Alior Bank SA

skrót: ALR

Ostatnie notowanie z: 22.06.2018 17:00

Aktualny kurs69   2,22 %1,50 zł
Otwarcie67,40-0,15%
Minimum67,30-0,30%
Maksimum70,804,89%
Wolumen (szt.) 262724
Kurs odniesienia67,50
Widełki dolne60,70
Widełki górne74,10
Obroty (tyś. zł)18202
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
214069,25
215669,20
285369,05
211469,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
69,65128 2
69,75220 1
69,85716 1
69,951 222 2
Jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU SAw porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ41 607 31431,89%51 607 31439,56%
OFE Aviva BZ WBKNWZ11 562 0008,86%11 562 0008,86%
Blackrock, Inc.6 898 7505,29%6 898 7505,29%
Nationale-Nederlanden OFENWZ6 600 0005,06%6 600 0005,06%

Kategoria • 22.06.2018 18:41

  ALIOR BANK SA (38/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. oraz treść podjętych uchwał

 • 22.06.2018 18:32

  ALIOR BANK SA (37/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

 • 21.06.2018 19:19

  ALIOR BANK SA (36/2018) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 21.06.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (35/2018) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 18.06.2018 18:14

  Alior liczy, że z buforem OSII uzyska możliwość wypłaty dywidendy w ’20

 • 18.06.2018 15:44

  ALIOR BANK SA (34/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

 • 16.06.2018 14:03

  KNF wnioskuje o nałożenie na Alior Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 15.06.2018 23:45

  ALIOR BANK SA (33/2018) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie identyfikacji Alior Banku S.A. jako innej instytucji systemowo ważnej oraz nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemow

 • 14.06.2018 16:40

  ALIOR BANK SA (32/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 12.06.2018 12:46

  Fuzja Pekao i Aliora oznaczałaby znaczące synergie, ale decyzji zarządów na razie nie ma - źródło

 • 07.06.2018 10:28

  Wzrost wolumenów kredytów Aliora w II kw. zbliżony do I kw., bank przyjrzy się całorocznym celom (wywiad)

 • 01.06.2018 16:00

  ALIOR BANK SA (31/2018) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 30.05.2018 15:39

  ALIOR BANK SA (30/2018) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 roku

 • 25.05.2018 16:02

  ALIOR BANK SA (29/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Banku

 • 21.05.2018 21:18

  ALIOR BANK SA (28/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 21.05.2018 21:17

  Katarzyna Sułkowska została prezesem Alior Banku

 • 21.05.2018 21:02

  ALIOR BANK SA (27/2018) Podjęcie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. uchwały w sprawie powołania Pani Katarzyny Sułkowskiej na Prezesa Zarządu Banku

 • 16.05.2018 11:08

  PZU liczy, że w II kw. znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 15.05.2018 16:20

  KNF zgodziła się na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na prezesa Alior Banku

 • 15.05.2018 16:08

  ALIOR BANK SA (26/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pani Katarzyny Sułkowskiej na Prezesa Zarządu Alior Bank S.A.

 • 10.05.2018 10:07

  Powtarzalne koszty Aliora w kolejnych kwartałach nie będą odbiegały od kosztów z I kw. '18

 • 10.05.2018 09:40

  Alior Bank spodziewa się, że II poł. '18 przyniesie poprawę marży odsetkowej netto

 • 10.05.2018 09:35

  Alior Bank podtrzymuje, że osiągnie możliwość wypłaty dywidendy w ‘20

 • 10.05.2018 08:01

  Alior w kolejnych kw. nie przewiduje dalszego zwiększania płynności powyżej poziomu z I kw.

 • 10.05.2018 07:47

  Alior planuje, że koszty ryzyka w '18 wyniosą 1,8 proc., wzrost kredytów wyniesie 5,5-6,5 mld zł

 • 10.05.2018 06:34

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '18 wyniósł 171,1 mln zł, wobec konsensusu 165,7 mln zł

 • 10.05.2018 06:16

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 03:58

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 06:42

  Alior w wynikach za I kw. rozpozna składki na BFG o wartości 54,7 mln zł

 • 08.05.2018 22:51

  ALIOR BANK SA (25/2018) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2018 roku - aktualizacja

 • 30.04.2018 10:40

  Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 8,52 proc. akcji Money Makers TFI

 • 27.04.2018 21:05

  Sylwester Grzebinoga złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Alior Banku

 • 27.04.2018 20:57

  ALIOR BANK SA (24/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 27.04.2018 16:35

  ALIOR BANK SA (23/2018) Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A.

 • 26.04.2018 18:13

  Składka Alior Banku na BFG wynosi 37,8 mln zł

 • 26.04.2018 18:02

  ALIOR BANK SA (22/2018) Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A.

 • 26.04.2018 17:59

  ALIOR BANK SA (21/2018) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2018 roku

 • 24.04.2018 17:06

  ALIOR BANK SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 20.04.2018 13:24

  BlackRock przekroczył 5 proc. udziału w głosach na walnym Alior Banku

 • 20.04.2018 13:02

  ALIOR BANK SA (19/2018) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 13.04.2018 20:48

  ALIOR BANK SA (18/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 11.04.2018 16:51

  ALIOR BANK SA (17/2018) Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

 • 03.04.2018 11:54

  ALIOR BANK SA (16/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.03.2018 19:00

  ALIOR BANK SA (15/2018) Wydanie odroczonych transz instrumentów finansowych w ramach Programu Opcji Menedżerskich za lata 2014 i 2015

 • 28.03.2018 15:49

  ALIOR BANK SA (14/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 26.03.2018 20:42

  ALIOR BANK SA (13/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F Alior Bank S.A.

 • 26.03.2018 19:47

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK SA

 • 21.03.2018 17:24

  Alior Bank ma 75,67 proc. akcji Money Makers TFI; chce przekroczyć próg 90 proc.

 • 19.03.2018 11:22

  ALIOR BANK SA (12/2018) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 15.03.2018 10:56

  PZU liczy, że "niebawem" znane będą wyniki analiz ws. współpracy Pekao i Aliora

 • 14.03.2018 11:46

  Pekao nie ogłosi przejęcia Aliora w marcu

 • 13.03.2018 07:49

  Katarzyna Sułkowska została p.o. prezesa Alior Banku, Michał Chyczewski zrezygnował (opis)

 • 13.03.2018 06:31

  Katarzyna Sułkowska została p.o. prezesa Alior Banku, Michał Chyczewski zrezygnował

 • 12.03.2018 23:43

  ALIOR BANK SA (11/2018) Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

 • 08.03.2018 11:13

  Alior od VI uruchomi program akceleracyjny i fundusz, który będzie inwestował w FinTech

 • 08.03.2018 10:17

  Alior Bank zakłada w '18 spadek C/I do 44 proc.

 • 08.03.2018 10:00

  Alior spodziewa się w '18 stabilizacji NIM i wzrostu do 1,9 proc. kosztów ryzyka - wiceprezes

 • 08.03.2018 08:59

  Wyniki Alior Banku za IV kw. bez większych zaskoczeń (opinia)

 • 08.03.2018 07:31

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '17 wyniósł 143,1 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 08.03.2018 06:23

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '17 wyniósł 143,1 mln zł, wobec konsensusu 141,3 mln zł

 • 08.03.2018 06:17

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.03.2018 03:27

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 08.03.2018 03:26

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.03.2018 10:36

  Alior ruszył z Bancovo, do końca ’18 liczba partnerów platformy wzrośnie do 12-14

 • 02.03.2018 08:17

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla Alior Banku do 97,1 zł

 • 01.03.2018 17:11

  ALIOR BANK SA (10/2018) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 28.02.2018 17:03

  ALIOR BANK SA (9/2018) Ustalenie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

 • 27.02.2018 11:11

  Wyniki analizy dot. współpracy lub połączenia Pekao i Aliora najpóźniej w II kw.

 • 20.02.2018 15:27

  ALIOR BANK SA (8/2018) Zakończenie subskrypcji obligacji serii P2A - uzupełnienie raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 08.02.2018 11:29

  JP Morgan umieścił akcje Alior Banku na liście Top Picks

 • 06.02.2018 15:04

  ALIOR BANK SA (7/2018) Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu

 • 06.02.2018 12:29

  Trigon DM obniżył rekomendację Aliora, Handlowego, Pekao, BZ WBK, Millennium i PKO BP

 • 05.02.2018 16:55

  Fitch zmienił perspektywę ratingu Aliora na pozytywną (opis)

 • 05.02.2018 16:51

  ALIOR BANK SA (6/2018) Informacja na temat ratingu Alior Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 05.02.2018 16:37

  Fitch zmienił perspektywę ratingu Aliora na pozytywną

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 01.02.2018 11:44

  DM mBank podwyższył rekomendację Pekao i Aliora do "kupuj", ING do "trzymaj", a Handlowego do "akumuluj"

 • 23.01.2018 16:19

  ALIOR BANK SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 23.01.2018 15:09

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Aliora do 96,5 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 22.01.2018 07:51

  Analizy współpracy lub połączenia Pekao i Aliora mogą zakończyć się w I kw. - Krupiński

 • 17.01.2018 12:01

  VTB Capital podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"

 • 15.01.2018 17:49

  ALIOR BANK SA (4/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczeniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii P2A

 • 15.01.2018 11:51

  ALIOR BANK SA (3/2018) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 12.01.2018 07:19

  JP Morgan podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "przeważaj"

 • 11.01.2018 20:31

  ALIOR BANK SA (2/2018) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Alior Bank S.A.

 • 11.01.2018 18:41

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D i E spółki ALIOR BANK SA

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 10.01.2018 08:39

  Aktualizacja celów strategicznych Alior Banku pozytywna (opinia, aktl.)

 • 10.01.2018 08:22

  Aktualizacja celów strategicznych Alior Banku pozytywna (opinia)

 • 10.01.2018 07:12

  Alior nie planuje emisji długu podporządkowanego w horyzoncie strategii

 • 10.01.2018 07:01

  Alior Bank aktualizuje cele strategiczne na 2020 r., podnosi cel ROE do 16,2 proc. (opis)

 • 10.01.2018 06:39

  Alior Bank aktualizuje cele strategiczne i plany kapitałowe

 • 10.01.2018 01:16

  ALIOR BANK SA (1/2018) Informacje aktualizujące nt. planu kapitałowego, wzrostu w IV kwartale 2017 r. oraz celów strategicznych

 • 28.12.2017 22:23

  ALIOR BANK SA (91/2017) Wprowadzenie obligacji serii P2A do obrotu na rynku podstawowym

 • 28.12.2017 19:47

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ALIOR BANK SA

 • 22.12.2017 23:50

  ALIOR BANK SA (90/2017) Dopuszczenie obligacji serii P2A do obrotu na rynku podstawowym

 • 22.12.2017 20:22

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki ALIOR BANK S.A.

 • 22.12.2017 19:38

  ALIOR BANK SA (89/2017) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 22.12.2017 19:28

  Alior Bank ma zgodę KNF na stosowanie metody AMA; podwyższy TCR o 0,24 pkt. proc.

 • 22.12.2017 19:14

  ALIOR BANK SA (88/2017) Udzielenie zezwolenia na stosowanie przez Bank metody AMA

 • 20.12.2017 17:06

  ALIOR BANK SA (87/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki Alior Bank S.A.

 • 20.12.2017 16:53

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1 spółki S.A.

 • 19.12.2017 23:28

  Sprzedający zgodzili się zapłacić Alior Bankowi 94,3 mln zł tytułem ugody za BPH

 • 19.12.2017 22:18

  ALIOR BANK SA (86/2017) Zawarcie ugody dotyczącej znaczących umów

 • 19.12.2017 17:36

  ALIOR BANK SA (85/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K i K1

 • 19.12.2017 12:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ALIOR BANK SA

 • 15.12.2017 11:17

  Alior zainwestuje 30 mln zł w pośrednika finansowego Bancovo.

 • 13.12.2017 17:05

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Aliora, GNB, ING BSK, mBanku, Millennium oraz PKO BP

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 12.12.2017 14:16

  ALIOR BANK SA (84/2017) Rejestracja obligacji serii P2A w KDPW

 • 12.12.2017 09:47

  Fuzja Pekao z PKO BP do rozważenia, transakcję wykluczyłaby ewentualna fuzja Pekao-Alior - Borys

 • 06.12.2017 16:11

  ALIOR BANK SA (83/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 5 grudnia 2017 r.

 • 05.12.2017 16:37

  ALIOR BANK SA (82/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 5 grudnia 2017 roku

 • 05.12.2017 11:55

  PZU czeka na efekty rozmów Pekao-Alior, fuzja nie jest jedynym wariantem

 • 01.12.2017 17:08

  ALIOR BANK SA (81/2017) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 01.12.2017 12:02

  KNF zgodziła się, by Alior zakwalifikował do Tier II środki z emisji obligacji serii K i K1

 • 01.12.2017 11:54

  ALIOR BANK SA (80/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowaniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii K i K1

 • 30.11.2017 16:53

  ALIOR BANK SA (79/2017) Projekt zmiany uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zgłoszony przez akcjonariusza

 • 30.11.2017 12:30

  ALIOR BANK SA (78/2017) Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P2A Alior Banku S.A.

 • 29.11.2017 17:02

  ALIOR BANK SA (77/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.11.2017 17:52

  ALIOR BANK SA (76/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zgłoszone przez akcjonariusza

 • 27.11.2017 17:39

  Alior Bank nie planuje w najbliższym czasie kolejnych emisji obligacji podporządkowanych

 • 27.11.2017 14:47

  Alior Bank skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A

 • 27.11.2017 14:31

  ALIOR BANK SA (75/2017) Objęcie zapisami wszystkich Obligacji Serii P2A oferowanych przez Alior Bank S.A.

 • 22.11.2017 14:51

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Aliora do 88 zł, dla Pekao do 150 zł

 • 20.11.2017 17:45

  ALIOR BANK SA (74/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

 • 20.11.2017 14:42

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki ALIOR BANK S.A.

 • 17.11.2017 20:09

  ALIOR BANK SA (73/2017) Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J

 • 17.11.2017 18:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji serii J spółki ALIOR BANK SA

 • 16.11.2017 12:39

  Prezes PFR pozostaje sceptyczny do pomysłu łączenia Pekao i Aliora

 • 14.11.2017 16:03

  ALIOR BANK SA (72/2017) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 5 grudnia 2017 roku

 • 09.11.2017 17:39

  ALIOR BANK SA (71/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Spółki

 • 09.11.2017 16:29

  Alior Bank ustalił ostateczne warunki oferty obligacji serii P2A

 • 09.11.2017 16:05

  ALIOR BANK SA (70/2017) Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P2A

 • 09.11.2017 13:08

  Alior planuje sprzedaż NPL; nie będzie to miało tak dużego wpływu na wyniki jak w III kw.

 • 09.11.2017 10:46

  Portfel rumuńskiego oddział Alior Banku będzie rósł rocznie ok. 0,5 mld zł

 • 09.11.2017 08:59

  Zysk Aliora w III kw. wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom (opinia, aktl.)

 • 09.11.2017 08:39

  Zysk Aliora w III kw. wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom (opinia)

 • 09.11.2017 08:24

  Alior Bank planuje, że na koniec '17 C/I wyniesie 51 proc.

 • 09.11.2017 07:46

  Alior podwyższył do 381 mln zł docelowe synergie z fuzji z BPH

 • 09.11.2017 07:21

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '17 wyniósł 189,9 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 09.11.2017 06:37

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '17 wyniósł 189,9 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 09.11.2017 06:28

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2017 00:42

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 08.11.2017 20:49

  ALIOR BANK SA (69/2017) Zawarcie Umowy zlecenia o okresowe udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji

 • 08.11.2017 19:41

  ALIOR BANK SA (68/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej ws. umowy zlecenia okresowego udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

 • 06.11.2017 17:02

  Alior Bank podwyższa jednostkową wartość nominalną obligacji do 400 tys. zł

 • 06.11.2017 16:40

  ALIOR BANK SA (67/2017) Zmiana intencji w zakresie jednostkowej wartości nominalnej obligacji podporządkowanych emitowanych na podstawie prospektu emisyjnego

 • 03.11.2017 12:01

  ALIOR BANK SA (66/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A.

 • 31.10.2017 15:31

  ALIOR BANK SA (65/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

 • 31.10.2017 15:25

  ALIOR BANK SA (64/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 31 października 2017 roku

 • 30.10.2017 07:13

  Prezes PZU: nie narzucamy Pekao i Aliorowi formy współpracy

 • 27.10.2017 17:26

  PZU chce NWZ Aliora ws. zmian w statucie banku

 • 27.10.2017 17:09

  ALIOR BANK SA (63/2017) Żądanie zwołania NWZ Spółki

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 24.10.2017 14:07

  Wezwanie na akcje Alior Banku możliwe po cenie akcji w przedziale 70-78,5 zł - DM mBanku (opinia)

 • 24.10.2017 11:50

  PFR wolałby, by Pekao skupił się na strategii i polityce dywidendowej zamiast fuzji z Aliorem

 • 24.10.2017 10:23

  KNF przed decyzją o zgodzie na fuzję Pekao z Aliorem musi przeanalizować ich strategię - rzecznik KNF

 • 24.10.2017 09:21

  Kursy Aliora i Pekao spadają po informacji o możliwości połączenia

 • 24.10.2017 09:13

  Prezes PFR ma wątpliwości czy fuzja z Aliorem byłaby optymalna dla Pekao

 • 24.10.2017 09:01

  Pekao, po ewentualnej fuzji z Aliorem, utraciłoby możliwości dywidendowe (opinia, aktl.)

 • 24.10.2017 08:39

  Fuzja Pekao i Alior Banku mniej preferowanym scenariuszem dla obu banków (opinia)

 • 24.10.2017 06:51

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji (opis)

 • 24.10.2017 06:34

  Pekao i Alior Bank przeanalizują możliwości współpracy lub fuzji

 • 24.10.2017 00:37

  ALIOR BANK SA (62/2017) Podpisanie Listu Intencyjnego z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ws. rozpoczęcia wstępnych rozmów o współpracy

 • 24.10.2017 00:15

  ALIOR BANK SA (61/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji ws. analizy możliwości w zakresie fuzji i przejęć

 • 20.10.2017 15:02

  ALIOR BANK SA (60/2017) Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych serii K oraz serii K1

 • 20.10.2017 07:58

  Morgan Stanley podwyższa rekomendację dla Aliora do "przeważaj"

 • 19.10.2017 18:14

  Alior Bank chce w ciągu czterech lat pozyskać w Rumunii ponad pół miliona klientów

 • 17.10.2017 17:19

  ALIOR BANK SA (59/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Banku przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

 • 16.10.2017 10:16

  Ewentualna publiczna emisja obligacji Aliora będzie znacząco mniejsza niż 600 mln zł

 • 13.10.2017 13:04

  ALIOR BANK SA (58/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

 • 13.10.2017 12:13

  KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku dot. programu emisji obligacji o wartości do 1,2 mld zł

 • 12.10.2017 11:14

  JP Morgan podtrzymuje neutralną rekomendację dla Alior Banku, cena docelowa 94 zł

 • 11.10.2017 17:13

  ALIOR BANK SA (57/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 05.10.2017 13:18

  ALIOR BANK SA (56/2017) KOREKTRA ZAŁĄCZNIKA DO RAPORTU Z DN. 04.10.2017 (rb56/2017)

 • 04.10.2017 19:39

  ALIOR BANK SA (56/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Spółki

 • 04.10.2017 11:16

  Alior Bank planuje, że do końca ‘20 liczba klientów z ROR wzrośnie do 2,1 mln

 • 04.10.2017 09:01

  Nowe plany Alior Banku neutralne, jednak cel 14 proc. ROE bardzo ambitny (opinia)

 • 04.10.2017 08:13

  Alior Bank planuje osiągnąć 14 proc. ROE w '19, rok szybciej niż przewidziano w strategii (opis2)

 • 04.10.2017 07:29

  Alior Bank planuje osiagnąć 14 proc. ROE w '19, rok szybciej niż przewidziano w strategii (opis)

 • 04.10.2017 07:01

  Alior Bank planuje ROE na poziomie 14 proc., NIM 5,1 proc. i C/I proc. 39 proc. w '19

 • 04.10.2017 06:46

  ALIOR BANK SA (55/2017) Uchwała Zarządu Banku w sprawie przyjęcia planu operacjonalizacji Strategii Banku na lata 2017-2020

 • 03.10.2017 22:16

  Alior Bank wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 600 mln zł

 • 03.10.2017 21:32

  ALIOR BANK SA (55/2017) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii K oraz serii K1

 • 03.10.2017 17:05

  Alior Bank zamyka departament finansowania strukturalnego - źródła

 • 30.09.2017 09:39

  ALIOR BANK SA (53/2017) Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 26.09.2017 13:06

  Alior Bank przedstawi plan wdrożenia strategii 4 października

 • 21.09.2017 16:29

  ALIOR BANK SA (52/2017) Żądanie zwołania NWZ Spółki

 • 14.09.2017 17:13

  Alior Bank rozpoczyna budowę księgi popytu w zw. z planowaną emisją obligacji

 • 14.09.2017 17:02

  ALIOR BANK SA (51/2017) Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Alior Bank S.A.

 • 12.09.2017 13:26

  ALIOR BANK SA (50/2017) Ustalenie przez Zarząd Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Banku

 • 31.08.2017 11:39

  VTB Capital obniżył rekomendację dla PKO BP i BZ WBK, podniósł dla Pekao i Alior

 • 29.08.2017 10:36

  ALIOR BANK SA (49/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Alior Bank S.A.

 • 28.08.2017 16:34

  ALIOR BANK SA (48/2017) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F Alior Bank S.A.

 • 25.08.2017 12:48

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D, E i F spółki ALIOR BANK S.A.

 • 23.08.2017 15:53

  RN Alior Banku zgodziła się na otwarcie programu emisji obligacji o wartości do 1,2 mld zł

 • 23.08.2017 15:44

  ALIOR BANK SA (47/2017) Otwarcie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

 • 22.08.2017 08:18

  Morgan Stanley wydał rekomendację "równoważ" dla Alior Banku

 • 18.08.2017 07:22

  DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"

 • 16.08.2017 13:59

  ALIOR BANK SA (46/2017) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

 • 11.08.2017 15:25

  ALIOR BANK SA (45/2017) Rozliczenie emisji obligacji serii J

 • 10.08.2017 11:27

  Alior chce być aktywny na rynku sekurytyzacji aktywów

 • 10.08.2017 09:51

  Odpisy Alior Banku na OZE w 2017 r. wyniosą 60 mln zł

 • 10.08.2017 09:25

  Alior pokazał w II kw. dobre wyniki, kurs rośnie (opinia, aktl.)

 • 10.08.2017 08:58

  Alior pokazał w II kw. dobre wyniki, miał wyższy wynik handlowy i wyższe rezerwy (opinia)

 • 10.08.2017 08:00

  Alior Bank w XI przedstawi plan wdrożenia strategii na lata 2018-2020

 • 10.08.2017 07:27

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '17 wyniósł 100 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.08.2017 07:04

  Nationale-Nederlanden OFE ma powyżej 5 proc. akcji Alior Banku

 • 10.08.2017 06:34

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '17 wyniósł 100 mln zł, wobec konsensusu 93,7 mln zł

 • 10.08.2017 06:26

  Wyniki Alior Banku w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.08.2017 01:08

  ALIOR BANK SA (44/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 10.08.2017 00:32

  ALIOR BANK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 25.07.2017 16:22

  Alior Bank wyemituje obligacje o wartości do 250 mln zł

 • 25.07.2017 16:08

  ALIOR BANK SA (43/2017) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii J

 • 18.07.2017 23:03

  ALIOR BANK SA (42/2017) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 18.07.2017 11:55

  BGK chce udzielić 1 mld zł pożyczek firmom telekomunikacyjnym, zaczyna od współpracy z Aliorem

 • 18.07.2017 11:38

  Alior Bank nie zmieni strategii, dywidenda najwcześniej od 2020 - p.o. prezesa

 • 10.07.2017 17:32

  ALIOR BANK SA (41/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 10.07.2017 17:28

  ALIOR BANK SA (40/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 10.07.2017 17:16

  ALIOR BANK SA (39/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 07.07.2017 17:21

  Alior Bank planuje niepubliczną emisję obligacji o wartości do 250 mln zł

 • 07.07.2017 17:15

  ALIOR BANK SA (38/2017) Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji zwykłych Alior Bank S.A.

 • 06.07.2017 17:18

  Sylwester Grzebinoga został wiceprezesem Alior Banku

 • 06.07.2017 17:04

  ALIOR BANK SA (37/2017) Zmiana w składzie Zarządu Banku

 • 04.07.2017 14:09

  ALIOR BANK SA (36/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 03.07.2017 14:07

  ALIOR BANK SA (35/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r.

 • 29.06.2017 17:55

  ALIOR BANK SA (34/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 17:35

  ALIOR BANK SA (33/2017) Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

 • 29.06.2017 17:28

  ALIOR BANK SA (32/2017) Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej

 • 29.06.2017 17:23

  ALIOR BANK SA (31/2017) Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

 • 29.06.2017 11:48

  WZ Alior Banku przeznaczyło zysk za '16 na kapitał zapasowy (opis)

 • 29.06.2017 10:06

  WZ Alior Banku przeznaczyło zysk za '16 na kapitał zapasowy

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 23.06.2017 09:47

  ALIOR BANK SA (30/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

 • 21.06.2017 19:41

  ALIOR BANK SA (29/2015) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 21.06.2017 19:34

  ALIOR BANK SA (28/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 21.06.2017 11:13

  Nie ma planu łączenia Pekao i Aliora - Borys, PFR

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 14.06.2017 19:49

  Krupiński zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Alior Banku

 • 14.06.2017 19:48

  ALIOR BANK SA (27/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 14.06.2017 19:29

  ALIOR BANK SA (26/2017) Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 14.06.2017 16:25

  Fundusze TFI PZU ma 6 proc. głosów na walnym Alior Banku

 • 14.06.2017 16:16

  ALIOR BANK SA (25/2017) Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

 • 14.06.2017 15:57

  Chyczewski będzie kierował zarządem Aliora do czasu zgody KNF na objęcie funkcji prezesa

 • 14.06.2017 15:45

  ALIOR BANK SA (24/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku

 • 10.06.2017 09:32

  RN Alior Banku powołała trzech członków zarządu

 • 10.06.2017 00:28

  ALIOR BANK SA (23/2017) Zmiany w składzie Zarządu Banku

 • 08.06.2017 15:25

  ALIOR BANK SA (22/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 06.06.2017 12:25

  JP Morgan obniżył rekomendację dla Alior Banku do "neutralnie"

 • 06.06.2017 08:10

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Alior Banku do "trzymaj"

 • 05.06.2017 15:49

  ALIOR BANK SA (21/2017) Otrzymanie zawiadomienia o porozumieniu dotyczącym nabywania lub zbywania akcji Banku oraz zgodnego wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Banku.

 • 02.06.2017 17:11

  ALIOR BANK SA (20/2017) Oświadczenia o objęciu akcji, realizacja Programu Opcji Menedżerskich za lata 2013, 2014 i 2015

 • 02.06.2017 08:49

  Rynek negatywnie zareaguje na odejście Wojciecha Sobieraja z Alior Banku (opinia)

 • 01.06.2017 18:18

  Alior Bank planuje zysk za '16 przeznaczyć na kapitał zapasowy

 • 01.06.2017 18:03

  ALIOR BANK SA (19/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 01.06.2017 18:02

  Sobieraj nie będzie ubiegał się o wybór do zarządu Aliora, zarząd nowej kadencji do połowy VI (opis)

 • 01.06.2017 17:39

  Wojciech Sobieraj nie będzie ubiegał się o wybór do zarządu Aliora na następną kadencję

 • 01.06.2017 17:36

  ALIOR BANK SA (18/2017) Informacja o przyjęciu oświadczenia przez Radę Nadzorczą Banku

 • 01.06.2017 17:29

  ALIOR BANK SA (17/2017) Decyzja Prezesa Zarządu Alior Bank SA o nieubieganiu się o wybór do Zarządu Alior Banku w następnej kadencji

 • 30.05.2017 15:33

  ALIOR BANK SA (16/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

 • 24.05.2017 14:17

  ALIOR BANK SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2017 15:58

  ALIOR BANK SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 21 kwietnia 2017 r.

 • 19.05.2017 17:17

  PZU ma zaufanie do zarządu Alior Banku w obecnym kształcie - Surówka

 • 19.05.2017 16:00

  ALIOR BANK SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 19 maja 2017 r.

 • 09.05.2017 09:45

  Alior chce mieć kwartalnie ponad 100 mln wyniku prowizyjnego

 • 09.05.2017 09:01

  JP Morgan podwyższył cenę docelową Aliora do 94 zł

 • 09.05.2017 08:43

  Zysk Aliora wyższy od oczekiwań dzięki lepszemu wynikowi prowizyjnemu; kurs może rosnąć (opinia)

 • 09.05.2017 08:10

  Alior Bank podtrzymuje cele na '17

 • 09.05.2017 07:24

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '17 wyniósł 82,4 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 09.05.2017 06:54

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '17 wyniósł 82,4 mln zł, wobec konsensusu 77,9 mln zł

 • 09.05.2017 06:47

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.05.2017 06:41

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 08.05.2017 20:09

  ALIOR BANK SA (12/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. oraz treść podjętych uchwał

 • 08.05.2017 19:55

  ALIOR BANK SA (11/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 08.05.2017 07:39

  JP Morgan podniósł rekomendację dla Aliora do "przeważaj", cena docelowa 94 zł

 • 02.05.2017 16:50

  ALIOR BANK SA (10/2017) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Banku przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

 • 28.04.2017 15:00

  ALIOR BANK SA (9/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 21.04.2017 15:32

  ALIOR BANK SA (8/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. oraz treść podjętych uchwał

 • 24.03.2017 16:38

  ALIOR BANK SA (7/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Spółki

 • 23.03.2017 15:19

  KNF zalecił Alior Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie zysku za '16

 • 23.03.2017 15:12

  ALIOR BANK SA (6/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku osiągniętego przez Alior Bank S.A. w 2016 roku

 • 16.03.2017 09:10

  DM mBanku podniósł cenę docelową akcji Alior Banku do 90 zł

 • 14.03.2017 17:29

  ALIOR BANK SA (5/2017) Wypłata odroczonych transz wynagrodzenia zmiennego za lata 2013, 2014 i 2015.

 • 13.03.2017 14:08

  Alior chce do '20 zdobyć 7,5-8,5 proc. udziałów w rynku kredytów i depozytów

 • 13.03.2017 12:09

  Alior zakłada, że wzrost ROE osiągnie przy utrzymaniu obecnego tempa rozwoju

 • 13.03.2017 10:43

  Alior stawia na rozwój organiczny, nie wyklucza jednak dalszych przejęć

 • 13.03.2017 08:50

  Alior zakłada 14 proc ROE; na IT i innowacje wyda 400 mln zł i ograniczy sieć placówek (opis)

 • 13.03.2017 08:18

  Alior Bank zakłada w '20 wzrost ROE do 14 proc. spadek C/I do 39 proc.

 • 13.03.2017 08:05

  ALIOR BANK SA (4/2017) Przyjęcie i zatwierdzenie strategii Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na lata 2017-2020

 • 10.03.2017 23:05

  ALIOR BANK SA (3/2017) Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A. - zawarcie znaczącej umowy

 • 09.03.2017 12:42

  Alior nie prowadzi rozmów w sprawie przejęć

 • 09.03.2017 12:28

  Alior ocenia, że koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH skumulują się w II kw.

 • 09.03.2017 12:23

  Alior rozważy wypłatę dywidendy w 2020 roku

 • 09.03.2017 12:08

  Alior spodziewa się, że w ’17 jego zysk będzie wyższy niż oczekiwane przez rynek 360 mln zł

 • 09.03.2017 10:31

  Koszty ryzyka Alior Banku w '17 wyniosą ok. 1,9 proc., C/I ok. 60 proc.

 • 09.03.2017 08:18

  Alior podniósł docelowy poziom synergii z połączenia z BPH do 374 mln zł

 • 09.03.2017 08:08

  Zysk netto Alior Banku w IV kw. '16 wyniósł 369,5 mln zł

 • 09.03.2017 07:58

  Wyniki Alior Banku w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.03.2017 07:45

  Synergie Aliora z przejęcia BPH w '17 szacowane na ok. 167 mln zł, a koszty integracji na 195 mln zł

 • 09.03.2017 07:18

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 09.03.2017 07:10

  ALIOR BANK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 08.03.2017 07:35

  Citi obniżył rekomendację Alior Banku i podwyższył dla mBanku do "neutralnie"

 • 02.03.2017 10:50

  Alior w wynikach IV kw. rozpozna negative goodwill z tytułu przejęcia BPH - źródło

 • 24.02.2017 06:30

  PZU chce, by w perspektywie kilku lat Alior Bank stał się spółką dywidendową

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 16.02.2017 19:22

  Fitch utrzymał rating Alior Banku na poziomie BB z perspektywą stabilną

 • 16.02.2017 19:14

  ALIOR BANK SA (2/2017) Utrzymanie na niezmienionym poziomie ratingu Banku nadanego przez agencję Fitch Ratings Ltd.

 • 27.01.2017 12:12

  DM mBank obniżył rekomendację PKO BP, BZ WBK i B.Millennium, podwyższył Pekao, ING i BHW

 • 18.01.2017 09:13

  Noble Securities wydał rekomendacje dla banków; sektor czeka trudny rok

 • 17.01.2017 18:07

  Raiffeisen Bank International zdecyduje o Raiffeisen Bank Polska w najbliższych tygodniach

 • 04.01.2017 11:32

  ALIOR BANK SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 23.12.2016 08:53

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku (opis)

 • 23.12.2016 08:39

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku

 • 22.12.2016 17:57

  ALIOR BANK SA (88/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 16.12.2016 06:49

  Alior porozumiał się ze związkami zawodowymi ws. restrukturyzacji zatrudnienia

 • 15.12.2016 23:19

  ALIOR BANK SA (87/2016) Zakończenie negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia w Alior Banku S.A.

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 08.12.2016 10:23

  PZU chce być długoterminowym inwestorem w Alior Banku

 • 07.12.2016 20:54

  Alior Bank odstępuje od zamiaru nabycia podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Bank Polska SA

 • 07.12.2016 20:40

  ALIOR BANK SA (86/2016) Zakończenie negocjacji z Raiffeisen Bank International AG

 • 05.12.2016 14:02

  DM BZ WBK wprowadził zmiany w rekomendacjach banków

 • 25.11.2016 09:59

  Alior optymalizuje strukturę organizacyjną i może zwolnić do końca '17 do 2,6 tys. osób (opis)

 • 25.11.2016 08:50

  Alior rozważa zwolnienie do końca '17 do 2600 pracowników

 • 25.11.2016 08:31

  ALIOR BANK SA (85/2016) Optymalizacja struktury organizacyjnej i zatrudnienia w Alior Bank S.A.

 • 24.11.2016 12:54

  Haitong podwyższył rekomendacje czterech banków, zmienił wyceny dwóch (aktl.)

 • 24.11.2016 09:47

  Haitong podwyższa rekomendacje dla Aliora, Pekao, PKO BP i Getin Noble Banku

 • 18.11.2016 11:04

  ALIOR BANK SA (84/2016) Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii J Alior Bank S.A.

 • 17.11.2016 19:09

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji ALIOR BANK SA

 • 09.11.2016 09:49

  Alior podtrzymuje zainteresowanie Raiffeisenem, nadal ma wyłaczność negocjacyjną

 • 09.11.2016 09:40

  Alior spodziewa się w IV kwartale lepszych wyników niż w III kw.

 • 09.11.2016 09:16

  Alior zakłada, że największe koszty integracji z BPH poniesie w I-III kw. '17 - prezes

 • 09.11.2016 09:14

  Wyniki Aliora nie przyniosły zaskoczeń, uwagę zwracają obniżone koszty integracji (opinia)

 • 09.11.2016 08:19

  Alior Bank obniżył szacowane koszty integracji z BPH o 150 mln zł do 500 mln zł

 • 09.11.2016 08:06

  Alior Bank podtrzymuje cele na '16

 • 09.11.2016 07:12

  Zysk netto Alior Banku w III kw. '16 wyniósł 86,9 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 09.11.2016 00:44

  Wyniki Alior Banku w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.11.2016 00:09

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.11.2016 18:54

  ALIOR BANK SA (83/2016) Warunkowa rejestracja akcji serii J Alior Bank S.A. oraz wyznaczenie dnia referencyjnego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 04.11.2016 12:59

  Alior po fuzji prawnej z wydzieloną częścią Banku BPH, fuzja operacyjna do końca I kw. '17

 • 04.11.2016 11:48

  ALIOR BANK SA (82/2016) Rejestracja podziału Banku BPH S.A.

 • 25.10.2016 17:14

  ALIOR BANK SA (81/2016) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A. - uzupełnienie raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

 • 25.10.2016 12:56

  Bank BPH skoryguje wartość środków trwałych, co obniży wynik za III kw. o 28,9 mln zł

 • 20.10.2016 16:42

  ALIOR BANK SA (80/2016) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH S.A.

 • 20.10.2016 11:50

  Fuzja prawna Aliora z wydzieloną częścią Banku BPH na początku XI

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 14.10.2016 19:02

  UniCredit uzgodnił z PZU kluczowe parametry sprzedaży części swoich akcji w Pekao - media

 • 10.10.2016 08:53

  Erste obniżył rekomendację Alior Banku, BZ WBK, B. Millennium, ING BSK, mBanku i PKO BP

 • 07.10.2016 19:29

  Warunkiem sprzedaży Raiffeisen Polbanku satysfakcjonująca cena - RBI

 • 03.10.2016 08:22

  Cit podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj"

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 26.09.2016 18:06

  Alior Bank w drodze przymusowego wykupu akcji BPH nabył 0,58 proc. walorów

 • 22.09.2016 09:19

  Alior musiałby sfinansować zakup Raiffeisena emisją akcji, akcje banku tracą ponad 4 proc. (opinia, aktl.)

 • 22.09.2016 09:09

  Zakup Raiffeisena przez Alior wpisałby się w strategię PZU, konieczne byłoby podniesienie kapitału (opinia)

 • 21.09.2016 18:33

  Alior Bank ma wyłączność negocjacyjną na działalność bankową Raiffeisen Bank Polska

 • 21.09.2016 18:24

  ALIOR BANK SA (79/2016) Rozpoczęcie wyłącznych negocjacji z Raiffeisen Bank International AG

 • 20.09.2016 08:40

  ALIOR BANK SA (78/2016) Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Banku BPH S.A.

 • 20.09.2016 08:15

  Alior Bank ogłasza przymusowy wykup akcji BPH

 • 16.09.2016 19:36

  GPW: Komunikat - ALIOR BANK SA, KRUK SA, MBANK SA, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

 • 16.09.2016 17:13

  Wygasa ważność prospektu emisyjnego Alior Banku dot. programu emisji obligacji

 • 16.09.2016 17:00

  ALIOR BANK SA (77/2016) Wygaśnięcie ważności prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Alior Banku S.A.

 • 08.09.2016 08:54

  PKO BP i Alior Bank złożyli ofertę na Raiffeisen Polbank - media

 • 24.08.2016 12:39

  PZU chce budować grupę bankową, za kilka lat rozważy swoją przyszłość w Alior Banku

 • 19.08.2016 15:01

  Alior kupił w wezwaniu 46.525.228 akcji Banku BPH

 • 19.08.2016 14:38

  ALIOR BANK SA (76/2016) Transakcja nabycia akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

 • 11.08.2016 12:00

  Alior liczy, że kolejne kwartały przyniosą poprawę wyniku prowizyjnego

 • 11.08.2016 11:50

  Alior spodziewa się, że zysk w '16 wyniesie 322 mln zł mimo wyższych kosztów przejęcia BPH

 • 11.08.2016 11:38

  Alior oczekuje, że fuzja prawna z BPH nastąpi w X/XI '16, a fuzja operac. przed II kw. '17

 • 11.08.2016 08:49

  Zysk Alior Banku zgodny z oczekiwaniami, jakość przychodów mieszana (opinia)

 • 11.08.2016 07:19

  Alior Bank podtrzymuje cele na '16

 • 11.08.2016 07:10

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '16 wyniósł 81,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 11.08.2016 06:44

  Zysk netto Alior Banku w II kw. '16 wyniósł 81,7 mln zł, wobec konsensusu 80,5 mln zł

 • 11.08.2016 06:36

  Wyniki Alior Banku w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.08.2016 06:30

  ALIOR BANK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 09.08.2016 17:16

  KNF nie zgłasza sprzeciwu ws. zamiaru pośredniego nabycia przez Alior akcji BPH TFI (aktl.)

 • 09.08.2016 17:04

  ALIOR BANK SA (75/2016) Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia dla Alior Bank S.A. na prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych oraz braku sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Alior Bank S.A. akc

 • 09.08.2016 16:34

  KNF nie zgłasza sprzeciwu ws. zamiaru pośredniego nabycia przez Alior akcji BPH TFI

 • 08.08.2016 16:58

  ALIOR BANK SA (74/2016) Spełnienie się ostatniego warunku umowy sprzedaży akcji i podziału Banku BPH S.A. oraz ostatniego warunku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

 • 08.08.2016 16:39

  W wezwaniu na BPH objęto zapisami co najmniej 48,49 proc. akcji, co było warunkiem wezwania

 • 05.08.2016 13:37

  ALIOR BANK SA (73/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BPH S.A. w związku z planowanym podziałem Banku BPH S.A. Spełnienie ostatniego z warunków planu podziału Banku BPH S.A.

 • 04.08.2016 17:29

  GPW: nadzwyczajna korekta pakietów akcji ALIOR BANK SA

 • 04.08.2016 13:27

  Alior kupi akcje w wezwaniu na BPH, gdy zapisami objętych będzie co najmniej 37.180.026 akcji

 • 04.08.2016 13:21

  ALIOR BANK SA (72/2016) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

 • 04.08.2016 11:47

  ALIOR BANK SA (71/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 29 lipca 2016 r

 • 02.08.2016 14:04

  ALIOR BANK SA (70/2016) Ustalenie skorygowanej ceny nabycia podstawowej działalności Banku BPH S.A.

 • 29.07.2016 16:36

  ALIOR BANK SA (69/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 29 lipca 2016 r.

 • 29.07.2016 08:16

  DM PKO BP obniża rekomendacje dla BZ WBK, B. Handlowego i ING BSK; podnosi dla Millennium

 • 28.07.2016 18:28

  ALIOR BANK SA (68/2016) Spełnienie warunku umowy sprzedaży akcji i podziału Banku BPH S.A.

 • 28.07.2016 18:09

  ALIOR BANK SA (67/2016) Umowa z Telekom Romania Mobile Communications S.A. z siedzibą w Bukareszcie - podpisanie umów dotyczących znaków towarowych

 • 27.07.2016 17:17

  Według zarządu BPH cena w wezwaniu jest godziwa

 • 26.07.2016 13:27

  ALIOR BANK SA (66/2016) Stanowisko Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie podziału Banku BPH S.A.

 • 26.07.2016 08:33

  ALIOR BANK SA (65/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BPH S.A. w związku z planowanym podziałem Banku BPH S.A.

 • 25.07.2016 14:41

  ALIOR BANK SA (64/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Alior Banku S.A. w związku z planowanym podziałem Banku BPH S.A.

 • 21.07.2016 08:38

  DM PKO BP obniżył cenę docelową akcji Alior Banku do 57 zł

 • 19.07.2016 16:00

  ALIOR BANK SA (63/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji Banku BPH S.A. oraz inne decyzje związane z planowanym nabyciem podstawowej działalności Banku BPH S.A.

 • 19.07.2016 12:54

  KNF daje zielone światło Aliorowi na przejęcie BPH

 • 18.07.2016 17:53

  Alior Bank koryguje cenę w wezwaniu na akcje BPH do 31,19 zł z 31,18 zł wcześniej

 • 18.07.2016 17:50

  ALIOR BANK SA (62/2016) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

 • 15.07.2016 08:24

  Alior Bank dementuje informacje, jakoby kupił udziały w Pekao

 • 15.07.2016 07:09

  To Alior Bank odkupił od UniCredit 10 proc. akcji Pekao - "Gazeta Polska Codziennie"

 • 11.07.2016 18:01

  Alior Bank wzywa do sprzedaży 66 proc. akcji BPH po 31,18 zł za papier (opis)

 • 11.07.2016 17:37

  ALIOR BANK SA (61/2016) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

 • 11.07.2016 17:35

  Alior Bank wzywa do sprzedaży 66 proc. akcji BPH, cena w wezwaniu 31,18 zł za papier

 • 05.07.2016 16:13

  Trigon DM obniżył ceny docelowe dla dziewięciu banków

 • 01.07.2016 16:59

  ALIOR BANK SA Wypowiedzenie umów gwarancji oraz kontrgwarancji

 • 01.07.2016 10:58

  ALIOR BANK SA Zakończenie subskrypcji obligacji serii P1A i P1B - uzupełnienie raportów bieżących nr 22/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz nr 25/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 • 01.07.2016 10:07

  Vestor DM podwyższył rekomendację Alior Banku do "kupuj"

 • 30.06.2016 16:45

  ALIOR BANK SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

 • 30.06.2016 15:20

  ALIOR BANK SA Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Banku BPH S.A.

 • 28.06.2016 20:27

  ALIOR BANK SA Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 56.550.249 akcji serii I Alior Bank S.A. oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii I Alior Bank S.A.

 • 28.06.2016 19:55

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki ALIOR BANK SA

 • 28.06.2016 19:51

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALIOR BANK S.A.

 • 28.06.2016 08:25

  DM BZ WBK wydał rekomendację "kupuj" dla Alior Banku

 • 27.06.2016 19:09

  ALIOR BANK SA Warunkowa rejestracja akcji serii I Alior Bank S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 • 24.06.2016 16:59

  ALIOR BANK SA Spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia działalności wydzielanej Banku BPH S.A.

 • 24.06.2016 11:47

  ALIOR BANK SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Alior Bank S.A.

 • 23.06.2016 10:44

  ALIOR BANK SA Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A.

 • 22.06.2016 11:31

  ALIOR BANK SA Umowa z Telekom Romania Mobile Communications S.A. z siedzibą w Bukareszcie - przedłużenie terminu

 • 21.06.2016 13:01

  Alior Bank zadowolony z II kw., podtrzymuje cele całoroczne

 • 21.06.2016 12:15

  PZU zakłada konsolidację sektora bankowego wokół 5-6 graczy, w tym Aliora (opis)

 • 21.06.2016 12:10

  Alior chce w bliskiej przyszłości dołączyć do 5-6 największych banków w Polsce

 • 21.06.2016 12:05

  PZU zakłada konsolidację sektora bankowego wokół 5-6 graczy, w tym Aliora

 • 17.06.2016 19:18

  ALIOR BANK SA Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii I Alior Bank S.A.

 • 17.06.2016 19:16

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji spółki ALIOR BANK S.A.

 • 17.06.2016 13:46

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 15.06.2016 18:07

  ALIOR BANK SA Rejestracja w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii I

 • 14.06.2016 08:30

  Alior skoncentrowany na przejęciu BPH, inne transakcje na razie wątpliwe - prezes

 • 10.06.2016 13:13

  Alior Bank przydzielił wszystkie oferowane akcje

 • 10.06.2016 12:50

  ALIOR BANK SA Zakończenie oferty publicznej oraz przydział akcji na okaziciela serii I Alior Banku S.A.

 • 09.06.2016 21:15

  ALIOR BANK SA Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Banku BPH S.A.

 • 08.06.2016 12:59

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 02.06.2016 16:30

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na akcjach Banku

 • 31.05.2016 18:34

  EBOR weźmie udział w podniesieniu kapitału Alior Banku

 • 31.05.2016 16:54

  DM mBanku obniżył cenę docelową dla Alior Banku do 75,93 zł

 • 25.05.2016 23:45

  ALIOR BANK SA Informacja o transakcjach na prawach poboru akcji Banku

 • 25.05.2016 21:39

  ALIOR BANK SA Zezwolenie na zmianę statutu Alior Banku S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I Alior Banku S.A. z zachowaniem prawa poboru

 • 25.05.2016 14:31

  Alior Bank nie przewiduje wypłacać dywidendy przed końcem '18

 • 24.05.2016 16:46

  Societe Generale obniżył cenę docelową akcji Alior Banku do 70 zł (popr.)

 • 24.05.2016 10:33

  ALIOR BANK SA Informacja o notowaniu jednostkowych praw poboru akcji serii I

 • 24.05.2016 09:15

  Societe Generale podwyższył cenę docelową akcji Alior Banku do 85 zł

 • 23.05.2016 18:58

  GPW: termin notowania praw poboru akcji ALIOR BANK SA

 • 23.05.2016 18:57

  GPW: notowanie praw poboru ALIOR BANK SA

 • 23.05.2016 09:32

  Haitong Bank obniżył rekomendację Alior Banku do "neutralnie", cenę docelową do 52 zł

 • 20.05.2016 16:35

  ALIOR BANK SA Rejestracja w depozycie papierów wartościowych jednostkowych praw poboru akcji serii I

 • 19.05.2016 19:30

  Alior zaliczy 220 mln zł z tytułu emisji obligacji do kapitału Tier II

 • 19.05.2016 19:17

  ALIOR BANK SA Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczeniu do kalkulacji kapitału Tier II środków z emisji obligacji podporządkowanych serii P1A i P1B

 • 19.05.2016 18:04

  GPW: komunikat - ALIOR BANK

 • 19.05.2016 08:26

  Zarząd Aliora nie planuje rekomendować dywidendy za '16, wypłacenie jej za '17 może być niemożliwe

 • 19.05.2016 06:42

  Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Alior Banku ustalona na 38,9 zł

 • 18.05.2016 23:25

  ALIOR BANK SA Zawarcie umowy o gwarantowanie oferty akcji serii I

 • 18.05.2016 22:43

  ALIOR BANK SA Informacja o cenie emisyjnej oraz ostatecznej liczbie oferowanych akcji serii I

 • 18.05.2016 17:42

  KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku dot. emisji do 220 mln akcji serii I

 • 18.05.2016 17:29

  ALIOR BANK SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla akcji serii I

 • 12.05.2016 09:22

  Alior Bank nie wyklucza dalszych przejęć, na razie koncentruje się na transakcji BPH

 • 12.05.2016 09:09

  Alior Bank liczy na stopniową poprawę wyniku z prowizji, będzie on przekraczał 90 mln zł

 • 12.05.2016 08:57

  Alior Bank podtrzymuje cele na '16

 • 12.05.2016 08:47

  Alior ocenia, że osiągnięcie w ’16 322 mln zł zysku netto z konsensusu analityków jest możliwe

 • 12.05.2016 06:41

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '16 wyniósł 80,2 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 12.05.2016 06:16

  Zysk netto Alior Banku w I kw. '16 wyniósł 80,2 mln zł, wobec konsensusu 76 mln zł

 • 12.05.2016 06:11

  Wyniki Alior Banku w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 00:11

  ALIOR BANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 15:13

  ALIOR BANK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 5 maja 2016 r.

 • 11.05.2016 09:30

  ALIOR BANK SA Zmiana Przedwstępnej Umowy Subemisyjnej dotyczącej planowanej oferty publicznej nowych akcji Alior Banku z zachowaniem prawa poboru

 • 10.05.2016 19:23

  GPW: komunikat - ALIOR BANK SA, PKO BANK HIPOTECZNY SA

 • 09.05.2016 20:52

  ALIOR BANK SA Wprowadzenie obligacji serii P1A i P1B do obrotu na rynku podstawowym

 • 09.05.2016 19:03

  Bank BPH dokonał korekt w wys. 370 mln zł na poziomie jednostkowym

 • 09.05.2016 18:20

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ALIOR BANKU SA

 • 09.05.2016 18:20

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ALIOR BANK SA

 • 06.05.2016 19:23

  ALIOR BANK SA Dopuszczenie obligacji serii P1A i P1B do obrotu na rynku podstawowym

 • 06.05.2016 18:19

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki ALIOR BANK SA

 • 06.05.2016 18:18

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki ALIOR BANK SA

 • 05.05.2016 15:16

  ALIOR BANK SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dniu 5 maja 2016 r.