Alior Bank SA

skrót: ALR

Ostatnie notowanie z: 22.11.2017 13:50

Aktualny kurs73,92   0,30 %0,22 zł
Otwarcie73,65-0,07%
Minimum73,02-0,92%
Maksimum73,960,35%
Wolumen (szt.) 69672
Kurs odniesienia73,70
Widełki dolne66,29
Widełki górne81,01
Obroty (tyś. zł)5130
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
189973,00
288172,91
160972,83
110072,82
190572,78
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
73,50433 4
73,56866 1
73,587 000 1
73,59100 1
73,64926 2
Alior Bank SA jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU SAwraz z PZU Życia SA14 517 14719,96%14 417 14719,82%
EBOiR5 614 0357,72%5 614 0357,72%
OFE Aviva BZ WBKWZA4 000 0005,50%4 000 0005,50%
Alior Lux S.a r. l. & Co. S.C.A.3 828 6735,26%3 828 6735,26%

Kategoria • 18.04.2013 18:05

  ALIOR BANK SA likwidacja jednostki zależnej od emitenta

 • 09.05.2013 07:46

  ALIOR BANK SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 09.05.2013 07:50

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '13 wyniósł 90,5 mln zł, wobec konsensusu 87,1 mln zł

 • 09.05.2013 08:04

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2013 10:05

  Alior Bank chce utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie zbliżonym do I kw. (wywiad)

 • 10.05.2013 11:38

  Citigroup podniósł cenę docelową dla Alior Bank do 97zł z 94zł

 • 10.05.2013 18:38

  ALIOR BANK SA wzrost zaangażowania banku - wartość umowy znaczącej

 • 10.05.2013 18:39

  ALIOR BANK SA zaangażowanie banku o wartości umowy znaczącej

 • 16.05.2013 08:56

  Alior Bank po sesji 31 maja wejdzie do indeksu MSCI Poland, a Asseco Poland go opuści

 • 17.05.2013 08:00

  Renaissance Capital rekomenduje "kupuj" Alior Bank, cena docelowa 87,9 zł

 • 05.06.2013 14:25

  Alior Bank może wkrótce wyjść na rynek z emisją obligacji

 • 07.06.2013 11:40

  Alior Bank chce pozyskać w II kw. więcej klientów niż w I kw.

 • 07.06.2013 17:39

  ALIOR BANK SA zawiadomienie o transakcjach na akcjach banku oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - korekta

 • 07.06.2013 17:45

  ALIOR BANK SA skorygowane zawiadomienie o transakcjach na akcjach banku - korekta

 • 12.06.2013 16:40

  ALIOR BANK SA korekta skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2012

 • 12.06.2013 16:58

  ALIOR BANK SA korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.

 • 12.06.2013 18:21

  ALIOR BANK SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2012 RS

 • 12.06.2013 18:25

  ALIOR BANK SA raport okresowy roczny za 2012 R

 • 12.06.2013 19:11

  ALIOR BANK SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 17.06.2013 17:46

  ALIOR BANK SA zawiadomienie o transakcjach na akcjach banku

 • 18.06.2013 09:07

  JP Morgan podniósł cenę docelową akcji Alior Banku do 121 zł

 • 18.06.2013 09:55

  Morgan Stanley preferuje z polskich banków Alior, BZ WBK i PKO BP

 • 19.06.2013 19:57

  ALIOR BANK SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 19.06.2013 20:04

  ALIOR BANK SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 20.06.2013 17:14

  ALIOR BANK SA - wykaz akcjonariuszy

 • 21.06.2013 16:09

  ALIOR BANK SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 19 czerwca 2013 r., w tym uchwała o zmianie Statutu - korekta

 • 24.06.2013 09:51

  Barclays podnosi wycenę akcji Alior Banku do 113,4 zł

 • 25.06.2013 16:35

  ALIOR BANK SA zaangażowanie banku o wartości umowy znaczącej

 • 27.06.2013 15:55

  ALIOR BANK SA - ustalenie tekstu jednolitego statutu banku

 • 27.06.2013 17:14

  ALIOR BANK SA zaangażowanie banku o wartości umowy znaczącej

 • 28.06.2013 15:56

  ALIOR BANK SA - emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji

 • 01.07.2013 16:26

  ALIOR BANK SA zaangażowanie banku o wartości umowy znaczącej

 • 04.07.2013 12:30

  6 banków chce do końca '13 uruchomić wspólny standard płatności mobilnych oparty na IKO

 • 16.07.2013 09:51

  Espirito Santo rekomenduje "sprzedaj" Alior Bank; cena docelowa 78 zł

 • 18.07.2013 16:50

  ALIOR BANK SA - rejestracja zmian statutu

 • 31.07.2013 14:56

  ALIOR BANK SA wzrost zaangażowania Banku - wartość umowy znaczącej

 • 08.08.2013 07:57

  ALIOR BANK SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 08.08.2013 08:02

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '13 wyniósł 81,3 mln zł, wobec konsensusu 89,2 mln zł

 • 08.08.2013 08:04

  Wyniki Alior Banku w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.08.2013 08:40

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '13 wyniósł 81,3 mln zł, wobec konsensusu 89,2 mln zł (opis)

 • 08.08.2013 09:06

  Wyniki Alior Banku słabsze od oczekiwań, kurs spada ponad 6 proc. (opinia)

 • 08.08.2013 10:05

  Marża odsetkowa Alior Banku w II poł. '13 4,2-4,3 proc., koszty ryzyka 2-2,1 proc. (wywiad)

 • 08.08.2013 10:05

  Liczba klientów Alior Banku do końca '13 roku może przekroczyć 2 mln - prezes

 • 09.08.2013 09:18

  Espirito Santo obniżył cenę docelową akcji Alior Banku do 71 zł

 • 04.09.2013 13:46

  Noble Securities wydało rekomendację "redukuj" dla Alior Banku

 • 05.09.2013 15:43

  Fitch przyznał rating BB dla Alior Banku, perspektywa stabilna

 • 05.09.2013 15:52

  ALIOR BANK SA nadanie ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 05.09.2013 16:11

  Fitch przyznał rating BB Alior Bankowi, perspektywa stabilna (opis)

 • 05.09.2013 17:05

  ALIOR BANK SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 05.09.2013 17:26

  Józef Wancer powołany na p.o. prezesa i wiceprezesa BGŻ

 • 09.09.2013 14:44

  DI Investors rekomenduje "kupuj" Alior Bank i "neutralnie" dla Getin Noble Banku

 • 19.09.2013 14:40

  DB rekomenduje "kupuj" Alior Bank, podniósł ceny docelowe 7 banków

 • 20.09.2013 15:19

  Pracownicy Alior Banku sprzedają na rynku do 600 tys. akcji banku - źródła

 • 30.09.2013 07:33

  ING rekomenduje "kupuj" Alior Bank

 • 30.09.2013 07:50

  Renaissance Capital podnosi cenę docelową Alior Banku do 118 zł; nadal zaleca "kupuj"

 • 30.09.2013 08:42

  ING rekomenduje "kupuj" Alior Bank, cena docelowa 105 zł (opis)

 • 04.10.2013 17:02

  ALIOR BANK SA informacja o transakcjach na akcjach banku

 • 04.10.2013 17:26

  Pracownicy Alior Banku sprzedali 678.856 akcji banku

 • 17.10.2013 17:36

  ALIOR BANK SA - zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

 • 17.10.2013 17:56

  ALIOR BANK SA wstępna informacja o wynikach finansowych w III kwartale 2013 r.

 • 18.10.2013 07:52

  JP Morgan obniżył rekomendację Alior Banku do "niedoważaj", cena docelowa 69 zł

 • 18.10.2013 08:00

  ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj"

 • 18.10.2013 10:30

  Zmiana metody rozliczenia przychodów z bancassurance Aliora w '14 neutralna dla jego wyników

 • 18.10.2013 10:52

  Zmiany dot. przychodów z bancassurance Aliora w '14 neutralne, w '15 pozytywne dla wyników (wywiad)

 • 18.10.2013 11:21

  Barclays obniżył rekomendację dla Alior Banku do "równoważ"

 • 18.10.2013 11:47

  KNF oczekuje zmian w księgowaniu przychodów z bankassurance w kilku mniejszych bankach

 • 18.10.2013 12:07

  BESI obniżył cenę docelową Alior Banku do 70 zł, rekomenduje "sprzedaj"

 • 18.10.2013 12:16

  Zmiany dot. przychodów z bancassurance Aliora w '14 neutralne, w '15 pozytywne dla wyników (wywiad, aktl.)

 • 18.10.2013 12:47

  Barclays obniżył rekomendację Alior Banku do "równoważ", a cenę docelową do 83 zł (opis)

 • 18.10.2013 13:00

  ING obniżył rekomendację dla polskich banków do "niedoważaj" (opis)

 • 21.10.2013 07:45

  Morgan Stanley obniża rekomendację Alior Banku do "równoważ"

 • 21.10.2013 08:53

  UniCredit zaleca sprzedaż akcji Alior Banku

 • 22.10.2013 09:16

  DI Investors obniżył rekomendację dla Alior Banku do "akumuluj"

 • 22.10.2013 12:07

  DI Investors obniżył rekomendację dla Alior Banku do "akumuluj" (opis)

 • 23.10.2013 17:55

  Raiffeisen wydał rekomendację "niedoważaj" dla polskich banków

 • 24.10.2013 09:00

  DM BZ WBK obniża rekomendację dla polskich banków do "neutralnie"

 • 25.10.2013 10:27

  UniCredit dodał TP SA, Bank Millennium i LC Corp do listy "top pick"

 • 29.10.2013 18:30

  Alior Bank chce wyemitować do ok. 6,3 mln akcji serii G

 • 29.10.2013 18:39

  GPW: Komunikat - ALIOR BANK; PKP CARGO ; SFINKS POLSKA

 • 29.10.2013 18:50

  Alior Bank chce wyemitować do ok. 6,3 mln akcji serii G (opis)

 • 30.10.2013 09:06

  Emisja akcji Aliora fundamentalnie pozytywna; może negatywnie wpłynąć na kurs (opinia)

 • 31.10.2013 16:45

  Deutsche Bank obniżył wycenę Alior Banku do 109 zł, nadal zaleca "kupuj"

 • 14.11.2013 06:13

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '13 wyniósł 36,4 mln zł, wobec konsensusu 22,1 mln zł straty netto

 • 14.11.2013 06:19

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2013 06:53

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '13 wyniósł 36,4 mln zł, lepiej od oczekiwań (opis)

 • 14.11.2013 08:47

  Alior Bank liczy, że w kolejnych kwartałach będzie miał zysk wyższy niż 36,4 mln zł

 • 14.11.2013 08:53

  Alior Bank oczekuje do końca '13 stabilizacji kosztów ryzyka na poziomie 2,1 proc.

 • 14.11.2013 08:58

  Alior Bank z zysku za '13 i '14 nie planuje wypłacać dywidendy

 • 14.11.2013 12:46

  Alior planuje do '16 r. uzyskanie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 45 proc.

 • 14.11.2013 12:54

  Alior Bank po emisji akcji s. G nie będzie potrzebował kolejnego dokapitalizowania

 • 18.11.2013 10:56

  KGHM, PZU i Bank Millennium na liście tzw. top picks JP Morgan na '14

 • 21.11.2013 16:39

  GPW: Wprowadzenie do obrotu kontraktów na akcje ALIOR BANK

 • 25.11.2013 07:58

  Citi obniża rekomendacje dla Alior Banku do "sprzedaj" i ING do "neutralnie"

 • 28.11.2013 11:50

  NWZ Alior Banku zdecydowało o emisji do 6.358.296 akcji serii G

 • 28.11.2013 16:35

  GPW: Animator dla ALIOR BANK i kontraktów na mWIG40

 • 29.11.2013 16:05

  ALIOR BANK SA wykaz akcjonariuszy

 • 02.12.2013 08:49

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków

 • 02.12.2013 09:13

  Wood&Company rozpoczął wydawanie rekomendacji dla 9 polskich banków (opis)

 • 04.12.2013 15:28

  KNF nie prowadzi rozmów z Carlo Tassara o przedłużeniu terminu sprzedaży akcji Alior Banku

 • 05.12.2013 09:07

  Alior Bank przeprowadza ofertę do 6.358.296 akcji seri GG

 • 05.12.2013 10:08

  PKO BP, KGHM i TVN na liście "top picks" Deutsche Banku

 • 05.12.2013 15:14

  Noble Securities obniżył cenę docelową Alior Banku do 62,4 zł

 • 06.12.2013 08:08

  ALIOR BANK SA ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G

 • 06.12.2013 08:11

  Cena emisyjna akcji serii G Alior Banku ustalona na 73 zł

 • 12.12.2013 08:19

  ALIOR BANK SA zawarcie umowy z T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie

 • 12.12.2013 08:32

  Alior będzie współpracował z T-Mobile; bank chce pozyskać nowych klientów

 • 12.12.2013 08:53

  Alior będzie współpracował z T-Mobile; bank chce pozyskać nowych klientów (opis)

 • 12.12.2013 15:15

  ALIOR BANK SA złożenie wniosku o wprowadzenie i dopuszczenie praw do akcji serii G do obrotu na GPW

 • 12.12.2013 16:53

  ALIOR BANK SA - zawarcie umów objęcia akcji serii G

 • 13.12.2013 16:11

  ALIOR BANK SA rejestracja praw do akcji serii G w KDPW

 • 16.12.2013 16:48

  ALIOR BANK SA uchwała zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii G banku.

 • 18.12.2013 18:10

  ALIOR BANK SA zaangażowanie banku o wartości umowy znaczącej

 • 20.12.2013 12:46

  PKO BP złożył wniosek o rejestrację spółki Polski Standard Płatności

 • 27.12.2013 10:04

  Poprawa wyników sektora bankowego w kolejnych latach jest już w cenach - DM PKO BP

 • 02.01.2014 12:21

  ALIOR BANK SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 07.01.2014 16:48

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 09.01.2014 10:30

  KNF zgodziła się na przełożenie do końca '14 terminu wyjścia Carlo Tassara z Alior Banku - źródło

 • 09.01.2014 12:49

  ALIOR BANK SA zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Banku

 • 09.01.2014 12:55

  KNF przedłużyła do końca '14 termin wyjścia Carlo Tassara z Alior Banku (opis)

 • 10.01.2014 18:19

  ALIOR BANK SA niespełnienie się warunku rozwiązującego zastrzeżonego w umowie znaczącej

 • 13.01.2014 16:55

  ALIOR BANK SA rejestracja akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 13.01.2014 17:47

  ALIOR BANK SA złożenie wniosku o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii G do obrotu na GPW.

 • 17.01.2014 14:35

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki ALIOR BANK SA

 • 17.01.2014 19:33

  ALIOR BANK SA uchwały zarządu GPW SA w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii G banku oraz w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu.

 • 20.01.2014 07:46

  ING podniósł rekomendację dla Alior Banku i B. Handlowego do "kupuj"

 • 20.01.2014 14:51

  ING zmienił ceny docelowe dla 9 banków (aktl.)

 • 20.01.2014 14:53

  Z zysku za '13 większość notowanych na GPW banków wypłaci dywidendę (tabela)

 • 20.01.2014 16:39

  ALIOR BANK SA komunikat działu operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji banku.

 • 23.01.2014 10:50

  Alior Bank ma 2,15 mln klientów, dzięki współpracy z T-Mobile chce do końca '18 pozyskać 2 mln nowych

 • 23.01.2014 15:54

  ALIOR BANK SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 23.01.2014 16:42

  ALIOR BANK SA - Informacja o warunkach zastrzeżonych w umowie znaczącej

 • 27.01.2014 15:28

  ALIOR BANK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 31.01.2014 09:16

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację Pekao i ING, obniżył zalecenie dla GNB i Alior Banku

 • 31.01.2014 10:20

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje lub ceny docel. dla 39 spółek (aktl.)

 • 31.01.2014 17:33

  ALIOR BANK SA wzrost zaangażowania banku - wartość umowy znaczącej

 • 04.02.2014 10:00

  Alior zastąpi Bank Handlowy w WIG 20, a LPP zajmie miejsce GTC - Unicredit (opinia)

 • 10.02.2014 18:35

  LPP i Alior Bank po sesji 21.03 wejdą do WIG-u 20, indeks opuszczą GTC i B. Handlowy

 • 10.02.2014 18:49

  LPP i Alior Bank po sesji 21.03 wejdą do WIG-u 20, indeks opuszczą GTC i B. Handlowy (opis)

 • 25.02.2014 16:00

  KNF zgodziła się na objęcie przez Alior Bank akcji spółki Money Makers

 • 26.02.2014 13:02

  ALIOR BANK SA Optymalizacja struktury organizacyjnej i zatrudnienia centrali banku

 • 26.02.2014 13:14

  Alior Bank zwolni do 260 osób, oszczędności kosztowe w latach '14-'15 ok. 50 mln zł

 • 26.02.2014 13:25

  Alior Bank zwolni do 260 osób; oszczędności kosztowe w latach '14-'15 ok. 50 mln zł (opis)

 • 26.02.2014 14:57

  Koszty Alior Banku w '14 wzrosną w tempie jednocyfrowym, przychody dwucyfrowo (wywiad)

 • 26.02.2014 15:00

  Alior Bank oczekuje w '14 wzrostu marży odsetkowej

 • 26.02.2014 19:57

  ALIOR BANK SA Wstępna informacja o wynikach finansowych w 2013 r.

 • 26.02.2014 20:28

  Zmiana podejścia do księgowania bankassurance zwiększy wynik netto Aliora w '13 o 18 mln zł

 • 06.03.2014 06:15

  Zysk netto Alior Banku w '13 wyniósł 227,9 mln zł, wzrost 272,8 proc. rdr

 • 06.03.2014 06:57

  Zysk netto Alior Banku w '13 wyniósł 227,9 mln zł, wzrost 272,8 proc. rdr (opis)

 • 06.03.2014 07:43

  ALIOR BANK SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 06.03.2014 07:43

  ALIOR BANK SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 06.03.2014 08:09

  Zysk netto grupy Alior Banku w IV kw. 2013 r. wyniósł 58 mln zł

 • 06.03.2014 08:47

  Alior i BZ WBK zastąpią Lotos w indeksie CECE wiedeńskiej giełdy - Wood & Co.

 • 06.03.2014 08:56

  Alior Bank spodziewa się dwucyfrowego wzrostu zysku netto w '14

 • 06.03.2014 08:59

  Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy za '13

 • 06.03.2014 09:06

  Alior Bank chce w '14 utrzymać wskaźnik kosztów ryzyka na poziomie około 2,2 proc

 • 06.03.2014 09:16

  Alior Bank liczy, że w 2014 roku pozyska netto 400 tys. klientów

 • 06.03.2014 09:26

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.03.2014 11:55

  Alior potwierdza cele średnioterminowe, C/I na koniec ’14 poniżej 50 proc.

 • 06.03.2014 12:25

  Alior planuje C/I na koniec ’14 poniżej 50 proc., nie będzie rozwijał sieci placówek (opis)

 • 06.03.2014 18:56

  ALIOR BANK SA wstępna informacja o wynikach finansowych w 2013 r. - uzupełnienie

 • 11.03.2014 17:45

  ALIOR BANK SA zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii G - uzupełnienie raportu bieżącego nr 58/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

 • 12.03.2014 19:43

  GPW: Komunikat - ALIOR BANK SA, CD PROJEKT SA

 • 17.03.2014 16:34

  ALIOR BANK SA uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2013

 • 17.03.2014 18:50

  ALIOR BANK SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 17.03.2014 18:52

  ALIOR BANK SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 26.03.2014 08:07

  Renaissance Capital ocenia, że polskie banki utrzymują silne trendy i będą kontynuowały wzrosty

 • 28.03.2014 10:10

  ALIOR BANK SA zaangażowanie Banku o wartości umowy znaczącej

 • 31.03.2014 09:19

  Pracownicy i kadra zarządzająca Alior Banku wystawili na sprzedaż około 1,17 mln akcji banku

 • 01.04.2014 09:40

  UniCredit zmienia rekomendacje polskich banków

 • 02.04.2014 11:53

  Alior, LC Corp, PZU i OTP na liście "top picks" UniCredit

 • 02.04.2014 14:03

  Barclays podniósł ceny docelowe dla Pekao, PKO BP i Aliora

 • 03.04.2014 16:19

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 03.04.2014 16:27

  Pracownicy Alior Banku sprzedali 1,17 mln akcji po 86,2 zł za papier

 • 04.04.2014 16:27

  ALIOR BANK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.04.2014 10:42

  BESI podniósł cenę docelową Alior Banku i obniżył wycenę Getin Noble Banku

 • 10.04.2014 08:14

  ALIOR BANK SA zmiany w składzie zarządu banku

 • 10.04.2014 08:26

  Niels Lundorff i Artur Maliszewski zrezygnowali z zarządu Alior Banku

 • 10.04.2014 09:26

  ALIOR BANK SA rekomendacja zarządu dla walnego zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dywidendy za rok 2013

 • 10.04.2014 09:31

  Alior Banku nie planuje wypłacać dywidendy z zysku za '13

 • 10.04.2014 17:23

  Niels Lundorff i Artur Maliszewski zrezygnowali z zarządu Alior Banku (aktl.)

 • 11.04.2014 13:03

  ALIOR BANK SA emisja obligacji serii E w ramach programu emisji obligacji

 • 11.04.2014 13:17

  Alior Bank wyemitował obligacje o wartości 180 mln zł

 • 11.04.2014 14:30

  Alior Bank wyemitował obligacje o wartości 180 mln zł (opis)

 • 14.04.2014 11:59

  Alior Sync zmieni się w T-Mobile Usługi Bankowe w ciągu najbliższych tygodni

 • 18.04.2014 16:19

  ALIOR BANK SA zwołanie ZWZ

 • 22.04.2014 19:18

  Carlo Tassara sprzedaje 3,3 mln akcji Alior Banku

 • 23.04.2014 12:27

  Carlo Tassara sprzedał 3,3 mln akcji Alior Banku po 79 zł

 • 23.04.2014 14:32

  Sprzedaż pakietu akcji Aliora zwiększyła niepewność dot. procesu poszukiwania inwestora (opinia)

 • 25.04.2014 07:02

  KNF przekonana, że Carlo Tassara sprzeda do końca '14 akcje Alior Banku

 • 25.04.2014 10:16

  Otoczenie polskich banków w I kw. stabilne, poprawa możliwa w kolejnych kwartałach (opinia)

 • 25.04.2014 14:30

  ALIOR BANK SA zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 25.04.2014 14:39

  ALIOR BANK SA informacja o transakcjach na akcjach banku

 • 25.04.2014 14:48

  ALIOR BANK SA zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 25.04.2014 14:56

  Wellington Management Company ma 5,61 proc. głosów na walnym Alior Banku

 • 28.04.2014 15:55

  ALIOR BANK SA informacja o transakcjach na akcjach banku

 • 06.05.2014 13:02

  T-Mobile Usługi Bankowe w ciągu roku pozyska ponad 250 tys. klientów

 • 08.05.2014 06:39

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 08.05.2014 06:53

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '14 wyniósł 68,4 mln zł, wobec konsensusu 67,7 mln zł

 • 08.05.2014 06:58

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.05.2014 07:28

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '14 wyniósł 68,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 08.05.2014 08:42

  Alior nie zaskoczył wynikami, choć rynek liczył na nieco lepszy wynik odsetkowy (opinia)

 • 08.05.2014 09:04

  Alior ocenia, że konsensus 350 mln zł zysku netto w '14 jest ambitny, ale osiągalny (wywiad)

 • 08.05.2014 09:14

  Zarząd Alior Banku może w kolejnych latach rekomendować niewypłacanie dywidendy

 • 15.05.2014 16:58

  ALIOR BANK SA zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 15.05.2014 17:25

  ALIOR BANK SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 15 maja 2014 r.

 • 16.05.2014 15:16

  ALIOR BANK SA wykaz akcjonariuszy

 • 19.05.2014 18:16

  Fitch potwierdza ratingi dla mBanku, Banku Millennium, Alior Banku i Getin Noble Banku

 • 19.05.2014 18:20

  ALIOR BANK SA utrzymanie na niezmienionym poziomie ratingu Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 04.06.2014 09:49

  DM BZ WBK podwyższył rekomendację Pekao, mBanku, ING BSK, GNB i B.Millennium

 • 17.06.2014 07:54

  Citigroup podwyższa rekomendacje dla ING, mBanku i Aliora, obniża dla Pekao

 • 20.06.2014 23:22

  GPW: zaprzestanie funkcji animatora

 • 02.07.2014 17:11

  ALIOR BANK SA zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 02.07.2014 17:27

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 02.07.2014 17:36

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 09.07.2014 09:53

  DM BZ WBK podniósł rekomendację dla B. Handlowego do "trzymaj", a dla Pekao SA do "kupuj"

 • 07.08.2014 06:20

  ALIOR BANK SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 07.08.2014 06:29

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '14 wyniósł 83,2 mln zł, wobec konsensusu 81,5 mln zł

 • 07.08.2014 06:33

  Wyniki Alior Banku w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.08.2014 09:06

  Wyniki Alior Banku w II poł. '14 mogą być lepsze niż w I połowie - prezes

 • 07.08.2014 09:26

  Alior spodziewa się lekkiego wzrostu marży odsetkowej

 • 07.08.2014 09:31

  Alior poprawił wynik odsetkowy, analitycy zwracają uwagę na wzrost kosztów (opinia)

 • 07.08.2014 09:40

  Wyniki Aliora w II poł. '14 mogą być lepsze niż w I poł., bank pozyska ponad 400 tys. klientów (wywiad)

 • 11.08.2014 09:59

  UniCredit zaleca długą pozycję na Alior Bank i krótką na Bank Millennium

 • 14.08.2014 10:56

  Alior Bank przejmie SKOK im. Św. Jana z Kęt

 • 14.08.2014 12:20

  Alior Bank przejmie SKOK im. Św. Jana z Kęt (opis)

 • 27.08.2014 06:36

  Alior Bank utworzy odpis na zbywaną Polbitę; wpływ na zysk netto w III kw. ok. 31 mln zł

 • 27.08.2014 07:38

  ALIOR BANK SA zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Banku w III kwartale 2014 r.

 • 27.08.2014 08:23

  Alior Bank sprzeda 100 proc. udziałów w Polbicie spółce z grupy Pelion (opis)

 • 27.08.2014 12:41

  Alior Bank sprzeda 100 proc. udziałów w Polbicie spółce z grupy Pelion (opis, aktl.)

 • 29.08.2014 17:08

  ALIOR BANK SA oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Motywacyjnego

 • 02.09.2014 09:56

  Wood & Co. podnosi rekomendacje mBanku i Banku Handlowego do "trzymaj"

 • 09.09.2014 07:36

  ALIOR BANK SA rezygnacja członka Rady Nadzorczej banku

 • 15.09.2014 18:10

  ALIOR BANK SA zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Banku

 • 15.09.2014 18:36

  Sprzedaż akcji Alior Banku przez Carlo Tassara do końca czerwca '16 - KNF

 • 19.09.2014 17:17

  ALIOR BANK SA wykup obligacji serii C

 • 22.09.2014 19:39

  ALIOR BANK SA Wykup obligacji serii C

 • 23.09.2014 16:16

  ALIOR BANK SA warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 23.09.2014 17:09

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 23.09.2014 17:13

  Wellington Management ma poniżej 5 proc. akcji Alior Banku

 • 25.09.2014 07:51

  Alior chce kupić Meritum Bank od Innovy Capital i EBOiR

 • 25.09.2014 08:02

  ALIOR BANK SA zwołanie NWZ banku

 • 25.09.2014 08:04

  ALIOR BANK SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji umowy nabycia akcji spółki Meritum Bank ICB S.A.

 • 25.09.2014 08:12

  Alior chce kupić Meritum Bank od Innovy Capital i EBOiR (opis)

 • 25.09.2014 09:22

  Możliwe przejęcie Meritum Banku przez Aliora dobrze oceniane przez rynek (opinia)

 • 26.09.2014 13:27

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK SA

 • 26.09.2014 16:20

  ALIOR BANK SA emisja obligacji serii F

 • 26.09.2014 16:41

  Alior Bank wyemitował obligacje o wartości 321,7 mln zł

 • 26.09.2014 17:06

  ALIOR BANK SA uchwała zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior Bank S.A.

 • 01.10.2014 17:09

  ALIOR BANK SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank SA

 • 02.10.2014 18:10

  ALIOR BANK SA ustalenie przez zarząd tekstu jednolitego statutu banku

 • 13.10.2014 17:05

  ALIOR BANK SA wykup obligacji serii C

 • 15.10.2014 09:47

  BESI rekomenduje "sprzedaj" GNB i Alior oraz "kupuj" Millennium

 • 15.10.2014 17:01

  ALIOR BANK SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 16.10.2014 18:09

  ALIOR BANK SA Spełnienie się jednego z warunków przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita Sp. z o.o. - zgoda UOKiK

 • 17.10.2014 08:42

  Noble Securities podniósł rekomendację dla Alior Banku do "trzymaj"

 • 21.10.2014 06:28

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 97,9 proc. akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł

 • 21.10.2014 06:37

  Alior Bank ma przedwstępną umowę kupna 97,9 proc. akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł (opis)

 • 21.10.2014 07:40

  ALIOR BANK SA zawarcie umowy sprzedaży akcji Meritum Bank ICB SA

 • 21.10.2014 12:56

  Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy za '14 i '15

 • 21.10.2014 12:57

  Alior Bank chce w '14 utrzymać marżę odsetkową na poziomie 4,7 proc

 • 22.10.2014 19:27

  ALIOR BANK SA przerwa w obradach NWZ oraz treść podjętych uchwał

 • 22.10.2014 19:33

  ALIOR BANK SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 23.10.2014 08:53

  Trigon rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla polskich banków

 • 24.10.2014 17:56

  ALIOR BANK SA spełnienie się ostatniego z warunków przejścia tytułu do udziałów w spółce Polbita Sp. z o.o.

 • 27.10.2014 08:02

  ALIOR BANK SA zawiadomienie o rezultatach Testów Warunków Skrajnych i Europejskiego Badanie Jakości Aktywów

 • 30.10.2014 17:31

  ALIOR BANK SA decyzja KNF o zaliczeniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii F

 • 30.10.2014 19:11

  KNF zgodziła się na zaliczenie 321,7 mln zł z emisji obligacji do kapitałów Alior Banku

 • 31.10.2014 10:39

  NWZ Alior Banku nie przyjęło uchwały dot. emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru

 • 31.10.2014 18:30

  ALIOR BANK SA informacja o treści uchwał podjętych przez NWZ zwołane na 22 października 2014 r. obradujące po przerwie 31 października 2014 r.

 • 03.11.2014 15:53

  ALIOR BANK SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 04.11.2014 11:38

  Spółka z grupy Pelionu ma zgodę UOKiK na przejęcie Polbity

 • 06.11.2014 06:25

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.11.2014 06:31

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '14 wyniósł 70,1 mln zł, wobec konsensusu 65,3 mln zł

 • 06.11.2014 06:34

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.11.2014 07:01

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '14 wyniósł 70,1 mln zł, wyższy od oczekiwań (opis)

 • 06.11.2014 08:45

  Zysk netto lepszy od oczekiwań, ale spada jakość kredytów i ich dynamika (opinia)

 • 06.11.2014 09:03

  Zysk netto Alior Bank w '14 może wynieść 315-350 mln zł - prezes

 • 06.11.2014 09:18

  Alior liczy na fuzję prawną z Meritum Bankiem w I kw. '15

 • 06.11.2014 09:33

  Zysk netto Alior Banku lepszy od oczekiwań, kurs rośnie (opinia, aktl.)

 • 06.11.2014 09:33

  Portfel kredytowy Aliora będzie rósł miesięcznie o 350-380 mln zł, NIM w IV kw. 4,7 proc.- prezes

 • 06.11.2014 17:15

  GPW: Komunikat

 • 11.11.2014 19:07

  Renaissance Capital obniżył cenę docelową akcji Alior Banku do 94 zł

 • 18.11.2014 07:47

  ALIOR BANK SA zawarcie aneksu do umowy subskrypcji akcji nowej emisji banku

 • 20.11.2014 13:46

  Zysk netto Meritum Banku po III kw. '14 wyniósł 45,2 mln zł

 • 28.11.2014 17:51

  ALIOR BANK SA oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Motywacyjnego

 • 01.12.2014 09:43

  Barclays obniżył wyceny dla Alior Banku i PKO BP, podniósł dla Pekao

 • 02.12.2014 10:17

  NWZ Alior Banku zdecydowało o emisji akcji w związku z przejęciem Meritum Banku

 • 02.12.2014 13:56

  ALIOR BANK SA treść uchwał podjętych przez NWZ 2 grudnia 2014 r.

 • 02.12.2014 14:54

  ALIOR BANK SA spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB SA

 • 02.12.2014 15:11

  Alior Bank zawiązał 10 mln zł dodatkowych rezerw ze względu na AQR i stress testy

 • 03.12.2014 09:25

  DM BZ WBK obniżył rekomendację ING i GNB do "trzymaj", a Banku Handlowego do "sprzedaj"

 • 04.12.2014 15:38

  ALIOR BANK SA wykaz akcjonariuszy

 • 15.12.2014 09:35

  BESI obniżył rekomendację dla Pekao SA i PKO BP i podniósł zalecenie dla BZ WBK

 • 16.12.2014 16:48

  ALIOR BANK SA spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB SA

 • 18.12.2014 10:54

  ALIOR BANK SA warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 22.12.2014 08:32

  DM BOŚ zaleca trzymanie akcji Alior Banku

 • 23.12.2014 13:28

  ALIOR BANK SA uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D

 • 23.12.2014 15:35

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK S.A.

 • 29.12.2014 14:57

  ALIOR BANK SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 02.01.2015 13:16

  BFG wsparł Alior Bank dotacją 15,9 mln zł na restrukturyzację SKOK-u św. Jana z Kęt

 • 08.01.2015 09:33

  Societe Generale i Leszek Czarnecki rozważają zakup udziałów w Alior Banku - Bloomberg

 • 08.01.2015 17:47

  2,1 mln akcji Alior Banku jest oferowanych w przyspieszonej budowie księgi popytu

 • 09.01.2015 09:05

  EBOiR zmniejszył zaangażowanie w Alior Banku do 5 proc.

 • 09.01.2015 12:38

  ALIOR BANK SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 13.01.2015 17:33

  ALIOR BANK SA Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Banku

 • 16.01.2015 12:51

  Obecna sytuacja na CHF bez wpływu na jakość portfela kredytowego Alior Banku - prezes

 • 16.01.2015 17:06

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 16.01.2015 17:13

  Aviva OFE ma ponad 5 proc. akcji Alior Banku

 • 16.01.2015 18:59

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 16.01.2015 19:18

  Genesis Asset Managers ma ponad 5 proc. głosów na WZ Alior Banku

 • 23.01.2015 08:57

  Wood liczy na dobry I kwartał na GPW (opinia)

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 29.01.2015 11:27

  DI Investors obniżył rekomendacje dla Getin Noble i Alior Banku, podniósł dla Millennium

 • 29.01.2015 11:43

  DI Investors obniżył prognozy zysku netto analizowanych banków w '15 (opis)

 • 06.02.2015 16:34

  ALIOR BANK SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 06.02.2015 17:33

  GPW: ALIOR BANK S.A. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku akcji ABS INVESTMENT S.A. i BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.

 • 06.02.2015 17:33

  GPW: ALIOR BANK S.A. przestanie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółki SELVITA S.A.

 • 09.02.2015 13:14

  UOKiK nałożył na Alior Bank ok. 3,3 mln zł kary

 • 10.02.2015 16:35

  KNF dała zielone światło na przejęcie przez Alior Bank akcji Meritum Banku

 • 10.02.2015 16:51

  ALIOR BANK SA Spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A.

 • 11.02.2015 15:12

  ALIOR BANK SA Spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu przez Radę Nadzorczą Alior Bank S.A.

 • 16.02.2015 12:57

  ALIOR BANK SA Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie oraz spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A.

 • 16.02.2015 18:02

  ALIOR BANK SA Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 18.02.2015 15:15

  ALIOR BANK SA Informacja o planowanym przedterminowym wykupie obligacji serii C

 • 18.02.2015 15:28

  Alior Bank chce przedterminowo wykupić obligacje o wartości nominalnej 148,4 mln zł

 • 18.02.2015 17:44

  ALIOR BANK SA Informacja o planowanym przedterminowym wykupie obligacji serii C (korekta)

 • 19.02.2015 12:48

  ALIOR BANK SA Zawieszenie obrotu obligacjami serii C

 • 19.02.2015 17:06

  ALIOR BANK SA Zamknięcie transakcji nabycia przez Alior Bank S.A. akcji Meritum Bank ICB S.A., emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii D Alior Banku S.A., emisja i objęcie akcji serii H Alior Banku S.A. oraz zamiar połączenia Alior Banku S.A. z M

 • 19.02.2015 17:24

  Transakcja kupna przez Alior Meritum Banku zamknięta

 • 23.02.2015 13:33

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK SA

 • 23.02.2015 14:41

  ALIOR BANK SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H Alior Bank S.A.

 • 24.02.2015 14:15

  ALIOR BANK SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 25.02.2015 11:01

  ALIOR BANK SA Złożenie przez Bank żądania przedterminowego wykupu obligacji serii C

 • 27.02.2015 05:00

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 27.02.2015 05:04

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 27.02.2015 06:08

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.02.2015 06:43

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '14 wyniósł 101 mln zł, wyższy od oczekiwań

 • 27.02.2015 08:35

  Alior potwierdza cele średnioterminowe, sytuacja makroek. utrudni osiągnięcie 16 proc. ROE

 • 27.02.2015 08:38

  Alior Bank liczy, że w '15 roku pozyskiwać będzie ok. 90 tys. klientów kwartalnie

 • 27.02.2015 08:52

  Zysk netto Alior Banku w '15 wynieść może szacowane przez analityków 360 mln zł - prezes

 • 27.02.2015 08:59

  Alior Bank chce w '15 utrzymać marżę odsetkową na poziomie 4,7 proc

 • 27.02.2015 09:13

  Alior Bank spodziewa się pierwszych synergii i kosztów integracji z Meritum w II kwartale

 • 27.02.2015 09:30

  Koszty ryzyka Alior Banku w '15 wyniosą 2,2-2,3 proc.

 • 27.02.2015 13:37

  Alior Bank rozmawia z T-Mobile o współpracy poza Polską

 • 27.02.2015 17:20

  ALIOR BANK SA Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Motywacyjnego

 • 04.03.2015 13:54

  ALIOR BANK SA Zakończenie subskrypcji akcji serii H

 • 05.03.2015 10:06

  Alior Bank, mBank i Tauron opuszczą 23 marca skład indeksu CECE PTX

 • 05.03.2015 16:14

  ALIOR BANK SA Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Banku

 • 05.03.2015 17:50

  Fitch potwierdza ratingi dla mBanku, Banku Millennium, Alior Banku i Getin Noble Banku

 • 05.03.2015 19:12

  ALIOR BANK SA Utrzymanie na niezmienionym poziomie ratingu Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 10.03.2015 17:11

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 10.03.2015 17:24

  ALIOR BANK SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 11.03.2015 11:33

  ALIOR BANK SA Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii C

 • 11.03.2015 11:41

  Alior Bank przedterminowo wykupił obligacje o wartości nominalnej 148,4 mln zł

 • 13.03.2015 10:00

  DI Investors aktualizuje rekomendacje dla banków

 • 17.03.2015 12:21

  ALIOR BANK SA Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii B

 • 17.03.2015 14:10

  ALIOR BANK SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 17.03.2015 17:09

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 17.03.2015 17:37

  ALIOR BANK SA Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 24.03.2015 08:01

  ALIOR BANK SA Przygotowanie Alior Banku S.A. do połączenia z Meritum Bankiem ICB S.A. - proces racjonalizacji zatrudnienia i nowy model dystrybucji

 • 24.03.2015 08:12

  Zwolnienia grupowe w Alior Banku i Meritum Banku obejmą do 1 tys. osób

 • 26.03.2015 09:16

  ALIOR BANK SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior Bank S.A.

 • 26.03.2015 10:07

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji serii D spółki ALIOR BANK S.A.

 • 26.03.2015 17:18

  ALIOR BANK SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 01.04.2015 12:31

  ALIOR BANK SA Emisja obligacji serii G

 • 01.04.2015 12:51

  ALIOR BANK SA Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Banku

 • 01.04.2015 17:27

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 01.04.2015 17:37

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 02.04.2015 09:39

  DM BZ WBK zaleca długą pozycję na PKN Orlen, krótką na PGNiG

 • 02.04.2015 14:43

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 02.04.2015 14:57

  Genesis Asset Managers ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Alior Banku

 • 07.04.2015 07:47

  JPMorgan podniósł rekomendację BZ WBK i Alior Banku, obniżył mBanku i B.Millennium

 • 07.04.2015 10:39

  JPMorgan podniósł rekomendację BZ WBK i Alior Banku, obniżył mBanku i B.Millennium (aktl.)

 • 08.04.2015 08:45

  Wood zmienił ceny docelowe 9 banków, podniósł rekomendacje dla ING i Millennium

 • 13.04.2015 17:06

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 16.04.2015 17:16

  ALIOR BANK SA Zakończenie subskrypcji akcji serii H - uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

 • 21.04.2015 14:21

  Liczba klientów Alior Banku w I kw. '15 wzrosła do 2,64 mln

 • 22.04.2015 23:58

  ALIOR BANK SA Uzgodnienie planu połączenia Alior Bank S.A. oraz Meritum Bank ICB S.A.

 • 22.04.2015 23:59

  ALIOR BANK SA Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Alior Bank S.A. oraz Meritum Bank ICB S.A.

 • 23.04.2015 14:51

  Wyniki banków pod presją stóp, interchange i BFG, zysk wzrośnie rdr dzięki one-offom (analiza)

 • 23.04.2015 17:02

  ALIOR BANK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 24.04.2015 09:45

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową ING do 115,3 zł, obniżył wycenę Alior Banku do 84,4 zł

 • 24.04.2015 11:18

  DM BZ WBK zmienił rekomendacje oraz ceny docelowe banków

 • 27.04.2015 10:48

  Procesy sprzedaży banków na polskim rynku nie pójdą szybko - Sobieraj, Alior

 • 29.04.2015 14:22

  Ubezpieczyciel mógłby być potencjalnie inwestorem dla banku - KNF

 • 07.05.2015 10:03

  ALIOR BANK SA Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Alior Bank S.A. oraz Meritum Bank ICB S.A.

 • 07.05.2015 12:31

  ALIOR BANK SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 15.05.2015 06:16

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 15.05.2015 06:22

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 15.05.2015 06:26

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '15 wyniósł 91,2 mln zł, wobec konsensusu 81 mln zł

 • 15.05.2015 07:04

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '15 wyniósł 91,2 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 15.05.2015 09:50

  Zysk netto grupy Alior Banku w '15 może wynieść szacowane przez analityków 353 mln zł - prezes

 • 15.05.2015 10:23

  Koszty ryzyka Alior Banku w '15 wyniosą ok. 2,5 proc.

 • 18.05.2015 15:44

  ALIOR BANK SA Stanowisko Zarządu Alior Bank S.A. w sprawie planowanego połączenia Alior Bank S.A. oraz Meritum Bank ICB S.A.

 • 19.05.2015 17:49

  ALIOR BANK SA Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A. - zawarcie znaczącej umowy

 • 21.05.2015 13:10

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 22.05.2015 15:00

  Obecne procesy akwizycyjne nie zmienią krajobrazu polskiego sektora bankowego - Fitch

 • 25.05.2015 17:14

  ALIOR BANK SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 25 maja 2015 r.

 • 26.05.2015 11:42

  ALIOR BANK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2015 r.

 • 29.05.2015 10:20

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 29.05.2015 10:37

  Wellington Management Group ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Alior Banku

 • 29.05.2015 16:25

  PZU może w sobotę poinformować o zaangażowaniu w zakup akcji banku - źródło

 • 29.05.2015 17:07

  ALIOR BANK SA Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Motywacyjnego

 • 30.05.2015 11:39

  ALIOR BANK SA Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Alior Bank S.A.

 • 30.05.2015 12:17

  PZU podpisał przedwstępną umowę zakup około 25,25 proc. akcji Alior Banku za 1,63 mld zł

 • 30.05.2015 13:54

  PZU przejmuje za 1,63 mld zł pakiet akcji Alior Banku, chce konsolidować rynek bankowy (opis)

 • 01.06.2015 08:30

  PZU chce konsolidować sektor bankowy, a to ryzyko dla przyszłych poziomów dywidend (opinia)

 • 01.06.2015 08:46

  Zakup akcji Aliora przez PZU korzystny dla banku, kurs Aliora może rosnąć (opinia, aktl.)

 • 01.06.2015 09:40

  PZU kupuje udziały w Alior Banku i zapowiada kolejne przejęcia; kurs Aliora mocno spada (opinia, aktl.)

 • 01.06.2015 14:51

  PZU chce wypłacić nadwyżkową dywidendę i podtrzymuje plan emisji długu podporządkowanego

 • 01.06.2015 15:35

  Wniosek PZU ws. przejęcia akcji Alior Banku może być rozpatrywany 2-3 miesiące - KNF

 • 03.06.2015 09:02

  BESI podniósł rekomendację Alior Banku do "kupuj", cenę docelową do 110 zł

 • 09.06.2015 10:25

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 10.06.2015 11:21

  ALIOR BANK SA Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 12.06.2015 10:15

  DI Investors obniżył cenę docelową akcji sześciu banków, podniósł trzech

 • 12.06.2015 11:21

  ALIOR BANK SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 12.06.2015 17:06

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 16.06.2015 10:02

  Wood zaleca niedoważanie sektora finansowego vs przeważanie paliwowego i chemicznego

 • 17.06.2015 20:03

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ALIOR BANK SA

 • 17.06.2015 20:25

  ALIOR BANK SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior Bank S.A.

 • 19.06.2015 14:12

  ALIOR BANK SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 23.06.2015 15:32

  ALIOR BANK SA Uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie Alior Bank S.A. z Meritum Bank ICB S.A.

 • 25.06.2015 08:48

  Alior Bank do IV kw. zmieni model sieci dystrybucji, zniknie marka Alior Express (wywiad)

 • 25.06.2015 08:49

  Alior zwiększy sprzedaż kredytów consumer finance, chce zdobyć drugą pozycję na rynku

 • 25.06.2015 14:16

  ALIOR BANK SA Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 26.06.2015 17:06

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 30.06.2015 10:36

  ALIOR BANK SA Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Alior Bank S.A. z Meritum Bank ICB S.A.

 • 30.06.2015 12:43

  Alior Bank połączył się z Meritum Bankiem

 • 30.06.2015 15:49

  ALIOR BANK SA Emisja obligacji serii H oraz serii H1

 • 30.06.2015 15:58

  Alior Bank wyemitował obligacje o wartości 250 mln zł

 • 01.07.2015 13:38

  Alior Bank sprzedał portfel wierzytelności o wartości 663 mln zł

 • 06.07.2015 16:57

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 08.07.2015 15:29

  ALIOR BANK SA Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Banku

 • 08.07.2015 16:39

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 13.07.2015 09:26

  DM PKO BP umiarkowanie negatywnie nastawiony do sektora bankowego (opinia)

 • 15.07.2015 15:30

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło ok. 936 tys. akcji Alior Banku

 • 15.07.2015 17:20

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 15.07.2015 17:44

  LuxCo sprzedała pakiet 1.458.012 akcji Alior Banku

 • 17.07.2015 10:27

  DM BOŚ obniżył rekomendacje dla Aliora, BZ WBK, Getinu, Millennium i PKO BP na "sprzedaj"

 • 20.07.2015 16:18

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 22.07.2015 14:41

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 23.07.2015 10:11

  Trigon DM obniżył rekomendacje dla sześciu banków, podwyższył zalecenie dla Aliora

 • 06.08.2015 10:50

  Zgoda na przejęcie Alior Banku przez PZU - UOKiK

 • 07.08.2015 11:17

  ALIOR BANK SA Zawarcie umowy z Telekom Romania Mobile Communications S.A. z siedzibą w Bukareszcie

 • 07.08.2015 11:29

  Alior Bank podpisał z Telekom Romania umowę o pośrednictwo finansowe

 • 07.08.2015 11:44

  Alior Bank chce sprzedawać usługi w Rumunii dzięki współpracy z Telekom Romania (opis)

 • 10.08.2015 15:11

  ALIOR BANK SA Otwarcie Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A.

 • 10.08.2015 15:25

  Alior Bank przeprowadzi program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł

 • 12.08.2015 09:33

  BESI zmienił rekomendacje i ceny docelowe banków

 • 20.08.2015 06:43

  ALIOR BANK SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 20.08.2015 06:49

  Wyniki Alior Banku w II kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.08.2015 06:55

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '15 wyniósł 87,8 mln zł, wobec konsensusu 85,7 mln zł

 • 20.08.2015 07:24

  Zysk netto Alior Banku w II kw. wyniósł 87,8 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 20.08.2015 08:31

  Alior Bank oczekuje w '15 niższych kosztów ryzyka, portfel kredytowy wzrośnie wolniej - prezes

 • 20.08.2015 08:33

  Struktura wyników Alior Banku lekko rozczarowuje (opinia)

 • 20.08.2015 08:38

  Alior Bank chce pozyskać 800 tys. klientów w Rumunii

 • 20.08.2015 08:46

  Alior Bank chce w '15 wyjść na rynek długu podporządkowanego z emisją na 150-200 mln zł

 • 20.08.2015 08:52

  Wynik prowizyjny Alior Banku rozczarował, ale spadek mógł być jednorazowy (opinia, aktl.)

 • 24.08.2015 17:42

  ALIOR BANK SA Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Motywacyjnego

 • 27.08.2015 09:02

  Wojciech Sobieraj rozważa odejście z Alior Banku - media

 • 27.08.2015 10:33

  Wojciech Sobieraj w najbliższych kilku latach skupi się na rozwoju działalności Alior Banku (aktl.)

 • 28.08.2015 17:04

  ALIOR BANK SA Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Motywacyjnego - aktualizacja

 • 07.09.2015 13:40

  ALIOR BANK SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 08.09.2015 07:47

  Barclays podwyższył rekomendację Pekao do "równoważ", obniżył dla Alior Banku do "niedoważaj"

 • 16.09.2015 09:03

  ALIOR BANK SA Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 18.09.2015 19:53

  Alior Bank przystąpił do umowy standstill z Hawe

 • 21.09.2015 16:46

  DM mBanku zmienił rekomendacje i ceny docelowe banków

 • 24.09.2015 13:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK SA

 • 24.09.2015 16:57

  ALIOR BANK SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior Bank S.A.

 • 25.09.2015 13:51

  ALIOR BANK SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 29.09.2015 10:19

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 30.09.2015 21:57

  Hawe uzgodniło z ARP i Alior Bankiem podstawowe warunki porozumienia

 • 06.10.2015 10:26

  Brak sprzeciwu KNF wobec nabycia akcji Alior Banku przez PZU

 • 06.10.2015 10:28

  KNF nie zgłosiła sprzeciwu wobec kupna akcji Alior Banku przez PZU

 • 06.10.2015 14:56

  ALIOR BANK SA Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Banku

 • 12.10.2015 16:32

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 13.10.2015 15:55

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 13.10.2015 15:58

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 14.10.2015 14:29

  ALIOR BANK SA Zmiany w składzie Zarządu Banku

 • 14.10.2015 14:52

  Hucał zrezygnował z zarządu Aliora, trafiły do niego Małgorzata Bartler i Barbara Smalska

 • 20.10.2015 13:28

  Dom Maklerski ING zmienił ceny docelowe i rekomendacje dla banków

 • 22.10.2015 13:39

  ALIOR BANK SA Wzrost zaangażowania Banku - wartość umowy znaczącej

 • 29.10.2015 11:46

  ING, Pekao i Handlowy faworytami Vestor DM w sektorze bankowym

 • 30.10.2015 21:45

  Hawe ma umowę ramową dotyczącą warunków restrukturyzacji zadłużenia

 • 02.11.2015 09:51

  DM BPS obniżył rekomendację dla ING do "trzymaj", podwyższył dla B. Millennium do "kupuj"

 • 03.11.2015 15:49

  ALIOR BANK SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 03.11.2015 16:10

  Alior Bank chce ustanowić program motywacyjny, który obejmie do 3,33 mln nowych akcji

 • 04.11.2015 10:01

  ALIOR BANK SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 05.11.2015 06:16

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 05.11.2015 06:27

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.11.2015 06:58

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '15 wyniósł 91 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 05.11.2015 09:08

  Wyniki Aliora w III kw. neutralne, zwraca uwagę słaby wynik prowizyjny (opinia)

 • 05.11.2015 09:34

  Alior Bank zakłada, że marża odsetkowa wyniesie w '15 ok. 4,6 proc.

 • 05.11.2015 11:31

  Alior Bank nie planuje w '16 wychodzić na rynek z emisją akcji, liczy na fuzję z bankiem

 • 05.11.2015 12:09

  Alior Bank zakłada, że do przejęcia dwóch małych banków może dojść w I kw. '16

 • 05.11.2015 12:22

  Alior ocenia, że oczekiwane na początku roku 353 mln zł zysku netto w '15 jest realne

 • 13.11.2015 09:45

  Vestor DM podniósł rekomendację Alior Banku do "akumuluj"; wycena 83 zł/akcję

 • 24.11.2015 09:43

  Haitong zmienił rekomendacje dla dziewięciu banków

 • 24.11.2015 17:04

  ALIOR BANK SA Rekomendacja Zarządu Alior Bank S.A. w sprawie zdjęcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitał

 • 25.11.2015 15:16

  ALIOR BANK SA Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wypłaty z funduszu ochrony środków gwarantowanych

 • 25.11.2015 15:30

  Alior szacuje, że wpłata na SK Bank obniży jego wynik netto w IV kw. o 48 mln zł

 • 26.11.2015 16:59

  ALIOR BANK SA Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

 • 27.11.2015 18:23

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Banku - życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

 • 30.11.2015 18:46

  ALIOR BANK SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. oraz treść podjętych uchwał

 • 04.12.2015 13:46

  ALIOR BANK SA Emisja obligacji serii I oraz serii I1

 • 04.12.2015 13:58

  Alior Bank sprzedał obligacje podporządkowane o wartości 183,5 mln zł

 • 04.12.2015 16:21

  ALIOR BANK SA Emisja obligacji serii I oraz serii I1 - korekta

 • 18.12.2015 17:46

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 21.12.2015 13:26

  ALIOR BANK SA Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 21.12.2015 13:28

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 22.12.2015 17:04

  ALIOR BANK SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 22.12.2015 17:19

  ALIOR BANK SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 22 grudnia 2015 r.

 • 23.12.2015 16:37

  ALIOR BANK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 30 listopada 2015 r.

 • 23.12.2015 17:05

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 28.12.2015 12:18

  Sektor bankowy w Polsce znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji - NWAI (opinia)

 • 28.12.2015 16:13

  DM PKO BP wśród banków preferuje Alior, Handlowy i ING

 • 28.12.2015 17:53

  ALIOR BANK SA Otwarcie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A.

 • 28.12.2015 18:06

  Rada nadzorcza Alior Banku za programem publicznych obligacji podporządkowanych

 • 29.12.2015 16:29

  ALIOR BANK SA Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczeniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii I oraz I1

 • 29.12.2015 16:45

  Alior Bank ma zgodę KNF na zaliczenie 183,35 mln zł z emisji obligacji do kalkulacji Tier II

 • 15.01.2016 12:25

  Banki spadają po zapowiedziach dot. projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów walutowych

 • 20.01.2016 11:49

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji ALIOR BANK S.A

 • 26.01.2016 13:55

  Alior Bank przejmie SKOK Wyszyńskiego

 • 27.01.2016 17:30

  GPW: Komunikat - ALIOR BANK

 • 28.01.2016 09:53

  ALIOR BANK SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 01.02.2016 12:45

  Oddział Alior Banku został zarejestrowany jako bank w Rumunii

 • 02.02.2016 07:32

  SocGen rekomenduje "kupuj" Alior Bank, cena docelowa 72,7 zł

 • 15.02.2016 16:37

  ALIOR BANK SA Zaangażowanie Banku o wartości umowy znaczącej

 • 26.02.2016 07:53

  JP Morgan obniżył rekomendacje dla PKO BP, Millennium i Aliora, podniósł dla B. Handlowego

 • 29.02.2016 18:36

  Fitch obniżył długoterminowe ratingi Getin Noble Bank do "BB-" i BOŚ Bank do "B+"

 • 01.03.2016 15:28

  ALIOR BANK SA Utrzymanie na niezmienionym poziomie ratingu Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 03.03.2016 07:07

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 03.03.2016 07:11

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 03.03.2016 07:12

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2015 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 03.03.2016 07:23

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '15 wyniósł 39,6 mln zł, wyższy od oczekiwań