Energa SA

skrót: ENG

Ostatnie notowanie z: 15.12.2017 17:04

Aktualny kurs12,12   -3,04 %-0,38 zł
Otwarcie12,500,00%
Minimum12,08-3,36%
Maksimum12,681,44%
Wolumen (szt.) 1587392
Kurs odniesienia12,50
Widełki dolne11,25
Widełki górne13,75
Obroty (tyś. zł)19385
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
42 24412,17
42 70812,16
1411 98512,15
79 10412,14
75 01312,13
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
12,18791 4
12,19335 2
12,207 309 4
12,216 144 2
12,223 777 4
Podstawowa działalność emitenta obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Do sieci dystrybucyjnej przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Ponadto działalność obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa213 326 31751,51%358 254 31764,08%

Kategoria • 18.11.2013 09:29

  Prospekt emisyjny ENERGA S.A.

 • 13.12.2013 18:41

  GPW: Uzupełnienie indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-energia

 • 16.12.2013 15:24

  Moody's podniósł perspektywę ratingu Energi do stabilnej, potwierdził ocenę Baa1

 • 16.12.2013 16:25

  ENERGA SA Moody's zmienia perspektywę ratingu Baa1 spółki Energa na stabilną i potwierdza dotychczasowe oceny ratingowe

 • 17.12.2013 17:34

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '14 ze średnim wzrostem o 3,1 proc.

 • 17.12.2013 17:52

  Taryfy URE dla dystrybutorów energii na '14 zgodne z oczekiwaniami rynku (opinia)

 • 18.12.2013 17:49

  ENERGA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 20.12.2013 17:03

  ENERGA SA zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii AA

 • 20.12.2013 17:11

  ENERGA SA złożenie w KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obligacji serii A

 • 30.12.2013 14:36

  ZPUE chce przejąć dwie spółki z grupy Energa-Operator

 • 09.01.2014 17:12

  Energa Obsługa i Sprzedaż planuje zwolnienia grupowe

 • 13.01.2014 07:49

  UBS rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 17,5 zł

 • 13.01.2014 07:55

  JP Morgan rekomenduje "przeważaj" Energę, cena docelowa 19 zł

 • 13.01.2014 07:58

  BofA/ML rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 18 zł

 • 13.01.2014 18:15

  Unicredit rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 17,9 zł

 • 15.01.2014 16:54

  ENERGA SA zakończenie działań stabilizacyjnych i informacja o transakcjach stabilizacyjnych na akcjach spółki.

 • 17.01.2014 08:42

  ENERGA SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 20.01.2014 07:06

  MSP nie planuje na razie dalszej prywatyzacji Energi i Enei - minister skarbu (wywiad)

 • 20.01.2014 13:17

  ENERGA SA zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 • 21.01.2014 11:34

  ENERGA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 24.01.2014 09:49

  ENERGA SA dopuszczenie i wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku regulowanym oraz ich wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 • 27.01.2014 08:21

  DM PKO BP rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 18,2 zł

 • 27.01.2014 10:13

  Wkrótce możliwy powrót do rozmów nt. projektu budowy bloku w El. Ostrołęka - Piechociński

 • 27.01.2014 11:22

  Wkrótce możliwy powrót do rozmów nt. projektu budowy bloku w El. Ostrołęka - Piechociński (aktl.)

 • 29.01.2014 16:04

  DM mBanku rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 19,9 zł

 • 31.01.2014 20:15

  Sześć firm chce kupić pakiet akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny

 • 03.02.2014 17:34

  ENERGA SA informacja o transakcjach na akcjach spółki ENERGA SA

 • 06.02.2014 10:49

  Cyfrowy Polsat, Millennium, Orlen, PGNiG i PZU na liście "top picks" UniCredit

 • 07.02.2014 07:54

  PGE i Eurocash na liście najmniej preferowanych w UBS, PKO i Energa - najbardziej

 • 07.02.2014 08:27

  Citigroup zaleca kupno Energi, cena docelowa 19 zł

 • 07.02.2014 09:40

  Spółki energetyczne do '19 chcą zainwestować w infrastrukturę sieciową ponad 41 mld zł - URE

 • 07.02.2014 10:04

  Inwestycje w energetykę konwencjonalną do '24 mogą wynieść 100 mld zł - PMR

 • 18.02.2014 17:21

  ENERGA SA informacja udzielona akcjonariuszowi

 • 18.02.2014 17:21

  ENERGA SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 18.02.2014 17:28

  ENERGA SA - zmiana w statucie

 • 19.02.2014 16:47

  ENERGA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 17 lutego 2014 roku

 • 25.02.2014 20:17

  Rezerwy na CO2 i odpisy obniżą wynik netto grupy Energa za '13 łącznie o ok. 51,7 mln zł

 • 25.02.2014 20:29

  Rezerwy na CO2 i odpisy obniżą wynik netto grupy Energa za '13 łącznie o ok. 51,7 mln zł (opis)

 • 26.02.2014 07:46

  ENERGA SA - informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe

 • 04.03.2014 15:29

  ENERGA SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.

 • 05.03.2014 16:46

  ENERGA SA korekta raportu bieżącego nr 15/2014

 • 07.03.2014 17:38

  ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 07.03.2014 17:40

  ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 07.03.2014 17:43

  ENERGA SA uchwały zarządu i rady nadzorczej w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2013

 • 07.03.2014 17:48

  Zarząd Energi rekomenduje wypłatę 414,07 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję

 • 07.03.2014 17:58

  Zysk netto grupy Energa w IV kw. '13 wyniósł 145,3 mln zł, w całym 2013 roku 743 mln zł

 • 07.03.2014 18:43

  Zysk netto grupy Energa w IV kw. '13 wyniósł 145,36 mln zł, w całym '13 r. 743 mln zł (opis)

 • 07.03.2014 20:10

  Wyniki Energi w IVkw.'13 wg segmentów działalności (tabela)

 • 10.03.2014 08:46

  DM PKO BP podwyższył ceny docelowe dla Energi, PGE, Enei i Tauronu, obniżył dla PAK i CEZ

 • 10.03.2014 10:10

  Energa zakłada w 2014 r. poprawę wyników

 • 10.03.2014 10:53

  Energa zakłada w 2014 r. poprawę wyników (opis)

 • 10.03.2014 16:34

  ENERGA SA zaświadczenie zgodności spółki ENERGA SA

 • 11.03.2014 18:29

  Energa chce przeznaczyć na dywidendę z zysku za '14 r. ponad 500 mln zł

 • 12.03.2014 16:55

  mDom Maklerski zmienił rekomendacje dla 14 spółek

 • 13.03.2014 16:29

  ENERGA SA korekta raportu bieżącego nr 16/2014

 • 26.03.2014 17:30

  ENERGA SA wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o. o. z siedzibą w Jasinie

 • 04.04.2014 10:35

  UniCredit podniósł cenę docelową dla Energi do 21,8 zł

 • 04.04.2014 11:12

  BZ WBK przedstawił pięć pozycji long-short na kwiecień

 • 11.04.2014 08:32

  ENERGA SA rejestracja zmiany statutu

 • 15.04.2014 06:25

  Deutsche Bank rekomenduje "trzymaj" Energę, cena docelowa 18,4 zł

 • 23.04.2014 16:29

  ENERGA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 23.04.2014 16:38

  ENERGA SA projekty uchwał ZWZ

 • 30.04.2014 15:44

  GPW: DM Mbanku SA przestanie pełnić zadania animatora emitenta dla akcji spółki ENERGA S.A.

 • 07.05.2014 12:39

  ENERGA SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki ENERGA SA

 • 12.05.2014 00:03

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 12.05.2014 05:12

  Wyniki Energi w I kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 12.05.2014 05:23

  Zysk netto grupy Energa w I kw. '14 wyniósł 319,7 mln zł, dużo lepiej od konsensusu

 • 12.05.2014 05:41

  Zysk netto grupy Energa w I kw. '14 wyniósł 319,7 mln zł wobec konsensusu 244 mln zł (opis)

 • 12.05.2014 06:08

  Wyniki Energi w I kw.'14 wg segmentów działalności (tabela)

 • 12.05.2014 08:34

  Energa zaskoczyła dobrym wynikiem w wytwarzaniu (opinia)

 • 12.05.2014 12:14

  Energa po wakacjach rozważy gotowość do emisji euroobligacji

 • 12.05.2014 13:04

  Energa po wakacjach rozważy gotowość do emisji euroobligacji (opis)

 • 12.05.2014 13:41

  Energa kontynuuje rozmowy ws. inwestora dla projektu w Ostrołęce

 • 12.05.2014 14:46

  W wynikach Energi za II kwartał będzie widoczne rozwiązanie rezerw na CO2

 • 12.05.2014 15:53

  ENERGA SA zaświadczenie zgodności spółki w związku z emisją obligacji krajowych serii A

 • 12.05.2014 19:09

  Po 20 czerwca Energa zastąpi Netię w indeksie WIG 30

 • 15.05.2014 08:52

  Getin Noble Bank i Energa wejdą w czerwcu do indeksu MSCI Poland, opuści go Kernel

 • 20.05.2014 10:55

  ENERGA SA wypłata dywidendy

 • 21.05.2014 13:53

  ENERGA SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 21.05.2014 18:12

  ENERGA SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 26.05.2014 16:05

  ENERGA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20 maja 2014 roku

 • 27.05.2014 13:32

  Enea i Energa złożyły w URE wnioski o zmianę taryf na energię

 • 27.05.2014 18:34

  ENERGA SA Aktualizacja szacunkowej wartości umów Grupy ENERGA z PSE SA

 • 30.05.2014 09:34

  Wszyscy sprzedawcy energii złożyli w URE wnioski o zmianę taryf

 • 04.06.2014 15:38

  Sprzedawcy energii chcą wzrostu cen średnio o 5 proc. - wysokienapiecie.pl

 • 06.06.2014 13:25

  ENERGA SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej

 • 09.06.2014 16:12

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE i Tauronu, obniżył dla Energi

 • 09.06.2014 17:34

  ENERGA SA określenie łącznych kosztów emisji

 • 12.06.2014 13:40

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu

 • 12.06.2014 13:46

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.)

 • 12.06.2014 14:52

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.2)

 • 12.06.2014 15:35

  ENERGA SA zbycie akcji przez spółkę zależną ENERGA Wytwarzanie SA

 • 16.06.2014 09:08

  Wood rekomenduje "trzymaj" Energę, cena docelowa 21,9 zł

 • 23.06.2014 10:32

  JP Morgan podniósł ceny docelowe dla PGE i Energi

 • 26.06.2014 12:12

  Enea, Energa, PGE i Tauron chcą współpracować w obszarze R&D

 • 26.06.2014 17:42

  ENERGA SA zawarcie przez Grupę ENERGA umowy znaczącej z Pekao SA

 • 27.06.2014 11:26

  Trigon rekomenduje "kupuj" Energę i Eneę, "sprzedaj" PGE i Tauron

 • 03.07.2014 14:37

  ENERGA SA rozwiązanie spółki pośrednio zależnej od ENERGA SA

 • 05.08.2014 13:09

  Energa zastąpi Lotos w WIG 20 prawdopodobnie dopiero przy rewizji rocznej - UniCredit CAIB (opinia)

 • 13.08.2014 00:12

  ENERGA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 13.08.2014 05:35

  Wyniki Energi w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP

 • 13.08.2014 05:39

  Zysk netto grupy Energa w II kw. '14 lekko poniżej konsensusu

 • 13.08.2014 05:57

  Zysk netto grupy Energa w II kw. '14 lekko poniżej konsensusu (opis)

 • 13.08.2014 06:15

  Wyniki Energi w II kw.'14 wg segmentów działalności (tabela)

 • 13.08.2014 08:09

  ENERGA SA - zaświadczenie zgodności w związku z emisją obligacji krajowych serii A

 • 13.08.2014 08:33

  Wyniki Energi za drugi kwartał raczej bez wpływu na kurs (opinia)

 • 13.08.2014 08:59

  W wynikach Energi analityków martwią spadki wolumenów dystrybucji (opinia, aktl.)

 • 13.08.2014 11:26

  Energa zakłada, że jej EBITDA w '14 będzie wyższa rdr

 • 13.08.2014 11:58

  Energa zakłada, że jej wyniki w '14 będą zbliżone do konsensusu rynkowego, ale poniżej

 • 13.08.2014 12:32

  Energa obniżyła CAPEX w '14 w segmencie dystrybucji o 200 mln zł, do 1,16 mld zł

 • 13.08.2014 12:42

  Energa zakłada wzrost EBITDA w '14 rdr i wyniki bliskie, ale poniżej konsensusu (opis)

 • 14.08.2014 06:30

  Konsensus wyników na ten rok dla Grupy Energa może być zbyt optymistyczny - wiceprezes

 • 14.08.2014 06:30

  Energa ocenia, że nie ma warunków, by wyjść na rynek z emisją euroobligacji - wiceprezes

 • 14.08.2014 07:31

  UBS obniżył rekomendację dla Energi do "neutralnie"

 • 09.09.2014 08:56

  GPW: zmiana Uchwały Nr 389/2014 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie minimalnej wartości transakcji pakietowych

 • 16.09.2014 13:09

  ENERGA SA uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie powództwa akcjonariusza FORTA Sp. z o. o.

 • 16.09.2014 15:46

  ENERGA SA - transakcje na akcjach spółki

 • 25.09.2014 07:54

  JP Morgan obniża rekomendację dla Energi do "neutralnie"

 • 26.09.2014 09:46

  Energetycy przeciw powiązaniom długoterminowymi umowami firm energetycznych i kopalń

 • 26.09.2014 10:35

  CEZ zainteresowany Energą (aktl.)

 • 01.10.2014 16:05

  ENERGA SA zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 01.10.2014 17:55

  GPW: Komunikat - ENERGA SA

 • 03.10.2014 14:22

  ENERGA SA uchylenie likwidacji spółki zależnej od ENERGA SA

 • 03.10.2014 17:04

  GPW: Komunikat - ENERGA SA

 • 07.10.2014 18:21

  Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną

 • 07.10.2014 18:36

  ENERGA SA utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

 • 09.10.2014 16:43

  Dźwignia netto Tauronu, Energi i Enei wzrośnie do ok. 3x w '16, PGE do ok. 2x - Fitch

 • 10.10.2014 12:29

  Rafako ma umowę z Energą na instalację odazotowania spalin za 149,9 mln zł

 • 13.10.2014 10:13

  MSP nie spieszy się z decyzjami co do ewentualnej prywatyzacji Energi

 • 21.10.2014 19:57

  ENERGA SA rejestracja przez sąd uchylenia likwidacji spółki zależnej

 • 27.10.2014 12:39

  Nordycki Bank Inwestycyjny udzieli Enerdze 16,2 mln euro kredytu na budowę farmy wiatrowej

 • 29.10.2014 07:33

  ING obniża rekomendację Tauronu do "sprzedaj", zaleca "trzymaj" Energę

 • 29.10.2014 10:27

  ING obniża rekomendację Tauronu do "sprzedaj", zaleca "trzymaj" Energę (aktl.)

 • 03.11.2014 08:56

  Unicredit obniżył rekomendację Energi do "trzymaj"

 • 04.11.2014 09:22

  Energa, Cyfrowy Polsat, Enea i PKP Cargo mogą wejść do WIG-u 20 w marcu - DM BZ WBK

 • 06.11.2014 10:24

  BESI rekomenduje "kupuj" dla Energi i Enei i "neutralnie" dla PGE i Tauronu

 • 06.11.2014 16:29

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla CEZ i zmienia ceny docelowe dla firm z branży

 • 06.11.2014 18:22

  ENERGA SA aktualizacja Programu Inwestycyjnego Grupy ENERGA

 • 06.11.2014 18:26

  ENERGA SA wybór biegłego rewidenta

 • 06.11.2014 18:31

  Energa wyda 18,2 mld zł na inwestycje w latach 2014–22

 • 07.11.2014 00:07

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 00:22

  Wyniki Energi w III kw. 2014 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2014 00:27

  Wyniki Energi w trzecim kwartale zgodne z konsensusem

 • 07.11.2014 01:24

  Wyniki Energi w II kw.'14 wg segmentów działalności (tabela)

 • 07.11.2014 01:29

  Wyniki Energi w trzecim kwartale zgodne z konsensusem (opis)

 • 07.11.2014 07:58

  DM PKO BP podniósł ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 07.11.2014 07:59

  JSW wypada z MSCI Poland, do indeksu wejdzie CCC

 • 07.11.2014 08:33

  ENERGA SA zaświadczenie zgodności spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

 • 07.11.2014 08:44

  Wyniki Energi zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 07.11.2014 10:02

  Wyniki Energi w '14 będą zbliżone do konsensusu, może lekko poniżej

 • 07.11.2014 10:37

  Prawdopodobieństwo emisji euroobligacji przez Energę maleje - wiceprezes

 • 07.11.2014 10:48

  Trigon oczekuje ok. 120 mln zł dodatkowego popytu na CCC i 70 mln zł podaży na JSW (opinia)

 • 13.11.2014 11:51

  Tauron przyjrzy się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka

 • 13.11.2014 14:47

  Tauron i PGE przyjrzą się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka (opis)

 • 14.11.2014 08:33

  ENERGA SA zawarcie przez Grupę ENERGA aneksu do umowy znaczącej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

 • 14.11.2014 08:37

  EBOiR zwiększył kwotę dostępnego finansowania dla Energi o 275,8 mln zł

 • 18.11.2014 16:56

  ENERGA SA zwołanie NWZ spółki

 • 18.11.2014 17:10

  ENERGA SA projekty uchwał NWZ

 • 20.11.2014 08:50

  Deutsche Bank zaleca "trzymaj" PGE i Tauron oraz "kupuj" Energę

 • 15.12.2014 18:05

  ENERGA SA treść uchwał podjętych przez NWZ spółki

 • 17.12.2014 14:00

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '15 ze średnim wzrostem o 3,9 proc.

 • 17.12.2014 22:12

  Moody's potwierdził rating Energi z perspektywą stabilną

 • 18.12.2014 07:55

  ENERGA SA Moody's aktualizuje informacje o ocenie ratingowej "Baa1" dla ENERGA SA

 • 19.12.2014 12:04

  ENERGA SA wykaz akcjonariuszy

 • 30.12.2014 14:33

  ENERGA SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej z LW "Bogdanka" S.A.

 • 05.01.2015 13:41

  Bank of America Merrill Lynch podnosi ocenę dla polskich akcji do "neutralnie"

 • 08.01.2015 12:54

  Energa podpisała z TFI BGK umowę ws. powołania funduszu Corporate Venture Capital

 • 08.01.2015 17:43

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w I (opis)

 • 09.01.2015 09:04

  MSP chce konsolidować energetykę, by mogła konkurować w regionie (opinia)

 • 09.01.2015 10:56

  MSP chce konsolidować energetykę; brak szczegółów zwiększa niepewność wokół sektora (analiza)

 • 09.01.2015 22:27

  Energa i Cyfrowy Polsat mogą dołączyć do WIG 20 w miejsce Kernela i JSW - Trigon DM

 • 10.01.2015 16:41

  MSP będzie chciało przyspieszyć informację ws. planów konsolidacji energetyki

 • 12.01.2015 13:43

  ENERGA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 17.01.2015 20:32

  Rząd i związkowcy podpisali porozumienie ws. planu naprawczego Kompanii Węglowej (opis2)

 • 18.01.2015 19:40

  Porozumienie ws. górnictwa zakończyło protesty (synteza)

 • 22.01.2015 09:29

  Wood&Co. zaleca "kupuj" PGE i Tauron, "trzymaj" Energę i Eneę

 • 23.01.2015 08:57

  Wood liczy na dobry I kwartał na GPW (opinia)

 • 02.02.2015 09:42

  Cyfrowy Polsat, Energa i Enea wejdą do WIG 20 przy marcowej rewizji - Trigon DM

 • 05.02.2015 11:30

  MSP nie przedstawi planu konsolidacji energetyki w tym tygodniu - Gawlik, MSP

 • 06.02.2015 13:18

  Proces konsolidacji energetyki raczej nie zakończy się w tym roku - Karpiński, MSP

 • 06.02.2015 15:29

  Po ewentualnej integracji spółki energetyczne zachowają podmiotowość prawną - MSP

 • 12.02.2015 19:08

  Enea, Energa i Cyfrowy Polsat wejdą do WIG 20 w rocznej rewizji indeksów

 • 12.02.2015 19:18

  Enea, Energa i Cyfrowy Polsat wejdą do WIG 20 w rocznej rewizji indeksów (opis)

 • 18.02.2015 10:56

  Prezes PGE ocenia, że konsolidacja PGE i Energi jest najbardziej optymalna

 • 23.02.2015 20:22

  Sejmik woj. pomorskiego apeluje o niełączenie Energi z PGE

 • 24.02.2015 07:59

  Na chwilę obecną nie ma projektu połączenia PGE i Energi - MSP

 • 26.02.2015 13:09

  Prezydent Włocławka złoży wniosek o decyzję środowiskową dla budowy drugiego stopnia na Wiśle

 • 03.03.2015 08:57

  Societe Generale rekomenduje "kupuj" Energę, cena docelowa 25,3 zł

 • 03.03.2015 09:12

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Energę, krótką na PGE

 • 05.03.2015 11:43

  Duże zainteresowanie PKP Energetyką, finalizacja sprzedaży spółki w II półroczu

 • 13.03.2015 18:02

  ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.03.2015 18:06

  ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 13.03.2015 18:08

  ENERGA SA Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

 • 13.03.2015 18:15

  Wyniki Energi w IV kw. 2014 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 13.03.2015 18:24

  Zysk netto Energi w IV kw. '14 wyniósł 173,7 mln zł; zgodnie z konsensusem

 • 13.03.2015 18:47

  Zysk netto Energi w IV kw. '14 wyniósł 173,7 mln zł; zgodnie z konsensusem (opis)

 • 13.03.2015 19:02

  ENERGA SA Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2014

 • 13.03.2015 19:07

  Wyniki Energi w IV kw.'14 wg segmentów działalności (tabela)

 • 13.03.2015 19:14

  Energa chce przeznaczyć 596,3 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 1,44 zł na akcję

 • 16.03.2015 08:33

  Wyniki Energi bez zaskoczeń; kurs wspierać może wyższa od oczekiwań dywidenda (opinia)

 • 16.03.2015 10:08

  Energa zakłada wzrost skoryg. EBITDA w seg. dystrybucji i stabilną w seg. sprzedaży

 • 16.03.2015 11:02

  Energa zakłada w 2015 roku podobny poziom EBITDA rdr

 • 16.03.2015 12:28

  Energa zakłada w 2015 roku podobny poziom EBITDA rdr (opis)

 • 17.03.2015 16:25

  URE odmówił Enerdze-Obrót zatwierdzenia taryfy dla odbiorców grupy G

 • 20.03.2015 19:53

  GPW: DEUTSCHE BANK AG będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółek:ENEA S.A., ENERGA S.A., CYFROWY POLSAT S.A.

 • 20.03.2015 20:05

  GPW: SOCIETE GENERALE S.A. będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółek: ENEA S.A.,ENERGA S.A., CYFROWY POLSAT S.A.

 • 03.04.2015 12:27

  ENERGA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 03.04.2015 12:32

  ENERGA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 15.04.2015 15:43

  Emisja euroobligacji Energi możliwa najwcześniej w '16 - wiceprezes

 • 20.04.2015 15:11

  Nie wcześniej niż w drugim półroczu wyniki analiz ws. konsolidacji energetyki - Karpiński

 • 22.04.2015 10:05

  Societe Generale obniżył rekomendację Energi do "trzymaj"

 • 28.04.2015 21:18

  ENERGA SA Powołanie Zarządu spółki ENERGA SA na nową kadencję

 • 28.04.2015 21:50

  Andrzej Tersa został nowym prezesem Energi

 • 29.04.2015 08:42

  Energa ma całkiem nowy zarząd; rynek może przyjąć zmiany negatywnie (opinia)

 • 29.04.2015 11:31

  Energa wypłaci 596,3 mln zł dywidendy, czyli 1,44 zł na akcję

 • 29.04.2015 14:21

  ENERGA SA Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2014 rok

 • 29.04.2015 18:43

  ENERGA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zghromadzenie ENERGA SA

 • 30.04.2015 14:18

  Nowy zarząd Energi podtrzymuje długoterminową politykę dywidendową spółki

 • 05.05.2015 09:22

  ENERGA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

 • 05.05.2015 15:04

  ENERGA SA Informacje dotyczące Członków Zarządu ENERGA SA powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IV kadencję

 • 12.05.2015 17:49

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 17:57

  Wyniki Energi w I kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2015 17:57

  ENERGA SA Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

 • 12.05.2015 18:06

  Zysk netto Energi w I kw. '15 wyniósł 351,8 mln zł wobec konsensusu 344,7 mln zł zysku

 • 12.05.2015 18:31

  Zysk netto Energi w I kw. '15 wyniósł 351,8 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 12.05.2015 18:44

  Wyniki Energi w I kw.'15 wg segmentów działalności (tabela)

 • 13.05.2015 08:15

  Energa pokazała dobre wyniki, zwłaszcza w segmencie dystrybucji (opinia)

 • 13.05.2015 10:41

  Energa nie otrzymała oferty objęcia udziałów w Nowej Kompanii Węglowej - prezes

 • 13.05.2015 10:43

  Energa przy okazji publikacji kolejnych wyników może przedstawić aktualizację strategii

 • 13.05.2015 11:58

  Zarząd Energi przy okazji kolejnych wyników przedstawi plany rozwoju grupy (opis)

 • 13.05.2015 13:06

  Zmiany w zarządzie Energi bez związku z planami konsolidacji sektora - Karpiński, MSP

 • 20.05.2015 12:46

  Societe Generale obniżył ceny docelowe dla PGE i Energi, podniósł dla Enei i Tauronu

 • 28.05.2015 12:13

  BofA/ML neutralnie nastawiony do polskich akcji, choć zaleca przeważanie CEE

 • 29.05.2015 16:09

  Skarb Państwa nie musi płacić odszkodowania akcjonariuszowi spółek energetycznych - Sąd

 • 03.06.2015 09:05

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Energę, a krótką na PGE

 • 09.06.2015 09:56

  Zakończenie prywatyzacji PKP Energetyka na przeł. III/IV kw.; trwa analiza ofert wiążących

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 17.06.2015 08:13

  Konsolidacja energetyki nie jest przygotowana - Czerwiński, MSP

 • 17.06.2015 08:38

  Konsolidacja energetyki nie jest teraz priorytetem - Czerwiński, MSP (aktl.)

 • 19.06.2015 10:22

  DM BZ WBK obniża ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 26.06.2015 07:05

  Energa nie wyklucza powrotu do projektu budowy bloku w Ostrołęce; rozważy akwizycje (wywiad)

 • 26.06.2015 07:05

  Prezes Energi ocenia, że czas się teraz skupić na poprawie jakości obsługi klienta (wywiad)

 • 30.06.2015 08:15

  Hurtowe ceny energii zostaną w przedziale 160-180 zł za MWh do '20 r. - Moody's

 • 20.07.2015 14:46

  Energa nie prowadzi prac związanych ze sprzedażą projektu w Ostrołęce

 • 23.07.2015 07:53

  Jest duża szansa na powstanie elektrowni w Ostrołęce - Czerwiński, MSP

 • 29.07.2015 18:39

  ENERGA SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

 • 04.08.2015 08:17

  Societe Generale podniosło rekomendację Energi do "kupuj"

 • 05.08.2015 17:01

  DM mBanku ocenia, że 2015 r. pogorszy się sentyment do energetyki

 • 12.08.2015 00:08

  ENERGA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 12.08.2015 00:18

  Wyniki Energi w II kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 12.08.2015 00:23

  ENERGA SA Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

 • 12.08.2015 00:29

  Zysk netto Energi w II kw. '15 wyniósł 178 mln zł wobec konsensusu 208,2 mln zł zysku

 • 12.08.2015 00:53

  Zysk netto Energi w II kw. poniżej konsensusu, ale EBITDA zgodna z oczekiwaniami (opis)

 • 12.08.2015 01:05

  Wyniki Energi w II kw.'15 wg segmentów działalności (tabela)

 • 12.08.2015 09:03

  Wyniki Energi w większości zgodne z konsensusem, niższy zysk nie zagraża dywidendzie (opinia)

 • 12.08.2015 09:35

  Wyniki Energi w większości zgodne z konsensusem, niższy zysk nie zagraża dywidendzie (opinia, aktl.)

 • 12.08.2015 10:05

  Energa zapowiada utrzymanie kierunków rozwoju, ale widzi potrzebę aktualizacji strategii

 • 12.08.2015 10:43

  Energa nie widzi obecnie warunków do budowy nowego bloku w Ostrołęce

 • 12.08.2015 10:54

  Energa nadal nie widzi przesłanek do finansowego zaangażowania się w NKW

 • 12.08.2015 12:42

  Energa zakłada, że w II półroczu wyniki będą słabsze rdr

 • 12.08.2015 13:13

  Z powodu ograniczeń dostaw Energa straciła przychody z dystrybucji, zyskała w wytwarzaniu

 • 12.08.2015 14:23

  Energa zapowiada utrzymanie kierunków rozwoju, aktualizacja strategii w IV kw. (aktl.)

 • 17.08.2015 17:29

  Poziom Wisły jest rekordowo niski - wojewoda mazowiecki

 • 31.08.2015 07:30

  Energetyka nie będzie inwestować bezpośrednio w NKW - Czerwiński, MSP (wywiad)

 • 31.08.2015 12:30

  Sędzikowski nie zrezygnuje z funkcji prezesa KW; widzi szanse na utworzenie nowej spółki

 • 04.09.2015 09:05

  BofA/ML obniża wyceny spółek energetycznych

 • 04.09.2015 09:13

  BofA/ML obniża wyceny spółek energetycznych (aktl.)

 • 23.09.2015 12:52

  Trzeci kwartał dla Energi "nieco gorszy" pod względem wyników - prezes

 • 30.09.2015 14:34

  Energetyka zainteresowana budową koncernu paliwowo-energetycznego na bazie TF Silesia - MSP (opis)

 • 30.09.2015 14:42

  PGE i Energa zainteresowane budową koncernów paliwowo-energetycznych, analizę rozpocznie PGNiG Termika

 • 30.09.2015 14:51

  PGE i Energa zainteresowane budową NKW, analizę rozpocznie PGNiG Termika - MSP (opis)

 • 30.09.2015 15:25

  Energa przystąpi do analizy projektu zaangażowania się w TF Silesia

 • 01.10.2015 17:11

  ENERGA SA Odwołanie członka Rady Nadzorczej

 • 01.10.2015 17:18

  ENERGA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 06.10.2015 08:29

  DM PKO BP podniósł rekomendacje Energi i PGE do "kupuj", a CEZ i ZE PAK do "trzymaj"

 • 06.10.2015 17:26

  ENERGA SA Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki ENERGA SA

 • 06.10.2015 17:34

  RN Energi delegowała W. Kamrata do zarządu, jako wiceprezesa ds. strategii rozwoju

 • 07.10.2015 09:40

  ENERGA SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2015

 • 07.10.2015 13:58

  URE wprowadza dla OSD nowy model regulacji, z elementami jakościowymi (opis)

 • 07.10.2015 18:41

  URE wprowadza dla OSD nowy model regulacji, z elementami jakościowymi (aktl.)

 • 12.10.2015 08:34

  W najbliższych dniach PGE, Energa i PGNiG podpiszą list intenc. ws. objęcia pakietu TF Silesia - "Newsweek"

 • 12.10.2015 14:41

  Wkrótce organizacyjne i prawne dopełnienie planu dot. KW - Czerwiński

 • 23.10.2015 17:05

  ENERGA SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

 • 23.10.2015 17:18

  Energa przesuwa termin publikacji raportu za III kw. na 16 listopada

 • 27.10.2015 13:02

  Moody's negatywnie ocenia propozycje PiS dot. integracji energetyki z górnictwem

 • 28.10.2015 13:30

  Energa uruchomiła farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW

 • 30.10.2015 12:09

  Połączenie Tauronu, Enei i Energi najbardziej optymalne - prezes Tauronu

 • 30.10.2015 14:16

  Prezes Tauronu oczekuje konsolidacji energetyki; optymalna fuzja Tauronu, Enei i Energi (opis)

 • 09.11.2015 17:37

  ENERGA SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

 • 10.11.2015 09:00

  PiS chce tworzyć Nową KW bez udziału TF Silesia, ale z energetyką - Tobiszowski, PiS (wywiad)

 • 12.11.2015 14:34

  ENERGA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 16.11.2015 17:26

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 17:38

  Wyniki Energi w III kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2015 17:45

  ENERGA SA Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

 • 16.11.2015 17:54

  Zysk netto Energi w III kw. '15 wyniósł 166,2 mln zł wobec konsensusu 169,2 mln zł zysku

 • 16.11.2015 18:11

  Zysk netto Energi w III kw. '15 wyniósł 166,2 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 16.11.2015 18:59

  Wyniki Energi w III kw.'15 wg segmentów działalności (tabela)

 • 17.11.2015 08:32

  Wyniki Energi za III kw. zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 17.11.2015 10:00

  Energa chce poprawić efektywność, co da w '18 ok. 250 mln zł dodatkowego zysku EBITDA

 • 17.11.2015 10:51

  Energa chce poprawić efektywność, co da w '18 ok. 250 mln zł dodatkowego zysku EBITDA (opis)

 • 17.11.2015 10:57

  Rozmowy Energi z Eneą dot. ewentualnej współpracy przy Ostrołęce na bardzo wstępnym etapie

 • 17.11.2015 10:58

  Energa szacuje negatywny wpływ zmian w modelu dystr. na EBITDA w '16 na ok. 200 mln zł

 • 17.11.2015 11:15

  Energa szacuje negatywny wpływ zmian w modelu dystr. na EBITDA w '16 na ok. 200 mln zł (opis)

 • 17.11.2015 14:57

  Energa i Enea rozważają współpracę przy projekcie w Ostrołęce (aktl.)

 • 20.11.2015 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 27.11.2015 17:46

  ENERGA SA Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

 • 27.11.2015 17:51

  Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB"

 • 01.12.2015 16:29

  DM mBanku podwyższył rekomendację Energi do "trzymaj"; cena docelowa 14,20 zł

 • 02.12.2015 08:33

  Deutsche Bank obniża rekomendację dla Energi do "trzymaj"

 • 02.12.2015 17:26

  GPW: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 02.12.2015 21:39

  ENERGA SA Odwołanie członka Rady Nadzorczej

 • 02.12.2015 21:45

  ENERGA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 02.12.2015 23:00

  MSP dokonało zmian w radach nadzorczych Enei i Energi

 • 03.12.2015 11:04

  Konsolidacja górnictwa i energetyki na szerszą skalę obciąży ratingi firm energet. - Fitch

 • 03.12.2015 11:20

  ENERGA SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2015

 • 07.12.2015 09:53

  Energa Obrót chce mieć na koniec '15 ok. 10 proc. rynku alternatywnych sprzedawców gazu

 • 07.12.2015 12:25

  ENERGA SA Zmiany w składzie Zarządu

 • 07.12.2015 12:51

  Andrzej Tersa odwołany; Roman Pionkowski delegowany do pełnienia funkcji prezesa Energi (opis)

 • 07.12.2015 13:40

  Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 13:41

  Perspektywa dla sektora energetycznego w regionie na '16 jest negatywna - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 15:34

  Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

 • 08.12.2015 08:51

  DM BZ WBK radzi unikać spółek energetycznych

 • 08.12.2015 16:09

  RN ogłasza konkurs na prezesa Energi i trzech wiceprezesów

 • 09.12.2015 14:53

  Projekt budowy bloku w Ostrołęce wymaga analizy - MSP

 • 09.12.2015 15:18

  Projekt budowy bloku w Ostrołęce wymaga analizy - MSP (aktl.)

 • 10.12.2015 09:04

  Societe Generale obniżył cenę docelową Energi do 14,8 zł

 • 10.12.2015 11:28

  ENERGA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 10.12.2015 11:35

  ENERGA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 10.12.2015 11:59

  ENERGA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA - korekta

 • 10.12.2015 12:05

  ENERGA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA - korekta

 • 14.12.2015 08:26

  Pekao IB obniżył rekomendację do Energi, Tauronu i PGE do "sprzedaj"

 • 17.12.2015 13:10

  IVMX zawiązał dodatkową rezerwę na stratę kontraktową w wysokości 31,4 mln zł

 • 17.12.2015 16:44

  IVMX zwiększył rezerwę na projekt w Enerdze, Asseco zapowiada działania prawne (aktl.)

 • 21.12.2015 12:48

  ENERGA SA Moody's aktualizuje informacje o ocenie ratingowej "Baa1" dla ENERGA SA

 • 21.12.2015 12:56

  Moody’s potwierdził rating Energi na poziomie "Baa1" z perspektywą stabilną

 • 21.12.2015 17:50

  IVMX i Energa podpisały porozumienie; rozliczą prace za 40 mln zł

 • 22.12.2015 11:46

  IVMX liczy na niezwłoczne rozliczenie kontraktu w Enerdze, sytuacja spółki trudna

 • 22.12.2015 17:10

  ENERGA SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z LW "Bogdanka" S.A.

 • 22.12.2015 17:20

  Energa przedłużyła z Bogdanką umowę na dostawy węgla do końca 2016 roku

 • 23.12.2015 16:25

  ME prowadzi rozmowy z podmiotami, które mogą objąć akcje w NKW - Tobiszowski (opis)

 • 30.12.2015 07:04

  ENERGA SA Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki ENERGA SA

 • 30.12.2015 07:45

  Dariusz Kaśków nowym prezesem Energi

 • 04.01.2016 14:37

  ENERGA SA Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu - uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2015

 • 05.01.2016 12:44

  Priorytetem spółek energetycznych inwestycje, nie wypłata dywidend - wiceminister energii

 • 07.01.2016 11:58

  Ciężko będzie się zdecydować na niepobieranie dywidend ze spółek energetycznych - MSP

 • 07.01.2016 13:21

  Energa nie zakłada korekty dywidendy za '15

 • 07.01.2016 13:22

  Przegląd strategii Energi do półrocza; możliwe zmiany proinwestycyjne

 • 07.01.2016 14:47

  Energa nie zakłada korekty dywidendy za '15 (opis)

 • 07.01.2016 20:33

  ENERGA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA SA

 • 07.01.2016 20:37

  ENERGA SA Zmiany w Radzie Nadzorczej

 • 13.01.2016 10:50

  ENERGA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 7 stycznia 2016 roku

 • 21.01.2016 11:18

  ENERGA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 26.01.2016 13:24

  ENERGA SA Informacje na temat nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2016

 • 27.01.2016 11:29

  UBS obniżył ceny docelowe Tauronu, Energi i PGE

 • 27.01.2016 12:31

  UBS obniżył ceny docelowe Tauronu, Energi i PGE (opis)

 • 01.02.2016 22:33

  ENERGA SA Zmiany w Zarządzie spółki ENERGA SA

 • 02.02.2016 06:36

  Grzegorz Ksepko wiceprezesem Energi ds. korporacyjnych

 • 05.02.2016 12:18

  ENERGA SA Informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu - uzupełnienie raportu bieżącego nr 7/2016

 • 10.02.2016 09:16

  Haitong rekomenduje "sprzedaj" Eneę; obniża zalecenia dla pozostałych spółek energetycznych

 • 10.02.2016 11:00

  Haitong rekomenduje "sprzedaj" Eneę; obniża zalecenia dla pozostałych spółek energetycznych (opis)

 • 13.02.2016 14:17

  Moody's potwierdził ratingi PGNiG, Energi i PGE

 • 18.02.2016 10:31

  Energa zainteresowana zakupem elektrociepłowni od EDF

 • 26.02.2016 16:48

  ENERGA SA Odwołanie członka Zarządu

 • 26.02.2016 17:01

  Rada nadzorcza Energi odwołała z zarządu Romana Pionkowskiego

 • 15.03.2016 01:21

  Wyniki Energi w IV kw. 2015 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 15.03.2016 01:36

  Zysk netto Energi w IV kw. '15 wyniósł 136,1 mln zł, blisko konsensusu

 • 15.03.2016 01:52

  Wyniki Energi w IV kw.'15 wg segmentów działalności (tabela)

 • 15.03.2016 06:32

  ENERGA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 15.03.2016 06:37

  ENERGA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 08:28

  Energa pokazała solidne wyniki za IV kwartał (opinia)

 • 15.03.2016 10:19

  Energa prowadzi prace analityczne dot. projektu budowy bloku w Ostrołęce

 • 15.03.2016 10:23

  Energa rozważa udział w Polskiej Grupie Górniczej

 • 15.03.2016 10:25

  Energa zainteresowana aktywami ciepłowniczymi EDF, Rybnikiem nie - prezes

 • 15.03.2016 10:41

  Energa zawrze politykę dywidendową w aktualizacji strategii

 • 15.03.2016 11:07

  Tegoroczny CAPEX Energi może być nieco wyższy niż w 2015 r.

 • 15.03.2016 11:15

  Energa do końca kwietnia chce przedstawić rekomendację dywidendy za '15

 • 15.03.2016 12:56

  Energa prowadzi prace analityczne dot. projektu budowy bloku w Ostrołęce (opis)

 • 15.03.2016 13:04

  Energa chce przygotować aktualizację strategii w II kwartale

 • 15.03.2016 18:25

  ENERGA SA Złożenie niewiążącej oferty warunkowej oraz wyrażenie woli przystąpienia przez Spółkę do negocjacji dot. zaangażowania kapitałowego w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o.

 • 15.03.2016 18:46

  PGNiG Termika, PGE i Energa złożyły wstępne oferty na inwestycje w PGG

 • 15.03.2016 19:11

  PGNiG Termika, PGE i Energa chcą zainwestować w Polską Grupę Górniczą do 1,5 mld zł (opis)

 • 16.03.2016 08:43

  Skala zaangażowania Energi w PGG bardzo negatywna, zagraża dywidendzie (opinia)

 • 16.03.2016 09:35

  Energa tanieje o ponad 7 proc., rynek przestraszony skalą zaangażowania w PGG

 • 16.03.2016 10:54

  PGE i Energa deklarują inwestycje w PGG, dla inwestorów Energi to b. negatywna wiadomość (analiza)

 • 18.03.2016 15:37

  Inwestycja PGE i Energi w PGG bez wpływu na ratingi obu spółek - Fitch

 • 19.03.2016 16:08

  ENERGA SA Powołanie członków Zarządu ENERGA SA

 • 24.03.2016 06:50

  ENERGA SA Informacje na temat nowo powołanych Członków Zarządu - uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2016

 • 29.03.2016 17:20

  ENERGA SA Informacja nt. umowy znaczącej zawartej pomiędzy spółką zależną ENERGA-OPERATOR SA a Polskie Sieci Energetyczne SA

 • 11.04.2016 10:26

  Dystrybutorzy energii złożyli do UOKiK wniosek ws. utworzenia spółki celowej CSWI

 • 11.04.2016 17:11

  ENERGA SA Informacja o odpisie aktualizacyjnym wartość posiadanych aktywów wiatrowych

 • 11.04.2016 17:32

  Odpisy obniżą wynik grupy Energa w I kw. 2016 r. o 304,6 mln zł

 • 17.04.2016 15:50

  Projekt porozumienia ws. PGG będzie konsultowany przez związki - Tchórzewski

 • 18.04.2016 16:51

  ENERGA SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2016

 • 19.04.2016 19:47

  Porozumienie związków i zarządu Kompanii Węglowej ws. powstania PGG (opis)

 • 19.04.2016 20:43

  Porozumienie społeczne w Kompanii Węglowej umożliwi powstanie PGG (opis2)

 • 20.04.2016 09:59

  Trigon DM spodziewa się trendu bocznego na spółkach energetycznych

 • 20.04.2016 14:21

  Energa chce stopniowo zwiększać potencjał wytwarzania w grupie

 • 20.04.2016 14:52

  Energa nie będzie łączona z PGE - Tchórzewski

 • 20.04.2016 14:57

  Zaangażowanie Energi w PGG 15-16 proc. - Tchórzewski

 • 20.04.2016 15:06

  Energa zaangażuje się w PGG na kwotę 500 mln zł - minister energii

 • 20.04.2016 15:25

  Budowa elektrowni w Ostrołęce będzie kontynuowana - Tchórzewski

 • 20.04.2016 15:56

  Energa zaangażuje się w PGG na kwotę 500 mln zł - minister energii (opis)

 • 20.04.2016 16:59

  Budowa elektrowni w Ostrołęce będzie kontynuowana - Tchórzewski (opis)

 • 26.04.2016 14:23

  Podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej

 • 26.04.2016 14:29

  ENERGA SA Podpisanie Porozumienia ws. rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o

 • 28.04.2016 23:44

  ENERGA SA Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ws. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o

 • 29.04.2016 06:54

  PGE, Energa i PGNiG obejmą docelowo po 17,1 proc. udziałów w PGG

 • 09.05.2016 10:06

  PGNiG, PGE i Energa przedstawią więcej szczegółów ws. PGG w ciągu 2-3 tygodni

 • 10.05.2016 16:27

  Energa poczeka z publikacją strategii na wyjaśnienia regulacji prawnych

 • 11.05.2016 06:32

  ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 06:39

  Wyniki Energi w I kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2016 06:58

  Zysk netto Energi w I kw. '16 wyniósł 8 mln zł wobec konsensusu 8,9 mln zł straty

 • 11.05.2016 07:15

  Wyniki Energi w I kw.'16 wg segmentów działalności (tabela)

 • 11.05.2016 08:54

  Wyniki Energi lekko pozytywne; rynek czeka na nową strategię (opinia)

 • 11.05.2016 09:48

  ENERGA SA Rekomendacja Zarządu ENERGA SA w sprawie wypłaty dywidendy

 • 11.05.2016 10:04

  Zarząd Energi rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 202,9 mln zł, co da 0,49 zł na akcję

 • 11.05.2016 10:49

  Wysokość dywidendy Energi rozczarowująca (opinia)

 • 11.05.2016 11:33

  Energa liczy na zwrot inwestycji w PGG w kilka lat; w nowej strategii Ostrołęka i akwizycje

 • 11.05.2016 13:30

  Inwestycja w Ostrołęce mogłaby się rozpocząć w 2017 roku - prezes Energi

 • 13.05.2016 13:24

  CEZ zainteresowany aktywami ciepłowniczymi EDF w Polsce

 • 16.05.2016 08:18

  DM PKO BP wprowadził zmiany w rekomendacjach spółek energetycznych

 • 18.05.2016 13:51

  20 proc. obligacji partycypacyjnych w programie obligacji PGG - Tchórzewski

 • 19.05.2016 11:18

  Energa nie jest zainteresowana aktywami lub akcjami JSW

 • 20.05.2016 09:12

  Haitong zaleca "sprzedaj" dla Energi, Enei i Tauronu, "neutralnie" dla PGE

 • 24.05.2016 16:21

  ENERGA SA Uchylenie uchwały Zarządu Energa SA z 2012 roku w sprawie wstrzymania realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce

 • 24.05.2016 16:31

  Zarząd Energi zdecydował o wznowieniu realizacji projektu budowy bloku w Ostrołęce

 • 24.05.2016 16:34

  ENERGA SA Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

 • 24.05.2016 16:44

  Energa zdecydowała o wznowieniu realizacji projektu w Ostrołęce, potrzebny inwestor (opis)

 • 24.05.2016 17:02

  Energa zdecydowała o wznowieniu realizacji projektu w Ostrołęce, potrzebny inwestor (opis2)

 • 27.05.2016 11:08

  ENERGA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 27.05.2016 11:15

  ENERGA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

 • 09.06.2016 09:42

  UOKiK wydał zgodę na utworzenie spółki celowej CSWI

 • 15.06.2016 13:43

  Energa koncentruje się na własnych inwestycjach, choć nie wyklucza akwizycji

 • 15.06.2016 14:22

  Energa nie złożyła oferty na aktywa EdF, bo koncentruje się na własnych inwestycjach (opis)

 • 16.06.2016 14:15

  ENERGA SA Informacja nt. nabycia przez spółkę zależną obligacji wyemitowanych przez ENERGA SA

 • 24.06.2016 16:14

  ENERGA SA Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2015 rok

 • 24.06.2016 16:19

  Energa wypłaci 202,9 mln zł dywidendy, czyli 0,49 zł na akcję

 • 28.06.2016 18:19

  ENERGA SA Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów

 • 28.06.2016 18:35

  Energa dokona odpisów aktualizujących wartość farm wiatrowych na 247 mln zł

 • 29.06.2016 09:03

  Ustawa wiatrakowa utrudni rozwój OZE w Polsce - Moody's

 • 29.06.2016 11:16

  ENERGA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 24 czerwca 2016 roku

 • 30.06.2016 10:50

  Energa rozpoczyna sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych

 • 30.06.2016 11:08

  UOKiK zgodził się na przejęcie kontroli nad PGG przez czterech przedsiębiorców

 • 01.07.2016 15:33

  Koszt budowy bloku w Ostrołęce to min. 5,5 mld zł, połowa finansowana przez inwestora zewn. - ME

 • 01.07.2016 15:44

  Koszt budowy bloku w Ostrołęce to min. 5,5 mld zł, połowa finansowana przez inwestora zewn. - ME (opis)

 • 01.07.2016 17:08

  Koszt budowy bloku w Ostrołęce to min. 5,5 mld zł, połowa finansowana przez inwestora zewn. - ME (opis2)

 • 06.07.2016 11:43

  Energa liczy, że rynek mocy ułatwi uzyskanie finansowania dla bloku w Ostrołęce

 • 03.08.2016 18:21

  Fitch podniósł rating Enei, Energi, PGE, PKN i Tauronu z powodu zmian metodologii

 • 10.08.2016 14:31

  PKEE szacuje, że zaniechanie wprowadzenia rynku mocy to koszt ponad 10 mld zł rocznie

 • 11.08.2016 06:32

  ENERGA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.08.2016 06:42

  Wyniki Energi w II kw. 2016 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 11.08.2016 07:08

  Strata netto Energi w II kw. '16 wyniosła 127 mln zł wobec konsensusu 19,9 mln zł straty

 • 11.08.2016 07:25

  Wyniki operacyjne Energi w II kw.'16 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)

 • 11.08.2016 08:28

  Energa pokazała słabe wyniki w wytwarzaniu i sprzedaży (opinia)

 • 11.08.2016 08:42

  Energa pokazała słabe wyniki w wytwarzaniu i sprzedaży (opinia, aktl.)

 • 11.08.2016 10:18

  Projektem Energi w Ostrołęce są zainteresowane także inne podmioty niż Enea

 • 11.08.2016 11:11

  Energa zakłada, że budowa bloku w Ostrołęce zacznie się najwcześniej w '18; koszt 5-6 mld zł

 • 11.08.2016 13:09

  Energa zakłada, że budowa w Ostrołęce zacznie się najwcześniej w '18; koszt 5-6 mld zł (opis)

 • 11.08.2016 13:38

  Energa nie jest zaskoczona stratami PGG w II kw.; będzie się przyglądać rozwojowi sytuacji

 • 11.08.2016 19:18

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje Tauronu, PGE i Energi do "sprzedaj"

 • 12.08.2016 17:05

  ENERGA SA (28/2016) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

 • 17.08.2016 08:23

  Minister energii szacuje, że Elektrownia Ostrołęka będzie emitowała 4,5–5 mln ton CO2 rocznie

 • 30.08.2016 09:03

  To dobry czas, by zajmować krótką pozycję na spółkach energetycznych - DM BZ WBK

 • 30.08.2016 12:44

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PGE i Tauronu, ściął wyceny Enei i Energi

 • 06.09.2016 16:30

  Spółki energetyczne będą płacić dywidendy, ale uwzględniając plany inwestycyjne - ME

 • 06.09.2016 18:25

  PFR może przeznaczyć do 8 mld zł na projekty energetyczne - Borys

 • 06.09.2016 20:28

  Spółki energetyczne będą płacić dywidendy, ale uwzględniając plany inwestycyjne - ME (aktl.)

 • 09.09.2016 10:49

  ENERGA SA (29/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

 • 12.09.2016 12:13

  ENERGA SA (30/2016) Informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2016

 • 13.09.2016 14:54

  PGE, Tauron, Energa i Enea chcą założyć spółkę do produkcji samochodów elektrycznych

 • 14.09.2016 13:17

  PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland

 • 14.09.2016 18:23

  PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland (aktl.)

 • 15.09.2016 10:34

  Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME

 • 15.09.2016 10:57

  Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME (aktl.)

 • 15.09.2016 11:04

  Rozwój produkcji aut elektrycznych interesujący dla Polski

 • 16.09.2016 15:49

  ENERGA SA (31/2016) Złożenie wraz z partnerami wstępnej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 16.09.2016 15:56

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 16.09.2016 16:21

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce (opis)