CCC SA

skrót: CCC

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:52

Aktualny kurs247,65   -0,94 %-2,35 zł
Otwarcie2500,00%
Minimum244,35-2,26%
Maksimum2500,00%
Wolumen (szt.) 20451
Kurs odniesienia250
Widełki dolne225
Widełki górne275
Obroty (tyś. zł)5051
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
3233251,00
110250,75
1943250,60
1121250,55
2585250,20
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
251,503 557 1
252,7545 1
253,25484 1
253,501 125 3
253,60516 1
Grupa CCC jest jednym z największych dystrybutorów obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Grupę kapitałową tworzą: CCC SA, spółka która zarządza kanałami sprzedaży oraz CCC Factory, kóre produkuje obuwie, a także CCC Boty Czech s.r.o. spółka zależna odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaż produktów na terenie Republiki Czeskiej. Oprócz własnej produkcji spółka importuje obuwie z Chin oraz Włoch. Swoje produkty oferuje poprzez sieć butików QUAZI, salony firmowe CCC oraz sklepy obuwnicze BOTI. Spóka posiada ok. 40 znaków towarowych (m.in. Lasocki).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Miłek Dariuszpoprzez Ultro SA10 350 00026,95%15 100 00033,51%
OFE Aviva BZ WBK3 174 4518,26%3 174 4517,04%
Gaczorek Leszek2 710 0007,05%4 460 0009,90%

Kategoria • 06.05.2013 10:48

  CCC SA raport miesięczny za kwiecień 2013

 • 06.05.2013 11:05

  Przychody CCC w kwietniu '13 wyniosły 164,9 mln zł, wzrost o 34,2 proc. rdr

 • 08.05.2013 21:32

  CCC SA podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółek zależnych

 • 09.05.2013 07:37

  CCC SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 09.05.2013 07:43

  Wyniki CCC w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2013 11:38

  Dywidenda CCC za 2012 rok zbliżona, ale nie wyższa niż rok wcześniej - wiceprezes

 • 09.05.2013 11:41

  CCC podtrzymuje cele finansowe na 2013 mimo słabego I kwartału - wiceprezes

 • 09.05.2013 14:56

  CCC podtrzymuje cele finansowe na 2013 mimo słabego I kwartału - wiceprezes (aktl.)

 • 15.05.2013 08:37

  CCC SA zmiana umowy znaczącej

 • 17.05.2013 08:09

  CCC SA informacja o zarejestrowaniu spółki zależnej.

 • 12.06.2013 12:37

  CCC SA - kandydatura na członka rady nadzorczej spółki

 • 13.06.2013 09:45

  DM BZ WBK zaleca kupno akcji CCC

 • 20.06.2013 19:58

  CCC SA kandydatura na członka rady nadzorczej spółki

 • 25.06.2013 12:17

  Millennium DM podnosi wyceny LPP, CCC i NFI EMF

 • 25.06.2013 17:00

  CCC SA kandydatury na członków rady nadzorczej

 • 26.06.2013 15:56

  CCC SA uchwała ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012

 • 26.06.2013 15:59

  CCC SA uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 26 czerwca 2013 r.

 • 26.06.2013 16:04

  CCC wypłaci 1,6 zł dywidendy na akcję

 • 26.06.2013 16:51

  CCC SA Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 01.07.2013 13:48

  CCC SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 01.07.2013 16:14

  CCC SA Raport miesięczny za czerwiec 2013

 • 01.07.2013 16:21

  Przychody CCC w czerwcu '13 wyniosły 106,4 mln zł, wzrost o 29,8 proc. rdr

 • 09.07.2013 17:36

  CCC SA podjęcie uchwały Zarządu w sprawie utworzenia spółki zależnej

 • 11.07.2013 10:22

  Wood & Co obniżył rekomendację CCC do "trzymaj", podniósł cenę docelową do 93 zł

 • 11.07.2013 20:00

  CCC SA - informacja o zarejestrowaniu spółki zależnej

 • 15.07.2013 14:15

  Rynek odzieży i obuwia może wzrosnąć w tym roku o 0,7 proc. do 28,9 mld zł - PMR (opinia)

 • 25.07.2013 08:08

  DM PKO BP podnosi rekomendację CCC do "kupuj", a cenę docelową do 100,7 zł

 • 31.07.2013 12:32

  ING podniósł ceny docelowe dla CCC i LPP, obniżył dla NFI Empik Media & Fashon

 • 01.08.2013 16:05

  CCC SA raport miesięczny za lipiec 2013

 • 01.08.2013 16:11

  Przychody CCC w lipcu '13 wyniosły 114,3 mln zł, wzrost o 45,1 proc. rdr

 • 06.08.2013 10:12

  DM IDMSA rekomenduje "kupuj" LPP i Vistulę oraz "trzymaj" CCC

 • 06.08.2013 14:09

  CCC SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013

 • 29.08.2013 07:34

  Wyniki CCC w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2013 07:40

  CCC SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 29.08.2013 07:40

  Zysk netto grupy CCC w II kw. '13 wyniósł 69,2 mln zł, nieco lepiej od konsensusu

 • 29.08.2013 07:54

  Zysk netto grupy CCC w II kw. '13 wyniósł 69,2 mln zł, nieco lepiej od konsensusu (opis)

 • 29.08.2013 11:02

  Zysk netto CCC w IV kwartale powinien przekroczyć 100 mln zł

 • 29.08.2013 11:33

  CCC wyda w '14 na otwarcie nowych sklepów około 100 mln zł

 • 29.08.2013 12:31

  CCC wyda w '14 na otwarcie nowych sklepów około 100 mln zł (opis)

 • 02.09.2013 08:56

  Erste podnosi wycenę CCC do 125 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 02.09.2013 16:13

  CCC SA raport miesięczny za sierpień 2013

 • 02.09.2013 16:20

  Przychody CCC w sierpniu '13 wyniosły 98,8 mln zł, wzrost o 14,4 proc. rdr

 • 13.09.2013 13:23

  Raiffeisen podwyższył cenę docelową dla CCC do 98 zł

 • 17.09.2013 11:57

  Deichmann w ciągu 5 lat zainwestuje w Polsce 100 mln zł

 • 20.09.2013 21:56

  CCC SA zawarcie znaczącej umowy

 • 24.09.2013 08:38

  Sprzedaż CCC we IX może wzrosnąć o ponad 40 proc., w '13 może wynieść 1,6-1,7 mld zł (wywiad)

 • 27.09.2013 08:57

  Millennium DM podnosi wycenę LPP do 9.031 zł, a CCC do 112,7 zł

 • 09.10.2013 09:07

  DI Investors podniósł cenę docelową akcji CCC do 150 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 10.10.2013 22:09

  CCC SA podpisanie znaczącej umowy

 • 11.10.2013 13:36

  DM BPS podwyższył cenę docelową CCC do 128,2 zł

 • 17.10.2013 11:10

  DM BPS obniżył rekomendację dla CCC do "trzymaj", a cenę docelową do 126,7 zł

 • 21.10.2013 19:15

  CCC SA zmiana umowy znaczącej

 • 24.10.2013 08:16

  DM PKO BP podnosi wycenę CCC do 175 zł, a LPP do 9.524 zł

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 25.10.2013 20:41

  CCC SA ustanowienie hipoteki

 • 28.10.2013 19:38

  CCC SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013

 • 28.10.2013 19:42

  CCC SA zmiana umowy znaczącej

 • 29.10.2013 14:46

  DM IDM podnosi ceny docelowe dla LPP, CCC i Vistuli

 • 30.10.2013 20:50

  CCC SA zmiana znaczącej umowy

 • 04.11.2013 10:38

  CCC SA - raport miesięczny za październik 2013

 • 04.11.2013 10:45

  Przychody CCC w październiku '13 wyniosły 225,6 mln zł, o 10 proc. więcej rdr

 • 06.11.2013 08:46

  UniCredit obniża rekomendację CCC do "sprzedaj", podnosi wycenę do 113 zł

 • 06.11.2013 22:18

  CCC SA ustanowienie hipoteki

 • 07.11.2013 07:36

  Wyniki CCC w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2013 07:40

  Zysk netto grupy CCC w III kw. '13 wyniósł 25,3 mln zł wobec 24,7 mln zł konsensusu

 • 07.11.2013 08:02

  Zysk netto grupy CCC w III kw. wyniósł 25,3 mln zł wobec 24,7 mln zł konsensusu (opis)

 • 07.11.2013 10:45

  W 2013 r. rentowność netto CCC może wynieść 8-10 proc.

 • 07.11.2013 11:00

  CCC planuje wypłacić za '13 co najmniej 1,6 zł dywidendy na akcję

 • 07.11.2013 11:43

  Rentowność netto CCC może wynieść 8-10 proc. w '13, przychody przekroczą 1,6 mld zł (opis)

 • 07.11.2013 12:18

  CCC w lutym przedstawi nową strategię z planami rozwoju na Zachodzie

 • 08.11.2013 08:58

  Erste obniża rekomendację dla CCC do "redukuj"

 • 19.11.2013 13:44

  BESI wydał rekomendację dla CCC "kupuj", cena docelowa 146 zł

 • 02.12.2013 11:18

  CCC SA - raport miesięczny za listopad 2013

 • 02.12.2013 11:23

  Przychody CCC w listopadzie '13 wyniosły 180,6 mln zł, o 62,3 proc. więcej rdr

 • 03.12.2013 06:05

  CCC SA zmiana ustanowionej hipoteki

 • 04.12.2013 20:46

  CCC SA zmiana znaczącej umowy

 • 11.12.2013 21:20

  CCC SA wpis zastawu rejestrowego

 • 20.12.2013 20:45

  CCC SA wpis zastawu rejestrowego

 • 02.01.2014 13:58

  CCC SA raport miesięczny za grudzień 2013

 • 02.01.2014 14:03

  Przychody CCC w grudniu '13 wyniosły 161,1 mln zł, o 34,8 proc. więcej rdr

 • 09.01.2014 09:47

  Wood & Co podniósł cenę docelową dla CCC do 123 zł

 • 13.01.2014 08:07

  Citigroup obniża rekomendację dla CCC do "sprzedaj"

 • 22.01.2014 11:34

  DI Investors ocenia, że wyniki polskich detalistów w '14 napędzi rozwój za granicą

 • 23.01.2014 09:51

  CCC SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 30.01.2014 13:20

  ING podnosi cenę docelową akcji CCC do 90 zł

 • 31.01.2014 10:03

  DM IDM podnosi rekomendację dla Vistuli do "kupuj"

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 03.02.2014 15:43

  CCC SA - raport miesięczny za styczeń 2014

 • 03.02.2014 15:47

  Przychody CCC w styczniu '14 wyniosły 87,9 mln zł, wzrost o 28,1 proc. rdr

 • 06.02.2014 15:27

  Raiffeisen podwyższył rekomendację dla CCC do "trzymaj", cenę docelową do 130 zł

 • 10.02.2014 11:00

  Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub ceny docelowe dla 23 spółek

 • 12.02.2014 10:01

  IV kw. dobry dla spółek odzieżowych, w '14 czynnikiem wzrostu ekspansja za granicą (analiza)

 • 13.02.2014 00:01

  IV kw. dobry dla spółek odzieżowych, w '14 czynnikiem wzrostu ekspansja za granicą (analiza, powt.)

 • 20.02.2014 06:45

  Wyniki CCC w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.02.2014 06:48

  Zysk netto grupy CCC w IV kw. '13 wyniósł 77,2 mln zł, zgodnie z konsensusem

 • 20.02.2014 07:00

  Zysk netto grupy CCC w IV kw. '13 wyniósł 77,2 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 20.02.2014 07:55

  CCC SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 20.02.2014 09:55

  CCC planuje, że w '15 przychody ze sprzedaży przekroczą 3 mld zł

 • 20.02.2014 10:08

  CCC chce w 2014-15 wydać na inwestycje w nowe sklepy ok. 200 mln zł

 • 20.02.2014 11:57

  Przychody CCC w '14 mogą wzrosnąć o blisko 40 proc., rentowność netto wyniesie 9 proc. (opis)

 • 20.02.2014 12:46

  CCC przyspiesza rozwój, chce w 2014-15 wydać na inwestycje w nowe sklepy ok. 200 mln zł (opis)

 • 26.02.2014 12:12

  DM BZ WBK podwyższył cenę docelową akcji CCC do 182 zł

 • 03.03.2014 15:48

  CCC SA raport miesięczny za luty 2014

 • 03.03.2014 16:00

  Przychody CCC w lutym '14 wyniosły 85 mln zł, wzrost o 47,8 proc. rdr

 • 15.03.2014 12:52

  CCC SA zmiana umowy znaczącej

 • 18.03.2014 09:11

  DM BPS podniósł rekomendację dla CCC do "kupuj", cenę docelową do 164,1 zł

 • 01.04.2014 08:08

  CCC SA zmiana umowy znaczącej

 • 01.04.2014 12:42

  DI Investors podniósł cenę docelową dla CCC do 165 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 01.04.2014 15:47

  Przychody CCC w marcu '14 wyniosły 188,3 mln zł, wzrost o 97,8 proc. rdr

 • 01.04.2014 15:48

  CCC SA - raport miesięczny za marzec 2014

 • 03.04.2014 07:42

  CCC SA zmiana ustanowionej hipoteki

 • 09.04.2014 09:21

  Spółki odzieżowo-obuwnicze miały dobry I kwartał, potencjał mają m.in. Gino Rossi i Wojas (analiza)

 • 23.04.2014 08:16

  DM IDM podniósł cenę docelową akcji CCC do 137 zł i obniżył LPP do 9.606 zł

 • 29.04.2014 09:55

  Millennium DM rekomenduje "neutralnie" dla LPP i "akumuluj" dla CCC

 • 30.04.2014 20:45

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 30.04.2014 23:00

  CCC SA Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku

 • 02.05.2014 07:14

  CCC skorygowało wyniki za '13; zysk netto jest niższy o 6,8 mln zł

 • 05.05.2014 14:59

  CCC SA raport miesięczny za kwiecień 2014

 • 05.05.2014 15:07

  Przychody CCC w kwietniu '14 wyniosły 178,7 mln zł, wzrost o 8,4 proc. rdr

 • 06.05.2014 10:28

  DM Trigon przedstawił dwie pozycje long-short

 • 06.05.2014 19:42

  CCC SA - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 06.05.2014 19:54

  ING OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym CCC

 • 07.05.2014 15:03

  CCC SA zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny od emitenta

 • 08.05.2014 00:18

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 08.05.2014 06:30

  Wyniki CCC w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2014 06:50

  CCC miał w I kw. '14 r. 0,42 mln zł zysku netto, poniżej konsensusu

 • 08.05.2014 11:10

  Zysk netto CCC w '14 powinien przekroczyć 200 mln zł, dywidenda za '13 powyżej 1,6 zł

 • 08.05.2014 11:51

  Zysk netto CCC w '14 powinien przekroczyć 200 mln zł, dywidenda za '13 r. 1,6 zł (popr.)

 • 08.05.2014 12:24

  Zysk netto CCC w '14 powinien przekroczyć 200 mln zł, dywidenda za '13 r. 1,6 zł (opis)

 • 08.05.2014 13:12

  CCC po fazie pilotażowej na nowych rynkach, planuje intensywny rozwój

 • 12.05.2014 07:44

  CCC SA zmiana umowy znaczącej

 • 13.05.2014 17:09

  CCC SA uchwała zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy

 • 13.05.2014 17:19

  Zarząd CCC rekomenduje 1,60 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 14.05.2014 15:53

  CCC SA podpisanie umowy znaczącej

 • 14.05.2014 16:08

  CCC podpisało z mBankiem umowę ws. programu emisji obligacji o wartości do 500 mln zł

 • 21.05.2014 07:41

  CCC SA uchwała RN w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy

 • 30.05.2014 08:17

  DM PKO BP obniża wycenę LPP do 8.520 zł, a CCC do 150 zł

 • 30.05.2014 23:26

  CCC SA zwołanie ZWZ na 27 czerwca 2014 roku

 • 30.05.2014 23:26

  CCC SA Projekty uchwał na ZWZ

 • 02.06.2014 16:19

  CCC SA raport miesięczny za maj 2014

 • 02.06.2014 16:25

  Przychody CCC w maju '14 wyniosły 171,3 mln zł, wzrost o 18,1 proc. rdr

 • 10.06.2014 19:48

  CCC SA - podjęcie uchwały przez zarząd CCC S.A. w sprawie zatwierdzenia warunków emisji obligacji serii 1/2014

 • 10.06.2014 19:57

  CCC wyemituje obligacje o wartości 210 mln zł

 • 11.06.2014 07:39

  CCC SA emisja obligacji

 • 11.06.2014 07:40

  CCC SA udzielenie poręczeń przez podmioty zależne

 • 20.06.2014 16:20

  Raiffeisen podniósł rekomendację CCC do "kupuj", a cenę docelową do 158 zł

 • 23.06.2014 16:09

  CCC SA pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji emitenta

 • 26.06.2014 08:53

  UniCredit podniósł rekomendację dla CCC do "trzymaj" z ceną docelową 124 zł

 • 27.06.2014 15:50

  CCC SA uchwała ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013

 • 27.06.2014 15:55

  CCC wypłaci 1,60 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 27.06.2014 16:15

  CCC SA uchwały podjęte przez ZWZA 27 czerwca 2014 r.

 • 27.06.2014 16:55

  CCC SA zmiany w statucie spółki

 • 30.06.2014 14:32

  CCC SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 01.07.2014 16:04

  CCC SA Raport miesięczny za czerwiec 2014

 • 01.07.2014 16:10

  Przychody CCC w czerwcu '14 wyniosły 144,9 mln zł, wzrost o 28,9 proc. rdr

 • 09.07.2014 15:30

  CCC SA zmiana umowy znaczącej

 • 01.08.2014 15:27

  CCC SA raport miesięczny za lipiec 2014

 • 01.08.2014 15:35

  Przychody CCC w lipcu '14 wyniosły 143,5 mln zł, wzrost o 25,3 proc. rdr

 • 13.08.2014 15:21

  CCC SA wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

 • 13.08.2014 15:25

  CCC SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014

 • 28.08.2014 00:23

  CCC SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.08.2014 00:38

  Wyniki CCC w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2014 01:01

  Zysk netto grupy CCC w II kw. '14 wyniósł 69,8 mln zł, lekko powyżej konsensusu

 • 28.08.2014 12:50

  CCC zakłada wzrost przychodów w '14 o około 40 proc. rdr

 • 01.09.2014 15:48

  CCC SA Raport miesięczny za sierpień 2014

 • 01.09.2014 15:52

  Przychody CCC w sierpniu '14 wyniosły 155,8 mln zł, wzrost o 57,5 proc. rdr

 • 10.09.2014 10:13

  DM BOŚ rekomenduje "kupuj" dla CCC i Neuki, "trzymaj" dla Cyfrowego Polsatu

 • 15.09.2014 13:39

  CCC SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 15.09.2014 13:44

  ING OFE ma ponad 5 proc. na walnym CCC

 • 16.09.2014 16:30

  CCC SA wyrażenie przez RN zgody na zbycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

 • 17.09.2014 19:06

  CCC SA rejestracja obligacji serii 1/2014 w KDPW

 • 22.09.2014 15:00

  CCC SA zbycie znacznego pakietu akcji

 • 22.09.2014 15:10

  CCC SA Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 23.09.2014 07:42

  CCC SA informacja dot. sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale zarządu KDPW SA

 • 01.10.2014 15:51

  CCC SA raport miesięczny za wrzesień 2014

 • 01.10.2014 15:58

  Przychody CCC we wrześniu '14 wyniosły 173,5 mln zł, spadek o 14,4 proc. rdr

 • 02.10.2014 07:49

  CCC SA zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. na rzecz spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki

 • 02.10.2014 07:49

  CCC SA wniesienie przez Spółkę CCC S.A. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. i wyrażenie zgody przez CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. na jej zbycie na rzecz spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o.

 • 06.10.2014 08:32

  DM BOŚ obniżył rekomendację CCC do "trzymaj"

 • 08.10.2014 13:12

  CCC SA przejęcie długu z tytułu umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. przez podmiot zależny CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., a następnie spółkę CCC.eu Sp. z o.o.

 • 09.10.2014 13:58

  CCC SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014

 • 10.10.2014 07:00

  Dobra pogoda popsuła sprzedaż spółek odzieżowo-obuwniczych we IX, słaby może być X (analiza)

 • 10.10.2014 07:41

  CCC SA porozumienie w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z umów kredytowych

 • 11.10.2014 15:38

  CCC SA Wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów kredytowych

 • 13.10.2014 15:28

  CCC SA wprowadzenie obligacji spółki do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 15.10.2014 07:54

  CCC SA - wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji

 • 16.10.2014 15:49

  CCC SA rozwiązanie umowy znaczącej

 • 16.10.2014 16:09

  CCC SA - podpisanie umowy znaczącej

 • 21.10.2014 07:35

  CCC SA podjęcie uchwały zarządu w sprawie utworzenia spółki zależnej

 • 31.10.2014 07:43

  CCC SA podpisanie umowy znaczącej

 • 03.11.2014 15:52

  CCC SA raport miesięczny za październik 2014

 • 03.11.2014 15:57

  Przychody CCC w październiku '14 wyniosły 248,9 mln zł, wzrost o 10,2 proc. rdr

 • 05.11.2014 19:55

  CCC SA przeniesienie praw do znaków towarowych do spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o.

 • 06.11.2014 07:19

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.11.2014 07:25

  Wyniki CCC w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2014 07:41

  Zysk netto grupy CCC w III kw. '14 wyniósł 40,2 mln zł, powyżej konsensusu

 • 06.11.2014 08:38

  Wyniki CCC powyżej oczekiwań z powodu wyższej marży brutto (opinia)

 • 06.11.2014 12:27

  CCC spodziewa się wzrostu sprzedaży porównywalnej w '14 o 6 proc.

 • 06.11.2014 12:58

  Przychody CCC w 2015 roku wzrosną o 30 proc. rdr

 • 06.11.2014 14:10

  CCC wiosną '15 otworzy pierwszy sklep w Bułgarii, planuje wejście na Ukrainę i do Rosji

 • 06.11.2014 14:24

  CCC w połowie 2015 roku ruszy ze sprzedażą internetową

 • 07.11.2014 07:59

  JSW wypada z MSCI Poland, do indeksu wejdzie CCC

 • 07.11.2014 10:48

  Trigon oczekuje ok. 120 mln zł dodatkowego popytu na CCC i 70 mln zł podaży na JSW (opinia)

 • 17.11.2014 07:55

  CCC SA informacja o zarejestrowaniu spółki zależnej

 • 18.11.2014 07:50

  CCC SA wpis zastawu rejestrowego

 • 21.11.2014 14:53

  Trigon DM zamyka długie pozycje na Enei i CCC; krótkie na Tauronie i LPP

 • 28.11.2014 12:33

  DM PKO BP obniżył rekomendację LPP do "sprzedaj", podtrzymał "kupuj" CCC

 • 01.12.2014 15:52

  CCC SA raport miesięczny za listopad 2014

 • 01.12.2014 15:59

  Przychody CCC w listopadzie '14 wyniosły 203,3 mln zł, wzrost o 12,5 proc. rdr

 • 03.12.2014 09:38

  CCC oczekuje w '14 blisko 2 mld zł przychodów przy 10 proc. rentowności netto (wywiad)

 • 15.12.2014 09:27

  BESI obniżył cenę docelową dla LPP do 7.520 zł, podniósł dla CCC do 140 zł

 • 19.12.2014 16:53

  GPW: animator dla akcji CCC SA

 • 30.12.2014 10:49

  DM BPS tnie rekomendację CCC do "sprzedaj"

 • 30.12.2014 16:17

  DM mBanku rekomenduje "akumuluj" CCC, cena docelowa 158 zł za akcję

 • 07.01.2015 08:43

  CCC SA raport miesięczny za grudzień 2014

 • 07.01.2015 08:52

  Przychody CCC w grudniu '14 wyniosły 228,8 mln zł, wzrost o 42 proc. rdr

 • 09.01.2015 15:49

  CCC SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 12.01.2015 08:19

  Wood podwyższył rekomendację CCC do "kupuj", obniżył rekomendację LPP do "sprzedaj"

 • 12.01.2015 12:02

  Spółki odzieżowo-obuwnicze miały dobry XII; słabe perspektywy przed LPP z powodu Rosji (analiza)

 • 21.01.2015 08:55

  DM BZWBK podniósł cenę docelową dla CCC do 194 zł, obniżył dla LPP do 7.926 zł

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 02.02.2015 14:02

  CCC SA Raport miesięczny za styczeń 2015

 • 02.02.2015 14:12

  Przychody CCC w styczniu '15 wyniosły 126,8 mln zł, wzrost o 42,6 proc. rdr

 • 05.02.2015 20:02

  CCC SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014

 • 13.02.2015 22:19

  CCC SA Zawarcie umów znaczących pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta

 • 17.02.2015 08:54

  DM BOŚ podnosi rekomendację CCC do "kupuj"

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 18.02.2015 11:43

  Raiffeisen podnosi cenę docelową CCC do 182 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 20.02.2015 18:19

  CCC SA Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 20.02.2015 18:29

  ING OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu CCC

 • 24.02.2015 00:03

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 24.02.2015 05:39

  Wyniki CCC w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.02.2015 05:57

  Zysk netto grupy CCC w IV kw. '14 wyniósł 312,3 mln zł, EBIT 102,9 mln zł (opis)

 • 24.02.2015 11:54

  CCC chce wydać w '15 około 150 mln zł na rozwój sieci

 • 24.02.2015 12:01

  CCC zakłada ponad 40-proc. wzrost przychodów w '15

 • 24.02.2015 12:18

  CCC chce wydać w '15 około 150 mln zł na rozwój sieci (opis)

 • 24.02.2015 12:59

  CCC przewiduje między 2 zł a 3 zł dywidendy na akcję za 2014 rok

 • 24.02.2015 14:55

  CCC chce w '15-'17 otworzyć 500 sklepów w Europie Środkowej, Niemczech i Austrii (opis2)

 • 24.02.2015 21:16

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta

 • 27.02.2015 19:12

  CCC SA Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 02.03.2015 15:13

  CCC SA Raport miesięczny za luty 2015

 • 02.03.2015 15:19

  Przychody CCC w lutym '15 wyniosły 102,9 mln zł, wzrost o 22,2 proc. rdr

 • 05.03.2015 09:34

  Zmiany w FTSE wywołają silny popyt na akcje Grupy Azoty i TVN, podaż na ING - Trigon DM

 • 05.03.2015 18:24

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej

 • 05.03.2015 18:27

  CCC SA Zmiana umów znaczących

 • 12.03.2015 10:17

  Millennium DM obniżył cenę docelową akcji LPP, podniósł dla CCC

 • 12.03.2015 16:32

  DM mBanku wprowadził zmiany w rekomendacjach 12 spółek z GPW

 • 17.03.2015 07:43

  UBS obniża rekomendację dla CCC do "neutralnie"

 • 27.03.2015 21:50

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej

 • 31.03.2015 08:14

  Raiffeisen podnosi cenę docelową CCC do 210 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 01.04.2015 15:26

  CCC SA Raport miesięczny za marzec 2015

 • 01.04.2015 15:31

  Przychody CCC w marcu '15 wyniosły 200,8 mln zł, wzrost o 7,6 proc. rdr

 • 02.04.2015 19:39

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 03.04.2015 20:55

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 28.04.2015 18:23

  CCC SA Podjęcie przez Zarząd Spółki CCC S.A. uchwały w sprawie przyjęcia nowej polityki dywidendowej

 • 28.04.2015 18:40

  Zarząd CCC przyjął nową politykę dywidendową zakładającą wypłatę 33 - 66 proc. zysku

 • 29.04.2015 14:55

  CCC SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015

 • 30.04.2015 18:07

  CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 18:12

  CCC SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 04.05.2015 15:34

  CCC SA Raport miesięczny za kwiecień 2015

 • 04.05.2015 15:40

  Przychody CCC w kwietniu '15 wyniosły 217,1 mln zł, wzrost o 21,4 proc. rdr

 • 05.05.2015 18:22

  CCC SA Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy

 • 05.05.2015 18:35

  Zarząd CCC rekomenduje wypłatę na dywidendę 115,2 mln zł, czyli 3 zł na akcję

 • 07.05.2015 07:16

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 07.05.2015 07:22

  Wyniki CCC w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.05.2015 07:40

  Zysk netto grupy CCC w I kw. '15 wyniósł 6,4 mln zł wobec konsensusu 2,5 mln zł straty

 • 07.05.2015 08:45

  CCC pokazało wyniki lepsze od oczekiwań, rynek powinien zareagować pozytywnie (opinia)

 • 07.05.2015 09:05

  Kwiecień bez rewelacji w branży odzieżowo-obuwniczej; rozczarowały LPP i CCC - DM BPS (opinia)

 • 07.05.2015 12:35

  CCC zadowolone ze sprzedaży w II kw., LFL zgodne z planem

 • 07.05.2015 13:01

  CCC chce mieć ponad 1 mld euro przychodów w '17

 • 07.05.2015 13:22

  CCC celuje w tym roku w zysk brutto na poziomie ok. 300 mln zł

 • 07.05.2015 14:38

  CCC celuje w tym roku w zysk brutto na poziomie ok. 300 mln zł (opis)

 • 07.05.2015 15:45

  CCC liczy w tym roku na break even w Austrii, widzi duży potencjał w Rumunii

 • 21.05.2015 18:23

  CCC SA Uchwała Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy

 • 21.05.2015 18:27

  CCC SA Ocena sprawozdań rocznych i sytuacji Spółki w roku 2014 przez Radę Nadzorczą CCC S.A.

 • 21.05.2015 18:30

  CCC SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.05.2015 19:37

  CCC SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 24 czerwca 2015 roku

 • 25.05.2015 19:39

  CCC SA Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A.

 • 28.05.2015 22:18

  CCC SA Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.05.2015 13:31

  CCC utrzymało w V pozytywną tendencję sprzedaży; spadek marż w '15 nie większy niż 2 p.p.

 • 01.06.2015 11:27

  CCC SA Raport miesięczny za maj 2015

 • 01.06.2015 11:32

  Przychody CCC w maju '15 wyniosły 206,3 mln zł, wzrost o 20,2 proc. rdr

 • 01.06.2015 21:31

  CCC SA Ogłoszenie o rozpoczęciu transakcji sprzedaży akcji

 • 01.06.2015 22:16

  Ultro sprzedaje w ABB do 3,01 mln akcji CCC

 • 02.06.2015 09:41

  Ultro sprzedaje w ABB do 7,84 proc. akcji CCC, kurs spada o ponad 7 proc. (opinia)

 • 02.06.2015 12:05

  Book-building CCC zakończony przy cenie 170 zł za akcję - źródła

 • 02.06.2015 13:37

  CCC SA Ogłoszenie o ustaleniu ceny sprzedaży oraz liczby akcji w transakcji sprzedaży

 • 02.06.2015 13:52

  Ultro sprzeda 3.010.000 akcji CCC po 170 zł za sztukę

 • 03.06.2015 15:19

  CCC SA Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 03.06.2015 19:39

  CCC SA Wniosek akcjonariusza w sprawie zmiany porządku obrad WZA zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r.

 • 09.06.2015 08:03

  DM PKO BP obniża cenę docelową dla LPP do 6.497 zł, podnosi dla CCC do 187 zł

 • 09.06.2015 08:39

  DM BOŚ obniżył rekomendację CCC do "trzymaj"

 • 10.06.2015 18:57

  CCC SA Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 15.06.2015 15:33

  CCC SA Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 16.06.2015 21:35

  CCC SA Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej

 • 19.06.2015 15:41

  CCC SA Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej

 • 22.06.2015 19:56

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 23.06.2015 18:35

  CCC SA Wniosek akcjonariusza w sprawie uzupełnienie treści uchwały WZA zwołanego na 24 czerwca 2015 roku

 • 24.06.2015 18:04

  CCC SA Uchwała ZWZA CCC SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014

 • 24.06.2015 18:16

  CCC wypłaci 115,2 mln zł dywidendy, czyli 3 zł na akcję

 • 24.06.2015 18:21

  CCC SA Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 24.06.2015 18:24

  CCC SA Zmiany w Statucie Spółki CCC S.A.

 • 24.06.2015 18:27

  CCC SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

 • 24.06.2015 18:40

  CCC SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 01.07.2015 15:02

  CCC SA Raport miesięczny za czerwiec 2015

 • 01.07.2015 15:11

  Przychody CCC w czerwcu '15 wyniosły 185,6 mln zł, wzrost o 27,3 proc. rdr

 • 02.07.2015 11:53

  CCC pokazało dobre wyniki za VI, w LPP nadal słabo (opinia)

 • 03.07.2015 08:58

  Wood obniżył rekomendację CCC do "trzymaj"

 • 08.07.2015 07:43

  JP Morgan rekomenduje "przeważaj" dla CCC

 • 16.07.2015 22:31

  CCC SA Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 20.07.2015 21:24

  CCC SA Zawarcie umów znaczących przez podmiot zależny

 • 23.07.2015 21:20

  CCC SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 03.08.2015 09:55

  Comarch może zastąpić Newag w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów - Trigon (opinia)

 • 03.08.2015 14:26

  CCC SA Raport miesięczny za lipiec 2015

 • 03.08.2015 14:30

  Przychody CCC w lipcu '15 wyniosły 161,3 mln zł, wzrost o 11,9 proc. rdr

 • 03.08.2015 16:37

  Trzeci kwartał rozpoczął się raczej słabo dla LPP i CCC (opinia)

 • 05.08.2015 20:32

  CCC SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015

 • 10.08.2015 11:14

  BM BGŻ BNP Paribas zaleca "kupuj" CCC i "neutralnie" dla LPP

 • 12.08.2015 09:28

  GNB może wypaść z MSCI Poland Standard, a Kruk - dołączyć do MSCI Poland Small Cap-Trigon DM

 • 17.08.2015 17:35

  CCC SA Zawarcie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 22.08.2015 12:07

  CCC SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015

 • 25.08.2015 20:05

  CCC SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.08.2015 20:26

  Wyniki CCC w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.08.2015 20:33

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 25.08.2015 20:39

  Zysk netto grupy CCC w II kw. '15 wyniósł 105,1 mln zł wobec konsensusu 90,5 mln zł zysku

 • 26.08.2015 17:25

  CCC SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia akcji EOBUWIE.PL Spółka Akcyjna i zawarcie umowy zobowiązującej

 • 26.08.2015 17:57

  CCC chce kupić 74,99 proc. akcji spółki Eobuwie.pl za min. 130 mln zł; docelowo może kupić 100 proc.

 • 26.08.2015 18:07

  CCC chce przejąć Eobuwie.pl; za 74,99 proc. akcji zapłaci min. 130 mln zł (opis)

 • 27.08.2015 08:55

  Akwizycja Eobuwie przez CCC to dobra decyzja, cena zakupu atrakcyjna (opinia)

 • 27.08.2015 11:43

  CCC oczekuje, że w ciągu 3 lat eobuwie.pl będzie miało ponad 500 mln zł przychodów

 • 27.08.2015 12:21

  CCC wybuduje centrum dystrybucyjne w Zielonej Górze za 30-35 mln zł

 • 27.08.2015 14:26

  CCC oczekuje, że w ciągu 3 lat Eobuwie będzie miało ponad 500 mln zł przychodów (opis)

 • 01.09.2015 14:07

  CCC SA Raport miesięczny za sierpień 2015

 • 01.09.2015 14:12

  Przychody CCC w sierpniu '15 wyniosły 152,3 mln zł, spadek o 2,5 proc. rdr

 • 02.09.2015 11:04

  LPP pokazało kolejne rozczarowujące dane miesięczne, CCC raczej neutralnie (opinia)

 • 03.09.2015 07:34

  DM BOŚ podnosi rekomendację CCC do "kupuj"

 • 21.09.2015 21:09

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 23.09.2015 15:53

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 29.09.2015 17:29

  CCC SA Udzielenie poręczeń przez podmioty zależne

 • 01.10.2015 09:44

  CCC SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015

 • 01.10.2015 15:52

  CCC SA Raport miesięczny za wrzesień 2015

 • 01.10.2015 15:58

  Przychody CCC we wrześniu '15 wyniosły 193,2 mln zł, wzrost o 11,2 proc. rdr

 • 02.10.2015 11:00

  Kursy LPP i CCC pod presją po słabych wynikach sprzedaży za IX (opinia)

 • 07.10.2015 20:32

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 12.10.2015 09:56

  Wrzesień przeciętny dla branży odzieżowo-obuwniczej; wyróżniły się Bytom i Vistula (opinia)

 • 12.10.2015 20:11

  CCC SA Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem zależnym

 • 30.10.2015 21:33

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 02.11.2015 10:32

  CCC SA Raport miesięczny za październik 2015

 • 02.11.2015 10:39

  Przychody CCC w październiku '15 wyniosły 310,2 mln zł, wzrost o 24,8 proc. rdr

 • 03.11.2015 08:57

  CCC może zastąpić Bogdankę w WIG-u 20 - DM BZ WBK

 • 04.11.2015 21:40

  CCC SA Podpisanie aneksów do umów znaczących

 • 06.11.2015 06:56

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 06.11.2015 07:05

  Wyniki CCC w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2015 07:25

  Zysk netto grupy CCC w III kw. '15 wyniósł 33,8 mln zł wobec konsensusu 31,1 mln zł zysku

 • 06.11.2015 08:19

  DM BOŚ obniża rekomendację CCC do "trzymaj"

 • 06.11.2015 08:42

  CCC rozczarowało wynikami operacyjnymi przez wyższe od oczekiwań koszty (opinia)

 • 06.11.2015 10:37

  Wzrost sprzedaży CCC w '15 wyniesie 23-25 proc., mniej niż zakładała spółka

 • 06.11.2015 10:44

  Wzrost sprzedaży CCC w '15 wyniesie 23-25 proc., mniej niż zakładała spółka (opis)

 • 06.11.2015 11:03

  Wzrost sprzedaży CCC w '15 wyniesie 23-25 proc., mniej niż zakładała spółka (opis,aktl.)

 • 06.11.2015 11:49

  CCC szacuje, że zysk brutto w '15 będzie powyżej 250 mln zł

 • 06.11.2015 13:31

  CCC szacuje, że zysk brutto w '15 będzie powyżej 250 mln zł (opis)

 • 06.11.2015 14:06

  CCC przesunęło część otwarć na rynku niemieckim na 2016 rok

 • 10.11.2015 18:03

  Po sesji 18 XII CCC zastąpi Bogdankę w WIG 20, CD Projekt wejdzie do WIG 30

 • 10.11.2015 18:22

  GPW: korekta kwartalna WIG20, WIG20TR, mWIG40, sWIG80, WIG30 i WIG30TR.

 • 10.11.2015 22:12

  GPW: korekta kwartalna WIG20, WIG20TR, mWIG40, sWIG80, WIG30 i WIG30TR.

 • 12.11.2015 19:10

  BM BGŻ BNP Paribas zaleca "sprzedaj" LPP i "kupuj" CCC

 • 17.11.2015 18:24

  CCC SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 19.11.2015 09:15

  CCC SA Korekta do raportu bieżącego nr 63/2015

 • 20.11.2015 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 26.11.2015 08:39

  Haitong podniósł rekomendację CCC do "kupuj", cenę docelową do 180,2 zł

 • 26.11.2015 11:15

  Haitong Bank zaleca kupno akcji CCC i sprzedaż LPP (opis)

 • 01.12.2015 12:23

  CCC SA Raport miesięczny za listopad 2015

 • 01.12.2015 12:30

  Przychody CCC w listopadzie '15 wyniosły 217 mln zł, wzrost o 6,5 proc. rdr

 • 01.12.2015 13:37

  Przychody CCC w XI wzrosły o 6,5 proc. rdr, kurs spada (opinia)

 • 02.12.2015 09:30

  DM BDM rekomenduje "akumuluj" CCC; cena docelowa 165,4 zł

 • 02.12.2015 17:26

  GPW: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 • 15.12.2015 08:24

  DM PKO BP obniża cenę docelową dla LPP do 5.059 zł, dla CCC do 154 zł

 • 18.12.2015 12:36

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 18.12.2015 17:17

  CCC SA Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji przez Emitenta

 • 18.12.2015 17:41

  GPW: Komunikat - CCC

 • 18.12.2015 17:48

  GPW: Komunikat - CCC

 • 21.12.2015 09:46

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" CCC i "trzymaj" LPP

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 21.12.2015 16:19

  DM mBanku podniósł rekomendację CCC do "kupuj"

 • 31.12.2015 15:34

  CCC SA Spełnienie warunku IV umowy zobowiązującej sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A.

 • 31.12.2015 15:37

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 04.01.2016 15:03

  CCC SA Raport miesięczny za grudzień 2015

 • 04.01.2016 15:08

  Przychody CCC w grudniu '15 wyniosły 222,7 mln zł, spadek o 1,8 proc. rdr

 • 12.01.2016 17:42

  CCC SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.01.2016 11:54

  Wysoki kurs USD wyzwaniem dla spółek odzieżowo-obuwniczych w '16 - DM BPS (opinia)

 • 13.01.2016 19:34

  CCC SA Zmiana umowy zobowiązującej nabycia akcji EOBUWIE.PL Spółka Akcyjna

 • 15.01.2016 17:16

  CCC SA Nabycie aktywów znaczącej wartości w związku z nabyciem przez Emitenta akcji eobuwie.pl Spółka Akcyjna

 • 15.01.2016 17:29

  CCC sfinalizował zakup 74,99 proc. akcji Eobuwie.pl za 130 mln zł

 • 25.01.2016 18:25

  CCC SA Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.01.2016 08:53

  Nowa propozycja podatku od detalu łagodniejsza od pierwotnej - Haitong Bank (opinia)

 • 26.01.2016 09:06

  Nowa propozycja podatku od detalu łagodniejsza od pierwotnej (opinia, aktl.)

 • 26.01.2016 10:50

  Podatek od detalu najmocniej wpłynie na segment spożywczy - DM mBank (opinia)

 • 26.01.2016 11:00

  LPP szacuje podatek od sprzedaży detalicznej na 35-40 mln zł, CCC na 17-19 mln zł (aktl.)

 • 27.01.2016 06:10

  Spółki handlowe przerzucą część nowych obciążeń na klientów i dostawców (analiza)

 • 01.02.2016 11:45

  CCC SA Raport miesięczny za styczeń 2016

 • 01.02.2016 11:53

  Przychody CCC w styczniu '16 wyniosły 173,2 mln zł, wzrost o 36,7 proc. rdr

 • 01.02.2016 12:55

  CCC pokazało bardzo dobre wyniki za styczeń, kurs rośnie blisko 7 proc. (opinia)

 • 01.02.2016 13:41

  Kurs CCC mocno rośnie po wynikach za styczeń; LPP też na plusie (opinia, aktl.)

 • 01.02.2016 15:20

  Marża CCC w I bez zmian rdr, spółka jest dobrze przygotowana do sezonu wiosna-lato (wywiad)

 • 01.02.2016 17:03

  Marża CCC w I bez zmian rdr, spółka jest dobrze przygotowana do sezonu wiosna-lato (wywiad)

 • 10.02.2016 11:23

  MF „pochyli się” ponownie nad podatkiem handlowym; stawki raczej bez zmian – PIH

 • 10.02.2016 12:01

  MF „pochyli się” ponownie nad podatkiem handlowym; stawki raczej bez zmian – PIH (aktl.)

 • 12.02.2016 07:48

  DM BOŚ obniża cenę docelową akcji CCC do 135,5 zł

 • 18.02.2016 09:14

  Haitong podwyższył rekomendację LPP, obniżył cenę docelową CCC

 • 18.02.2016 10:10

  Haitong podwyższył rekomendację LPP, obniżył cenę docelową CCC (opis)

 • 18.02.2016 19:07

  Raiffeisen podnosi rekomendację dla CCC do "kupuj"

 • 18.02.2016 20:53

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny

 • 18.02.2016 20:55

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 25.02.2016 07:04

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 25.02.2016 07:12

  Wyniki CCC w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.02.2016 07:28

  Zysk netto grupy CCC w IV kw. '15 wyniósł 105,2 mln zł wobec konsensusu 91,9 mln zł zysku

 • 25.02.2016 09:29

  CCC przebiło konsensus, kurs rośnie o blisko 6 proc. (opinia)

 • 25.02.2016 11:54

  CCC chce w '16 zwiększyć powierzchnię handlową o nie mniej niż 100 tys. m kw. netto

 • 25.02.2016 12:10

  CCC chce w '16 zwiększyć powierzchnię handlową o nie mniej niż 100 tys. m kw. netto (opis)

 • 25.02.2016 13:36

  Zarząd CCC nie podjął decyzji ws. dywidendy, nie wyklucza jej ograniczenia

 • 25.02.2016 13:50

  CCC zakłada, że w '16 sprzedaż może wzrosnąć o ponad 1 mld zł

 • 25.02.2016 14:51

  CCC zakłada, że w '16 sprzedaż może wzrosnąć o ponad 1 mld zł (opis)

 • 25.02.2016 15:28

  CCC chce w '16 zwiększyć powierzchnię handlową o ok. 27 proc. (opis2)

 • 01.03.2016 13:10

  CCC SA Raport miesięczny za luty 2016

 • 01.03.2016 13:23

  Przychody CCC w lutym '16 wyniosły 149 mln zł, wzrost o 46,7 proc. rdr

 • 30.03.2016 19:26

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 01.04.2016 15:01

  CCC SA Raport miesięczny za marzec 2016

 • 01.04.2016 15:08

  Przychody CCC w marcu '16 wyniosły 208 mln zł, wzrost o 2 proc. rdr

 • 05.04.2016 17:37

  Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację CCC do "trzymaj"

 • 06.04.2016 14:50

  Marzec niezbyt udany dla spółek odzieżowo-obuwniczych; IV powinien być lepszy - DM BPS (opinia)

 • 11.04.2016 15:52

  CCC SA Przekazanie informacji w sprawie ustalenia i potwierdzenia przez Audytora wartości EBITDA 2015 Spółki eobuwie.pl S.A. na potrzeby określenia ceny za akcje eobuwie.pl S.A.

 • 11.04.2016 16:12

  CCC dopłaci 100,7 mln zł do ceny za eobuwie .pl

 • 18.04.2016 20:13

  ING podwyższa rekomendację dla CCC do "trzymaj"

 • 19.04.2016 21:43

  Millennium DM rekomenduje "akumuluj" CCC, cena docelowa 172,1 zł

 • 27.04.2016 09:46

  BM BGŻ BNP Paribas wprowadził zmiany w rekomendacjach CCC i LPP

 • 28.04.2016 23:01

  CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 28.04.2016 23:29

  CCC SA Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

 • 29.04.2016 03:28

  CCC SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 04.05.2016 10:04

  CCC SA Raport miesięczny za kwiecień 2016

 • 04.05.2016 10:11

  Przychody CCC w kwietniu '16 wyniosły 306 mln zł, wzrost o 41,7 proc. rdr

 • 04.05.2016 10:59

  Kwietniowa sprzedaż LPP i CCC pod wpływem niskiej bazy z powodu przesunięcia Świąt (opinia)

 • 04.05.2016 18:17

  CCC SA Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy

 • 04.05.2016 18:31

  Zarząd CCC rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 85,7 mln zł, co da 2,23 zł na akcję

 • 04.05.2016 22:19

  CCC SA Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - do raportu bieżącego nr 15/2016

 • 04.05.2016 22:27

  CCC prostuje, że chce wypłacić 2,24 zł, a nie 2,23 zł dywidendy na akcję

 • 05.05.2016 21:32

  CCC SA Uchwała Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy

 • 05.05.2016 21:40

  CCC SA Ocena sprawozdań rocznych i sytuacji Spółki w roku 2015 przez Radę Nadzorczą CCC S.A.

 • 05.05.2016 21:45

  CCC SA Powołanie Zarządu Spółki na kolejną V kadencję na lata 2016 - 2018

 • 05.05.2016 21:51

  CCC SA Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 06.05.2016 07:50

  Goldman Sachs obniża rekomendację dla CCC do "neutralnie"

 • 06.05.2016 20:54

  CCC SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 2 czerwca 2016 roku

 • 06.05.2016 21:00

  CCC SA Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A.

 • 09.05.2016 17:36

  CCC SA Kandydatury na członków Rady Nadzorczej

 • 10.05.2016 08:00

  Haitong obniża rekomendację dla CCC do "neutralnie", cenę docelową do 154,2 zł

 • 10.05.2016 17:51

  CCC SA Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie utworzenia spółki zależnej

 • 10.05.2016 18:19

  CCC wchodzi na rynek serbski

 • 12.05.2016 06:58

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 07:04

  Wyniki CCC w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 07:24

  Strata netto CCC w I kw. '16 wyniosła 19,5 mln zł wobec konsensusu 6,9 mln zł straty

 • 12.05.2016 09:49

  Wyniki CCC za I kw. nie są zaskoczeniem dla rynku (opinia)

 • 12.05.2016 12:50

  Przy kursie USD/PLN poniżej 4 zł marża brutto CCC spadnie o 1 pkt proc. w ’16

 • 12.05.2016 13:00

  CCC chce otworzyć sklepy franczyzowe na nowych rynkach zagranicznych w ’17

 • 12.05.2016 13:50

  CCC chce w '17 otworzyć sklepy franczyzowe na nowych rynkach zagranicznych (opis)

 • 13.05.2016 10:07

  Goldman Sachs obniża cenę docelową akcji LPP do 4600 zł

 • 14.05.2016 15:43

  CCC SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w przedmiocie zmiany udziałów w ogólnej liczbie głosów w Spółce CCC S.A.

 • 24.05.2016 17:31

  ING szacuje, że LPP zapłaci ok. 37 mln zł podatku od sprzedaży, a CCC ok. 11 mln zł (opinia)

 • 30.05.2016 19:04

  CCC SA Podpisanie umowy znaczącej

 • 01.06.2016 12:19

  CCC SA Raport miesięczny za maj 2016

 • 01.06.2016 12:26

  Przychody CCC w maju '16 wyniosły 292 mln zł, wzrost o 44,1 proc. rdr

 • 02.06.2016 21:05

  CCC SA Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015

 • 02.06.2016 22:05

  CCC SA Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku

 • 02.06.2016 22:08

  CCC SA Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej CCC S.A.

 • 02.06.2016 22:11

  CCC SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 02.06.2016 22:16

  CCC SA Informacja na temat dywidendy

 • 03.06.2016 06:37

  Walne CCC zdecydowało o wypłacie 86 mln zł dywidendy

 • 03.06.2016 11:40

  CCC może rozważyć akwizycje znaków towarowych za granicą

 • 03.06.2016 13:27

  CCC SA Zmiany w Statucie Spółki CCC S.A.

 • 03.06.2016 13:34

  CCC SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 03.06.2016 16:52

  Przychody grupy CCC w 2016 r. powinny wynieść 3,3 mld zł - prezes

 • 15.06.2016 09:45

  CCC SA Zmiana umowy znaczącej

 • 23.06.2016 08:21

  DM PKO BP obniżył cenę docelową dla LPP do 4.319 zł, podwyższył wycenę CCC do 173 zł

 • 25.06.2016 22:31

  CCC SA Informacja o zarejestrowaniu spółki zależnej

 • 30.06.2016 17:18

  CCC SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 30.06.2016 17:22

  CCC SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

 • 01.07.2016 11:53

  CCC SA Raport miesięczny za czerwiec 2016

 • 01.07.2016 12:03

  Przychody CCC w czerwcu '16 wyniosły 261 mln zł, wzrost o 38,1 proc. rdr

 • 05.07.2016 19:20

  CCC SA (38/2016) Ustanowienie hipoteki

 • 07.07.2016 15:47

  DM mBanku podwyższa rekomendację dla CCC do "akumuluj"

 • 08.07.2016 14:32

  CCC SA (39/2016) Podjęcie decyzji o zamiarze zbycia akcji spółki zależnej eobuwie.pl S.A. poprzez wniesienie ich aportem do spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

 • 19.07.2016 20:30

  CCC SA (40/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.07.2016 18:19

  CCC SA (41/2016) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego

 • 25.07.2016 14:40

  CCC SA (41/2016) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - do raportu bieżącego nr 41/2016

 • 29.07.2016 09:15

  Haitong zaleca "przeważaj" CCC i "niedoważaj" LPP

 • 01.08.2016 11:32

  CCC SA (42/2016) Raport miesięczny za lipiec 2016

 • 01.08.2016 11:38

  Przychody CCC w lipcu '16 wyniosły 207 mln zł, wzrost o 27,9 proc. rdr

 • 01.08.2016 16:51

  LPP i CCC raczej słabo rozpoczęły trzeci kwartał (opinia)

 • 03.08.2016 17:05

  DM mBanku obniżył rekomendację dla CCC do "trzymaj"

 • 09.08.2016 16:28

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla dziewięciu spółek z GPW

 • 17.08.2016 14:20

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki CCC SA

 • 17.08.2016 18:06

  CCC SA (43/2016) Warunkowa rejestracja akcji serii E CCC S.A. w KDPW

 • 17.08.2016 18:10

  CCC SA (44/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A.

 • 19.08.2016 11:31

  CCC SA (45/2016) Informacja na temat dywidendy w związku z zarejestrowaniem akcji serii E

 • 19.08.2016 11:42

  CCC wypłaci 2,19 zł dywidendy na akcję

 • 22.08.2016 20:47

  CCC SA (46/2016) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą CCC S.A. na zbycia akcji spółki zależnej EOBUWIE.PL S.A. poprzez wniesienie ich aportem do spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

 • 23.08.2016 12:12

  Kurs CCC może wspiąć się na historyczny poziom (opinia)

 • 23.08.2016 21:48

  CCC SA (47/2016) Podjęcie decyzji o nabyciu udziałów w spółce rosyjskiej "3S Retail" przez spółkę zależną od Emitenta

 • 23.08.2016 22:15

  CCC chce kupić rosyjską spółkę 3S Retail

 • 25.08.2016 07:27

  Wyniki CCC w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.08.2016 08:11

  Zysk netto grupy CCC w II kw. '16 wyniósł 131,6 mln zł wobec konsensusu 100,9 mln zł zysku

 • 25.08.2016 09:00

  Grupa CCC pokazała dobre wyniki za II kwartał (opinia)

 • 25.08.2016 10:23

  CCC spodziewa się kontynuacji pozytywnego trendu w sprzedaży porównywalnej w kolejnych miesiącach

 • 25.08.2016 10:39

  CCC zainwestuje w '16 więcej niż planowała; CAPEX może wynieść ok. 150 mln zł

 • 25.08.2016 10:41

  CCC podtrzymuje, że liczy w tym roku na wzrost przychodów o blisko 40 proc.

 • 25.08.2016 10:51

  CCC zakłada w '17 wzrost powierzchni o ponad 120 tys. m kw.; chce się rozwijać w Rosji

 • 25.08.2016 11:09

  CCC oczekuje, że w II półroczu marża brutto na sprzedaży nie będzie niższa rdr

 • 25.08.2016 13:13

  CCC zakłada w '17 wzrost powierzchni o ponad 120 tys. m kw.; chce się rozwijać w Rosji (opis)

 • 30.08.2016 23:40

  CCC SA (48/2016) Przeniesienie akcji spółki zależnej EOBUWIE.PL S.A. poprzez wniesienie ich aportem do spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

 • 01.09.2016 15:04

  CCC SA (49/2016) Raport miesięczny za sierpień 2016

 • 01.09.2016 15:08

  Przychody CCC w sierpniu '16 wyniosły ponad 205 mln zł, wzrost o 31,9 proc. rdr

 • 07.09.2016 16:58

  Marża brutto na sprzedaży CCC w '16 może być porównywalna z '15

 • 20.09.2016 18:32

  CCC SA (50/2016) Nabycie udziałów w spółce rosyjskiej CCC Russia Sp. z o.o.

 • 21.09.2016 18:44

  Raiffeisen podnosi rekomendację dla CCC do "kupuj"

 • 29.09.2016 08:50

  Millennium DM obniża rekomendację CCC do "neutralnie", a wycenę do 160 zł

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 03.10.2016 13:53

  CCC SA (51/2016) Raport miesięczny za wrzesień 2016

 • 03.10.2016 14:00

  Przychody CCC we wrześniu '16 wyniosły ponad 249 mln zł, wzrost o 27,9 proc. rdr

 • 03.10.2016 15:35

  Wrześniowa marża i sprzedaż LPP pozytywne, kurs rośnie blisko 10 proc. (opinia)

 • 07.10.2016 21:26

  CCC SA (52/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.10.2016 09:49

  Haitong podwyższył cenę docelową dla CCC do 185,3 zł; podtrzymuje zalecenie neutralnie

 • 21.10.2016 09:09

  DM PKO BP podwyższył cenę docelową dla CCC do 200 zł

 • 26.10.2016 08:00

  DM BZ WBK obniża rekomendację CCC do "trzymaj", podnosi wycenę do 201 zł

 • 02.11.2016 12:23

  CCC SA (53/2016) Raport miesięczny za październik 2016

 • 02.11.2016 12:27

  Przychody CCC w październiku '16 wyniosły ponad 460 mln zł, wzrost o 47,2 proc. rdr

 • 02.11.2016 14:11

  Wyniki CCC za X bardzo mocne; w LPP raczej neutralne (opinia)

 • 10.11.2016 06:40

  CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 06:46

  Wyniki CCC w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 07:05

  Zysk netto grupy CCC w III kw. '16 wyniósł 8,2 mln zł wobec konsensusu 11 mln zł zysku

 • 10.11.2016 07:09

  Wyniki Ambry w I kw. 2016/17 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 12:05

  CCC chce otworzyć ok. 300.000 m kw. powierzchni handlowej w latach '17-'19

 • 10.11.2016 12:28

  CCC utrzymuje w listopadzie tendencje sprzedażowe z października

 • 10.11.2016 12:35

  CCC chce obniżyć wskaźnik zadłużenie/EBITDA na koniec '16 do 1,6-1,8

 • 10.11.2016 13:09

  CCC chce mieć 561 sklepów własnych na koniec '17

 • 10.11.2016 15:25

  CCC chce znacznie ograniczyć tempo ekspansji w Niemczech (opis)

 • 21.11.2016 17:29

  CCC SA (54/2016) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 21.11.2016 17:32

  CCC SA (55/2016) Zmiany w składzie Zarządu CCC S.A.

 • 21.11.2016 17:34

  CCC SA (56/2016) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 21.11.2016 17:34

  Piotr Nowjalis zrezygnował z funkcji wiceprezesa CCC

 • 21.11.2016 17:49

  Piotr Nowjalis zrezygnował z funkcji wiceprezesa CCC; RN powołała trzech wiceprezesów (opis)

 • 25.11.2016 10:42