CCC SA

skrót: CCC

Ostatnie notowanie z: 22.06.2018 17:00

Aktualny kurs225,40   3,30 %7,20 zł
Otwarcie221,401,47%
Minimum2200,82%
Maksimum225,803,48%
Wolumen (szt.) 127009
Kurs odniesienia218,20
Widełki dolne199,30
Widełki górne243,40
Obroty (tyś. zł)28285
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
190224,60
152224,40
190224,20
4558224,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
225,40719 3
225,6051 1
226,00235 2
226,20722 2
Spółka jest największą detaliczną firmą obuwniczą w Europie Środkowej i największym producentem obuwia w Europie. Grupa posiada prawie 800 salonów w 16 krajach. Salony sprzedaży znajdują się w dużych centrach handlowych lub przy ważnych ciągach komunikacyjnych, w prestiżowych lokalizacjach miejskich. Poza Europą Środkowo-Wschodnią, marka CCC w ostatnim czasie zaistniała również na rynkach Europy Zachodniej – w Niemczech i Austrii. W ciągu roku spółka sprzedaje ponad 28 mln par obuwia. Grupa posiada łącznie 67 zarejestrowanych własnych marek towarowych (m.in. Lasocki i Sprandi).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Miłek Dariuszpoprzez Ultro sp. z o.o.11 060 00026,87%16 690 00034,91%
OFE Aviva BZ WBKportfel3 067 0007,45%3 067 0006,41%
Gaczorek Leszek2 710 0006,58%4 460 0009,33%
Nationale-Nederlanden OFE2 565 6496,23%2 565 6495,37%

Kategoria • 21.06.2018 16:05

  CCC wyemituje obligacje o wartości do 210 mln zł

 • 21.06.2018 15:37

  CCC SA (28/2018) Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii 1/2018

 • 20.06.2018 15:12

  CCC SA (27/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 19.06.2018 16:07

  CCC SA (26/2018) Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku

 • 19.06.2018 13:34

  CCC wypłaci 94,7 mln zł dywidendy na akcję z zysku za '17 i kapitału zapasowego

 • 19.06.2018 13:28

  CCC SA (25/2018) Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

 • 18.06.2018 14:56

  Spółka zależna CCC kupiła pakiet większościowy spółki Karl Voegele za 10 mln CHF

 • 18.06.2018 14:48

  CCC SA (24/2018) Nabycie przez spółkę zależną od Emitenta pakietu większościowego spółki Karl Voegele AG ("Voegele") oraz dokonanie cesji wierzytelności z pożyczki udzielonej Voegele przez akcjonariusza.

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 11.06.2018 17:38

  CCC zmienia pogram emisji obligacji, podejmie rozmowy z obligatariuszami serii 1/2014

 • 11.06.2018 17:29

  CCC SA (23/2018) Zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcie rozmów z Obligatariuszami Serii 1/2014

 • 04.06.2018 16:20

  CCC zakłada w '18 kilka proc. wzrostu LFL, w tym płasko w Polsce - wiceprezes (wywiad)

 • 04.06.2018 16:02

  CCC zakłada w '18 kilka proc. wzrostu LFL, w tym płasko w Polsce - wiceprezes

 • 01.06.2018 17:06

  CCC ma zgodę UOKiK na przejęcie części mienia Adler International

 • 01.06.2018 16:52

  CCC SA (22/2018) Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji przez Emitenta

 • 01.06.2018 10:34

  Przychody grupy CCC w V wyniosły 465,8 mln zł, więcej rdr o 14,7 proc.

 • 01.06.2018 10:28

  CCC SA (21/2018) Raport miesięczny za maj 2018

 • 30.05.2018 18:22

  CCC SA (20/2018) Podpisanie aneksów do umów kredytowych

 • 23.05.2018 16:45

  CCC SA (19/2018) Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A.

 • 23.05.2018 16:33

  CCC SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku

 • 22.05.2018 20:10

  CCC podpisało warunkową umowę kupna udziałów szwajcarskiej spółki Karl Voegele za 10 mln CHF

 • 22.05.2018 19:58

  CCC SA (17/2018) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia przez spółkę zależną od Emitenta pakietu większościowego spółki Karl Voegele AG ("Voegele") oraz cesji wierzytelności z pożyczki udzielonej Voegele przez akcjonariusza.

 • 22.05.2018 19:52

  CCC SA (16/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji o podjęciu przez Zarząd CCC S.A. decyzji w sprawie zakończenia etapu przygotowawczego i rozpoczęciu etapu mającego na celu wynegocjowanie oraz ustalenie treści umowy dotyczącej nabycia pakietu większościow

 • 21.05.2018 08:26

  DM BDM obniżył rekomendację dla CCC do "sprzedaj", cena docelowa 237,5 zł

 • 15.05.2018 14:26

  CCC liczy na wzrost marży; słabszy I kw. do obrobienia w całym I półroczu (opis)

 • 15.05.2018 13:26

  Sprzedaż CCC z I kw. przeniosła się na kwiecień, przenosi się też na maj

 • 15.05.2018 12:25

  Marża brutto CCC może istotnie wzrosnąć - wiceprezes

 • 15.05.2018 06:16

  Grupa CCC miała w I kw. 2018 r. 145,7 mln zł straty netto j.d., zgodnie z szacunkami

 • 15.05.2018 00:09

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 19:50

  CCC SA (15/2018) Uchwała Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

 • 02.05.2018 17:50

  CCC SA (14/2018) Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 02.05.2018 09:41

  Przychody grupy CCC w IV wyniosły 455,4 mln zł, więcej rdr o 32,5 proc.

 • 02.05.2018 09:30

  CCC SA (13/2018) Raport miesięczny za kwiecień 2018

 • 30.04.2018 09:47

  Szacunkowe wyniki CCC słabe, choć zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 30.04.2018 08:44

  Szacunkowe wyniki CCC w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.04.2018 06:57

  CCC szacuje, że miało w I kw. 145,7 mln zł straty netto j.d. i 17,2 mln zł zysku EBITDA (opis)

 • 30.04.2018 06:47

  Grupa CCC szacuje, że miała w I kw. 145,7 mln zł straty netto j.d. i 17,2 mln zł zysku EBITDA

 • 27.04.2018 22:06

  CCC SA (12/2018) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za pierwszy kwartał 2018r.

 • 25.04.2018 17:58

  CCC kupiło 100 proc. akcji rumuńskiej spółki Shoe Express za 33 mln euro

 • 25.04.2018 17:49

  CCC SA (11/2018) Nabycie przez podmiot zależny udziałów w spółce Shoe Express S.A.

 • 24.04.2018 18:18

  CCC chce wypłacić 2,3 zł dywidendy na akcję z zysku za '17 i kapitału zapasowego

 • 24.04.2018 18:01

  CCC SA (10/2018) Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

 • 20.04.2018 10:41

  Vestor DM podniósł cenę docelową akcji LPP do 9.000 zł, a CCC obniżył do 310 zł

 • 11.04.2018 18:18

  CCC ma umowę ws. zakupu części przedsiębiorstwa prowadzącego sklepy za 68,5 mln zł

 • 11.04.2018 17:58

  CCC SA (9/2018) Zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 10.04.2018 15:17

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za marzec i I kw. 2018 r. (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 13:35

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za marzec i I kw. 2018 r. (tabela)

 • 03.04.2018 13:26

  Przychody grupy CCC w III '18 spadły rdr o 19,3 proc. do 254,9 mln zł

 • 03.04.2018 13:20

  CCC SA (8/2018) Raport miesięczny za marzec 2018

 • 26.03.2018 15:10

  CCC chce podwoić sprzedaż w okresie '18-'22, poprawiać rentowność (opis)

 • 26.03.2018 13:30

  Na dywidendę CCC może trafić bliżej 33 proc. niż 66 proc. zysku za '17 - prezes

 • 26.03.2018 12:07

  CCC chce podwoić sprzedaż w okresie '18-'22

 • 26.03.2018 07:11

  Grupa CCC miała w 2017 r. 302,3 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 26.03.2018 06:37

  Grupa CCC chce w '18 zwiększyć powierzchnię sklepów o min. 110 tys. m kw. netto (opis)

 • 26.03.2018 06:24

  Grupa CCC chce w '18 zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 110 tys. m kw. netto

 • 26.03.2018 06:13

  Grupa CCC miała w 2017 r. 302,3 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

 • 26.03.2018 00:07

  CCC SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 00:04

  CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.03.2018 14:44

  Mocne spadki LPP i CCC; analitycy wskazują na wysokie wyceny obu spółek (opinia)

 • 13.03.2018 08:55

  Wyniki CCC poniżej oczekiwań, kurs może spadać (opinia, aktl.)

 • 13.03.2018 08:44

  Wyniki CCC poniżej oczekiwań, kurs może spadać (opinia)

 • 12.03.2018 18:37

  Skonsolidowany zysk netto CCC za 2017 rok wyniósł 303 mln zł, mniej rdr o 4 proc. (opis)

 • 12.03.2018 18:14

  Skonsolidowany zysk netto CCC za 2017 rok wyniósł 303 mln zł, mniej rdr o 4 proc.

 • 12.03.2018 18:03

  CCC SA (7/2018) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za 2017r.

 • 09.03.2018 10:55

  Zakaz handlu w niedzielę niewiadomą; spółki liczą, że sprzedaż mocno nie ucierpi (analiza)

 • 01.03.2018 16:21

  Wyniki CCC za luty słabe; w marcu wyzwaniem będzie m.in. wysoka baza (opinia)

 • 01.03.2018 15:20

  Przychody grupy CCC w II '18 spadły rdr o 4,9 proc. do 193,5 mln zł

 • 01.03.2018 15:15

  CCC SA (6/2018) Raport miesięczny za luty 2018

 • 21.02.2018 16:56

  Zakaz handlu w niedzielę może negatywnie wpłynąć na sprzedaż spółek handlowych - DM mBanku (opinia)

 • 19.02.2018 09:16

  DM BDM podniósł cenę docelową dla CCC do 236,7 zł, podtrzymuje "redukuj"

 • 15.02.2018 07:21

  Goldman Sachs obniżył rekomendację Eurocashu i CCC, podwyższył dla LPP

 • 02.02.2018 09:04

  Przychody CCC w styczniu przeciętne, słabe wyniki kanału stacjonarnego (opinia)

 • 01.02.2018 14:00

  Przychody grupy CCC w I '18 wzrosły rdr o 21,1 proc. do 243,3 mln zł

 • 01.02.2018 13:54

  CCC SA (5/2018) Raport miesięczny za styczeń 2018

 • 31.01.2018 18:05

  Marcin Pałażej zrezygnował z funkcji wiceprezesa CCC

 • 31.01.2018 17:53

  CCC SA (4/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 31.01.2018 07:15

  CCC będzie w '18 pracować nad poprawą rentowności i wzrostem sprzedaży LFL (wywiad)

 • 31.01.2018 07:15

  CCC zakłada, że '18 będzie rekordowy pod względem rozwoju sieci (wywiad)

 • 25.01.2018 16:44

  Vistula, Monnari i Bytom najatrakcyjniej wycenionymi spółkami handlu detalicznego - DM mBanku (opinia)

 • 17.01.2018 11:16

  CCC zawarło umowę franczyzową na Bliskim Wschodzie

 • 17.01.2018 11:05

  CCC SA (3/2018) Zawarcie umowy franczyzowej

 • 12.01.2018 20:24

  CCC SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 12.01.2018 10:04

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i cały 2017 r. (tabela, aktl.)

 • 09.01.2018 08:15

  Wood& Co. podniósł rekomendację dla CCC do "kupuj", cena docelowa 351 zł

 • 05.01.2018 09:40

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za XII i cały 2017 r. (tabela)

 • 03.01.2018 08:28

  Grudniowe dane sprzedażowe LPP i CCC pozytywne (opinia)

 • 02.01.2018 13:06

  Przychody grupy CCC w XII '17 wyniosły 467,8 mln zł, więcej rdr o 41,9 proc.

 • 02.01.2018 12:56

  CCC SA (1/2018) Raport miesięczny za grudzień 2017

 • 22.12.2017 23:24

  CCC chce kupić sklepy w Rumunii, wchodzi do Kazachstanu i Gruzji

 • 22.12.2017 23:07

  CCC SA (66/2017) Zawarcie niewiążącego wstępnego porozumienia dotyczącego nabycia od franczyzobiorcy przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie sklepów działających pod marką CCC w Rumunii oraz listu intencyjnego dotyczącego otwarcia salonów CCC w Gruzji i

 • 21.12.2017 18:32

  CCC SA (65/2017) Podpisanie umowy kredytowej

 • 01.12.2017 14:32

  Listopadowe dane sprzedażowe CCC i LPP, pomimo niekorzystnej pogody, są dobre (opinia, aktl.)

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 01.12.2017 14:14

  Listopadowe dane sprzedażowe CCC i LPP, biorąc pod uwagę pogodę, są dobre (opinia)

 • 01.12.2017 12:07

  Przychody grupy CCC w XI '17 wyniosły 426,4 mln zł, czyli więcej rdr o 27 proc.

 • 01.12.2017 11:59

  CCC SA (64/2017) Raport miesięczny za listopad 2017

 • 29.11.2017 11:02

  CCC, Bytom, Monnari i Vistula top pickami DM mBanku w detalu

 • 28.11.2017 13:32

  JP Morgan podniósł cenę docelową dla CCC do 257 zł

 • 22.11.2017 18:21

  CCC SA (63/2017) Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.11.2017 07:55

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla akcji CCC do 250,2 zł

 • 14.11.2017 14:49

  CCC chce mieć w '18 ponad 650 mln zł EBITDA i ponad 5 mld zł przychodów (opis)

 • 14.11.2017 12:04

  CCC chce zwiększyć powierzchnię handlową netto o 300 tys. m kw. w latach 2017-19

 • 14.11.2017 11:54

  CCC chce mieć w '18 ponad 650 mln zł EBITDA

 • 14.11.2017 07:07

  Grupa CCC miała w III kw. 41,2 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 14.11.2017 06:35

  Grupa CCC miała w III kw. 41,2 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

 • 14.11.2017 00:04

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 12:49

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji CCC do 235,4 zł

 • 09.11.2017 09:01

  Szacunki wyników CCC zbliżone do oczekiwań, zaskoczeniem wyższe koszty sprzedaży (opinia, aktl.)

 • 09.11.2017 08:06

  Szacunki wyników CCC zbliżone do oczekiwań (opinia)

 • 08.11.2017 19:19

  Wstępne wyniki CCC w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.11.2017 19:04

  Grupa CCC miała w III kw. 41,2 mln zł zysku netto, więcej rdr o 303,9 proc. (opis)

 • 08.11.2017 18:49

  CCC SA (62/2017) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu CCC S.A.

 • 08.11.2017 18:47

  Grupa CCC miała w III kw. 41,2 mln zł zysku netto, więcej rdr o 303,9 proc.

 • 08.11.2017 18:37

  CCC SA (61/2017) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za III kwartał 2017 roku

 • 06.11.2017 20:59

  CCC rozpocznie działalność na rynku mołdawskim

 • 06.11.2017 20:35

  CCC SA (60/2017) Zawarcie porozumienia w sprawie sprzedaży towarów CCC na terytorium Mołdawii

 • 02.11.2017 13:24

  Październikowa sprzedaż CCC i LPP słaba ze względu na ciepłą pogodę (opinia)

 • 02.11.2017 13:15

  Słabsza sprzedaż CCC w X efektem pogody i kalendarza, spółka spokojna o kolejne miesiące - wiceprezes

 • 02.11.2017 11:58

  Przychody grupy CCC w X '17 wyniosły 466 mln zł, czyli więcej rdr o 1,2 proc.

 • 02.11.2017 11:48

  CCC SA (59/2017) Raport miesięczny za październik 2017

 • 27.10.2017 10:15

  Zakaz handlu w niedzielę pozytywny dla sklepów spożywczych, negatywny dla odzieżówki - Ipopema (opinia)

 • 23.10.2017 19:02

  CCC SA (58/2017) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 20.10.2017 07:54

  Vestor Dom Maklerski zaleca kupno akcji CCC

 • 19.10.2017 16:59

  CCC, Vistula, Gino Rossi i TXM najatrakcyjniejsze wśród spółek odzieżowo-obuwniczych - DM mBanku (opinia)

 • 10.10.2017 13:11

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za IX i okres I - IX 2017 r. (tabela)

 • 06.10.2017 17:34

  GPW: Komunikat - nadzwyczajna korekta pakietów akcji spółki CCC w indeksach

 • 05.10.2017 18:36

  CCC SA (57/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii H Spółki

 • 04.10.2017 19:51

  CCC SA (56/2017) Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii H Spółki

 • 04.10.2017 14:35

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CCC S.A.

 • 03.10.2017 20:15

  CCC SA (55/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 • 02.10.2017 19:49

  CCC SA (54/2017) Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

 • 02.10.2017 16:10

  CCC SA (53/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu CCC S.A.

 • 02.10.2017 13:25

  Dane sprzedażowe LPP i CCC za IX lepsze od oczekiwań; kursy obu spółek mocno rosną (opinia)

 • 02.10.2017 08:55

  Przychody CCC we wrześniu '17 wyniosły 380,6 mln zł, wzrost o 51,6 proc. rdr

 • 02.10.2017 08:48

  CCC SA (52/2017) Raport miesięczny za wrzesień 2017

 • 29.09.2017 12:26

  CCC SA (51/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H spółki CCC S.A.

 • 26.09.2017 14:09

  NN OFE ma ponad 5 proc. akcji i praw do akcji CCC

 • 26.09.2017 13:53

  CCC SA (50/2017) Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 18.09.2017 18:42

  CCC SA (49/2017) Rejestracja w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii H Spółki

 • 15.09.2017 12:30

  CCC podpisał z inwestorami umowy objęcia 2.000.000 akcji serii H

 • 15.09.2017 12:18

  CCC SA (48/2017) Zawarcie umów objęcia akcji serii H

 • 13.09.2017 08:16

  UBS podniósł rekomendację CCC do "kupuj"

 • 08.09.2017 16:47

  CCC planuje większość środków z emisji akcji przeznaczyć na rozwój sieci - wiceprezes

 • 07.09.2017 16:26

  Cenę emisyjną akcji CCC ustalono na 265 zł

 • 07.09.2017 16:14

  CCC SA (47/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H; brak nowych emisji akcji w najbliższym czasie

 • 06.09.2017 19:03

  CCC podwyższy kapitał poprzez emisję 2 mln akcji serii H w ramach kapitału docelowego

 • 06.09.2017 18:22

  CCC SA (46/2017) Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu ora

 • 01.09.2017 14:26

  Dane sprzedażowe CCC za VIII bardzo dobre, słabiej w LPP (opinia)

 • 01.09.2017 12:11

  Przychody CCC w sierpniu '17 wyniosły ponad 295 mln zł, wzrost o 43,4 proc. rdr

 • 01.09.2017 12:06

  CCC SA (45/2017) Raport miesięczny za sierpień 2017

 • 31.08.2017 14:56

  CCC liczy na odrobienie spadku marży brutto na sprzedaży (opis)

 • 31.08.2017 14:38

  CCC widzi od kilku miesięcy poprawę na rynku niemieckim

 • 31.08.2017 13:35

  CCC liczy na odrobienie spadku marży brutto na sprzedaży

 • 31.08.2017 13:32

  CCC chce w tym roku osiągnąć 4-4,2 mld zł sprzedaży

 • 31.08.2017 09:00

  CCC pokazało w II kw. spadek marży, ale i oszczędności w kosztach SG&A (opinia, aktl.)

 • 31.08.2017 08:37

  CCC pokazało dobre wyniki za II kwartał (opinia)

 • 31.08.2017 08:09

  Zysk netto grupy CCC w II kw. '17 wyniósł 148,1 mln zł wobec konsensusu 128,3 mln zł zysku

 • 31.08.2017 07:27

  Wyniki CCC w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.08.2017 18:29

  CCC przedłużyło o 3 lata prawo do nabycia kolejnych 25,01 proc. akcji eobuwie. pl

 • 21.08.2017 18:00

  CCC SA (44/2017) Zmiana umowy zobowiązującej nabycia akcji EOBUWIE.PL Spółka Akcyjna

 • 01.08.2017 13:39

  Wyniki CCC za lipiec bardzo mocne, kurs rośnie (opinia)

 • 01.08.2017 12:44

  Przychody CCC w lipcu '17 wyniosły ponad 308 mln zł, wzrost o 48,4 proc. rdr

 • 01.08.2017 12:37

  CCC SA (43/2017) Raport miesięczny za lipiec 2017

 • 27.07.2017 12:28

  Haitong podniósł rekomendację CCC do "kupuj"

 • 11.07.2017 14:21

  Drugi kwartał w branży odzieżowo-obuwniczej raczej dobry; najlepiej wypadł w LPP (analiza)

 • 11.07.2017 08:31

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za VI i I poł. 2017 r. (tabela, aktl.)

 • 07.07.2017 08:16

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za VI i I poł. 2017 r. (tabela)

 • 03.07.2017 15:19

  CCC pokazało wysoką dynamikę wzrostu przychodów za VI; kurs rośnie (opinia, aktl.)

 • 03.07.2017 13:21

  Kurs CCC rośnie ponad 2 proc. po wynikach za czerwiec (opinia)

 • 03.07.2017 12:26

  CCC może jesienią wyemitować obligacje zamienne - wiceprezes

 • 03.07.2017 12:17

  CCC podtrzymuje, że celem na '17 ponad 4 mld zł przychodów; marża powinna być stabilna rdr

 • 03.07.2017 11:09

  Przychody CCC w czerwcu '17 wyniosły ponad 376 mln zł, wzrost o 46,4 proc. rdr

 • 03.07.2017 11:03

  CCC SA (42/2017) Raport miesięczny za czerwiec 2017

 • 22.06.2017 19:25

  CCC koryguje raport za I kw. 17; strata netto wyniosła 40,8 mln zł

 • 22.06.2017 19:04

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.06.2017 19:01

  CCC SA (41/2017) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 12.06.2017 17:30

  CCC SA (40/2017) Informacja o wyniku kontroli podatkowej

 • 09.06.2017 20:41

  CCC SA (39/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 09.06.2017 20:36

  CCC SA (38/2017) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - do raportu bieżącego nr 38/2017

 • 08.06.2017 17:52

  CCC SA (38/2017) Zmiany w Statucie Spółki CCC S.A.

 • 08.06.2017 17:50

  CCC SA (37/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

 • 08.06.2017 17:47

  CCC SA (36/2017) Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 8 czerwca 2017 roku

 • 08.06.2017 17:41

  CCC SA (35/2017) Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 08.06.2017 13:44

  ZWZ CCC za warunkowym podwyższeniem kapitału związanym z programem obligacji zamiennych (opis)

 • 08.06.2017 13:29

  ZWZ CCC za warunkowym podwyższeniem kapitału związanym z programem obligacji zamiennych

 • 08.06.2017 12:33

  CCC wypłaci 2,59 zł dywidendy na akcję z zysku za '16 i kapitału zapasowego

 • 05.06.2017 16:58

  CCC SA (34/2017) Zawiadomienie o rejestracji przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

 • 02.06.2017 18:17

  CCC dokona odpisu 251,1 mln zł niewykorzystanego aktywa podatkowego

 • 02.06.2017 18:03

  CCC SA (33/2017) Informacja Zarządu o wpływie ustaleń kontroli podatkowej za lata 2014-2015 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK CCC S.A.

 • 02.06.2017 14:46

  CCC SA (32/2017) Kandydatury na członków Rady Nadzorczej

 • 01.06.2017 14:04

  LPP i CCC zyskują po wynikach sprzedaży za maj (opinia)

 • 01.06.2017 12:38

  Przychody CCC w V '17 wzrosły rdr o 38,9 proc. do ok. 406 mln zł

 • 01.06.2017 12:29

  CCC SA (31/2017) Raport miesięczny za maj 2017

 • 30.05.2017 17:45

  CCC SA (30/2017) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 30.05.2017 17:44

  CCC SA (29/2017) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 25.05.2017 15:39

  Decyzja CCC o wstrzymaniu amortyzacji wartości firmy dotyczy kwoty 251,1 mln zł

 • 25.05.2017 12:33

  CCC od '17 wstrzymuje amortyzację wartości firmy

 • 25.05.2017 12:04

  CCC SA (28/2017) Informacja Zarządu o wstrzymaniu amortyzacji wartości firmy

 • 16.05.2017 16:29

  CCC SA (27/2017) Podpisanie aneksu do umowy

 • 15.05.2017 14:34

  CCC spodziewa się dobrych wyników za maj, podtrzymuje plany rozwoju (opis)

 • 15.05.2017 12:55

  CCC chce w '17 zmniejszyć rdr stratę na rynkach Austrii i Niemiec

 • 15.05.2017 12:43

  CCC chce zwiększyć udział finansowania długoterminowego

 • 15.05.2017 12:21

  CCC spodziewa się dobrych wyników za maj

 • 15.05.2017 08:37

  Wyniki CCC słabsze od oczekiwań; kurs może spadać (opinia, aktl.)

 • 15.05.2017 08:29

  Wyniki CCC słabsze od oczekiwań; kurs może spadać (opinia)

 • 15.05.2017 07:55

  Strata netto grupy CCC w I kw. '17 wyniosła 50,6 mln zł, gorzej od konsensusu

 • 15.05.2017 07:25

  Wyniki CCC w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2017 07:20

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 23:21

  CCC chce emisji zamiennych instrumentów dłużnych i związanej z tym emisji akcji (opis)

 • 11.05.2017 22:49

  CCC chce emisji zamiennych instrumentów dłużnych i związanej z tym emisji do 2 mln akcji

 • 11.05.2017 21:51

  CCC SA (26/2017) Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A.

 • 11.05.2017 21:48

  CCC SA (25/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 8 czerwca 2017 roku

 • 10.05.2017 19:34

  CCC SA (24/2017) Uchwała Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy

 • 10.05.2017 19:30

  CCC SA (23/2017) Ocena sprawozdań rocznych i sytuacji Spółki w roku 2016 przez Radę Nadzorczą CCC S.A.

 • 10.05.2017 19:25

  CCC SA (22/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.05.2017 18:19

  CCC chce wypłacić 2,59 zł dywidendy na akcję z zysku za '16 i kapitału zapasowego

 • 09.05.2017 18:06

  CCC SA (21/2017) Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy

 • 04.05.2017 10:30

  Przychody CCC w IV '17 wzrosły rdr o 11 proc. do ponad 345 mln zł

 • 04.05.2017 10:20

  CCC SA (20/2017) Raport miesięczny za kwiecień 2017

 • 04.05.2017 08:34

  Wood & Company obniżył rekomendację CCC do "trzymaj"

 • 28.04.2017 07:35

  CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 07:32

  CCC SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.04.2017 19:17

  Program motywacyjny CCC zakłada co najmniej 550 mln zł EBITDA w '17 i 800 mln zł w '19

 • 13.04.2017 18:51

  CCC SA (19/2017) Program Motywacyjny dla kadry menedżerskiej - warunkowe zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Emitenta

 • 06.04.2017 13:57

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za marzec i I kw. 2017 r. (tabela)

 • 03.04.2017 15:06

  LPP i CCC tracą po publikacji szacunkowych wyników sprzedaży za marzec (opinia)

 • 03.04.2017 10:50

  Przychody CCC w marcu '17 wyniosły ponad 317 mln zł, wzrost o 50,2 proc. rdr

 • 03.04.2017 10:40

  CCC SA (18/2017) Raport miesięczny za marzec 2017

 • 31.03.2017 12:06

  JP Morgan podniósł cenę docelową CCC do 220 zł, rekomenduje "neutralnie"

 • 23.03.2017 16:11

  CCC SA (17/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A.

 • 23.03.2017 16:07

  CCC SA (16/2017) Rejestracja warunkowa akcji serii E CCC S.A. w KDPW

 • 23.03.2017 12:55

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CCC S.A.

 • 17.03.2017 19:03

  CCC, ustalając dywidendę, chce odnosić się do zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej

 • 17.03.2017 18:43

  CCC SA (15/2017) Podjęcie przez Zarząd Spółki CCC S.A. uchwały w sprawie przyjęcia zmian do polityki dywidendowej

 • 08.03.2017 21:37

  CCC SA (14/2017) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

 • 01.03.2017 11:47

  Przychody CCC w lutym '17 wyniosły ponad 200 mln zł, wzrost o 34,1 proc. rdr

 • 01.03.2017 11:42

  CCC SA (13/2017) Raport miesięczny za luty 2017

 • 28.02.2017 19:27

  CCC SA (12/2017) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

 • 28.02.2017 14:57

  CCC chce w '17 przekroczyć 4 mld zł przychodów, zakłada wzrost LFL o ponad 6 proc. (opis)

 • 28.02.2017 13:15

  Dywidenda CCC za 2016 rok będzie w przedziale 33-66 proc. zysku

 • 28.02.2017 13:06

  CCC zakłada w 2017 roku delikatny wzrost marż

 • 28.02.2017 13:04

  CCC zakłada w '17 wzrost sprzedaży LFL o ponad 6 proc.

 • 28.02.2017 12:16

  Grupa CCC zwiększy powierzchnię handlową w '17 o nie mniej niż 100 tys. m kw. netto (opis)

 • 28.02.2017 11:54

  Grupa CCC zwiększy powierzchnię handlową w '17 o nie mniej niż 100 tys. metrów kw. netto

 • 28.02.2017 09:34

  DM BDM obniża rekomendację CCC do "redukuj" z ceną docelową 181,1 zł

 • 28.02.2017 08:55

  Wyniki CCC zgodne z oczekiwaniami; rozczarowuje słaby CF operacyjny (opinia)

 • 28.02.2017 08:02

  Zysk netto grupy CCC w IV kw. '16 wyniósł 186,6 mln zł, zgodnie z konsensusem

 • 28.02.2017 07:36

  Wyniki CCC w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2017 07:29

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 18.02.2017 08:20

  CCC SA (11/2017) Podpisanie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta

 • 14.02.2017 18:25

  CCC SA (10/2017) Zawiadomienie o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego

 • 06.02.2017 19:01

  CCC SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 03.02.2017 13:50

  CCC SA (8/2017) Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktów porządku obrad przez NWZA po wznowieniu obrad i przekazanie treści uchwały w tym zakresie

 • 03.02.2017 13:36

  NWZ CCC zgodziło się na odstąpienie od realizacji punktów porządku walnego

 • 01.02.2017 15:33

  LPP negatywnie zaskoczyło dużym spadkiem marży w styczniu, w CCC bez rewelacji (opinia)

 • 01.02.2017 14:32

  Przychody CCC w styczniu '17 wyniosły ok. 201 mln zł, wzrost o 15,4 proc. rdr

 • 01.02.2017 14:29

  CCC SA (7/2017) Raport miesięczny za styczeń 2017

 • 24.01.2017 14:54

  CCC SA (6/2017) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 23.01.2017 07:49

  JP Morgan obniżył rekomendacje CCC do "neutralnie"

 • 17.01.2017 13:47

  CCC SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 12.01.2017 12:42

  Analitycy oceniają, że IV kwartał '16 był najlepszy w CCC, słaby w Monnari (analiza)

 • 11.01.2017 08:49

  Szacunkowa sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych za grudzień i cały 2016 r. (tabela)

 • 10.01.2017 22:37

  CCC SA (4/2017) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej CCC S.A.

 • 10.01.2017 15:11

  CCC SA (3/2017) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC SA oraz treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 10.01.2017 14:30

  Przerwa w obradach NWZ CCC do 3 lutego, do godz. 13.00

 • 05.01.2017 16:18

  Akcjonariusz CCC proponuje uchwalenie emisji do 2.700.000 akcji serii F

 • 05.01.2017 15:49

  CCC SA (2/2017) Projekty zmiany uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 r.

 • 02.01.2017 12:01

  Przychody CCC w grudniu '16 wyniosły ok. 335 mln zł, wzrost o 50 proc. rdr

 • 02.01.2017 11:50

  CCC SA (1/2017) Raport miesięczny za grudzień 2016

 • 19.12.2016 08:54

  Haitong Bank podnosi cenę docelową dla CCC do 189,5 zł, podtrzymuje "neutralnie"

 • 14.12.2016 17:44

  CCC SA (65/2016) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 12.12.2016 09:47

  CCC rozważa emisję euroobligacji i skup akcji (opinia)

 • 09.12.2016 21:22

  CCC SA (64/2016) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZA

 • 09.12.2016 19:33

  CCC rozważa emisję obligacji za ok. 150 mln euro, chce skupić akcje własne do 300 mln zł (opis)

 • 09.12.2016 19:04

  CCC rozważa emisję obligacji zamiennych o wartości nominalnej ok. 150 mln euro

 • 09.12.2016 18:56

  CCC SA (63/2016) Projekty uchwał na NWZA CCC S.A.

 • 09.12.2016 18:52

  CCC SA (62/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 10 stycznia 2017 roku

 • 09.12.2016 18:49

  CCC SA (61/2016) Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie emisji dłużnych instrumentów finansowych

 • 09.12.2016 17:53

  GPW przeprowadzi po sesji 16 grudnia rewizję roczną portfela WIGdiv

 • 09.12.2016 15:42

  DM Banku BPS obniża rekomendację dla CCC do "trzymaj"

 • 08.12.2016 18:17

  CCC SA (59/2016) Skorygowana informacja o transakcjach na akcjach spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.12.2016 19:00

  CCC SA (60/2016) Podpisanie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 07.12.2016 18:54

  CCC SA (59/2016) Informacja o transakcjach na akcjach spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.12.2016 18:46

  CCC SA (58/2016) Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

 • 01.12.2016 15:53

  Wyniki CCC i LPP za XI bardzo dobre; przed LPP mocny XII, a przed CCC spokojny (opinia)

 • 01.12.2016 10:47

  Przychody CCC w listopadzie '16 wyniosły ok. 334 mln zł, wzrost o 52,8 proc. rdr

 • 01.12.2016 10:38

  CCC SA (57/2016) Raport miesięczny za listopad 2016

 • 25.11.2016 12:48

  CCC rozmawia o sklepach franczyzowych w krajach Zatoki Perskiej - wiceprezes

 • 25.11.2016 12:36

  Zakaz handlu w niedziele może mieć negatywny wpływ na przychody CCC - wiceprezes

 • 25.11.2016 11:12

  Rentowność netto CCC w '16 wyniesie ok. 10 proc., a strata w Niemczech 80 mln zł

 • 25.11.2016 10:42

  CCC planuje emisję obligacji na rynku krajowym lub zagranicznym

 • 21.11.2016 17:49

  Piotr Nowjalis zrezygnował z funkcji wiceprezesa CCC; RN powołała trzech wiceprezesów (opis)

 • 21.11.2016 17:34

  Piotr Nowjalis zrezygnował z funkcji wiceprezesa CCC

 • 21.11.2016 17:34

  CCC SA (56/2016) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 21.11.2016 17:32

  CCC SA (55/2016) Zmiany w składzie Zarządu CCC S.A.

 • 21.11.2016 17:29

  CCC SA (54/2016) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 10.11.2016 15:25

  CCC chce znacznie ograniczyć tempo ekspansji w Niemczech (opis)

 • 10.11.2016 13:09

  CCC chce mieć 561 sklepów własnych na koniec '17

 • 10.11.2016 12:35

  CCC chce obniżyć wskaźnik zadłużenie/EBITDA na koniec '16 do 1,6-1,8

 • 10.11.2016 12:28

  CCC utrzymuje w listopadzie tendencje sprzedażowe z października

 • 10.11.2016 12:05

  CCC chce otworzyć ok. 300.000 m kw. powierzchni handlowej w latach '17-'19

 • 10.11.2016 07:09

  Wyniki Ambry w I kw. 2016/17 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 07:05

  Zysk netto grupy CCC w III kw. '16 wyniósł 8,2 mln zł wobec konsensusu 11 mln zł zysku

 • 10.11.2016 06:46

  Wyniki CCC w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 06:40

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 14:11

  Wyniki CCC za X bardzo mocne; w LPP raczej neutralne (opinia)

 • 02.11.2016 12:27

  Przychody CCC w październiku '16 wyniosły ponad 460 mln zł, wzrost o 47,2 proc. rdr

 • 02.11.2016 12:23

  CCC SA (53/2016) Raport miesięczny za październik 2016

 • 26.10.2016 08:00

  DM BZ WBK obniża rekomendację CCC do "trzymaj", podnosi wycenę do 201 zł

 • 21.10.2016 09:09

  DM PKO BP podwyższył cenę docelową dla CCC do 200 zł

 • 11.10.2016 09:49

  Haitong podwyższył cenę docelową dla CCC do 185,3 zł; podtrzymuje zalecenie neutralnie

 • 07.10.2016 21:26

  CCC SA (52/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.10.2016 15:35

  Wrześniowa marża i sprzedaż LPP pozytywne, kurs rośnie blisko 10 proc. (opinia)

 • 03.10.2016 14:00

  Przychody CCC we wrześniu '16 wyniosły ponad 249 mln zł, wzrost o 27,9 proc. rdr

 • 03.10.2016 13:53

  CCC SA (51/2016) Raport miesięczny za wrzesień 2016

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 29.09.2016 08:50

  Millennium DM obniża rekomendację CCC do "neutralnie", a wycenę do 160 zł

 • 21.09.2016 18:44

  Raiffeisen podnosi rekomendację dla CCC do "kupuj"

 • 20.09.2016 18:32

  CCC SA (50/2016) Nabycie udziałów w spółce rosyjskiej CCC Russia Sp. z o.o.

 • 07.09.2016 16:58

  Marża brutto na sprzedaży CCC w '16 może być porównywalna z '15

 • 01.09.2016 15:08

  Przychody CCC w sierpniu '16 wyniosły ponad 205 mln zł, wzrost o 31,9 proc. rdr

 • 01.09.2016 15:04

  CCC SA (49/2016) Raport miesięczny za sierpień 2016

 • 30.08.2016 23:40

  CCC SA (48/2016) Przeniesienie akcji spółki zależnej EOBUWIE.PL S.A. poprzez wniesienie ich aportem do spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

 • 25.08.2016 13:13

  CCC zakłada w '17 wzrost powierzchni o ponad 120 tys. m kw.; chce się rozwijać w Rosji (opis)

 • 25.08.2016 11:09

  CCC oczekuje, że w II półroczu marża brutto na sprzedaży nie będzie niższa rdr

 • 25.08.2016 10:51

  CCC zakłada w '17 wzrost powierzchni o ponad 120 tys. m kw.; chce się rozwijać w Rosji

 • 25.08.2016 10:41

  CCC podtrzymuje, że liczy w tym roku na wzrost przychodów o blisko 40 proc.

 • 25.08.2016 10:39

  CCC zainwestuje w '16 więcej niż planowała; CAPEX może wynieść ok. 150 mln zł

 • 25.08.2016 10:23

  CCC spodziewa się kontynuacji pozytywnego trendu w sprzedaży porównywalnej w kolejnych miesiącach

 • 25.08.2016 09:00

  Grupa CCC pokazała dobre wyniki za II kwartał (opinia)

 • 25.08.2016 08:11

  Zysk netto grupy CCC w II kw. '16 wyniósł 131,6 mln zł wobec konsensusu 100,9 mln zł zysku

 • 25.08.2016 07:27

  Wyniki CCC w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 23.08.2016 22:15

  CCC chce kupić rosyjską spółkę 3S Retail

 • 23.08.2016 21:48

  CCC SA (47/2016) Podjęcie decyzji o nabyciu udziałów w spółce rosyjskiej "3S Retail" przez spółkę zależną od Emitenta

 • 23.08.2016 12:12

  Kurs CCC może wspiąć się na historyczny poziom (opinia)

 • 22.08.2016 20:47

  CCC SA (46/2016) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą CCC S.A. na zbycia akcji spółki zależnej EOBUWIE.PL S.A. poprzez wniesienie ich aportem do spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

 • 19.08.2016 11:42

  CCC wypłaci 2,19 zł dywidendy na akcję

 • 19.08.2016 11:31

  CCC SA (45/2016) Informacja na temat dywidendy w związku z zarejestrowaniem akcji serii E

 • 17.08.2016 18:10

  CCC SA (44/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A.

 • 17.08.2016 18:06

  CCC SA (43/2016) Warunkowa rejestracja akcji serii E CCC S.A. w KDPW

 • 17.08.2016 14:20

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki CCC SA

 • 09.08.2016 16:28

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla dziewięciu spółek z GPW

 • 03.08.2016 17:05

  DM mBanku obniżył rekomendację dla CCC do "trzymaj"

 • 01.08.2016 16:51

  LPP i CCC raczej słabo rozpoczęły trzeci kwartał (opinia)

 • 01.08.2016 11:38

  Przychody CCC w lipcu '16 wyniosły 207 mln zł, wzrost o 27,9 proc. rdr

 • 01.08.2016 11:32

  CCC SA (42/2016) Raport miesięczny za lipiec 2016

 • 29.07.2016 09:15

  Haitong zaleca "przeważaj" CCC i "niedoważaj" LPP

 • 25.07.2016 14:40

  CCC SA (41/2016) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - do raportu bieżącego nr 41/2016

 • 22.07.2016 18:19

  CCC SA (41/2016) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

 • 19.07.2016 20:30

  CCC SA (40/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.07.2016 14:32

  CCC SA (39/2016) Podjęcie decyzji o zamiarze zbycia akcji spółki zależnej eobuwie.pl S.A. poprzez wniesienie ich aportem do spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

 • 07.07.2016 15:47

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla CCC do "akumuluj"

 • 05.07.2016 19:20

  CCC SA (38/2016) Ustanowienie hipoteki

 • 01.07.2016 12:03

  Przychody CCC w czerwcu '16 wyniosły 261 mln zł, wzrost o 38,1 proc. rdr

 • 01.07.2016 11:53

  CCC SA Raport miesięczny za czerwiec 2016

 • 30.06.2016 17:22

  CCC SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 30.06.2016 17:18

  CCC SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 25.06.2016 22:31

  CCC SA Informacja o zarejestrowaniu spółki zależnej

 • 23.06.2016 08:21

  DM PKO BP obniżył cenę docelową dla LPP do 4.319 zł, podwyższył wycenę CCC do 173 zł

 • 15.06.2016 09:45

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 03.06.2016 16:52

  Przychody grupy CCC w 2016 r. powinny wynieść 3,3 mld zł - prezes

 • 03.06.2016 13:34

  CCC SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 03.06.2016 13:27

  CCC SA Zmiany w Statucie Spółki CCC S.A.

 • 03.06.2016 11:40

  CCC może rozważyć akwizycje znaków towarowych za granicą

 • 03.06.2016 06:37

  Walne CCC zdecydowało o wypłacie 86 mln zł dywidendy

 • 02.06.2016 22:16

  CCC SA Informacja na temat dywidendy

 • 02.06.2016 22:11

  CCC SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 02.06.2016 22:08

  CCC SA Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej CCC S.A.

 • 02.06.2016 22:05

  CCC SA Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku

 • 02.06.2016 21:05

  CCC SA Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015

 • 01.06.2016 12:26

  Przychody CCC w maju '16 wyniosły 292 mln zł, wzrost o 44,1 proc. rdr

 • 01.06.2016 12:19

  CCC SA Raport miesięczny za maj 2016

 • 30.05.2016 19:04

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej

 • 24.05.2016 17:31

  ING szacuje, że LPP zapłaci ok. 37 mln zł podatku od sprzedaży, a CCC ok. 11 mln zł (opinia)

 • 14.05.2016 15:43

  CCC SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w przedmiocie zmiany udziałów w ogólnej liczbie głosów w Spółce CCC S.A.

 • 13.05.2016 10:07

  Goldman Sachs obniża cenę docelową akcji LPP do 4600 zł

 • 12.05.2016 13:50

  CCC chce w '17 otworzyć sklepy franczyzowe na nowych rynkach zagranicznych (opis)

 • 12.05.2016 13:00

  CCC chce otworzyć sklepy franczyzowe na nowych rynkach zagranicznych w ’17

 • 12.05.2016 12:50

  Przy kursie USD/PLN poniżej 4 zł marża brutto CCC spadnie o 1 pkt proc. w ’16

 • 12.05.2016 09:49

  Wyniki CCC za I kw. nie są zaskoczeniem dla rynku (opinia)

 • 12.05.2016 07:24

  Strata netto CCC w I kw. '16 wyniosła 19,5 mln zł wobec konsensusu 6,9 mln zł straty

 • 12.05.2016 07:04

  Wyniki CCC w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 06:58

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 18:19

  CCC wchodzi na rynek serbski

 • 10.05.2016 17:51

  CCC SA Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie utworzenia spółki zależnej

 • 10.05.2016 08:00

  Haitong obniża rekomendację dla CCC do "neutralnie", cenę docelową do 154,2 zł

 • 09.05.2016 17:36

  CCC SA Kandydatury na członków Rady Nadzorczej

 • 06.05.2016 21:00

  CCC SA Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A.

 • 06.05.2016 20:54

  CCC SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 2 czerwca 2016 roku

 • 06.05.2016 07:50

  Goldman Sachs obniża rekomendację dla CCC do "neutralnie"

 • 05.05.2016 21:51

  CCC SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 05.05.2016 21:45

  CCC SA Powołanie Zarządu Spółki na kolejną V kadencję na lata 2016 - 2018

 • 05.05.2016 21:40

  CCC SA Ocena sprawozdań rocznych i sytuacji Spółki w roku 2015 przez Radę Nadzorczą CCC S.A.

 • 05.05.2016 21:32

  CCC SA Uchwała Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy

 • 04.05.2016 22:27

  CCC prostuje, że chce wypłacić 2,24 zł, a nie 2,23 zł dywidendy na akcję

 • 04.05.2016 22:19

  CCC SA Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - do raportu bieżącego nr 15/2016

 • 04.05.2016 18:31

  Zarząd CCC rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 85,7 mln zł, co da 2,23 zł na akcję

 • 04.05.2016 18:17

  CCC SA Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy

 • 04.05.2016 10:59

  Kwietniowa sprzedaż LPP i CCC pod wpływem niskiej bazy z powodu przesunięcia Świąt (opinia)

 • 04.05.2016 10:11

  Przychody CCC w kwietniu '16 wyniosły 306 mln zł, wzrost o 41,7 proc. rdr

 • 04.05.2016 10:04

  CCC SA Raport miesięczny za kwiecień 2016

 • 29.04.2016 03:28

  CCC SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 28.04.2016 23:29

  CCC SA Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

 • 28.04.2016 23:01

  CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 27.04.2016 09:46

  BM BGŻ BNP Paribas wprowadził zmiany w rekomendacjach CCC i LPP

 • 19.04.2016 21:43

  Millennium DM rekomenduje "akumuluj" CCC, cena docelowa 172,1 zł

 • 18.04.2016 20:13

  ING podwyższa rekomendację dla CCC do "trzymaj"

 • 11.04.2016 16:12

  CCC dopłaci 100,7 mln zł do ceny za eobuwie .pl

 • 11.04.2016 15:52

  CCC SA Przekazanie informacji w sprawie ustalenia i potwierdzenia przez Audytora wartości EBITDA 2015 Spółki eobuwie.pl S.A. na potrzeby określenia ceny za akcje eobuwie.pl S.A.

 • 06.04.2016 14:50

  Marzec niezbyt udany dla spółek odzieżowo-obuwniczych; IV powinien być lepszy - DM BPS (opinia)

 • 05.04.2016 17:37

  Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację CCC do "trzymaj"

 • 01.04.2016 15:08

  Przychody CCC w marcu '16 wyniosły 208 mln zł, wzrost o 2 proc. rdr

 • 01.04.2016 15:01

  CCC SA Raport miesięczny za marzec 2016

 • 30.03.2016 19:26

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 01.03.2016 13:23

  Przychody CCC w lutym '16 wyniosły 149 mln zł, wzrost o 46,7 proc. rdr

 • 01.03.2016 13:10

  CCC SA Raport miesięczny za luty 2016

 • 25.02.2016 15:28

  CCC chce w '16 zwiększyć powierzchnię handlową o ok. 27 proc. (opis2)

 • 25.02.2016 14:51

  CCC zakłada, że w '16 sprzedaż może wzrosnąć o ponad 1 mld zł (opis)

 • 25.02.2016 13:50

  CCC zakłada, że w '16 sprzedaż może wzrosnąć o ponad 1 mld zł

 • 25.02.2016 13:36

  Zarząd CCC nie podjął decyzji ws. dywidendy, nie wyklucza jej ograniczenia

 • 25.02.2016 12:10

  CCC chce w '16 zwiększyć powierzchnię handlową o nie mniej niż 100 tys. m kw. netto (opis)

 • 25.02.2016 11:54

  CCC chce w '16 zwiększyć powierzchnię handlową o nie mniej niż 100 tys. m kw. netto

 • 25.02.2016 09:29

  CCC przebiło konsensus, kurs rośnie o blisko 6 proc. (opinia)

 • 25.02.2016 07:28

  Zysk netto grupy CCC w IV kw. '15 wyniósł 105,2 mln zł wobec konsensusu 91,9 mln zł zysku

 • 25.02.2016 07:12

  Wyniki CCC w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.02.2016 07:04

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 18.02.2016 20:55

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 18.02.2016 20:53

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 18.02.2016 19:07

  Raiffeisen podnosi rekomendację dla CCC do "kupuj"

 • 18.02.2016 10:10

  Haitong podwyższył rekomendację LPP, obniżył cenę docelową CCC (opis)

 • 18.02.2016 09:14

  Haitong podwyższył rekomendację LPP, obniżył cenę docelową CCC

 • 12.02.2016 07:48

  DM BOŚ obniża cenę docelową akcji CCC do 135,5 zł

 • 10.02.2016 12:01

  MF „pochyli się” ponownie nad podatkiem handlowym; stawki raczej bez zmian – PIH (aktl.)

 • 10.02.2016 11:23

  MF „pochyli się” ponownie nad podatkiem handlowym; stawki raczej bez zmian – PIH

 • 01.02.2016 17:03

  Marża CCC w I bez zmian rdr, spółka jest dobrze przygotowana do sezonu wiosna-lato (wywiad)

 • 01.02.2016 15:20

  Marża CCC w I bez zmian rdr, spółka jest dobrze przygotowana do sezonu wiosna-lato (wywiad)

 • 01.02.2016 13:41

  Kurs CCC mocno rośnie po wynikach za styczeń; LPP też na plusie (opinia, aktl.)

 • 01.02.2016 12:55

  CCC pokazało bardzo dobre wyniki za styczeń, kurs rośnie blisko 7 proc. (opinia)

 • 01.02.2016 11:53

  Przychody CCC w styczniu '16 wyniosły 173,2 mln zł, wzrost o 36,7 proc. rdr

 • 01.02.2016 11:45

  CCC SA Raport miesięczny za styczeń 2016

 • 27.01.2016 06:10

  Spółki handlowe przerzucą część nowych obciążeń na klientów i dostawców (analiza)

 • 26.01.2016 11:00

  LPP szacuje podatek od sprzedaży detalicznej na 35-40 mln zł, CCC na 17-19 mln zł (aktl.)

 • 26.01.2016 10:50

  Podatek od detalu najmocniej wpłynie na segment spożywczy - DM mBank (opinia)

 • 26.01.2016 09:06

  Nowa propozycja podatku od detalu łagodniejsza od pierwotnej (opinia, aktl.)

 • 26.01.2016 08:53

  Nowa propozycja podatku od detalu łagodniejsza od pierwotnej - Haitong Bank (opinia)

 • 25.01.2016 18:25

  CCC SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 15.01.2016 17:29

  CCC sfinalizował zakup 74,99 proc. akcji Eobuwie.pl za 130 mln zł

 • 15.01.2016 17:16

  CCC SA Nabycie aktywów znaczącej wartości w związku z nabyciem przez Emitenta akcji eobuwie.pl Spółka Akcyjna

 • 13.01.2016 19:34

  CCC SA Zmiana umowy zobowiązującej nabycia akcji EOBUWIE.PL Spółka Akcyjna

 • 13.01.2016 11:54

  Wysoki kurs USD wyzwaniem dla spółek odzieżowo-obuwniczych w '16 - DM BPS (opinia)

 • 12.01.2016 17:42

  CCC SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 04.01.2016 15:08

  Przychody CCC w grudniu '15 wyniosły 222,7 mln zł, spadek o 1,8 proc. rdr

 • 04.01.2016 15:03

  CCC SA Raport miesięczny za grudzień 2015

 • 31.12.2015 15:37

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 31.12.2015 15:34

  CCC SA Spełnienie warunku IV umowy zobowiązującej sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A.

 • 21.12.2015 16:19

  DM mBanku podniósł rekomendację CCC do "kupuj"

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 21.12.2015 09:46

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" CCC i "trzymaj" LPP

 • 18.12.2015 17:48

  GPW: Komunikat - CCC

 • 18.12.2015 17:41

  GPW: Komunikat - CCC

 • 18.12.2015 17:17

  CCC SA Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji przez Emitenta

 • 18.12.2015 12:36

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 15.12.2015 08:24

  DM PKO BP obniża cenę docelową dla LPP do 5.059 zł, dla CCC do 154 zł

 • 02.12.2015 17:26

  GPW: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 02.12.2015 09:30

  DM BDM rekomenduje "akumuluj" CCC; cena docelowa 165,4 zł

 • 01.12.2015 13:37

  Przychody CCC w XI wzrosły o 6,5 proc. rdr, kurs spada (opinia)

 • 01.12.2015 12:30

  Przychody CCC w listopadzie '15 wyniosły 217 mln zł, wzrost o 6,5 proc. rdr

 • 01.12.2015 12:23

  CCC SA Raport miesięczny za listopad 2015

 • 26.11.2015 11:15

  Haitong Bank zaleca kupno akcji CCC i sprzedaż LPP (opis)

 • 26.11.2015 08:39

  Haitong podniósł rekomendację CCC do "kupuj", cenę docelową do 180,2 zł

 • 20.11.2015 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 19.11.2015 09:15

  CCC SA Korekta do raportu bieżącego nr 63/2015

 • 17.11.2015 18:24

  CCC SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 12.11.2015 19:10

  BM BGŻ BNP Paribas zaleca "sprzedaj" LPP i "kupuj" CCC

 • 10.11.2015 22:12

  GPW: korekta kwartalna WIG20, WIG20TR, mWIG40, sWIG80, WIG30 i WIG30TR.

 • 10.11.2015 18:22

  GPW: korekta kwartalna WIG20, WIG20TR, mWIG40, sWIG80, WIG30 i WIG30TR.

 • 10.11.2015 18:03

  Po sesji 18 XII CCC zastąpi Bogdankę w WIG 20, CD Projekt wejdzie do WIG 30

 • 06.11.2015 14:06

  CCC przesunęło część otwarć na rynku niemieckim na 2016 rok

 • 06.11.2015 13:31

  CCC szacuje, że zysk brutto w '15 będzie powyżej 250 mln zł (opis)