Enea SA

skrót: ENA

Ostatnie notowanie z: 22.09.2017 17:00

Aktualny kurs14,80   0 %0 zł
Otwarcie14,63-1,15%
Minimum14,53-1,82%
Maksimum14,800,00%
Wolumen (szt.) 442321
Kurs odniesienia14,80
Widełki dolne13,17
Widełki górne16,09
Obroty (tyś. zł)6518
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 55614,71
141414,70
21 33614,69
424 22314,68
210 09414,67
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
14,74144 1
14,751 008 3
14,761 365 2
14,77700 1
14,782 275 2
Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną. Dodatkową działalnością są: usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, usługi konserwacji sieci NN, usługi transportowe, usługi w zakresie rozliczania gazu, najem, dzierżawa, sprzedaż towarów i działalność socjalna.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa227 364 42851,50%227 364 42851,50%

Kategoria • 24.04.2013 12:01

  MSP wnioskuje o 0,36 zł dywidendy na akcję z zysku Enei za '12

 • 24.04.2013 12:19

  ZWZ Enei zdecydowało o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

 • 25.04.2013 06:11

  ENEA SA podział zysku

 • 25.04.2013 14:56

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową dla Tauronu do 4,4 zł, dla Enei do 12,5 zł

 • 25.04.2013 19:47

  ENEA SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 09.05.2013 09:13

  Enea może wypaść z indeksu MSCI Poland - Wood (opinia)

 • 14.05.2013 12:36

  DM PKO BP podnosi rekomendację Tauronu do "kupuj", obniża wyceny PGE i Enei

 • 15.05.2013 05:54

  Wyniki Enei w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2013 05:56

  Zysk netto Enei w I kw. 2013 r. wyniósł 307,8 mln zł wobec konsensusu 239,1 mln zł

 • 15.05.2013 06:14

  Zysk netto Enei w I kw. 2013 r. wyniósł 307,8 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 15.05.2013 06:14

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 15.05.2013 06:37

  Wyniki finansowe Enei w I kw.'13 według segmentów działalności (tabela)

 • 15.05.2013 09:00

  Wyniki Enei powyżej konsensusu, ale bez zaskoczeń (opinia)

 • 15.05.2013 10:50

  Enea do końca 2013 r. chce mieć gotową strategię grupy

 • 15.05.2013 11:08

  Enea szacuje opóźnienie przy budowie bloku w Kozienicach na ok. 4-5 tyg.

 • 15.05.2013 12:50

  Enea do końca 2013 r. chce mieć gotową strategię grupy (aktl.)

 • 15.05.2013 17:23

  IVMX ma pewne opóźnienie we wdrożeniu systemu ISOK w Enei

 • 04.06.2013 17:14

  Polimex-Mostostal podpisał umowę na podwykonawstwo wartą 63,9 mln zł

 • 12.06.2013 06:19

  ENEA SA zatwierdzenie przez prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G

 • 18.06.2013 16:45

  DI BRE podwyższa rekomendację dla Enei; obniża ceny docelowe dla PGE, CEZ-u i Tauronu

 • 19.06.2013 19:56

  ENEA SA zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 20.06.2013 18:49

  ENEA SA zawarcie umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

 • 20.06.2013 19:19

  Enea ma umowę programową i umowę o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez Enea Operator

 • 25.06.2013 17:54

  ENEA SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 26.06.2013 08:47

  ENEA SA Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2013 roku

 • 26.06.2013 12:38

  PGE, KGHM, Tauron i Enea kontynuują prace związane z projektem jądrowym

 • 26.06.2013 12:40

  ENEA SA - porozumienie w sprawie prac dotyczących elektrowni jądrowej

 • 15.07.2013 18:34

  ENEA SA przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy spółką a ENEA Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych emitnta.

 • 16.07.2013 12:27

  PGE, KGHM, Tauron i Enea uzgodniły zasadnicze warunki projektu jądrowego, we IX możliwa umowa

 • 23.07.2013 09:28

  ING obniża cenę docelową Enei do 16,35 zł

 • 27.08.2013 06:26

  ENEA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 06:28

  Wyniki Enei w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2013 06:29

  Zysk netto Enei w II kw. 2013 r. wyniósł 143,9 mln zł wobec konsensusu 168,3 mln zł

 • 27.08.2013 06:46

  Grupa Enea zamierza wydać w tym roku na inwestycje 2,38 mld zł

 • 27.08.2013 06:59

  Zysk netto Enei w II kw. 2013 r. wyniósł 143,9 mln zł wobec konsensusu 168,3 mln zł (opis)

 • 27.08.2013 07:12

  Wyniki finansowe Enei w II kw.'13 według segmentów działalności (tabela)

 • 27.08.2013 08:26

  Wyniki Enei w II kwartale poniżej oczekiwań (opinia)

 • 27.08.2013 11:32

  Realizacja bloku w Kozienicach przebiega zgodnie z planem - Enea

 • 27.08.2013 11:38

  Enea spodziewa się spadku cen węgla na rynku spot w 2014 roku

 • 27.08.2013 15:09

  Budowa bloku w Kozienicach zgodnie z planem, próg rentowności przy cenie poniżej 200 zł/MWh (aktl.)

 • 29.08.2013 11:22

  Espirito obniża rekomendację i cenę docelową akcji Enei

 • 23.09.2013 09:10

  Enea pracuje nad nową strategią, planuje emisję obligacji o wartości do 5 mld zł

 • 23.09.2013 11:53

  Enea przygotowuje program emisji obligacji o wartości do 5 mld zł (aktl.)

 • 23.09.2013 16:02

  ENEA SA uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o.

 • 23.09.2013 16:19

  Parafowano umowę ws. projektu jądrowego; PGE sprzeda wspólnikom 30 proc. PGE EJ1

 • 23.09.2013 16:19

  Enea wypowiedziała Infovide-Matrix umowę na system ISOK - źródło

 • 23.09.2013 18:32

  Enea wypowiedziała Infovide-Matrix umowę na system ISOK (opis)

 • 23.09.2013 19:36

  Enea wypowiedziała Infovide-Matrix umowę na system ISOK (opis2)

 • 26.09.2013 16:31

  Enea chce w '14 rozpocząć sprzedaż detaliczną gazu ziemnego

 • 27.09.2013 17:57

  ENEA SA zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku

 • 15.10.2013 17:26

  Raiffeisen podwyższa cenę docelową dla PGE do 18,8 zł i obniża dla Enei do 15,3 zł

 • 18.10.2013 18:02

  ENEA SA zatwierdzenie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014 - 2020

 • 18.10.2013 18:15

  Enea planuje przeznaczyć 20 mld zł na inwestycje w latach 2014-2020

 • 18.10.2013 18:30

  Enea planuje przeznaczyć 20 mld zł na inwestycje w latach 2014-2020 (opis)

 • 21.10.2013 08:56

  Enea chce wydać 20 mld zł do 2020 r; w strategii brakuje szczegółów (opinia)

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 28.10.2013 13:24

  ING podwyższyło ceny docelowe PGE, Enei i ZE PAK

 • 04.11.2013 16:00

  Enea może skorzystać z usług Asseco i Sygnity przy rozwoju systemów IT

 • 13.11.2013 06:30

  Wyniki Enei w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2013 06:34

  Zysk netto Enei w III kw. 2013 r. wyniósł 215,1 mln zł wobec konsensusu 178,2 mln zł

 • 13.11.2013 06:55

  Zysk netto Enei w III kw. 2013 r. wyniósł 215,1 mln zł, znacznie powyżej konsensusu (opis)

 • 13.11.2013 07:06

  Wyniki finansowe Enei w III kw.'13 według segmentów działalności (tabela)

 • 13.11.2013 13:37

  Enea chce do 2016 roku obniżyć koszty o 500 mln zł, będzie szukać okazji do akwizycji

 • 21.11.2013 11:12

  ENEA SA zwołanie NWZ na dzień 19 grudnia 2013 roku

 • 26.11.2013 13:21

  MSP rozważy w I poł. 2014 koncepcję fuzji w branży energetycznej - Karpiński (opis)

 • 04.12.2013 14:17

  Wypadek w elektrowni w Kozienicach

 • 12.12.2013 15:54

  DM mBanku obniża rekomendację Enei do "akumuluj", cena docelowa 17,22 zł

 • 17.12.2013 17:34

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '14 ze średnim wzrostem o 3,1 proc.

 • 17.12.2013 17:52

  Taryfy URE dla dystrybutorów energii na '14 zgodne z oczekiwaniami rynku (opinia)

 • 17.12.2013 19:07

  ENEA SA zatwierdzenie przez prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla ENEA SA

 • 17.12.2013 19:59

  ENEA SA - zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy

 • 20.12.2013 14:48

  ENEA SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.12.2013 14:56

  ENEA Wytwarzanie wśród dopuszczonych do negocjacji ws. zakupu MPEC Białystok

 • 31.12.2013 12:02

  ENEA SA informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce

 • 31.12.2013 14:51

  ENEA SA wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

 • 31.12.2013 15:14

  Wygasła umowa PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea w sprawie poszukiwania gazu z łupków

 • 13.01.2014 19:33

  Vattenfall wystawił na sprzedaż posiadany pakiet 18,67 proc. akcji w Eneii

 • 14.01.2014 09:04

  Vattenfall wystawia na sprzedaż swój pakiet akcji Enei (opinia)

 • 14.01.2014 09:45

  Vattenfall sprzedaje swój pakiet akcji Enei, kurs spada o ponad 7 proc. (opinia, aktl.)

 • 14.01.2014 10:43

  Akcje Enei znajdą nabywców, ale przy sporym dyskoncie; kurs spada o 8 proc. (opinia)

 • 14.01.2014 16:56

  Książka popytu na akcje Enei pokryta obecnie prawie w całości przy cenie 12 zł - źródło

 • 15.01.2014 09:34

  Vattenfall sprzedał swój pakiet w Enei po 12,5 zł za akcję

 • 15.01.2014 11:29

  Vattenfall sprzedał swój pakiet w Enei po 12,5 zł za akcję (aktl.)

 • 15.01.2014 18:32

  ENEA SA zawarcie umów rocznych na dostawy węgla pomiędzy ENEA Wytwarzanie S.A., a Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 20.01.2014 07:06

  MSP nie planuje na razie dalszej prywatyzacji Energi i Enei - minister skarbu (wywiad)

 • 20.01.2014 22:22

  ENEA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 20.01.2014 22:24

  ENEA SA zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

 • 22.01.2014 16:24

  ENEA SA zawiadomienie o zmianie udziału Vattenfall AB w ogólnej liczbie głosów w spółce.

 • 22.01.2014 16:30

  ENEA SA sprzedaż akcji spółki

 • 22.01.2014 16:37

  ENEA SA złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej

 • 23.01.2014 17:48

  ENEA SA zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 5% udziału ING OFE w ogólnej liczbie głosów

 • 23.01.2014 17:51

  ING OFE ma ponad 5 proc. Enei

 • 27.01.2014 09:38

  Enea będzie kupować gaz od PKN Orlen

 • 27.01.2014 16:53

  ENEA SA przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA S.A.

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 31.01.2014 20:15

  Sześć firm chce kupić pakiet akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny

 • 01.02.2014 21:12

  ENEA S.A. Rejestracja warunkowa w KDPW akcji serii B

 • 07.02.2014 09:40

  Spółki energetyczne do '19 chcą zainwestować w infrastrukturę sieciową ponad 41 mld zł - URE

 • 07.02.2014 10:04

  Inwestycje w energetykę konwencjonalną do '24 mogą wynieść 100 mld zł - PMR

 • 07.02.2014 11:16

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ENEA SA

 • 07.02.2014 13:45

  ENEA SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B

 • 07.02.2014 15:02

  ENEA SA Rejestracja w KDPW akcji serii B ENEA S.A.

 • 10.02.2014 10:21

  Getin Noble Bank może dołączyć do MSCI Poland w czerwcu - Wood & Co. (opinia)

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 11.02.2014 16:21

  Trzy podmioty nadal zainteresowane zakupem udziałów MPEC Białystok

 • 24.02.2014 07:15

  Enea chce utrzymać w 2014 roku wyniki z '13 r. (wywiad)

 • 24.02.2014 07:15

  Enea chce w tym roku obniżyć koszty o 100 mln zł

 • 24.02.2014 07:15

  Enea wyda w '14 na inwestycje w wytwarzaniu ok. 2 mld zł (wywiad)

 • 24.02.2014 07:15

  Enea może objąć 10 proc. udziałów w PGE EJ1 w pierwszej połowie roku

 • 10.03.2014 08:46

  DM PKO BP podwyższył ceny docelowe dla Energi, PGE, Enei i Tauronu, obniżył dla PAK i CEZ

 • 11.03.2014 14:35

  Enea wypłaci 0,43 zł dywidendy na akcję za 2013 r. - analitycy (tabela)

 • 11.03.2014 15:32

  ENEA SA rekomendacja zarządu spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 11.03.2014 15:39

  Enea planuje przeznaczenie na dywidendę z zysku za '13 r. 251,6 mln zł

 • 11.03.2014 15:47

  Enea chce przeznaczyć na dywidendę z zysku za '13 r. 251,6 mln zł (opis)

 • 12.03.2014 13:32

  ENEA SA zawiadomienie o zmianie udziału ING OFE w ogólnej liczbie głosów spółki.

 • 12.03.2014 13:38

  ING OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Enei

 • 19.03.2014 13:19

  ENEA SA zawiadomienie o powstaniu sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi w spółkach GK ENEA

 • 28.03.2014 13:31

  ENEA SA zwołanie ZWZ na dzień 24 kwietnia 2014 roku

 • 28.03.2014 13:31

  ENEA SA Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 24 kwietnia 2014 r.

 • 04.04.2014 09:30

  ENEA SA rejestracja zmian w satucie spółki

 • 07.04.2014 10:27

  Rumunia najatrakcyjniejsza w regionie dla inwestorów szukających dywidendy - Wood (opinia)

 • 10.04.2014 12:28

  Księga popytu na ok. 11 mln akcji Enei pokryta przy cenie 14,75 zł - Bloomberg

 • 10.04.2014 13:22

  EBOiR sprzedał wszystkie posiadane akcje Enei

 • 11.04.2014 15:24

  Enea Wytwarzanie na krótkiej liście chętnych do zakupu MPEC Białystok

 • 11.04.2014 16:35

  DM mBanku obniżył rekomendacje dla Asseco Poland, Enei i Tauronu

 • 15.04.2014 06:22

  Deutsche Bank podniósł ceny docelowe dla Tauronu i Enei

 • 15.04.2014 13:19

  ENEA SA Zakończenie sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi w Spółkach GK ENEA

 • 15.04.2014 13:41

  Zakończył się spór zbiorowy w Enei, ustalono podwyżkę płac i jednorazową premię

 • 15.04.2014 13:53

  Zakończył się spór zbiorowy w Enei, ustalono podwyżkę płac i jednorazową premię (opis)

 • 18.04.2014 18:29

  ENEA SA Informacja o obligacjach ENEA Wytwarzanie S.A. nabytych przez ENEA S.A. w ramach transakcji wewnątrzgrupowych

 • 23.04.2014 16:54

  Enea Wytwarzanie zaproszona do negocjacji ws. sprzedaży MPEC

 • 24.04.2014 11:34

  ZWZ Enei zdecydowało o wypłacie 0,57 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2014 14:51

  Sprzedaż MPEC wciąż sprawą otwartą - prezydent Białegostoku

 • 25.04.2014 07:39

  ENEA SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 29.04.2014 18:47

  ENEA SA wykaz akcjonariuszy

 • 30.04.2014 16:40

  Fitch podtrzymał ratingi IDR Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

 • 30.04.2014 16:47

  Fitch podtrzymał ratingi IDR Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna (opis)

 • 30.04.2014 18:14

  ENEA SA podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings

 • 13.05.2014 06:23

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 13.05.2014 06:28

  Wyniki Enei w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.05.2014 06:34

  Zysk netto Enei w I kw. '14 wyniósł 208,2 mln zł wobec 215 mln zł konsensusu

 • 13.05.2014 06:56

  Zysk netto Enei w I kw. '14 wyniósł 208,2 mln zł wobec 215 mln zł konsensusu (opis)

 • 13.05.2014 07:16

  Wyniki operacyjne Enei w I kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 13.05.2014 08:30

  Wyniki Enei bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 13.05.2014 11:44

  Enea może wyemitować w czerwcu pierwszą transzę obligacji za 0,5 mld zł

 • 13.05.2014 12:41

  Enea może wyemitować w VI transzę obligacji za 0,5 mld zł w ramach nowego programu (opis)

 • 15.05.2014 14:48

  ENEA SA zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji

 • 15.05.2014 14:50

  Enea podpisała z BGK umowę dot. programu emisji obligacji o wartości 1 mld zł

 • 26.05.2014 09:06

  Enea Wytwarzanie obejmie 85 proc. udziałów w MPEC Białystok

 • 27.05.2014 13:32

  Enea i Energa złożyły w URE wnioski o zmianę taryf na energię

 • 30.05.2014 09:34

  Wszyscy sprzedawcy energii złożyli w URE wnioski o zmianę taryf

 • 04.06.2014 15:38

  Sprzedawcy energii chcą wzrostu cen średnio o 5 proc. - wysokienapiecie.pl

 • 09.06.2014 16:12

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE i Tauronu, obniżył dla Energi

 • 12.06.2014 13:40

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu

 • 12.06.2014 13:46

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.)

 • 12.06.2014 14:52

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.2)

 • 13.06.2014 13:00

  Dwie oferty na zakup akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny; jednym z chętnych Enea Wytwarzanie

 • 16.06.2014 09:16

  Wood obniżył rekomendację dla Enei do "sprzedaj", cenę docelową do 15,2 zł

 • 26.06.2014 12:12

  Enea, Energa, PGE i Tauron chcą współpracować w obszarze R&D

 • 27.06.2014 11:26

  Trigon rekomenduje "kupuj" Energę i Eneę, "sprzedaj" PGE i Tauron

 • 27.06.2014 18:54

  ENEA SA otwarcie przez sąd likwidacji spółki pośrednio zależnej

 • 30.06.2014 16:17

  ENEA SA zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji

 • 30.06.2014 16:28

  Enea ma umowę z bankami ws. programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł

 • 01.07.2014 16:27

  EBI rozważa udzielenie Enei finansowania w wysokości 1 mld zł

 • 15.07.2014 15:03

  ENEA SA przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA SA a ENEA Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA SA

 • 16.07.2014 13:07

  Niegroźny wyciek mazutu do Wisły z elektrowni w Kozienicach

 • 25.07.2014 17:19

  Opole/ Gminy będą negocjować sprzedaż akcji ECO ze spółką Enea Wytwarzanie

 • 31.07.2014 20:27

  Elektrowni Kozienice do 4 sierpnia wyłączyła blok o mocy 560 MW

 • 12.08.2014 16:47

  ENEA SA zawarcie listu zmieniającego do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 27.08.2014 06:48

  Wyniki Enei w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2014 07:02

  Zysk netto Enei w II kw. '14 wyniósł 416,1 mln zł wobec 282,4 mln zł konsensusu

 • 27.08.2014 07:27

  Zysk netto Enei w II kw. '14 wyniósł 416,1 mln zł, dużo lepiej od konsensusu (opis)

 • 27.08.2014 07:53

  Wyniki operacyjne Enei w II kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 27.08.2014 08:57

  Wyniki Enei pod wpływem one-offów; oczyszczone są neutralne (opinia)

 • 27.08.2014 12:16

  Enea warunkuje emisję obligacji od finalizacji akwizycji w kogeneracji lub OZE

 • 03.09.2014 17:32

  ENEA SA podpisanie umowy wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej

 • 03.09.2014 17:34

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia przez nich łącznie 30 proc. udziałów w spółce PGE EJ1

 • 03.09.2014 17:52

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis)

 • 03.09.2014 18:50

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis2)

 • 11.09.2014 10:34

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada m.in. przejęcie części kopalń przez Eneę, PGE i Tauron - Tomczykiewicz, MG

 • 11.09.2014 11:02

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada przejęcie części kopalń przez energetykę - Tomczykiewicz, MG (opis)

 • 11.09.2014 12:10

  Tauron nie prowadzi z KW rozmów na temat przejęcia konkretnych kopalń

 • 11.09.2014 15:27

  MSP dementuje informacje o planach sprzedaży kopalń spółkom energetycznym

 • 11.09.2014 15:52

  Spółki energetyczne nie rozmawiają ws. przejęć kopalń od KW; MSP też zaprzecza (opis)

 • 11.09.2014 18:47

  Konsolidacja kopalń z energetyką na etapie analiz, nie decyzji - MG

 • 15.09.2014 11:57

  Branża energetyczna i rząd nie są skłonni popierać łączenia kopalń z firmami energetycznymi

 • 16.09.2014 16:58

  Negocjacje ws. sprzedaży pakietu akcji ECO potrwają dłużej

 • 26.09.2014 09:46

  Energetycy przeciw powiązaniom długoterminowymi umowami firm energetycznych i kopalń

 • 09.10.2014 12:25

  PGE, Tauron, Enea i KGHM mają zgodę UOKiK na budowę elektrowni atomowej

 • 09.10.2014 14:13

  ENEA SA zgoda prezesa UOKiK na koncentrację

 • 09.10.2014 16:43

  Dźwignia netto Tauronu, Energi i Enei wzrośnie do ok. 3x w '16, PGE do ok. 2x - Fitch

 • 10.10.2014 07:36

  ENEA SA zawarcie aneksów do umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

 • 13.10.2014 14:49

  Trigon DM przedstawił dwie pary long-short

 • 04.11.2014 09:09

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Tauron i krótką na Eneę

 • 04.11.2014 09:22

  Energa, Cyfrowy Polsat, Enea i PKP Cargo mogą wejść do WIG-u 20 w marcu - DM BZ WBK

 • 06.11.2014 10:24

  BESI rekomenduje "kupuj" dla Energi i Enei i "neutralnie" dla PGE i Tauronu

 • 06.11.2014 16:29

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla CEZ i zmienia ceny docelowe dla firm z branży

 • 07.11.2014 07:58

  DM PKO BP podniósł ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 12.11.2014 06:20

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.11.2014 06:27

  Wyniki Enei w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.11.2014 06:35

  Zysk netto Enei w III kw. '14 wyniósł 211,7 mln zł wobec 150,1 mln zł konsensusu

 • 12.11.2014 07:09

  Zysk netto Enei w III kw. '14 wyniósł 211,7 mln zł, dużo lepiej od konsensusu (opis)

 • 12.11.2014 07:17

  Wyniki operacyjne Enei w III kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 12.11.2014 08:26

  Enea zaskoczyła wynikami; pokazała dobre wolumeny i spadek kosztów (opinia)

 • 12.11.2014 10:37

  Enea zakłada w 14 redukcję kosztów o ok. 200 mln zł

 • 12.11.2014 11:05

  Enea może przejąć farmy wiatrowe, nie wyklucza emisji obligacji jeszcze w tym roku

 • 12.11.2014 11:23

  Enea zastanowi się nad udziałem w prywatyzacji PKP Energetyka

 • 12.11.2014 11:41

  Enea może wypłacić dywidendę w wysokości 30 proc. tegorocznego zysku

 • 12.11.2014 12:08

  Enea może w '14 przejąć farmy wiatrowe i wyemitować obligacje za 0,5-1 mld zł (opis)

 • 13.11.2014 11:51

  Tauron przyjrzy się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka

 • 13.11.2014 14:47

  Tauron i PGE przyjrzą się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka (opis)

 • 13.11.2014 15:06

  PGE i Tauron spodziewają się stabilnych cen węgla w '15, Enea widzi potencjał do spadku

 • 19.11.2014 09:45

  UniCredit podnosi rekomendację dla Enei do "kupuj"

 • 21.11.2014 14:53

  Trigon DM zamyka długie pozycje na Enei i CCC; krótkie na Tauronie i LPP

 • 28.11.2014 13:21

  ENEA SA informacja nt. nabycia obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie SA

 • 02.12.2014 10:12

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PGE i krótką na Enei

 • 10.12.2014 15:23

  Erste obniżył wycenę dla ZE PAK do 35,7 zł; rekomenduje "trzymaj" Eneę, "redukuj" Tauron

 • 11.12.2014 07:46

  ENEA SA informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o.

 • 15.12.2014 14:32

  ENEA SA obniżenie wartości Programu Emisji Obligacji w ramach umowy programowej

 • 15.12.2014 14:46

  Enea obniżyła wartość programu emisji obligacji do 3 mld zł

 • 17.12.2014 14:00

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '15 ze średnim wzrostem o 3,9 proc.

 • 17.12.2014 16:29

  ENEA SA zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla spółki na 2015 rok.

 • 17.12.2014 16:48

  ENEA SA zatwierdzenie taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z o.o. na 2015 rok

 • 18.12.2014 15:50

  ENEA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.01.2015 15:50

  KW zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w podmiot na bazie Węglokoksu (opis)

 • 07.01.2015 17:05

  Kompania Węglowa zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w "nową KW" (opis2)

 • 07.01.2015 17:43

  Wygaszenie najsłabszych kopalń KW pozytywne; ciągle niepewność dot. konsolidacji z energetyką (opinia)

 • 08.01.2015 15:16

  W "Nową KW" najmocniej ze spółek energetycznych może się zaangażować PGE (analiza)

 • 08.01.2015 17:35

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w styczniu

 • 08.01.2015 17:43

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w I (opis)

 • 09.01.2015 09:04

  MSP chce konsolidować energetykę, by mogła konkurować w regionie (opinia)

 • 09.01.2015 10:56

  MSP chce konsolidować energetykę; brak szczegółów zwiększa niepewność wokół sektora (analiza)

 • 09.01.2015 12:51

  Enea planuje spotkania z inwestorami przed sprzedażą obligacji za ok. 1 mld zł

 • 10.01.2015 16:41

  MSP będzie chciało przyspieszyć informację ws. planów konsolidacji energetyki

 • 11.01.2015 18:08

  Rozmowy dot. planu naprawczego dla Kompanii Węglowej znowu zerwane

 • 11.01.2015 19:45

  Rozmowy dot. planu naprawczego KW zerwane, związkowcy chcą rozmawiać z premier (opis)

 • 12.01.2015 08:15

  Rząd chce wspierać poszukiwanie inwestorów dla wygaszanych kopalń

 • 12.01.2015 18:00

  Universal Energy chce przejąć trzy kopalnie KW przeznaczone do likwidacji

 • 12.01.2015 20:01

  Universal Energy chce przejąć trzy kopalnie KW przeznaczone do likwidacji (opis)

 • 14.01.2015 07:26

  MSP zainteresowane ofertą Universal Energy, przeanalizuje ją - Karpiński, MSP

 • 14.01.2015 09:00

  W tym roku powinna być gotowa analiza, czy energetyka ma angażować się w górnictwo - MSP

 • 14.01.2015 15:22

  W proteście uczestniczą już wszystkie kopalnie KW

 • 15.01.2015 14:34

  Enea chce do połowy lutego wyjść na rynek z emisją obligacji o wartości 0,5-1 mld zł

 • 16.01.2015 10:20

  Górnicy KHW dołączają do protestu, kolejna runda rozmów

 • 16.01.2015 12:49

  Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa do TK - PiS

 • 17.01.2015 20:32

  Rząd i związkowcy podpisali porozumienie ws. planu naprawczego Kompanii Węglowej (opis2)

 • 18.01.2015 19:40

  Porozumienie ws. górnictwa zakończyło protesty (synteza)

 • 21.01.2015 13:29

  ENEA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 21.01.2015 17:25

  ENEA SA Obniżenie wartości Programu Emisji Obligacji w ramach umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 22.01.2015 09:29

  Wood&Co. zaleca "kupuj" PGE i Tauron, "trzymaj" Energę i Eneę

 • 29.01.2015 17:05

  ENEA SA Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

 • 02.02.2015 09:42

  Cyfrowy Polsat, Energa i Enea wejdą do WIG 20 przy marcowej rewizji - Trigon DM

 • 05.02.2015 11:30

  MSP nie przedstawi planu konsolidacji energetyki w tym tygodniu - Gawlik, MSP

 • 05.02.2015 14:21

  Enea sprzeda obligacje o wartości 1 mld zł

 • 06.02.2015 13:18

  Proces konsolidacji energetyki raczej nie zakończy się w tym roku - Karpiński, MSP

 • 06.02.2015 15:29

  Po ewentualnej integracji spółki energetyczne zachowają podmiotowość prawną - MSP

 • 09.02.2015 14:44

  Enea nie rozmawia o objęciu udziałów Nowej Kompanii Węglowej

 • 10.02.2015 16:08

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. a ENEA Trading Sp. z o.o.

 • 10.02.2015 17:34

  ENEA SA Emisja obligacji w ramach umowy dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A. do maksymalnej kwoty 5 mld zł

 • 12.02.2015 19:08

  Enea, Energa i Cyfrowy Polsat wejdą do WIG 20 w rocznej rewizji indeksów

 • 12.02.2015 19:18

  Enea, Energa i Cyfrowy Polsat wejdą do WIG 20 w rocznej rewizji indeksów (opis)

 • 24.02.2015 07:59

  Na chwilę obecną nie ma projektu połączenia PGE i Energi - MSP

 • 05.03.2015 11:43

  Duże zainteresowanie PKP Energetyką, finalizacja sprzedaży spółki w II półroczu

 • 10.03.2015 19:38

  ENEA SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 10.03.2015 19:54

  Enea planuje przeznaczenie 207,5 mln zł na dywidendę z zysku za '14

 • 12.03.2015 13:58

  Fuzja z Eneą byłaby korzystna dla akcjonariuszy Tauronu - prezes

 • 19.03.2015 21:51

  ENEA SA Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie dywidendy

 • 20.03.2015 06:31

  ENEA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 06:35

  Wyniki Enei w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.03.2015 06:41

  CAPEX Enei w '15 wyniesie 3,56 mld zł

 • 20.03.2015 06:50

  Zysk netto Enei w IV kw. '14 wyniósł 72,3 mln zł wobec 51,8 mln zł konsensusu

 • 20.03.2015 06:57

  CAPEX Enei w '15 ma wynieść 3,56 mld zł (opis)

 • 20.03.2015 07:24

  Zysk netto Enei w IV kw. '14 wyniósł 72,3 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 20.03.2015 07:45

  Wyniki operacyjne Enei w IV kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 20.03.2015 08:47

  Wyniki Enei w IV kwartale powyżej oczekiwań (opinia)

 • 20.03.2015 11:21

  Enea nie planuje emisji obligacji w tym roku

 • 20.03.2015 12:12

  Enea nie planuje emisji obligacji w '15, rozmawia o kupnie 3 farm wiatrowych (opis)

 • 20.03.2015 19:53

  GPW: DEUTSCHE BANK AG będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółek:ENEA S.A., ENERGA S.A., CYFROWY POLSAT S.A.

 • 20.03.2015 20:05

  GPW: SOCIETE GENERALE S.A. będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółek: ENEA S.A.,ENERGA S.A., CYFROWY POLSAT S.A.

 • 25.03.2015 14:08

  ENEA SA Zawarcie aneksu do umowy rocznej na dostawę węgla w 2015 roku pomiędzy ENEA Wytwarzanie, a Lubelski Węgiel "Bogdanka"

 • 30.03.2015 21:26

  ENEA SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej ENERGO - TOUR Sp. z o.o.

 • 02.04.2015 09:39

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PKN Orlen, krótką na PGNiG

 • 15.04.2015 13:15

  ENEA SA Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

 • 15.04.2015 13:27

  Enea, KGHM i Tauron kupiły udziały w PGE EJ

 • 20.04.2015 15:11

  Nie wcześniej niż w drugim półroczu wyniki analiz ws. konsolidacji energetyki - Karpiński

 • 21.04.2015 10:53

  Enea prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia trzech projektów wiatrowych

 • 27.04.2015 16:06

  Fitch potwierdza rating Enei na poziomie BBB

 • 27.04.2015 21:24

  ENEA SA Podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings

 • 30.04.2015 21:33

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o.

 • 06.05.2015 10:39

  Societe Generale podwyższa rekomendację dla Enei do "kupuj"

 • 12.05.2015 21:44

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. a ENEA Trading Sp. z o.o.

 • 13.05.2015 13:06

  Zmiany w zarządzie Energi bez związku z planami konsolidacji sektora - Karpiński, MSP

 • 15.05.2015 06:44

  Wyniki Enei w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2015 06:52

  Zysk netto Enei w I kw. '15 wyniósł 262,7 mln zł wobec 227,7 mln zł konsensusu

 • 15.05.2015 07:24

  Zysk netto Enei w I kw. '15 wyniósł 262,7 mln zł wobec 227,7 mln zł konsensusu (opis)

 • 15.05.2015 07:43

  Wyniki operacyjne Enei w I kw.'15 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 15.05.2015 08:23

  Zysk netto Enei w I kwartale 15 proc. wyższy od oczekiwań (opinia)

 • 15.05.2015 11:57

  Na dzień dzisiejszy Enea nie jest w procesie kupowania udziałów NKW

 • 20.05.2015 12:46

  Societe Generale obniżył ceny docelowe dla PGE i Energi, podniósł dla Enei i Tauronu

 • 25.05.2015 18:27

  ENEA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

 • 25.05.2015 18:29

  ENEA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

 • 29.05.2015 16:40

  ENEA SA Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 29.05.2015 16:52

  Enea ma kredyt na 946 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym

 • 09.06.2015 09:56

  Zakończenie prywatyzacji PKP Energetyka na przeł. III/IV kw.; trwa analiza ofert wiążących

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 17.06.2015 08:13

  Konsolidacja energetyki nie jest przygotowana - Czerwiński, MSP

 • 17.06.2015 08:38

  Konsolidacja energetyki nie jest teraz priorytetem - Czerwiński, MSP (aktl.)

 • 19.06.2015 10:22

  DM BZ WBK obniża ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 24.06.2015 21:48

  ENEA SA Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 26.06.2015 23:55

  ENEA SA Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 30.06.2015 08:15

  Hurtowe ceny energii zostaną w przedziale 160-180 zł za MWh do '20 r. - Moody's

 • 30.06.2015 11:42

  ZWZ Enei zdecydowało o wypłacie 0,47 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2015 14:59

  ENEA SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 30.06.2015 19:27

  ENEA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 30.06.2015 22:57

  ENEA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

 • 02.07.2015 13:37

  ENEA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea SA w dniu 30 czerwca 2015 roku

 • 02.07.2015 14:13

  Tauron i Enea chcą wspólnie rozwijać moce odnawialne

 • 02.07.2015 14:29

  Tauron i Enea chcą wspólnie rozwijać moce odnawialne (opis)

 • 10.07.2015 18:57

  ENEA SA Uzupełnienie informacji nt. członków Rady Nadzorczej Enea S.A. IX kadencji

 • 15.07.2015 18:46

  ENEA SA Informacja nt. wewnątrzgrupowych obligacji wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

 • 23.07.2015 10:31

  ENEA SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

 • 23.07.2015 17:27

  ENEA SA Powołanie przez Skarb Państwa osoby nadzorującej

 • 31.07.2015 19:12

  ENEA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 27 sierpnia 2015 roku

 • 31.07.2015 19:15

  ENEA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2015 roku

 • 05.08.2015 12:06

  Tauron nie przewiduje istotnych odpisów na koniec I półrocza (aktl.)

 • 05.08.2015 17:01

  DM mBanku ocenia, że 2015 r. pogorszy się sentyment do energetyki

 • 07.08.2015 13:20

  Enea ma warunkową umowę kupna spółki budującej farmę wiatrową o mocy 36 MW

 • 07.08.2015 14:34

  Z powodu upałów Enea ograniczyła produkcję o ok. 400 MW

 • 07.08.2015 17:03

  Z powodu upałów ubytki mocy w elektrowniach (aktl.)

 • 12.08.2015 13:27

  Societe Generale obniża cenę docelową Enei do 18,9 zł

 • 21.08.2015 17:10

  ENEA SA Wypowiedzenie przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Umowy Wieloletniej na dostawy węgla energetycznego zawartej w dniu 4 marca 2010 roku

 • 21.08.2015 17:21

  Enea wypowiedziała Bogdance umowę na dostawy węgla do Elektrowni Kozienice

 • 21.08.2015 17:36

  Enea wypowiedziała Bogdance umowę na dostawy węgla do Elektrowni Kozienice (opis)

 • 22.08.2015 09:51

  Dostawy węgla przez Bogdankę dla Enei w 2016-207 nie zmienią się mimo wypowiedzenia umowy

 • 23.08.2015 20:00

  Bogdanka liczy na kontynuację rozmów z Eneą, będzie szukać nowych odbiorców (wywiad)

 • 24.08.2015 08:33

  Kurs Bogdanki może zanurkować po wypowiedzeniu umowy przez Eneę (opinia)

 • 24.08.2015 11:21

  Paniczna wyprzedaż akcji Bogdanki; ryzykiem wolumeny i ceny węgla (analiza)

 • 27.08.2015 09:36

  Enea nie jest zainteresowana zaangażowaniem się w NKW, nie wyklucza rozmów z Bogdanką

 • 27.08.2015 14:53

  ENEA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 27 sierpnia 2015 roku

 • 27.08.2015 17:57

  ENEA SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 27.08.2015 18:55

  ENEA SA Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych w ramach rozliczenia KDT

 • 27.08.2015 19:11

  URE ustalił dla Enea W. wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych na 315,5 mln zł

 • 28.08.2015 07:06

  Wyniki Enei w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2015 07:16

  Zysk netto Enei w II kw. '15 wyniósł 153,5 mln zł wobec 178 mln zł konsensusu

 • 28.08.2015 07:21

  Enea nie wyklucza rozmów z Bogdanką, ale kopalnia musi uwzględnić sytuację rynkową

 • 28.08.2015 07:38

  Zysk netto Enei w II kw. '15 wyniósł 153,5 mln zł wobec 178 mln zł konsensusu (opis)

 • 28.08.2015 07:56

  Wyniki operacyjne Enei w II kw.'15 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 28.08.2015 09:22

  Wyniki Enei poniżej oczekiwań z powodu odpisu, duży wpływ na notowania mogą mieć KDT-y (opinia)

 • 28.08.2015 10:59

  Enea nie widzi przesłanek, by przeprowadzać obecnie test na utratę wartości aktywów

 • 28.08.2015 11:20

  Enea podtrzymuje CAPEX 3,5 mld zł w '15; w '16 spadnie on do ok. 2 mld zł

 • 28.08.2015 13:06

  Enea nie wyklucza rozmów z Bogdanką, będzie rozmawiać z kilkoma dostawcami węgla (opis)

 • 28.08.2015 14:04

  Wyniki Enei poniżej oczekiwań z powodu odpisu, duży wpływ na notowania mogą mieć KDT-y (opinia, aktl.)

 • 31.08.2015 07:30

  Energetyka nie będzie inwestować bezpośrednio w NKW - Czerwiński, MSP (wywiad)

 • 02.09.2015 12:24

  ENEA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea SA w dniu 27 sierpnia 2015 roku

 • 14.09.2015 08:35

  Enea wzywa do kupna 21.962.189 akcji Bogdanki; oferuje 67,39 zł za papier

 • 14.09.2015 08:41

  ENEA SA Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 14.09.2015 08:46

  ENEA SA Aktualizacja strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 - 2020 - ujawnienie informacji opóźnionej

 • 14.09.2015 08:58

  ENEA SA Podjęcie przez Radę Nadzorczą Enea S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie kontrolnego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. - ujawnienie informacji opóźnionej

 • 14.09.2015 09:02

  Enea planuje wydać ok. 17 mld zł na inwestycje w latach 2015-2020

 • 14.09.2015 09:03

  ENEA SA Podjęcie przez Zarząd Enea S.A. uchwały wyrażającej zgodę na ogłoszenie wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. - ujawnienie informacji opóźnionej

 • 14.09.2015 09:11

  Wezwanie Enei na Bogdankę ma biznesowy sens, akcje Bogdanki rosną ponad 20 proc. (opinia)

 • 14.09.2015 09:19

  Enea aktualizuje strategię; chce zabezpieczyć dostawy paliw dla własnych aktywów wytwórczych

 • 14.09.2015 09:32

  Enea postrzega zakup Bogdanki jako "jedną z opcji" zabezpieczenia dostaw paliwa

 • 14.09.2015 12:38

  Cena w wezwaniu na akcje Bogdanki nie odzwierciedla wartości tej spółki - Aviva PTE

 • 14.09.2015 12:53

  Enea buduje grupę paliwowo-energetyczną, będzie szukać dalszych okazji do przejęć (wywiad)

 • 14.09.2015 13:35

  Nikt nie zaoferuje wyższej niż Enea ceny za akcje Bogdanki - Ipopema (opinia)

 • 14.09.2015 15:21

  Enea nie manipulowała kursem akcji Bogdanki - KNF

 • 14.09.2015 15:36

  W wezwaniu Enei na akcje Bogdanki prawdopodobne podniesienie ceny (analiza)

 • 15.09.2015 09:50

  KNF sprawdza, czy nie wykorzystano informacji poufnej w związku z zamiarem przejęcia Bogdanki

 • 18.09.2015 17:53

  Bogdanka chce, aby żaden z akcjonariuszy nie mógł wykonywać na WZ więcej niż 10 proc. głosów

 • 18.09.2015 18:08

  Bogdanka chce, by żaden z akcjonariuszy nie mógł wykonywać na WZ więcej niż 10 proc. głosów (opis)

 • 22.09.2015 13:24

  Proponowane zmiany w statucie Bogdanki wynikają z zaniepokojenia trybem wezwania - szef RN

 • 22.09.2015 14:12

  Proponowane zmiany w statucie Bogdanki wynikają z zaniepokojenia trybem wezwania - szef RN

 • 22.09.2015 18:27

  ENEA SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A.

 • 23.09.2015 11:58

  MSP nie będzie blokować działań Enei, która ogłosiła wezwanie na Bogdankę

 • 24.09.2015 16:13

  ENEA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 21 października 2015 roku

 • 24.09.2015 16:16

  ENEA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 21 października 2015 roku

 • 28.09.2015 18:58

  Cena w wezwaniu Enei odpowiada wartości godziwej Bogdanki - zarząd Bogdanki

 • 28.09.2015 19:14

  Cena w wezwaniu Enei odpowiada wartości godziwej Bogdanki - zarząd Bogdanki (opis)

 • 28.09.2015 20:07

  Wezwanie Enei na akcje Bogdanki zgodne z interesem spółki - zarząd Bogdanki (opis2)

 • 29.09.2015 19:08

  ENEA SA Wydanie przez Prezesa UOKiK postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 29.09.2015 19:40

  UOKiK zawiesił postępowanie ws. przejęcia przez Eneę kontroli nad LW Bogdanka

 • 29.09.2015 20:24

  UOKiK zawiesił postępowanie ws. przejęcia przez Eneę kontroli nad Bogdanką (opis)

 • 06.10.2015 08:10

  DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Bogdanki w wezwaniu ogłoszonym przez Eneę

 • 06.10.2015 08:29

  DM PKO BP podniósł rekomendacje Energi i PGE do "kupuj", a CEZ i ZE PAK do "trzymaj"

 • 07.10.2015 13:58

  URE wprowadza dla OSD nowy model regulacji, z elementami jakościowymi (opis)

 • 07.10.2015 18:41

  URE wprowadza dla OSD nowy model regulacji, z elementami jakościowymi (aktl.)

 • 12.10.2015 09:59

  Związki zawodowe Bogdanki za przejęciem spółki przez Eneę

 • 15.10.2015 13:17

  NWZ Bogdanki przeciw zmianom w statucie ograniczającym prawo wykonywania głosów - źródło

 • 15.10.2015 13:31

  Enea prawdopodobnie przedłuży zapisy w wezwaniu na Bogdankę - źródło

 • 15.10.2015 13:54

  NWZ Bogdanki nie podjęło uchwały ws. zmian w statucie; kurs rośnie (opis)

 • 15.10.2015 14:39

  Enea chce wznowić postępowanie przed UOKiK i wydłużyć zapisy w wezwaniu na Bogdankę

 • 15.10.2015 15:02

  Enea chce wznowić postępowanie przed UOKiK i wydłużyć zapisy w wezwaniu na Bogdankę (opis)

 • 15.10.2015 15:56

  NWZ Bogdanki nie podjęło uchwały ws. zmian w statucie; kurs rośnie (opis2)

 • 15.10.2015 17:40

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Enea S.A., a Enea Trading Sp. z o.o.

 • 16.10.2015 08:00

  Enea przedłuża przyjmowanie zapisów w wezwaniu na Bogdankę do 21 X

 • 16.10.2015 08:24

  ENEA SA Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji LW "Bogdanka" S.A. do dnia 21 października 2015 roku

 • 16.10.2015 15:11

  ENEA SA Złożenie w ramach wezwania na akcje LW "Bogdanka" S.A. zapisów na sprzedaż co najmniej 21.962.189 akcji

 • 16.10.2015 15:45

  ENEA SA Wydanie przez Prezesa UOKiK postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 16.10.2015 16:31

  W wezwaniu Enei na Bogdankę złożono zapisy na ponad 64,57 proc. głosów na WZ (opis)

 • 16.10.2015 22:30

  ENEA SA Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 19.10.2015 16:43

  Enea ma zgodę UOKiK na przejęcie Bogdanki

 • 19.10.2015 17:42

  ENEA SA Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 21.10.2015 16:02

  ENEA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A.w dniu 21 października 2015 roku

 • 21.10.2015 16:14

  ENEA SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 21.10.2015 17:38

  NWZ Bogdanki, na wniosek Enei, zajmie się zmianami w radzie nadzorczej

 • 22.10.2015 10:07

  Enea zapowiada, że nie planuje zmiany polityki dywidendowej Bogdanki

 • 22.10.2015 12:58

  Rafako podpisało z Eneą Wytwarzanie umowę na budowę instalacji odsiarczania spalin

 • 23.10.2015 15:27

  ENEA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 21 października 2015 roku

 • 27.10.2015 13:02

  Moody's negatywnie ocenia propozycje PiS dot. integracji energetyki z górnictwem

 • 29.10.2015 00:36

  Zysk netto Bogdanki w III kw. '15 wyniósl 56,7 mln zł wobec 59,6 mln zł konsensusu

 • 29.10.2015 08:33

  Wyniki Bogdanki neutralne dla kursu; ważniejsza przyszłość spółki (opinia)

 • 29.10.2015 10:28

  Bogdanka liczy, że będzie dostarczać do Enei więcej węgla niż dotychczas

 • 29.10.2015 12:35

  Bogdanka liczy, że będzie dostarczać do Enei więcej węgla niż dotychczas (opis)

 • 29.10.2015 18:18

  Fitch potwierdza rating Enei na poziomie BBB, mimo akwizycji Bogdanki

 • 29.10.2015 18:45

  ENEA SA Nabycie akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 30.10.2015 12:09

  Połączenie Tauronu, Enei i Energi najbardziej optymalne - prezes Tauronu

 • 30.10.2015 14:16

  Prezes Tauronu oczekuje konsolidacji energetyki; optymalna fuzja Tauronu, Enei i Energi (opis)

 • 30.10.2015 14:23

  ENEA SA Podtrzymanie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings

 • 03.11.2015 09:04

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Enei, a krótką na Bogdance

 • 05.11.2015 13:20

  ENEA SA Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

 • 10.11.2015 09:00

  Możliwe powiązanie górnictwa z energetyką - Tobiszowski, PiS (wywiad)

 • 16.11.2015 17:56

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 18:09

  Wyniki Enei w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2015 18:22

  Zysk netto Enei w III kw. '15 wyniósł 420,2 mln zł wobec 406,6 mln zł konsensusu

 • 16.11.2015 18:40

  Zysk netto Enei w III kw. '15 wyniósł 420,2 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 16.11.2015 18:45

  Wyniki operacyjne Enei w III kw.'15 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 17.11.2015 08:43

  Enea nie zaskoczyła wynikami; widać mocny cash flow (opinia)

 • 17.11.2015 10:57

  Rozmowy Energi z Eneą dot. ewentualnej współpracy przy Ostrołęce na bardzo wstępnym etapie

 • 17.11.2015 14:57

  Energa i Enea rozważają współpracę przy projekcie w Ostrołęce (aktl.)

 • 17.11.2015 15:39

  Enea przygotowuje plan zarządzania Bogdanką

 • 17.11.2015 15:50

  Enea szacuje negatywny wpływ obniżki WACC w '16 na EBITDA na 90 mln zł

 • 17.11.2015 15:57

  Enea powołała fundusz venture capital, który będzie inwestował w innowacje

 • 20.11.2015 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 23.11.2015 07:23

  Rada nadzorcza Enei ogłosiła konkurs na prezesa i trzech członków zarządu

 • 23.11.2015 12:17

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. a Enea Trading Sp. z o.o.

 • 23.11.2015 14:19

  RN Bogdanki powołała nowy zarząd, Zbigniew Stopa ponownie prezesem

 • 25.11.2015 14:41

  Bogdanka wydłużyła umowę na sprzedaż węgla do Puław do końca 2019 roku

 • 30.11.2015 15:04

  ENEA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku

 • 30.11.2015 15:05

  ENEA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku

 • 02.12.2015 17:26

  GPW: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 02.12.2015 21:45

  ENEA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Skarb Państwa

 • 02.12.2015 23:00

  MSP dokonało zmian w radach nadzorczych Enei i Energi

 • 03.12.2015 11:04

  Konsolidacja górnictwa i energetyki na szerszą skalę obciąży ratingi firm energet. - Fitch

 • 03.12.2015 15:50

  Enea ma umowę programową z BGK dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł

 • 07.12.2015 13:40

  Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 13:41

  Perspektywa dla sektora energetycznego w regionie na '16 jest negatywna - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 13:43

  ENEA SA Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 07.12.2015 15:34

  Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 18:02

  ENEA SA Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.

 • 07.12.2015 18:12

  Rada nadzorcza Enei odwołała Krzysztofa Zamasza ze stanowiska prezesa

 • 07.12.2015 18:48

  Wartość umowy między Bogdanką i Elektrownią Połaniec spadła o 5,71 proc.

 • 08.12.2015 08:51

  DM BZ WBK radzi unikać spółek energetycznych

 • 09.12.2015 14:37

  Enea może się zaangażować w zapewnienie stabilności finansowej KHW - Tchórzewski

 • 09.12.2015 15:30

  Energetyka będzie uczestniczyła w finansowaniu Nowej Kompanii Węglowej - Tchórzewski

 • 09.12.2015 16:57

  Przejęcie KHW przez Eneę jest rozważanym scenariuszem -Tchórzewski

 • 17.12.2015 18:11

  ENEA SA Zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla Enea S.A. na 2016 rok.