Enea SA

skrót: ENA

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:50

Aktualny kurs12,17   -0,90 %-0,11 zł
Otwarcie12,280,00%
Minimum12,10-1,47%
Maksimum12,300,16%
Wolumen (szt.) 253802
Kurs odniesienia12,28
Widełki dolne11,06
Widełki górne13,50
Obroty (tyś. zł)3094
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
57 53711,90
16011,89
22 33111,88
245011,86
12 12011,85
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
11,93115 1
11,98500 1
11,99820 2
12,005 120 6
12,022 120 1
Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną. Dodatkową działalnością są: usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, usługi konserwacji sieci NN, usługi transportowe, usługi w zakresie rozliczania gazu, najem, dzierżawa, sprzedaż towarów i działalność socjalna.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa227 364 42851,50%227 364 42851,50%

Kategoria • 24.04.2013 12:01

  MSP wnioskuje o 0,36 zł dywidendy na akcję z zysku Enei za '12

 • 24.04.2013 12:19

  ZWZ Enei zdecydowało o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

 • 25.04.2013 06:11

  ENEA SA podział zysku

 • 25.04.2013 14:56

  Deutsche Bank obniżył cenę docelową dla Tauronu do 4,4 zł, dla Enei do 12,5 zł

 • 25.04.2013 19:47

  ENEA SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 09.05.2013 09:13

  Enea może wypaść z indeksu MSCI Poland - Wood (opinia)

 • 14.05.2013 12:36

  DM PKO BP podnosi rekomendację Tauronu do "kupuj", obniża wyceny PGE i Enei

 • 15.05.2013 05:54

  Wyniki Enei w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2013 05:56

  Zysk netto Enei w I kw. 2013 r. wyniósł 307,8 mln zł wobec konsensusu 239,1 mln zł

 • 15.05.2013 06:14

  Zysk netto Enei w I kw. 2013 r. wyniósł 307,8 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 15.05.2013 06:14

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 15.05.2013 06:37

  Wyniki finansowe Enei w I kw.'13 według segmentów działalności (tabela)

 • 15.05.2013 09:00

  Wyniki Enei powyżej konsensusu, ale bez zaskoczeń (opinia)

 • 15.05.2013 10:50

  Enea do końca 2013 r. chce mieć gotową strategię grupy

 • 15.05.2013 11:08

  Enea szacuje opóźnienie przy budowie bloku w Kozienicach na ok. 4-5 tyg.

 • 15.05.2013 12:50

  Enea do końca 2013 r. chce mieć gotową strategię grupy (aktl.)

 • 15.05.2013 17:23

  IVMX ma pewne opóźnienie we wdrożeniu systemu ISOK w Enei

 • 04.06.2013 17:14

  Polimex-Mostostal podpisał umowę na podwykonawstwo wartą 63,9 mln zł

 • 12.06.2013 06:19

  ENEA SA zatwierdzenie przez prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G

 • 18.06.2013 16:45

  DI BRE podwyższa rekomendację dla Enei; obniża ceny docelowe dla PGE, CEZ-u i Tauronu

 • 19.06.2013 19:56

  ENEA SA zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 20.06.2013 18:49

  ENEA SA zawarcie umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

 • 20.06.2013 19:19

  Enea ma umowę programową i umowę o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez Enea Operator

 • 25.06.2013 17:54

  ENEA SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 26.06.2013 08:47

  ENEA SA Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2013 roku

 • 26.06.2013 12:38

  PGE, KGHM, Tauron i Enea kontynuują prace związane z projektem jądrowym

 • 26.06.2013 12:40

  ENEA SA - porozumienie w sprawie prac dotyczących elektrowni jądrowej

 • 15.07.2013 18:34

  ENEA SA przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy spółką a ENEA Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych emitnta.

 • 16.07.2013 12:27

  PGE, KGHM, Tauron i Enea uzgodniły zasadnicze warunki projektu jądrowego, we IX możliwa umowa

 • 23.07.2013 09:28

  ING obniża cenę docelową Enei do 16,35 zł

 • 27.08.2013 06:26

  ENEA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 27.08.2013 06:28

  Wyniki Enei w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2013 06:29

  Zysk netto Enei w II kw. 2013 r. wyniósł 143,9 mln zł wobec konsensusu 168,3 mln zł

 • 27.08.2013 06:46

  Grupa Enea zamierza wydać w tym roku na inwestycje 2,38 mld zł

 • 27.08.2013 06:59

  Zysk netto Enei w II kw. 2013 r. wyniósł 143,9 mln zł wobec konsensusu 168,3 mln zł (opis)

 • 27.08.2013 07:12

  Wyniki finansowe Enei w II kw.'13 według segmentów działalności (tabela)

 • 27.08.2013 08:26

  Wyniki Enei w II kwartale poniżej oczekiwań (opinia)

 • 27.08.2013 11:32

  Realizacja bloku w Kozienicach przebiega zgodnie z planem - Enea

 • 27.08.2013 11:38

  Enea spodziewa się spadku cen węgla na rynku spot w 2014 roku

 • 27.08.2013 15:09

  Budowa bloku w Kozienicach zgodnie z planem, próg rentowności przy cenie poniżej 200 zł/MWh (aktl.)

 • 29.08.2013 11:22

  Espirito obniża rekomendację i cenę docelową akcji Enei

 • 23.09.2013 09:10

  Enea pracuje nad nową strategią, planuje emisję obligacji o wartości do 5 mld zł

 • 23.09.2013 11:53

  Enea przygotowuje program emisji obligacji o wartości do 5 mld zł (aktl.)

 • 23.09.2013 16:02

  ENEA SA uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o.

 • 23.09.2013 16:19

  Parafowano umowę ws. projektu jądrowego; PGE sprzeda wspólnikom 30 proc. PGE EJ1

 • 23.09.2013 16:19

  Enea wypowiedziała Infovide-Matrix umowę na system ISOK - źródło

 • 23.09.2013 18:32

  Enea wypowiedziała Infovide-Matrix umowę na system ISOK (opis)

 • 23.09.2013 19:36

  Enea wypowiedziała Infovide-Matrix umowę na system ISOK (opis2)

 • 26.09.2013 16:31

  Enea chce w '14 rozpocząć sprzedaż detaliczną gazu ziemnego

 • 27.09.2013 17:57

  ENEA SA zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku

 • 15.10.2013 17:26

  Raiffeisen podwyższa cenę docelową dla PGE do 18,8 zł i obniża dla Enei do 15,3 zł

 • 18.10.2013 18:02

  ENEA SA zatwierdzenie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014 - 2020

 • 18.10.2013 18:15

  Enea planuje przeznaczyć 20 mld zł na inwestycje w latach 2014-2020

 • 18.10.2013 18:30

  Enea planuje przeznaczyć 20 mld zł na inwestycje w latach 2014-2020 (opis)

 • 21.10.2013 08:56

  Enea chce wydać 20 mld zł do 2020 r; w strategii brakuje szczegółów (opinia)

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 28.10.2013 13:24

  ING podwyższyło ceny docelowe PGE, Enei i ZE PAK

 • 04.11.2013 16:00

  Enea może skorzystać z usług Asseco i Sygnity przy rozwoju systemów IT

 • 13.11.2013 06:30

  Wyniki Enei w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.11.2013 06:34

  Zysk netto Enei w III kw. 2013 r. wyniósł 215,1 mln zł wobec konsensusu 178,2 mln zł

 • 13.11.2013 06:55

  Zysk netto Enei w III kw. 2013 r. wyniósł 215,1 mln zł, znacznie powyżej konsensusu (opis)

 • 13.11.2013 07:06

  Wyniki finansowe Enei w III kw.'13 według segmentów działalności (tabela)

 • 13.11.2013 13:37

  Enea chce do 2016 roku obniżyć koszty o 500 mln zł, będzie szukać okazji do akwizycji

 • 21.11.2013 11:12

  ENEA SA zwołanie NWZ na dzień 19 grudnia 2013 roku

 • 26.11.2013 13:21

  MSP rozważy w I poł. 2014 koncepcję fuzji w branży energetycznej - Karpiński (opis)

 • 04.12.2013 14:17

  Wypadek w elektrowni w Kozienicach

 • 12.12.2013 15:54

  DM mBanku obniża rekomendację Enei do "akumuluj", cena docelowa 17,22 zł

 • 17.12.2013 17:34

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '14 ze średnim wzrostem o 3,1 proc.

 • 17.12.2013 17:52

  Taryfy URE dla dystrybutorów energii na '14 zgodne z oczekiwaniami rynku (opinia)

 • 17.12.2013 19:07

  ENEA SA zatwierdzenie przez prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla ENEA SA

 • 17.12.2013 19:59

  ENEA SA - zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy

 • 20.12.2013 14:48

  ENEA SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.12.2013 14:56

  ENEA Wytwarzanie wśród dopuszczonych do negocjacji ws. zakupu MPEC Białystok

 • 31.12.2013 12:02

  ENEA SA informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce

 • 31.12.2013 14:51

  ENEA SA wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

 • 31.12.2013 15:14

  Wygasła umowa PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea w sprawie poszukiwania gazu z łupków

 • 13.01.2014 19:33

  Vattenfall wystawił na sprzedaż posiadany pakiet 18,67 proc. akcji w Eneii

 • 14.01.2014 09:04

  Vattenfall wystawia na sprzedaż swój pakiet akcji Enei (opinia)

 • 14.01.2014 09:45

  Vattenfall sprzedaje swój pakiet akcji Enei, kurs spada o ponad 7 proc. (opinia, aktl.)

 • 14.01.2014 10:43

  Akcje Enei znajdą nabywców, ale przy sporym dyskoncie; kurs spada o 8 proc. (opinia)

 • 14.01.2014 16:56

  Książka popytu na akcje Enei pokryta obecnie prawie w całości przy cenie 12 zł - źródło

 • 15.01.2014 09:34

  Vattenfall sprzedał swój pakiet w Enei po 12,5 zł za akcję

 • 15.01.2014 11:29

  Vattenfall sprzedał swój pakiet w Enei po 12,5 zł za akcję (aktl.)

 • 15.01.2014 18:32

  ENEA SA zawarcie umów rocznych na dostawy węgla pomiędzy ENEA Wytwarzanie S.A., a Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 20.01.2014 07:06

  MSP nie planuje na razie dalszej prywatyzacji Energi i Enei - minister skarbu (wywiad)

 • 20.01.2014 22:22

  ENEA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 20.01.2014 22:24

  ENEA SA zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

 • 22.01.2014 16:24

  ENEA SA zawiadomienie o zmianie udziału Vattenfall AB w ogólnej liczbie głosów w spółce.

 • 22.01.2014 16:30

  ENEA SA sprzedaż akcji spółki

 • 22.01.2014 16:37

  ENEA SA złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej

 • 23.01.2014 17:48

  ENEA SA zawiadomienie o zwiększeniu powyżej 5% udziału ING OFE w ogólnej liczbie głosów

 • 23.01.2014 17:51

  ING OFE ma ponad 5 proc. Enei

 • 27.01.2014 09:38

  Enea będzie kupować gaz od PKN Orlen

 • 27.01.2014 16:53

  ENEA SA przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA S.A.

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 31.01.2014 20:15

  Sześć firm chce kupić pakiet akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny

 • 01.02.2014 21:12

  ENEA S.A. Rejestracja warunkowa w KDPW akcji serii B

 • 07.02.2014 09:40

  Spółki energetyczne do '19 chcą zainwestować w infrastrukturę sieciową ponad 41 mld zł - URE

 • 07.02.2014 10:04

  Inwestycje w energetykę konwencjonalną do '24 mogą wynieść 100 mld zł - PMR

 • 07.02.2014 11:16

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ENEA SA

 • 07.02.2014 13:45

  ENEA SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B

 • 07.02.2014 15:02

  ENEA SA Rejestracja w KDPW akcji serii B ENEA S.A.

 • 10.02.2014 10:21

  Getin Noble Bank może dołączyć do MSCI Poland w czerwcu - Wood & Co. (opinia)

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 11.02.2014 16:21

  Trzy podmioty nadal zainteresowane zakupem udziałów MPEC Białystok

 • 24.02.2014 07:15

  Enea chce utrzymać w 2014 roku wyniki z '13 r. (wywiad)

 • 24.02.2014 07:15

  Enea chce w tym roku obniżyć koszty o 100 mln zł

 • 24.02.2014 07:15

  Enea wyda w '14 na inwestycje w wytwarzaniu ok. 2 mld zł (wywiad)

 • 24.02.2014 07:15

  Enea może objąć 10 proc. udziałów w PGE EJ1 w pierwszej połowie roku

 • 10.03.2014 08:46

  DM PKO BP podwyższył ceny docelowe dla Energi, PGE, Enei i Tauronu, obniżył dla PAK i CEZ

 • 11.03.2014 14:35

  Enea wypłaci 0,43 zł dywidendy na akcję za 2013 r. - analitycy (tabela)

 • 11.03.2014 15:32

  ENEA SA rekomendacja zarządu spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 11.03.2014 15:39

  Enea planuje przeznaczenie na dywidendę z zysku za '13 r. 251,6 mln zł

 • 11.03.2014 15:47

  Enea chce przeznaczyć na dywidendę z zysku za '13 r. 251,6 mln zł (opis)

 • 12.03.2014 13:32

  ENEA SA zawiadomienie o zmianie udziału ING OFE w ogólnej liczbie głosów spółki.

 • 12.03.2014 13:38

  ING OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Enei

 • 19.03.2014 13:19

  ENEA SA zawiadomienie o powstaniu sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi w spółkach GK ENEA

 • 28.03.2014 13:31

  ENEA SA zwołanie ZWZ na dzień 24 kwietnia 2014 roku

 • 28.03.2014 13:31

  ENEA SA Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 24 kwietnia 2014 r.

 • 04.04.2014 09:30

  ENEA SA rejestracja zmian w satucie spółki

 • 07.04.2014 10:27

  Rumunia najatrakcyjniejsza w regionie dla inwestorów szukających dywidendy - Wood (opinia)

 • 10.04.2014 12:28

  Księga popytu na ok. 11 mln akcji Enei pokryta przy cenie 14,75 zł - Bloomberg

 • 10.04.2014 13:22

  EBOiR sprzedał wszystkie posiadane akcje Enei

 • 11.04.2014 15:24

  Enea Wytwarzanie na krótkiej liście chętnych do zakupu MPEC Białystok

 • 11.04.2014 16:35

  DM mBanku obniżył rekomendacje dla Asseco Poland, Enei i Tauronu

 • 15.04.2014 06:22

  Deutsche Bank podniósł ceny docelowe dla Tauronu i Enei

 • 15.04.2014 13:19

  ENEA SA Zakończenie sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi w Spółkach GK ENEA

 • 15.04.2014 13:41

  Zakończył się spór zbiorowy w Enei, ustalono podwyżkę płac i jednorazową premię

 • 15.04.2014 13:53

  Zakończył się spór zbiorowy w Enei, ustalono podwyżkę płac i jednorazową premię (opis)

 • 18.04.2014 18:29

  ENEA SA Informacja o obligacjach ENEA Wytwarzanie S.A. nabytych przez ENEA S.A. w ramach transakcji wewnątrzgrupowych

 • 23.04.2014 16:54

  Enea Wytwarzanie zaproszona do negocjacji ws. sprzedaży MPEC

 • 24.04.2014 11:34

  ZWZ Enei zdecydowało o wypłacie 0,57 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2014 14:51

  Sprzedaż MPEC wciąż sprawą otwartą - prezydent Białegostoku

 • 25.04.2014 07:39

  ENEA SA informacja o wypłacie dywidendy

 • 29.04.2014 18:47

  ENEA SA wykaz akcjonariuszy

 • 30.04.2014 16:40

  Fitch podtrzymał ratingi IDR Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

 • 30.04.2014 16:47

  Fitch podtrzymał ratingi IDR Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna (opis)

 • 30.04.2014 18:14

  ENEA SA podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings

 • 13.05.2014 06:23

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 13.05.2014 06:28

  Wyniki Enei w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.05.2014 06:34

  Zysk netto Enei w I kw. '14 wyniósł 208,2 mln zł wobec 215 mln zł konsensusu

 • 13.05.2014 06:56

  Zysk netto Enei w I kw. '14 wyniósł 208,2 mln zł wobec 215 mln zł konsensusu (opis)

 • 13.05.2014 07:16

  Wyniki operacyjne Enei w I kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 13.05.2014 08:30

  Wyniki Enei bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 13.05.2014 11:44

  Enea może wyemitować w czerwcu pierwszą transzę obligacji za 0,5 mld zł

 • 13.05.2014 12:41

  Enea może wyemitować w VI transzę obligacji za 0,5 mld zł w ramach nowego programu (opis)

 • 15.05.2014 14:48

  ENEA SA zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji

 • 15.05.2014 14:50

  Enea podpisała z BGK umowę dot. programu emisji obligacji o wartości 1 mld zł

 • 26.05.2014 09:06

  Enea Wytwarzanie obejmie 85 proc. udziałów w MPEC Białystok

 • 27.05.2014 13:32

  Enea i Energa złożyły w URE wnioski o zmianę taryf na energię

 • 30.05.2014 09:34

  Wszyscy sprzedawcy energii złożyli w URE wnioski o zmianę taryf

 • 04.06.2014 15:38

  Sprzedawcy energii chcą wzrostu cen średnio o 5 proc. - wysokienapiecie.pl

 • 09.06.2014 16:12

  DM mBanku podniósł rekomendację dla PGE i Tauronu, obniżył dla Energi

 • 12.06.2014 13:40

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu

 • 12.06.2014 13:46

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.)

 • 12.06.2014 14:52

  URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.2)

 • 13.06.2014 13:00

  Dwie oferty na zakup akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny; jednym z chętnych Enea Wytwarzanie

 • 16.06.2014 09:16

  Wood obniżył rekomendację dla Enei do "sprzedaj", cenę docelową do 15,2 zł

 • 26.06.2014 12:12

  Enea, Energa, PGE i Tauron chcą współpracować w obszarze R&D

 • 27.06.2014 11:26

  Trigon rekomenduje "kupuj" Energę i Eneę, "sprzedaj" PGE i Tauron

 • 27.06.2014 18:54

  ENEA SA otwarcie przez sąd likwidacji spółki pośrednio zależnej

 • 30.06.2014 16:17

  ENEA SA zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji

 • 30.06.2014 16:28

  Enea ma umowę z bankami ws. programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł

 • 01.07.2014 16:27

  EBI rozważa udzielenie Enei finansowania w wysokości 1 mld zł

 • 15.07.2014 15:03

  ENEA SA przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA SA a ENEA Trading Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych ENEA SA

 • 16.07.2014 13:07

  Niegroźny wyciek mazutu do Wisły z elektrowni w Kozienicach

 • 25.07.2014 17:19

  Opole/ Gminy będą negocjować sprzedaż akcji ECO ze spółką Enea Wytwarzanie

 • 31.07.2014 20:27

  Elektrowni Kozienice do 4 sierpnia wyłączyła blok o mocy 560 MW

 • 12.08.2014 16:47

  ENEA SA zawarcie listu zmieniającego do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 27.08.2014 06:48

  Wyniki Enei w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2014 07:02

  Zysk netto Enei w II kw. '14 wyniósł 416,1 mln zł wobec 282,4 mln zł konsensusu

 • 27.08.2014 07:27

  Zysk netto Enei w II kw. '14 wyniósł 416,1 mln zł, dużo lepiej od konsensusu (opis)

 • 27.08.2014 07:53

  Wyniki operacyjne Enei w II kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 27.08.2014 08:57

  Wyniki Enei pod wpływem one-offów; oczyszczone są neutralne (opinia)

 • 27.08.2014 12:16

  Enea warunkuje emisję obligacji od finalizacji akwizycji w kogeneracji lub OZE

 • 03.09.2014 17:32

  ENEA SA podpisanie umowy wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej

 • 03.09.2014 17:34

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia przez nich łącznie 30 proc. udziałów w spółce PGE EJ1

 • 03.09.2014 17:52

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis)

 • 03.09.2014 18:50

  PGE podpisała z Tauronem, Eneą i KGHM umowę ws. objęcia udziałów w PGE EJ1 (opis2)

 • 11.09.2014 10:34

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada m.in. przejęcie części kopalń przez Eneę, PGE i Tauron - Tomczykiewicz, MG

 • 11.09.2014 11:02

  Plan naprawczy dla górnictwa zakłada przejęcie części kopalń przez energetykę - Tomczykiewicz, MG (opis)

 • 11.09.2014 12:10

  Tauron nie prowadzi z KW rozmów na temat przejęcia konkretnych kopalń

 • 11.09.2014 15:27

  MSP dementuje informacje o planach sprzedaży kopalń spółkom energetycznym

 • 11.09.2014 15:52

  Spółki energetyczne nie rozmawiają ws. przejęć kopalń od KW; MSP też zaprzecza (opis)

 • 11.09.2014 18:47

  Konsolidacja kopalń z energetyką na etapie analiz, nie decyzji - MG

 • 15.09.2014 11:57

  Branża energetyczna i rząd nie są skłonni popierać łączenia kopalń z firmami energetycznymi

 • 16.09.2014 16:58

  Negocjacje ws. sprzedaży pakietu akcji ECO potrwają dłużej

 • 26.09.2014 09:46

  Energetycy przeciw powiązaniom długoterminowymi umowami firm energetycznych i kopalń

 • 09.10.2014 12:25

  PGE, Tauron, Enea i KGHM mają zgodę UOKiK na budowę elektrowni atomowej

 • 09.10.2014 14:13

  ENEA SA zgoda prezesa UOKiK na koncentrację

 • 09.10.2014 16:43

  Dźwignia netto Tauronu, Energi i Enei wzrośnie do ok. 3x w '16, PGE do ok. 2x - Fitch

 • 10.10.2014 07:36

  ENEA SA zawarcie aneksów do umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

 • 13.10.2014 14:49

  Trigon DM przedstawił dwie pary long-short

 • 04.11.2014 09:09

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Tauron i krótką na Eneę

 • 04.11.2014 09:22

  Energa, Cyfrowy Polsat, Enea i PKP Cargo mogą wejść do WIG-u 20 w marcu - DM BZ WBK

 • 06.11.2014 10:24

  BESI rekomenduje "kupuj" dla Energi i Enei i "neutralnie" dla PGE i Tauronu

 • 06.11.2014 16:29

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla CEZ i zmienia ceny docelowe dla firm z branży

 • 07.11.2014 07:58

  DM PKO BP podniósł ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 12.11.2014 06:20

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.11.2014 06:27

  Wyniki Enei w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.11.2014 06:35

  Zysk netto Enei w III kw. '14 wyniósł 211,7 mln zł wobec 150,1 mln zł konsensusu

 • 12.11.2014 07:09

  Zysk netto Enei w III kw. '14 wyniósł 211,7 mln zł, dużo lepiej od konsensusu (opis)

 • 12.11.2014 07:17

  Wyniki operacyjne Enei w III kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 12.11.2014 08:26

  Enea zaskoczyła wynikami; pokazała dobre wolumeny i spadek kosztów (opinia)

 • 12.11.2014 10:37

  Enea zakłada w 14 redukcję kosztów o ok. 200 mln zł

 • 12.11.2014 11:05

  Enea może przejąć farmy wiatrowe, nie wyklucza emisji obligacji jeszcze w tym roku

 • 12.11.2014 11:23

  Enea zastanowi się nad udziałem w prywatyzacji PKP Energetyka

 • 12.11.2014 11:41

  Enea może wypłacić dywidendę w wysokości 30 proc. tegorocznego zysku

 • 12.11.2014 12:08

  Enea może w '14 przejąć farmy wiatrowe i wyemitować obligacje za 0,5-1 mld zł (opis)

 • 13.11.2014 11:51

  Tauron przyjrzy się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka

 • 13.11.2014 14:47

  Tauron i PGE przyjrzą się ofercie prywatyzacyjnej PKP Energetyka (opis)

 • 13.11.2014 15:06

  PGE i Tauron spodziewają się stabilnych cen węgla w '15, Enea widzi potencjał do spadku

 • 19.11.2014 09:45

  UniCredit podnosi rekomendację dla Enei do "kupuj"

 • 21.11.2014 14:53

  Trigon DM zamyka długie pozycje na Enei i CCC; krótkie na Tauronie i LPP

 • 28.11.2014 13:21

  ENEA SA informacja nt. nabycia obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie SA

 • 02.12.2014 10:12

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PGE i krótką na Enei

 • 10.12.2014 15:23

  Erste obniżył wycenę dla ZE PAK do 35,7 zł; rekomenduje "trzymaj" Eneę, "redukuj" Tauron

 • 11.12.2014 07:46

  ENEA SA informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o.

 • 15.12.2014 14:32

  ENEA SA obniżenie wartości Programu Emisji Obligacji w ramach umowy programowej

 • 15.12.2014 14:46

  Enea obniżyła wartość programu emisji obligacji do 3 mld zł

 • 17.12.2014 14:00

  URE zatwierdził taryfy dla dystrybutorów energii na '15 ze średnim wzrostem o 3,9 proc.

 • 17.12.2014 16:29

  ENEA SA zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla spółki na 2015 rok.

 • 17.12.2014 16:48

  ENEA SA zatwierdzenie taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z o.o. na 2015 rok

 • 18.12.2014 15:50

  ENEA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.01.2015 15:50

  KW zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w podmiot na bazie Węglokoksu (opis)

 • 07.01.2015 17:05

  Kompania Węglowa zostanie podzielona, energetyka może zainwestować w "nową KW" (opis2)

 • 07.01.2015 17:43

  Wygaszenie najsłabszych kopalń KW pozytywne; ciągle niepewność dot. konsolidacji z energetyką (opinia)

 • 08.01.2015 15:16

  W "Nową KW" najmocniej ze spółek energetycznych może się zaangażować PGE (analiza)

 • 08.01.2015 17:35

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w styczniu

 • 08.01.2015 17:43

  MSP kończy analizy dot. wyboru ścieżki konsolidacji energetyki, przedstawi ją w I (opis)

 • 09.01.2015 09:04

  MSP chce konsolidować energetykę, by mogła konkurować w regionie (opinia)

 • 09.01.2015 10:56

  MSP chce konsolidować energetykę; brak szczegółów zwiększa niepewność wokół sektora (analiza)

 • 09.01.2015 12:51

  Enea planuje spotkania z inwestorami przed sprzedażą obligacji za ok. 1 mld zł

 • 10.01.2015 16:41

  MSP będzie chciało przyspieszyć informację ws. planów konsolidacji energetyki

 • 11.01.2015 18:08

  Rozmowy dot. planu naprawczego dla Kompanii Węglowej znowu zerwane

 • 11.01.2015 19:45

  Rozmowy dot. planu naprawczego KW zerwane, związkowcy chcą rozmawiać z premier (opis)

 • 12.01.2015 08:15

  Rząd chce wspierać poszukiwanie inwestorów dla wygaszanych kopalń

 • 12.01.2015 18:00

  Universal Energy chce przejąć trzy kopalnie KW przeznaczone do likwidacji

 • 12.01.2015 20:01

  Universal Energy chce przejąć trzy kopalnie KW przeznaczone do likwidacji (opis)

 • 14.01.2015 07:26

  MSP zainteresowane ofertą Universal Energy, przeanalizuje ją - Karpiński, MSP

 • 14.01.2015 09:00

  W tym roku powinna być gotowa analiza, czy energetyka ma angażować się w górnictwo - MSP

 • 14.01.2015 15:22

  W proteście uczestniczą już wszystkie kopalnie KW

 • 15.01.2015 14:34

  Enea chce do połowy lutego wyjść na rynek z emisją obligacji o wartości 0,5-1 mld zł

 • 16.01.2015 10:20

  Górnicy KHW dołączają do protestu, kolejna runda rozmów

 • 16.01.2015 12:49

  Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa do TK - PiS

 • 17.01.2015 20:32

  Rząd i związkowcy podpisali porozumienie ws. planu naprawczego Kompanii Węglowej (opis2)

 • 18.01.2015 19:40

  Porozumienie ws. górnictwa zakończyło protesty (synteza)

 • 21.01.2015 13:29

  ENEA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 21.01.2015 17:25

  ENEA SA Obniżenie wartości Programu Emisji Obligacji w ramach umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 22.01.2015 09:29

  Wood&Co. zaleca "kupuj" PGE i Tauron, "trzymaj" Energę i Eneę

 • 29.01.2015 17:05

  ENEA SA Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

 • 02.02.2015 09:42

  Cyfrowy Polsat, Energa i Enea wejdą do WIG 20 przy marcowej rewizji - Trigon DM

 • 05.02.2015 11:30

  MSP nie przedstawi planu konsolidacji energetyki w tym tygodniu - Gawlik, MSP

 • 05.02.2015 14:21

  Enea sprzeda obligacje o wartości 1 mld zł

 • 06.02.2015 13:18

  Proces konsolidacji energetyki raczej nie zakończy się w tym roku - Karpiński, MSP

 • 06.02.2015 15:29

  Po ewentualnej integracji spółki energetyczne zachowają podmiotowość prawną - MSP

 • 09.02.2015 14:44

  Enea nie rozmawia o objęciu udziałów Nowej Kompanii Węglowej

 • 10.02.2015 16:08

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. a ENEA Trading Sp. z o.o.

 • 10.02.2015 17:34

  ENEA SA Emisja obligacji w ramach umowy dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A. do maksymalnej kwoty 5 mld zł

 • 12.02.2015 19:08

  Enea, Energa i Cyfrowy Polsat wejdą do WIG 20 w rocznej rewizji indeksów

 • 12.02.2015 19:18

  Enea, Energa i Cyfrowy Polsat wejdą do WIG 20 w rocznej rewizji indeksów (opis)

 • 24.02.2015 07:59

  Na chwilę obecną nie ma projektu połączenia PGE i Energi - MSP

 • 05.03.2015 11:43

  Duże zainteresowanie PKP Energetyką, finalizacja sprzedaży spółki w II półroczu

 • 10.03.2015 19:38

  ENEA SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 10.03.2015 19:54

  Enea planuje przeznaczenie 207,5 mln zł na dywidendę z zysku za '14

 • 12.03.2015 13:58

  Fuzja z Eneą byłaby korzystna dla akcjonariuszy Tauronu - prezes

 • 19.03.2015 21:51

  ENEA SA Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie dywidendy

 • 20.03.2015 06:31

  ENEA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 06:35

  Wyniki Enei w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.03.2015 06:41

  CAPEX Enei w '15 wyniesie 3,56 mld zł

 • 20.03.2015 06:50

  Zysk netto Enei w IV kw. '14 wyniósł 72,3 mln zł wobec 51,8 mln zł konsensusu

 • 20.03.2015 06:57

  CAPEX Enei w '15 ma wynieść 3,56 mld zł (opis)

 • 20.03.2015 07:24

  Zysk netto Enei w IV kw. '14 wyniósł 72,3 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)

 • 20.03.2015 07:45

  Wyniki operacyjne Enei w IV kw.'14 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 20.03.2015 08:47

  Wyniki Enei w IV kwartale powyżej oczekiwań (opinia)

 • 20.03.2015 11:21

  Enea nie planuje emisji obligacji w tym roku

 • 20.03.2015 12:12

  Enea nie planuje emisji obligacji w '15, rozmawia o kupnie 3 farm wiatrowych (opis)

 • 20.03.2015 19:53

  GPW: DEUTSCHE BANK AG będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółek:ENEA S.A., ENERGA S.A., CYFROWY POLSAT S.A.

 • 20.03.2015 20:05

  GPW: SOCIETE GENERALE S.A. będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółek: ENEA S.A.,ENERGA S.A., CYFROWY POLSAT S.A.

 • 25.03.2015 14:08

  ENEA SA Zawarcie aneksu do umowy rocznej na dostawę węgla w 2015 roku pomiędzy ENEA Wytwarzanie, a Lubelski Węgiel "Bogdanka"

 • 30.03.2015 21:26

  ENEA SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej ENERGO - TOUR Sp. z o.o.

 • 02.04.2015 09:39

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PKN Orlen, krótką na PGNiG

 • 15.04.2015 13:15

  ENEA SA Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

 • 15.04.2015 13:27

  Enea, KGHM i Tauron kupiły udziały w PGE EJ

 • 20.04.2015 15:11

  Nie wcześniej niż w drugim półroczu wyniki analiz ws. konsolidacji energetyki - Karpiński

 • 21.04.2015 10:53

  Enea prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia trzech projektów wiatrowych

 • 27.04.2015 16:06

  Fitch potwierdza rating Enei na poziomie BBB

 • 27.04.2015 21:24

  ENEA SA Podtrzymanie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings

 • 30.04.2015 21:33

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Trading Sp. z o.o.

 • 06.05.2015 10:39

  Societe Generale podwyższa rekomendację dla Enei do "kupuj"

 • 12.05.2015 21:44

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. a ENEA Trading Sp. z o.o.

 • 13.05.2015 13:06

  Zmiany w zarządzie Energi bez związku z planami konsolidacji sektora - Karpiński, MSP

 • 15.05.2015 06:44

  Wyniki Enei w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2015 06:52

  Zysk netto Enei w I kw. '15 wyniósł 262,7 mln zł wobec 227,7 mln zł konsensusu

 • 15.05.2015 07:24

  Zysk netto Enei w I kw. '15 wyniósł 262,7 mln zł wobec 227,7 mln zł konsensusu (opis)

 • 15.05.2015 07:43

  Wyniki operacyjne Enei w I kw.'15 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 15.05.2015 08:23

  Zysk netto Enei w I kwartale 15 proc. wyższy od oczekiwań (opinia)

 • 15.05.2015 11:57

  Na dzień dzisiejszy Enea nie jest w procesie kupowania udziałów NKW

 • 20.05.2015 12:46

  Societe Generale obniżył ceny docelowe dla PGE i Energi, podniósł dla Enei i Tauronu

 • 25.05.2015 18:27

  ENEA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku

 • 25.05.2015 18:29

  ENEA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

 • 29.05.2015 16:40

  ENEA SA Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 29.05.2015 16:52

  Enea ma kredyt na 946 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym

 • 09.06.2015 09:56

  Zakończenie prywatyzacji PKP Energetyka na przeł. III/IV kw.; trwa analiza ofert wiążących

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 17.06.2015 08:13

  Konsolidacja energetyki nie jest przygotowana - Czerwiński, MSP

 • 17.06.2015 08:38

  Konsolidacja energetyki nie jest teraz priorytetem - Czerwiński, MSP (aktl.)

 • 19.06.2015 10:22

  DM BZ WBK obniża ceny docelowe dla spółek energetycznych

 • 24.06.2015 21:48

  ENEA SA Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 26.06.2015 23:55

  ENEA SA Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 30.06.2015 08:15

  Hurtowe ceny energii zostaną w przedziale 160-180 zł za MWh do '20 r. - Moody's

 • 30.06.2015 11:42

  ZWZ Enei zdecydowało o wypłacie 0,47 zł dywidendy na akcję

 • 30.06.2015 14:59

  ENEA SA Informacja o wypłacie dywidendy

 • 30.06.2015 19:27

  ENEA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 30.06.2015 22:57

  ENEA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

 • 02.07.2015 13:37

  ENEA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea SA w dniu 30 czerwca 2015 roku

 • 02.07.2015 14:13

  Tauron i Enea chcą wspólnie rozwijać moce odnawialne

 • 02.07.2015 14:29

  Tauron i Enea chcą wspólnie rozwijać moce odnawialne (opis)

 • 10.07.2015 18:57

  ENEA SA Uzupełnienie informacji nt. członków Rady Nadzorczej Enea S.A. IX kadencji

 • 15.07.2015 18:46

  ENEA SA Informacja nt. wewnątrzgrupowych obligacji wyemitowanych przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

 • 23.07.2015 10:31

  ENEA SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.

 • 23.07.2015 17:27

  ENEA SA Powołanie przez Skarb Państwa osoby nadzorującej

 • 31.07.2015 19:12

  ENEA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 27 sierpnia 2015 roku

 • 31.07.2015 19:15

  ENEA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2015 roku

 • 05.08.2015 12:06

  Tauron nie przewiduje istotnych odpisów na koniec I półrocza (aktl.)

 • 05.08.2015 17:01

  DM mBanku ocenia, że 2015 r. pogorszy się sentyment do energetyki

 • 07.08.2015 13:20

  Enea ma warunkową umowę kupna spółki budującej farmę wiatrową o mocy 36 MW

 • 07.08.2015 14:34

  Z powodu upałów Enea ograniczyła produkcję o ok. 400 MW

 • 07.08.2015 17:03

  Z powodu upałów ubytki mocy w elektrowniach (aktl.)

 • 12.08.2015 13:27

  Societe Generale obniża cenę docelową Enei do 18,9 zł

 • 21.08.2015 17:10

  ENEA SA Wypowiedzenie przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Umowy Wieloletniej na dostawy węgla energetycznego zawartej w dniu 4 marca 2010 roku

 • 21.08.2015 17:21

  Enea wypowiedziała Bogdance umowę na dostawy węgla do Elektrowni Kozienice

 • 21.08.2015 17:36

  Enea wypowiedziała Bogdance umowę na dostawy węgla do Elektrowni Kozienice (opis)

 • 22.08.2015 09:51

  Dostawy węgla przez Bogdankę dla Enei w 2016-207 nie zmienią się mimo wypowiedzenia umowy

 • 23.08.2015 20:00

  Bogdanka liczy na kontynuację rozmów z Eneą, będzie szukać nowych odbiorców (wywiad)

 • 24.08.2015 08:33

  Kurs Bogdanki może zanurkować po wypowiedzeniu umowy przez Eneę (opinia)

 • 24.08.2015 11:21

  Paniczna wyprzedaż akcji Bogdanki; ryzykiem wolumeny i ceny węgla (analiza)

 • 27.08.2015 09:36

  Enea nie jest zainteresowana zaangażowaniem się w NKW, nie wyklucza rozmów z Bogdanką

 • 27.08.2015 14:53

  ENEA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 27 sierpnia 2015 roku

 • 27.08.2015 17:57

  ENEA SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 27.08.2015 18:55

  ENEA SA Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych w ramach rozliczenia KDT

 • 27.08.2015 19:11

  URE ustalił dla Enea W. wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych na 315,5 mln zł

 • 28.08.2015 07:06

  Wyniki Enei w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2015 07:16

  Zysk netto Enei w II kw. '15 wyniósł 153,5 mln zł wobec 178 mln zł konsensusu

 • 28.08.2015 07:21

  Enea nie wyklucza rozmów z Bogdanką, ale kopalnia musi uwzględnić sytuację rynkową

 • 28.08.2015 07:38

  Zysk netto Enei w II kw. '15 wyniósł 153,5 mln zł wobec 178 mln zł konsensusu (opis)

 • 28.08.2015 07:56

  Wyniki operacyjne Enei w II kw.'15 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 28.08.2015 09:22

  Wyniki Enei poniżej oczekiwań z powodu odpisu, duży wpływ na notowania mogą mieć KDT-y (opinia)

 • 28.08.2015 10:59

  Enea nie widzi przesłanek, by przeprowadzać obecnie test na utratę wartości aktywów

 • 28.08.2015 11:20

  Enea podtrzymuje CAPEX 3,5 mld zł w '15; w '16 spadnie on do ok. 2 mld zł

 • 28.08.2015 13:06

  Enea nie wyklucza rozmów z Bogdanką, będzie rozmawiać z kilkoma dostawcami węgla (opis)

 • 28.08.2015 14:04

  Wyniki Enei poniżej oczekiwań z powodu odpisu, duży wpływ na notowania mogą mieć KDT-y (opinia, aktl.)

 • 31.08.2015 07:30

  Energetyka nie będzie inwestować bezpośrednio w NKW - Czerwiński, MSP (wywiad)

 • 02.09.2015 12:24

  ENEA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea SA w dniu 27 sierpnia 2015 roku

 • 14.09.2015 08:35

  Enea wzywa do kupna 21.962.189 akcji Bogdanki; oferuje 67,39 zł za papier

 • 14.09.2015 08:41

  ENEA SA Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 14.09.2015 08:46

  ENEA SA Aktualizacja strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 - 2020 - ujawnienie informacji opóźnionej

 • 14.09.2015 08:58

  ENEA SA Podjęcie przez Radę Nadzorczą Enea S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie kontrolnego pakietu akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. - ujawnienie informacji opóźnionej

 • 14.09.2015 09:02

  Enea planuje wydać ok. 17 mld zł na inwestycje w latach 2015-2020

 • 14.09.2015 09:03

  ENEA SA Podjęcie przez Zarząd Enea S.A. uchwały wyrażającej zgodę na ogłoszenie wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. - ujawnienie informacji opóźnionej

 • 14.09.2015 09:11

  Wezwanie Enei na Bogdankę ma biznesowy sens, akcje Bogdanki rosną ponad 20 proc. (opinia)

 • 14.09.2015 09:19

  Enea aktualizuje strategię; chce zabezpieczyć dostawy paliw dla własnych aktywów wytwórczych

 • 14.09.2015 09:32

  Enea postrzega zakup Bogdanki jako "jedną z opcji" zabezpieczenia dostaw paliwa

 • 14.09.2015 12:38

  Cena w wezwaniu na akcje Bogdanki nie odzwierciedla wartości tej spółki - Aviva PTE

 • 14.09.2015 12:53

  Enea buduje grupę paliwowo-energetyczną, będzie szukać dalszych okazji do przejęć (wywiad)

 • 14.09.2015 13:35

  Nikt nie zaoferuje wyższej niż Enea ceny za akcje Bogdanki - Ipopema (opinia)

 • 14.09.2015 15:21

  Enea nie manipulowała kursem akcji Bogdanki - KNF

 • 14.09.2015 15:36

  W wezwaniu Enei na akcje Bogdanki prawdopodobne podniesienie ceny (analiza)

 • 15.09.2015 09:50

  KNF sprawdza, czy nie wykorzystano informacji poufnej w związku z zamiarem przejęcia Bogdanki

 • 18.09.2015 17:53

  Bogdanka chce, aby żaden z akcjonariuszy nie mógł wykonywać na WZ więcej niż 10 proc. głosów

 • 18.09.2015 18:08

  Bogdanka chce, by żaden z akcjonariuszy nie mógł wykonywać na WZ więcej niż 10 proc. głosów (opis)

 • 22.09.2015 13:24

  Proponowane zmiany w statucie Bogdanki wynikają z zaniepokojenia trybem wezwania - szef RN

 • 22.09.2015 14:12

  Proponowane zmiany w statucie Bogdanki wynikają z zaniepokojenia trybem wezwania - szef RN

 • 22.09.2015 18:27

  ENEA SA Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A.

 • 23.09.2015 11:58

  MSP nie będzie blokować działań Enei, która ogłosiła wezwanie na Bogdankę

 • 24.09.2015 16:13

  ENEA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 21 października 2015 roku

 • 24.09.2015 16:16

  ENEA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 21 października 2015 roku

 • 28.09.2015 18:58

  Cena w wezwaniu Enei odpowiada wartości godziwej Bogdanki - zarząd Bogdanki

 • 28.09.2015 19:14

  Cena w wezwaniu Enei odpowiada wartości godziwej Bogdanki - zarząd Bogdanki (opis)

 • 28.09.2015 20:07

  Wezwanie Enei na akcje Bogdanki zgodne z interesem spółki - zarząd Bogdanki (opis2)

 • 29.09.2015 19:08

  ENEA SA Wydanie przez Prezesa UOKiK postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 29.09.2015 19:40

  UOKiK zawiesił postępowanie ws. przejęcia przez Eneę kontroli nad LW Bogdanka

 • 29.09.2015 20:24

  UOKiK zawiesił postępowanie ws. przejęcia przez Eneę kontroli nad Bogdanką (opis)

 • 06.10.2015 08:10

  DM BOŚ zaleca sprzedaż akcji Bogdanki w wezwaniu ogłoszonym przez Eneę

 • 06.10.2015 08:29

  DM PKO BP podniósł rekomendacje Energi i PGE do "kupuj", a CEZ i ZE PAK do "trzymaj"

 • 07.10.2015 13:58

  URE wprowadza dla OSD nowy model regulacji, z elementami jakościowymi (opis)

 • 07.10.2015 18:41

  URE wprowadza dla OSD nowy model regulacji, z elementami jakościowymi (aktl.)

 • 12.10.2015 09:59

  Związki zawodowe Bogdanki za przejęciem spółki przez Eneę

 • 15.10.2015 13:17

  NWZ Bogdanki przeciw zmianom w statucie ograniczającym prawo wykonywania głosów - źródło

 • 15.10.2015 13:31

  Enea prawdopodobnie przedłuży zapisy w wezwaniu na Bogdankę - źródło

 • 15.10.2015 13:54

  NWZ Bogdanki nie podjęło uchwały ws. zmian w statucie; kurs rośnie (opis)

 • 15.10.2015 14:39

  Enea chce wznowić postępowanie przed UOKiK i wydłużyć zapisy w wezwaniu na Bogdankę

 • 15.10.2015 15:02

  Enea chce wznowić postępowanie przed UOKiK i wydłużyć zapisy w wezwaniu na Bogdankę (opis)

 • 15.10.2015 15:56

  NWZ Bogdanki nie podjęło uchwały ws. zmian w statucie; kurs rośnie (opis2)

 • 15.10.2015 17:40

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Enea S.A., a Enea Trading Sp. z o.o.

 • 16.10.2015 08:00

  Enea przedłuża przyjmowanie zapisów w wezwaniu na Bogdankę do 21 X

 • 16.10.2015 08:24

  ENEA SA Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji LW "Bogdanka" S.A. do dnia 21 października 2015 roku

 • 16.10.2015 15:11

  ENEA SA Złożenie w ramach wezwania na akcje LW "Bogdanka" S.A. zapisów na sprzedaż co najmniej 21.962.189 akcji

 • 16.10.2015 15:45

  ENEA SA Wydanie przez Prezesa UOKiK postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 16.10.2015 16:31

  W wezwaniu Enei na Bogdankę złożono zapisy na ponad 64,57 proc. głosów na WZ (opis)

 • 16.10.2015 22:30

  ENEA SA Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 19.10.2015 16:43

  Enea ma zgodę UOKiK na przejęcie Bogdanki

 • 19.10.2015 17:42

  ENEA SA Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 21.10.2015 16:02

  ENEA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A.w dniu 21 października 2015 roku

 • 21.10.2015 16:14

  ENEA SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 21.10.2015 17:38

  NWZ Bogdanki, na wniosek Enei, zajmie się zmianami w radzie nadzorczej

 • 22.10.2015 10:07

  Enea zapowiada, że nie planuje zmiany polityki dywidendowej Bogdanki

 • 22.10.2015 12:58

  Rafako podpisało z Eneą Wytwarzanie umowę na budowę instalacji odsiarczania spalin

 • 23.10.2015 15:27

  ENEA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 21 października 2015 roku

 • 27.10.2015 13:02

  Moody's negatywnie ocenia propozycje PiS dot. integracji energetyki z górnictwem

 • 29.10.2015 00:36

  Zysk netto Bogdanki w III kw. '15 wyniósl 56,7 mln zł wobec 59,6 mln zł konsensusu

 • 29.10.2015 08:33

  Wyniki Bogdanki neutralne dla kursu; ważniejsza przyszłość spółki (opinia)

 • 29.10.2015 10:28

  Bogdanka liczy, że będzie dostarczać do Enei więcej węgla niż dotychczas

 • 29.10.2015 12:35

  Bogdanka liczy, że będzie dostarczać do Enei więcej węgla niż dotychczas (opis)

 • 29.10.2015 18:18

  Fitch potwierdza rating Enei na poziomie BBB, mimo akwizycji Bogdanki

 • 29.10.2015 18:45

  ENEA SA Nabycie akcji spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • 30.10.2015 12:09

  Połączenie Tauronu, Enei i Energi najbardziej optymalne - prezes Tauronu

 • 30.10.2015 14:16

  Prezes Tauronu oczekuje konsolidacji energetyki; optymalna fuzja Tauronu, Enei i Energi (opis)

 • 30.10.2015 14:23

  ENEA SA Podtrzymanie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings

 • 03.11.2015 09:04

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na Enei, a krótką na Bogdance

 • 05.11.2015 13:20

  ENEA SA Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

 • 10.11.2015 09:00

  Możliwe powiązanie górnictwa z energetyką - Tobiszowski, PiS (wywiad)

 • 16.11.2015 17:56

  ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 18:09

  Wyniki Enei w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 16.11.2015 18:22

  Zysk netto Enei w III kw. '15 wyniósł 420,2 mln zł wobec 406,6 mln zł konsensusu

 • 16.11.2015 18:40

  Zysk netto Enei w III kw. '15 wyniósł 420,2 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 16.11.2015 18:45

  Wyniki operacyjne Enei w III kw.'15 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 17.11.2015 08:43

  Enea nie zaskoczyła wynikami; widać mocny cash flow (opinia)

 • 17.11.2015 10:57

  Rozmowy Energi z Eneą dot. ewentualnej współpracy przy Ostrołęce na bardzo wstępnym etapie

 • 17.11.2015 14:57

  Energa i Enea rozważają współpracę przy projekcie w Ostrołęce (aktl.)

 • 17.11.2015 15:39

  Enea przygotowuje plan zarządzania Bogdanką

 • 17.11.2015 15:50

  Enea szacuje negatywny wpływ obniżki WACC w '16 na EBITDA na 90 mln zł

 • 17.11.2015 15:57

  Enea powołała fundusz venture capital, który będzie inwestował w innowacje

 • 20.11.2015 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 23.11.2015 07:23

  Rada nadzorcza Enei ogłosiła konkurs na prezesa i trzech członków zarządu

 • 23.11.2015 12:17

  ENEA SA Informacja nt. wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. a Enea Trading Sp. z o.o.

 • 23.11.2015 14:19

  RN Bogdanki powołała nowy zarząd, Zbigniew Stopa ponownie prezesem

 • 25.11.2015 14:41

  Bogdanka wydłużyła umowę na sprzedaż węgla do Puław do końca 2019 roku

 • 30.11.2015 15:04

  ENEA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku

 • 30.11.2015 15:05

  ENEA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2015 roku

 • 02.12.2015 17:26

  GPW: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 02.12.2015 21:45

  ENEA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Skarb Państwa

 • 02.12.2015 23:00

  MSP dokonało zmian w radach nadzorczych Enei i Energi

 • 03.12.2015 11:04

  Konsolidacja górnictwa i energetyki na szerszą skalę obciąży ratingi firm energet. - Fitch

 • 03.12.2015 15:50

  Enea ma umowę programową z BGK dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł

 • 07.12.2015 13:40

  Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 13:41

  Perspektywa dla sektora energetycznego w regionie na '16 jest negatywna - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 13:43

  ENEA SA Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej do Rady Nadzorczej Enea S.A.

 • 07.12.2015 15:34

  Na ratingi spółek energetycznych negatywnie wpłynąć mogą nowe inwestycje i górnictwo - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2015 18:02

  ENEA SA Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.

 • 07.12.2015 18:12

  Rada nadzorcza Enei odwołała Krzysztofa Zamasza ze stanowiska prezesa

 • 07.12.2015 18:48

  Wartość umowy między Bogdanką i Elektrownią Połaniec spadła o 5,71 proc.

 • 08.12.2015 08:51

  DM BZ WBK radzi unikać spółek energetycznych

 • 09.12.2015 14:37

  Enea może się zaangażować w zapewnienie stabilności finansowej KHW - Tchórzewski

 • 09.12.2015 15:30

  Energetyka będzie uczestniczyła w finansowaniu Nowej Kompanii Węglowej - Tchórzewski

 • 09.12.2015 16:57

  Przejęcie KHW przez Eneę jest rozważanym scenariuszem -Tchórzewski

 • 17.12.2015 18:11

  ENEA SA Zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G dla Enea S.A. na 2016 rok.