BGŻ BNP Paribas SA

skrót: BGZ

Ostatnie notowanie z: 15.02.2019 17:00

Aktualny kurs51   -1,16 %-0,60 zł
Otwarcie50,60-1,94%
Minimum49,30-4,46%
Maksimum51-1,16%
Wolumen (szt.) 455
Kurs odniesienia51,60
Widełki dolne45,60
Widełki górne55,60
Obroty (tyś. zł)23
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
223749,20
12048,00
15046,00
14244,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
51,00439 1
51,60198 1
51,8013 1
52,0013 1
Uniwersalny bank oferujący kompleksową gamę produktów zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Segment bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
BNP Paribas SAwraz z BNP Paribas Fortis SA/NV130 850 46488,76%130 850 46488,76%

Kategoria • 28.01.2019 18:17

  Bank BGŻ BNP Paribas przeniesie działalność faktoringową do BGŻ BNP Paribas Faktoring

 • 28.01.2019 17:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (2/2019) Uchwała Zarządu Banku w przedmiocie implementacji założeń dotyczących wydzielenia z Banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.

 • 10.01.2019 11:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2019

 • 19.12.2018 17:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (84/2018) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kalkulacji kapitału Tier II Banku

 • 19.12.2018 15:46

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (83/2018) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.12.2018 16:15

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (82/2018) Informacja o wprowadzeniu do obrotu 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.12.2018 14:44

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii L spółki BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

 • 14.12.2018 20:01

  Wielton podpisał z bankami umowę kredytową o wartości 413 mln zł

 • 14.12.2018 13:37

  BGŻ BNP Paribas planuje zwolnienia; rezerwa na restrukturyzację obniży wynik IV kw. o ok. 157 mln zł (opis)

 • 14.12.2018 13:03

  BGŻ BNP Paribas zwolni do 2,2 tys. osób; rezerwa na pokrycie kosztów zwolnień 128,5 mln zł

 • 14.12.2018 12:50

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (81/2018) Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia

 • 14.12.2018 12:47

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (80/2018) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za trzeci kwartał 2018 roku

 • 12.12.2018 16:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (79/2018) Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych 6.700.000 akcji serii L Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.12.2018 16:33

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (78/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 11 grudnia 2018 roku

 • 11.12.2018 18:25

  NWZ Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowało o zmianie nazwy na BNP Paribas Bank Polska

 • 11.12.2018 17:37

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (77/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 11 grudnia 2018 roku

 • 10.12.2018 17:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (76/2018) Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

 • 06.12.2018 18:43

  Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia

 • 30.11.2018 14:39

  KNF obniżyła BGŻ BNP Paribas wymóg związany z kredytami walutowymi do 0,36 pp

 • 30.11.2018 14:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (75/2018) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.11.2018 16:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (74/2018) Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 23.11.2018 15:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (73/2018) Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 21.11.2018 20:02

  KNF zgodziła się zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji s. L do kapitału Tier I

 • 21.11.2018 19:54

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (72/2018) Decyzja KNF o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji serii L jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 • 15.11.2018 16:47

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (71/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.11.2018 15:01

  BGŻ BNP Paribas chce zaliczyć jednostkowy zysk za III kw. do Tier 1

 • 15.11.2018 14:33

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (70/2018) Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto za trzeci kwartał 2018 roku

 • 15.11.2018 08:37

  Zysk netto BGŻ BNP Paribas w III kw. '18 wyniósł 130,9 mln zł, wzrósł 19 proc. rdr

 • 15.11.2018 07:14

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 17:22

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (69/2018) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 07.11.2018 11:32

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (68/2018) Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.11.2018 18:32

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (67/2018) Nabycie akcji przez EBOR

 • 05.11.2018 18:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (66/2018) Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.11.2018 18:24

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (65/2018) Zawiadomienie Raiffeisen Bank International AG o zbyciu wszystkich posiadanych przez siebie akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 05.11.2018 18:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (64/2018) Zawiadomienie Rabobank International Holding B.V. o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym oraz zmniejszeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 05.11.2018 16:50

  EBOiR objął 4,5 proc. akcji BGŻ BNP Paribas za 430 mln zł

 • 02.11.2018 15:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (63/2018) Zawiadomienie Raiffeisen Bank International AG o osiągnięciu i przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2018 19:53

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (62/2018) Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 31.10.2018 18:53

  GPW: zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. w KRS w związku z podziałem RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

 • 31.10.2018 11:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (61/2018) Rejestracja podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 16.10.2018 16:54

  KNF obniżyła do 0,36 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas

 • 16.10.2018 16:34

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (60/2018) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku

 • 11.10.2018 17:41

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (59/2018) Spełnienie się lub odstąpienie od wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie transakcyjnej w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 27.09.2018 17:13

  Wielton podpisał z bankami warunki umowy kredytowej o wartości 413 mln zł

 • 27.09.2018 16:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (58/2018) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2018 roku

 • 26.09.2018 16:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (57/2018) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.09.2018 16:13

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (56/2018) Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 24.09.2018 16:19

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (55/2018) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 14.09.2018 21:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (54/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na podział Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz inne decyzje związane z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Bank

 • 14.09.2018 19:37

  BNPP zwiększy płynność akcji BGŻ BNP Paribas na GPW najpóźniej do końca '23 - KNF

 • 14.09.2018 19:33

  KNF nie zgłasza sprzeciwu do przejęcia przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Raiffeisen TFI

 • 14.09.2018 19:25

  KNF nie zgłasza sprzeciwu do przejęcia Raiffeisen Bank Polska przez Bank BGŻ BNP Paribas

 • 06.09.2018 16:40

  BGŻ BNP Paribas chce zaliczyć jednostkowy zysk za I półr. do Tier 1

 • 06.09.2018 16:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (53/2018) Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2018 roku

 • 04.09.2018 14:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (52/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K - uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 25 czerwca 2018

 • 04.09.2018 14:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (51/2018) Spełnienie warunku Umowy Transakcyjnej

 • 30.08.2018 09:55

  BGŻ BNP Paribas podtrzymuje cele efektywnościowe, liczy na dalszy wzrost wyniku prowizyjnego

 • 30.08.2018 08:07

  Zysk netto BGŻ BNP Paribas w II kw. '18 wyniósł 103,1 mln zł, wzrost 27 proc. rdr

 • 30.08.2018 07:19

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 11:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (50/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 roku

 • 24.08.2018 19:22

  NWZ BGŻ BNP Paribas zdecydowało o emisji akcji w związku z przejęciem części działalności RBPL

 • 24.08.2018 18:13

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (49/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 roku

 • 24.08.2018 17:04

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (48/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 09.08.2018 13:52

  Zysk netto grupy Raiffeisen Bank Polska w I półroczu 2018 r. wyniósł 63,6 mln zł

 • 08.08.2018 13:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (47/2018) Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 27.07.2018 15:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (46/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.07.2018 12:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (45/2018) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 17.07.2018 16:05

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (44/2018) Zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację

 • 17.07.2018 14:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (43/2018) Informacja o wprowadzeniu do obrotu akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 17.07.2018 12:36

  KE zgodziła się na przejęcie Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas

 • 16.07.2018 13:55

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (42/2018) Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii J Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.07.2018 16:11

  KNF zgodziła się zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji s. J i K do kapitału Tier I

 • 10.07.2018 16:03

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (41/2018) Decyzja KNF o udzieleniu zezwolenia na zaklasyfikowanie wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji serii J i K jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

 • 10.07.2018 13:38

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (40/2018) Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 05.07.2018 14:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (39/2018) Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.07.2018 13:12

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (38/2018) Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 04.07.2018 16:22

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (37/2018) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 25.06.2018 14:35

  Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował 13,3 mln akcji

 • 25.06.2018 14:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (36/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K

 • 19.06.2018 16:35

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (35/2018) Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K

 • 18.06.2018 10:38

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (34/2018) Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 14.06.2018 19:57

  BGŻ BNP Paribas ustalił cenę emisyjną akcji serii J i K na 60,15 zł

 • 14.06.2018 19:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (33/2018) Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej, liczby akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K; zawarcie aneksu cenowego do umowy o plasowanie

 • 14.06.2018 15:51

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (32/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 11.06.2018 23:11

  BGŻ BNP Paribas rozpoczyna emisje do 13,3 mln nowych akcji

 • 11.06.2018 22:09

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (31/2018) Subskrypcja i oferta akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K oraz zawarcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. umowy o plasowanie akcji serii J

 • 29.05.2018 16:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (30/2018) Wydanie przez biegłego opinii z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 25.05.2018 16:09

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (29/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.05.2018 18:20

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku

 • 18.05.2018 18:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (27/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 18 maja 2018 roku

 • 18.05.2018 17:19

  Bank BGŻ BNP Paribas przejmie SKOK Rafinerię

 • 17.05.2018 13:31

  BGŻ BNP Paribas chce rosnąć szybciej niż rynek, stawia na wzrost organiczny

 • 17.05.2018 07:59

  Zysk netto BGŻ BNP Paribas w I kw. '18 wyniósł 85,5 mln zł, wzrost 116 proc. rdr

 • 17.05.2018 07:33

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 07:27

  BGŻ BNP Paribas chce mieć ponad 10 proc. ROE, C/I na poziomie ok. 50 proc.

 • 17.05.2018 07:25

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (26/2018) Powołanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję

 • 17.05.2018 07:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (25/2018) Nowa strategia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na lata 2018-2021 - informacja o głównych celach Strategii

 • 30.04.2018 08:12

  BGŻ BNP Paribas uzgodnił z Raiffeisen Bank Polska plan podziału

 • 28.04.2018 12:54

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (24/2018) Uzgodnienie planu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale. Spełnienie się warunku umowy znaczącej.

 • 27.04.2018 17:03

  Składka Banku BGŻ BNP Paribas na BFG, wliczona w ciężar kosztów I kw. '18, wynosi 39,05 mln zł

 • 27.04.2018 16:52

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (23/2018) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r.

 • 25.04.2018 18:57

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (22/2018) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za drugie półrocze 2017 roku

 • 20.04.2018 17:55

  BGŻ BNP Paribas planuje emisje do 13,3 mln nowych akcji

 • 20.04.2018 17:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.04.2018 15:46

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (20/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Przemysława Gdańskiego na Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.04.2018 15:25

  Zgoda KNF na powołanie T. Burego na prezesa Idea Banku i P. Gdańskiego na prezesa BGŻ BNPP

 • 10.04.2018 10:14

  Oczekiwane przez BGŻ BNPP synergie po przejęciu RPPL ambitne, cena w transakcji wyższa od oczekiwań (opinia, aktl.)

 • 10.04.2018 09:46

  Oczekiwane przez BGŻ BNPP synergie po przejęciu Raiffeisen Bank Polska dość ambitne (opinia)

 • 10.04.2018 08:43

  Bank BGŻ BNP Paribas kupi część działalności RBPL za 3,25 mld zł, fuzja operacyjna w '19 (opis)

 • 10.04.2018 08:36

  BGŻ BNPP szacuje ok. 500 mln zł synergii kosztowych po przejęciu Raiffeisen Bank Polska (opis)

 • 10.04.2018 08:18

  BGŻ BNP Paribas po przejęciu Raiffeisen Bank Polska szacuje ok. 500 mln zł synergii kosztowych

 • 10.04.2018 08:14

  Bank BGŻ BNP Paribas kupi podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska za 3,25 mld zł

 • 10.04.2018 08:05

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (19/2018) Prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 10.04.2018 08:03

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (18/2018) Umowa Transakcyjna w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 10.04.2018 08:02

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (17/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o włączeniu się do negocjacji mających na celu nabycie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 29.03.2018 13:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (16/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 28.03.2018 17:35

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (15/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 20.03.2018 18:05

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (14/2018) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 16.03.2018 19:44

  KNF zaleca BGŻ BNP Paribas zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie zysku za '17

 • 16.03.2018 19:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (13/2018) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych

 • 16.03.2018 14:22

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (12/2018) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 14.03.2018 12:31

  BGŻ BNP skonkretyzuje plany rozwojowe w kwietniu

 • 14.03.2018 11:56

  BGŻ BNP Paribas liczy na spadek kosztów ryzyka poniżej 60 pb w ‘18

 • 14.03.2018 11:45

  BGŻ BNP chce pozyskać z emisji istotnie więcej niż 400 mln zł

 • 14.03.2018 08:06

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w '17 wyniósł 279,7 mln zł

 • 14.03.2018 07:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 14.03.2018 07:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 05.03.2018 12:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (11/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2017

 • 19.02.2018 16:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (10/2018) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 06.02.2018 17:56

  BGŻ BNP Paribas planuje emisję akcji ze względu na wskaźniki wypłacalności

 • 06.02.2018 17:40

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (9/2018) Współczynniki kapitałowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz zamiar nowej emisji akcji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 24.01.2018 14:47

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 23 stycznia 2018 roku

 • 23.01.2018 17:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (7/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 23 stycznia 2018 roku

 • 23.01.2018 13:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (6/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.01.2018 10:52

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (5/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 18.01.2018 13:12

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2018

 • 18.01.2018 13:04

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (3/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 10.01.2018 11:43

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (2/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 04.01.2018 11:58

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (1/2018) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 29.12.2017 18:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (41/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 28.12.2017 16:35

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (40/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.12.2017 14:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (39/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.12.2017 07:31

  Moody's podniósł rating mBanku, B. Millennium i BGŻ BNP Paribas, potwierdził rating PKO BP

 • 19.12.2017 23:32

  Moody's podniósł długoterminowy rating depozytów Banku BGŻ BNP Paribas

 • 19.12.2017 21:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (38/2017) Podwyższenie ocen ratingowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez agencję Moody's

 • 19.12.2017 17:40

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (37/2017) Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych - finalizacja transakcji

 • 18.12.2017 18:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (36/2017) Podpisanie Porozumienia wykonawczego do Warunkowej umowy sprzedaży udziałów w BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

 • 15.12.2017 18:10

  KNF obniżyła do 0,60 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas

 • 15.12.2017 17:51

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (35/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku - ujęcie skonsolidowane

 • 15.12.2017 17:48

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (34/2017) Aneksy do umów pożyczek podporządkowanych - zgody Komisji Nadzoru Finansowego

 • 12.12.2017 10:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (33/2017) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 11.12.2017 20:05

  BGŻ BNP Paribas ma szereg umów dot. sekurytyzacji części portfela wartej 2,3 mld zł

 • 11.12.2017 19:44

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (32/2017) Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych - podpisanie umów

 • 07.12.2017 16:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (31/2017) Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia

 • 06.12.2017 14:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (30/2017) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 05.12.2017 15:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (29/2017) Warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. - realizacja warunku zawieszającego

 • 04.12.2017 16:46

  BGŻ BNP Paribas ma zgodę RN na sekurytyzację portfela kredytów konsumpcyjnych

 • 04.12.2017 16:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (28/2017) Sekurytyzacja portfela kredytów konsumpcyjnych - zgoda Rady Nadzorczej

 • 28.11.2017 15:44

  KNF obniżyła do 0,62 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych BGŻ BNP Paribas

 • 28.11.2017 15:37

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (27/2017) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku

 • 27.11.2017 18:20

  KNF chce utrzymać BGŻ BNP Paribas bufor O-SII w wysokości 0,25 proc.

 • 27.11.2017 18:14

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (26/2017) Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu sy

 • 23.11.2017 19:09

  Bank BGŻ BNP Paribas może zaliczyć zysk za I półrocze '17 do kapitału podstawowego Tier 1

 • 23.11.2017 18:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (25/2017) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku

 • 20.11.2017 18:35

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (24/2017) Zawarcie aneksów do umów pożyczek podporządkowanych

 • 15.11.2017 15:43

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (23/2017) Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.

 • 09.11.2017 08:11

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w III kw.'17 wyniósł 109,8 mln zł

 • 09.11.2017 07:23

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 08.11.2017 16:21

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (22/2017) Wniosek do KNF o zezwolenie na zaliczenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku

 • 30.10.2017 18:27

  Skonsolidowany wynik netto BGŻ BNP Paribas za IV kw. będzie niższy o ok. 8,9 mln zł

 • 30.10.2017 18:06

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (21/2017) Zgoda Rady Nadzorczej Banku na zbycie przez Bank 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o.

 • 26.10.2017 10:59

  Przemysław Gdański pokieruje pracami zarządu BGŻ BNP Paribas

 • 26.10.2017 10:43

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (20/2017) Powołanie Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 02.10.2017 13:32

  Nowe regulacje ws. kredytów walutowych obniżą zyski banków o 16-38 proc. - Moody's (opis)

 • 21.09.2017 16:52

  Tomasz Bogus rezygnuje ze stanowiska prezesa BGŻ BNP Paribas

 • 21.09.2017 16:50

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (19/2017) Przedłużenie umowy na przegląd i badanie sprawozdań finansowych

 • 21.09.2017 16:46

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (18/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.09.2017 15:49

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (17/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 13.09.2017 18:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (16/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 31.08.2017 08:12

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w II kw.'17 wyniósł 81,2 mln zł, wzrost 143,4 proc. rdr

 • 31.08.2017 07:16

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.06.2017 17:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (15/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.06.2017 17:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.06.2017 17:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (13/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku

 • 02.06.2017 14:54

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (12/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 29.05.2017 17:52

  Skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I BGŻ BNP Paribas poniżej zaleceń KNF

 • 29.05.2017 17:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (11/2017) Współczynniki kapitałowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.05.2017 17:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (10/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 19.05.2017 14:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (9/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.05.2017 10:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (8/2017) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 15.05.2017 15:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (7/2017) Umorzenie certyfikatów depozytowych

 • 11.05.2017 07:56

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w I kw.'17 wyniósł 39,6 mln zł, wzrost 26,5 proc. rdr

 • 11.05.2017 07:12

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 09:36

  BM Banku BGŻ BNP Paribas rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla CDRL od "kupuj"

 • 26.04.2017 14:53

  Łączne składki Banku BGŻ BNP Paribas na BFG wliczone w ciężar I kw. '17 wynoszą 41,42 mln zł

 • 26.04.2017 14:40

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (6/2017) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r.

 • 05.04.2017 14:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (5/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 02.04.2017 20:48

  BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Bank Millennium - według UOKiK z niejasnymi zasadami ustalania kursów walut

 • 17.03.2017 14:19

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (4/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 16.03.2017 12:18

  BGŻ BNP Paribas liczy w '17 na istotnie wyższą zyskowność, ale cel ROE się oddala

 • 16.03.2017 08:31

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w '16 wyniósł 76,9 mln zł

 • 16.03.2017 07:53

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 07:52

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 17:53

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (3/2017) Uchwała Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas S.A. w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok 2016 Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.03.2017 16:56

  Zarząd BGŻ BNP Paribas rekomenduje zatrzymanie zysku za '16, zgodnie z zaleceniem KNF

 • 10.03.2017 16:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (2/2017) Indywidualne zalecenie dywidendowe KNF za rok 2016 oraz rekomendacja Zarządu Banku dotycząca niewypłacania dywidendy za rok 2016.

 • 31.01.2017 16:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w roku obrotowym 2017

 • 30.01.2017 14:17

  Zmiana modelu sprzedaży funduszy od '18 bardzo realna - Skorulski, TFI BGŻ BNP Paribas (wywiad)

 • 25.01.2017 08:05

  Akcje najlepszą inwestycją w 2017 r. – Lerski, TFI BGŻ BNP Paribas (wywiad)

 • 27.12.2016 17:40

  KNF zaleciła BGŻ BNP Paribas utrzymywanie dodatkowego wymogu kapitałowego

 • 27.12.2016 17:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (39/2016) Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 27.12.2016 16:10

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (38/2016) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczki podporządkowanej do kalkulacji kapitału Tier II Banku.

 • 22.12.2016 17:13

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (37/2016) Decyzja KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2016 roku

 • 30.11.2016 16:24

  Zarząd BGŻ BNP Paribas nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy za '16

 • 30.11.2016 16:10

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (36/2016) Wniosek do KNF o zezwolenie na włączenie do Tier 1 zysku netto za pierwsze półrocze 2016 roku

 • 22.11.2016 18:44

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (35/2016) Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

 • 10.11.2016 07:37

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 19.10.2016 15:45

  KNF zaleca BGŻ BNP Paribas utrzymanie funduszy na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,71 p.p.

 • 19.10.2016 15:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (34/2016) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 06.10.2016 14:34

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (33/2016) Identyfikacja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 30.09.2016 10:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (32/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 28.09.2016 11:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (31/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 11:25

  Koszty integracji w BGŻ BNP Paribas w II poł. '16 będą niższe niż w I poł., ale nadal znaczące

 • 31.08.2016 07:59

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w I poł. 2016 r. wyniósł 64,6 mln zł

 • 31.08.2016 07:25

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 18.08.2016 16:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (30/2016) Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia

 • 09.08.2016 14:26

  KNF chce nałożyć na BGŻ BNP Paribas 0,25 proc. buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 09.08.2016 14:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (29/2016) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 14.07.2016 16:04

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (28/2016) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.06.2016 19:33

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.06.2016 19:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Powołanie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję

 • 30.06.2016 19:25

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 17.06.2016 17:13

  Bank BGŻ BNP Paribas otrzyma 6,9 mln euro w gotówce z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 17.06.2016 17:02

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - aktualizacja

 • 16.06.2016 15:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 09.06.2016 14:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

 • 01.06.2016 11:18

  BGŻ BNP Paribas połączył się z Sygma Bankiem, rozpoczyna rebranding (opis)

 • 01.06.2016 09:51

  BGŻ BNP Paribas połączył się z Sygma Bankiem, rozpoczyna rebranding

 • 31.05.2016 18:58

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiana terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas SA dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas SA

 • 31.05.2016 16:11

  KNF zgodziła się na wydłużenie terminu na zwiększenie płynności akcji BGŻ BNP Paribas

 • 31.05.2016 09:53

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

 • 18.05.2016 07:59

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

 • 16.05.2016 08:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

 • 13.05.2016 12:12

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.05.2016 07:48

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.04.2016 17:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiany w składzie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 20.04.2016 13:04

  TFI BGŻ BNP Paribas poleca akcje w Europie i Japonii, rynki wschodzące mogą wrócić do łask (opinia)

 • 19.04.2016 17:38

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

 • 19.04.2016 17:28

  KNF zgodziła się na połączenie BGŻ BNP Paribas i Sygma Bank Polska

 • 13.04.2016 12:09

  BGŻ BNP Paribas będzie rozwijał się organicznie, chce mieć w '18 ponad 5 proc. rynku

 • 13.04.2016 08:35

  BGŻ BNP Paribas chce mieć w '18 ponad 5 proc. rynku, ROE ok. 10 proc. (opis)

 • 13.04.2016 07:59

  BGŻ BNP chce mieć w '18 ponad 5 proc. rynku, ROE ok. 10 proc.

 • 13.04.2016 07:50

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ogłasza aktualizację strategii na lata 2016-2018 - informacja o głównych celach Strategii

 • 01.04.2016 09:15

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 31.03.2016 07:34

  Citigroup zaleca sprzedaż akcji BGŻ BNP Paribas

 • 30.03.2016 14:06

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 29.03.2016 08:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

 • 24.03.2016 17:24

  KNF zaleca BGŻ BNP Paribas zwiększenie funduszy własnych przez zatrzymanie całości zysku

 • 24.03.2016 16:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zalecenia KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku w ujęciu skonsolidowanym oraz w sprawie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank całości zysku wypracowanego w 2015 r.

 • 21.03.2016 13:24

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu

 • 17.03.2016 10:55

  Fuzja operacyjna BGŻ BNP Paribas z Sygmą na początku ‘17

 • 17.03.2016 08:27

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w '15 spadł do 13,3 mln zł z 138 mln zł w '14

 • 17.03.2016 07:48

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 07:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 14.03.2016 17:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.02.2016 15:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

 • 26.02.2016 13:59

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 29.01.2016 18:21

  Bank BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie pożyczek podporządkowanych do kalkulacji Tier 2

 • 29.01.2016 17:42

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Decyzje KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie pożyczek podporządkowanych do funduszy uzupełniających Banku.

 • 21.01.2016 10:15

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 19.01.2016 18:41

  Bank BGŻ BNP Paribas szacuje spadek zysku w '16 z powodu nowego podatku na ok. 200 mln zł

 • 19.01.2016 18:29

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 08.01.2016 16:18

  BGŻ BNP Paribas wpłaci 38,2 mln zł na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • 08.01.2016 16:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Aktualizacja informacji o wysokości składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • 30.12.2015 19:44

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym - pożyczki podporządkowane

 • 30.12.2015 10:36

  Bank BGŻ BNP Paribas sprzedał wszystkie akcje Odlewni Polskich

 • 29.12.2015 16:39

  Bank BGŻ BNP Paribas liczy na około 8,7 mln euro z transakcji przejęcia Visa Europe

 • 29.12.2015 16:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 28.12.2015 12:18

  Sektor bankowy w Polsce znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji - NWAI (opinia)

 • 17.12.2015 10:38

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.12.2015 16:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 10.12.2015 17:31

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uzgodnienie planu połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

 • 09.12.2015 17:39

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 01.12.2015 15:36

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Nabycie akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.11.2015 18:47

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

 • 24.11.2015 18:50

  Europejskie testy wskazują, że polski sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny

 • 24.11.2015 18:27

  BGŻ BNP Paribas szacuje, że będzie musiał wnieść ok. 93 mln zł na SK Bank

 • 24.11.2015 18:23

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o dodatkowej wpłacie banków na wypłatę z funduszu ochrony środków gwarantowanych.

 • 19.11.2015 14:22

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.11.2015 18:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zamiar połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

 • 18.11.2015 14:23

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 17.11.2015 17:50

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Spełnienie się kolejnego warunku zawieszającego do zawarcia umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.11.2015 17:46

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Program emisji Bankowych Papierów Wartościowych i obligacji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.11.2015 08:38

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w III kw. wyniósł 40,4 mln zł, spadek 41 proc. rdr

 • 12.11.2015 07:41

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 08:04

  BGŻ BNP Paribas w IV kw. utworzy 30 mln zł rezerwy na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • 04.11.2015 07:57

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Utworzenie rezerwy na składkę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

 • 24.10.2015 14:17

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku

 • 07.10.2015 15:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja aktualizująca dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A.

 • 02.09.2015 12:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 01.09.2015 17:59

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 01.09.2015 17:51

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 01.09.2015 10:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wejście w życie rezygnacji członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz uchwał dotyczących powołania członków zarządu

 • 31.08.2015 18:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 31.08.2015 11:53

  Bank BGŻ BNP Paribas chce w I poł. ’16 połączyć się z Sygma Bankiem

 • 31.08.2015 09:06

  Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas w I poł. 2015 r. wyniósł 17,8 mln zł

 • 31.08.2015 08:03

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.08.2015 15:18

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Spełnienie się warunku wejścia w życie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 12.08.2015 15:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2015 z dnia 21 maja 2015 r.

 • 06.08.2015 16:02

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 04.08.2015 17:08

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Informacja dotycząca przedwstępnej umowy nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A.

 • 30.07.2015 12:32

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiana uchwały Rady Nadzorczej w sprawie warunkowego powołania Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.07.2015 12:30

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiana terminu wejścia w życie rezygnacji Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 28.07.2015 18:51

  BGŻ BNP Paribas kupi Sygma Bank Polska za 200 mln zł

 • 28.07.2015 18:11

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zawarcie przedwstępnych umów nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A.

 • 27.07.2015 07:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Rezygnacja Członka Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 03.07.2015 21:07

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH

 • 24.06.2015 11:42

  Placówki BGŻ i BNP Paribas będą działać pod wspólną marką BGŻ BNP Paribas

 • 23.06.2015 13:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas SA

 • 19.06.2015 18:01

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 19.06.2015 17:58

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 18.06.2015 17:26

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Powołanie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na nową kadencję

 • 15.06.2015 16:27

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.06.2015 14:02

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zakończenie współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 11.06.2015 20:45

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 29.05.2015 14:02

  GPW: Komunikat - zmiana nazwy skróconej BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

 • 22.05.2015 17:41

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.05.2015 11:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Moody's podwyższa oceny ratingowe dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 22.05.2015 11:12

  Moody's dokonał przeglądu ocen 10 polskich banków w związku ze zmianą metodologii (popr.)

 • 21.05.2015 19:16

  Moody's dokonał przeglądu ocen 10 polskich banków w związku ze zmianą metodologii

 • 21.05.2015 08:08

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 15.05.2015 16:54

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 10 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą "Bank BGŻ BNP Paribas S.A.") sporządzonego w związku z połączeniem Banku G

 • 15.05.2015 08:31

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Umorzenie certyfikatów depozytowych wyemitowanych przez Bank BGŻ S.A.

 • 14.05.2015 18:28

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 14.05.2015 09:05

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za I kwartał 2015 roku

 • 14.05.2015 08:56

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 12.05.2015 19:06

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

 • 12.05.2015 19:04

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz w sprawie wykluczenia z obr

 • 07.05.2015 10:59

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ustalenia dnia referencyjnego

 • 06.05.2015 17:40

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zawiadomienie BNP Paribas Fortis SA/NV o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 06.05.2015 17:34

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zawiadomienie BNP PARIBAS SA o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.05.2015 16:24

  BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 9 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (obecnie działającego pod firmą "Bank BGŻ BNP Paribas S.A.") sporządzonego w związku z połączeniem Banku Go

 • 04.05.2015 11:21

  BGŻ BNP Paribas za ’15 nie wypłaci dywidendy, chce poprawić C/I do poniżej 60 proc.

 • 30.04.2015 14:44

  Synergie z połączenia BGŻ z BNP Paribas Polska wynieść mają 350 mln zł w '17

 • 30.04.2015 14:27

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. - planowane synergie

 • 30.04.2015 14:24

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Powołanie członków Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.04.2015 13:19

  Tomasz Bogus nowym prezesem BGŻ BNP Paribas

 • 30.04.2015 12:54

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Warunkowe powołanie na Prezesa Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.04.2015 12:48

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz powzięcie informacji o zamiarze akcjonariusza BGŻ BNP Paribas S.A. dotyczącej jego powołania do Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.04.2015 12:21

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Spełnienie się ostatniego warunku powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 30.04.2015 12:18

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., zmian statutu i podwyższenia kapitału zakładowego oraz spełnienie się warunku określonego w uchwale Zarzą

 • 29.04.2015 17:30

  BNP Paribas Polska i BGŻ utworzą po około 50 mln zł rezerw w związku z połączeniem

 • 29.04.2015 16:56

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Wskazanie dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 29.04.2015 16:53

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Utworzenie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia oraz rezerwy związanej z likwidacją oddziałów Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 29.04.2015 11:20

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 8 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 28.04.2015 17:40

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Spełnienie się jednego z warunków powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 24.04.2015 13:43

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 23.04.2015 14:23

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BGŻ S.A.

 • 16.04.2015 17:31

  GPW zawiesza obrót akcjami BNP Paribas Bank Polska od 27 kwietnia

 • 16.04.2015 14:18

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 7 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 10.04.2015 18:01

  EBC zgodził się na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska

 • 10.04.2015 17:51

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Uzyskanie decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wydanej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zezwalającej na planowane połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 09.04.2015 17:09

  KNF zgodziła się na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska (aktl.)

 • 09.04.2015 16:53

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Uzyskanie zezwolenia i decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 09.04.2015 15:56

  KNF zgodziła się na połączenie BGŻ z BNP Paribas Bank Polska

 • 30.03.2015 09:49

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

 • 27.03.2015 10:51

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

 • 25.03.2015 18:45

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 20.03.2015 16:54

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 5 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 20.03.2015 16:33

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Rezygnacje członków Zarządu Banku BGŻ S.A.

 • 20.03.2015 16:32

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Powołanie nowego członka Zarządu Banku

 • 19.03.2015 17:28

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

 • 18.03.2015 16:10

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Moody's potwierdza oceny ratingowe Banku po wprowadzeniu nowej Metodologii ocen ratingowych

 • 11.03.2015 15:34

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 10.03.2015 12:00

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 3 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 06.03.2015 13:03

  BNP Paribas BP najprawdopodobniej przed fuzją z BGŻ utworzy rezerwę restrukturyzacyjną

 • 05.03.2015 18:55

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 05.03.2015 08:46

  BGŻ po połączeniu z BNPP Polska zwolni w ramach zwolnień grupowych do 1.800 osób

 • 05.03.2015 08:33

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 05.03.2015 07:56

  Zysk netto grupy Banku BGŻ w '14 wyniósł 138 mln zł; spadek o 13,8 proc. rdr

 • 05.03.2015 07:39

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 05.03.2015 07:37

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 03.03.2015 09:07

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska

 • 25.02.2015 18:58

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 25 lutego 2015 r.

 • 25.02.2015 18:46

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte w dniu 25 lutego 2015 r.

 • 18.02.2015 17:05

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zmienione projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. oraz podtrzymanie pisemnego stanowiska Zarząd

 • 17.02.2015 17:59

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A..

 • 16.02.2015 16:23

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. sporządzonego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

 • 09.02.2015 14:31

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu

 • 03.02.2015 22:42

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Zawarcie Uzgodnienia z organizacjami związkowymi

 • 29.01.2015 17:56

  BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA Warunkowe powołanie na wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.