Atrem SA

skrót: ATR

Ostatnie notowanie z: 18.02.2019 13:47

Aktualny kurs2,08   0,48 %0,01 zł
Otwarcie2,070,00%
Minimum2,070,00%
Maksimum2,080,48%
Wolumen (szt.) 8000
Kurs odniesienia2,07
Widełki dolne1,87
Widełki górne2,27
Obroty (tyś. zł)17
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
215 5002,05
214 0002,04
514 0502,03
811 1452,02
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,091 000 1
2,101 490 2
2,111 800 2
2,124 350 6
Spółka wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki. Realizuje projekty, które w zależności od potrzeb bazują na rozwiązaniach gotowych lub wymagają wykonania elementów niestandardowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Śniatała Konrad4 117 83844,61%7 722 67655,61%
Quercus TFI SAportfele1 863 82720,19%1 863 82713,42%
Nationale-Nederlanden OFEportfel828 0008,97%828 0005,96%
Korytowski Marek631 9056,84%1 201 8108,65%
Śniatała Gabriela480 8575,20%961 7146,92%

Kategoria • 12.02.2019 14:09

  ATREM SA (4/2019) Otrzymanie od akcjonariuszy założycieli zawiadomień o woli uczestniczenia w wezwaniu ogłoszonym przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy i zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do g

 • 11.02.2019 18:12

  Immobile ogłosił wezwanie na Atrem; oferuje 2,07 zł za akcję na okaziciela (opis)

 • 11.02.2019 17:48

  Immobile ogłosił wezwanie na Atrem; oferuje 2,07 zł za akcję na okaziciela

 • 28.01.2019 12:02

  ATREM SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 16.01.2019 13:32

  ATREM SA (2/2019) Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. umów na realizację zamówienia na wykonanie robót objętych Kontraktem V: "Centralny System Sterowania proces

 • 02.01.2019 15:41

  Oferta konsorcjum z Atremem za 39,9 mln zł netto wybrana w przetargu MPWiK w Lublinie

 • 02.01.2019 15:14

  ATREM SA (1/2019) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. na realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V:"C

 • 21.12.2018 10:27

  ATREM SA (40/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 12.12.2018 13:58

  Spółka zależna Atremu ma umowę z Budimeksem o wartości 19 mln zł netto

 • 12.12.2018 13:46

  ATREM SA (39/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta umowy ze spółką BUDIMEX S.A. w przedmiocie wykonania prac elektroenergetycznych i elektrycznych w ramach zamówienia pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą

 • 23.11.2018 12:47

  ATREM SA (38/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta szeregu umów ze spółką PCC Rokita S.A.

 • 13.11.2018 08:13

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.10.2018 14:10

  ATREM SA (37/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia "Modernizacja stacji R-163 Milicz"

 • 03.10.2018 15:13

  ATREM SA (36/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. "Modernizacja stacji R-163 Milicz"

 • 02.10.2018 15:15

  ATREM SA (35/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez mode

 • 02.10.2018 10:13

  ATREM SA (34/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 02.10.2018 10:05

  ATREM SA (33/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 27.09.2018 14:18

  ATREM SA (32/2018) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 13.09.2018 15:07

  ATREM SA (31/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudow

 • 11.09.2018 08:29

  ATREM SA (30/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez moder

 • 06.09.2018 12:39

  ATREM SA (29/2018) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 28.08.2018 13:10

  ATREM SA (28/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

 • 28.08.2018 08:39

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 09.08.2018 07:21

  ATREM SA (27/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa stacji elektroenergetycznej RS110 kV Janikowo

 • 02.08.2018 13:46

  ATREM SA (26/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez mode

 • 24.07.2018 15:25

  ATREM SA (25/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

 • 24.07.2018 09:19

  ATREM SA (24/2018) Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE" w ramach umowy o dofinansowani

 • 20.07.2018 12:15

  ATREM SA (23/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A."

 • 12.07.2018 10:18

  Oferta spółki zależnej Atremu za 11,8 mln zł wybrana w przetargu Enei Operator

 • 12.07.2018 10:07

  ATREM SA (22/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez moder

 • 10.07.2018 13:41

  ATREM SA (21/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

 • 22.06.2018 12:37

  ATREM SA (20/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez spółkę ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. "Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S

 • 20.06.2018 14:14

  ATREM SA (19/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy b

 • 19.06.2018 15:51

  ATREM SA (18/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE" w ramach umowy o dofinansowanie

 • 19.06.2018 13:05

  ATREM SA (17/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 19.06.2018 12:58

  ATREM SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 13:17

  ATREM SA (15/2018) Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje

 • 11.06.2018 13:10

  ATREM SA (14/2018) Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

 • 11.06.2018 13:00

  ATREM SA (13/2018) Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

 • 08.06.2018 14:03

  ATREM SA (12/2018) Wystąpienie przez Emitenta z postępowania arbitrażowego objętego wnioskiem o arbitraż złożonym do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force T

 • 05.06.2018 16:33

  ATREM SA (11/2018) Informacja, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie, o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki

 • 22.05.2018 15:44

  ATREM SA (10/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku

 • 22.05.2018 15:42

  ATREM SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A.

 • 16.05.2018 17:42

  ATREM SA (8/2018) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 15.05.2018 08:57

  Portfel zleceń grupy Atrem na '18 wynosi 112,4 mln zł

 • 15.05.2018 07:54

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.04.2018 10:01

  ATREM SA (7/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem"

 • 04.04.2018 10:33

  ATREM SA (6/2018) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 20.03.2018 17:44

  ATREM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 17:43

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 09.03.2018 16:07

  ATREM SA (5/2018) Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania).

 • 22.02.2018 15:01

  Konsorcjum w składzie z Techmadex i Atrem, złożyło pozew o 2,647 mln zł przeciwko Gaz-System

 • 22.02.2018 14:18

  ATREM SA (4/2018) Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 30.01.2018 16:06

  ATREM SA (3/2018) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej"

 • 11.01.2018 12:36

  ATREM SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 05.01.2018 19:47

  ATREM SA (1/2018) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej"

 • 20.12.2017 10:15

  ATREM SA (38/2017) Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

 • 15.12.2017 13:51

  ATREM SA (37/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • 08.12.2017 11:03

  ATREM SA (36/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

 • 09.11.2017 08:30

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.11.2017 08:42

  ATREM SA (35/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 16.10.2017 14:41

  ATREM SA (34/2017) Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie systemu zasilania i automatyki dla systemu BHS na potrzeby nowego terminala na lotnisku Dalaman w Turcji.

 • 06.10.2017 15:00

  ATREM SA (33/2017) Otrzymanie informacji o wypłacie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez Lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 03.10.2017 15:52

  ATREM SA (32/2017) Zawarcie przez ATREM S.A. umowy ze spółką Dimark S.A. z siedzibą w Złotkowie na wykonanie prac na potrzeby inwestycji związanej z modernizacją Systemu Automatycznego Sortowania Bagażu Terminalu 1 na lotnisku Moskwa Domodiedowo

 • 02.10.2017 15:38

  ATREM SA (31/2017) Wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o oddaleniu wniosku Konsorcjum z udziałem Emitenta o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

 • 28.09.2017 13:15

  ATREM SA (30/2017) Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A. na realizację Zamówienia pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budy

 • 05.09.2017 13:14

  ATREM SA (29/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci SN-15kV

 • 31.08.2017 12:17

  ATREM SA (28/2017) Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z POCZTA POLSKA S.A. na realizację zamówienia na zakup Maszyny do opracowywania (sortowania) przesyłek

 • 25.08.2017 08:07

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 15:22

  ATREM SA (27/2017) Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta na realizację Zamówienia pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozyt

 • 11.08.2017 09:32

  ATREM SA (26/2017) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Recz wraz z powiązaniami sieci S

 • 10.08.2017 15:36

  Poczta Polska wybrała ofertę konsorcjum z udziałem Atremu o wartości 39 mln zł

 • 10.08.2017 15:02

  ATREM SA (25/2017) Otrzymanie informacji o wyborze przez POCZTA POLSKA S.A. oferty konsorcjum z udziałem Emitenta na realizację zamówienia na zakup Maszyny do opracowywania (sortowania) przesyłek

 • 20.07.2017 13:45

  ATREM SA (24/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o.o. umowy z Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Słowacji (Zamawiający) na realizację prac w ramach zamówienia: Budowa zakładu produkcyjnego

 • 20.07.2017 10:10

  ATREM SA (23/2017) Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

 • 29.06.2017 16:48

  ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 29.06.2017 16:42

  ATREM SA (21/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 16:20

  ATREM SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 29.06.2017 r.

 • 28.06.2017 14:32

  ATREM SA (19/2017) Cofnięcie pozwu dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta bez zrzeczenia się roszczenia

 • 19.06.2017 18:27

  ATREM SA (18/2017) Złożenie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wytoczeniem powództwa

 • 14.06.2017 11:23

  ATREM SA (17/2017) Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

 • 12.06.2017 15:41

  ATREM SA (16/2017) Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje

 • 12.06.2017 15:35

  ATREM SA (15/2017) postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

 • 12.06.2017 14:28

  ATREM SA (14/2017) Zmiana postanowień umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

 • 08.06.2017 11:01

  ATREM SA (13/2017) Otrzymanie zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej Atrem S.A.

 • 02.06.2017 12:36

  ATREM SA (12/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017

 • 01.06.2017 15:31

  ATREM SA (11/2017) Otrzymanie informacji o wpłynięciu do ubezpieczyciela (Gwaranta) żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania wniesionej przez lidera Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 29.05.2017 13:18

  ATREM SA (10/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 29.05.2017 13:01

  ATREM SA (9/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 23.05.2017 13:36

  Spółka zależna Atremu zawarła umowę z Enea Operator, o wartości 9,5 mln zł netto

 • 23.05.2017 13:25

  ATREM SA (8/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe"

 • 12.05.2017 08:31

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 13:03

  ATREM SA (7/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką PTB NICKEL Sp. z o.o.

 • 09.05.2017 10:35

  Oferta spółki zależnej Atremu za 9,5 mln zł uznana przez Enea Operator za najkorzystniejszą

 • 09.05.2017 10:13

  ATREM SA (6/2017) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez ENEA Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. Przebudowa stacji WN/SN Piła Południe .

 • 27.03.2017 13:11

  ATREM SA (5/2017) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 17.03.2017 21:41

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 21:40

  ATREM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.02.2017 13:33

  ATREM SA (4/2017) Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni"

 • 12.01.2017 11:55

  ATREM SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 02.01.2017 15:37

  ATREM SA (2/2017) Otrzymanie zawiadomienia z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie kar umownych nałożonych na konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 02.01.2017 14:13

  ATREM SA (1/2017) Zmiana postanowień umowy na wykonanie zamówienia pn: "Budowa "pod klucz" nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV"

 • 19.12.2016 15:13

  ATREM SA (50/2016) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. umowy z Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje"

 • 14.12.2016 15:56

  ATREM SA (49/2016) Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni"

 • 29.11.2016 16:39

  ATREM SA (48/2016) Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 17.11.2016 12:25

  ATREM SA (47/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2016

 • 10.11.2016 15:38

  ATREM SA (46/2016) Zmiana postanowień generalnych umów zlecenia udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej A

 • 10.11.2016 08:29

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 02.11.2016 16:56

  ATREM SA (45/2016) Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

 • 02.11.2016 16:34

  ATREM SA (44/2016) Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje"

 • 26.10.2016 16:11

  ATREM SA (43/2016) Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta na realizację prac w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi"

 • 14.10.2016 14:52

  ATREM SA (42/2016) Zmiana postanowień umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 • 07.10.2016 16:08

  ATREM SA (41/2016) Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta

 • 07.10.2016 11:33

  ATREM SA (40/2016) Zmiana postanowień umowy na realizację zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.

 • 06.10.2016 15:30

  ATREM SA (39/2016) Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni"

 • 30.09.2016 19:12

  Atrem utworzył odpis w wys. 2,02 mln zł, który obciąży wyniki III kw.

 • 30.09.2016 18:36

  ATREM SA (38/2016) Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności wynikającej z zamówienia pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu og

 • 15.09.2016 17:53

  ATREM SA (37/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 06.09.2016 15:59

  ATREM SA (36/2016) Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności

 • 26.08.2016 08:39

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 11:43

  ATREM SA (35/2016) Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

 • 10.08.2016 11:21

  ATREM SA (34/2016) Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 08.08.2016 16:59

  ATREM SA (33/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 26.07.2016 15:31

  ATREM SA (32/2016) Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 21.07.2016 17:34

  ATREM SA (31/2016) Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych

 • 15.07.2016 15:20

  ATREM SA (30/2016) Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 06.07.2016 17:20

  ATREM SA (29/2016) Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem odszkodowania

 • 04.07.2016 18:36

  ATREM SA Otrzymanie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych

 • 04.07.2016 11:45

  ATREM SA Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwały o wprowadzeniu Indywidualnych Standardów Raportowania w spółce ATREM spółka akcyjna

 • 23.06.2016 19:00

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 23.06.2016 18:56

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 23.06.2016 18:50

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 17.06.2016 08:28

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 25.05.2016 19:18

  ATREM SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 25.05.2016 19:17

  Atrem wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję za '15

 • 25.05.2016 19:08

  ATREM SA Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję

 • 25.05.2016 19:03

  ATREM SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.

 • 25.05.2016 19:00

  ATREM SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 maja 2016 r.

 • 25.05.2016 17:47

  ATREM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25.05.2016 r.

 • 13.05.2016 08:33

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 28.04.2016 21:29

  ATREM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 25 maja 2016 roku

 • 28.04.2016 21:20

  ATREM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.04.2016 15:49

  ATREM SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

 • 18.04.2016 15:41

  Zarząd Atremu rekomenduje 0,05 zł dywidendy na akcję

 • 18.04.2016 15:36

  ATREM SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 08.04.2016 15:28

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 01.04.2016 13:23

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 31.03.2016 09:58

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 18.03.2016 08:38

  ATREM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 08:37

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 29.02.2016 13:04

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 16.02.2016 15:38

  ATREM SA Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 11.02.2016 16:33

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 27.01.2016 13:22

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 22.01.2016 14:32

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 14.01.2016 15:16

  ATREM SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 12.01.2016 15:32

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 11.01.2016 18:02

  ATREM SA Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

 • 08.01.2016 15:29

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 08.01.2016 14:34

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 22.12.2015 14:44

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 18.12.2015 09:12

  ATREM SA Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

 • 18.12.2015 09:02

  ATREM SA Korekta raportu bieżącego 52/2015 w zakresie podania brakującego tematu raportu

 • 17.12.2015 14:22

  ATREM SA

 • 03.12.2015 11:35

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 26.11.2015 15:32

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 24.11.2015 12:39

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 13.11.2015 07:38

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.09.2015 19:16

  ATREM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2015

 • 30.09.2015 14:55

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 10.09.2015 15:08

  ATREM SA Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

 • 25.08.2015 17:55

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 25.08.2015 17:54

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 21.08.2015 18:42

  ATREM SA Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2015 r.

 • 20.08.2015 15:40

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 18.08.2015 13:18

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 17.08.2015 15:27

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 05.08.2015 12:10

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 05.08.2015 11:45

  ATREM SA Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta i spółki zależnej od Emitenta

 • 03.08.2015 14:27

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 30.07.2015 15:29

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 28.07.2015 19:11

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 23.07.2015 16:32

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 22.07.2015 18:21

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 17.07.2015 17:12

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 17.07.2015 17:07

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 30.06.2015 12:47

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 23.06.2015 15:39

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej- aktualizacja informacji poufnej

 • 19.06.2015 14:18

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 18.06.2015 10:41

  ATREM SA Korekta raportu bieżącego RB 26/2015: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 11.06.2015 r.

 • 11.06.2015 15:58

  Atrem wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 11.06.2015 15:52

  ATREM SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 11.06.2015 15:45

  ATREM SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

 • 11.06.2015 15:33

  ATREM SA Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 11.06.2015 r.

 • 11.06.2015 14:31

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.06.2015 19:42

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 01.06.2015 16:16

  ATREM SA Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

 • 01.06.2015 14:06

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 29.05.2015 14:01

  ATREM SA Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

 • 29.05.2015 13:51

  ATREM SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku

 • 25.05.2015 15:27

  ATREM SA Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

 • 12.05.2015 16:13

  ATREM SA Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

 • 08.05.2015 15:52

  ATREM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2015 roku

 • 08.05.2015 15:42

  ATREM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 05.05.2015 15:28

  ATREM SA Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

 • 04.05.2015 16:21

  Zarząd Atremu rekomenduje 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 04.05.2015 16:15

  ATREM SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.04.2015 08:20

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 28.04.2015 13:49

  ATREM SA Aneks do umowy znaczącej

 • 27.04.2015 16:55

  ATREM SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

 • 20.04.2015 16:26

  ATREM SA Aneks do umowy znaczącej

 • 16.04.2015 11:57

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 15.04.2015 10:53

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 15.04.2015 10:46

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 24.03.2015 14:49

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 20.03.2015 08:30

  ATREM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 08:27

  ATREM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.03.2015 15:23

  Wartość portfela zamówień Atremu wzrosła do 102 mln zł

 • 26.02.2015 20:54

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 25.02.2015 10:46

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 19.02.2015 15:46

  ATREM SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 16.02.2015 10:51

  ATREM SA Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

 • 02.02.2015 16:25

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 07.01.2015 15:36

  ATREM SA terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.12.2014 16:00

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 08.12.2014 13:05

  ATREM SA aneks do umowy znaczącej

 • 01.12.2014 07:43

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 21.11.2014 16:37

  ATREM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2014

 • 14.11.2014 08:23

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 07.11.2014 16:14

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 04.11.2014 15:40

  ATREM SA wybór oferty spółki zależnej od emitenta

 • 28.10.2014 09:37

  ATREM SA zmiana umowy znaczącej

 • 27.10.2014 14:51

  ATREM SA aneks do umowy znaczącej

 • 08.10.2014 16:44

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 16.09.2014 16:55

  ATREM SA wykreślenie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomości emitenta

 • 16.09.2014 16:50

  ATREM SA zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta

 • 04.09.2014 11:24

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 02.09.2014 16:14

  ATREM SA aneks do umowy znaczącej

 • 29.08.2014 08:36

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 29.08.2014 08:33

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 22.08.2014 09:10

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 21.08.2014 14:57

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. Atremu

 • 21.08.2014 14:50

  ATREM SA ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki

 • 28.07.2014 17:30

  ATREM SA aneks do umowy znaczącej

 • 24.07.2014 16:39

  ATREM SA aneks do umowy znaczącej

 • 24.07.2014 16:36

  ATREM SA - aneks do umowy znaczącej

 • 24.07.2014 16:28

  ATREM SA aneks do umowy znaczącej

 • 23.07.2014 14:18

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 23.07.2014 13:34

  ATREM SA - zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 11.07.2014 12:14

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 11.07.2014 11:39

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 18.06.2014 17:18

  ATREM SA powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

 • 17.06.2014 17:06

  Atrem wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję

 • 17.06.2014 16:53

  ATREM SA uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

 • 17.06.2014 16:47

  ATREM SA Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 17 czerwca 2014 r.

 • 17.06.2014 16:34

  ATREM SA wykaz akcjonariuszy

 • 16.06.2014 16:46

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 03.06.2014 13:43

  ATREM SA wybór oferty emitenta

 • 30.05.2014 17:23

  ATREM SA Zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 26.05.2014 16:36

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 20.05.2014 18:50

  ATREM SA zwołanie ZWZ

 • 20.05.2014 17:49

  ATREM SA - wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych

 • 20.05.2014 17:44

  ATREM SA opinia RN dot. propozycji zarządu w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2013

 • 16.05.2014 19:23

  Zarząd Atremu rekomenduje 0,16 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2014 19:12

  ATREM SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2014 19:09

  ATREM SA przyjęcie polityki dywidendy

 • 15.05.2014 08:23

  ATREM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 09.05.2014 14:56

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 18.04.2014 14:51

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 04.04.2014 19:45

  ATREM SA - zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 02.04.2014 18:11

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 02.04.2014 17:10

  ATREM SA udzielenie przez emitenta gwarancji zwrotu zaliczki

 • 12.03.2014 16:38

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 03.03.2014 17:28

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 12.02.2014 17:31

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 13.01.2014 19:05

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 10.01.2014 16:49

  ATREM SA podpisanie umowy znaczącej - aktualizacja informacji

 • 07.01.2014 11:54

  ATREM SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 05.12.2013 17:05

  Fundusze Allianz mają poniżej 5 proc. głosów na walnym Atremu

 • 05.12.2013 16:55

  ATREM SA ujawnienie stanu posiadania akcji spółki

 • 29.11.2013 08:23

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 21.11.2013 14:24

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 20.11.2013 16:38

  ATREM SA zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości emitenta

 • 20.11.2013 16:29

  ATREM SA zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości emitenta

 • 15.11.2013 15:32

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 08.11.2013 13:32

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 25.10.2013 09:42

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach dla 39 spółek z GPW

 • 24.10.2013 11:42

  ATREM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2013

 • 22.10.2013 14:47

  ATREM SA - zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 22.10.2013 13:10

  ATREM SA wybór oferty konsorcjum z udziałem emitenta

 • 18.10.2013 17:36

  ATREM SA zmiana postanowień umowy znaczącej

 • 23.09.2013 16:27

  ATREM SA wykreślenie hipoteki łącznej zwykłej oraz łącznej kaucyjnej ustanowionej na nieruchomości emitenta

 • 23.09.2013 16:20

  ATREM SA zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości emitenta

 • 19.09.2013 15:04

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 17.09.2013 11:05

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 16.09.2013 17:31

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 13.09.2013 11:45

  DM BZ WBK podwyższył cenę docelową Atremu do 8,2 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"

 • 10.09.2013 12:57

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 05.09.2013 16:42

  Atrem wygrał przetarg w Europol Gazie za 13,6 mln zł, portfel wzrośnie do 170 mln zł

 • 05.09.2013 15:49

  ATREM SA wybór oferty emitenta

 • 30.08.2013 18:37

  ATREM SA przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego

 • 30.08.2013 12:11

  Portfel zamówień grupy Atrem ma obecnie wartość 157 mln zł

 • 30.08.2013 12:02

  ATREM SA zawarcie umowy znaczącej

 • 30.08.2013 08:32

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 30.08.2013 08:28

  ATREM SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS