Enea SA

skrót: ENA

Ostatnie notowanie z: 23.02.2018 17:00

Aktualny kurs10,15   -1,46 %-0,15 zł
Otwarcie10,421,17%
Minimum10,12-1,75%
Maksimum10,481,75%
Wolumen (szt.) 488101
Kurs odniesienia10,30
Widełki dolne9,38
Widełki górne11,46
Obroty (tyś. zł)5000
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
141010,14
115710,13
32 14110,12
67 37710,11
129 20810,10
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
10,16397 2
10,171 157 2
10,185 475 3
10,197 516 4
10,203 500 2
Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną. Dodatkową działalnością są: usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, usługi konserwacji sieci NN, usługi transportowe, usługi w zakresie rozliczania gazu, najem, dzierżawa, sprzedaż towarów i działalność socjalna.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa227 364 42851,50%227 364 42851,50%
 • 21.02.2018 19:18

  Enea w jednostk. wynikach za '17 odwróci odpisy na Enea Wytwarzanie w wys. 879,3 mln zł

 • 21.02.2018 19:01

  ENEA SA (4/2018) Informacja na temat wstępnych wyników prac związanych z testami na utratę wartości skutkujących prawdopodobnym odwróceniem w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość udziałów Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 16.02.2018 14:22

  Prezes Bogdanki Krzysztof Szlaga odwołany; p.o. prezesa Sławomir Karlikowski

 • 14.02.2018 11:56

  Trigon DM podniósł rekomendację dla Enei do "trzymaj"

 • 12.02.2018 14:58

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch (opis)

 • 12.02.2018 14:34

  Rynek mocy wesprze polskich wytwórców energii - Fitch

 • 12.02.2018 12:01

  DM BZ WBK wydał rekomendacje dla czterech grup energetycznych: PGE, Tauronu, Energi i Enei

 • 07.02.2018 14:04

  Są dyskusje o fuzjach w energetyce, ale ich nie inicjuję - Tchórzewski

 • 18.01.2018 13:13

  Spółki energetyczne z antysmogowymi ofertami sprzedaży energii w nocy

 • 18.01.2018 09:39

  Enea przygotowuje ofertę sprzedaży energii w godzinach nocnych z preferencyjnymi cenami

 • 17.01.2018 07:21

  URE zatwierdził kolejne zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 16.01.2018 09:58

  ENEA SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 04.01.2018 13:04

  URE zatwierdził zmiany taryf dla 4 OSD w związku z nową taryfą nocną

 • 04.01.2018 09:59

  Tchórzewski nie sądzi, by zrezygnowano z budowy Ostrołęki C

 • 03.01.2018 19:15

  Enea podpisała z PGG umowę za 1,49 mld zł na dostawę węgla do Elektrowni Połaniec

 • 03.01.2018 19:10

  ENEA SA (2/2018) Zawarcie umowy na zakup węgla z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o.

 • 03.01.2018 14:37

  ENEA SA (1/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

 • 28.12.2017 21:50

  ENEA SA (47/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

 • 28.12.2017 21:47

  ENEA SA (46/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 28.12.2017 21:45

  ENEA SA (45/2017) Zmiany Statutu Spółki dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

 • 28.12.2017 13:04

  W przetargu na Ostrołękę C trzy oferty od 4,85 do 9,59 mld zł, najdroższa Polimeksu i Rafako (opis)

 • 28.12.2017 12:46

  W przetargu na budowę bloku Ostrołęka C zostały złożone trzy oferty od 4,85 do 9,59 mld zł

 • 27.12.2017 20:07

  Niezgoda zrezygnowała z funkcji przewodniczącej rady nadzorczej Enei

 • 27.12.2017 19:42

  ENEA SA (44/2017) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A

 • 22.12.2017 15:40

  ENEA SA (43/2017) Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie współkontroli nad Polską Grupą Górniczą sp. z o.o.

 • 19.12.2017 21:32

  ENEA SA (42/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.12.2017 19:38

  Rozstrzygnięcie przetargu na budowę bloku w Ostrołęce na początku '18 - prezes Enei (opis)

 • 19.12.2017 18:12

  Rozstrzygnięcie przetargu na budowę bloku w Ostrołęce na początku '18 - prezes Enei

 • 19.12.2017 16:32

  Enea oddaje do użytku nowy blok w Elektrowni Kozienice

 • 15.12.2017 12:52

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE (opis)

 • 15.12.2017 12:16

  Średni wzrost cen energii w obrocie w nowej taryfie G wynosi ok. 0,5 proc. - URE

 • 12.12.2017 20:39

  Odwrócenie odpisu Bogdanki zwiększy jej EBIT o 500-530 mln zł, a wynik netto o 400-430 mln zł (aktl.)

 • 12.12.2017 20:26

  ENEA SA (41/2017) Informacja w sprawie neutralnego wpływu odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych przez spółkę zależną LW "Bogdanka" S.A.

 • 12.12.2017 17:22

  Odwrócenie odpisu Bogdanki zwiększy jej EBIT o 500-530 mln zł, a wynik netto o 400-430 mln zł

 • 08.12.2017 09:20

  Po '20 r. energetyka nie będzie miała miejsca, by zwiększyć zadłużenie pod duże inwestycje - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2017 17:52

  ME chce, by NWZ Enei zajęło się zmianami w składzie rady nadzorczej

 • 07.12.2017 17:29

  ENEA SA (40/2017) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.

 • 07.12.2017 11:42

  DZIEŃ NA GPW: Spółki energetyczne mocno rosną po uchwaleniu ustawy o rynku mocy

 • 07.12.2017 09:53

  Enea może najbardziej skorzystać na rynku mocy - Ipopema (opinia)

 • 05.12.2017 14:26

  Blok w El. Ostrołęka może być finansowany z bilansu i z innych źródeł, raczej krajowych (opis)

 • 05.12.2017 13:27

  Blok w El. Ostrołęka może być finansowany z bilansu i z innych źródeł, raczej krajowych

 • 01.12.2017 20:16

  ENEA SA (39/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 roku

 • 01.12.2017 20:13

  ENEA SA (38/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 grudnia 2017 roku

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 23.11.2017 15:16

  Trwają analizy dot. modelu finansowego dla bloku w Ostrołęce - prezes Enei

 • 23.11.2017 14:58

  Enea do końca ‘18 chce podjąć decyzję w sprawie bloku IGCC

 • 23.11.2017 13:30

  Grupa Enea planuje na IV kw. ponad 1 mld zł nakładów inwestycyjnych

 • 23.11.2017 07:33

  Wyniki operacyjne grupy Enea w III kw.'17 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 23.11.2017 07:27

  Zysk netto Enei za III kw. '17 wyniósł 214,1 mln, EBITDA 589 mln zł (opis)

 • 23.11.2017 06:47

  Zysk netto Enei za III kw. '17 wyniósł 214,1 mln, zgodnie z szacunkami

 • 23.11.2017 06:42

  Bogdanka miała w III kwartale 31,5 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 23.11.2017 06:35

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 22.11.2017 14:37

  DM BZ WBK podniósł rekomendacje dla czterech grup energetycznych

 • 20.11.2017 11:59

  Bogdanka ma koncesję na wydobywanie węgla ze złoża Ostrów w obszarze Ludwin (opis)

 • 14.11.2017 09:00

  Inwestycje PGG w okresie I-VIII osiągnęły 602,9 mln zł, czyli 68,5 proc. planu - ME

 • 08.11.2017 09:19

  Wyniki Enei za trzeci kwartał rozczarowujące, Bogdanki neutralne (opinia)

 • 08.11.2017 08:06

  Szacunkowe wyniki Enei w III kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 07.11.2017 22:57

  Szacunkowe wyniki Enei w III kw. 2017 r. vs konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2017 22:07

  ENEA SA (37/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres I - III kwartał 2017 roku

 • 06.11.2017 14:06

  Produkcja węgla w PGG w '17 przekroczy 30 mln ton - Tchórzewski, ME

 • 02.11.2017 11:37

  ME rozważa podjęcie działań w celu zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie

 • 27.10.2017 16:46

  Polski rząd zaskarżył konkluzje BAT w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • 11.10.2017 12:00

  Grupa Enea nie widzi obecnie potrzeby importu węgla

 • 06.10.2017 16:44

  ENEA SA (36/2017) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A.

 • 05.10.2017 12:17

  ENEA SA (35/2017) Powołanie Członka Zarządu Enea S.A.

 • 29.09.2017 20:28

  ENEA SA (34/2017) Informacja o rezygnacji z czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A.

 • 29.09.2017 14:28

  ENEA SA (33/2017) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Enea S.A.

 • 22.09.2017 13:04

  Piotr Olejniczak wejdzie do zarządu Enei 1 października

 • 22.09.2017 12:58

  ENEA SA (32/2017) Powołanie Członka Zarządu Enea S.A.

 • 08.09.2017 13:36

  Nakłady inwestycyjne Enei, w tym kapitałowe, wyniosą w '17 ponad 4 mld zł - prezes

 • 08.09.2017 12:54

  Bogdanka spodziewa się w '18 niewielkiego wzrostu cen węgla

 • 08.09.2017 11:06

  Enea szacuje koszty dostosowania aktywów wytwórczych do BAT na ok. 500 mln zł

 • 08.09.2017 07:47

  Zysk netto Enei w II kw. '17 wyższy o 17,8 mln zł od wcześniejszych szacunków

 • 07.09.2017 21:15

  ENEA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 06.09.2017 12:23

  Po wybudowaniu bloku w Ostrołęce nie będzie trzeba inwestować w konwencjonalną energetykę węglową - ME

 • 28.08.2017 14:45

  ENEA SA (31/2017) Uzupełnienie informacji nt. osoby delegowanej do wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A.

 • 24.08.2017 21:11

  Rada nadzorcza Enei odwołała dwóch członków zarządu spółki

 • 24.08.2017 20:51

  ENEA SA (30/2017) Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.

 • 24.08.2017 16:18

  ENEA SA (29/2017) Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Enea S.A.

 • 17.08.2017 18:25

  Opublikowano konkluzje BAT; energetyka ma 4 lata na dostosowanie do nowych wymogów - CMS

 • 17.08.2017 15:07

  Tchórzewski szacuje, że koszty usuwania skutków nawałnic mogą wynieść 150-200 mln zł (opis)

 • 17.08.2017 13:49

  Tchórzewski szacuje, że koszty usuwania skutków nawałnic wyniosą 150-200 mln zł

 • 16.08.2017 08:14

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla Enei, Tauronu i ZE PAK, podwyższa dla Polenergii

 • 10.08.2017 12:52

  KPRM i MR chcą uzupełnienia OSR do projektu rozporządzenia ME ws. obowiązku OZE na '18

 • 02.08.2017 08:54

  Wstępne wyniki Enei za II kw. lekko powyżej oczekiwań (opinia)

 • 01.08.2017 19:53

  Szacunkowy zysk netto Enei w II kw. 13 proc. wyższy od oczekiwań, Bogdanki o 5 proc. (opis)

 • 01.08.2017 19:36

  Wstępne wyniki Bogdanki w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.08.2017 19:29

  Wstępne wyniki Enei w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.08.2017 19:20

  Grupa Enea szacuje, że miała w I poł. 17 r. 606 mln zł zysku netto i 1.341 mln zł EBITDA

 • 01.08.2017 19:12

  ENEA SA (28/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

 • 21.07.2017 14:37

  Zasady korporacji w Grupie Enea niebezpieczne dla kopalni - związki w Bogdance

 • 20.07.2017 16:21

  Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii

 • 19.07.2017 14:35

  PSEW negatywnie o poselskiej nowelizacji ustawy o OZE; apeluje o interwencję na rynku certyfikatów

 • 17.07.2017 11:54

  Bogdanka złożyła do MŚ wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla ze złoża Ostrów

 • 30.06.2017 17:52

  ENEA SA (27/2017) Potwierdzenie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings

 • 30.06.2017 16:51

  Fitch potwierdził rating Enei na poziomie "BBB", perspektywa stabilna

 • 28.06.2017 14:25

  ENEA SA (26/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 14:37

  ENEA SA (25/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Enea S.A.

 • 27.06.2017 11:52

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Enei do "trzymaj" (opis)

 • 27.06.2017 11:32

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE do "kupuj", dla Enei do "trzymaj"

 • 27.06.2017 08:46

  ENEA SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 07:57

  ENEA SA (23/2017) Zmiany Statutu Spółki dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 26.06.2017 18:11

  ENEA SA (22/2017) Informacja w sprawie dywidendy

 • 26.06.2017 12:14

  WZ Bogdanki za wypłatą 34 mln zł dywidendy za '16, czyli 1 zł na akcję

 • 26.06.2017 11:43

  WZ Enei za wypłatą 110,36 mln zł dywidendy za 2016 rok

 • 20.06.2017 18:46

  ENEA SA (21/2017) Uzupełnienie projektów uchwał przesłanych przez Akcjonariusza

 • 13.06.2017 20:28

  ENEA SA (21/2017) Projekty uchwał przesłane przez Akcjonariusza

 • 12.06.2017 12:34

  PGG i Enea wspólnie poszukają możliwości ekologicznego wykorzystania mułów węglowych

 • 06.06.2017 17:35

  ENEA SA (20/2017) Wniosek Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.

 • 01.06.2017 12:01

  Resort energii chce, by Enea była liderem nowoczesnej energetyki węglowej

 • 30.05.2017 14:37

  ENEA SA (19/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku

 • 30.05.2017 14:35

  ENEA SA (18/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku

 • 25.05.2017 14:17

  Enea może wydać do 500 mln zł na dostosowanie do BAT

 • 25.05.2017 08:49

  Wyniki Enei za I kw. po oczyszczeniu lepsze od wstępnych danych (opinia)

 • 25.05.2017 07:27

  Zysk netto Enei w I kw. '17 wyniósł 321,2 mln zł, EBITDA 666,4 mln zł (opis)

 • 25.05.2017 07:13

  Wyniki operacyjne grupy Enea w I kw.'17 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 25.05.2017 06:53

  Zysk netto Enei w I kw. '17 wyniósł 321,2 mln, zgodnie z szacunkami

 • 25.05.2017 06:49

  Bogdanka miała w I kwartale 68,2 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 25.05.2017 06:45

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 13:01

  Do końca roku studium wykonalności dla projektu Enei dot. zgazowania węgla

 • 11.05.2017 17:27

  ENEA SA (17/2017) Rezygnacja Spółki z udziału w transakcji nabycia aktywów od EDF

 • 10.05.2017 19:30

  Negocjacje ws. kupna aktywów EDF na finiszu - Tchórzewski, ME

 • 09.05.2017 21:53

  Zysk netto Enei w I kw. wyższy o 2 proc. od konsensusu, Bogdanki o 15 proc. (opis)

 • 09.05.2017 20:52

  Enea miała w I kw. 17 r. 321 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 666 mln zł - szacunki

 • 09.05.2017 20:20

  ENEA SA (16/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

 • 28.04.2017 19:00

  Bogdanka chce wypłacić 34 mln zł dywidendy za '16, czyli 1 zł na akcję

 • 25.04.2017 11:40

  ME liczy na finalizację umowy ws. kupna aktywów EDF w Polsce najpóźniej do końca VI

 • 20.04.2017 18:55

  ENEA SA (15/2017) Opinia Rady Nadzorczej Enea S.A. w sprawie dywidendy

 • 10.04.2017 09:55

  PGG chciałaby osiągnąć w '17 "wysoki" dodatni wynik finansowy

 • 31.03.2017 16:09

  CAPEX PGG w latach 2017-20 na poziomie ponad 7 mld zł; docelowe wydobycie ok. 34 mln ton (opis2)

 • 31.03.2017 15:00

  Nakłady inwestycyjne PGG w latach 2017-20 na poziomie ponad 7 mld zł (opis)

 • 31.03.2017 14:11

  PGE, Energa, Enea, PGNiG, Węglokoks i TF Silesia mają umowę inwestycyjną z PGG

 • 31.03.2017 13:53

  PGE, Energa, Enea, PGNiG, Węglokoks i TF Silesia mają umowę inwestycyjną z PGG

 • 31.03.2017 13:45

  ENEA SA (14/2017) Zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 31.03.2017 08:52

  Enea pozytywnie zaskoczyła dywidendą, ale kursowi ciążyć może dokapitalizowanie PGG (opinia, aktl.)

 • 31.03.2017 08:45

  Enea pozytywnie zaskoczyła dywidendą, ale kursowi ciążyć może dokapitalizowanie PGG (opinia)

 • 30.03.2017 22:20

  Wyniki operacyjne Enei w IV kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 30.03.2017 22:02

  Enea spodziewa się w '17 pogorszenia perspektyw w energetyce konwencj., OZE i dystrybucji (opis)

 • 30.03.2017 21:40

  Enea ma zgodę RN na objęcie udziałów w kapitale PGG za 300 mln zł

 • 30.03.2017 21:36

  Enea zakłada, że jej CAPEX wyniesie w tym roku 2,7 mld zł, porównywalnie rdr (opis)

 • 30.03.2017 21:35

  ENEA SA (13/2017) Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

 • 30.03.2017 21:33

  Zarząd Enei rekomenduje wypłatę 110,36 mln zł dywidendy za 2016 rok

 • 30.03.2017 21:29

  ENEA SA (12/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.03.2017 21:24

  Enea zakłada, że jej CAPEX wyniesie w tym roku 2,7 mld z

 • 30.03.2017 21:22

  Enea spodziewa się w '17 pogorszenia perspektyw w energetyce konwencjonalnej, OZE i dystrybucji

 • 30.03.2017 21:16

  Zysk netto Enei w 2016 r. wyniósł 848,9 mln, zgodnie z szacunkami

 • 30.03.2017 21:14

  ENEA SA Consolidated report on payments made for the account of the public administration in 2016.pdf

 • 30.03.2017 21:13

  Bogdanka miała w 2016 r. 182 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 30.03.2017 21:09

  ENEA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 30.03.2017 21:06

  ENEA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 30.03.2017 13:26

  W kwietniu krótka lista wykonawców Ostrołęki C - wiceprezes Energi

 • 28.03.2017 15:51

  Cena w wezwaniu na Polimex zmieniona na 4,91 zł za akcję

 • 15.03.2017 18:25

  PGNiG Termika odstąpiło od udziału w transakcji przejęcia aktywów EDF w Polsce

 • 15.03.2017 18:15

  ENEA SA (11/2017) Zmiany w procesie negocjacji dotyczących nabycia aktywów od EDF

 • 15.03.2017 12:22

  Podział aktywów EDF po transakcji nie jest przesądzony - Tchórzewski

 • 15.03.2017 12:17

  Enea przedstawi rekomendację dot. dywidendy 30 III, razem z raportem rocznym

 • 15.03.2017 11:42

  Enea analizuje model biznesowy planowanego połączenia PGG i KHW

 • 15.03.2017 11:18

  ME nie ma sygnałów, by ZE PAK był na sprzedaż - Tchórzewski (opis)

 • 15.03.2017 10:44

  Dostosowanie Elektrowni Połaniec do BAT wymaga ok. 100 mln zł rocznie przez 3 lata

 • 14.03.2017 17:06

  Enea kupiła 100 proc. akcji Engie Energia Polska (opis)

 • 14.03.2017 16:45

  Enea kupiła 100 proc. akcji Engie Energia Polska

 • 14.03.2017 16:37

  ENEA SA (10/2017) Nabycie 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 13.03.2017 22:01

  Enea w '16 miała 849 mln zł zysku netto i 2.328 mln zł EBITDA - szacunki (opis)

 • 13.03.2017 20:47

  Enea miała w 2016 r. 849 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 2,328 mld zł - szacunki

 • 13.03.2017 20:34

  ENEA SA (9/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok

 • 09.03.2017 15:02

  Węglokoks nie weźmie udziału w dokapitalizowaniu PGG po połączeniu z KHW - ME (opis, aktl.)

 • 09.03.2017 11:13

  Węglokoks nie weźmie udziału w restrukturyzacji KHW - Tchórzewski (opis)

 • 08.03.2017 12:28

  Deklarowany udział PGNiG Termika w procesie przejmowania od EDF aktywów wynosi 30 proc.

 • 08.03.2017 08:43

  Zaawansowanie budowy bloku w Kozienicach wynosi 93 proc. - ME

 • 03.03.2017 08:24

  Wstępna cena sprzedaży Engie Energia Polska atrakcyjna (opinia)

 • 03.03.2017 07:41

  Wstępna cena sprzedaży Engie Energia Polska ustalona na 1,264 mld zł

 • 03.03.2017 07:26

  ENEA SA (8/2017) Ustalenie wstępnej ceny za 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 02.03.2017 18:44

  Po sesji 17 marca JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG 20 (opis)

 • 02.03.2017 18:20

  Po sesji 17 marca JSW zastąpi Eneę w indeksie WIG 20

 • 02.03.2017 17:31

  Do finalizacji umowy przejęcia aktywów EDF Polska może dojść w IV lub V - Tobiszowski

 • 28.02.2017 17:37

  Enea jest o krok od przejęcia Elektrowni Połaniec (opis)

 • 28.02.2017 16:23

  Spełnione zostały warunki zawieszające umowę zakupu Engie Energia Polska przez Eneę

 • 28.02.2017 16:11

  ENEA SA (7/2017) Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających umowy warunkowej dotyczącej zakupu 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 20.02.2017 14:44

  JSW zastąpi Eneę w WIG20 - Trigon DM (opinia)

 • 13.02.2017 21:22

  ENEA SA (6/2017) Zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 10 % udziału funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA w ogólnej liczbie głosów w Enea S.A.

 • 10.02.2017 11:07

  Tobiszowski ocenia, że podpisanie umowy przejęcia aktywów EDF Polska nastąpi w II kwartale

 • 02.02.2017 12:54

  Energa nie wyklucza emisji euroobligacji pod finansowanie Ostrołęki C

 • 27.01.2017 17:39

  Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika rozpoczynają negocjacje z EDF Investment (opis)

 • 27.01.2017 17:30

  Energa, Enea, PGE i PGNiG Termika rozpoczynają negocjacje z EDF Investment

 • 27.01.2017 17:23

  ENEA SA (5/2017) Rozpoczęcie negocjacji z EDF Investment SAS

 • 27.01.2017 14:28

  ENEA SA (4/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 26.01.2017 15:19

  Kursy spółek energetycznych mocno rosną; pomagają czynniki rynkowe i techniczne (opinia)

 • 24.01.2017 07:00

  Bogdanka chce w ciągu kilku tyg. przedstawić strategię; CAPEX w '17 może być wyższy rdr (wywiad)

 • 24.01.2017 07:00

  Bogdanka zakłada w '17 8,5-9 mln t produkcji węgla i stabilne lub minimalnie niższe ceny rdr (wywiad)

 • 20.01.2017 18:54

  Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły nową emisję Polimeksu i kupiły akcje od ARP

 • 20.01.2017 18:37

  ENEA SA (3/2017) Informacja o zawarciu umowy subskrypcji akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz o zawarciu transakcji nabycia akcji Polimex-Mostostal S.A. od SPV Operator sp. z o.o.

 • 18.01.2017 18:56

  ENEA SA (2/2017) Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz innych umów w ramach transakcji.

 • 18.01.2017 18:43

  Cena emisyjna akcji Polimeksu ustalona na 2 zł; spółki energetyczne mają objąć po 37,5 mln akcji

 • 18.01.2017 14:06

  Rozwiązano umowę na wyłączność negocjacji między EDF a IFM Investors ws. sprzedaży kogeneracji

 • 17.01.2017 14:55

  Enea ma zgodę UOKiK na nabycie 50 proc. akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka

 • 17.01.2017 14:45

  ENEA SA (1/2017) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

 • 13.01.2017 13:00

  Czwartkowa rada nadzorcza Polimeksu bez uchwały ws. parametrów emisji

 • 02.01.2017 14:53

  ME chce, by do połączenia PGG i KHW doszło do końca marca - Tobiszowski (opis)

 • 29.12.2016 13:37

  Enea Operator pozyska ze środków unijnych ponad 250 mln zł na inwestycje

 • 28.12.2016 11:22

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej (opis)

 • 28.12.2016 10:27

  NWZ Polimeksu uchwaliło emisję do 150 mln akcji w trybie subskrypcji prywatnej

 • 27.12.2016 16:40

  PGE, Enea, Energa i PGNiG podpisały list intencyjny z Polimeksem ws. potencjalnego zaangażowania w spółkę

 • 27.12.2016 16:27

  ENEA SA (47/2016) Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz złożeniu wniosku do UOKiK

 • 27.12.2016 08:30

  DM PKO BP rekomenduje "kupuj" CEZ i ZE PAK oraz "trzymaj" pozostałe spółki energetyczne (opis)

 • 27.12.2016 08:21

  DM PKO BP obniżył rekomendacje dla PGE i Polenergii do "trzymaj"

 • 23.12.2016 21:03

  Enea kupi Engie Energia Polska, transakcja wpłynie pozytywnie na przychody i EBITDA (opis)

 • 23.12.2016 20:32

  Enea ma warunkową umowę kupna 100 proc. akcji Engie Energia Polska

 • 23.12.2016 20:18

  ENEA SA (46/2016) Podpisanie umowy warunkowej dotyczącej zakupu 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 23.12.2016 14:38

  Enea Wytwarzanie przystała na przesunięcie terminu oddania bloku w Kozienicach

 • 23.12.2016 14:21

  ENEA SA (45/2016) Podpisanie aneksu terminowego do umowy dotyczącej realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice

 • 20.12.2016 10:24

  Haitong Bank obniża cenę docelową akcji Enei do 8,25 zł

 • 19.12.2016 10:55

  ENEA SA (44/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 15 grudnia 2016 roku

 • 16.12.2016 13:25

  ME myśli o poszerzeniu konsorcjum do oferty na zakup aktywów EDF - minister energii (opis)

 • 16.12.2016 11:21

  ME nie przewiduje, by spółki energetyczne nie płaciły dywidendy za 2016 rok - minister energii (opis)

 • 16.12.2016 11:08

  ME myśli o poszerzeniu konsorcjum do oferty na zakup aktywów EDF - minister energii

 • 15.12.2016 20:03

  ENEA SA (43/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 15 grudnia 2016 roku

 • 14.12.2016 14:01

  Krajowe spółki są gotowe kupić aktywa EDF - Tchórzewski, ME

 • 14.12.2016 09:43

  Rząd nie dał zgody na podział EDF Polska ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego

 • 14.12.2016 09:10

  Brak zgody polskiego rządu na podział EDF Polska, EDF ubolewa (opis)

 • 08.12.2016 13:05

  Enea i Energa zawarły umowę inwestycyjną ws. realizacji projektu Ostrołęka C

 • 08.12.2016 12:55

  ENEA SA (42/2016) Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Energa S.A. dotyczącej zaangażowania w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

 • 07.12.2016 11:59

  Od '17 Enea, Energa i Tauron z dźwignią blisko max. poziomu dla obecnych ratingów - Fitch (wywiad)

 • 06.12.2016 17:16

  PGE, Enea, Energa i PGNiG rozpoczęły rozmowy ws. potencjalnego zaangażowania w Polimex

 • 06.12.2016 17:06

  ENEA SA (41/2016) Informacja o rozpoczęciu negocjacji projektu umowy inwestycyjnej przez Enea S.A. z pozostałymi inwestorami tj. Energa S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A. oraz o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy inwestorami, a "Polimex-Mos

 • 05.12.2016 12:18

  URE otrzymał wnioski taryfowe od największych spółek energetycznych

 • 02.12.2016 17:54

  Enea ma wyłączność negocjacyjną na zakup Engie Energia Polska do końca '16

 • 02.12.2016 17:38

  ENEA SA (40/2016) Uzyskanie wyłączności negocjacyjnej na zakup 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 02.12.2016 10:12

  ME chce, by do połączenia KHW i PGG doszło w styczniu; Enea dokapitalizuje już PGG - Tobiszowski

 • 30.11.2016 20:43

  Enea, PGE, Energa i PGNiG Termika złożyły EDF nową ofertę

 • 30.11.2016 20:30

  ENEA SA (39/2016) Złożenie wraz z partnerami nowej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 30.11.2016 19:11

  ENEA SA (38/2016) Podtrzymanie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings

 • 30.11.2016 17:01

  Fitch potwierdził rating Enei na poziomie "BBB", perspektywa stabilna (opis)

 • 30.11.2016 16:44

  Energa ma zgodę RN na zawarcie wieloletniej umowy z PGG na dostawy węgla

 • 30.11.2016 16:36

  Energa sprzeda 50 proc. akcji Elektrowni Ostrołęka na rzecz Enei za ok. 101 mln zł

 • 30.11.2016 16:32

  Fitch potwierdził rating Enei na poziomie "BBB"

 • 30.11.2016 16:18

  ENEA SA (37/2016) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Enea S.A. na wspólne z Energa S.A. zaangażowanie w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

 • 24.11.2016 08:56

  DM BZ WBK podnosi rekomendację dla Energi do "kupuj", podtrzymuje "sprzedaj" PGE, Tauron, Eneę

 • 18.11.2016 14:41

  ENEA SA (36/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 15 grudnia 2016 roku

 • 18.11.2016 14:39

  ENEA SA (35/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 15 grudnia 2016 roku

 • 16.11.2016 12:29

  Energa chce do końca '16 ogłosić przetarg na budowę bloku w Ostrołęce (opis)

 • 16.11.2016 10:49

  Energa liczy na udział funduszy w Ostrołęce C

 • 15.11.2016 20:37

  Energa zakłada, że będzie mieć z Eneą po połowie udziałów w Ostrołęce C

 • 15.11.2016 09:20

  JSW zastąpi Eneę i Energę w indeksie MSCI Poland

 • 15.11.2016 08:43

  KHW zebrał 2384 wnioski wstępne od pracowników ws. rozwiązań osłonowych

 • 10.11.2016 13:27

  Enea wyda w tym roku jeszcze 1 mld zł na inwestycje

 • 10.11.2016 07:14

  Wyniki operacyjne Enei w III kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 10.11.2016 06:51

  Bogdanka miała w III kw. 45,2 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 10.11.2016 06:45

  Zysk netto Enei w III kwartale wyniósł 249,4 mln, zgodnie z szacunkami

 • 10.11.2016 06:37

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 11:07

  Decyzja o sposobie restrukturyzacji KHW ok. 21 XI - Tobiszowski

 • 02.11.2016 19:17

  Enea szacuje, że w III kw. miała 249 mln zł zysku netto wobec 196,1 mln zł konsensusu (opis)

 • 02.11.2016 19:01

  Enea szacuje, że w III kw. 2016 miała 249 mln zł zysku netto wobec 196,1 mln zł konsensusu

 • 02.11.2016 18:45

  ENEA SA (34/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartał 2016 roku

 • 02.11.2016 17:04

  Rada nadzorcza odwołała prezesa i wiceprezesa spółki Węglokoks Kraj

 • 02.11.2016 08:45

  JSW zastąpi Energę i Eneę w indeksie MSCI Poland - VTB

 • 28.10.2016 22:08

  Enea rezygnuje z zakupu praw majątkowych wynikających z zielonych certyfikatów

 • 28.10.2016 21:53

  Enea podpisała list intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem w KHW

 • 28.10.2016 21:09

  ENEA SA (33/2016) Podpisanie Listu Intencyjnego ws. wstępnego zainteresowania zaangażowaniem finansowym w Katowicki Holding Węglowy S.A.

 • 28.10.2016 21:07

  ENEA SA (32/2016) Informacja nt. wypowiedzenia/odstąpienia przez Enea S.A. od umów dotyczących zakupu praw majątkowych

 • 28.10.2016 15:02

  Rząd nie mówi "nie" inwestorom do aktywów EDF - Morawiecki

 • 28.10.2016 07:10

  Bogdanka rozpoczęła sprzedaż węgla na Ukrainę; w '16 dostarczy łącznie 150 tys. ton (wywiad)

 • 27.10.2016 20:19

  Minister energii liczy na porozumienie z EDF

 • 26.10.2016 12:28

  Rząd oczekuje długoterminowego inwestora dla aktywów EDF w Polsce - Tchórzewski, ME

 • 26.10.2016 10:40

  EDF wybrał IFM do wyłącznych rozmów ws. sprzedaży aktywów kogeneracyjnych, EPH ws. Rybnika (opis)

 • 26.10.2016 09:26

  EDF rozmawia z IFM ws. sprzedaży aktywów ciepłowniczych, z EPH ws. Rybnika

 • 24.10.2016 19:25

  Dokapitalizowanie KHW nie gwarantuje pełnej stabilności, potrzebne inne działania - ME

 • 20.10.2016 17:50

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł (opis)

 • 20.10.2016 16:11

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł

 • 19.10.2016 17:03

  Spółki energetyczne powołały ElectroMobility Poland

 • 19.10.2016 11:18

  Energa chce mieć z Eneą kontrolę nad Ostrołęką C; możliwy udział inwestorów fin., w tym PFR - prezes

 • 17.10.2016 22:21

  Fundusze TFI PZU przekroczyły próg 5 proc. w Enei

 • 17.10.2016 22:11

  ENEA SA (31/2016) Zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 5 % udziału funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA w ogólnej liczbie głosów w Enea S.A.

 • 12.10.2016 15:39

  ME podtrzymuje, że KHW potrzebuje 700 mln zł, umowa z inwestorami do końca roku

 • 04.10.2016 10:43

  DM mBank obniżył rekomendację dla PGE, a ceny docelowe dla Tauronu, Enei i PGE

 • 03.10.2016 14:52

  Enea poszuka partnerów do projektów inwestycyjnych

 • 03.10.2016 11:18

  Enea chce pozostać spółką dywidendową; poziom wypłat powiązany z inwestycjami

 • 03.10.2016 10:02

  Grupa Enea szacuje wzrost EBITDA do 2025 r. o 38 proc. z 2,13 mld zł w 2015 r.

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 30.09.2016 16:21

  Enea złożyła ofertę zakupu 100 proc. akcji Engie Energia Polska (opis2)

 • 30.09.2016 15:51

  Enea złożyła ofertę zakupu 100 proc. akcji Engie Energia Polska (opis)

 • 30.09.2016 15:44

  Enea złożyła ofertę zakupu 100 proc. akcji Engie Energia Polska

 • 30.09.2016 15:38

  ENEA SA (30/2016) Złożenie oferty na zakup 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.

 • 30.09.2016 12:48

  Rafako podpisało z Eneą Wytwarzanie umowę o wartości 289,2 mln zł netto (opis)

 • 30.09.2016 11:40

  Rafako podpisało z Eneą Wytwarzanie umowę o wartości 289,2 mln zł netto

 • 30.09.2016 09:39

  Enea traci ok. 1,6 proc.; wysoki CAPEX nie służy inwestycji w spółkę (opinia)

 • 30.09.2016 07:58

  Łączna moc konwencjonalnych źródeł wytwarzania Enei wzrośnie do 5,8 – 6,3 GW w '25 r. (opis)

 • 30.09.2016 07:08

  Enea zapowiada optymalizację kosztów stałych o 700 mln zł do '25 r.

 • 30.09.2016 07:00

  Podstawowe nakłady na utrzymanie ciągłości funkcjonowania Enei w latach 16 –30 wyniosą ok. 26,4 mld zł

 • 30.09.2016 06:52

  Enea chce zwiększyć sprzedaż energii do klientów końcowych do 20,1 TWh w 2025 r. - strategia

 • 29.09.2016 23:55

  ENEA SA (29/2016) Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku

 • 29.09.2016 09:08

  Bogdanka i Enea zawarły aneksy do umów wieloletnich; wolumeny dostaw z Bogdanki wzrosną

 • 27.09.2016 15:00

  Potencjalne inwestycje Energi i Enei mogą mieć negatywny wpływ na ich ratingi - Fitch

 • 23.09.2016 11:50

  Bogdanka może nadal dostarczać węgiel do Elektrowni Ostrołęka - Tobiszowski, ME

 • 22.09.2016 12:18

  Wartość nominalna akcji może być w pierwszej kolejności podniesiona w PGE i PGNiG (opinia)

 • 22.09.2016 11:36

  Spółki energetyczne mocno spadają po wypowiedziach ministra energii

 • 21.09.2016 12:13

  Bogdanka podtrzymuje plan produkcji 8-9 mln ton rocznie w najbliższych latach

 • 20.09.2016 16:21

  ME kieruje do konsultacji Plan rozwoju elektromobilności (aktl.)

 • 20.09.2016 13:40

  ME kieruje do konsultacji Plan rozwoju elektromobilności

 • 19.09.2016 15:46

  Energa zawarła z Eneą i PGG listy intencyjne ws. Ostrołęki (opis)

 • 19.09.2016 15:20

  Enea i Energa mają list intencyjny ws. współpracy przy budowie i eksploatacji bloku w Ostrołęce

 • 19.09.2016 15:11

  ENEA SA (28/2016) Podpisanie Listu Intencyjnego z Energa S.A. w sprawie budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka

 • 16.09.2016 18:03

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę zakupu aktywów EDF (opis, aktl.)

 • 16.09.2016 16:21

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce (opis)

 • 16.09.2016 15:56

  PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wstępną ofertę na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 16.09.2016 15:51

  ENEA SA (27/2016) Złożenie wraz z partnerami wstępnej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce

 • 15.09.2016 16:42

  ME chce, by inwestorzy dofinansowali KHW w tym roku

 • 15.09.2016 11:04

  Rozwój produkcji aut elektrycznych interesujący dla Polski

 • 15.09.2016 10:57

  Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME (aktl.)

 • 15.09.2016 10:47

  Krajowe firmy powinny prowadzić wydobycie bez względu na aktualne warunki

 • 15.09.2016 10:34

  Wypłacanie przez spółki dywidendy pomimo strat jest "patologią" - Tchórzewski, ME

 • 14.09.2016 18:23

  PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland (aktl.)

 • 14.09.2016 13:17

  PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły wniosek do UOKiK ws. ElectroMobilityPoland

 • 13.09.2016 14:54

  PGE, Tauron, Energa i Enea chcą założyć spółkę do produkcji samochodów elektrycznych

 • 12.09.2016 22:54

  ENEA SA (26/2016) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 12.09.2016 09:25

  ME analizuje różne opcje finansowania budowy elektrowni jądrowej

 • 05.09.2016 14:48

  ENEA SA (25/2016) Powołanie Członka Rady Nadzorczej dokonane przez Ministra Energii

 • 30.08.2016 12:44

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla PGE i Tauronu, ściął wyceny Enei i Energi

 • 30.08.2016 09:03

  To dobry czas, by zajmować krótką pozycję na spółkach energetycznych - DM BZ WBK

 • 26.08.2016 15:40

  Enea nie widzi ryzyka, by budowa w Kozienicach przesunęła się poza grudzień 2017 r.

 • 26.08.2016 14:39

  Enea analizuje możliwości akwizycji w Polsce, Połaniec jednym z potencjalnych projektów (aklt.)

 • 26.08.2016 13:44

  Grupa Enea planuje opublikować strategię w ciągu kilku tygodni

 • 26.08.2016 13:35

  Trwają prace nad modelem inwestycji w KHW - prezes Enei

 • 26.08.2016 13:32

  Enea analizuje możliwości akwizycji w Polsce

 • 26.08.2016 11:53

  Erste podwyższyło rekomendację dla Bogdanki do "trzymaj", cena docelowa 54,3 zł

 • 26.08.2016 09:02

  Wyniki Enei neutralne, Bogdanka rozczarowała poziomem kosztów (opinia)

 • 26.08.2016 08:02

  Wyniki operacyjne Enei w II kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 26.08.2016 07:48

  Enea spodziewa się w '16 pogorszenia perspektyw w segmencie OZE

 • 26.08.2016 07:37

  Zysk netto Enei w I półroczu wyniósł 471,2 mln, w II kwartale 180,8 mln zł (opis)

 • 26.08.2016 07:16

  Bogdanka miała I półroczu 75 mln zł zysku netto, w II kw. 20,5 mln zł (opis)

 • 26.08.2016 07:05

  Wyniki Bogdanki w II kwartale i I półroczu 2016 r. (tabela)

 • 26.08.2016 06:58

  Wyniki Enei w II kwartale i I półroczu 2016 r. (tabela)

 • 26.08.2016 06:52

  Zysk netto Enei w I półroczu wyniósł 471,2 mln, zgodnie z szacunkami

 • 26.08.2016 06:46

  ENEA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 06:43

  Bogdanka miała I półroczu 75 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 24.08.2016 17:41

  TF Silesia zaangażuje się w restrukturyzację KHW

 • 24.08.2016 15:57

  TF Silesia będzie trzecim inwestorem dla KHW, zainwestuje 200 mln zł (opis)

 • 24.08.2016 15:47

  TF Silesia będzie trzecim inwestorem dla KHW, zainwestuje 200 mln zł

 • 22.08.2016 17:06

  Konsorcjum Polimex-MHPS chce przesunąć zakończenie budowy bloku w Kozienicach na XII '17 (aktl.2)

 • 22.08.2016 16:50

  Konsorcjum Polimex-MHPS chce przesunąć zakończenie budowy bloku w Kozienicach na XII '17 (aktl.)

 • 22.08.2016 16:45

  ENEA SA (24/2016) Informacja nt. zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice

 • 22.08.2016 16:17

  Konsorcjum Polimex-MHPS chce przesunąć zakończenie budowy bloku w Kozienicach na XII '17

 • 17.08.2016 15:24

  NWZ Bogdanki zdecydowało o zmianach statutu i przystąpieniu do grupy Enea

 • 11.08.2016 19:18

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje Tauronu, PGE i Energi do "sprzedaj"

 • 11.08.2016 10:18

  Projektem Energi w Ostrołęce są zainteresowane także inne podmioty niż Enea

 • 10.08.2016 14:31

  PKEE szacuje, że zaniechanie wprowadzenia rynku mocy to koszt ponad 10 mld zł rocznie

 • 09.08.2016 14:34

  Enea, wg wstępnych danych, miała w I poł. '16 r. 471 mln zł zysku i 1,2 mld zł EBITDA (opis)

 • 09.08.2016 14:16

  Enea, wg wstępnych danych, miała w I poł. '16 r. 471 mln zł zysku i 1,2 mld zł EBITDA

 • 09.08.2016 14:06

  ENEA SA (23/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 08.08.2016 17:09

  Przy inwestycji w Kozienicach są przesunięcia w harmonogramach wewnętrznych - Enea

 • 03.08.2016 18:21

  Fitch podniósł rating Enei, Energi, PGE, PKN i Tauronu z powodu zmian metodologii

 • 30.07.2016 09:33

  Enea rozpoczęła rozmowy w sprawie ewentualnej inwestycji w KHW

 • 30.07.2016 00:12

  ENEA SA (22/2016) Wyrażenie przez Spółkę woli przystąpienia do rozmów dot. potencjalnego zaangażowania kapitałowego Spółki w Katowicki Holding Węglowy S.A.

 • 21.07.2016 10:33

  W procesie restrukturyzacji KHW być może potrzebny będzie 3 podmiot - Tobiszowski

 • 20.07.2016 12:54

  Węglokoks nie odegra wiodącej roli w restrukturyzacji KHW

 • 11.07.2016 20:35

  ENEA SA (20/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2016

 • 08.07.2016 14:48

  Pod koniec br. mogą ruszyć pierwsze inwestycje w bloki oparte o gazyfikację węgla - szef ME

 • 04.07.2016 12:04

  Enea do 6 VII wyłączyła blok o mocy 225 MW ze względu na wysoką temperaturę wody

 • 30.06.2016 11:55

  ENEA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 30.06.2016 09:09

  Solorz-Żak jest zainteresowany akcjami Enei w zamian za udziały w ZE PAK (aktl.)

 • 29.06.2016 19:13

  GPW: zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu WIGdiv

 • 29.06.2016 12:19

  Solorz-Żak zainteresowany akcjami Enei w zamian za udziały w ZE PAK; kurs Enei spada (opis)

 • 29.06.2016 11:39

  Solorz-Żak jest zainteresowany akcjami Enei w zamian za udziały w ZE PAK

 • 29.06.2016 09:03

  Ustawa wiatrakowa utrudni rozwój OZE w Polsce - Moody's

 • 27.06.2016 23:09

  ENEA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 27.06.2016 12:03

  ZWZ Enei zdecydowało, że strata za ’15 będzie pokryta z zysków zatrzymanych

 • 09.06.2016 09:42

  UOKiK wydał zgodę na utworzenie spółki celowej CSWI

 • 07.06.2016 21:08

  W pierwszym etapie restrukturyzacji KHW wsparcie Enei może okazać się niepotrzebne - Tobiszowski

 • 03.06.2016 09:15

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PGE, a krótką na Enei

 • 31.05.2016 16:47

  ENEA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku

 • 31.05.2016 16:46

  ENEA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 27 czerwca 2016 roku

 • 27.05.2016 08:37

  Rynek może być rozczarowany rekomendacjami zarządów Enei i Bogdanki o braku dywidendy (opinia)

 • 25.05.2016 20:13

  Zarządy Enei i Bogdanki nie będą rekomendować wypłaty dywidendy za 2015 rok (opis)

 • 25.05.2016 19:13

  Zarząd Enei nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok

 • 25.05.2016 19:05

  ENEA SA Informacja w sprawie dywidendy

 • 20.05.2016 09:12

  Haitong zaleca "sprzedaj" dla Energi, Enei i Tauronu, "neutralnie" dla PGE

 • 19.05.2016 17:15

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. a Enea Trading Sp. z o.o.

 • 16.05.2016 15:32

  Bogdanka może w '16 ograniczyć CAPEX do ok. 400 mln zł (opis)

 • 16.05.2016 14:51

  Enea chce latem przedstawić założenia strategii; myśli o nowych inwestycjach węglowych (aktl.)

 • 16.05.2016 13:29

  Rekomendacja Enei ws. dywidendy w ciągu kilku tygodni - wiceprezes

 • 16.05.2016 13:07

  Enea myśli o nowych inwestycjach wytwórczych

 • 16.05.2016 10:04

  Enea chce w III kwartale przedstawić aktualizację strategii

 • 16.05.2016 08:18

  DM PKO BP wprowadził zmiany w rekomendacjach spółek energetycznych

 • 16.05.2016 08:01

  Inwestycja Enei w budowę bloku w Kozienicach zrealizowana w 82 proc.

 • 16.05.2016 07:15

  Wyniki operacyjne Enei w I kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 16.05.2016 07:06

  Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Enei wyniósł 272,9 mln, zgodnie z konsenusem

 • 16.05.2016 06:58

  Bogdanka miała I kw. 54,1 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 16.05.2016 06:43

  Wyniki Enei w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.05.2016 06:32

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 16:37

  Bogdanka w najbliższych dniach chce przedstawić propozycję odnośnie ewentualnej dywidendy

 • 09.05.2016 17:47

  Enea chce inwestować w radomskie ciepłownictwo

 • 05.05.2016 09:15

  Wstępne wyniki Enei neutralne, Bogdanki trochę powyżej oczekiwań (opinia)

 • 05.05.2016 08:29

  Enea szacuje skonsolidowany zysk netto w I kwartale na 290 mln zł

 • 05.05.2016 08:27

  Bogdanka szacuje skonsolidowany zysk netto za I kw. '16 na 54,4 mln zł

 • 05.05.2016 08:21

  ENEA SA Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2016 roku

 • 27.04.2016 20:18

  ME chce zmian systemowych na rynku węgla, w tym wprowadzenia opłat na węgiel spoza Unii - Tobiszowski

 • 20.04.2016 09:59

  Trigon DM spodziewa się trendu bocznego na spółkach energetycznych

 • 15.04.2016 11:32

  ENEA SA Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku

 • 13.04.2016 14:56

  Debiut Węglokoksu realny w '17 po wcześniejszym przejęciu KHW - prezes

 • 13.04.2016 12:18

  Debiut Węglokoksu realny w '17 po wcześniejszym przejęciu KHW - prezes

 • 11.04.2016 10:26

  Dystrybutorzy energii złożyli do UOKiK wniosek ws. utworzenia spółki celowej CSWI

 • 07.04.2016 09:40

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PGE, a krótką na Enei

 • 31.03.2016 08:55

  Pekao Investment Banking obniżył rekomendację dla Enei do "sprzedaj"

 • 24.03.2016 20:08

  Nowym prezesem Bogdanki został Krzysztof Szlaga

 • 24.03.2016 15:18

  Enea, Węglokoks Kraj i Bogdanka w planie naprawczym dla KHW

 • 21.03.2016 13:39

  Enea przyjrzy się rynkowi ciepłownictwa pod kątem przejęć (opis)

 • 21.03.2016 11:55

  Enea analizuje pod kątem przejęć aktywa ciepłownicze

 • 21.03.2016 11:39

  Enea przedstawi główne założenia strategii do połowy roku, prowadzi wstępne analizy ws. KHW

 • 21.03.2016 11:27

  Decyzja ws. dywidendy Enei i Bogdanki do połowy roku

 • 21.03.2016 11:01

  Priorytetem Enei dostosowanie do trudnej sytuacji na rynku i pełna integracja z Bogdanką

 • 21.03.2016 09:04

  Wyniki Enei i Bogdanki neutralne, martwi brak informacji o dywidendzie (opinia)

 • 21.03.2016 08:41

  Wyniki operacyjne Enei w IV kw.'15 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 21.03.2016 08:20

  Bogdanka miała w '15 279,8 mln zł straty netto, w samym IV kw. ok. 412 mln zł straty (opis)

 • 21.03.2016 07:58

  Enea spodziewa się w '16 pogorszenia perspektyw w wydobyciu, dystrybucji i obrocie (opis)

 • 21.03.2016 07:41

  Enea planuje 352 mln zł oszczędności na 2016 rok

 • 21.03.2016 07:36

  Enea spodziewa się w '16 pogorszenia perspektyw w wydobyciu, dystrybucji i obrocie

 • 21.03.2016 07:24

  Enea zakłada, że jej CAPEX w '16 wyniesie 3,41 mld zł

 • 21.03.2016 07:17

  Bogdanka zakłada w '16 produkcję węgla handlowego na poziomie ok. 9 mln ton

 • 21.03.2016 06:47

  ENEA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 06:43

  ENEA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 20:35

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Enea S.A., a Enea Trading Sp. z o.o.

 • 10.03.2016 09:13

  Szacunkowe wyniki Enei i Bogdanki neutralne (opinia)

 • 09.03.2016 18:45

  Skonsolidowana strata netto Enei za '15 wyniosła 398,9 mln zł, a Bogdanki 279,6 mln zł (opis)

 • 09.03.2016 18:29

  Enea szacuje, że strata netto grupy w '15 wyniosła 398,878 mln zł

 • 09.03.2016 18:27

  Bogdanka szacuje, że w '15 miała 279,6 mln zł straty netto i 686,3 mln zł zysku EBITDA

 • 09.03.2016 18:14

  ENEA SA Informacja w sprawie wyników finansowych za 2015 rok

 • 07.03.2016 09:11

  Odpisy w Enei i Bogdance zwiększają niepewność co do dywidendy za '15 (opinia)

 • 04.03.2016 19:02

  Enea i Bogdanka dokonają odpisów aktualizujących wartość aktywów w raportach za '15 (opis)

 • 04.03.2016 18:55

  Enea i Bogdanka dokonają odpisów aktualizujących wartość aktywów w raportach za '15

 • 04.03.2016 18:53

  ENEA SA Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok wyników alokacji ceny nabycia kontrolnego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 • 04.03.2016 18:36

  ENEA SA Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

 • 03.03.2016 13:20

  Bogdanka ma umowę z Eneą na dostawy węgla w '16 za 760,1 mln zł

 • 10.02.2016 11:00

  Haitong rekomenduje "sprzedaj" Eneę; obniża zalecenia dla pozostałych spółek energetycznych (opis)

 • 10.02.2016 09:16

  Haitong rekomenduje "sprzedaj" Eneę; obniża zalecenia dla pozostałych spółek energetycznych

 • 26.01.2016 14:44

  ENEA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 22.01.2016 16:29

  ENEA SA Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

 • 22.01.2016 16:09

  RN Enei powołała dwóch nowych członków zarządu

 • 22.01.2016 16:01

  ENEA SA Powołanie Członków Zarządu Enea S.A.

 • 20.01.2016 18:52

  ENEA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A.

 • 19.01.2016 20:11

  ENEA SA Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 15.01.2016 21:58

  ENEA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 15.01.2016 21:52

  ENEA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. po wznowieniu obrad w dniu 15 stycznia 2016 roku

 • 15.01.2016 11:00

  Bogdanka liczy, że do 2020 r. wydobycie wzrośnie do 10-11 mln ton (wywiad)

 • 08.01.2016 14:49

  ENEA SA Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A.

 • 07.01.2016 16:01

  ENEA SA Uzupełnienie informacji dot. Prezesa Zarządu Enea S.A.

 • 07.01.2016 11:58

  Ciężko będzie się zdecydować na niepobieranie dywidend ze spółek energetycznych - MSP

 • 05.01.2016 12:44

  Priorytetem spółek energetycznych inwestycje, nie wypłata dywidend - wiceminister energii

 • 30.12.2015 20:01

  RN Enei powołała Mirosława Kowalika na stanowisko prezesa spółki

 • 30.12.2015 19:44

  ENEA SA Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.

 • 28.12.2015 17:24

  ENEA SA Ogłoszenie do dnia 15 stycznia 2016 roku przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.

 • 23.12.2015 16:25

  ME prowadzi rozmowy z podmiotami, które mogą objąć akcje w NKW - Tobiszowski (opis)

 • 23.12.2015 15:52

  MSP analizuje sektor energetyczny pod kątem synergii z górnictwem - Tobiszowski

 • 17.12.2015 18:15

  ENEA SA Zatwierdzenie taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla Enea Operator Sp. z o.o. na 2016 rok

 • 17.12.2015 18:11

  ENEA SA Zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla Enea S.A. na 2016 rok.

 • 09.12.2015 16:57

  Przejęcie KHW przez Eneę jest rozważanym scenariuszem -Tchórzewski

 • 09.12.2015 15:30

  Energetyka będzie uczestniczyła w finansowaniu Nowej Kompanii Węglowej - Tchórzewski

 • 09.12.2015 14:37

  Enea może się zaangażować w zapewnienie stabilności finansowej KHW - Tchórzewski

 • 08.12.2015 08:51

  DM BZ WBK radzi unikać spółek energetycznych

 • 07.12.2015 18:48

  Wartość umowy między Bogdanką i Elektrownią Połaniec spadła o 5,71 proc.

 • 07.12.2015 18:12

  Rada nadzorcza Enei odwołała Krzysztofa Zamasza ze stanowiska prezesa

 • 07.12.2015 18:02

  ENEA SA Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.

 • 07.12.2015 15:34

  Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 13:43

  ENEA SA Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 07.12.2015 13:41

  Perspektywa dla sektora energetycznego w regionie na '16 jest negatywna - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 13:40

  Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

 • 03.12.2015 15:50

  Enea ma umowę programową z BGK dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł

 • 03.12.2015 11:04

  Konsolidacja górnictwa i energetyki na szerszą skalę obciąży ratingi firm energet. - Fitch

 • 02.12.2015 23:00

  MSP dokonało zmian w radach nadzorczych Enei i Energi

 • 02.12.2015 21:45

  ENEA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Skarb Państwa

 • 02.12.2015 17:26

  GPW: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 30.11.2015 15:05

  ENEA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku

 • 30.11.2015 15:04

  ENEA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku

 • 25.11.2015 14:41

  Bogdanka wydłużyła umowę na sprzedaż węgla do Puław do końca 2019 roku

 • 23.11.2015 14:19

  RN Bogdanki powołała nowy zarząd, Zbigniew Stopa ponownie prezesem

 • 23.11.2015 12:17

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. a Enea Trading Sp. z o.o.

 • 23.11.2015 07:23

  Rada nadzorcza Enei ogłosiła konkurs na prezesa i trzech członków zarządu

 • 20.11.2015 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 17.11.2015 15:57

  Enea powołała fundusz venture capital, który będzie inwestował w innowacje

 • 17.11.2015 15:50

  Enea szacuje negatywny wpływ obniżki WACC w '16 na EBITDA na 90 mln zł

 • 17.11.2015 15:39

  Enea przygotowuje plan zarządzania Bogdanką

 • 17.11.2015 14:57

  Energa i Enea rozważają współpracę przy projekcie w Ostrołęce (aktl.)