BZ WBK SA

skrót: BZW

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:49

Aktualny kurs388,10   1,12 %4,30 zł
Otwarcie384,400,16%
Minimum383,70-0,03%
Maksimum389,051,37%
Wolumen (szt.) 26972
Kurs odniesienia383,80
Widełki dolne346
Widełki górne422,80
Obroty (tyś. zł)10462
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
160385,00
1409384,85
1236384,30
1231384,25
1225383,70
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
387,65250 1
388,9044 2
389,35409 2
389,40237 1
389,95553 3
Bank Zachodni WBK SA jest bankiem uniwersalnym świadczącym pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Bank powstał w wyniku fuzji Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA. Usługi finansowe banku obejmują także obsługę handlu zagranicznego, operacje finansowe na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym oraz transakcji pochodnych. W 2012 roku nastąpiło połączenie z Kredyt Bankiem SA.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Banco Santander SA68 880 77469,41%68 880 77469,41%
Nationale-Nederlanden OFE5 110 5865,15%5 110 5865,15%
 • 24.04.2013 09:48

  DM IDM SA podwyższa cenę docelową dla BZ WBK do 300,4 zł

 • 25.04.2013 08:12

  BANK ZACHODNI WBK SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 25.04.2013 08:19

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '13 wyniósł 373,6 mln zł, wobec konsensusu 360,5 mln zł

 • 25.04.2013 08:21

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.04.2013 08:56

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '13 wyniósł 373,6 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 25.04.2013 09:36

  Wyniki BZ WBK za pierwszy kwartał zgodne z oczekiwaniami rynku (opinia)

 • 25.04.2013 11:49

  BZ WBK planuje, że w '13 r. porównywalny zysk netto banku będzie wyższy niż w '12 r.

 • 25.04.2013 11:59

  Koszty ryzyka BZ WBK w kolejnych kwartałach mogą wynieść 120-130 pb.

 • 02.05.2013 07:41

  Morgan Stanley rekomenduje "równoważ" dla BZ WBK, a UBS "kupuj"

 • 02.05.2013 07:46

  Goldman Sachs zaleca sprzedaż akcji BZ WBK

 • 02.05.2013 08:57

  BofA/ML zaleca kupno akcji BZ WBK

 • 06.05.2013 10:29

  Millennium DM podniósł cenę docelową akcji BZ WBK do 257,9 zł

 • 06.05.2013 12:18

  BZ WBK wejdzie do indeksu WIG 20 na miejsce GTC - wyliczenia DM BZ WBK

 • 07.05.2013 07:57

  Credit Suisse rekomenduje "neutralnie" dla akcji BZ WBK

 • 08.05.2013 09:01

  Boryszew opuści WIG 20 w ramach czerwcowej korekty indeksów (opinia)

 • 10.06.2013 11:46

  Raiffeisen obniżył rekomendację BRE do "redukuj", podwyższył B. Millennium do "trzymaj"

 • 11.06.2013 17:52

  DI BRE podwyższł rekomendację Erbudu i obniżył zalecenia dla 9 spółek

 • 12.06.2013 13:54

  BANK ZACHODNI WBK SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 12.06.2013 22:07

  Kruk może przejąć od BZ WBK portfele wierzytelności o wartości ok. 420 mln zł

 • 13.06.2013 12:49

  BZ WBK-Aviva chce w ciągu trzech lat podnosić rocznie składkę przypisaną brutto o 20 proc.

 • 18.06.2013 09:55

  Morgan Stanley preferuje z polskich banków Alior, BZ WBK i PKO BP

 • 21.06.2013 16:42

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA

 • 25.06.2013 16:13

  BZ WBK rozważy dalsze akwizycje, by mieć co najmniej 10 proc. udziału w rynku

 • 26.06.2013 18:32

  Bank Zachodni WBK wypowiedział Focie umowy kredytowe

 • 01.07.2013 14:32

  DI BRE podniósł rekomendację dla BZ WBK do "akumuluj", obniżył dla GNB i B.Millennium do "redukuj"

 • 03.07.2013 10:19

  Erste umieścił BZ WBK na liście spółek "top picks"

 • 04.07.2013 12:30

  6 banków chce do końca '13 uruchomić wspólny standard płatności mobilnych oparty na IKO

 • 09.07.2013 11:18

  Credit Suisse tnie ceny docelowe PKO BP, Pekao i BZ WBK (opis)

 • 19.07.2013 09:43

  ING podniósł cenę docelową akcji BZ WBK do 311 zł

 • 29.07.2013 15:45

  DM PKO BP podnosi rekomendację dla Pekao, obniża dla BZ WBK, ING, BRE i Millennium

 • 30.07.2013 08:14

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '13 wyniósł 419,5 mln zł, wobec konsensusu 364,3 mln zł

 • 30.07.2013 08:16

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 30.07.2013 08:19

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.07.2013 08:51

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. '13 wyniósł 419,5 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 30.07.2013 09:15

  Wyniki BZ WBK powyżej oczekiwań, kurs rośnie o prawie 3 proc. (opinia)

 • 30.07.2013 09:37

  Wyniki BZ WBK powyżej oczekiwań, kurs rośnie o prawie 3 proc. (opinia, aktl.)

 • 30.07.2013 11:01

  BZ WBK zakłada w 2013 roku wzrost zysku netto i brutto rok do roku

 • 30.07.2013 11:13

  BZ WBK zakłada wzrost marży odsetkowej w kolejnych kwartałach

 • 30.07.2013 11:15

  Koszty ryzyka BZ WBK w '13 mogą wynieść ok. 110 pb

 • 30.07.2013 11:23

  Synergie wynikające z połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem wyższe niż zapowiadano - prezes BZ WBK

 • 30.07.2013 11:42

  BZ WBK zakłada wzrost marży odsetkowej w kolejnych kwartałach (aktl.)

 • 31.07.2013 09:27

  Espirito Santo podnosi cenę docelową akcji BZ WBK do 293 zł

 • 31.07.2013 11:33

  BANK ZACHODNI WBK SA decyzja zarządu BZ WBK w sprawie przeprowadzenia transakcji

 • 31.07.2013 11:44

  BZ WBK chce sprzedać akcje BZ WBK Asset Management za 156,75 mln zł

 • 31.07.2013 18:43

  BANK ZACHODNI WBK SA zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 31.07.2013 19:00

  ING OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym BZ WBK

 • 02.08.2013 08:41

  BANK ZACHODNI WBK SA BZ WBK i AVIVA zawierają umowy zmieniające i przedłużające ich strategiczną współpracę w zakresie działalności bancassurance w Polsce

 • 02.08.2013 09:06

  BZ WBK przedłużył współpracę strategiczną z Aviva w zakresie bankassurance

 • 02.08.2013 10:33

  DM IDM SA obniżył rekomendację BZ WBK do "trzymaj"

 • 05.08.2013 10:11

  Millennium DM podnosi wycenę BZ WBK do 298,2 zł

 • 12.08.2013 16:39

  DI BRE obniżył rekomendacje ośmiu spółek

 • 14.08.2013 07:55

  UBS obniżył rekomendację dla BZ WBK do "neutralnie"

 • 21.08.2013 13:02

  BANK ZACHODNI WBK SA informacja o zbyciu akcji banku

 • 21.08.2013 15:56

  Raiffeisen podwyższył cenę docelową akcji BZ WBK do 340 zł z 310 zł

 • 22.08.2013 08:55

  BANK ZACHODNI WBK SA informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych

 • 04.09.2013 13:58

  Koszty integracji BZ WBK z KB w II poł. '13 ok. 115 mln zł; bank spodziewa się wzrostu NIM

 • 19.09.2013 11:56

  Erste pozytywnie nastawione do polskich banków, podnosi rekomendację Pekao do "akumuluj" (opinia)

 • 19.09.2013 14:40

  DB rekomenduje "kupuj" Alior Bank, podniósł ceny docelowe 7 banków

 • 23.09.2013 15:10

  BZ WBK-Aviva spodziewa się wzrostu składki i nasycenia klientów BZ WBK ubezpieczeniami (wywiad)

 • 30.09.2013 10:30

  BZ WBK planuje, że w '16 jego ROE przekroczy 20 proc.

 • 30.09.2013 11:00

  Porównywalny zysk netto BZ WBK za I-III kw. 2013 wyższy niż rok wcześniej

 • 30.09.2013 11:10

  BZ WBK chce pozyskiwać rocznie 400-500 tys. klientów indywidualnych

 • 30.09.2013 11:29

  BZ WBK może w ciągu kilku lat dogonić Pekao SA; nie wyklucza rebrandingu na Santander

 • 30.09.2013 11:52

  Porównywalny zysk netto BZ WBK za I-III kw. 2013 wyższy niż rok wcześniej (opis)

 • 07.10.2013 13:29

  BZ WBK spodziewa się w III kw. wzrostu kdk kredytów dla ludności (wywiad)

 • 16.10.2013 18:53

  Societe General podniosło cenę docelową dla akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK

 • 17.10.2013 10:36

  BZ WBK rozważa emisję trzyletnich obligacji o wartości co najmniej 500 mln zł

 • 18.10.2013 08:00

  ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj"

 • 18.10.2013 13:00

  ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj" (opis)

 • 23.10.2013 17:55

  Raiffeisen wydał rekomendację "niedoważaj" dla polskich banków

 • 24.10.2013 08:14

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. '13 wyniósł 537,4 mln zł, wobec konsensusu 431,4 mln zł

 • 24.10.2013 08:19

  Wyniki BZ WBK w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.10.2013 08:44

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. '13 wyniósł 537,4 mln zł; powyżej oczekiwań (opis)

 • 24.10.2013 09:14

  Wyniki BZ WBK lepsze dzięki niższym kosztom i mniejszym kosztom ryzyka; kurs rośnie (opinia)

 • 24.10.2013 09:32

  Wyniki BZ WBK bardzo dobre dzięki niższym kosztom i mniejszym kosztom ryzyka; kurs rośnie (opinia, aktl.)

 • 24.10.2013 11:00

  BZ WBK liczy, że w '13 zysk netto bez kosztów integracji wzrośnie o około 10 proc.

 • 24.10.2013 11:03

  Koszty ryzyka BZ WBK w 2013 roku mogą być poniżej 110 pb

 • 24.10.2013 11:08

  BZ WBK może przeznaczyć 50 proc. zysku za '13 na dywidendę

 • 24.10.2013 11:09

  BZ WBK oczekuje, że jego marża odsetkowa w IV kw. wzrośnie

 • 24.10.2013 11:15

  BZ WBK ocenia, że w IV kwartale koszty integracji mogą być wyższe niż w III kw.

 • 24.10.2013 11:30

  BZ WBK ocenia, że synergie po połączeniu z Kredyt Bankiem mogą być wyższe od planowanych

 • 24.10.2013 11:48

  BZ WBK liczy, że w '13 zysk netto bez kosztów integracji wzrośnie o około 10 proc. (opis)

 • 24.10.2013 11:54

  BZ WBK ocenia, że w '14 wskaźnik C/I będzie na lepszym poziomie niż w '13

 • 24.10.2013 11:54

  Zysk netto BZ WBK w '14 może być trochę wyższy niż w '13

 • 24.10.2013 13:28

  BZ WBK chce, by C/I w '14 był lepszy niż w '13, w ciągu kilku lat spadnie poniżej 40 proc. (opis)

 • 24.10.2013 13:30

  Santander analizuje możliwość kupna BGŻ

 • 24.10.2013 14:55

  Santander przygląda się BGŻ; KNF chce, by najpierw dokończył poprzednią fuzję w Polsce

 • 24.10.2013 15:08

  Santander przygląda się BGŻ; KNF chce, by najpierw dokończył poprzednią fuzję w Polsce (opis)

 • 25.10.2013 09:35

  DM IDM SA podniósł cenę docelową BZ WBK do 394,5 zł

 • 29.10.2013 18:07

  EBOiR sprzedaje 0,64 proc. akcji BZ WBK

 • 30.10.2013 08:47

  EBOiR sprzedał 0,64 proc. akcji BZ WBK, nadal ma 1-proc. udział

 • 31.10.2013 12:22

  Millennium DM podnosi cenę docelową dla BZ WBK do 343,5 zł

 • 19.11.2013 14:42

  DI Investors rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "neutralnie" dla Pekao SA

 • 20.11.2013 13:36

  BANK ZACHODNI WBK SA uszczegółowienie emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

 • 20.11.2013 13:46

  BZ WBK planuje emisję obligacji o wartości 500 mln zł

 • 27.11.2013 15:02

  BZ WBK chce sfinalizować zakup Santander Consumer Banku do końca I kw. '14

 • 27.11.2013 15:33

  BZ WBK chce przejąć 60 proc. Santander Consumer Banku do końca I kw. '14 (opis)

 • 27.11.2013 16:30

  Wycena Santander Consumer Bank w transakcji z BZ WBK poniżej rynkowych wskaźników (opinia)

 • 02.12.2013 08:49

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków

 • 02.12.2013 09:13

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków (opis)

 • 04.12.2013 08:16

  DB obniżył rekomendacje dla Pekao, BZ WBK i mBanku do "trzymaj" z "kupuj"

 • 04.12.2013 13:39

  Fitch potwierdził rating BZ WBK na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

 • 09.12.2013 09:13

  Wyceny polskich banków wysokie, ale wzrost wyników będzie je wspierać (opinia)

 • 12.12.2013 09:31

  Raiffeisen podniósł ceny docelowe GNB, PKO BP i BZ WBK

 • 16.12.2013 08:54

  BANK ZACHODNI WBK SA daty przekazywania raportów okresowych

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 20.12.2013 11:18

  BANK ZACHODNI WBK SA objęcie obligacji w ramach Programu Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych do kwoty PLN 500 mln

 • 20.12.2013 11:43

  BZ WBK wyemitował 500 mln zł obligacji oprocentowanych 120 pb powyżej WIBOR 6M

 • 20.12.2013 12:46

  PKO BP złożył wniosek o rejestrację spółki Polski Standard Płatności

 • 20.12.2013 14:39

  EBOiR uruchomił nowy ramowy program dla sektora finansowego w Polsce o wartości 250 mln euro

 • 20.12.2013 18:33

  BANK ZACHODNI WBK SA i AVIVA zawierają ostateczne umowy przedłużające ich strategiczną współpracę w zakresie działalności bancassurance w Polsce - informacja poufna

 • 20.12.2013 18:56

  BZ WBK spodziewa się 336 mln zł dodatkowego zysku netto w '13 z przeszacowania aktywów Aviva

 • 27.12.2013 10:04

  Poprawa wyników sektora bankowego w kolejnych latach jest już w cenach - DM PKO BP

 • 16.01.2014 08:30

  Rynek kredytów hipotecznych może wzrosnąć w '14 nisko dwucyfrowo - prezes BZ WBK

 • 16.01.2014 12:20

  BZ WBK planuje w '14 otworzyć 400 tys. rachunków i sprzedać 200 tys. kart kredytowych

 • 16.01.2014 16:40

  BANK ZACHODNI WBK SA wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A

 • 20.01.2014 14:51

  ING zmienił ceny docelowe dla 9 banków (aktl.)

 • 20.01.2014 14:53

  Z zysku za '13 większość notowanych na GPW banków wypłaci dywidendę (tabela)

 • 21.01.2014 15:49

  DM mBanku podwyższył rekomendacje polskich banków, ma pozytywne nastawienie do sektora

 • 21.01.2014 19:26

  GPW: Pierwsze notowanie obligacji BZ WBK

 • 27.01.2014 14:52

  BZ WBK przeznaczy 52 proc. zysku za '13 na dywidendę, DPS 10,7 zł - analitycy (tabela)

 • 27.01.2014 20:02

  GPW: BANK ZACHODNI WBK S.A. - animator

 • 28.01.2014 11:20

  BZ WBK nie wyklucza w tym roku kolejnych emisji obligacji, do 3 mld zł

 • 28.01.2014 11:34

  BANK ZACHODNI WBK SA wprowadzenie do alternatywnego sytemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 30.01.2014 08:17

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. '13 wyniósł 651,8 mln zł, wobec konsensusu 660,4 mln zł

 • 30.01.2014 08:19

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.01.2014 08:38

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. '13 wyniósł 651,8 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 30.01.2014 09:00

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. '13 wyniósł 651,8 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis2)

 • 30.01.2014 09:17

  Wyniki BZ WBK w IV kw. zgodne z oczekiwaniami, reakcja neutralna (opinia)

 • 30.01.2014 09:35

  Wyniki BZ WBK w IV kw. zgodne z oczekiwaniami, kurs spada (opinia, aktl.)

 • 30.01.2014 10:24

  BZ WBK zakłada w '14 wzrost zysku rdr, nie uwzględniając przejęcia Santander Consumer Banku

 • 30.01.2014 10:29

  BZ WBK planuje w '14 spadek kosztów ryzyka do poniżej 100 pb

 • 30.01.2014 10:33

  BZ WBK ocenia, że korzyści z fuzji z Kredyt Bankiem będą wyższe niż 465 mln zł

 • 30.01.2014 10:35

  BZ WBK podtrzymuje, że chce przeznaczać na dywidendę 50 proc. zysku

 • 30.01.2014 11:21

  Sprzedaż części BZ WBK AM i przejęcie 60 proc. Santander Consumer Banku w I poł. '14

 • 30.01.2014 13:41

  BZ WBK spodziewa się, że w '14 koszty banku wyniosą 2,6 mld zł

 • 31.01.2014 10:07

  DM IDM SA podniósł rekomendację BZ WBK do "kupuj"

 • 10.02.2014 12:40

  BANK ZACHODNI WBK SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 25.02.2014 15:45

  Goldman Sachs podniósł cenę docelową akcji BZ WBK do 365 zł

 • 26.02.2014 09:52

  Credit Suisse podnosi ceny docelowe dla BZ WBK, Pekao i PKO BP

 • 27.02.2014 07:59

  BANK ZACHODNI WBK SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 27.02.2014 08:03

  BANK ZACHODNI WBK SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 27.02.2014 08:05

  Zarząd BZ WBK zarekomenduje wypłatę 10,7 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.

 • 27.02.2014 08:11

  Zarząd BZ WBK zarekomenduje wypłatę 10,7 zł dywidendy na akcję z zysku za '13 (opis)

 • 27.02.2014 08:15

  BANK ZACHODNI WBK SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 27.02.2014 08:19

  HSBC rekomenduje "niedoważaj" BZ WBK

 • 27.02.2014 08:24

  BANK ZACHODNI WBK SA deklaracja wypłaty dywidendy

 • 27.02.2014 09:17

  Zarząd BZ WBK zarekomenduje wypłatę 10,7 zł dywidendy na akcję z zysku za '13 (opis2)

 • 27.02.2014 14:28

  HSBC rekomenduje "niedoważaj" BZ WBK, cena docelowa 394 zł (opis)

 • 28.02.2014 14:12

  BANK ZACHODNI WBK SA informacja o zbyciu akcji banku

 • 03.03.2014 12:50

  BZ WBK chce, by do końca '15 liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej wzrosła do 1 mln

 • 06.03.2014 08:47

  Alior i BZ WBK zastąpią Lotos w indeksie CECE wiedeńskiej giełdy - Wood & Co.

 • 12.03.2014 16:55

  mDom Maklerski zmienił rekomendacje dla 14 spółek

 • 17.03.2014 17:06

  BANK ZACHODNI WBK SA zwołanie ZWZ przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego zgromadzenia

 • 17.03.2014 17:07

  BANK ZACHODNI WBK SA zwołanie ZWZ banku przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego zgromadzenia

 • 21.03.2014 14:54

  CIECH S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 24.03.2014 18:31

  Raiffeisen podnosi cenę docelową akcji BZ WBK do 428 zł

 • 25.03.2014 18:36

  GPW: Animator dla akcji spółki BANK ZACHODNI WBK

 • 26.03.2014 16:07

  BANK ZACHODNI WBK SA informacja o zbyciu akcji banku.

 • 01.04.2014 09:40

  UniCredit zmienia rekomendacje polskich banków

 • 02.04.2014 11:53

  Alior, LC Corp, PZU i OTP na liście "top picks" UniCredit

 • 08.04.2014 10:41

  BESI podniósł ceny docelowe dla siedmiu polskich banków

 • 08.04.2014 12:04

  BANK ZACHODNI WBK SA spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy

 • 10.04.2014 08:48

  BANK ZACHODNI WBK SA sprawozdanie zarządu banku dotyczące wkładów niepieniężnych, spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy oraz zamiar dokonania zmiany w statucie

 • 10.04.2014 08:57

  BANK ZACHODNI WBK SA Report of the Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. on in-kind contributions made to cover the increased share capital, the fulfillment of a condition precedent for a significant agreement and the intended amendment of the statut

 • 10.04.2014 09:08

  Czerwcowe NWZ BZ WBK zdecyduje w sprawie emisji 5.383.902 akcji skierowanej do SCF

 • 11.04.2014 19:28

  Cyfrowy Polsat wziął 3 mld zł kredytów m.in. na refinansowanie długu

 • 15.04.2014 14:17

  BANK ZACHODNI WBK SA kandydaci na członków rady nadzorczej oraz projekty uchwał WZ zgłoszone przez akcjonariusza

 • 16.04.2014 10:14

  Walne zgromadzenie BZ WBK zdecydowało o wypłacie 10,7 zł dywidendy na akcję

 • 16.04.2014 16:42

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.04.2014 16:59

  BANK ZACHODNI WBK SA powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 16.04.2014 17:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 25.04.2014 10:16

  Otoczenie polskich banków w I kw. stabilne, poprawa możliwa w kolejnych kwartałach (opinia)

 • 29.04.2014 08:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.04.2014 08:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.04.2014 08:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.04.2014 08:10

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.04.2014 08:12

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '14 wyniósł 449,5 mln zł, wobec konsensusu 428,1 mln zł

 • 29.04.2014 08:17

  BANK ZACHODNI WBK SA Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2014

 • 29.04.2014 08:37

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.04.2014 09:04

  Wyniki BZ WBK po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych lekko powyżej konsensusu (opinia)

 • 29.04.2014 11:03

  BZ WBK chce utrzymać trend rosnącej marży odsetkowej, ale będzie to trudne

 • 29.04.2014 11:09

  Koszty ryzyka BZ WBK na koniec '14 mogą spaść poniżej 90 pb

 • 29.04.2014 11:21

  BZ WBK oczekuje w '14 wzrostu zysku netto większego niż 3-5 proc. sektora bankowego

 • 29.04.2014 11:30

  BZ WBK prowadzi zaawansowane rozmowy ws. sprzedaży wierzytelności hipotecznych

 • 29.04.2014 13:31

  BZ WBK oczekuje w '14 wzrostu zysku netto większego niż 3-5 proc. sektora bankowego (opis)

 • 12.05.2014 09:16

  BANK ZACHODNI WBK SA zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 r.

 • 13.05.2014 15:55

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla 6 spółek

 • 13.05.2014 16:06

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla 6 spółek (popr.)

 • 16.05.2014 14:36

  BANK ZACHODNI WBK SA wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu banku przyjętych przez ZWZ

 • 22.05.2014 07:30

  Maciej Tarnawski przejdzie z Pekao do BZ WBK - źródła

 • 26.05.2014 11:42

  BANK ZACHODNI WBK SA spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy

 • 29.05.2014 16:07

  BANK ZACHODNI WBK SA zakończenie subskrypcji akcji serii K w ramach Programu Motywacyjnego IV

 • 29.05.2014 16:09

  BANK ZACHODNI WBK SA Zakończenie subskrypcji akcji serii K w ramach Programu Motywacyjnego IV

 • 02.06.2014 12:08

  Fitch podniósł rating BZ WBK do "BBB+" z "BBB", perspektywa stabilna

 • 02.06.2014 13:18

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Fitch podniosła rating dla banku

 • 03.06.2014 11:05

  BANK ZACHODNI WBK SA zwołanie NWZ przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad

 • 03.06.2014 12:02

  NWZ BZ WBK 30 VI zdecyduje o programie motywacyjnym i emisji akcji serii L

 • 04.06.2014 16:34

  BANK ZACHODNI WBK SA zwołanie NWZ, przekazanie treści projektów uchwał - korekta

 • 05.06.2014 11:09

  BUDVAR CENTRUM S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 09.06.2014 11:36

  DM Trigon przedstawił dwie pozycje long-short

 • 11.06.2014 11:49

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.06.2014 12:08

  BANK ZACHODNI WBK SA zmiana oprocentowania obligacji banku serii PLBZ00000150

 • 24.06.2014 16:27

  BZ WBK do końca 2014 r. chce mieć przygotowany program emisji euroobligacji

 • 25.06.2014 12:31

  BANK ZACHODNI WBK SA otrzymanie zezwolenia KNF na zmianę statutu Banku

 • 30.06.2014 10:01

  NWZ BZ WBK zdecydowało o programie motywacyjnym i emisji akcji serii L

 • 30.06.2014 12:46

  BANK ZACHODNI WBK SA treść uchwał podjętych przez NWZ banku oraz spełnienie się warunku zawieszającego znaczącej umowy

 • 30.06.2014 12:55

  BANK ZACHODNI WBK SA NWZ banku - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 01.07.2014 19:45

  BANK ZACHODNI WBK SA zamknięcie transakcji nabycia przez Bank Zachodni WBK SA akcji Santander Consumer Bank SA - nabycie znaczących aktywów

 • 01.07.2014 20:00

  BZ WBK zamknął transakcję zakupu akcji Santander Consumer Banku

 • 03.07.2014 09:22

  BANK ZACHODNI WBK SA zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii L

 • 03.07.2014 16:17

  BANK ZACHODNI WBK SA zamknięcie transakcji nabycia akcji Santander Consumer Bank SA - korekta

 • 08.07.2014 08:45

  DM PKO BP podniósł rekomendację B.Millennium, mBanku i B.Handlowego, obniżył dla BZ WBK

 • 11.07.2014 15:09

  BANK ZACHODNI WBK SA wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu banku oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez ZWZ banku

 • 11.07.2014 17:31

  Fabryka Formy S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 17.07.2014 14:37

  BANK ZACHODNI WBK SA emisja obligacji własnych

 • 18.07.2014 15:34

  BANK ZACHODNI WBK SA wpisanie do KRS zmian statutu banku oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez NWZ banku

 • 18.07.2014 16:37

  DM mBanku podwyższył rekomendacje dla ING, Millennium, Handlowego i Getin Noble Bank

 • 24.07.2014 15:53

  BANK ZACHODNI WBK SA - pierwsze zawiadomienie o podziale domu maklerskiego

 • 24.07.2014 17:16

  BANK ZACHODNI WBK SA zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 24.07.2014 17:16

  BANK ZACHODNI WBK SA Zawiadomienie Santander Consumer Finance S.A.

 • 25.07.2014 15:36

  BANK ZACHODNI WBK SA - uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji BZWBK

 • 29.07.2014 18:48

  GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki BANK ZACHODNI WBK

 • 30.07.2014 10:19

  BANK ZACHODNI WBK SA - uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji spółki

 • 30.07.2014 13:09

  BANK ZACHODNI WBK SA - wprowadzenie do alternatywnego sytemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B

 • 30.07.2014 18:28

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki BANK ZACHODNI WBK SA

 • 31.07.2014 08:07

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 31.07.2014 08:10

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 31.07.2014 08:15

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.07.2014 08:17

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. wyniósł 504,1 mln zł, wobec konsensusu 487,5 mln zł

 • 31.07.2014 08:20

  BANK ZACHODNI WBK SA Interim Report 2014 of Bank Zachodni WBK Group

 • 31.07.2014 08:49

  Zysk netto BZ WBK w drugim kwartale nieco lepszy od oczekiwań (opis)

 • 31.07.2014 09:03

  Wyniki BZ WBK bez zaskoczeń, choć z kilkoma dobrymi sygnałami (opinia)

 • 31.07.2014 09:30

  Wyniki BZ WBK bez zaskoczeń, choć z kilkoma dobrymi sygnałami (opinia, aktl.)

 • 31.07.2014 11:36

  BZ WBK widzi szansę na 2 mld zł zysku netto w '14

 • 31.07.2014 12:18

  BZ WBK liczy na utrzymanie lub spadek marży odsetkowej w drugim półroczu

 • 31.07.2014 16:24

  GPW: Animator obligacji spółki BANK ZACHODNI WBK

 • 01.08.2014 09:27

  HSBC podniósł rekomendację BZ WBK do "neutralnie"

 • 04.08.2014 11:00

  BZ WBK w '15 rozpocznie rebranding, w III kw. jego portfel kredytowy wzrośnie kdk (wywiad)

 • 06.08.2014 12:51

  BANK ZACHODNI WBK SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz serii L

 • 06.08.2014 14:02

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki BANK ZACHODNI WBK SA

 • 06.08.2014 15:43

  KNF oczekuje wyjaśnień od BZ WBK ws. planowanego rebrandingu

 • 07.08.2014 08:59

  BANK ZACHODNI WBK SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW SA w sprawie rejestracji akcji serii K i serii L

 • 07.08.2014 14:52

  Aviva OFE szacuje, że utrzyma 20-25 proc. składki - prezes

 • 08.08.2014 15:47

  BANK ZACHODNI WBK SA nabycie akcji Banku Zachodniego WBK SA przez członków zarządu w ramach Programu Motywacyjnego IV

 • 08.08.2014 17:12

  GPW: Animator dla spółki MBANK i BANK ZACHODNI WBK

 • 11.08.2014 09:55

  DM Trigon przedstawił dwie nowe pozycje long-short

 • 13.08.2014 14:12

  BANK ZACHODNI WBK SA zawiadomienie Banco Santander SA

 • 13.08.2014 14:27

  BANK ZACHODNI WBK SA zawiadomienie Santander Consumer Finance SA

 • 14.08.2014 18:41

  BANK ZACHODNI WBK SA - :uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale domu maklerskiego

 • 29.08.2014 08:37

  BANK ZACHODNI WBK SA - drugie zawiadomienie o planowanym podziale Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.,

 • 02.09.2014 09:56

  Wood & Co. podnosi rekomendacje mBanku i Banku Handlowego do "trzymaj"

 • 08.09.2014 13:21

  KNF zgodziła się na zakup przez Aviva TUnŻ 38,89 proc. akcji Aviva PTE

 • 09.09.2014 13:49

  BANK ZACHODNI WBK SA informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 09.09.2014 13:50

  BANK ZACHODNI WBK SA informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 10.09.2014 19:03

  BZ WBK obniża prognozy wzrostu PKB w Polsce w '14 i '15 do 3,1 proc. (opinia)

 • 12.09.2014 10:12

  BANK ZACHODNI WBK SA informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 12.09.2014 16:36

  DM mBanku obniżył rekomendację dla sześciu spółek, zawiesił zalecenie dla Alchemii

 • 18.09.2014 10:06

  BANK ZACHODNI WBK SA zawiadomienie AVIVA International Insurance Limited o wykonaniu opcji nabycia 17% akcji spółek BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

 • 18.09.2014 10:23

  Aviva wykonała opcję kupna 17 proc. akcji BZ WBK-Aviva TUnż oraz BZ WBK-Aviva TUO

 • 19.09.2014 10:43

  DI Investors rekomenduje "neutralnie" dla Pekao i BZ WBK oraz "kupuj" dla PKO BP

 • 23.09.2014 13:22

  Pioneer Investments może połączyć się z Santander Asset Management - media

 • 23.09.2014 20:02

  Santander ma wyłączność na rozmowy ws. kupna udziałów w Pioneer Investments

 • 24.09.2014 11:00

  BANK ZACHODNI WBK SA informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 24.09.2014 11:05

  BANK ZACHODNI WBK SA informacja o nabyciu akcji banku

 • 30.09.2014 12:49

  BANK ZACHODNI WBK SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 30.09.2014 12:56

  BANK ZACHODNI WBK SA NWZ wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 30.09.2014 19:46

  Banco Santander sprzedaje 1,98 mln akcji BZ WBK po min. 379 zł za papier - źródła

 • 01.10.2014 07:41

  BANK ZACHODNI WBK SA informacja o rozpoczęciu przez Banco Santander S.A. transakcji sprzedaży pakietu akcji BZ WBK w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu

 • 01.10.2014 07:50

  Banco Santander sprzedaje 1,98 mln akcji BZ WBK

 • 01.10.2014 10:12

  Możliwe nieduże dyskonto cenowe przy sprzedaży akcji BZ WBK przez Santandera (opinia)

 • 01.10.2014 15:11

  Banco Santander sprzedał 1,98 mln akcji BZ WBK, cena w book buildingu 385 zł - źródło

 • 07.10.2014 13:03

  BANK ZACHODNI WBK SA zawiadomienie Banco Santander S.A.

 • 08.10.2014 13:24

  ZPC MIESZKO S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 09.10.2014 12:57

  Obniżka stóp będzie widoczna w wynikach banków w IV kw. - DM mBank (opinia)

 • 10.10.2014 09:05

  BANK ZACHODNI WBK SA zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego

 • 10.10.2014 09:11

  ING OFE ma ponad 5 proc. akcji BZ WBK

 • 23.10.2014 08:53

  Trigon rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla polskich banków

 • 24.10.2014 07:47

  JP Morgan wydaje rekomendacje dla BZ WBK, Pekao i mBanku

 • 24.10.2014 14:39

  GPW: Komunikat - Bank Zachodni WBK SA

 • 31.10.2014 08:33

  GPW: animator obligacji spółki BANK ZACHODNI WBK S.A.

 • 31.10.2014 08:51

  Societe Generale obniżył cenę docelowa PKO BP do 38 zł, a BZ WBK do 412 zł

 • 31.10.2014 12:12

  BANK ZACHODNI WBK SA dokonanie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w ramach którego bank jest spółką przejmującą.

 • 31.10.2014 15:37

  Dom Maklerski BZ WBK stał się częścią BZ WBK

 • 04.11.2014 08:02

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 08:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 08:08

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 515,9 mln zł, wobec konsensusu 497,4 mln zł

 • 04.11.2014 08:14

  Wyniki BZ WBK w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 04.11.2014 08:48

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 515,9 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 04.11.2014 10:15

  BZ WBK liczy na wzrost zysku netto w tym roku

 • 04.11.2014 10:42

  BZ WBK szacuje, że w '15 r. wskaźnik kosztów do dochodów wyniesie ok. 40 proc.

 • 04.11.2014 10:44

  BZ WBK chce sprzedać portfel kredytów niepracujących o wartości 300-350 mln zł

 • 05.11.2014 08:25

  DM BOŚ obniżył cenę docelową BZ WBK do 384 zł

 • 07.11.2014 07:59

  JSW wypada z MSCI Poland, do indeksu wejdzie CCC

 • 07.11.2014 10:48

  Trigon oczekuje ok. 120 mln zł dodatkowego popytu na CCC i 70 mln zł podaży na JSW (opinia)

 • 14.11.2014 09:36

  Credit Suisse obniżył cenę docelową PKO BP do 32 zł, Pekao do 173 zł i BZ WBK do 367 zł

 • 24.11.2014 07:48

  UBS obniżył rekomendację dla BZ WBK do "sprzedaj"

 • 26.11.2014 19:36

  Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK

 • 26.11.2014 20:15

  Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK (opis)

 • 27.11.2014 15:32

  Banco Santander zadebiutuje 3 grudnia na GPW

 • 03.12.2014 09:02

  Kurs Banco Santander w debiucie wzrósł o 1 proc. do 30,57 zł

 • 03.12.2014 18:05

  Około 0,5 proc. akcji BZ WBK wystawione na sprzedaż w procesie ABB - źródła

 • 04.12.2014 08:58

  EBOiR sprzedał 467.725 akcji BZ WBK

 • 08.12.2014 12:41

  BZ WBK chce do końca '15 podwoić liczbę klientów bankowości mobilnej

 • 09.12.2014 08:56

  BANK ZACHODNI WBK SA daty przekazywania raportów okresowych

 • 11.12.2014 07:00

  BZ WBK chce w '15 sprzedać portfel detalicznych NPL o wartości 100-150 mln zł (wywiad)

 • 15.12.2014 09:35

  BESI obniżył rekomendację dla Pekao SA i PKO BP i podniósł zalecenie dla BZ WBK

 • 17.12.2014 09:23

  BANK ZACHODNI WBK SA zmiana oprocentowania obligacji serii PLBZ00000150

 • 22.12.2014 10:02

  ING przedstawił cztery pary long-short na 2015 rok

 • 22.12.2014 10:05

  ING zmienia rekomendacje dla 10 spółek

 • 08.01.2015 12:39

  Trigon DM przedstawił dwie pary long-short

 • 15.01.2015 09:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.

 • 15.01.2015 09:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.

 • 15.01.2015 11:37

  Na GPW mocne spadki kursów banków, najmocniej tracą Getin, BZ WBK, mBank i Millennium (opinia)

 • 15.01.2015 12:52

  Raiffeisen szacuje, że kredyty CHF stanowią 39 proc. w Millennium, 29 proc. w Getinie

 • 15.01.2015 13:32

  Obecny kurs franka nie stworzy dużej presji na jakość aktywów banków - RCB (opinia)

 • 16.01.2015 19:10

  Umocnienie CHF będzie w krótkim terminie odczuwalne przez polskie banki - Fitch (opis)

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 28.01.2015 07:51

  HSBC obniżył rekomendację dla BZ WBK do "niedoważaj"

 • 29.01.2015 08:36

  DM BOŚ obniża cenę docelową akcji BZ WBK do 348,8 zł

 • 29.01.2015 11:43

  DI Investors obniżył prognozy zysku netto analizowanych banków w '15 (opis)

 • 29.01.2015 11:59

  BZ WBK obniży spread walutowy dla CHF do 1 proc. do końca czerwca

 • 03.02.2015 07:45

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 03.02.2015 07:47

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 03.02.2015 07:49

  BANK ZACHODNI WBK SA Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 4 2014

 • 03.02.2015 07:56

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.02.2015 08:12

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. '14 wyniósł 445,2 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 03.02.2015 08:55

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. '14 wyniósł 445,2 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 03.02.2015 09:05

  Wyniki BZ WBK zgodne z oczekiwaniami, pomogła sprzedaż portfela obligacji (opinia)

 • 03.02.2015 10:50

  BZ WBK planuje, że w 2015 roku wskaźnik kosztów do dochodów spadnie rdr

 • 03.02.2015 10:57

  Zarząd BZ WBK w ciągu 2-3 tygodni przedstawi rekomendację dot. podziału zysku za '14

 • 03.02.2015 11:08

  BZ WBK liczy, że w '15 koszty ryzyka spadną poniżej 100 pb

 • 03.02.2015 11:39

  BZ WBK planuje, że w 2015 roku wskaźnik kosztów do dochodów spadnie rdr (opis)

 • 03.02.2015 12:05

  BZ WBK ma ambicję poprawić zyskowność w 2015 (opis)

 • 04.02.2015 07:21

  UBS podniósł rekomendację dla BZ WBK do "neutralnie"

 • 04.02.2015 08:47

  Societe Generale obniżył cenę docelową BZ WBK do 345 zł

 • 05.02.2015 16:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 05.02.2015 16:15

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 27.02.2015 12:53

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamknięcie transakcji zbycia przez Bank pakietu 17% akcji BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na rzecz AVIVA International Insurance Limited - informacja poufna

 • 27.02.2015 12:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamknięcie transakcji zbycia przez Bank pakietu 17% akcji BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na rzecz AVIVA International Insurance Limited - informacja poufna

 • 27.02.2015 14:20

  Sprzedaż przez BZ WBK 17 proc. BZ WBK-Aviva TUnŻ i BZ WBK-Aviva TUO da 461,7 mln zł zysku

 • 06.03.2015 07:41

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 06.03.2015 07:43

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 06.03.2015 07:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 06.03.2015 07:59

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 06.03.2015 08:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Annual Report 2014 of Bank Zachodni WBK Group

 • 13.03.2015 10:08

  Credit Suisse podwyższył cenę docelową PKO BP i Pekao, obniżył cenę BZ WBK

 • 18.03.2015 12:56

  BANK ZACHODNI WBK SA Podjęcie uchwały o ustanowieniu Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 18.03.2015 12:56

  BANK ZACHODNI WBK SA Podjęcie uchwały o ustanowieniu Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 18.03.2015 13:01

  BZ WBK planuje emisję BPW do kwoty 3 mld zł

 • 23.03.2015 12:50

  BANK ZACHODNI WBK SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 23.03.2015 12:51

  BANK ZACHODNI WBK SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 23.03.2015 13:02

  Zarząd BZ WBK rekomenduje wypłatę 9,6 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 24.03.2015 09:15

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej

 • 24.03.2015 09:16

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej

 • 24.03.2015 14:37

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej - korekta

 • 24.03.2015 14:38

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej - korekta

 • 26.03.2015 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 26.03.2015 14:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 31.03.2015 09:17

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza

 • 31.03.2015 09:18

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza

 • 01.04.2015 15:38

  BANK ZACHODNI WBK SA Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014

 • 01.04.2015 15:38

  BANK ZACHODNI WBK SA Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014

 • 01.04.2015 15:49

  KNF zaleca BZ WBK wstrzymanie wypłaty dywidendy

 • 07.04.2015 07:47

  JPMorgan podniósł rekomendację BZ WBK i Alior Banku, obniżył mBanku i B.Millennium

 • 07.04.2015 10:39

  JPMorgan podniósł rekomendację BZ WBK i Alior Banku, obniżył mBanku i B.Millennium (aktl.)

 • 08.04.2015 08:45

  Wood zmienił ceny docelowe 9 banków, podniósł rekomendacje dla ING i Millennium

 • 08.04.2015 13:05

  BZ WBK zanotował w I kw. wzrost nowej sprzedaży kredytów hipotecznych o 47 proc. rdr

 • 08.04.2015 13:32

  Sprzedaż kart kredytowych BZ WBK w I kw. '15 wzrosła 26 proc. rdr

 • 08.04.2015 13:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana deklaracji wypłaty dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

 • 08.04.2015 13:37

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana deklaracji wypłaty dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

 • 08.04.2015 13:50

  Zarząd BZ WBK zmienia rekomendacje dot. zysku za 2014

 • 09.04.2015 13:23

  KNF wysłała bankom zalecenia niewypłacania dywidendy, nakładanie buforów kapitałowych do XI

 • 15.04.2015 13:20

  Dodatkowe wymogi kapitałowe mogą potencjalnie wpłynąć na polityki dywid. banków - KNF

 • 21.04.2015 16:47

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" GNB i B.Millennium, obniża rekomendację BZ WBK do "trzymaj"

 • 23.04.2015 10:05

  WZ BZ WBK zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy

 • 23.04.2015 14:40

  BANK ZACHODNI WBK SA Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 • 23.04.2015 14:41

  BANK ZACHODNI WBK SA Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2015 r.

 • 23.04.2015 14:51

  Wyniki banków pod presją stóp, interchange i BFG, zysk wzrośnie rdr dzięki one-offom (analiza)

 • 23.04.2015 14:51

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 23.04.2015 14:52

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 23.04.2015 15:13

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 23.04.2015 15:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 23.04.2015 16:47

  BANK ZACHODNI WBK SA Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 23.04.2015 16:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 23.04.2015 19:31

  Pioneer Investments i Santander Asset Management połączą się

 • 24.04.2015 10:25

  DI Investors obniżył rekomendację dla mBanku i podwyższył dla Banku Millennium

 • 28.04.2015 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 07:34

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 07:34

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 07:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2015

 • 28.04.2015 07:41

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.04.2015 07:46

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '15 wyniósł 1,04 mld zł, wobec konsensusu 943,2 mln zł

 • 28.04.2015 08:13

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '15 wyniósł 1,04 mld zł, lepiej od oczekiwań (opis)

 • 28.04.2015 09:27

  Reakcja rynku na wyniki BZ WBK powinna być neutralna (opinia)

 • 28.04.2015 09:59

  BZ WBK spodziewa się pogorszenia marży odsetkowej netto w kolejnych kwartałach '15

 • 28.04.2015 10:07

  BZ WBK liczy, że z zysku za '15 wypłaci dywidendę

 • 28.04.2015 10:22

  BZ WBK liczy, że dynamika zyskowności banku w '15 będzie lepsza niż w sektorze

 • 28.04.2015 11:32

  BZ WBK rozważa uruchomienie banku hipotecznego, chce sprzedać NPL o wartości ok. 100 mln zł

 • 29.04.2015 09:16

  Societe Generale podwyższył cenę docelową akcji BZ WBK do 397 zł

 • 04.05.2015 08:40

  HSBC podniósł rekomendację dla akcji BZ WBK do "trzymaj"

 • 18.05.2015 13:46

  BZ WBK chce przez trzy lata rosnąć w obsłudze handlu zagr. o 10-15 proc.

 • 20.05.2015 18:17

  W transakcjach pakietowych sprzedano 467,7 tys. akcji BZ WBK po 368 zł za akcję

 • 21.05.2015 19:16

  Moody's dokonał przeglądu ocen 10 polskich banków w związku ze zmianą metodologii

 • 21.05.2015 19:18

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Ratingowa Moody's podwyższa rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 21.05.2015 19:19

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Ratingowa Moody's podwyższa rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 22.05.2015 11:12

  Moody's dokonał przeglądu ocen 10 polskich banków w związku ze zmianą metodologii (popr.)

 • 25.05.2015 14:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 25.05.2015 14:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.05.2015 09:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 26.05.2015 09:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 12.06.2015 10:15

  DI Investors obniżył cenę docelową akcji sześciu banków, podniósł trzech

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 16.06.2015 16:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 16.06.2015 16:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 24.06.2015 16:58

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 24.06.2015 16:59

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 02.07.2015 10:03

  Credit Suisse obniżył cenę docelową PKO BP i BZ WBK, podwyższył wycenę Pekao SA

 • 13.07.2015 09:26

  DM PKO BP umiarkowanie negatywnie nastawiony do sektora bankowego (opinia)

 • 14.07.2015 14:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.

 • 14.07.2015 14:56

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.

 • 16.07.2015 15:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki Bank Zachodni WBK S.A.

 • 16.07.2015 15:07

  BANK ZACHODNI WBK SA Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki Bank Zachodni WBK S.A.

 • 17.07.2015 10:27

  DM BOŚ obniżył rekomendacje dla Aliora, BZ WBK, Getinu, Millennium i PKO BP na "sprzedaj"

 • 23.07.2015 10:11

  Trigon DM obniżył rekomendacje dla sześciu banków, podwyższył zalecenie dla Aliora

 • 30.07.2015 07:29

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.07.2015 07:35

  Wyniki BZ WBK w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.07.2015 07:40

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. wyniósł 541,6 mln zł, powyżej konsensusu

 • 30.07.2015 08:23

  Zysk netto grupy BZ WBK w II kw. wyniósł 541,6 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 30.07.2015 09:09

  Wyniki BZ WBK nieco wyższe od oczekiwań, z mocnym wynikiem prowizyjnym (opinia)

 • 30.07.2015 09:16

  Wyniki BZ WBK nieco wyższe od oczekiwań, z mocnym wynikiem prowizyjnym (opinia, aktl.)

 • 30.07.2015 09:56

  BZ WBK zakłada, że koszt ryzyka wyniesie 85 pb w '15

 • 30.07.2015 10:44

  BZ WBK spodziewa się, nadal mocnego wyniku z prowizji w kolejnych okresach

 • 30.07.2015 10:48

  BZ WBK chce brać udział w konsolidacji sektora bankowego

 • 30.07.2015 10:54

  BZ WBK zakłada, że koszt ryzyka wyniesie 85 pb w '15 (opis)

 • 30.07.2015 10:57

  BZ WBK chce utrzymać obecny poziom marży odsetkowej w najbliższych kwartałach

 • 06.08.2015 07:42

  DM BOŚ podniósł ceny docelowe banków ze względu na późniejsze wprowadzenie podatku

 • 12.08.2015 09:33

  BESI zmienił rekomendacje i ceny docelowe banków

 • 17.08.2015 16:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 17.08.2015 16:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 11.09.2015 12:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 11.09.2015 12:24

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 16.09.2015 15:42

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 16.09.2015 15:43

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 21.09.2015 16:46

  DM mBanku zmienił rekomendacje i ceny docelowe banków

 • 23.09.2015 14:16

  BZ WBK liczy, że w III kw. sprzedaż kredytów dla MŚP wzrośnie kdk

 • 20.10.2015 13:28

  Dom Maklerski ING zmienił ceny docelowe i rekomendacje dla banków

 • 23.10.2015 21:59

  BANK ZACHODNI WBK SA Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - informacja poufna

 • 23.10.2015 22:00

  BANK ZACHODNI WBK SA Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - informacja poufna

 • 23.10.2015 22:11

  BZ WBK ocenia, że spełnia wymogi i zalecenia KNF

 • 26.10.2015 11:51

  UBS zaleca przeważanie BZ WBK kosztem PKO BP ze względu na nowe wymogi KNF

 • 29.10.2015 07:28

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.10.2015 07:29

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 29.10.2015 07:33

  BANK ZACHODNI WBK SA Financial Highlights, Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 3/2015

 • 29.10.2015 07:36

  Wyniki BZ WBK w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.10.2015 07:40

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 472,7 mln zł, wobec konsensusu 452,4 mln zł

 • 29.10.2015 08:20

  Zysk netto grupy BZ WBK w III kw. wyniósł 472,7 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 29.10.2015 08:47

  Wyniki BZ WBK "porządne"; koszty odsetkowe niższe od oczekiwań (opinia)

 • 29.10.2015 09:11

  Wyniki BZ WBK "porządne"; koszty odsetkowe niższe od oczekiwań (opinia, aktl.)

 • 29.10.2015 09:46

  BZ WBK widzi ryzyka dla utrzymania marży odsetkowej netto

 • 29.10.2015 09:47

  BZ WBK spodziewa się w '16 r. 12-13-proc. wzrostu kredytów

 • 29.10.2015 09:52

  BZ WBK wstrzyma się do listopada z decyzją o dywidendzie za 2014 r.

 • 29.10.2015 09:58

  Udział BZ WBK w funduszu BGK dla kredytobiorców może wynieść 20-25 mln zł

 • 29.10.2015 10:20

  BZ WBK planuje w IV kw. ’15 i w I kw. ’16 sprzedaż dużych portfeli NPL

 • 29.10.2015 10:25

  BZ WBK podtrzymuje wzrost zysku banku w '15 wyższy niż w sektorze

 • 29.10.2015 10:39

  BZ WBK chce zamknąć kilkadziesiąt placówek w ciągu 12-18 miesięcy

 • 29.10.2015 11:46

  ING, Pekao i Handlowy faworytami Vestor DM w sektorze bankowym

 • 05.11.2015 10:30

  BANK ZACHODNI WBK SA Daty przekazywania raportów okresowych

 • 05.11.2015 10:30

  BANK ZACHODNI WBK SA Daty przekazywania raportów okresowych

 • 09.11.2015 14:26

  Prezydencki projekt ustawy o kredytach CHF może oznaczać 38 mld zł kosztów banków - Trigon (opinia)

 • 09.11.2015 16:06

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku

 • 09.11.2015 16:07

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku

 • 09.11.2015 16:21

  Mateusz Morawiecki złożył rezygnację z funkcji prezesa BZ WBK

 • 10.11.2015 16:36

  Nowy prezes BZ WBK zostanie wyłoniony w drodze konkursu

 • 12.11.2015 11:01

  Pełne połączenie Pioneer Investments i Santander Asset Management możliwe w '16 r.

 • 20.11.2015 19:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 24.11.2015 07:36

  Fitch potwierdził ratingi Pekao, Banku Handlowego, ING Bank Śląskiego oraz BZ WBK

 • 24.11.2015 08:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Fitch podwyższyła rating viability dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 24.11.2015 08:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Fitch podwyższyła rating viability dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 24.11.2015 09:43

  Haitong zmienił rekomendacje dla dziewięciu banków

 • 24.11.2015 18:50

  Europejskie testy wskazują, że polski sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny

 • 26.11.2015 16:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w związku upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła

 • 26.11.2015 16:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w związku upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła

 • 04.12.2015 14:33

  Podatek bankowy najmocniej uderzy w PKO BP - Credit Suisse (opinia)

 • 07.12.2015 11:50

  UBS obniżył ceny docelowe akcji PKO BP, BZ WBK i Pekao SA

 • 11.12.2015 11:39

  Erste obniżyło ceny docelowe 9 banków

 • 14.12.2015 10:03

  Vestor DM podniósł rekomendacje PKO BP, BZ WBK, mBanku, Getinu i B.Millennium

 • 16.12.2015 13:29

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 16.12.2015 13:29

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 18.12.2015 12:50

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

 • 18.12.2015 12:51

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

 • 28.12.2015 12:18

  Sektor bankowy w Polsce znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji - NWAI (opinia)

 • 30.12.2015 15:28

  DM mBanku podnosi rekomendację BZ WBK i B. Handlowego do "akumuluj", obniża dla Pekao do "redukuj"

 • 13.01.2016 12:13

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna

 • 13.01.2016 12:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna

 • 13.01.2016 12:26

  BZ WBK liczy na ok. 62,8 mln euro z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 13.01.2016 15:14

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168

 • 13.01.2016 15:15

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168

 • 15.01.2016 12:25

  Banki spadają po zapowiedziach dot. projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów walutowych

 • 18.01.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki BZ WBK w 2016 r.

 • 18.01.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki BZ WBK w 2016 r.

 • 18.01.2016 13:58

  BZ WBK szacuje, że podatek bankowy pomniejszy zysk netto w '16 r. o ok 405 mln zł

 • 26.01.2016 15:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 26.01.2016 15:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 27.01.2016 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok

 • 27.01.2016 07:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok

 • 27.01.2016 07:38

  Wyniki BZ WBK w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.01.2016 07:43

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 277,1 mln zł, wobec konsensusu 255 mln zł

 • 27.01.2016 08:08

  Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. wyniósł 277,1 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 27.01.2016 08:33

  Wzrost kredytów w '16 w sektorze bankowym spadnie do ok. 5 proc. - BZ WBK

 • 27.01.2016 09:03

  Wyniki BZ WBK w IV kw. '15 zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 27.01.2016 09:34

  Wyniki BZ WBK bez zaskoczeń, bank pokazał lepszy wynik odsetkowy (opinia, aktl.)

 • 27.01.2016 10:52

  BZ WBK spodziewa się spadku kosztu ryzyka kredytowego i utrzymania marży odsetkowej w '16

 • 27.01.2016 10:53

  Proces wyboru prezesa BZ WBK jest zaawansowany

 • 27.01.2016 11:06

  Dynamika wyników BZ WBK w '16 może być lepsza niż w sektorze

 • 27.01.2016 13:01

  BZ WBK ocenia, że mógłby przeznaczyć 50 proc. zysku za '14 na dywidendę

 • 29.01.2016 09:04

  Haitong obniżył cenę docelową BZ WBK do 260 zł

 • 02.02.2016 07:30

  SocGen obniża rekomendację dla PKO BP do "sprzedaj"; podnosi dla BZ WBK do "kupuj"

 • 11.02.2016 14:10

  BANK ZACHODNI WBK SA Tymczasowe powierzenie wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

 • 11.02.2016 14:11

  BANK ZACHODNI WBK SA Tymczasowe powierzenie wykonywania funkcji Prezesa Zarządu

 • 12.02.2016 07:13

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 12.02.2016 07:15

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 12.02.2016 07:19

  BANK ZACHODNI WBK SA Annual Report 2015 of Bank Zachodni WBK SA

 • 12.02.2016 07:23

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 12.02.2016 07:25

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 12.02.2016 07:35

  BANK ZACHODNI WBK SA Annual Report 2015 of Bank Zachodni WBK Group

 • 17.02.2016 17:55

  BANK ZACHODNI WBK SA Wykup Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii A.

 • 17.02.2016 17:56

  BANK ZACHODNI WBK SA Wykup Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii A.

 • 17.02.2016 17:58

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii B

 • 17.02.2016 17:58

  BANK ZACHODNI WBK SA Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii B

 • 26.02.2016 11:35

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 26.02.2016 11:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku

 • 29.02.2016 17:58

  Trzy kolejne banki zmieniają warunki umów kredytowych z Kopeksem

 • 29.02.2016 18:36

  Fitch obniżył długoterminowe ratingi Getin Noble Bank do "BB-" i BOŚ Bank do "B+"

 • 29.02.2016 19:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 29.02.2016 19:05

  BANK ZACHODNI WBK SA Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.03.2016 10:10

  Goldman Sachs wykazuje ostrożne podejście do polskich banków

 • 17.03.2016 07:12

  Societe Generale obniżył rekomendację BZ WBK do "trzymaj"

 • 22.03.2016 12:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 22.03.2016 12:32

  BANK ZACHODNI WBK SA Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 22.03.2016 12:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz zmiana zamiaru zmiany Statutu

 • 22.03.2016 12:37

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz zmiana zamiaru zmiany Statutu

 • 22.03.2016 12:39

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.03.2016 12:39

  BANK ZACHODNI WBK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 22.03.2016 12:41

  Zarząd BZ WBK proponuje wypłatę 13 zł dywidendy na akcję

 • 22.03.2016 13:03

  Zarząd BZ WBK proponuje wypłatę 13 zł dywidendy na akcję (opis)

 • 24.03.2016 06:20

  Pekao IB podniósł rekomendację PKO BP, a obniżył ING i Handlowego

 • 06.04.2016 13:02

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana zamiaru zmiany Statutu oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r.

 • 06.04.2016 13:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana zamiaru zmiany Statutu oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r.

 • 19.04.2016 07:45

  DM BOŚ podniósł rekomendację BZ WBK do "trzymaj", cenę docelową do 307,4 zł

 • 20.04.2016 10:06

  ZWZ BZ WBK zdecydowało o wypłacie 13 zł dywidendy na akcję

 • 20.04.2016 10:43

  Prezes BZ WBK zostanie wybrany w pierwszym półroczu '16

 • 20.04.2016 14:00

  BANK ZACHODNI WBK SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 20.04.2016 14:01

  BANK ZACHODNI WBK SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 20.04.2016 14:02

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.04.2016 14:03

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.04.2016 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 20.04.2016 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 • 25.04.2016 10:18

  BZ WBK chce do ’18 mieć 20 proc. udziału w rynku MŚP i pozyskać 100 tys. klientów

 • 25.04.2016 10:58

  BZ WBK chce do ’18 mieć 20 proc. udziału w rynku MŚP i pozyskać 100 tys. klientów (opis)

 • 26.04.2016 14:23

  Podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej

 • 27.04.2016 07:39

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 07:41

  BANK ZACHODNI WBK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 07:43

  BANK ZACHODNI WBK SA Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 1 2016

 • 27.04.2016 07:46

  Wyniki BZ WBK w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.04.2016 07:54

  Zysk netto grupy BZ WBK w I kw. '16 wyniósł 556,5 mln zł, wobec konsensusu 513,3 mln zł

 • 27.04.2016 09:01

  Wyniki BZ WBK dobre, zysk wyższy od oczekiwań dzięki niższym odpisom (opinia)

 • 27.04.2016 10:56

  BZ WBK liczy na stabilizację kosztów ryzyka, może sprzedać nieduże portfele NPL

 • 27.04.2016 13:23

  BZ WBK chce obniżyć C/I do około 42 proc.

 • 28.04.2016 08:59

  Societe Generale podniósł rekomendację BZ WBK do "kupuj"

 • 16.05.2016 19:09

  BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2016 19:09

  BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 16.05.2016 19:24

  Rada nadzorcza BZ WBK powołała Michała Gajewskiego na stanowisko prezesa

 • 18.05.2016 13:51

  20 proc. obligacji partycypacyjnych w programie obligacji PGG - Tchórzewski

 • 10.06.2016 12:34

  BANK ZACHODNI WBK SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 10.06.2016 12:36

  BANK ZACHODNI WBK SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 15.06.2016 14:03

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 15.06.2016 14:04

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

 • 17.06.2016 11:46

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna (aktualizacja)

 • 17.06.2016 11:50

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. - informacja poufna (aktualizacja)

 • 17.06.2016 12:36

  BZ WBK otrzyma 49,97 mln euro w gotówce z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 20.06.2016 08:48

  Wood & Company podnosi rekomendacje BZ WBK, mBanku i Millennium

 • 20.06.2016 09:09

  Wood & Co. podnosi rekomendacje BZ WBK, mBanku i Millennium, obniża Pekao (opis)

 • 20.06.2016 11:53

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 20.06.2016 11:54

  BANK ZACHODNI WBK SA Rezygnacja członka Zarządu Banku

 • 21.06.2016 09:20

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 21.06.2016 09:20

  BANK ZACHODNI WBK SA Informacja o transakcji osoby zobowiązanej

 • 21.06.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

 • 21.06.2016 13:48

  BANK ZACHODNI WBK SA Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176