Enea SA

skrót: ENA

Ostatnie notowanie z: 22.06.2018 17:01

Aktualny kurs9,53   -0,94 %-0,09 zł
Otwarcie9,60-0,21%
Minimum9,43-1,98%
Maksimum9,710,94%
Wolumen (szt.) 752368
Kurs odniesienia9,62
Widełki dolne8,64
Widełki górne10,56
Obroty (tyś. zł)7189
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
32 0989,52
11 2009,51
62 3419,50
87 6149,49
71 8509,48
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
9,54433 1
9,55473 2
9,561 310 2
9,571 200 1
9,588 124 3
Grupa to pionowo zintegrowana struktura obejmująca swoją działalnością pięć podstawowych obszarów na rynku energetycznym: produkcję energii elektrycznej i cieplnej (m.in. Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec), obrót energią elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej, dystrybucję ciepła oraz górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego (Lubelski Węgiel Bogdanka). Grupa dostarcza energię do 2,5 mln klientów, a sieć dystrybucyjna obejmuje 1/5 powierzchni kraju.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa227 364 42851,50%227 364 42851,50%
TFI PZU SApoprzez fundusze inwestycyjne; NWZ43 959 3399,96%43 959 3399,96%

Kategoria • 05.06.2018 16:44

  DM mBanku rekomenduje kupno polskich spółek energetycznych i sprzedaż CEZ

 • 05.06.2018 13:44

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Bogdankę, cena docelowa 58 zł

 • 30.05.2018 15:15

  ENEA SA (37/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 28 maja 2018 roku

 • 29.05.2018 20:17

  Antoni Józwowicz, były prezes Polimeksu, nowym prezesem Enei Wytwarzanie

 • 29.05.2018 19:56

  ENEA SA (36/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 roku

 • 29.05.2018 19:53

  ENEA SA (35/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 25 czerwca 2018 roku

 • 28.05.2018 22:20

  ENEA SA (34/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 28 maja 2018 roku

 • 24.05.2018 15:21

  Rozmowy ws. modelu finansowego dla Ostrołęki C są zaawansowane – prezes Enei (opis)

 • 24.05.2018 13:34

  Rozmowy ws. modelu finansowego dla Ostrołęki C są zaawansowane – prezes Enei

 • 24.05.2018 13:31

  Nie ma decyzji o wyjściu Enei z projektu jądrowego – prezes

 • 24.05.2018 13:28

  Enea nie zmienia polityki dywidendowej, chce pozostać spółką dywidendową

 • 24.05.2018 08:29

  Wyniki operacyjne grupy Enea w I kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 24.05.2018 07:59

  Enea zakłada, że w '18 pod presją będą obszary wydobycia, wytwarzania i obrotu

 • 24.05.2018 07:49

  Zysk netto j.d. Enei za I kw. wyniósł 240,8 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 24.05.2018 07:33

  Bogdanka miała w I kw. '18 r. 23 mln zł zysku netto j.d. wobec 67,9 mln zł rok wcześniej (opis)

 • 24.05.2018 07:30

  Zysk netto j.d. Enei za I kw. wyniósł 240,8 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 24.05.2018 07:23

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 07:11

  Bogdanka miała w I kw. '18 r. 23 mln zł zysku netto j.d. wobec 67,9 mln zł rok wcześniej

 • 23.05.2018 21:20

  ENEA SA (33/2018) Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

 • 23.05.2018 20:52

  ENEA SA (32/2018) Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 17.05.2018 23:15

  ENEA SA (31/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane na dzień 28 maja 2018 roku

 • 16.05.2018 19:12

  Zarząd Enei chce przeznaczyć zysk netto za '17 w kwocie 1,8 mld zł na kapitał rezerwowy

 • 16.05.2018 19:02

  ENEA SA (30/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 16.05.2018 18:15

  Zarząd Bogdanki za przeznaczeniem całego zysku za '17 na kapitał rezerwowy

 • 15.05.2018 15:28

  ENEA SA (29/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 08.05.2018 22:18

  Enea szacuje zysk netto j. d. w I kw. na 240 mln zł wobec konsensusu 205,5 mln zł (opis2)

 • 08.05.2018 22:07

  Wstępne wyniki operacyjne grupy Enea w I kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 08.05.2018 21:49

  Enea szacuje zysk netto j. d. w I kw. na 240 mln zł wobec konsensusu 205,5 mln zł (opis)

 • 08.05.2018 21:30

  Enea szacuje, że miała w I kw. 240 mln zł zysku netto j. d. i 702 mln zł EBITDA

 • 08.05.2018 21:23

  Wstępne wyniki Enei w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2018 21:02

  ENEA SA (28/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2018 roku

 • 30.04.2018 19:47

  ENEA SA (27/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2018 roku

 • 30.04.2018 19:36

  ENEA SA (26/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 28 maja 2018 roku

 • 25.04.2018 21:35

  ENEA SA (25/2018) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

 • 23.04.2018 08:02

  Enea Wytwarzanie podjęła decyzję ws. IGCC, chce budować z partnerem strategicznym - ME

 • 19.04.2018 17:01

  ENEA SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 roku

 • 17.04.2018 11:15

  Nikt nie złożył odwołania od wyniku przetargu na budowę bloku energetycznego w Ostrołęce

 • 16.04.2018 19:25

  ENEA SA (23/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 roku

 • 16.04.2018 19:17

  ENEA SA (22/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 16.04.2018 19:14

  ENEA SA (21/2018) Zmiany Statutu Spółki dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 roku

 • 16.04.2018 14:22

  Konsorcjum Polimeksu nie odwoła się od wyniku przetargu na budowę Ostrołęki C

 • 16.04.2018 10:26

  ENEA SA (20/2018) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej dokonane przez Ministra Energii

 • 13.04.2018 19:31

  ENEA SA (19/2018) Informacja nt. analiz dotyczących wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA

 • 12.04.2018 17:40

  ENEA SA (18/2018) Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

 • 06.04.2018 10:33

  Rafako i Polimex analizują dokumentację dotyczącą przetargu na Ostrołękę

 • 04.04.2018 18:05

  Konsorcjum GE Power i Alstom wybrane wykonawcą Elektrowni Ostrołęka C

 • 04.04.2018 17:54

  ENEA SA (17/2018) Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

 • 03.04.2018 17:29

  ENEA SA (16/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 28.03.2018 11:14

  PFR chce współfinansować kolejne, po Jaworznie, inwestycje energetyczne

 • 28.03.2018 09:59

  Minister energii liczy, że budowa bloku w Ostrołęce rozpocznie się przed końcem wakacji

 • 27.03.2018 20:48

  ENEA SA (15/2018) Wyrażenie zgody przez Zarząd ENEA S.A. i przez zgromadzenie wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

 • 27.03.2018 20:38

  Zgoda zgromadzenia wspólników El. Ostrołęka na wybór GE Power i Alstom na wykonawcę bloku C

 • 27.03.2018 11:47

  ENEA SA (14/2018) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

 • 26.03.2018 18:44

  Energa i Enea zawarły aneks do umowy inwestycyjnej ws. realizacji projektu Ostrołęka C

 • 26.03.2018 17:14

  ENEA SA (13/2018) Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka oraz nabycie udziałów w Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

 • 24.03.2018 07:50

  Zarząd Elektrowni Ostrołęka chce wyboru GE Power i Alstom Power System na wykonawcę Ostrołęki C

 • 24.03.2018 00:11

  ENEA SA (12/2018) Informacja na temat otrzymania od zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wniosku o zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW"

 • 23.03.2018 22:07

  ENEA SA (11/2018) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 r.

 • 23.03.2018 14:31

  Farmy offshore to interesujący kierunek rozwoju dla Enei – prezes (opis)

 • 23.03.2018 14:12

  Enea do końca roku może podjąć kierunkową decyzję ws. IGCC

 • 23.03.2018 13:45

  Farmy offshore to intersujący kierunek rozwoju dla Enei – prezes

 • 23.03.2018 12:43

  Bogdanka planuje w ‘18 wydobycie węgla na poziomie ok. 9 mln ton

 • 23.03.2018 07:59

  Wyniki operacyjne grupy Enea w IV kw.'17 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 23.03.2018 07:43

  Zysk netto j.d. Enei za '17 wyniósł 1.070 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 23.03.2018 07:18

  Enea zakłada, że jej CAPEX wyniesie w tym roku 2,42 mld zł (opis)

 • 23.03.2018 06:57

  Enea zakłada, że jej CAPEX wyniesie w tym roku 2,42 mld z

 • 23.03.2018 06:56

  ENEA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 23.03.2018 06:49

  Zysk netto j.d. Enei za '17 wyniósł 1.070 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 23.03.2018 06:44

  Bogdanka miała w 2017 r. 667,9 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 23.03.2018 06:43

  ENEA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 06:41

  ENEA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.03.2018 17:05

  Energa nie widzi ryzyka dla finansowania Ostrołęki C - wiceprezes (wywiad)

 • 22.03.2018 10:52

  Ireneusz Kulka w radzie nadzorczej Enei

 • 22.03.2018 10:47

  ENEA SA (10/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej dokonane przez Ministra Energii

 • 22.03.2018 08:01

  Sytuacja na rynku energetycznym skłania do dyskusji nt. struktury własnościowej spółek energetycznych - ME

 • 19.03.2018 21:49

  ENEA SA (9/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 roku

 • 19.03.2018 21:32

  ENEA SA (8/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 16 kwietnia 2018 roku

 • 19.03.2018 18:01

  Artur Wasil powołany na stanowisko prezesa Bogdanki (opis)

 • 19.03.2018 17:46

  Artur Wasil powołany na stanowisko prezesa Bogdanki

 • 15.03.2018 14:43

  Tchórzewski szacuje koszt projektu jądrowego na 70-75 mld zł

 • 15.03.2018 09:09

  Wood podniósł rekomendacje dla Energi, Enei i PGE do "kupuj"

 • 13.03.2018 10:37

  ENEA SA (7/2018) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A.

 • 07.03.2018 08:20

  ENEA SA (6/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 01.03.2018 07:51

  URE zatwierdził zmiany taryf dla czterech OSD w związku z ustawą o elektromobilności

 • 28.02.2018 18:13

  Enea miała w 2017 roku 1.070 mln zł zysku netto j. d. i 2.684 mln zł EBITDA (opis)

 • 28.02.2018 17:51

  Enea miała w 2017 roku 1.070 mln zł zysku netto j. d. i 2.684 mln zł EBITDA

 • 28.02.2018 17:39

  ENEA SA (5/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 rok

 • 21.02.2018 19:18

  Enea w jednostk. wynikach za '17 odwróci odpisy na Enea Wytwarzanie w wys. 879,3 mln zł

 • 21.02.2018 19:01

  ENEA SA (4/2018) Informacja na temat wstępnych wyników prac związanych z testami na utratę wartości skutkujących prawdopodobnym odwróceniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość udziałów Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 16.02.2018 14:22

  Prezes Bogdanki Krzysztof Szlaga odwołany; p.o. prezesa Sławomir Karlikowski

 • 14.02.2018 11:56

  Trigon DM podniósł rekomendację dla Enei do "trzymaj"

 • 12.02.2018 14:58

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch (opis)

 • 12.02.2018 14:34

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch

 • 12.02.2018 12:01

  DM BZ WBK wydał rekomendacje dla czterech grup energetycznych: PGE, Tauronu, Energi i Enei

 • 07.02.2018 14:04

  Są dyskusje o fuzjach w energetyce, ale ich nie inicjuję - Tchórzewski

 • 18.01.2018 13:13

  Spółki energetyczne z antysmogowymi ofertami sprzedaży energii w nocy

 • 18.01.2018 09:39

  Enea przygotowuje ofertę sprzedaży energii w godzinach nocnych z preferencyjnymi cenami

 • 17.01.2018 07:21

  URE zatwierdził kolejne zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 16.01.2018 09:58

  ENEA SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 04.01.2018 13:04

  URE zatwierdził zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 04.01.2018 09:59

  Tchórzewski nie sądzi, by zrezygnowano z budowy Ostrołęki C

 • 03.01.2018 19:15

  Enea podpisała z PGG umowę za 1,49 mld zł na dostawę węgla do Elektrowni Połaniec

 • 03.01.2018 19:10

  ENEA SA (2/2018) Zawarcie umowy na zakup węgla z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o.

 • 03.01.2018 14:37

  ENEA SA (1/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

 • 28.12.2017 21:50

  ENEA SA (47/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

 • 28.12.2017 21:47

  ENEA SA (46/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 28.12.2017 21:45

  ENEA SA (45/2017) Zmiany Statutu Spółki dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

 • 28.12.2017 13:04

  W przetargu na Ostrołękę C trzy oferty od 4,85 do 9,59 mld zł, najdroższa Polimeksu i Rafako (opis)

 • 28.12.2017 12:46

  W przetargu na budowę bloku Ostrołęka C zostały złożone trzy oferty od 4,85 do 9,59 mld zł

 • 27.12.2017 20:07

  Niezgoda zrezygnowała z funkcji przewodniczącej rady nadzorczej Enei

 • 27.12.2017 19:42

  ENEA SA (44/2017) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A

 • 22.12.2017 15:40

  ENEA SA (43/2017) Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie współkontroli nad Polską Grupą Górniczą sp. z o.o.

 • 19.12.2017 21:32

  ENEA SA (42/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.12.2017 19:38

  Rozstrzygnięcie przetargu na budowę bloku w Ostrołęce na początku '18 - prezes Enei (opis)

 • 19.12.2017 18:12

  Rozstrzygnięcie przetargu na budowę bloku w Ostrołęce na początku '18 - prezes Enei

 • 19.12.2017 16:32

  Enea oddaje do użytku nowy blok w Elektrowni Kozienice

 • 15.12.2017 12:52

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE (opis)

 • 15.12.2017 12:16

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE

 • 12.12.2017 20:39

  Odwrócenie odpisu Bogdanki zwiększy jej EBIT o 500-530 mln zł, a wynik netto o 400-430 mln zł (aktl.)

 • 12.12.2017 20:26

  ENEA SA (41/2017) Informacja w sprawie neutralnego wpływu odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przez spółkę zależną LW "Bogdanka" S.A.

 • 12.12.2017 17:22

  Odwrócenie odpisu Bogdanki zwiększy jej EBIT o 500-530 mln zł, a wynik netto o 400-430 mln zł

 • 08.12.2017 09:20

  Po '20 r. energetyka nie będzie miała miejsca, by zwiększyć zadłużenie pod duże inwestycje - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2017 17:52

  ME chce, by NWZ Enei zajęło się zmianami w składzie rady nadzorczej

 • 07.12.2017 17:29

  ENEA SA (40/2017) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.

 • 07.12.2017 11:42

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne mocno rosną po uchwaleniu ustawy o rynku mocy

 • 07.12.2017 09:53

  Enea może najbardziej skorzystać na rynku mocy - Ipopema (opinia)

 • 05.12.2017 14:26

  Blok w El. Ostrołęka może być finansowany z bilansu i z innych źródeł, raczej krajowych (opis)

 • 05.12.2017 13:27

  Blok w El. Ostrołęka może być finansowany z bilansu i z innych źródeł, raczej krajowych

 • 01.12.2017 20:16

  ENEA SA (39/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 roku

 • 01.12.2017 20:13

  ENEA SA (38/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 grudnia 2017 roku

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 23.11.2017 15:16

  Trwają analizy dot. modelu finansowego dla bloku w Ostrołęce - prezes Enei

 • 23.11.2017 14:58

  Enea do końca ‘18 chce podjąć decyzję w sprawie bloku IGCC

 • 23.11.2017 13:30

  Grupa Enea planuje na IV kw. ponad 1 mld zł nakładów inwestycyjnych

 • 23.11.2017 07:33

  Wyniki operacyjne grupy Enea w III kw.'17 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 23.11.2017 07:27

  Zysk netto Enei za III kw. '17 wyniósł 214,1 mln, EBITDA 589 mln zł (opis)

 • 23.11.2017 06:47

  Zysk netto Enei za III kw. '17 wyniósł 214,1 mln, zgodnie z szacunkami

 • 23.11.2017 06:42

  Bogdanka miała w III kwartale 31,5 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 23.11.2017 06:35

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 22.11.2017 14:37

  DM BZ WBK podniósł rekomendacje dla czterech grup energetycznych

 • 20.11.2017 11:59

  Bogdanka ma koncesję na wydobywanie węgla ze złoża Ostrów w obszarze Ludwin (opis)

 • 14.11.2017 09:00

  Inwestycje PGG w okresie I-VIII osiągnęły 602,9 mln zł, czyli 68,5 proc. planu - ME

 • 08.11.2017 09:19

  Wyniki Enei za trzeci kwartał rozczarowujące, Bogdanki neutralne (opinia)

 • 08.11.2017 08:06

  Szacunkowe wyniki Enei w III kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 07.11.2017 22:57

  Szacunkowe wyniki Enei w III kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2017 22:07

  ENEA SA (37/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres I - III kwartał 2017 roku

 • 06.11.2017 14:06

  Produkcja węgla w PGG w '17 przekroczy 30 mln ton - Tchórzewski, ME

 • 02.11.2017 11:37

  ME rozważa podjęcie działań w celu zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie

 • 27.10.2017 16:46

  Polski rząd zaskarżył konkluzje BAT w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • 11.10.2017 12:00

  Grupa Enea nie widzi obecnie potrzeby importu węgla

 • 06.10.2017 16:44

  ENEA SA (36/2017) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A.

 • 05.10.2017 12:17

  ENEA SA (35/2017) Powołanie Członka Zarządu Enea S.A.

 • 29.09.2017 20:28

  ENEA SA (34/2017) Informacja o rezygnacji z czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A.

 • 29.09.2017 14:28

  ENEA SA (33/2017) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Enea S.A.

 • 22.09.2017 13:04

  Piotr Olejniczak wejdzie do zarządu Enei 1 października

 • 22.09.2017 12:58

  ENEA SA (32/2017) Powołanie Członka Zarządu Enea S.A.

 • 08.09.2017 13:36

  Nakłady inwestycyjne Enei, w tym kapitałowe, wyniosą w '17 ponad 4 mld zł - prezes

 • 08.09.2017 12:54

  Bogdanka spodziewa się w '18 niewielkiego wzrostu cen węgla

 • 08.09.2017 11:06

  Enea szacuje koszty dostosowania aktywów wytwórczych do BAT na ok. 500 mln zł

 • 08.09.2017 07:47

  Zysk netto Enei w II kw. '17 wyższy o 17,8 mln zł od wcześniejszych szacunków

 • 07.09.2017 21:15

  ENEA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 06.09.2017 12:23

  Po wybudowaniu bloku w Ostrołęce nie będzie trzeba inwestować w konwencjonalną energetykę węglową - ME

 • 28.08.2017 14:45

  ENEA SA (31/2017) Uzupełnienie informacji nt. osoby delegowanej do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A.

 • 24.08.2017 21:11

  Rada nadzorcza Enei odwołała dwóch członków zarządu spółki

 • 24.08.2017 20:51

  ENEA SA (30/2017) Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.

 • 24.08.2017 16:18

  ENEA SA (29/2017) Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Enea S.A.

 • 17.08.2017 18:25

  Opublikowano konkluzje BAT; energetyka ma 4 lata na dostosowanie do nowych wymogów - CMS

 • 17.08.2017 15:07

  Tchórzewski szacuje, że koszty usuwania skutków nawałnic mogą wynieść 150-200 mln zł (opis)

 • 17.08.2017 13:49

  Tchórzewski szacuje, że koszty usuwania skutków nawałnic wyniosą 150-200 mln zł

 • 16.08.2017 08:14

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla Enei, Tauronu i ZE PAK, podwyższa dla Polenergii

 • 10.08.2017 12:52

  KPRM i MR chcą uzupełnienia OSR do projektu rozporządzenia ME ws. obowiązku OZE na '18

 • 02.08.2017 08:54

  Wstępne wyniki Enei za II kw. lekko powyżej oczekiwań (opinia)

 • 01.08.2017 19:53

  Szacunkowy zysk netto Enei w II kw. 13 proc. wyższy od oczekiwań, Bogdanki o 5 proc. (opis)

 • 01.08.2017 19:36

  Wstępne wyniki Bogdanki w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.08.2017 19:29

  Wstępne wyniki Enei w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.08.2017 19:20

  Grupa Enea szacuje, że miała w I poł. 17 r. 606 mln zł zysku netto i 1.341 mln zł EBITDA

 • 01.08.2017 19:12

  ENEA SA (28/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

 • 21.07.2017 14:37

  Zasady korporacji w Grupie Enea niebezpieczne dla kopalni - związki w Bogdance

 • 20.07.2017 16:21

  Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii

 • 19.07.2017 14:35

  PSEW negatywnie o poselskiej nowelizacji ustawy o OZE; apeluje o interwencję na rynku certyfikatów

 • 17.07.2017 11:54

  Bogdanka złożyła do MŚ wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla ze złoża Ostrów

 • 30.06.2017 17:52

  ENEA SA (27/2017) Potwierdzenie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings

 • 30.06.2017 16:51

  Fitch potwierdził rating Enei na poziomie "BBB", perspektywa stabilna

 • 28.06.2017 14:25

  ENEA SA (26/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 14:37

  ENEA SA (25/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Enea S.A.

 • 27.06.2017 11:52

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Enei do "trzymaj" (opis)

 • 27.06.2017 11:32

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Enei do "trzymaj"

 • 27.06.2017 08:46

  ENEA SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 07:57

  ENEA SA (23/2017) Zmiany Statutu Spółki dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 26.06.2017 18:11

  ENEA SA (22/2017) Informacja w sprawie dywidendy

 • 26.06.2017 12:14

  WZ Bogdanki za wypłatą 34 mln zł dywidendy za '16, czyli 1 zł na akcję

 • 26.06.2017 11:43

  WZ Enei za wypłatą 110,36 mln zł dywidendy za 2016 rok

 • 20.06.2017 18:46

  ENEA SA (21/2017) Uzupełnienie projektów uchwał przesłanych przez Akcjonariusza

 • 13.06.2017 20:28

  ENEA SA (21/2017) Projekty uchwał przesłane przez Akcjonariusza

 • 12.06.2017 12:34

  PGG i Enea wspólnie poszukają możliwości ekologicznego wykorzystania mułów węglowych

 • 06.06.2017 17:35

  ENEA SA (20/2017) Wniosek Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.

 • 01.06.2017 12:01

  Resort energii chce, by Enea była liderem nowoczesnej energetyki węglowej

 • 30.05.2017 14:37

  ENEA SA (19/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku

 • 30.05.2017 14:35

  ENEA SA (18/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku

 • 25.05.2017 14:17

  Enea może wydać do 500 mln zł na dostosowanie do BAT

 • 25.05.2017 08:49

  Wyniki Enei za I kw. po oczyszczeniu lepsze od wstępnych danych (opinia)

 • 25.05.2017 07:27

  Zysk netto Enei w I kw. '17 wyniósł 321,2 mln zł, EBITDA 666,4 mln zł (opis)

 • 25.05.2017 07:13

  Wyniki operacyjne grupy Enea w I kw.'17 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 25.05.2017 06:53

  Zysk netto Enei w I kw. '17 wyniósł 321,2 mln, zgodnie z szacunkami

 • 25.05.2017 06:49

  Bogdanka miała w I kwartale 68,2 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 25.05.2017 06:45

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 13:01

  Do końca roku studium wykonalności dla projektu Enei dot. zgazowania węgla

 • 11.05.2017 17:27

  ENEA SA (17/2017) Rezygnacja Spółki z udziału w transakcji nabycia aktywów od EDF

 • 10.05.2017 19:30

  Negocjacje ws. kupna aktywów EDF na finiszu - Tchórzewski, ME

 • 09.05.2017 21:53

  Zysk netto Enei w I kw. wyższy o 2 proc. od konsensusu, Bogdanki o 15 proc. (opis)

 • 09.05.2017 20:52

  Enea miała w I kw. 17 r. 321 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 666 mln zł - szacunki

 • 09.05.2017 20:20

  ENEA SA (16/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

 • 28.04.2017 19:00

  Bogdanka chce wypłacić 34 mln zł dywidendy za '16, czyli 1 zł na akcję

 • 25.04.2017 11:40

  ME liczy na finalizację umowy ws. kupna aktywów EDF w Polsce najpóźniej do końca VI

 • 20.04.2017 18:55

  ENEA SA (15/2017) Opinia Rady Nadzorczej Enea S.A. w sprawie dywidendy

 • 10.04.2017 09:55

  PGG chciałaby osiągnąć w '17 "wysoki" dodatni wynik finansowy

 • 31.03.2017 16:09

  CAPEX PGG w latach 2017-20 na poziomie ponad 7 mld zł; docelowe wydobycie ok. 34 mln ton (opis2)

 • 31.03.2017 15:00

  Nakłady inwestycyjne PGG w latach 2017-20 na poziomie ponad 7 mld zł (opis)

 • 31.03.2017 14:11

  PGE, Energa, Enea, PGNiG, Węglokoks i TF Silesia mają umowę inwestycyjną z PGG

 • 31.03.2017 13:53

  PGE, Energa, Enea, PGNiG, Węglokoks i TF Silesia mają umowę inwestycyjną z PGG

 • 31.03.2017 13:45

  ENEA SA (14/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 31.03.2017 08:52

  Enea pozytywnie zaskoczyła dywidendą, ale kursowi ciążyć może dokapitalizowanie PGG (opinia, aktl.)

 • 31.03.2017 08:45

  Enea pozytywnie zaskoczyła dywidendą, ale kursowi ciążyć może dokapitalizowanie PGG (opinia)

 • 30.03.2017 22:20

  Wyniki operacyjne Enei w IV kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 30.03.2017 22:02

  Enea spodziewa się w '17 pogorszenia perspektyw w energetyce konwencj., OZE i dystrybucji (opis)

 • 30.03.2017 21:40

  Enea ma zgodę RN na objęcie udziałów w kapitale PGG za 300 mln zł

 • 30.03.2017 21:36

  Enea zakłada, że jej CAPEX wyniesie w tym roku 2,7 mld zł, porównywalnie rdr (opis)

 • 30.03.2017 21:35

  ENEA SA (13/2017) Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

 • 30.03.2017 21:33

  Zarząd Enei rekomenduje wypłatę 110,36 mln zł dywidendy za 2016 rok

 • 30.03.2017 21:29

  ENEA SA (12/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.03.2017 21:24

  Enea zakłada, że jej CAPEX wyniesie w tym roku 2,7 mld z

 • 30.03.2017 21:22

  Enea spodziewa się w '17 pogorszenia perspektyw w energetyce konwencjonalnej, OZE i dystrybucji

 • 30.03.2017 21:16

  Zysk netto Enei w 2016 r. wyniósł 848,9 mln, zgodnie z szacunkami

 • 30.03.2017 21:14

  ENEA SA Consolidated report on payments made for the account of the public administration in 2016.pdf

 • 30.03.2017 21:13

  Bogdanka miała w 2016 r. 182 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 30.03.2017 21:09

  ENEA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 30.03.2017 21:06

  ENEA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 30.03.2017 13:26

  W kwietniu krótka lista wykonawców Ostrołęki C - wiceprezes Energi

 • 28.03.2017 15:51

  Cena w wezwaniu na Polimex zmieniona na 4,91 zł za akcję

 • 15.03.2017 18:25

  PGNiG Termika odstąpiło od udziału w transakcji przejęcia aktywów EDF w Polsce

 • 15.03.2017 18:15

  ENEA SA (11/2017) Zmiany w procesie negocjacji dotyczących nabycia aktywów od EDF

 • 15.03.2017 12:22

  Podział aktywów EDF po transakcji nie jest przesądzony - Tchórzewski

 • 15.03.2017 12:17

  Enea przedstawi rekomendację dot. dywidendy 30 III, razem z raportem rocznym

 • 15.03.2017 11:42

  Enea analizuje model biznesowy planowanego połączenia PGG i KHW

 • 15.03.2017 11:18

  ME nie ma sygnałów, by ZE PAK był na sprzedaż - Tchórzewski (opis)

 • 15.03.2017 10:44

  Dostosowanie Elektrowni Połaniec do BAT wymaga ok. 100 mln zł rocznie przez 3 lata

 • 14.03.2017 17:06

  Enea kupiła 100 proc. akcji Engie Energia Polska (opis)

 • 14.03.2017 16:45

  Enea kupiła 100 proc. akcji Engie Energia Polska

 • 14.03.2017 16:37

  ENEA SA (10/2017) Nabycie 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 13.03.2017 22:01

  Enea w '16 miała 849 mln zł zysku netto i 2.328 mln zł EBITDA - szacunki (opis)

 • 13.03.2017 20:47

  Enea miała w 2016 r. 849 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 2,328 mld zł - szacunki

 • 13.03.2017 20:34

  ENEA SA (9/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok

 • 09.03.2017 15:02

  Węglokoks nie weźmie udziału w dokapitalizowaniu PGG po połączeniu z KHW - ME (opis, aktl.)

 • 09.03.2017 11:13

  Węglokoks nie weźmie udziału w restrukturyzacji KHW - Tchórzewski (opis)

 • 08.03.2017 12:28

  Deklarowany udział PGNiG Termika w procesie przejmowania od EDF aktywów wynosi 30 proc.

 • 08.03.2017 08:43

  Zaawansowanie budowy bloku w Kozienicach wynosi 93 proc. - ME

 • 03.03.2017 08:24

  Wstępna cena sprzedaży Engie Energia Polska atrakcyjna (opinia)

 • 03.03.2017 07:41

  Wstępna cena sprzedaży Engie Energia Polska ustalona na 1,264 mld zł

 • 03.03.2017 07:26

  ENEA SA (8/2017) Ustalenie wstępnej ceny za 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 02.03.2017 18:44

  Po sesji 17 marca JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG 20 (opis)

 • 02.03.2017 18:20

  Po sesji 17 marca JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG 20

 • 02.03.2017 17:31

  Do finalizacji umowy przejęcia aktywów EDF Polska może dojść w IV lub V - Tobiszowski

 • 28.02.2017 17:37

  Enea jest o krok od przejęcia Elektrowni Połaniec (opis)

 • 28.02.2017 16:23

  Spełnione zostały warunki zawieszające umowę zakupu Engie Energia Polska przez Eneę

 • 28.02.2017 16:11

  ENEA SA (7/2017) Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających umowy warunkowej dotyczącej zakupu 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 20.02.2017 14:44

  JSW zastąpi Eneę w WIG20 - Trigon DM (opinia)

 • 13.02.2017 21:22

  ENEA SA (6/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 10 % udziału funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA w ogólnej liczbie głosów w Enea S.A.

 • 10.02.2017 11:07

  Tobiszowski ocenia, że podpisanie umowy przejęcia aktywów EDF Polska nastąpi w II kwartale

 • 02.02.2017 12:54

  Energa nie wyklucza emisji euroobligacji pod finansowanie Ostrołęki C

 • 27.01.2017 17:39

  Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika rozpoczynają negocjacje z EDF Investment (opis)

 • 27.01.2017 17:30

  Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika rozpoczynają negocjacje z EDF Investment

 • 27.01.2017 17:23

  ENEA SA (5/2017) Rozpoczęcie negocjacji z EDF Investment SAS

 • 27.01.2017 14:28

  ENEA SA (4/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 15:19

  Kursy spółek energetycznych mocno rosną; pomagają czynniki rynkowe i techniczne (opinia)

 • 24.01.2017 07:00

  Bogdanka chce w ciągu kilku tyg. przedstawić strategię; CAPEX w '17 może być wyższy rdr (wywiad)

 • 24.01.2017 07:00

  Bogdanka zakłada w '17 8,5-9 mln t produkcji węgla i stabilne lub minimalnie niższe ceny rdr (wywiad)

 • 20.01.2017 18:54

  Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły nową emisję Polimeksu i kupiły akcje od ARP

 • 20.01.2017 18:37

  ENEA SA (3/2017) Informacja o zawarciu umowy subskrypcji akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz o zawarciu transakcji nabycia akcji Polimex-Mostostal S.A. od SPV Operator sp. z o.o.

 • 18.01.2017 18:56

  ENEA SA (2/2017) Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz innych umów w ramach transakcji.

 • 18.01.2017 18:43

  Cena emisyjna akcji Polimeksu ustalona na 2 zł; spółki energetyczne mają objąć po 37,5 mln akcji

 • 18.01.2017 14:06

  Rozwiązano umowę na wyłączność negocjacji między EDF a IFM Investors ws. sprzedaży kogeneracji

 • 17.01.2017 14:55

  Enea ma zgodę UOKiK na nabycie 50 proc. akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka

 • 17.01.2017 14:45

  ENEA SA (1/2017) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

 • 13.01.2017 13:00

  Czwartkowa rada nadzorcza Polimeksu bez uchwały ws. parametrów emisji

 • 02.01.2017 14:53

  ME chce, by do połączenia PGG i KHW doszło do końca marca - Tobiszowski (opis)

 • 29.12.2016 13:37

  Enea Operator pozyska ze środków unijnych ponad 250 mln zł na inwestycje

 • 28.12.2016 11:22

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej (opis)

 • 28.12.2016 10:27

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej

 • 27.12.2016 16:40

  PGE, Enea, Energa i PGNiG podpisały list intencyjny z Polimeksem ws. potencjalnego zaangażowania w spółkę

 • 27.12.2016 16:27

  ENEA SA (47/2016) Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz złożeniu wniosku do UOKiK

 • 27.12.2016 08:30

  DM PKO BP rekomenduje "kupuj" CEZ i ZE PAK oraz "trzymaj" pozostałe spółki energetyczne (opis)

 • 27.12.2016 08:21

  DM PKO BP obniżył rekomendacje dla PGE i Polenergii do "trzymaj"

 • 23.12.2016 21:03

  Enea kupi Engie Energia Polska, transakcja wpłynie pozytywnie na przychody i EBITDA (opis)

 • 23.12.2016 20:32

  Enea ma warunkową umowę kupna 100 proc. akcji Engie Energia Polska

 • 23.12.2016 20:18

  ENEA SA (46/2016) Podpisanie umowy warunkowej dotyczącej zakupu 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 23.12.2016 14:38

  Enea Wytwarzanie przystała na przesunięcie terminu oddania bloku w Kozienicach

 • 23.12.2016 14:21

  ENEA SA (45/2016) Podpisanie aneksu terminowego do umowy dotyczącej realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice

 • 20.12.2016 10:24

  Haitong Bank obniża cenę docelową akcji Enei do 8,25 zł

 • 19.12.2016 10:55

  ENEA SA (44/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 15 grudnia 2016 roku

 • 16.12.2016 13:25

  ME myśli o poszerzeniu konsorcjum do oferty na zakup aktywów EDF - minister energii (opis)

 • 16.12.2016 11:21

  ME nie przewiduje, by spółki energetyczne nie płaciły dywidendy za 2016 rok - minister energii (opis)

 • 16.12.2016 11:08

  ME myśli o poszerzeniu konsorcjum do oferty na zakup aktywów EDF - minister energii

 • 15.12.2016 20:03

  ENEA SA (43/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 15 grudnia 2016 roku

 • 14.12.2016 14:01

  Krajowe spółki są gotowe kupić aktywa EDF - Tchórzewski, ME

 • 14.12.2016 09:43

  Rząd nie dał zgody na podział EDF Polska ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego

 • 14.12.2016 09:10

  Brak zgody polskiego rządu na podział EDF Polska, EDF ubolewa (opis)

 • 08.12.2016 13:05

  Enea i Energa zawarły umowę inwestycyjną ws. realizacji projektu Ostrołęka C

 • 08.12.2016 12:55

  ENEA SA (42/2016) Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Energa S.A. dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

 • 07.12.2016 11:59

  Od '17 Enea, Energa i Tauron z dźwignią blisko max. poziomu dla obecnych ratingów - Fitch (wywiad)

 • 06.12.2016 17:16

  PGE, Enea, Energa i PGNiG rozpoczęły rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w Polimex

 • 06.12.2016 17:06

  ENEA SA (41/2016) Informacja o rozpoczęciu negocjacji projektu umowy inwestycyjnej przez Enea S.A. z pozostałymi inwestorami tj. Energa S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A. oraz o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy inwestorami, a "Polimex-Mos

 • 05.12.2016 12:18

  URE otrzymał wnioski taryfowe od największych spółek energetycznych

 • 02.12.2016 17:54

  Enea ma wyłączność negocjacyjną na zakup Engie Energia Polska do końca '16

 • 02.12.2016 17:38

  ENEA SA (40/2016) Uzyskanie wyłączności negocjacyjnej na zakup 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 02.12.2016 10:12

  ME chce, by do połączenia KHW i PGG doszło w styczniu; Enea dokapitalizuje już PGG - Tobiszowski

 • 30.11.2016 20:43

  Enea, PGE, Energa i PGNiG Termika złożyły EDF nową ofertę

 • 30.11.2016 20:30

  ENEA SA (39/2016) Złożenie wraz z partnerami nowej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 30.11.2016 19:11

  ENEA SA (38/2016) Podtrzymanie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings

 • 30.11.2016 17:01

  Fitch potwierdził rating Enei na poziomie "BBB", perspektywa stabilna (opis)

 • 30.11.2016 16:44

  Energa ma zgodę RN na zawarcie wieloletniej umowy z PGG na dostawy węgla

 • 30.11.2016 16:36

  Energa sprzeda 50 proc. akcji Elektrowni Ostrołęka na rzecz Enei za ok. 101 mln zł

 • 30.11.2016 16:32

  Fitch potwierdził rating Enei na poziomie "BBB"

 • 30.11.2016 16:18

  ENEA SA (37/2016) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Enea S.A. na wspólne z Energa S.A. zaangażowanie w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

 • 24.11.2016 08:56

  DM BZ WBK podnosi rekomendację dla Energi do "kupuj", podtrzymuje "sprzedaj" PGE, Tauron, Eneę

 • 18.11.2016 14:41

  ENEA SA (36/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 15 grudnia 2016 roku

 • 18.11.2016 14:39

  ENEA SA (35/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 15 grudnia 2016 roku

 • 16.11.2016 12:29

  Energa chce do końca '16 ogłosić przetarg na budowę bloku w Ostrołęce (opis)

 • 16.11.2016 10:49

  Energa liczy na udział funduszy w Ostrołęce C

 • 15.11.2016 20:37

  Energa zakłada, że będzie mieć z Eneą po połowie udziałów w Ostrołęce C

 • 15.11.2016 09:20

  JSW zastąpi Eneę i Energę w indeksie MSCI Poland

 • 15.11.2016 08:43

  KHW zebrał 2384 wnioski wstępne od pracowników ws. rozwiązań osłonowych

 • 10.11.2016 13:27

  Enea wyda w tym roku jeszcze 1 mld zł na inwestycje

 • 10.11.2016 07:14

  Wyniki operacyjne Enei w III kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 10.11.2016 06:51

  Bogdanka miała w III kw. 45,2 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 10.11.2016 06:45

  Zysk netto Enei w III kwartale wyniósł 249,4 mln, zgodnie z szacunkami

 • 10.11.2016 06:37

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 11:07

  Decyzja o sposobie restrukturyzacji KHW ok. 21 XI - Tobiszowski

 • 02.11.2016 19:17

  Enea szacuje, że w III kw. miała 249 mln zł zysku netto wobec 196,1 mln zł konsensusu (opis)

 • 02.11.2016 19:01

  Enea szacuje, że w III kw. 2016 miała 249 mln zł zysku netto wobec 196,1 mln zł konsensusu

 • 02.11.2016 18:45

  ENEA SA (34/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartał 2016 roku

 • 02.11.2016 17:04

  Rada nadzorcza odwołała prezesa i wiceprezesa spółki Węglokoks Kraj

 • 02.11.2016 08:45

  JSW zastąpi Energę i Eneę w indeksie MSCI Poland - VTB

 • 28.10.2016 22:08

  Enea rezygnuje z zakupu praw majątkowych wynikających z zielonych certyfikatów

 • 28.10.2016 21:53

  Enea podpisała list intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem w KHW

 • 28.10.2016 21:09

  ENEA SA (33/2016) Podpisanie Listu Intencyjnego ws. wstępnego zainteresowania zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy S.A.

 • 28.10.2016 21:07

  ENEA SA (32/2016) Informacja nt. wypowiedzenia/odstąpienia przez Enea S.A. od umów dotyczących zakupu praw majątkowych

 • 28.10.2016 15:02

  Rząd nie mówi "nie" inwestorom do aktywów EDF - Morawiecki

 • 28.10.2016 07:10

  Bogdanka rozpoczęła sprzedaż węgla na Ukrainę; w '16 dostarczy łącznie 150 tys. ton (wywiad)

 • 27.10.2016 20:19

  Minister energii liczy na porozumienie z EDF

 • 26.10.2016 12:28

  Rząd oczekuje długoterminowego inwestora dla aktywów EDF w Polsce - Tchórzewski, ME

 • 26.10.2016 10:40

  EDF wybrał IFM do wyłącznych rozmów ws. sprzedaży aktywów kogeneracyjnych, EPH ws. Rybnika (opis)

 • 26.10.2016 09:26

  EDF rozmawia z IFM ws. sprzedaży aktywów ciepłowniczych, z EPH ws. Rybnika

 • 24.10.2016 19:25

  Dokapitalizowanie KHW nie gwarantuje pełnej stabilności, potrzebne inne działania - ME

 • 20.10.2016 17:50

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł (opis)

 • 20.10.2016 16:11

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł

 • 19.10.2016 17:03

  Spółki energetyczne powołały ElectroMobility Poland

 • 19.10.2016 11:18

  Energa chce mieć z Eneą kontrolę nad Ostrołęką C; możliwy udział inwestorów fin., w tym PFR - prezes

 • 17.10.2016 22:21

  Fundusze TFI PZU przekroczyły próg 5 proc. w Enei

 • 17.10.2016 22:11

  ENEA SA (31/2016) Zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 5 % udziału funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA w ogólnej liczbie głosów w Enea S.A.

 • 12.10.2016 15:39

  ME podtrzymuje, że KHW potrzebuje 700 mln zł, umowa z inwestorami do końca roku

 • 04.10.2016 10:43

  DM mBank obniżył rekomendację dla PGE, a ceny docelowe dla Tauronu, Enei i PGE

 • 03.10.2016 14:52

  Enea poszuka partnerów do projektów inwestycyjnych

 • 03.10.2016 11:18

  Enea chce pozostać spółką dywidendową; poziom wypłat powiązany z inwestycjami

 • 03.10.2016 10:02

  Grupa Enea szacuje wzrost EBITDA do 2025 r. o 38 proc. z 2,13 mld zł w 2015 r.

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 30.09.2016 16:21

  Enea złożyła ofertę zakupu 100 proc. akcji Engie Energia Polska (opis2)

 • 30.09.2016 15:51

  Enea złożyła ofertę zakupu 100 proc. akcji Engie Energia Polska (opis)

 • 30.09.2016 15:44

  Enea złożyła ofertę zakupu 100 proc. akcji Engie Energia Polska

 • 30.09.2016 15:38

  ENEA SA (30/2016) Złożenie oferty na zakup 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 30.09.2016 12:48

  Rafako podpisało z Eneą Wytwarzanie umowę o wartości 289,2 mln zł netto (opis)

 • 30.09.2016 11:40

  Rafako podpisało z Eneą Wytwarzanie umowę o wartości 289,2 mln zł netto

 • 30.09.2016 09:39

  Enea traci ok. 1,6 proc.; wysoki CAPEX nie służy inwestycji w spółkę (opinia)

 • 30.09.2016 07:58

  Łączna moc konwencjonalnych źródeł wytwarzania Enei wzrośnie do 5,8 – 6,3 GW w '25 r. (opis)

 • 30.09.2016 07:08

  Enea zapowiada optymalizację kosztów stałych o 700 mln zł do '25 r.

 • 30.09.2016 07:00

  Podstawowe nakłady na utrzymanie ciągłości funkcjonowania Enei w latach 16 –30 wyniosą ok. 26,4 mld zł

 • 30.09.2016 06:52

  Enea chce zwiększyć sprzedaż energii do klientów końcowych do 20,1 TWh w 2025 r. - strategia

 • 29.09.2016 23:55

  ENEA SA (29/2016) Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku

 • 29.09.2016 09:08

  Bogdanka i Enea zawarły aneksy do umów wieloletnich; wolumeny dostaw z Bogdanki wzrosną

 • 27.09.2016 15:00

  Potencjalne inwestycje Energi i Enei mogą mieć negatywny wpływ na ich ratingi - Fitch

 • 23.09.2016 11:50

  Bogdanka może nadal dostarczać węgiel do Elektrowni Ostrołęka - Tobiszowski, ME

 • 22.09.2016 12:18

  Wartość nominalna akcji może być w pierwszej kolejności podniesiona w PGE i PGNiG (opinia)

 • 22.09.2016 11:36

  Spółki energetyczne mocno spadają po wypowiedziach ministra energii

 • 21.09.2016 12:13

  Bogdanka podtrzymuje plan produkcji 8-9 mln ton rocznie w najbliższych latach

 • 20.09.2016 16:21

  ME kieruje do konsultacji Plan rozwoju elektromobilności (aktl.)

 • 20.09.2016 13:40

  ME kieruje do konsultacji Plan rozwoju elektromobilności

 • 19.09.2016 15:46

  Energa zawarła z Eneą i PGG listy intencyjne ws. Ostrołęki (opis)

 • 19.09.2016 15:20

  Enea i Energa mają list intencyjny ws. współpracy przy budowie i eksploatacji bloku w Ostrołęce

 • 19.09.2016 15:11

  ENEA SA (28/2016) Podpisanie Listu Intencyjnego z Energa S.A. w sprawie budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

 • 16.09.2016 18:03

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę zakupu aktywów EDF (opis, aktl.)

 • 16.09.2016 16:21

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce (opis)

 • 16.09.2016 15:56

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 16.09.2016 15:51

  ENEA SA (27/2016) Złożenie wraz z partnerami wstępnej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 15.09.2016 16:42

  ME chce, by inwestorzy dofinansowali KHW w tym roku

 • 15.09.2016 11:04

  Rozwój produkcji aut elektrycznych interesujący dla Polski

 • 15.09.2016 10:57

  Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME (aktl.)

 • 15.09.2016 10:47

  Krajowe firmy powinny prowadzić wydobycie bez względu na aktualne warunki

 • 15.09.2016 10:34

  Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME

 • 14.09.2016 18:23

  PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland (aktl.)

 • 14.09.2016 13:17

  PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland

 • 13.09.2016 14:54

  PGE, Tauron, Energa i Enea chcą założyć spółkę do produkcji samochodów elektrycznych

 • 12.09.2016 22:54

  ENEA SA (26/2016) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 12.09.2016 09:25

  ME analizuje różne opcje finansowania budowy elektrowni jądrowej

 • 05.09.2016 14:48

  ENEA SA (25/2016) Powołanie Członka Rady Nadzorczej dokonane przez Ministra Energii

 • 30.08.2016 12:44

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PGE i Tauronu, ściął wyceny Enei i Energi

 • 30.08.2016 09:03

  To dobry czas, by zajmować krótką pozycję na spółkach energetycznych - DM BZ WBK

 • 26.08.2016 15:40

  Enea nie widzi ryzyka, by budowa w Kozienicach przesunęła się poza grudzień 2017 r.

 • 26.08.2016 14:39

  Enea analizuje możliwości akwizycji w Polsce, Połaniec jednym z potencjalnych projektów (aklt.)

 • 26.08.2016 13:44

  Grupa Enea planuje opublikować strategię w ciągu kilku tygodni

 • 26.08.2016 13:35

  Trwają prace nad modelem inwestycji w KHW - prezes Enei

 • 26.08.2016 13:32

  Enea analizuje możliwości akwizycji w Polsce

 • 26.08.2016 11:53

  Erste podwyższyło rekomendację dla Bogdanki do "trzymaj", cena docelowa 54,3 zł

 • 26.08.2016 09:02

  Wyniki Enei neutralne, Bogdanka rozczarowała poziomem kosztów (opinia)

 • 26.08.2016 08:02

  Wyniki operacyjne Enei w II kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 26.08.2016 07:48

  Enea spodziewa się w '16 pogorszenia perspektyw w segmencie OZE

 • 26.08.2016 07:37

  Zysk netto Enei w I półroczu wyniósł 471,2 mln, w II kwartale 180,8 mln zł (opis)

 • 26.08.2016 07:16

  Bogdanka miała I półroczu 75 mln zł zysku netto, w II kw. 20,5 mln zł (opis)

 • 26.08.2016 07:05

  Wyniki Bogdanki w II kwartale i I półroczu 2016 r. (tabela)

 • 26.08.2016 06:58

  Wyniki Enei w II kwartale i I półroczu 2016 r. (tabela)

 • 26.08.2016 06:52

  Zysk netto Enei w I półroczu wyniósł 471,2 mln, zgodnie z szacunkami

 • 26.08.2016 06:46

  ENEA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 06:43

  Bogdanka miała I półroczu 75 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 24.08.2016 17:41

  TF Silesia zaangażuje się w restrukturyzację KHW

 • 24.08.2016 15:57

  TF Silesia będzie trzecim inwestorem dla KHW, zainwestuje 200 mln zł (opis)

 • 24.08.2016 15:47

  TF Silesia będzie trzecim inwestorem dla KHW, zainwestuje 200 mln zł

 • 22.08.2016 17:06

  Konsorcjum Polimex-MHPS chce przesunąć zakończenie budowy bloku w Kozienicach na XII '17 (aktl.2)

 • 22.08.2016 16:50

  Konsorcjum Polimex-MHPS chce przesunąć zakończenie budowy bloku w Kozienicach na XII '17 (aktl.)

 • 22.08.2016 16:45

  ENEA SA (24/2016) Informacja nt. zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice

 • 22.08.2016 16:17

  Konsorcjum Polimex-MHPS chce przesunąć zakończenie budowy bloku w Kozienicach na XII '17

 • 17.08.2016 15:24

  NWZ Bogdanki zdecydowało o zmianach statutu i przystąpieniu do grupy Enea

 • 11.08.2016 19:18

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje Tauronu, PGE i Energi do "sprzedaj"

 • 11.08.2016 10:18

  Projektem Energi w Ostrołęce są zainteresowane także inne podmioty niż Enea

 • 10.08.2016 14:31

  PKEE szacuje, że zaniechanie wprowadzenia rynku mocy to koszt ponad 10 mld zł rocznie

 • 09.08.2016 14:34

  Enea, wg wstępnych danych, miała w I poł. '16 r. 471 mln zł zysku i 1,2 mld zł EBITDA (opis)

 • 09.08.2016 14:16

  Enea, wg wstępnych danych, miała w I poł. '16 r. 471 mln zł zysku i 1,2 mld zł EBITDA

 • 09.08.2016 14:06

  ENEA SA (23/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 08.08.2016 17:09

  Przy inwestycji w Kozienicach są przesunięcia w harmonogramach wewnętrznych - Enea

 • 03.08.2016 18:21

  Fitch podniósł rating Enei, Energi, PGE, PKN i Tauronu z powodu zmian metodologii

 • 30.07.2016 09:33

  Enea rozpoczęła rozmowy w sprawie ewentualnej inwestycji w KHW

 • 30.07.2016 00:12

  ENEA SA (22/2016) Wyrażenie przez Spółkę woli przystąpienia do rozmów dot. potencjalnego zaangażowania kapitałowego Spółki w Katowicki Holding Węglowy S.A.

 • 21.07.2016 10:33

  W procesie restrukturyzacji KHW być może potrzebny będzie 3 podmiot - Tobiszowski

 • 20.07.2016 12:54

  Węglokoks nie odegra wiodącej roli w restrukturyzacji KHW

 • 11.07.2016 20:35

  ENEA SA (20/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2016

 • 08.07.2016 14:48

  Pod koniec br. mogą ruszyć pierwsze inwestycje w bloki oparte o gazyfikację węgla - szef ME

 • 04.07.2016 12:04

  Enea do 6 VII wyłączyła blok o mocy 225 MW ze względu na wysoką temperaturę wody

 • 30.06.2016 11:55

  ENEA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 30.06.2016 09:09

  Solorz-Żak jest zainteresowany akcjami Enei w zamian za udziały w ZE PAK (aktl.)

 • 29.06.2016 19:13

  GPW: zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu WIGdiv

 • 29.06.2016 12:19

  Solorz-Żak zainteresowany akcjami Enei w zamian za udziały w ZE PAK; kurs Enei spada (opis)

 • 29.06.2016 11:39

  Solorz-Żak jest zainteresowany akcjami Enei w zamian za udziały w ZE PAK

 • 29.06.2016 09:03

  Ustawa wiatrakowa utrudni rozwój OZE w Polsce - Moody's

 • 27.06.2016 23:09

  ENEA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 27.06.2016 12:03

  ZWZ Enei zdecydowało, że strata za ’15 będzie pokryta z zysków zatrzymanych

 • 09.06.2016 09:42

  UOKiK wydał zgodę na utworzenie spółki celowej CSWI

 • 07.06.2016 21:08

  W pierwszym etapie restrukturyzacji KHW wsparcie Enei może okazać się niepotrzebne - Tobiszowski

 • 03.06.2016 09:15

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PGE, a krótką na Enei

 • 31.05.2016 16:47

  ENEA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku

 • 31.05.2016 16:46

  ENEA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 27 czerwca 2016 roku

 • 27.05.2016 08:37

  Rynek może być rozczarowany rekomendacjami zarządów Enei i Bogdanki o braku dywidendy (opinia)

 • 25.05.2016 20:13

  Zarządy Enei i Bogdanki nie będą rekomendować wypłaty dywidendy za 2015 rok (opis)

 • 25.05.2016 19:13

  Zarząd Enei nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok

 • 25.05.2016 19:05

  ENEA SA Informacja w sprawie dywidendy

 • 20.05.2016 09:12

  Haitong zaleca "sprzedaj" dla Energi, Enei i Tauronu, "neutralnie" dla PGE

 • 19.05.2016 17:15

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. a Enea Trading Sp. z o.o.

 • 16.05.2016 15:32

  Bogdanka może w '16 ograniczyć CAPEX do ok. 400 mln zł (opis)

 • 16.05.2016 14:51

  Enea chce latem przedstawić założenia strategii; myśli o nowych inwestycjach węglowych (aktl.)

 • 16.05.2016 13:29

  Rekomendacja Enei ws. dywidendy w ciągu kilku tygodni - wiceprezes

 • 16.05.2016 13:07

  Enea myśli o nowych inwestycjach wytwórczych

 • 16.05.2016 10:04

  Enea chce w III kwartale przedstawić aktualizację strategii

 • 16.05.2016 08:18

  DM PKO BP wprowadził zmiany w rekomendacjach spółek energetycznych

 • 16.05.2016 08:01

  Inwestycja Enei w budowę bloku w Kozienicach zrealizowana w 82 proc.

 • 16.05.2016 07:15

  Wyniki operacyjne Enei w I kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 16.05.2016 07:06

  Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Enei wyniósł 272,9 mln, zgodnie z konsenusem

 • 16.05.2016 06:58

  Bogdanka miała I kw. 54,1 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 16.05.2016 06:43

  Wyniki Enei w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 06:32

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 16:37