BZ WBK SA

skrót: BZW

Ostatnie notowanie z: 23.02.2018 17:00

Aktualny kurs384   -0,72 %-2,80 zł
Otwarcie384,20-0,67%
Minimum380,80-1,55%
Maksimum3880,31%
Wolumen (szt.) 79926
Kurs odniesienia386,80
Widełki dolne345,80
Widełki górne422,60
Obroty (tyś. zł)30781
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
2418382,20
18382,00
275381,80
5225381,60
122381,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
382,60250 5
382,8010 1
383,0041 2
383,2092 2
383,6052 1
Bank Zachodni WBK SA jest bankiem uniwersalnym świadczącym pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Bank powstał w wyniku fuzji Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA. Usługi finansowe banku obejmują także obsługę handlu zagranicznego, operacje finansowe na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym oraz transakcji pochodnych. W 2012 roku nastąpiło połączenie z Kredyt Bankiem SA.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Banco Santander SA68 880 77469,41%68 880 77469,41%
Nationale-Nederlanden OFE5 110 5865,15%5 110 5865,15%
 • 23.02.2018 16:16

  BZ WBK i Deutsche Bank Polska uzgodniły plan podziału i zawnioskują o zgodę KNF

 • 23.02.2018 15:19

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2018) Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.

 • 23.02.2018 15:18

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2018) Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.

 • 19.02.2018 20:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2018) Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Bank Zachodni WBK S.A. przez Banco Santander S.A. na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch

 • 19.02.2018 20:03

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2018) Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Bank Zachodni WBK S.A. przez Banco Santander S.A. na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch

 • 16.02.2018 08:35

  Book building BZ WBK zakończył się przy cenie 380 zł za akcję - źródło

 • 15.02.2018 17:41

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB 1,2 mln akcji BZ WBK (opis)

 • 15.02.2018 17:20

  Deutsche Bank chce sprzedać w ABB 1,2 mln akcji BZ WBK

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 13.02.2018 17:15

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2018) Annual Report 2017 of Bank Zachodni WBK Group

 • 13.02.2018 17:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.02.2018 17:13

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.02.2018 17:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Annual Report 2017 of Bank Zachodni WBK

 • 13.02.2018 17:10

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.02.2018 17:08

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 07.02.2018 11:58

  BZ WBK planuje wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 1 mld zł

 • 07.02.2018 11:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2018) Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 07.02.2018 11:49

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2018) Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 01.02.2018 15:34

  VTB Capital podniósł rekomendację dla BZ WBK do "trzymaj", cena docelowa w górę do 480 zł

 • 01.02.2018 08:53

  Pekao IB obniżył rekomendację dla BZ WBK do "trzymaj", cena docelowa w górę do 440 zł

 • 31.01.2018 10:50

  Przejęcie DBPL może utrudnić wzrost marży odsetkowej BZ WBK w ’18

 • 31.01.2018 10:39

  BZ WBK liczy na wzrost wyników banku w '18; chce wypłacić dywidendę za '17 (opis)

 • 31.01.2018 10:29

  Koszt ryzyka kredytowego BZ WBK wyniesie 0,8 proc. w '18, przy braku sprzedaży NPL

 • 31.01.2018 10:27

  BZ WBK liczy, że '18 przyniesie wzrost wyników banku; chce wypłacić dywidendę za '17

 • 31.01.2018 09:57

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 - korekta

 • 31.01.2018 09:55

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 - korekta

 • 31.01.2018 08:45

  Wyniki BZ WBK i ING Banku Śląskiego w IV kw. zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 31.01.2018 08:28

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 549 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 31.01.2018 07:38

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 549 mln zł, wobec konsensusu 546,8 mln zł

 • 31.01.2018 07:33

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.01.2018 07:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017

 • 31.01.2018 07:24

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2018) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017

 • 30.01.2018 09:38

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2018) Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A. na pozytywną

 • 30.01.2018 09:37

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2018) Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A. na pozytywną

 • 29.01.2018 20:02

  Moody's podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej (opis)

 • 29.01.2018 19:53

  Moody's podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 04.01.2018 14:06

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 04.01.2018 14:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 19.12.2017 12:34

  KNF wyznaczyła BZ WBK indywidualny narzut stress-testowy na poziomie 0,71 proc.

 • 19.12.2017 12:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Zachodniemu WBK S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 19.12.2017 12:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Zachodniemu WBK S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

 • 18.12.2017 16:40

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BANK ZACHODNI WBK SA

 • 18.12.2017 13:43

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2017) Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

 • 18.12.2017 13:42

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2017) Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

 • 18.12.2017 08:56

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla ING BSK do "kupuj", dla BZ WBK do "trzymaj"

 • 15.12.2017 15:31

  Przejęcie części Deutsche Bank Polska bez wpływu na ocenę kredytową BZ WBK - Fitch

 • 14.12.2017 11:26

  BZ WBK, po przejęciu części Deutsche Bank Polska, pozostanie otwarty na akwizycje

 • 14.12.2017 10:41

  Transakcja przejęcia aktywów Deutsche Bank Polska korzystna dla BZ WBK (opinia)

 • 14.12.2017 09:57

  BZ WBK chce po przejęciu DBPL wypłacić 50 proc. zysku za '18 w formie dywidendy

 • 14.12.2017 08:52

  BZ WBK ma umowę przejęcia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł (opis)

 • 14.12.2017 08:33

  BZ WBK ma umowę przejęcia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł

 • 14.12.2017 08:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2017) Informacja poufna - prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2017) Informacja poufna - prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:22

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2017) Informacja poufna - podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:20

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2017) Informacja poufna - podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:17

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2017) Opóźniona Informacja poufna - rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 14.12.2017 08:16

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2017) Opóźniona Informacja poufna - rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

 • 13.12.2017 15:30

  Mateusz Morawiecki złożył dyspozycję sprzedaży wszystkich posiadanych akcji BZ WBK

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 01.12.2017 19:42

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2017) Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

 • 01.12.2017 19:41

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2017) Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

 • 01.12.2017 18:46

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji serii M spółki BANK ZACHODNI WBK SA

 • 01.12.2017 14:15

  DM mBanku dokonał zmian w rekomendacjach lub cenach docelowych dla 20 spółek

 • 28.11.2017 15:34

  KNF chce utrzymać BZ WBK bufor O-SII w wysokości 0,50 proc.

 • 28.11.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 28.11.2017 15:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2017) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 28.11.2017 11:00

  KNF obniżyła do 0,54 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych w BZ WBK

 • 28.11.2017 10:54

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2017) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 28.11.2017 10:53

  BANK ZACHODNI WBK SA (25/2017) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 03.11.2017 11:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2017) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 03.11.2017 11:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (24/2017) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 26.10.2017 10:40

  Strategia BZ WBK zakłada wzrost organiczny, jednak bank nie wyklucza przejęć

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 26.10.2017 10:19

  BZ WBK liczy na poprawę wskaźnika kosztów do dochodów

 • 26.10.2017 10:09

  BZ WBK liczy na lekki wzrost marży odsetkowej netto w IV kw.

 • 26.10.2017 08:46

  Reakcja inwestorów na wyniki BZ WBK może być neutralna (opinia)

 • 26.10.2017 08:39

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. '17 wyniósł 559,9 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 26.10.2017 07:36

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. '17 wyniósł 559,9 mln zł, zgodny z konsensusem

 • 26.10.2017 07:30

  Wyniki BZ WBK w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2017 07:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2017) Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 3 2017

 • 26.10.2017 07:22

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 26.10.2017 07:21

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.10.2017 17:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (23/2017) Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 20.10.2017 17:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (23/2017) Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 20.10.2017 17:06

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej (opis)

 • 20.10.2017 16:58

  Fitch obniżył perspektywę ratingu Pekao do negatywnej ze stabilnej

 • 27.09.2017 12:56

  Berenberg podniósł ceny docelowe akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 14.09.2017 19:45

  BANK ZACHODNI WBK SA (22/2017) Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

 • 14.09.2017 19:43

  BANK ZACHODNI WBK SA (22/2017) Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

 • 14.09.2017 12:20

  BZ WBK chce mieć do końca I poł. ‘18 co najmniej 1 mln klientów nowych kont osobistych

 • 13.09.2017 12:50

  BANK ZACHODNI WBK SA (21/2017) Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o rejestracji akcji BZWBK

 • 13.09.2017 12:48

  BANK ZACHODNI WBK SA (21/2017) Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o rejestracji akcji BZWBK

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 14.08.2017 07:37

  Nationale-Nederlanden OFE ma mniej niż 5 proc. akcji BZ WBK

 • 12.08.2017 22:00

  BANK ZACHODNI WBK SA (20/2017) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 12.08.2017 21:59

  BANK ZACHODNI WBK SA (20/2017) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 08.08.2017 18:04

  Zielone światło KE dla przejęcia Banco Popular przez Santandera za 1 euro

 • 03.08.2017 09:25

  BANK ZACHODNI WBK SA (19/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 03.08.2017 09:23

  BANK ZACHODNI WBK SA (19/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 31.07.2017 11:09

  Societe Generale podniósł rekomendację BZ WBK do "trzymaj"

 • 28.07.2017 10:58

  BZ WBK podtrzymuje cel poprawy oczyszczonego zysku netto (opis)

 • 28.07.2017 09:40

  BZ WBK podtrzymuje cel poprawy oczyszczonego zysku netto

 • 28.07.2017 08:53

  Wyniki BZ WBK zaskoczyły pozytywnie, nawet po oczyszczeniu o czynniki jednorazowe (opinia)

 • 28.07.2017 08:11

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '17 wyniósł 651,1 mln zł, wobec konsensusu 575,2 mln zł (opis)

 • 28.07.2017 07:36

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '17 wyniósł 651,1 mln zł, wobec konsensusu 575,2 mln zł

 • 28.07.2017 07:29

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.07.2017 07:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2017) Interim Report 2017 of Bank Zachodni WBK Group

 • 28.07.2017 07:24

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.07.2017 07:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 15:34

  BANK ZACHODNI WBK SA (18/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 26.07.2017 15:33

  BANK ZACHODNI WBK SA (18/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 26.07.2017 09:56

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla BZ WBK, Millennium i podtrzymał dla mBanku

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 04.07.2017 15:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (17/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 04.07.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (17/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.

 • 29.06.2017 07:57

  GPW: 5 lipca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii B (BZW0717) BANK ZACHODNI WBK S.A

 • 28.06.2017 11:40

  JP Morgan podniósł cenę docelową akcji BZ WBK do 366 zł

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 21.06.2017 14:53

  BANK ZACHODNI WBK SA (16/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii M w ramach Programu Motywacyjnego V

 • 21.06.2017 14:52

  BANK ZACHODNI WBK SA (16/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii M w ramach Programu Motywacyjnego V

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 07.06.2017 19:32

  Wood podniósł rekomendację dla PKO BP, mBanku, Pekao; obniżył dla BZ WBK i GNB

 • 22.05.2017 09:24

  IFC zainwestuje 137 mln euro w zielone obligacje wyemitowane przez BZ WBK

 • 17.05.2017 15:38

  BZ WBK wypłaci 5,4 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za '14 i '15

 • 17.05.2017 15:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (15/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 17.05.2017 15:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (15/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 17.05.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (14/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.05.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (14/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.05.2017 15:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (13/2017) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 17.05.2017 15:27

  BANK ZACHODNI WBK SA (13/2017) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 17.05.2017 15:26

  BANK ZACHODNI WBK SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 17.05.2017 15:25

  BANK ZACHODNI WBK SA (12/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 15.05.2017 08:55

  DM mBanku zmienił rekomendacje sześciu spółek

 • 12.05.2017 09:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (11/2017) Kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

 • 12.05.2017 09:08

  BANK ZACHODNI WBK SA (11/2017) Kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

 • 27.04.2017 08:04

  Societe Generale obniżył rekomendację dla BZ WBK do "sprzedaj"; cena docelowa 352 zł

 • 26.04.2017 11:17

  BZ WBK liczy, że zwiększone zainteresowanie kredytami utrzyma się w kolejnych miesiącach

 • 26.04.2017 11:04

  BZ WBK chce utrzymywać ROE na poziomie dwucyfrowym

 • 26.04.2017 10:56

  BZ WBK chce utrzymać dwucyfrowy wzrost wyniku odsetkowego w ujęciu rdr

 • 26.04.2017 10:56

  BZ WBK będzie musiał zaksięgować 70 mln zł składki na BFG w II kwartale

 • 26.04.2017 10:41

  BZ WBK spodziewa się wzrostu marży odsetkowej w kolejnych kw. '17

 • 26.04.2017 09:52

  BZ WBK spodziewa się ok. 80 pb kosztów ryzyka w '17

 • 26.04.2017 09:46

  BZ WBK chce sprzedawać 1 mld zł kredytów gotówkowych i 1,3 mld zł hipotecznych - prezes

 • 26.04.2017 09:40

  BZ WBK nie zmienia polityki dywidendowej; chce wypłacić dywidendę także w '18 - prezes

 • 26.04.2017 09:34

  BZ WBK liczy, że porównywalny zysk netto w '17 będzie wyższy niż osiągnięty w '16

 • 26.04.2017 08:28

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '17 wyniósł 453 mln zł, zgodny z konsensusem (opis)

 • 26.04.2017 07:59

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '17 wyniósł 453 mln zł, wobec konsensusu 445 mln zł

 • 26.04.2017 07:53

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2017 07:50

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2017) Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2017

 • 26.04.2017 07:49

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 07:47

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.04.2017 16:21

  WZ BZ WBK zdecyduje 17 maja o programie motywacyjnym

 • 19.04.2017 15:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (10/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

 • 19.04.2017 15:28

  BANK ZACHODNI WBK SA (10/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

 • 19.04.2017 13:24

  Zarząd BZ WBK rekomenduje 5,4 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za '14 i '15 (opis)

 • 19.04.2017 13:13

  Zarząd BZ WBK rekomenduje 5,4 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za '14 i '15

 • 19.04.2017 13:12

  BANK ZACHODNI WBK SA (9/2017) Powołanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.04.2017 13:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (9/2017) Powołanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 19.04.2017 13:04

  BANK ZACHODNI WBK SA (8/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 19.04.2017 13:02

  BANK ZACHODNI WBK SA (8/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 02.04.2017 20:48

  BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bank Millennium - według UOKiK z niejasnymi zasadami ustalania kursów walut

 • 31.03.2017 16:17

  BANK ZACHODNI WBK SA (7/2017) Objęcie funkcji Członka Zarządu Banku

 • 31.03.2017 16:16

  BANK ZACHODNI WBK SA (7/2017) Objęcie funkcji Członka Zarządu Banku

 • 22.03.2017 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2017) Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 22.03.2017 14:02

  BANK ZACHODNI WBK SA (6/2017) Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 15.03.2017 11:48

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2017) Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 15.03.2017 11:46

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2017) Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 10.03.2017 17:27

  KNF zaleciła BZ WBK zatrzymanie całości zysku za 2016 r. w spółce

 • 10.03.2017 17:20

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku osiągniętego przez Bank Zachodni WBK S.A. w 2016 roku

 • 10.03.2017 17:18

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku osiągniętego przez Bank Zachodni WBK S.A. w 2016 roku

 • 10.03.2017 14:45

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 10.03.2017 14:44

  BANK ZACHODNI WBK SA (3/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 03.03.2017 15:45

  EBI udzielił 225 mln zł kredytu dla Santander Consumer Bank, 300 mln euro gwarancji dla BZ WBK

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 17.02.2017 07:34

  BZ WBK chce w latach 2017-19 zwiększyć porównywalny zysk netto

 • 17.02.2017 07:13

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2017) Annual Report 2016 of Bank Zachodni WBK Group

 • 17.02.2017 07:12

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.02.2017 07:11

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.02.2017 07:08

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2017) Annual Report 2016 of Bank Zachodni WBK

 • 17.02.2017 07:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.02.2017 07:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.02.2017 12:14

  Maciej Reluga członkiem zarządu BZ WBK (aktl.)

 • 16.02.2017 11:47

  Maciej Reluga członkiem zarządu BZ WBK

 • 16.02.2017 11:40

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.02.2017 11:39

  BANK ZACHODNI WBK SA (2/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 10.02.2017 13:02

  Rynek mógł zbyt pozytywnie zareagować na wypowiedź Kaczyńskiego o kredytach CHF (analiza)

 • 31.01.2017 15:13

  Kredyty BZ WBK w '17 wzrosną szybciej niż ok. 3,7 proc. szacowne dla całego rynku - prezes

 • 27.01.2017 12:12

  DM mBank obniżył rekomendację PKO BP, BZ WBK i B.Millennium, podwyższył Pekao, ING i BHW

 • 26.01.2017 07:37

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla BZ WBK do "sprzedaj"

 • 25.01.2017 10:52

  BZ WBK w 2017 r. spodziewa się zwiększenia popytu na kredyty

 • 25.01.2017 10:39

  BZ WBK planuje w 2017 roku sprzedaż portfeli kredytów nieregularnych

 • 25.01.2017 09:53

  BZ WBK stawia na rozwój organiczny; w kredytach i depozytach ma rosnąć szybciej od rynku

 • 25.01.2017 09:45

  BZ WBK oczekuje poprawy wskaźnika kosztów ryzyka w '17

 • 25.01.2017 09:44

  BZ WBK liczy, że zysk netto w '17 będzie wyższy niż w '16 - prezes BZ WBK

 • 25.01.2017 09:41

  Mało prawdopodobne, że BZ WBK wypłaci dywidendę za ’16 - prezes BZ WBK

 • 25.01.2017 08:25

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 460,9 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 25.01.2017 07:44

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 460,9 mln zł, wobec konsensusu 426,1 mln zł

 • 25.01.2017 07:37

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.01.2017 07:31

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2017) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok

 • 25.01.2017 07:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (1/2017) Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok

 • 19.01.2017 07:25

  Berenberg rekomenduje "sprzedaj" PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 23.12.2016 08:53

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku (opis)

 • 23.12.2016 08:39

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku

 • 15.12.2016 20:11

  BANK ZACHODNI WBK SA (41/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 15.12.2016 20:04

  BANK ZACHODNI WBK SA (41/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 15.12.2016 07:14

  Citi obniżył rekomendację dla BZ WBK do "neutralnie"

 • 14.12.2016 12:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (40/2016) Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 14.12.2016 12:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (40/2016) Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 30.11.2016 18:51

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii A BANK ZACHODNI WBK S.A

 • 29.11.2016 10:42

  Michał Gajewski objął funkcję prezesa BZ WBK (opis)

 • 29.11.2016 08:20

  Michał Gajewski objął funkcję prezesa BZ WBK

 • 29.11.2016 07:57

  BANK ZACHODNI WBK SA (39/2016) Objęcie funkcji Prezesa Zarządu Banku

 • 29.11.2016 07:56

  BANK ZACHODNI WBK SA (39/2016) Objęcie funkcji Prezesa Zarządu Banku

 • 18.11.2016 07:42

  Citigroup podwyższa rekomendację dla BZ WBK do "kupuj"

 • 15.11.2016 20:13

  BZ WBK ma 7,96 proc. głosów na walnym PBG

 • 09.11.2016 20:51

  Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła rating dla BZ WBK

 • 09.11.2016 20:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (38/2016) Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 09.11.2016 20:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (38/2016) Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 09.11.2016 14:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (37/2016) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 09.11.2016 14:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (37/2016) Daty przekazywania raportów okresowych

 • 28.10.2016 16:02

  BANK ZACHODNI WBK SA (36/2016) Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 28.10.2016 16:01

  BANK ZACHODNI WBK SA (36/2016) Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 26.10.2016 10:48

  BZ WBK liczy się ze spadkiem zyskowności w IV kw.

 • 26.10.2016 10:20

  BZ WBK liczy, że IV kwartał przyniesie dalszy wzrost marży odsetkowej netto

 • 26.10.2016 10:18

  BZ WBK liczy na wzrost zysku netto w 2017 roku w ujęciu rdr

 • 26.10.2016 10:03

  BZ WBK i mBank pokazały w III kw. dobre wyniki odsetkowe, słabo wyglądały rezerwy (opinia, aktl.)

 • 26.10.2016 09:07

  BZ WBK i mBank pokazały w III kw. dobre wyniki odsetkowe, słabo wyglądały rezerwy (opinia)

 • 26.10.2016 08:39

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 425,9 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 26.10.2016 07:44

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 425,9 mln zł, wobec konsensusu 424,8 mln zł

 • 26.10.2016 07:36

  Wyniki BZ WBK w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2016 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA (5/2016) Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 3 2016

 • 26.10.2016 07:31

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 26.10.2016 07:30

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 25.10.2016 12:44

  KNF obniżyła wysokość indywidualnego bufora kapitałowego dla BZ WBK

 • 25.10.2016 12:30

  BANK ZACHODNI WBK SA (35/2016) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 25.10.2016 12:29

  BANK ZACHODNI WBK SA (35/2016) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 12.10.2016 15:50

  BANK ZACHODNI WBK SA (34/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 12.10.2016 15:49

  BANK ZACHODNI WBK SA (34/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 10.10.2016 08:53

  Erste obniżył rekomendację Alior Banku, BZ WBK, B. Millennium, ING BSK, mBanku i PKO BP

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 07.10.2016 09:36

  Societe Generale obniża rekomendację dla BZ WBK do "trzymaj"

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 14.09.2016 17:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (33/2016) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 14.09.2016 17:09

  BANK ZACHODNI WBK SA (33/2016) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 13:13

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2016) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 13:10

  BANK ZACHODNI WBK SA (32/2016) Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.08.2016 22:40

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 30.08.2016 22:31

  BANK ZACHODNI WBK SA (31/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 24.08.2016 14:17

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 24.08.2016 14:15

  BANK ZACHODNI WBK SA (30/2016) Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

 • 22.08.2016 13:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2016) Informacja dotycząca otrzymania przez Bank Zachodni WBK S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku Zachodniego WBK S.A.,

 • 22.08.2016 13:51

  BANK ZACHODNI WBK SA (29/2016) Informacja dotycząca otrzymania przez Bank Zachodni WBK S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku Zachodniego WBK S.A.,

 • 11.08.2016 11:14

  KNF uważa, że BZ WBK ma znaczenie systemowe; proponuje bufor w wysokości 0,5 proc.

 • 11.08.2016 11:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 11.08.2016 11:05

  BANK ZACHODNI WBK SA (28/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 09.08.2016 16:28

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla dziewięciu spółek z GPW

 • 09.08.2016 16:04

  KNF zgodziła się na powołanie Michała Gajewskiego na prezesa BZ WBK

 • 09.08.2016 16:01

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2016) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Prezesa Zarządu Banku

 • 09.08.2016 16:00

  BANK ZACHODNI WBK SA (27/2016) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Prezesa Zarządu Banku

 • 04.08.2016 13:01

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2016) Agencja Fitch podwyższyła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 04.08.2016 13:01

  BANK ZACHODNI WBK SA (26/2016) Agencja Fitch podwyższyła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 04.08.2016 12:54

  Fitch podniósł długoterminowe ratingi w skali krajowej BZ WBK oraz Banku Millennium

 • 29.07.2016 08:16

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla BZ WBK, B. Handlowego i ING BSK; podnosi dla Millennium

 • 27.07.2016 12:47

  BZ WBK liczy na sprzedaż 0,9-1 mld zł kredytów gotówkowych w kolejnych kwartałach

 • 27.07.2016 11:01

  BZ WBK liczy na stabilizację kosztów ryzyka do końca roku

 • 27.07.2016 10:53

  Porównywalny zysk netto BZ WBK wrośnie w tym roku - p.o. prezesa

 • 27.07.2016 09:12

  Wynik netto BZ WBK lepszy od prognoz dzięki transakcji Visa; pozostałe linie zbieżne (opinia)

 • 27.07.2016 08:32

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. wyniósł 723,5 mln zł, wobec konsensusu 659,1 mln zł (opis)

 • 27.07.2016 08:01

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. wyniósł 723,5 mln zł, wobec konsensusu 659,1 mln zł

 • 27.07.2016 07:48

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.07.2016 07:42

  BANK ZACHODNI WBK SA (4/2016) Interim Report 2016 of Bank Zachodni WBK Group

 • 27.07.2016 07:41

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 27.07.2016 07:37

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.07.2016 07:36

  Citi obniżył rekomendację BZ WBK do "sprzedaj"

 • 11.07.2016 16:05

  DM mBanku podniósł rekomendacje dla BZ WBK, B. Handlowego i Pekao

 • 05.07.2016 16:13

  Trigon DM obniżył ceny docelowe dla dziewięciu banków

 • 28.06.2016 11:31

  Goldman Sachs obniża ceny docelowe dla PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 24.06.2016 08:55

  BREXIT: PKO BP, Pekao, BZ WBK najbardziej narażone na wyprzedaż po Brexicie - JP Morgan (opinia)

 • 22.06.2016 16:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176 - korekta

 • 22.06.2016 16:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176 - korekta

 • 22.06.2016 14:55

  Rada nadzorcza BZ WBK powołała do zarządu banku Artura Chodackiego

 • 22.06.2016 14:43

  BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 22.06.2016 14:42

  BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 21.06.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

 • 21.06.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

 • 21.06.2016 09:20

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 21.06.2016 09:20

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 20.06.2016 11:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 20.06.2016 11:53

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 20.06.2016 09:09

  Wood & Co. podnosi rekomendacje BZ WBK, mBanku i Millennium, obniża Pekao (opis)

 • 20.06.2016 08:48

  Wood & Company podnosi rekomendacje BZ WBK, mBanku i Millennium

 • 17.06.2016 12:36

  BZ WBK otrzyma 49,97 mln euro w gotówce z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 17.06.2016 11:50

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna (aktualizacja)

 • 17.06.2016 11:46

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna (aktualizacja)

 • 15.06.2016 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 15.06.2016 14:03

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 10.06.2016 12:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 10.06.2016 12:34

  BANK ZACHODNI WBK SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 18.05.2016 13:51

  20 proc. obligacji partycypacyjnych w programie obligacji PGG - Tchórzewski

 • 16.05.2016 19:24

  Rada nadzorcza BZ WBK powołała Michała Gajewskiego na stanowisko prezesa

 • 16.05.2016 19:09

  BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2016 19:09

  BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 28.04.2016 08:59

  Societe Generale podniósł rekomendację BZ WBK do "kupuj"

 • 27.04.2016 13:23

  BZ WBK chce obniżyć C/I do około 42 proc.

 • 27.04.2016 10:56

  BZ WBK liczy na stabilizację kosztów ryzyka, może sprzedać nieduże portfele NPL

 • 27.04.2016 09:01

  Wyniki BZ WBK dobre, zysk wyższy od oczekiwań dzięki niższym odpisom (opinia)

 • 27.04.2016 07:54

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '16 wyniósł 556,5 mln zł, wobec konsensusu 513,3 mln zł

 • 27.04.2016 07:46

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.04.2016 07:43

  BANK ZACHODNI WBK SA Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2016

 • 27.04.2016 07:41

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 07:39

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 26.04.2016 14:23

  Podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej

 • 25.04.2016 10:58

  BZ WBK chce do ’18 mieć 20 proc. udziału w rynku MŚP i pozyskać 100 tys. klientów (opis)

 • 25.04.2016 10:18

  BZ WBK chce do ’18 mieć 20 proc. udziału w rynku MŚP i pozyskać 100 tys. klientów

 • 20.04.2016 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 20.04.2016 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 20.04.2016 14:03

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.04.2016 14:02

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.04.2016 14:01

  BANK ZACHODNI WBK SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 20.04.2016 14:00

  BANK ZACHODNI WBK SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 20.04.2016 10:43

  Prezes BZ WBK zostanie wybrany w pierwszym półroczu '16

 • 20.04.2016 10:06

  ZWZ BZ WBK zdecydowało o wypłacie 13 zł dywidendy na akcję

 • 19.04.2016 07:45

  DM BOŚ podniósł rekomendację BZ WBK do "trzymaj", cenę docelową do 307,4 zł

 • 06.04.2016 13:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana zamiaru zmiany Statutu oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r.

 • 06.04.2016 13:02

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana zamiaru zmiany Statutu oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r.

 • 24.03.2016 06:20

  Pekao IB podniósł rekomendację PKO BP, a obniżył ING i Handlowego

 • 22.03.2016 13:03

  Zarząd BZ WBK proponuje wypłatę 13 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 22.03.2016 12:41

  Zarząd BZ WBK proponuje wypłatę 13 zł dywidendy na akcję

 • 22.03.2016 12:39

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.03.2016 12:39

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.03.2016 12:37

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz zmiana zamiaru zmiany Statutu

 • 22.03.2016 12:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz zmiana zamiaru zmiany Statutu

 • 22.03.2016 12:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 22.03.2016 12:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 17.03.2016 07:12

  Societe Generale obniżył rekomendację BZ WBK do "trzymaj"

 • 16.03.2016 10:10

  Goldman Sachs wykazuje ostrożne podejście do polskich banków

 • 29.02.2016 19:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 29.02.2016 19:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 29.02.2016 18:36

  Fitch obniżył długoterminowe ratingi Getin Noble Bank do "BB-" i BOŚ Bank do "B+"

 • 29.02.2016 17:58

  Trzy kolejne banki zmieniają warunki umów kredytowych z Kopeksem

 • 26.02.2016 11:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 26.02.2016 11:35

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 17.02.2016 17:58

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii B

 • 17.02.2016 17:58

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii B

 • 17.02.2016 17:56

  BANK ZACHODNI WBK SA Wykup Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii A.

 • 17.02.2016 17:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Wykup Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii A.

 • 12.02.2016 07:35

  BANK ZACHODNI WBK SA Annual Report 2015 of Bank Zachodni WBK Group

 • 12.02.2016 07:25

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 12.02.2016 07:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 12.02.2016 07:19

  BANK ZACHODNI WBK SA Annual Report 2015 of Bank Zachodni WBK SA

 • 12.02.2016 07:15

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 12.02.2016 07:13

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 11.02.2016 14:11

  BANK ZACHODNI WBK SA Tymczasowe powierzenie wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

 • 11.02.2016 14:10

  BANK ZACHODNI WBK SA Tymczasowe powierzenie wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

 • 02.02.2016 07:30

  SocGen obniża rekomendację dla PKO BP do "sprzedaj"; podnosi dla BZ WBK do "kupuj"

 • 29.01.2016 09:04

  Haitong obniżył cenę docelową BZ WBK do 260 zł

 • 27.01.2016 13:01

  BZ WBK ocenia, że mógłby przeznaczyć 50 proc. zysku za '14 na dywidendę

 • 27.01.2016 11:06

  Dynamika wyników BZ WBK w '16 może być lepsza niż w sektorze

 • 27.01.2016 10:53

  Proces wyboru prezesa BZ WBK jest zaawansowany

 • 27.01.2016 10:52

  BZ WBK spodziewa się spadku kosztu ryzyka kredytowego i utrzymania marży odsetkowej w '16

 • 27.01.2016 09:34

  Wyniki BZ WBK bez zaskoczeń, bank pokazał lepszy wynik odsetkowy (opinia, aktl.)

 • 27.01.2016 09:03

  Wyniki BZ WBK w IV kw. '15 zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 27.01.2016 08:33

  Wzrost kredytów w '16 w sektorze bankowym spadnie do ok. 5 proc. - BZ WBK

 • 27.01.2016 08:08

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 277,1 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 27.01.2016 07:43

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 277,1 mln zł, wobec konsensusu 255 mln zł

 • 27.01.2016 07:38

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.01.2016 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok

 • 27.01.2016 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok

 • 26.01.2016 15:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 26.01.2016 15:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 18.01.2016 13:58

  BZ WBK szacuje, że podatek bankowy pomniejszy zysk netto w '16 r. o ok 405 mln zł

 • 18.01.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki BZ WBK w 2016 r.

 • 18.01.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki BZ WBK w 2016 r.

 • 15.01.2016 12:25

  Banki spadają po zapowiedziach dot. projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów walutowych

 • 13.01.2016 15:15

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168

 • 13.01.2016 15:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168

 • 13.01.2016 12:26

  BZ WBK liczy na ok. 62,8 mln euro z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 13.01.2016 12:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna

 • 13.01.2016 12:13

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna

 • 30.12.2015 15:28

  DM mBanku podnosi rekomendację BZ WBK i B. Handlowego do "akumuluj", obniża dla Pekao do "redukuj"

 • 28.12.2015 12:18

  Sektor bankowy w Polsce znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji - NWAI (opinia)

 • 18.12.2015 12:51

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

 • 18.12.2015 12:50

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

 • 16.12.2015 13:29

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 16.12.2015 13:29

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 14.12.2015 10:03

  Vestor DM podniósł rekomendacje PKO BP, BZ WBK, mBanku, Getinu i B.Millennium

 • 11.12.2015 11:39

  Erste obniżyło ceny docelowe 9 banków

 • 07.12.2015 11:50

  UBS obniżył ceny docelowe akcji PKO BP, BZ WBK i Pekao SA

 • 04.12.2015 14:33

  Podatek bankowy najmocniej uderzy w PKO BP - Credit Suisse (opinia)

 • 26.11.2015 16:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w związku upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła

 • 26.11.2015 16:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w związku upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła

 • 24.11.2015 18:50

  Europejskie testy wskazują, że polski sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny

 • 24.11.2015 09:43

  Haitong zmienił rekomendacje dla dziewięciu banków

 • 24.11.2015 08:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Fitch podwyższyła rating viability dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 24.11.2015 08:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Fitch podwyższyła rating viability dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 24.11.2015 07:36

  Fitch potwierdził ratingi Pekao, Banku Handlowego, ING Bank Śląskiego oraz BZ WBK

 • 20.11.2015 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 12.11.2015 11:01

  Pełne połączenie Pioneer Investments i Santander Asset Management możliwe w '16 r.

 • 10.11.2015 16:36

  Nowy prezes BZ WBK zostanie wyłoniony w drodze konkursu

 • 09.11.2015 16:21

  Mateusz Morawiecki złożył rezygnację z funkcji prezesa BZ WBK

 • 09.11.2015 16:07

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku

 • 09.11.2015 16:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku

 • 09.11.2015 14:26

  Prezydencki projekt ustawy o kredytach CHF może oznaczać 38 mld zł kosztów banków - Trigon (opinia)

 • 05.11.2015 10:30

  BANK ZACHODNI WBK SA Daty przekazywania raportów okresowych

 • 05.11.2015 10:30

  BANK ZACHODNI WBK SA Daty przekazywania raportów okresowych

 • 29.10.2015 11:46

  ING, Pekao i Handlowy faworytami Vestor DM w sektorze bankowym

 • 29.10.2015 10:39

  BZ WBK chce zamknąć kilkadziesiąt placówek w ciągu 12-18 miesięcy

 • 29.10.2015 10:25

  BZ WBK podtrzymuje wzrost zysku banku w '15 wyższy niż w sektorze

 • 29.10.2015 10:20

  BZ WBK planuje w IV kw. ’15 i w I kw. ’16 sprzedaż dużych portfeli NPL

 • 29.10.2015 09:58

  Udział BZ WBK w funduszu BGK dla kredytobiorców może wynieść 20-25 mln zł

 • 29.10.2015 09:52

  BZ WBK wstrzyma się do listopada z decyzją o dywidendzie za 2014 r.

 • 29.10.2015 09:47

  BZ WBK spodziewa się w '16 r. 12-13-proc. wzrostu kredytów

 • 29.10.2015 09:46

  BZ WBK widzi ryzyka dla utrzymania marży odsetkowej netto

 • 29.10.2015 09:11

  Wyniki BZ WBK "porządne"; koszty odsetkowe niższe od oczekiwań (opinia, aktl.)

 • 29.10.2015 08:47

  Wyniki BZ WBK "porządne"; koszty odsetkowe niższe od oczekiwań (opinia)

 • 29.10.2015 08:20

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 472,7 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 29.10.2015 07:40

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 472,7 mln zł, wobec konsensusu 452,4 mln zł

 • 29.10.2015 07:36

  Wyniki BZ WBK w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.10.2015 07:33

  BANK ZACHODNI WBK SA Financial Highlights, Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 3/2015

 • 29.10.2015 07:29

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.10.2015 07:28

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 26.10.2015 11:51

  UBS zaleca przeważanie BZ WBK kosztem PKO BP ze względu na nowe wymogi KNF

 • 23.10.2015 22:11

  BZ WBK ocenia, że spełnia wymogi i zalecenia KNF

 • 23.10.2015 22:00

  BANK ZACHODNI WBK SA Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - informacja poufna

 • 23.10.2015 21:59

  BANK ZACHODNI WBK SA Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - informacja poufna

 • 20.10.2015 13:28

  Dom Maklerski ING zmienił ceny docelowe i rekomendacje dla banków

 • 23.09.2015 14:16

  BZ WBK liczy, że w III kw. sprzedaż kredytów dla MŚP wzrośnie kdk

 • 21.09.2015 16:46

  DM mBanku zmienił rekomendacje i ceny docelowe banków

 • 16.09.2015 15:43

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 16.09.2015 15:42

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 11.09.2015 12:24

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 11.09.2015 12:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 17.08.2015 16:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 17.08.2015 16:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 12.08.2015 09:33

  BESI zmienił rekomendacje i ceny docelowe banków

 • 06.08.2015 07:42

  DM BOŚ podniósł ceny docelowe banków ze względu na późniejsze wprowadzenie podatku

 • 30.07.2015 10:57

  BZ WBK chce utrzymać obecny poziom marży odsetkowej w najbliższych kwartałach

 • 30.07.2015 10:54

  BZ WBK zakłada, że koszt ryzyka wyniesie 85 pb w '15 (opis)

 • 30.07.2015 10:48

  BZ WBK chce brać udział w konsolidacji sektora bankowego

 • 30.07.2015 10:44

  BZ WBK spodziewa się, nadal mocnego wyniku z prowizji w kolejnych okresach

 • 30.07.2015 09:56

  BZ WBK zakłada, że koszt ryzyka wyniesie 85 pb w '15

 • 30.07.2015 09:16

  Wyniki BZ WBK nieco wyższe od oczekiwań, z mocnym wynikiem prowizyjnym (opinia, aktl.)

 • 30.07.2015 09:09

  Wyniki BZ WBK nieco wyższe od oczekiwań, z mocnym wynikiem prowizyjnym (opinia)

 • 30.07.2015 08:23

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. wyniósł 541,6 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 30.07.2015 07:40

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. wyniósł 541,6 mln zł, powyżej konsensusu

 • 30.07.2015 07:35

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.07.2015 07:29

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 23.07.2015 10:11

  Trigon DM obniżył rekomendacje dla sześciu banków, podwyższył zalecenie dla Aliora

 • 17.07.2015 10:27

  DM BOŚ obniżył rekomendacje dla Aliora, BZ WBK, Getinu, Millennium i PKO BP na "sprzedaj"

 • 16.07.2015 15:07

  BANK ZACHODNI WBK SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki Bank Zachodni WBK S.A.

 • 16.07.2015 15:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki Bank Zachodni WBK S.A.

 • 14.07.2015 14:56

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.

 • 14.07.2015 14:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.

 • 13.07.2015 09:26

  DM PKO BP umiarkowanie negatywnie nastawiony do sektora bankowego (opinia)

 • 02.07.2015 10:03

  Credit Suisse obniżył cenę docelową PKO BP i BZ WBK, podwyższył wycenę Pekao SA

 • 24.06.2015 16:59

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 24.06.2015 16:58

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.06.2015 16:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 16.06.2015 16:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 12.06.2015 10:15

  DI Investors obniżył cenę docelową akcji sześciu banków, podniósł trzech

 • 26.05.2015 09:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 26.05.2015 09:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 25.05.2015 14:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.05.2015 14:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.05.2015 11:12

  Moody's dokonał przeglądu ocen 10 polskich banków w związku ze zmianą metodologii (popr.)

 • 21.05.2015 19:19

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Ratingowa Moody's podwyższa rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 21.05.2015 19:18

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Ratingowa Moody's podwyższa rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 21.05.2015 19:16

  Moody's dokonał przeglądu ocen 10 polskich banków w związku ze zmianą metodologii

 • 20.05.2015 18:17

  W transakcjach pakietowych sprzedano 467,7 tys. akcji BZ WBK po 368 zł za akcję

 • 18.05.2015 13:46

  BZ WBK chce przez trzy lata rosnąć w obsłudze handlu zagr. o 10-15 proc.

 • 04.05.2015 08:40

  HSBC podniósł rekomendację dla akcji BZ WBK do "trzymaj"

 • 29.04.2015 09:16

  Societe Generale podwyższył cenę docelową akcji BZ WBK do 397 zł

 • 28.04.2015 11:32

  BZ WBK rozważa uruchomienie banku hipotecznego, chce sprzedać NPL o wartości ok. 100 mln zł

 • 28.04.2015 10:22

  BZ WBK liczy, że dynamika zyskowności banku w '15 będzie lepsza niż w sektorze

 • 28.04.2015 10:07

  BZ WBK liczy, że z zysku za '15 wypłaci dywidendę

 • 28.04.2015 09:59

  BZ WBK spodziewa się pogorszenia marży odsetkowej netto w kolejnych kwartałach '15

 • 28.04.2015 09:27

  Reakcja rynku na wyniki BZ WBK powinna być neutralna (opinia)

 • 28.04.2015 08:13

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '15 wyniósł 1,04 mld zł, lepiej od oczekiwań (opis)

 • 28.04.2015 07:46

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '15 wyniósł 1,04 mld zł, wobec konsensusu 943,2 mln zł

 • 28.04.2015 07:41

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.04.2015 07:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2015

 • 28.04.2015 07:34

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 07:34

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 24.04.2015 10:25

  DI Investors obniżył rekomendację dla mBanku i podwyższył dla Banku Millennium

 • 23.04.2015 19:31

  Pioneer Investments i Santander Asset Management połączą się

 • 23.04.2015 16:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 23.04.2015 16:47

  BANK ZACHODNI WBK SA Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 23.04.2015 15:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 23.04.2015 15:13

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 23.04.2015 14:52

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 23.04.2015 14:51

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 23.04.2015 14:51

  Wyniki banków pod presją stóp, interchange i BFG, zysk wzrośnie rdr dzięki one-offom (analiza)

 • 23.04.2015 14:41

  BANK ZACHODNI WBK SA Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 • 23.04.2015 14:40

  BANK ZACHODNI WBK SA Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 • 23.04.2015 10:05

  WZ BZ WBK zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy

 • 21.04.2015 16:47

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" GNB i B.Millennium, obniża rekomendację BZ WBK do "trzymaj"

 • 15.04.2015 13:20

  Dodatkowe wymogi kapitałowe mogą potencjalnie wpłynąć na polityki dywid. banków - KNF

 • 09.04.2015 13:23

  KNF wysłała bankom zalecenia niewypłacania dywidendy, nakładanie buforów kapitałowych do XI

 • 08.04.2015 13:50

  Zarząd BZ WBK zmienia rekomendacje dot. zysku za 2014

 • 08.04.2015 13:37

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana deklaracji wypłaty dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

 • 08.04.2015 13:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana deklaracji wypłaty dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

 • 08.04.2015 13:32

  Sprzedaż kart kredytowych BZ WBK w I kw. '15 wzrosła 26 proc. rdr

 • 08.04.2015 13:05

  BZ WBK zanotował w I kw. wzrost nowej sprzedaży kredytów hipotecznych o 47 proc. rdr

 • 08.04.2015 08:45

  Wood zmienił ceny docelowe 9 banków, podniósł rekomendacje dla ING i Millennium

 • 07.04.2015 10:39

  JPMorgan podniósł rekomendację BZ WBK i Alior Banku, obniżył mBanku i B.Millennium (aktl.)

 • 07.04.2015 07:47

  JPMorgan podniósł rekomendację BZ WBK i Alior Banku, obniżył mBanku i B.Millennium

 • 01.04.2015 15:49

  KNF zaleca BZ WBK wstrzymanie wypłaty dywidendy

 • 01.04.2015 15:38

  BANK ZACHODNI WBK SA Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014

 • 01.04.2015 15:38

  BANK ZACHODNI WBK SA Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014

 • 31.03.2015 09:18

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza

 • 31.03.2015 09:17

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza

 • 26.03.2015 14:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 26.03.2015 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 24.03.2015 14:38

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej - korekta

 • 24.03.2015 14:37

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej - korekta

 • 24.03.2015 09:16

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej

 • 24.03.2015 09:15

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej

 • 23.03.2015 13:02

  Zarząd BZ WBK rekomenduje wypłatę 9,6 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 23.03.2015 12:51

  BANK ZACHODNI WBK SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 23.03.2015 12:50

  BANK ZACHODNI WBK SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 18.03.2015 13:01

  BZ WBK planuje emisję BPW do kwoty 3 mld zł

 • 18.03.2015 12:56

  BANK ZACHODNI WBK SA Podjęcie uchwały o ustanowieniu Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 18.03.2015 12:56

  BANK ZACHODNI WBK SA Podjęcie uchwały o ustanowieniu Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 13.03.2015 10:08

  Credit Suisse podwyższył cenę docelową PKO BP i Pekao, obniżył cenę BZ WBK

 • 06.03.2015 08:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Annual Report 2014 of Bank Zachodni WBK Group

 • 06.03.2015 07:59

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 06.03.2015 07:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 06.03.2015 07:43

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 06.03.2015 07:41

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 27.02.2015 14:20

  Sprzedaż przez BZ WBK 17 proc. BZ WBK-Aviva TUnŻ i BZ WBK-Aviva TUO da 461,7 mln zł zysku

 • 27.02.2015 12:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamknięcie transakcji zbycia przez Bank pakietu 17% akcji BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na rzecz AVIVA International Insurance Limited - informacja poufna

 • 27.02.2015 12:53

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamknięcie transakcji zbycia przez Bank pakietu 17% akcji BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na rzecz AVIVA International Insurance Limited - informacja poufna

 • 05.02.2015 16:15

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 05.02.2015 16:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 04.02.2015 08:47

  Societe Generale obniżył cenę docelową BZ WBK do 345 zł

 • 04.02.2015 07:21

  UBS podniósł rekomendację dla BZ WBK do "neutralnie"

 • 03.02.2015 12:05

  BZ WBK ma ambicję poprawić zyskowność w 2015 (opis)

 • 03.02.2015 11:39

  BZ WBK planuje, że w 2015 roku wskaźnik kosztów do dochodów spadnie rdr (opis)

 • 03.02.2015 11:08

  BZ WBK liczy, że w '15 koszty ryzyka spadną poniżej 100 pb

 • 03.02.2015 10:57

  Zarząd BZ WBK w ciągu 2-3 tygodni przedstawi rekomendację dot. podziału zysku za '14

 • 03.02.2015 10:50

  BZ WBK planuje, że w 2015 roku wskaźnik kosztów do dochodów spadnie rdr

 • 03.02.2015 09:05

  Wyniki BZ WBK zgodne z oczekiwaniami, pomogła sprzedaż portfela obligacji (opinia)

 • 03.02.2015 08:55

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. '14 wyniósł 445,2 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 03.02.2015 08:12

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. '14 wyniósł 445,2 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 03.02.2015 07:56

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.02.2015 07:49

  BANK ZACHODNI WBK SA Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 4 2014

 • 03.02.2015 07:47

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 03.02.2015 07:45

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 29.01.2015 11:59

  BZ WBK obniży spread walutowy dla CHF do 1 proc. do końca czerwca

 • 29.01.2015 11:43

  DI Investors obniżył prognozy zysku netto analizowanych banków w '15 (opis)

 • 29.01.2015 08:36

  DM BOŚ obniża cenę docelową akcji BZ WBK do 348,8 zł

 • 28.01.2015 07:51

  HSBC obniżył rekomendację dla BZ WBK do "niedoważaj"

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 16.01.2015 19:10

  Umocnienie CHF będzie w krótkim terminie odczuwalne przez polskie banki - Fitch (opis)

 • 15.01.2015 13:32

  Obecny kurs franka nie stworzy dużej presji na jakość aktywów banków - RCB (opinia)

 • 15.01.2015 12:52

  Raiffeisen szacuje, że kredyty CHF stanowią 39 proc. w Millennium, 29 proc. w Getinie

 • 15.01.2015 11:37

  Na GPW mocne spadki kursów banków, najmocniej tracą Getin, BZ WBK, mBank i Millennium (opinia)

 • 15.01.2015 09:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.

 • 15.01.2015 09:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.

 • 08.01.2015 12:39

  Trigon DM przedstawił dwie pary long-short

 • 22.12.2014 10:05

  ING zmienia rekomendacje dla 10 spółek

 • 22.12.2014 10:02

  ING przedstawił cztery pary long-short na 2015 rok

 • 17.12.2014 09:23

  BANK ZACHODNI WBK SA zmiana oprocentowania obligacji serii PLBZ00000150

 • 15.12.2014 09:35

  BESI obniżył rekomendację dla Pekao SA i PKO BP i podniósł zalecenie dla BZ WBK

 • 11.12.2014 07:00

  BZ WBK chce w '15 sprzedać portfel detalicznych NPL o wartości 100-150 mln zł (wywiad)

 • 09.12.2014 08:56

  BANK ZACHODNI WBK SA daty przekazywania raportów okresowych

 • 08.12.2014 12:41

  BZ WBK chce do końca '15 podwoić liczbę klientów bankowości mobilnej

 • 04.12.2014 08:58

  EBOiR sprzedał 467.725 akcji BZ WBK

 • 03.12.2014 18:05

  Około 0,5 proc. akcji BZ WBK wystawione na sprzedaż w procesie ABB - źródła

 • 03.12.2014 09:02

  Kurs Banco Santander w debiucie wzrósł o 1 proc. do 30,57 zł

 • 27.11.2014 15:32

  Banco Santander zadebiutuje 3 grudnia na GPW

 • 26.11.2014 20:15

  Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK (opis)

 • 26.11.2014 19:36

  Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK

 • 24.11.2014 07:48

  UBS obniżył rekomendację dla BZ WBK do "sprzedaj"

 • 14.11.2014 09:36

  Credit Suisse obniżył cenę docelową PKO BP do 32 zł, Pekao do 173 zł i BZ WBK do 367 zł

 • 07.11.2014 10:48

  Trigon oczekuje ok. 120 mln zł dodatkowego popytu na CCC i 70 mln zł podaży na JSW (opinia)

 • 07.11.2014 07:59

  JSW wypada z MSCI Poland, do indeksu wejdzie CCC

 • 05.11.2014 08:25

  DM BOŚ obniżył cenę docelową BZ WBK do 384 zł

 • 04.11.2014 10:44

  <