016 14:01

  Krajowe spółki są gotowe kupić aktywa EDF - Tchórzewski, ME

 • 14.12.2016 09:43

  Rząd nie dał zgody na podział EDF Polska ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego

 • 14.12.2016 09:10

  Brak zgody polskiego rządu na podział EDF Polska, EDF ubolewa (opis)

 • 08.12.2016 13:05

  Enea i Energa zawarły umowę inwestycyjną ws. realizacji projektu Ostrołęka C

 • 08.12.2016 12:55

  ENERGA SA (49/2016) Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Enea S.A dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

 • 07.12.2016 11:59

  Od '17 Enea, Energa i Tauron z dźwignią blisko max. poziomu dla obecnych ratingów - Fitch (wywiad)

 • 06.12.2016 17:16

  PGE, Enea, Energa i PGNiG rozpoczęły rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w Polimex

 • 06.12.2016 17:05

  ENERGA SA (48/2016) Informacja o rozpoczęciu negocjacji projektu umowy inwestycyjnej przez ENERGA SA z pozostałymi inwestorami tj. ENEA Spółka Akcyjna, PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, PGNiG Spółka Akcyjna oraz o rozpoczęciu negocjacji pomięd

 • 05.12.2016 12:18

  URE otrzymał wnioski taryfowe od największych spółek energetycznych

 • 02.12.2016 16:33

  Energa ma umowę na dostawę przez PGG 2 mln t węgla rocznie do elektrowni Ostrołęka C

 • 02.12.2016 16:15

  ENERGA SA (47/2016) Podpisanie umowy wieloletniej na dostawy węgla z PGG

 • 02.12.2016 10:12

  ME chce, by do połączenia KHW i PGG doszło w styczniu; Enea dokapitalizuje już PGG - Tobiszowski

 • 30.11.2016 20:43

  Enea, PGE, Energa i PGNiG Termika złożyły EDF nową ofertę

 • 30.11.2016 20:31

  ENERGA SA (46/2016) Złożenie wraz z partnerami nowej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 30.11.2016 16:44

  Energa ma zgodę RN na zawarcie wieloletniej umowy z PGG na dostawy węgla

 • 30.11.2016 16:36

  Energa sprzeda 50 proc. akcji Elektrowni Ostrołęka na rzecz Enei za ok. 101 mln zł

 • 30.11.2016 16:24

  ENERGA SA (45/2016) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENERGA SA na podpisanie umowy wieloletniej na dostawy węgla z PGG

 • 30.11.2016 16:18

  ENERGA SA (44/2016) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą ENERGA SA na wspólne z Enea S.A. zaangażowanie w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

 • 28.11.2016 18:09

  Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB"

 • 28.11.2016 18:02

  ENERGA SA (43/2016) Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

 • 24.11.2016 08:56

  DM BZ WBK podnosi rekomendację dla Energi do "kupuj", podtrzymuje "sprzedaj" PGE, Tauron, Eneę

 • 23.11.2016 09:24

  Societe Generale podniósł rekomendację dla Energi do "kupuj"

 • 18.11.2016 13:53

  ENERGA SA (42/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 18.11.2016 13:39

  ENERGA SA (41/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 16.11.2016 12:29

  Energa chce do końca '16 ogłosić przetarg na budowę bloku w Ostrołęce (opis)

 • 16.11.2016 11:54

  Energa nie wyklucza dywidendy do '23, ale więcej przemawia za jej wypłatą po tej dacie (opis)

 • 16.11.2016 11:49

  Energa nie wyklucza dywidendy do '23, ale więcej przemawia za jej wypłatą po tej dacie

 • 16.11.2016 11:03

  CAPEX Energi w latach 2022-23 przekroczy 2,5 mld zł rocznie

 • 16.11.2016 10:49

  Energa liczy na udział funduszy w Ostrołęce C

 • 16.11.2016 08:55

  Strategia Energi raczej neutralna dla rynku (opinia, aktl.)

 • 16.11.2016 08:44

  Szacunki dotyczące wyniku EBITDA Energi na '20 r. powyżej oczekiwań (opinia)

 • 15.11.2016 20:37

  Energa zakłada, że będzie mieć z Eneą po połowie udziałów w Ostrołęce C

 • 15.11.2016 18:31

  Polityka dywidendowa Energi zostanie dostosowana do potrzeb finansowych - strategia (opis)

 • 15.11.2016 18:20

  Energa stawia w strategii na infrastrukturę i klienta

 • 15.11.2016 18:09

  CAPEX Energi na lata '16-'25 planowany na ok. 20,6 mld zł, w tym 9,5 mld zł w latach '16 -'20 (opis)

 • 15.11.2016 18:01

  Energa planuje fuzje i przejęcia, głównie w Polsce

 • 15.11.2016 17:55

  Polityka dywidendowa Energi zostanie dostosowana do potrzeb finansowych - strategia

 • 15.11.2016 17:53

  CAPEX Energi na lata '16-'25 planowany na ok. 20,6 mld zł, z czego 9,5 mld zł w latach '16 -'20

 • 15.11.2016 17:48

  Celem Energi jest EBITDA na poziomie 2,4 mld zł w '20 i 3,0 mld w '25

 • 15.11.2016 17:41

  ENERGA SA (40/2016) Przyjęcie Strategii Grupy ENERGA na lata 2016-2025

 • 15.11.2016 09:20

  JSW zastąpi Eneę i Energę w indeksie MSCI Poland

 • 14.11.2016 18:31

  Wyniki operacyjne Energi w III kw.'16 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 14.11.2016 18:26

  Zysk netto Energi w III kw. '16 wyniósł 190 mln zł wobec konsensusu 184,4 mln zł zysku (opis)

 • 14.11.2016 17:45

  Zysk netto Energi w III kw. '16 wyniósł 190 mln zł wobec konsensusu 184,4 mln zł zysku

 • 14.11.2016 17:40

  Wyniki Energi w III kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2016 17:32

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 13:59

  PGG będzie musiała wdrożyć przyspieszony model restrukturyzacji - wiceprezes PGNiG

 • 04.11.2016 16:41

  PGG zwiększyła dobowe wydobycie, średnia cena węgla wzrosła w X do 238 zł/t - Tobiszowski, ME

 • 04.11.2016 10:07

  PGG zakłada stratę na koniec roku, ale mniejszą niż 1 mld zł

 • 02.11.2016 08:45

  JSW zastąpi Energę i Eneę w indeksie MSCI Poland - VTB

 • 31.10.2016 18:14

  GPW: animator emitent dla spółki ENERGA SA

 • 28.10.2016 15:02

  Rząd nie mówi "nie" inwestorom do aktywów EDF - Morawiecki

 • 27.10.2016 20:19

  Minister energii liczy na porozumienie z EDF

 • 26.10.2016 18:32

  EPH będzie chciał zmodernizować lub rozbudować Elektrownię Rybnik

 • 26.10.2016 16:21

  IFM chce być długoterminowym inwestorem dla aktywów EDF w Polsce

 • 26.10.2016 12:28

  Rząd oczekuje długoterminowego inwestora dla aktywów EDF w Polsce - Tchórzewski, ME

 • 26.10.2016 10:40

  EDF wybrał IFM do wyłącznych rozmów ws. sprzedaży aktywów kogeneracyjnych, EPH ws. Rybnika (opis)

 • 26.10.2016 09:26

  EDF rozmawia z IFM ws. sprzedaży aktywów ciepłowniczych, z EPH ws. Rybnika

 • 24.10.2016 19:22

  Odchylenie od biznesplanu w PGG w granicach 10-15 proc. - Tobiszowski

 • 20.10.2016 17:50

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł (opis)

 • 20.10.2016 16:11

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł

 • 19.10.2016 17:03

  Spółki energetyczne powołały ElectroMobility Poland

 • 19.10.2016 13:39

  Societe Generale podniósł rekomendację dla Energi do "trzymaj", cena docelowa 8 zł

 • 19.10.2016 11:43

  Grupa Energa chce w połowie listopada opublikować strategię (wywiad)

 • 19.10.2016 11:18

  Energa chce mieć z Eneą kontrolę nad Ostrołęką C; możliwy udział inwestorów fin., w tym PFR - prezes

 • 19.10.2016 09:59

  Arcus domaga się od Energa-Operator zapłaty 174,1 mln zł

 • 18.10.2016 15:12

  Energa szacuje, że miała w III kwartale 439 mln zł EBITDA

 • 18.10.2016 15:06

  ENERGA SA (39/2016) Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za III kwartał 2016

 • 18.10.2016 15:00

  ENERGA SA (38/2016) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

 • 14.10.2016 15:12

  Energa rozwiązuje 110 mln zł odpisu w El. Ostrołęka, co poprawi EBIT w wytwarzaniu za III kw.

 • 14.10.2016 15:02

  ENERGA SA (37/2016) Rozwiązanie odpisu na aktywach spółki Elektrownia Ostrołęka SA

 • 14.10.2016 15:00

  Energa określiła z PGG zasady dostaw węgla do planowanej elektrowni w Ostrołęce

 • 14.10.2016 14:45

  ENERGA SA (36/2016) Określenie zasad dostarczania węgla z PGG dla elektrowni Ostrołęka

 • 04.10.2016 10:43

  DM mBank obniżył rekomendację dla PGE, a ceny docelowe dla Tauronu, Enei i PGE

 • 29.09.2016 18:49

  Obligatariusze Energi zgodzili się na zmianę warunków emisji obligacji z '12

 • 29.09.2016 16:00

  ENERGA SA (35/2016) Zakończenie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A

 • 29.09.2016 15:56

  Energa przejęła pod bezpośredni nadzór Elektrownię Ostrołęka SA

 • 28.09.2016 14:45

  Energa rozpoczęła magazynowanie energii

 • 27.09.2016 15:00

  Potencjalne inwestycje Energi i Enei mogą mieć negatywny wpływ na ich ratingi - Fitch

 • 27.09.2016 11:32

  Energa uprości strukturę grupy; optymalizacja da 40 mln zł oszczędności

 • 22.09.2016 12:18

  Wartość nominalna akcji może być w pierwszej kolejności podniesiona w PGE i PGNiG (opinia)

 • 22.09.2016 11:36

  Spółki energetyczne mocno spadają po wypowiedziach ministra energii

 • 21.09.2016 19:35

  GPW: Komunikat - ENERGA

 • 21.09.2016 12:13

  Bogdanka podtrzymuje plan produkcji 8-9 mln ton rocznie w najbliższych latach

 • 20.09.2016 16:21

  ME kieruje do konsultacji Plan rozwoju elektromobilności (aktl.)

 • 20.09.2016 13:40

  ME kieruje do konsultacji Plan rozwoju elektromobilności

 • 19.09.2016 15:46

  Energa zawarła z Eneą i PGG listy intencyjne ws. Ostrołęki (opis)

 • 19.09.2016 15:25

  Energa ma umowę z PGG ws. dostaw węgla do Elektrowni Ostrołęka

 • 19.09.2016 15:20

  Enea i Energa mają list intencyjny ws. współpracy przy budowie i eksploatacji bloku w Ostrołęce

 • 19.09.2016 15:11

  ENERGA SA (34/2016) Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie dostaw węgla kamiennego dla elektrowni Ostrołęka B oraz planowanej elektrowni Ostrołęka C

 • 19.09.2016 15:11

  ENERGA SA (33/2016) Podpisanie Listu Intencyjnego z Enea S.A. w sprawie budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

 • 19.09.2016 11:58

  ENERGA SA (32/2016) Przerwa w obradach zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii A

 • 16.09.2016 18:03

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę zakupu aktywów EDF (opis, aktl.)

 • 16.09.2016 16:21

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce (opis)

 • 16.09.2016 15:56

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 16.09.2016 15:49

  ENERGA SA (31/2016) Złożenie wraz z partnerami wstępnej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 15.09.2016 11:04

  Rozwój produkcji aut elektrycznych interesujący dla Polski

 • 15.09.2016 10:57

  Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME (aktl.)

 • 15.09.2016 10:34

  Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME

 • 14.09.2016 18:23

  PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland (aktl.)

 • 14.09.2016 13:17

  PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland

 • 13.09.2016 14:54

  PGE, Tauron, Energa i Enea chcą założyć spółkę do produkcji samochodów elektrycznych

 • 12.09.2016 12:13

  ENERGA SA (30/2016) Informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2016

 • 09.09.2016 10:49

  ENERGA SA (29/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

 • 06.09.2016 20:28

  Spółki energetyczne będą płacić dywidendy, ale uwzględniając plany inwestycyjne - ME (aktl.)

 • 06.09.2016 18:25

  PFR może przeznaczyć do 8 mld zł na projekty energetyczne - Borys

 • 06.09.2016 16:30

  Spółki energetyczne będą płacić dywidendy, ale uwzględniając plany inwestycyjne - ME

 • 30.08.2016 12:44

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PGE i Tauronu, ściął wyceny Enei i Energi

 • 30.08.2016 09:03

  To dobry czas, by zajmować krótką pozycję na spółkach energetycznych - DM BZ WBK

 • 17.08.2016 08:23

  Minister energii szacuje, że Elektrownia Ostrołęka będzie emitowała 4,5–5 mln ton CO2 rocznie

 • 12.08.2016 17:05

  ENERGA SA (28/2016) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

 • 11.08.2016 19:18

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje Tauronu, PGE i Energi do "sprzedaj"

 • 11.08.2016 13:38

  Energa nie jest zaskoczona stratami PGG w II kw.; będzie się przyglądać rozwojowi sytuacji

 • 11.08.2016 13:09

  Energa zakłada, że budowa w Ostrołęce zacznie się najwcześniej w '18; koszt 5-6 mld zł (opis)

 • 11.08.2016 11:11

  Energa zakłada, że budowa bloku w Ostrołęce zacznie się najwcześniej w '18; koszt 5-6 mld zł

 • 11.08.2016 10:18

  Projektem Energi w Ostrołęce są zainteresowane także inne podmioty niż Enea

 • 11.08.2016 08:42

  Energa pokazała słabe wyniki w wytwarzaniu i sprzedaży (opinia, aktl.)

 • 11.08.2016 08:28

  Energa pokazała słabe wyniki w wytwarzaniu i sprzedaży (opinia)